ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABL, a. s. ABL, a. s. Pod Višňovkou Praha 4 Tel

2 Obsah I. Úvod... 4 II. Harmonogram prací... 5 III. Implementace projektu, spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi... 8 a. Odborné konzultace... 8 b. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví... 8 c. Městská policie... 9 d. Policie ČR... 9 e. Odbor školství a kultury... 9 f. Školy g. Jiné h. Získáno a vypracováno IV. Aktivity SISI a. zásahová jednotka, autohlídka a fyzická ostraha b. SISI linka pomoci c. jednotná evidence sociálně-patologických jevů d. terénní sociální práce e. pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů f. spolupráce se školami, podpora škol, jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách g. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ h. sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů i. informační brožurka pro občany, medializace projektu j. poradenství mladistvým a laické veřejnosti V. Speciální aktivity, činnosti a. Manuál pro spolupráci b. Metodika sociální služby c. Anketa na Hájích

3 d. Monitoring okolí škol VI. Problémy VII. Shrnutí VIII. Přílohy a. Č. 1 - letáky - SISI linka a Poradna SISI vysvětlení zkratek: SPJ sociálně-patologické jevy TSP terénní sociální práce nebo terénní sociální pracovník (dle významu ve větě) OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSP Oddělení sociální prevence OŠK Odbor školství a kultury MP Městská policie PČR Policie ČR PPP Pedagogicko-psychologická poradna SVP Středisko výchovné péče SVI Systém včasné intervence HK Hradec Králové - 3 -

4 I. Úvod Historie SISI SISI je projektem Městské části Praha 11 jako část projektu Bezpečné Jižní město. Společnost ABL, a. s. vyhrála výběrové řízení na projekt Implementace Systému integrované sociální intervence Vlastní realizaci projektu Systému integrované sociální intervence pak získala společnost ABI Speciál,s.r.o. s kterou jsme tímto pádem samozřejmě intenzivně (každodenně) spolupracovali. Cílem tohoto projektu, jak byl poptáván, je zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit práci s dětmi a mladistvými vykazujícími sociálně-patologické jednání či s dětmi a mladistvými sociálně-patologickými jevy ohroženými. Projekt se snaží řešit sociálně-patologické jevy komplexně, kombinací preventivních, intervenčních a represivních opatření. Systém integrované sociální intervence je komplexní systém, který se snaží reagovat na SPJ prostřednictvím koordinované a systematické práce, která využívá součinnosti všech složek zabývajících se SPJ (OSVZ, MP,PČR, školy, neziskové organizace, rodina) a jednotného evidování: preventivně předchází vzniku SPJ či rozvoje nevhodného chování jedince v SP chování včasně podchycuje a adekvátně reaguje na výskyt SPJ za využití spolupráce více subjektů (OSVZ,MP,PČR,škola, rodina) redukuje výskyt již rozvinutých SPJ na území MČ P11 s nabídkou dalších alternativ Společnosti ABL, a.s. a ABI Special, s.r.o. mají činnosti v SISI rozdělené dle smluv s MČ Praha 11 takto: ABL zajišťuje koncepční činnost SISI, přípravné činnosti - schůzky se subjekty, získávání pověření, organizace apod., superviduje průběh činnosti v podstatě nastavila půdu pro to, aby mohl konkrétní projekt probíhat - úzce spolupracuje se společností ABI Special, která zajišťuje realizaci Systému v praxi Personální obsazení Bc. Jana Pařízková manažerka projektu, ABL, a.s. 4

5 II. Harmonogram prací Projekt se skládá z mnoha aktivit a činností, které spolu souvisí a vzájemně na sebe navazují. Některé z nich byly zahájeny ihned po spuštění projektu, některé v průběhu, neboť navazují na získaná pověření a potvrzení. Konečný harmonogram realizace jednotlivých činností, jejich spouštění a zajištění potřebných dokumentů je v následující tabulce: ČINNOST 1. zásahová jednotka, autohlídka TERMÍN práce v terénu od zprávy na OŽP, pro starostu 1x měsíčně 2. fyzická ostraha na metru Háje, Opatov, Chodov práce v terénu od zprávy na OŽP 1x měsíčně 3. linka pomoci v nebezpečných situacích zavedení čísla vytvoření informačního materiálu/brožury září/říjen 2008 Od listopadu 08 medializována, tudíž je fungování SISI linky i více využívána medializace SISI linky Klíč č. 19/08 4. jednotná evidence sociálně-patologických jevů na Praze 11 vytvoření softwaru zkušební provoz, kontrola, úpravy vytvoření "ostré" verze softwaru zadávání dat do evidence od terénní sociální práce práce v terénu od konkrétní rozpis služeb, TSP všední dny 10:00-20:00 od prosince 2008 monitoring okolí škol prosinec 2008 zprávy za TSP 1x měsíčně 6. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ vypracování manuálu pro spolupráci a nabídka seminářů a podpory prezentace projektu schůzky na OSVZ - představení projektu, domluveny základní rysy spolupráce domluvena spolupráce odboru s našimi TSP, pravidelné schůzky představení projektu, orientace v práci a struktuře OSPOD, seznámení se

6 - konzultace manuálu pro spolupráci, konkrétního nastavení předávání informací - mailem konzultace podkladů pro policii domluveno předávání od policie na OSVZ faxem, domluvena závažnost, při které bude předávat OSVZ nám/musí řešit sám nabídka evidence SISI pro OSVZ pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů vypracování manuálu pro spolupráci získání registrace Poradny SISI jako sociální služby červenec 2008 získáno výkladové stanovisko ÚOOÚ, že na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí nemusíme žádost o povolení k zpravování jednotné evidence říjen 2008 získáno pověření k sociálně-právní ochraně dětí listopad 2008 konzultace projektu s odborníky říjen 2008 konzultace projektu se zátupci měst, kde běží SVI říjen/listopad 2008 schůzky pracovní skupiny pro sociálně-patologické jevy 1x měsíčně oslovení OSVZ červenec 2008 oslovení škol listopad 2008 oslovení MP listopad 2008 schůzky s MP předány informace o bezdomovcích, umístění kamer, jak předávat mladistvého, přestupky předány konkrétní informace o hlášení přestupků, TČ, dohodnuto předávání mailem na OSVZ, info o kontrole pyrotechniky oslovení PČR listopad 2008 schůzky s PČR - předávání dat a informací o mladistvém, okrsek JM II předávání dat a informací o mladistvém, okrsek JM I předávání dat a informací o mladistvém, JM II, výkon služby oslovení PMS prosinec 2008 oslovení státního zastupitelství prosinec 2008 účast na schůzi výboru pro sociální a zdravotní politiku jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách, spolupráce se školami vypracování manuálu pro spolupráci vypracování formulářů pro jednotnou evidenci září 2008 prezentace projektu schůzky s OŠK spolupráce se školami, zatím v obecné úrovni, bez problémů, dohodnuta schůzka s OŠK a Poradním sborem ředitelů schůze na OŠK s Poradním sborem ředitelů dohoda o podobě formulářů, o nastavení konkrétních schůzek na školách individuální schůzky na školách prosinec/leden

7 analýza získaných dat leden poradenství nezletilým, jejich blízkým osobám a laické veřejnosti vytvoření informační brožury září 2008 vypracování metodiky sociální služby listopad 2008 otevření Poradny SISI od listopadu 2008 medializace Poradny SISI - Klíč Klíč č.19/2008 medializace Poradny SISI - letáky od listopadu preventivní programy pro děti a mladistvé spolupráce s NZDM na akci "Tour de street" monitoring nalévání alkoholu mladistvým prosinec 2008 anketa "Bezpečnost na Hájích" spolupráce s neziskovými organizacemi na Praze 11 leden evaluace všech aktivit pravidelné porady v rámci uzšího týmu 1x týdně v pondělí porady s managmentem 1-2x za 14 dní kontrola jednotlivých činnosti 1x měsíčně monitorovací a hodnotící zpráva 1x měsíčně celková, závěrečná zpráva leden sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů 1.pol. roku 2009 anketa "Bezpečnost na Hájích" pravidelné reporty 1x měsíčně 7

8 III. Implementace projektu, spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi a. Odborné konzultace Před samotným plnohodnotným rozběhnutím SISI byl projekt konzultován s odborníky ze sociální oblasti, kteří se zabývají prací s nezletilými ohroženými sociálně-patologickými jevy: PhDr. Lenka Vatrtová metodička prevence PPP pro Prahu 1, 2, 4 MuDr. Ivan Platz vedoucí výchovného ústavu v Řevnicích Mgr. Patrik Matoušů ředitel výchovného ústavu a střediska výchovné péče Klíčov Tito odborníci vyjádřili projektu podporu, každý podporuje trochu jinou část (Vatrtová podporu škol a poradenství, Platz jednotnou evidenci a spolupráci subjektů činných v řešení sociálně-patologických jevů a poradenství, Matoušů spolupráci subjektů), ale jeví se jim jako smysluplný a potřebný. Dále byl projekt konzultován na úřadech, kde funguje SVI: Ostrava Pařízková první setkání s fungováním SVI v praxi, zájem zaměřen především na fungování jednotné databáze; vyzdvihována byla smysluplnost tohoto softwaru na druhou stranu upozorňováno na obtíže při jeho implementaci na pracoviště jednotlivých subjektů, zejména pak na pracoviště PČR Hradec Králové Pavlová projekt hodnocen kladně, do budoucna nám bylo doporučeno navázat na databázi, kterou užívají pro Systém včasné intervence; zároveň bylo vyzdvihnuto, že projekt SISI v některých oblastech předběhl projekt SVI, neboť např. v Hradci Králové teprve začínají přemýšlet o zapojení škol do systému, o bližším propojení s neziskovým sektorem, zatímco tyto věci měl SISI nastaven již od počátku. V HK funguje SVI na úřadu jeho koordinátorkou je vedoucí OSPOD. b. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vedeny konzultace především s Mgr. Hostomskou, vedoucí OSVZ, ale také s vedoucími jednotlivých oddělení odboru a s protidrogovou koordinátorkou Pařízková, Šrámek, Hostomská, Žďárská, Jirchová - představení projektu, domluveny základní rysy spolupráce Jebavá, Pařízková, Tichá - domluvena spolupráce odboru s našimi TSP, pravidelné schůzky Jebavá, Pařízková, Malá, Pavlová - představení projektu, orientace v práci a struktuře OSPOD Hostomská, Žďárská, Pařízková, Vrána, Pavlová - konzultace manuálu pro spolupráci, konkrétního nastavení předávání informací - mailem 8

9 Hostomská, Pařízková, Pavlová - konzultace podkladů pro policii domluveno předávání od policie na OSVZ faxem, domluvena závažnost, při které bude předávat OSVZ nám/musí řešit sám Schůzky pracovní skupiny pro sociálně-patologické jevy - Konají se 1x měsíčně, první středu v měsíci na Úřadě MČ, účastní se jich zástupci OSVZ (Hostomská, Jebavá, Žďárská), zástupce státního zastupitelství, MP, PPP, SVP, SPC a neziskových organizací. - Účastníme se od c. Městská policie Pařízková, Švéda, Schejbal předány informace o bezdomovcích, umístění kamer, jak předávat mladistvého, přestupky Švéda, Schejbal, Pařízková, Pavlová předány konkrétní informace o hlášení přestupků, TČ, dohodnuto předávání informací mailem na OSVZ, informace o spolupráci při kontrole pyrotechniky d. Policie ČR nastavení systému předávání informací a dat o činech mladistvých pachatelů, o sociálně-patologických jevech na Praze 11, nastavení spolupráce PČR a SISI, předávání dat od PČR na OSVZ: Daňha, Šrámek, Pařízková - MOP Jižní Město II Němec, Šrámek, Pařízková - MOP Jižní Město I Pařízek, Pařízková MOP Jižní Město II, oddělení výkon služby Němec, Žák, Pavlová e. Odbor školství a kultury Cerman, Guthová, Malínská, Pařízková, Pavlová nastavení systému spolupráce se základními školami - zatím v obecné úrovni; dohodnuta navazující schůzka s OŠK a Poradním sborem ředitelů schůze na OŠK s Poradním sborem ředitelů (Dittrich, Janečková, Havlíčková, Brožová, Bokrová, Svobodová, Sazmová, Schulzová) dohoda o podobě formulářů, které budou školy vyplňovat o sociálně-patologických jevech na škole a neomluvených hodinách svých žáků, domluva o podobě konkrétních, individuálních schůzek na školách 9

10 f. Školy Na základě schůzky Jsme si domluvili schůzky s jednotlivými školami, kde jsme vyplňovali formulář o nastavení prevence na škole a zároveň zjišťovali jejich potřeby. Schůzky se uskutečnily na všech ZŠ Prahy 11 (kromě ZŠ Mendelova, kde probíhala rekonstrukce schůzka proběhne v lednu/únoru 2009). Výsledky: - nechtějí, aby jim SISI moc zasahoval do jejich kompetencí - vítají nabídku monitoringu okolí školy a nabídku činnosti sociálně-právní a psychologické poradny - souhlasí se spoluprácí s OSVZ/SISI při závažnějších případech, které nezvládnou/nemohou řešit ve škole sami - přály by si (ne všechny, ale většina) nabídku balíčku preventivních programů na celý rok pro všechny ročníky, který by jim usnadnil práci s organizací prevence na škole g. Jiné Schůzka na ÚOOÚ s Mgr. Hejlíkem konzultace o evidenci SISI - zda je nutné informovat ÚOOÚ o zpracování osobních údajů v této evidenci - v říjnu nám bylo vydáno výkladové stanovisko tohoto úřadu, že pokud budeme mít pověření k sociálněprávní ochraně dětí, nemusíme hlásit údaje o zpracování osobních údajů na ÚOOÚ Prezentace SISI části odborné veřejnosti představení SISI, účast především ředitelů škol, zástupců odborů MČ Výbor pro sociální a zdravotní politiku představení SISI co se již v rámci projektu uskutečnilo a co budeme raelizovat dále, řada dotazů od členů komise na fungování projektu SISI PaedDr. Cerman, OŠK konzultace k výběrovému řízení na ředitele ZŠ Mikulova diagnostika, pozorování h. Získáno a vypracováno Registrace Poradny SISI jako sociální služby odborné sociální poradenství červenec 08, změna registrace v lednu 2009 (rozšířena i na osoby starší 18ti let). Výkladové stanovisko ÚOOÚ, že na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí nemusíme žádat o povolení k zpravování jednotné evidence, můžeme evidovat pouze nezbytná data říjen 08. Pověření k sociálně-právní ochraně dětí listopad 08. Byl vypracován Manuál spolupráce s ostatními subjekty včetně všech formulářů k tomu potřebných září 08 (viz níže + příloha č. 1 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Sepsána smlouva spolupráce SISI a o.s.laso listopad

11 Vypracována metodika sociální služby listopad + prosinec 08 (viz níže + příloha č. 2 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Vypracován monitoring okolí škol prosinec 08 (viz níže + podrobnosti v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o.). Realizována anketa jako reakce na Petici občanů o nebezpečnosti oblasti u metra Háje + zpracovány výsledky a sepsána zpráva prosinec 08 (blíže specifikováno níže v bodě V.c). 11

12 IV. Aktivity SISI a. zásahová jednotka, autohlídka a fyzická ostraha Na území MČ Prahy 11 bylo pracovníky projektu SISI za období od do evidováno celkem 415 protiprávních jednání, které byly řešeny na místě. Z toho bylo v lokalitě metra Chodov řešeno 171 případů, což činí 41%. v lokalitě metra Opatov 83 případů, což činí 20 %. v lokalitě metra Háje 161 případů, což činí 39 % z celkového počtu protiprávních jednání. Podrobnější informace jsou uvedeny v závěrečné zprávě ABI Special, s. r. o. V tomto období byly situace řešeny v součinnosti s: Městskou policií celkem 27 x a to zejména v případech, kdy by řešení situace bez přítomnosti strážníka MP, bylo komplikované nebo kontraproduktivní. Policií České republiky celkem 5 x v případech, kdy bylo podezření, že byl spáchán trestný čin. Dále byla v tomto období přivolána: Rychlá záchranná služba celkem 5 x a to k případu, kdy byl ohrožen život a zdraví osob Hasiči celkem 1 x k případu kdy byl požárem ohrožen majetek a následně i život a zdraví osob. Výsledky působení pracovníků projektu SISI Nejen z oficiálních bezpečnostních zpráv (Policie České republiky), ale i z provedené ankety v lokalitě Háje vyplývá, že došlo ve střežených lokalitách MČ Prahy 11, ke snížení nápadu trestné činnosti a posílení pocitu bezpečí samotných občanů. Toto je dozajista způsobeno nižším výskytem závadových osob v této oblasti. b. SISI linka pomoci Smyslem linky je rychlá pomoc zásahu v občany ohrožujících situacích, dostupnost informací o institucích pomoci, v rámci psychologické krizové intervence propojení volajícího s linkami pomoci (např. přepojení na Linku bezpečí, krizovou linku Riaps, Dona linku ). Linka je bezplatná, na čísle Podrobnější údaje, příklady volání na linku a statistické vyhodnocení volání je ve zprávě ABI Special, s.r.o. c. jednotná evidence sociálně-patologických jevů V rámci nastavování co nejlepších a nejadekvátnějších preventivních a represivních opatření, služeb a práce s konkrétním jedincem byla vyvinuta SISI evidence. Ta obsahuje několik složek jednak složku klient vč. podrobných informací a našich interních poznámek SISI týmu o klientovi, jednak údaje o výskytu sociálně 12

13 patologických jevů ve školských zařízeních, o lokalitách MČ Praha 11, kde se vyskytují sociálně patologické jevy, a na závěr též zápisy ze SISI linky. U klienta se eviduje jednak daná událost, která nastala (tzn. páchal určitou sociálně patologickou činnost, nebo byl její obětí, anebo byl doporučen do našeho pracoviště na základě jiných okolností). Dále se bude evidovat škola, jež jedinec navštěvuje (tzn. název školy) a jméno sociálního pracovníka, který ho má v péči na OSVZ, postup řešení dané události apod. V rámci evidence složky klient je nastavena několikerá kontrola SISI psychologem, zda probíhá veškerý postup v rámci řešení stavu jedince adekvátně, včas a důle jeho svobod. Dále obsahuje evidence veškeré informace o šetření našich sociálních pracovnic, o diagnostice situace, terapeutické a závěrečné hodnotící části (vše je dle etického kodexu sociální práce a dle norem, a je to vedenou obdobným způsobem jako bývá vedena evidence na OSVZ). Evidence obsahuje ještě část o jednotlivých úkonech, jenž byly s jedincem činěny a to buď sociálním pracovníkem, nebo psychologem (u psychologa se jedná např. o použité diagnostické metody, terapeutické úkony apod.). Zde se může pracovat buď s jedincem, anebo s celou rodinou, popř. se členy rodiny zvlášť. U evidování údajů ze školských zařízení se evidují jednak sociálně patologické jevy, ke kterým docházelo, a jednak pak uvádí příslušný pracovník SISI týmu preventivní opatření, která na školském zařízení momentálně fungují. Dále se zde uvádí návrhy řešení událostí, které se ve škole staly, vyjádření OSVZ (pokud nějaké bylo ) a provedená opatření., vč. data kontroly stavu a opět (jako u části Klient ) několikanásobnou kontrolu SISI psychologem. Evidence lokalit slouží k zaznamenávání údajů od terénních pracovníků zásahového jednotky SISI týmu, popř. od jiných bezpečnostních složek, anebo i anonymních občanů. V okamžiku, kdy dojde k výskytu určité sociálně patologické činnosti či jevu v dané lokalitě a je o tom zásahová jednotka informována (anebo zjistí jev sama), okamžitě provede potřebná opatření. Do této části evidence se také budou zapisovat určité hodnotící prvky a zpětné vazby (pokud je budeme mít). Opět je zde několikanásobný dohled SISI psychologa. Poslední část evidence je orientována na stručné evidování a zaznamenávání hovorů na SISI lince. Veškeré hovory jsou samozřejmě anonymní, a tak se budou evidovat pouze např. typy příchozích dotazů, proseb či informací, jejich následné řešení (tzn. poskytnutí informace na dotaz, zajištění okamžité nápravy situace apod.), výsledek stavu, popř. i zpětná vazba (pokud nějakou na SISI obdržíme). Na zápis a práci pracovníků SISI linky opět dohlíží SISI psycholog v rámci kontroly zápisů v SISI evidenci. Veškeré údaje, které SISI evidence obsahuje jsou důvěrné a mají k nim mít přístup pouze příslušní pracovníci SISI týmu. Do evidence se pracovníci přihlašují dle různých rolí, podle kterých mají přístup do různých složek (např. terénní sociální pracovník nevidí zápisy ze šetření psychologa ) Jednotlivé role jsou: - psycholog: uživateli jsou zobrazeny a může editovat všechny klienty a události a zobrazují se mu všechny formuláře - manažer: uživateli jsou zobrazeny a může editovat všechny klienty a události, z formulářů se mu zobrazuje všechno mimo těch částí, kde je uvedena jména klientů, zákonných zástupců či jména občanů - role sociální pracovník: uživateli se zobrazují klienti a události, které zadal uživatel s rolí terénní pracovník nebo sociální pracovník, může editovat klienty a události, které zadal do systému on sám nebo uživatel s rolí terénní pracovník - terénní pracovník: uživateli se zobrazují a může editovat jen klienty a události, které zadá uživatel s rolí terénní pracovník 13

14 Evidence je připravena, proběhlo školení pracovníků a jsou do ní zapisována data. Vzhled evidence 14

15 d. terénní sociální práce Terénní sociální pracovníci působí na Praze 11, především v okolí metra Háje, Opatov a Chodov, od Podrobnější informace o TSP, cílových skupinách, jednotlivých případech a statistice kontaktů jsou uvedeny ve zprávě ABI Special, s.r.o. Spolupráce TSP spolupracuje při výkonu své práce: a) se složkami projektu SISI (autohlídka, ostraha meter a parků, zásahová jednotka) b) s ostatními subjekty (OS Laso, Ymca Praha, Proxima sociale, ÚMČ Praha 11, MP, PČR aj.) Evidence terénní činnosti Každý terénní pracovník si denně zaznamenává svou činnost do záznamových archů a do jednotné evidence. Každý měsíc je z těchto výstupů sestavována zpráva. e. pomoc koordinace opatření u dítěte, pravidelné setkávání a spolupráce zainteresovaných subjektů Konají se pravidelná setkávání pracovní skupiny pro prevenci sociálně-patologických jevů pod patronátem OSVZ, především protidrogové koordinátorky Mgr. Žďárské. Ty probíhají 1x měsíčně, setkávají se na nich zástupci neziskových organizací, OSVZ, OŠK, OKŘ, Městské policie, státního zastupitelství, PPP, SVP a jiní hosté. Na těchto setkáních nedochází k tak podrobnému a konkrétnímu předávání informací, jaké by bylo adekvátní, neboť to ani jejich nastavení neumožňuje (nelze předávat např. osobní údaje). Spíše se předávají informace obecné (např. že 15

16 všichni zaznamenali navýšení krádeží v OC Chodov). Proto budeme usilovat o nastavení setkávání v užších skupinách. Jsou domluvena setkávání pracovníků SISI a OSP 1x týdně, vždy v pondělí od 9:00 na OSP, kde se předávají informace aktuální pro následující týden a data získaná o sociálně-patologických jevech, domlouvá se konkrétní spolupráce pracovníků. Vzhledem ke krátké době fungování nebyla tato spolupráce zatím vyhodnocována to proběhne cca v březnu/dubnu roku f. spolupráce se školami, podpora škol, jednotná metodika sociálně-patologických jevů na školách Spolupráce se školami byla započata přes OŠK, v čele s PaedDr. Cermanem, na základě konzultace s poradním sborem ředitelů OŠK. Zde byla konzultována právní stránka spolupráce a položky v jednotlivých formulářích vytvořených pro školy (viz příloha č. 1 v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o. - Manuál pro spolupráci). Bylo dohodnuto znění formuláře B3, který zjišťuje obecnou situaci na konkrétní škole a formuláře B1, kam jsou zapisovány jednotlivé události SPJ. Byl zrušen formulář B2, neboť podobný školy ji vyplňují a posílají na OSVZ. Na tyto počáteční schůzky navázaly konkrétní schůzky na jednotlivých školách, kde jsme především zjišťovali nastavení škol a jejich potřeby. Konkrétní výstupy z těchto schůzek jsou v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o. g. spolupráce s pracovníky OSVZ, podpora OSVZ Základem, na kterém staví řada aktivit SISI je spolupráce s OSVZ. Tato spolupráce je podrobněji popsána v Manuálu pro spolupráci se SISI, základem je především výměna informací o nezletilých klientech, kteří konají nebo jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy. Pro tuto spolupráci bylo nutné získat pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, ale také ji právnicky ošetřit, neboť např. nemůžeme dostávat informace o nezletilých, u kterých již bylo zahájeno trestní řízení. Termíny našich jednání s OSVZ jsou uvedeny výše. Na začátku ledna 2009 byla dohodnuta a prakticky zavedena spolupráce s OSVZ budeme se scházet každé pondělí v 9:00 a společně pracovat na konkrétních případech. Děkujeme velmi za práci pí. Hostomské, která s námi celý proces spolupráce dojednávala, ale především byla tou, která přesvědčovala své kolegyně o výhodách spolupráce se SISI a o jejím čistém nastavení (tedy, že se nedopustí žádného přestupku, budou-li s námi spolupracovat). h. sociologické průzkumy, statistiky, sledování trendů Služba je průběžně kontrolována a hodnocena, zda je způsob jejího poskytování v souladu s definovaným posláním, cíli, zásadami sociální práce a osobními cíli jednotlivých osob a to těmito způsoby: Pravidelné týdenní porady SISI kontrola služby formou průběžné práce, kontrola dodržování zásad sociální práce 16

17 Evaluace služby 1x za půl roku - vyhodnocení směřování služby vedoucím zařízení a externím projektovým manažerem 1x za rok ústní hodnocení služby celým týmem pracovníků SISI, porada o dalším směřování, hodnocení osobních cílů pracovníků, hodnotí se zejména o poslání a cíle služby o vhodnost cílové skupiny vs. služeb, které nabízíme o zajištění odbornosti pracovníků, jejich dalšího rozvoje Pravidelné vyhodnocování statistických údajů: 1x měsíčně reporty od MP,PČR, Oddělení sociální prevence a škol o počtu přestupků, trestných činů (či výskytu sociálně-patologických jevů u škol) u dětí a mladistvých /později by měla být jednotným zdrojem těchto informací evidence SISI/. Pravidelné diskuze nad statistikami, trendy 1 x měsíčně (vždy zhruba v polovině měsíce) setkání ředitele MP, ředitele obvodního ředitelství PČR JMI a PČR, ředitele OSPOD, ředitele oddělení sociální prevence, starosty, SISI nad vývojem statistik a nastavování adekvátních opatření směřujících ke snížení daného jevu (Př. ze statistik vyplyne, že se dlouhodobě zvyšuje počet přestupků páchaných dětmi z 1 základní školy; na základě toho, se zvýší preventivní programy a práce s dětmi v dané škole) zlepšení spolupráce Pravidelné vyhodnocování úspěšnosti opatření nastaveného na základě sledování statistik a trendů po realizaci takového opatření se změří, zda došlo k naplnění cíle opatření (Př. zda zacílené preventivní programy na té a té škole vedly k tomu, že se snížil počet dětí z této školy, které páchají přestupky). Sociologické průzkumy u veřejnosti (pravidelné (1 x rok ) průzkumy zjišťující vnímání bezpečnosti na území P11, problematiku soc.patologických jevů apod., pravidelně se opakující baterie otázek umožňující srovnání v čase; ad hoc průzkumy/ankety zjišťující aktuální reakci na určitý jev (např. strážci u metra, výskyt ilegálních ploch na grafiti) u žáků základních škol (pravidelné (1 x půl rok) anonymní průzkumy zjišťující latentní výskyt sociálněpatologických jevů u školních žáků) u pracovníků jiných organizací/institucí, kterým bude nabídnuta podpora dle častosti spolupráce i. informační brožurka pro občany, medializace projektu Projekt byl představen odborné veřejnosti (především zástupcům ZŠ a úředníkům MČ) dne Poté následovalo další představování projektu na různých komisích, schůzích, výborech pracovníků MČ či spolupracujících organizací. Projekt budí velký zájem, neboť je to novinka a je jako sociální služba zajišťován soukromými společnostmi, co nebývá obvyklé. 17

18 Projekt byl medializován ve čtrnáctideníku Klíč č. 19, kde mu byl věnován článek na str. 3, sloupek starosty a slovo poslance. Navázali jsme spolupráci v paní Wolfovou, tiskovou mluvčí úřadu, se kterou jsme domluvili možnost pravidelných příspěvků do Klíče. Vypracovali jsme informační brožuru, jejímž cílem je informovanost občanů o nabízených sociálních, zdravotních a informačních službách na P11 a jejich smyslu. Na různé instituce a organizace Prahy 11 jsou distribuovány letáky SISI linky a Poradny SISI (viz příloha č. 1), které informují občany o tom, k čemu linka a Poradna slouží, jak mohou využít jejich služeb. j. poradenství mladistvým a laické veřejnosti Poradna SISI funguje od listopadu, má dvě části sociálně-právní poradnu a psychologickou poradnu. Poradna je určena pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy či vykazují sociálně-patologické jednání a jejich rodiče (či jiné blízké osoby), ale také pro občany Prahy 11 potřebující pomoci s hledáním informací či v sociálně-právní oblasti. Všechny poskytované služby jsou zdarma. Poradna je otevřena v úterý od 10:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 13:00 do 20:00. Občané mohou přijít do poradny osobně či mohou zatelefonovat na bezplatnou SISI linku ( ). Další možností je, že mohou přijít v jakýkoliv jiný den a s pracovníkem poradny se domluví na termínu schůzky. Pokud se klient nemusí z důvodů dostatečnosti poskytovaných informací dostavit do poradny, jsou mu informace sděleny telefonicky. Činnost poradny byla medializována ve čtrnáctideníku Klíč č. 19. Podrobnější zpráva o činnosti poradny je v závěrečné zprávě ABI Special, s.r.o., kde jsou i konkrétní případy z poradny. V. Speciální aktivity, činnosti a. Manuál pro spolupráci Pro snadnější komunikaci se spolupracujícími organizacemi a snadnější pochopení SISI jsme vypracovali Manuál pro spolupráci. Ten jsme představili na prezentaci SISI a předali ho v písemné i elektronické podobě účastníkům prezentace. Některé informace, které manuál obsahuje, se samozřejmě při praktickém zavádění Systému změnily, ale většina je platných. Manuál projde v prvním čtvrtletí 2009 revizí. b. Metodika sociální služby Jako každá sociální služba i my máme metodiku této služby, včetně řady příloh. Metodika je k případnému nahlédnutí v Poradně SISI (Ledvinova 1709/2). Metodiku jsme tvořili v průběhu listopadu 2008, byla konzultována s vedoucí o. s. Laso, která má s tvořením metodiky vlastní zkušenosti a chystáme se ji zkonzultovat i s dalšími odborníky ze sociální oblasti. 18

19 c. Anketa na Hájích V prosinci jsme uskutečnili anketu na základě podání petice neznámým občanem/neznámými občany adresované Městské části Praha 11, která reaguje na bezpečnostní situaci v okolí metra Háje. Rozhodli jsme se ověřit její platnost a důvěryhodnost. K rozhodnutí nás vede přesvědčení (podepřené řadou konkrétních výsledků), že se bezpečnostní situace na Praze 11 zvýšila od té doby, co zde působí ostraha v rámci projektu Systém integrované sociální intervence, který je součástí projektu Bezpečné Jižní město. Na základě obsahu petice jsme udělali vlastní anketu na metru Háje, jejímž cílem bylo zjistit, jak bezpečně se občané v této lokalitě cítí, co by doporučili ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti a typ na konkrétní místa, kde je zvýšené riziko sociálně-patologických jevů. Anketa proběhla ve dnech , , a , celkem se ji zúčastnilo 101 respondentů. Respondentům jsme dali letáky informující o bezplatné, nonstop Lince SISI, na kterou se v případě ohrožení mohou obrátit a letáky Poradny SISI, kterou v případě potřeby mohou navštívit. Souhrn odpovědí všech respondentů na všechny otázky: I. Na Jižním městě Hájích (možno zaškrtnout i více odpovědí) 1. Bydlím - 64 respondentů 2. Pracuji - 13 respondentů 3. Jen procházím - 14 respondentů 4. Mám tu příbuzné - 6 respondentů 5. Jiné - 4 respondenti II. Kolik tu trávíte času? 1. Denně více než 5x - 33 respondentů 2. Denně více než 2x - 21 respondentů 3. Jednou denně - 14 respondentů 4. Obden - 0 respondentů x týdně - 12 respondentů 6. 1x týdně - 3 respondenti 7. 1x za 14 dní - 1 respondent 8. 1x za měsíc - 3 respondenti 9. Občas - 9 respondentů 10. Jsem tu náhodně - 1 respondent III. Cítíte se v této lokalitě bezpečně? Nebo vás zde obtěžuje nějaká situace, nastavení pravidel, skupina osob? 1. Ano, cítím se bezpečně - 72 respondentů 2. Ne, necítím se bezpečně + proč - 17 respondentů a) Je tu moc dealerů - 7 respondentů 19

20 b) Je tu moc osob bez domova - 13 respondentů c) Nechodí tu policie - 2 respondenti d) Bojím se napadení - 3 respondenti e) Bojím se okradení - 7 respondentů f) Bojím se sem pouštět děti + proč - 1 respondent IV. Stala se vám v této lokalitě už nějaká nepříjemná událost (že by vás někdo napadl, okradl, obtěžovat )? 1. Nestala - 90 respondentů 2. Stala + jaká - 8 respondentů a) Okradení - 3 respondenti b) Napadení - 0 respondentů c) Obtěžování prodejci - 6 respondentů d) Obtěžování osobami bez domova - 3 respondenti e) Obtěžování žebrajícími - 1 respondent f) Obtěžování podnapilými - 3 respondenti V. Projekt SISI, který je součástí projektu Bezpečné Jižní město a má zvýšit bezpečnost na území Prahy 11, zde funguje od léta. Domníváte se, že se v okolí metra Háje bezpečnostní situace lepšila? 1. Ano + jak, proč - 28 respondentů a) Vidím tu ostrahu, vím, že se na ně mohu obrátit - 20 respondentů b) Posílili tu hlídky Policie - 10 respondentů c) Chodí tu TSP - 0 respondentů d) Jiné - je tu zákaz krmení holubů; je tu více kamer - 2 respondenti 2. Ne je stejná nic se nezměnilo, je to tu pořád nebezpečné - 12 respondentů 3. Ne je stejná nic se nezměnilo, je to tu pořád dobré - 29 respondentů 4. Ne, zhoršila se + jak, proč - 0 respondentů a) Je tu více osob bez domova b) Je tu více dealeru c) Je tu více napadení d) Je tu více opilců e) Je tu více situací, z kterých mám strach Rozhovor s obchodníky na metru Háje V příloze petice je seznam obchodníků (razítek a podpisů), kteří sídlí v okolí metra Háje a souhlasí s obsahem petice. Proběhli rozhovory s těmito obchodníky, na základě kterých jsme zjistili, že za nebezpečné oblasti považují zdejší obchodníci především ulice Arkalycká, Semická a Kosmická, v kterých mají obchody. Došlo zde jich k několika vloupáním, v létě letošního roku k několika vloupáním za sebou, jež nebyly Policií dostatečně vysvětleny a dotaženy k obvinění pachatelů. Zvláště obchody v ulici Kosmická jsou vystaveny většímu riziku vloupání, neboť jsou umístěny pod úrovní terénu a je na ně špatně 20

21 vidět, tudíž se k nim pachatel snadno přiblíží i snadno unikne. V okolí obchodů se pohybovali osoby bez domova, situace se však působením ostrahy na metru Háje zlepšila, což sami obchodníci uznávají. Zároveň však mají strach z rusky mluvících občanů, kteří obchází obchody chvíli před zavírací dobou a jsou hrubí na obchodníky, chtějí po nich zboží, které nemají, nebo chtějí zboží zdarma Paní vedoucí s obchodu Rossmann uvedla, že pracovník ostrahy metra k nim leckdy zajde a zeptá se, zda je vše v pořádku, ale potřebovala by, aby v jejich ulici chodil někdo častěji. Pro zlepšení situace mají obchodníci konkrétní požadavky: - častější výskyt hlídek Policie či ostrahy v těchto ulicích - lepší osvětlení ulice a schodišť mezi domy - nainstalování více kamer Doporučení instalaci více světel v ulici Kosmické, v úrovni obchodů, které jsou pod samotným náměstíčkem instalaci světel na schodištích mezi paneláky, kde je opravdu večer tma a chůze po schodech může být nebezpečná, zvlášť v zimě při náledí opravení eskalátoru, který je už dlouho nefunkční, na který v petici občané upozorňují a pomohl by v dostupnosti metra i obchodů pro občany se zdravotním postižením, pro rodiče s kočárky a pro seniory v případě dostatku financí i instalaci více kamer v ulici Kosmická, Arkalycká a Semická informovat obchodníky o možnosti zavolat zásahovou jednotku SISI na čísle v případě, že se cítí ohroženi vykonáno, dostali i letáky Linky SISI posílení hlídek Městské policie či pracovníků ostrahy v těchto ulicích, především v nočních hodinách, kdy ke kriminalitě dochází především ostraha z projektu SISI je zde každý den od 16:00 do 24:00, ale později během noci se tu již nikdo nepohybuje, hlídky by měly být zavedeny také v čase od půlnoci do 6:00, kdy už otevírá řada obchodů a zvyšuje se počet občanů, kteří k metru chodí, tudíž se snižuje množství patologických jevů činnost ostraha bude prodloužena do pozdějších nočních hodin od února 2009 posílení ostrahy SISI na metru Háje na dva pracovníky ostrahy, aby jeden mohl monitorovat a zasahovat přímo v okolí stanice metra Háje a druhý v přilehlých ulicích (Kosmická, Arkalycká, Semická...) + v přilehlých ulicích na druhé straně ulice Opatovská (přes pěší most k panelákům, směrem k Úřadu Ocelíkova), kde jsou také obchody a park, ale hlídky policie do nich zavítají málo často Pomocí těchto konkrétních zlepšení by mělo dojít k zvýšení bezpečnosti v této lokalitě a zároveň k vyšší spokojenosti tamních občanů a obchodníků. d. Monitoring okolí škol V listopadu a prosinci jsme monitorovali nebezpečné lokality v okolí ZŠ na Praze 11, neboť jsou to oblasti, kam již nasahá kompetence ředitelů a pedagogů škol, ale zároveň se zde často shromažďují žáci, kteří zde kouří, pijí alkohol, ničí veřejné prostranství Zároveň jsme evidovali restaurace, herny, prodejce tabáku v okolí těchto škol. Na monitoring navazuje posílení TSP v zjištěných rizikových oblastech. Na lokality budou docházet TSP a ostraha i nadále a zápisy z jejich šetření budeme posílat 1x za ¼ roku na danou školu

22 VI. Problémy Projekt SISI měl na začátku naplánovaný harmonogram příprav a činností, který se musel vzhledem k odkladu některých činností aktualizovat. Déle trvala např. jednání o zavedení Systému do jednotlivých institucí, dlouho jsme čekali na pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a tudíž nemohli některé činnosti vykonávat. V současné době je ji většina z těchto problému překonána a projekt může fungovat ve své plné šíři. Během svého zavádění i nyní během realizace má projekt řadu příznivců a propagátorů, ale i odpůrců. Vzhledem k novosti projektu a jeho neobvyklosti v zastřešení soukromou společností, ač se jedná o sociální službu (což není v českých podmínkách obvyklé), vzbuzuje projekt časté obavy, dotazy i pobouření. Na většině prezentací vzbudí větší pozornost vybraná společnost spíše než debata o kvalitě projektu a jeho naplňování. Takové reakce chápeme, opravdu není obvyklé, že by sociální službu dělala bezpečnostní agentura, s lidmi diskutujeme a snažíme se jim projekt maximálně zprůhlednit, aby nepůsobil takové obavy. To se snad již z velké části podařilo, komunikace se zlepšuje. Také všechny aktivity projektu fungují. Již nyní se dá předpokládat, že základní implementace byla dokončena a projekt je životaschopný. VII. Shrnutí Za 6 měsíců, které společnost ABL, a.s. měla na implementaci projektu Systému integrované sociální intervence, se podařilo uvést do provozu všechny činnosti, které byly na počátku definovány, požadovány, stanoveny. Postupně zahájili svoji činnost fyzická ostraha, 24.hod. autohlídka, bezplatná SISI linka, terénní sociální práce, psychologická a sociálně-právní poradna a do provozu byla uvedena právě i jednotná evidence. Nejvíce energie jsme pak věnovali propagaci systému a navazování kontaktů a spolupráce s ostatními zainteresovanými subjekty. Domníváme se, že v současné době může být počáteční implementační fáze projektu ukončena, a že je již natolik nastartován, aby mohl začít plnit své definované cíle

23 VIII. Přílohy a. Č. 1 - letáky - SISI linka a Poradna SISI

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABI Special, s. r. o.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABI Special, s. r. o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE SISI ABI Special, s. r. o. ABI Special s.r.o. Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Tel. +420 724 159 515 Obsah

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě VNITŘNÍ ŘÁD Střediska výchovné péče v Jihlavě 1 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz Charakteristika střediska Činnost školského zařízení vykonává právnická osoba: Dětský domov se školou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe Orgány sociálně právní ochrany dětí, které působí na území SMO 24 OSPOD dle územní příslušnosti Nestátní neziskové organizace pověřené výkonem SPOD, ale také bez pověření, pouze pracující s cílovou skupinou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči 19. Výchovná komise Téma: spolupráce s rodiči Anotace Co je vlastně účelem výchovné komise: podpořit žáka, podpořit jeho rodiče, vyvodit sankce, potrestat nevhodné chování, nebo zastrašit? Již název výchovná

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Školní poradenské pracoviště Truhlářská

Školní poradenské pracoviště Truhlářská Školní poradenské pracoviště Truhlářská Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 Standardní činnosti výchovného poradce: A/ Poradenské činnosti: 1)

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostn nostní politiky Sociální integrace v obcích ch Ústí nad Labem 2009 KRIMINALITA V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH hlavní příčinou

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více