Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t"

Transkript

1 II/ Specifikace konkrétních pramenů údajů za okresy (obce), podle jednotlivých úseků statistiky. A. Publikováno: Statistická ročenka Ústeckého kraje (roční údaje) 1. Území 1.1. podle okresů stav k Rozloha (km 2 ) 1) Hustota obyvatelstva na 1 km 2 Počet obcí Bilance půdy v ha 1) - zemědělská půda - z toho : orná - zahrady, ovocné sady - trvalé travní porosty - nezemědělská půda - v tom : lesní pozemky - vodní plochy - zastavěné plochy - Ostatní Velikostní skupiny obcí - do a více 1.2. podle obcí stav k Výměra v ha 2. Životní prostředí 2.1. podle okresů stav k Chráněná území (počet, rozloha v ha) 2) - národní parky - chráněné krajinné oblasti - maloplošná chráněná území celkem - v tom : národní přírodní památky - národní přírodní rezervace - přírodní památky - rezervace Pramen : 1) Český úřad zeměměřičský a kartografický 2) Agentura ochrany přírody a krajiny 2

2 Pořízené investice na ochranu ŽP podle okresu sídla investora v roce v tis. Kč b.c. - celkem - v tom : ochrana ovzduší a klimatu - nakládání s odpadními vodamí - nakládání s odpady - ostatní Neinvestiční náklady na ochranu ŽP podle okresu sídla investora v roce v tis. Kč b.c. - celkem - v tom : ochrana ovzduší a klimatu - nakládání s odpadními vodamí - nakládání s odpady - ostatní Emise základních znečisťujících látek do ovzduší v roce v třídění REZZO 1 a REZZO 1-3 Emise tuhé - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise SO 2 - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise NO x - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise CO - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele 3. Obyvatelsto 3.1. podle okresů stav k Střední stav obyvatel k (celkem,, ) Stav obyvatel (celkem,, ) Průměrný věk (celkem,, ) Sňatky Rozvody Narození celkem - v tom : živě - mrtvě Potraty - z toho umělá přerušení těhotenství 3

3 Zemřelí celkem - z toho : do 1 roku - do 28 dnů Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Sňatky na 1000 obyvatel Rozvody na 1000 obyvatel Živě narození 1000 obyvatel Zemřelí na 1000 obyvatel Potraty na 100 narozených Kojenecká úmrtnost Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel Přistěhovalí na 1000 obyvatel Vystěhovalí na 1000 obyvatel Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel Celkový přírůstek na 1000 obyvatel 3.2. podle obcí stav k Počet obyvatel - z toho : ve věku let 4. Cizinci 3) 4.1. podle okresů stav k Celkem Ženy Trvalé pobyty Občané zemí EU Státní občanství Státní občanství Ukrajina Státní občanství Vietnam Státní občanství Slovensko Státní občanství Německo Státní občanství Rusko 5. Trh práce 4) 5.1. podle okresů stav k Míra registrované nezaměstnanosti v % Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem - z toho : - absolventi škol a mladiství - občané se zdravotním postižením - dosažitelní uchazeči o zaměstnání - částečně nezaměstnaní Volná pracovní místa Pramen : 3) Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4

4 Uchazeči podle délky evidence celkem - v tom : do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců - více než 24 měsíců Průměrná délka evidence ve dnech Uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence celkem - v tom : do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců - více než 24 měsíců Neumístění uchazeči podle věku celkem - v tom : do 24 let let let let let - nad 65 let Průměrný věk Neumístění uchazeči o zaměstnání podle vzdělání - v tom : základní - střední bez maturity - vyučení - vyučení s maturitou - úplné střední všeobecné s maturitou - úplné střední odborné s maturitou - vyšší - vysokoškolské Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v Kč celkem - v tom : do a více Průměrná měsíční podpora v Kč Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 5

5 6. Organizační struktura národního hospodářství 6.1. podle okresů k Počet registrovaných jednotek podle vybraných právních forem celkem - z toho : soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona - soukromí podnikatelé podnikající podle jiného než živnostenského zákona - samostatně hospodařící rolníci a zemědělští podnikatelé - obchodní společnosti - společenství vlastníků jednotek - družstva - příspěvkové organizace - zahraniční osoby - sdružení (svazy, spolky, aj.) - organizační jednotky sdružení - zájmová sdružení právnických osob Počet registrovaných jednotek podle počtu zaměstnanců - neuvedeno - bez zaměstnanců a více Počet registrovaných jednotek podle vybraných činností (OKEČ) - zemědělství, myslivost, lesnictví a rybářství - průmysl celkem - stavebnictví - obchod (vč.oprav),ubytování a stravování - doprava, skladování a spoje - finanční zprostředkování - činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti - veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení - vzdělávání - zdravotní a sociální péče - veterinární činnosti - ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6

6 7 Zemědělství 7.1 podle okresů stav k Velikostní struktura zemědělských podniků dle rozlohy zemědělské půdy v ha celkem - v tom : žádná - 0 4, , , , , a více 8. Stavebnictví 8.1. podle okresů v roce Průměrný počet podniků Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem ve fyzických osobách - toho : dělníků Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem ve fyzických osobách na 1 podnik Stavební práce podle dodavatelských smluv podniků s 20 a vice zaměstnanci se sídlem v kraji celkem v tis. Kč, běžné ceny - z toho v tuzemsku - v tom : nová výstavba, rekonstrukce a modernizace - opravy a údržba - ostatní práce Stavební práce podle dodavatelských smluv v tuzemsku podle místa stavby 4) - v tom : nová výstavba, rekonstrukce a modernizace - opravy a údržba - ostatní práce 9. Bytová výstavba 9.1. podle okresů v roce Zahájené byty celkem - v tom : rodinné domy - bytové domy - nástavby, přístavby a vestavby - domy s pečovatelsko službou - nebytové objekty - adaptované nebytové prostory Modernizace bytového fondu Dokončené byty celkem - v tom : rodinné domy - bytové domy - nástavby, přístavby a vestavby - domy s pečovatelsko službou - nebytové objekty - adaptované nebytové prostory Modernizace bytového fondu 7

7 Počet bytů v dokončených rodinných domů celkem - v tom : pro vlastní potřebu - na prodej - pro pronájem Počet bytů v dokončených bytových domech celkem - v tom : družstevní - obecní - ostatní Vydaná stavební povolení celkem - v tom na : bytové budovy - nebytové budovy - stavby na ochranu životního prostředí - ostatní stavby Vydaná stavební povolení na byty celkem (nové i stávající se stavebními úpravami Předpokládaná hodnota staveb na něž byla vydána stavební povolení v mil. Kč - v tom na : bytové budovy - nebytové budovy - stavby na ochranu životního prostředí - ostatní stavby Průměrná hodnota na 1 stavební povolení v tis. Kč 10. Cestovní ruch 10.1.podle okresů stav k Hromadná ubytovací zařízení celkem - v tom : hotely a podobná zařízení celkem - v tom : hotely ***** - hotely **** - ostatní hotely a penziony - ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem - v tom : kempy - chatové osady a turistické ubytovny - ostatní zařízení jinde nespecifikovaná Pokoje Lůžka Místa pro stany a karavany Průměrná cena za ubytování v Kč 11. Doprava 5) 11.1.podle okresů stav k Délka silnic a dálnic celkem v km 2 - v tom : dálnice - I. třída - z toho : rychlostní silnice - II: třída - III. třída Pramen : 5) Ředitelství silnic a dálnic 8

8 12. Kultura a sport 12.1.podle okresů stav k Stálá kina a multikina Veřejné knihovny vč. Poboček Muzea Galerie Divadla Přírodní amfiteátry Koupaliště a bazény - z toho : kryté bazény Hřiště Tělocvičny Stadiony vč. krytých Zimní stadiony vč. krytých 13. Zdravotnictví 6) 13.1.podle okresů stav k Lékaři celkem - z toho : v nestátních zařízeních Lékaři na 1000 obyvatel Obyvatelé na 1 lékaře Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí Nemocnice Ostatní samostatná zdravotnická zařízení Odborné léčebné ústavy vč. detašovaných pracovišť - z toho : léčebny pro dlouhodobě nemocné Lékárny vč. odloučených pracovišť Samostatné ordinace lékařů praktických pro dospělé Samostatné ordinace lékařů praktických pro děti a mládež Samostatné ordinace lékařů stomatologů Samostatné ordinace lékařů gynekologů Samostatné ordinace lékařů specialistů Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Nově hlášené případy pracovní neschopnosti celkem Nově hlášené případy pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných Kalendářní dny pracovní neschopnosti Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech Průměrné procento pracovní neschopnosti 14. Sociální zabezpečení 4) 14.1.podle okresů stav k Ústavy sociální péče pro dospělé Místa v ústavech sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí CR 6) Ústav zdravotnických informací a statistiky 9

9 Místa v ústavech sociální péče pro mládež Domovy důchodců Místa v domovech důchodců Domovy penziony pro důchodce vč. společných zařízení Místa v domovech penzionech pro důchodce vč. společných zařízení Domy s pečovatelskou službou Bytové jednotky v domech s pečovatelskou službou Počet osob jimž byla poskytnuta pečovatelská služba - v tom : krajské zařízení - obecní zařízení - ostatní zařízení Výdaje na pečovatelsko službu v tis. Kč Neuspokojení žadatelé o byt v domě s pečovatelsko službou Počet důchodů celkem - v tom : starobní plné - starobní poměrné - invalidní plné - invalidní částečné - vdovské vč. kombinovaných - vdovecké vč. kombinovaných - sirotčí Průměrná měsíční výše důchodu (bez součásti) celkem v Kč - v tom : starobní plné - starobní poměrné - invalidní plné - invalidní částečné - vdovské vč. kombinovaných - vdovecké vč. kombinovaných - sirotčí Počet přiznaných dávek státní sociální podpory v roce celkem - z toho : přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení - rodičovský příspěvek - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - dávky na pěstounskou péči - z toho : na potřeby dítěte - odměna pěstouna - porodné - pohřebné - příspěvek na školní pomůcky Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 10

10 Vyplacené dávky státní sociální podpory v roce celkem v tis. Kč - z toho : přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení - rodičovský příspěvek - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - dávky na pěstounskou péči - z toho : na potřeby dítěte - odměna pěstouna - porodné - pohřebné - příspěvek na školní pomůcky Držitelé průkazů zdravotně postižených celkem - v tom : těžce - zvláště těžce - zvláště těžce s nutností průvodce Žadatelé o umístění v domově důchodců - z toho : přednostní a naléhaví Žadatelé o umístění v v penzionu pro důchodce Žadatelé o umístění v domově důchodců ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel - z toho : přednostní a naléhaví ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel Žadatelé o umístění v v penzionu pro důchodce ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel 15. Kriminalita 7) 15.1.podle okresů v roce Zjištěné trestné činy - z toho : hospodářská kriminalita - obecná kriminalita Trestné činy na 1000 obyvatel Objasněné trestné činy Dopravní nehody celkem - z toho : způsobem jízdy - rychlostí - předností - Předjíždění Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu Usmrcené osoby Osoby zraněné celkem - v tom : lehce - těžce Věcná škoda v tis. Kč Pramen : 7) Policejní prezidium ČR 11

11 Dopravní nehody zaviněné řidičem motorového vozidla Dopravní nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla Dopravní nehody zaviněné chodcem Dopravní nehody zaviněné závadou komunikace Dopravní nehody zaviněné lesní zvěří, domácím zvířetem Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě způsobem jízdy Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě rychlostí Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě nedáním přednosti Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě předjížděním Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě pod vlivem alkoholu 16. Požáry 8) 16.1.podle okresů v roce Požáry celkem Přímá škoda celkem v tis. Kč Uchráněné hodnoty v tis. Kč Usmrcené osoby Zraněné osoby Zásahy celkem - v tom : požár - dopravní nehoda - živelní pohroma - únik nebezpečné chemické látky - technická havárie - radiační havárie - ostatní mimořádné událost - planý poplach Pramen : 7) Policejní prezidium ČR Pramen : 8) Hasičský záchranný sbor ČR 12

12 B. Publikováno v řadě SLDB 1. Obyvatelstvo 1.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Obyvatelstvo úhrnem (celkem,,, podíl na úhrnu) v tom:s trvalým pobytem s dlouhodobým pobytem z úhrnu: dočasně nepřítomní narození v obci současného bydliště bydlící před rokem ve stejné obci Osoby se státním občanstvím: Česká republika Slovenská republika státy EU ostatní Osoby podle způsobu bydlení: osoby v bytech osoby v zařízeních osoby mimo byty a zařízení Obyvatelstvo podle národnosti: česká moravská slezská slovenská romská polská německá ruská ukrajinská vietnamská ostatní nezjištěna Obyv. podle náboženského vyznání: věřící v tom: bez vyznání nezjištěno Církev římskokatolická Církev československá husitská Českobratr. církev evangelická Slezská církev evangelická a. v. Pravoslavná církev v čes. zemích Náb. spol. Svědkové Jehovovi Církev adventistů sedmého dne Starokatolická církev v ČR ostatní a nepřesně určené ostatní a nepřesně určené 13

13 Obyvatelstvo podle věku: nezjištěno celkem Průměrný věk Obyvatelstvo podle rodinného stavu: svobodní vdané, ženatí rozvedení ovdovělí nezjištěno Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání: bez vzdělání základní a neukončené základní vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské z toho: bakalářské nezjištěné vzdělání celkem Obyvatelstvo úhrnem Ekonomicky aktivní celkem v tom: zaměstnaní z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam. čin. pracující důchodci na mateřské dovolené nezaměstnaní 14

14 Ekonomicky neaktivní celkem v tom: nepracující důchodci ostatní s vlastním zdrojem obživy žáci, studenti, učni osoby v domácnosti ostatní závislé osoby Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou Ekonomicky aktivní podle odvětví: zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží pohostinství a ubytování doprava, po.ty a telekomunikace peněžnictví a pojišťovnictví činn. v oblasti nemov., služ. pro podniky, výzkum veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení školství, zdravotn., veterin. a sociální činnosti ostatní veřejné a osob. služby nezjištěné odvětví Vyjíždějící do zaměst. a škol (celkem,,, žáci a studenti) z toho: v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje Vyjíždějící denně mimo obec (celkem,,, žáci a studenti) z toho doba cesty: do 14 minut minut minut minut 60 a více minut Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání (celkem, v tom zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, členové družstev, ostatní a nezjištění, z celku nezaměstnaní celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho 65 a více let z toho 15

15 Nezjištěno z toho Úhrnem 2. Domy 2.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Domy úhrnem (vše za celkem, bytové domy, rodinné domy, počet osob v domech celkem, z toho v rodinných domech) Trvale obydlené domy celkem v nich: trvale obydlené byty neobydlené byty z toho: obydl. přechodně slouží k rekreaci přestavba bytu nezpůsobilé k bydlení z počtu domu vlastnictví: soukr. fyz. osoba obec, stát bytové družstvo ostatní vlastníci domy s počtem bytů: z počtu domů období výstavby: do z počtu domů materiál nosných zdí: stěnové panely cihly, tvárnice, cihlové bloky z počtu domů počet nadz. podlaží: z počtu domů techn. vybavení domů: přípoj na kanalizační síť vodovod plyn ústřední topení Průměrné stáří trvale obydl. domů 16

16 Neobydlené domy s byty celkem v nich: byty z toho: obydlené přechodně slouží k rekreaci přestavba domu nezpůsobilé k bydlení Neobydlená ubytovací zařízení bez bytů 3. Byty 3.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Trvale obydlené byty (vše za celkem, bytové domy, rodinné domy, počet osob v domech celkem, z toho v rodinných domech) z toho právní důvod užívání bytu: ve vlastním domě v osobním vlastnictví nájemní člena bytového družstva člena družstva nájemců z toho v domech s mater. zdí: z panelů z cihel, tvárnic, cihl. bloku z toho s počtem obytných místností: z toho techn. vybavení bytu: plyn zaveden do bytu vodovod v bytě přípoj na veřejnou kanalizační síť. žumpa, jímka vlastní splach. záchod vlastní koupelna, sprch. kout z toho způsob vytápění: ústřední etážové kamna z toho energie použ. k vytápění: uhlí dřevo elektřina plyn Počet obyt. místností 8 m2 a více podl. pl. Průměrný počet osob na byt obyt. místnost 8m2 a více podl. pl. 17

17 Průměrný počet m2 celkové plochy na byt obytné plochy na byt obytné plochy na osobu Průměrný počet obyt. míst. na byt Byty v rodinných domech (vše celkem, do1919, , , , , , nezjištěno) z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v bytových domech z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v ostatních budovách z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v domech z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v domech v % Byty celkem z toho: rodinné domy z toho: kategorie I. II. III. a IV. z toho: bytové domy z toho: kategorie I. II. III. a IV. Byty podle počtu obyt. místn.: v tom :1 obytná místnost 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 a více pokojů Obytná plocha v m 2 18

18 4. Domácnosti 4.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Bytové domácn. celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) v tom: 1 HD a 1 CD 1 HD a 2 a více CD 2 a více HD Hospodařící domácn. celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) v tom: 1 CD 2 a více CD Cenzové domácnosti celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) úplné rodiny celkem v tom: bez závislých dětí se závislými dětmi neúplné rodiny celkem v tom: bez závislých dětí se závislými dětmi domácnosti jednotlivců celkem v tom: bydlící samostatně spolubydlící s jinou CD podnájemníci nerodinné domácnosti Rodiny celkem (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Úplné rodiny s ženou ek. aktivní (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Úplné rodiny s ženou ostatní (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Neúplné rodiny (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Rodiny se závisl. dětmi celkem z toho 1 cenz. dom. v bytě z toho právní dův. užív. bytu: byt ve vlast. domě byt v osobním vlastn. byt nájemní byt člena byt. družstva byt člena druž. nájemců z toho velikost bytu: 1 místnost z toho kategorie bytu: kategorie I. II. III. a IV. Vybavení bytových domácností celkem (počet bytů, počet osob v bytě, 1 cenz, dom., 2 a více cenz. domácností v bytě) z toho : jeden osobní automobil dva a více osobních automobilů telefon pevná linka 19

19 telefon mobilní telefon pevný i mobilní osobní počítač přípoj. na internet osobní počítač bez připojení rekreační objekt vlastní rekreační objekt jiné možnosti automobil, telefon, počítač, rekreační objekt 20

20 C: Publikováno v Městské a obecní statistice (MOS) 1. Druhy pozemků podle obcí stav k Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) Chmelnice (ha) Vinice (ha) Zahrady (ha) Ovocné sady (ha) Trvalé trávní porosty (ha) Zemědělská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) Zastavěné plochy (ha) Ostatní plochy (ha) 2. Hospodářská činnost podle obcí stav k Počet podnikatelských subjektů celkem z toho : zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví doprava a spoje obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství ostatní obchodní služby veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění školství a zdravotnictví ostatní veřejné, sociální a osobní služby z toho : státní organizace akciové společnosti obchodní společnosti družstevní organizace peněžní organizace - počet subjektů podnikatelé - fyzické osoby samostatně hospodařící rolníci svobodná povolání zemědělští podnikatelé - fyzické osoby ostatní právní formy 3. Kultura podle obcí stav k Veřejná knihovna vč. poboček Stálá kina. Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč. poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba Hřbitov 21

21 Krematorium Smuteční síň 4. Lázně podle obcí stav k Lázeňske léčebny 5. Obecná charakteristika podle obcí stav k Katastrální plocha (ha) Počet katastrů Počet územně technických jednotek Počet částí obce 6. Obyvatelstvo podle obcí stav k Živě narození celkem Zemřelí celkem Přirozený přírůstek celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo migrace celkem Přírůstek/úbytek celkem Počet bydlících obyvatel k Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem Počet obyvatel ve věku let celkem Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 22

22 7. Školství podle obcí stav k Mateřská škola Základní škola - nižší stupeň (1-5. ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (vč.zdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola 8. Sociální oblast podle obcí stav k Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru 9. Sport podle obcí stav k Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem). Tělocvičny (vč. školních) Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 10. Zdravotnictví podle obcí stav k Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 23

23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče. Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Poznámky 1 - školní rok 5 - rok 24

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 zemědělská půda 4 540 4 525 4 458 4 456 4 432 4 394 4 392 orná půda 3 301

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop wwwstrukturalni-fondycz/iop Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6% Černošice Správní obvod Černošice se nachází uprostřed kraje, kde ze západu obepíná hlavní město Prahu. Většina povrchu náleží k tzv. Brdské oblasti, konkrétně se jedná o Pražskou plošinu. Na jihu sem

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se nachází v jihozápadní části kraje. Jeho zvláštností je, že sousedí na jihu a jihozápadě se dvěma státy, a to s Rakouskem a Spolkovou republikou

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY Správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny leží v jihovýchodní části kraje při hranici s Rakouskem. Na území správního obvodu zasahuje z východu Třeboňská pánev, převážnou část území však

Více

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3%

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3% Benešov Správní obvod Benešov se nachází v jižní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Černošice, Říčany, Kutná Hora, Vlašim, Votice, Sedlčany a Dobříš. Povrch tvoří Středočeská pahorkatina s nadmořskými

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bílovec leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě tvoří jeho hranici obce správního obvodu Opava, na severovýchodě obce správního obvodu Ostrava, na jihovýchodě hraničí

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

ostatní plochy 26,0% zastavěné plochy a nádvoří 9,2% vodní plochy 1,9%

ostatní plochy 26,0% zastavěné plochy a nádvoří 9,2% vodní plochy 1,9% Přirozeným centrem jižní Moravy je město Brno s dominantami hradu Špilberk a katedrálou na Petrově. S počtem 369 559 obyvatel, žijících ve 29 městských částech, je druhým největším městem České republiky.

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec leží téměř v nejvýchodnější části Jihočeského kraje. Po celé jeho jižní části probíhá státní hranice s Rakouskem. Od západu do obvodu zasahuje

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TÁBOR

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TÁBOR Správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor leží v severovýchodním koutu Jihočeského kraje, kde sousedí se Středočeským kraji a krajem Vysočina. Na jihu vtéká na území obvodu směrem k Táboru řeka

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VIMPERK

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VIMPERK Správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk se nachází v jihozápadní části Jihočeského kraje. Na západě sousedí s Plzeňským krajem, na jihozápadě s Německem. Převážnou část správního obvodu tvoří

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ na jihovýchodě 22 obcí Kostelec nad Orlicí Borohrádek Týniště nad Orlicí podhůří Orlických řeky Orlice

KOSTELEC NAD ORLICÍ na jihovýchodě 22 obcí Kostelec nad Orlicí Borohrádek Týniště nad Orlicí podhůří Orlických řeky Orlice Správní obvod Kostelce nad Orlicí leží na jihovýchodě Královéhradeckého kraje. Na severozápadě sousedí s obcemi správního obvodu Hradec Králové, na severu se správním obvodem Dobruška, na východě se správním

Více

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3%

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3% V severovýchodní části Plzeňského kraje se rozkládá správní obvod Rokycany. Má společné hranice se čtyřmi správními obvody Plzeňského kraje (Kralovice, Nýřany, Plzeň, Blovice) a se Středočeským krajem.

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Rožnov pod Radhoštěm

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Rožnov pod Radhoštěm Nejméně obcí v rámci jednotlivých správních obvodů Zlínského kraje zahrnuje správní obvod Rožnov pod Radhoštěm. Zaujímá asi 6 % rozlohy kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel leží uprostřed mezi mi správními

Více

vodní plochy 2,1% lesní pozemky 22,7% trvalé travní porosty 1,9% počet osob ve věku 65 + na 100 dětí ve věku 0-14 let Základní demografické údaje

vodní plochy 2,1% lesní pozemky 22,7% trvalé travní porosty 1,9% počet osob ve věku 65 + na 100 dětí ve věku 0-14 let Základní demografické údaje Největší počet obcí (111) spravuje ve svém správním obvodu obec s rozšířenou působností Znojmo. Na rozloze 124 256 ha zde žije 89 956 obyvatel, tedy 8,0 % z celkového počtu v Jihomoravském kraji. Průměrný

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Obyvatelstvo podle věku k

Obyvatelstvo podle věku k Správní obvod Stříbro leží v severozápadní části Plzeňského kraje. Severní část území má společnou s Karlovarským krajem. Na východě hraničí se správním obvodem Nýřany, na jihovýchodě se správním obvodem

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

Celkový přírůstek. Přírůstek stěhováním

Celkový přírůstek. Přírůstek stěhováním Největším správním obvodem Zlínského kraje je Vsetín, z celkové rozlohy kraje zaujímá asi 17 %, počtem obyvatel se řadí na čtvrté místo. Průměrný věk obyvatel je druhý nejvyšší v kraji. Tento správní obvod

Více

Příloha č. 1. Statistická data MAS Moravská cesta

Příloha č. 1. Statistická data MAS Moravská cesta Příloha č. 1 Statistická data MAS Moravská cesta OBSAH Tab. č.1: Základní údaje Druhy pozemků Tab. č.2: Celková výměra, orná půda, chmelnice, vinice, zahrady Tab. č.3: Ovocné sady, trvalé travní porosty,

Více

BROUMOV v severovýchodní části celkem 14 obcí Broumov Meziměstí Teplice nad Metují řeky Stěnavy Adršpašsko-teplické skály Broumovské stěny

BROUMOV v severovýchodní části celkem 14 obcí Broumov Meziměstí Teplice nad Metují řeky Stěnavy Adršpašsko-teplické skály Broumovské stěny Správní obvod Broumov leží v severovýchodní části kraje. Většinu hranice tvoří státní hranice s Polskem. Oba státy spojují dva silniční celní přechody Starostín Golinsk a Otovice Tlumaczóv a jeden železniční

Více

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Správní obvod Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální části Královéhradeckého kraje a sousedí s dalšími správními obvody našeho kraje. Na severu malým území hraničí s Libereckým krajem a další část

Více

Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za SO ORP Broumov v roce 2013

Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za SO ORP Broumov v roce 2013 Přílohy Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za v roce 2013 Registrované subjekty Odvětví abs. % Ekonomické subjekty celkem 3 183 100 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba

Více

Administrativní mapa správního obvodu Nové Město na Moravě (Stav K )

Administrativní mapa správního obvodu Nové Město na Moravě (Stav K ) Administrativní mapa správního obvodu Nové Město na Moravě (Stav K 1. 1. 2003) Křižánky Sněžné Fryšava pod Žák. horou Kadov Krásné Spělkov Borovnice Daňkovice Javorek Jimramov Nový Sněžné Jimramov Líšná

Více

JIČÍN na severozápadě celkem 78 obcí druhý nejvyšší Jičín Kopidlno Lázně Bělohrad Libáň Sobotka řeka Cidlina Prachovské skály Českého ráje

JIČÍN na severozápadě celkem 78 obcí druhý nejvyšší Jičín Kopidlno Lázně Bělohrad Libáň Sobotka řeka Cidlina Prachovské skály Českého ráje Správní obvod Jičín leží na severozápadě Královéhradeckého kraje. Na severu a západě sousedí s Libereckým a Středočeským krajem, na jihu s obcemi správního obvodu Nový Bydžov, na východě se správními obvody

Více

orná půda 20,5% Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek

orná půda 20,5% Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Nejnižší obyvatel v poproduktivním věku má správní obvod Vizovice. Rozkládá se ve středu Zlínského kraje, sousedí na severozápadě a západě se správním obvodem Zlín, na jihu se správními obvody Luhačovice

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 0,7% lesní pozemky 52,2%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 0,7% lesní pozemky 52,2% Na sever od Brna, na rozhraní Drahanské a Českomoravské vrchoviny, leží na území o rozloze 35 127 ha správní obvod Blansko. Zahrnuje 43 obcí s celkovým počtem 53 831 obyvatel a í se téměř 5% na počtu obyvatel

Více

NÁCHOD v severovýchodní části silniční celní přechod Náchod Kudowa Slone celkem 36 obcí Náchod Červený Kostelec Česká Skalice Hronov

NÁCHOD v severovýchodní části silniční celní přechod Náchod Kudowa Slone celkem 36 obcí Náchod Červený Kostelec Česká Skalice Hronov Správní obvod Náchod leží v severovýchodní části Královéhradeckého kraje. Východní hranici tvoří státní hranice s Polskem, s nímž je spojen přes silniční celní přechod Náchod Kudowa Slone. Na jihu sousedí

Více

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod Název obce Kód ZÚJ Okres Název obce Kód ZÚJ Okres Držkov 563561 Jablonec n. N. Radčice 563773 Jablonec n. N. Jílové u Držkova 563617 Jablonec

Více

Celkem muži ženy

Celkem muži ženy Data z Veřejné databáze ČSU Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Lovčice - obec/město (okr. Hradec KrálovObdobí: 26.3.2011 Obyvatelstvo celkem svobodní, svobodné ženatí, z toho vdané rodinný stav

Více

UHERSKÝ BROD Uherský Brod.

UHERSKÝ BROD Uherský Brod. Nejnižší městského obyvatelstva v kraji má správní obvod Uherský Brod. Spravuje 30 obcí, z toho ve dvou městech žije 41,2 % obyvatel. Svou rozlohou je čtvrtým největším správním obvodem v kraji, počtem

Více

HORAŽĎOVICE Horažďovice,

HORAŽĎOVICE Horažďovice, V jihovýchodní části Plzeňského kraje leží správní obvod Horažďovice, který spravuje 20 obcí. Hranice území má společné s třemi správními obvody Plzeňského kraje; na jihu Sušice, na západě Klatovy a na

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,4% vodní plochy 0,8% lesní pozemky 37,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,4% vodní plochy 0,8% lesní pozemky 37,0% V severní části Jihomoravského kraje leží na území o rozloze 51 141 ha správní obvod Boskovice. Spadá sem 73 obcí s celkovým počtem 50 216 obyvatel. Průměrný věk obyvatel dosahuje 38,9 let. Z celkového

Více

ROZBOR ÚAP OBCE LHOTA U KAMENNÝCH ŽEHROVIC

ROZBOR ÚAP OBCE LHOTA U KAMENNÝCH ŽEHROVIC ROZBOR ÚAP OBCE LHOTA U KAMENNÝCH ŽEHROVIC DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY zpracovala Ing. arch. Jitka Mejsnarová,autorizovaný architekt, zvl. odborná způsobilost na úseku územního plánování spolupráce Ing.

Více

ostatní plochy 8,7% Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek

ostatní plochy 8,7% Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Největším správním obvodem z hlediska počtu obyvatel je Zlín, žije v něm asi 17 % obyvatel kraje. Na rozloze kraje se í necelými devíti procenty a je tak pátým největším obvodem. Hustota obyvatel je druhá

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Název obce Kód ZÚJ Okres Název obce Kód ZÚJ Okres Albrechtice v Jizerských horách 563528 Jablonec n. N. Plavy 563757 Jablonec n. N. Desná 563552

Více

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Název obce Kód ZÚJ Okres Název obce Kód ZÚJ Okres Bedřichov 563536 Jablonec n. N. Maršovice 563714 Jablonec n. N. Dalešice 530425 Jablonec

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí Kraj celkem.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí Kraj celkem. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 31. 12. 2015) Rozloha v km 2 496,2 5,5 4,2 6,5 32,3 35,1 56,1 10,5 Části obce-díl (ÚTJ) 147

Více

KROMĚŘÍŽ Kroměříž ,

KROMĚŘÍŽ Kroměříž  , Třetím největším správním obvodem svou rozlohou i počtem obyvatel je Kroměříž. Obvod spravuje 46 obcí, což je druhý největší počet v kraji. Podíl městského obyvatelstva je třetí nejvyšší v kraji, v pěti

Více

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí Registrační číslo projektu: MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří Závěrečná

Více

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu V kraji bylo sečteno 44 979 domů. V době sčítání bylo sečteno na území kraje 44 979 domů sloužících nebo určených k bydlení, obydlených domů z toho bylo

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Červen 2001 KARTA 2 VLASTNICTVÍ 01 - vlastník rodinného domu 02 - spoluvlastník

Více

Struktura obcí podle velikostních skupin v ORP Klatovy (stav k )

Struktura obcí podle velikostních skupin v ORP Klatovy (stav k ) Správní obvod Klatovy leží v jižní části Plzeňského kraje. Jihozápadní část území má společnou se Spolkovou republikou Německo, zbývající část území hraničí s pěti správními obvody Plzeňského kraje. Na

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

TŘINEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

TŘINEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Třinec se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Z východu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem, na jihu obce správního obvodu Jablunkov, na západě obce obvodu Frýdek-Místek

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU v jihovýchodní části 32 obcí Rychnov nad Kněžnou Rokytnice v Orlických horách Solnice Vamberk Orlické hory řekou Orlicí

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU v jihovýchodní části 32 obcí Rychnov nad Kněžnou Rokytnice v Orlických horách Solnice Vamberk Orlické hory řekou Orlicí Správní obvod Rychnov nad Kněžnou leží v jihovýchodní části Královéhradeckého kraje. Východní hranici tvoří hranice s Polskem, na severu sousedí s obcemi správního obvodu Dobruška, na západě s obcemi správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Struktura obcí podle velikostních skupin v ORP Domažlice (stav k )

Struktura obcí podle velikostních skupin v ORP Domažlice (stav k ) Správní obvod Domažlice leží v jihozápadní části Plzeňského kraje, svou polohou patří mezi pohraniční správní obvody. Západní část území sousedí se Spolkovou republikou Německo, zbývající část území hraničí

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Obyvatelstvo Údaj o počtu obyvatel v definitivních výsledcích SLDB 2011 zahrnuje všechny osoby, které měly v rozhodný okamžik sčítání místo obvyklého pobytu na území České republiky.

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Název ukazatele: Hodnota Jednotka Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) První písemná zpráva Katastrální plocha Počet katastrů Počet částí obce (CO)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KARLOVY VARY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

KARLOVY VARY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Karlovy Vary je největším obvodem v Karlovarském kraji, jak rozlohou 1 196,44 km 2, tak počtem obyvatel 89 180. Zároveň je druhým největším správním obvodem v rámci celé České republiky (po

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

9. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

9. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 9. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLSTVÍ Údaje o školství jsou přebírány z databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání, který je rezortním pracovištěm Ministerstva školství,

Více