II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity"

Transkript

1 II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení ktivity mužů. Podle výsledků stndrdní části VŠPS jsou ve skupině let rozdíly v podílu mužů žen s ukončenou veškerou ktivitu včetně nektivních, kteří nebyli předmětem šetření AHM, poměrně nízký (muži 10,2 %, ženy 14,1 %). Rdikálně všk roste nektivit n trhu práce ve skupině letých žen, když téměř polovin žen již žádnou činnost n trhu práce nevyvíjel, ztímco u mužů dosáhl podíl nektivních málo přes 16 % dné věkové skupiny. Je všk třeb mít n zřeteli, že chování velké části žen je ovlivněno dlšími sociálními fktory, jko npř. péče o vnoučt, využívání souběhu pobírání důchodů pod. Vliv zákonné úprvy odchodu do důchodu se pk promítá do prudkého růstu podílu nektivních mužů ve věku 60, to téměř n 63 % celé pětileté skupiny u žen se blíží hrnici 90 % (86,4 %). Rozdíl mezi muži ženmi v nejstrší sledovné skupině let je pk již podsttně menší. Při hodnocení je proto vhodné z logických důvodů posuzovt zvlášť skupinu pdesátníků šedesátníků. Skupin letých předstvuje mimořádně význmnou věkovou skupinu jk z hledisk demogrfického, tk i z hledisk ekonomického sociálního. V roce 2006 bylo v ČR v tomto věku 1 550,5 tis. osob, což je pro srovnání téměř o 60 tis. více než počet všech dětí v předprodukčním věku 0-14 let. Z nich prcovlo 1 132,0 tis. osob (rozdíl proti údjům AHM 2006 je v tom, že v ktivních n trhu práce jsou v AHM zhrnuty i přípdy osob bez změstnání, které všk chtějí v budoucnu prcovt) tento počet předstvuje téměř čtvrtinu (23,4 %) všech prcujících v republice. Názor n ukončení ekonomické ktivity se v obou pětiletých skupinách pdesátníků resp let příliš neliší. Svou ktivitu chce většin z nich ukončit ve věku 60 (57,9 % ve skupině let 58,5 % ve skupině let), do šedesáti let ji hodlá ukončit % respondentů přibližně kždý pátý by chtěl prcovt buď nejméně do 65 let nebo či nemá konkrétní předstvu o době definitivního odchodu do důchodu. V této skupině význmně ovlivňuje předstvy mužů žen součsná legisltiv o jejich definitivním odchodu do důchodu. Více než 71 % činných mužů předpokládá, že by skončili s prcí v rozmezí 60 prkticky kždý čtvrtý by rád prcovl nejméně do 65 let či nemá konkrétní předstvu o ukončení své ktivity. Nprosto odlišná situce je u ekonomicky ktivních žen ve věku let. Téměř kždá druhá uvžuje o ukončení prcovních ktivit do 60 let (srovnej s muži, kde odchod před dosžením 60 let předpokládá pouze 3-4 % všech prcujících mužů pdesátníků). Podíl žen, které předpokládjí odchod z trhu práce ve věku 60 dosáhl v pětileté skupině letých 44,0 % ve skupině letých žen 37,9 %. Ochotu prcovt lespoň do 65 let nebo nebo bez konkrétní předstvy vyjádřilo pouze 10 resp. 15 % ekonomicky ktivních žen v těchto pětiletých skupinách. Z objektivních důvodů byl situce odlišná ve skupině šedesátníků. Jednk v ní prcovlo podsttně méně respondentů jednk ti, kteří ještě prcovli, hodlli v dleko větší míře prcovt delší dobu. Čtvrtin ktivních letých by rád prcovl. Tento názor projevili jk muži tk ženy. Je všk třeb mít n zřeteli, že počet ktivních letých byl reltivně mlý, doshovl z obě pohlví pouze 40 tis. osob. Výsledky šetření tk názorně odrážejí součsnou situci vyplývjící ze zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. V roce 2006 byl věková hrnice odchodu do strobního důchodu u mužů 61 let + 6 nebo 8 měsíců, u žen byl diferencovná podle počtu vychovných dětí od 55 let + 8 měsíců do 59 let + 8 měsíců. 8

2 Tb. 3: Předpokládná dob ukončení veškerých ktivit n trhu práce podle věkových skupin Věková skupin Celkem Termín ukončení ktivity v letech nemá předstvu osttní + nezjištěno Celkem v tis let 1399,5 274,6 767,2 196,6 81,1 75,1 4, let 676,0 162,3 391,5 55,5 24,4 40,2 2, let 530,8 112,3 310,5 55,5 27,1 23,1 2, ,5-65,2 60,0 19,8 7, let 40, ,6 9,8 4,4 0,4 Celkem let 100,0 19,6 54,8 14,0 5,8 5,4 0, let 100,0 24,0 57,9 8,2 3,6 5,9 0, let 100,0 21,2 58,5 10,4 5,1 4,3 0, ,0-42,8 39,4 13,0 4, let 100, ,8 24,5 10,9 0,9 Muži let 100,0 2,9 66,3 18,4 6,4 5,5 0, let 100,0 3,0 71,5 13,9 4,8 6,5 0, let 100,0 4,0 72,3 13,1 5,1 5,0 0, ,0-47,7 37,6 11,8 2, let 100, ,7 24,0 9,3 1,0 Ženy let 100,0 41,4 39,8 8,3 5,0 5,2 0, let 100,0 45,5 44,0 2,4 2,4 5,4 0, let 100,0 46,8 37,9 6,4 5,2 3,3 0, ,0-30,7 43,7 15,8 9, let 100, ,6 25,2 13,4 0,9 Dlším fktorem, ovlivňujícím rozhodování o ukončení prcovní činnosti respondent, je odvětvová příslušnost jeho prcoviště. Rozdíly mezi ktegoriemi odvětví jsou znčné. N jedné strně jsou odvětví, kde podíl osob, které jsou v součsné době ktivní n trhu práce které by chtěly prcovt nebo nejméně do 65 let, doshuje mximálně % ze skupiny letých prcujících. Všechn tto odvětví náležejí do primárního sekundárního sektoru. K nim lze přiřdit i odvětví doprv, skldování spoje s podílem necelých 18 % ktivních letých, uvžujících o práci po dosžení 65 let nebo by chtěli prcovt. V těchto údjích nejsou přitom zhrnuty odpovědi prcujících nebo dříve prcujících, kteří nemjí konkrétní předstvu o ukončení své činnosti. Po nich následují odvětví s podílem osob ochotných prcovt lespoň do 65 let nebo, ve kterých se hodnot tohoto podílu pohybuje v intervlu od 19 do 24 % všech prcujících ve věku let. Do nich ptří stvebnictví velká terciární odvětví jko obchod, ubytování strvování, veřejná správ, vzdělávání zdrvotnictví. Nejvyšší podíl osob ochotných prcovt i po 65 letech nebo je v odvětvích terciárního sektoru finnční zprostředkování hlvně v ktegorii činnosti v oblsti nemovitostí, podniktelské činnosti v osttních veřejných, sociálních osobních službách, ve kterých doshuje podíl těchto osob třetinu všech prcujících ve věku let. 9

3 Tb. 4: Podíl prcujících ve věku let podle předpokládné doby ukončení ekonomické ktivity odvětví činnosti Termín ukončení ktivity v letech Ktegorie odvětví Celkem co nejpozději nemá konkrétní předstvu + nezjištěno Celkem 1) 100,0 19,6 54,8 19,8 5,7 z toho: Zemědělství, myslivost, lesnictví A 100,0 19,1 58,2 16,7 6,0 Těžb nerostných surovin C 100,0 23,2 65,9 10,9 0,0 Zprcovtelský průmysl D 100,0 20,4 61,4 13,9 4,3 Výrob rozvod elektřiny, plynu vody E 100,0 11,2 69,9 10,4 8,5 Stvebnictví F 100,0 4,1 66,4 23,7 5,9 Obchod; oprvy motorových vozidel výrobků pro osobní potřebu převážně pro domácnost G 100,0 23,3 49,2 23,2 4,2 Ubytování strvování H 100,0 23,3 45,6 20,3 10,8 Doprv, skldování spoje I 100,0 14,4 61,6 17,9 6,1 Finnční zprostředkování J 100,0 20,7 42,2 26,6 10,5 Činnosti v oblsti nemovitostí pronájmu; podniktelská činnost K 100,0 10,2 45,9 35,4 8,4 Veřejná správ obrn; povinné sociální zbezpečení L 100,0 19,5 52,7 19,7 8,1 Vzdělávání M 100,0 24,9 48,9 22,7 3,5 Zdrvotnictví sociální péče; veterinární činnosti N 100,0 29,2 45,3 19,9 5,6 Osttní veřejné, sociální osobní služby O 100,0 15,7 44,1 32,9 7,3 1) včetně neprcujících, uvžujících o prcovní ktivitě v budoucnu Ndprůměrnou intenzitu prcovní činnosti mužů i žen v porovnání s průměrnou celkovou mužskou či ženskou ktivitou i po dosžení 65 let lze očekávt ve všech uvedených odvětvích terciárního sektoru ve stvebnictví nvíc i v dlších ktegoriích odvětví terciárního sektoru ve vzdělávání zdrvotnictví, u mužů ještě ve veřejné správě ubytování strvování. S výjimkou prcujících ve školství, zdrvotnictví ve veřejné správě se vesměs jedná o ktegorie odvětví s vysokým podílem podniktelů n celkové změstnnosti. To dokumentuje tbulk rozdělení odvětví činnosti respondentů podle podílu podniktelů včetně pomáhjících rodinných příslušníků n celkové změstnnosti v odvětví; roční průměr podílu podniktelského sektoru n celkové změstnnosti v ČR dosáhl v roce ,2 %. Je zřejmé, že postvení v změstnání je dlším význmným fktorem, ovlivňujícím ochotu potřebu prcovt ve vyšším věku, což jistě souvisí s otázkou sociálního zbezpečení s rzntní změnou sociální situce podniktelů po ukončení jejich ekonomicky ktivního život. 10

4 Tb. 5: Podíl podniktelů n celkové změstnnosti v odvětví v roce 2006 podle ktegorie odvětví Podprůměrný podíl Ndprůměrný podíl ktegorie odvětví % ktegorie odvětví % Veřejná správ obrn, povinné soc. zbezpečení 1,7 Zemědělství, myslivost, lesnictví 19,5 Těžb nerostných surovin 2,8 Ubytování strvování 20,5 Vzdělávání 3,3 Finnční zprostředkování 22,6 Výrob rozvod elektřiny, plynu vody 4,5 Obchod, opr. motor. vozidel spotř. zboží 23,8 Zprcovtelský průmysl 7,8 Osttní veřejné, sociální osobní služby 28,9 Zdrvotnictví sociální péče; veterinární činnosti 9,5 Nemovitosti pronájem, podniktelské činnosti 35,8 Doprv, skldování spoje 14,1 Stvebnictví 36,1 Ztímco mezi letými změstnnci členy produkčních družstev uvžuje o pokrčování v činnosti po 65 letech nebo pouze kždý šestý změstnnec (16,2 %), doshuje podíl těchto osob ve skupině podniktelů vč. pomáhjících rodinných příslušníků téměř dvou pětin (38,1 %)! Přitom údje z skupinu prcujících n vlstní účet (podniktelů bez změstnnců) skupinu změstnvtelů se výrzněji neliší. Přes všechny rozdíly v intenzitě změstnnosti mužů žen, vyplývjící v prvé řdě z legisltivních norem, je možné demonstrovt vliv postvení v změstnání n rozhodování o délce prcovní činnosti n příkldu skupiny mužů změstnnců žen podniktelek. Z výsledků AHM vyplývá, že podíl letých podniktelek, uvžujících v pokrčování ktivity i po 65 letech nebo (28,0 %) podsttně převyšuje obdobný podíl změstnnců mužů (20,5 %). Při tomto porovnání je všk nutné kceptovt skutečnost, že i když podíl podniktelů n celkové změstnnosti letých je vyšší než v mldších věkových skupinách (vliv npř. soukromých zemědělců, mloobchodníků), je bsolutní počet podniktelů podsttně nižší než počet změstnnců. V konkrétním přípdě počet změstnnců mužů převyšuje počet žen podniktelek v této cílové skupině téměř 8x počet podniktelů mužů 3,5x. Tb. 6: Podíl prcujících ve věku let podle předpokládné doby ukončení ekonomické ktivity postvení v změstnání Postvení v změstnání Celkem Muži Ženy let let let Celkem ) 74,4 19,8 69,3 24,9 81,2 13,3 změstnnecký sektor 78,5 16,2 74,2 20,4 83,5 11,2 změstnnci 78,5 16,2 74,2 20,5 83,5 11,2 členové produkčních družstev 83,0. 77,0. 93,3. podniktelský sektor 54,8 38,1 50,9 42,4 63,6 28,0 podniktelé se změstnnci 55,2 38,3 49,8 43,9 69,2 23,9 podniktelé bez změstnnců 54,3 38,3 51,3 41,8 62,1 29,2 pomáhjící rodinní příslušníci 58,5 33,6 60,8 39,2 58,1 32,5 1) včetně neprcujících, uvžujících o prcovní ktivitě v budoucnu Jk již bylo uvedeno, ochot prcovt po dosžení 65 let nebo, je typická pro stvebnictví ( rybolov, kde byl ovšem počet oslovených respondentů velmi nízký), pro většinu odvětví terciárního sektoru dále pro podniktele. Konkrétnější předstvu o těchto osobách lze získt z posouzení jejich klsifikce změstnání (KZAM). Metodická poznámk: řd osob, zejmén podniktelů se změstnnci, vykonává ve svém změstnání souběžně řídící orgnizátorskou činnost zároveň dlší odbornou činnost. Pokud prcovník má hlvně řídící úkoly tyto úkoly převládjí nd osttními odbornými činnostmi, pk bude klsifikován ve třídě 1. Vždy záleží n názoru respondent. Pokud jde o rozlišení hlvních tříd 2-vědečtí odborní duševní prcovníci 3-techničtí, zdrvotničtí pedgogičtí prcovníci, pk hlvní tříd 2 zhrnuje změstnání zprvidl vyždující vysokoškolské vzdělání hlvní tříd 3 obvykle změstnání vyždující úplné střední vzdělání. Nejvyšší podíl letých respondentů, kteří by rádi prcovli i po dosžení 65 let nebo, byl v hlvní třídě 1-zákonodárci, vedoucí řídící prcovníci, km ptří i velká část podniktelů se změstnnci. Jejich podíl (37,6 %) ze všech letých prcujících v této hlvní třídě změstnání byl téměř 11

5 dvojnásobný proti republikovému průměru. Vysoká ochot prcovt ve vyšším věku je i mezi vědeckými odbornými duševními prcovníky, kde podíl těchto osob přesáhl více než třetinu ze všech oslovených respondentů dné hlvní třídy změstnání (34,1 %). Z vlné části se jedná o prcovníky s vysokoškolským vzděláním nebo bsolventy VOŠ. Přibližně n republikové úrovni se pohybovl podíl osob uvžujících prcovt i po dosžení 65 let nebo v hlvních třídách techničtí, zdrvotničtí pedgogičtí prcovníci, dále kvlifikovní dělníci v zemědělství, lesnictví příbuzných oborech do určité míry překvpivě i pomocní nekvlifikovní prcovníci. V této skupině má podsttný vliv n úvhy o pozdějším ukončení činnosti potřeb lespoň minimálního ekonomického zbezpečení n odpočinku. Dlší hlvní třídy změstnání jsou již hluboko pod republikovým průměrem. Podíl prcujících uvžujících o jkékoliv činnosti i po dovršení 65 let nebo byl nejnižší v hlvní třídě obsluh strojů zřízení (pouze 11 % by chtělo prcovt ve vyšším věku), přičemž tuto minimální ochotu projevili muži i ženy. Zřídk uvžují o změstnání i ve vyšším věku nižší dministrtivní prcovníci, provozní prcovníci ve službách obchodu, řemeslníci kvlifikovní výrobci, zprcovtelé, oprváři. Vesměs se jedná o skupiny prcujících, kde rozdíl mezi součsnou výdělkovou úrovní výší strobního důchodu je reltivně nižší. Tto skutečnost se všk může negtivně projevit v tom, že nše republik se vyznčuje vysokým podílem změstnnosti v sekundárním sektoru, zvláště v průmyslu odchod strších prcovníků nemusí být dosttečně nhrzen příchodem kvlifikovných prcovníků v mldším věku. Situce může být o to horší, že údje z hlvní třídu 7-řemeslníci kvlifikovní výrobci, zprcovtelé, oprváři zhrnují i znčnou část podniktelů ve stvebnictví ti, jk již bylo uvedeno, uvžují o pozdějším ukončení činnosti n trhu práce. Tb. 7: Podíl prcujících ve věku let podle předpokládné doby ukončení ekonomické ktivity klsifikce změstnání Celkem Muži Ženy Hlvní tříd KZAM let let let Celkem ) 74,4 19,8 69,3 24,9 81,2 13,3 z toho: 1-Zákonodárci, vedoucí řídící prcovníci 54,6 37,6 50,5 42,1 67,4 23,7 2-Vědečtí odborní duševní prcovníci 3-Techničtí, zdrvotničtí, pedgogičtí prcovníci (včetně příbuzných oborů) 4-Nižší dministrtivní prcovníci (úředníci) 5-Provozní prcovníci ve službách obchodě 6-Kvlifikovní dělníci v zemědělství lesnictví (včetně příbuzných oborů) 7-Řemeslníci kvlif.výrobci,zprcovtelé, oprváři (kromě obsluhy strojů zřízení) 57,8 34,1 42,1 47,3 72,2 22,1 72,9 20,4 63,7 30,0 81,1 12,0 78,4 14,2 67,6 28,0 81,4 10,4 78,7 15,8 67,9 25,7 82,7 12,2 73,4 20,8 63,2 31,8 88,7 4,7 80,5 15,4 79,4 16,2 90,2 8,2 8-Obsluh strojů zřízení 85,7 11,0 82,2 14,1 95,7 1,9 9-Pomocní nekvlifikovní prcovníci 76,4 19,1 73,4 21,4 78,5 17,5 1) včetně neprcujících, uvžujících o prcovní ktivitě v budoucnu Z hledisk prcujících mužů žen se nejvyšší ochot déle prcovt projevuje u obou pohlví shodně mezi vedoucími řídícími prcovníky mezi vědeckými odbornými duševními prcovníky. Je příznčné, že se v těchto hlvních třídách čstěji než v jiných změstnáních vyskytuje odpověď respondent, že nemá žádnou konkrétní předstvu o ukončení svých prcovních ktivit. Lze proto oprávněně předpokládt, že tito respondenti budou čsto prcovt i ve vyšším věku. Rozdíly v předstvách o definitivním odchodu n odpočinek podle klsifikce změstnání respondentů jsou mimořádně velké druh vykonávného změstnání je tk spolu s věkem, pohlvím, postvením v změstnání odvětvovou klsifikcí činnosti dlším fktorem podsttně ovlivňujícím rozhodování respondentů o odchodu n odpočinek. I když v rámci 12

6 VŠPS se nezjišťují údje o příjmech respondentů, prodloužení ktivní činnosti přímo souvisí s výší jejich výdělku. Ve Sttistické ročence ČSÚ jsou kždoročně zveřejňovány mediány hrubých měsíčních mezd průměrné hrubé měsíční mzdy změstnnců podle hlvních tříd KZAM. Údje z podniktelskou sféru jsou přebírány z Informčního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstv práce sociálních věcí ČR údje z nepodniktelskou sféru jsou přebírány z Informčního systému o pltu (ISP) Ministerstv finncí ČR. Medián předstvuje hodnotu mzdy změstnnce uprostřed mzdového rozdělení. To znmená, že polovin hodnot mezd je nižší druhá polovin je vyšší než medián. Pro porovnání výdělkové úrovně je proto vhodnější používt medián než průměrnou hodnotu mzdy, protože eliminuje dopd mimořádně vysokých či nízkých výdělků v dné ktegorii. Pro porovnání byl využit dt z rok 2005, údje z rok 2006 budou zveřejněny v publikci Struktur mezd změstnnců v roce 2006 v červenci Tb. 8: Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlvních tříd KZAM v roce 2005 v Kč Hlvní tříd KZAM Celkem Muži Ženy Celkem Zákonodárci, vedoucí řídící prcovníci 2-Vědečtí odborní duševní prcovníci 3-Techničtí, zdrvotničtí, pedgogičtí prcovníci (včetně příbuzných oborů) 4-Nižší dministrtivní prcovníci (úředníci) 5-Provozní prcovníci ve službách obchodě 6-Kvlifikovní dělníci v zemědělství lesnictví (včetně příbuzných oborů) 7-Řemeslníci kvlifikovní výrobci, zprcovtelé, oprváři (kromě obsluhy strojů zřízení) Obsluh strojů zřízení Pomocní nekvlifikovní prcovníci Rozdíly v nbídce změstnání ve struktuře prcovních příležitostí podle poždovné klsifikce změstnání, odvětvové příslušnosti postvení v změstnání mjí znčné regionální dopdy. Ztímco v hlvním městě činil mír změstnnosti 15+ letých (počet prcujících k počtu bydlících obyvtel dného věku) v roce ,3 %, pohybovl se v osttních krjích mezi 52,2 % v Ústeckém krji do 57,1 % ve Středočeském krji. Nejnižší míru změstnnosti dlouhodobě vykzuje Morvskoslezský krj, kde dosáhl mír změstnnosti v minulém roce pouze 50,5 %. Tto diference mezi Prhou dlšími regiony se projevil jk u mužů, tk i u žen. Podrobnější údje jsou uvedeny v publikci Změstnnost nezměstnnost v České republice podle výsledků výběrového šetření prcovních sil. Ekonomické podmínky spolu s dlšími spekty, jko npř. u žen možnost odchodu do důchodu diferencovně podle počtu vychovných dětí především zdrvotní stv obyvtelstv se projevují v odlišných názorech populce jednotlivých krjů n termín definitivního ukončení prcovní činnosti. I když se jedná o subjektivní názory respondentů, je mrkntní velký rozdíl ve srovntelných skupinách respondentů mezi Prhou osttními krji republiky. Ztímco v hlvním městě uvžuje o ukončení prcovní ktivity do 64 let pouze o něco více než polovin všech prcujících respondentů ve věku let, v osttních krjích se s výjimkou Středočeského krje Královehrdeckého krje pohybovl tento podíl v rozmezí o 75,3 % v Libereckém Plzeňském krji ž do 87,8 % v Krlovrském krji. Názory respondentů ve Středočeském krji, kde hodljí ukončit své změstnání do 64 let jen dvě třetiny respondentů z cílové skupiny, jsou ovlivněny prohlubující se interkcí s ekonomikou hlvního měst. Záporné sldo dojížďky vesměs ve prospěch Prhy dosáhlo ve středočeském regionu ve čtvrtém čtvrtletí 2006 více než 64 tis. osob v okresech sousedících s Prhou nopk nejrychleji 13

7 roste ktivní sldo migrce hlvně díky změně trvlého bydliště pržských podniktelů změstnnců. V tomto přípdě pltí, že podíl osob, které neměly konkrétní předstvu o definitivním odchodu z trhu práce je nejvyšší v Prze, Středočeském Královéhrdeckém krji. Tb. 9: Podíl ktivních n trhu práce ve věku let podle předpokládné doby ukončení ekonomické ktivity krjů Celkem Muži Ženy Krje Celkem ,4 19,8 69,3 24,9 81,2 13,3 z toho: Hl. m. Prh 51,5 35,7 39,4 46,7 65,6 23,0 Středočeský 66,3 18,8 59,7 26,2 75,3 8,7 Jihočeský 85,5 13,1 83,7 15,6 88,1 9,5 Plzeňský 75,3 22,1 68,2 29,5 85,3 11,5 Krlovrský 87,8 12,2 85,0 15,0 91,6 8,4 Ústecký 79,3 19,4 75,4 23,2 84,4 14,5 Liberecký 75,3 15,7 73,8 17,2 77,4 13,5 Královéhrdecký 69,4 20,5 62,6 25,0 77,8 15,0 Prdubický 84,2 15,6 81,6 18,0 87,8 12,2 Vysočin 82,5 17,5 79,7 20,3 86,6 13,4 Jihomorvský 76,5 20,8 70,6 26,5 84,1 13,5 Olomoucký 83,2 11,9 77,5 16,8 90,5 5,5 Zlínský 81,3 17,2 77,4 20,2 86,3 13,2 Morvskoslezský 85,7 12,8 84,5 14,5 87,1 10,7 Podrobnější údje o struktuře prcujících v jednotlivých krjích podle klsifikce změstnání jsou uvedeny v tbulkové příloze. Proti původním předpokldům bylo upuštěno od publikování podrobnějšího členění podle odvětví činnosti z všech čtrnáct krjů, protože v řdě regionů velká část hodnot nedosáhl stnoveného limitu pro zveřejnění (viz. technické poznámky v úvodu). Proto byl zřzen následující kpitol porovnávjící údje v zákldním třídění z tři velké krje Prhu, Ústecký Morvskoslezský krj, ve kterých většin hodnot stnovené kritérium splňuje. 14

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR 10 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsh Komentář Komentář k měsíční zprávě o dodávkách spotřebách zemního plynu v plynárenské soustvě

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR 8 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsh Komentář Komentář k měsíční zprávě o dodávkách spotřebách zemního plynu v plynárenské soustvě

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Pracovní list Trh práce

Pracovní list Trh práce Pracovní list Trh práce Pracovní síly ČSÚ sleduje podle několika různých hledisek: - podle vykonávaného zaměstnání (jakou práci dělají) - podle odvětvových sektorů (kde pracují) - podle dosažené kvalifikace

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji z rok 20 VTR 5- (b) Registrováno ČSÚ ČV 1/ ze dne 16. 6.20 IKF 32 (pro vládní sektor sektor vyššího odborného vysokého školství) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování

Více

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách Úmrtnost v Česku vybrných evropských krjinách Bohdn Lind Univerzit Prdubice, ústv mtemtiky Vývoj úmrtnosti v ČR v letech 197 1999 podle nejčstějších příčin V České republice zemřelo v roce 1999 19 768

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

A101 Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny 08A101 A102. Příloha ÚNP 4-01 (g)

A101 Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny 08A101 A102. Příloha ÚNP 4-01 (g) IČO Příloh ÚNP 4-0 (g) A0 Počet změstnnců, odprcovné plcené hodiny A0 Průměrný evidenční počet změstnnců ve fyzických osobách 0 změstnnci s krtší prcovní dobou Průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body, přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů), rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

2. Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů

2. Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů 2. Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů V současné době, kdy se z důvodu prodlužujícího se u a nízké porodnosti navyšuje pro odchod do starobního důchodu, nabývají na stále větším významu i otázky

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé,

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé, 4 / 2010 ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA Tém: Vážení kolegové, přátelé, dostává se Vám do rukou první číslo Odborné přílohy Zpráv Chrity, věnovné fenoménu sociálního vyloučení, se kterým se jko prcovníci

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE 5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE Výběrové šetření pracovních sil je zdroj, který v době mezi sčítáními poskytuje základní informace o změnách ve struktuře hospodařících domácností (HD) založených na společném

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

STATISTICKÁ DATA O ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI

STATISTICKÁ DATA O ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI STATISTICKÁ DATA O ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI Věra Varmužová Pakt zaměstnanosti KHK, jednání 13. dubna 2017 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Datové zdroje a publikace

Více

Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení ostup výpočtu indikátorů finanční dostupnosti

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4.1. Zaměstnaní, nezaměstnaní, ekonomicky neaktivní Počet ekonomicky aktivních a ekonomicky neaktivních Ekonomicky aktivní tvoří pracovní sílu Stupeň ekonomické aktivity

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C 52. ročník mtemtické olympiády Úlohy školní kluzurní části I. kol ktegorie 1. Odtrhneme-li od libovolného lespoň dvojmístného přirozeného čísl číslici n místě jednotek, dostneme číslo o jednu číslici krtší.

Více

a i,n+1 Maticový počet základní pojmy Matice je obdélníkové schéma tvaru a 11

a i,n+1 Maticový počet základní pojmy Matice je obdélníkové schéma tvaru a 11 Mticový počet zákldní pojmy Mtice je obdélníkové schém tvru 2...... n 2 22. 2n A =, kde ij R ( i =,,m, j =,,n ) m m2. mn ij R se nzývjí prvky mtice o mtici o m řádcích n sloupcích říkáme, že je typu m/n

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 V roce 2007 dosáhly náklady práce v ČR průměrné výše 31 020 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, resp. 216,38 Kč za odpracovanou hodinu.

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3. Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.2016 Osnova vystoupení Analýza úbytku pracovníků v zemědělství - v ČR

Více

Libuše Svatošová, Ivana Boháčková. Úvod

Libuše Svatošová, Ivana Boháčková. Úvod ANALÝZA REGIONÁLNÍ A ODVĚTVOVÉ DISPARITY MEZD V ČR # Libuše Svatošová, Ivana Boháčková Úvod Často diskutovaný problém představuje hodnocení příjmové disparity obyvatelstva. Hlavní část příjmů většiny produktivní

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci.

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci. Otázk: Mrketingový informční systém Předmět: Ekonomie Přidl(): Jeniicek Z nglického slov mrket neboli trh koncovky -ing, která v ngličtině vyjdřuje děj, pohyb, kci. Je to systém vytvořený z účelem shromžďování,

Více

3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska

3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska 3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska Počty bydlících cizinců Cizinci s polským občanstvím patřili během let 1994-2005 mezi první čtyři nejčetnější občanství cizinců v ČR. V roce 1994 zastali pozici

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}?

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}? 1.3.8 Intervly Předpokldy: 010210, 010301, 010302, 010303 Problém Množinu A = { x Z;2 x 5} zpíšeme sndno i výčtem: { 2;3; 4;5} Jk zpst množinu B = { x R;2 x 5}? A =. Jde o nekonečně mnoho čísel (2, 5 všechno

Více

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji VTR 5- (b) Registrováno ČSÚ ČV 00/4 ze dne 8. 9.23 IKF 324 z rok 24 (pro vládní sektor, vysokoškolský sektor fkultní nemocnice) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

ešení Teorie mezinárodního obchodu

ešení Teorie mezinárodního obchodu ešení Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody P íkld 1 1) mecko má bsolutní výhodu ve výrob ut, nebo vyrobí jedno uto z 30 hodin, ztímco eská republik z 50 hodin. opk eská republik má bsolutní výhodu

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST

ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST ? Víte, že... Nejvyšší mzdy mají u nás pracovníci bank, pojišťoven a také zaměstnaní v oblasti informačních technologií. Že nejvíce vzrostla nezaměstnanost lidí ve věku 45-59 let, že základní vzdělání

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

Typ. Povinný (A/N) Poznámka uvedená na podání. Kód OSSZ./kodOSSZ A N 3 Kód pracoviště číselník C_COKR Název OSSZ./nazevOSSZ N L2 1- Název pracoviště

Typ. Povinný (A/N) Poznámka uvedená na podání. Kód OSSZ./kodOSSZ A N 3 Kód pracoviště číselník C_COKR Název OSSZ./nazevOSSZ N L2 1- Název pracoviště * Dtová vět NEMPRI v2.12 Dt dokumentu Celá dtová vět je uzvřená elementem , kter je umístěn přímo pod kořenovm elementem NEMPRI. N této úrovni není povolen žádn dlší element. Element dtovvet má

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Astronomická olympiáda 2010/2011

Astronomická olympiáda 2010/2011 Astronomická olympiád 00/0 Úvod V roce 00 jsme si připomenuli jedno význmné domácí výročí, uplynulo totiž 600 let od vyrobení nejstrších částí pržského orloje. V roce 0 nás tké čeká celá řd stronomických

Více

Komplexní analýza trhu práce, ekonomického prostředí, cestovního ruchu a životního prostředí v Moravskoslezském kraji

Komplexní analýza trhu práce, ekonomického prostředí, cestovního ruchu a životního prostředí v Moravskoslezském kraji Komplexní analýza trhu práce, ekonomického prostředí, cestovního ruchu a životního prostředí v Moravskoslezském kraji Obsah: Úvod str.3 Regionální makroekonomické ukazatele str. 5 Demografický vývoj str.

Více