Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011"

Transkript

1 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím: a) pčet pdaných žádstí infrmace a pčet vydaných rzhdnutí dmítnutí žádsti: 2/2/0 b) pčet pdaných dvlání prti rzhdnutí: 0 c) pis pdstatných částí každéh rzsudku sudu ve věci přezkumání záknnsti rzhdnutí pvinnéh subjektu dmítnutí žádsti pskytnutí infrmace a přehled všech výdajů, které pvinný subjekt vynalžil v suvislsti se sudními řízeními právech a pvinnstech pdle tht zákna: 0 d) výčet pskytnutých výhradních licencí, včetně důvdnění nezbytnsti pskytnutí výhradní licence: 0 e) pčet stížnstí pdaných pdle 16a, důvdy jejich pdání a stručný ppis způsbu jejich vyřízení: 0 f) další infrmace vztahující se k uplatňvání tht zákna: 0 dle rzhdnutí ZO Vyská u Příbramě 1. Činnst zastupitelstva bce Vyská u Příbramě a. Slžení zastupitelstva bce Zdeněk Strnad neuvlněný starsta MUDr. Karel Franěk neuvlněný 1. míststarsta Jindřich Tmášek neuvlněný 2. míststarsta Ing. Jana Krejčvá předsedkyně finančníh výbru Mirslav Černička člen finančníh výbru Václav Jančar člen finančníh výbru za bčany Pavel Hruška předseda kntrlníh výbru Zdeněk Dušek člen kntrlníh výbru Lucie Němcvá členka kntrlníh výbru za bčany Jarslav Láska předseda sciálníh výbru Zdeněk Vaníček člen sciálníh výbru Markéta Klínvá členka sciálníh výbru za bčany Obec Vyská u Příbramě Vyská u Příbramě 128, Ržmitál p. Tř. Tel.: Strana 1 z 5

2 Obec Vyská u Příbramě 2. Údržba a výstavba becníh majetku a. Majetek bce krátce P mnhaletých jednáních s ÚZSVM (Úřad pr zastupvání státu ve věcech majetkvých) získala bec d majetku pzemek, par.č. 396/3 k.ú. Vyská u Příbramě ve výměře 2369 m2, pd místní kmunikací pd parkem a mhla tak zahájit generální pravu tét kmunikace. Vyhlášenéh pptávkvéh řízení se zúčastnily celkem 4 reginální firmy, které předlžily cenvé nabídky. Zastupitelstv bce na svém jednání dne vybral dle ceny a referencí firmu KOSTA Příbram, která generální pravu MK následně ddala. Oprava byla hrazena z rzpčtu bce ve výši 546,8 tis. Kč. Rzšíření 6 nvých světelných bdů VO na výchdní a jihzápadní straně bce. Na základě bčanských žádstí, které bec přijala v minulých letech byla již v rce 2010 tat investiční akce naplánvaná. Zřízení byl hrazen z rzpčtu bce ve výši 243,3 tis. Kč. Obměna 2 světelných bdů VO z důvdu testu úsprných technlgii VO. Obměna byla hrazena z prvzních výdajů bce ve výši 11,2 tis. Kč b. Údržba majetku Oprava a údržba budv, přilehlých prstranství místní správy a veřejné zeleně. Na pravě a údržbě se pdíleli zejména bčané bce, které bec zaměstnávala na DPP s výplatu dle stanvených hdinvých sazeb. Celkem byl prplacen 913 brigádnických hdin a evidván 160 dbrvlnických (zdarma) hdin. 3. Majetek bce V suladu s ČÚS č. 708 musí mít bce a DSO prvedenu kategrizaci dluhdbéh majetku. Obec prvedla inventarizaci a kategrizaci majetku a aktuální stav k je: HNIM - pčet karet: 22, hdnta: Kč DHNM - pčet karet: 44, hdnta: Kč Pzemky - pčet parcel: 125, výměra m2, hdnta Kč Materiál na skladě - pčet karet: 1, hdnta: Kč 4. Kultura, zájmvá činnst, dprava a statní - Příspěvek 7000 Kč na hudební prdukci na hasičském bále, - rganizace a příspěvek 5500 Kč na dětský den, - příspěvek SDH na výrbu hasičských stejnkrjů ve výši Kč, - statní dpravní bslužnst v bci, knkrétně dplední spj z Příbrami, pd záštitu Města Březnice je hrazena z rzpčtu bce. Za rk 2010 byla výše Kč. - uspřádání cyklvýletu p nvě tevřené Fabiánvě naučné stezce (nebyl hrazen z rzpčtu bce výdaje spjené s akcí hradili rganizátři), - uspřádání vánčníh zpívání kled před vánčním strmem. Obec Vyská u Příbramě Vyská u Příbramě 128, Ržmitál p. Tř. Tel.: Strana 2 z 5

3 Obec Vyská u Příbramě 5. Sciální péče bčany a. Předšklní a základní vzdělání - v bci není mateřská ani základní škla. Žáci (děti z bce) djíždějí d mateřských a základních škl d Třebska, Bhutína a Příbrami. Příspěvek na NIV (neinvestiční náklady) na MŠ Třebsk ve výši Kč, příspěvek na NIV ZŠ Bhutín (rk 2010) ve výši Kč příspěvek na NIV ZŠ Příbram (rk 2010) ve výši Kč příspěvek na NIV ZŠ Příbram (1. pl. 2011) ve výši Kč, b. Nvrzenecký příspěvek byl vyplacen pr 2 bčánky bce ve výši Kč c. Sciální příspěvek bčanům ve výši Kč byl vyplacen mezi 10 žadatelů d. Věcný dar ve výši Kč byl předán bčanvi t.č. žijícím v dmvě pr seniry v Ržmitále pd Třemšínem. 6. Odpadvé hspdářství a. V rce 2011 byl stanven paušální pplatek za svz kmunálníh dpadu ve výši 420,- Kč na sbu a rk. Obec přispívala z rzpčtu bce na svz kmunálníh, nebezpečnéh a velkbjemvéh dpadu, tak i na zpětný sběr elektrzařízení. Svz kmunálníh dpadu byl prváděn firmu TS Příbram. Svz nebezpečnéh a velkbjemvéh dpadu se za rk 2011 uskutečnil 2x d rka. Svz tht dpadu zajišťuje firma TS Příbram p celé bci. Občané měli nadále k dispzici sběrné stanviště, kde d sběrných nádb mhli ukládat bílé a barevné skl, papír a plast. Odpadvé hspdářství dále upravují becně závazné vyhlášky. Celkem byl vybrán: Kč Celkvé náklady na svz dpadu: b. EKO-KOM systém tříděnéh dpadu Obec Vyská u Příbramě je zařazena d systému třídění dpadů. Firmě Ek-km se kvartálně zasílají výkazy, které vycházejí z mnžství vytříděnéh dpadu a z mnžství ulženéh vytříděnéh dpadu samtnými bčany, kteří na bec přinesu dklad. Na základě vykázanéh mnžství vytříděnéh dpadu bec zpětně dstává dtace d firmy Ek-km na část nákladů vynalžených na tent systém třídění. Dle výkazů bčané lets vytřídili následující mnžství: Plast: 3,17 t, papír: 2,283 t, skl:1,53 t Příjem bce z tříděnéh dpadu činil za rk Kč. 7. Finanční hspdaření a. Celkvé příjmy a výdaje Příjmy (tis.) v rce 2011 činily (rzpčtvané/skutečnst): 2 857/2 738 Výdaje (tis.) v rce 2011 činily (rzpčtvané/skutečnst): 2 857/2 796 Schdek hspdaření 58 tis. Kč byl kryt z vlastních prstředků bce. Zdůvdnění: Nepředvídatelný výpadek na inkasu daní. V rce 2011 byl uhrazen závazek z minulých let vůči Městu Příbram za NIV ZŠ Příbram za bdbí: pl a 1. pl ve výši Kč. b. Finanční prstředky k Úvěr: 0 Kč Stav peněžních prstředků: ,74 Kč Obec Vyská u Příbramě Vyská u Příbramě 128, Ržmitál p. Tř. Tel.: Strana 3 z 5

4 Obec Vyská u Příbramě c. Dtace Přijaté dtace v rce 2011: Dtace ze SR Kč Žádsti dtace na 2012 z fndu Středčeskéh kraje Pdpra bnvy techniky, výzbrje a výstrje jedntek sbrů dbrvlných hasičů. Evidenční čísl: HAS/SDH/013917/2012, výše: Kč. Pdpra kultury, histrických akcí a slavnstí, Dvřákův návrat z Ameriky d Vyské u Příbramě. Evidenční čísl: KUL/KUL/013342/2012, výše: Kč. d. Převedené příspěvky 8. Obecní úřad Svazek bcí Antnína Dvřáka (SOAD) - bec zasílá pravidelně příspěvek d SOAD, který se dvíjí d pčtu byvatel x pplatek na jednh bčana. V rce 2011 deslala příspěvek ve výši 0 Kč. Svazek bcí Pdbrdskéh reginu (SOPR) bec se stala členem svazku v 9/2011 a pr část rku 2011, tj. 4 měsíce byla zbavena pvinnsti platit členské pplatky. V rce 2012 bude bec hradit příspěvek, který se dvíjí d pčtu byvatel x pplatek na jednh bčana, který zde činní 6 Kč/EO. a. Úřední hdina je každé úterý d: 19:30-20:30 (v letním čase) a 18:30-19:30 (v zimním čase) b. Obecní úřad nemá žádné stále zaměstnance a činnst bce a becníh úřadu zajišťuje z funkce neuvlněný starsta a 2 míststarstvé. c. Činnst Obecní úřad vyknává dle zákna všebecné činnsti veřejné správy. V rce 2009 se bec připjila d prjektu MV ČR, zavedení centra věřených výstupů z infrmačních systémů CZECH POINT. Obecní úřad d r zajišťuje věřený výstup v rámci CZECH POINTU. Byla prvedena kntrla nezávisléh auditra hspdaření bce v rce 2010, kteru prvedla firma A+D HELP spl. s r.. Dle ficiální zprávy ze dne nebyly zjištěny chyby a nedstatky, které by měly závažnst nedstatků uvedených v zákně č. 420/2004 Sb. Dále nebyly identifikvána žádná rizika dle zákna č. 420/2004 Sb. 9. Stav byvatelstva ZO se v prvním rce svéh půsbení seznamuje s činnstí místní správy a na základě získávaných zkušenstí se snaží bec vést směrem, který byl nastaven předchzím ZO, tj. ve prspěch bčanů v bci žijících neb djíždějících za rekreací. Pčet byvatel činil k celkem: 341 Obec Vyská u Příbramě Vyská u Příbramě 128, Ržmitál p. Tř. Tel.: Strana 4 z 5

5 Obec Vyská u Příbramě 10. Ostatní Důležitá jednání: Real Innvatin d března 2011 d září 2011 prběhla celkem 4 sbní jednání se zástupci splečnsti Real Innvatin, kde hlavním tématem byl zabezpečení chátrajícíh bjektu v jejich vlastnictví. Odpvědnými zástupci byl přislíben, vše je v záznamech z jednání pdlžen a pdepsán, bezdkladné řešení tht prblému. Bhužel zdpvědní zástupci jsu v časvém skluzu s plněním úklů spjených s tímt tématem. I nadále bude ze strany bce vynakládán úsilí na dřešení našeh splečnéh prblému. Měst Příbram na základě reklamací, které bec uplatnila na NIV ZŠ Příbram dšl k přezkumání detailníh rzpisu vyúčtvání NIV a byly zde shledány nedstatky, resp. neprávněné přeúčtvání nákladů spjených s prvzem šklních jídelen. Na tent fakt byl pukázán a s vyúčtváním za 1. pl byla dmluvená částka dbrpisvána. S firmu EKO-KOM byla uzavřena smluva zápůjčce kntejnerů na tříděný dpad za účelem zřízení druhéh sběrnéh místa na tříděný dpad. Obec se takt zavázala dplnit nvé sběrné míst kntejner na plasty a tetra-packy. Byla zřízena elektrnická spisvá a archivační služba za pdpry města Příbram. Svazek bcí Antnín Dvřák (SOAD) Příprava prjektvé dkumentace k územnímu řízení na dkanalizvání bcí svazku a výstavbu ČOV ve Třebsku. Svazek bcí pdbrdskéh reginu (SOPR) Obec se stala členem SOPR v září 2011 a v rámci svazku se řešili dva kruhy témat: Opuštění VVÚ Brdy AČR a prpagace pdbrdskéh reginu. Zpracvali: Zdeněk Strnad, starsta Karel Franěk, 1. míststarsta Jindřich Tmášek, 2. Míststarsta Dne: Obec Vyská u Příbramě Vyská u Příbramě 128, Ržmitál p. Tř. Tel.: Strana 5 z 5

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov Výsledky šetření v bcích ORP Český Krumlv Verze k 30. 5. 2014 Úvdní infrmace Během přípravy nvéh aktualizvanéh Plánu sciálních služeb na území ORP Č. Krumlv na bdbí 2015 2017 byla prvedena analýza sciální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více