vás srdečně z sborníků Šá ša ZŠ Vra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.abeceda-os.cz vás srdečně z sborníků Šá ša ZŠ Vra"

Transkript

1 b A Občé čě z V ý U š l čů l bů B B bl ZŠ H lš 3.Z Š š l (K ) z () l Š š ZŠ V I. ě) (č ů l č ú z ř š l, l z ů 2010 l y š l Pěš N l ě Nš č

2 b A Občé čě z V ý U š l č ů l bů B B bl ZŠ H lš 3.Z Š š l (K ) z () l Š š ZŠ V I. ě) (č ů č l ú z ř l, š l z 2010 ů l y l š l Pěš N ě Nš č é yč j g b. Pj Čř A, é l šl z ý j bč j čřé g ř z Nš l j : ř bl čř g ý l Čř l g ř l Č ůč g ř lč x, z b ý é ě z lů, zj j l Čř g lč. ě l š č ý ú j, ř (OECD PISA) l l ě

3 Přj jlš čy z ý zl šl l Š š ZŠ V I. ě) (č ů B B bl ZŠ l 200 9/1 0 Jl ý š VE ŠKO LE CO SE DĚJ E 2 IM! A JE TU PO DZ N Ý TÝ DE BAVN řl ěý NÝ A bylzá ý. UŽ IT EČ y ff - j byl č, T. BY L TO zl l lz Kč, úý, z. 1 l byl Pč ěč é z j Dý jl l I lé, My j b - ř z Ké Hy. č bb l č. Rly zzůl šl lé z., j j z z byl zb č Al ř l j ř ěl zby zy. V ll byl. Zěř y řj ě yč z, ly zčl Sů Ně šl byl blé bb. P é ly. fj ly, ě z zř j ý, jř l g yj, by, j člě bl zl čly ů. Al ř lé j z ůb. Ně ů ě,,. é zpz l ě bý. J Ky yj ě j lý. ě, l zbé l bz A ů. ř. J z. yy ěš b j ý Těš, b ě. z š jl j ě Pz, Mřé Plz y D. řé l l Čý byl SK Sl Pé y Cě. zřjě l é. Pý Vč l šě q l, l jl Pů Tě l, j čý zbý Sy. F ý! Al Mly LY ZPR ÁVY ZE ŠKO V lš šl čl řbyly é j y. N (1. ř.) Kš M J (5. ř.), l L ělř é j (ggy). J Bl 2009 Bb ly čl y šl O G. Nš ů z ll 19 jlš bř, ř. Ul j yl j 1. jlé, š! (b) jl ě. J j ěl V D čé ll y čy š P. zl šl l Bb K ý. M l š šly ů j byl Bb bylý zl. ě O G ěl, ř ě N ly F: ZŠ b, lj účů ý l j. G ěl. L by ) ý ý. (y řl 30. zř jl V ř l š ě ě Š řě, 8. B Kl š, y é l řy 9. z U j f l. Byl l. T ř fg lbl. (g) ř čl lš Zl é š ě š ř l ě H. zřj zř Jř V č fgf. Jl l čl z č ě N z zl j š bý é. č z Výzb ř ů. f ě čl V. Šl ěl ý š Déč, řy. Bš é ě A. Dř ly jl j b H. J j šl ělčě š l V ř Jř byl, ll, yl j čl l zby šly. J é ly yřl. zé. A U l z l jšy byly l ěř () y Kýzy ý, z l AK TUÁ LNĚ, byly y š V z byl čl lš z é 3 y ů. l. é z z y, Pč T lčy, jěš jlč řš ý. zčly ř ě, č, jý bř š é. J l řé zčl ě l bzy. A řj. O y zčl ě, by ly jl ď, z V ř ě, řj. N ř ůl l y...!? B zy č j 8. A SE TMELILA., j I y řj ěé zy ť ř ěl l. Vy j lč! Al y jšě řl A. z f, lě ů ě ř l V. Al jlé Al Mly! A FOTOGRAF l gfl S Tl yf OVALA f. ř fg Mx, ý l č l 2/ř j š ť P zz l ZŠ Tř P y ZŠ Jl é Jl ý š l CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ 1. MÍSTO Bbl ZŠ B ://www.zb.z Šš ZŠ Vl ://www.zl.z 2. MÍSTO čě čé z z l ř ů Jlý šl ZŠ Jlé Py ://www.zjl.z 3. MÍSTO čě čé z z l č Pzzl ZŠ Třšť ://www.z-.z

4 J z l šl č 1. l čly é jj y 2. zjé zy, lš blé y ý Jl šl.2 Šl y ZŠ Jlé Py č II., řj 2009 PŘIVÍTALI JSME U N ÁS PŘÁTELE Z HOLZGERLINGENU Ž z š šly z ěé šly Hlzglg l zúčl ýěé by. Jlé ě jly č Ně l řjl ěč šl 5. řj. Byl by jlý ů ě l ů. Gbl V Žy lzglgé šly j jé zl ýl Py. Plél é y, l šl é fblý SK Sl. Sy: šly BYL TO UŽITEČNÝ A ZÁBAVNÝ TÝDEN NA CO SE TĚŠÍME D 5. řj šly řjl l č šě z Ně, zl l ě. Nš é byl z Hlzglg, j é ě Jlé Py. U lé z b řj ýěé. V lé šl CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU Fgf 1. bě zč ě. V ěl b š šl řlé l. V l y. H! šl ěř jlš šl Hlzglg y ěé ě yly. Ubyly š, by zj zl zl, j j jý z. Pčl j glč ěř z y ěč. U byl by Sy. P j zj ě yěly - j, j Sy. Vč byl šě z č U Fl, j l lčě j, č. Pč. 2 REDAKCE ŠKOLÁKA MÁ POSILU Mlý zl řý z. Ošly ř šé řy, é l ly gyz ř šl. P zl, j lš y, l j l ýz. L řl čyř zj ř. J ě ěč l - Gb V (8. A), B Dg (5. A), J Jš (3. B) Fl Rbň (6. A). Jlé šl y ý ě, ý ý. J, řbyl ř, ěš lš y š šl. D Rybř V ř b ř ůzy. Z ě, ě ěš? zj šl č j. T b ěš V. () Jlý šl ZŠ Jlé Py ://www.zjl.z čé z z l ř ů Pzzl ZŠ Třšť ://www.z-.z čé z z l č 3. zy ů, ř, y Šlč ZŠ V ://www.z.z čé z z zřjň zů ů 4. lé by 5. j gf ú Šlč - č ů, člů čů ZŠ K - H, Sl 2936 l Ij úěy š ů lů Ml čř, š š č óz? N é řj? Nyď řjď! Sě Čl ě l ý ě čly šl čů yé b řé y. T zůb řblj jlý člů šl. Sě j lz 4. č ě O jlš šl č 2010 l č REMIX. Té čl j zé ěl g: ) l ěl b; b) bl. V b g š č zzl lý úě. Mě ú - g 15 l - l ěl b - jlš čl Mý l Křy Kšé, yě VIII. C A yy zůbl ú Mé l z b y, ělj b jy Š Szl, ý Hz. Přbě řé l j y ě zjý ý, ěě zý. A čl j Ml A, yě VIII. C. řl fy bzy. Přěl j ř fy. Přl j zěy ly j Afčé f z b řl j ějé b. Vyřl j lé f. GAG - BEN řj š l b. I š zšl ě! Té y ů bý úěš! Bň é Aj, j š? Lbl š? Mě lbl! A š bň b! Úěš Ký Bš Mě b - g 15 l - bl - jlš čl Sgy é l Jř Čý y Kýy Bšé, yě IX. C šéfy č Gg - B. Důy ě: Rz j ý, bz zbyčý l, řš l f l j z b lčé l (čě lé). Jzyě bý. I řčý fč ú lé. Té zy šl čů ř, ll é zjé zy, bř zl ě. U x ňj z j bé gfé, ú zz zj é ýbě yl z, ý yj č j, l z, zé f. Té ýbě z j yl l zjý úlě č. Ozy ll P Slz Mlj ě, l š. Df, y ě š. Ky l b, bš! T zý řj š! J lč b. Ky b. T, ř. T bě. C ěj, j lč? Ky ě lyš, z b lč! K é bě. P b, lč, lě! R Ly, VI. C Nšě z Sl Nl lý jý byl zjý, zúčly ě čly 8 yň z b šly Vl z Sl. Děč zjl š ů l ř, čly zly š šl š ě. P lé y j zl zyě, j é řl g. Nšly řl z Fyš b bzé lzňé lx. Věř, zúčěý šě š šly lbl. R A Mé l K Kš GAG-BEN MAGIC CIRKUS l jl ř glčě. Zúčl j 7. ě, y j jl Oy. Přšl j lé l, byly řy l ó. Zzl j č é j ll ůzé úly. Nřl j řěl ýly, y, ly lš. Ky ř čl, šl j My ě, j ěl z. Ml j j č b j ěl z KFC. P j šl b, ý čl š. M lbl f, jšě ěy bé zúč. Té by lěý x J Kly Něé, yě VIII, C j b z l. Všy é xy j l řč lé čl č Gg - B. Vš ě čě blřj. V,? * S y ý l, by řl 10 ů y? * Sl j j zř,? * Njlějš l ěl j jzy? * M z 50 x, 30 x yy ř ý b, y j? * L ě j lš? * V l z ů z? * Bl č zl 350 b é ěl? * Kýl ylz jzy? * Šb řj 9 é, l? Zř ly. * K zůbj zě? N č. * Nj ý řý č? * P j ůě 9 l él l? * Kř j zby? * Nlz č y j ě? Gbl T, 5. ř. B lb R bň? 6 GAG BEN ZŠ Třbč, Bš 585 ://www.zb.z čé z z yšl b 6 Šlč č /2010 Šlč ZŠ K H, Sl 2936 ://www.zl-.z čé z z l ly

5 J z l šl č 6. ě bl 7. gl bzy y Bb šl R - č [:] j, y,. Třb č. l ú 2010 Čě H, 1. č. V čl l řz, j ůz bý. Bbý šlč ZŠ Bb S ://www.bb--.z/z-bb/ čé z z řjé gfé j č Šl y ZŠ Přb II, Jy y 273 ://www.zj.z čé z z ů 8. zjé fgf fřběy Tř My ZŠ Mš ://www.l.z čé z z l fgf j l č l, ěl Bbl ZŠ B ://www.zb.z 1. Šš ZŠ Vl ://www.zl.z 1.

6 Aj! Jj Š ě b č. R by řl čřé g, é j, y ě č. Pj ě čě řj, j z g ů. PROPOJOVÁNÍ TEXT A JÁ Ř, j, č č, ý l zy, y zš. V é ě yj l, l. V, j, l ě bé. Děj é y Ř. T j byl,, PROPOJOVÁNÍ TEXT A TEXT Př čbě ějé x (y, y, čl,, x, ) ybj jý x: H é z jý blé j, j čl ř. Vyřš jý zůb? J yz, ý? Nšě j, é bý b. PROPOJOVÁNÍ TEXT A SVĚT Ř, j, č č, l ěě. C ý l, j ěl é l. Ty š é l. O é č yěl, V é š. J j ěl l č š ěě,, SLEDOVÁNÍ POROZUMĚNÍ A ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY Slj, z z, č. P zj, ěč z,. Nj jý, z j ě zěl, b řč jšě j. P z řyě l ly. Nz l j j ěl j. M by l j l ěě jý l, řl ěl lé. KLADENÍ OTÁZEK Př č l z, é j ěď. K jj Pěý lř. C lě ě ll, ll č? Pč čl, j lz šl? D ěř ůů, é? C by l? VYTVÁŘENÍ PŘEDSTAV Ky ěč č, řj, j č ě y, z,, č j. Ty j lý ylz, z l lě, lé. Přj, j y j, é řbě. Pl řj, j b jl, é ř. PŘEDVÍDÁNÍ A USUZOVÁNÍ Př, č b (čl, ), é y č. Ky zj, zjšťj yý ýz, č č. Pl bz bl z ř, b V čl j šl ř ěď z, z ěď z x y. V é š, blél lé. Z zj, řbě zě. URČOVÁNÍ PODSTATNÝCH INFORMACÍ A MYŠLENEK Bě č yb, j é ljš. T čl ěj j lý. Vyš z é l f, é řbj z. Ty f j čb zýzěé čý, ěbě y b ůlé. SYNTÉZA (SKLÁDÁNÍ) Syéz j j lč. Sl y, j řčl, řýšl řj ě é, yř ý bz: Njř j yll, j, zl l. P j čl l ě ěl, j řl. C j čřé g? Čřé g j y, é j lé zě, č. Sl g ř, j ě, ěě yšlě, y gy.

7 Přj jlš l by z ý zl šl 3. ZŠ Hlš C Afy V byl z j z j l. T j Af. M j y zlbl Vš, Jy é jl, l l jé El, l Py g P, l l. Dy jj A Kb zfl ZŠ O-Kylš M Kl: Pšj bl N ě Pšj byll Žbř j ř y. H z blél řlé. Ky šly zby, lé zřl. Nřlé řšl, l jš ěl. Jšě bjl. P Žbř j bl č zřl. O é by jé č bjl. Měl lé blé šy, lé zlé ly čy. Ky ěl blé čy l l, l l. Ky ěl čé běl, řšl šě. J bě š l řl: Plb bl. P lb zřl. Té bjl l čl ly. Přšl ý ěz, zčll l y zl. Ky šjý yřl, bl bjl. D Pšj w F Af Bg Pšj w Žbř Tö. D Bg b F g. Al gg Vä z Ng, l M F. D F Bg, b äl T wll F. S äf. H Žbř ö Sw b. S Z b lf U. S lg w Kl, lg gl H H. W w H lg L, fg Eg. W wz H j, Uglü T. El f Hz b Pg g: I ü W F. E ü b. S K ä. E P, g f zg K. Al Gl Pšj b, W F. ZŠ MŠ S 1. MÍSTO (K) z () šl 3. ZŠ Hlš ://www.3zl.z 2. MÍSTO Přběy ý l ZŠ O-Kylš ://www.z-yl.z 3. MÍSTO Ply š g, Pě ZŠ MŠ S ://www.yz.z

8 J z l šl l b 1. zjé xy é y 2. ěé l xů lé ě 3. j gf ú š b Sb K j řl, j řl ZŠ MŠ Mš ://www.z.z čé z z l řěů Py Ryř ř čřé 2009/2010 ZŠ Pč Sč ://www..z/l čé z z lčý j ů I. II. ě (K) z () šl b Př ě ěj 3. ZŠ Hlš ://www.3zl.z gl z b 5.,, ě č ě 6. řl l 15. Aj, jj H. V L j ěl V. Obě j byly é blýy. Byly j y jlš y ěě. Vš j ěřly, ly j l. Obě j bylly L, byl ý, ly j l č. J šl š ř čl zl, řšl ý. Ky bjl ř, zjl zbšl, lbl, l Vč bl y. T zčl š řl. Děll ěj č j ěěl, bř. Zčly j. Hy y byly ř. P č j l zěěl, Vč Lš. Byl ě š. Cly l. A l! J l, y j l z šly, řšl ěj lé. Měl j ěě. Vzl š b l yč. Mě zl šl ělčy. Ty j j é ly ěl. A, j zl zj. V f, é zřl ě, j zlél Vč, j l š, zěll. Ply j č, l bl j ěl yč. Byl b. P úé zé y l yl zěll, lě řěll ěý. Měl j šě, byl ě ě, l y j řšl, byl j l, by ůj ů zěl. P l byl 20 l. Uěl j ěy, l zl j ý Č. A, y L, by ěl, j y. T, j řjz L ěl, yzl. N byl. N, ůb. J z l, l j ě, l. Sl j j. Pzl j l, é j ěl ě, byl j ě, l š ů, šl j ělčě řš, j Vč l š. D č zčly lzy. Ky z š l l, šl j byl ěl. J j šl l j j l l j by jl bl. Vč! Pzl ě š l byl čé, l bě j z ěj ěly. Vš šé z ěý l byl z zbyl j řl. A j č, č l j č zř. Vl ě l řl. Přl z V. Kř Zl PROCVIČ SI I A Y O lýš H é š O 2009 J šl lýš z lý. Byl zé. Z ly byl lyš l lý, lč zy l lý lyl ůč. Al j zblýl lýš l y lyl ělčy. Jšě šě, řběl lyř lýš zl. M Pš 3. B O lýé lyř Byl j lý ě l lýý lyř. J lý řl l bř blýl. Dý lyř zlyl, l lé bl. Mlyř ěll čj z lyň jý byl lě. Mlyř čj yl lyl. Čj z lyň byl l. Nl lý šl lyř é ly. Šl ly l lý. S bl lyšý šč z lý. Dy lyly lyř šl z yb, ěl y lyy. P ů zjl, lyř l ly. Ply lý, l j lyř. Mlyř lyř j l bř. Kř M 3. B Čů lý V l j lyšl Čů lý, b blýl ř š lyl. V lýě byll č, ý ěl l lý lyý. N ěl ll šy z lý. N lýl, lyl lyě. Ll y, byl b j lyš, yll z, y j y ly y, y ly. Zzlyl, by jěj jl. čě bl ly z zě. P j zll jl ů. Ač Vč 3. B Myš Byl j j yl, ý ěl yl, é ěl yš. J yš ěl yz.j řšl yl, é bylly yš. V ř ěl yš, j ý. Nl č yš yl. Myš zlyl zyl ě. L Dř 3. A C ěj l Byl ě j P. Blz byl Rč L. Hě l j. S řbyčy yz ( j ůz bč ýl). Té j ěly y. Slýš byl. Šl zj. V léě lyš l b z ě čů. Obč řj l bř. S ů z, j blý. Slyš b y. Lé. Kř S 3. A Ly N Lyé ř j ř ly l lý. Ly j, l l j blél yl j. M řl bylý čj. N blé lý j řll bl. A byl ly. A Jš 3A Vlš Tš Vlš Tš j řléý. Cj lé Čé bl. J ýl Lyšl. Pl ý Kb. Kb zl Tš šě. A Tš lěl ů. M N 3. A Jf Tůbl 3. B Ly J j j yzl ly. Z y j yzl, zčl blý. Al j byl lyřé l. Zll j é jl l lyý. Ly j ěl z lý, y j jl lů, lýé ly lyl jly z. Vl byl ly, ý ě lýl. Ky j lyl, šl j U Sé lý. N zř j l lyňý čj. Oyl j zl ly byl lyš, j ly z. Bš j ly l zčl zly. Př š lyl lzy řy j ěé. Př ý zl j l, čl y š jzějš lů, bl yřl l. Sč j byl é xz Čé Sl Rbř, y, j j l By Něé, běly y š. Nyběly šěy š ě. Z ě řěly jé H. C. A zlé ýy jý ů zjly, y yěj lé - Byl j j lý bbč, byll lýě, é č blýl. A lyl lě, j z lyl jzy, l lýl ly, ěl zly. Měl ly l blé lý, l ěl jz ly. Měl j z lyš. Č řl lyňý čj ěl fj. J Mb - 3. B Py, é j ř bč, yyll 5.B lé ěě. Vl ě, běl é ě, lý j Sý lý Byl z. V é lýě byly ř yšy. Vyly j lyšé. Obyčjě běly lýě lly ě bé. Jj řby byl bzy lý lyňé ýř. Ky lyšly, j lyř, byř ly ý by. T lyl č, l j yšy ly é byl. Ný by šly l lé ě. Ml Pl 3A zřl. Přj ěé zy ř čbě š zčj ů. Dů bz j j ěl bz š. Jl Zy Bl O é Né ě y é Hč é š ů Přběy ý l ZŠ O-Kylš ://www.z-yl.z čé z z jyšš č zlý bů L bč b J lb l ZŠ P, Vň 287 ://www..z/ čé z z l Z y y Č, š, l ZŠ MŠ Přěř Lb Ob ://z.l.z čé z z l šly y 7. řl bl 8. f xů bzů ( j é ) 9. b Ob: 2 Šl B. Vl P K. Šěb, V. B 3 Pš J N. Mčš, Mj šy K. Sl Mýl T. B, P N. J 4 Mj J. Řzč Mj jlš Š. Šěb, Můj jlš M. Ml 5 Mj jlš S. Slč Mj V. Kě 6 Kč,M,Plj Š.H,Kě, P Š.H A.Sý 7 L A. Sý, P L. Sl, Oy Š. H 8 Sl ý N. Ml Pý řz Š. H 9 10 Pl B. Vl I řl ů K. Lč 11 Mlý yř K. Lč 13 K ě K. Lč 15 O ů, Výl A. Ml 20 S ř, Lč šl A. Ml Pz - J. Sl K. K Ky, Č K. Lč 23 Flé, Dly K. Lč 24 C j l, O l, Obj J. Sl 25 Dbé, Sý, Cěl by, L J. Sl 26 Kl B. Vl, Bé Č l K. K 27 Zč Č l J. Sl, Č l K. K 28 M, l ěj P. Kb J z šy, š z j P. Kb Přlé K. K, T. H 31 Sz P. Kb Pě zz, glé zz, bý? J. Sl 33 P y ů ěy ll K. Lč 34 J jý M. Rl 36 P z 100 l M. Š 37 D z 10 l S. Zll 39 Rl A. Ml 40 L řěy j ly z ýé ýy, fy fě Žj ř Třš V J, Jf Hřjš, 8. B, z fě Žj ř Třš 2 Al Ol ZŠ J. K. Tyl MŠ P ://www.zyl.z čé z z b j b ů blů šly Z y y Č, š, l ZŠ MŠ Přěř Lb Ob ://z.l.z čé z z l šly y bblflé z ( š b l) (gl f, č ) Sb l ýý ů (b 2010) ZŠ J. J. Ryby Rl Třš ://www.zzl.z čé z z gl l řěy 12. j b ěll, l ěl M Jš 9. B /9 P ů zly yčj: l: Mg. R Bl: J. Řzč, K. Fl, T. Měj, M. Mx Mg. E H: Š. H, S. Zll, T. Hl Mg. Kě Jč: T. Bl, B. S Vě Hl: P. Kb, J. Pz, J. Nb, M. Rjč, M. Jš, T. Tč, K. Zb, J. Zjč, L. Vřš Mg. Vě Sý: M. Zlbl, J. Bl, M. Cfl, K. Lč, V. J, K. Ml, E. Vň ýé: Mg. Hl Pl: T. Hy, M. L, P. Kl, A. Kl, L. Vřš Mg. Vě Pj: M. Bl Vě Hl (č Šlč): M. Rjč, M. Jš (MJ), L. Vřš (LV) ýé čč (Ml Ww): PD. J B: L. Ků, A. Bň, K. Dl, A. Kč, A. Sč, R. Klg Mg. Bl Zjč: J. Sý, V. Sý, M. Rl, V. Jč, L. Pň, H. Gl, L. Vřš Sb yl Zl šl Jb J Ryby Rl Třš řl 45. ýč ř ý b šly Ař b: Vě Hl, Bl Zjč Obz l ě: Hl Pl V Rl Třš Sb l 41 ýý ů (ě 2009) ZŠ J. J. Ryby Rl Třš ://www.zzl.z čé z z gl l řěy Fé bě ZŠ MŠ S ://www.yz.z čé z z bblflé z b

Celostátní garance DVPP

Celostátní garance DVPP Výč é P j č j i f 5 j 3 ř i 4 4 l ž j ů 7 iž é ř l iř 6 j i Mi j ř é i i é 3 ř ý i i l jj l č f 5 ič l šl i l l, š lš l j Č ř R ž ů lgi l é i l l B ú Pg lů Mi M ili ý š ilů ř č é l l š I č l l Pš T C I

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Noviny, které jsou Vám blízko

Noviny, které jsou Vám blízko N é j V lí JNT MEDIA... 2010 www.g.c V P 1. říj 2010 N N REGION N žé c Rglí jí ř g í Ví lč. N ýc c gj 73% čřů. R ůž í íc íů. N REGION ř V é čřů. Cíl l lí říj lí clí ž č lc. N REGION j cc lý lů jí ý č l

Více

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty 2 / 2010 / č V Čpi Flt cic Plzň Sl lity š cici čtět tě 6 Oč lii t lé pcity čtět tě 10-11 Tý ztů pěl ftbl čtět tě 15 plx péč lgicé liic čtět tě 4-5 7 Léř flt lil ýzé ýč Slt z ěcé y léřé flty přl ě c. MD.

Více

Děti v nemocnici dostaly spoustu dárků čtěte na straně 8 a 9. Naše porodnice je útulná a moderní. Zvláštní úkol: chovat narozené děti

Děti v nemocnici dostaly spoustu dárků čtěte na straně 8 a 9. Naše porodnice je útulná a moderní. Zvláštní úkol: chovat narozené děti 2 / 2012 / č II Čpi Flt cic Plzň Nš pic j útl čtět tě 4 5 Zlšt úl: ct zé ěti čtět tě 6 7 zp ýzé léř čtět tě 3, 10 11 Děti cici tl pt ů čtět tě 8 9 Pé pžit čc tů, t l ě štět, pjti pf i žitě c 2013 přj Ig.

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Nové QR jízdenky ve vašem mobilu

Nové QR jízdenky ve vašem mobilu ITEGROAÝ DORAÍ SYSTÉ JIOORASÉO RAJE S IDS J OSEIDO ě z - jz jz IFORACE O DORAĚ BRĚ A JIOORASÉ RAJI ýě 06 TE SI ZÝODĚÉ STEY A ROČÍ EJEŠÍO BRĚSÉO FESTIA ČAS! SEDJTE ÁS A jz 0 JÍZDEY 0 ITEGROAÝ DORAÍ SYSTÉ

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc pb@pbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Á É ěř ř é ú ě ú Á ýě ř Ú úš ř ň ú úýě ě ú ť Á ž é ř é ú ýě ú ř ěž ď ř é ř é ú ě ž ý ý ý ú šý ýě ř ú ť ě ů ú ý ú é é ř ý ř ě ěř ý ů Ú ř ě ý Ý ý š ň ýú ý ý š ř ě šú Ú ý ř ř é ú ě Á ý ú ř ě ěř ř ú ýě ú ýě

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, C č ůj m 2 í y y g í A R I 2 0 0 7 0 3 1 8 M U D I H m á D M g J S á G g é m 8 K b y y M U D J b H D N g á 2 L F U K F N M f S é 1 7 1 5 0 0 0 5 C y g f È á b È á m á è w w w m V y d á d y è f w w w g

Více

cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz

cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz csoí kclář www.crsyl.cz ysělky (pkogry sr) V Y S V Ě T L I V K Y Wf zdr u holů ko ozčých á ožos přpojí Všho počíč k Wf zdr, ť už lobby holu, u bzéu bo přío pokoj. Kokréí forc jd ždy popsu u jdolých holů.

Více

ĺ łĺ ĺ Í Ú Ż Š Ěľ ĚŘ Ě Á ĺ Á ľ ł ľ ě č ý úč ě č ý Č č ĺ ě ĺ řč Úč ř ř ů Č č ř ě ř ě č úč ý Ú ľĺ łľĺ ľ ě ŕ ř š ě ě ĺ ĺ ř ř Ž ř ě ř ĺ Žš ě š č ř š ě ěř ě ř ý ř ž ř ř úč ř š ú ů č ě ý ů ě ř ř ř ý úč ý ř ů

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

Naučná stezka Louny - Zeměchy

Naučná stezka Louny - Zeměchy Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

POZNÁMKY - NEUROLOGIE UPV. Ctirad Novák, ctirad.novak@icloud.com. VĚK HR DF stk. 4 spontánní 13 + 60-100 12-16 > 90. 4 spontánní

POZNÁMKY - NEUROLOGIE UPV. Ctirad Novák, ctirad.novak@icloud.com. VĚK HR DF stk. 4 spontánní 13 + 60-100 12-16 > 90. 4 spontánní RMC FLGU GC RC GC ÁL FUNKC - Ě ÍRÁ ČÍ 4 on lo ýu bolý oně 1 noírá MRCKÁ RKC uolnuí říu íl r 4 níl r rč flč rg rbrč xnč rg 1 b r RBÁL RKC orno 4 rno, m ná č lo nroumné uy 1 b r ÍRÁ ČÍ 4 on lo ýu bolý oně

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více