MS DOS, souborový manažer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS DOS, souborový manažer"

Transkript

1 MS DOS: osnova otázky: obecná charakteristika OS s textovým režimem, charakteristika OS MS DOS, interní a externí příkazy, systémové příkazy, příkazy pro práci s adresáři a soubory, nadstavby OS MS DOSu, příklady souborových manažerů, práce s Total Commanderem, Obecná charakteristika MS-DOS je první jednouživatelský, jednoprogramový operační systém firmy Microsoft pro počítače typů IBM PC. Předchůdcem byl OS QDOS (Quick DOS), jehož práva zakoupil Microsoft od Tima Patersona v roce MS-DOS se ovládá pomocí textových příkazů, umožňoval běžnou práci se soubory a složkami (přesouvání, kopírování, mazání, vytváření, ), spouštění programů, formátovat pevné disky a diskety, vytvářet tzv. dávkové soubory, které obsahovaly několik po sobě jdoucích příkazů (například autoexec.bat, jenž i v operačních systémech Windows 95 a Windows 98 startuje automaticky s počítačem a zavádí ovladače do paměti). MS DOS se ovládá pomocí textových příkazů Verze MS-DOSu: první verze jednouživatelského jednoprogramového OS - MS DOS 1.0; OS = nerozlišuje jednotlivé uživatele, všichni lidé používající daný počítač mají stejná práva ke všem souborům; MS DOS dokáže v 1 okamžiku zpracovávat pouze 1 proces, verze MS DOS 2.0, podpora HDD, zavedení stromové struktury adresářů, verze MS DOS 3.0, 3.10, 3.20, 3.30, verze MS DOS 4.0 (mnoho chyb, které napravila verze 4.01), verze MS DOS 5.0 s nadstavbou MS Windows, poslední verze z roku MS DOS 8.0, Samostatně se systém MS DOS používá stále méně (98% uživatelů dnes využívá Win); jsou však situace, kdy se nám jeho příkazy mohou hodit (selhání Win a záchrana dat z HDD, spouštění programů v chráněném režimu MS DOS, psaní krátkých dávkových souborů). Základní části MS-DOS, systémový disk Boot zaváděcí program Aby počítač mohl pracovat, musí mít aktivní operační systém. Operační systém se spustí při zapnutí počítače z tzv. systémového disku. Systémový disk musí obsahovat minimálně tyto čtyři základní části operačního systému: IO.SYS vazební program MSDOS.SYS jádro systému COMMAND.COM komunikační program 1

2 Zaváděcí program (Boot) - je uložen na začátku disku. Po zapnutí počítače zavede operační systém do operační paměti. Vazební program (IO.SYS) - zprostředkovává komunikaci mezi technickým vybavením počítače (Hardware) a jádrem operačního systému. Jádro systému (MSDOS.SYS) - provádí základní operace s uloženými informacemi ve vnějších pamětech, zajišť uje ošetření chyb. Komunikační program (COMMAND.COM) - provádí veškerou komunikaci uživatele se systémem: přijímá z klávesnice zadané příkazy, provádí je a informuje uživatele o výsledku. Spouští další programy. Na systémovém disku mohou být i speciální inicializační soubory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT, které slouží ke konfiguraci některých částí počítače a operačního systému. Uložení dat na disku MS DOS je diskový OS, využívá data uložená na disku, MS DOS proto určuje strukturu údajů na disku. Soubor - je základní informační jednotkou operačního systému MS-DOS pro trvalé ukládání informací do vnějších pamětí. Název souboru - Každý soubor je určen svým názvem, který se skládá ze jména a přípony oddělených tečkou. Zapisuje se tímto způsobem: (Pozn.: Systém při výpisech nahrazuje tečku mezerou) Při zadávání názvů souborů systém nerozlišuje velká a malá písmena. V názvu souboru mohou být použity skoro všechny znaky z ASCII tabulky, ale doporučuje se používat pouze písmena, číslice a znak podtržítko_. Mezi nedovolené znaky pro jména a přípony souborů patří : mezera? * < > :., ; + / \ (systém tyto znaky využívá k jiným, speciálním účelům) Příklady správných názvů souborů : PRIKLAD1.TXT READ.ME CTI_MNE (Chybné názvy např.: CTI MNE.TXT, 8>2.ANO, 3.5.DSK ) Základní typy souborů Typ souboru se rozeznává podle přípony v jeho názvu. J J J J J. P P P j m é n o. p ř í p o n a 1-8 z a k ů 2, 3 z n a k y programy spustitelné soubory - obsahují instrukce pro procesor, mají vždy příponu COM nebo EXE, jsou spustitelné, tzn., že po jejich spuštění (zavedení do vnitřní paměti) se postupně provádějí instrukce, které jsou v nich uloženy data datové soubory - obsahují informace, které jsou zpracovávány prostřednictvím programů, mají libovolnou jinou příponu. Jsou to obecně soubory obsahující informace například texty, databázové položky, tabulky hodnot, obrázky apod. 2

3 Předdefinovaná rozšíření přípon souboru.com spustitelný program s instrukcemi mikroprocesoru,.exe spustitelný program, lze jej během činnosti přemisťovat v rámci paměti,.bat soubor obsahující posloupnost příkazů MS DOSu, po zapsání jména souboru jsou ihned provedeny,.sys systémový soubor,.txt textový soubor,.dbf databázový soubor,.arc archivní soubor,.bak záložní soubor,.602 textový soubor editoru T602 atd. Vyhrazená jména - slouží k označení periferních zařízení připojených k PC, - tato jména nesmíme použít jako jméno souboru, CON konzole (klávesnice jako vstup, monitor jako výstup), AUX, COM1 sériové rozhraní 1, COM2, COM3, COM4 sériové rozhraní 2, 3, 4, PRN, LPT1 paralelní rozhraní 1 (výstup), LPT2, LPT3 paralelní rozhraní 2, 3 (výstup), NUL nulové prázdné zařízení (vhodné při ladění nových programů). Hromadné označování souborů Pro označení skupiny souborů určené vlastnostmi jejich názvů se používá tzv: hvězdičková konvence (wildcards). Pomocí zástupných znaků * a? lze specifikovat (určit) najednou více souborů podle potřeby. * - nahrazuje skupinu libovolného počtu jakýchkoliv znaků? - nahrazuje jeden libovolný znak (nebo žádný znak, pokud je uveden jako poslední ) Př.: *.* všechny soubory *.BAK všechny soubory s příponou BAK E*.* všechny soubory jejichž jméno začíná na E a mají libovolnou příponu LEKCE?.TXT všechny soubory jejichž jméno se skládá z "LEKCE" a ještě jednoho znaku a přípona je TXT (např. lekce.txt, lekce1.txt, lekce2.txt, lekcea.txt...)?.* všechny soubory s jednopísmenovým jménem M?T.TXT soubory, jejichž jméno obsahuje jako druhé písmeno libovolný znak a přípona je TXT (např.: mat.txt, m1t.txt, m_t.txt...) 3

4 Adresář Adresář (Directory) je název označující skupinu souborů a podadresářů (Subdirectory) a slouží pro rozdělení souborů kvůli přehlednosti. Obecně adresář představuje seznam položek (soubory, podadresáře a speciální položky) s informacemi o jejich velikosti, datu, času poslední změny a jejich vlastnostech (atributech). V jednom adresáři nemohou být dvě položky se stejným názvem. Název adresáře Pro název adresáře platí stejná pravidla jako pro název souboru, ale je zvykem (kvůli přehlednosti) označovat adresáře pouze jménem bez přípony. Operační systém MS-DOS všechny zadané názvy převádí na velká písmena a takto je i vypisuje. Hlavní adresář Na každém disku je vždy jeden hlavní (kořenový) adresář (Root directory), který se označuje \ (zpětné lomítko) a je vytvořen automaticky při formátování disku. Tento adresář nelze smazat a jsou v něm uloženy podadresáře a soubory. Jméno disku může být dlouhé 11 znaků a může obsahovat i mezeru. Počet položek hlavního adresáře je omezen, počet položek podadresářů je omezen pouze kapacitou disku. Stromová struktura adresářů Adresáře a podadresáře tvoří na disku tzv. stromovou strukturu (Tree). V podadresářích (tzn. kromě hlavního adresáře) jsou vždy obsaženy dvě speciální položku:.. - odkaz na nadřízený, rodičovský adresář (Parrent directory) Disková jednotka Disková (vnější) paměť ová média osobního počítače, na kterých jsou uloženy informace, se nazývají diskové jednotky (Drive). Jednotky se označují názvem, který se skládá z jednoho písmena abecedy a dvojtečky. Většinou se jedná o tato zařízení: Název Označení Popis Disketové mechaniky A: B: dnešní počítače už většinou nemají pouze disketovou mechaniku pro diskety 3 1 / 2 " Pevné disky C: D: označení pevných disků vždy začíná od písmene C:, i když počítač nemá disketovou mechaniku B: CD, DVD mechaniky E: většinou se používá pro CD a DVD mechaniky disky F: G: disky na řídícím počítači sítě (serveru), pokud je počítač připojen do počítačové sítě (většinou označené F: až Z:) flash disky, externí HDD, kamera, fotoaparát apod. 4

5 Specifikace souboru, aktivní disk, adresář, cesta MS DOS, souborový manažer Každý soubor je uložen na nějaké diskové jednotce v nějakém adresáři. Pokud chceme s tímto souborem pracovat, musíme nějak určit (specifikovat) jeho umístění. Absolutní adresa souboru se skládá ze tří částí : jednotka:\cesta\název (lomítko ALT+Q, ALTgr+92) jednotka: název disku, například C: cesta posloupnost adresářů oddělených zpětným lomítkem - začíná kořenovým adresářem, pokračuje přes všechny vnořené podadresáře až k podadresáři se specifikovaným souborem, například \PROGRAMY\T602 název název souboru oddělený od cesty zpětným lomítkem například t602.exe Př.: absolutní adresa souboru t602.exe na disku C je : C:\PROGRAMY\T602\t602.exe Maximální počet znaků adresy je 64. Aktivní (aktuální) jednotka, cesta, adresář V systému je vždy vybrána jedna z jednotek (disků) jako aktivní a na každé jednotce je vždy vybrán jeden z adresářů jako aktivní. Aktivní cesta je posloupnost adresářů k aktivnímu adresáři. Aktivní disk a aktivní adresář se využívají při relativní specifikaci souborů a tím zjednodušují a zrychlují práci se systémem, protože specifikace souborů je kratší. Aktivní jednotku (disk) a aktivní cestu obvykle zobrazuje na obrazovce program command.com jako tzv. PROMPT (výzvu). Např.: C:\PROGRAMY> Relativní (neúplná) adresa souboru je adresa souboru využívající aktivního disku a aktivní cesty. Např.: zadání názvu programu t602.exe neúplnou specifikací: C:\PROGRAMY\T602> t602.exe využívá aktivní disk i cestu D:\DATA> C:t602.exe využívá aktivní cestu na disku C: C:\PROGRAMY> T602\t602.exe pokračuje od aktivní cesty C:\TEXTY> \PROGRAMY\T602\t602.exe využívá aktivní disk Výchozí vstup a výstup - program je algoritmus (proces), při kterém se zpracovávají data přicházející do programu (vstup) a jsou posílána ven z programu (výstup); př.: vstup data zadaná klávesnicí, myší, mikrofon, skener, digitální fotoaparát, data z HDD ; výstup text a grafika na monitoru či tiskárně, zvuk z reproduktorů, data zapsaná na HDD, vypálená na CD, - v Příkazovém řádku: vstup data zadaná klávesnicí, výstup monitor, - na rozdíl od OS fungujících v GUI (grafické rozhraní) lze v Příkazovém řádku měnit vstup a výstup; vstup data ze souboru, výstup do složky - pro přesměrování slouží znaky < >, - př.: příkaz dir vypisuje soubory z aktuální složky na obrazovku, pokud však zadáte příkaz dir>c:\vypis.txt, bude výpis složky zapsán do souboru vypis.txt v kořenové složce disku c: (pokud soubor vypis.txt neexistoval, automaticky se vytvoří; pokud existoval, jeho obsah bude bez dotazu přepsán), - >> do toho souboru se data připíší na konec (př.: dir>>c:\vypis.txt). 5

6 Komunikace uživatele s MS DOS - prostřednictvím příkazů zadávaných z klávesnice, - komunikaci zajišť uje příkazový procesor command.com. Typy příkazů - interní příkazy vyvolávají programy, které jsou součástí příkazového procesoru. Tyto programy zajišť ují jednoduché a často se opakující činnosti. - externí příkazy vyvolávají programy uložené na disku jako samostatné soubory. Při jejich volání operační systém nejprve zavede program z disku do operační paměti a po jeho zavedení mu předá řízení. - vnitřní příkazy jsou umístěny v COMMAND.COM, který načte do paměti při spuštění systému počítače; tyto příkazy nejsou umístěny na disku. Externí příkazy jsou soubory, které jsou umístěny na disku a mají příponu.com.exe, nebo.bat. Oba typy příkazu jsou spouštěny z příkazového řádku systému MS-DOS. - interní - stále v paměti RAM (soubor COMMAND.COM), - externí - uloženy v přístupných souborech (soubory FORMAT. COM, TREE.EXE,...) - uživatel zadává příkazy pomocí příkazové řádky, - příkazy mohou obsahovat parametry, které blíže specifikují vykonávanou činnost, - pro oddělení příkazu a parametrů se používá oddělovač - standardně znak mezery, - žádost o provedení příkazu je potvrzena enterem, - provádění programu lze v libovolném okamžiku přerušit kombinací kláves CTRL + BREAK, nebo CTRL + C; činnost OS lze kdykoliv přerušit CTRL + ALT + DEL. Základní příkazy MS DOS Interní příkazy cls maže obrazovku color změna barev (seznam barev color/?) copy [cestaodkud] [cestakam] kopírování copy con [cesta] tvorba souboru (con = console, klávesnice) date [mm-dd-rr] nastavení data del [cesta] mazání souboru dir [cesta] výpis obsahu adresáře (jméno souboru, velikost, datum a čas poslední aktualizace) exit zavře okno Příkazového řádku (zavře soubor command.com) chdir [cesta, cd [cesta] pohyb v adresářích na disku mkdir [cesta], md [cesta] vytvoření adresáře rename [cesta], ren [cesta] přejmenování souboru rmdir [cesta], rd [cesta] zruší prázdný adresář time [hh[:mm[:ss[.xx]]]] nastavení data title změna záhlaví okna 6

7 Externí příkazy attrib nastavení atributů cacls nastavení přístupových práv debugg [cesta] spouští debugger (ladicí program) pro testování daného souboru diskcopy kopie bit po bitu (je potřeba u bootovací diskety) edit [cesta] spouští celoobrazovkový textový editor MS DOSu format [cesta] zformátování disku, opatrně, provádět raději jen s diskem A: help nápověda label [jmenodisku] vytvoření, změna nebo zrušení jména disku, max. 11 znaků; souvisí s volume mem zobrazí velikost volné a obsazené pracovní paměti sys [jmenodisku] vytvoření systémové diskety (kopíruje systémové soubory MS DOSu a command.com) tree, tree/f stromová struktura adresářů, s parametrem /f struktura i s files = soubory xcopy [cestaodkud] [cestakam] kopíruje skupiny (celou strukturu) souborů, adresářů a podadresářů, přepínač /s(kromě prázdných adresářů), /e(včetně prázdných adresářů) Dávkové soubory - posloupnost příkazů, uložení na disk do dávkového souboru batch file *.BAT, - dávkový soubor lze zapsat libovolným textovým editorem, - syntaxe příkazu: copy con název.bat, poté napíšeme příkazové řádky a poslední řádek ukončíme ctrl+z nebo F6 (pozn.: con = konsole, klávesnice; řekneme počítači, že vstupní data budou zadávána z klávesnice), - př.: copy con info.bat rem Jan pause rem Novak ctrl+z - příkaz rem umožňuje zápis komentáře v dávkovém souboru, příkaz pause pozastaví zpracování dávkového souboru a čeká na stisknutí libovolné klávesy, - AUTOEXEC.BAT - při každém startu systému se načtou nejdříve systémové soubory io.sys a msdos.sys, - potom se přivolá command.com, který prohlédne hlavní adresář, hledajíce v něm autoexec.bat, - jestliže tento najde, vykonají se příkazy uvedené v daném souboru, - jestliže je nenajde, zobrazí se požadavek na aktuální datum a čas, - do souboru je tedy vhodné vložit všechny příkazy, které pomáhají systém nastavit do vhodné konstelace, ve které pak budeme pracovat, 7

8 - CONFIG.SYS - soubor určující nastavení systému, jeho existence není nutná, - lze v něm nastavit velikost místa buffers (vyrovnávací paměť ), definovat ovladače zařízení (device driver), povolit přerušení chodu CPU (CTRL + BREAK), nastavit max. počet otevřených souborů, určit zemi pro tvar výpisu data a času, - MSDOS.SYS - skrytý (hidden) soubor nacházející se kořenovém adresáři disku ze kterého startuje Windows 95 - IO.SYS. - Příkazy dávkových souborů OS MS DOS call [cesta] volá dávkový soubor z jiného echo [on/off] zapíná/vypíná zobrazování příkazů při jejich provádění z dávkového souboru Nadstavby MS DOS - propůjčují systému určitý vzhled, - kdysi Norton Commander - nadstavba MS DOSu, dnes správci souborů, nebo programy pro správu a vyladění systému, např. Norton SystemWorks Premier, nebo TweakNow PowerPack Professional pro Windows, - funkce: editace konfiguračních souborů (boot.ini, systém.ini, win.ini, autoexec.nt, config.nt), - další funkce: - odstraňování nepotřebných souborů, jako.tmp, nebo souborů o velikosti 0 bytů, - odstranění záznamů v systémovém registru Windows, které tam zbyly po odinstalování programů, - mazání historie programů jako IE (utility Disk Cleaner, Registry Cleaner, Track Cleaner), - poskytování informací o disku, paměti, procesoru, graf. kartě, síti (System Information), - přehled o spuštěných procesech (Process Manager), u každého se zobrazí jméno souboru, cesta, id, obsazení paměti, počet threadů, priorita dá se změnit (volby Idle, Below, Normal, Above, High), proces se dá i ukončit, - nadstavba OS, programy, které usnadňují uživateli práci s PC, - v jednom okamžiku zobrazují obsah dvou zvolených adresářů, obsah je řazen dle zvoleného kriteria (název, velikost, přípona, čas), - umožňuje operace se soubory, s adresáři, umožňuje stromové zobrazení struktury adresářů, zobrazení informací o systému atd., - př.: PC Tools, PC Shell, Soumar (CZE), Norton Commander, Total Commander, Salamander, Free Commander,... - obsluha pomocí několika kláves (klávesy F1, F5, F6, F7, Ins, Del, Tab, Enter), - diskové manažery dále umožňují komprimaci, rozbalení komprimované složky, hromadné přejmenování souborů (např. s počítadlem). 8

9 Praktické příklady MS DOS - adresář: vytvořit, kopírovat, přejmenovat, smazat, výpis obsahu adresáře, vytvořit strukturu včetně podadresářů, - soubor: vytvořit, přejmenovat, zkopírovat, smazat, - zobrazit stromovou strukturu adresářů včetně souborů, - kopírovat strukturu adresářů včetně podadresářů, - přesměrování výstupu (výpis nebo strom přesměrován do souboru). Souborový manažer - F1, F5, F6, F7, Ins, Del, Tab, Enter, - změna zobrazení souborů a složek (detaily, miniatury, strom ), - komprimace, rozbalení komprimované složky, hromadné přejmenování souborů Kontrolní otázky: 1. Obecná charakteristika OS MS-DOSu. 2. Verze MS-DOSu. 3. Z jakých částí se skládá základ operačního systému MS-DOS? 4. Co je to systémový disk a k čemu slouží? 5. Jak se označují diskové jednotky? 6. K čemu se používají jednotlivé typy disků osobního počítače? 7. Co je to soubor? 8. Z čeho se skládá název souboru? 9. Jak se soubory dělí podle typu a jak se jednotlivé typy rozeznávají? 10. Jak lze upravovat několik souborů najednou? 11. Co je to adresář a k čemu slouží? 12. Jak se označuje hlavní adresář a jaká jsou pravidla pro názvy podadresářů? 13. Co je to stromová struktura adresářů? 14. Jaký význam má speciální položka podadresářů..? 15. Co je to aktivní disk? 16. Co je to aktivní adresář? 17. Co je to aktivní cesta? 18. Který program zobrazuje aktivní disk a cestu? 19. K čemu se využívají? 20. Jak určujeme umístění souboru? 21. V čem je výhodná relativní adresa souboru? 22. Jakým způsobem lze přesměrovat vstupy a výstupy v příkazovém řádku? 23. Jaké znáš typy příkazů? 24. Vysvětli pojem interní příkaz, externí příkaz, vnitřní příkaz? 25. Čím lze blíže specifikovat požadavky na provedení příkazu? 26. Vyjmenuj a napiš syntax základních interních příkazů? 27. Vyjmenuj a napiš syntax základních externích příkazů? 28. Co je to dávkový soubor? 29. Jaké dávkové soubory znáš a jakou mají funkci? 30. Definuj nadstavby MS-DOSu. 31. Popiš obsluhu správce souboru. 32. Popiš komprimaci a dekomprimaci. 9

10 Použité zdroje informací Kolektiv autorů fy INORGA EKOGRAPH spol. s r. o. Nebojte se PC - Základní uživatelská příručka a učebnice. 133 s. AKS Ostrava: Ostrava, POLITZER, Michal. Tajemství a kouzla Příkazového řádku. 83 s. Computer Press: Praha, ISBN BUDAI, David. Microsoft: Bill Gates a nejznámější příběh počítačové historie. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://www.itbiz.cz/pribeh-spolecnosti-microsoft>. KRAJČÍK, Vladimír a kolektiv. Výpočetní technika, SPŠ chemická Ostrava. 49 s. SAGIT: Ostrava, ISBN LUDVÍK, Pavel. Začínáme na PC. 3. vyd. 79 s. Grafia: Zlín, MS-DOS. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/ms-dos>. 80-DOS. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/86-dos>. Tim Paterson. [on line] Poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/tim_paterson>. MS-DOS 5.0 interní a externí příkazy. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://support.microsoft.com/kb/71986/cs>. DOČEKAL, Daniel. Co je to MSDOS.SYS. [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a= &db=1001>. Operační systémy a jejich nadstavby. [online] Poslední editace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0cbcqfjaf&url=http%3a%2f%2fskola.s pectator.cz%2f1_semestr%2finformatika%2f5_os_final_4.ppt&rct=j&q=nadstavby+ms+dos&ei=qn6ms8 XiKYjT-QaZjPXGAQ&usg=AFQjCNETy3C4JtwgiqM4zAP0yxNigxsz7g>. 10

MS DOS. Diskový operační systém (DOS)

MS DOS. Diskový operační systém (DOS) MS DOS Diskový operační systém (DOS) DOS je soubor programů koordinující veškerou činnost počítače. Nejznámějším byl MS-DOS (MicroSoft-DOS). Měl textové prostředí, byl jednouživatelský (pouze jeden uživatel

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS (ZÁKLADY) 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Operační systém MS DOS OPERAÈNÍ SYSTÉM MS DOS...3 PRÁCE V OS MS DOS...4 ADRESÁØE V MS DOS...4 SOUBORY V MS DOS...4 VLASTNOSTI

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

MS-DOS byl velmi rozšířeným operačním systémem a dosud ho používají uživatelé a pracoviště, která si nečiní velké nároky na rozsáhlejší funkce a

MS-DOS byl velmi rozšířeným operačním systémem a dosud ho používají uživatelé a pracoviště, která si nečiní velké nároky na rozsáhlejší funkce a MS-DOS MS-DOS byl velmi rozšířeným operačním systémem a dosud ho používají uživatelé a pracoviště, která si nečiní velké nároky na rozsáhlejší funkce a uživatelský komfort. Stále pracuje na mnoha počítačích

Více

2.Části operačního systému

2.Části operačního systému 2.Části operačního systému Operační systém je softwarový program který poskytuje rozhraní mezi uživatelem a počítačem a řídí tisíce aplikace. Většina počítačových systémů je prodávána s nějakým nainstalovaným

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

1 Nadstavba operačního systému Total Commander

1 Nadstavba operačního systému Total Commander 1 Nadstavba operačního systému Total Commander Nadstavba operačního systému (souborový manažer) je určena pro zjednodušení nejčastěji prováděných činností jako jsou operace s disky, se soubory a adresáři.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy,

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, Dělení software do skupin: 1. Operační systémy 2. Aplikační programy 3. Programovací jazyky 4. Hry ad1.) OPERAČNÍ

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

TSET v.2. Instalace a spouštění:

TSET v.2. Instalace a spouštění: TSET v.2 Program komunikuje s ústřednou: T LINE, M LINE s programovým vybavením vyšším než V3.0 přes seriovou linku RS232 Je určen pro: Čtení, změnu a zápis konfigurace, služeb a předvoleb ústředny. Čtení

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Vážení uživatelé, program Kalendář ČZS je poskytován Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář jako propagační dárek - tedy zcela bezplatně.

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tematická oblast: Základy práce na PC (VY_32_INOVACE_10_1_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červenec až říjen 2013

Tematická oblast: Základy práce na PC (VY_32_INOVACE_10_1_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červenec až říjen 2013 Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_10_1_AP) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červenec až říjen 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení s prostředím operačního systému Windows, včetně

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Operační systém. Komponenty operačního systému. Funkce operačního systému

Operační systém. Komponenty operačního systému. Funkce operačního systému Operační systém Operační systém je rozhraní mezi uživatelem a počítačem a spravuje další aplikace. Většina počítačů se prodává s nainstalovaným operačním systémem. Rozvoj technologie procesorů přinesl

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

OBSAH 1.Instalace programu ACES... 5 2.Instalace jazykového modulu programu ACES... 6 3.Spuštění programu ACES... 6 3.1 Stručný popis ovládání

OBSAH 1.Instalace programu ACES... 5 2.Instalace jazykového modulu programu ACES... 6 3.Spuštění programu ACES... 6 3.1 Stručný popis ovládání A C E S verze 3.0 OBSAH 1.Instalace programu ACES... 5 2.Instalace jazykového modulu programu ACES... 6 3.Spuštění programu ACES... 6 3.1 Stručný popis ovládání programu... 6 3.1.1 Ovládání menu... 7 3.1.2

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

aneb Kde jen ten soubor může být?

aneb Kde jen ten soubor může být? SOUBOROVÝ MANAŽER aneb Kde jen ten soubor může být? Souborové manažery nebo také správci souborů jsou programy, které umožňují provádět správu souborů, adresářů a disků (např. spouštění, kopírování, přesouvání,

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soubory a složky

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soubory a složky Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-106 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Správa počítačové sítě Novell NetWare

Správa počítačové sítě Novell NetWare Souborový systém Správa počítačové sítě Novell NetWare Ing. Daniel Studený Souborový systém Systém souborů (filesystem) způsob, jak organizovat soubory na ukládacích zařízeních systémy souborů používané

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. MS Windows

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. MS Windows MS Windows Systém Windows a jeho schopnosti Schopnosti Windows oproti DOS Charakteristika Windows jako OS s grafickými schopnostmi Windows 2000 Systém Windows a jeho schopnosti Jednou z významných etap

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více