Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Poděkování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Poděkování"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Květen pomalu odkvétá, zahrady i příkopy jsou zasypány bílými lístky všech možných květů. Naše dcery, manželky, matky a babičky se v tomto období mohou po zahradách procházet jako šlechtičny po zámeckém parku, kterým při procházce služebnictvo pohazuje pod nohy překrásné květy. Na rozdíl od opravdových šlechtičen mohou ty naše po bělostně zářícím trávníku ve spadaných květech courat bosé. Jenom je dobré nejprve před jejich procházkou vysbírat po zahradě to, no, jak bych, vždy určitě máte doma psa, tak víte co myslím. Ono šlápnout do něčeho bosou nohou zrovna při šlechtickém opojení by nebylo příjemné. Což teprve uklouznout a dopadnout zadní částí těla do toho samého. Opojení mizí a nastávají pocity, které cítí ten nejposlednější a nejhorší nevolník. Po příkopech bych v napadaných květech jabloní nikoho ani courat nenechal. Tam by naše zadumané šlechtičny mohly narazit na úplně něco jiného. Třeba zakopnout o nějaké pozdně unavené hrabátko, které vyspává jeden ze svých pivních záletů. Te jsem přišel na to proč se jim říká hrabata, to jak se hrabali právě domu po čtyřech škarpama ve spadaných kvítkách. Dost bylo okvětních listů. Obra me list. Ranní prozpěvování ptactva mě přivedlo ke vzpomínce na čerstvé zážitky. Na Šumavě u Schwarzenbergského kanálu jsme narazili ve vesničce Jelení na slavnosti plavení dřeva po kanálu. Při té příležitosti tam, na malé pódium, přišli dva rakouští muzikanti s houslemi a kytarou, k nim se připojili tři čeští muzikanti s houslemi a basou. Přátelé, musím přiznat, že už při druhé improvizované písničce jsem do rakouských melodií hlasitě juchal. To je asi potěšilo a rozjeli se v ještě větším tempu. Tam mě napadlo, že hudba je vlastně světovým jazykem. Já vím, že jsem nic světoborného neobjevil, ale potěšilo mě, aniž znali řeč jeden druhého, že stačilo přejet smyčcem struny a už byli ti chlapi na jedné vlně. Škoda, že se neumíme domlouvat tímto stylem se zvířátky. I když na benefičním koncertu Ginevry to zvířátka z Bohoušova dívadla dokázala. Tam se normálně domlouvala kůzlata s vlky a ještě při tom svým zpěvem stačili vyčinit všem lidem. Prostě když si hrajou zvířata, zvířata, vlčák za kozou chvátá, zouchvátá, choutky žádné nemáme, tančíme a zpívámeeee. My jsme slušná zvířata nejsme jako lidi. Ale tůdle na zahradě, když jsme se ze sousedem domlouvali, co by bylo potřeba udělat, ozvalo se z balkonu i ze zahrady: Vy tam máte při tý vaší řeči nějak zavolováno. Manželky nás jistily ze dvou stran. Ani jsme neodpovídali. Já si jen pomyslel: Kamarádovi, když říkáš vole, koukni, kdo vás šmíruje, nahoře - i dole. Juch, ólééé. bs Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V rámci rozšiřování třídění odpadu se naše obec zapojila do dvou projektů. První bylo uzavření smlouvy s firmou EKO- KOM na zapůjčení dalších nádob na tříděný odpad. Zde jsme požadovali nádoby na plasty, sklo a na nápojové kartony. Bohužel nám byl zapůjčen pouze jediný kontejner na nápojové kartony. Z tohoto důvodu dojde k zakoupení ostatních kontejnerů (na plasty a na sklo) z prostředků obce. Dalším projekt vyhlášen firmou REMA Systém, a.s.. Ten se týká třídění drobných elektrospotřebičů (kalkulačky, holicí strojky, mobilní telefony, vysoušeče vlasů, nabíjecí adaptéry, kulmy a jiné drobné spotřebiče).zmíněná firma zdarma zapůjčí obci kontejner, který bude umístěn na chodbě obecního úřadu od V souvislosti s přihlášením se do tohoto projektu byl obci udělen certifikát Zelená Obec. Těmito opatřeními, která rozšiřují možnosti třídění odpadu, chceme přispět k dalšímu ozdravění našeho životního prostředí. V neposlední řadě jde také o finanční prostředky, a to nejenom obce, ale i občanů. Zde je nutné si uvědomit, že za odvoz vytříděného odpadu neplatí občané žádné poplatky, a že čím více se toho vytřídí, tím méně toho odvezeme na skládku a tím pádem i zaplatíme. Třídění odpadu má i pozitivní efekt do obecních příjmů, nebo obec je zapojena v systému EKO-KOM a dostává zpět do svého rozpočtu část finančních prostředků z tohoto systému. Výše částky je závislá na množství a druhu vytříděného odpadu. Závěrem chci požádat občany, aby do jednotlivých kontejnerů vhazovali pouze ten odpad, pro který jsou jednotlivé kontejnery určeny (druh odpadu je uveden na přední straně každého kontejneru). Josef Karas, starosta obce Poděkování Rád bych touto cestou vyslovil tři poděkování. První patří žákům Masarykovy základní školy v Obecnici, vedení školy a p. učiteli Bicanovi za vysázení 1000 ks stromků borovic na rekultivované skládce zeminy za hřbitovem. Druhé poděkování patří p. MUDr. Evě Svobodové za zorganizování a přípravu kurzu první pomoci. Ten byl určen široké veřejnosti. Svým obsahem, ale především zásluhou přednášejícího p. Hylebranta, byl velice zajímavý a hlavně poučný. Třetí poděkování je určeno místní jednotce sboru dobrovolných hasičů za zorganizování a zdárný průběh ukázkového Dne hasičů při cvičném zásahu v budově základní školy. Josef Karas Termín zasedání obecního zastupitelstva hod. POZOR nová adresa obecních stránek

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2008 Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Zápisy J. V. Bezděka z Okresního archívu v Příbrami, pokračování z minulého zpravodaje Obecnická tvrz, o níž bez uvedení podrobnějších údajů je ve starších textech zmínka nepříliš výmluvná, stávala v místech, kde silnice z Obecnice do Drahlína tvoří při východu z obce opodál za kostelíkem mírný oblouk. Nejasná a dlouhověkostí smytá pamě jakéhosi dávného obranného zařízeni v těch místech obráží se i v lidovém pojmenování lokality názvem V hradu, čímž je míněno stavení čp. 96, situovaná zřejmě bu přímo na místě zaniklé tvrze, nebo v jejím nejbližším okolí. Podle lidového vyprávění, značnou měrou ovšem primitivního, dostal prý jistý rytíř, zasloužilý vojín, právo usaditi se ve zdejší krajině, kdysi lesnaté a bažinaté, vzdělávati ji a mezi poddané rozdělovati. Rytíř onen měl prý hrad uprostřed vesnice nad rybníkem, kde dnes stoji dvě sousedící stavení. Pánovi sluhové se pak usazovali nablízku, stavěli si chalupy a vzdělávali obecní půdu na pole a luka, odkudž prý to jméno Obecnice. Vyprávění je zřejmě pokusem o výklad osadního jména, ostatně dost neobvyklého. Záhadou zůstává pojmenovánípozemků podél jižního břehu potoka ve formě Na německých v jižním okraji obce, dochované dosud, což by snad mohlo dokazovati kolonizaci německými přistěhovalci někdy ve středověku. K tvrzi patřívaly oba návesní rybníčky se zajímavými mohutnými hrázemi, jaké se dnes dávno nestaví. Z uspořádání rybníčků vyplývá, že to byly v podstatě opravené a rozšířené pozůstatky obranného opevnění tvrzky směrem k západu, k cestě přes lesy na Valdek a dál do končin za brdským pohořím. Terén se tu na mírné stráni dosti prudce svažuje, takže vrchol stráňky a tvrzka na něm mohly býti dobře obhájeny. Železnorudné doly, ze kterých obecnické železářství zásobováno, jak to uvádí i doktor Streintz, byly: cech sv. Karla Boromějského na Hatích jižně od Příbramě a za Svatou Horou, kde rudná žíla měla mocnost asi 5 stop (něco přes 3 metry), na níž ročně vytěženo asi centů rudy, pak cech sv. Konráda opodál Slivice, roční těžba rudy činila zde asi centů. Knížecími cechy dobříšskými byl cech sv. Kateřiny na dobříšských Hřebenech nedaleko vesnice Chlumec osovského statku a v druhé polovině 17. století známé Stražiště, odkudž se brala ruda i pro železářský podnik ve Staré Huti u Dobříše. Pak to byl cech sv. Bernarda poblíže Zduchovic, železnorudný cech býval též u obce Ohrazenice nad Jincemi a konečně sv. Bartoloměje opět poblíže Hatí u Příbramě mezi vesnicemi Brodem a Žežicemi. Obecnická hu odebírala surovinu ze všech těchto železorudných ložisek a ročně zpracovala průměrně centů rudy víceméně kvalitní. Topilo se dřevěným uhlím, které zase dodávaly milíře v rozlehlých po1esích na brdském pásmu. Po připojení ke korunnímu panství dobříšskému Obecnice co do místní historie opět mnoho nezískala. Opakovala se událost se zničením zemských desek z roku 1541, a to ve formě jen poněkud pozměněné. Registratura dobříšského statku a panství kromě pozemkových knih a několika málo svazků knih dekretů a vrchnostenských rozhodnutí byla totiž před nějakými léty zčásti odvezena do kterési papírny, zčásti rozprodána dobříšským kupcům a řezníkům na balení zboží. Tím také vzaly za své písemné materiály pro obecnické dějiny potřebné, v důsledku čehož zhruba pro dvě století není pro Obecnici podrobnějších zpráv a dokladů. Co však se z dobříšské patrimoniální registratury zachovalo jsou převážně spisy rázu hospodářského a lesnického zhruba z druhé až čtvrté čtvrtiny minulého století a ze století dvacátého, pro Obecnici jako obec však bez valnějšího významu. Pokračování příště bs Osečská historie vyjde v příštím čísle Obecnického zpravodaje Lékař a my Kůže pod sluncem Kam nechodí slunce, chodí lékař. Tohle lidové rčení už ale dávno neplatí. Argument, že bez pobytu na slunci nám bude chybě vitamin D, má svoje ale. Vitamin D přijímáme v potravě a osluněním se v kůži změní v aktivní formu. K tomu v naší zeměpisné šířce stačí krátká procházka, třeba cesta domů z práce. Sluneční paprsky přinášejí jednak infračervené záření, které vnímáme jako teplo, a jednat tři typy ultrafialového záření. Velmi nebezpečný typ C je pohlcen v atmosféře, agresivní typ B působí na povrchní část pokožky a díky jemu se můžeme spálit. Poslední typ A proniká do hloubky kůže, způsobuje zhnědnutí a donedávna se nepovažovalo za riziko pro vznik nádorů. Ale dnes se již za nebezpečné považuje UVA i UVB. Nejvíce záření dopadne na zemský povrch mezi 11. a 13. hodinou v zimě a 12. až 14. hodinou v létě a závisí i na nadmořské výšce. Spálit se lze i za lehce zamračeného dne, protože mraky UV záření jen rozptýlí. Pod slunečníkem zase nejsme chráněni před UV zářením odraženým od písku nebo vodní hladiny, i tam se můžeme spálit. Reakce na oslunění je závislá i na tzv. fototypu naší pleti. Ještě jiná situace je u dětí, jejichž pokožka je tenčí, rychle se spálí, a proto by se kojenci do půl roku neměli vystavovat přímému slunci. Dětské ochranné prostředky by měly mít faktor nejméně 15 a měly by obsa- hovat tzv. fyzikální filtry. Ty působí jako odrazová zrcátka a s kůží vůbec nereagují. Stačí jedno dvě spálení v dětství až do tvorby puchýřků a přirozená obranyschopnost kůže může být nezvratně narušená. Díky tomu roste riziko vzniku kožních nádorů v dospělém věku. Před spálením a negativním účinkem slunečního UV záření nás může ochránit vhodná kosmetika. Při nákupu je třeba vzít u úvahu vlastní fototyp a zda se chystáme do jižních krajin nebo do hor. Ochranné prostředky jsou ve formě sprejů, olejů, krémů nebo mléka. Nevyplatí se šetřit v množství prostředku naneseného na kůži, podle normy uznávané v Evropě by to měly být asi 2mg na centimetr čtvereční pokožky, která je u dospělého člověka asi 2 čtvereční metry. Navíc při nákupu je třeba počítat s tím, že u vody se bude spotřeba zvyšovat. Water- resistant vydrží 40 minutové máčení ve vodě, waterproof dokonce 80, aniž by došlo ke snížení ochrany. Čerstvá a slaná voda snižuje ochranu rychleji. Doporučuje se opakovat aplikaci vždy po dvou hodinách. Při koupání myslete na to, že ani pod vodou není bezpečno. 95% UV záření prochází vodní hladinou a 50% se dostane až do hloubky tří metrů. Po slunění se doporučuje ošetření kosmetikou s panthenolem nebo betakaroténem. Drsvo (Upraveno podle časopisu Moje zdraví)

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen BABIČČINY TRIKY, RECEPTY A FÍGLE NEZVANÍ HOSTÉ NA ZAHRADĚ Pes může být nezvaný host na vaší zahradě nebo předzahrádce, pokud si vybere nějaký stromek nebo keř k označování teritoria, a nemusí to být zdaleka jen pes váš. Pokuste se ho odradit pastičkami na myši, které položíte do těsného okolí. Pokud na ně pes několikrát šlápne při hledání nejvhodnějšího místa pro močení, rychle si to zapamatuje. Pilný krtek nemá rád hadry namočené v terpentýnu, kterými ucpete krtčí díry. Mravenci jsou pro zahradu velmi potřební, ale pokud si svoji cestičku nasměrují do domu, můžete jim ji přesměrovat citrónovou kůrou, mletým pepřem nebo práškem do pečiva. Pokud si cestičku do vašeho domu vytvoří jiní brouci, lze ji postříkat čpavkem. Ani přemnožené žížaly nemusí být jen užitečné, nemají rády popel ze dřeva, do květináčů n zahradě lze dát trochu sazí s pískem na nádobí. Na hlemýždě v zahradě lze nastražit past v podobě nádoby s oslazeným pivem, která bude zpuštěna až po okraj do země. Nejpřirozenější ochranou je ale ježek. Nezvané ptáky spolehlivě odpudí šňůrka nebo drátek s hliníkovými fáborky. Můžete ji natáhnout křížem nad zasetou trávu nebo záhon, hliníkové fáborky se dávají na v různých barvách na vánoční stromek, stačily by i pásky alobalu. Mouchy nemají rády modře vymalované místnosti, nesedají na okna, která jsou umyta cibulovou vodou přes nakrájenou cibuli přelijte trochu vřelé vody a přidejte ji k mytí a nesedají na zdi, které byly malovány přípravkem, do kterého byl přidán roztok kamence. Mucholapku si můžete vyrobit z krabičky od zápalek. Potřete ji směsí medu a tekutého sladidla a zavěste na potřebné místo. Krabička od zápalek se dobře hodí i k vystěhování včely, pokud nemůže najít cestu z pokoje ven. Polootevřenou krabičkou přiklopíte včelu na okně, krabičku zavřete a včelku pak vypustíte venku. Tohle využití krabičky je rozhodně lidštější, nežli ta mucholapka :-). Past na vosy si snadno vyrobíte z marmeládové sklenice, kterou naplníte do čtvrtiny sirupem, místo víčka připevníte papír na pečení a vyříznete kříž asi 2x2 cm. Jeho okraje zahnete dovnitř a zbytek si domyslíte. Komáři nesnášejí průvan, pach ricínového oleje, kafr a petrolej. Místo prostředků proti hmyzu lze použít i tzv. tygří mast nebo citronelový olej, který lze koupit v drogerii. (Podle knihy A. Ostena: Babiččiny tipy a triky, aneb vyzkoušené fígle v domácnosti a kuchyni) Evas ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBECNICE První pomoc pro laiky Každý z nás se může dostat do situace, kdy cizí život bude záviset na naší rychlé a správné reakci. Většina z nás se bojí, že si v takové situaci nebude vědět rady. Postupem doby se podstatně zjednodušila doporučení pro poskytování první pomoci laickou veřejností jednak proto, aby se zvýšila šance pro postiženého, a aby se odstranila obava laického zachránce zareagovat. Jak rychle a efektivně pomoci jsme měli možnost se dozvědět v úterý 6. května v jídelně zdejší školy. Na pozvání místní organizace Červeného kříže a za podpory obecního úřadu nám více než dvě hodiny přednášel záchranář pan Marek Hylebrant ze Záchranné služby Středočeského kraje. Povídání proložil mnoha osobními zkušenostmi z práce záchranáře, vysvětlil, jak zachovat základní životní funkce postiženého, jak se chovat při silném krvácení, popáleninách, autohaváriích a zodpověděl všechny dotazy. Školení první pomoci pro laiky se zúčastnili dobrovolní hasiči, členové Červeného kříže, někteří členové Slavoje, určeno bylo pro všechny zájemce z řad občanů Obecnice a bylo bezplatné. Drsvo SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE V OBECNICI HOŘELA PŮDA ŠKOLY Dne 10. května 2008 se mladí hasiči pod vedením Jirky Viktory vydali do 60 km vzdálených Hlinců, aby zde reprezentovali náš sbor v požárním útoku. Závodů se zúčastnilo 9 družstev soutěžních a 5 družstev, co běžely mimo soutěž. Naši kluci obsadili krásné bramborové 4. místo a navíc v mimosoutěžních družstvech obdrželi za nejlepší čas čestné umístění. Celá parta zůstala v kempu U Potůčků, kde se soutěž konala, přes noc až do neděle a přivezla do Obecnice alespoň diplomy. Zdeněk Vávra Požár podle scénáře vypukl v půdních prostorách Masarykovy základní devítileté školy v Obecnici dne 9. května 2008 v Byl ohlášen na tísňovou linku 112. Po ohlášení byl přes HZS Kladno vyhlášen pomocí systému Kango a požární sirény 1. stupeň požárního poplachu pro místní jednotku JPO/III Obecnice a HZS Příbram. Na místo události se dostavila CAS 32 Tatra 148 a DA Avia 30 jednotky Obecnice, plošina HZS Příbram AP 37 Bronto, hasičská cisterna Mercedes Atego a policejní škodovka. Po příjezdu JSDH Obecnice na místo události byla velitelem jednotka vyslána na průzkum, kde zjistila požár půdních prostor a poté provedla evakuaci uvězněných žáků v jedné ze tříd za pomoci DT. Po ukončeném průzkumu jednotka Obecnice provedla mezi schodiš ovým vedením natažení 2 proudů C a HZS Příbram jeden vysokotlaký proud. Jelikož se jednalo o dvoupodlažní budovu a jednotky zasahovaly v DT, byl zásah dosti náročný. O likvidaci požáru střechy se postarala plošina Bronto, kterou jednotka z Obecnice zásobovala vodou z nedalekého potoka pomocí plovoucího (pokračování na str. 3)

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2008 V OBECNICI HOŘELA PŮDA ŠKOLY (dokončení ze str. 2) čerpadla Niagara a stříkačky PPS 12. Druhá dodávka vody byla zajištěna pomocí cisterny CAS 32 Tatra 148. Voda do PPS 12 byla dodávána B proudem z plovoucího čerpadla Niagara. Během evakuace 80 dětí a zaměstnanců školy se nikomu nic nestalo a vše proběhlo dle směrnic evakuačního plánu školy. Na místě zásahu byl přítomen velitel požární stanice Příbram Ing. Jarmil Soukup, velitel JPO/II Rožmitál pod Třemšínem p. František Polák, ředitel územního odboru školství p. Jaroslav Kopecký a další. Po ukončení celé akce jsme se přesunuli i s technikou na nedaleké fotbalové hřiště, kde si řada dětí vyzkoušela různé hasičské vybavení včetně DT a stříkání z vodních děl. Toto cvičení mělo u dětí veliký ohlas. Chtěl bych touto cestou velice poděkovat všem jeho aktérům a hlavně pochopení vedení HZS Příbram, se kterým se snažíme velice úzce spolupracovat. Škoda jen, že se tohoto cvičení nemohly zúčastnit i jednotky JPO/V z okolních obcí, jejíchž členové vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní den, nedostali od zaměstnavatele na tuto akci volno. Za SDH Obecnice Petr Juříček, starosta Zveme Vás na MEMORIÁL SOU- KUPA - v neděli 1. června 2008 od 9 hodin proběhne na hřišti Slavoje Obecnice Okrsková soutěž požárních jednotek v požárním sportu. Do soutěže se přihlásili: SDH Hluboš, SDH Sádek, SDH Kardavec, SDH Obecnice. Doufáme, že přijdete podpořit hlavně naše mladé hasiče v této soutěži. DEN SE SLOŽKAMI INTEGROVA- NÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Dne od 9 hod. proběhne na obou hřištích Slavoje Obecnice Den se Složkami integrovaného záchranného systému. Nad touto akcí si vzal záštitu hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Na přehlídce bude opět k vidění práce vojenské policie Tábor. Příslušníci zásahové jednotky předvedou výcvik bojového umění Musado, psovodi ukáží práci se služebními psi. Pyrotechnici vojenské policie si pro letošní ročník kromě přehlídky munice připravili i práci s robotem na zneškodňování výbušnin. Bude zde policie ČR Příbram, která předvede práci s radarem a vybavení policie. HZS Příbram přijede s plošinou Bronto, kterou jste mohli vidět v akci při nedávném námětovém cvičení na místní škole. Bude zde jednotka dobrovolných hasičů JPO / II z Rožmitálu p.třemšínem, Záchranná služba Příbram, Jednotka dobrovolných hasičů JPO/III Příbram - město, jednotka dobrovolných hasičů JPO/III Obecnice. Poprvé budete moci vidět děti z mateřské školy v Plzni takzvaní SOPTÍKY, kteří předvedou své umění. Jednotky dobrovolných hasičů předvedou zásah u dopravní nehody s následným požárem, hašení pomocí koňské a trakařové stříkačky, hašení hořícího domu, práci v dýchací technice. Celým programem nás bude provázet rádio Středočeského kraje Region. Na naši akci přijedou opět děti z dětské odborné léčebny v Bukovanech. Na této naší přehlídce Přislíbil účast náměstek hejtmana Středočeského kraje p. Josef Vacek a senátor Jaromír Volný. Pozvánku na naši akci jsme předali i poslankyni za ODS p. JUDr. Dundáčkové. Chceme pozvat i další hosty. Průběh akce bude natáčet regionální televize Fonka a bude přítomen i regionální tisk. Doufáme, že naši akci podpoříte a zúčastníte se jí v co největším počtu. Dne 7. června 2008 od 20 hod. bude SDH Obecnice pořádat taneční zábavu se skupinou A JE TO. Místo konání zábavy bude pravděpodobně v hostinci u ŠTAMBERKŮ. Všechny akce i s fotografiemi můžete shlédnout na našich nových internetových stránkách hasici.obecnice.net Za SDH Obecnice Petr Juříček OZNÁMENÍ Ředitelství MŠ a ŠJ Obecnice přijme od 1. září 2008 uklízečku do MŠ na 0,4 pracovního úvazku. Bližší informace u ředitelky MŠ. Mgr. Romana Bárová, ředitelka Mateřská škola a školní jídelna Obecnice, Obecnice 331, tel

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 2008 Konec dubna a začátek května byly na škole bohaté na sportovní akce. 23. dubna se uskutečnil na fotbalovém hřišti Slavoje tradiční turnaj Coca-cola Školský pohár. Tato celostátní postupová soutěž škol, dotovaná firmou Coca-cola, je mezi žáky velmi populární, loňští vítězové republikového finále jeli za odměnu dokonce na soustředění do Brazílie. Naše škola pořádala už po několikáté jednu ze skupin našeho okresu. Soupeřem našich žáků byly tři příbramské školy: 1. ZŠ, 4. ZŠ a 7. ZŠ. A naši chlapci si nevedli vůbec špatně. V 1. zápase sice podlehli pozdějšímu vítězi ze 4. ZŠ Příbram 0:4, když se zápas nepovedl jinak spolehlivému brankáři. V dalších zápasech již naši fotbalisté po bojovném výkonu porazili nejdříve 7. ZŠ Příbram a v posledním utkání 1. ZŠ Příbram. Nakonec skončili chlapci naší školy na pěkném 2. místě, i když postupoval pouze vítěz. Všichni zaslouží velkou pochvalu za předvedenou kolektivní a taktickou hru proti fotbalově vyspělým týmům. Jiří Matějka SPORTOVNÍ DEN Za krásného májového počasí se v pátek uskutečnil na naší škole Sportovní den. I když se někteří těšili na ředitelské volno, sportovních soutěží se účastnilo mnoho dětí. Ti mladší z prvního stupně soutěžili v lehkoatletických disciplínách skoku dalekém, běhu na 60 m a hodu kriketovým míčkem; starší chlapci změřili síly v malé kopané a děvčata v přehazované. Za pěkné výkony těm mladším byly odměnou diplomy a čokoládové medaile, ti starší se spokojili s diplomy a hezkými pocity za vybojované vítězství. Za všechny medailisty jmenujme vítěze v kolektivních sportech. Přehazovanou vyhrála děvčata z 9. třídy, v malé kopané byli nejlepší hoši z 8. třídy. Všem vítězům sportovního klání blahopřejeme. Poděkování patří též pedagogickému dozoru a panu J. Ontlovi za přípravu fotbalového hřiště a hřiště na atletické závody. Jiří Matějka EKOLOGICKÝ TÝDEN V týdnu od do proběhl na Masarykově základní škole Ekologický týden. Každý den pracovali žáci s různými informacemi z oblasti ekologie a zpracovávali je. Hlavním zaměřením bylo třídění odpadu, ale ve všech třídách se žáci seznamovali také se zajímavostmi z jiných oblastí. Chlapci a děvčata vytvářeli Power-pointové prezentace a výukové plakáty, přehled značek pro třídění odpadu, vymýšleli literární dílka a slogany, vysazovali stromky, zúčastnili se exkurze v KOVOHUTÍCH Příbram, seznámili se s provozem kořenové čističky odpadních vod a prováděli různé výzkumy a ankety. V pátek si vzájemně vyměnili své zkušenosti a poznatky. Snad si te všichni účastníci budou svého okolí všímat víc a nezůstane jen u jednoho týdne. J. Smrčková, E. Kuchtová, 6. tř. ČARODĚJNICE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ V měsíci dubnu, konkrétně 30., zase létala koš ata. Důvod byl prostý. Čarodějnice pořádaly na školní zahradě slet. Hned na začátku rozdaly nejstarší a nejzkušenější čarodějnice letecký průkaz těm, kteří ho nedostali minulý rok, a pak už v okolí školy létala spousta dobrých čarodějnic a čarodějů. Aby jen tak nelétali, mohli se také zúčastnit soutěží, např. přetahování a skákání v pytli. Čarodějnice a čarodějové si opekli společně špekáčky a sýr. Na závěr se menší kouzelníci přetahovali s většími. Větší bohužel vyhráli, ale nikdo nebyl smutný. Vše se povedlo a všichni si odnesli pěkné zážitky, někteří také pěkné klobouky za nejkrásnější masku. Slet čarodějnic se prostě povedl. A. Brožková, A. Charvátová, 6. tř. (pokračování na str. 6)

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2008 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA EVAKUACE Dne začala hořet škola. Nehořelo doopravdy, ale jenom jako. Byl to simulovaný požár. Ze střechy školy stoupal barevný kouř. Ozvala se siréna a celá škola se během chvíle evakuovala na školní zahradu. Jen osmáci zůstali uvěznění ve třídě. To už přijížděli členové Sboru dobrovolných hasičů v Obecnici, kteří se připravili k zásahu a začali hasit, pronikli do budovy a zachránili žáky i s panem učitelem. Prohlédli školu a vyběhli až na půdu, aby zlikvidovali požár. V tu chvíli přijeli také hasiči ze Záchranného hasičského sboru Středočeského kraje - Příbram a předvedli ukázku práce s plošinou. Všem šla činnost dobře od ruky, a tak byla škola brzy zachráněna. Všichni společně se potom přesunuli na hřiště, kde si děti mohly prohlédnout techniku i vybavení a také se ptát hasičů na všechno, co je zajímá. Počasí bylo velmi hezké, a tak ani nevadilo, že občas trochu vody vítr zahnal i na diváky. Chtěli bychom poděkovat hasičům za ukázky, odpovědi na zvídavé otázky i čas, který nám věnovali. K. Komanová, I. Suchánková, 6. tř. Záchrana pohádkového lesa Dne 22. dubna 2008 se objevily na zahradě Masarykovy základní školy pohádkové postavy. Musely opustit svůj les, protože ho zavalily odpadky. Děti z 1., 2. a 3. třídy měly pohádkovým bytostem pomoci les zachránit. Stačilo, aby správně zodpověděly otázky zaměřené na chování v lese a třídění odpadu. Malí žáci byli velice šikovní a dosáhli podivuhodných výkonů. Les byl zachráněn a víla, trpaslík, vodnice, Cipísek, Ferda mravenec, Mat, Popelka, Drákula, bludička i čarodějnice se mohli spokojeně vrátit domů. Zachránci dostali pamětní listy a také poděkování za pomoc. Prvňáčci dokonce namalovali nadpřirozeným bytostem na cestu hezké obrázky. Až na počasí se vše vydařilo. Celou akci připravili žáci šesté třídy. Ondra Michal, 6. tř. Masarykova základní škola Obecnice Dne se uskutečnil v rámci výuky ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí nácvik evakuace žáků při požáru školy. Součástí této akce byl zásah Dobrovolného hasičského sboru Obecnice při vyhlášení požárního poplachu. Jednalo se o první historický nácvik na MZŠ Obecnice za této situace. Dále se mohli žáci seznámit s technikou hasičů a vyzkoušet si ji. Techniku přivezli na ukázku i zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje územní odbor Příbram. Celá akce vzbudila zájem u žáků a ukázala potřebu neustále nacvičovat tuto činnost, aby si jednotliví účastníci uvědomili odpovědnost za svoji ochranu a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí. MZŠ Obecnice děkuje za vynikající spolupráci Dobrovolnému hasičskému sboru Obecnice a HZS Středočeského kraje územní odbor Příbram. NÁPRAVY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ V rámci individuální péče o integrované žáky naší školy a také pro žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva, byl na naší škole otevřen kroužek náprav SPU. Nazvali jsme jej,, Terapie. V současné době navštěvuje,,terapii celkem 12 žáků prvního stupně. Kroužek vede speciální pedagog a zároveň vyučující učitelka Bc. Jana Pokorná. Na našich setkáních jsme se s dětmi zaměřili převážně na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotorická cvičení a celkový rozvoj slovní zásoby. U žáků s poruchami chování procvičujeme způsoby ovládání chování, provozujeme relaxační a dechová cvičení. Při terapiích používáme různé pomůcky, které pomáhají při reedukaci těchto poruch, např. bzučák, tabulku na rozlišování di, ti, ni - dy, ty, ny, čtecí okénka a texty pro dyslektiky. Během práce s dětmi s dysgrafickými obtížemi cvičíme správný úchop psacího náčiní, zkoušíme, které psací náčiní jim lépe vyhovuje, a celkově se zaměřujeme na uvolňování ruky. Žáci se na tyto hodiny těší a těší se také na různé zábavné úkoly pro domácí práci. Jsme v kontaktu s rodiči dětí, rodiče se školou spolupracují a snaží se spolu s námi dětem s SPU pomoci. V současné době začínáme pracovat na doporučení DYSCENTRA - PRAHA - Korunovační, s pomůckami Marie Montessori. Tyto pomůcky se velmi dobře uplatňují při reedukaci SPU. Určujeme počet slabik ve slově krokujeme. Pokud budete mít zájem se na naší hodinu náprav přijít podívat, budete vítáni. Bc. Jana Pokorná Honza Štochl Donutili mě napsat básničku... Je to strašný pocit bezmoci k skládání básně se přemoci Aaaach jooo, vymyslet básničku je strašně těžké, nevím o čem mám psát a to není hezké. No nic, na chvíli se zamyslím a doufám, že něco vymyslím. Už to mám skoro hotový za chvíli budu muset dělat úkoly. Ty jo, te na ten papír čumím. Že vymýšlet básničky docela rychle umím.

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen Z HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE Další pokračování historie Lesního divadla Skalka Soubor novopodleské mládeže neusnul na vavřínech z úspěchů prvních her a pustil se do další práce na nových představeních. V roce 1947 nastudovali frašku o třech dějstvích s názvem Návrat k přírodě, kterou napsal Karel Fořt. Ochotníci se snažili pracovat co nejvíce na hře sami, a co nejméně zatěžovat režiséra pana Červeného. Pozvali jej uprostřed zkoušení, aby opravil co se dá. Přišel, někdy vytýkal, ale vždy pomohl. Hra, jejíž děj se odehrával na Šumavě, se hrála 22. června 1947 s obsazením, kde soukromníka Rudolfa Hořánka hrál Josef Kunický, neurčitou existenci Filipa Dundra Zdeněk Koudela, správnou dívku Jindru Mazanou J. Dupáková, lesního Januru St. Ježek, mysliveckého mládence Karla Dolanského J. Vokůrka, posluhovačku Kotalici M. Ptáčková, její dceru Martičku Vl. Dupáková, sluhu Josefa Jan Sobotka. Hra se povedla, ale všechny scény zdaleka předčila scéna dohrávaná po představení. Cituji: Byl to případ s kozou. Totiž na jevišti vystupovala také živá koza Stáza. Problém byl, jak ji dostat z jeviště. Asi měla radost z toho, jak je obdivována. Však také byla pěkná, bílá a čistá, jenže mečela a nohy měla jako dřevěné. Při slovech milostpána (Hořánka): Josefe zave kozu do chlívka, měla koza odejít, ale ona že néé, že néé. Co s ní měl chudák Josef (Honza Sobotka) dělat? Vtom jako blesk se mu vyrojil nápad, pošimrat kozu na vemenu. Tak to také udělal. Koza vyskočila, jako by se dotkl její panenské ctnosti a utíkala bez doprovodu jako splašená. Ještě štěstí, že neměla delší roli. Po představení jsme ji začali hledat, ale jaké bylo překvapení - našli jsme kozy dvě. Obě bílé, podobné jedna druhé jako vejce vejci. Te, která je vlastně ta naše? Vyřešila to za nás moje matka, která svoji kozu poznala a odvedla ji domu. Ve stejném roce ještě aktivní junáčtí ochotníci odehráli 20. července operetu o třech jednáních Nevěsta z Tater (Lesní panenka), kterou napsal Pavel Rudolf a hudbu složil Emilian Starý. Tato opereta měla veliký úspěch. Soubor se rozšířil a hrálo i několik mladých junáků. Lá a Koudela, Fanda Pata, Zdeněk Koudela, Zdeněk Trefný mladí studenti turisté, Liška, Šiška, Miška, Žižka, uchvátili diváky svou písní: Tohle pěší cestování, sladké jako milování se vřelými pocely, š asten ten kdo zrána v dáli s batohem to pěšky válí, ten své nervy zocelí. Další herci excelovali ve svých scénách také například Jana Falce jako vůdce turistů Vojtěch, Vlasta Mixová jako medička Inka Boubelová, Václav Záborec jako advokát Mareš a další J. Kunická, R. Kunická, M. Ptáčková, J. Sobotka. Po divadle uspořádali divadelníci taneční zábavu v hostinci p. Chotka, hudbu Jazz melodia řídil J. Brynda. V roce 1948 nastudovali junáci další dvě hry. Jednou z nich byla Lidunka z horské myslivny. Soubor musel ustoupit od her se zpěvy, protože odcházeli vynikající zpěváci a zpěvačky a náhrada nebyla. Alois Falc nastoupil vojenskou službu, Růženka Kunická odešla do Prahy. Však i bez zpěvů hra přítomné diváky, kterých se sešlo asi třistapadesát, pobavila a uspokojila. Herci slyšeli lichotivé povzbuzování: Líbilo se nám to, jen hrajte, přijdeme zase. Podobná povzbudivá slova slyšeli po představení ze všech stran. Líbilo se i krásné prostředí divadla. Docházeli lidé z Drahlína, Sádku, Obecnice, Březových Hor, Bohutína i odjinud a všichni obdivovali krásu přírodní scény. Herci si té krásné scenérie také hleděli. Opravovali a upravovali, na každou hru byl domek natřen v jiném odstínu. Byla zde namalována sroubená myslivna a na ní parohy. Stávalo se, že přes týden jste tu mohli zastihnout při odpočinku občas nějakého člověka, který zde v klidu přemýšlel a obdivoval se okolí. Bylo znát, že lidem se v lesním divadle moc líbí. Další hrou, kterou Na Skalce ochotníci v tomto roce předvedli, byla veselohra z lesnického prostředí Pytlácká láska. Ve hře hráli: Gusta Dušek, Josef Vokůrka, Jan Sobotka, Josef Kunický, Vlasta Mixová, Marie Patová. Traduje se, že v těchto veselohrách z lesnického prostředí zazněl nejeden výstřel z pušky pana Františka Šmejkala, ze Starého Podlesí. Ten byl divadlu velice nakloněn a vždycky rád vypomohl. K takové lesácké hře bylo potřeba i lesáckých kostýmů, pušek, brašen a podobně. A tu jsme často obtěžovali pana lesního Šimka, pana Mikulku z Oseče, hajného Švarcbeka a všude jsme nalézali jejich milou odpově : Ano, rád. Dobře chápu zápis Pepíka Kunického v kronice, jsou lidé kteří pro divadlo ochotníkům zapůjčí rekvizity k jejich hraní nebo pomohou s čímkoliv a to bez nároků na odměnu nebo protislužbu. Samozřejmě byli kdysi a jsou i v dnešní době. Mají rádi ochotnické divadlo a váží si práce a nadšení těch bláznů, kteří dělají radost jim a tím i sobě. (Pokračování příště) bs MÁJOVÉ SKUTEČNOSTI Je máj lásky čas, stromy jsou plné květů a některé krásné dny nám připomínají blížící se léto, tak věřím, že mládí to patřičně využívá. Všem to přeji, já již tyto možnosti nemám, ale vzpomínky nám zůstávají a právě tyto vzpomínky narušuje dnešní skutečnost. Ta je již taková a nelze jí měnit. Já, jako dříve narozený a dnes ještě zdravotně postižený, se často dívám na televizi. Sleduji televizní zprávy a také pořady jako: Černé ovce, Občanské judo, Na vlastní oči a podobně. Z televizních novin také vím, kolik lidí bylo usmrceno a kolik jich bylo těžce zraněno při dopravních nehodách, které zpravidla zavinil opilý a nebo bezohledný řidič. Také jsem obeznámen, kolik bylo spácháno loupeží, kolik lidí bylo přepadeno a okradeno. V Černých ovcích a Občanském judu jsem seznámen dalšími podvody a lumpárnami, které se někdy podaří i vyřešit, ale hlavně jsem často obeznámen i s výší trestu, která danému pachateli hrozí a bohužel, jen málokdy se dozvím, jak to skutečně dopadlo a jak byl pachatel potrestán. Když se vrátím ve vzpomínkách do mých mladých let, tak si nevzpomínám, že by bylo tolik zločinů, vražd, krádeží a lumpáren jako nyní, i když jsme také o mnohých nebyli informováni, ale tak časté, brutální a sadistické určitě v tomto počtu nebyly. Možná, že bývalý trest smrti měl nějakou váhu. Nevím, jak vyjde z vězení za několik let, který zabil, rozřezal a na různých místech zakopal svojí obě a jemu podobní a mnohdy i několikanásobní při dnešní dobré péči ve vězení! Opravdu jsou napraveni nebo to udělají opět, když dnešní vězení je tak humánní, že mnohý bezdomovec nemá takové zajištění jako vrah na kterého stát platí nemalé peníze. Uvažujeme-li o udělených trestech, není proto divné, že je tolik sprejerů, kteří ničí nové omítky domů, sochy a jiné, mnohdy i historické objekty, nebo vlaky, tramvaje a jiné díla, přestože jim mnohde byly vyčleněny vhodné plochy na jejich umění. Ale to není žádný adrenalin, a tak máme graffiti pomalované vše. Hlavně to, co je nové. To jsou začátky, nu a co taková malá krádež, to je ještě mimo možného zisku, ještě větší adrenalin a k případné vraždě. O používání drog, kouření a jiných závažnějších přestupcích mladistvých nemluvě a právě nyní je projednáván návrh zákona o zákazu fyzického trestání mládeže. Já osobně nechci být Herodes, ale věřím, že se nikdo nebojí ničeho víc než výprasku na svém těle. Nesouhlasím zásadně s bitím a jiným ubližování nemluvňatům, to bych hodně trestal, ale přiměřený trest rákoskou by mnohým mladým neškodil. Studenti v Anglii, byli tímto způsobem trestáni ještě v minulém století (kdy já se narodil) a za daleko menší přestupky. Když slyším ty výroky nadřízených k prohřeškům těch nezletilých a ještě s odkladem do jejich zletilosti. tak nemohu pochopit účel potrestání, za mého mládí byly polepšovny a tam se dávali ti závažnější provinilci hned po přestupku a tam nebyl brán ohled na,mládí potrestaných a to mělo svůj význam, ale odklad trestu po přestupku bez potrestání, to nevím jak je výchovné. Nehodlám být zastáncem hrubého zacházení s dětmi, ale jak sleduji dnešní výchovu naší mládeže, zcela souhlasím s výroky našich dědů: Škoda rány, která padne vedle, asi by to bylo někdy i potřebné. BB

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2008 PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ... Vážení čtenáři, do zpravodaje přicházejí k otištění příspěvky od čtenářů či přispěvovatelů z jejichž obsahem nebo s částí jako redaktor Obecnického zpravodaje nesouhlasím, přesto si myslím, že každý má právo, aby svůj slušný názor na stránkách zpravodaje vyslovil. Bohouš Svoboda, red. MATEŘSKÁ ŠKOLA Ve středu proběhl v MŠ první Slet čarodějnic, který jsme si všichni velmi užili. Hned ráno nám byly zkontrolovány naše létací stroje. Zdatní letci obdrželi letecké průkazy, potom jsme vyrobili dopisy pro čarodějnici, ty jsme jí pomocí ohně poslali, zatancovali jsme taneček pro Matlafousu a soutěžili jsme například v překusování žížal, hodu koštětem, koštěbalu, na závěr jsme si pochutnali na pečených buřtech. V neděli jsme se snažili potěšit naše maminky, a proto jsme si pro ně připravili vystoupení a malé dárečky. Doufáme, že se nám to podařilo! Královský průvod z Prahy na Karlštejn aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 6. a 7. června 2008 pátek Pražský hrad Staroměstské náměstí, Radotín Černošice Dobřichovice, Dobřichovice - koncert Hradiš an, Dobřichovice - zámek - divadelní představení Noc na Karlštejně sobota Dobřichovice Lety Řevnice, Hlásná Třebáň Karlštejn (louka u mostu), uložení klenotů do kaple sv. Kříže, Karlštejn - koncert M. Žbirka, Gulo Čar - louka u mostu Jede král! Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží milosti císař římský a král český, se na počátku června tohoto roku opět vrátí na svůj legendární hrad. V pátek 6. června dopoledne vyjede císař Karel z Pražského hradu přes Staré Město pražské, Smíchov, Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň, aby po dvoudenní pouti večer v sobotu 7. června uložil korunovační klenoty Svaté říše římské, které nechal před několika týdny ukazovat poutníkům ze všech koutů Evropy v kapli Božího těla na Dobytčím trhu v Novém Městě pražském, zpět do bezpečí hradu Karlštejna. Karel IV. se svým nejbližším dvorem a vzácnými hosty vstoupí do Velké věže Karlštejna a na oltář kaple Svatého Kříže a pod ochranu Plavání Den Matek světců, jejichž podobizny zdobí skvostný interiér svatostánku, uloží nejvzácnější symboly Svaté říše římské říšskou císařskou korunu, kopí sv. Longina a říšské jablko. Císař Karel s chotí Eliškou, dvořanstvem a vzácnými hosty z Porýní-Falce, Opolského vojvodství, Burgundska a Bratislavského kraje bude provázet vzácný poklad přes pražská historická města i středočeské obce. Všude, kudy bude Královský průvod projíždět, bude přivítán purkrabími, rychtářem a představiteli města. Pro lid prostý i urozený bude v každém místě zastavení Královského průvodu připraven bohatý program - historické veselice, ukázky středověkých tanců a řemesel i s ochutnávkami staročeských jídel, rytířské souboje a v závěru cesty pod hradem Karlštejn i velký turnaj císařových rytířů. Neobvyklá historická slavnost se letos uskuteční podruhé, stejně jako vloni symbolicky otevře hlavní turistickou sezónu ve Středočeském kraji i v Praze. Cesta historickým jádrem hlavního města a pak půvabným údolím řeky Berounky se může stát také vítaným zpestřením víkendového programu každého ze zájemců sami se můžete připojit jak k historickému průvodu, tak k jeho doprovodným slavnostem. Více se o průvodu dozvíte na stránkách VALDEK ZAPOMENUTÝ MALÍŘ Ve druhém poschodí paláce Kinských na Staroměstském náměstí v Praze je výstava českého malíře německého původu, který žil v letech Jeho jméno je Wilhem Riedel. Jako první z našich malířů maloval v plenéru prošel se skicářem Jizerské hory, Krkonoše i Českomoravskou vrchovinu. Rovněž maloval v Itálii a Francii. Líbil se mi obraz Na lesním jezeře a Za humny. Krajinu zachytil velmi romanticky a jeho obrazy v současném uspěchaném světě potěší duši. Výstava je otevřena kromě pondělí od 10 do 18 hodin až do 31. srpna ET Jubilea v květnu slavili a slaví Naděžda Soukupová 55 let Jana Švajdlerová 55 let Alena Blažková 65 let Anna Štamberková 85 let Marie Šilhanová 75 let Vladimír Dušek 70 let František Čech 55 let Miroslav Perman 50 let Milan Dohnal 50 let Jubilea v červnu budou slavit Antonie Benešová 85 let Šarlota Handlová 55 let Věra Škodová 70 let Hana Schnejderová 55 let Božena Oktábcová 80 let Miroslav Kalousek 55 let Jaroslav Zapletal 60 let Jaroslav Havelka 60 let Milan Pešl 55 let Václav Štochl 70 let Josef Vostrý 70 let Velká červnová cena rezervace 2008 se běží či jde 31. května. Proč by ne, vždy Velká říjnová byla v listopadu, že? Přij te povzbuzovat statečné přibližníky při světoznámém (místním) sportovně kulturním klání. Zvou přibližníci a vedení rezervace. OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD Z PRAHY NA KARLŠTEJN. aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 1. a 2. června 2007. více informací na: www.kralovskypruvod.

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD Z PRAHY NA KARLŠTEJN. aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 1. a 2. června 2007. více informací na: www.kralovskypruvod. KRÁLOVSKÝ PRŮVOD Z PRAHY NA KARLŠTEJN aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 1. a 2. června 2007 Historické slavnosti, ukázky původních řemesel nebo rytířské souboje. Přijďte doprovodit Karla IV.

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí.

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí. KRONIKA DUBEN 2016 APRÍLOVÁ ŠKOLA Navštívíme dneska spolu/ aprílovou školu,/ kde žáci s poškoláky v čele/ zkoušejí pana učitele S dětmi jsme v rámci hudební výchovy zhudebnili básničku Aprílová škola od

Více

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Počet obyvatel: 537 Ohlasy od Dřeva občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Úvodem Dostává se vám do rukou nulté číslo zpravodaje

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015 Požární řád obce R P E T Y Vyhláška č. 2 / 2015 Obec Rpety na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26. 2. 2015 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Projekt Lidé v akci.

Projekt Lidé v akci. Projekt 2014 - Lidé v akci. Městské evropské informační středisko Hustopeče nad Bečvou uspořádalo v roce 2014 několik akcí, které byly zaměřeny na děti i na dospělé. Cílem všech akcí bylo v široké veřejnosti

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více