Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Poděkování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Poděkování"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Květen pomalu odkvétá, zahrady i příkopy jsou zasypány bílými lístky všech možných květů. Naše dcery, manželky, matky a babičky se v tomto období mohou po zahradách procházet jako šlechtičny po zámeckém parku, kterým při procházce služebnictvo pohazuje pod nohy překrásné květy. Na rozdíl od opravdových šlechtičen mohou ty naše po bělostně zářícím trávníku ve spadaných květech courat bosé. Jenom je dobré nejprve před jejich procházkou vysbírat po zahradě to, no, jak bych, vždy určitě máte doma psa, tak víte co myslím. Ono šlápnout do něčeho bosou nohou zrovna při šlechtickém opojení by nebylo příjemné. Což teprve uklouznout a dopadnout zadní částí těla do toho samého. Opojení mizí a nastávají pocity, které cítí ten nejposlednější a nejhorší nevolník. Po příkopech bych v napadaných květech jabloní nikoho ani courat nenechal. Tam by naše zadumané šlechtičny mohly narazit na úplně něco jiného. Třeba zakopnout o nějaké pozdně unavené hrabátko, které vyspává jeden ze svých pivních záletů. Te jsem přišel na to proč se jim říká hrabata, to jak se hrabali právě domu po čtyřech škarpama ve spadaných kvítkách. Dost bylo okvětních listů. Obra me list. Ranní prozpěvování ptactva mě přivedlo ke vzpomínce na čerstvé zážitky. Na Šumavě u Schwarzenbergského kanálu jsme narazili ve vesničce Jelení na slavnosti plavení dřeva po kanálu. Při té příležitosti tam, na malé pódium, přišli dva rakouští muzikanti s houslemi a kytarou, k nim se připojili tři čeští muzikanti s houslemi a basou. Přátelé, musím přiznat, že už při druhé improvizované písničce jsem do rakouských melodií hlasitě juchal. To je asi potěšilo a rozjeli se v ještě větším tempu. Tam mě napadlo, že hudba je vlastně světovým jazykem. Já vím, že jsem nic světoborného neobjevil, ale potěšilo mě, aniž znali řeč jeden druhého, že stačilo přejet smyčcem struny a už byli ti chlapi na jedné vlně. Škoda, že se neumíme domlouvat tímto stylem se zvířátky. I když na benefičním koncertu Ginevry to zvířátka z Bohoušova dívadla dokázala. Tam se normálně domlouvala kůzlata s vlky a ještě při tom svým zpěvem stačili vyčinit všem lidem. Prostě když si hrajou zvířata, zvířata, vlčák za kozou chvátá, zouchvátá, choutky žádné nemáme, tančíme a zpívámeeee. My jsme slušná zvířata nejsme jako lidi. Ale tůdle na zahradě, když jsme se ze sousedem domlouvali, co by bylo potřeba udělat, ozvalo se z balkonu i ze zahrady: Vy tam máte při tý vaší řeči nějak zavolováno. Manželky nás jistily ze dvou stran. Ani jsme neodpovídali. Já si jen pomyslel: Kamarádovi, když říkáš vole, koukni, kdo vás šmíruje, nahoře - i dole. Juch, ólééé. bs Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V rámci rozšiřování třídění odpadu se naše obec zapojila do dvou projektů. První bylo uzavření smlouvy s firmou EKO- KOM na zapůjčení dalších nádob na tříděný odpad. Zde jsme požadovali nádoby na plasty, sklo a na nápojové kartony. Bohužel nám byl zapůjčen pouze jediný kontejner na nápojové kartony. Z tohoto důvodu dojde k zakoupení ostatních kontejnerů (na plasty a na sklo) z prostředků obce. Dalším projekt vyhlášen firmou REMA Systém, a.s.. Ten se týká třídění drobných elektrospotřebičů (kalkulačky, holicí strojky, mobilní telefony, vysoušeče vlasů, nabíjecí adaptéry, kulmy a jiné drobné spotřebiče).zmíněná firma zdarma zapůjčí obci kontejner, který bude umístěn na chodbě obecního úřadu od V souvislosti s přihlášením se do tohoto projektu byl obci udělen certifikát Zelená Obec. Těmito opatřeními, která rozšiřují možnosti třídění odpadu, chceme přispět k dalšímu ozdravění našeho životního prostředí. V neposlední řadě jde také o finanční prostředky, a to nejenom obce, ale i občanů. Zde je nutné si uvědomit, že za odvoz vytříděného odpadu neplatí občané žádné poplatky, a že čím více se toho vytřídí, tím méně toho odvezeme na skládku a tím pádem i zaplatíme. Třídění odpadu má i pozitivní efekt do obecních příjmů, nebo obec je zapojena v systému EKO-KOM a dostává zpět do svého rozpočtu část finančních prostředků z tohoto systému. Výše částky je závislá na množství a druhu vytříděného odpadu. Závěrem chci požádat občany, aby do jednotlivých kontejnerů vhazovali pouze ten odpad, pro který jsou jednotlivé kontejnery určeny (druh odpadu je uveden na přední straně každého kontejneru). Josef Karas, starosta obce Poděkování Rád bych touto cestou vyslovil tři poděkování. První patří žákům Masarykovy základní školy v Obecnici, vedení školy a p. učiteli Bicanovi za vysázení 1000 ks stromků borovic na rekultivované skládce zeminy za hřbitovem. Druhé poděkování patří p. MUDr. Evě Svobodové za zorganizování a přípravu kurzu první pomoci. Ten byl určen široké veřejnosti. Svým obsahem, ale především zásluhou přednášejícího p. Hylebranta, byl velice zajímavý a hlavně poučný. Třetí poděkování je určeno místní jednotce sboru dobrovolných hasičů za zorganizování a zdárný průběh ukázkového Dne hasičů při cvičném zásahu v budově základní školy. Josef Karas Termín zasedání obecního zastupitelstva hod. POZOR nová adresa obecních stránek

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2008 Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Zápisy J. V. Bezděka z Okresního archívu v Příbrami, pokračování z minulého zpravodaje Obecnická tvrz, o níž bez uvedení podrobnějších údajů je ve starších textech zmínka nepříliš výmluvná, stávala v místech, kde silnice z Obecnice do Drahlína tvoří při východu z obce opodál za kostelíkem mírný oblouk. Nejasná a dlouhověkostí smytá pamě jakéhosi dávného obranného zařízeni v těch místech obráží se i v lidovém pojmenování lokality názvem V hradu, čímž je míněno stavení čp. 96, situovaná zřejmě bu přímo na místě zaniklé tvrze, nebo v jejím nejbližším okolí. Podle lidového vyprávění, značnou měrou ovšem primitivního, dostal prý jistý rytíř, zasloužilý vojín, právo usaditi se ve zdejší krajině, kdysi lesnaté a bažinaté, vzdělávati ji a mezi poddané rozdělovati. Rytíř onen měl prý hrad uprostřed vesnice nad rybníkem, kde dnes stoji dvě sousedící stavení. Pánovi sluhové se pak usazovali nablízku, stavěli si chalupy a vzdělávali obecní půdu na pole a luka, odkudž prý to jméno Obecnice. Vyprávění je zřejmě pokusem o výklad osadního jména, ostatně dost neobvyklého. Záhadou zůstává pojmenovánípozemků podél jižního břehu potoka ve formě Na německých v jižním okraji obce, dochované dosud, což by snad mohlo dokazovati kolonizaci německými přistěhovalci někdy ve středověku. K tvrzi patřívaly oba návesní rybníčky se zajímavými mohutnými hrázemi, jaké se dnes dávno nestaví. Z uspořádání rybníčků vyplývá, že to byly v podstatě opravené a rozšířené pozůstatky obranného opevnění tvrzky směrem k západu, k cestě přes lesy na Valdek a dál do končin za brdským pohořím. Terén se tu na mírné stráni dosti prudce svažuje, takže vrchol stráňky a tvrzka na něm mohly býti dobře obhájeny. Železnorudné doly, ze kterých obecnické železářství zásobováno, jak to uvádí i doktor Streintz, byly: cech sv. Karla Boromějského na Hatích jižně od Příbramě a za Svatou Horou, kde rudná žíla měla mocnost asi 5 stop (něco přes 3 metry), na níž ročně vytěženo asi centů rudy, pak cech sv. Konráda opodál Slivice, roční těžba rudy činila zde asi centů. Knížecími cechy dobříšskými byl cech sv. Kateřiny na dobříšských Hřebenech nedaleko vesnice Chlumec osovského statku a v druhé polovině 17. století známé Stražiště, odkudž se brala ruda i pro železářský podnik ve Staré Huti u Dobříše. Pak to byl cech sv. Bernarda poblíže Zduchovic, železnorudný cech býval též u obce Ohrazenice nad Jincemi a konečně sv. Bartoloměje opět poblíže Hatí u Příbramě mezi vesnicemi Brodem a Žežicemi. Obecnická hu odebírala surovinu ze všech těchto železorudných ložisek a ročně zpracovala průměrně centů rudy víceméně kvalitní. Topilo se dřevěným uhlím, které zase dodávaly milíře v rozlehlých po1esích na brdském pásmu. Po připojení ke korunnímu panství dobříšskému Obecnice co do místní historie opět mnoho nezískala. Opakovala se událost se zničením zemských desek z roku 1541, a to ve formě jen poněkud pozměněné. Registratura dobříšského statku a panství kromě pozemkových knih a několika málo svazků knih dekretů a vrchnostenských rozhodnutí byla totiž před nějakými léty zčásti odvezena do kterési papírny, zčásti rozprodána dobříšským kupcům a řezníkům na balení zboží. Tím také vzaly za své písemné materiály pro obecnické dějiny potřebné, v důsledku čehož zhruba pro dvě století není pro Obecnici podrobnějších zpráv a dokladů. Co však se z dobříšské patrimoniální registratury zachovalo jsou převážně spisy rázu hospodářského a lesnického zhruba z druhé až čtvrté čtvrtiny minulého století a ze století dvacátého, pro Obecnici jako obec však bez valnějšího významu. Pokračování příště bs Osečská historie vyjde v příštím čísle Obecnického zpravodaje Lékař a my Kůže pod sluncem Kam nechodí slunce, chodí lékař. Tohle lidové rčení už ale dávno neplatí. Argument, že bez pobytu na slunci nám bude chybě vitamin D, má svoje ale. Vitamin D přijímáme v potravě a osluněním se v kůži změní v aktivní formu. K tomu v naší zeměpisné šířce stačí krátká procházka, třeba cesta domů z práce. Sluneční paprsky přinášejí jednak infračervené záření, které vnímáme jako teplo, a jednat tři typy ultrafialového záření. Velmi nebezpečný typ C je pohlcen v atmosféře, agresivní typ B působí na povrchní část pokožky a díky jemu se můžeme spálit. Poslední typ A proniká do hloubky kůže, způsobuje zhnědnutí a donedávna se nepovažovalo za riziko pro vznik nádorů. Ale dnes se již za nebezpečné považuje UVA i UVB. Nejvíce záření dopadne na zemský povrch mezi 11. a 13. hodinou v zimě a 12. až 14. hodinou v létě a závisí i na nadmořské výšce. Spálit se lze i za lehce zamračeného dne, protože mraky UV záření jen rozptýlí. Pod slunečníkem zase nejsme chráněni před UV zářením odraženým od písku nebo vodní hladiny, i tam se můžeme spálit. Reakce na oslunění je závislá i na tzv. fototypu naší pleti. Ještě jiná situace je u dětí, jejichž pokožka je tenčí, rychle se spálí, a proto by se kojenci do půl roku neměli vystavovat přímému slunci. Dětské ochranné prostředky by měly mít faktor nejméně 15 a měly by obsa- hovat tzv. fyzikální filtry. Ty působí jako odrazová zrcátka a s kůží vůbec nereagují. Stačí jedno dvě spálení v dětství až do tvorby puchýřků a přirozená obranyschopnost kůže může být nezvratně narušená. Díky tomu roste riziko vzniku kožních nádorů v dospělém věku. Před spálením a negativním účinkem slunečního UV záření nás může ochránit vhodná kosmetika. Při nákupu je třeba vzít u úvahu vlastní fototyp a zda se chystáme do jižních krajin nebo do hor. Ochranné prostředky jsou ve formě sprejů, olejů, krémů nebo mléka. Nevyplatí se šetřit v množství prostředku naneseného na kůži, podle normy uznávané v Evropě by to měly být asi 2mg na centimetr čtvereční pokožky, která je u dospělého člověka asi 2 čtvereční metry. Navíc při nákupu je třeba počítat s tím, že u vody se bude spotřeba zvyšovat. Water- resistant vydrží 40 minutové máčení ve vodě, waterproof dokonce 80, aniž by došlo ke snížení ochrany. Čerstvá a slaná voda snižuje ochranu rychleji. Doporučuje se opakovat aplikaci vždy po dvou hodinách. Při koupání myslete na to, že ani pod vodou není bezpečno. 95% UV záření prochází vodní hladinou a 50% se dostane až do hloubky tří metrů. Po slunění se doporučuje ošetření kosmetikou s panthenolem nebo betakaroténem. Drsvo (Upraveno podle časopisu Moje zdraví)

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen BABIČČINY TRIKY, RECEPTY A FÍGLE NEZVANÍ HOSTÉ NA ZAHRADĚ Pes může být nezvaný host na vaší zahradě nebo předzahrádce, pokud si vybere nějaký stromek nebo keř k označování teritoria, a nemusí to být zdaleka jen pes váš. Pokuste se ho odradit pastičkami na myši, které položíte do těsného okolí. Pokud na ně pes několikrát šlápne při hledání nejvhodnějšího místa pro močení, rychle si to zapamatuje. Pilný krtek nemá rád hadry namočené v terpentýnu, kterými ucpete krtčí díry. Mravenci jsou pro zahradu velmi potřební, ale pokud si svoji cestičku nasměrují do domu, můžete jim ji přesměrovat citrónovou kůrou, mletým pepřem nebo práškem do pečiva. Pokud si cestičku do vašeho domu vytvoří jiní brouci, lze ji postříkat čpavkem. Ani přemnožené žížaly nemusí být jen užitečné, nemají rády popel ze dřeva, do květináčů n zahradě lze dát trochu sazí s pískem na nádobí. Na hlemýždě v zahradě lze nastražit past v podobě nádoby s oslazeným pivem, která bude zpuštěna až po okraj do země. Nejpřirozenější ochranou je ale ježek. Nezvané ptáky spolehlivě odpudí šňůrka nebo drátek s hliníkovými fáborky. Můžete ji natáhnout křížem nad zasetou trávu nebo záhon, hliníkové fáborky se dávají na v různých barvách na vánoční stromek, stačily by i pásky alobalu. Mouchy nemají rády modře vymalované místnosti, nesedají na okna, která jsou umyta cibulovou vodou přes nakrájenou cibuli přelijte trochu vřelé vody a přidejte ji k mytí a nesedají na zdi, které byly malovány přípravkem, do kterého byl přidán roztok kamence. Mucholapku si můžete vyrobit z krabičky od zápalek. Potřete ji směsí medu a tekutého sladidla a zavěste na potřebné místo. Krabička od zápalek se dobře hodí i k vystěhování včely, pokud nemůže najít cestu z pokoje ven. Polootevřenou krabičkou přiklopíte včelu na okně, krabičku zavřete a včelku pak vypustíte venku. Tohle využití krabičky je rozhodně lidštější, nežli ta mucholapka :-). Past na vosy si snadno vyrobíte z marmeládové sklenice, kterou naplníte do čtvrtiny sirupem, místo víčka připevníte papír na pečení a vyříznete kříž asi 2x2 cm. Jeho okraje zahnete dovnitř a zbytek si domyslíte. Komáři nesnášejí průvan, pach ricínového oleje, kafr a petrolej. Místo prostředků proti hmyzu lze použít i tzv. tygří mast nebo citronelový olej, který lze koupit v drogerii. (Podle knihy A. Ostena: Babiččiny tipy a triky, aneb vyzkoušené fígle v domácnosti a kuchyni) Evas ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBECNICE První pomoc pro laiky Každý z nás se může dostat do situace, kdy cizí život bude záviset na naší rychlé a správné reakci. Většina z nás se bojí, že si v takové situaci nebude vědět rady. Postupem doby se podstatně zjednodušila doporučení pro poskytování první pomoci laickou veřejností jednak proto, aby se zvýšila šance pro postiženého, a aby se odstranila obava laického zachránce zareagovat. Jak rychle a efektivně pomoci jsme měli možnost se dozvědět v úterý 6. května v jídelně zdejší školy. Na pozvání místní organizace Červeného kříže a za podpory obecního úřadu nám více než dvě hodiny přednášel záchranář pan Marek Hylebrant ze Záchranné služby Středočeského kraje. Povídání proložil mnoha osobními zkušenostmi z práce záchranáře, vysvětlil, jak zachovat základní životní funkce postiženého, jak se chovat při silném krvácení, popáleninách, autohaváriích a zodpověděl všechny dotazy. Školení první pomoci pro laiky se zúčastnili dobrovolní hasiči, členové Červeného kříže, někteří členové Slavoje, určeno bylo pro všechny zájemce z řad občanů Obecnice a bylo bezplatné. Drsvo SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE V OBECNICI HOŘELA PŮDA ŠKOLY Dne 10. května 2008 se mladí hasiči pod vedením Jirky Viktory vydali do 60 km vzdálených Hlinců, aby zde reprezentovali náš sbor v požárním útoku. Závodů se zúčastnilo 9 družstev soutěžních a 5 družstev, co běžely mimo soutěž. Naši kluci obsadili krásné bramborové 4. místo a navíc v mimosoutěžních družstvech obdrželi za nejlepší čas čestné umístění. Celá parta zůstala v kempu U Potůčků, kde se soutěž konala, přes noc až do neděle a přivezla do Obecnice alespoň diplomy. Zdeněk Vávra Požár podle scénáře vypukl v půdních prostorách Masarykovy základní devítileté školy v Obecnici dne 9. května 2008 v Byl ohlášen na tísňovou linku 112. Po ohlášení byl přes HZS Kladno vyhlášen pomocí systému Kango a požární sirény 1. stupeň požárního poplachu pro místní jednotku JPO/III Obecnice a HZS Příbram. Na místo události se dostavila CAS 32 Tatra 148 a DA Avia 30 jednotky Obecnice, plošina HZS Příbram AP 37 Bronto, hasičská cisterna Mercedes Atego a policejní škodovka. Po příjezdu JSDH Obecnice na místo události byla velitelem jednotka vyslána na průzkum, kde zjistila požár půdních prostor a poté provedla evakuaci uvězněných žáků v jedné ze tříd za pomoci DT. Po ukončeném průzkumu jednotka Obecnice provedla mezi schodiš ovým vedením natažení 2 proudů C a HZS Příbram jeden vysokotlaký proud. Jelikož se jednalo o dvoupodlažní budovu a jednotky zasahovaly v DT, byl zásah dosti náročný. O likvidaci požáru střechy se postarala plošina Bronto, kterou jednotka z Obecnice zásobovala vodou z nedalekého potoka pomocí plovoucího (pokračování na str. 3)

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2008 V OBECNICI HOŘELA PŮDA ŠKOLY (dokončení ze str. 2) čerpadla Niagara a stříkačky PPS 12. Druhá dodávka vody byla zajištěna pomocí cisterny CAS 32 Tatra 148. Voda do PPS 12 byla dodávána B proudem z plovoucího čerpadla Niagara. Během evakuace 80 dětí a zaměstnanců školy se nikomu nic nestalo a vše proběhlo dle směrnic evakuačního plánu školy. Na místě zásahu byl přítomen velitel požární stanice Příbram Ing. Jarmil Soukup, velitel JPO/II Rožmitál pod Třemšínem p. František Polák, ředitel územního odboru školství p. Jaroslav Kopecký a další. Po ukončení celé akce jsme se přesunuli i s technikou na nedaleké fotbalové hřiště, kde si řada dětí vyzkoušela různé hasičské vybavení včetně DT a stříkání z vodních děl. Toto cvičení mělo u dětí veliký ohlas. Chtěl bych touto cestou velice poděkovat všem jeho aktérům a hlavně pochopení vedení HZS Příbram, se kterým se snažíme velice úzce spolupracovat. Škoda jen, že se tohoto cvičení nemohly zúčastnit i jednotky JPO/V z okolních obcí, jejíchž členové vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní den, nedostali od zaměstnavatele na tuto akci volno. Za SDH Obecnice Petr Juříček, starosta Zveme Vás na MEMORIÁL SOU- KUPA - v neděli 1. června 2008 od 9 hodin proběhne na hřišti Slavoje Obecnice Okrsková soutěž požárních jednotek v požárním sportu. Do soutěže se přihlásili: SDH Hluboš, SDH Sádek, SDH Kardavec, SDH Obecnice. Doufáme, že přijdete podpořit hlavně naše mladé hasiče v této soutěži. DEN SE SLOŽKAMI INTEGROVA- NÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Dne od 9 hod. proběhne na obou hřištích Slavoje Obecnice Den se Složkami integrovaného záchranného systému. Nad touto akcí si vzal záštitu hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Na přehlídce bude opět k vidění práce vojenské policie Tábor. Příslušníci zásahové jednotky předvedou výcvik bojového umění Musado, psovodi ukáží práci se služebními psi. Pyrotechnici vojenské policie si pro letošní ročník kromě přehlídky munice připravili i práci s robotem na zneškodňování výbušnin. Bude zde policie ČR Příbram, která předvede práci s radarem a vybavení policie. HZS Příbram přijede s plošinou Bronto, kterou jste mohli vidět v akci při nedávném námětovém cvičení na místní škole. Bude zde jednotka dobrovolných hasičů JPO / II z Rožmitálu p.třemšínem, Záchranná služba Příbram, Jednotka dobrovolných hasičů JPO/III Příbram - město, jednotka dobrovolných hasičů JPO/III Obecnice. Poprvé budete moci vidět děti z mateřské školy v Plzni takzvaní SOPTÍKY, kteří předvedou své umění. Jednotky dobrovolných hasičů předvedou zásah u dopravní nehody s následným požárem, hašení pomocí koňské a trakařové stříkačky, hašení hořícího domu, práci v dýchací technice. Celým programem nás bude provázet rádio Středočeského kraje Region. Na naši akci přijedou opět děti z dětské odborné léčebny v Bukovanech. Na této naší přehlídce Přislíbil účast náměstek hejtmana Středočeského kraje p. Josef Vacek a senátor Jaromír Volný. Pozvánku na naši akci jsme předali i poslankyni za ODS p. JUDr. Dundáčkové. Chceme pozvat i další hosty. Průběh akce bude natáčet regionální televize Fonka a bude přítomen i regionální tisk. Doufáme, že naši akci podpoříte a zúčastníte se jí v co největším počtu. Dne 7. června 2008 od 20 hod. bude SDH Obecnice pořádat taneční zábavu se skupinou A JE TO. Místo konání zábavy bude pravděpodobně v hostinci u ŠTAMBERKŮ. Všechny akce i s fotografiemi můžete shlédnout na našich nových internetových stránkách hasici.obecnice.net Za SDH Obecnice Petr Juříček OZNÁMENÍ Ředitelství MŠ a ŠJ Obecnice přijme od 1. září 2008 uklízečku do MŠ na 0,4 pracovního úvazku. Bližší informace u ředitelky MŠ. Mgr. Romana Bárová, ředitelka Mateřská škola a školní jídelna Obecnice, Obecnice 331, tel

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 2008 Konec dubna a začátek května byly na škole bohaté na sportovní akce. 23. dubna se uskutečnil na fotbalovém hřišti Slavoje tradiční turnaj Coca-cola Školský pohár. Tato celostátní postupová soutěž škol, dotovaná firmou Coca-cola, je mezi žáky velmi populární, loňští vítězové republikového finále jeli za odměnu dokonce na soustředění do Brazílie. Naše škola pořádala už po několikáté jednu ze skupin našeho okresu. Soupeřem našich žáků byly tři příbramské školy: 1. ZŠ, 4. ZŠ a 7. ZŠ. A naši chlapci si nevedli vůbec špatně. V 1. zápase sice podlehli pozdějšímu vítězi ze 4. ZŠ Příbram 0:4, když se zápas nepovedl jinak spolehlivému brankáři. V dalších zápasech již naši fotbalisté po bojovném výkonu porazili nejdříve 7. ZŠ Příbram a v posledním utkání 1. ZŠ Příbram. Nakonec skončili chlapci naší školy na pěkném 2. místě, i když postupoval pouze vítěz. Všichni zaslouží velkou pochvalu za předvedenou kolektivní a taktickou hru proti fotbalově vyspělým týmům. Jiří Matějka SPORTOVNÍ DEN Za krásného májového počasí se v pátek uskutečnil na naší škole Sportovní den. I když se někteří těšili na ředitelské volno, sportovních soutěží se účastnilo mnoho dětí. Ti mladší z prvního stupně soutěžili v lehkoatletických disciplínách skoku dalekém, běhu na 60 m a hodu kriketovým míčkem; starší chlapci změřili síly v malé kopané a děvčata v přehazované. Za pěkné výkony těm mladším byly odměnou diplomy a čokoládové medaile, ti starší se spokojili s diplomy a hezkými pocity za vybojované vítězství. Za všechny medailisty jmenujme vítěze v kolektivních sportech. Přehazovanou vyhrála děvčata z 9. třídy, v malé kopané byli nejlepší hoši z 8. třídy. Všem vítězům sportovního klání blahopřejeme. Poděkování patří též pedagogickému dozoru a panu J. Ontlovi za přípravu fotbalového hřiště a hřiště na atletické závody. Jiří Matějka EKOLOGICKÝ TÝDEN V týdnu od do proběhl na Masarykově základní škole Ekologický týden. Každý den pracovali žáci s různými informacemi z oblasti ekologie a zpracovávali je. Hlavním zaměřením bylo třídění odpadu, ale ve všech třídách se žáci seznamovali také se zajímavostmi z jiných oblastí. Chlapci a děvčata vytvářeli Power-pointové prezentace a výukové plakáty, přehled značek pro třídění odpadu, vymýšleli literární dílka a slogany, vysazovali stromky, zúčastnili se exkurze v KOVOHUTÍCH Příbram, seznámili se s provozem kořenové čističky odpadních vod a prováděli různé výzkumy a ankety. V pátek si vzájemně vyměnili své zkušenosti a poznatky. Snad si te všichni účastníci budou svého okolí všímat víc a nezůstane jen u jednoho týdne. J. Smrčková, E. Kuchtová, 6. tř. ČARODĚJNICE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ V měsíci dubnu, konkrétně 30., zase létala koš ata. Důvod byl prostý. Čarodějnice pořádaly na školní zahradě slet. Hned na začátku rozdaly nejstarší a nejzkušenější čarodějnice letecký průkaz těm, kteří ho nedostali minulý rok, a pak už v okolí školy létala spousta dobrých čarodějnic a čarodějů. Aby jen tak nelétali, mohli se také zúčastnit soutěží, např. přetahování a skákání v pytli. Čarodějnice a čarodějové si opekli společně špekáčky a sýr. Na závěr se menší kouzelníci přetahovali s většími. Větší bohužel vyhráli, ale nikdo nebyl smutný. Vše se povedlo a všichni si odnesli pěkné zážitky, někteří také pěkné klobouky za nejkrásnější masku. Slet čarodějnic se prostě povedl. A. Brožková, A. Charvátová, 6. tř. (pokračování na str. 6)

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2008 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA EVAKUACE Dne začala hořet škola. Nehořelo doopravdy, ale jenom jako. Byl to simulovaný požár. Ze střechy školy stoupal barevný kouř. Ozvala se siréna a celá škola se během chvíle evakuovala na školní zahradu. Jen osmáci zůstali uvěznění ve třídě. To už přijížděli členové Sboru dobrovolných hasičů v Obecnici, kteří se připravili k zásahu a začali hasit, pronikli do budovy a zachránili žáky i s panem učitelem. Prohlédli školu a vyběhli až na půdu, aby zlikvidovali požár. V tu chvíli přijeli také hasiči ze Záchranného hasičského sboru Středočeského kraje - Příbram a předvedli ukázku práce s plošinou. Všem šla činnost dobře od ruky, a tak byla škola brzy zachráněna. Všichni společně se potom přesunuli na hřiště, kde si děti mohly prohlédnout techniku i vybavení a také se ptát hasičů na všechno, co je zajímá. Počasí bylo velmi hezké, a tak ani nevadilo, že občas trochu vody vítr zahnal i na diváky. Chtěli bychom poděkovat hasičům za ukázky, odpovědi na zvídavé otázky i čas, který nám věnovali. K. Komanová, I. Suchánková, 6. tř. Záchrana pohádkového lesa Dne 22. dubna 2008 se objevily na zahradě Masarykovy základní školy pohádkové postavy. Musely opustit svůj les, protože ho zavalily odpadky. Děti z 1., 2. a 3. třídy měly pohádkovým bytostem pomoci les zachránit. Stačilo, aby správně zodpověděly otázky zaměřené na chování v lese a třídění odpadu. Malí žáci byli velice šikovní a dosáhli podivuhodných výkonů. Les byl zachráněn a víla, trpaslík, vodnice, Cipísek, Ferda mravenec, Mat, Popelka, Drákula, bludička i čarodějnice se mohli spokojeně vrátit domů. Zachránci dostali pamětní listy a také poděkování za pomoc. Prvňáčci dokonce namalovali nadpřirozeným bytostem na cestu hezké obrázky. Až na počasí se vše vydařilo. Celou akci připravili žáci šesté třídy. Ondra Michal, 6. tř. Masarykova základní škola Obecnice Dne se uskutečnil v rámci výuky ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí nácvik evakuace žáků při požáru školy. Součástí této akce byl zásah Dobrovolného hasičského sboru Obecnice při vyhlášení požárního poplachu. Jednalo se o první historický nácvik na MZŠ Obecnice za této situace. Dále se mohli žáci seznámit s technikou hasičů a vyzkoušet si ji. Techniku přivezli na ukázku i zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje územní odbor Příbram. Celá akce vzbudila zájem u žáků a ukázala potřebu neustále nacvičovat tuto činnost, aby si jednotliví účastníci uvědomili odpovědnost za svoji ochranu a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí. MZŠ Obecnice děkuje za vynikající spolupráci Dobrovolnému hasičskému sboru Obecnice a HZS Středočeského kraje územní odbor Příbram. NÁPRAVY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ V rámci individuální péče o integrované žáky naší školy a také pro žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva, byl na naší škole otevřen kroužek náprav SPU. Nazvali jsme jej,, Terapie. V současné době navštěvuje,,terapii celkem 12 žáků prvního stupně. Kroužek vede speciální pedagog a zároveň vyučující učitelka Bc. Jana Pokorná. Na našich setkáních jsme se s dětmi zaměřili převážně na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotorická cvičení a celkový rozvoj slovní zásoby. U žáků s poruchami chování procvičujeme způsoby ovládání chování, provozujeme relaxační a dechová cvičení. Při terapiích používáme různé pomůcky, které pomáhají při reedukaci těchto poruch, např. bzučák, tabulku na rozlišování di, ti, ni - dy, ty, ny, čtecí okénka a texty pro dyslektiky. Během práce s dětmi s dysgrafickými obtížemi cvičíme správný úchop psacího náčiní, zkoušíme, které psací náčiní jim lépe vyhovuje, a celkově se zaměřujeme na uvolňování ruky. Žáci se na tyto hodiny těší a těší se také na různé zábavné úkoly pro domácí práci. Jsme v kontaktu s rodiči dětí, rodiče se školou spolupracují a snaží se spolu s námi dětem s SPU pomoci. V současné době začínáme pracovat na doporučení DYSCENTRA - PRAHA - Korunovační, s pomůckami Marie Montessori. Tyto pomůcky se velmi dobře uplatňují při reedukaci SPU. Určujeme počet slabik ve slově krokujeme. Pokud budete mít zájem se na naší hodinu náprav přijít podívat, budete vítáni. Bc. Jana Pokorná Honza Štochl Donutili mě napsat básničku... Je to strašný pocit bezmoci k skládání básně se přemoci Aaaach jooo, vymyslet básničku je strašně těžké, nevím o čem mám psát a to není hezké. No nic, na chvíli se zamyslím a doufám, že něco vymyslím. Už to mám skoro hotový za chvíli budu muset dělat úkoly. Ty jo, te na ten papír čumím. Že vymýšlet básničky docela rychle umím.

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen Z HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE Další pokračování historie Lesního divadla Skalka Soubor novopodleské mládeže neusnul na vavřínech z úspěchů prvních her a pustil se do další práce na nových představeních. V roce 1947 nastudovali frašku o třech dějstvích s názvem Návrat k přírodě, kterou napsal Karel Fořt. Ochotníci se snažili pracovat co nejvíce na hře sami, a co nejméně zatěžovat režiséra pana Červeného. Pozvali jej uprostřed zkoušení, aby opravil co se dá. Přišel, někdy vytýkal, ale vždy pomohl. Hra, jejíž děj se odehrával na Šumavě, se hrála 22. června 1947 s obsazením, kde soukromníka Rudolfa Hořánka hrál Josef Kunický, neurčitou existenci Filipa Dundra Zdeněk Koudela, správnou dívku Jindru Mazanou J. Dupáková, lesního Januru St. Ježek, mysliveckého mládence Karla Dolanského J. Vokůrka, posluhovačku Kotalici M. Ptáčková, její dceru Martičku Vl. Dupáková, sluhu Josefa Jan Sobotka. Hra se povedla, ale všechny scény zdaleka předčila scéna dohrávaná po představení. Cituji: Byl to případ s kozou. Totiž na jevišti vystupovala také živá koza Stáza. Problém byl, jak ji dostat z jeviště. Asi měla radost z toho, jak je obdivována. Však také byla pěkná, bílá a čistá, jenže mečela a nohy měla jako dřevěné. Při slovech milostpána (Hořánka): Josefe zave kozu do chlívka, měla koza odejít, ale ona že néé, že néé. Co s ní měl chudák Josef (Honza Sobotka) dělat? Vtom jako blesk se mu vyrojil nápad, pošimrat kozu na vemenu. Tak to také udělal. Koza vyskočila, jako by se dotkl její panenské ctnosti a utíkala bez doprovodu jako splašená. Ještě štěstí, že neměla delší roli. Po představení jsme ji začali hledat, ale jaké bylo překvapení - našli jsme kozy dvě. Obě bílé, podobné jedna druhé jako vejce vejci. Te, která je vlastně ta naše? Vyřešila to za nás moje matka, která svoji kozu poznala a odvedla ji domu. Ve stejném roce ještě aktivní junáčtí ochotníci odehráli 20. července operetu o třech jednáních Nevěsta z Tater (Lesní panenka), kterou napsal Pavel Rudolf a hudbu složil Emilian Starý. Tato opereta měla veliký úspěch. Soubor se rozšířil a hrálo i několik mladých junáků. Lá a Koudela, Fanda Pata, Zdeněk Koudela, Zdeněk Trefný mladí studenti turisté, Liška, Šiška, Miška, Žižka, uchvátili diváky svou písní: Tohle pěší cestování, sladké jako milování se vřelými pocely, š asten ten kdo zrána v dáli s batohem to pěšky válí, ten své nervy zocelí. Další herci excelovali ve svých scénách také například Jana Falce jako vůdce turistů Vojtěch, Vlasta Mixová jako medička Inka Boubelová, Václav Záborec jako advokát Mareš a další J. Kunická, R. Kunická, M. Ptáčková, J. Sobotka. Po divadle uspořádali divadelníci taneční zábavu v hostinci p. Chotka, hudbu Jazz melodia řídil J. Brynda. V roce 1948 nastudovali junáci další dvě hry. Jednou z nich byla Lidunka z horské myslivny. Soubor musel ustoupit od her se zpěvy, protože odcházeli vynikající zpěváci a zpěvačky a náhrada nebyla. Alois Falc nastoupil vojenskou službu, Růženka Kunická odešla do Prahy. Však i bez zpěvů hra přítomné diváky, kterých se sešlo asi třistapadesát, pobavila a uspokojila. Herci slyšeli lichotivé povzbuzování: Líbilo se nám to, jen hrajte, přijdeme zase. Podobná povzbudivá slova slyšeli po představení ze všech stran. Líbilo se i krásné prostředí divadla. Docházeli lidé z Drahlína, Sádku, Obecnice, Březových Hor, Bohutína i odjinud a všichni obdivovali krásu přírodní scény. Herci si té krásné scenérie také hleděli. Opravovali a upravovali, na každou hru byl domek natřen v jiném odstínu. Byla zde namalována sroubená myslivna a na ní parohy. Stávalo se, že přes týden jste tu mohli zastihnout při odpočinku občas nějakého člověka, který zde v klidu přemýšlel a obdivoval se okolí. Bylo znát, že lidem se v lesním divadle moc líbí. Další hrou, kterou Na Skalce ochotníci v tomto roce předvedli, byla veselohra z lesnického prostředí Pytlácká láska. Ve hře hráli: Gusta Dušek, Josef Vokůrka, Jan Sobotka, Josef Kunický, Vlasta Mixová, Marie Patová. Traduje se, že v těchto veselohrách z lesnického prostředí zazněl nejeden výstřel z pušky pana Františka Šmejkala, ze Starého Podlesí. Ten byl divadlu velice nakloněn a vždycky rád vypomohl. K takové lesácké hře bylo potřeba i lesáckých kostýmů, pušek, brašen a podobně. A tu jsme často obtěžovali pana lesního Šimka, pana Mikulku z Oseče, hajného Švarcbeka a všude jsme nalézali jejich milou odpově : Ano, rád. Dobře chápu zápis Pepíka Kunického v kronice, jsou lidé kteří pro divadlo ochotníkům zapůjčí rekvizity k jejich hraní nebo pomohou s čímkoliv a to bez nároků na odměnu nebo protislužbu. Samozřejmě byli kdysi a jsou i v dnešní době. Mají rádi ochotnické divadlo a váží si práce a nadšení těch bláznů, kteří dělají radost jim a tím i sobě. (Pokračování příště) bs MÁJOVÉ SKUTEČNOSTI Je máj lásky čas, stromy jsou plné květů a některé krásné dny nám připomínají blížící se léto, tak věřím, že mládí to patřičně využívá. Všem to přeji, já již tyto možnosti nemám, ale vzpomínky nám zůstávají a právě tyto vzpomínky narušuje dnešní skutečnost. Ta je již taková a nelze jí měnit. Já, jako dříve narozený a dnes ještě zdravotně postižený, se často dívám na televizi. Sleduji televizní zprávy a také pořady jako: Černé ovce, Občanské judo, Na vlastní oči a podobně. Z televizních novin také vím, kolik lidí bylo usmrceno a kolik jich bylo těžce zraněno při dopravních nehodách, které zpravidla zavinil opilý a nebo bezohledný řidič. Také jsem obeznámen, kolik bylo spácháno loupeží, kolik lidí bylo přepadeno a okradeno. V Černých ovcích a Občanském judu jsem seznámen dalšími podvody a lumpárnami, které se někdy podaří i vyřešit, ale hlavně jsem často obeznámen i s výší trestu, která danému pachateli hrozí a bohužel, jen málokdy se dozvím, jak to skutečně dopadlo a jak byl pachatel potrestán. Když se vrátím ve vzpomínkách do mých mladých let, tak si nevzpomínám, že by bylo tolik zločinů, vražd, krádeží a lumpáren jako nyní, i když jsme také o mnohých nebyli informováni, ale tak časté, brutální a sadistické určitě v tomto počtu nebyly. Možná, že bývalý trest smrti měl nějakou váhu. Nevím, jak vyjde z vězení za několik let, který zabil, rozřezal a na různých místech zakopal svojí obě a jemu podobní a mnohdy i několikanásobní při dnešní dobré péči ve vězení! Opravdu jsou napraveni nebo to udělají opět, když dnešní vězení je tak humánní, že mnohý bezdomovec nemá takové zajištění jako vrah na kterého stát platí nemalé peníze. Uvažujeme-li o udělených trestech, není proto divné, že je tolik sprejerů, kteří ničí nové omítky domů, sochy a jiné, mnohdy i historické objekty, nebo vlaky, tramvaje a jiné díla, přestože jim mnohde byly vyčleněny vhodné plochy na jejich umění. Ale to není žádný adrenalin, a tak máme graffiti pomalované vše. Hlavně to, co je nové. To jsou začátky, nu a co taková malá krádež, to je ještě mimo možného zisku, ještě větší adrenalin a k případné vraždě. O používání drog, kouření a jiných závažnějších přestupcích mladistvých nemluvě a právě nyní je projednáván návrh zákona o zákazu fyzického trestání mládeže. Já osobně nechci být Herodes, ale věřím, že se nikdo nebojí ničeho víc než výprasku na svém těle. Nesouhlasím zásadně s bitím a jiným ubližování nemluvňatům, to bych hodně trestal, ale přiměřený trest rákoskou by mnohým mladým neškodil. Studenti v Anglii, byli tímto způsobem trestáni ještě v minulém století (kdy já se narodil) a za daleko menší přestupky. Když slyším ty výroky nadřízených k prohřeškům těch nezletilých a ještě s odkladem do jejich zletilosti. tak nemohu pochopit účel potrestání, za mého mládí byly polepšovny a tam se dávali ti závažnější provinilci hned po přestupku a tam nebyl brán ohled na,mládí potrestaných a to mělo svůj význam, ale odklad trestu po přestupku bez potrestání, to nevím jak je výchovné. Nehodlám být zastáncem hrubého zacházení s dětmi, ale jak sleduji dnešní výchovu naší mládeže, zcela souhlasím s výroky našich dědů: Škoda rány, která padne vedle, asi by to bylo někdy i potřebné. BB

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice-oficial.com Vykouklo sluníčko, vykouklo nad kopec, vesele pustilo se do kluků.

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Pa ousy ČERVEN 2013. Veselohra o dvou dějstvích. Zdeněk KOZÁK

Obecnický ZPRAVODAJ. Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Pa ousy ČERVEN 2013. Veselohra o dvou dějstvích. Zdeněk KOZÁK Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ Divadelní soubor SKALKA SDH MZŠ MŠ Knihovna

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Pozdní Faunovo léto zaznívá tónem sluneční milostné písně, až se listy stromů

Více

Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Ministerstvo slunečnictví varuje: Sluníčko a teplé počasí způsobuje

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ Obecnice Výstavba vodojemu SDH MZŠ MŠ Obecnická

Více

Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015. Multifunkční hřiště Obecnice CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015. Multifunkční hřiště Obecnice CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Hele,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2009 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI DOTACE

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2009 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI DOTACE Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2009 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Už lezou, už vylézají, zelené jako lístky se zdají. Už letí, už vylétají,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech 2 Vážení spoluobčané, máme tu prakticky začátek léta a s ním další vydání nového Zpravodaje. Jistě jste zaregistrovali změnu jeho grafické podoby. Tu iniciovala výměna tiskárny, kde náš čtvrtletník od

Více

Loreta Golf Club Pyšely nebojte se golfu!

Loreta Golf Club Pyšely nebojte se golfu! leden, únor, březen 2014 111 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Mateřská škola Pyšely, Na Prádle 252, 251 67 Pyšely IČ : 75031671 tel. 323/647 380 e-mail: MSPysely@seznam.cz www.mspysely.cz

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla 2 /2015 ZDARMA ROČNÍK 9 Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou Téma: Ať žije masopust! Vydejte se za krásami skla + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz 1 DOBNETINZERCE v Hlásné

Více

Hlas Loštic. V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová.

Hlas Loštic. V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová. hlas loš tic léto 2013 Hlas Loštic léto 2013 V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová. léto 2013 Zprávy z radnice hlas loš tic

Více

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Maršovský zpravodaj červen 2012 ZDARMA Biskupský sál, kresba Dagmar Gottliebová Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Vážení spoluobčané,v době

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E 12488 Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ŘÍJEN 2013 3 STR. KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA 9 STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 18-19 STR. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Více

Kněževák 2. Slovo starosty

Kněževák 2. Slovo starosty Kněževák 2 2015 zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 16 červenec Obsah: Činnost OÚ Setkání na Letišti Vítání občánků Naši sousedé Naučná stezka Spolky a subjekty obce Historie - zakázané knihy 70.výročí

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května 2009. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května 2009. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 6 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. června 2009 NOVÉ SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO Dotace Středočeský kraj... 400 000 Kč Česká obec sokolská... 380 000 Kč Město Benátky nad

Více