vás srdečně z sborníků Šá ša ZŠ Vra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.abeceda-os.cz vás srdečně z sborníků Šá ša ZŠ Vra"

Transkript

1 b A Občé čě z V ý U š l čů l bů B B bl ZŠ H lš 3.Z Š š l (K ) z () l Š š ZŠ V I. ě) (č ů l č ú z ř š l, l z ů 2010 l y š l Pěš N l ě Nš č

2 b A Občé čě z V ý U š l č ů l bů B B bl ZŠ H lš 3.Z Š š l (K ) z () l Š š ZŠ V I. ě) (č ů č l ú z ř l, š l z 2010 ů l y l š l Pěš N ě Nš č é yč j g b. Pj Čř A, é l šl z ý j bč j čřé g ř z Nš l j : ř bl čř g ý l Čř l g ř l Č ůč g ř lč x, z b ý é ě z lů, zj j l Čř g lč. ě l š č ý ú j, ř (OECD PISA) l l ě

3 Přj jlš čy z ý zl šl l Š š ZŠ V I. ě) (č ů B B bl ZŠ l 200 9/1 0 Jl ý š VE ŠKO LE CO SE DĚJ E 2 IM! A JE TU PO DZ N Ý TÝ DE BAVN řl ěý NÝ A bylzá ý. UŽ IT EČ y ff - j byl č, T. BY L TO zl l lz Kč, úý, z. 1 l byl Pč ěč é z j Dý jl l I lé, My j b - ř z Ké Hy. č bb l č. Rly zzůl šl lé z., j j z z byl zb č Al ř l j ř ěl zby zy. V ll byl. Zěř y řj ě yč z, ly zčl Sů Ně šl byl blé bb. P é ly. fj ly, ě z zř j ý, jř l g yj, by, j člě bl zl čly ů. Al ř lé j z ůb. Ně ů ě,,. é zpz l ě bý. J Ky yj ě j lý. ě, l zbé l bz A ů. ř. J z. yy ěš b j ý Těš, b ě. z š jl j ě Pz, Mřé Plz y D. řé l l Čý byl SK Sl Pé y Cě. zřjě l é. Pý Vč l šě q l, l jl Pů Tě l, j čý zbý Sy. F ý! Al Mly LY ZPR ÁVY ZE ŠKO V lš šl čl řbyly é j y. N (1. ř.) Kš M J (5. ř.), l L ělř é j (ggy). J Bl 2009 Bb ly čl y šl O G. Nš ů z ll 19 jlš bř, ř. Ul j yl j 1. jlé, š! (b) jl ě. J j ěl V D čé ll y čy š P. zl šl l Bb K ý. M l š šly ů j byl Bb bylý zl. ě O G ěl, ř ě N ly F: ZŠ b, lj účů ý l j. G ěl. L by ) ý ý. (y řl 30. zř jl V ř l š ě ě Š řě, 8. B Kl š, y é l řy 9. z U j f l. Byl l. T ř fg lbl. (g) ř čl lš Zl é š ě š ř l ě H. zřj zř Jř V č fgf. Jl l čl z č ě N z zl j š bý é. č z Výzb ř ů. f ě čl V. Šl ěl ý š Déč, řy. Bš é ě A. Dř ly jl j b H. J j šl ělčě š l V ř Jř byl, ll, yl j čl l zby šly. J é ly yřl. zé. A U l z l jšy byly l ěř () y Kýzy ý, z l AK TUÁ LNĚ, byly y š V z byl čl lš z é 3 y ů. l. é z z y, Pč T lčy, jěš jlč řš ý. zčly ř ě, č, jý bř š é. J l řé zčl ě l bzy. A řj. O y zčl ě, by ly jl ď, z V ř ě, řj. N ř ůl l y...!? B zy č j 8. A SE TMELILA., j I y řj ěé zy ť ř ěl l. Vy j lč! Al y jšě řl A. z f, lě ů ě ř l V. Al jlé Al Mly! A FOTOGRAF l gfl S Tl yf OVALA f. ř fg Mx, ý l č l 2/ř j š ť P zz l ZŠ Tř P y ZŠ Jl é Jl ý š l CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ 1. MÍSTO Bbl ZŠ B ://www.zb.z Šš ZŠ Vl ://www.zl.z 2. MÍSTO čě čé z z l ř ů Jlý šl ZŠ Jlé Py ://www.zjl.z 3. MÍSTO čě čé z z l č Pzzl ZŠ Třšť ://www.z-.z

4 J z l šl č 1. l čly é jj y 2. zjé zy, lš blé y ý Jl šl.2 Šl y ZŠ Jlé Py č II., řj 2009 PŘIVÍTALI JSME U N ÁS PŘÁTELE Z HOLZGERLINGENU Ž z š šly z ěé šly Hlzglg l zúčl ýěé by. Jlé ě jly č Ně l řjl ěč šl 5. řj. Byl by jlý ů ě l ů. Gbl V Žy lzglgé šly j jé zl ýl Py. Plél é y, l šl é fblý SK Sl. Sy: šly BYL TO UŽITEČNÝ A ZÁBAVNÝ TÝDEN NA CO SE TĚŠÍME D 5. řj šly řjl l č šě z Ně, zl l ě. Nš é byl z Hlzglg, j é ě Jlé Py. U lé z b řj ýěé. V lé šl CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU Fgf 1. bě zč ě. V ěl b š šl řlé l. V l y. H! šl ěř jlš šl Hlzglg y ěé ě yly. Ubyly š, by zj zl zl, j j jý z. Pčl j glč ěř z y ěč. U byl by Sy. P j zj ě yěly - j, j Sy. Vč byl šě z č U Fl, j l lčě j, č. Pč. 2 REDAKCE ŠKOLÁKA MÁ POSILU Mlý zl řý z. Ošly ř šé řy, é l ly gyz ř šl. P zl, j lš y, l j l ýz. L řl čyř zj ř. J ě ěč l - Gb V (8. A), B Dg (5. A), J Jš (3. B) Fl Rbň (6. A). Jlé šl y ý ě, ý ý. J, řbyl ř, ěš lš y š šl. D Rybř V ř b ř ůzy. Z ě, ě ěš? zj šl č j. T b ěš V. () Jlý šl ZŠ Jlé Py ://www.zjl.z čé z z l ř ů Pzzl ZŠ Třšť ://www.z-.z čé z z l č 3. zy ů, ř, y Šlč ZŠ V ://www.z.z čé z z zřjň zů ů 4. lé by 5. j gf ú Šlč - č ů, člů čů ZŠ K - H, Sl 2936 l Ij úěy š ů lů Ml čř, š š č óz? N é řj? Nyď řjď! Sě Čl ě l ý ě čly šl čů yé b řé y. T zůb řblj jlý člů šl. Sě j lz 4. č ě O jlš šl č 2010 l č REMIX. Té čl j zé ěl g: ) l ěl b; b) bl. V b g š č zzl lý úě. Mě ú - g 15 l - l ěl b - jlš čl Mý l Křy Kšé, yě VIII. C A yy zůbl ú Mé l z b y, ělj b jy Š Szl, ý Hz. Přbě řé l j y ě zjý ý, ěě zý. A čl j Ml A, yě VIII. C. řl fy bzy. Přěl j ř fy. Přl j zěy ly j Afčé f z b řl j ějé b. Vyřl j lé f. GAG - BEN řj š l b. I š zšl ě! Té y ů bý úěš! Bň é Aj, j š? Lbl š? Mě lbl! A š bň b! Úěš Ký Bš Mě b - g 15 l - bl - jlš čl Sgy é l Jř Čý y Kýy Bšé, yě IX. C šéfy č Gg - B. Důy ě: Rz j ý, bz zbyčý l, řš l f l j z b lčé l (čě lé). Jzyě bý. I řčý fč ú lé. Té zy šl čů ř, ll é zjé zy, bř zl ě. U x ňj z j bé gfé, ú zz zj é ýbě yl z, ý yj č j, l z, zé f. Té ýbě z j yl l zjý úlě č. Ozy ll P Slz Mlj ě, l š. Df, y ě š. Ky l b, bš! T zý řj š! J lč b. Ky b. T, ř. T bě. C ěj, j lč? Ky ě lyš, z b lč! K é bě. P b, lč, lě! R Ly, VI. C Nšě z Sl Nl lý jý byl zjý, zúčly ě čly 8 yň z b šly Vl z Sl. Děč zjl š ů l ř, čly zly š šl š ě. P lé y j zl zyě, j é řl g. Nšly řl z Fyš b bzé lzňé lx. Věř, zúčěý šě š šly lbl. R A Mé l K Kš GAG-BEN MAGIC CIRKUS l jl ř glčě. Zúčl j 7. ě, y j jl Oy. Přšl j lé l, byly řy l ó. Zzl j č é j ll ůzé úly. Nřl j řěl ýly, y, ly lš. Ky ř čl, šl j My ě, j ěl z. Ml j j č b j ěl z KFC. P j šl b, ý čl š. M lbl f, jšě ěy bé zúč. Té by lěý x J Kly Něé, yě VIII, C j b z l. Všy é xy j l řč lé čl č Gg - B. Vš ě čě blřj. V,? * S y ý l, by řl 10 ů y? * Sl j j zř,? * Njlějš l ěl j jzy? * M z 50 x, 30 x yy ř ý b, y j? * L ě j lš? * V l z ů z? * Bl č zl 350 b é ěl? * Kýl ylz jzy? * Šb řj 9 é, l? Zř ly. * K zůbj zě? N č. * Nj ý řý č? * P j ůě 9 l él l? * Kř j zby? * Nlz č y j ě? Gbl T, 5. ř. B lb R bň? 6 GAG BEN ZŠ Třbč, Bš 585 ://www.zb.z čé z z yšl b 6 Šlč č /2010 Šlč ZŠ K H, Sl 2936 ://www.zl-.z čé z z l ly

5 J z l šl č 6. ě bl 7. gl bzy y Bb šl R - č [:] j, y,. Třb č. l ú 2010 Čě H, 1. č. V čl l řz, j ůz bý. Bbý šlč ZŠ Bb S ://www.bb--.z/z-bb/ čé z z řjé gfé j č Šl y ZŠ Přb II, Jy y 273 ://www.zj.z čé z z ů 8. zjé fgf fřběy Tř My ZŠ Mš ://www.l.z čé z z l fgf j l č l, ěl Bbl ZŠ B ://www.zb.z 1. Šš ZŠ Vl ://www.zl.z 1.

6 Aj! Jj Š ě b č. R by řl čřé g, é j, y ě č. Pj ě čě řj, j z g ů. PROPOJOVÁNÍ TEXT A JÁ Ř, j, č č, ý l zy, y zš. V é ě yj l, l. V, j, l ě bé. Děj é y Ř. T j byl,, PROPOJOVÁNÍ TEXT A TEXT Př čbě ějé x (y, y, čl,, x, ) ybj jý x: H é z jý blé j, j čl ř. Vyřš jý zůb? J yz, ý? Nšě j, é bý b. PROPOJOVÁNÍ TEXT A SVĚT Ř, j, č č, l ěě. C ý l, j ěl é l. Ty š é l. O é č yěl, V é š. J j ěl l č š ěě,, SLEDOVÁNÍ POROZUMĚNÍ A ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY Slj, z z, č. P zj, ěč z,. Nj jý, z j ě zěl, b řč jšě j. P z řyě l ly. Nz l j j ěl j. M by l j l ěě jý l, řl ěl lé. KLADENÍ OTÁZEK Př č l z, é j ěď. K jj Pěý lř. C lě ě ll, ll č? Pč čl, j lz šl? D ěř ůů, é? C by l? VYTVÁŘENÍ PŘEDSTAV Ky ěč č, řj, j č ě y, z,, č j. Ty j lý ylz, z l lě, lé. Přj, j y j, é řbě. Pl řj, j b jl, é ř. PŘEDVÍDÁNÍ A USUZOVÁNÍ Př, č b (čl, ), é y č. Ky zj, zjšťj yý ýz, č č. Pl bz bl z ř, b V čl j šl ř ěď z, z ěď z x y. V é š, blél lé. Z zj, řbě zě. URČOVÁNÍ PODSTATNÝCH INFORMACÍ A MYŠLENEK Bě č yb, j é ljš. T čl ěj j lý. Vyš z é l f, é řbj z. Ty f j čb zýzěé čý, ěbě y b ůlé. SYNTÉZA (SKLÁDÁNÍ) Syéz j j lč. Sl y, j řčl, řýšl řj ě é, yř ý bz: Njř j yll, j, zl l. P j čl l ě ěl, j řl. C j čřé g? Čřé g j y, é j lé zě, č. Sl g ř, j ě, ěě yšlě, y gy.

7 Přj jlš l by z ý zl šl 3. ZŠ Hlš C Afy V byl z j z j l. T j Af. M j y zlbl Vš, Jy é jl, l l jé El, l Py g P, l l. Dy jj A Kb zfl ZŠ O-Kylš M Kl: Pšj bl N ě Pšj byll Žbř j ř y. H z blél řlé. Ky šly zby, lé zřl. Nřlé řšl, l jš ěl. Jšě bjl. P Žbř j bl č zřl. O é by jé č bjl. Měl lé blé šy, lé zlé ly čy. Ky ěl blé čy l l, l l. Ky ěl čé běl, řšl šě. J bě š l řl: Plb bl. P lb zřl. Té bjl l čl ly. Přšl ý ěz, zčll l y zl. Ky šjý yřl, bl bjl. D Pšj w F Af Bg Pšj w Žbř Tö. D Bg b F g. Al gg Vä z Ng, l M F. D F Bg, b äl T wll F. S äf. H Žbř ö Sw b. S Z b lf U. S lg w Kl, lg gl H H. W w H lg L, fg Eg. W wz H j, Uglü T. El f Hz b Pg g: I ü W F. E ü b. S K ä. E P, g f zg K. Al Gl Pšj b, W F. ZŠ MŠ S 1. MÍSTO (K) z () šl 3. ZŠ Hlš ://www.3zl.z 2. MÍSTO Přběy ý l ZŠ O-Kylš ://www.z-yl.z 3. MÍSTO Ply š g, Pě ZŠ MŠ S ://www.yz.z

8 J z l šl l b 1. zjé xy é y 2. ěé l xů lé ě 3. j gf ú š b Sb K j řl, j řl ZŠ MŠ Mš ://www.z.z čé z z l řěů Py Ryř ř čřé 2009/2010 ZŠ Pč Sč ://www..z/l čé z z lčý j ů I. II. ě (K) z () šl b Př ě ěj 3. ZŠ Hlš ://www.3zl.z gl z b 5.,, ě č ě 6. řl l 15. Aj, jj H. V L j ěl V. Obě j byly é blýy. Byly j y jlš y ěě. Vš j ěřly, ly j l. Obě j bylly L, byl ý, ly j l č. J šl š ř čl zl, řšl ý. Ky bjl ř, zjl zbšl, lbl, l Vč bl y. T zčl š řl. Děll ěj č j ěěl, bř. Zčly j. Hy y byly ř. P č j l zěěl, Vč Lš. Byl ě š. Cly l. A l! J l, y j l z šly, řšl ěj lé. Měl j ěě. Vzl š b l yč. Mě zl šl ělčy. Ty j j é ly ěl. A, j zl zj. V f, é zřl ě, j zlél Vč, j l š, zěll. Ply j č, l bl j ěl yč. Byl b. P úé zé y l yl zěll, lě řěll ěý. Měl j šě, byl ě ě, l y j řšl, byl j l, by ůj ů zěl. P l byl 20 l. Uěl j ěy, l zl j ý Č. A, y L, by ěl, j y. T, j řjz L ěl, yzl. N byl. N, ůb. J z l, l j ě, l. Sl j j. Pzl j l, é j ěl ě, byl j ě, l š ů, šl j ělčě řš, j Vč l š. D č zčly lzy. Ky z š l l, šl j byl ěl. J j šl l j j l l j by jl bl. Vč! Pzl ě š l byl čé, l bě j z ěj ěly. Vš šé z ěý l byl z zbyl j řl. A j č, č l j č zř. Vl ě l řl. Přl z V. Kř Zl PROCVIČ SI I A Y O lýš H é š O 2009 J šl lýš z lý. Byl zé. Z ly byl lyš l lý, lč zy l lý lyl ůč. Al j zblýl lýš l y lyl ělčy. Jšě šě, řběl lyř lýš zl. M Pš 3. B O lýé lyř Byl j lý ě l lýý lyř. J lý řl l bř blýl. Dý lyř zlyl, l lé bl. Mlyř ěll čj z lyň jý byl lě. Mlyř čj yl lyl. Čj z lyň byl l. Nl lý šl lyř é ly. Šl ly l lý. S bl lyšý šč z lý. Dy lyly lyř šl z yb, ěl y lyy. P ů zjl, lyř l ly. Ply lý, l j lyř. Mlyř lyř j l bř. Kř M 3. B Čů lý V l j lyšl Čů lý, b blýl ř š lyl. V lýě byll č, ý ěl l lý lyý. N ěl ll šy z lý. N lýl, lyl lyě. Ll y, byl b j lyš, yll z, y j y ly y, y ly. Zzlyl, by jěj jl. čě bl ly z zě. P j zll jl ů. Ač Vč 3. B Myš Byl j j yl, ý ěl yl, é ěl yš. J yš ěl yz.j řšl yl, é bylly yš. V ř ěl yš, j ý. Nl č yš yl. Myš zlyl zyl ě. L Dř 3. A C ěj l Byl ě j P. Blz byl Rč L. Hě l j. S řbyčy yz ( j ůz bč ýl). Té j ěly y. Slýš byl. Šl zj. V léě lyš l b z ě čů. Obč řj l bř. S ů z, j blý. Slyš b y. Lé. Kř S 3. A Ly N Lyé ř j ř ly l lý. Ly j, l l j blél yl j. M řl bylý čj. N blé lý j řll bl. A byl ly. A Jš 3A Vlš Tš Vlš Tš j řléý. Cj lé Čé bl. J ýl Lyšl. Pl ý Kb. Kb zl Tš šě. A Tš lěl ů. M N 3. A Jf Tůbl 3. B Ly J j j yzl ly. Z y j yzl, zčl blý. Al j byl lyřé l. Zll j é jl l lyý. Ly j ěl z lý, y j jl lů, lýé ly lyl jly z. Vl byl ly, ý ě lýl. Ky j lyl, šl j U Sé lý. N zř j l lyňý čj. Oyl j zl ly byl lyš, j ly z. Bš j ly l zčl zly. Př š lyl lzy řy j ěé. Př ý zl j l, čl y š jzějš lů, bl yřl l. Sč j byl é xz Čé Sl Rbř, y, j j l By Něé, běly y š. Nyběly šěy š ě. Z ě řěly jé H. C. A zlé ýy jý ů zjly, y yěj lé - Byl j j lý bbč, byll lýě, é č blýl. A lyl lě, j z lyl jzy, l lýl ly, ěl zly. Měl ly l blé lý, l ěl jz ly. Měl j z lyš. Č řl lyňý čj ěl fj. J Mb - 3. B Py, é j ř bč, yyll 5.B lé ěě. Vl ě, běl é ě, lý j Sý lý Byl z. V é lýě byly ř yšy. Vyly j lyšé. Obyčjě běly lýě lly ě bé. Jj řby byl bzy lý lyňé ýř. Ky lyšly, j lyř, byř ly ý by. T lyl č, l j yšy ly é byl. Ný by šly l lé ě. Ml Pl 3A zřl. Přj ěé zy ř čbě š zčj ů. Dů bz j j ěl bz š. Jl Zy Bl O é Né ě y é Hč é š ů Přběy ý l ZŠ O-Kylš ://www.z-yl.z čé z z jyšš č zlý bů L bč b J lb l ZŠ P, Vň 287 ://www..z/ čé z z l Z y y Č, š, l ZŠ MŠ Přěř Lb Ob ://z.l.z čé z z l šly y 7. řl bl 8. f xů bzů ( j é ) 9. b Ob: 2 Šl B. Vl P K. Šěb, V. B 3 Pš J N. Mčš, Mj šy K. Sl Mýl T. B, P N. J 4 Mj J. Řzč Mj jlš Š. Šěb, Můj jlš M. Ml 5 Mj jlš S. Slč Mj V. Kě 6 Kč,M,Plj Š.H,Kě, P Š.H A.Sý 7 L A. Sý, P L. Sl, Oy Š. H 8 Sl ý N. Ml Pý řz Š. H 9 10 Pl B. Vl I řl ů K. Lč 11 Mlý yř K. Lč 13 K ě K. Lč 15 O ů, Výl A. Ml 20 S ř, Lč šl A. Ml Pz - J. Sl K. K Ky, Č K. Lč 23 Flé, Dly K. Lč 24 C j l, O l, Obj J. Sl 25 Dbé, Sý, Cěl by, L J. Sl 26 Kl B. Vl, Bé Č l K. K 27 Zč Č l J. Sl, Č l K. K 28 M, l ěj P. Kb J z šy, š z j P. Kb Přlé K. K, T. H 31 Sz P. Kb Pě zz, glé zz, bý? J. Sl 33 P y ů ěy ll K. Lč 34 J jý M. Rl 36 P z 100 l M. Š 37 D z 10 l S. Zll 39 Rl A. Ml 40 L řěy j ly z ýé ýy, fy fě Žj ř Třš V J, Jf Hřjš, 8. B, z fě Žj ř Třš 2 Al Ol ZŠ J. K. Tyl MŠ P ://www.zyl.z čé z z b j b ů blů šly Z y y Č, š, l ZŠ MŠ Přěř Lb Ob ://z.l.z čé z z l šly y bblflé z ( š b l) (gl f, č ) Sb l ýý ů (b 2010) ZŠ J. J. Ryby Rl Třš ://www.zzl.z čé z z gl l řěy 12. j b ěll, l ěl M Jš 9. B /9 P ů zly yčj: l: Mg. R Bl: J. Řzč, K. Fl, T. Měj, M. Mx Mg. E H: Š. H, S. Zll, T. Hl Mg. Kě Jč: T. Bl, B. S Vě Hl: P. Kb, J. Pz, J. Nb, M. Rjč, M. Jš, T. Tč, K. Zb, J. Zjč, L. Vřš Mg. Vě Sý: M. Zlbl, J. Bl, M. Cfl, K. Lč, V. J, K. Ml, E. Vň ýé: Mg. Hl Pl: T. Hy, M. L, P. Kl, A. Kl, L. Vřš Mg. Vě Pj: M. Bl Vě Hl (č Šlč): M. Rjč, M. Jš (MJ), L. Vřš (LV) ýé čč (Ml Ww): PD. J B: L. Ků, A. Bň, K. Dl, A. Kč, A. Sč, R. Klg Mg. Bl Zjč: J. Sý, V. Sý, M. Rl, V. Jč, L. Pň, H. Gl, L. Vřš Sb yl Zl šl Jb J Ryby Rl Třš řl 45. ýč ř ý b šly Ař b: Vě Hl, Bl Zjč Obz l ě: Hl Pl V Rl Třš Sb l 41 ýý ů (ě 2009) ZŠ J. J. Ryby Rl Třš ://www.zzl.z čé z z gl l řěy Fé bě ZŠ MŠ S ://www.yz.z čé z z bblflé z b

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic Slé ly z i z i Č é ly K by i l ěli i ňé, řpé, plé ly? 250 l lžé y, 400 g plbé y, 100 g lé y, 12 g li, lžič lěy, 1/2 blč ž b lžič, 2 lž l. Č y plbé y, lě ž z řý žďý, ý zj. P při zby plbé y, z ( pě) i pči.

Více

Cibulový chleba tety Marti

Cibulový chleba tety Marti Ciblý lb y Mi C l zi lb, ý j j ý, lb ibly, ňý ěý? N jš ž l ž zl b j ibl zl yl. Nb ibl ůb ž při ji ě y, j b. Nč i 2 lž lěý 2 lž zý. Zlšť li č 1 lži pylli i 2 l y. Vš. V pě i 75 l pl, 75 l lé y, 300 g lé

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

XIX. ročník, 11/2014. Do Karlovarského kraje nejen za Ježíškem str. 4-5. www.travel-profi.cz

XIX. ročník, 11/2014. Do Karlovarského kraje nejen za Ježíškem str. 4-5. www.travel-profi.cz XIX. č 11/2014 D Ké Jžš. 4-5 ř š. ř š ž Mý š Př ů ř ý š Hé N ů. 8 ý Z é. (. é č x š ř Pf ů f Té P ž ř ů S ř Sý ý 18-19 Čé š. S P š š č M š ý ů I é ý é ň ř ý www.-f. ý š ř gů š ž č č č éé. 23-24 ř ý š S.

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ř ž š é ř č ř ý é ě ě š ě š ť ř é č é Ž é ě ěú ř ž ý úř č éú žú č úč Š ú ě ř é č ř ý é č ž ý š é ř ř ů é č Ť řž ř č č é é ř š ý ú é ý č é ř é ž ě ř é ý č ě ě ř é ž ů ý é č ě ž ě ť č š Ú č ó ú ý č ú ě š

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ś Ľ Ň ľĺ ĺ ó Á Á č ľ Á Ž Á Ú Ř Á č É č ě řč č ĺ Ż ř ěš Č ł Č ý ř é ě ý č č č úč Ż é š ř š ě č ž é Úř Č č č ý č Ę ě ý é ě ž ý ú ý ě Ú š ž č ž ň š é ž é ě é ě ř ř ě ž é š ž ň š é ž é ě é ě ř ř ě ž é ž č

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Dívka e-fektu. Sudoku a DeFekt. Hudba z FEKTu Kulinářské okénko. Kulturní okénko. Zuřivý fotograf. Téma čísla: Realizační tým Dívky e-fektu

Dívka e-fektu. Sudoku a DeFekt. Hudba z FEKTu Kulinářské okénko. Kulturní okénko. Zuřivý fotograf. Téma čísla: Realizační tým Dívky e-fektu Č P ť, ť ř K 2009 4., 5. ://..b.z/f é : Rz ý D -f K é D -f SDENI Hb z EK Kářé é S D Zřý ff PRO SDENY S ú I Aj š, ý ž, zšé j é š á řáš š -f. P b ý, b é 53 Hb z EK. Dfá, ž á b b. M b, ž řš b ž z zřj ý ž

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Á Á źĺ ď Ę ý ý ř ĺ ů ę ž ý ę ý ý Ž ů ď ľ ý ý ř ý ů ž č ĺ Í ľ č č ĺ š ý ĺ Í ĺ ĺ ž ůč ú ěš ý ľ ů ź ě ľ ľ š ě ęľ ň ýľ ř č ľĺ ě ř ľ ľ ý ž ů ĺ ý ě ů ĺ Č řč ř ú Ĺ ě ě ľ ý ĺ ě ň ľ č ý ý ěľ Í ĺ ý ý ľ ř ý č ř šę

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ř ě ě é ů ů ě ř ě ě ý ž ř č ě š ž ě é ů ů ř é ě ž ř š é ž é é é č ě ě ě ě ž ý é ě č ň š ě é ě é ř ř č ý ř č ž š ě š č ý ě ů š ě ř ů ý ů ě é é é ě š é é š é é č ý ý ů š č ý ý ě é é ý ů é ůž č ě ř é ž Í

Více

ž ý é Ú ž ý é č ř ř Í ý é ú ř ž ý é ý ž é ř ů ý ý é ž ý é č š ý é é ř é é ž é ě č ř ý é ů é č é ůč č ř š ý ř é č é ě ý ě ě ě š é č ě ž š ů Í š č é ý ě Š č é ě č é ě ě š ť ř ě ů ý ř ý ů ě ý ý ř ě ů éč š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Í ř Á ě ř é ř š ř ř ž ď ě Š ž ř ř ý ř ř é ř ě ě Ú ř žž ř ší ě š š šš š Ť š š ř Ú ě ý ě É Í Í š ř ý ř ý ž š ěš é é šš š ě ř ů ý š š ě é ř ě é ě ě ž ý é é ý ě ěř ý ěř ž ě ž ž ý ě ř ě é é é š ř ž šš ě š ř

Více

Ě Ý Í Č ř Á Š ě Š é éí Č é Ž š ě Ž ě é ž ý Ť žš ů ž ů ě š ů ě ý č š š ě ť ý ý š ů é ř ž é é č é ř ů ů ěř é č Ž š ý ř é Íů ů ž ů š š Í č ý ý ý ě ú ů ž ř ý é ř ř é š ěř ý ě ý ě ů ů ě ž ů ř ř é ěí é ž š ř

Více

Ě Ý ě ř Č Á Ý ř ý Č ě ř ř ě č Č ú ý ě ě é ř Ý ě ý č ů ě ř ě Š řč č é ě é Č é č ř ě ř ě ů ý ú ů ř ý ř é ě ý ř ý ú ě ý é ž řů ě ř é é ř ř ý ě č ě ě é ý ý ý ř é č Č ř ů ý ř ž é ý ý é ěř ř ě ž ž é řů řů é

Více

ě Í ł ľ ä ĺč řĺ Í Ú é ě ř ľ Í úř ř ć č Ęý č Ę č ř ý ě ě š ř ů Č ě řč ý ľ ř ŕ ů Č Č č ř ě č úč é Ę Č ř š ąĺ Ę ř Č ř é ě ž č č úč é Ę Č ĺ É ĺě ľ ĺ Ú ľí ľłľ ľ Í ľ Š ř é ě ú ř ř é Ę ě ř é Ę ě š č ľ Ť ľ ľíľ

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

č ů ů Ř č ů ž ě ů ů Ř é š é Ř č ž é ř š ř ý Č é š ý ř ý ň ř ý š ř ů ž ě ů ř ě č ř ý ůč ěř ý ů ř ž šš č š ý ř č ř ý ů ě č č é ů ů ý ž úř ý č ý č ů ý ř ě č ý č č ů ý ě é é ě ň ý č ý č ý č č ý č ř č ř ý é

Více

Ú Í Í ř ř ě Č ří Ú ř ě Ž ý ě Ú ř ě ů ř ř ě ý ý Ž ý ň ř ř ě ýž ř ř ý ň ý ř ý ú ú ý ž Í Ú ý ě ě ý ř ř ý ě Í ř ř ř š Ž Í ř ř Š Ž ý ř Ž Í Ž Ž ý Ú ý ý ř ř É ý ý ž Ž Í ý ř ú Ů É ž Ž ž ř ž Ř Ě ů ý ě ř ě Ž žř

Více

Áľ Á Á č ĺ Ż Á Ů ľđá Á ľ É Á É Ř š č ě řč Ż Ż Č Č č č úč ř ř č Č ą č ý ř é ě ý č ĺ ĺ č úč š š ř č ž ů é é ř š č č ý č ý ě ý é ě ž ý ú ý ě Ú ľ š ž č ž ň š é ž é ě é ě ř ř ě ĺ ž é š Ž ň š é ž é ě é ě ř ř

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

č č č ř Ť ů ěš Š ň č ř č č ř č č ó Ú č ř ř ř Ť č ý ý ěš ě ťů ó É ý ť ť ř ó ř č ř š č ř č č čš ý ř ě č ý ř š č ý ý ř ě ě ěý č ý ř ř š ý ů ř č ř ě š š ě č č ř č ú ú Ť ř ů ř č ř ó š ě Ťď É ó ř ř Č ý ě ě ř

Více

Á É ěř ř é ú ě ú Á ýě ř Ú úš ř ň ú úýě ě ú ť Á ž é ř é ú ýě ú ř ěž ď ř é ř é ú ě ž ý ý ý ú šý ýě ř ú ť ě ů ú ý ú é é ř ý ř ě ěř ý ů Ú ř ě ý Ý ý š ň ýú ý ý š ř ě šú Ú ý ř ř é ú ě Á ý ú ř ě ěř ř ú ýě ú ýě

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

ĺ łĺ ĺ Í Ú Ż Š Ěľ ĚŘ Ě Á ĺ Á ľ ł ľ ě č ý úč ě č ý Č č ĺ ě ĺ řč Úč ř ř ů Č č ř ě ř ě č úč ý Ú ľĺ łľĺ ľ ě ŕ ř š ě ě ĺ ĺ ř ř Ž ř ě ř ĺ Žš ě š č ř š ě ěř ě ř ý ř ž ř ř úč ř š ú ů č ě ý ů ě ř ř ř ý úč ý ř ů

Více

GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK

GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK 2-3 4-5 6-7 8-9 0-2 - 3 4-5 6-7 8-9 20-2 22-23 24 OBSAH NAŠE SLUŽBY CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY NAŠE SLUŽBY 3 - GRAFICKÉ STUDIO 3 GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK - ORIGINÁLNÍ

Více

Ý Á Í Í ř é č ř ý é ě ě č š ř ý ě ě ř é ř Í č ú ř é ě č š ď š š ú ý Č Č ř ě ě é ř é ž Š ř ě ř é ř ě ě ř é ř Š ě ž š é ř Ž č ř é é ř ž ý ř ř č ř ě č éš č ř ž č š ý ů ě é ř ě ý ě ř ě ě č ř ů ě č ě ě š č

Více

č ď Á Í Í ý ě ě ý ě Č č ě šřč ř š ú ř ž ý ů ř ě ý ž ř Í č ú ěš ěč ž ň ě ř č ě ě š ř ě ň š š ě č ý č ě š ý ý ó š ě ý š ě ž ň ř š ý ů ř ž š ý ě ě ě š ř ě ň ž ě ř ů ž ě š ř ř šř ě š ě ůž ž ě ů ř ě ř ě ž ě

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

ř š ě ž ž ó đ ž ě ě ů ž ě ří ĺ Č ć ú Č ĺ š ř Ž Č ří ě Ž ř ĺ ą Č Č ď ž ě Ž ř ě ú š Ž Ú ě ř ř ĺ Š ř ř ĺ ĺ ĺ ž ĺ ě ĺ ě ĺ ž ř ř Ž ř ě ř Žš ě š ř Ú ú Š ě ě Ž ř Ž š ř ěž š š ů ř ř ů ż š ě ě ó š ĺ ě Ú ů ž ĺ ě

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

ď Ř Á ť ž Č ý Ú ž ř ř ě ěš ý š ž ž ý ň ř ý Ů Ů ž ž ě ř ě ý Ů Ů ň ú ě ž ž ň ý ý ž ý ř ž ž ý ř š ú ě ž ý š ž ž ý ř ě ř ý ý ý Ů ř ý ž Ů ž ý ř ž ý ý ž ý ř ý ž ý ý ě ý ř š ě ý ě š ěř ý ž ý ý ž ý ěž ý ž š ž

Více

Š ď é ě ď ěř é č ř ě ď ř é ě ř Ž é č ěř ď č ř ě é ř ě č č ý č ř ě ř Žď é ě č é ě é ř ě ř ě úř úř ý é ě ř ď Ž ř č š é ř é ě č ř ě é ř ě č č č ý ř č é ě é š ěř ěř š ěř Í Í ě ř č ďé ě č ř č ýš č ř ě é ř ř

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

š Č č é ů š ý ý č é é š ý ě ž ž ý š ž ý ž ý č ů č é ě ž š ů š ě ěž č úč ů Ť Í ý ě ý Č é č é Ú ů ý ě Í ě ě ý č ž é ů Í ů Č č ý ě ůč ů ýš éč š ů ž ě č ů Č ě Ř č ě čů š ý ý ů č ě ý ýě éě é š ý č é ě ů šť

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

ě šú ě ě ů č é č é ž Š Á Í Č č é ž č é ž ž ř ž ž š ú ů č š č é ž ž č ě é ěž ěř é ý č ý č ž ž ěř é č ě ý č ň ěž š č ř č é č ř ž ž ý ů ž ě ý ž ů ž ě ě é ú ř š Á Á Í Ř Ě Ž Č ý ž ž ř č ž č ů ě č č č š č é

Více

Ě Ý Č ě ř ěšť é é ěš é ř ě é ě ě ř ý š čý ě č é é ů ň ů ý ř ě ě š ý šé Ž č ú Ž ř ž ú ů ř ů ů ý ř š č ě ě ě ě ů č č ěž ý Ž é ě ě ě ě ý ř ý ý ů ě č ř ř ě č ě Ž Ž ý ý ů ř ů č ř ý č ě č ř é ů é ě ě š é ě č

Více

Č Í Í Á É Á ř é é ř é ř č ř ý ě ě š ř ů ŘÍ Í Í č Ř Š Č Á ř é é ě Í č ř Ř ř ř Š Č É Á Á ŘÍ Ř Ř č čí č Č Á Á Á Á éž ú ú ů ž ů ř ě ř é ý é é é úč é ř é č č č ř é š é ř é č ú é ý č é ž ž Ž ý úč ě ě ř é ž ů

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Ě Ý Č ě ř š ě ý Žď ů ý č ě ě č ř ř ý ž ě š č ů ř š Ž ř ř ž ů č ě š š ý ý š ý ý ň ř š ý ř ě š ě š ž ě ž ě ř ž ý ř ř ý ý ý ř č ěř č č ě š ě ý ů ž ř ř ě ž ě ů ů ř š ř š ů ř š ě ý ů ř ě č ě ě Žď ý ů ě č ý

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

ů ý é š ž ý ě ř ý ý ý Š Ž ú Č ě Í Ž ř Ž ů Ž é č ř ě ř é ř č č š é ů š é é ě ř Ž ý š ě ř é ě ě é é ě Ž ý ř ř č éí Ž ý ů š ý é č ř ě ř é ř ý ů ě ě č ý Ž ř ý ň ý Í ý ř Ž é ě é Ž é ý ý ě ý š ě Ž ů Ž ř š ů

Více

ě ř é Í ý ř é ř ř é č ř ý é ě ý é ě ě ě ř ě ě š ý ě š ř ř úř ř ý úř ř ý Í ř ě ř é šř ý é š ý ě ý ř é é é ě ř é ž ý č ě ě ý é š ě ř ěř ů ů ř ě ů ů š ř ý é š é ý š Šř ě ů ě é ý šř ě ý éš šř ď ž Ž ž ě é ý

Více

úč ě č č ř č ř ě ý Í ěř Č ý š Č Č ú ř ě Č ř ř ě č ú ř ř ě ě ě ě š ř ů č č ý ú č ů ě ě š ř ů č Ž ě ě ě Š ř ů ř ý ě Ž Úě č č ýš č ě ý ý ě č ř ř ě Ž ě ě ě š ř ů ů č ýš č č ý č ř č ý ě š ě Ž ě Ž Š č Ž č Č

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

ů ů ů ú Č é č ý ž ě ž č ř ž š ó ř é ž é ě ž ž ž ř éč é ě ý ř ů éě ě Ž é ň é č ě Ž ěž č ě ě Ť ř ů ž ř ó é ý ů Ž ý ň ú Ž é ý Á ý ě ě ž š ř ý ý ě ěž č Č Č ůž ž ý ó ě ě ě ú ů Ž Ž ů ř š Č ř ě ě é é ř š ě Č

Více

Ý š ě ů ĺ ě ř Š ř ř ĺ Č Č ř ě Ú ř ě Č Č Č Ú ř ř ě ě š ěž ř Ö ý ě Ú Ú š ě Š ě ě ý ý ů ě ř ĺ ě Ž ĺ Ž ý ř řĺ ý ý ě š ě ý ů ĺ ě ě ĺ ý š ě Š ě ů Í ě ě ŕ ě ý ů řĺ ř š ě ý ů řě ě ř ĺ ĺ ř ě ě ĺ ř ŕ Ž ř ě ĺ ř ě

Více

ř ě é š ř é š Č Č ř š ř Š ř š ěš ě Čú ěř ý ř ú ý ř š ů ĚČ Č Ď Čú ěž é ě ř ě ěř ý ř ě ěé ž ý é ě é ž é é é ě š ě ú ě ř é ř ě é ř é ř é é ú é ř ú ř é š ě ř Ž š ů ů ů ěž ý ý ý š ý ý ř ý ř é š ě ý š ž š ž

Více

ř ý ý é é ú ř ř é ů Ž é ř é ř ř ž ů ů ž ů č ů č é é š é ů Ž ů ó ž ý ů é ů ž š ť ř č ř é ó ú ž ý ů ý č ř č ř é é é ř ř ř é ů ř š ř ů č ý č č č š ý ř ů ř ř ů š š ř ž ý ů ř ů š ř ý ř É ů ž ž ř ž ž č š ů ř

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Č Ú é ž ů ů ý ý Ž č ý ě ň ý ů ý ě č ýš úč ý ý ý ý ů ě ý ů ý ů ý ý ů Ó ž ú ý é č é ý ý Ž é š ý ž č éúč č Ž č ý ž č ě ě é éú ž ý č é šť č ý šť ů Č č ý ě č ů ě ý ě Š ůč é é Ž é Š ý é Č č é ů č ý č ý č ý ž

Více

á ý é ó ý é ř č š š š ů ě ř ř á ý ý řá é á řá ě ý Ž ž ý ž á ř é é ě é ř š é á ě é á ž ý á é ř ž é ř ě é é á č ě é á é á á á á á á é ěž Áá Ž ě é á é ž áš ě šť ý á ě č ě č áí ý á é é řš ú ř é ý á ž Ž á č

Více

É ŘÍ é ř ě š č é š ě ě ě č é é ž č ě ý ý ř ě ů ž ěř ý ů ý éš é š Ú říž č é š é č ř é ř ěř č ř é ý ěř č ř é ěř ř č č ř é ěř č ř é ěř č č ř é ěř šé č ř é ěř č ř é ý ěř ě é é ř é é é ř ý č ů é š ě č ř é ě

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

ď Ě Ý ÚŘ Í ú ž š ě á ř Ť á ě ý úř ú ž á úř ě ř ř ě ý ú ý ř š ý é ě é ě á á á ě ú á á řá á á é žá á é ě ě á ř ř á é ě ý úř ý úř ě ř á éžá ř ý ů ř ž á á áš á ě ě á á ě řá á áš á á Í ý ě ě Č Í ú Š á ě é ý

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

ř ý ý ř é Ť š ř ř é ř ě ž ě č č č é ů é š ř é Ť é ř é ř ě Č ě ě úč ě ě ě č ů č ů ř ř é ě ž č é Ž ěř ý é ř é ý é ž č š úč č é ů ů č é ů ř ž é ěř é ě ř ž ř č é ů é ě č č ý ů š č é ů ř ž é ěř č ů é ž ě ř

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

é ř Ú é ř é ř ď š š Ž ť é é ý ů Ž ž ž é Ú Ů é ř ú ůž ý Ž é é žň úř Ž é ř ú ž ř ú ú ů ř ž ú é š ř é ž é ž ř ŽŽ ýř ř é é é é ů ý ý žé éé ž ý é ď ó š ř ý Ž é ž Ž ř ž Ú é é é é é é ý ý é ů É Ě ž ý š ž ĚťÉ

Více

Č é ě Č ř é ý ě ě ě ě ř š ý ě ď ě ě ě ý ů é ě ď ď ď ř ř ř ř ý šř éó ó ř ř ř ě ů ú ď é š ř ě ů š ě ú é š ě é ď é ě ě ď ě ý é ě ř Í é é š ď é éú é ž š ě ř é š ů ď ř š ě ě š ě ý ď ě š Ž ý ú ě ý š ě ď ý š

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

Ý ř ť Ť č ť Ú úč ě éž é ý Ž č ů ý ř ý č ů š ě ý ý é é é ý č ě ě řď é č ů ú é ý ů ý ý ř š ý ř č Í ý ě ž č ů č ý ř ě č é ě ůž ž é é ý ě č ě ě š ř ů éž éž éž Ť ý ý é ž ě ě ě ř é ž é č ě ř š ů ý é ň úč č ý

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

ř č ě ě š ř ů Č č Ę ř Ž ř ř š Č č č úč ĺ Č ę č ĺ č úč Í č Ę ř Ž ř ě ě Ž č ř ž č ř ů ž č ě č Ž š č ř ě ř ř ě č ě š ž ř ż Ž ř ě ů Ž ř č ř ě ě ř č ř ř Ž ř ě ĺ Ž ź ě ř Ž ž ř ě ě ř č ž ř ě ů ř ž ĺ ě ě ě ě ů

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ú Ř Á ÁŠ ý č úř ř ř ř š ý Í č ú ř ě č č é ú ř Í Ž ž ž ě č ý ý ě ř š č ě šú ě ú Í ř ú ř ě é ž č ú č ě č šť é ř č ř é č ř č ř š é č ě ý č č š é ú š č ě ě ě ř é ž č ú č ě č š é ú ý ů ě ý ě ž ž

Více

šé š Č ř ý Ť Í Í Ý ý Ž Í Ů Á ý Ú Í Úř ě é ý ř ř š ý ě ú ř ě ě š Ť ů š ě ú ě ě š ř ů Í ř ž ž ý ý Ž ů ý ě ě ďý ó ž ž ě ř ě š Í Ť ř Í ý ý ý ž ý ú ě ě Š ě Í ú Š ě é ú š é ř é ě ýš šš ý ě ý ýš ř ú ýř Í éě ě

Více

ř é ů ř ř Š Š é Ť Š é ů ř é ř ř é ě š ů ů é ě ý ú ě ú é ú é ú é ú é ě ů ů é ů é ýé Š ú ěř ÉŠ ů Š ď ř ř Ť é éý ýě é é ě ď ě ř ě ý ú é É é ě é ú ě é úř ě ú ř ý ě ů é Ť ě ř ř ě é ú ý ř ě úř ě ý ú ů ě ě š

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Èasopis studentù Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií VUT v Brnì

Èasopis studentù Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií VUT v Brnì 3., 1. 3., 1. 2005 2005 È ://..b.z/f S ú á á zž bž, ž š ø éø, ø žj j Mx O á á. H é é -f bý zš ž zš. Nb j é b ø áz z ø j. S á š é ø. j ž ø Sé á (://.b.z) á zj é j, ž z á bø z b z á é á f, é á šø. j új zž

Více

ě ř ĺ ř ř ů Ř Á ĺ é ě ř ě ř ě ě š ř ů Š é ř é é ř ě ř é ě ř ě ě ř é ż ě ř ě ů ě Ž ř ě ě ů ř ř ě ě ů ě é ř Ž ě é ř ě ě š é ě ř ů ě Ö ř ŕ ř ř é ú é ů ě ě ě š ř é ě ř ě ú é ř š ů ě ě ě š é Í ĺ ĺ ř é é é ľ

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více