Miroslav Dvořák Nebojme se inovací a nových řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Dvořák Nebojme se inovací a nových řešení"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Miroslav Dvořák Nebojme se inovací a nových řešení

2 Letní škola v Nových Hradech vychovala už 600 mladých vědců hraničí, lze říci, že se zapojujeme do celoevropského brain drainu, odlivu mozků, v tomto případě s pozitivním znaménkem pro Českou republiku, dodal Dalibor Štys. Na základě existence Letní školy v Nových Hradech vznikla již celá řada vědeckých výstupů, které jsou chráněny patentem nebo se k patentové ochraně připravují. Mnozí z absolventů dnes pracují na nejprestižnějších vědeckých a vývojových pracovištích doma i ve světě a publikují v odborných časopisech články z oblasti matematické biologie, chemické fyziky či biomedicíny apod. Přes všechny přínosy, které letní školy jednoznačně přináší, nás trápí nestabilita jejich financování. Částečně se nám sice daří provoz financovat z projektů Evropské unie, poměrně velkou část ale hradíme z prostředků ústavu na vědeckou činnost. O tom, že se nejedná o levnou záležitost svědčí skutečnost, že v nejúspornější variantě, kterou jsme realizovali v roce 2007, vyšly náklady na více než 500 tisíc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Již celé desetiletí přijíždějí studenti z několika zemí do Nových Hradů, aby zde v průběhu letních měsíců absolvovali cyklus seminářů a přednášek z oblasti vědy, výzkumu a vývoje. O novohradskou Letní školu mají zájem studenti z Čech i zahraničí, středoškoláci i vysokoškoláci. V roce 2011 se jich zde sešlo více než sedmdesát - 29 středoškoláků z Čech, Slovenska, Polska a Ukrajiny, 24 českých studentů Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického, Masarykovy Univerzity, Západočeské univerzity, Jihočeské univerzity a Univerzity obrany a 19 zahraničních vysokoškoláků z Mexika, Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Za uplynulých deset let tak branami školy prošlo 314 středoškolských a 294 vysokoškolských studentů. Program Letní školy koncipujeme jako čtyřtýdenní. V prvním týdnu probíhají exkurze, vesměs po vědeckých pracovištích v jižních Čechách a Rakousku, a přednášky. Studenti ale mají možnost namísto exkurzí absolvovat certifikovaný kurz. V nabídce letošního ročníku byly kurzy Klimatologie a statistika a Stochastické systémy. V dalších dvou týdnech a na začátku třetího probíhají práce na výzkumných projektech z oblastí molekulární biologie, biotechnologie, aplikované fyziky a fyzikální chemie, vesměs v aplikacích do medicíny nebo užité biologie, vyjádřil se k programu letní školy Dalibor Štys, ředitel ústavu fyzikální biochemie Jihočeské univerzity v Nových Hradech. Dodal, že všichni účastníci mají možnost samostatně pracovat na vědeckých projektech ve špičkově vybavených výzkumných laboratořích Jihočeské univerzity a Akademie věd. Téma projektu si vybírají dle jejich zájmu a odborného zaměření. Mezi velmi oblíbené patří biologické projekty, dále pak fyzikální, ekologické a projekty související s výpočetní technikou. Dosažené výsledky studenti prezentují na závěrečném mini-sympóziu před odbornou komisí v závěru posledního, čtvrtého, týdne. Součástí programu je také ceremonie předávání certifikátů a prezentace projektů formou plakátů a veškerých aktivit souvisejících s letní školou pro širokou veřejnost, takzvaný Science Festival. Řada českých a většina zahraničních absolventů letní školy se stává doktorandy doktorského studijního programu Biofyzika, jediného doktorského programu s fyzikálním a technickým zaměřením na Jihočeské univerzitě. Studenti jsou vždy dobře připraveni, zaujatí a s mimořádným zájmem o obor. A protože u nás v mnoha případech zůstávají i studenti ze zakorun, vyjádřil se k otázce financování Dalibor Štys. Jednou z cest jak financování částečně vyřešit, je nabídnout jihočeským průmyslovým podnikům zapojení do procesu získávání a výběru kvalitních studentů. Více než desetileté výsledky existence Letní školy v Nových Hradech ukazují, že Jihočeská univerzita a Akademie věd v Českých Budějovicích a Nových Hradech jsou schopny přilákat ty nejlepší studenty ve svých oborech. Obstojí skvěle při experimentální práci a mají tedy potenciál obstát i ve výzkumu a vývoji nejen v průmyslových firmách. Pokud by podnikatelská veřejnost Jihočeského kraje našla způsob jak se studenty zahájit spolupráci na projektech, bylo by to jistě ku prospěchu věci a já bych to velice vřele doporučoval. Letní škola by mohla být takovým prubířským kamenem pro další celoroční spolupráci, doplnil ředitel Jihočeské hospodářské komory Jiří Stráský. Organizátorem Letní školy v Nových Hradech je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav fyzikální biologie (ÚFB JU) ve spolupráci s Ústavem systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR, v.v.i. (ÚSBE AV ČR) v rámci Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech. Jedná se o několikatýdenní letní vzdělávací kurzy pro studenty středních a vysokých škol z České republiky, Slovenska i dalších zemí světa. Letní školy v Nových Hradech byly v roce 2011 financovány z projektů programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR) a Interreg IVC. Více informací o celé organizaci je k dispozici na inzerce 2

3 Investice do vzdělávání zaměstnanců se rozhodně vyplatí, říká Růžena Štemberková Nejen firmy si dnes již uvědomují nezbytnost investic do vzdělávání svých zaměstnanců. Také zaměstnanci vědí, že chtějí-li si budovat kariéru a vydělávat víc peněz, jejich profesní rozvoj nástupem do zaměstnání nekončí. Do rozvoje vzdělávacích akcí se na jihu Čech již řadu let aktivně zapojuje Jihočeská hospodářská komora. O jednom z právě probíhajících projektů jsem si povídala s Mgr. Růženou Štemberkovou, vedoucí oddělení zahraničních vztahů. Jihočeská hospodářská komora je nositelem tříletého projektu Vzdělávání v dopravě. S jakou myšlenkou tento projekt vznikl? Naštěstí již dávno minula doba, kdy se po nástupu do zaměstnání již nikdo nezajímal o další odborný rozvoj zaměstnanců. I přes tento posun ale stále vnímáme ve vzdělávání určité rezervy a proto iniciujeme takové projekty, které si dávají za cíl zlepšit odbornou úroveň zaměstnanců v našich firmách. Vznik projektu jsme iniciovali na základě požadavků některých firem, které si uvědomují význam vzdělávání, nemají ale mnohdy ani personál, který by pro ně tak rozsáhlá školení zajistil, ani zkušenosti s realizací projektů za podmínek dotačních programů. Tímto projektem aktuálně zaměřujeme pozornost na firmy podnikající v oboru doprava, ale jistě by našel uplatnění i v dalších oborech. Můžete přiblížit zapojení JHK do tohoto projektu? Jihočeská hospodářská komora je v rámci tohoto projektu nejen iniciátorem, ale také realizátorem všech jednotlivých aktivit. V praxi to znamená, že zajišťujeme komplexní služby pro všechny zapojené firmy, kterých jsou téměř dvě desítky, a několik stovek účastníků vzdělávacích akcí. Pod pojmem komplexní servis mám na mysli veškerou administrativu, organizační zajištění všech jednotlivých akcí, komunikaci se zástupci zapojených firem i se samotnými účastníky projektu, průběžné vyhodnocování aktivit a v neposlední řadě poměrně složitá výběrová řízení. Všechno musí proběhnout tak, aby nehrozilo krácení či dokonce odebrání přislíbené dotace. Co si od projektu slibujete? Díky financím, které jsme tímto projektem sehnali, umožníme dvěma desítkám dopravních firem odborný růst zaměstnanců. Jde nám především o zvýšení, prohloubení a rozšíření odborné kvalifikace pracovníků, které je zejména v současné době velice důležité jak pro udržení zaměstnání, tak pro zvýšení konkurenceschopnosti firem. Podle kterých kritérií jste vybírali firmy? Oslovili jsme členské firmy Jihočeské hospodářské komory a představili jsme jim naše záměry. Velice pozitivní pro úspěch celého projektu je, že firmy měly o cyklus školení skutečný zájem, což se samozřejmě odráží všemi aktivitami napříč celým projektem. Co všechno je součástí projektu? Na koho je projekt zaměřen? Projekt jsme koncipovali pro firmy podnikající v oboru doprava. Jednotlivá školení jsou cílena do oblasti technické (servisní technici a diagnostici), výkonné (řidiči kamionové přepravy, autobusů, trolejbusů) a manažerské (střední a top managament). Uplynul první půlrok realizace. Jak hodnotíte dosud uskutečněné aktivity a co vás ještě čeká? Jak jsem již zmínila, dopravní firmy měly o cyklus školení pro své zaměstnance zájem, takže velmi aktivně přistupují k vzájemně dobré spolupráci. Hned v počátku jsme se zástupci firem prodiskutovali jejich požadavky na školení a také dosavadní zkušenosti s různými dodavateli školících modulů a celý projekt jsme pak přizpůsobili jejich požadavkům a možnostem tak, aby nedocházelo během vzdělávání zaměstnanců k narušení běžného fungování firem. Velmi dobře se rozběhla výuka angličtiny a němčiny se zaměřením na dopravu. Máme za sebou také první kolo manažerského vzdělávání s orientací na psychologii obchodního jednání a krizový managament, a daňový seminář. Oba semináře budou pokračovat v podzimních měsících. Věnovali jsme se také problematice vystupování a chování vůči cestujícím ve veřejné dopravě a na podzim nás čekají například školení mechaniků a školení zaměřená na měření emisí. Čtenáře by jistě zajímala konkrétní čísla... V prvních šesti měsících jsme prostřednictvím projektu podpořili profesní rozvoj celkem 678 osob bez ohledu na počet absolvovaných kurzů. Přepočítám-li to na osoby proškolené v jednotlivých kurzech, dojdeme k číslu 2881 osob (z toho 2060 mužů, 821 žen). V průběhu tří let, tj. do prosince 2013, což je stanovená doba realizace projektu, bude proškoleno 1700 osob bez ohledu na počet absolvovaných kurzů a 6000 osob, které ukončí vybrané kurzy. Jedná se o poměrně rozsáhlý projekt a pravděpodobně se nelze nevyhnout problémům... Zatím se nám daří projekt realizovat v souladu s nastaveným harmonogramem a bez problémů. Vyskytují se samozřejmě situace, kdy je potřeba například operativně přesouvat některé termíny, nejedná se ale o nic zásadního. Vzdělávání v dopravě není jediným projektem komory, jehož cílem je zvyšování úrovně informovanosti a vzdělávání... Ano, současně realizujeme projekty Impuls pro kariéru, který se věnuje zatraktivnění technických oborů a motivaci žáků ke studiu na technických školách, a Efektivní energetický region jižní Čechy-Dolní Bavorsko zaměřený na zlepšení informovanosti o výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb. V nedávné době jsme úspěšně ukončili realizaci projektu Standort: Aktiv Interregional podporujícího příliv investic do jihočeského regionu. Z nově připravovaných bych zmínila například projekt, který pod názvem Úspěšná mládež ČR Rakousko cílí na vzdělávání mladistvých. Jaká je z Vašeho pohledu situace ve firmách a co byste poradila těm, které se dosud z jakýchkoliv důvodů vzdělávání zaměstnanců brání? Význam vzdělávání má naštěstí vzestupnou tendenci. Firmy dnes již mnohdy vzdělávání zaměstnanců nejen podporují, ale naopak vyžadují. Motivace pro obě strany je jasná. Lépe vzdělaní zaměstnanci jsou schopni poskytovat kvalitnější služby, podávají lepší výkony a zákazník získává profesionálnější servis. Taková firma pak lépe obstojí v konkurenčním prostředí a může pružně reagovat na požadavky trhu. Na druhé straně zaměstnanci firmy jsou odborně zdatnější a lépe finančně ohodnoceni, zvyšuje se jejich spokojenost a klesá fluktuace. Investice do vzdělávání zaměstnanců se tedy rozhodně vyplatí. Požádám Vás o slovo na závěr... Situace na trhu se neustále vyvíjí a kdo chce uspět, musí se neustále přizpůsobovat novým zákonům, trendům v daňové problematice, personalistice, obchodu, účetnictví, grantových programů atd. Těch informací je každoročně velké množství v mnoha oborech a není v silách podnikatelů si je všechny projít a nastudovat. Proto Jihočeská hospodářská komora všechny novinky monitoruje a snaží se je podnikatelům předávat v jakési stravitelnější formě. Vyzvala bych proto touto cestou všechny jihočeské subjekty, aby využívaly naše služby a aby se na nás obracely se svými problémy. Já i moji kolegové velice rádi pomůžeme, ať už se jedná o grantové poradenství, zahájení podnikání v zahraničí, vyhledávání obchodních partnerů, vzdělávání zaměstnanců na všech profesních úrovních, a celou řadu dalších oblastí, které usnadní cestu podnikáním. 3

4 Vzdělávejte se pro růst Pružně reagovat na očekávané oživení ekonomiky a umožnit firmám, aby připravily své zaměstnance na nové nároky, které na ně budou kladeny v oblasti jejich profesní odbornosti. Takové jsou hlavní cíle programu Vzdělávejte se pro růst!, jehož jednotlivé aktivity jsou realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jednou z výhod členství v Jihočeské hospodářské komoře je pravidelná informovanost o možnostech získání finančních prostředků z dotačních programů. Začátkem července zorganizovali zástupci českokrumlovské oblastní kanceláře JHK pro podnikatele seminář o nově otevřeném dotačním programu Vzdělávejte se pro růst!, jehož hlavním cílem je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP a kteří v této souvislosti potřebují odborně vzdělávat nynější nebo nově přijaté zaměstnance. Zareagovali jsme na vyhlášení programu a ve spolupráci se zaměstnanci krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích jsme uspořádali konzultační dopoledne pro potenciální žadatele o dotaci. Seznámili jsme je se základními informacemi o vyhlášené výzvě, nastínili postup při zpracování žádosti o dotaci, detailně vysvětlili a popsali všechny požadované přílohy, výběr dodavatelů školení a způsob realizace vzdělávacích aktivit. Poskytli jsme rovněž kontakty na pracovníky jednotlivých poboček úřadů práce v Jihočeském kraji, na které se mohou obracet s dalšími dotazy. Na semináři zazněly dotazy zejména na náročnost administrace, řízení projektu i závěrečné vyúčtování, podotkla k programu semináře Zdenka Doleželová. Projekt je určen pro malé, střední i velké podniky podnikající v odvětvích strojírenství, stavebnictví, pohostinství a gastronomie, nezávislý maloobchod, terénní sociální služby a odpadové hospodářství. O finanční příspěvek mohou tedy zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a zároveň budou buď přijímat nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odbornost stávajících zaměstnanců. Dotaci z programu bychom rádi využili, protože díky ní můžeme poskytnout našim lidem jejich další profesní rozvoj. To vnímáme jako velmi potřebné, protože pracovní trh se neustále rozvíjí, přicházejí nové výrobní procesy a technologie a zaměstnanci na všech pozicích se potřebují neustále vzdělávat. Jen tak dokážeme rozšiřovat naše výrobní a obchodní aktivity a posílit konkurenceschopnost firmy tak, abychom byli schopni pružně reagovat na náročné požadavky zákazníků, vyjádřila se k programu Ilona Walnerová z firmy Jihostroj a.s. Velešín. Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na odborné vyškolení, rekvalifikace a zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců. Současně jsou jim z programu hrazeny mzdové náklady zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání. Podzimní setkání u kulatého stolu přinese diskuzi o školství i výstavu výtvarných prací V rámci realizace projektu Impuls pro kariéru, který Jihočeská hospodářská komora realizuje od března tohoto roku a o kterém jsme informovali v minulých číslech Zpravodaje JHK, se 25. října 2011 uskuteční setkání pedagogů, personalistů, zaměstnavatelů a zástupců škol a státních organizací u kulatého stolu. Hlavním tématem jednání bude popularizace technických oborů. Sejdeme se v prostorách jihočeského letiště, abychom zde účastníky nejen seznámili s provozem letiště, ale také s možnostmi uplatnění absolventů technických škol právě u akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Hostem setkání bude Václav Klaus mladší, který zde v přednášce Školy a hospodářství pohovoří mj. o vývoji českého školství a jeho předpokládaných dopadech na českou ekonomiku, uvedla k programu semináře Helena Halabicová z Jihočeské hospodářské komory. Součástí setkání bude rovněž vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, ve které měli žáci tříd základních škol navrhnout plakát na téma technika-škola-práce. Vítězná práce bude podkladem pro jednotnou vizuální identitu všech informačních materiálů, které v rámci projektu vzniknou. Jedná se o webový portál a tiskoviny zaměřené na motivaci žáků ke studiu na technicky zaměřených školách. Vznikne rovněž brožura, která žákům přiblíží zaměření technických oborů na konkrétních jihočeských školách a možnost následného uplatnění. Brožura bude dále obsahovat informace o firmách, které mohou nabídnout technicky kvalifikovaným absolventům pracovní pozice. Součástí bude výstava nejlepších prací žáků, které byly do soutěže zaslány. Bohužel nemůžeme zrealizovat původní záměr vystavit všechny práce, ačkoli by si to zasloužily. Do soutěže se zapojilo velké množství základ- ních škol a sešlo se mnoho návrhů. Dětem a bezesporu i pedagogickým pracovníkům patří velký dík za jejich nadšení, se kterým se do soutěže zapojili, dodala na závěr Helena Halabicová. Více informací o připravovaném Setkání u kulatého stolu vám poskytne pracovník nově zřízeného informačního centra I-Point, které také vzniklo v rámci projektu v sídle Jihočeské hospodářské komory, Husova 9, České Budějovice. Kontaktní osobou je Helena Halabicová - tel.: Realizace projektu byla podpořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. inzerce 4

5 Vyberte si tu správnou školu S cílem představit možnosti vzdělávání a usnadnit tak žákům devátých tříd základních škol směr jejich dalšího profesního rozvoje, se koná letos na podzim (11. listopadu) v Jindřichově Hradci již desátý ročník prezentační výstavy středních škol a učilišť. Školy zde zastupují jak žáci, tak učitelé a výchovní poradci, aby odpověděli potenciálním studentům na jejich dotazy ohledně podmínek studia na jejich škole i možnostech budoucího uplatnění. Na žáky základních škol čeká v posledním roce školní docházky těžký úkol vybrat si takovou školu, která jim umožní kvalitní vzdělání a připraví je tak na úspěšný vstup na trh práce. Burza práce je tu proto, aby jim při výběru pomohla, řekla Jana Ježková, ředitelka oblastní kanceláře JHK v Jindřichově Hradci. Žáci, jejich rodiče a další zájemci zde získají informace o středních školách a učilištích. K dispozici bude studijní nabídka vzdělávacích zařízení, nezbytné informační tiskoviny, případně videoprojekce. V současné době kontaktujeme vzdělá- vací zařízení nejen v Jihočeském kraji, ale také na Vysočině a Jihomoravském kraji. Burzy škol se každoročně účastní více jak 40 středních škol a učilišť. Díky takzvaným slabým ročníkům v posledních letech, kdy žáků ubývá, školy o žáky doslova bojují a snaží se na Burze škol opravdu předvést. Lákají žáky na moderní vybavení, rozšířenou nabídku výuky cizích jazyků, možnost zahraničních cest i volnočasové aktivity. Díky již zmíněným slabým ročníkům mnohé školy v současné době nedělají ani přijímací řízení, doplnila Jana Ježková. Školská zařízení se na Burze škol prezentují nejen prostřednictvím propagačních materiálů, ale připravují pro potenciální studenty i zajímavý program. V loňském roce například jindřichohradecká Střední škola stravování a služeb připravila bohaté občerstvení a soběslavské Střední odborné učiliště mělo na výstavě pravou kovářskou výheň, aby zde mladí studenti předvedli návštěvníkům výstavy, co dovedou. Z výstavy si tak někteří odnášeli kované výrobky, například v podobě svícnu. ZVEME VÁS NA EXKURZE 22. září - Vodní elektrárna Lipno Oblastní hospodářská komora Český Krumlov přináší možnost seznámit se s historií výstavby a současným provozem Vodní elektrárny Lipno. Exkurze je pro členy JHK zdarma. 27. října - TPCA Kolín a ŠKODA AUTO Mladá Boleslav Oblastní hospodářská komora v Českém Krumlově připravila pro podnikatele a ostatní zájemce možnost prohlídky výroby osobních automobilů na domácí půdě V případě vašeho zájmu o exkurze kontaktujte ředitelku českokrumlovské kanceláře Jihočeské hospodářské komory Mgr. Zdenku Doleželovou na tel. čísle nebo

6 Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslav Dvořák: Přechodné uzavření pracovních trhů nic neřešilo S platností od 1. května 2011 otevřely Německo a Rakousko pracovní trh pro obyvatele sedmi členských zemí, které vstupovaly do EU v roce Toto přechodné období mělo ochránit jejich pracovní trhy před levnou pracovní silou z postkomunistických zemí. Vítají nyní Češi otevření pracovního trhu? Považují možnost pracovat za hranicemi za výzvu? Lákají je vyšší výdělky? Právě na toto téma hovoříme s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem. Po otevření německého a rakouského pracovního trhu mohou nyní Češi v sousedních zemích pracovat bez zvláštního povolení. Zaznamenali jste zvýšený zájem o práci v zahraničí? Už před sedmi lety jsem říkal, že k výraznému odchodu Čechů za prací do Německa nebo Rakouska nedojde. Nyní se moje domněnky jen potvrzují. Je zřejmé, že kdo v zahraničí pracovat chtěl, cestu a způsob si našel hlavně v zemích, které se příchodu pracovních sil z východních zemí nebránily. A nejen tam. Země z tehdejší evropské patnáctky měly obavy, že by příliv pracovních sil z nových členských zemí zvýšil nezaměstnanost. Jak se díváte na to sedmileté přechodné období dnes? To bylo politické rozhodnutí. Signál vlád jejich voličům, ať už rakouským nebo německým, že je dokážou ochránit před snižování mezd a růstu nezaměstnanosti. Nic víc. Ekonomické výsledky a různé studie ukázaly, že k ničemu takovému by nedošlo. Nakonec příklady zemí jako Velké Británie, Irska nebo Nizozemska svědčily o tom, že pracovní síly z Čech, Slovenska, Maďarska a dalších zemí jejich trh práce nijak výrazně neovlivnily a z jejich příchodu hospodářství profitovalo. Jsou podobné obavy zbytečné i dnes? Nejsem politolog, ale pro tyto vyspělé ekonomiky je charakteristické, že v málo atraktivních oborech a profesích jiná pracovní síla než zvenku ani nedělala. Nakonec Česko začíná procházet podobným vývojem. I při vyšší míře nezaměstnanosti Češi o těžkou nebo jak se říká neatraktivní práci, nemají zájem. Tyhle práce pak zastávají třeba Ukrajinci. Proto otevření rakouského a německého pracovního trhu pro Čechy nikoho neohrozí. Na druhou stranu pro někoho to může být výzva, příležitost rozvíjet své dovednosti a kvalifikaci. To je individuální. Z manažerského života ale vím, že většina lidí, kteří pracovali v zahraničí, se časem vrátí domů. A přinesou si s sebou zpravidla i globální rozhled a zkušenosti, které mohou uplatnit při práci v českých firmách. To jsme mluvili hlavně o jednotlivcích. Je situace u firem stejná nebo se liší? Co se týká firem, zájem o přesídlení do zahraničí jsme zaznamenali u těch, které stále pociťují dopady hospodářské recese a nedaří se jim získávat v Čechách zakázky. Jsou to některé stavební firmy a ty, které podnikají ve službách. Co jazyková vybavenost? Ačkoliv sousedíme s německy mluvícími zeměmi, hlavním jazykem ve školách je přece jen angličtina. Neznalost němčiny může být opravdu jedním z důvodů, proč se Češi za prací do Německa nijak nehrnou. Jsou ale obory jako hotelnictví a gastronomie, ve kterých evidují tamní úřady práce dlouhodobě nedostatek personálu, a kde i v těchto německy mluvících zemích převládá angličtina. Jenom v jazykové bariéře bych důvody tedy nehledal. 6

7 Jedním ze strategických cílů HKČR a jejích oblastních kanceláří je pomoc podnikatelům při vstupu na zahraniční trh. Zvýšili jste rozsah aktivit v souvislosti s otevřením pracovního trhu v sousedních zemích? Na zájemce o práci v zahraničí jsme samozřejmě připraveni. V kancelářích Jihočeské hospodářské komory se dozví, jaké základní podmínky musí splnit, ať už se jedná o přihlášení k pobytu, hrazení zdravotního a sociálního pojištění nebo povinnost živnostníků přihlásit živnost na tamním živnostenském úřadě, což je příslušná pobočka Obchodní a průmyslové komory. Jste manažerem skupiny několika strojírenských a slévárenských podniků. V těchto technických oborech je již řadu let nedostatek vzdělaných odborníků. Nebojíte se, že uvolněním pracovního trhu v sousedních zemích odejdou i stávající specialisté, kteří si v zahraničí mohou vydělat přece jen víc peněz? Nebojím se a to hned z několika důvodů. Za prvé nejsme migrační národ. To znamená, že my Češi jsme složitě přesaditelní a máme vztah k té naší hroudě. Mobilita Čechů za prací obecně je na poměrně nízké úrovni, srovnáme-li to se zbytkem Evropy. Za druhé se životní úroveň Čechů za posledních sedm let zvýšila. V některých profesích si už lidé u nás vydělají podobné peníze jako v zahraničí. Velkou roli hrají také dosažené kariérní úspěchy. Za třetí: systém práce v Německu a u nás je dost odlišný. Ne, že by jeden národ pracovat víc než druhý, ale ve stylu managementu, řízení. Zejména na vyšších manažersko-technických pozicích dávám já osobně lidem větší volnost a možnost rozhodování. Ne každý snese jakousi sešněrovanost, se kterou jsem se v mnoha německých firmách setkal. A konečně je třeba si uvědomit, že poptávka je buď po vysoce specializovaných odbornících nebo naopak po lidech na práce poměrně náročné, ale ne příliš dobře placené. Je otázkou, do jaké míry o ně mají Češi zájem. Nakonec všimněte si, jak dopadla nedávná krize ve zdravotnictví a hrozící hromadné odchody lékařů. I když by pravděpodobně uplatnění v zahraničí našli, neodešli. Jak vnímáte současnou situaci na trhu práce po nedávné celosvětové recesi, která ochromila hospodářství nejen České republiky v letech ? Myslím, že navzdory všemu negativnímu co přinesla, v konečném důsledku došlo k pročištění a oživení trhu. Z firem byly nuceny odejít slabší články, méně kvalifikovaní lidé a lidé se slabší pracovní morálkou. Řekl bych, že aktuální nezaměstnanost kolem devíti procent odpovídá současné nabídce a poptávce trhu. Jak konkrétně poznamenala krize firmu MOTOR JIKOV Group? Krize nás na jedné straně donutila snížit personální stavy o 350 lidí. Na straně druhé nás ale zároveň přiměla vrátit se k hodnocení procesů, nákladů a provozní organizace a zavést efektivní postupy, které nám pomohly zvýšit úroveň přidané hodnoty včetně jejího poměru k pracovníkům a osobním nákladům. Stručně řečeno, museli jsme nalézt optimální řešení, abychom si udrželi finanční stabilitu. Přesto, že jsme v další době pak 100 zaměstnanců zase přijali, a máme tedy stále zhruba o 250 lidí méně, výkonově se přibližujeme předkrizovým letům. To znamená, že nás krize naučila řídit firemní procesy efektivněji a měla, ať to zní jakkoliv paradoxně, na firmu v tomto směru pozitivní dopad. Mnozí ekonomové tvrdí, že nastupující stabilizace trhu je jen dočasná. Co se podle vás bude dít, pokud se jejich předpovědi vyplní a krize se vrátí? Růst celosvětové ekonomiky má proti předpokládaným odhadům skutečně zpomalující tendenci. Německá, rakouská a česká ekonomika jsou v mnoha ohledech propojené nádoby. Takže jakékoliv zpomalení ekonomik sousedních zemí se dotkne nás všech, negativně ovlivní poptávku po službách i pracovní síle. Stejně jako tomu bylo v letech Mluvíme-li o nových možnostech Čechů na zahraničních trzích, uvažujete o tom, že by firma MOTOR JIKOV expandovala do zahraničí? My jsme dnes firmou exportní. Našimi největšími zákazníky jsou evropské trhy, především Německo, Anglie a Itálie. Sídlo a výroba v Čechách, tedy v srdci Evropy, nám nabízí optimální transportní vzdálenosti. Nemyslím si, že bychom v Motoru Jikov získali přesunem do jiné země nějaké zásadní výhody. Navíc používáme specifické technologie a počáteční investice by tak byla velmi nákladná a její návratnost nejistá. Máte dlouholeté manažerské a obchodní zkušenosti. Co byste tedy poradil podnikatelům? Nejsem ten, kdo by chtěl někomu radit. Podnikání ale nikdy nebylo, není a ani nebude bezproblémové a bez rizika. S tím se prostě musí počítat. V Motoru Jikov se spolu s optimalizací procesů snažíme nahrazovat výpadky na trhu novými zákazníky, výrobami a technologiemi. Není to jednoduché, dokonce bych řekl, že to je i dřina, ale jiné řešení neznám. Prostě, nesmí se stát na místě, je třeba navazovat další nové obchodní kontakty a nebát se inovací. Věřím, že i tyhle nové zkušeností nás pak posunou dál. Ing. Miroslav Dvořák (49) V roce 1986 absolvoval České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze. Jeho první kroky v profesní kariéře vedly do firmy MOTOR JIKOV, a.s. České Budějovice, kde působil jako asistent ve vývoji a konstruktér. Po sedmi letech (1993) přešel na pozici zástupce ředitele závodu 01 a po dalších dvou letech (1995) na pozici ředitele. V roce 1998 pak nastoupil do funkce ředitele a předsedy představenstva společnosti ADACO a.s., se sídlem v Jindřichově Hradci, která byla jednou z dceřiných společností skupiny M.I.C.B. a.s. V roce 2000 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti M.I.C.B (dnešní MOTOR JIKOV Group a.s.) Miroslav Dvořák se aktivně zapojuje do hospodářského i politického rozvoje nejen Jihočeského kraje, resp. celé České republiky, ale jeho aktivity přesahují za hranice státu. Je členem dozorčích rad a představenstev několika firem a institucí, předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory je od roku

8 Eaton elektronika uvítala nejvyšší představitele Třeboně V rámci pravidelných starostenských cest navštívil třeboňský starosta Jiří Houdek jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů jindřichohradeckého okresu - společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. a její znovuožívající areál na Otavanu v Třeboni. Firma Eaton Elektronika s.r.o. se nedávno umístila na 4. místě v oboru elektro v prestižní soutěži Czech TOP 100. zleva: Ing. L. Skála, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Houdek, Miroslav Bendl majitel společnost Starostenské cesty pořádají pravidelně jednotlivé oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory, s cílem seznámit zástupce měst s realitou v podnikatelských oblastech a seznámit je s problémy, se kterými se firmy potýkají. Na druhé straně zástupci firem mají během těchto setkání příležitost prezentovat podněty ke zlepšení podnikatelského prostředí v oblasti. Starostenské cesty mají v regionu tradici a u firem se stávají čím dál oblíbenější. Mnohé firmy totiž dnes již kladou důraz na firemní kulturu, příjemné pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity a rády se prezentují. Navíc jsou tato setkávání zástupců firem a města vhodnou příležitostí k prodiskutování témat týkajících se podnikání. Velmi často jsme svědky, že dojde ke zrodu nové aktivity prospěšné pro rozvoj oblasti, uvedla Jana Kočová, ředitelka oblastní kanceláře Třeboň Jihočeské hospodářské komory. Společnost Eaton Elektronika vstoupila na český trh v roce O 16 let později, v roce 2009, změnila v souvislosti s integrací do skupiny Eaton název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o. Významnou součástí společnosti Eaton Elektrotechnika je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, kde se vyrábějí proudové chrániče a jističe a rozváděčové skříně. S více než tisíci pracovníky se společnost řadí mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele jindřichohradeckého okresu i Jihočeského kraje. Klademe velký důraz na vysokou kvalitu výrobků, bezpečnost při práci i ochranu životního prostředí. Veškeré procesy jsou přesně popsány a nastaveny a samozřejmě sledujeme odezvu našich zákazníků, která je pro nás impulzem pro další zlepšování služeb. Jsem rád, že jsme mohli zástupcům města představit naše moderní provozy a projednat témata, která považujeme v dnešní době za důležitá. Shodli jsme se, že bychom v diskuzi nad některými otázkami v budoucnu rádi pokračovali, řekl ředitel závodu v Suchdole nad Lužnicí Josef Mazánek. Dodal, že od letošního července přechází firma postupně na nové označení - na výrobku i etiketě bude uveden název Eaton. Dojezdovou vzdáleností zhruba 20 minut od Třeboně je společnost Eaton Elektronika s.r.o. zajímavým zaměstnavatelem i pro obyvatele Třeboně. V době nedávné hospodářské recese, která ale v některých oborech přetrvává dodnes, celá řada firem na Jindřichohradecku i Třeboňsku výrazně omezovala pracovní místa. A právě tehdy našli někteří z těch, kdo se prakticky den ze dne ocitli bez práce, své uplatnění právě v Suchdole nad Lužnicí, konstatoval starosta Třeboně Jiří Houdek. V mnoha případech se jednalo o lidi zvyklé na úkolovou práci a směnný provoz, což jim výrazně usnadnilo hledání nové práce a přechod jako takový, doplnil slova starosty předseda rady oblasti JHK v Třeboni a předseda představenstva společnosti Otavan Třeboň a.s. Lubomír Skála. Dodal, že právě společnost Otavan Třeboň byla v době krize jednou z těch, které byly nuceny pracovní místa výrazně omezit a výrobní závod dočasně uzavřít. Celý bývalý areál Otavanu v Třeboni patří dnes společnosti HSP CZ s.r.o., tato společnost patří rozhodujícím akcionářům společnosti Otavan a.s. a Otavan je zde také jedním z nájemců. Postupně zde nacházejí zázemí pro podnikání i další společnosti. Jsou zde například firmy Benex Glas s.r.o., výrobce akvárií a terárií, která do budoucna uvažuje o rozšíření svých služeb o sklenářské práce, Pavel Šniager, který zde provozuje Fitcentrum, prodejnu se zdravou výživou a Stavebniny-Třeboň, nebo Pneuservis Pešíček s.r.o. Jsou zde také firmy poskytující účetní, daňové a finanční služby, truhlářské výrobky a další. V tomto výrobním areálu jsou k dispozici stále volné skladové, výrobní haly i kanceláře pro další podnikatelské aktivity. Značka Regionální produkt zaručuje kvalitu a původ výrobku Výrobci, řemeslníci a zemědělci mohou požádat o certifikaci svého produktu značkou Regionální produkt. Značky jsou udělovány ve vztahu ke konkrétní oblasti a zaručují tak původ výrobku, podíl ruční práce a ekologičnost. V rámci projektu Zavedení regionální značky Prácheňsko jsou certifikovány produkty pocházející z oblasti Prácheňska. Mezi 58 certifikovanými výrobky jsou např. produkty z kozího a kravského mléka z Kozí farmy Březí paní Emilie Citterbartové S historií území je nedílně spojena i historie tradičních řemesel, která zde v minulosti představovala nejen zdroj obživy, ale i ztělesnění tradic regionu, odrážela radosti i strasti života lidí na Prácheňsku. Na tuto tradici dnes navazují další výrobci a řemeslníci, kteří mnohdy doslova ze země zvedli odkaz našich předků, aby jej předali dalším generacím. A je dobře, že se k nim dnes přidává i řada dalších současných řemeslníků, umělců a výrobců, uvedla ředitelka strakonické oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Andrea Šmerdová. Výrobky, které získají oprávnění k užívání této značky, musí splnit řadu certifikačních kritérií, z nichž nejvýznamnější jsou kvalita a původ na území regionu. Výrobci, vybraní certifikační komisí, jsou oprávněni označovat svoje produkty visačkou s logem značky a získávají i možnost další propagace svých výrobků. Pro řadu zejména menších výrobců je to vynikající příležitost ukázat a nabídnout svoje výrobky i mimo svou výrobní lokalitu. Řada z nich nemá ani čas a mnohdy ani finanční prostředky na řešení propagačních aktivit a tak vítají příležitost být uvedeni pokračování na str. 9 8

9 Zaostřeno na efektivní využívání energií kooperační akce, workshopy, sympózia a školení. Jak veřejnosti, tak odborníkům jsou k dispozici informační brožury a prezentační materiály o energeticky efektivních stavbách, připravuje se katalog realizovaných nízkoenergetických staveb v Jihočeském kraji. Více informací naleznete: JHK ve spolupráci s partnery Industrieund Handelskammer für Niederbayern in Passau a Handwerkskammer Niederbayern - Oberpfalz realizuje projekt Efektivní energetický region Jižní Čechy Dolní Bavorsko (EER), jehož cílem je zlepšit celkové povědomí odborné i laické veřejnosti o možnostech využívání energií z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti nízkoenergetického a pasivního stavebnictví. Mezi aktivity projektu patří například sestavení přehledu norem, nařízení a doporučení platných v oblasti nízkoenergetického stavebnictví pro ČR a Evropskou unii, identifikace subjektů zabývajících se specializovanými technologiemi a nízkoenergetickým stavebnictvím v ČR nebo také organizování vzdělávacích akcí, workshopů a školení. Přestože má efektivní využívání energií stále větší význam jak pro hospodářství, tak pro životní prostředí, u široké veřejnosti má toto téma stále poměrně malou Značka Regionální produkt zaručuje kvalitu a původ výrobku pokračování ze str. 9 např. v katalogu certifikovaných výrobků značky či zveřejnění na celostátních webových stránkách Asociace regionálního značení, dodala Andrea Šmerdová. Značka je tedy určitým marketingovým nástrojem pro certifikované výrobce, zákazníkům dává jistotu, že si kupují originální výrobek s garancí původu, kvality a ekologičnosti. Jedinečnost výrobku a jeho návaznost na region vzniku ocení jak turisté, kteří si ze svých pobytů a toulek chtějí přinést domů něco originálního, s chutí a vůní navštíveného kraje, tak místní obyvatelé, kteří svým nákupem regionální výrobce rádi podporují. Značka PRÁCHEŇSKO regionální produkt má za sebou již dvě kola certifikace. Mezi 58 certifikovanými výrobky jsou např. produkty z kozího a kravského mléka z Kozí farmy Březí paní Emilie Citterbartové a hovězí z Hoslovic produkované firmou Ekochov s.r.o. Oba jmenovaní výrobci jsou dlouholetými členy Jihočeské hospodářské komory. K získanému ocenění gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalšího podnikání! Seznam všech oceněných výrobců je na stránkách hlavního koordinátora značky MAS LAG Strakonicko o.s. - Kontaktní osoba: Iva Chládková, tel odezvu. Proto se v rámci projektu zaměřujeme především na zlepšení celkového povědomí o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně norem a standardů. Stěžejním tématem všech aktivit projektu je výstavba nízkoenergetických a pasivních budov, seznámila nás s hlavní náplní projektu Michaela Fouňová z Jihočeské hospodářské komory. V rámci projektu jsou zřizovány informační místa pro veřejnost, organizovány Přehled nejbližších připravovaných akcí v roce 2011: 4. října odborný workshop o přeshraniční spolupráci ve stavebnictví listopadu odborný kongres o nízkoenergetickém a pasivním stavění Projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropská územní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko inzerce 9

10 Usmějme se na turisty, říká Pavla Konopová Usmívat se, chovat se mile k návštěvníkům a zpříjemnit tak pobyt v jižních Čechách sobě i ostatním. Takové jsou hlavní cíle projektu Usmějme se na turisty, jehož realizaci zahájily v letošním roce Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu a Jaderná elektrárna Temelín v roli generálního partnera. Nejen o tomto projektu, ale i o dalších aktivitách v oblasti turismu jsem si povídala s ředitelkou Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Ing. Pavlou Konopovou, PhD. Paní ředitelko, počátkem července se po jižních Čechách objevilo 30 billboardů s usmívajícími se známými osobnostmi. Proč? Cestovní ruch v Čechách v letech 2006 až 2009 stagnoval. Z různých důvodů. Můžeme zmínit zaklínadlo hospodářské recese, kdy nejen Češi, ale i zahraniční turisté více zvažují nákup dovolené. Dle statistik Českého statistického úřadu ubývalo dokonce i návštěvníků z tradičních zemí, jako jsou například Nizozemí, Francie, Německo a Rakousko. Je myslím na čase tyto negativní trendy změnit. Přestože v tomto směru neexistuje žádný výzkum, právě průvodci a majitelé cestovních kanceláří zmiňují jako jeden z dalších důvodů stagnace turismu, kromě kvality a ceny služeb, zejména neochotný přístup k turistům. Nejen rozmístěním tří desítek billboardů s usměvavými tvářemi po jižních Čechách tak startujeme osvětovou kampaň, která nás má upozornit na to, že vlídné chování provozovatelů služeb v cestovním ruchu může zvýšit návštěvnost jižních Čech a přinést v rámci turismu našemu regionu pozitivní renomé. A v neposlední řadě i peníze. Na post ředitelky centrály jste nastoupila v roce Tedy v době, jak uvádíte, stagnace cestovního ruchu v jižních Čechách. Nebála jste se nabídku přijmout? Naopak. Považovala jsem to za výzvu. Do funkce jsem vstupovala s vizí pomoci nastavit v Jihočeském kraji takovou strategii cestovního ruchu, která pomůže turisty nejen přilákat, ale udržet je v regionu delší dobu. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale realizujeme celou řadu pro turisty zajímavých aktivit a věřím, že se nám to podaří. Co je hlavním cílem kampaně Usmějme se na turisty? Nejedná se o klasickou kampaň pro turisty, ale spíše pro nás Jihočechy. Má nás upozornit na důležitost úsměvu i vlídného chování ve vztahu k turistům. O tom, že se jedná o poměrně aktuální téma, svědčí fakt, že se mu ve své reakci na srpnové zveřejnění bilance tuzemského cestovního ruchu věnoval také mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Zdůraznil, že se provozovatelé turistických služeb musejí usmívat a být ke svým klientům milí, a to i proto, že Česko přestává být levnou zemí v porovnání se zahraničím. V jižních Čechách jsme si to uvědomili ještě o trochu dříve a spustili výše zmíněný projekt. Nemyslíme si, že se konkrétně Jihočeši mračí více než v jiných regionech, ale o turisty stojíme a chceme je u nás! Které osobnosti se na nás z billboardů tedy usmívají? Jsou to například česká Miss Jitka Nováčková, kuchař Petr Stupka či mistr světa hendikepovaných plavců Arnošt Petráček. Zapojují se i představitelé regionálních institucí jako ředitelka Regionální agrární komory Hana Hricová nebo Jan Stráský za Klub českých turistů a jihočeský hejtman Jiří Zimola. Co všechno je součástí projektu? Projekt má několik částí. Kromě již zmíněné billboardové kampaně vznikají webové stránky jejich prostřednictvím bude moci široká veřejnost dávat hlasy své oblíbené a přívětivé turistické provozovně, restauraci či hotelu. Dále připravujeme cyklus seminářů pro odbornou veřejnost z řad provozovatelů restaurací a hotelů a poskytovatelů dalších služeb v cestovním ruchu. Semináře budou zaměřené například na vhodný přístup ke klientovi, etiketu a marketing. Spolupráci přislíbili také někteří úspěšní podnikatelé, aby účastníkům seminářů předali své zkušenosti a pohovořili s nimi o různých aspektech podnikání v tomto oboru. Připravujeme rovněž různé mediální soutěže a pomyslnou třešničkou na dortu by pak mělo být pro hotely a restaurace ocenění spokojených zákazníků a prezentace v médiích. Jako velice pozitivní vnímám, že rozhodující hlas zde budou mít přímo klienti, kteří mají s daným zařízením osobní zkušenost. To považuji za mnohem objektivnější, než rozhodnutí mnohdy rádoby specialistů. Na projektu spolupracuje také Jihočeská hospodářská komora. Jaká je její role? Jihočeská hospodářská komora sdružuje v současné době více než tisíc členských firem, z nichž asi 160 jsou členy Sdružení cestovního ruchu. V rámci tohoto sdružení si firmy mezi sebou vyměňují zkušenosti a kontakty a v mnoha případech si i vzájemně pomáhají. Máme od nich signály, že vítají aktivity, které napomohou rozvoji turismu a zlepšení služeb cestovního ruchu. Právě pro ně tedy ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou připravujeme cyklus seminářů, o nichž jsem hovořila před chvílí a jejichž hlavním tématem bude etiketa a pozitivní přístup ke klientům. Velmi vítám aktivity, které komora v našem regionu v oblasti cestovního ruchu dělá. ÚČETNÍ SEMINÁŘE Usmějme se na turisty je jen jedním z mnoha zajímavých projektů centrály. Aktuálně se intenzivně zapojujete také do propagace takzvané kongresové turistiky v regionu... V rámci nové iniciativy agentury Czech- Tourism, která se snaží představit Českou republiku jako ideální místo pro pořádání tuzemských i mezinárodních kongresů a konferencí, přichází Jihočeský kraj se svou nabídkou míst vhodných k pořádání podobných významných akcí. Jestliže se totiž Česká republika snaží profilovat jako země, kde účastníci kongresů najdou ved- 10

11 le klidu na práci také ideální zázemí a dostatek možností k využití volného času, pak pro Jihočeský kraj to platí dvojnásob. Řekla bych, že zejména v posledních několika letech přibylo na jihu Čech několik hotelů a jiných zařízení, které mohou zájemcům o kongresovou turistiku nabídnout dokonalý servis. Ano, jen na území Jihočeského kraje evidujeme k dnešnímu dni na šest desítek míst vhodných pro pořádání kongresů, navíc ideálně rozptýlených po území celého kraje. Namátkou bych zmínila například panství Bechyně, Biologické centrum Akademie věd ČR v Českých Budějovicích či Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci. Čím je kongresová turistika tak zajímavá? Kongresy zdaleka neznamenají přínos jen pro podnikatele přímo z místa jejich konání, ale jsou vhodnou propagací celého regionu. Navíc pomohou přilákat návštěvníky i v zimním období, které je dle statistik na cestovní ruch slabší. Důkazem o pozitivech kongresů je například mezinárodní ohlas, který vyvolalo setkání ministrů zahraničí Evropské unie v Hluboké nad Vltavou v roce Hluboká tehdy dokázala, že je schopná s úspěchem hostit nejen účastníky kongresů, ale i vrcholných mezinárodních schůzek politiků. Lepší reklamu si kongresová turistika na jihu Čech nemohla přát. Už nyní mohu prozradit, že v Českých Budějovicích plánujeme za několik let významný mezinárodní kongres z oblasti zdravotnictví, který by mohl věhlas jižních Čech ve světě opět podpořit. Dalším zajímavým projektem z dílny JCCR je projekt Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska. Mohla byste ho našim čtenářům představit? Na zmíněném projektu pracujeme od počátku roku Realizace spočívá ve zmapování a vytipování vhodných cílů pro školní výlety, které zpracujeme do elektronické podoby. Výstupy budou k dispozici jak v rámci Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje na webových stránkách tak na multimediálním CD. Pro učitele, žáky a studenty připravujeme jednoduchý didaktický materiál, jakýsi pracovní sešit, který má prostřednictvím kvízů, testů a hádanek posílit jejich znalosti o turistických možnostech jihočeského regionu. Jak má nabídka tipů na výlety pro školy přilákat do regionu další turisty? Cíle školních výletů jsou samozřejmě vhodné i pro širokou veřejnost. Takže místa, která v rámci projektu vytipujeme jako atraktivní turistický cíl, předáme následně potenciálním návštěvníkům a to jak prostřednictvím školou povinných dětí, které povypráví o výletech doma, tak provozovatelům cestovních kanceláří a podobně. V rámci tohoto projektu nemapujeme jen území Jihočeského kraje, ale zasahujeme i do sousedního Rakouska a Německa. Provozovatelům a podnikatelům v cestovním ruchu nemusím vysvětlovat, jak je tento projekt obchodně zajímavý. Jste pracovně velmi vytížená žena. Ale pokud se rozhodnete takzvaně si vyčistit hlavu, jet na výlet, navštívit nějaké Vám blízké místo, kam většinou vyrážíte? Jsem rodačka jižních Čech a mám tento kraj ráda. I když jsem žila několik let v zahraničí, vždy jsem se do Čech moc ráda vracela. Ctím pravidlo, že pracovní vytíženost je nutné vyvážit relaxací. Já relaxuji aktivně. V létě mám ráda jízdu na kole, kolečkových bruslích, plavání i sportovní plachtění, v zimě lyžuji a celoročně si odpočinu i při pěší turistice. Oblíbených míst mám mnoho, ale ptáte-li se mě na jedno konkrétní, je mi blízké například Lipensko, které je bohaté na cyklostezky, lyžařské sjezdovky i krásnou přírodu po celý rok. A samozřejmě, ať už jsem kdekoliv, vždy se snažím řídit heslem Usmějme se na turisty. Budu ráda, když tento slogan osloví co nejvíc lidí a budeme se všichni víc usmívat nejen na turisty... NABÍDKA NEJEN PRO ČLENY JHK Provozujeme komplexní stravovací provoz CITYgastro v administrativněobchodním centru CITY CENTER CB v Českých Budějovicích. Zajišťujeme rovněž externí firemní stravování. CITYrestaurant CITYcafé kavárna v přízemí budovy CITY CENTER CB u zimního stadionu vlastní cukrářská výroba, originální dorty, minidezerty toasty, bagety, sandwiche snídaňové menu již od 7.00 hodin CITYcatering moderní restaurace v prvním patře budovy CITY CENTER CB u zimního stadionu s kapacitou 90 míst a výhledem na ledovou plochu polední menu v pracovní dny večerní restaurace s českou a mezinárodní kuchyní a výběrem vín z Farkatéky sezónní speciality po celý rok při on-line rezervaci stolu v CITYrestaurant mezi hodinou sleva 5 % na konzumaci kompletní zajištění akce na klíč (včetně dopravy, obsluhy, vlastního o inventáře) po celé ČR i v zahraničí kapacita od malých akcí až po velké společenské události (fi remní í akce a večírky, občerstvení na semináře, konference, kongresy, svatby, coffee breaky, rauty, bankety, offi ce catering, číše vína, koktejly) možnost pronájmu vlastních prostor pro 400 osob, pronajatých prostor or s kapacitou 950 osob vlastní výroba, včetně cukrářských výrobků a dortů poradenství na základě osobního setkání profesionální přístup dle Vašich přání prezentační technika, překladatelské vybavení květinová výzdoba, zajištění živé i reprodukované hudby ZVÝHODNĚNÍ PRO ČLENY JHK: 5% sleva na cateringové služby Provozovna: F. A. Gerstnera 215/6, České Budějovice Telefon: , , VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH SLUŽBÁCH NAJDETE NA inzerce 11

12 Pomůžeme vám k úspěšnému návratu do zaměstnání Poradna se nachází v M-Centru pro mladou rodinu o.s. v ulici Antonína Barcala v Českých Budějovicích Pro rodiče, kteří se chystají po rodičovské dovolené najít uplatnění na trhu práce, vznikla v M-Centru v Českých Budějovicích nová poradna. Zájemci o práci se zde dozvědí nejen jak správně sepsat životopis a motivační dopis, ale projdou také osobnostním auditem a simulovaným pracovním pohovorem. Poradna vznikla v rámci projektu Pomoc k úspěšnému návratu na trh práce, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nositelem projektu je českobudějovické občanské družení M-Centrum pro mladou rodinu, které provozuje v Českých Budějovicích Mateřské centrum Máj pro setkávání dětí a rodičů. Děti zde získávají od útlého věku sociální kontakty, učí se žít v kolektivu a navazovat přátelství, rodiče se zde mohou vzdělávat i seberealizovat při organizaci různých programů - kroužky pro rodiče s dětmi i pro děti bez rodičů nebo večerní cvičení pro rodiče apod. Nově zde mohou konzultovat i otázky týkající se návratu na trh práce. Poradna je v provozu od 1. srpna a uchazeči o práci mohou využívat jejích služeb až do konce roku Kromě základních teoretických znalostí a dovedností jim zaměstnanec poradny pomůže i s hledáním vhodného pracovního místa a připraví jej na pohovor s potenciálním zaměstnavatelem, řekla Michaela Fouňová, vedoucí oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů Jihočeské hospodářské komory, která je partnerem projektu. Součástí projektu jsou také kurzy tržní gramotnosti. Jedná se o osm kurzů v rozsahu 80 hodin, během nichž se účastníci seznámí s PR, marketingem, managementem a právním minimem. Náplní kurzů je dále také finanční gramotnost, obchodní dovednosti, komunikační a prezentační dovednosti či příprava projektů. Skupiny v počtu zhruba 8 osob se budou setkávat vždy v pondělí v dopoledních či odpoledních hodinách. Tematicky jsme se snažili kurzy naplnit tak, aby účastníci získali vědomí o co nejširším okruhu oblastí, se kterými se pravděpodobně v zaměstnání setkají. Kurz tržní gramotnosti, který začne od září a potrvá do konce ledna 2012, je již obsazen, ale klienti se mohou již nyní hlásit i na kurzy, které poběží příští rok od února do června a pak v září, uvedla Jitka Plojharová, místopředsedkyně sdružení a manažerka projektu. Zájemci o kurz y získají podrobné informace na webových stránkách: nebo prostřednictvím ové adresy : inzerce Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 5. září Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktorka: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských vztahů s Tatarstánem Delegace Tatarstánu v čele s prezidentem Minnichanovem měla

Více

i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na potřeby firem, zatraktivnit technické

i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na potřeby firem, zatraktivnit technické ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Kampaň Impuls pro kariéru podporuje technické vzdělávání Jihočeská hospodářská komora pomáhá řešit nedostatek technických specialistů na pracovním trhu.

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější.

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 9 2/2009 Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. Jaké jsou

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK www.jhk.cz H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích duben 2015 Nový obor Pozemní stavitelství Průmyslový výzkum na VŠTE Úvodní slovo rektora Nový obor Pozemní stavby strana

Více

Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt. Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách

Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt. Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách Dva a půl tisíce

Více

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslavem Dvořákem Jsme partnerem jihočeských podnikatelů

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslavem Dvořákem Jsme partnerem jihočeských podnikatelů ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslavem Dvořákem Jsme partnerem jihočeských podnikatelů V čele představenstva Jihočeské

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Jihočeské letiště má za sebou úspěšnou první etapu svého rozvoje

Jihočeské letiště má za sebou úspěšnou první etapu svého rozvoje Představit výsledky první etapy rekonstrukce, připravované rozvojové záměry i příležitosti, které se otevírají pro jihočeské podnikatele. Takové byly hlavní cíle jednání u kulatého stolu, kterého se v

Více

Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli

Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli Rada Oblastní hospodářské komory České Budějovice zvolila

Více

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky Guvernér ČNB Miroslav Singer v rámci své přednášky

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

FÓRUM. Dopis prezidentovi Hospodářské komory ČR. Stojíme o ruskou klientelu? Letní mrazivé pohlazení

FÓRUM. Dopis prezidentovi Hospodářské komory ČR. Stojíme o ruskou klientelu? Letní mrazivé pohlazení FÓRUM ČERVENEC SRPEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Dopis prezidentovi Hospodářské komory ČR Stojíme o ruskou klientelu? Letní mrazivé pohlazení Pivovary Staropramen

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk.

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy Marek Nekola z Týna nad Vltavou dokončil studium na vysoké škole, práci však nenašel a ocitl

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013 Celoživotní vzdělávání nabízí šanci nejen maturantům Novinka v jihočeském vzdělávání: Na středních školách vznikla

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Poslanci a podnikatelé usilují o rozvoj kraje Navzdory tomu, že je dálnice pro další rozvoj Jihočeského kraje klíčová, blokují její dostavbu bohužel mnohdy

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

SPORTEM K PROPAGACI 5 / 2012. Sponzoring. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji. Ročník VII. 6 / Rozhovor: Stavíme na zaměstnancích

SPORTEM K PROPAGACI 5 / 2012. Sponzoring. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji. Ročník VII. 6 / Rozhovor: Stavíme na zaměstnancích 5 / 2012 Ročník VII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji SPORTEM K PROPAGACI Sponzoring 6 / Rozhovor: Stavíme na zaměstnancích 9 / Firmy: Z Kunovic do Ruska 14 / Víno: Zlínský kraj se má čím pochlubit

Více