Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t"

Transkript

1 II/ Specifikace konkrétních pramenů údajů za okresy (obce), podle jednotlivých úseků statistiky. A. Publikováno: Statistická ročenka Ústeckého kraje (roční údaje) 1. Území 1.1. podle okresů stav k Rozloha (km 2 ) 1) Hustota obyvatelstva na 1 km 2 Počet obcí Bilance půdy v ha 1) - zemědělská půda - z toho : orná - zahrady, ovocné sady - trvalé travní porosty - nezemědělská půda - v tom : lesní pozemky - vodní plochy - zastavěné plochy - Ostatní Velikostní skupiny obcí - do a více 1.2. podle obcí stav k Výměra v ha 2. Životní prostředí 2.1. podle okresů stav k Chráněná území (počet, rozloha v ha) 2) - národní parky - chráněné krajinné oblasti - maloplošná chráněná území celkem - v tom : národní přírodní památky - národní přírodní rezervace - přírodní památky - rezervace Pramen : 1) Český úřad zeměměřičský a kartografický 2) Agentura ochrany přírody a krajiny 2

2 Pořízené investice na ochranu ŽP podle okresu sídla investora v roce v tis. Kč b.c. - celkem - v tom : ochrana ovzduší a klimatu - nakládání s odpadními vodamí - nakládání s odpady - ostatní Neinvestiční náklady na ochranu ŽP podle okresu sídla investora v roce v tis. Kč b.c. - celkem - v tom : ochrana ovzduší a klimatu - nakládání s odpadními vodamí - nakládání s odpady - ostatní Emise základních znečisťujících látek do ovzduší v roce v třídění REZZO 1 a REZZO 1-3 Emise tuhé - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise SO 2 - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise NO x - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele Emise CO - celkem v t - měrné emise v t/km 2 - měrné emise v kg/obyvatele 3. Obyvatelsto 3.1. podle okresů stav k Střední stav obyvatel k (celkem,, ) Stav obyvatel (celkem,, ) Průměrný věk (celkem,, ) Sňatky Rozvody Narození celkem - v tom : živě - mrtvě Potraty - z toho umělá přerušení těhotenství 3

3 Zemřelí celkem - z toho : do 1 roku - do 28 dnů Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Sňatky na 1000 obyvatel Rozvody na 1000 obyvatel Živě narození 1000 obyvatel Zemřelí na 1000 obyvatel Potraty na 100 narozených Kojenecká úmrtnost Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel Přistěhovalí na 1000 obyvatel Vystěhovalí na 1000 obyvatel Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel Celkový přírůstek na 1000 obyvatel 3.2. podle obcí stav k Počet obyvatel - z toho : ve věku let 4. Cizinci 3) 4.1. podle okresů stav k Celkem Ženy Trvalé pobyty Občané zemí EU Státní občanství Státní občanství Ukrajina Státní občanství Vietnam Státní občanství Slovensko Státní občanství Německo Státní občanství Rusko 5. Trh práce 4) 5.1. podle okresů stav k Míra registrované nezaměstnanosti v % Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem - z toho : - absolventi škol a mladiství - občané se zdravotním postižením - dosažitelní uchazeči o zaměstnání - částečně nezaměstnaní Volná pracovní místa Pramen : 3) Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4

4 Uchazeči podle délky evidence celkem - v tom : do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců - více než 24 měsíců Průměrná délka evidence ve dnech Uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence celkem - v tom : do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců - více než 24 měsíců Neumístění uchazeči podle věku celkem - v tom : do 24 let let let let let - nad 65 let Průměrný věk Neumístění uchazeči o zaměstnání podle vzdělání - v tom : základní - střední bez maturity - vyučení - vyučení s maturitou - úplné střední všeobecné s maturitou - úplné střední odborné s maturitou - vyšší - vysokoškolské Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v Kč celkem - v tom : do a více Průměrná měsíční podpora v Kč Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 5

5 6. Organizační struktura národního hospodářství 6.1. podle okresů k Počet registrovaných jednotek podle vybraných právních forem celkem - z toho : soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona - soukromí podnikatelé podnikající podle jiného než živnostenského zákona - samostatně hospodařící rolníci a zemědělští podnikatelé - obchodní společnosti - společenství vlastníků jednotek - družstva - příspěvkové organizace - zahraniční osoby - sdružení (svazy, spolky, aj.) - organizační jednotky sdružení - zájmová sdružení právnických osob Počet registrovaných jednotek podle počtu zaměstnanců - neuvedeno - bez zaměstnanců a více Počet registrovaných jednotek podle vybraných činností (OKEČ) - zemědělství, myslivost, lesnictví a rybářství - průmysl celkem - stavebnictví - obchod (vč.oprav),ubytování a stravování - doprava, skladování a spoje - finanční zprostředkování - činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti - veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení - vzdělávání - zdravotní a sociální péče - veterinární činnosti - ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6

6 7 Zemědělství 7.1 podle okresů stav k Velikostní struktura zemědělských podniků dle rozlohy zemědělské půdy v ha celkem - v tom : žádná - 0 4, , , , , a více 8. Stavebnictví 8.1. podle okresů v roce Průměrný počet podniků Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem ve fyzických osobách - toho : dělníků Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem ve fyzických osobách na 1 podnik Stavební práce podle dodavatelských smluv podniků s 20 a vice zaměstnanci se sídlem v kraji celkem v tis. Kč, běžné ceny - z toho v tuzemsku - v tom : nová výstavba, rekonstrukce a modernizace - opravy a údržba - ostatní práce Stavební práce podle dodavatelských smluv v tuzemsku podle místa stavby 4) - v tom : nová výstavba, rekonstrukce a modernizace - opravy a údržba - ostatní práce 9. Bytová výstavba 9.1. podle okresů v roce Zahájené byty celkem - v tom : rodinné domy - bytové domy - nástavby, přístavby a vestavby - domy s pečovatelsko službou - nebytové objekty - adaptované nebytové prostory Modernizace bytového fondu Dokončené byty celkem - v tom : rodinné domy - bytové domy - nástavby, přístavby a vestavby - domy s pečovatelsko službou - nebytové objekty - adaptované nebytové prostory Modernizace bytového fondu 7

7 Počet bytů v dokončených rodinných domů celkem - v tom : pro vlastní potřebu - na prodej - pro pronájem Počet bytů v dokončených bytových domech celkem - v tom : družstevní - obecní - ostatní Vydaná stavební povolení celkem - v tom na : bytové budovy - nebytové budovy - stavby na ochranu životního prostředí - ostatní stavby Vydaná stavební povolení na byty celkem (nové i stávající se stavebními úpravami Předpokládaná hodnota staveb na něž byla vydána stavební povolení v mil. Kč - v tom na : bytové budovy - nebytové budovy - stavby na ochranu životního prostředí - ostatní stavby Průměrná hodnota na 1 stavební povolení v tis. Kč 10. Cestovní ruch 10.1.podle okresů stav k Hromadná ubytovací zařízení celkem - v tom : hotely a podobná zařízení celkem - v tom : hotely ***** - hotely **** - ostatní hotely a penziony - ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem - v tom : kempy - chatové osady a turistické ubytovny - ostatní zařízení jinde nespecifikovaná Pokoje Lůžka Místa pro stany a karavany Průměrná cena za ubytování v Kč 11. Doprava 5) 11.1.podle okresů stav k Délka silnic a dálnic celkem v km 2 - v tom : dálnice - I. třída - z toho : rychlostní silnice - II: třída - III. třída Pramen : 5) Ředitelství silnic a dálnic 8

8 12. Kultura a sport 12.1.podle okresů stav k Stálá kina a multikina Veřejné knihovny vč. Poboček Muzea Galerie Divadla Přírodní amfiteátry Koupaliště a bazény - z toho : kryté bazény Hřiště Tělocvičny Stadiony vč. krytých Zimní stadiony vč. krytých 13. Zdravotnictví 6) 13.1.podle okresů stav k Lékaři celkem - z toho : v nestátních zařízeních Lékaři na 1000 obyvatel Obyvatelé na 1 lékaře Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí Nemocnice Ostatní samostatná zdravotnická zařízení Odborné léčebné ústavy vč. detašovaných pracovišť - z toho : léčebny pro dlouhodobě nemocné Lékárny vč. odloučených pracovišť Samostatné ordinace lékařů praktických pro dospělé Samostatné ordinace lékařů praktických pro děti a mládež Samostatné ordinace lékařů stomatologů Samostatné ordinace lékařů gynekologů Samostatné ordinace lékařů specialistů Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Nově hlášené případy pracovní neschopnosti celkem Nově hlášené případy pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných Kalendářní dny pracovní neschopnosti Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech Průměrné procento pracovní neschopnosti 14. Sociální zabezpečení 4) 14.1.podle okresů stav k Ústavy sociální péče pro dospělé Místa v ústavech sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí CR 6) Ústav zdravotnických informací a statistiky 9

9 Místa v ústavech sociální péče pro mládež Domovy důchodců Místa v domovech důchodců Domovy penziony pro důchodce vč. společných zařízení Místa v domovech penzionech pro důchodce vč. společných zařízení Domy s pečovatelskou službou Bytové jednotky v domech s pečovatelskou službou Počet osob jimž byla poskytnuta pečovatelská služba - v tom : krajské zařízení - obecní zařízení - ostatní zařízení Výdaje na pečovatelsko službu v tis. Kč Neuspokojení žadatelé o byt v domě s pečovatelsko službou Počet důchodů celkem - v tom : starobní plné - starobní poměrné - invalidní plné - invalidní částečné - vdovské vč. kombinovaných - vdovecké vč. kombinovaných - sirotčí Průměrná měsíční výše důchodu (bez součásti) celkem v Kč - v tom : starobní plné - starobní poměrné - invalidní plné - invalidní částečné - vdovské vč. kombinovaných - vdovecké vč. kombinovaných - sirotčí Počet přiznaných dávek státní sociální podpory v roce celkem - z toho : přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení - rodičovský příspěvek - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - dávky na pěstounskou péči - z toho : na potřeby dítěte - odměna pěstouna - porodné - pohřebné - příspěvek na školní pomůcky Pramen : 4) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 10

10 Vyplacené dávky státní sociální podpory v roce celkem v tis. Kč - z toho : přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení - rodičovský příspěvek - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - dávky na pěstounskou péči - z toho : na potřeby dítěte - odměna pěstouna - porodné - pohřebné - příspěvek na školní pomůcky Držitelé průkazů zdravotně postižených celkem - v tom : těžce - zvláště těžce - zvláště těžce s nutností průvodce Žadatelé o umístění v domově důchodců - z toho : přednostní a naléhaví Žadatelé o umístění v v penzionu pro důchodce Žadatelé o umístění v domově důchodců ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel - z toho : přednostní a naléhaví ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel Žadatelé o umístění v v penzionu pro důchodce ve věku 65 a více let na 1000 obyvatel 15. Kriminalita 7) 15.1.podle okresů v roce Zjištěné trestné činy - z toho : hospodářská kriminalita - obecná kriminalita Trestné činy na 1000 obyvatel Objasněné trestné činy Dopravní nehody celkem - z toho : způsobem jízdy - rychlostí - předností - Předjíždění Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu Usmrcené osoby Osoby zraněné celkem - v tom : lehce - těžce Věcná škoda v tis. Kč Pramen : 7) Policejní prezidium ČR 11

11 Dopravní nehody zaviněné řidičem motorového vozidla Dopravní nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla Dopravní nehody zaviněné chodcem Dopravní nehody zaviněné závadou komunikace Dopravní nehody zaviněné lesní zvěří, domácím zvířetem Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě způsobem jízdy Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě rychlostí Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě nedáním přednosti Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě předjížděním Dopravní nehody s následky na životě do 30 dnů po nehodě pod vlivem alkoholu 16. Požáry 8) 16.1.podle okresů v roce Požáry celkem Přímá škoda celkem v tis. Kč Uchráněné hodnoty v tis. Kč Usmrcené osoby Zraněné osoby Zásahy celkem - v tom : požár - dopravní nehoda - živelní pohroma - únik nebezpečné chemické látky - technická havárie - radiační havárie - ostatní mimořádné událost - planý poplach Pramen : 7) Policejní prezidium ČR Pramen : 8) Hasičský záchranný sbor ČR 12

12 B. Publikováno v řadě SLDB 1. Obyvatelstvo 1.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Obyvatelstvo úhrnem (celkem,,, podíl na úhrnu) v tom:s trvalým pobytem s dlouhodobým pobytem z úhrnu: dočasně nepřítomní narození v obci současného bydliště bydlící před rokem ve stejné obci Osoby se státním občanstvím: Česká republika Slovenská republika státy EU ostatní Osoby podle způsobu bydlení: osoby v bytech osoby v zařízeních osoby mimo byty a zařízení Obyvatelstvo podle národnosti: česká moravská slezská slovenská romská polská německá ruská ukrajinská vietnamská ostatní nezjištěna Obyv. podle náboženského vyznání: věřící v tom: bez vyznání nezjištěno Církev římskokatolická Církev československá husitská Českobratr. církev evangelická Slezská církev evangelická a. v. Pravoslavná církev v čes. zemích Náb. spol. Svědkové Jehovovi Církev adventistů sedmého dne Starokatolická církev v ČR ostatní a nepřesně určené ostatní a nepřesně určené 13

13 Obyvatelstvo podle věku: nezjištěno celkem Průměrný věk Obyvatelstvo podle rodinného stavu: svobodní vdané, ženatí rozvedení ovdovělí nezjištěno Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání: bez vzdělání základní a neukončené základní vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské z toho: bakalářské nezjištěné vzdělání celkem Obyvatelstvo úhrnem Ekonomicky aktivní celkem v tom: zaměstnaní z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam. čin. pracující důchodci na mateřské dovolené nezaměstnaní 14

14 Ekonomicky neaktivní celkem v tom: nepracující důchodci ostatní s vlastním zdrojem obživy žáci, studenti, učni osoby v domácnosti ostatní závislé osoby Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou Ekonomicky aktivní podle odvětví: zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží pohostinství a ubytování doprava, po.ty a telekomunikace peněžnictví a pojišťovnictví činn. v oblasti nemov., služ. pro podniky, výzkum veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení školství, zdravotn., veterin. a sociální činnosti ostatní veřejné a osob. služby nezjištěné odvětví Vyjíždějící do zaměst. a škol (celkem,,, žáci a studenti) z toho: v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje Vyjíždějící denně mimo obec (celkem,,, žáci a studenti) z toho doba cesty: do 14 minut minut minut minut 60 a více minut Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání (celkem, v tom zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, členové družstev, ostatní a nezjištění, z celku nezaměstnaní celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho celkem z toho 65 a více let z toho 15

15 Nezjištěno z toho Úhrnem 2. Domy 2.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Domy úhrnem (vše za celkem, bytové domy, rodinné domy, počet osob v domech celkem, z toho v rodinných domech) Trvale obydlené domy celkem v nich: trvale obydlené byty neobydlené byty z toho: obydl. přechodně slouží k rekreaci přestavba bytu nezpůsobilé k bydlení z počtu domu vlastnictví: soukr. fyz. osoba obec, stát bytové družstvo ostatní vlastníci domy s počtem bytů: z počtu domů období výstavby: do z počtu domů materiál nosných zdí: stěnové panely cihly, tvárnice, cihlové bloky z počtu domů počet nadz. podlaží: z počtu domů techn. vybavení domů: přípoj na kanalizační síť vodovod plyn ústřední topení Průměrné stáří trvale obydl. domů 16

16 Neobydlené domy s byty celkem v nich: byty z toho: obydlené přechodně slouží k rekreaci přestavba domu nezpůsobilé k bydlení Neobydlená ubytovací zařízení bez bytů 3. Byty 3.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Trvale obydlené byty (vše za celkem, bytové domy, rodinné domy, počet osob v domech celkem, z toho v rodinných domech) z toho právní důvod užívání bytu: ve vlastním domě v osobním vlastnictví nájemní člena bytového družstva člena družstva nájemců z toho v domech s mater. zdí: z panelů z cihel, tvárnic, cihl. bloku z toho s počtem obytných místností: z toho techn. vybavení bytu: plyn zaveden do bytu vodovod v bytě přípoj na veřejnou kanalizační síť. žumpa, jímka vlastní splach. záchod vlastní koupelna, sprch. kout z toho způsob vytápění: ústřední etážové kamna z toho energie použ. k vytápění: uhlí dřevo elektřina plyn Počet obyt. místností 8 m2 a více podl. pl. Průměrný počet osob na byt obyt. místnost 8m2 a více podl. pl. 17

17 Průměrný počet m2 celkové plochy na byt obytné plochy na byt obytné plochy na osobu Průměrný počet obyt. míst. na byt Byty v rodinných domech (vše celkem, do1919, , , , , , nezjištěno) z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v bytových domech z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v ostatních budovách z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v domech z toho: kategorie I. II. III. IV. Byty v domech v % Byty celkem z toho: rodinné domy z toho: kategorie I. II. III. a IV. z toho: bytové domy z toho: kategorie I. II. III. a IV. Byty podle počtu obyt. místn.: v tom :1 obytná místnost 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 a více pokojů Obytná plocha v m 2 18

18 4. Domácnosti 4.1. podle okresů stav k podle obcí stav k Bytové domácn. celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) v tom: 1 HD a 1 CD 1 HD a 2 a více CD 2 a více HD Hospodařící domácn. celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) v tom: 1 CD 2 a více CD Cenzové domácnosti celkem (1 člen, 2,3 4 členové, 5 a více členů) úplné rodiny celkem v tom: bez závislých dětí se závislými dětmi neúplné rodiny celkem v tom: bez závislých dětí se závislými dětmi domácnosti jednotlivců celkem v tom: bydlící samostatně spolubydlící s jinou CD podnájemníci nerodinné domácnosti Rodiny celkem (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Úplné rodiny s ženou ek. aktivní (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Úplné rodiny s ženou ostatní (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Neúplné rodiny (celkem, bez dětí, 1 dítě, 2 děti, 3 a více dětí) Rodiny se závisl. dětmi celkem z toho 1 cenz. dom. v bytě z toho právní dův. užív. bytu: byt ve vlast. domě byt v osobním vlastn. byt nájemní byt člena byt. družstva byt člena druž. nájemců z toho velikost bytu: 1 místnost z toho kategorie bytu: kategorie I. II. III. a IV. Vybavení bytových domácností celkem (počet bytů, počet osob v bytě, 1 cenz, dom., 2 a více cenz. domácností v bytě) z toho : jeden osobní automobil dva a více osobních automobilů telefon pevná linka 19

19 telefon mobilní telefon pevný i mobilní osobní počítač přípoj. na internet osobní počítač bez připojení rekreační objekt vlastní rekreační objekt jiné možnosti automobil, telefon, počítač, rekreační objekt 20

20 C: Publikováno v Městské a obecní statistice (MOS) 1. Druhy pozemků podle obcí stav k Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) Chmelnice (ha) Vinice (ha) Zahrady (ha) Ovocné sady (ha) Trvalé trávní porosty (ha) Zemědělská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) Zastavěné plochy (ha) Ostatní plochy (ha) 2. Hospodářská činnost podle obcí stav k Počet podnikatelských subjektů celkem z toho : zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví doprava a spoje obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství ostatní obchodní služby veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění školství a zdravotnictví ostatní veřejné, sociální a osobní služby z toho : státní organizace akciové společnosti obchodní společnosti družstevní organizace peněžní organizace - počet subjektů podnikatelé - fyzické osoby samostatně hospodařící rolníci svobodná povolání zemědělští podnikatelé - fyzické osoby ostatní právní formy 3. Kultura podle obcí stav k Veřejná knihovna vč. poboček Stálá kina. Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč. poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba Hřbitov 21

21 Krematorium Smuteční síň 4. Lázně podle obcí stav k Lázeňske léčebny 5. Obecná charakteristika podle obcí stav k Katastrální plocha (ha) Počet katastrů Počet územně technických jednotek Počet částí obce 6. Obyvatelstvo podle obcí stav k Živě narození celkem Zemřelí celkem Přirozený přírůstek celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo migrace celkem Přírůstek/úbytek celkem Počet bydlících obyvatel k Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem Počet obyvatel ve věku let celkem Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 22

22 7. Školství podle obcí stav k Mateřská škola Základní škola - nižší stupeň (1-5. ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (vč.zdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola 8. Sociální oblast podle obcí stav k Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru 9. Sport podle obcí stav k Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem). Tělocvičny (vč. školních) Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 10. Zdravotnictví podle obcí stav k Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 23

23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče. Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Poznámky 1 - školní rok 5 - rok 24

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop wwwstrukturalni-fondycz/iop Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A

Více

HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje. 545597 - Lipno nad Vltavou - Administrativa

HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje. 545597 - Lipno nad Vltavou - Administrativa HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj

Více

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje. 579629 - Radvanice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje. 579629 - Radvanice - Administrativa HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

HMDIS - pasport Dřevohostice 513229 - Dřevohostice - Základní údaje. 513229 - Dřevohostice - Administrativa

HMDIS - pasport Dřevohostice 513229 - Dřevohostice - Základní údaje. 513229 - Dřevohostice - Administrativa HMDIS - pasport Dřevohostice 513229 - Dřevohostice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Zpracovatel Krok, o. p. s. Kontakt Velké nám. 115 PhDr. Jana Pošvancová 767 01 Kroměříž jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz 2010 Obsah OBSAH...

Více

Město Pardubice v číslech

Město Pardubice v číslech SOUBORNÉ INFORMACE Ročník 2007 Informace o regionech, městech a obcích Pardubice, 1. srpna 2007 Kód publikace: 13-5341-07 Č. j.: 162/2007-7113 Zpracoval: Vedoucí oddělení: Informační služby: Kontaktní

Více

1 POLOHA A KLIMA. 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2 HISTORIE. 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3 SPOLEČNOST

1 POLOHA A KLIMA. 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2 HISTORIE. 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3 SPOLEČNOST OBSAH strana 1 POLOHA A KLIMA 2 HISTORIE 3 SPOLEČNOST 4 EKONOMIKA 5 KVALITA ŽIVOTA 6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3.1 Obyvatelstvo 5

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

Dokument je zpracován na období 2015-2024

Dokument je zpracován na období 2015-2024 Strategie území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti Dokument je zpracován na období

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice

Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice Strana 1 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Strategie území správního obvodu ORP Kuřim

Strategie území správního obvodu ORP Kuřim Strategie území správního obvodu ORP Kuřim v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství bezpečnosti a dopravě Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY

PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY Obsah: Obsah:... 2 A. Obecná část:... 3 B. Zvláštní část...

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zdravotnictví Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje města na období od 2014 do 2020 Úvod Dokument Program rozvoje města na období let 2014 2020 byl zpracován v rámci řešení projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů

Více

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Orlové pro období 2008-2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 prosinec 2007 duben 2008 Děkuji všem,

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023 Strategie území správního obvodu ORP Blatná v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období 2014 až 2023

Více

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o.

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. prosinec 2012 Objednatel Městský úřad Český Brod Nám. Husovo čp. 70, 282 24 Český Brod Zpracovatel U-24, s.r.o.,

Více

obyvatelstvo celkem 30.599 29.490 x 126.567 x 639.369 10.302.215 10.230.060

obyvatelstvo celkem 30.599 29.490 x 126.567 x 639.369 10.302.215 10.230.060 4. Ekonomika 4.1 Ekonomická struktura Ekonomická základna města Šumperk je spojena s historií samotného města, městskými privilegií, přírodními podmínkami a postavením města v rámci hierarchie sídel. Řemeslné

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám Dokument je zpracován na

Více