občanské sdružení, člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občanské sdružení, člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011"

Transkript

1 občanské sdružení, člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok

2 OBSAH Slovo starostky.2 TM očima uživatelů a lektorů.3 Historie Toušeňského Myšáka..4 Rodinné centrum U Myšáka, jeho poslání a budoucnost..5 Vedení, zaměstnanci a dobrovolníci, Kampaně...6 Návštěvnost, Popis programu...7 Jednorázové akce Kontaktní a identifikační údaje....9 Finanční zpráva za rok Poděkování, Plány do budoucna..12 1

3 Slovo starostky V posledních několika letech našlo u nás v LázníchToušeni nové bydliště mnoho mladých párů. Rozhodli se přivést zde na svět své děti a vychovat je v krásném prostředí malebné středočeské obce uprostřed krásné přírody a přitom v blízkosti hlavního města. Mladí lidé mají spoustu povinností, rodičovských starostí a rádi sdílejí své problémy a radosti s jinými mladými lidmi. V tom jim velmi pomáhá i naše RC Myšák, které s velkou obětavostí vybudovaly a vedou zdejší maminky - paní Nováková Uhmannová a paní Tesařová. Velmi jim pomáhají i další maminky a hodné babičky, které se podílejí na péči o malé návštěvníky RC. Aktivit a činností, které mohou děti provozovat společně se svými rodiči je mnoho. Zpěv, hry, výuka angličtiny a podobně. RC Myšák se však významně podílí nejen na aktivitách pro rodiče, kteří přicházejí do RC, ale také na kulturním a společenském životě v obci. Velmi významně se podílí na organizaci oslav, dětských dnů i charitativních akcí. Maminky a příbuzné malých návštěvníků RC vidíme např. při organizaci svátku Svaté Lucie nebo při pálení čarodějnic. Vážíme si toho, že i u nás v obci se našly mladé ženy, které se s velkou vervou bez nároků na odměnu věnují svým vrstevníkům. Obětují svůj čas druhým, organizují výstavy, přednášky, vzdělávají sebe i ostatní rodiče, které spojuje krásná věc - mateřství, rodičovství, výchova a péče o nejmenší stvořeníčka děti. Jitka Myslivečková 2

4 Toušeňský Myšák očima uživatelů i lektorů Do Toušeňského Myšáka chodím s dětmi už od doby jeho vzniku. A protože jsme s ostatními maminkami chtěly našim dětem dopřát i chvilky seberealizace, vymyslely jsme pro ně kroužek tvořeníčka. Tento kroužek jsem vedla 1 rok a byl především pro předškolní děti cca od 2 let. K tvoření jsme využívali nejrůznější materiály z obchodu (papíry, barvy, štětce, nůžky, lepidla, korálky, kolíčky, aj.) ale i přírodní, které jsme během procházek sbírali (šišky, listy, šnečí ulity, kameny, peříčka, ). Vedení kroužku mi pomohlo překonat jednolitou zátěž kolem dětí a domácnosti. Příjemnou změnu si dopřály i ostatní maminky navštěvující Myšáka. Lída Dzumpelová Ráda bych poděkovala paní Evě Tesařové a jí přizvaným spolupracovníkům, kteří se podílejí na aktivitách Rodinného centra Toušeňský Myšák. Oceňuji, že děti (zejména předškolního věku) se mohou nejen zúčastnit smysluplných aktivit, ale i strávit čas v příjemném prostředí se svými vrstevníky, to vše bez dojíždění přímo v obci. Velmi příjemné bylo i poslední setkání mimo prostory rodinného centra závody na kolech. Podobné akce jsou nejen zážitkem pro děti, ale i příležitostí pro seznámení se a setkávání rodičů. Též chválím způsob prezentace rodinného centra na internetových stránkách a jejich častou aktualizaci. Martina Vítová In Tousen we have 5 classes of English with four different levels. All the classes involve the same basic philosophy. Thematic vocabulary is introduced and then we play games to learn it. There is a story and song (or songs) which have phrases that use the vocabulary we've learned and the children are encouraged to use these phrases during the lesson. The first class is with 3-4 yearolds. These classes can be a bit unruly and some of the children are hesitant to speak, but slowly they begin to have more confidence and react to English words. For example, one girl rarely speaks, but if I say the word "elephant" she can pick up the flashcard and give it to me. The second class is with 5-6 year-olds and they are quite good with the vocabulary they have learnt. The third and fourth classes are with 6-7 year-olds and they are able to learn more complex songs and follow longer stories. The last class is 9-10 years old and they are able to have (brief) conversations and answer questions about their feelings and preferences. Sometimes learning can be frustrating for the children, but they constantly surprise me with what they have picked up. Scott Byrnside 3

5 Historie Toušeňského Myšáka Občanské sdružení RC Toušeňský Myšák o.s. vzniklo v polovině roku 2007 a stalo se členem Sítě mateřských center o. s.. V září téhož roku bylo díky podpoře tehdejší paní starostky Ludmily Svobodové a vedení obce otevřeno Rodinné centrum U Myšáka v Domě seniorů U Byšických. Zakládající členky zde vytvořily dětskou hernu a klub rodičů, který se během několika dalších let stal centrem prevence sociálního vyloučení rodin s malými dětmi a centrem vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí, rodičů i seniorů. Naším cílem bylo vytvořit nízkoprahové centrum, přístupné rodinám různých národnostních, náboženských a sociálních vrstev. Umožnit novým rodinám integraci v obci, vytvoření komunity a přátelského prostředí pro mladé rodiny. Dále profesionalizace rodinného centra a vytvoření pracovního místa. V roce 2008 jsme získali dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Spolu s dotací obce, dárců a dobrovolné práce členů a uživatelů jsme tak mohli zahájit první etapu rekonstrukce a vybavení nazvanou RC U Myšáka v novém kabátě. Byly provedeny drobné zednické a instalatérské práce, odstraněn starý nábytek a zbytečné věci. Město zajistilo pokládku nové podlahové krytiny a instalaci nové kuchyňské linky. Tatínkové provedli výmalbu celého prostoru a maminky generální úklid a pomohly s vybavením RC. Roky 2009 a 2010 přinesly především nárůst návštěvnosti a rozšíření aktivit: Kurz první pomoci dětem, Předškoláček speciální příprava na školu, angličtina pro děti s rodilým mluvčím, hudební škola Yamaha, výtvarný a pohybový kroužek. K tomuto rozvoji významně pomohla dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje Byly tak poprvé uzavřeny Dohody o provedení práce. Prostor byl vybaven kvalitním stolem a židlemi pro děti, výtvarnými potřebami, didaktickými a cvičebními pomůckami. Zástupci sdružení se účastnili vzdělávacích seminářů a Regionálních setkání pořádaných Sítí MC o.s.. Začali jsme se také významně podílet na organizaci veřejných akcí v obci Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Dětský den, Adventní výtvarná neděle rozsvěcení stromečku, Lucie - lampionový průvod. Na jaře roku 2011 na zasedání Valné Hromady byla schválena změna stanov (název a adresa sdružení) a zvolen nový výbor sdružení. Zakládající členku a dlouholetou koordinátorku Blanku Novákovou Uhmannovou nahradila ve funkci Eva Tesařová Mátlová. V tomto roce jsme mohli vytvořit částečný pracovní úvazek na pozici koordinátorka Rodinného centra U Myšáka. Umožnila nám to dotace MPSV na zajištění provozu RC. Soustředili jsme se více na vzdělávání týmu (např. finanční vedení NNO, fundraising) a realizace aktivit pro rodiče: PC kurz, přednáška Zdravý úsměv péče o dětský chrup, sérii workshopů Radosti a strasti v rodině. 4

6 Rodinné centrum U Myšáka, jeho poslání a budoucnost Kdyby mi někdo před pěti lety řekl, co všechno mne čeká, určitě bych myšlenku na založení rodinného centra v Lázních Toušeni zadupala do země, ale když ve své naivitě někdo skočí do řeky, pak nezbývá než plavat. Děkuji všem, kdo plavali se mnou a fandím všem kdo poplavou dál. Tak jako soutok Labe a Jizery je na svém místě, jen voda v nich se mění, tak i Toušeňský Myšák v centru obce bude měnit svou tvář podle lidí, kteří jím projdou. Stále to však bude malé rodinné centrum, které čelí četné konkurenci velkých mateřských a rodinných center v okolí. Nikdy nebudeme svou velikostí tak zajímaví pro komerční sponzory a proto se bez základní dotace obce a jiných státních subjektů zřejmě neobejdeme. S dotacemi, nebo bez, jedna hodnota je k nezaplacení - přátelství, spolupráce a nadšení rodičů, kteří vykonávají spoustu práce zdarma a dobrovolně pro zachování projektu rodinného centra Toušeňský Myšák. Vždyť je to nejlepší způsob, jak vychovávat děti k nesobeckosti, sociálnímu cítění a zároveň v sobě objevit nečekané schopnosti a nutnost stále se učit něco nového. Kdyby mi někdo před pěti lety řekl, že nám bude okolí naše RC závidět, tak bych tomu nevěřila. Co je nejdůležitější pro maloměstské rodinné centrum? *členové a uživatelé, kteří se podílejí na chodu a spolupracují s koordinátorkou, jsou motorem RC *dobrá koordinátorka, která je duší i mozkem RC *minimální finanční dotace pro zajištění chodu RC Co je pro nás největší pochvalou? * zvyšující se počet uživatelů *pravidelně nás navštěvují rodiny z okolních měst, přestože tam mají svá MC *uznání odborné veřejnosti a kolegů z okolních MC *pravidelně se opakující scénky plačících dětí, které nechtějí odejít Naplnily se cíle našeho sdružení? *předností RC je nízkoprahovost, tj. otevřenost všem bez rozdílu sociálního postavení, národnosti i náboženství *RC se stalo vzdělávacím, kulturním a informačním centrem, místem vzájemné pomoci a přátelství * svou činností přispíváme k rozvoji našeho městyse a snažíme se být jeho nedílnou součástí Blanka Nováková Uhmannová 5

7 Vedení, zaměstnanci a dobrovolníci Členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami. Statutárním orgánem sdružení je výbor složený ze tří jednatelů, kteří jednají jménem sdružení a to každý z nich samostatně. Více viz. stanovy RC. Členové výboru sdružení do : Blanka Nováková Uhmannová, Kateřina Trafinová, Eva Tesařová Mátlová Členové výboru zvoleni : Ing. Iveta Nachtmannová, Blanka Nováková Uhmannová, Eva Tesařová Mátlová V roce 2011 nemělo občanské sdružení uzavřenu žádnou pracovní smlouvu. Na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce pracovali: Bačová Kateřina, Dvořáková Hana, Dzumpelová Ludmila, Fantíková Petra, Hájková Lucie, Herynková Kateřina, Chvojková Marie, Kunclová Kateřina, Linková Marta, Nováková Uhmannová Blanka, Schwägerlová Jitka, Soukupová Hana, Šincová Anna, Tesařová Mátlová Eva, Trafinová Kateřina. Dobrovolníci: Adamczyk Magda, Bláhová Martina, Horáková Soňa, Choděrová Gábina, Koderová Božena, Mašková Petra, Novák Marek, Sejkorová Denisa, Šídlová Romana, Tesař Pavel Odbornou praxi v RC absolvovala paní Schwägerlová Dagmar. Účetnictví včetně daňového přiznání zpracovala Iveta Nachtmannová. Kampaně a projekty Město pro děti dění v obci s ohledem na děti a jejich potřeby, zjišťování na nezávazných debatách, výstupy jsme předali vedení obce. Ve spolupráci se Sítí MC. Mine, mezinárodní Potkej svět v mateřských centrech - zviditelnění mateřských center, posílení sounáležitosti jednotlivých MC v mezinárodní pospolitosti. Připojili jsme se vyvěšením plakátků. Ve spolupráci se Sítí MC. Letní kurzy angličtiny s rodilým mluvčím: týdenní program pro děti od 3 do 11 let, formou zážitkové pedagogiky si děti procvičí angličtinu. Ve spolupráci s Jazykovou školou Carpinus. Blesková humanitární sbírka po katastrofálních povodních jsme dne vyhlásili pomocí místního rozhlasu sbírku na níž reagovalo spoustu místních občanů. Velmi nás potěšil zájem veřejnosti pomoci potřebným. Vždyť příště můžeme volat SOS my. Koordinovala Blanka Nováková Uhmannová. 6

8 Návštěvnost dětí dospělých jednotlivých návštěv provozních dní Je potěšující, že v roce 2010 a 2011 si k nám našlo cestu vždy o třetinu více klientů. Počet jednotlivých rodin, které nás v roce 2011 navštívily opakovaně, dosáhl čísla 81 (mimo venkovních akcí). V předchozích letech nebyl tento údaj zjišťován. Pravidelný program Dopolední herny děti si za přítomnosti rodičů hrají se svými vrstevníky. V rámci herny cvičení Angličtina s rodilým mluvčím 5 skupin a dopolední program pro děti od 3 do 11 let Tvoření práce s neobvyklými materiály, hledání vlastní nápaditosti Cvičeníčko pohyb za doprovodu říkaček a písniček, skupiny rozděleny dle věku dětí Předškoláček příprava na školu s logopedií pod vedením odborného pedagoga Hudebně dramatický kroužek soubor písniček, říkanek, soutěží a her Hopsání protáhnutí na nafukovacím hradu Výběr jednorázových akcí Jak na počítač dopoledne vyhrazeno problematice PC. Pro rodiče. Jesličky a vánoční zvyky přiblížení tradic moderní rodině. Pro rodiče s dětmi. Lucie, Lucie lampiónový průvod Toušení. Pro rodiny. Pohádkohraní série pohádek s následnou výt. dílnou a zpíváním. Pro rodiče s dětmi. Zdravý úsměv - přednáška jak správně pečovat o dětský chrup. Pro rodiče. Workshop č Radosti a starosti v rodině pět interaktivních setkání zabývajících se rodinnou tématikou. Pro rodiče. 7

9 Jednorázové akce Datum Název akce Dětí Dospělých únor Karneval neměřitelné březen 7.3. Zdravý úsměv - přednáška Valná hromada 0 9 duben 5.4. Stříhání dětí Velikonoční výtvarná dílna 13 9 květen Dětský den - spolupráce s OÚ červen Jak na počítač 0 5 srpen Blesková humanitární sbírka - povodně skupiny Letních kurzů angličtiny 19 0 září Pracovní schůze Týden otevřených dveří Pohádkohraní 9 5 říjen Workshop, setkání Bazárek Workshop, setkání Pohádkohraní Workshop, setkání listopad Valná hromada Lucie, Lucie - spolupráce s OÚ neměřitelné Workshop, setkání Adventní dílna Pohádkohraní 6 3 prosinec Workshop, setkání Jesličky a Vánoční zvyky Dětský Silvestr

10 Kontaktní a identifikační údaje Toušeňský Myšák o.s., člen Sítě MC Sídlo: Za Školou 414, Lázně Toušeň IČO: Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne pod číslem VS/1-1/67 940/07-R Statutárním zástupcem je výbor sdružení tvořený: Ing.Bačová Kateřina, Ing.Nachtmannová Iveta, Tesařová Mátlová Eva. V tomto složení od Web: tousensky-mysak.cz Tel.: Číslo účtu: /2010 u Fio banky 9

11 Finanční zpráva za rok 2011 Přehled finančních výdajů celkem z toho dotace MPSV Kancelářské potřeby Učební a výtvarné potřeby Čistící a hygienické prostředky Ostatní provozní materiál Spotřeba materiálu Prodané zboží - potraviny Prodané zboží - učebnice Prodané zboží Vzdělávání Telekomunikační služby Ostatní služby Služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Mzdové náklady celkem Náklady roku 2010 celkem Rozložení příjmů podle zdrojů 2% 1% 4% 27% 66% prodej služeb prodej zboží člen. přísp. příspěvky MPSV 10

12 Přehled příjmů Vstupné na akce, kurzovné Tržby za ostatní služby Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží - potraviny Tržby za prodané zboží - učebnice Tržby za prodané zboží Úroky 6 Úroky celkem 6 Přijaté členské příspěvky Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky Přijaté příspěvky celkem Dotace MPSV Provozní dotace celkem Příjmy za rok 2010 celkem: Hospodářský výsledek Komentář: RC nemá žádné zásoby ani nevytvořilo žádný majetek vlastní činností RC nemá žádný odpisovaný majetek a nebyly používány zahraniční měny Kontrola ze strany OSSZ v roce 2012 shledala bezdlužnost organizace Náklady na nájem a energie nám byly obcí odpuštěny. Za rok 2011 doúčtujeme v následujícím roce. Viz. Dodatek k Výroční zprávě za rok

13 Poděkování Za podporu především našim rodinným příslušníkům, starostce MVDr. Jitce Myslivečkové a zastupitelstvu obce za poskytnuté prostory a odpuštění nájmů a poplatků za energie, správci Domu seniorů U Byšických Aleši Lerchovi, Síti MC o.s. za pomoc a poradenství. Za spolupráci všem dobrovolníkům a lektorům, Jazykové škole Carpinus, Divadelnímu spolku při TJ Sokol Lázně Toušeň, starším žákyním ZŠ za ztvárnění Lucií, redakční radě Toušeňského Floriána. Za propagaci obecnímu rozhlasu, čtrnáctideníku Náš REGION, místní organizaci ODS za propůjčení vývěsní tabule. Za finanční podporu fyzickým dárcům: p.mrázové, p. Fantíkové, p.valesové, p.hronkovi, p.fulínové, p.douděrové, p.černé, p.trafinové Dále MPSV za provozní dotaci, Ikea za drobné dary a zařízení herny, Billa a Libertas za drobné dary a Power It za IT podporu a cartrige. Velmi oceňujeme Vaši pomoc a zapojení dobrovolníků a všem srdečně děkujeme! Plány do budoucna Nadále bychom rádi zachovali udržitelnost celoročního provozu rodinného centra. Chceme minimálně zachovat stávající nabídku programů napomáhající integraci rodičů s dětmi na MD/RD a podporovat mezigenerační soužití. Zkvalitňovat služby a zvyšovat jejich dostupnost dostatečnou informovaností veřejnosti, zvyšovat odbornost a profesionalizaci týmu soustavným vzděláváním. Aktivně se podílet na společných projektech i životě naší obce. Ohrožení existence a činnosti RC vidíme v nejistotě financování NNO, růstu režijních nákladů a konkurence. Naši spolupráci může ovlivnit i změna politického vedení v kraji či obci a jeho vliv na prorodinnou politiku. 12

14 V roce 2011 nás podpořili: Lázně Toušeň Zpracovala a graficky upravila: Eva Tesařová Mátlová Ve Výroční zprávě byly použity obrázky dětí z RC Toušeňský Myšák o.s. Za Školou 414, , Lázně Toušeň Tel: IČO: Bankovní účet: /2010 (Fio banka) Vydáno v červnu 2012 v nákladu 20 výtisků 13

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011 Rodinné centrum Pastelka Výroční zpráva 2011 Základní údaje Rodinné centrum PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Kašpárek Mělník, o.s.

Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2011 www.kasparek-melnik.cz Poslání Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás.4 Úvodníček aneb co přinesl

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

Úvod. Obsah. Poslání, vize 2 Naše činnosti v roce 2014 3 Realizované projekty v roce 2014 8 Pohled do roku 2015 15 Finanční zpráva 16 Poděkování 20

Úvod. Obsah. Poslání, vize 2 Naše činnosti v roce 2014 3 Realizované projekty v roce 2014 8 Pohled do roku 2015 15 Finanční zpráva 16 Poděkování 20 Úvod Rok 2014 je za námi a před námi jsou nové výzvy, které vycházejí i z toho, čím jsme si prošli. Významným krokem bylo především vytvoření prvního strategického plánu naší organizace za účasti 20 členů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO 0 Výroční zpráva o činnosti j 2 0 0 8 v Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO s OBSAH Slovo úvodem..................................................... 3 Krátké představení Pexesa...........................................

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RC Domeček o.s., Flesarova 49, 503 46 Třebechovice pod Orebem, rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

www.kasparek-melnik.cz

www.kasparek-melnik.cz uyi Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2009 www.kasparek-melnik.cz 1 2 Obsah Pohádka o Kašpárkovi... 4 Co nabízí RC Kašpárek... 6 Ohlédnutí za uplynulým,

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 22732322, č.účtu: 2088014309/0800 Provozovna: U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s.

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Výroční zpráva 2012 Stránka 2 OBSAH Úvodní slovo... 4 Co nabízíme... 6 Volnočasové aktivity 2012... 9 Herny... 9 Kroužky... 10 Jednorázové akce pro rodiny... 12 Vzdělávací

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2 3 Úvodní slovo Při zhodnocení roku 2006 musím konstatovat, že byl pro naše sdružení přelomový a velice náročný. V roce, kdy sdružení oslavilo 10.

Více

Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek z.s.

Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek z.s. Výroční zpráva Mateřského centra Břežánek z.s. 2 OBSAH Úvodní slovo...3 Vznik, poslání a cíle...3 Činnost v roce 2013...3 Aktivity pravidelné...3 Program 2013......4,5 Aktivity jednorázové...6,7 Miniškolička...8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 InBáze, z. s. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více