ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s. ABL, a. s. Pod Višňovkou Praha 4 Tel

2 Obsah I. Úvod... 4 II. Harmonogram prací... 5 III. Implementace projektu, spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi... 8 a. Odborné konzultace... 8 b. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví... 8 c. Městská policie... 9 d. Policie ČR... 9 e. Odbor školství a kultury... 9 f. Školy g. Jiné h. Získáno a vypracováno IV. Aktivity SISI a. zásahová jednotka, autohlídka a fyzická ostraha b. SISI linka pomoci c. jednotná evidence sociálně-patologických jevů d. terénní sociální práce e. pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů f. spolupráce se školami, podpora škol, jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách g. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ h. sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů i. informační brožurka pro občany, medializace projektu j. poradenství mladistvým a laické veřejnosti V. Speciální aktivity, činnosti a. Manuál pro spolupráci b. Metodika sociální služby c. Anketa na Hájích

3 d. Monitoring okolí škol VI. Problémy VII. Shrnutí VIII. Přílohy a. Č. 1 - letáky - SISI linka a Poradna SISI vysvětlení zkratek: SPJ sociálně-patologické jevy TSP terénní sociální práce nebo terénní sociální pracovník (dle významu ve větě) OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSP Oddělení sociální prevence OŠK Odbor školství a kultury MP Městská policie PČR Policie ČR PPP Pedagogicko-psychologická poradna SVP Středisko výchovné péče SVI Systém včasné intervence HK Hradec Králové - 3 -

4 I. Úvod Historie SISI SISI je projektem Městské části Praha 11 jako část projektu Bezpečné Jižní město. Společnost ABL, a. s. vyhrála výběrové řízení na projekt Implementace Systému integrované sociální intervence Vlastní realizaci projektu Systému integrované sociální intervence pak získala společnost ABI Speciál,s.r.o. s kterou jsme tímto pádem samozřejmě intenzivně (každodenně) spolupracovali. Cílem tohoto projektu, jak byl poptáván, je zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit práci s dětmi a mladistvými vykazujícími sociálně-patologické jednání či s dětmi a mladistvými sociálně-patologickými jevy ohroženými. Projekt se snaží řešit sociálně-patologické jevy komplexně, kombinací preventivních, intervenčních a represivních opatření. Systém integrované sociální intervence je komplexní systém, který se snaží reagovat na SPJ prostřednictvím koordinované a systematické práce, která využívá součinnosti všech složek zabývajících se SPJ (OSVZ, MP,PČR, školy, neziskové organizace, rodina) a jednotného evidování: preventivně předchází vzniku SPJ či rozvoje nevhodného chování jedince v SP chování včasně podchycuje a adekvátně reaguje na výskyt SPJ za využití spolupráce více subjektů (OSVZ,MP,PČR,škola, rodina) redukuje výskyt již rozvinutých SPJ na území MČ P11 s nabídkou dalších alternativ Společnosti ABL, a.s. a ABI Special, s.r.o. mají činnosti v SISI rozdělené dle smluv s MČ Praha 11 takto: ABL zajišťuje koncepční činnost SISI, přípravné činnosti - schůzky se subjekty, získávání pověření, organizace apod., superviduje průběh činnosti v podstatě nastavila půdu pro to, aby mohl konkrétní projekt probíhat - úzce spolupracuje se společností ABI Special, která zajišťuje realizaci Systému v praxi Personální obsazení Bc. Jana Pařízková manažerka projektu, ABL, a.s. 4

5 II. Harmonogram prací Projekt se skládá z mnoha aktivit a činností, které spolu souvisí a vzájemně na sebe navazují. Některé z nich byly zahájeny ihned po spuštění projektu, některé v průběhu, neboť navazují na získaná pověření a potvrzení. Konečný harmonogram realizace jednotlivých činností, jejich spouštění a zajištění potřebných dokumentů je v následující tabulce: ČINNOST 1. zásahová jednotka, autohlídka TERMÍN práce v terénu od zprávy na OŽP, pro starostu 1x měsíčně 2. fyzická ostraha na metru Háje, Opatov, Chodov práce v terénu od zprávy na OŽP 1x měsíčně 3. linka pomoci v nebezpečných situacích zavedení čísla vytvoření informačního materiálu/brožury září/říjen 2008 Od listopadu 08 medializována, tudíž je fungování SISI linky i více využívána medializace SISI linky Klíč č. 19/08 4. jednotná evidence sociálně-patologických jevů na Praze 11 vytvoření softwaru zkušební provoz, kontrola, úpravy vytvoření "ostré" verze softwaru zadávání dat do evidence od terénní sociální práce práce v terénu od konkrétní rozpis služeb, TSP všední dny 10:00-20:00 od prosince 2008 monitoring okolí škol prosinec 2008 zprávy za TSP 1x měsíčně 6. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ vypracování manuálu pro spolupráci a nabídka seminářů a podpory prezentace projektu schůzky na OSVZ - představení projektu, domluveny základní rysy spolupráce domluvena spolupráce odboru s našimi TSP, pravidelné schůzky představení projektu, orientace v práci a struktuře OSPOD, seznámení se

6 - konzultace manuálu pro spolupráci, konkrétního nastavení předávání informací - mailem konzultace podkladů pro policii domluveno předávání od policie na OSVZ faxem, domluvena závažnost, při které bude předávat OSVZ nám/musí řešit sám nabídka evidence SISI pro OSVZ pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů vypracování manuálu pro spolupráci získání registrace Poradny SISI jako sociální služby červenec 2008 získáno výkladové stanovisko ÚOOÚ, že na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí nemusíme žádost o povolení k zpravování jednotné evidence říjen 2008 získáno pověření k sociálně-právní ochraně dětí listopad 2008 konzultace projektu s odborníky říjen 2008 konzultace projektu se zátupci měst, kde běží SVI říjen/listopad 2008 schůzky pracovní skupiny pro sociálně-patologické jevy 1x měsíčně oslovení OSVZ červenec 2008 oslovení škol listopad 2008 oslovení MP listopad 2008 schůzky s MP předány informace o bezdomovcích, umístění kamer, jak předávat mladistvého, přestupky předány konkrétní informace o hlášení přestupků, TČ, dohodnuto předávání mailem na OSVZ, info o kontrole pyrotechniky oslovení PČR listopad 2008 schůzky s PČR - předávání dat a informací o mladistvém, okrsek JM II předávání dat a informací o mladistvém, okrsek JM I předávání dat a informací o mladistvém, JM II, výkon služby oslovení PMS prosinec 2008 oslovení státního zastupitelství prosinec 2008 účast na schůzi výboru pro sociální a zdravotní politiku jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách, spolupráce se školami vypracování manuálu pro spolupráci vypracování formulářů pro jednotnou evidenci září 2008 prezentace projektu schůzky s OŠK spolupráce se školami, zatím v obecné úrovni, bez problémů, dohodnuta schůzka s OŠK a Poradním sborem ředitelů schůze na OŠK s Poradním sborem ředitelů dohoda o podobě formulářů, o nastavení konkrétních schůzek na školách individuální schůzky na školách prosinec/leden

7 analýza získaných dat leden poradenství nezletilým, jejich blízkým osobám a laické veřejnosti vytvoření informační brožury září 2008 vypracování metodiky sociální služby listopad 2008 otevření Poradny SISI od listopadu 2008 medializace Poradny SISI - Klíč Klíč č.19/2008 medializace Poradny SISI - letáky od listopadu preventivní programy pro děti a mladistvé spolupráce s NZDM na akci "Tour de street" monitoring nalévání alkoholu mladistvým prosinec 2008 anketa "Bezpečnost na Hájích" spolupráce s neziskovými organizacemi na Praze 11 leden evaluace všech aktivit pravidelné porady v rámci uzšího týmu 1x týdně v pondělí porady s managmentem 1-2x za 14 dní kontrola jednotlivých činnosti 1x měsíčně monitorovací a hodnotící zpráva 1x měsíčně celková, závěrečná zpráva leden sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů 1.pol. roku 2009 anketa "Bezpečnost na Hájích" pravidelné reporty 1x měsíčně 7

8 III. Implementace projektu, spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi a. Odborné konzultace Před samotným plnohodnotným rozběhnutím SISI byl projekt konzultován s odborníky ze sociální oblasti, kteří se zabývají prací s nezletilými ohroženými sociálně-patologickými jevy: PhDr. Lenka Vatrtová metodička prevence PPP pro Prahu 1, 2, 4 MuDr. Ivan Platz vedoucí výchovného ústavu v Řevnicích Mgr. Patrik Matoušů ředitel výchovného ústavu a střediska výchovné péče Klíčov Tito odborníci vyjádřili projektu podporu, každý podporuje trochu jinou část (Vatrtová podporu škol a poradenství, Platz jednotnou evidenci a spolupráci subjektů činných v řešení sociálně-patologických jevů a poradenství, Matoušů spolupráci subjektů), ale jeví se jim jako smysluplný a potřebný. Dále byl projekt konzultován na úřadech, kde funguje SVI: Ostrava Pařízková první setkání s fungováním SVI v praxi, zájem zaměřen především na fungování jednotné databáze; vyzdvihována byla smysluplnost tohoto softwaru na druhou stranu upozorňováno na obtíže při jeho implementaci na pracoviště jednotlivých subjektů, zejména pak na pracoviště PČR Hradec Králové Pavlová projekt hodnocen kladně, do budoucna nám bylo doporučeno navázat na databázi, kterou užívají pro Systém včasné intervence; zároveň bylo vyzdvihnuto, že projekt SISI v některých oblastech předběhl projekt SVI, neboť např. v Hradci Králové teprve začínají přemýšlet o zapojení škol do systému, o bližším propojení s neziskovým sektorem, zatímco tyto věci měl SISI nastaven již od počátku. V HK funguje SVI na úřadu jeho koordinátorkou je vedoucí OSPOD. b. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vedeny konzultace především s Mgr. Hostomskou, vedoucí OSVZ, ale také s vedoucími jednotlivých oddělení odboru a s protidrogovou koordinátorkou Pařízková, Šrámek, Hostomská, Žďárská, Jirchová - představení projektu, domluveny základní rysy spolupráce Jebavá, Pařízková, Tichá - domluvena spolupráce odboru s našimi TSP, pravidelné schůzky Jebavá, Pařízková, Malá, Pavlová - představení projektu, orientace v práci a struktuře OSPOD Hostomská, Žďárská, Pařízková, Vrána, Pavlová - konzultace manuálu pro spolupráci, konkrétního nastavení předávání informací - mailem 8

9 Hostomská, Pařízková, Pavlová - konzultace podkladů pro policii domluveno předávání od policie na OSVZ faxem, domluvena závažnost, při které bude předávat OSVZ nám/musí řešit sám Schůzky pracovní skupiny pro sociálně-patologické jevy - Konají se 1x měsíčně, první středu v měsíci na Úřadě MČ, účastní se jich zástupci OSVZ (Hostomská, Jebavá, Žďárská), zástupce státního zastupitelství, MP, PPP, SVP, SPC a neziskových organizací. - Účastníme se od c. Městská policie Pařízková, Švéda, Schejbal předány informace o bezdomovcích, umístění kamer, jak předávat mladistvého, přestupky Švéda, Schejbal, Pařízková, Pavlová předány konkrétní informace o hlášení přestupků, TČ, dohodnuto předávání informací mailem na OSVZ, informace o spolupráci při kontrole pyrotechniky d. Policie ČR nastavení systému předávání informací a dat o činech mladistvých pachatelů, o sociálně-patologických jevech na Praze 11, nastavení spolupráce PČR a SISI, předávání dat od PČR na OSVZ: Daňha, Šrámek, Pařízková - MOP Jižní Město II Němec, Šrámek, Pařízková - MOP Jižní Město I Pařízek, Pařízková MOP Jižní Město II, oddělení výkon služby Němec, Žák, Pavlová e. Odbor školství a kultury Cerman, Guthová, Malínská, Pařízková, Pavlová nastavení systému spolupráce se základními školami - zatím v obecné úrovni; dohodnuta navazující schůzka s OŠK a Poradním sborem ředitelů schůze na OŠK s Poradním sborem ředitelů (Dittrich, Janečková, Havlíčková, Brožová, Bokrová, Svobodová, Sazmová, Schulzová) dohoda o podobě formulářů, které budou školy vyplňovat o sociálně-patologických jevech na škole a neomluvených hodinách svých žáků, domluva o podobě konkrétních, individuálních schůzek na školách 9

10 f. Školy Na základě schůzky Jsme si domluvili schůzky s jednotlivými školami, kde jsme vyplňovali formulář o nastavení prevence na škole a zároveň zjišťovali jejich potřeby. Schůzky se uskutečnily na všech ZŠ Prahy 11 (kromě ZŠ Mendelova, kde probíhala rekonstrukce schůzka proběhne v lednu/únoru 2009). Výsledky: - nechtějí, aby jim SISI moc zasahoval do jejich kompetencí - vítají nabídku monitoringu okolí školy a nabídku činnosti sociálně-právní a psychologické poradny - souhlasí se spoluprácí s OSVZ/SISI při závažnějších případech, které nezvládnou/nemohou řešit ve škole sami - přály by si (ne všechny, ale většina) nabídku balíčku preventivních programů na celý rok pro všechny ročníky, který by jim usnadnil práci s organizací prevence na škole g. Jiné Schůzka na ÚOOÚ s Mgr. Hejlíkem konzultace o evidenci SISI - zda je nutné informovat ÚOOÚ o zpracování osobních údajů v této evidenci - v říjnu nám bylo vydáno výkladové stanovisko tohoto úřadu, že pokud budeme mít pověření k sociálněprávní ochraně dětí, nemusíme hlásit údaje o zpracování osobních údajů na ÚOOÚ Prezentace SISI části odborné veřejnosti představení SISI, účast především ředitelů škol, zástupců odborů MČ Výbor pro sociální a zdravotní politiku představení SISI co se již v rámci projektu uskutečnilo a co budeme raelizovat dále, řada dotazů od členů komise na fungování projektu SISI PaedDr. Cerman, OŠK konzultace k výběrovému řízení na ředitele ZŠ Mikulova diagnostika, pozorování h. Získáno a vypracováno Registrace Poradny SISI jako sociální služby odborné sociální poradenství červenec 08, změna registrace v lednu 2009 (rozšířena i na osoby starší 18ti let). Výkladové stanovisko ÚOOÚ, že na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí nemusíme žádat o povolení k zpravování jednotné evidence, můžeme evidovat pouze nezbytná data říjen 08. Pověření k sociálně-právní ochraně dětí listopad 08. Byl vypracován Manuál spolupráce s ostatními subjekty včetně všech formulářů k tomu potřebných září 08 (viz níže + příloha č. 1 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Sepsána smlouva spolupráce SISI a o.s.laso listopad

11 Vypracována metodika sociální služby listopad + prosinec 08 (viz níže + příloha č. 2 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Vypracován monitoring okolí škol prosinec 08 (viz níže + podrobnosti v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Realizována anketa jako reakce na Petici občanů o nebezpečnosti oblasti u metra Háje + zpracovány výsledky a sepsána zpráva prosinec 08 (blíže specifikováno níže v bodě V.c). 11

12 IV. Aktivity SISI a. zásahová jednotka, autohlídka a fyzická ostraha Na území MČ Prahy 11 bylo pracovníky projektu SISI za období od do evidováno celkem 415 protiprávních jednání, které byly řešeny na místě. Z toho bylo v lokalitě metra Chodov řešeno 171 případů, což činí 41%. v lokalitě metra Opatov 83 případů, což činí 20 %. v lokalitě metra Háje 161 případů, což činí 39 % z celkového počtu protiprávních jednání. Podrobnější informace jsou uvedeny v závěrečné zprávě ABI Special, s. r. o. V tomto období byly situace řešeny v součinnosti s: Městskou policií celkem 27 x a to zejména v případech, kdy by řešení situace bez přítomnosti strážníka MP, bylo komplikované nebo kontraproduktivní. Policií České republiky celkem 5 x v případech, kdy bylo podezření, že byl spáchán trestný čin. Dále byla v tomto období přivolána: Rychlá záchranná služba celkem 5 x a to k případu, kdy byl ohrožen život a zdraví osob Hasiči celkem 1 x k případu kdy byl požárem ohrožen majetek a následně i život a zdraví osob. Výsledky působení pracovníků projektu SISI Nejen z oficiálních bezpečnostních zpráv (Policie České republiky), ale i z provedené ankety v lokalitě Háje vyplývá, že došlo ve střežených lokalitách MČ Prahy 11, ke snížení nápadu trestné činnosti a posílení pocitu bezpečí samotných občanů. Toto je dozajista způsobeno nižším výskytem závadových osob v této oblasti. b. SISI linka pomoci Smyslem linky je rychlá pomoc zásahu v občany ohrožujících situacích, dostupnost informací o institucích pomoci, v rámci psychologické krizové intervence propojení volajícího s linkami pomoci (např. přepojení na Linku bezpečí, krizovou linku Riaps, Dona linku ). Linka je bezplatná, na čísle Podrobnější údaje, příklady volání na linku a statistické vyhodnocení volání je ve zprávě ABI Special, s.r.o. c. jednotná evidence sociálně-patologických jevů V rámci nastavování co nejlepších a nejadekvátnějších preventivních a represivních opatření, služeb a práce s konkrétním jedincem byla vyvinuta SISI evidence. Ta obsahuje několik složek jednak složku klient vč. podrobných informací a našich interních poznámek SISI týmu o klientovi, jednak údaje o výskytu sociálně 12

13 patologických jevů ve školských zařízeních, o lokalitách MČ Praha 11, kde se vyskytují sociálně patologické jevy, a na závěr též zápisy ze SISI linky. U klienta se eviduje jednak daná událost, která nastala (tzn. páchal určitou sociálně patologickou činnost, nebo byl její obětí, anebo byl doporučen do našeho pracoviště na základě jiných okolností). Dále se bude evidovat škola, jež jedinec navštěvuje (tzn. název školy) a jméno sociálního pracovníka, který ho má v péči na OSVZ, postup řešení dané události apod. V rámci evidence složky klient je nastavena několikerá kontrola SISI psychologem, zda probíhá veškerý postup v rámci řešení stavu jedince adekvátně, včas a důle jeho svobod. Dále obsahuje evidence veškeré informace o šetření našich sociálních pracovnic, o diagnostice situace, terapeutické a závěrečné hodnotící části (vše je dle etického kodexu sociální práce a dle norem, a je to vedenou obdobným způsobem jako bývá vedena evidence na OSVZ). Evidence obsahuje ještě část o jednotlivých úkonech, jenž byly s jedincem činěny a to buď sociálním pracovníkem, nebo psychologem (u psychologa se jedná např. o použité diagnostické metody, terapeutické úkony apod.). Zde se může pracovat buď s jedincem, anebo s celou rodinou, popř. se členy rodiny zvlášť. U evidování údajů ze školských zařízení se evidují jednak sociálně patologické jevy, ke kterým docházelo, a jednak pak uvádí příslušný pracovník SISI týmu preventivní opatření, která na školském zařízení momentálně fungují. Dále se zde uvádí návrhy řešení událostí, které se ve škole staly, vyjádření OSVZ (pokud nějaké bylo ) a provedená opatření., vč. data kontroly stavu a opět (jako u části Klient ) několikanásobnou kontrolu SISI psychologem. Evidence lokalit slouží k zaznamenávání údajů od terénních pracovníků zásahového jednotky SISI týmu, popř. od jiných bezpečnostních složek, anebo i anonymních občanů. V okamžiku, kdy dojde k výskytu určité sociálně patologické činnosti či jevu v dané lokalitě a je o tom zásahová jednotka informována (anebo zjistí jev sama), okamžitě provede potřebná opatření. Do této části evidence se také budou zapisovat určité hodnotící prvky a zpětné vazby (pokud je budeme mít). Opět je zde několikanásobný dohled SISI psychologa. Poslední část evidence je orientována na stručné evidování a zaznamenávání hovorů na SISI lince. Veškeré hovory jsou samozřejmě anonymní, a tak se budou evidovat pouze např. typy příchozích dotazů, proseb či informací, jejich následné řešení (tzn. poskytnutí informace na dotaz, zajištění okamžité nápravy situace apod.), výsledek stavu, popř. i zpětná vazba (pokud nějakou na SISI obdržíme). Na zápis a práci pracovníků SISI linky opět dohlíží SISI psycholog v rámci kontroly zápisů v SISI evidenci. Veškeré údaje, které SISI evidence obsahuje jsou důvěrné a mají k nim mít přístup pouze příslušní pracovníci SISI týmu. Do evidence se pracovníci přihlašují dle různých rolí, podle kterých mají přístup do různých složek (např. terénní sociální pracovník nevidí zápisy ze šetření psychologa ) Jednotlivé role jsou: - psycholog: uživateli jsou zobrazeny a může editovat všechny klienty a události a zobrazují se mu všechny formuláře - manažer: uživateli jsou zobrazeny a může editovat všechny klienty a události, z formulářů se mu zobrazuje všechno mimo těch částí, kde je uvedena jména klientů, zákonných zástupců či jména občanů - role sociální pracovník: uživateli se zobrazují klienti a události, které zadal uživatel s rolí terénní pracovník nebo sociální pracovník, může editovat klienty a události, které zadal do systému on sám nebo uživatel s rolí terénní pracovník - terénní pracovník: uživateli se zobrazují a může editovat jen klienty a události, které zadá uživatel s rolí terénní pracovník 13

14 Evidence je připravena, proběhlo školení pracovníků a jsou do ní zapisována data. Vzhled evidence 14

15 d. terénní sociální práce Terénní sociální pracovníci působí na Praze 11, především v okolí metra Háje, Opatov a Chodov, od Podrobnější informace o TSP, cílových skupinách, jednotlivých případech a statistice kontaktů jsou uvedeny ve zprávě ABI Special, s.r.o. Spolupráce TSP spolupracuje při výkonu své práce: a) se složkami projektu SISI (autohlídka, ostraha meter a parků, zásahová jednotka) b) s ostatními subjekty (OS Laso, Ymca Praha, Proxima sociale, ÚMČ Praha 11, MP, PČR aj.) Evidence terénní činnosti Každý terénní pracovník si denně zaznamenává svou činnost do záznamových archů a do jednotné evidence. Každý měsíc je z těchto výstupů sestavována zpráva. e. pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů Konají se pravidelná setkávání pracovní skupiny pro prevenci sociálně-patologických jevů pod patronátem OSVZ, především protidrogové koordinátorky Mgr. Žďárské. Ty probíhají 1x měsíčně, setkávají se na nich zástupci neziskových organizací, OSVZ, OŠK, OKŘ, Městské policie, státního zastupitelství, PPP, SVP a jiní hosté. Na těchto setkáních nedochází k tak podrobnému a konkrétnímu předávání informací, jaké by bylo adekvátní, neboť to ani jejich nastavení neumožňuje (nelze předávat např. osobní údaje). Spíše se předávají informace obecné (např. že 15

16 všichni zaznamenali navýšení krádeží v OC Chodov). Proto budeme usilovat o nastavení setkávání v užších skupinách. Jsou domluvena setkávání pracovníků SISI a OSP 1x týdně, vždy v pondělí od 9:00 na OSP, kde se předávají informace aktuální pro následující týden a data získaná o sociálně-patologických jevech, domlouvá se konkrétní spolupráce pracovníků. Vzhledem ke krátké době fungování nebyla tato spolupráce zatím vyhodnocována to proběhne cca v březnu/dubnu roku f. spolupráce se školami, podpora škol, jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách Spolupráce se školami byla započata přes OŠK, v čele s PaedDr. Cermanem, na základě konzultace s poradním sborem ředitelů OŠK. Zde byla konzultována právní stránka spolupráce a položky v jednotlivých formulářích vytvořených pro školy (viz příloha č. 1 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o. - Manuál pro spolupráci). Bylo dohodnuto znění formuláře B3, který zjišťuje obecnou situaci na konkrétní škole a formuláře B1, kam jsou zapisovány jednotlivé události SPJ. Byl zrušen formulář B2, neboť podobný školy ji vyplňují a posílají na OSVZ. Na tyto počáteční schůzky navázaly konkrétní schůzky na jednotlivých školách, kde jsme především zjišťovali nastavení škol a jejich potřeby. Konkrétní výstupy z těchto schůzek jsou v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o. g. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ Základem, na kterém staví řada aktivit SISI je spolupráce s OSVZ. Tato spolupráce je podrobněji popsána v Manuálu pro spolupráci se SISI, základem je především výměna informací o nezletilých klientech, kteří konají nebo jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy. Pro tuto spolupráci bylo nutné získat pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, ale také ji právnicky ošetřit, neboť např. nemůžeme dostávat informace o nezletilých, u kterých již bylo zahájeno trestní řízení. Termíny našich jednání s OSVZ jsou uvedeny výše. Na začátku ledna 2009 byla dohodnuta a prakticky zavedena spolupráce s OSVZ budeme se scházet každé pondělí v 9:00 a společně pracovat na konkrétních případech. Děkujeme velmi za práci pí. Hostomské, která s námi celý proces spolupráce dojednávala, ale především byla tou, která přesvědčovala své kolegyně o výhodách spolupráce se SISI a o jejím čistém nastavení (tedy, že se nedopustí žádného přestupku, budou-li s námi spolupracovat). h. sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů Služba je průběžně kontrolována a hodnocena, zda je způsob jejího poskytování v souladu s definovaným posláním, cíli, zásadami sociální práce a osobními cíli jednotlivých osob a to těmito způsoby: Pravidelné týdenní porady SISI kontrola služby formou průběžné práce, kontrola dodržování zásad sociální práce 16

17 Evaluace služby 1x za půl roku - vyhodnocení směřování služby vedoucím zařízení a externím projektovým manažerem 1x za rok ústní hodnocení služby celým týmem pracovníků SISI, porada o dalším směřování, hodnocení osobních cílů pracovníků, hodnotí se zejména o poslání a cíle služby o vhodnost cílové skupiny vs. služeb, které nabízíme o zajištění odbornosti pracovníků, jejich dalšího rozvoje Pravidelné vyhodnocování statistických údajů: 1x měsíčně reporty od MP,PČR, Oddělení sociální prevence a škol o počtu přestupků, trestných činů (či výskytu sociálně-patologických jevů u škol) u dětí a mladistvých /později by měla být jednotným zdrojem těchto informací evidence SISI/. Pravidelné diskuze nad statistikami, trendy 1 x měsíčně (vždy zhruba v polovině měsíce) setkání ředitele MP, ředitele obvodního ředitelství PČR JMI a PČR, ředitele OSPOD, ředitele oddělení sociální prevence, starosty, SISI nad vývojem statistik a nastavování adekvátních opatření směřujících ke snížení daného jevu (Př. ze statistik vyplyne, že se dlouhodobě zvyšuje počet přestupků páchaných dětmi z 1 základní školy; na základě toho, se zvýší preventivní programy a práce s dětmi v dané škole) zlepšení spolupráce Pravidelné vyhodnocování úspěšnosti opatření nastaveného na základě sledování statistik a trendů po realizaci takového opatření se změří, zda došlo k naplnění cíle opatření (Př. zda zacílené preventivní programy na té a té škole vedly k tomu, že se snížil počet dětí z této školy, které páchají přestupky). Sociologické průzkumy u veřejnosti (pravidelné (1 x rok ) průzkumy zjišťující vnímání bezpečnosti na území P11, problematiku soc.patologických jevů apod., pravidelně se opakující baterie otázek umožňující srovnání v čase; ad hoc průzkumy/ankety zjišťující aktuální reakci na určitý jev (např. strážci u metra, výskyt ilegálních ploch na grafiti) u žáků základních škol (pravidelné (1 x půl rok) anonymní průzkumy zjišťující latentní výskyt sociálněpatologických jevů u školních žáků) u pracovníků jiných organizací/institucí, kterým bude nabídnuta podpora dle častosti spolupráce i. informační brožurka pro občany, medializace projektu Projekt byl představen odborné veřejnosti (především zástupcům ZŠ a úředníkům MČ) dne Poté následovalo další představování projektu na různých komisích, schůzích, výborech pracovníků MČ či spolupracujících organizací. Projekt budí velký zájem, neboť je to novinka a je jako sociální služba zajišťován soukromými společnostmi, co nebývá obvyklé. 17

18 Projekt byl medializován ve čtrnáctideníku Klíč č. 19, kde mu byl věnován článek na str. 3, sloupek starosty a slovo poslance. Navázali jsme spolupráci v paní Wolfovou, tiskovou mluvčí úřadu, se kterou jsme domluvili možnost pravidelných příspěvků do Klíče. Vypracovali jsme informační brožuru, jejímž cílem je informovanost občanů o nabízených sociálních, zdravotních a informačních službách na P11 a jejich smyslu. Na různé instituce a organizace Prahy 11 jsou distribuovány letáky SISI linky a Poradny SISI (viz příloha č. 1), které informují občany o tom, k čemu linka a Poradna slouží, jak mohou využít jejich služeb. j. poradenství mladistvým a laické veřejnosti Poradna SISI funguje od listopadu, má dvě části sociálně-právní poradnu a psychologickou poradnu. Poradna je určena pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy či vykazují sociálně-patologické jednání a jejich rodiče (či jiné blízké osoby), ale také pro občany Prahy 11 potřebující pomoci s hledáním informací či v sociálně-právní oblasti. Všechny poskytované služby jsou zdarma. Poradna je otevřena v úterý od 10:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 13:00 do 20:00. Občané mohou přijít do poradny osobně či mohou zatelefonovat na bezplatnou SISI linku ( ). Další možností je, že mohou přijít v jakýkoliv jiný den a s pracovníkem poradny se domluví na termínu schůzky. Pokud se klient nemusí z důvodů dostatečnosti poskytovaných informací dostavit do poradny, jsou mu informace sděleny telefonicky. Činnost poradny byla medializována ve čtrnáctideníku Klíč č. 19. Podrobnější zpráva o činnosti poradny je v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o., kde jsou i konkrétní případy z poradny. V. Speciální aktivity, činnosti a. Manuál pro spolupráci Pro snadnější komunikaci se spolupracujícími organizacemi a snadnější pochopení SISI jsme vypracovali Manuál pro spolupráci. Ten jsme představili na prezentaci SISI a předali ho v písemné i elektronické podobě účastníkům prezentace. Některé informace, které manuál obsahuje, se samozřejmě při praktickém zavádění Systému změnily, ale většina je platných. Manuál projde v prvním čtvrtletí 2009 revizí. b. Metodika sociální služby Jako každá sociální služba i my máme metodiku této služby, včetně řady příloh. Metodika je k případnému nahlédnutí v Poradně SISI (Ledvinova 1709/2). Metodiku jsme tvořili v průběhu listopadu 2008, byla konzultována s vedoucí o. s. Laso, která má s tvořením metodiky vlastní zkušenosti a chystáme se ji zkonzultovat i s dalšími odborníky ze sociální oblasti. 18

19 c. Anketa na Hájích V prosinci jsme uskutečnili anketu na základě podání petice neznámým občanem/neznámými občany adresované Městské části Praha 11, která reaguje na bezpečnostní situaci v okolí metra Háje. Rozhodli jsme se ověřit její platnost a důvěryhodnost. K rozhodnutí nás vede přesvědčení (podepřené řadou konkrétních výsledků), že se bezpečnostní situace na Praze 11 zvýšila od té doby, co zde působí ostraha v rámci projektu Systém integrované sociální intervence, který je součástí projektu Bezpečné Jižní město. Na základě obsahu petice jsme udělali vlastní anketu na metru Háje, jejímž cílem bylo zjistit, jak bezpečně se občané v této lokalitě cítí, co by doporučili ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti a typ na konkrétní místa, kde je zvýšené riziko sociálně-patologických jevů. Anketa proběhla ve dnech , , a , celkem se ji zúčastnilo 101 respondentů. Respondentům jsme dali letáky informující o bezplatné, nonstop Lince SISI, na kterou se v případě ohrožení mohou obrátit a letáky Poradny SISI, kterou v případě potřeby mohou navštívit. Souhrn odpovědí všech respondentů na všechny otázky: I. Na Jižním městě Hájích (možno zaškrtnout i více odpovědí) 1. Bydlím - 64 respondentů 2. Pracuji - 13 respondentů 3. Jen procházím - 14 respondentů 4. Mám tu příbuzné - 6 respondentů 5. Jiné - 4 respondenti II. Kolik tu trávíte času? 1. Denně více než 5x - 33 respondentů 2. Denně více než 2x - 21 respondentů 3. Jednou denně - 14 respondentů 4. Obden - 0 respondentů x týdně - 12 respondentů 6. 1x týdně - 3 respondenti 7. 1x za 14 dní - 1 respondent 8. 1x za měsíc - 3 respondenti 9. Občas - 9 respondentů 10. Jsem tu náhodně - 1 respondent III. Cítíte se v této lokalitě bezpečně? Nebo vás zde obtěžuje nějaká situace, nastavení pravidel, skupina osob? 1. Ano, cítím se bezpečně - 72 respondentů 2. Ne, necítím se bezpečně + proč - 17 respondentů a) Je tu moc dealerů - 7 respondentů 19

20 b) Je tu moc osob bez domova - 13 respondentů c) Nechodí tu policie - 2 respondenti d) Bojím se napadení - 3 respondenti e) Bojím se okradení - 7 respondentů f) Bojím se sem pouštět děti + proč - 1 respondent IV. Stala se vám v této lokalitě už nějaká nepříjemná událost (že by vás někdo napadl, okradl, obtěžovat )? 1. Nestala - 90 respondentů 2. Stala + jaká - 8 respondentů a) Okradení - 3 respondenti b) Napadení - 0 respondentů c) Obtěžování prodejci - 6 respondentů d) Obtěžování osobami bez domova - 3 respondenti e) Obtěžování žebrajícími - 1 respondent f) Obtěžování podnapilými - 3 respondenti V. Projekt SISI, který je součástí projektu Bezpečné Jižní město a má zvýšit bezpečnost na území Prahy 11, zde funguje od léta. Domníváte se, že se v okolí metra Háje bezpečnostní situace lepšila? 1. Ano + jak, proč - 28 respondentů a) Vidím tu ostrahu, vím, že se na ně mohu obrátit - 20 respondentů b) Posílili tu hlídky Policie - 10 respondentů c) Chodí tu TSP - 0 respondentů d) Jiné - je tu zákaz krmení holubů; je tu více kamer - 2 respondenti 2. Ne je stejná nic se nezměnilo, je to tu pořád nebezpečné - 12 respondentů 3. Ne je stejná nic se nezměnilo, je to tu pořád dobré - 29 respondentů 4. Ne, zhoršila se + jak, proč - 0 respondentů a) Je tu více osob bez domova b) Je tu více dealeru c) Je tu více napadení d) Je tu více opilců e) Je tu více situací, z kterých mám strach Rozhovor s obchodníky na metru Háje V příloze petice je seznam obchodníků (razítek a podpisů), kteří sídlí v okolí metra Háje a souhlasí s obsahem petice. Proběhli rozhovory s těmito obchodníky, na základě kterých jsme zjistili, že za nebezpečné oblasti považují zdejší obchodníci především ulice Arkalycká, Semická a Kosmická, v kterých mají obchody. Došlo zde jich k několika vloupáním, v létě letošního roku k několika vloupáním za sebou, jež nebyly Policií dostatečně vysvětleny a dotaženy k obvinění pachatelů. Zvláště obchody v ulici Kosmická jsou vystaveny většímu riziku vloupání, neboť jsou umístěny pod úrovní terénu a je na ně špatně 20

21 vidět, tudíž se k nim pachatel snadno přiblíží i snadno unikne. V okolí obchodů se pohybovali osoby bez domova, situace se však působením ostrahy na metru Háje zlepšila, což sami obchodníci uznávají. Zároveň však mají strach z rusky mluvících občanů, kteří obchází obchody chvíli před zavírací dobou a jsou hrubí na obchodníky, chtějí po nich zboží, které nemají, nebo chtějí zboží zdarma Paní vedoucí s obchodu Rossmann uvedla, že pracovník ostrahy metra k nim leckdy zajde a zeptá se, zda je vše v pořádku, ale potřebovala by, aby v jejich ulici chodil někdo častěji. Pro zlepšení situace mají obchodníci konkrétní požadavky: - častější výskyt hlídek Policie či ostrahy v těchto ulicích - lepší osvětlení ulice a schodišť mezi domy - nainstalování více kamer Doporučení instalaci více světel v ulici Kosmické, v úrovni obchodů, které jsou pod samotným náměstíčkem instalaci světel na schodištích mezi paneláky, kde je opravdu večer tma a chůze po schodech může být nebezpečná, zvlášť v zimě při náledí opravení eskalátoru, který je už dlouho nefunkční, na který v petici občané upozorňují a pomohl by v dostupnosti metra i obchodů pro občany se zdravotním postižením, pro rodiče s kočárky a pro seniory v případě dostatku financí i instalaci více kamer v ulici Kosmická, Arkalycká a Semická informovat obchodníky o možnosti zavolat zásahovou jednotku SISI na čísle v případě, že se cítí ohroženi vykonáno, dostali i letáky Linky SISI posílení hlídek Městské policie či pracovníků ostrahy v těchto ulicích, především v nočních hodinách, kdy ke kriminalitě dochází především ostraha z projektu SISI je zde každý den od 16:00 do 24:00, ale později během noci se tu již nikdo nepohybuje, hlídky by měly být zavedeny také v čase od půlnoci do 6:00, kdy už otevírá řada obchodů a zvyšuje se počet občanů, kteří k metru chodí, tudíž se snižuje množství patologických jevů činnost ostraha bude prodloužena do pozdějších nočních hodin od února 2009 posílení ostrahy SISI na metru Háje na dva pracovníky ostrahy, aby jeden mohl monitorovat a zasahovat přímo v okolí stanice metra Háje a druhý v přilehlých ulicích (Kosmická, Arkalycká, Semická...) + v přilehlých ulicích na druhé straně ulice Opatovská (přes pěší most k panelákům, směrem k Úřadu Ocelíkova), kde jsou také obchody a park, ale hlídky policie do nich zavítají málo často Pomocí těchto konkrétních zlepšení by mělo dojít k zvýšení bezpečnosti v této lokalitě a zároveň k vyšší spokojenosti tamních občanů a obchodníků. d. Monitoring okolí škol V listopadu a prosinci jsme monitorovali nebezpečné lokality v okolí ZŠ na Praze 11, neboť jsou to oblasti, kam již nasahá kompetence ředitelů a pedagogů škol, ale zároveň se zde často shromažďují žáci, kteří zde kouří, pijí alkohol, ničí veřejné prostranství Zároveň jsme evidovali restaurace, herny, prodejce tabáku v okolí těchto škol. Na monitoring navazuje posílení TSP v zjištěných rizikových oblastech. Na lokality budou docházet TSP a ostraha i nadále a zápisy z jejich šetření budeme posílat 1x za ¼ roku na danou školu

22 VI. Problémy Projekt SISI měl na začátku naplánovaný harmonogram příprav a činností, který se musel vzhledem k odkladu některých činností aktualizovat. Déle trvala např. jednání o zavedení Systému do jednotlivých institucí, dlouho jsme čekali na pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a tudíž nemohli některé činnosti vykonávat. V současné době je ji většina z těchto problému překonána a projekt může fungovat ve své plné šíři. Během svého zavádění i nyní během realizace má projekt řadu příznivců a propagátorů, ale i odpůrců. Vzhledem k novosti projektu a jeho neobvyklosti v zastřešení soukromou společností, ač se jedná o sociální službu (což není v českých podmínkách obvyklé), vzbuzuje projekt časté obavy, dotazy i pobouření. Na většině prezentací vzbudí větší pozornost vybraná společnost spíše než debata o kvalitě projektu a jeho naplňování. Takové reakce chápeme, opravdu není obvyklé, že by sociální službu dělala bezpečnostní agentura, s lidmi diskutujeme a snažíme se jim projekt maximálně zprůhlednit, aby nepůsobil takové obavy. To se snad již z velké části podařilo, komunikace se zlepšuje. Také všechny aktivity projektu fungují. Již nyní se dá předpokládat, že základní implementace byla dokončena a projekt je životaschopný. VII. Shrnutí Za 6 měsíců, které společnost ABL, a.s. měla na implementaci projektu Systému integrované sociální intervence, se podařilo uvést do provozu všechny činnosti, které byly na počátku definovány, požadovány, stanoveny. Postupně zahájili svoji činnost fyzická ostraha, 24.hod. autohlídka, bezplatná SISI linka, terénní sociální práce, psychologická a sociálně-právní poradna a do provozu byla uvedena právě i jednotná evidence. Nejvíce energie jsme pak věnovali propagaci systému a navazování kontaktů a spolupráce s ostatními zainteresovanými subjekty. Domníváme se, že v současné době může být počáteční implementační fáze projektu ukončena, a že je již natolik nastartován, aby mohl začít plnit své definované cíle

23 VIII. Přílohy a. Č. 1 - letáky - SISI linka a Poradna SISI

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABI Special, s. r. o.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABI Special, s. r. o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABI Special, s. r. o. ABI Special s.r.o. Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Tel. +420 724 159 515 Obsah

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe Orgány sociálně právní ochrany dětí, které působí na území SMO 24 OSPOD dle územní příslušnosti Nestátní neziskové organizace pověřené výkonem SPOD, ale také bez pověření, pouze pracující s cílovou skupinou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno

Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno Projektová dokumentace Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno Název projektu: Téma kulatého stolu: Datum, místo: Projekt č. 3640069

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Posuzovací arch Poradenská role školy

Posuzovací arch Poradenská role školy Posuzovací arch Poradenská role školy Profil školy Zatrhněte počet žáků ve do 150 vaší škole do 250 do 550 do 800 nad 800 Stručná charakteristika školy a sociokulturní zázemí žáků Zatrhněte typ školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči 19. Výchovná komise Téma: spolupráce s rodiči Anotace Co je vlastně účelem výchovné komise: podpořit žáka, podpořit jeho rodiče, vyvodit sankce, potrestat nevhodné chování, nebo zastrašit? Již název výchovná

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Oživení provozuje protikorupční linku 199 od ledna 2011. Provoz linky zajišťují studenti posledních ročníků právnické

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více