BYDLENÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN OBYVATEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYDLENÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN OBYVATEL"

Transkript

1 Nauka o stavbách II HISTORIE BYDLENÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN OBYVATEL Péče s nemocničního charakteru prof. Ing. arch. Irena Šestáková_

2 HISTORIE Klášter Cluny, Francie, STŘEDOVĚK péči o potřebné přebírá církev stavby a instituce církevních řádů, které vznikaly jako součásti klášterů -zařízení komplexnějšího charakteru, která sloužila jako útočiště pro všechny potřebné (první předchůdci staveb pro sociální služby)

3 STOLETÍ, RENESANCE A REFORMACE vpéči o jedince se dělí stát a církev dochází k zásadním změnám v chápání světa a v myšlení lidí sociální potřeby člověka jsou odsouvány do pozadí, dominuje spíše péče o ducha a krásné tělo mění se vztah člověka k Bohu, klesá autorita církve starobince a nalezince se oddělují od nemocnic HISTORIE Ospedale degli Innocenti, Florencie, Itálie, Ferdinand I. ( ) vydává předpisy o domovském právu, obce mají povinnost se postarat o své staré a chudé lidi, jsou zakládány obecní ústavy pro zchudlé a staré občany

4 18.STOLETÍ osvícenectví, racionalismus, utopické sociální projekty reagující na hierarchické uspořádání společnosti a nelidské životní poměry dělníků počátek průmyslové revoluce, zvětšování, anonymita a bída městských a průmyslových aglomerací instituce plnily pozitivní poslání, umožňovaly koncentraci prostředků a služeb a zajištění potřeb lidí v nezvykle vysokém standardu prostředí HISTORIE Dům kolektivního bydlení - falanstéra Charles Fourier, vyobrazení autorovy představy Falanstéra - rozsáhlé družstvo (dům kolektivního bydlení) pro osob různého věku, zájmů a vědomostí; toto družstvo představuje jednotku výrobní i spotřební, bydlení v rozsáhlé budově se vším pohodlím, se společnou kuchyní, jídelnou, zábavními místnostmi, knihovnami, mateřskými školami, atd. Na každou čtvereční míli bude postavena jedna soběstačná falanstéra. Práce je rozdělena, střídá se a nevysiluje, nýbrž baví asi jako sport.

5 HISTORIE Kořeny institucionálních forem péče PŘEROD OD SPECIÁLNÍCH K PRINCIPŮM ZAČLENĚNÍ Generace 1 Odložení do ústavů Generace 2 Péče s nemocničními Generace 3 Bydlení, vnímání individuálních potřeb familistréna Jean-Baptiste Godin, Guise, Francie, 1850 Generace 4 Struktura rodiny Sociální začlenění

6 Komplexy ústavů a psychiatrických léčeben připomínají zámecké stavby, ale své sociální a formální kořeny mají ve falanstérách. HISTORIE Palata, domov pro zrakově postižené, Praha, konec 19. století

7 DLOUHODOBÉ BYDLENÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN OBYVATEL HISTORIE

8 HISTORIE separace separace integrace inkluze

9 SOCIÁLNÍ ASPEKTY INTEGRACE HANDICAPOVANÝCH DO SPOLEČNOSTI HISTORIE sociální péče, Vejprty

10 KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ HISTORIE St.Nikolaus-Haus, Neumarkt, Rakousko

11 KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ HISTORIE Domov pro seniory - Seniorenwohnheim Elbe - Flämming Rosslau, Německo

12 KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ HISTORIE Altenwohnheim, Salzburg, Rakousko

13 KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ HISTORIE Residencia en Puigcerdà, Puigcerdà, Španělsko

14 KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ HISTORIE Domov Sue Ryder, Praha

15 KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ HISTORIE Résidence Jours Heureux bydlení pro osoby s mentálním postižením, Paris, Francie

16 KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ HISTORIE

17 KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ HISTORIE - + Domov pro seniory, Vysoké Mýto St.Nikolaus-Haus, Neumarkt, Rakousko

18 SAMOSTATNÉ BYDLENÍ HISTORIE

19 SAMOSTATNÉ BYDLENÍ HISTORIE Altenpflegeheim, Dinklage, Německo

20 BYDLENÍ V MALÝCH SKUPINOVÝCH SPOLEČENSTVÍCH HISTORIE

21 BYDLENÍ V MALÝCH SKUPINOVÝCH SPOLEČENSTVÍCH HISTORIE

22 BYDLENÍ V MALÝCH SKUPINOVÝCH SPOLEČENSTVÍCH HISTORIE Gradman Haus bydlení pro osoby s mentálním postižením, Stuttgart Kaltental, Německo

23 HISTORIE každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých prostředích setkává se s různými lidmi

24 HISTORIE

25 HISTORIE

26 HISTORIE

27 HISTORIE

28 HISTORIE princip sociálního začlenění = žít v běžném prostředí být tam, kde žijí ostatní lidé

29 HISTORIE zařízení sociálních služeb sociální vyloučení

30 BYDLENÍ VE SKUPINOVÝCH DOMÁCNOSTECH HISTORIE

31 BYDLENÍ VE SKUPINOVÝCH DOMÁCNOSTECH HISTORIE Skupinová domácnost, Vídeň, Rakousko

32 HISTORIE BYDLENÍ VE SKUPINOVÝCH DOMÁCNOSTECH Skupinová domácnost, Vídeň, Rakousko

33 HISTORIE BYDLENÍ VE SKUPINOVÝCH DOMÁCNOSTECH Domov v chráněné domácnosti, Slapy

34 SPOLUBYDLENÍ VÍCEGENERAČNÍ BYDLENÍ HISTORIE

35 OBJEKTY PRO VÍCE OBYVATEL PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky BYDLENÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN OBYVATEL JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů PRINCIPY SNADNÉ ORIENTACE NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

36 oční kontakt PRINCIPY Základní východiska po cestě CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky od cíle k cíli JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE kognitivní mapa v hlavě Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů Orientace v prostředí způsob cesty k cíli NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

37 PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky klienti již nejsou schopni se něco naučit, musíme vycházet z toho, co umí je třeba vždy zachovat přehled omezit nutnost rozhodnout se architektura by měla být čitelná (velikost, proporce, funkce) zachovat rituál JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

38 Uspořádání chodeb Uspořádání chodeb má významný vliv na orientační možnosti obyvatel. 1. Přímá chodba začátek i konec chodby jsou zřetelně viditelné celý prostor chodby je přehlédnutelný 2. Změna směru chodby změna směru chodby vyžaduje více po sobě následujících směrových podnětů avizovaný cíl není možno dosáhnou jediným pohledem a může dojít k tomu, že vlastní záměr (např. najít vlastní pokoj) může být mezitím zapomenut je důležité, aby místo změny směru bylo zřetelně označeno tak, aby bylo možno změnu směru předvídat PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE 3. Obvodové (čtvercové) cesty mají více směrových změn a proto ztěžují orientační proces nekonečná chodba - prostorová situaci, která neumožňuje využívat osvědčené orientační postupy cesta přes čtyři místa směrové změny vyžaduje užití rozličných prvků značení na vhodných místech příslušná místa obytného prostoru leží mimo zrakový dosah Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

39 1. Chodba s prosklenou fasádou klienti mají často omezené zrakové vnímání, které jim znemožňuje správně vyhodnotit určité prostorové situace (např. dobře interpretovat protilehlé prosklené fasády) stařecké ztráty vidění (zraková paměť) přispívají k chybnému zrakovému vyhodnocení klienti si nemohou vytvořit strategii, jak se z přímé zrakové osy dostat k cíli oklikou s více směrovými změnami 2. Zalomená chodba zalomení chodby ve spojení se změnami prostoru omezuje orientaci, obyvatelé nepoznají, zda jde o výklenek (niku) nebo o změnu směru na konci chodby 3. Oblouková chodba omezuje zrakový dosah, je viditelná vždy jen část prostoru určení vlastní pozice je obtížné, protože neexistuje vztah mezi počátečním a koncovým bodem 4. Chodba s komplikovaným půdorysem chodba s těžko pochopitelnou geometrií může klienty na základě jejich poznávacích nedostatků ještě více omezovat klient si obtížně vybírá z velkého množství možností pohybu v uvedeném prostoru ten správný a volí strategii cíleného pohybu v určitém místě PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

40 PRINCIPY Základní východiska Zalomená chodba je špatně ověřitelné, zda se chodba lomí pohledový vztah mezi jednotlivými úseky chodby přes atrium a celkovou prostorovou situací neumožňuje správné vyhodnocení CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

41 PRINCIPY Základní východiska Oblouková chodba vždy viditelná jen část chodby prostory navazující na chodbu (jídelna, pobytový prostor) jsou mimo bezprostřední zrakový dosah umístění vlastní osoby do prostoru je obtížné - chybí počáteční koncový bod CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

42 PRINCIPY Základní východiska 1. Chodba s posunem stěn odskoky stěn rozdělují sice dlouhou chodbu, avšak omezují prostorovou orientaci obyvatel vzniká geometricky komplikovaný a nepřehledný prostor chodby, který mohou obyvatelé zpracovat (zvládnout) jen omezeně 2. Chodba s mezičlánky mezičlánky (prvky) v chodbě přerušují jejich délku a tak méně omezují orientaci u těchto prvků je důležité, aby měly dobře pochopitelnou a k bydlení relevantní funkci (musí vzbudit zájem obyvatel) mezičlánek by měl být do chodby zařazen tak, aby měl symetrický půdorys a nebyl zaměnitelný s jiným úseky chodby 3. Zakončení chodby problematické jsou slepé uličky, které jsou na konci chodby bez osvětlení, pro obyvatele je těžké se obrátit a pokračovat v pohybu konce chodby mohou být navrženy jako obrátka místo je nutno dimenzovat tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro pohyb, případně pro nějakou aktivitu - např. police s různým předměty, sofa u chodbové stěny nabízí potřebný mentální obrat pro samostatné vnímání okolního prostoru CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

43 Mezičlánky rostlina, voliéra apod. v centru obytného prostoru = zajímavý a dobře zapamatovatelný prvek orientační bod tento prvek však neuzavírá prostor a umožňuje zrakový i zvukový kontakt mezi jednotlivými oddělenými prostory PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

44 Zakončení chodby jako obrátka PRINCIPY Základní východiska konec chodby může být navržen např. jako obrátka s pohovkou a s policí na knihy nebo jiné drobnosti světlo přichází bočně oknem a tlumí stropní osvětlení čelní stěna na konci chodby může být barevná s výraznými prvky, které mohou být zřetelně vnímány také z větší vzdálenosti CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

45 PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky nejméně jedna strana chodby by měla mít zrakový a hmatový vodící prvek přímou linie stěny s kontrastním madlo protější stěna chodby může být přerušena nikami pro pobyt apod. madlo vede obyvatele mimo nesprávné dveře, tyto dveře mají stejnou barvu jako stěna na správné dveře je upozorněno odlišnou intenzivní barvou JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

46 PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

47 Umístění společných pobytových prostorů PRINCIPY Základní východiska 1. Jednostranné uspořádání pokojů, přímá chodba vhodné je umístění mimo střed - vytvoří zajímavý meziprostor v chodbě chodby svou rozdílnou délkou umožňují prostorovou diferenciaci 2. Jednostranné uspořádání pokojů, zalomená chodba vhodné je umístění v místě změny směru chodby 3. Oboustranné uspořádání pokojů, více společných prostorů umístění více prostor ztěžuje orientaci, způsobuje těžkosti a redukuje možnost samostatně nalézt příslušné místo 4. Oboustranné uspořádání pokojů, jeden společný prostor umístění představuje zjednodušení funkce a významu, stejně tak definuje prostorové hranice a stanovuje obyvatelům jedinečný záchytný 5. Oboustranné uspořádání pokojů, jeden společný prostor vpřípadě velkého počtu obyvatel je nutné prostorově rozdělit jídelnu či obývací pokoj nebo protilehlé prostory oddělit CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

48 hranice jednotlivých úseků společného prostoru musí být jasně definovány a mohou být vytvořeny jinými prvky než jsou stěny ohraničení vymezuje samostatný, funkčně i významově odlišný úsek přístup musí být jasně definován a geometrie prostorové situace musí být jasně pochopitelná PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

49 PRINCIPY Základní východiska Vstupy do společných pobytových prostorů CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko dveře i okno jsou vnímány současně a jsou obtížně rozlišitelné a ztěžují tak přístup okno i dveře jsou snadno rozlišitelné OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

50 Prostorová blízkost kuchyně, služebního pokoje, přístupu do volného prostoru tvoří intenzivně využívané místo - ohnisko, které je obyvatelům blízké a snadno ho nacházejí. PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

51 Uspořádání pokojů Zda jsou pokoje uspořádány po jedné nebo obou stranách chodby, nemá v zásadě na orientaci obyvatel žádný význam. 1. Jednostranné uspořádání do chodby přichází více světla, možnost bohatých zrakových vjemů z venkovního prostoru dlouhé cesty mezi funkčními místy obytného prostoru PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky 2. Oboustranné uspořádání kratší chodby, ale vnitřní prostor je bez přirozeného světla, málo podnětů z vnějšku, denní a sezónní orientace je omezena 3. Smíšená forma - pokoje + prostory pro potkávání podporuje prostorovou orientaci i vnější smyslové podněty chodba je opakovaně přerušována otevřenými úseky vzniklé otevřené prostory slouží ke vzájemné komunikaci (posezení) 4. Smíšená forma pokoje + společné obytné prostory + prostory pro potkávání vzniklé otevřené prostory slouží ke vzájemné komunikaci (posezení) nebo jako výhybka místa jsou využívána v případě, pokud je mezi nimi umožněn zrakový i sluchový kontakt JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

52 Jednostranné uspořádání PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky Oboustranné uspořádání Smíšená forma JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

53 Dispoziční uspořádání skupin pokojů přímočarý, přehledný a tím snadno pochopitelný prostor chodeb ne příliš mnoho rozdílných prostorových situací v uspořádání skupin pokojů zrakové vztahy z pokojů kdalším obyvatelům a pečovatelům jsou pro ležící obyvatele velmi důležité, neboť jim umožňují sledovat dění v obytném prostoru vlastní označení dveří možnosti nalezení pokoje spočívají ve výbavě dveří PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

54 Umístění koupelny 1. Koupelna přístupná z pokoje orientaci výrazně pomáhá přímý zrakový dosah posuvné dveře vylučují zranění o otevřené křídlo dveří 2. Koupelna přístupná z předsíně příjemné (důvěrné) prostředí vzniká vytvořením předsíně, která má charakter bytové chodby 3. Společná koupelna pro dva pokoje přístupná z předsíně známá prostorová skladba uzavřená předsíň může množstvím dveří znesnadňovat nalezení žádaného prostoru PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

55 Návaznost venkovního prostoru volný prostor by měl být přístupný přes centrální, obyvateli i pečovateli intenzivně využívané místo (udrží se zrakový i sluchový kontakt s ostatními osobami, obyvatelé se vzdálí v individuálně přiměřeném míře) podstatná je viditelnost mezizóny (např. terasy), která je sice součástí volného prostoru, ale je prostorově úzce, přímo a ve stejné úrovni přičleněna k obytnému prostoru PRINCIPY Základní východiska CHODBY Uspořádání chodeb Členění chodeb Vodící prvky JÍDELNY A POBYTOVÁ MÍSTA Umístění Prostorové dělení Vstupy Prostorové ohnisko OBYTNÉ POKOJE Upořádání a řazení pokojů Pokoje Koupelny u pokojů NÁVAZNOST VOLNÉHO PROSTORU

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE URBANISMU. Ing. arch. Luboš Františák MĚSTSKÁ BLOKOVÁ ZÁSTAVBA A JEJÍ VYBRANÉ ASPEKTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE URBANISMU. Ing. arch. Luboš Františák MĚSTSKÁ BLOKOVÁ ZÁSTAVBA A JEJÍ VYBRANÉ ASPEKTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE URBANISMU Ing. arch. Luboš Františák MĚSTSKÁ BLOKOVÁ ZÁSTAVBA A JEJÍ VYBRANÉ ASPEKTY (URBAN BLOCK DEVELOPMENT AND ITS REPRESENTATIVE ASPECTS)

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Vypracovala: Marie Hasoňová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková,

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020 Příloha č. 0674-15-P02 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020 Zpracoval: Odbor sociálních věcí

Více

Projekt speciální mateřské školy

Projekt speciální mateřské školy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Projekt speciální mateřské školy Anna Vršková Katedra Sociální práce Vedoucí práce : Mgr. Marie Ortová Studijní program : B 7508

Více

Společně k bezbariérovosti IV

Společně k bezbariérovosti IV Statutární město Pardubice Sborník příspěvků z konference Společně k bezbariérovosti IV Pardubice, 23. května 2013 Záštitu převzali Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Štěpánka

Více

Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013

Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013 Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013 Mgr. Lenka Váňová, Ing. arch. Romana Fukalová, prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel

Více

SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ

SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ Ing. arch. Veronika Bešťáková doktorandka, Fakulta architektury ČVUT v Praze veronika.bestakova@centrum.cz Anotace: Senior cohousing vychází z dánského modelu

Více

Typologie občanských a bytových staveb /TBO/

Typologie občanských a bytových staveb /TBO/ Typologie občanských a bytových staveb /TBO/ VŠTE bez bariér Ing. arch. Aleš Valder 2013 České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Sociálně - ekonomické cíle a aspekty charitativní organizace Iveta Melicharová Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních SOBOTÁLES Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK a kolektiv Pozemní stavitelství III pro 3. roãník SP stavebních Tfietí, upravené vydání Praha 2004 Tato kniha je třetím

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje C.3 Bydlení C.3.1 Charakteristika Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje nároky fyziologické,

Více

Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin C E R E B R U M Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin PODĚKOVÁNÍ Tato publikace byla vydána v rámci projektu Přenos dobré praxe a zkušeností v sociálním začleňování osob po poranění mozku, který

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ Červen 2002 Projektový tým: Vedoucí řešitelského týmu: PhDr. Irena Tomešová Vedoucí expert: PhDr. Karel Kopřiva, CSc. Experti pro problematiku

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz BYDLENÍ BEZ BARIÉR www.ligavozic.cz POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY Kompletní řešení bariér Pružná výroba a servis Prodloužená záruka Spolehlivost Kvalita Schodišťové plošiny Schodišťové sedačky Stropní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Přístupnost veřejné dopravy v Praze. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Přístupnost veřejné dopravy v Praze. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Přístupnost veřejné dopravy v Praze pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Vlčková Bakalářská práce 2010 ANOTACE Hlavním cílem

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iveta Lakomá Volný čas klientů v domově pro seniory OLOMOUC 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama č.j. ZŠU5/0315/2014 program Montessori realizovaný při ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49 Dokument vstupuje v platnost dnem 30.

Více

AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ RECEPTION CENTRE FOR PARENTS WITH CHILDERN DROP IN CENTRE FOR CHILDERN AND YOUNG

AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ RECEPTION CENTRE FOR PARENTS WITH CHILDERN DROP IN CENTRE FOR CHILDERN AND YOUNG PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT pre diploma project AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ RECEPTION CENTRE FOR PARENTS WITH CHILDERN DROP IN CENTRE FOR CHILDERN AND YOUNG vypracoval:

Více