ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s. ABL, a. s. Pod Višňovkou Praha 4 Tel

2 Obsah I. Úvod... 4 II. Harmonogram prací... 5 III. Implementace projektu, spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi... 8 a. Odborné konzultace... 8 b. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví... 8 c. Městská policie... 9 d. Policie ČR... 9 e. Odbor školství a kultury... 9 f. Školy g. Jiné h. Získáno a vypracováno IV. Aktivity SISI a. zásahová jednotka, autohlídka a fyzická ostraha b. SISI linka pomoci c. jednotná evidence sociálně-patologických jevů d. terénní sociální práce e. pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů f. spolupráce se školami, podpora škol, jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách g. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ h. sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů i. informační brožurka pro občany, medializace projektu j. poradenství mladistvým a laické veřejnosti V. Speciální aktivity, činnosti a. Manuál pro spolupráci b. Metodika sociální služby c. Anketa na Hájích

3 d. Monitoring okolí škol VI. Problémy VII. Shrnutí VIII. Přílohy a. Č. 1 - letáky - SISI linka a Poradna SISI vysvětlení zkratek: SPJ sociálně-patologické jevy TSP terénní sociální práce nebo terénní sociální pracovník (dle významu ve větě) OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSP Oddělení sociální prevence OŠK Odbor školství a kultury MP Městská policie PČR Policie ČR PPP Pedagogicko-psychologická poradna SVP Středisko výchovné péče SVI Systém včasné intervence HK Hradec Králové - 3 -

4 I. Úvod Historie SISI SISI je projektem Městské části Praha 11 jako část projektu Bezpečné Jižní město. Společnost ABL, a. s. vyhrála výběrové řízení na projekt Implementace Systému integrované sociální intervence Vlastní realizaci projektu Systému integrované sociální intervence pak získala společnost ABI Speciál,s.r.o. s kterou jsme tímto pádem samozřejmě intenzivně (každodenně) spolupracovali. Cílem tohoto projektu, jak byl poptáván, je zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit práci s dětmi a mladistvými vykazujícími sociálně-patologické jednání či s dětmi a mladistvými sociálně-patologickými jevy ohroženými. Projekt se snaží řešit sociálně-patologické jevy komplexně, kombinací preventivních, intervenčních a represivních opatření. Systém integrované sociální intervence je komplexní systém, který se snaží reagovat na SPJ prostřednictvím koordinované a systematické práce, která využívá součinnosti všech složek zabývajících se SPJ (OSVZ, MP,PČR, školy, neziskové organizace, rodina) a jednotného evidování: preventivně předchází vzniku SPJ či rozvoje nevhodného chování jedince v SP chování včasně podchycuje a adekvátně reaguje na výskyt SPJ za využití spolupráce více subjektů (OSVZ,MP,PČR,škola, rodina) redukuje výskyt již rozvinutých SPJ na území MČ P11 s nabídkou dalších alternativ Společnosti ABL, a.s. a ABI Special, s.r.o. mají činnosti v SISI rozdělené dle smluv s MČ Praha 11 takto: ABL zajišťuje koncepční činnost SISI, přípravné činnosti - schůzky se subjekty, získávání pověření, organizace apod., superviduje průběh činnosti v podstatě nastavila půdu pro to, aby mohl konkrétní projekt probíhat - úzce spolupracuje se společností ABI Special, která zajišťuje realizaci Systému v praxi Personální obsazení Bc. Jana Pařízková manažerka projektu, ABL, a.s. 4

5 II. Harmonogram prací Projekt se skládá z mnoha aktivit a činností, které spolu souvisí a vzájemně na sebe navazují. Některé z nich byly zahájeny ihned po spuštění projektu, některé v průběhu, neboť navazují na získaná pověření a potvrzení. Konečný harmonogram realizace jednotlivých činností, jejich spouštění a zajištění potřebných dokumentů je v následující tabulce: ČINNOST 1. zásahová jednotka, autohlídka TERMÍN práce v terénu od zprávy na OŽP, pro starostu 1x měsíčně 2. fyzická ostraha na metru Háje, Opatov, Chodov práce v terénu od zprávy na OŽP 1x měsíčně 3. linka pomoci v nebezpečných situacích zavedení čísla vytvoření informačního materiálu/brožury září/říjen 2008 Od listopadu 08 medializována, tudíž je fungování SISI linky i více využívána medializace SISI linky Klíč č. 19/08 4. jednotná evidence sociálně-patologických jevů na Praze 11 vytvoření softwaru zkušební provoz, kontrola, úpravy vytvoření "ostré" verze softwaru zadávání dat do evidence od terénní sociální práce práce v terénu od konkrétní rozpis služeb, TSP všední dny 10:00-20:00 od prosince 2008 monitoring okolí škol prosinec 2008 zprávy za TSP 1x měsíčně 6. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ vypracování manuálu pro spolupráci a nabídka seminářů a podpory prezentace projektu schůzky na OSVZ - představení projektu, domluveny základní rysy spolupráce domluvena spolupráce odboru s našimi TSP, pravidelné schůzky představení projektu, orientace v práci a struktuře OSPOD, seznámení se

6 - konzultace manuálu pro spolupráci, konkrétního nastavení předávání informací - mailem konzultace podkladů pro policii domluveno předávání od policie na OSVZ faxem, domluvena závažnost, při které bude předávat OSVZ nám/musí řešit sám nabídka evidence SISI pro OSVZ pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů vypracování manuálu pro spolupráci získání registrace Poradny SISI jako sociální služby červenec 2008 získáno výkladové stanovisko ÚOOÚ, že na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí nemusíme žádost o povolení k zpravování jednotné evidence říjen 2008 získáno pověření k sociálně-právní ochraně dětí listopad 2008 konzultace projektu s odborníky říjen 2008 konzultace projektu se zátupci měst, kde běží SVI říjen/listopad 2008 schůzky pracovní skupiny pro sociálně-patologické jevy 1x měsíčně oslovení OSVZ červenec 2008 oslovení škol listopad 2008 oslovení MP listopad 2008 schůzky s MP předány informace o bezdomovcích, umístění kamer, jak předávat mladistvého, přestupky předány konkrétní informace o hlášení přestupků, TČ, dohodnuto předávání mailem na OSVZ, info o kontrole pyrotechniky oslovení PČR listopad 2008 schůzky s PČR - předávání dat a informací o mladistvém, okrsek JM II předávání dat a informací o mladistvém, okrsek JM I předávání dat a informací o mladistvém, JM II, výkon služby oslovení PMS prosinec 2008 oslovení státního zastupitelství prosinec 2008 účast na schůzi výboru pro sociální a zdravotní politiku jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách, spolupráce se školami vypracování manuálu pro spolupráci vypracování formulářů pro jednotnou evidenci září 2008 prezentace projektu schůzky s OŠK spolupráce se školami, zatím v obecné úrovni, bez problémů, dohodnuta schůzka s OŠK a Poradním sborem ředitelů schůze na OŠK s Poradním sborem ředitelů dohoda o podobě formulářů, o nastavení konkrétních schůzek na školách individuální schůzky na školách prosinec/leden

7 analýza získaných dat leden poradenství nezletilým, jejich blízkým osobám a laické veřejnosti vytvoření informační brožury září 2008 vypracování metodiky sociální služby listopad 2008 otevření Poradny SISI od listopadu 2008 medializace Poradny SISI - Klíč Klíč č.19/2008 medializace Poradny SISI - letáky od listopadu preventivní programy pro děti a mladistvé spolupráce s NZDM na akci "Tour de street" monitoring nalévání alkoholu mladistvým prosinec 2008 anketa "Bezpečnost na Hájích" spolupráce s neziskovými organizacemi na Praze 11 leden evaluace všech aktivit pravidelné porady v rámci uzšího týmu 1x týdně v pondělí porady s managmentem 1-2x za 14 dní kontrola jednotlivých činnosti 1x měsíčně monitorovací a hodnotící zpráva 1x měsíčně celková, závěrečná zpráva leden sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů 1.pol. roku 2009 anketa "Bezpečnost na Hájích" pravidelné reporty 1x měsíčně 7

8 III. Implementace projektu, spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi a. Odborné konzultace Před samotným plnohodnotným rozběhnutím SISI byl projekt konzultován s odborníky ze sociální oblasti, kteří se zabývají prací s nezletilými ohroženými sociálně-patologickými jevy: PhDr. Lenka Vatrtová metodička prevence PPP pro Prahu 1, 2, 4 MuDr. Ivan Platz vedoucí výchovného ústavu v Řevnicích Mgr. Patrik Matoušů ředitel výchovného ústavu a střediska výchovné péče Klíčov Tito odborníci vyjádřili projektu podporu, každý podporuje trochu jinou část (Vatrtová podporu škol a poradenství, Platz jednotnou evidenci a spolupráci subjektů činných v řešení sociálně-patologických jevů a poradenství, Matoušů spolupráci subjektů), ale jeví se jim jako smysluplný a potřebný. Dále byl projekt konzultován na úřadech, kde funguje SVI: Ostrava Pařízková první setkání s fungováním SVI v praxi, zájem zaměřen především na fungování jednotné databáze; vyzdvihována byla smysluplnost tohoto softwaru na druhou stranu upozorňováno na obtíže při jeho implementaci na pracoviště jednotlivých subjektů, zejména pak na pracoviště PČR Hradec Králové Pavlová projekt hodnocen kladně, do budoucna nám bylo doporučeno navázat na databázi, kterou užívají pro Systém včasné intervence; zároveň bylo vyzdvihnuto, že projekt SISI v některých oblastech předběhl projekt SVI, neboť např. v Hradci Králové teprve začínají přemýšlet o zapojení škol do systému, o bližším propojení s neziskovým sektorem, zatímco tyto věci měl SISI nastaven již od počátku. V HK funguje SVI na úřadu jeho koordinátorkou je vedoucí OSPOD. b. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vedeny konzultace především s Mgr. Hostomskou, vedoucí OSVZ, ale také s vedoucími jednotlivých oddělení odboru a s protidrogovou koordinátorkou Pařízková, Šrámek, Hostomská, Žďárská, Jirchová - představení projektu, domluveny základní rysy spolupráce Jebavá, Pařízková, Tichá - domluvena spolupráce odboru s našimi TSP, pravidelné schůzky Jebavá, Pařízková, Malá, Pavlová - představení projektu, orientace v práci a struktuře OSPOD Hostomská, Žďárská, Pařízková, Vrána, Pavlová - konzultace manuálu pro spolupráci, konkrétního nastavení předávání informací - mailem 8

9 Hostomská, Pařízková, Pavlová - konzultace podkladů pro policii domluveno předávání od policie na OSVZ faxem, domluvena závažnost, při které bude předávat OSVZ nám/musí řešit sám Schůzky pracovní skupiny pro sociálně-patologické jevy - Konají se 1x měsíčně, první středu v měsíci na Úřadě MČ, účastní se jich zástupci OSVZ (Hostomská, Jebavá, Žďárská), zástupce státního zastupitelství, MP, PPP, SVP, SPC a neziskových organizací. - Účastníme se od c. Městská policie Pařízková, Švéda, Schejbal předány informace o bezdomovcích, umístění kamer, jak předávat mladistvého, přestupky Švéda, Schejbal, Pařízková, Pavlová předány konkrétní informace o hlášení přestupků, TČ, dohodnuto předávání informací mailem na OSVZ, informace o spolupráci při kontrole pyrotechniky d. Policie ČR nastavení systému předávání informací a dat o činech mladistvých pachatelů, o sociálně-patologických jevech na Praze 11, nastavení spolupráce PČR a SISI, předávání dat od PČR na OSVZ: Daňha, Šrámek, Pařízková - MOP Jižní Město II Němec, Šrámek, Pařízková - MOP Jižní Město I Pařízek, Pařízková MOP Jižní Město II, oddělení výkon služby Němec, Žák, Pavlová e. Odbor školství a kultury Cerman, Guthová, Malínská, Pařízková, Pavlová nastavení systému spolupráce se základními školami - zatím v obecné úrovni; dohodnuta navazující schůzka s OŠK a Poradním sborem ředitelů schůze na OŠK s Poradním sborem ředitelů (Dittrich, Janečková, Havlíčková, Brožová, Bokrová, Svobodová, Sazmová, Schulzová) dohoda o podobě formulářů, které budou školy vyplňovat o sociálně-patologických jevech na škole a neomluvených hodinách svých žáků, domluva o podobě konkrétních, individuálních schůzek na školách 9

10 f. Školy Na základě schůzky Jsme si domluvili schůzky s jednotlivými školami, kde jsme vyplňovali formulář o nastavení prevence na škole a zároveň zjišťovali jejich potřeby. Schůzky se uskutečnily na všech ZŠ Prahy 11 (kromě ZŠ Mendelova, kde probíhala rekonstrukce schůzka proběhne v lednu/únoru 2009). Výsledky: - nechtějí, aby jim SISI moc zasahoval do jejich kompetencí - vítají nabídku monitoringu okolí školy a nabídku činnosti sociálně-právní a psychologické poradny - souhlasí se spoluprácí s OSVZ/SISI při závažnějších případech, které nezvládnou/nemohou řešit ve škole sami - přály by si (ne všechny, ale většina) nabídku balíčku preventivních programů na celý rok pro všechny ročníky, který by jim usnadnil práci s organizací prevence na škole g. Jiné Schůzka na ÚOOÚ s Mgr. Hejlíkem konzultace o evidenci SISI - zda je nutné informovat ÚOOÚ o zpracování osobních údajů v této evidenci - v říjnu nám bylo vydáno výkladové stanovisko tohoto úřadu, že pokud budeme mít pověření k sociálněprávní ochraně dětí, nemusíme hlásit údaje o zpracování osobních údajů na ÚOOÚ Prezentace SISI části odborné veřejnosti představení SISI, účast především ředitelů škol, zástupců odborů MČ Výbor pro sociální a zdravotní politiku představení SISI co se již v rámci projektu uskutečnilo a co budeme raelizovat dále, řada dotazů od členů komise na fungování projektu SISI PaedDr. Cerman, OŠK konzultace k výběrovému řízení na ředitele ZŠ Mikulova diagnostika, pozorování h. Získáno a vypracováno Registrace Poradny SISI jako sociální služby odborné sociální poradenství červenec 08, změna registrace v lednu 2009 (rozšířena i na osoby starší 18ti let). Výkladové stanovisko ÚOOÚ, že na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí nemusíme žádat o povolení k zpravování jednotné evidence, můžeme evidovat pouze nezbytná data říjen 08. Pověření k sociálně-právní ochraně dětí listopad 08. Byl vypracován Manuál spolupráce s ostatními subjekty včetně všech formulářů k tomu potřebných září 08 (viz níže + příloha č. 1 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Sepsána smlouva spolupráce SISI a o.s.laso listopad

11 Vypracována metodika sociální služby listopad + prosinec 08 (viz níže + příloha č. 2 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Vypracován monitoring okolí škol prosinec 08 (viz níže + podrobnosti v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Realizována anketa jako reakce na Petici občanů o nebezpečnosti oblasti u metra Háje + zpracovány výsledky a sepsána zpráva prosinec 08 (blíže specifikováno níže v bodě V.c). 11

12 IV. Aktivity SISI a. zásahová jednotka, autohlídka a fyzická ostraha Na území MČ Prahy 11 bylo pracovníky projektu SISI za období od do evidováno celkem 415 protiprávních jednání, které byly řešeny na místě. Z toho bylo v lokalitě metra Chodov řešeno 171 případů, což činí 41%. v lokalitě metra Opatov 83 případů, což činí 20 %. v lokalitě metra Háje 161 případů, což činí 39 % z celkového počtu protiprávních jednání. Podrobnější informace jsou uvedeny v závěrečné zprávě ABI Special, s. r. o. V tomto období byly situace řešeny v součinnosti s: Městskou policií celkem 27 x a to zejména v případech, kdy by řešení situace bez přítomnosti strážníka MP, bylo komplikované nebo kontraproduktivní. Policií České republiky celkem 5 x v případech, kdy bylo podezření, že byl spáchán trestný čin. Dále byla v tomto období přivolána: Rychlá záchranná služba celkem 5 x a to k případu, kdy byl ohrožen život a zdraví osob Hasiči celkem 1 x k případu kdy byl požárem ohrožen majetek a následně i život a zdraví osob. Výsledky působení pracovníků projektu SISI Nejen z oficiálních bezpečnostních zpráv (Policie České republiky), ale i z provedené ankety v lokalitě Háje vyplývá, že došlo ve střežených lokalitách MČ Prahy 11, ke snížení nápadu trestné činnosti a posílení pocitu bezpečí samotných občanů. Toto je dozajista způsobeno nižším výskytem závadových osob v této oblasti. b. SISI linka pomoci Smyslem linky je rychlá pomoc zásahu v občany ohrožujících situacích, dostupnost informací o institucích pomoci, v rámci psychologické krizové intervence propojení volajícího s linkami pomoci (např. přepojení na Linku bezpečí, krizovou linku Riaps, Dona linku ). Linka je bezplatná, na čísle Podrobnější údaje, příklady volání na linku a statistické vyhodnocení volání je ve zprávě ABI Special, s.r.o. c. jednotná evidence sociálně-patologických jevů V rámci nastavování co nejlepších a nejadekvátnějších preventivních a represivních opatření, služeb a práce s konkrétním jedincem byla vyvinuta SISI evidence. Ta obsahuje několik složek jednak složku klient vč. podrobných informací a našich interních poznámek SISI týmu o klientovi, jednak údaje o výskytu sociálně 12

13 patologických jevů ve školských zařízeních, o lokalitách MČ Praha 11, kde se vyskytují sociálně patologické jevy, a na závěr též zápisy ze SISI linky. U klienta se eviduje jednak daná událost, která nastala (tzn. páchal určitou sociálně patologickou činnost, nebo byl její obětí, anebo byl doporučen do našeho pracoviště na základě jiných okolností). Dále se bude evidovat škola, jež jedinec navštěvuje (tzn. název školy) a jméno sociálního pracovníka, který ho má v péči na OSVZ, postup řešení dané události apod. V rámci evidence složky klient je nastavena několikerá kontrola SISI psychologem, zda probíhá veškerý postup v rámci řešení stavu jedince adekvátně, včas a důle jeho svobod. Dále obsahuje evidence veškeré informace o šetření našich sociálních pracovnic, o diagnostice situace, terapeutické a závěrečné hodnotící části (vše je dle etického kodexu sociální práce a dle norem, a je to vedenou obdobným způsobem jako bývá vedena evidence na OSVZ). Evidence obsahuje ještě část o jednotlivých úkonech, jenž byly s jedincem činěny a to buď sociálním pracovníkem, nebo psychologem (u psychologa se jedná např. o použité diagnostické metody, terapeutické úkony apod.). Zde se může pracovat buď s jedincem, anebo s celou rodinou, popř. se členy rodiny zvlášť. U evidování údajů ze školských zařízení se evidují jednak sociálně patologické jevy, ke kterým docházelo, a jednak pak uvádí příslušný pracovník SISI týmu preventivní opatření, která na školském zařízení momentálně fungují. Dále se zde uvádí návrhy řešení událostí, které se ve škole staly, vyjádření OSVZ (pokud nějaké bylo ) a provedená opatření., vč. data kontroly stavu a opět (jako u části Klient ) několikanásobnou kontrolu SISI psychologem. Evidence lokalit slouží k zaznamenávání údajů od terénních pracovníků zásahového jednotky SISI týmu, popř. od jiných bezpečnostních složek, anebo i anonymních občanů. V okamžiku, kdy dojde k výskytu určité sociálně patologické činnosti či jevu v dané lokalitě a je o tom zásahová jednotka informována (anebo zjistí jev sama), okamžitě provede potřebná opatření. Do této části evidence se také budou zapisovat určité hodnotící prvky a zpětné vazby (pokud je budeme mít). Opět je zde několikanásobný dohled SISI psychologa. Poslední část evidence je orientována na stručné evidování a zaznamenávání hovorů na SISI lince. Veškeré hovory jsou samozřejmě anonymní, a tak se budou evidovat pouze např. typy příchozích dotazů, proseb či informací, jejich následné řešení (tzn. poskytnutí informace na dotaz, zajištění okamžité nápravy situace apod.), výsledek stavu, popř. i zpětná vazba (pokud nějakou na SISI obdržíme). Na zápis a práci pracovníků SISI linky opět dohlíží SISI psycholog v rámci kontroly zápisů v SISI evidenci. Veškeré údaje, které SISI evidence obsahuje jsou důvěrné a mají k nim mít přístup pouze příslušní pracovníci SISI týmu. Do evidence se pracovníci přihlašují dle různých rolí, podle kterých mají přístup do různých složek (např. terénní sociální pracovník nevidí zápisy ze šetření psychologa ) Jednotlivé role jsou: - psycholog: uživateli jsou zobrazeny a může editovat všechny klienty a události a zobrazují se mu všechny formuláře - manažer: uživateli jsou zobrazeny a může editovat všechny klienty a události, z formulářů se mu zobrazuje všechno mimo těch částí, kde je uvedena jména klientů, zákonných zástupců či jména občanů - role sociální pracovník: uživateli se zobrazují klienti a události, které zadal uživatel s rolí terénní pracovník nebo sociální pracovník, může editovat klienty a události, které zadal do systému on sám nebo uživatel s rolí terénní pracovník - terénní pracovník: uživateli se zobrazují a může editovat jen klienty a události, které zadá uživatel s rolí terénní pracovník 13

14 Evidence je připravena, proběhlo školení pracovníků a jsou do ní zapisována data. Vzhled evidence 14

15 d. terénní sociální práce Terénní sociální pracovníci působí na Praze 11, především v okolí metra Háje, Opatov a Chodov, od Podrobnější informace o TSP, cílových skupinách, jednotlivých případech a statistice kontaktů jsou uvedeny ve zprávě ABI Special, s.r.o. Spolupráce TSP spolupracuje při výkonu své práce: a) se složkami projektu SISI (autohlídka, ostraha meter a parků, zásahová jednotka) b) s ostatními subjekty (OS Laso, Ymca Praha, Proxima sociale, ÚMČ Praha 11, MP, PČR aj.) Evidence terénní činnosti Každý terénní pracovník si denně zaznamenává svou činnost do záznamových archů a do jednotné evidence. Každý měsíc je z těchto výstupů sestavována zpráva. e. pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů Konají se pravidelná setkávání pracovní skupiny pro prevenci sociálně-patologických jevů pod patronátem OSVZ, především protidrogové koordinátorky Mgr. Žďárské. Ty probíhají 1x měsíčně, setkávají se na nich zástupci neziskových organizací, OSVZ, OŠK, OKŘ, Městské policie, státního zastupitelství, PPP, SVP a jiní hosté. Na těchto setkáních nedochází k tak podrobnému a konkrétnímu předávání informací, jaké by bylo adekvátní, neboť to ani jejich nastavení neumožňuje (nelze předávat např. osobní údaje). Spíše se předávají informace obecné (např. že 15

16 všichni zaznamenali navýšení krádeží v OC Chodov). Proto budeme usilovat o nastavení setkávání v užších skupinách. Jsou domluvena setkávání pracovníků SISI a OSP 1x týdně, vždy v pondělí od 9:00 na OSP, kde se předávají informace aktuální pro následující týden a data získaná o sociálně-patologických jevech, domlouvá se konkrétní spolupráce pracovníků. Vzhledem ke krátké době fungování nebyla tato spolupráce zatím vyhodnocována to proběhne cca v březnu/dubnu roku f. spolupráce se školami, podpora škol, jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách Spolupráce se školami byla započata přes OŠK, v čele s PaedDr. Cermanem, na základě konzultace s poradním sborem ředitelů OŠK. Zde byla konzultována právní stránka spolupráce a položky v jednotlivých formulářích vytvořených pro školy (viz příloha č. 1 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o. - Manuál pro spolupráci). Bylo dohodnuto znění formuláře B3, který zjišťuje obecnou situaci na konkrétní škole a formuláře B1, kam jsou zapisovány jednotlivé události SPJ. Byl zrušen formulář B2, neboť podobný školy ji vyplňují a posílají na OSVZ. Na tyto počáteční schůzky navázaly konkrétní schůzky na jednotlivých školách, kde jsme především zjišťovali nastavení škol a jejich potřeby. Konkrétní výstupy z těchto schůzek jsou v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o. g. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ Základem, na kterém staví řada aktivit SISI je spolupráce s OSVZ. Tato spolupráce je podrobněji popsána v Manuálu pro spolupráci se SISI, základem je především výměna informací o nezletilých klientech, kteří konají nebo jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy. Pro tuto spolupráci bylo nutné získat pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, ale také ji právnicky ošetřit, neboť např. nemůžeme dostávat informace o nezletilých, u kterých již bylo zahájeno trestní řízení. Termíny našich jednání s OSVZ jsou uvedeny výše. Na začátku ledna 2009 byla dohodnuta a prakticky zavedena spolupráce s OSVZ budeme se scházet každé pondělí v 9:00 a společně pracovat na konkrétních případech. Děkujeme velmi za práci pí. Hostomské, která s námi celý proces spolupráce dojednávala, ale především byla tou, která přesvědčovala své kolegyně o výhodách spolupráce se SISI a o jejím čistém nastavení (tedy, že se nedopustí žádného přestupku, budou-li s námi spolupracovat). h. sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů Služba je průběžně kontrolována a hodnocena, zda je způsob jejího poskytování v souladu s definovaným posláním, cíli, zásadami sociální práce a osobními cíli jednotlivých osob a to těmito způsoby: Pravidelné týdenní porady SISI kontrola služby formou průběžné práce, kontrola dodržování zásad sociální práce 16

17 Evaluace služby 1x za půl roku - vyhodnocení směřování služby vedoucím zařízení a externím projektovým manažerem 1x za rok ústní hodnocení služby celým týmem pracovníků SISI, porada o dalším směřování, hodnocení osobních cílů pracovníků, hodnotí se zejména o poslání a cíle služby o vhodnost cílové skupiny vs. služeb, které nabízíme o zajištění odbornosti pracovníků, jejich dalšího rozvoje Pravidelné vyhodnocování statistických údajů: 1x měsíčně reporty od MP,PČR, Oddělení sociální prevence a škol o počtu přestupků, trestných činů (či výskytu sociálně-patologických jevů u škol) u dětí a mladistvých /později by měla být jednotným zdrojem těchto informací evidence SISI/. Pravidelné diskuze nad statistikami, trendy 1 x měsíčně (vždy zhruba v polovině měsíce) setkání ředitele MP, ředitele obvodního ředitelství PČR JMI a PČR, ředitele OSPOD, ředitele oddělení sociální prevence, starosty, SISI nad vývojem statistik a nastavování adekvátních opatření směřujících ke snížení daného jevu (Př. ze statistik vyplyne, že se dlouhodobě zvyšuje počet přestupků páchaných dětmi z 1 základní školy; na základě toho, se zvýší preventivní programy a práce s dětmi v dané škole) zlepšení spolupráce Pravidelné vyhodnocování úspěšnosti opatření nastaveného na základě sledování statistik a trendů po realizaci takového opatření se změří, zda došlo k naplnění cíle opatření (Př. zda zacílené preventivní programy na té a té škole vedly k tomu, že se snížil počet dětí z této školy, které páchají přestupky). Sociologické průzkumy u veřejnosti (pravidelné (1 x rok ) průzkumy zjišťující vnímání bezpečnosti na území P11, problematiku soc.patologických jevů apod., pravidelně se opakující baterie otázek umožňující srovnání v čase; ad hoc průzkumy/ankety zjišťující aktuální reakci na určitý jev (např. strážci u metra, výskyt ilegálních ploch na grafiti) u žáků základních škol (pravidelné (1 x půl rok) anonymní průzkumy zjišťující latentní výskyt sociálněpatologických jevů u školních žáků) u pracovníků jiných organizací/institucí, kterým bude nabídnuta podpora dle častosti spolupráce i. informační brožurka pro občany, medializace projektu Projekt byl představen odborné veřejnosti (především zástupcům ZŠ a úředníkům MČ) dne Poté následovalo další představování projektu na různých komisích, schůzích, výborech pracovníků MČ či spolupracujících organizací. Projekt budí velký zájem, neboť je to novinka a je jako sociální služba zajišťován soukromými společnostmi, co nebývá obvyklé. 17

18 Projekt byl medializován ve čtrnáctideníku Klíč č. 19, kde mu byl věnován článek na str. 3, sloupek starosty a slovo poslance. Navázali jsme spolupráci v paní Wolfovou, tiskovou mluvčí úřadu, se kterou jsme domluvili možnost pravidelných příspěvků do Klíče. Vypracovali jsme informační brožuru, jejímž cílem je informovanost občanů o nabízených sociálních, zdravotních a informačních službách na P11 a jejich smyslu. Na různé instituce a organizace Prahy 11 jsou distribuovány letáky SISI linky a Poradny SISI (viz příloha č. 1), které informují občany o tom, k čemu linka a Poradna slouží, jak mohou využít jejich služeb. j. poradenství mladistvým a laické veřejnosti Poradna SISI funguje od listopadu, má dvě části sociálně-právní poradnu a psychologickou poradnu. Poradna je určena pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy či vykazují sociálně-patologické jednání a jejich rodiče (či jiné blízké osoby), ale také pro občany Prahy 11 potřebující pomoci s hledáním informací či v sociálně-právní oblasti. Všechny poskytované služby jsou zdarma. Poradna je otevřena v úterý od 10:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 13:00 do 20:00. Občané mohou přijít do poradny osobně či mohou zatelefonovat na bezplatnou SISI linku ( ). Další možností je, že mohou přijít v jakýkoliv jiný den a s pracovníkem poradny se domluví na termínu schůzky. Pokud se klient nemusí z důvodů dostatečnosti poskytovaných informací dostavit do poradny, jsou mu informace sděleny telefonicky. Činnost poradny byla medializována ve čtrnáctideníku Klíč č. 19. Podrobnější zpráva o činnosti poradny je v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o., kde jsou i konkrétní případy z poradny. V. Speciální aktivity, činnosti a. Manuál pro spolupráci Pro snadnější komunikaci se spolupracujícími organizacemi a snadnější pochopení SISI jsme vypracovali Manuál pro spolupráci. Ten jsme představili na prezentaci SISI a předali ho v písemné i elektronické podobě účastníkům prezentace. Některé informace, které manuál obsahuje, se samozřejmě při praktickém zavádění Systému změnily, ale většina je platných. Manuál projde v prvním čtvrtletí 2009 revizí. b. Metodika sociální služby Jako každá sociální služba i my máme metodiku této služby, včetně řady příloh. Metodika je k případnému nahlédnutí v Poradně SISI (Ledvinova 1709/2). Metodiku jsme tvořili v průběhu listopadu 2008, byla konzultována s vedoucí o. s. Laso, která má s tvořením metodiky vlastní zkušenosti a chystáme se ji zkonzultovat i s dalšími odborníky ze sociální oblasti. 18

19 c. Anketa na Hájích V prosinci jsme uskutečnili anketu na základě podání petice neznámým občanem/neznámými občany adresované Městské části Praha 11, která reaguje na bezpečnostní situaci v okolí metra Háje. Rozhodli jsme se ověřit její platnost a důvěryhodnost. K rozhodnutí nás vede přesvědčení (podepřené řadou konkrétních výsledků), že se bezpečnostní situace na Praze 11 zvýšila od té doby, co zde působí ostraha v rámci projektu Systém integrované sociální intervence, který je součástí projektu Bezpečné Jižní město. Na základě obsahu petice jsme udělali vlastní anketu na metru Háje, jejímž cílem bylo zjistit, jak bezpečně se občané v této lokalitě cítí, co by doporučili ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti a typ na konkrétní místa, kde je zvýšené riziko sociálně-patologických jevů. Anketa proběhla ve dnech , , a , celkem se ji zúčastnilo 101 respondentů. Respondentům jsme dali letáky informující o bezplatné, nonstop Lince SISI, na kterou se v případě ohrožení mohou obrátit a letáky Poradny SISI, kterou v případě potřeby mohou navštívit. Souhrn odpovědí všech respondentů na všechny otázky: I. Na Jižním městě Hájích (možno zaškrtnout i více odpovědí) 1. Bydlím - 64 respondentů 2. Pracuji - 13 respondentů 3. Jen procházím - 14 respondentů 4. Mám tu příbuzné - 6 respondentů 5. Jiné - 4 respondenti II. Kolik tu trávíte času? 1. Denně více než 5x - 33 respondentů 2. Denně více než 2x - 21 respondentů 3. Jednou denně - 14 respondentů 4. Obden - 0 respondentů x týdně - 12 respondentů 6. 1x týdně - 3 respondenti 7. 1x za 14 dní - 1 respondent 8. 1x za měsíc - 3 respondenti 9. Občas - 9 respondentů 10. Jsem tu náhodně - 1 respondent III. Cítíte se v této lokalitě bezpečně? Nebo vás zde obtěžuje nějaká situace, nastavení pravidel, skupina osob? 1. Ano, cítím se bezpečně - 72 respondentů 2. Ne, necítím se bezpečně + proč - 17 respondentů a) Je tu moc dealerů - 7 respondentů 19

20 b) Je tu moc osob bez domova - 13 respondentů c) Nechodí tu policie - 2 respondenti d) Bojím se napadení - 3 respondenti e) Bojím se okradení - 7 respondentů f) Bojím se sem pouštět děti + proč - 1 respondent IV. Stala se vám v této lokalitě už nějaká nepříjemná událost (že by vás někdo napadl, okradl, obtěžovat )? 1. Nestala - 90 respondentů 2. Stala + jaká - 8 respondentů a) Okradení - 3 respondenti b) Napadení - 0 respondentů c) Obtěžování prodejci - 6 respondentů d) Obtěžování osobami bez domova - 3 respondenti e) Obtěžování žebrajícími - 1 respondent f) Obtěžování podnapilými - 3 respondenti V. Projekt SISI, který je součástí projektu Bezpečné Jižní město a má zvýšit bezpečnost na území Prahy 11, zde funguje od léta. Domníváte se, že se v okolí metra Háje bezpečnostní situace lepšila? 1. Ano + jak, proč - 28 respondentů a) Vidím tu ostrahu, vím, že se na ně mohu obrátit - 20 respondentů b) Posílili tu hlídky Policie - 10 respondentů c) Chodí tu TSP - 0 respondentů d) Jiné - je tu zákaz krmení holubů; je tu více kamer - 2 respondenti 2. Ne je stejná nic se nezměnilo, je to tu pořád nebezpečné - 12 respondentů 3. Ne je stejná nic se nezměnilo, je to tu pořád dobré - 29 respondentů 4. Ne, zhoršila se + jak, proč - 0 respondentů a) Je tu více osob bez domova b) Je tu více dealeru c) Je tu více napadení d) Je tu více opilců e) Je tu více situací, z kterých mám strach Rozhovor s obchodníky na metru Háje V příloze petice je seznam obchodníků (razítek a podpisů), kteří sídlí v okolí metra Háje a souhlasí s obsahem petice. Proběhli rozhovory s těmito obchodníky, na základě kterých jsme zjistili, že za nebezpečné oblasti považují zdejší obchodníci především ulice Arkalycká, Semická a Kosmická, v kterých mají obchody. Došlo zde jich k několika vloupáním, v létě letošního roku k několika vloupáním za sebou, jež nebyly Policií dostatečně vysvětleny a dotaženy k obvinění pachatelů. Zvláště obchody v ulici Kosmická jsou vystaveny většímu riziku vloupání, neboť jsou umístěny pod úrovní terénu a je na ně špatně 20

21 vidět, tudíž se k nim pachatel snadno přiblíží i snadno unikne. V okolí obchodů se pohybovali osoby bez domova, situace se však působením ostrahy na metru Háje zlepšila, což sami obchodníci uznávají. Zároveň však mají strach z rusky mluvících občanů, kteří obchází obchody chvíli před zavírací dobou a jsou hrubí na obchodníky, chtějí po nich zboží, které nemají, nebo chtějí zboží zdarma Paní vedoucí s obchodu Rossmann uvedla, že pracovník ostrahy metra k nim leckdy zajde a zeptá se, zda je vše v pořádku, ale potřebovala by, aby v jejich ulici chodil někdo častěji. Pro zlepšení situace mají obchodníci konkrétní požadavky: - častější výskyt hlídek Policie či ostrahy v těchto ulicích - lepší osvětlení ulice a schodišť mezi domy - nainstalování více kamer Doporučení instalaci více světel v ulici Kosmické, v úrovni obchodů, které jsou pod samotným náměstíčkem instalaci světel na schodištích mezi paneláky, kde je opravdu večer tma a chůze po schodech může být nebezpečná, zvlášť v zimě při náledí opravení eskalátoru, který je už dlouho nefunkční, na který v petici občané upozorňují a pomohl by v dostupnosti metra i obchodů pro občany se zdravotním postižením, pro rodiče s kočárky a pro seniory v případě dostatku financí i instalaci více kamer v ulici Kosmická, Arkalycká a Semická informovat obchodníky o možnosti zavolat zásahovou jednotku SISI na čísle v případě, že se cítí ohroženi vykonáno, dostali i letáky Linky SISI posílení hlídek Městské policie či pracovníků ostrahy v těchto ulicích, především v nočních hodinách, kdy ke kriminalitě dochází především ostraha z projektu SISI je zde každý den od 16:00 do 24:00, ale později během noci se tu již nikdo nepohybuje, hlídky by měly být zavedeny také v čase od půlnoci do 6:00, kdy už otevírá řada obchodů a zvyšuje se počet občanů, kteří k metru chodí, tudíž se snižuje množství patologických jevů činnost ostraha bude prodloužena do pozdějších nočních hodin od února 2009 posílení ostrahy SISI na metru Háje na dva pracovníky ostrahy, aby jeden mohl monitorovat a zasahovat přímo v okolí stanice metra Háje a druhý v přilehlých ulicích (Kosmická, Arkalycká, Semická...) + v přilehlých ulicích na druhé straně ulice Opatovská (přes pěší most k panelákům, směrem k Úřadu Ocelíkova), kde jsou také obchody a park, ale hlídky policie do nich zavítají málo často Pomocí těchto konkrétních zlepšení by mělo dojít k zvýšení bezpečnosti v této lokalitě a zároveň k vyšší spokojenosti tamních občanů a obchodníků. d. Monitoring okolí škol V listopadu a prosinci jsme monitorovali nebezpečné lokality v okolí ZŠ na Praze 11, neboť jsou to oblasti, kam již nasahá kompetence ředitelů a pedagogů škol, ale zároveň se zde často shromažďují žáci, kteří zde kouří, pijí alkohol, ničí veřejné prostranství Zároveň jsme evidovali restaurace, herny, prodejce tabáku v okolí těchto škol. Na monitoring navazuje posílení TSP v zjištěných rizikových oblastech. Na lokality budou docházet TSP a ostraha i nadále a zápisy z jejich šetření budeme posílat 1x za ¼ roku na danou školu

22 VI. Problémy Projekt SISI měl na začátku naplánovaný harmonogram příprav a činností, který se musel vzhledem k odkladu některých činností aktualizovat. Déle trvala např. jednání o zavedení Systému do jednotlivých institucí, dlouho jsme čekali na pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a tudíž nemohli některé činnosti vykonávat. V současné době je ji většina z těchto problému překonána a projekt může fungovat ve své plné šíři. Během svého zavádění i nyní během realizace má projekt řadu příznivců a propagátorů, ale i odpůrců. Vzhledem k novosti projektu a jeho neobvyklosti v zastřešení soukromou společností, ač se jedná o sociální službu (což není v českých podmínkách obvyklé), vzbuzuje projekt časté obavy, dotazy i pobouření. Na většině prezentací vzbudí větší pozornost vybraná společnost spíše než debata o kvalitě projektu a jeho naplňování. Takové reakce chápeme, opravdu není obvyklé, že by sociální službu dělala bezpečnostní agentura, s lidmi diskutujeme a snažíme se jim projekt maximálně zprůhlednit, aby nepůsobil takové obavy. To se snad již z velké části podařilo, komunikace se zlepšuje. Také všechny aktivity projektu fungují. Již nyní se dá předpokládat, že základní implementace byla dokončena a projekt je životaschopný. VII. Shrnutí Za 6 měsíců, které společnost ABL, a.s. měla na implementaci projektu Systému integrované sociální intervence, se podařilo uvést do provozu všechny činnosti, které byly na počátku definovány, požadovány, stanoveny. Postupně zahájili svoji činnost fyzická ostraha, 24.hod. autohlídka, bezplatná SISI linka, terénní sociální práce, psychologická a sociálně-právní poradna a do provozu byla uvedena právě i jednotná evidence. Nejvíce energie jsme pak věnovali propagaci systému a navazování kontaktů a spolupráce s ostatními zainteresovanými subjekty. Domníváme se, že v současné době může být počáteční implementační fáze projektu ukončena, a že je již natolik nastartován, aby mohl začít plnit své definované cíle

23 VIII. Přílohy a. Č. 1 - letáky - SISI linka a Poradna SISI

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2009. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2009. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2009 Příbram leden 2009 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Krásná Lípa náš bezpečný domov

Krásná Lípa náš bezpečný domov 2009 Krásná Lípa náš bezpečný domov SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu ve městě Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz Září 2009 2 OBSAH Úvod I. Krásná Lípa základní údaje II. Výzkum

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 9 Výchozí stav 10 Popis plánování 21 Karty potřeb

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Standard kvality 1 Místní a časová dostupnost 1a 1b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Doba výkonu

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

1 Úvod. Usnesení č. 925 ze dne 14. prosince 2011.

1 Úvod. Usnesení č. 925 ze dne 14. prosince 2011. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2013 2015 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Bc. Lukáš Poruba Počet stran bez příloh: 24 Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj Magistrát města Liberec,

Více

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených

Více

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d 10 3. Informovanost

Více

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011 Obsah 1 ÚVOD:... 4 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... 4 2.1 MIGRACE... 5 2.2 NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI... 6 2.3 NEZAMĚSTNANOST...

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Kritéritum 1 - Místní a časová dostupnost Orgán sociálně-právní ochrany ÚMČ Brno-Bosonohy zajišťuje poskytování sociálněprávní ochrany na celém území správního

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Chomutov

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Chomutov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Chomutov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Chomutov 5 6 Obsah Úvod 7 Předmluva 9 Výchozí stav 10 Sociálně

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více