MS DOS, souborový manažer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS DOS, souborový manažer"

Transkript

1 MS DOS: osnova otázky: obecná charakteristika OS s textovým režimem, charakteristika OS MS DOS, interní a externí příkazy, systémové příkazy, příkazy pro práci s adresáři a soubory, nadstavby OS MS DOSu, příklady souborových manažerů, práce s Total Commanderem, Obecná charakteristika MS-DOS je první jednouživatelský, jednoprogramový operační systém firmy Microsoft pro počítače typů IBM PC. Předchůdcem byl OS QDOS (Quick DOS), jehož práva zakoupil Microsoft od Tima Patersona v roce MS-DOS se ovládá pomocí textových příkazů, umožňoval běžnou práci se soubory a složkami (přesouvání, kopírování, mazání, vytváření, ), spouštění programů, formátovat pevné disky a diskety, vytvářet tzv. dávkové soubory, které obsahovaly několik po sobě jdoucích příkazů (například autoexec.bat, jenž i v operačních systémech Windows 95 a Windows 98 startuje automaticky s počítačem a zavádí ovladače do paměti). MS DOS se ovládá pomocí textových příkazů Verze MS-DOSu: první verze jednouživatelského jednoprogramového OS - MS DOS 1.0; OS = nerozlišuje jednotlivé uživatele, všichni lidé používající daný počítač mají stejná práva ke všem souborům; MS DOS dokáže v 1 okamžiku zpracovávat pouze 1 proces, verze MS DOS 2.0, podpora HDD, zavedení stromové struktury adresářů, verze MS DOS 3.0, 3.10, 3.20, 3.30, verze MS DOS 4.0 (mnoho chyb, které napravila verze 4.01), verze MS DOS 5.0 s nadstavbou MS Windows, poslední verze z roku MS DOS 8.0, Samostatně se systém MS DOS používá stále méně (98% uživatelů dnes využívá Win); jsou však situace, kdy se nám jeho příkazy mohou hodit (selhání Win a záchrana dat z HDD, spouštění programů v chráněném režimu MS DOS, psaní krátkých dávkových souborů). Základní části MS-DOS, systémový disk Boot zaváděcí program Aby počítač mohl pracovat, musí mít aktivní operační systém. Operační systém se spustí při zapnutí počítače z tzv. systémového disku. Systémový disk musí obsahovat minimálně tyto čtyři základní části operačního systému: IO.SYS vazební program MSDOS.SYS jádro systému COMMAND.COM komunikační program 1

2 Zaváděcí program (Boot) - je uložen na začátku disku. Po zapnutí počítače zavede operační systém do operační paměti. Vazební program (IO.SYS) - zprostředkovává komunikaci mezi technickým vybavením počítače (Hardware) a jádrem operačního systému. Jádro systému (MSDOS.SYS) - provádí základní operace s uloženými informacemi ve vnějších pamětech, zajišť uje ošetření chyb. Komunikační program (COMMAND.COM) - provádí veškerou komunikaci uživatele se systémem: přijímá z klávesnice zadané příkazy, provádí je a informuje uživatele o výsledku. Spouští další programy. Na systémovém disku mohou být i speciální inicializační soubory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT, které slouží ke konfiguraci některých částí počítače a operačního systému. Uložení dat na disku MS DOS je diskový OS, využívá data uložená na disku, MS DOS proto určuje strukturu údajů na disku. Soubor - je základní informační jednotkou operačního systému MS-DOS pro trvalé ukládání informací do vnějších pamětí. Název souboru - Každý soubor je určen svým názvem, který se skládá ze jména a přípony oddělených tečkou. Zapisuje se tímto způsobem: (Pozn.: Systém při výpisech nahrazuje tečku mezerou) Při zadávání názvů souborů systém nerozlišuje velká a malá písmena. V názvu souboru mohou být použity skoro všechny znaky z ASCII tabulky, ale doporučuje se používat pouze písmena, číslice a znak podtržítko_. Mezi nedovolené znaky pro jména a přípony souborů patří : mezera? * < > :., ; + / \ (systém tyto znaky využívá k jiným, speciálním účelům) Příklady správných názvů souborů : PRIKLAD1.TXT READ.ME CTI_MNE (Chybné názvy např.: CTI MNE.TXT, 8>2.ANO, 3.5.DSK ) Základní typy souborů Typ souboru se rozeznává podle přípony v jeho názvu. J J J J J. P P P j m é n o. p ř í p o n a 1-8 z a k ů 2, 3 z n a k y programy spustitelné soubory - obsahují instrukce pro procesor, mají vždy příponu COM nebo EXE, jsou spustitelné, tzn., že po jejich spuštění (zavedení do vnitřní paměti) se postupně provádějí instrukce, které jsou v nich uloženy data datové soubory - obsahují informace, které jsou zpracovávány prostřednictvím programů, mají libovolnou jinou příponu. Jsou to obecně soubory obsahující informace například texty, databázové položky, tabulky hodnot, obrázky apod. 2

3 Předdefinovaná rozšíření přípon souboru.com spustitelný program s instrukcemi mikroprocesoru,.exe spustitelný program, lze jej během činnosti přemisťovat v rámci paměti,.bat soubor obsahující posloupnost příkazů MS DOSu, po zapsání jména souboru jsou ihned provedeny,.sys systémový soubor,.txt textový soubor,.dbf databázový soubor,.arc archivní soubor,.bak záložní soubor,.602 textový soubor editoru T602 atd. Vyhrazená jména - slouží k označení periferních zařízení připojených k PC, - tato jména nesmíme použít jako jméno souboru, CON konzole (klávesnice jako vstup, monitor jako výstup), AUX, COM1 sériové rozhraní 1, COM2, COM3, COM4 sériové rozhraní 2, 3, 4, PRN, LPT1 paralelní rozhraní 1 (výstup), LPT2, LPT3 paralelní rozhraní 2, 3 (výstup), NUL nulové prázdné zařízení (vhodné při ladění nových programů). Hromadné označování souborů Pro označení skupiny souborů určené vlastnostmi jejich názvů se používá tzv: hvězdičková konvence (wildcards). Pomocí zástupných znaků * a? lze specifikovat (určit) najednou více souborů podle potřeby. * - nahrazuje skupinu libovolného počtu jakýchkoliv znaků? - nahrazuje jeden libovolný znak (nebo žádný znak, pokud je uveden jako poslední ) Př.: *.* všechny soubory *.BAK všechny soubory s příponou BAK E*.* všechny soubory jejichž jméno začíná na E a mají libovolnou příponu LEKCE?.TXT všechny soubory jejichž jméno se skládá z "LEKCE" a ještě jednoho znaku a přípona je TXT (např. lekce.txt, lekce1.txt, lekce2.txt, lekcea.txt...)?.* všechny soubory s jednopísmenovým jménem M?T.TXT soubory, jejichž jméno obsahuje jako druhé písmeno libovolný znak a přípona je TXT (např.: mat.txt, m1t.txt, m_t.txt...) 3

4 Adresář Adresář (Directory) je název označující skupinu souborů a podadresářů (Subdirectory) a slouží pro rozdělení souborů kvůli přehlednosti. Obecně adresář představuje seznam položek (soubory, podadresáře a speciální položky) s informacemi o jejich velikosti, datu, času poslední změny a jejich vlastnostech (atributech). V jednom adresáři nemohou být dvě položky se stejným názvem. Název adresáře Pro název adresáře platí stejná pravidla jako pro název souboru, ale je zvykem (kvůli přehlednosti) označovat adresáře pouze jménem bez přípony. Operační systém MS-DOS všechny zadané názvy převádí na velká písmena a takto je i vypisuje. Hlavní adresář Na každém disku je vždy jeden hlavní (kořenový) adresář (Root directory), který se označuje \ (zpětné lomítko) a je vytvořen automaticky při formátování disku. Tento adresář nelze smazat a jsou v něm uloženy podadresáře a soubory. Jméno disku může být dlouhé 11 znaků a může obsahovat i mezeru. Počet položek hlavního adresáře je omezen, počet položek podadresářů je omezen pouze kapacitou disku. Stromová struktura adresářů Adresáře a podadresáře tvoří na disku tzv. stromovou strukturu (Tree). V podadresářích (tzn. kromě hlavního adresáře) jsou vždy obsaženy dvě speciální položku:.. - odkaz na nadřízený, rodičovský adresář (Parrent directory) Disková jednotka Disková (vnější) paměť ová média osobního počítače, na kterých jsou uloženy informace, se nazývají diskové jednotky (Drive). Jednotky se označují názvem, který se skládá z jednoho písmena abecedy a dvojtečky. Většinou se jedná o tato zařízení: Název Označení Popis Disketové mechaniky A: B: dnešní počítače už většinou nemají pouze disketovou mechaniku pro diskety 3 1 / 2 " Pevné disky C: D: označení pevných disků vždy začíná od písmene C:, i když počítač nemá disketovou mechaniku B: CD, DVD mechaniky E: většinou se používá pro CD a DVD mechaniky disky F: G: disky na řídícím počítači sítě (serveru), pokud je počítač připojen do počítačové sítě (většinou označené F: až Z:) flash disky, externí HDD, kamera, fotoaparát apod. 4

5 Specifikace souboru, aktivní disk, adresář, cesta MS DOS, souborový manažer Každý soubor je uložen na nějaké diskové jednotce v nějakém adresáři. Pokud chceme s tímto souborem pracovat, musíme nějak určit (specifikovat) jeho umístění. Absolutní adresa souboru se skládá ze tří částí : jednotka:\cesta\název (lomítko ALT+Q, ALTgr+92) jednotka: název disku, například C: cesta posloupnost adresářů oddělených zpětným lomítkem - začíná kořenovým adresářem, pokračuje přes všechny vnořené podadresáře až k podadresáři se specifikovaným souborem, například \PROGRAMY\T602 název název souboru oddělený od cesty zpětným lomítkem například t602.exe Př.: absolutní adresa souboru t602.exe na disku C je : C:\PROGRAMY\T602\t602.exe Maximální počet znaků adresy je 64. Aktivní (aktuální) jednotka, cesta, adresář V systému je vždy vybrána jedna z jednotek (disků) jako aktivní a na každé jednotce je vždy vybrán jeden z adresářů jako aktivní. Aktivní cesta je posloupnost adresářů k aktivnímu adresáři. Aktivní disk a aktivní adresář se využívají při relativní specifikaci souborů a tím zjednodušují a zrychlují práci se systémem, protože specifikace souborů je kratší. Aktivní jednotku (disk) a aktivní cestu obvykle zobrazuje na obrazovce program command.com jako tzv. PROMPT (výzvu). Např.: C:\PROGRAMY> Relativní (neúplná) adresa souboru je adresa souboru využívající aktivního disku a aktivní cesty. Např.: zadání názvu programu t602.exe neúplnou specifikací: C:\PROGRAMY\T602> t602.exe využívá aktivní disk i cestu D:\DATA> C:t602.exe využívá aktivní cestu na disku C: C:\PROGRAMY> T602\t602.exe pokračuje od aktivní cesty C:\TEXTY> \PROGRAMY\T602\t602.exe využívá aktivní disk Výchozí vstup a výstup - program je algoritmus (proces), při kterém se zpracovávají data přicházející do programu (vstup) a jsou posílána ven z programu (výstup); př.: vstup data zadaná klávesnicí, myší, mikrofon, skener, digitální fotoaparát, data z HDD ; výstup text a grafika na monitoru či tiskárně, zvuk z reproduktorů, data zapsaná na HDD, vypálená na CD, - v Příkazovém řádku: vstup data zadaná klávesnicí, výstup monitor, - na rozdíl od OS fungujících v GUI (grafické rozhraní) lze v Příkazovém řádku měnit vstup a výstup; vstup data ze souboru, výstup do složky - pro přesměrování slouží znaky < >, - př.: příkaz dir vypisuje soubory z aktuální složky na obrazovku, pokud však zadáte příkaz dir>c:\vypis.txt, bude výpis složky zapsán do souboru vypis.txt v kořenové složce disku c: (pokud soubor vypis.txt neexistoval, automaticky se vytvoří; pokud existoval, jeho obsah bude bez dotazu přepsán), - >> do toho souboru se data připíší na konec (př.: dir>>c:\vypis.txt). 5

6 Komunikace uživatele s MS DOS - prostřednictvím příkazů zadávaných z klávesnice, - komunikaci zajišť uje příkazový procesor command.com. Typy příkazů - interní příkazy vyvolávají programy, které jsou součástí příkazového procesoru. Tyto programy zajišť ují jednoduché a často se opakující činnosti. - externí příkazy vyvolávají programy uložené na disku jako samostatné soubory. Při jejich volání operační systém nejprve zavede program z disku do operační paměti a po jeho zavedení mu předá řízení. - vnitřní příkazy jsou umístěny v COMMAND.COM, který načte do paměti při spuštění systému počítače; tyto příkazy nejsou umístěny na disku. Externí příkazy jsou soubory, které jsou umístěny na disku a mají příponu.com.exe, nebo.bat. Oba typy příkazu jsou spouštěny z příkazového řádku systému MS-DOS. - interní - stále v paměti RAM (soubor COMMAND.COM), - externí - uloženy v přístupných souborech (soubory FORMAT. COM, TREE.EXE,...) - uživatel zadává příkazy pomocí příkazové řádky, - příkazy mohou obsahovat parametry, které blíže specifikují vykonávanou činnost, - pro oddělení příkazu a parametrů se používá oddělovač - standardně znak mezery, - žádost o provedení příkazu je potvrzena enterem, - provádění programu lze v libovolném okamžiku přerušit kombinací kláves CTRL + BREAK, nebo CTRL + C; činnost OS lze kdykoliv přerušit CTRL + ALT + DEL. Základní příkazy MS DOS Interní příkazy cls maže obrazovku color změna barev (seznam barev color/?) copy [cestaodkud] [cestakam] kopírování copy con [cesta] tvorba souboru (con = console, klávesnice) date [mm-dd-rr] nastavení data del [cesta] mazání souboru dir [cesta] výpis obsahu adresáře (jméno souboru, velikost, datum a čas poslední aktualizace) exit zavře okno Příkazového řádku (zavře soubor command.com) chdir [cesta, cd [cesta] pohyb v adresářích na disku mkdir [cesta], md [cesta] vytvoření adresáře rename [cesta], ren [cesta] přejmenování souboru rmdir [cesta], rd [cesta] zruší prázdný adresář time [hh[:mm[:ss[.xx]]]] nastavení data title změna záhlaví okna 6

7 Externí příkazy attrib nastavení atributů cacls nastavení přístupových práv debugg [cesta] spouští debugger (ladicí program) pro testování daného souboru diskcopy kopie bit po bitu (je potřeba u bootovací diskety) edit [cesta] spouští celoobrazovkový textový editor MS DOSu format [cesta] zformátování disku, opatrně, provádět raději jen s diskem A: help nápověda label [jmenodisku] vytvoření, změna nebo zrušení jména disku, max. 11 znaků; souvisí s volume mem zobrazí velikost volné a obsazené pracovní paměti sys [jmenodisku] vytvoření systémové diskety (kopíruje systémové soubory MS DOSu a command.com) tree, tree/f stromová struktura adresářů, s parametrem /f struktura i s files = soubory xcopy [cestaodkud] [cestakam] kopíruje skupiny (celou strukturu) souborů, adresářů a podadresářů, přepínač /s(kromě prázdných adresářů), /e(včetně prázdných adresářů) Dávkové soubory - posloupnost příkazů, uložení na disk do dávkového souboru batch file *.BAT, - dávkový soubor lze zapsat libovolným textovým editorem, - syntaxe příkazu: copy con název.bat, poté napíšeme příkazové řádky a poslední řádek ukončíme ctrl+z nebo F6 (pozn.: con = konsole, klávesnice; řekneme počítači, že vstupní data budou zadávána z klávesnice), - př.: copy con info.bat rem Jan pause rem Novak ctrl+z - příkaz rem umožňuje zápis komentáře v dávkovém souboru, příkaz pause pozastaví zpracování dávkového souboru a čeká na stisknutí libovolné klávesy, - AUTOEXEC.BAT - při každém startu systému se načtou nejdříve systémové soubory io.sys a msdos.sys, - potom se přivolá command.com, který prohlédne hlavní adresář, hledajíce v něm autoexec.bat, - jestliže tento najde, vykonají se příkazy uvedené v daném souboru, - jestliže je nenajde, zobrazí se požadavek na aktuální datum a čas, - do souboru je tedy vhodné vložit všechny příkazy, které pomáhají systém nastavit do vhodné konstelace, ve které pak budeme pracovat, 7

8 - CONFIG.SYS - soubor určující nastavení systému, jeho existence není nutná, - lze v něm nastavit velikost místa buffers (vyrovnávací paměť ), definovat ovladače zařízení (device driver), povolit přerušení chodu CPU (CTRL + BREAK), nastavit max. počet otevřených souborů, určit zemi pro tvar výpisu data a času, - MSDOS.SYS - skrytý (hidden) soubor nacházející se kořenovém adresáři disku ze kterého startuje Windows 95 - IO.SYS. - Příkazy dávkových souborů OS MS DOS call [cesta] volá dávkový soubor z jiného echo [on/off] zapíná/vypíná zobrazování příkazů při jejich provádění z dávkového souboru Nadstavby MS DOS - propůjčují systému určitý vzhled, - kdysi Norton Commander - nadstavba MS DOSu, dnes správci souborů, nebo programy pro správu a vyladění systému, např. Norton SystemWorks Premier, nebo TweakNow PowerPack Professional pro Windows, - funkce: editace konfiguračních souborů (boot.ini, systém.ini, win.ini, autoexec.nt, config.nt), - další funkce: - odstraňování nepotřebných souborů, jako.tmp, nebo souborů o velikosti 0 bytů, - odstranění záznamů v systémovém registru Windows, které tam zbyly po odinstalování programů, - mazání historie programů jako IE (utility Disk Cleaner, Registry Cleaner, Track Cleaner), - poskytování informací o disku, paměti, procesoru, graf. kartě, síti (System Information), - přehled o spuštěných procesech (Process Manager), u každého se zobrazí jméno souboru, cesta, id, obsazení paměti, počet threadů, priorita dá se změnit (volby Idle, Below, Normal, Above, High), proces se dá i ukončit, - nadstavba OS, programy, které usnadňují uživateli práci s PC, - v jednom okamžiku zobrazují obsah dvou zvolených adresářů, obsah je řazen dle zvoleného kriteria (název, velikost, přípona, čas), - umožňuje operace se soubory, s adresáři, umožňuje stromové zobrazení struktury adresářů, zobrazení informací o systému atd., - př.: PC Tools, PC Shell, Soumar (CZE), Norton Commander, Total Commander, Salamander, Free Commander,... - obsluha pomocí několika kláves (klávesy F1, F5, F6, F7, Ins, Del, Tab, Enter), - diskové manažery dále umožňují komprimaci, rozbalení komprimované složky, hromadné přejmenování souborů (např. s počítadlem). 8

9 Praktické příklady MS DOS - adresář: vytvořit, kopírovat, přejmenovat, smazat, výpis obsahu adresáře, vytvořit strukturu včetně podadresářů, - soubor: vytvořit, přejmenovat, zkopírovat, smazat, - zobrazit stromovou strukturu adresářů včetně souborů, - kopírovat strukturu adresářů včetně podadresářů, - přesměrování výstupu (výpis nebo strom přesměrován do souboru). Souborový manažer - F1, F5, F6, F7, Ins, Del, Tab, Enter, - změna zobrazení souborů a složek (detaily, miniatury, strom ), - komprimace, rozbalení komprimované složky, hromadné přejmenování souborů Kontrolní otázky: 1. Obecná charakteristika OS MS-DOSu. 2. Verze MS-DOSu. 3. Z jakých částí se skládá základ operačního systému MS-DOS? 4. Co je to systémový disk a k čemu slouží? 5. Jak se označují diskové jednotky? 6. K čemu se používají jednotlivé typy disků osobního počítače? 7. Co je to soubor? 8. Z čeho se skládá název souboru? 9. Jak se soubory dělí podle typu a jak se jednotlivé typy rozeznávají? 10. Jak lze upravovat několik souborů najednou? 11. Co je to adresář a k čemu slouží? 12. Jak se označuje hlavní adresář a jaká jsou pravidla pro názvy podadresářů? 13. Co je to stromová struktura adresářů? 14. Jaký význam má speciální položka podadresářů..? 15. Co je to aktivní disk? 16. Co je to aktivní adresář? 17. Co je to aktivní cesta? 18. Který program zobrazuje aktivní disk a cestu? 19. K čemu se využívají? 20. Jak určujeme umístění souboru? 21. V čem je výhodná relativní adresa souboru? 22. Jakým způsobem lze přesměrovat vstupy a výstupy v příkazovém řádku? 23. Jaké znáš typy příkazů? 24. Vysvětli pojem interní příkaz, externí příkaz, vnitřní příkaz? 25. Čím lze blíže specifikovat požadavky na provedení příkazu? 26. Vyjmenuj a napiš syntax základních interních příkazů? 27. Vyjmenuj a napiš syntax základních externích příkazů? 28. Co je to dávkový soubor? 29. Jaké dávkové soubory znáš a jakou mají funkci? 30. Definuj nadstavby MS-DOSu. 31. Popiš obsluhu správce souboru. 32. Popiš komprimaci a dekomprimaci. 9

10 Použité zdroje informací Kolektiv autorů fy INORGA EKOGRAPH spol. s r. o. Nebojte se PC - Základní uživatelská příručka a učebnice. 133 s. AKS Ostrava: Ostrava, POLITZER, Michal. Tajemství a kouzla Příkazového řádku. 83 s. Computer Press: Praha, ISBN BUDAI, David. Microsoft: Bill Gates a nejznámější příběh počítačové historie. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://www.itbiz.cz/pribeh-spolecnosti-microsoft>. KRAJČÍK, Vladimír a kolektiv. Výpočetní technika, SPŠ chemická Ostrava. 49 s. SAGIT: Ostrava, ISBN LUDVÍK, Pavel. Začínáme na PC. 3. vyd. 79 s. Grafia: Zlín, MS-DOS. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/ms-dos>. 80-DOS. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/86-dos>. Tim Paterson. [on line] Poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/tim_paterson>. MS-DOS 5.0 interní a externí příkazy. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://support.microsoft.com/kb/71986/cs>. DOČEKAL, Daniel. Co je to MSDOS.SYS. [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a= &db=1001>. Operační systémy a jejich nadstavby. [online] Poslední editace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0cbcqfjaf&url=http%3a%2f%2fskola.s pectator.cz%2f1_semestr%2finformatika%2f5_os_final_4.ppt&rct=j&q=nadstavby+ms+dos&ei=qn6ms8 XiKYjT-QaZjPXGAQ&usg=AFQjCNETy3C4JtwgiqM4zAP0yxNigxsz7g>. 10

Maturitní téma: Operační MS-DOS

Maturitní téma: Operační MS-DOS Maturitní téma: Operační MS-DOS OS - základní softwarové vybavení každého, počítače. DOS byl diskový operační systém určený pro práci na počítačích kompaktabilních s počítači IBM PC. MSDOS poskytoval uživateli

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS (ZÁKLADY) 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Operační systém MS DOS OPERAÈNÍ SYSTÉM MS DOS...3 PRÁCE V OS MS DOS...4 ADRESÁØE V MS DOS...4 SOUBORY V MS DOS...4 VLASTNOSTI

Více

Rozdělení operačních systémů

Rozdělení operačních systémů Operační systém Jde o nutný program pro činnost počítače bez něho by byl počítač jen kusem nábytku. 1.) Jedná se o program 3.) Poskytuje uživateli komunikační rozhraní. 4.) Tvoří p r o s t ř e d n í k

Více

MS DOS. Diskový operační systém (DOS)

MS DOS. Diskový operační systém (DOS) MS DOS Diskový operační systém (DOS) DOS je soubor programů koordinující veškerou činnost počítače. Nejznámějším byl MS-DOS (MicroSoft-DOS). Měl textové prostředí, byl jednouživatelský (pouze jeden uživatel

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS

OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS Petr Luzar IT1/II 2007/2008 Vznik a původ MS-DOS Vznik operačního systému MS-DOS se datuje k 12.srpnu 1981, kdy společnost IBM s firmou Intel dokončovaly na počátku 80. let počítač

Více

Linux-příkazový řádek

Linux-příkazový řádek Linux-příkazový řádek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Provoz DOS verzí programů VIS pod Windows 7

Provoz DOS verzí programů VIS pod Windows 7 Provoz DOS verzí programů VIS pod Windows 7 Pozor! Firma VIS nemůže zaručit spolehlivý provoz všech funkcí starých programů v DOSu v prostředí operačního systému Windows 7 a proto servisní středisko pro

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Základy operačních systémů

Základy operačních systémů Základy operačních systémů Operační systém - je souhrn programů, které umožňují uživateli využívat technické a programové prostředky daného počítače. Operační systém můžeme rozdělit do dvou části: základ

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

MS-DOS byl velmi rozšířeným operačním systémem a dosud ho používají uživatelé a pracoviště, která si nečiní velké nároky na rozsáhlejší funkce a

MS-DOS byl velmi rozšířeným operačním systémem a dosud ho používají uživatelé a pracoviště, která si nečiní velké nároky na rozsáhlejší funkce a MS-DOS MS-DOS byl velmi rozšířeným operačním systémem a dosud ho používají uživatelé a pracoviště, která si nečiní velké nároky na rozsáhlejší funkce a uživatelský komfort. Stále pracuje na mnoha počítačích

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Základní příkazy pro práci se soubory

Základní příkazy pro práci se soubory A7B38UOS Úvod do operačních systémů 3. Cvičení Základní příkazy pro práci se soubory Obsah cvičení Informace o souborech a adresářích Informace o obsahu souborů Vytváření souborů a adresářů Manipulace

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter OPERAČNÍ SYSTÉMY Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST.

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

2.Části operačního systému

2.Části operačního systému 2.Části operačního systému Operační systém je softwarový program který poskytuje rozhraní mezi uživatelem a počítačem a řídí tisíce aplikace. Většina počítačových systémů je prodávána s nějakým nainstalovaným

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 65-51-H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 65-51-H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_06 Popis výukového materiálu

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

1 Nadstavba operačního systému Total Commander

1 Nadstavba operačního systému Total Commander 1 Nadstavba operačního systému Total Commander Nadstavba operačního systému (souborový manažer) je určena pro zjednodušení nejčastěji prováděných činností jako jsou operace s disky, se soubory a adresáři.

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Základní typy struktur výpočetních systémů

Základní typy struktur výpočetních systémů Základní typy struktur výpočetních systémů Struktury výpočetních systémů Monolitická struktura Vrstvená (hierarchická) struktura Virtuální počítače (virtuální stroje) Abstraktní počítače Modulární struktura

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_14 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.5.2 Instalace stanice Windows popis Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Komprimace/Dekomprimace

Komprimace/Dekomprimace Základy programování Zápočtový projekt Komprimace/Dekomprimace souborů 1 Úvod Tento dokument slouží jako uživatelská příručka a technická dokumentace k programu realizujícímu komprimaci a zpětnou dekomprimaci

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Tematická oblast: Základy práce na PC (VY_32_INOVACE_10_1_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červenec až říjen 2013

Tematická oblast: Základy práce na PC (VY_32_INOVACE_10_1_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červenec až říjen 2013 Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_10_1_AP) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červenec až říjen 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení s prostředím operačního systému Windows, včetně

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Windows XP. Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře:

Windows XP. Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře: Windows XP Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře: Program Files nainstalované aplikace, hry apod Documents and Settings (Vista, 7 Users) Data a nastavení jednotlivých uživatelů

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD

Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD Prima 2 hodiny týdně PC (pro každého žáka) s

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více