Život místo ústavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život místo ústavu www.cestakzivotu.eu"

Transkript

1 Výstava Život místo ústavu Masarykovo nám. Jindřichův Hradec Žili v ústavech, teď začínají žít svůj život. Kolekce fotografií Jindřicha Štreita, příběhy ze života, informace o změnách ve vašem kraji. Vy byste jako chtěli bydlet vedle postižených, jste normální??* Ano, jsme normální. A proto nemáme strach z lidí, kteří nám neublíží. setkáních s veřejností.

2 Transformace sociálních služeb v České republice Co je transformace O lidi s postižením se starají převážně velkokapacitní ústavy, které jim však při nejlepší vůli nemohou nabídnout důstojné a vyhovující podmínky pro život. Transformace pro lidi s postižením znamená opuštění velkokapacitní ústavní služby a nastěhování se do menších domácností, např. chráněného bydlení. Život v ústavu totiž omezuje osobní rozvoj člověka. A to je hendikep - i pro postižené. Česká republika se hlásí k politice sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení, jejíž podstatou je přiznání stejných občanských práv a povinností znevýhodněným lidem. Lidé s postižením, stejně jako ostatní lidé, by měli mít možnost využívat běžných veřejných zdrojů a převzít zodpovědnost sami za sebe. Hlavním záměrem aktivit v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb a Integrovaného operačního programu je proto podpořit transformaci služeb sociální péče na základě individuálních potřeb uživatelů těchto služeb, umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Cíle transformace Základním cílem aktivit je takový život člověka s postižením, kdy bydlí v běžné domácnosti, využívá veřejné služby, chodí do zaměstnání nebo navštěvuje obdobné služby denních programů či ambulantních služeb, realizuje svoje koníčky, stává se součástí místní komunity a žije obdobným způsobem života, jako lidé bez zdravotního postižení. Kdo transformaci zaštiťuje Transformace služeb sociální péče spadá do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v úzké spolupráci s jednotlivými kraji ČR. Ideovou i finanční podporu čerpá MPSV z Evropské unie. Proč je transformace potřeba Lidé se zdravotním postižením žijí v prostředí, v němž je velice obtížné poskytovat plně individualizovanou péči na základě reálných potřeb těchto lidí. Ve velkokapacitní instituci žije větší počet podobně handicapovaných lidí po delší dobu mimo společnost a vede tak navenek uzavřený způsob života. V jakékoliv takovéto instituci se zvyšuje míra zpřetrhání rodinných, profesních a občanských svazků. Takové prostředí života se nesmírně liší od přirozeného světa, jak jej známe my, běžní občané moderní společnosti. S takovýma sousedama budeme muset všude zamykat!* Kdo se bojí odlišnosti, tomu nepomůže žádný zámek. setkáních s veřejností.

3 Jak a kým je transformace financována? Pilotní proces podpory transformace sociálních služeb, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v letech , je financován prostřednictvím dvou klíčových aktivit: 1. Individuální projekt MPSV Podpora transformace sociálních služeb, hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je zaměřen zejména na metodickou podporu ve vybraných zařízeních, vzdělávání pracovníků, vytváření vhodné metodologie a přípravu relevantních analýz. Na tento projekt je alokováno Kč a přímo na něm pracuje přes 65 osob po celé ČR. 2. Integrovaný operační program, hrazený z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj s alokací přes 1,3 miliardy Kč se v této oblasti zaměřuje na investiční podporu transformace pobytových zařízení sociálních služeb. Především jsou podporovány investice do staveb zajišťujících bytovou situaci klientů, tedy investice do stavby, nákupu a rekonstrukce objektů určených pro poskytování chráněného bydlení, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem či týdenních stacionářů. Kromě toho je možné investice využít na zajištění zázemí terénních a ambulantních sociálních služeb a managementu. Přínosem této podpory v rámci procesu transformace je zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí, život v domácnostech umístěných v běžných komunitách a bližších normálnímu životu. Domácnosti jsou navrhovány tak, aby poskytovaly co možná největší pocit soukromí a samostatného života (kuchyň, koupelna, obývací pokoj) a podporovaly tak rozvoj sociálních dovedností. Proč vyhazují peníze za tyhle lidi? Je krize, nebo ne??* Ano, paní, krize je Je to krize hodnot a solidarity. setkáních s veřejností.

4 Kdo je do aktivit podporujících proces transformace zapojen? Aktivit se účastní celkem 32 ústavních zařízení z celé ČR, která poskytují služby cca lidem s postižením. Na projektu spolupracují všechny kraje České republiky mimo Hl. města Prahy. Vybraná zařízení v pilotním projektu transformace Kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Kraj Vysočina Kraj Vysočina Kraj Vysočina Kraj Vysočina Pardubický kraj Ústecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Středočeský kraj Zařízení Marianum, příspěvková organizace Harmonie, příspěvková organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Domov bez zámku, příspěvková organizace Domov Háj, příspěvková organizace Domov Jeřabina, příspěvková organizace Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace Domov sociálních služeb Slatiňany Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením STOD, příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Habrovanský zámek, příspěvková organizace Srdce v domě, příspěvková organizace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace týdenní stacionář v Markoušovicích (součást Barevných domků Hajnice) Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Organizace přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně-Králově Poli Přehled zařízení ke dni

5 Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji V Jihočeském kraji existuje v tuto chvíli několik zařízení s pobytovými sociálními službami, zaměřující se na péči o lidi se zdravotním postižením: 9 služeb - domovy pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 723 lůžek 6 služeb - týdenní stacionář - kapacita 114 lůžek 2 služby - domov se zvláštním režimem kapacita 175 lůžek 8 služeb - chráněné bydlení - kapacita 138 lůžek Jihočeský kraj je zřizovatelem 14 z těchto 25 pobytových služeb, a to prostřednictvím 7 organizací. Jedno z těchto zařízení sociálních služeb Jihočeský kraj zapojil do celorepublikového projektu MPSV ČR Podpora transformace sociálních služeb. Jedná se o Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina, které by mělo namísto svých současných pobytových sociálních služeb nabídnout klientům novou sociální službu - chráněné bydlení. Výsledkem projektu Podpora transformace sociálních služeb by v Jihočeském kraji mělo být: poskytování služeb v přirozeném prostředí přizpůsobení poskytované podpory a pomoci konkrétním lidem se zdravotním postižením zlepšení časové i místní dostupnosti sociálních služeb v ose Jindřichův Hradec Třeboň České Budějovice dosažení integrace osob se zdravotním postižením do běžné společnosti umožnění lidem s postižením žít plnohodnotný život V Jihočeském kraji již proběhlo: zapojení do projektu vytvoření pracovních týmů na úrovni kraje a na úrovni zařízení zpracování Transformačního plánu příprava strategie transformace vytipování vhodných lokalit k výstavbě CHB schválení Transformačního plánu na úrovni Rady Jihočeského kraje schválení Transformačního plánu na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - duben srpen 2012 intenzivní práce na podání žádosti do Integrovaného operačního programu IOP - získáním finančních prostředků na samotnou stavbu chráněného bydlení se Jihočeský kraj zaváže dokončit tento projekt do konce června 2015 Zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví si dobře uvědomují, že bude trvat ještě mnoho let, než se péče o lidi se zdravotním postižením vrátí ke své osvědčené formě tradiční péče. Projekt v Domově Pístina však je jedním z kroků k dosažení této změny. Více informací o projektu Podpora transformace sociálních služeb naleznete na webech: cz, Péči o lidi se zdravotním postižením v současné době poskytují především tzv. ústavy. Tyto instituce zajišťují na jednom místě péči pro velké množství osob. Do 50. let minulého století pečovala o lidi se zdravotním postižením rodina nebo obec. Transformace sociálních služeb chce navázat na tuto tradici, ale v moderní podobě. Lidé s postižením budou zapojeni do života běžné společnosti a podpora jim nebude nabízena v izolovaných zařízeních. Tento záměr koresponduje i s rostoucí poptávkou po komunitním typu služeb a navazuje i na strategické dokumenty v regionu. Vstupem do projektu dal Jihočeský kraj 60 klientkám šanci na běžný způsob života. Mají větší možnosti při individuálním rozhodování. Já žiju od důchodu k důchodu a oni si jen tak dostanou byt??* Nedostanou. Byty poskytujeme k přechodnému využívání a k dispozici jsou všem potřebným třeba i vám, pokud se dostanete do obtížné životní situace. setkáních s veřejností.

6 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pístině Typický obrázek péče z minulého století. Dnes už se naštěstí stává minulostí Z historie Domova Pístina Historie dnešního Domova Pístina se začala psát již před padesáti lety na konci roku Právě tehdy byl v budově zámku ve Stráži nad Nežárkou slavnostně otevřen Ústav sociální péče pro mládež. Vzniklo tak zařízení, které bylo připraveno pečovat o mladistvé lidi s postižením. klientek bydlí v Domově Pístina dodnes. Kapacita ústavu se v následujících letech postupně navýšila až na 85 míst. Od počátku působily v ústavu řádové sestry a spolu s nimi i první civilní pracovnice. Tak, jak se rozrůstala kapacita ústavu, rostl i počet zaměstnanců zdravotních sester, vychovatelek a ošetřovatelek. Ústav se v dalších letech postupně rozrůstal. Pro řádové sestry i personál byly zakoupeny starší domy ve Stráži nad Nežárkou a současně byly postaveny i nové montované domky v areálu zámku. Kvalita sociální služby byla tehdy pochopitelně posuzována podle jiných kritérií než dnes. Ústav obdržel čestné uznání za I. místo v socialistické soutěži i nejvyšší vyznamenání Rudou standartu za nejlépe vyhodnocené zařízení v péči o mentálně postiženou mládež. Přestože klientky tehdy žily (v souladu s dobou) převážně za zdmi ústavu, dokázaly být i součástí života obce. Důkazem toho byly např. tehdejší výstavy prací výchovné činnosti, časté brigády pro JZD, v družstvu JAS nebo na akcích TJ Sokol. Dle možností byly pro klientky pořádány i výlety po celé republice. K zásadní změně došlo v roce Zámek ve Stráži nad Nežárkou byl v restituci vrácen původním majitelům a ústav se z budovy zámku přestěhoval do nedaleké obce Pístina. Nový objekt po firmě Mechanika Praha měl dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, hřiště, tenisový kurt a menší zelinářskou zahradu. Objekt nebyl postaven původně tak, aby vyhovoval potřebám lidí se zdravotním postižením, přesto v daném okamžiku znamenal nejvhodnější řešení z možných variant a v dalších letech byl postupně upravován a dostavován. Pravdou je, že v minulosti se často musel život lidí se zdravotním postižením přizpůsobovat možnostem objektu a přáním jiných lidí. Dnes se již naštěstí postupuje obráceně a myslí se nejprve na potřeby budoucích obyvatel. Nemohoucí věčné děti Způsob péče o tyto lidi byl poplatný tehdejšímu pohledu společnosti na osoby s postižením. Ideálem bylo zřizování speciálních zařízení, ve kterých byli tito lidé rozhodnutím soudu nebo úřadu společně umístěni, a starali se o ně profesionální pracovníci. K lidem s postižením se přistupovalo především z hlediska jejich nedostatků, diagnóz a limitů. Poukazovalo se na nemohoucnost, místo aby se stavělo na silných stránkách a možnostech. Lidé s mentálním postižením byli považováni za děti po celý svůj život. V řadě zařízení panoval přísný vychovatelský přístup, režim a limity. Hodně věcí bylo nutno dělat kolektivně a téměř nic se nepřizpůsobilo konkrétním potřebám daného jedince. Minulost ve Stráži nad Nežárkou Velmi podobně to vypadalo i v ústavu ve Stráži nad Nežárkou. Začátkem roku 1963 byl ústav upraven a vybaven nejpotřebnějším inventářem a materiálem pro nástup prvních klientek. Některé z těchto prvních To tak! Aby si známí ťukali na čelo, vedle koho to bydlíme.* A co raději zaťukat na dveře sousedů s postižením? Pak zjistíte, že se nejedná o žádné éblázny. zaznamenaný v v rámci setkáních s s veřejností.

7 poň pracují přímo v zařízení. Pokud chtějí jet nakupovat, za zábavou nebo prostě jen mezi jiné lidi, pak jsou odkázány na asistenci zaměstnanců, volné auto a řidiče. Mohou jít i pěšky, ale všechno je tu daleko třeba do většího města je to 15 km. Jedinec tedy musí přizpůsobovat své potřeby požadavkům většiny. Život v mikrosvětě Řada obyvatelek Domova Pístina zde tráví podstatnou část svého života. V tomto mikrosvětě bydlí, tady jsou jim vyřizovány úřední věci, tráví zde volný čas, tady se jim nabízí ošetření, vytváří a udržují zde své vztahy s druhými lidmi, je to místo, kde jsou zároveň zaměstnány. Zažívají díky tomu jen svou roli ústavního klienta namísto jiných rolí: spoluobčana, nájemníka, souseda, klienta úřadu, pacienta v ordinaci nebo zaměstnance ve firmě. Život v těchto ústavních kulisách jim sám od sebe odpírá schopnost brát život do svých rukou a rozhodovat se o svých běžných věcech. Tento způsob života je vyčleňuje a prohlubuje jejich závislost na systému sociálních služeb, který jen pasivně přijímají. Vypadá lépe, avšak není v něm dost soukromí a klientky zde žijí v určité izolaci Domov Pístina v současnosti Dnešní Domov Pístina je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, které zřizuje Jihočeský kraj. Jeho úkolem je poskytování pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří potřebují každodenní podporu jiných osob. Služba se nachází v malé vesnici Pístina nedaleko Stráže nad Nežárkou. V Domově žije trvale 60 lidí, aktuálně pouze žen. Sociální služba je zde poskytována tak, aby se co nejvíce přiblížila běžnému životnímu a společenskému standardu. Obyvatelé Domova se podle svých schopností podílí na chodu své domácnosti, někteří chodí do zaměstnání, jiní mají možnost seberealizace například při terapeutických aktivitách. Pracovníci služby jim jsou pomocníky při trávení volného času, úředních jednáních, uplatňování práv, obstarávání osobních věcí a nakupování, při cestování nebo třeba tehdy, když jen potřebují blízkost druhého člověka. Jenže... Normální život v nenormálním prostředí? Ve stávajících kulisách velké instituce tohle všechno zrovna moc dobře dělat nejde. Domov Pístina tak ve svých snahách o normálnost zdejšího života již narazil na hranice možného zlidštění ústavu. Představte si typický obrázek: šedesát žen od 30 do 66 let v jednom domě, v malé obci bez jakýchkoliv návazných služeb v místě, s různou mírou nutné asistence, kterou kvůli svému postižení potřebují. Tyto ženy tvoří celou jednu třetinu stálých obyvatel této obce, přestože ve skutečnosti obývají jen jedno číslo popisné. Nebydlí zde s žádnými muži. Někdy se o jednu koupelnu a záchod dělí 20 žen. Některé dojíždí do desítek kilometrů vzdálené Žirovnice, kde mají stálé zaměstnání. Jiné ženy práci nemají, protože v místě není, nebo jim není možné při práci poskytnout potřebnou asistenci. Některé obyvatelky proto ales- Každý kousek radosti se počítá Jsme na jedné lodi, a tak si pomáháme Transformace sociální služby tedy zásadní změna místa i způsobu jejího poskytování je pro tyto lidi prvním krokem na cestě k vystoupení z tohoto začarovaného kruhu.

8 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pístině Jedno z nových chráněných bydlení pro 6 osob Budoucnost SEVEROZÁPADNÍ POHLED JIHOVÝCHODNÍ POHLED Plánujeme zcela opustit stávající prostory zařízení v Pístině a vybudovat koedukované chráněné bydlení v různých lokalitách celkem pro 60 osob s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Tím bude ženám a mužům se zdravotním postižením umožněno žít běžným životem a stát se součástí místních komunit v prostředí měst na území Jindřichohradecka, Třeboňska a Českobudějovicka. Služby budou poskytovány týmem kvalifikovaných zaměstnanců v přiměřené míře na základě individuálního přístupu a specifických potřeb klientů. Nedílnou součástí poskytovaných služeb bude spolupráce a komunikace s rodinami a blízkými osobami klientů, včetně budování dobrých vztahů s veřejností. Co si od transformace sociální služby slibujeme Obyvatelky Domova Pístina se budou moci přestěhovat z velkokapacitního zařízení do běžných rodinných domů ve městech a obcích, kde chtějí žít, a s lidmi, se kterými chtějí bydlet. Očekáváme: zlepšení bydlení klientů sociální služby smyslem není stavět honosná sídla, ale normální bydlení; v každém domě by mělo bydlet maximálně šest lidí (ve větším domě maximálně 12 lidí ve dvou samostatných domácnostech) otevřené a přirozené vztahy, a to hlavně i s lidmi bez postižení, sousedy apod. možnost lepšího využívání veřejných služeb, které budou blíž (např. obchody, kadeřnictví, restaurace, kulturní zařízení apod.) asistence a podpora šitá na míru dle individuálních potřeb každého klienta každý tedy dostane přesně tolik pomoci, kolik potřebuje prohloubení účasti klientů na jejich vlastním životě, více zodpovědnosti na straně klienta, možnost plně se věnovat osobním zájmům zkušenost pro lidi mimo sociální službu, pro veřejnost odbourání předsudků zvýšení příležitostí pro zaměstnávání klientů na volném trhu práce, využívání různých denních programů a aktivit i mimo sociální službu prostor otevřený normálnímu životu, ve kterém klienti mohou naplňovat své společenské potřeby a kde se různé činnosti odehrávají na různých místech na rozdíl od ústavu, ve kterém často vše probíhalo na jedné chodbě prohloubení kvalifikace pracovníků sociálních služeb a příklad pro další zaměstnance z jiných služeb Více o Domově Pístina se dozvíte na My platíme daně a nechceme je tady. To nemůžou zůstat v ústavu?* lidé s Postižením, kteří nežijí v ústavu a pracují, daně platí stejně jako vy. Aby se zapojili do běžného života, nemohou zůstat v nevhodných ústavních podmínkách. setkáních s veřejností.

9 Životní příběh paní Julie Těším se na domov, kde nebude nikdo křičet nezná. Od té doby, co přišla do Stráže nad Nežárkou, sestru ani bratra neviděla. Za celou dobu ji dvakrát navštívil jen otec, naposledy před třinácti lety. Paní Julie žádala otce o adresu své sestry i bratra, ale otec to odmítl. V posledních osmi letech otec už ani nereagoval na dopisy a pohledy. Do telefonu vždy říkal, že nemá čas, a když mluvil, tak jenom o sobě. Paní Julie je z toho dodnes velmi zklamaná. Vzteky jsem všechny dopisy roztrhala a nechala jsem si jenom jeden, ve kterém je telefonní číslo pro sichr, říká a dodává: Už na rodinu nemyslím. I přesto však existují věci, které nikdy nepřebolí, je to pouze přání se s tím vyrovnat. Paní Julii čeká nový život Příběh paní Julie začíná rokem 1955, kdy se narodila. První roky žila doma s rodinou. V osmi letech byla umístěna do Dětského domova se školou v Žíchovci. Odtud po 5 letech odešla do Krajského diagnostického ústavu v Černovicích. Odtud odešla do Krajského diagnostického ústavu v Černovicích. V roce 1970 odešla do Ústavu sociální péče ve Stráži nad Nežárkou. Tehdy bylo paní Julii pouhých 15 let. Zní to celé stroze? Bylo to tak! Paní Julie se nikdo neptal, kde chce být, prostě byla umístěna. Vzpomínky z rodinného alba Ještě když byla paní Julie v Žíchovci a v Černovicích, jezdila domů za rodinou na vánoční svátky a část letních prázdnin. Sama říká, že rodiče měli z Prachatic a z Prahy špatné spojení. Občas poslali pohled nebo balíček s jídlem a oblečením. Pravidelně dostávala v dopisech také fotografie rodiny, které si pak ukládala do alba. Ona na těch fotografiích ale chybí. Svou sestru Janu, která je o 3 roky mladší, si paní Julie pamatuje dobře, bratra Vladimíra, který je mladší o 9 let, už téměř V Domově Pístina pracuje paní Julie už několik let v čajové dílně pro firmu Biogena. Svou práci dělá moc ráda a kvalitně. Specializuje se na kompletaci čajových krabiček. Běžně se postará o úklid svého pokoje, vypere si a vyžehlí i ložní prádlo. Znovu se naučila poznávat hodiny, což jí pomohlo k tomu, že se na svých procházkách po okolí cítí jistěji, protože ví, kdy je čas k návratu. Nakupuje s lehkou pomocí pracovníka. Příležitostné vaření obědů, večeří a pečení moučníků je také její oblíbenou činností. Ve svém životě zvládá spoustu věcí a ještě další určitě přibudou, pokud k nim dostane příležitost. Ve volném čase je jejím oblíbeným cílem výletů bazén, vířivka nebo návštěva kavárny. Oblíbenou zpěvačkou je Helena Vondráčková. Odpoledne a večer věnuje paní Julie hodně času sledování seriálů, o kterých si potom ráda s druhými lidmi povídá. Paní Julii bude téměř šedesát let. Je to věk, ve kterém člověk obvykle začíná bilancovat, co v životě dokázal, jak ho prožil a co chce ještě stihnout. Pro paní Julii je to jasné ještě chce stihnout žít samostatněji, svobodněji, tak nějak normálně. Jak sama říká: Těším se na domov, kde nebude nikdo pořád křičet, a budu mít klid, protože mě štve, že tady bydlí hodně lidí a hádáme se. Díky transformaci sociální služby tuhle příležitost dostane. A spolu s ní i řada dalších konkrétních lidí s podobnými životními osudy z Domova Pístina.

10 Jindřich Štreit k tématice transformace sociálních služeb a fotografování lidí s postižením Téma fotografuji již mnoho let, a tak jsem měl možnost osobně poznat prostředí i podmínky života lidí, kterých se potřeba sociálních služeb týká. K tématu problematiky sociálních služeb a života postižených v ústavech i mimo něj mě přivedl především zájem o sociální fotografii a vztahy mezi lidmi. S životem lidí s postižením jsem se blíže seznámil díky svým návštěvám různých sociálních zařízení v okolí, kde jsem mohl fotografovat, dostalo se mi možnosti dlouhodobě se stýkat s jejich obyvateli a rozmlouvat s nimi. Na základě těchto zkušeností jsem vytvořil několik fotografických souborů, které jsou stále vystavovány, a vydal jsem při té příležitosti také několik katalogů. Pět dívek, Topolany 1994 Autor prof. Jindřich Štreit Měl jsem výstavu v Olomouci a požádal jsem klienty Dětského centra v Topolanech, zda by vystoupili na vernisáži. Děvčata se převlékla za víly a na vernisáži úžasně zatančila. Sociální téma sleduji již od doby předrevoluční. Myslím, že se situace po sametové revoluci začala hodně měnit k lepšímu. Můj názor je, že tito lidé jsou bezbranní, a proto potřebují naši pozornost, ochranu, pochopení a hlavně pomoc. Při návštěvách zařízení mě hodně překvapilo množství lidí, kteří jsou v nich umístění. Osobně považuji vytváření skutečného domova místo života v ústavu za ten nejlepší možný cíl a velmi jej podporuji. Vzhledem k tomu, že mě toto téma stále zajímá, jsem nadále v kontaktu s různými zařízeními a snažím se je aktivně podporovat. prof. Jindřich Štreit

11 Dva muži, Bílsko 1998 Autor prof. Jindřich Štreit Zajímají mě mezilidské vztahy, výrazy tváří, psychologie lidí. Fotografie vznikly v zařízení Sociálních služeb Nové Zámky, pobočka Bílsko. Ať si je vezme za sousedy někdo jinej. My jsme slušný lidi.* Zdraví nebo postižení, důležité je, jakými hodnotami se řídíte to z vás činí slušného člověka. setkáních s veřejností.

12 Dvě děvčata s plyšovým pejskem, Šternberk 1998 Autor prof. Jindřich Štreit (Fotografie vznikla v zařízení Vincentinum, poskytovatel soc. služeb.) Snažím se zachytit obyčejný život sociálního zařízení. Všímám si výzdoby, která charakterizuje zájmy klientů. Podstatné je také to, s čím si klienti hrají a jak se baví. Milují zvířata v jakékoli podobě. Kam půjdou ošetřovatelé z těch ústavů? Na dlažbu??* O práci nepřijdou. Budou se dále starat o své klienty, ale například v chráněném bydlení. Případně se stanou terénními pracovníky takže mohou pomoci třeba i vám. setkáních s veřejností.

13 Portrét chlapce, Zlín 1998 Autor prof. Jindřich Štreit Fotografie vznikla v soukromí zlínské rodiny. Zaujala mě psychologie výrazu chlapce. Takovýhle se na vás jednou nalepí a pak se jich už nezbavíte.* To je předsudek. Dáváte-li lidem s postižením takovou nálepku, pak o nich bohužel nic nevíte. setkáních s veřejností.

14 Určitě neuměj udržet pořádek a kdo to má po nich uklízet?* Budou si uklízet sami v ústavu byli důsledně vedeni k udržování pořádku. Dívka u zrcadla, Mariánské Lázně 2000 Autor prof. Jindřich Štreit Naši přátelé mají dceru, která je poněkud opožděná. Neuvěřitelně o ni celou dobu, od malička, pečují. Věnují jí mnoho času a to vše se zúročilo v začlenění do života. Dívka získala patřičné sebevědomí. procesu transformace na setkáních s veřejností.

15 Chlapec fotografuje, Olomouc 2002 Autor prof. Jindřich Štreit Olomoucké sdružení SPOLU se snaží začleňovat klienty do pracovního procesu. Dopoledne chodí do školy, kde probíhá výuka dostupná možnostem postižení. Povětšinou se však jedná spíše o hry. Další dny pracují v různém zaměstnání. Určitě v noci řvou a vyvádějí. Já chci svůj klid. Tečka.* Klid chtějí i lidé s postižením. setkáních s veřejností.

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Pozvánka ~ ~ Výstavba chráněného bydlení pokračuje... Jindřichův Hradec. 6. číslo červenec 2015. v sobotu 3. 10. 2015 od 9 do 14 h

Pozvánka ~ ~ Výstavba chráněného bydlení pokračuje... Jindřichův Hradec. 6. číslo červenec 2015. v sobotu 3. 10. 2015 od 9 do 14 h Úvodník Vážené čtenářky a čtenáři Občasníku, letní období využívá většina z nás pravidelně k dobití energie, kterou vkládáme do svého každodenního života, tedy i do své práce. Také pro nás v Domově Pístina

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK

24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK 24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK Marianum, p. o. - výchozí stav Sídlo organizace: Rooseveltova 47, Opava Poskytované soc. služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, centrum denních

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb,

Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální

Více

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech Domov bez zámku Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina Život uživatelů v malých domácnostech Okres Třebíč Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Počet lůžek: 70 Registrované sociální služby:

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Jak šel čas. Harmonie, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Jak šel čas. Harmonie, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Jak šel čas. Harmonie, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zámek Hošťálkovy před transformací Havarijní stav zámku Bariérové prostory Vysoká kapacita uživatelů Mnohalůžkové pokoje Nedostatek

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace služba chráněné bydlení (CHB)

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace služba chráněné bydlení (CHB) ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ (VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK) POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domova pod hradem Žampach druh služby: chráněné bydlení Kdo jsme? Proč tady jsme? Pro koho tady jsme?

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji

Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Tomáš Jilčík

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Rodina v komunitním plánování sociálních služeb

Rodina v komunitním plánování sociálních služeb Rodina v komunitním plánování sociálních služeb Praha 28. dubna 2004 PhDr. Vladana Vasková Odbor sociálních služeb MPSV Rok 2004 10. Výročí Mezinárodního roku rodiny OSN - výzva státům mezinárodního společenstvík:

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Statutární město Ostrava TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČTYŘLÍSTEK CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KVĚTEN 2015 ZPRACOVAL: odbor sociálních

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ vypracovala: Michaela Dastychová POSLÁNÍ CHB,, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. CHB DOLNÍ BOUSOV byt 2+1: Uţ. Vernerová Uţ. Kout interiér,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Popis realizace sociální služby Platné od 1. 1. 2016 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův

Více

REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE PRO OBDOBÍ

REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE PRO OBDOBÍ Královéhradecký kraj Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním Příloha č. 2 REALIZAČNÍ PLÁN

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace odlehčovací služba (OS)

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace odlehčovací služba (OS) ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ (VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK) POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domova pod hradem Žampach druh služby: odlehčovací služba Kdo jsme? Proč tady jsme? Pro koho tady

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany Řehlovice 1, 400 02 Ústí nad Labem Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74r/2007 ve

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více