Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2012 Agrarian Foreign Trade Yearbook Karina Pohlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2012 Agrarian Foreign Trade Yearbook 2012. Karina Pohlová"

Transkript

1 Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2012 Agrarian Foreign Trade Yearbook 2012 Karina Pohlová č. 110/2013

2 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Karina Pohlová ROČENKA AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR ZA ROK 2012 AGRARIAN FOREIGN TRADE YEARBOOK 2012 (informační studie) Praha, srpen 2013

3 Za obsah publikace odpovídá autor: Ing. Karina Pohlová Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2013 ISBN

4 Obsah Seznam zkratek...2 Souhrn...4 Summary...6 Úvod Metodické poznámky Agrární zahraniční obchod EU Vývoj celkového agrárního zahraničního obchodu ČR v rámci EU Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu EU Podíl ČR na agrárním zahraničním obchodě EU 27 a EU 12 v komoditním členění Agrární zahraniční obchod ČR Charakteristika celkového vývoje českého agrárního zahraničního obchodu Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu ČR Komoditní skladba agrárního zahraničního obchodu ČR Komoditní skladba českého agrárního vývozu Komoditní skladba českého agrárního dovozu Komoditní skladba bilance českého agrárního zahraničního obchodu Vývoj agrárního zahraničního obchodu v rámci vybraných sektorů Vývozní a dovozní ceny Agrární zahraniční obchod ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky Vývozní subvence Hodnocení konkurenceschopnosti českého agrárního zahraničního obchodu indexy RCA Porovnání dat o českém agrárním zahraničním obchodu v závislosti na jejich zdroji Závěr Přílohy...Chyba! Záložka není definována.

5

6 Abstrakt Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2012 je analýzou vývoje českého AZO s třetími zeměmi (tj. mimounijními zeměmi) i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení je provedeno jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí ročenky je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky. Dále je AZO ČR zhodnocen v kontextu vývoje AZO celé EU. Uvedeny jsou také podíly AZO na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení konkurenceschopnosti je provedeno na základě indexů zjevných komparativních výhod (RCA). Zdrojem dat o zahraničním obchodu byla databáze Českého statistického úřadu a Eurostat. Abstract The 2012 Yearbook of Czech agricultural foreign trade" is an analysis of the development of Czech trade both with third countries (i.e. non-eu countries) and as well as trade in the single market with other EU members. It is evaluated from territorial and commodity perspectives and a distinction is made between unprocessed and processed products. Context links to developments in general EU agricultural trade developments and we document shares of agricultural trade in the total trade of the Czech Republic. Competitiveness is assessed from indexes of Revealed comparative advantage (RCA). Data on foreign trade come from the Czech Statistical Office and Eurostat. Klíčová slova Agrární zahraniční obchod, extraobchod, intraobchod, dovoz, vývoz, bilance, stupeň krytí dovozu vývozem, třetí země, komparativní výhoda, ukazatel RCA Key words Agrarian foreign trade, extra-trade, intra-trade, import, export, balance of agrarian foreign trade, degree of coverage of imports by exports, third countries, comparative advantage, RCA index. 1

7 Seznam zkratek AZO Agrární zahraniční obchod ČSÚ Český statistický úřad ESVO Evropské sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko ETE Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Srbsko EU Evropská Unie EU 12 Státy, které vstupily do Evropské unie a (noví členové): Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko EU 15 Evropská unie po rozšíření v roce 1995 (původní členové): Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie EUROSTAT Statistika EU EXTRASTAT Statistika zahraničního obchodu se třetími zeměmi (mimounijními) HS Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží INTRASTAT Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU při vnitrounijním obchodu KN Kombinovaná nomenklatura EU OSVTE Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou: Andorra, Austrálie, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Nový Zéland, San Marino, USA, Turecko, Svatý stolec. SNS Společenství nezávislých států: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzská republika, Moldavská republika, Ruská federace, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán RCA Revealed Comparative Advantage (zjevná/odhalená komparativní výhoda) RZ Rozvojové země: Afghánistán, Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Angola, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhútán, Bolívarovská republika Venezuela, Bonaire, Svatý Eustach a Saba, Botswana, Bouvetův ostrov, Brazílie, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Brunej Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Ceuta, Cookovy ostrovy, Curacao, Čad, Demokratická republika Kongo, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiopie, Falklandské ostrovy, Federativní státy Mikronésie, Fidži, Filipíny, Francouzská jižní území, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Íránská islámská republika, Jamajka, Jemen, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kiribati, Kokosové (Keelingovy) ostrovy, Kolumbie, Komory, Kongo, Korejská republika, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Libanon, Libérie, Libye, Macao, Madagaskar, 2

8 Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Melilla, Menší odlehlé ostrovy USA, Mexiko, Montserrat, Mosambik, Mnohonárodní stát Bolívie, Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nová Kaledonie, Okupované palestinské území, Omán, Ostrovy Turks a Caicos, Pákistán, Palau, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Senegal, Severní Mariany, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Sjednocená republika Tanzanie, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, Svatá Lucie, Svatý Bartoloměj, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin (nizozemská část), Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Syrská arabská republika, Šalomounovy ostrovy, Thajsko, Tchaj-wan, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vánoční ostrov, Vanuatu, Východní Timor, Wallis a Futuna, Zambie, Západní Sahara a Zimbabwe (ČSÚ mezi RZ nezahrnuje Čínu, Korejskou lidově demokratickou republiku, Kubu, Laoskou lidově demokratickou republiku, Mongolsko a Vietnam). 3

9 Souhrn Za zahraniční obchod je považován jak obchod s třetími zeměmi, tako obchod s ostatními členskými státy EU. Agrární zboží je definováno kapitolami 01 a ž 24 celního sazebníku. Obchod na jednotném trhu EU je sledován pouze za subjekty, které mají povinnosti tento obchod v rámci tzv. Intrastatu vykazovat. Za zbylé subjekty je obchod ČSÚ matematicko-statistickými metodami dopočítáván. Na úrovni celkového AZO ČR činil v roce 2012 podíl dopočtených dat na straně vývozu již 5,0 % na straně dovozu 5,3 %. Podíl ČR na agrárním vývozu a dovozu EU 27 se v roce 2012 meziročně mírně zvýšil (na 1,35 %, resp. 1,58 %), zatímco participace na agrárním exportu a importu EU 12 se snížila (na 11,16 %, resp. 14,57 %). Zastoupení agrárních výrobků na celkovém českém exportu v roce 2012 činilo 5,4 % a odpovídající ukazatel na straně dovozu dosáhl 6,3 %. Hodnota českého agrárního vývozu se v roce 2012 meziročně zvýšila o 23 % na 147,4 mld. Kč, zatímco hodnota českého agrárního dovozu vzrostla o 10 % na 172,2 mld. Kč. Schodek bilance AZO ČR se v důsledku tohoto vývoje snížil na 24,5 mld. Kč. Převážnou část AZO realizuje ČR na jednotném trhu EU. Podíl EU 27 na českém agrárním vývozu přesahuje dlouhodobě 90 % (91,3 % v roce 2012). Na straně dovozu EU 27 zaujímala 91,3 %, je-li kritériem při posuzování dodavatele země původu, a 92,8 %, je-li kritériem země odeslání. Záporná bilance agrárního obchodu ČR s EU 27 se v roce 2012 meziročně snížila na 11,8 mld. Kč, v rámci čehož došlo ke snížení netto-dovozu z EU 15 na 30,4 mld. Kč a k nárůstu netto-vývozu do EU 12 na 18,6 mld. Kč. AZO ČR s třetími zeměmi je co do výše i teritoriální a komoditní skladby více proměnlivý než obchod s EU. V roce 2012 se hodnota vývozu mimo EU meziročně zvýšila o 29 % na 12,9 mil. Kč a na straně dovozu vzrostla o 7 % na 25,6 mld. Kč. Největší měrou participují třetí země na celkovém českém agrárním vývozu (v rámci významnějších českých exportních komodit) u chmele (74 % v průměru let ), syrovátky (50 %), pektinových látek, pektinátů a pektanů (47 %), zahuštěného mléka a smetany (47 %), vajec ve skořápce (39 %), škrobů (29 %), ovsa (25 %) piva (24 %), máku (31 %) a sladu (22 %). Výčet hlavních dodavatelů a odběratelů agrárního zboží z/do ČR se v roce 2012 nezměnil. Hlavními dodavateli zůstávají Německo, Polsko, Slovensko, Nizozemsko, Itálie, Španělsko, Rakousko, Maďarsko a Francie. Nejvýznamnějšími odběrateli jsou naproti tomu Slovensko, Německo, Polsko, Itálie, Rakousko a Maďarsko. Nejvyššího bilančního schodku v AZO dosahuje ČR (s určitými meziročními změnami v pořadí) v obchodě s Polskem, Německem, Nizozemskem, Španělskem a Brazílií. Naopak přebytek bilance vykazuje v obchodě se Slovenskem, a dále (rovněž s meziročními změnami v pořadí) s Ruskem, Rumunskem a Spojeným královstvím. Poprvé měla ČR v roce 2012 kladnou bilanci v agrárním obchodě s Itálií a podruhé v obchodě s Rakouskem (poprvé to bylo v roce 2010). V případě Itálie k tomu přispěl zejména nárůst hodnoty exportovaných cigaret, které jsou nejvýznamnější položkou českého agrárního vývozu do této země, neboť bez nich by byla uvedená bilance nadále pasivní. A to i přesto, že ji od roku 2011 výrazně zlepšuje vývoz sýrů. V případě Rakouska ovlivňuje výši obchodní bilance s agrárním zbožím vývoz řepkového oleje. Bez něj by byla tato bilance rovněž stále záporná. 4

10 Z ČR se v roce 2012 exportovaly především cigarety, řepkový olej, pšenice, nezahuštěné mléko, cukr, pekařské zboží, pečivo, sušenky, oplatky apod., potravinové přípravky jiné, přípravky používané k výživě zvířat, pivo, semena řepky, živý skot, sýry a tvaroh, cukrovinky bez kakaa, slad a limonády. Naopak do ČR se dovážely zejména vepřové maso, pekařské zboží, pečivo, sušenky, oplatky apod., čokoláda a ostatní potravinářské přípravky s kakaem, sýry a tvaroh, přípravky potravinové jiné, maso a droby drůbeže, přípravky používané k výživě zvířat, cigarety, sójové pokrutiny, víno káva, výtažky a koncentráty z kávy a limonády. Nejvýznamnějšími českými netto-vývozními komoditami byly v roce 2012 pšenice, řepkový olej, nezahuštěné mléko, cigarety, pivo, živý skot, cukr, slad, semena řepky, zahuštěné mléko a smetana, ječmen a cukrovinky bez kakaa, tj. zejména ty, které patří k nejvíce vyváženým komoditám. Naproti tomu hlavními netto-dovozními komoditami byly pro ČR vepřové maso, sójové pokrutiny, maso a droby drůbeže, víno, sýry a tvaroh, tabák, rajčata, citrusové plody, papriky, potravinářské přípravky z mouky, krupice, škrobu, sladový výtažek, margarín a banány, tzn. nejen nejvýznamnější dovozní komodity, ale i některé přední vývozní komodity. V případě většiny hlavních netto-dovozních komodit došlo v roce 2012 v meziročním porovnání k prohloubení hodnoty pasivní bilance. Výjimkou byly sýry a tvaroh, pekařské zboží, pečivo, sušenky, oplatky apod., káva a některé druhy ovoce včetně zpracovaného. U nejdůležitějších nettovývozních komodit lze konstatovat meziroční nárůst hodnoty aktivní bilance, popř. stagnaci. Výjimkou byly kysané mléčné výrobky. Výsledky českého AZO ovlivnily v roce 2012 zpravidla vyšší průměrné jednotkové ceny. Maxima dosáhly v roce 2012 např. ceny živých zvířat, masa, vajec a obilovin. 5

11 Summary For the purposes of this publication we define foreign trade as trade with EU Member States third countries, such trade with other EU Member States. Definitions of agricultural goods are taken from chapters 01 through 24 of the Customs Tariff. Trade on the EU single market is recorded only for entities that are obliged to file a report on this with Intrastat. For the remaining entities, figures are estimated through mathematical and statistical methods by the Czech Statistical Office. 5.0% of all agrarian exports and 5.3% of all agrarian imports had to be estimated in this way for Czech share of total EU-27 exports and imports increased slightly in 2012 (to 1.35% and 1.58% respectively). The share in EU-12 trade decreased (to 11.16% and 14.57% respectively). Agricultural commodities represented 5.4% of all Czech exports and 6.3% of imports. Value of the Czech agrarian exports in 2012 increased by 23% to CZK billion, while the value of the Czech agricultural imports rose by 10% to CZK billion. As a result, the agricultural trade deficit of the Czech Republic was reduced to CZK 24.5 billion. The majority of Czech agrarian trade is within the EU single market. The share of EU-27 in Czech exports has exceeded 90 % for a long time (91.3% in 2012). On the import side, EU-27 comprises 91.3 % under the criterion of country of origin, and 92.8 % under the criterion of country of delivery. The negative balance of agrarian trade with the EU-27 decreased to 11.8 billion CZK, within which there was a reduction of net imports from EU-15 to CZK 30.4 billion and an increase in net exports to the EU-12 to CZK 18.6 billion. Czech foreign trade with third countries is more variable than intra-eu in both volume and territorial and commodity structure. In 2012 the value of exports outside the EU increased by 29% to CZK 12.9 million and imports increased by 7% to CZK 25.6 billion. Most significantly, third countries participate in total Czech agricultural exports (as far as the more significant commodities go) of "hops" (74% on average went to third countries in ), "whey" (50%), "pectin substances pectinates and pectates (47%), "milk and cream, concentrated or sweetened" (47%), "eggs" (39%), "starch" (29%), "oats" (25%), "beer" (24%), "poppy-seeds" 31%) and malt" (22%). The country list of major foreign suppliers and recipients of agricultural goods into and from the Czech Republic in 2012 remained unchanged. Most significant suppliers are Germany, Poland, Slovakia, the Netherlands, Italy, Spain, Austria, Hungary and France; for recipients, Slovakia, Germany, Poland, Italy, Austria and Hungary. The greatest agricultural trade balance deficit is in trade with Poland, Germany, the Netherlands, Spain and Brazil (with slight changes in the order since previous years). Trade balance surplus exists in trade with Slovakia, and (also with slight in the order) with Russia, Romania and the United Kingdom saw for the first time a positive balance in agricultural trade with Italy and for the second time with Austria (the first was in 2010). In the case of Italy, in particular, it was especially the value of exported cigarettes which contributed to this improvement; they are the most important item of Czech agricultural exports to this country and without them the trade balance would have remained negative. This is so in spite of the fact that since 2011 the Czech Republic has been significantly growing its export of cheese to the country. For Austria it was above all exports of rapeseed oil that affect the balance of trade with agricultural goods. Also here the balance would otherwise be negative. 6

12 Overall, in 2012 the Czech Republic mainly exported "cigarettes", "canola oil", "wheat", "milk and cream, not concentrated nor sweetened ", "sugar", "Bread, pastry, cakes, biscuits and other backer`s wares, "other food preparations" (HS 2106), products used in animal nutrition", "beer", "rapeseed", "live bovine animals", "cheese and curd", "sugar confectionery, not containing cocoa", "malt" and "lemonade". In contrast, the Czech Republic imported in particular "meat of swine", "bread, pastry, cakes biscuits and other backer`s wares", "chocolate and other food preparations containing cocoa", "cheese and curd", "other food preparations", "meat and offal of poultry", preparations used for animal feed", "cigarettes", "soya oil cake", "wine", "coffee", "extracts and concentrates of coffee" and "lemonade". Therefore, the leading Czech net-export commodities in 2012 were "wheat", "canola oil", "milk and cream, not concentrated nor sweetened", "cigarette", "beer", "live bovine animals", "sugar", "malt", "rapeseed", "milk and cream, concentrated or sweetened", "barley" and "sugar confectionery not containing cocoa" i.e. especially those commodities with strong exports. On the other hand, the major net-import commodities for the Czech Republic were "pork", "soya oil cake", "meat and offal of poultry", "wine", "cheese and curd", "tobacco", "tomatoes", "citrus fruit" "peppers", "food preparations of flour, meal, starch, malt extract," "margarine" and "bananas", i.e. not only the most important import commodities, but also some leading export commodities. In most major net-import commodities, 2012 deepened the trade deficit in year-on-year comparison. Notable exceptions were "cheese and curd", "bread, pastry, cakes, biscuits and other backer`s wares", "coffee" and some fruits, fresh or processed. The most important net-export commodities can be characterised as having increased the value of positive balance or merely stagnated. The only exception was "fermented milk products". Czech agricultural foreign trade was most heavily affected by the growth in unit prices in Historic maxima were reached, for example, by live animals, meat, eggs and cereals. 7

13 Úvod Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2012 zahrnuje analýzu vývoje českého AZO s třetími zeměmi včetně obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Při zpracování ročenky byla použita především data z databáze zahraničního obchodu ČSÚ (http://apl.czso.cz/pll/stazo/stazo.stazo). V souvislosti s touto databází je třeba zmínit, že za intraobchod (tj. obchod ČR s ostatními členskými zeměmi EU) poskytuje data s dopočty jen do úrovně 2-místných kódů celního sazebníku a od úrovně 4-místného kódu a podrobnější jsou již k dispozici data bez dopočtů. Další důležitou poznámkou je, že z této databáze je možné čerpat data o dovozech v teritoriálním pohledu pouze podle země původu, nikoliv podle země odeslání. Data v ročence za rok 2012 jsou předběžná. ČSÚ zveřejňuje definitivní data za celý rok až během září následujícího roku. Při zpracování ročenky však byla dána přednost její aktuálnosti, a to i s ohledem na to, že rozdíly mezi předběžnými daty po první větší aktualizaci na jaře a definitivními daty na podzim nebývají zpravidla vysoké. Při zpětném porovnání definitních dat za rok 2011 s předběžnými daty použitými v loňské ročence lze konstatovat, že agrární vývoz byl následně o 0,5 p. b. nižší a agrární dovoz o 0,4 p. b. vyšší. U schodku bilance AZO, jakožto odvozeného ukazatele, byl rozdíl o něco výraznější dle definitivních dat byl vyšší o 3,4 %. 8

14 1 Metodické poznámky V této práci byla použita data o zahraničním obchodu ČSÚ platná k a Eurostatu k Opravy a aktualizace dat po těchto termínech nebyly vzaty v úvahu. Za zahraniční obchod je považován jak obchod s třetími zeměmi (extraobchod), tak obchod s ostatními členskými státy EU (intraobchod). Obchodní operace realizované na vnitrounijním trhu mezi jednotlivými členy EU se v rámci tzv. Intrastatu oficiálně nazývají přijetí a odeslání, v této práci jsou však používány zažité termíny dovoz a vývoz. Kromě toho je také v případech, kdy se jedná o intraobchod a extraobchod celkem, používáno nepřesného označení zahraniční obchod. Intraobchod je sledován ČSÚ pouze za subjekty, které jsou plátci DPH a které překročily stanovenou roční hodnotu přijatého nebo odeslaného zboží. Tento práh pro vykazování činil od do konce roku 2008 na straně přijetí 4 mil. Kč a na straně odeslání 2 mil. Kč. Od začátku roku 2009 platí jak pro odeslání, tak pro přijetí práh ve výši 8 mil. Kč (viz aktuální Příručka pro Intrastat CZ na stránkách ČSÚ). Obchod za podprahové objemy je ČSÚ za použití matematicko-statistických metod dopočítáván, což s sebou nese možné zkreslení skutečných hodnot dovozu a vývozu, jejich posuzování v čase a jejich porovnání z teritoriálního a komoditního pohledu. Agrární zboží je vymezeno kapitolami 01 až 24 celního sazebníku. Celní sazebník EU využívá 8-místnou kombinovanou nomenklaturu (KN), která splňuje požadavky nejen společného celního sazebníku, ale i statistiky vnějšího obchodu Společenství a jiných politik Společenství, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží. Kombinovaná nomenklatura vychází z 6-místného harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (HS). Názvy kapitol, podkapitol, položek a podpoložek jsou z důvodu nezahlcení textu a tabulek přiměřeně zkracovány a směrodatné jsou jejich číselné kódy. Tyto názvy (ať už nezkrácené nebo zkrácené) jsou psány kurzívou v uvozovkách. Bez uvozovek jsou pak psány názvy komodit obecně. Řada komodit má v roce 2012 v celním sazebníku jiný kód než v letech předchozích v důsledku revize harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží provedené Světovou celní organizací a z ní vyplývající úpravy kombinované nomenklatury EU. Veškerý agrární zahraniční obchod je sledován bez rozlišení celních režimů, tzn. včetně aktivního a pasivního zušlechťovacího styku a dalších operací, které nepředstavují vývoz a dovoz zboží do volného oběhu. Z teritoriálního hlediska je AZO ČR sledován za EU 27, EU 15, EU 12, ESVO, OSVTE, SNS, ETE a RZ. V některých případech jsou jednotlivě sledovány také vybrané země (Německo, Rakousko, Nizozemsko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), které patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR. Hodnotí-li tato práce AZO ČR se zeměmi EU 12, resp. EU 27, jedná se logicky o obchod se zbývajícími jedenácti, resp. šestadvaceti členskými státy. K rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko došlo od , po celé sledované období let 2007 až 2012 je tedy počet členů EU stejný. Pokud jsou však někde uváděna data za EU i za dřívější roky, je stále uvažována EU 27. Český agrární dovoz je v kap. 3 sledován podle země původu, nikoliv podle země odeslání. Země původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání je zemí, ze které bylo zboží zasláno a zpravidla se jedná o zemi, ve které má sídlo dodavatel (nejedná se však o zemi transportní). V kap. 2, při jejímž zpracování byla použita data Eurostatu, je dovoz sledován podle země odeslání (intraobchod realizovaný v rámci Intrastatu tak odpovídá obchodu s EU 27 a extraobchod obchodu s třetími zeměmi). 9

15 Data nebyla při zpracování ročenky zaokrouhlována, v důsledku čehož v některých případech nesouhlasí na desetinných místech součty a křížová kontrola. Termín netto-dovoz neboli čistý dovoz označuje pasivní obchodní bilanci. Netto-vývoz neboli čistý vývoz představuje bilanci aktivní. Za zlepšení bilance se považuje nárůst jejího aktiva nebo pokles pasíva. Za zhoršení pak snížení aktiva nebo zvýšení pasíva. Vývozní a dovozní ceny nejsou cenami v pravém slova smyslu. Jedná se o průměrné jednotkové ceny, které jsou vypočteny ze statistické hodnoty realizovaného vývozu/dovozu a deklarovaného množství v dané měrné jednotce (zpravidla v kg, u nápojů a lihovin v litrech). Reálné směnné relace vyjadřují změnu kupní síly vyváženého zboží vyjádřenou v množství zboží dováženého. Počítají se jako poměr bazického indexu cen vývozních k odpovídajícímu indexu cen dovozních. Vymezení zpracovaných agrárních výrobků vychází z klasifikace Regmi et al. (2005). Vzhledem k tomu, že toto třídění vychází z definice agrárních výrobků podle Zemědělské dohody UK GATT, bylo toto třídění upraveno tak, aby se vztahovalo pouze na kapitoly 01 až 24 celního sazebníku. Některé produkty byly vynechány (např. vonné silice, albuminoidní látky, modifikované škroby, kůže, kožešiny, hedvábí a bavlna) a některé byly naopak doplněny (ryby a rybí produkty). V důsledku změn v celním sazebníku musely být také u některých komodit aktualizovány jejich kódy. Konkurenceschopnost českého agrárního vývozu byla posuzována indexy odhalených/zjevných komparativních výhod (Revealed Comparative Advantage, RCA): RCA-1 - index odhalené komparativní výhody (Revealed Comparative Advantage) je poměrem podílu vývozu dané komoditní skupiny na celkových vývozech dané země a podílu vývozu této komoditní skupiny sledované referenční skupiny na celkových vývozech sledované referenční skupiny: RCA-1 = Xij / Xi : Xj / X, kde Xij je export vybrané komodity dané země, Xi je celkový agrární export dané země, Xj je export určité komodity referenční skupiny zemí a X je celkový agrární export referenční skupiny zemí. Pokud je hodnota RCA-1 > 1, můžeme konstatovat, že daná země se v rámci zkoumané skupiny zemí specializuje na export dané komoditní skupiny. Jestliže je RCA-1 < 1, země není specializovaná na vývoz dané komodity a nemá komparativní výhodu. RCA-2 - index zjevné komparativní výhody se vypočte jako přirozený logaritmus poměru podílu exportu a importu konkrétní komodity u sledované země a podílu celkového agrárního exportu a importu této země: RCA-2 = ln (Xj/Mj : X/M), kde Xj je export vybrané komodity dané země, Mj je import vybrané komodity dané země, X je celkový agrární export dané země a M je celkový agrární import dané země. Pokud je hodnota RCA 2 > 0, vykazuje země u příslušné komodity komparativní výhodu. Jestliže je hodnota RCA-2 < 0, příslušná komodita nemá komparativní výhodu. Symbol x v tabulce značí, že index RCA-2 nelze vypočítat, protože se s komoditou buď na straně vývozu nebo dovozu neobchodovalo. 10

16 2 Agrární zahraniční obchod EU Vývoj celkového agrárního zahraničního obchodu ČR v rámci EU ČR patří v EU ke středně velkým zemím. V počtu obyvatel je na 12. příčce (za Portugalskem před Maďarskem) s 2,1 % 1 a v rozloze na 15. pozici (za Rakouskem před Irskem) s 1,8 %. Z tohoto faktu vyplývá i nízký podíl ČR na celkovém unijním agrárním zahraničním obchodu, který v roce 2012 činil na straně vývozu 1,58 % a na straně dovozu 1,35 % (viz tab. 1). Výrazně vyšší byla přitom participace, a to jak v případě vývozu, tak dovozu, na obchodních operacích realizovaných na jednotném trhu s ostatními členy EU 27 než na obchodě s třetími zeměmi. Vzhledem k průměru let se v roce 2012 zvýšilo zastoupení ČR na unijním agrárním vývozu 0,18 p. b. a na unijním agrárním dovozu o 0,12 p. b. Příčinou byl přitom v obou případech nárůst podílu jak v rámci intraobchodu, tak extraobchodu. V rámci EU 27 se zvýšilo nejen zastoupení ČR, ale i ostatních zemí EU 12, neboť podíl nových členů EU na celkovém AZO EU 27 vzrostl na straně vývozu o 2,13 p. b. na 12,10 % a na straně dovozu o 0,95 p. b. na 10,83 %. Z hodnocení vývoje podílů v procentech je pak patrná vyšší dynamika růstu podílu EU 12 než samotné ČR, a to v obou směrech, za intra i extraobchod. V rámci skupiny zemí EU 12 patří ČR spolu s Polskem a Maďarskem k hlavním vývozcům a dovozcům agrárního zboží. V roce 2012 se však její podíl na celkovém agrárním vývozu i dovozu EU 12 snížil, a to o 0,56 p. b. na 11,16 %, resp. o 0,26 p. b.na 14,57 %, přičemž k poklesu participace došlo jak u intraobchodu, tak extraobchodu (zvlášť výrazný byl procentický pokles podílu u extravývozu). Tab. 1 Podíl ČR na agrárním obchodu EU v členění na intraobchod a extraobchod v roce 2012 a v průměru let (v %) Podíl ČR na agrárním obchodě EU 27 Podíl ČR na agrárním obchodě EU 12 Podíl EU 12 na agrárním obchodě EU 27 Pramen: Eurostat Ukazatel Průměr Intraobchod 1,86 2,00 Dovoz Extraobchod 0,39 0,42 Celkový obchod 1,46 1,58 Intraobchod 1,39 1,66 Vývoz Extraobchod 0,42 0,46 Celkový obchod 1,17 1,35 Intraobchod 16,26 15,97 Dovoz Extraobchod 6,89 6,82 Celkový obchod 14,83 14,57 Intraobchod 13,70 13,33 Vývoz Extraobchod 4,50 4,13 Celkový obchod 11,72 11,16 Intraobchod 11,45 12,53 Dovoz Extraobchod 5,61 6,19 Celkový obchod 9,88 10,83 Intraobchod 10,13 12,46 Vývoz Extraobchod 9,41 11,05 Celkový obchod 9,97 12,10 1 Údaj Eurostatu, rok

17 Z tab. 2 je patrný vysoký podíl intraobchodu na celkovém obratu AZO ČR. V roce 2012 se v porovnání s průměrem předchozích pěti let téměř nezměnil - na straně dovozu poklesl podíl obchodních operací realizovaných na jednotném trhu s ostatními členy EU 27 o pouhých 0,1 p. b. na 92,8 % a na straně vývozu se snížil o 0,4 p. b. na 91,3 %. Dále je z této tabulky zřejmé, že vyšší zastoupení intradovozu a zejména pak intravývozu na celkovém agrárním dovozu a vývozu vykazuje EU 12 nežli EU 15, přičemž u skupiny nových členských zemí platí, že je vyšší podíl intraobchodních operací na straně dovozu nežli vývozu (a to 8,2 p. b.), zatímco u původních členů je vyšší zastoupení na straně vývozu nežli dovozu (avšak s menším rozdílem 2,1 p. b.). Tab. 2 Podíl intraobchodu na celkovém AZO (intra a extraobchodu) u EU 27, EU 15, EU 12 a ČR v letech 2007 až 2012 (v %) EU 27 EU 15 EU 12 ČR Ukazatel ø Dovoz 73,1 72,6 73,9 73,5 72,8 73,1 73,1 Vývoz 78,2 78,0 78,5 76,5 75,4 77,2 74,2 Dovoz 72,1 71,3 72,6 72,2 71,3 71,9 71,8 Vývoz 78,1 78,1 78,3 76,3 75,0 77,1 73,9 Dovoz 83,2 84,5 85,2 85,4 85,1 84,8 84,6 Vývoz 79,0 77,3 80,1 78,2 78,0 78,5 76,4 Dovoz 92,7 92,6 93,4 93,1 92,8 92,9 92,8 Vývoz 91,2 92,0 92,1 91,6 91,8 91,7 91,3 Pozn.: Průměr let = suma agrárního intradovozu (intravývozu) v letech 2007 až 2011 děleno suma celkového agrárního dovozu (vývozu) v letech 2007 až Pramen: Eurostat Vývoj hodnot agrárního vývozu a dovozu EU 27, EU 15 a EU 12 uvádějí přílohové tab. 1 až 3. Schodek bilance AZO EU 27 s třetími zeměmi se v roce 2012 meziročně snížil o významných 64 % (vůči průměru let dokonce o 75 %), což se promítlo i do změny dlouhodobě pasivní celkové bilance na výjimečně aktivní. Bilance intraobchodu EU 27 by měla být z podstavy věci nulová, ale není tomu z několika důvodů, jimiž jsou zejména rozdílné prahy pro vykazování dat v Intrastatu a způsoby dopočtu podprahových obchodních operací, jiné metody stanovení hodnoty při přijetí zboží (CIF) a odeslání zboží (FOB) 2 do/ze země, různě dlouhá zpoždění u předávání národních dat, rozdílná praxe v oblasti důvěrných dat a v neposlední řadě také možné chyby a nesprávnosti ve vykazování. Vzhledem k tomu, že Eurostat sleduje dovoz teritoriálně podle země odeslání (hodnota dováženého zboží ze třetích zemí je v porovnání s hodnotou importu, který má ve třetích zemích svůj původ, nižší), vykázala ČR v rámci agrárního extraobchodu v roce 2012 kladnou bilanci, k čemuž došlo naposledy v roce Bilance AZO EU 12 s třetími zeměmi je kladná od roku V roce 2012 se její hodnota meziročně zvýšila o jednu polovinu. Dlouhodobé bilanční pasívum AZO EU 15 s třetími zeměmi se v roce 2012 meziročně snížilo o 40 %. 2.2 Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu EU 27 Hlavními unijními vývozci agrárního zboží (myšleno v rámci extra i intraobchodu) byly v roce 2012, stejně jako v roce 2011, Nizozemsko, Německo, Francie, Španělsko, Belgie, Itálie, Spojené 2 Mezinárodní doložky Incoterms: CIF (Cost, Insurance and Freight) - náklady, pojištění a přepravné, FOB (Free on Board) - vyplaceně na palubu lodi. 3 I v letech 2005 a 2006 uvažována EU 12, nikoliv EU 10 a za jednotný trh území EU

18 království a jako jediný zástupce z EU 12 Polsko. Tytéž země jsou rovněž zároveň největšími dovozci (opět v rámci extra i intraobchodu), avšak v odlišném pořadí, které v roce 2012 bylo následující Německo, Nizozemsko, Spojené království, Francie, Itálie, Belgie, Španělsko a Polsko (viz tab. 3). V porovnání s průměrem let se v roce 2012 nejvíce zvýšil podíl v unijním vývozu zejména Polska, Španělska, Slovenska, Maďarska, Litvy a Rumunska, tzn. především zemí EU 12. Naopak pokles participace zaznamenaly ve stejné době především Nizozemsko, Francie, Belgie, Dánsko a Itálie, tj. země EU 15. Na straně unijního dovozu posílily v roce 2012 vzhledem k průměru předchozích pěti let svou pozici hlavně Nizozemsko a Polsko. Nižší podílové zastoupení pak naproti tomu vykázaly zejména Itálie, Španělsko, Řecko a Francie. Nejvyšší dynamiku růstu hodnoty agrárního dovozu v letech 2007 až vykázaly Litva (13,0 %), Bulharsko (12,3 %), Slovensko (11,4 %), Lotyšsko (10,7 %) a Polsko (10,6 %). V případě vývozu byl nejdynamičtější nárůst zaznamenán u Rumunska (29,3 %), Bulharska (22,5 %), Lotyšska (20,8 %), Slovenska (16,0 %) a Litvy (14,8 %). V obou případech tedy u nových členů EU. ČR vykázala jak na straně dovozu, tak vývozu v porovnání s celou EU 27 také nadprůměrné tempo růstu (7,9 %, resp. 10,9 % vs. 5,2 %, resp. 6,2 %). Tab. 3 Teritoriální skladba agrárního dovozu a vývozu EU 27 v roce 2012 a v průměru let (v %) Země Dovoz Vývoz ø Rozdíl (p. b.) ø Rozdíl (p. b.) Belgie 7,08 7,04-0,04 8,05 7,67-0,38 Bulharsko 0,49 0,54 0,05 0,63 0,77 0,14 Česká republika 1,46 1,58 0,12 1,17 1,35 0,18 Dánsko 2,63 2,53-0,10 4,25 3,89-0,36 Estonsko 0,29 0,31 0,02 0,23 0,28 0,05 Finsko 1,02 1,08 0,06 0,39 0,38-0,01 Francie 11,03 10,77-0,26 13,95 13,53-0,42 Irsko 1,60 1,59-0,01 2,33 2,18-0,15 Itálie 9,40 8,78-0,62 7,58 7,32-0,26 Kypr 0,25 0,23-0,02 0,06 0,06 0,00 Litva 0,61 0,75 0,14 0,74 0,98 0,24 Lotyšsko 0,40 0,48 0,08 0,33 0,52 0,19 Lucembursko 0,48 0,46-0,02 0,24 0,23-0,01 Maďarsko 1,02 1,05 0,03 1,63 1,88 0,25 Malta 0,13 0,13 0,00 0,04 0,05 0,01 Německo 17,67 17,76 0,09 14,96 14,86-0,10 Nizozemsko 11,21 11,88 0,67 18,54 17,71-0,83 Polsko 2,78 3,09 0,31 3,49 4,05 0,56 Portugalsko 2,21 2,02-0,19 1,19 1,21 0,02 Rakousko 2,50 2,53 0,03 2,38 2,29-0,09 Rumunsko 1,08 1,11 0,03 0,71 0,93 0,22 Řecko 1,75 1,43-0,32 1,13 1,11-0,02 Slovensko 0,82 0,98 0,16 0,61 0,87 0,26 Slovinsko 0,54 0,58 0,04 0,32 0,37 0,05 Spojené království 11,58 11,62 0,04 5,38 5,50 0,12 Španělsko 7,23 6,83-0,40 8,18 8,46 0,28 Švédsko 2,73 2,85 0,12 1,49 1,58 0,09 Pramen: Eurostat 4 Měřeno geometrickým průměrem. 13

19 Bilance AZO zemí EU 27 jsou dlouhodobě ustálené (viz tab. 4). Výjimkou je Lotyšsko, které v roce 2012 vykázalo v AZO poprvé přebytek, a Bulharsko, jehož bilance byla v roce 2007 výjimečně pasivní. V roce 2012 se v porovnání s průměrem let zvýšila nejvýrazněji hodnota aktivní bilance AZO Španělska, Francie, Polska a Maďarska. Největší pokles bilančního schodku pak vykázala Itálie a Řecko. Zhoršení obchodní bilance, resp. nárůst čistého agrárního dovozu, byl ve sledovaném období konstatován zejména u Spojeného království a dále u Švédska, Německa a Finska. V tab. 5 a 6 je uveden přehled hlavních unijních netto-vývozců a netto-dovozců agrárního zboží spolu s přepočtem nominální hodnoty jejich obchodní bilance v roce 2012 na rozlohu a počet obyvatel dané země. Po provedeném přepočtu vykazují relativně vyšší hodnotu aktivní bilance AZO (a posun nahoru v pořadí netto-vývozních zemí) v rámci EU 15 Dánsko, Belgie, Irsko a v rámci EU 12 Maďarsko a Litva. Naproti tomu relativně vyšší schodek bilance AZO (a posun nahoru v pořadí netto-dovozních zemí) mají po přepočtení jak na rozlohu, tak obyvatele zejména malé státy jako Malta, Kypr, Lucembursko nebo Slovinsko. U ČR se jeví bilanční schodek příznivější po přepočtení na obyvatele, zatímco po přepočtení na rozlohu si o jednu příčku pohorší. Podobně je na tom také Slovensko. Tab. 4 - Bilance AZO jednotlivých členů EU 27 v roce 2012 a v průměru let (v mil. EUR) Země ø Rozdíl (mil. EUR) Belgie 2 525, ,4 241,7 109,6 Bulharsko 414,4 971,3 556,9 234,4 Česká republika ,7-979,6 257,1 79,2 Dánsko 5 434, ,1 447,2 108,2 Estonsko -264,0-162,7 101,3 61,6 Finsko , ,1-694,4 129,5 Francie 8 982, , ,5 133,4 Irsko 2 383, ,2 175,7 107,4 Itálie , , ,1 82,1 Kypr -688,1-744,4-56,3 108,2 Litva 408,5 985,9 577,4 241,3 Lotyšsko -283,1 176,4 459,5 - Lucembursko -939,2-999,2-60,0 106,4 Maďarsko 2 039, , ,3 176,8 Malta -337,1-376,0-38,9 111,6 Německo , ,8-712,5 106,0 Nizozemsko , ,2 733,6 103,0 Polsko 2 159, , ,9 193,5 Portugalsko , ,5 325,0 91,6 Rakousko -753, ,3-278,2 136,9 Rumunsko ,5-742,1 699,4 51,5 Řecko , , ,7 56,1 Slovensko -855,2-448,8 406,4 52,5 Slovinsko -844,0-910,3-66,3 107,9 Spojené království , , ,1 113,0 Španělsko 2 445, , ,4 290,7 Švédsko , ,6-803,1 117,0 Pramen: Eurostat Index (%) 14

20 Tab. 5 Bilance AZO unijních netto-vývozců agrárního zboží po přepočtení na počet obyvatel a rozlohu v roce 2012 Země mil. EUR Pořadí EUR/obyv. Pořadí EUR/km 2 Pořadí Nizozemsko Francie Španělsko Dánsko Polsko Maďarsko Belgie Irsko Litva Bulharsko Lotyšsko Pramen: Eurostat Tab. 6 Bilance AZO unijních netto-dovozců agrárního zboží po přepočtení na počet obyvatel a rozlohu země v roce 2012 Země mil. EUR Pořadí EUR/obyv. Pořadí EUR/km 2 Pořadí Spojené království Německo Itálie Švédsko Portugalsko Finsko Řecko Rakousko Lucembursko Česká republika Slovinsko Kypr Rumunsko Slovensko Malta Estonsko Pramen: Eurostat 2.3 Podíl ČR na agrárním zahraničním obchodě EU 27 a EU 12 v komoditním členění Podíl ČR na agrárním vývozu a dovozu EU 27 a EU 12 v členění podle kapitol uvádí tab. 7. V roce 2012 vzhledem k průměru let došlo k výraznějším změnám podílového zastoupení na straně vývozu nežli dovozu, a to větší měrou u podílů ČR na agrárním exportu EU 12. Na straně dovozu se naopak výrazněji změnily podíly ČR na agrárním importu EU Z tab. 12 je patrné, že ne ve všech případech mají tytéž kapitoly nejvyšší podíly zároveň na vývozu/dovozu EU 27 a vývozu/dovozu EU 12. Rozdíly v roce 2012 byly následující: Zatímco měla ČR jedny z nejvyšších podílů na dovozu EU 27 u cukru a cukrovinek a tabáku a tabákových výrobků, v případě dovozu těchto komoditních agregací v rámci EU 12 již tak vysoký podíl nevykázala. Naopak na importu EU 12 participovala vysokou měrou u mléka a mléčných výrobků a živých rostlin 5 Měřeno variačním koeficientem na základě absolutních hodnot změn podílů vyjádřených v procentických bodech u jednotlivých kapitol. 15

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Volání ve VPN 0,- Kč / minutu (čísla s našim tarifem) Volání mimo VPN 1,- Kč / minutu (čísla bez našeho tarifu) SMS do všech sítí 1,- Kč / minutu MMS

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002 Ceník pro cenový plán platný od 1.2.2002 1. Vnitrostátní hovory a služby Služba Jednorázové platby Kč Zřízení HTS 3 500 Přeložení HTS 1 750 Cena za používání Kč/měs HTS samostatné připojení 799 HTS podvojné

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Ceník služeb Cena s DPH

Ceník služeb Cena s DPH Ceník služeb Cena s DPH Aktivace účtu 168,06 Kč 200,00 Kč Aktivace dalšího čísla k účtu 42,01 Kč 50,00 Kč Aktivace hlasové schránky zdarma zdarma Aktivace faxové schránky 25,21 Kč 30,00 Kč Odeslání informační

Více

Tarif STANDARD a EXTRA

Tarif STANDARD a EXTRA Tarif STANDARD a EXTRA Tarif VIP a BUSINESS Země Pevná Mobil Pevná Mobil AFGHÁNISTÁN 10,00 9,00 8,00 7,80 ALJAŠKA 4,50 4,50 3,50 3,50 ALBÁNIE 7,00 15,00 5,50 15,00 ALŽÍRSKO 15,00 15,00 14,00 14,20 AMERICKÁ

Více

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015 Nové tarify FedEx Platné od. ledna 0 Nezáleží na tom, zda je vaše zásilka lehká nebo těžká, zda je urgentní nebo zase tolik nespěchá, FedEx má vždy to správné řešení. Využijte výhod cenově výhodné a vysoce

Více

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby CENÍK hlasové služby VoIP 2014 Ve špičce (7:00-19:00 hod.) Mimo špičku (19:00-7:00 hod., So, Ne, svátky) Hovory v síti zdarma zdarma Pevné linky v ČR 0,80 Kč / min 0,60 Kč / min Mobilní sítě v ČR 1,90

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 Vnistrostátní styk: Listovní zásilky a balíky: Max. hmotnost do 20g 50g 500g 1kg 5kg 10kg 15kg Psaní (do 31.12.2000) 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč Dopisnice

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. cena Volání (cena za minutu) 2,50 Kč SMS Data (cena za MB) MMS 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Přenos čísla Balíčky Volání

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení Všechny ceny uvedené v této p íloze jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno jinak. Telefonní p ipojení 1 Dohoda o ú tování cen za z ízení služby 1.1 Smluvní strany si v níže uvedené

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník je platný od 1. 4. 2015 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník TTQ www.ttq.cz mobil@ttq.cz Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Mezinárodní

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 6 Milada Horáková Ivana Macounová duben 2001 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - Agenda mezinárodní

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Kredit v HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200,00 0,00 200,00 0,50 1,50

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 14 Milada Horáková Technická spolupráce: Ivana Macounová VÚPSV Praha březen 2005 Poznámka: Zaměstnavatelé nebo právnické či fyzické osoby, k nimž jsou vázáni

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách Celkem si chřipka pandemic H1N1 2009 vyžádala ve světě 1688 obětí, onemocnělo

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem.

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem. Stránka 1/5 SkyFon 40 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1. 1. 2013. Ceny jsou bez 21 % DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 21% DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Netbox - Ceník hovorného pro testovací provoz - tarifikace 60+30

Netbox - Ceník hovorného pro testovací provoz - tarifikace 60+30 Stránka č. 1 z 10 Volání po ČR Služba Silný provoz Slabý provoz Místní 1,00 0,50 Dálkové 1,00 0,50 Mobilní sítě 4,50 4,50 Voláni uvnitř sítě NETBOX (Praha, Brno, Jihlava) 0,00 Měsíční paušál 0,00 Národní

Více

Ceník poskytovaných služeb

Ceník poskytovaných služeb Ceník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 Oskarta Ceny platné v ČR Volání do všech sítí v ČR / min SMS do všech mobilních sítí / za zprávu MMS do všech mobilních sítí / za zprávu SMS do pevných sítí

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

Ceník - B2B telefonní služby

Ceník - B2B telefonní služby Ceník - B2B telefonní služby Popis Jurisdikce CZ Prefix Tarifikace Tarifikace Cena vetn DPH Cena bez DPH Zizovací poplatek Místní volání rzné 1 1 n/a 1,14 0,57-0,96 0,48 Mezimstské volání rzné 1 1 n/a

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Ceník SU, a.s. - firmy a bytovky platnost od 1.6.2014 (uvedené ceny jsou v Kč bez DPH)

Ceník SU, a.s. - firmy a bytovky platnost od 1.6.2014 (uvedené ceny jsou v Kč bez DPH) Ceník SU, a.s. - firmy a bytovky platnost od.6.204 (uvedené ceny jsou v Kč bez DPH) Telefonní služby Business Byt Zřízení telefonní stanice 2000,- 500,- Zřízení další telefonní stanice v rámci objektu

Více

Ceník (2013-08-01) všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 1 min. volání na mobil*

Ceník (2013-08-01) všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 1 min. volání na mobil* Ceník (2013-08-01) všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH Ceník volání v ČR Bez paušálu Paušál 31,25 Kč / týden pevnou linku* mobil* pevnou linku* mobil* Volání po celé ČR 2.40 Kč 2.40 Kč 2.40 Kč 2.40 Kč

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více