Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t"

Transkript

1 II/ Specifikace konkrétních pramenů údajů za okresy (obce), podle jednotlivých úseků statistiky. A. Publikováno: Statistická ročenka Ústeckého kraje (roční údaje) 1. Území 1.1. podle okresů stav k Rozloha (km 2 ) 1) Hustota obyvatelstva na 1 km 2 Počet obcí Bilance půdy v ha 1) - zemědělská půda - z toho : orná - zahrady, ovocné sady - trvalé travní porosty - nezemědělská půda - v tom : lesní pozemky - vodní plochy - zastavěné plochy - Ostatní Velikostní skupiny obcí - do a více 1.2. podle obcí stav k Výměra v ha 2. Životní prostředí 2.1. podle okresů stav k Chráněná území (počet, rozloha v ha) 2) - národní parky - chráněné krajinné oblasti - maloplošná chráněná území celkem - v tom : národní přírodní památky - národní přírodní rezervace - přírodní památky - rezervace Pramen : 1) Český úřad zeměměřičský a kartografický 2) Agentura ochrany přírody a krajiny 2

2 Pořízené investice na ochranu ŽP podle okresu sídla investora v roce v tis. Kč b.c. - celkem - v tom : ochrana ovzduší a klimatu - nakládání s odpadními vodamí - nakládání s odpady - ostatní Neinvestiční náklady na ochranu ŽP podle okresu sídla investora v roce v tis. Kč b.c. - celkem - v tom : ochrana ovzduší a klimatu - nakládání s odpadními vodamí - nakládání s odpady - ostatní Emise základních znečisťujících látek do ovzduší v roce v třídění REZZO 1 a REZZO 1-3 Emise tuhé - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise SO 2 - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise NO x - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise CO - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele 3. Obyvatelsto 3.1. podle okresů stav k Střední stav obyvatel k (celkem,, ) Stav obyvatel (celkem,, ) Průměrný věk (celkem,, ) Sňatky Rozvody Narození celkem - v tom : živě - mrtvě Potraty - z toho umělá přerušení těhotenství 3

3 Zemřelí celkem - z toho : do 1 roku - do 28 dnů Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Sňatky na 1000 obyvatel Rozvody na 1000 obyvatel Živě narození 1000 obyvatel Zemřelí na 1000 obyvatel Potraty na 100 narozených Kojenecká úmrtnost Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel Přistěhovalí na 1000 obyvatel Vystěhovalí na 1000 obyvatel Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel Celkový přírůstek na 1000 obyvatel 3.2. podle obcí stav k Počet obyvatel - z toho : ve věku let 4. Cizinci 3) 4.1. podle okresů stav k Celkem Ženy Trvalé pobyty Občané zemí EU Státní občanství Státní občanství Ukrajina Státní občanství Vietnam Státní občanství Slovensko Státní občanství Německo Státní občanství Rusko 5. Trh práce 4) 5.1. podle okresů stav k Míra registrované nezaměstnanosti v % Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem - z toho : - absolventi škol a mladiství - občané se zdravotním postižením - dosažitelní uchazeči o zaměstnání - částečně nezaměstnaní Volná pracovní místa Pramen : 3) Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4

4 Uchazeči podle délky evidence celkem - v tom : do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců - více než 24 měsíců Průměrná délka evidence ve dnech Uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence celkem - v tom : do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců - více než 24 měsíců Neumístění uchazeči podle věku celkem - v tom : do 24 let let let let let - nad 65 let Průměrný věk Neumístění uchazeči o zaměstnání podle vzdělání - v tom : základní - střední bez maturity - vyučení - vyučení s maturitou - úplné střední všeobecné s maturitou - úplné střední odborné s maturitou - vyšší - vysokoškolské Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v Kč celkem - v tom : do a více Průměrná měsíční podpora v Kč Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 5

5 6. Organizační struktura národního hospodářství 6.1. podle okresů k Počet registrovaných jednotek podle vybraných právních forem celkem - z toho : soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona - soukromí podnikatelé podnikající podle jiného než živnostenského zákona - samostatně hospodařící rolníci a zemědělští podnikatelé - obchodní společnosti - společenství vlastníků jednotek - družstva - příspěvkové organizace - zahraniční osoby - sdružení (svazy, spolky, aj.) - organizační jednotky sdružení - zájmová sdružení právnických osob Počet registrovaných jednotek podle počtu zaměstnanců - neuvedeno - bez zaměstnanců a více Počet registrovaných jednotek podle vybraných činností (OKEČ) - zemědělství, myslivost, lesnictví a rybářství - průmysl celkem - stavebnictví - obchod (vč.oprav),ubytování a stravování - doprava, skladování a spoje - finanční zprostředkování - činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti - veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení - vzdělávání - zdravotní a sociální péče - veterinární činnosti - ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6

6 7 Zemědělství 7.1 podle okresů stav k Velikostní struktura zemědělských podniků dle rozlohy zemědělské půdy v ha celkem - v tom : žádná - 0 4, , , , , a více 8. Stavebnictví 8.1. podle okresů v roce Průměrný počet podniků Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem ve fyzických osobách - toho : dělníků Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem ve fyzických osobách na 1 podnik Stavební práce podle dodavatelských smluv podniků s 20 a vice zaměstnanci se sídlem v kraji celkem v tis. Kč, běžné ceny - z toho v tuzemsku - v tom : nová výstavba, rekonstrukce a modernizace - opravy a údržba - ostatní práce Stavební práce podle dodavatelských smluv v tuzemsku podle místa stavby 4) - v tom : nová výstavba, rekonstrukce a modernizace - opravy a údržba - ostatní práce 9. Bytová výstavba 9.1. podle okresů v roce Zahájené byty celkem - v tom : rodinné domy - bytové domy - nástavby, přístavby a vestavby - domy s pečovatelsko službou - nebytové objekty - adaptované nebytové prostory Modernizace bytového fondu Dokončené byty celkem - v tom : rodinné domy - bytové domy - nástavby, přístavby a vestavby - domy s pečovatelsko službou - nebytové objekty - adaptované nebytové prostory Modernizace bytového fondu 7

7 Počet bytů v dokončených rodinných domů celkem - v tom : pro vlastní potřebu - na prodej - pro pronájem Počet bytů v dokončených bytových domech celkem - v tom : družstevní - obecní - ostatní Vydaná stavební povolení celkem - v tom na : bytové budovy - nebytové budovy - stavby na ochranu životního prostředí - ostatní stavby Vydaná stavební povolení na byty celkem (nové i stávající se stavebními úpravami Předpokládaná hodnota staveb na něž byla vydána stavební povolení v mil. Kč - v tom na : bytové budovy - nebytové budovy - stavby na ochranu životního prostředí - ostatní stavby Průměrná hodnota na 1 stavební povolení v tis. Kč 10. Cestovní ruch 10.1.podle okresů stav k Hromadná ubytovací zařízení celkem - v tom : hotely a podobná zařízení celkem - v tom : hotely ***** - hotely **** - ostatní hotely a penziony - ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem - v tom : kempy - chatové osady a turistické ubytovny - ostatní zařízení jinde nespecifikovaná Pokoje Lůžka Místa pro stany a karavany Průměrná cena za ubytování v Kč 11. Doprava 5) 11.1.podle okresů stav k Délka silnic a dálnic celkem v km 2 - v tom : dálnice - I. třída - z toho : rychlostní silnice - II: třída - III. třída Pramen : 5) Ředitelství silnic a dálnic 8

8 12. Kultura a sport 12.1.podle okresů stav k Stálá kina a multikina Veřejné knihovny vč. Poboček Muzea Galerie Divadla Přírodní amfiteátry Koupaliště a bazény - z toho : kryté bazény Hřiště Tělocvičny Stadiony vč. krytých Zimní stadiony vč. krytých 13. Zdravotnictví 6) 13.1.podle okresů stav k Lékaři celkem - z toho : v nestátních zařízeních Lékaři na 1000 obyvatel Obyvatelé na 1 lékaře Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí Nemocnice Ostatní samostatná zdravotnická zařízení Odborné léčebné ústavy vč. detašovaných pracovišť - z toho : léčebny pro dlouhodobě nemocné Lékárny vč. odloučených pracovišť Samostatné ordinace lékařů praktických pro dospělé Samostatné ordinace lékařů praktických pro děti a mládež Samostatné ordinace lékařů stomatologů Samostatné ordinace lékařů gynekologů Samostatné ordinace lékařů specialistů Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Nově hlášené případy pracovní neschopnosti celkem Nově hlášené případy pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných Kalendářní dny pracovní neschopnosti Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech Průměrné procento pracovní neschopnosti 14. Sociální zabezpečení 4) 14.1.podle okresů stav k Ústavy sociální péče pro dospělé Místa v ústavech sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí CR 6) Ústav zdravotnických informací a statistiky 9

9 Místa v ústavech sociální péče pro mládež Domovy důchodců Místa v domovech důchodců Domovy penziony pro důchodce vč. společných zařízení Místa v domovech penzionech pro důchodce vč. společných zařízení Domy s pečovatelskou službou Bytové jednotky v domech s pečovatelskou službou Počet osob jimž byla poskytnuta pečovatelská služba - v tom : krajské zařízení - obecní zařízení - ostatní zařízení Výdaje na pečovatelsko službu v tis. Kč Neuspokojení žadatelé o byt v domě s pečovatelsko službou Počet důchodů celkem - v tom : starobní plné - starobní poměrné - invalidní plné - invalidní částečné - vdovské vč. kombinovaných - vdovecké vč. kombinovaných - sirotčí Průměrná měsíční výše důchodu (bez součásti) celkem v Kč - v tom : starobní plné - starobní poměrné - invalidní plné - invalidní částečné - vdovské vč. kombinovaných - vdovecké vč. kombinovaných - sirotčí Počet přiznaných dávek státní sociální podpory v roce celkem - z toho : přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení - rodičovský příspěvek - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - dávky na pěstounskou péči - z toho : na potřeby dítěte - odměna pěstouna - porodné - pohřebné - příspěvek na školní pomůcky Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 10

10 Vyplacené dávky státní sociální podpory v roce celkem v tis. Kč - z toho : přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení - rodičovský příspěvek - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - dávky na pěstounskou péči - z toho : na potřeby dítěte - odměna pěstouna - porodné - pohřebné - příspěvek na školní pomůcky Držitelé průkazů zdravotně postižených celkem - v tom : těžce - zvláště těžce - zvláště těžce s nutností průvodce Žadatelé o umístění v domově důchodců - z toho : přednostní a naléhaví Žadatelé o umístění v v penzionu pro důchodce Žadatelé o umístění v domově důchodců ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel - z toho : přednostní a naléhaví ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel Žadatelé o umístění v v penzionu pro důchodce ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel 15. Kriminalita 7) 15.1.podle okresů v roce Zjištěné trestné činy - z toho : hospodářská kriminalita - obecná kriminalita Trestné činy na 1000 obyvatel Objasněné trestné činy Dopravní nehody celkem - z toho : způsobem jízdy - rychlostí - předností - Předjíždění Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu Usmrcené osoby Osoby zraněné celkem - v tom : lehce - těžce Věcná škoda v tis. Kč Pramen : 7) Policejní prezidium ČR 11

11 Dopravní nehody zaviněné řidičem motorového vozidla Dopravní nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla Dopravní nehody zaviněné chodcem Dopravní nehody zaviněné závadou komunikace Dopravní nehody zaviněné lesní zvěří, domácím zvířetem Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě způsobem jízdy Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě rychlostí Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě nedáním přednosti Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě předjížděním Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě pod vlivem alkoholu 16. Požáry 8) 16.1.podle okresů v roce Požáry celkem Přímá škoda celkem v tis. Kč Uchráněné hodnoty v tis. Kč Usmrcené osoby Zraněné osoby Zásahy celkem - v tom : požár - dopravní nehoda - živelní pohroma - únik nebezpečné chemické látky - technická havárie - radiační havárie - ostatní mimořádné událost - planý poplach Pramen : 7) Policejní prezidium ČR Pramen : 8) Hasičský záchranný sbor ČR 12

12 B. Publikováno v řadě SLDB 1. Obyvatelstvo 1.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Obyvatelstvo úhrnem (celkem,,, podíl na úhrnu) v tom:s trvalým pobytem s dlouhodobým pobytem z úhrnu: dočasně nepřítomní narození v obci současného bydliště bydlící před rokem ve stejné obci Osoby se státním občanstvím: Česká republika Slovenská republika státy EU ostatní Osoby podle způsobu bydlení: osoby v bytech osoby v zařízeních osoby mimo byty a zařízení Obyvatelstvo podle národnosti: česká moravská slezská slovenská romská polská německá ruská ukrajinská vietnamská ostatní nezjištěna Obyv. podle náboženského vyznání: věřící v tom: bez vyznání nezjištěno Církev římskokatolická Církev československá husitská Českobratr. církev evangelická Slezská církev evangelická a. v. Pravoslavná církev v čes. zemích Náb. spol. Svědkové Jehovovi Církev adventistů sedmého dne Starokatolická církev v ČR ostatní a nepřesně určené ostatní a nepřesně určené 13

13 Obyvatelstvo podle věku: nezjištěno celkem Průměrný věk Obyvatelstvo podle rodinného stavu: svobodní vdané, ženatí rozvedení ovdovělí nezjištěno Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání: bez vzdělání základní a neukončené základní vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské z toho: bakalářské nezjištěné vzdělání celkem Obyvatelstvo úhrnem Ekonomicky aktivní celkem v tom: zaměstnaní z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam. čin. pracující důchodci na mateřské dovolené nezaměstnaní 14

14 Ekonomicky neaktivní celkem v tom: nepracující důchodci ostatní s vlastním zdrojem obživy žáci, studenti, učni osoby v domácnosti ostatní závislé osoby Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou Ekonomicky aktivní podle odvětví: zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží pohostinství a ubytování doprava, po.ty a telekomunikace peněžnictví a pojišťovnictví činn. v oblasti nemov., služ. pro podniky, výzkum veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení školství, zdravotn., veterin. a sociální činnosti ostatní veřejné a osob. služby nezjištěné odvětví Vyjíždějící do zaměst. a škol (celkem,,, žáci a studenti) z toho: v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje Vyjíždějící denně mimo obec (celkem,,, žáci a studenti) z toho doba cesty: do 14 minut minut minut minut 60 a více minut Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání (celkem, v tom zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, členové družstev, ostatní a nezjištění, z celku nezaměstnaní celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho 65 a více let z toho 15

15 Nezjištěno z toho Úhrnem 2. Domy 2.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Domy úhrnem (vše za celkem, bytové domy, rodinné domy, počet osob v domech celkem, z toho v rodinných domech) Trvale obydlené domy celkem v nich: trvale obydlené byty neobydlené byty z toho: obydl. přechodně slouží k rekreaci přestavba bytu nezpůsobilé k bydlení z počtu domu vlastnictví: soukr. fyz. osoba obec, stát bytové družstvo ostatní vlastníci domy s počtem bytů: z počtu domů období výstavby: do z počtu domů materiál nosných zdí: stěnové panely cihly, tvárnice, cihlové bloky z počtu domů počet nadz. podlaží: z počtu domů techn. vybavení domů: přípoj na kanalizační síť vodovod plyn ústřední topení Průměrné stáří trvale obydl. domů 16

16 Neobydlené domy s byty celkem v nich: byty z toho: obydlené přechodně slouží k rekreaci přestavba domu nezpůsobilé k bydlení Neobydlená ubytovací zařízení bez bytů 3. Byty 3.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Trvale obydlené byty (vše za celkem, bytové domy, rodinné domy, počet osob v domech celkem, z toho v rodinných domech) z toho právní důvod užívání bytu: ve vlastním domě v osobním vlastnictví nájemní člena bytového družstva člena družstva nájemců z toho v domech s mater. zdí: z panelů z cihel, tvárnic, cihl. bloku z toho s počtem obytných místností: z toho techn. vybavení bytu: plyn zaveden do bytu vodovod v bytě přípoj na veřejnou kanalizační síť. žumpa, jímka vlastní splach. záchod vlastní koupelna, sprch. kout z toho způsob vytápění: ústřední etážové kamna z toho energie použ. k vytápění: uhlí dřevo elektřina plyn Počet obyt. místností 8 m2 a více podl. pl. Průměrný počet osob na byt obyt. místnost 8m2 a více podl. pl. 17

17 Průměrný počet m2 celkové plochy na byt obytné plochy na byt obytné plochy na osobu Průměrný počet obyt. míst. na byt Byty v rodinných domech (vše celkem, do1919, , , , , , nezjištěno) z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v bytových domech z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v ostatních budovách z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v domech z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v domech v % Byty celkem z toho: rodinné domy z toho: kategorie I. II. III. a IV. z toho: bytové domy z toho: kategorie I. II. III. a IV. Byty podle počtu obyt. místn.: v tom :1 obytná místnost 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 a více pokojů Obytná plocha v m 2 18

18 4. Domácnosti 4.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Bytové domácn. celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) v tom: 1 HD a 1 CD 1 HD a 2 a více CD 2 a více HD Hospodařící domácn. celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) v tom: 1 CD 2 a více CD Cenzové domácnosti celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) úplné rodiny celkem v tom: bez závislých dětí se závislými dětmi neúplné rodiny celkem v tom: bez závislých dětí se závislými dětmi domácnosti jednotlivců celkem v tom: bydlící samostatně spolubydlící s jinou CD podnájemníci nerodinné domácnosti Rodiny celkem (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Úplné rodiny s ženou ek. aktivní (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Úplné rodiny s ženou ostatní (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Neúplné rodiny (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Rodiny se závisl. dětmi celkem z toho 1 cenz. dom. v bytě z toho právní dův. užív. bytu: byt ve vlast. domě byt v osobním vlastn. byt nájemní byt člena byt. družstva byt člena druž. nájemců z toho velikost bytu: 1 místnost z toho kategorie bytu: kategorie I. II. III. a IV. Vybavení bytových domácností celkem (počet bytů, počet osob v bytě, 1 cenz, dom., 2 a více cenz. domácností v bytě) z toho : jeden osobní automobil dva a více osobních automobilů telefon pevná linka 19

19 telefon mobilní telefon pevný i mobilní osobní počítač přípoj. na internet osobní počítač bez připojení rekreační objekt vlastní rekreační objekt jiné možnosti automobil, telefon, počítač, rekreační objekt 20

20 C: Publikováno v Městské a obecní statistice (MOS) 1. Druhy pozemků podle obcí stav k Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) Chmelnice (ha) Vinice (ha) Zahrady (ha) Ovocné sady (ha) Trvalé trávní porosty (ha) Zemědělská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) Zastavěné plochy (ha) Ostatní plochy (ha) 2. Hospodářská činnost podle obcí stav k Počet podnikatelských subjektů celkem z toho : zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví doprava a spoje obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství ostatní obchodní služby veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění školství a zdravotnictví ostatní veřejné, sociální a osobní služby z toho : státní organizace akciové společnosti obchodní společnosti družstevní organizace peněžní organizace - počet subjektů podnikatelé - fyzické osoby samostatně hospodařící rolníci svobodná povolání zemědělští podnikatelé - fyzické osoby ostatní právní formy 3. Kultura podle obcí stav k Veřejná knihovna vč. poboček Stálá kina. Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč. poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba Hřbitov 21

21 Krematorium Smuteční síň 4. Lázně podle obcí stav k Lázeňske léčebny 5. Obecná charakteristika podle obcí stav k Katastrální plocha (ha) Počet katastrů Počet územně technických jednotek Počet částí obce 6. Obyvatelstvo podle obcí stav k Živě narození celkem Zemřelí celkem Přirozený přírůstek celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo migrace celkem Přírůstek/úbytek celkem Počet bydlících obyvatel k Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem Počet obyvatel ve věku let celkem Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 22

22 7. Školství podle obcí stav k Mateřská škola Základní škola - nižší stupeň (1-5. ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (vč.zdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola 8. Sociální oblast podle obcí stav k Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru 9. Sport podle obcí stav k Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem). Tělocvičny (vč. školních) Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 10. Zdravotnictví podle obcí stav k Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 23

23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče. Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Poznámky 1 - školní rok 5 - rok 24

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop wwwstrukturalni-fondycz/iop Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Červen 2001 KARTA 2 VLASTNICTVÍ 01 - vlastník rodinného domu 02 - spoluvlastník

Více

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí Registrační číslo projektu: MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří Závěrečná

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

TŘINEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

TŘINEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Třinec se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Z východu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem, na jihu obce správního obvodu Jablunkov, na západě obce obvodu Frýdek-Místek

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

KARLOVY VARY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

KARLOVY VARY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Karlovy Vary je největším obvodem v Karlovarském kraji, jak rozlohou 1 196,44 km 2, tak počtem obyvatel 89 180. Zároveň je druhým největším správním obvodem v rámci celé České republiky (po

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

OSTRAVA. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

OSTRAVA. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Ostrava se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správních obvodů Hlučín a Bohumín, na východě jej ohraničují obce správních obvodů Orlová

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

NOVÝ JIČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

NOVÝ JIČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Nový Jičín se nachází na jihu Moravskoslezského kraje. Na jihu sousedí se Zlínským a na jihozápadě s Olomouckým krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Odry, na severu

Více

LITOMYŠL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

LITOMYŠL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Litomyšl leží ve střední části Pardubického kraje, na severu hraničí s obcemi Ústeckoorlicka, na východě sousedí s Českotřebovskem a Svitavskem. Z jižní strany je obklopen obcemi Poličska

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

vodní plochy 1,2% lesní pozemky 25,2% trvalé travní porosty 3,6% ovocné sady 0,8%

vodní plochy 1,2% lesní pozemky 25,2% trvalé travní porosty 3,6% ovocné sady 0,8% Mladá Boleslav Správní obvod Mladá Boleslav leží v severní části Středočeského kraje, kde sousedí s kraji Libereckým a Královéhradeckým. Dále hraničí s obvody Mělník, Brandýs n.l.-st.bol., Lysá n.l., Nymburk

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TŘEBOŇ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TŘEBOŇ Správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň se nachází v jihovýchodní části kraje, kde hraničí s Rakouskem. Území tvoří plochá krajina Třeboňské pánve. Řeka Lužnice s důmyslnou sítí umělých stok

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

HRADEC KRÁLOVÉ v jižní části celkem 82 obcí Hradce Králové Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem řeka Labe Orlice

HRADEC KRÁLOVÉ v jižní části celkem 82 obcí Hradce Králové Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem řeka Labe Orlice Správní obvod Hradec Králové leží v jižní části kraje. Na jihu sousedí s krajem Pardubickým, na západě s obcemi správního obvodu Nový Bydžov, na severu se správními obvody Hořice, Dvůr Králové nad Labem

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky Od roku 2003, spolupráce s Úřadem vlády ČR/MPSV Průřezové statistiky - shromažďuji již existující data,

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Obyvatelstvo Údaj o počtu obyvatel v definitivních výsledcích SLDB 2011 zahrnuje všechny osoby, které měly v rozhodný okamžik sčítání místo obvyklého pobytu na území České republiky.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Administrativní mapa správního obvodu Žďár nad Sázavou (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Žďár nad Sázavou (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Žďár nad Sázavou (Stav k 1. 1. 2003) Chlumětín Svratka Herálec Vojnův Městec Radostín Karlov Škrdlovice Cikháj Malá Losenice Vepřová Račín Polnička Světnov Počítky

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

499787015 stavebni@mestortyne.cz http://www.rtyne.cz. 499801111 podatelna@tru.hk.ds.mfcr.cz

499787015 stavebni@mestortyne.cz http://www.rtyne.cz. 499801111 podatelna@tru.hk.ds.mfcr.cz Samospráva rok 2007 Obecní úřad Malé Svatoňovice Nádražní 105 54234 Malé Svatoňovice IČ: 00278114 Úřední hodiny: Po,St:8-17.00 Telefon: 499 886 341 Fax: 499 886 441 E-mail: obec@malesvatonovice.cz Web:

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003) Hořice Píšť Ježov Vojslavice Hojanovice Kaliště Proseč Řečice Syrov Koberovice Hor ní Rápotice Budíkov Kejžlice Senožaty Čejov Jiřice

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodu pověř. obec. úřadu Hranice obcí Čikov Jasenice Zahrádka Naloučany Pucov Krokočín Ocmanice Jinošov Hluboké Studenec

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 Výdaje: Paragaf Název Položka Rozpočet 2013 v tis. Kč 1032 Lesnictví celkem 200 - nákup materiálu 80 - nákup služeb 120 2212 Silnice - místní komunikace celkem 3.650

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PETROVICE 50355 PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA Okres: OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Kód obce: 570567 I N F O R M A C E O D A N I Z N E M O V I T O S T Í

PETROVICE 50355 PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA Okres: OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Kód obce: 570567 I N F O R M A C E O D A N I Z N E M O V I T O S T Í Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ Čj.: 1660490/13/2711-24400-603495 Vyřizuje: Malá Ivana Telefon: 495 702 311 linka: 311 Fax: č. dveří: 2 Pracoviště: dne Obec: PETROVICE

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více