Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin"

Transkript

1 Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů zastupitelstva: Čestmír Linhart, Ing. Jiří Rymeš, František Fučík, Ing. Pavel Sedlák, Marcel Herynek, Ing. Jan Václavek, Zdeněk Jančok, Ing. Pavel Doležal, Milan Jelínek (odchod ve 20:20), Ing. Karel Coufal, Ing. Boris Hoffmann, Alois Caha, Pavlína Lavická. Omluveni: Petra Vlčanová (příchod 17:20), Pavel Chromý Hosté: Mgr. Kateřina Zlámalová Předsedající konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92, odst. 3 zákona o obcích). 2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ, ZAPISOVATELE A VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE Usnesení č.65/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč volí návrhovou komisi ve složení Ing. Karel Coufal a Alois Caha. 3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU Usnesení č.66/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje doplnění programu 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč v bodě 7. Finanční a majetkové záležitosti o body 7.7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Stařeč za rok 2014, 7.8. Kupní smlouva pozemek p.č. 195/2, 195/8, 195/4 a 3907, 7.9. Záměr prodeje pozemek p.č. 30/3 a v bodě 8. Organizační a různé o body 8.2. Dům pro seniory, 8.3. Autobusová linka Třebíč Římov, 8.4. Výběrové řízení na dodavatele sloupů na VO na Nivě, 8.5. Výběr dodavatele na pořízení semaforu na Červené Hospodě a 8.6. Koupaliště - úpravy. Usnesení č.67/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč. 1 Výpis ze zápisu z 6. zasedání zastupitelstva

2 4. KONTROLA ZÁPISU A PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA Usnesení č.68/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč. 5. ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE STAŘEČ Zastupitelstvo městyse Stařeč bere na vědomí zprávy z jednání Rady městyse Stařeč. 6. ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ VÝBORŮ A KOMISÍ 6.1. Komise pro kulturu a sport Usnesení č.69/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje uspořádání Setkání rodáků 2015 v sobotu, dne 5. září Finanční výbor Usnesení č.70/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje poskytnutí neúčelového daru ve výši 3.000,00 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Usnesení č.71/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje poskytnutí neúčelového daru ve výši 3.000,00 Kč pro Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 7. FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 7.1. Smlouva o koupi a prodeji majetku Usnesení č.72/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje Kupní smlouvu mezi městysem Stařeč a, na základě, na základě které městys Stařeč kupuje do svého vlastnictví pozemky p.č.196/5 (46m 2 ), 210/101 (13m 2 ) a 209/3 (71m 2 ), k.ú. Stařeč za celkovou kupní cenu 5.200,00 Kč. Toutéž Kupní smlouvou městys Stařeč prodává pozemky p.č. 210/100 (24m 2 ), 210/102 (64m 2 ), 210/103 (42m 2 ), 210/97 (8m 2 ), 210/96 (21m 2 ), 246/15 (73m 2 ) a 246/16 (2m 2 ), k.ú. Stařeč za celkovou kupní cenu 9.360,00 Kč. 2 Výpis ze zápisu z 6. zasedání zastupitelstva

3 Výše uvedená parcelní čísla vznikla na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2012 ze dne , který je nedílnou součástí Kupní smlouvy Rozpočtové opatření č. 1/2015 Usnesení č.73/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje rozpočtové opatření č. 1/ Inventarizační zpráva za rok 2014 Usnesení č.74/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje Inventarizační zprávu městyse Stařeč za rok Veřejné osvětlení Usnesení č.75/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele nových osvětlovacích těles veřejného osvětlení ve Starči. Současně schvaluje výběrovou komisi pro tuto akci ve složení: Ing. Karel Coufal, Zdeněk Jančok, Alois Caha, Petra Vlčanová, Ing. Jiří Rymeš. Náhradníci: Milan Jelínek, Marcel Herynek, Ing. Pavel Doležal Sokolovna Zastupitelstvo městyse Stařeč bere na vědomí informaci o plánovaném cenovém odhadu budovy sokolovny na ulici Tyršova ve Starči Výběrové řízení na opravu místní komunikace na Nivě Usnesení č.76/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu místní komunikace na Nivě. Současně schvaluje výběrovou komisi pro tuto akci ve složení: Ing. Karel Coufal, Zdeněk Jančok, Alois Caha, Petra Vlčanová, Ing. Jiří Rymeš. Náhradníci: Milan Jelínek, Marcel Herynek, Ing. Pavel Doležal Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Stařeč za rok 2014 Zastupitelstvo městyse Stařeč bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Stařeč za rok 2014, při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky Kupní smlouva pozemek p.č. 195/2, 195/8, 195/4 a 3907 Usnesení č.77/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje Kupní smlouvu mezi městysem Stařeč a, na základě které získá městys Stařeč do svého vlastnictví id. ½ 3 Výpis ze zápisu z 6. zasedání zastupitelstva

4 pozemků p.č. 195/2 (3408m 2 ), 195/8 (3114m 2 ), 195/4 (2228m 2 ) a 3907 (493m 2 ). Kupní cena za výše uvedené pozemky dle Kupní smlouvy je ,00 Kč Záměr prodeje pozemek p.č. 30/3 Usnesení č.78/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 30/3, výměra 247 m 2, k.ú. Kracovice, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 30/1 na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2014 ze dne Cena prodávaného pozemku byla stanovena na 100,00 Kč/m ORGANIZAČNÍ A RŮZNÉ 8.1. Zateplení budovy ZŠ - informace Zastupitelstvo městyse Stařeč bere na vědomí informace o zahájení prací na zateplení budovy ZŠ Dům pro seniory Usnesení č.79/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč preferuje při výstavbě Domu pro seniory variantu č. 1, která nejvíce kopíruje současný půdorys lihovaru. Usnesení č.80/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje zadat vypracování Architektonické studie na Dům pro seniory firmě Josef Pejchal, a to dle cenové nabídky z , cena díla s DPH ,00 Kč Autobusová linka Třebíč - Římov Usnesení č.81/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč nemá zájem podílet se finančně na úhradě nákladů při případném znovuzavedení autobusové linky Třebíč Římov v prázdninových měsících Výběrové řízení na dodavatele sloupů na VO na Nivě Usnesení č.82/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč pověřuje Radu městyse Stařeč přípravou podkladů pro výběrové řízení na Pořízení sloupů veřejného osvětlení na Nivě Výběr dodavatele na pořízení semaforu na Červené Hospodě Usnesení č.83/6 4 Výpis ze zápisu z 6. zasedání zastupitelstva

5 Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje jako dodavatele dynamického zpomalovacího semaforu na Červenou Hospodu firmu Dosip Servis s.r.o., Krahulov, cena díla ,00 Kč s DPH Koupaliště - úpravy Usnesení č.84/6 Zastupitelstvo městyse Stařeč ukládá Radě městyse Stařeč zpracovat výzvu k předložení nabídky na dokončení úprav prostoru koupaliště a následně s nejnižší nabídkou uzavřít smlouvu o dílo. 9. ZÁVĚR Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse, který poděkoval přítomným za jejich aktivní přístup. Zasedání zastupitelstva skončilo ve 21:00 hodin. Výpis ze zápisu byl vyhotoven dne Výpis ze zápisu vyhotovila: Ing. Blanka Cahová Starosta: Čestmír Linhart... dne... 5 Výpis ze zápisu z 6. zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Jehnědí. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015

Obec Jehnědí. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015 Obec Jehnědí Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015 Přítomni: Milan Myšák, Jana Šplíchalová, Milan Pospíšil, Vlastimil Fikejz, Doležalová Kateřina, Rozlívka Jaroslav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více