NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK

2 VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!! střechy 80 m haly 160 m mosty 70 m

3 EVROPSKÉ NORMY Eurokódy Evropské normy Technické Výrobkové

4 Historie vzniku Eurokódu 1973 založena komise W18 CIB pro sjednocení norem pro navrhování DK 1978 modelová norma Eurocode modelová norma publikována v ČR 1993, 1994, 1997 vydána ENV 1996, 1997, 1998 ENV publikována v ČR 2004 vydána EN 2006 EN publikována v ČR

5 V OBORU DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ JE PŘES 100 ČSN EN! Tvorba evropských norem je v rámci Evropské normalizační organizace ace CEN zajišťována těmito komisemi: TC 38 TC 112 TC 124 TC 175 TC 193 TC 250/SC 5 Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva; Desky na bázi dřeva; Dřevěné konstrukce; Kulatina a řezivo; Lepidla; Eurokódy pro stavební konstrukce ce/dřevěné konstrukce.

6 ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1 1: 1 1: Obecná pravidla Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 123 stran

7 Přínos ČSN EN podrobnější škála dílčích součinitelů pro vlastnosti materiálu vyhraněnější použití různých hodnot modulů pružnosti možnost úpravy pevnosti v ohybu a v tahu součinitelem výšky, šířky a u LVL i délky podrobnější škála součinitelů dotvarování upravená pravidla pro kroucení, stabilitu prutů a nosníků, spolupůsobení prvků, lepené nosníky různých tvarů

8 Spojovací prostředky kolíkového typu

9 Možnosti použití F = n F v,ef,rk ef v,rk Tah kolmo na vlákna!

10 Účinný počet např. hřebíků n ef = n k ef Rozteče a k ef Nepředvrtáno Předvrtáno a 1 14d a 1 = 10d a 1 = 7d a 1 = 4d 1,0 0,85 0,7 1,0 0,85 0,7 0,5 a Pro mezilehlé rozteče je dovoleno pro k ef použít lineární interpolaci.

11 Tvary porušení a střižnost spoje

12 Únosnost střihu F h,1,k f 1 t d (g) 0,5 h,2,k f 2 t d (h) f t d 4 β(2 + β ) M F ax,rk = min 1,05 2 β(1 + β ) + β + (j) β F ax,rk 1,15 2 My,Rk h,1,k f d + (k) 1+ β 4 h,1,k 1 y,rk v,rk β 2 h,1,k f d 1 t

13 Metody zvyšování pevnosti v otlačení

14 Blokový a zátkový smyk u spojů ocel dřevo

15 Spojovací prostředky povrchového typu desky s prolisovanými trny

16 Pevnostní parametry desek potřebn ebné pro zjištění návrhových hodnot pevnosti připojen p ipojení desky (trny) f a,a,b,d a pevnosti desky (materiálu) R x/y /y,rd (nutno určit zkouškami kami podle EN 1075 a EN 14545!!!) EN 14592!!! f a,0,0 f a,90,90 pevnost přp ipojení desky na jednotku plochy pro α = 90,, β = 90 t,0 pevnost desky v tahu na jednotku šířky v x x směru (α( = 0 ) 0 c,0 pevnost desky v tlaku na jednotku šířky v x x směru (α( = 0 ) 0 v,0 pevnost desky ve smyku na jednotku šířky v x x směru (α( = 0 ) 0 t,90 pevnost desky v tahu na jednotku šířky v y y směru (α( = 90 ) c,90 pevnost desky v tlaku na jednotku šířky v y y směru (α( = 90 ) v,90 pevnost desky ve smyku na jednotku šířky v y y směru (α( = 90 ) f t,0 f c,0 f v,0 f t,90 f c,90 f v,90 pevnost přp ipojení desky na jednotku plochy pro α = 0, 0, β = 0 0 γ 0, k, k v 1, k 2, α 0 konstanty (určuj ují se také zkoušek desek podle EN 1075 a EN 14545) f a,α,β,d = k mod f a,α,β,k / γ M R x/y,rd = k mod R x/y,rk / γ M γ M, dílčí součinitel vlastnosti materiálu k mod, modifikační součinitel, zohledňující délku trvání zatížení a vlhkostní parametry

17 Zkoušky desek BV15 a BV20

18 Únosnost připojení desky s prolisovanými trny τ F, d = τ M, d = F A, Ed A ef M A, Ed W p Aef y γ FM,Ed l FM,Ed MEd FEd α x W p = A ef rda W p je plastický průřezový modul připojované plochy β

19 Únosnost připojení desky s prolisovanými trny τ M, d I p = = M r I p = I + I x A ef A, Ed r I 2 y p da max r A ef M el C τ M r A ef M pl C τ M τ M, d = W pl = M A, Ed A W pl ef rda Možný přenášený elastický moment M el vychází ze vztahu M el = 1 2 τ M r 2 r 2 π 3 2 r = 3 4 π r 9 Plastický moment M pl při využití plastických nosných rezerv je dán vztahem M pl = 3 τ M τ M r 1 2 r 2 π 1 2 r = 1 2 π r 3 τ M Rezerva : cca 12%

20 Únosnost připojení desky s prolisovanými trny Přesnější řešení numerickou integrací přes plochu A : W p = A ef rda hef d ef 2 Aef d + h Přibližné řešení plastického modulu plochy připojení : 2 A = W p = A ef ef d h 4 ef 1 A ef/h ef Výpočet vždy na bezpečné straně!

21 Vyhodnocení zkoušek desek % % fa,00,00 fa,90,90 ft,00 ft,90 fc,00 fc,90 fv,00 fv,90 0 Bova BV 15 (1,5) Aginco DM 1000 fa,00,00 (1,0) Mitek M20 Fe350 (1,0) Alpine A9 (0,9) Alpine A13 (1,25) Wolf 126 (1,25) Wolf 101 (1,0) Eur otruss (1,0) 10 fa,90,90 ft,00 ft,90 fc,00 fc,90 fv,00 fv,90 Bova BV 20 (2.0) MiTek M 14 (2,0) Wolf 20 N (2,0) Porovnání pevnostních vlastností desek BOVA BV20 s deskami vyhodnocenými podle DIN 1052 Porovnání pevnostních vlastností desek BOVA BV15 s některými deskami u kterých vyhodnocení proběhlo také podle EN použit přepočet hodnot 1.25*1.65 pro pevnosti připojení 1.25*1.4 pro únosnosti materiálu

22 Spojovací prostředky povrchového typu hmoždíky

23 Typy hmoždíků prstencový talířový A3 B3 ozubený speciální C6 D1

24 Stahovací svorníky Typ hmoždíku podle EN 912 d c d minimum d maximum mm mm mm A1 A A1, A4, A6 > 130 0,1 d c 24 B d 1 1 d 1

25 Rozměry spojů Vnější prvek 2,25 h e Vnitřní prvek 3,75 h e

26 Redukované vzdálenosti k a1 1 ( ka1) + ( k a2 ) 1 s 0 k a2 1

27 Připravované změny Smyk za ohybu b ef = k cr b (k cr = 0,67); Předvrtání u hřebíků pro průměry větší než 6 mm a nikoliv 8 mm; Vruty na vytažení.

28 ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1 2: 1 Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 67 stran

29 Přínos ČSN EN jednorozměrné a nominální zuhelnatění nové postupy pro výpočet prvků s plášti požární ochrany zpřesněné výpočetní metody

30 Průběh zuhelnatění pro t ch = t f a t a = min.25 mm

31 POŽÁRNÍ ODOLNOST nechráněných spojů s bočními prvky ze dřeva

32 POŽÁRNÍ ODOLNOST nechráněných spojů s bočními prvky ze dřeva

33 POŽÁRNÍ ODOLNOST nechráněných spojů s bočními prvky z oceli

34 POŽÁRNÍ ODOLNOST nechráněných spojů s bočními prvky ze dřeva Doba požární odolnosti d,fi t min Opatření a Hřebíky Vruty Svorníky Kolíky Hmoždíky podle EN d 2,8 mm d 3,5 mm 1 t 45 mm 1 t 45 mm 1 t 45 mm d průměr spojovacího prostředku a t 1 tloušťka prvku

35 POŽÁRNÍ ODOLNOST nechráněných spojů s bočními prvky ze dřeva zvláštní tloušťka a vzdálenost spojovacího prostředku od konce a okraje a fi

36 a fi POŽÁRNÍ ODOLNOST chráněných spojů (zátkami) jako u nechráněného spoje

37 a fi POŽÁRNÍ ODOLNOST chráněných svorníků jako u nechráněného spoje

38 POŽÁRNÍ ODOLNOST spojů s vnitřními ocelovými deskami, s tloušťkou minimálně 2 mm a) nechráněných, b) chráněných dutinami, c) chráněných vlepenými pásky, d) chráněných deskami

39 POŽÁRNÍ ODOLNOST spojů s nevystupujícími vnitřními ocelovými deskami, s tloušťkou minimálně 2 mm, požadované šířky ocelových desek s nechráněnými okraji pro R 30 a R 60 b st Nechráněné okraje všeobecně Nechráněné okraje na jedné nebo dvou stranách R 30 R 60 R 30 R mm 280 mm 120 mm 280 mm

40 POŽÁRNÍ ODOLNOST chráněné ocelové desky užší než dřevěný prvek pro desky s tloušťkou ne větší než 3 mm, kde je hloubka dutiny d g větší než 20 mm pro dobu požární odolnosti 30 minut a větší než 60 mm pro dobu požární odolnosti 60 minut; pro spoje s vlepenými pásky nebo ochrannými deskami na bázi dřeva, kde je hloubka vlepeného pásku d g, nebo tloušťka desky h p větší než 10 mm pro dobu požární odolnosti 30 minut a větší než 30 mm pro dobu požární odolnosti 60 minut.

41 USPOŘÁDÁNÍ POŽÁRNÍ ZKOUŠKY SPON

42 ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 2: Mosty 29 stran

43 Přínos ČSN EN Podrobnější škála dílčích součinitelů pro vlastnosti materiálu Mění se úhel roznášení zatížení u desek mostovek z překližek Zavádí se nový materiál křížem lamelované dřevo (KLH) Větší pozornost věnována dřevobetonovým prvkům Uvedena je přesnější metoda pro určení spolupůsobící šířky desky mostovky Podrobněji zpracována pravidla pro předpjaté mostovky

44 VELKOROZPONOVÉ STROPY kompozitní dřevobetonové

45 Výhody zvýšení únosnosti stropů; zvýšení tuhosti stropů na průhyb a kmitání; zvýšení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropů; zvýšení požární odolnosti stropů; nepříliš vysoká vlastní tíha stropní konstrukce (přitížení základů) dů); jednoduchá technologie provedení. Nevýhody použitelnost pouze u dřeva bez biologického poškození; nevhodnost použití u konstrukcí vystavených vysoké vlhkosti a teplotě.

46 Zjišťování hustoty konstrukčního dřeva

47 Vztah mezi hustotou dřeva a hloubkou vniku rázového kolíku ρ 12 [g/cm 3 ] 0,7 0,6 w = w 12 0,5 0,4 t p, 12 = t p ( 1 0, 007 w ) 0,3 0, t p, 12 [mm] ρ 12 = 0, t p, ,

48 Závislost hustoty a pevnosti v ohybu konstrukčního dřeva f m = 36, , ρ 12 ρ 12 [ kg / m 3 ]

49 Závislost hustoty a modulu pružnosti konstrukčního dřeva E stat = , , ρ 12 ρ 3 [ kg / m ] 12

50 Porovnání pevností dřeva v ohybu Třídy podle ČSN idt DIN (Třídy podle ČSN ) Pevnost podle ČSN P EN a ČSN P EN [MPa] Hustota [kg/m 3 ] Pevnost výpočet [MPa] Pevnost zkouška [MPa] S 10 (SΙ) ,983 40,04 S 10 (SΙ) ,221 41,50 S 13 (S0) ,282 49,37 S 10 (SΙ) ,040 50,90 S 13 (S0) ,775 55,41 S 13 (S0) ,395 77,22

51 ÚNOSNOST SPŘAHOVACÍHO PROSTŘEDKU KOLÍKOVÉHO TYPU [Poštulka a Koželouh ]

52 Únosnost spřahovacího prostředku kolíkového typu se dvěma plastickými klouby ve spoji dřevo beton s mezivrstvou beton dřevo R v 2 2 β 2 M y β t β = f h, t d λ t = f h, t d + t 1 + β f h, t d 1 + β β R = 1, 15 R v + R 4 ax

53 Únosnost spřahovacího prostředku kolíkového typu s jedním plastickým kloubem R v = f h, t d λ t = f h, t d L t t + β β β ( 2 + β ) M y L t β ( ) + 2 L + 2 t f d 4 h, t t R = 1, 05 R v + R ax 4

54 Porovnání únosností příčně namáhaných kolíků bez mezivrstvy, zjištěných zkouškou a výpočtem Typ betonu Počet zk. d mm ρ kgm 3 f u MPa f cm MPa R 1) mean zk. kn R 2) k zk. kn R výp. kn HSC ,8 10,1 9,55 NWC ,3 9,2 9,05 LWC ,3 8,6 8,55 NWC ,8 6,1 6,05 Poznámka: 1) průměrná hodnota, 2) charakteristická hodnota

55 PARAMETRICKÁ STUDIE Geometrie kompozitního dřevobetonového nosníku

56 Vliv geometrie kompozitního dřevobetonového nosníku na jeho ohybovou tuhost 4,0 3,5 3,0 EI max /EI min 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 n b c /b t = ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 h c /h t

57 Vliv rozpětí a modulu prokluzu na jednotku délky na součinitel spřažení kompozitního dřevobetonového nosníku γ 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, l [mm] k = 200 N/mm/mm k = 100 k = 50 k = 25

58 VELKOROZPONOVÉ STŘECHY Konstrukce zastřešení průmyslové haly

59 Česká technologie včetně software

60 Obecná analýza havárií v zimě 2005/ Možné příčiny * Chyby v projektu * Chyby při provádění * Tlak investora * Zanedbaná údržba a kontrola * Přetížení sněhem

61 Prostorová stabilita a ztužení lehkých střešních konstrukcí ze dřeva Ztužení v rovině střechy Diagonální prvky ze dřeva Příhradové vazníky, tuhé desky Doplnění zavětrovacími ocelovými pásy (BOVA, BV/ZP)

62 Prostorová stabilita a ztužení lehkých střešních konstrukcí ze dřeva Ztužení spodních pasů Ztužení v místě spojů Ztužení pro přenos sil od působení větru

63 Prostorová stabilita a ztužení lehkých střešních konstrukcí ze dřeva Ztužení horních pasů, konstrukce dělené pro přepravu

64 Trvalé ztužení rovina výplňových prutů * Zajištění stability tlačených prutů Zkrácení vzpěrné délky výplňových prutů Systém diagonál a Příložky podélných výztuh

65 Trvalé ztužení ztužení štítu * Zkrácení vzpěrných délek * Přenos vodorovného zatížení do podpor (stěn, ztužidel)

66 ČSN pro navrhování DK ČSN : 1984 ČSN P ENV : 1: 1996 ČSN EN : 1: 2OO6 ČSN : 2007 (modifikovaná DIN 1052:2004)

67 Publikace

68 Produkty projektu TEMTIS: Metodická příručka 1 Dřevěné konstrukce (předpokládaný rozsah 100 stran). Metodická příručka 2 Navrhování dřevěných konstrukcí podle Eurokódů (předpokládaný rozsah 100 stran). Případové studie 12 případových studií obsahujících základní informace o zajímavých dřevěných konstrukcích, dále části projektové dokumentace, fotografie a vizualizaci celého procesu realizace spolu s instrukčním manuálem pro lektory. Instrukční manuál k vypracovaným případovým studiím Databáze dřevěných staveb databáze různých typů dřevěných staveb a konstrukcí postavených v zemích Evropské unie. Šablona pro vkládání dat do databáze dřevěných staveb. Webová stránka projektu v angličtině a třech místních jazycích (češtině, němčině, polštině). Seminář e se zaměřením na tématiku dřevěných konstrukcí a staveb na bázi dřeva. Metodické přír učky ve třech jazykových mutacích Materiály budou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách projektu a také na DVD nosičích.

69 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov 1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov Rozsáhlá výstavba obytných domů panelovou technologií probíhala zejména v letech 1957 až 1992, přičemž největší intenzity dosahovala v 70. a 80. letech

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures Leonardo da Vinci Pilot Projects

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem

Více

7/6 SCHODIŠTĚ A RAMPY

7/6 SCHODIŠTĚ A RAMPY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 7, Díl 6, Kapitola 1, str. 1 7/6 SCHODIŠTĚ A RAMPY 7/6.1 OBECNÉ ZÁSADY A DOPORUČENÍ PRO SCHODIŠTĚ A RAMPY Vymezení pojmů dle ČSN ISO 6707 1 (730000) Pozemní stavba

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

Příloha časopisu Stavebnictví 02/11. stavebnictví. časopis. speciál. dřevostavby. www.casopisstavebnictvi.cz

Příloha časopisu Stavebnictví 02/11. stavebnictví. časopis. speciál. dřevostavby. www.casopisstavebnictvi.cz 2011 stavebnictví časopis speciál Příloha časopisu Stavebnictví 02/11 dřevostavby www.casopisstavebnictvi.cz Dřevostavby se systémy Rigips Komplexní systém stavebních prvků pro montované dřevostavby Nosné

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

http://www.tobrys.cz

http://www.tobrys.cz http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 4 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ing. Petr Hradil ANALÝZA PŮSOBENÍ POLOTUHÝCH MECHANICKÝCH SPOJŮ V DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ANALYSIS OF SEMI-RIGID BEHAVIOUR

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

ISOVER pro šikmé střechy a stropy

ISOVER pro šikmé střechy a stropy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro šikmé střechy a stropy Informace pro projektanty a realizační firmy Šikmé střechy 2 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit střechu I.

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. 1 POSTUP PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS PAULÍN THERMOKAPPA 2000 A THERMOKAPPA 3000 3 1.1 Související technické předpisy pro navrhování

Více

IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH. Tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken

IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH. Tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH Tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken OBSAH ISOVER A ORSIL VE SKLADBÁCH ŠIKMÝCH STŘECH 3 VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH 4 TEPELNÁ OCHRANA 5 OCHRANA PROTI HLUKU 6 POŽÁRNÍ

Více