Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t"

Transkript

1 II/ Specifikace konkrétních pramenů údajů za okresy (obce), podle jednotlivých úseků statistiky. A. Publikováno: Statistická ročenka Ústeckého kraje (roční údaje) 1. Území 1.1. podle okresů stav k Rozloha (km 2 ) 1) Hustota obyvatelstva na 1 km 2 Počet obcí Bilance půdy v ha 1) - zemědělská půda - z toho : orná - zahrady, ovocné sady - trvalé travní porosty - nezemědělská půda - v tom : lesní pozemky - vodní plochy - zastavěné plochy - Ostatní Velikostní skupiny obcí - do a více 1.2. podle obcí stav k Výměra v ha 2. Životní prostředí 2.1. podle okresů stav k Chráněná území (počet, rozloha v ha) 2) - národní parky - chráněné krajinné oblasti - maloplošná chráněná území celkem - v tom : národní přírodní památky - národní přírodní rezervace - přírodní památky - rezervace Pramen : 1) Český úřad zeměměřičský a kartografický 2) Agentura ochrany přírody a krajiny 2

2 Pořízené investice na ochranu ŽP podle okresu sídla investora v roce v tis. Kč b.c. - celkem - v tom : ochrana ovzduší a klimatu - nakládání s odpadními vodamí - nakládání s odpady - ostatní Neinvestiční náklady na ochranu ŽP podle okresu sídla investora v roce v tis. Kč b.c. - celkem - v tom : ochrana ovzduší a klimatu - nakládání s odpadními vodamí - nakládání s odpady - ostatní Emise základních znečisťujících látek do ovzduší v roce v třídění REZZO 1 a REZZO 1-3 Emise tuhé - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise SO 2 - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise NO x - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise CO - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele 3. Obyvatelsto 3.1. podle okresů stav k Střední stav obyvatel k (celkem,, ) Stav obyvatel (celkem,, ) Průměrný věk (celkem,, ) Sňatky Rozvody Narození celkem - v tom : živě - mrtvě Potraty - z toho umělá přerušení těhotenství 3

3 Zemřelí celkem - z toho : do 1 roku - do 28 dnů Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Sňatky na 1000 obyvatel Rozvody na 1000 obyvatel Živě narození 1000 obyvatel Zemřelí na 1000 obyvatel Potraty na 100 narozených Kojenecká úmrtnost Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel Přistěhovalí na 1000 obyvatel Vystěhovalí na 1000 obyvatel Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel Celkový přírůstek na 1000 obyvatel 3.2. podle obcí stav k Počet obyvatel - z toho : ve věku let 4. Cizinci 3) 4.1. podle okresů stav k Celkem Ženy Trvalé pobyty Občané zemí EU Státní občanství Státní občanství Ukrajina Státní občanství Vietnam Státní občanství Slovensko Státní občanství Německo Státní občanství Rusko 5. Trh práce 4) 5.1. podle okresů stav k Míra registrované nezaměstnanosti v % Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem - z toho : - absolventi škol a mladiství - občané se zdravotním postižením - dosažitelní uchazeči o zaměstnání - částečně nezaměstnaní Volná pracovní místa Pramen : 3) Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4

4 Uchazeči podle délky evidence celkem - v tom : do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců - více než 24 měsíců Průměrná délka evidence ve dnech Uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence celkem - v tom : do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců - více než 24 měsíců Neumístění uchazeči podle věku celkem - v tom : do 24 let let let let let - nad 65 let Průměrný věk Neumístění uchazeči o zaměstnání podle vzdělání - v tom : základní - střední bez maturity - vyučení - vyučení s maturitou - úplné střední všeobecné s maturitou - úplné střední odborné s maturitou - vyšší - vysokoškolské Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v Kč celkem - v tom : do a více Průměrná měsíční podpora v Kč Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 5

5 6. Organizační struktura národního hospodářství 6.1. podle okresů k Počet registrovaných jednotek podle vybraných právních forem celkem - z toho : soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona - soukromí podnikatelé podnikající podle jiného než živnostenského zákona - samostatně hospodařící rolníci a zemědělští podnikatelé - obchodní společnosti - společenství vlastníků jednotek - družstva - příspěvkové organizace - zahraniční osoby - sdružení (svazy, spolky, aj.) - organizační jednotky sdružení - zájmová sdružení právnických osob Počet registrovaných jednotek podle počtu zaměstnanců - neuvedeno - bez zaměstnanců a více Počet registrovaných jednotek podle vybraných činností (OKEČ) - zemědělství, myslivost, lesnictví a rybářství - průmysl celkem - stavebnictví - obchod (vč.oprav),ubytování a stravování - doprava, skladování a spoje - finanční zprostředkování - činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti - veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení - vzdělávání - zdravotní a sociální péče - veterinární činnosti - ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6

6 7 Zemědělství 7.1 podle okresů stav k Velikostní struktura zemědělských podniků dle rozlohy zemědělské půdy v ha celkem - v tom : žádná - 0 4, , , , , a více 8. Stavebnictví 8.1. podle okresů v roce Průměrný počet podniků Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem ve fyzických osobách - toho : dělníků Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem ve fyzických osobách na 1 podnik Stavební práce podle dodavatelských smluv podniků s 20 a vice zaměstnanci se sídlem v kraji celkem v tis. Kč, běžné ceny - z toho v tuzemsku - v tom : nová výstavba, rekonstrukce a modernizace - opravy a údržba - ostatní práce Stavební práce podle dodavatelských smluv v tuzemsku podle místa stavby 4) - v tom : nová výstavba, rekonstrukce a modernizace - opravy a údržba - ostatní práce 9. Bytová výstavba 9.1. podle okresů v roce Zahájené byty celkem - v tom : rodinné domy - bytové domy - nástavby, přístavby a vestavby - domy s pečovatelsko službou - nebytové objekty - adaptované nebytové prostory Modernizace bytového fondu Dokončené byty celkem - v tom : rodinné domy - bytové domy - nástavby, přístavby a vestavby - domy s pečovatelsko službou - nebytové objekty - adaptované nebytové prostory Modernizace bytového fondu 7

7 Počet bytů v dokončených rodinných domů celkem - v tom : pro vlastní potřebu - na prodej - pro pronájem Počet bytů v dokončených bytových domech celkem - v tom : družstevní - obecní - ostatní Vydaná stavební povolení celkem - v tom na : bytové budovy - nebytové budovy - stavby na ochranu životního prostředí - ostatní stavby Vydaná stavební povolení na byty celkem (nové i stávající se stavebními úpravami Předpokládaná hodnota staveb na něž byla vydána stavební povolení v mil. Kč - v tom na : bytové budovy - nebytové budovy - stavby na ochranu životního prostředí - ostatní stavby Průměrná hodnota na 1 stavební povolení v tis. Kč 10. Cestovní ruch 10.1.podle okresů stav k Hromadná ubytovací zařízení celkem - v tom : hotely a podobná zařízení celkem - v tom : hotely ***** - hotely **** - ostatní hotely a penziony - ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem - v tom : kempy - chatové osady a turistické ubytovny - ostatní zařízení jinde nespecifikovaná Pokoje Lůžka Místa pro stany a karavany Průměrná cena za ubytování v Kč 11. Doprava 5) 11.1.podle okresů stav k Délka silnic a dálnic celkem v km 2 - v tom : dálnice - I. třída - z toho : rychlostní silnice - II: třída - III. třída Pramen : 5) Ředitelství silnic a dálnic 8

8 12. Kultura a sport 12.1.podle okresů stav k Stálá kina a multikina Veřejné knihovny vč. Poboček Muzea Galerie Divadla Přírodní amfiteátry Koupaliště a bazény - z toho : kryté bazény Hřiště Tělocvičny Stadiony vč. krytých Zimní stadiony vč. krytých 13. Zdravotnictví 6) 13.1.podle okresů stav k Lékaři celkem - z toho : v nestátních zařízeních Lékaři na 1000 obyvatel Obyvatelé na 1 lékaře Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí Nemocnice Ostatní samostatná zdravotnická zařízení Odborné léčebné ústavy vč. detašovaných pracovišť - z toho : léčebny pro dlouhodobě nemocné Lékárny vč. odloučených pracovišť Samostatné ordinace lékařů praktických pro dospělé Samostatné ordinace lékařů praktických pro děti a mládež Samostatné ordinace lékařů stomatologů Samostatné ordinace lékařů gynekologů Samostatné ordinace lékařů specialistů Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Nově hlášené případy pracovní neschopnosti celkem Nově hlášené případy pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných Kalendářní dny pracovní neschopnosti Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech Průměrné procento pracovní neschopnosti 14. Sociální zabezpečení 4) 14.1.podle okresů stav k Ústavy sociální péče pro dospělé Místa v ústavech sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí CR 6) Ústav zdravotnických informací a statistiky 9

9 Místa v ústavech sociální péče pro mládež Domovy důchodců Místa v domovech důchodců Domovy penziony pro důchodce vč. společných zařízení Místa v domovech penzionech pro důchodce vč. společných zařízení Domy s pečovatelskou službou Bytové jednotky v domech s pečovatelskou službou Počet osob jimž byla poskytnuta pečovatelská služba - v tom : krajské zařízení - obecní zařízení - ostatní zařízení Výdaje na pečovatelsko službu v tis. Kč Neuspokojení žadatelé o byt v domě s pečovatelsko službou Počet důchodů celkem - v tom : starobní plné - starobní poměrné - invalidní plné - invalidní částečné - vdovské vč. kombinovaných - vdovecké vč. kombinovaných - sirotčí Průměrná měsíční výše důchodu (bez součásti) celkem v Kč - v tom : starobní plné - starobní poměrné - invalidní plné - invalidní částečné - vdovské vč. kombinovaných - vdovecké vč. kombinovaných - sirotčí Počet přiznaných dávek státní sociální podpory v roce celkem - z toho : přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení - rodičovský příspěvek - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - dávky na pěstounskou péči - z toho : na potřeby dítěte - odměna pěstouna - porodné - pohřebné - příspěvek na školní pomůcky Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 10

10 Vyplacené dávky státní sociální podpory v roce celkem v tis. Kč - z toho : přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení - rodičovský příspěvek - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - dávky na pěstounskou péči - z toho : na potřeby dítěte - odměna pěstouna - porodné - pohřebné - příspěvek na školní pomůcky Držitelé průkazů zdravotně postižených celkem - v tom : těžce - zvláště těžce - zvláště těžce s nutností průvodce Žadatelé o umístění v domově důchodců - z toho : přednostní a naléhaví Žadatelé o umístění v v penzionu pro důchodce Žadatelé o umístění v domově důchodců ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel - z toho : přednostní a naléhaví ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel Žadatelé o umístění v v penzionu pro důchodce ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel 15. Kriminalita 7) 15.1.podle okresů v roce Zjištěné trestné činy - z toho : hospodářská kriminalita - obecná kriminalita Trestné činy na 1000 obyvatel Objasněné trestné činy Dopravní nehody celkem - z toho : způsobem jízdy - rychlostí - předností - Předjíždění Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu Usmrcené osoby Osoby zraněné celkem - v tom : lehce - těžce Věcná škoda v tis. Kč Pramen : 7) Policejní prezidium ČR 11

11 Dopravní nehody zaviněné řidičem motorového vozidla Dopravní nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla Dopravní nehody zaviněné chodcem Dopravní nehody zaviněné závadou komunikace Dopravní nehody zaviněné lesní zvěří, domácím zvířetem Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě způsobem jízdy Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě rychlostí Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě nedáním přednosti Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě předjížděním Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě pod vlivem alkoholu 16. Požáry 8) 16.1.podle okresů v roce Požáry celkem Přímá škoda celkem v tis. Kč Uchráněné hodnoty v tis. Kč Usmrcené osoby Zraněné osoby Zásahy celkem - v tom : požár - dopravní nehoda - živelní pohroma - únik nebezpečné chemické látky - technická havárie - radiační havárie - ostatní mimořádné událost - planý poplach Pramen : 7) Policejní prezidium ČR Pramen : 8) Hasičský záchranný sbor ČR 12

12 B. Publikováno v řadě SLDB 1. Obyvatelstvo 1.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Obyvatelstvo úhrnem (celkem,,, podíl na úhrnu) v tom:s trvalým pobytem s dlouhodobým pobytem z úhrnu: dočasně nepřítomní narození v obci současného bydliště bydlící před rokem ve stejné obci Osoby se státním občanstvím: Česká republika Slovenská republika státy EU ostatní Osoby podle způsobu bydlení: osoby v bytech osoby v zařízeních osoby mimo byty a zařízení Obyvatelstvo podle národnosti: česká moravská slezská slovenská romská polská německá ruská ukrajinská vietnamská ostatní nezjištěna Obyv. podle náboženského vyznání: věřící v tom: bez vyznání nezjištěno Církev římskokatolická Církev československá husitská Českobratr. církev evangelická Slezská církev evangelická a. v. Pravoslavná církev v čes. zemích Náb. spol. Svědkové Jehovovi Církev adventistů sedmého dne Starokatolická církev v ČR ostatní a nepřesně určené ostatní a nepřesně určené 13

13 Obyvatelstvo podle věku: nezjištěno celkem Průměrný věk Obyvatelstvo podle rodinného stavu: svobodní vdané, ženatí rozvedení ovdovělí nezjištěno Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání: bez vzdělání základní a neukončené základní vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské z toho: bakalářské nezjištěné vzdělání celkem Obyvatelstvo úhrnem Ekonomicky aktivní celkem v tom: zaměstnaní z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam. čin. pracující důchodci na mateřské dovolené nezaměstnaní 14

14 Ekonomicky neaktivní celkem v tom: nepracující důchodci ostatní s vlastním zdrojem obživy žáci, studenti, učni osoby v domácnosti ostatní závislé osoby Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou Ekonomicky aktivní podle odvětví: zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží pohostinství a ubytování doprava, po.ty a telekomunikace peněžnictví a pojišťovnictví činn. v oblasti nemov., služ. pro podniky, výzkum veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení školství, zdravotn., veterin. a sociální činnosti ostatní veřejné a osob. služby nezjištěné odvětví Vyjíždějící do zaměst. a škol (celkem,,, žáci a studenti) z toho: v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje Vyjíždějící denně mimo obec (celkem,,, žáci a studenti) z toho doba cesty: do 14 minut minut minut minut 60 a více minut Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání (celkem, v tom zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, členové družstev, ostatní a nezjištění, z celku nezaměstnaní celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho 65 a více let z toho 15

15 Nezjištěno z toho Úhrnem 2. Domy 2.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Domy úhrnem (vše za celkem, bytové domy, rodinné domy, počet osob v domech celkem, z toho v rodinných domech) Trvale obydlené domy celkem v nich: trvale obydlené byty neobydlené byty z toho: obydl. přechodně slouží k rekreaci přestavba bytu nezpůsobilé k bydlení z počtu domu vlastnictví: soukr. fyz. osoba obec, stát bytové družstvo ostatní vlastníci domy s počtem bytů: z počtu domů období výstavby: do z počtu domů materiál nosných zdí: stěnové panely cihly, tvárnice, cihlové bloky z počtu domů počet nadz. podlaží: z počtu domů techn. vybavení domů: přípoj na kanalizační síť vodovod plyn ústřední topení Průměrné stáří trvale obydl. domů 16

16 Neobydlené domy s byty celkem v nich: byty z toho: obydlené přechodně slouží k rekreaci přestavba domu nezpůsobilé k bydlení Neobydlená ubytovací zařízení bez bytů 3. Byty 3.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Trvale obydlené byty (vše za celkem, bytové domy, rodinné domy, počet osob v domech celkem, z toho v rodinných domech) z toho právní důvod užívání bytu: ve vlastním domě v osobním vlastnictví nájemní člena bytového družstva člena družstva nájemců z toho v domech s mater. zdí: z panelů z cihel, tvárnic, cihl. bloku z toho s počtem obytných místností: z toho techn. vybavení bytu: plyn zaveden do bytu vodovod v bytě přípoj na veřejnou kanalizační síť. žumpa, jímka vlastní splach. záchod vlastní koupelna, sprch. kout z toho způsob vytápění: ústřední etážové kamna z toho energie použ. k vytápění: uhlí dřevo elektřina plyn Počet obyt. místností 8 m2 a více podl. pl. Průměrný počet osob na byt obyt. místnost 8m2 a více podl. pl. 17

17 Průměrný počet m2 celkové plochy na byt obytné plochy na byt obytné plochy na osobu Průměrný počet obyt. míst. na byt Byty v rodinných domech (vše celkem, do1919, , , , , , nezjištěno) z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v bytových domech z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v ostatních budovách z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v domech z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v domech v % Byty celkem z toho: rodinné domy z toho: kategorie I. II. III. a IV. z toho: bytové domy z toho: kategorie I. II. III. a IV. Byty podle počtu obyt. místn.: v tom :1 obytná místnost 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 a více pokojů Obytná plocha v m 2 18

18 4. Domácnosti 4.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Bytové domácn. celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) v tom: 1 HD a 1 CD 1 HD a 2 a více CD 2 a více HD Hospodařící domácn. celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) v tom: 1 CD 2 a více CD Cenzové domácnosti celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) úplné rodiny celkem v tom: bez závislých dětí se závislými dětmi neúplné rodiny celkem v tom: bez závislých dětí se závislými dětmi domácnosti jednotlivců celkem v tom: bydlící samostatně spolubydlící s jinou CD podnájemníci nerodinné domácnosti Rodiny celkem (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Úplné rodiny s ženou ek. aktivní (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Úplné rodiny s ženou ostatní (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Neúplné rodiny (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Rodiny se závisl. dětmi celkem z toho 1 cenz. dom. v bytě z toho právní dův. užív. bytu: byt ve vlast. domě byt v osobním vlastn. byt nájemní byt člena byt. družstva byt člena druž. nájemců z toho velikost bytu: 1 místnost z toho kategorie bytu: kategorie I. II. III. a IV. Vybavení bytových domácností celkem (počet bytů, počet osob v bytě, 1 cenz, dom., 2 a více cenz. domácností v bytě) z toho : jeden osobní automobil dva a více osobních automobilů telefon pevná linka 19

19 telefon mobilní telefon pevný i mobilní osobní počítač přípoj. na internet osobní počítač bez připojení rekreační objekt vlastní rekreační objekt jiné možnosti automobil, telefon, počítač, rekreační objekt 20

20 C: Publikováno v Městské a obecní statistice (MOS) 1. Druhy pozemků podle obcí stav k Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) Chmelnice (ha) Vinice (ha) Zahrady (ha) Ovocné sady (ha) Trvalé trávní porosty (ha) Zemědělská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) Zastavěné plochy (ha) Ostatní plochy (ha) 2. Hospodářská činnost podle obcí stav k Počet podnikatelských subjektů celkem z toho : zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví doprava a spoje obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství ostatní obchodní služby veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění školství a zdravotnictví ostatní veřejné, sociální a osobní služby z toho : státní organizace akciové společnosti obchodní společnosti družstevní organizace peněžní organizace - počet subjektů podnikatelé - fyzické osoby samostatně hospodařící rolníci svobodná povolání zemědělští podnikatelé - fyzické osoby ostatní právní formy 3. Kultura podle obcí stav k Veřejná knihovna vč. poboček Stálá kina. Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč. poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba Hřbitov 21

21 Krematorium Smuteční síň 4. Lázně podle obcí stav k Lázeňske léčebny 5. Obecná charakteristika podle obcí stav k Katastrální plocha (ha) Počet katastrů Počet územně technických jednotek Počet částí obce 6. Obyvatelstvo podle obcí stav k Živě narození celkem Zemřelí celkem Přirozený přírůstek celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo migrace celkem Přírůstek/úbytek celkem Počet bydlících obyvatel k Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem Počet obyvatel ve věku let celkem Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 22

22 7. Školství podle obcí stav k Mateřská škola Základní škola - nižší stupeň (1-5. ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (vč.zdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola 8. Sociální oblast podle obcí stav k Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru 9. Sport podle obcí stav k Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem). Tělocvičny (vč. školních) Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 10. Zdravotnictví podle obcí stav k Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 23

23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče. Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Poznámky 1 - školní rok 5 - rok 24

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop wwwstrukturalni-fondycz/iop Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí Registrační číslo projektu: MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří Závěrečná

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

HMDIS - pasport obce Malečov 568104 - Malečov - Základní údaje. 568104 - Malečov - Administrativa

HMDIS - pasport obce Malečov 568104 - Malečov - Základní údaje. 568104 - Malečov - Administrativa HMDIS - pasport obce Malečov 568104 - Malečov - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

HMDIS - pasport Jívová 503142 - Jívová - Základní údaje. 503142 - Jívová - Administrativa

HMDIS - pasport Jívová 503142 - Jívová - Základní údaje. 503142 - Jívová - Administrativa HMDIS - pasport Jívová 503142 - Jívová - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu

Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu 31.3.2014 Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu Počet cizinců žijících v České republice trvale narůstá a ti se tak stávají stále důležitější součástí celkové populace. Netvoří však homogenní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje. 545597 - Lipno nad Vltavou - Administrativa

HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje. 545597 - Lipno nad Vltavou - Administrativa HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

HMDIS - pasport Hrušovany u Brna 583081 - Hrušovany u Brna - Základní údaje. 583081 - Hrušovany u Brna - Administrativa

HMDIS - pasport Hrušovany u Brna 583081 - Hrušovany u Brna - Základní údaje. 583081 - Hrušovany u Brna - Administrativa HMDIS - pasport Hrušovany u Brna 583081 - Hrušovany u Brna - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA ŘÍJEN 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POŘIZOVATELI POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP MILEVSKO Městský úřad Milevsko nám. E. Beneše 420, Milevsko Odbor regionálního

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje ISSS 2009, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální informační

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 2015 ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBSAH I. ÚVOD KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A VAZBA NA POTŘEBY AKTÉRŮ... 4 II. VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více