MS DOS, souborový manažer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS DOS, souborový manažer"

Transkript

1 MS DOS: osnova otázky: obecná charakteristika OS s textovým režimem, charakteristika OS MS DOS, interní a externí příkazy, systémové příkazy, příkazy pro práci s adresáři a soubory, nadstavby OS MS DOSu, příklady souborových manažerů, práce s Total Commanderem, Obecná charakteristika MS-DOS je první jednouživatelský, jednoprogramový operační systém firmy Microsoft pro počítače typů IBM PC. Předchůdcem byl OS QDOS (Quick DOS), jehož práva zakoupil Microsoft od Tima Patersona v roce MS-DOS se ovládá pomocí textových příkazů, umožňoval běžnou práci se soubory a složkami (přesouvání, kopírování, mazání, vytváření, ), spouštění programů, formátovat pevné disky a diskety, vytvářet tzv. dávkové soubory, které obsahovaly několik po sobě jdoucích příkazů (například autoexec.bat, jenž i v operačních systémech Windows 95 a Windows 98 startuje automaticky s počítačem a zavádí ovladače do paměti). MS DOS se ovládá pomocí textových příkazů Verze MS-DOSu: první verze jednouživatelského jednoprogramového OS - MS DOS 1.0; OS = nerozlišuje jednotlivé uživatele, všichni lidé používající daný počítač mají stejná práva ke všem souborům; MS DOS dokáže v 1 okamžiku zpracovávat pouze 1 proces, verze MS DOS 2.0, podpora HDD, zavedení stromové struktury adresářů, verze MS DOS 3.0, 3.10, 3.20, 3.30, verze MS DOS 4.0 (mnoho chyb, které napravila verze 4.01), verze MS DOS 5.0 s nadstavbou MS Windows, poslední verze z roku MS DOS 8.0, Samostatně se systém MS DOS používá stále méně (98% uživatelů dnes využívá Win); jsou však situace, kdy se nám jeho příkazy mohou hodit (selhání Win a záchrana dat z HDD, spouštění programů v chráněném režimu MS DOS, psaní krátkých dávkových souborů). Základní části MS-DOS, systémový disk Boot zaváděcí program Aby počítač mohl pracovat, musí mít aktivní operační systém. Operační systém se spustí při zapnutí počítače z tzv. systémového disku. Systémový disk musí obsahovat minimálně tyto čtyři základní části operačního systému: IO.SYS vazební program MSDOS.SYS jádro systému COMMAND.COM komunikační program 1

2 Zaváděcí program (Boot) - je uložen na začátku disku. Po zapnutí počítače zavede operační systém do operační paměti. Vazební program (IO.SYS) - zprostředkovává komunikaci mezi technickým vybavením počítače (Hardware) a jádrem operačního systému. Jádro systému (MSDOS.SYS) - provádí základní operace s uloženými informacemi ve vnějších pamětech, zajišť uje ošetření chyb. Komunikační program (COMMAND.COM) - provádí veškerou komunikaci uživatele se systémem: přijímá z klávesnice zadané příkazy, provádí je a informuje uživatele o výsledku. Spouští další programy. Na systémovém disku mohou být i speciální inicializační soubory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT, které slouží ke konfiguraci některých částí počítače a operačního systému. Uložení dat na disku MS DOS je diskový OS, využívá data uložená na disku, MS DOS proto určuje strukturu údajů na disku. Soubor - je základní informační jednotkou operačního systému MS-DOS pro trvalé ukládání informací do vnějších pamětí. Název souboru - Každý soubor je určen svým názvem, který se skládá ze jména a přípony oddělených tečkou. Zapisuje se tímto způsobem: (Pozn.: Systém při výpisech nahrazuje tečku mezerou) Při zadávání názvů souborů systém nerozlišuje velká a malá písmena. V názvu souboru mohou být použity skoro všechny znaky z ASCII tabulky, ale doporučuje se používat pouze písmena, číslice a znak podtržítko_. Mezi nedovolené znaky pro jména a přípony souborů patří : mezera? * < > :., ; + / \ (systém tyto znaky využívá k jiným, speciálním účelům) Příklady správných názvů souborů : PRIKLAD1.TXT READ.ME CTI_MNE (Chybné názvy např.: CTI MNE.TXT, 8>2.ANO, 3.5.DSK ) Základní typy souborů Typ souboru se rozeznává podle přípony v jeho názvu. J J J J J. P P P j m é n o. p ř í p o n a 1-8 z a k ů 2, 3 z n a k y programy spustitelné soubory - obsahují instrukce pro procesor, mají vždy příponu COM nebo EXE, jsou spustitelné, tzn., že po jejich spuštění (zavedení do vnitřní paměti) se postupně provádějí instrukce, které jsou v nich uloženy data datové soubory - obsahují informace, které jsou zpracovávány prostřednictvím programů, mají libovolnou jinou příponu. Jsou to obecně soubory obsahující informace například texty, databázové položky, tabulky hodnot, obrázky apod. 2

3 Předdefinovaná rozšíření přípon souboru.com spustitelný program s instrukcemi mikroprocesoru,.exe spustitelný program, lze jej během činnosti přemisťovat v rámci paměti,.bat soubor obsahující posloupnost příkazů MS DOSu, po zapsání jména souboru jsou ihned provedeny,.sys systémový soubor,.txt textový soubor,.dbf databázový soubor,.arc archivní soubor,.bak záložní soubor,.602 textový soubor editoru T602 atd. Vyhrazená jména - slouží k označení periferních zařízení připojených k PC, - tato jména nesmíme použít jako jméno souboru, CON konzole (klávesnice jako vstup, monitor jako výstup), AUX, COM1 sériové rozhraní 1, COM2, COM3, COM4 sériové rozhraní 2, 3, 4, PRN, LPT1 paralelní rozhraní 1 (výstup), LPT2, LPT3 paralelní rozhraní 2, 3 (výstup), NUL nulové prázdné zařízení (vhodné při ladění nových programů). Hromadné označování souborů Pro označení skupiny souborů určené vlastnostmi jejich názvů se používá tzv: hvězdičková konvence (wildcards). Pomocí zástupných znaků * a? lze specifikovat (určit) najednou více souborů podle potřeby. * - nahrazuje skupinu libovolného počtu jakýchkoliv znaků? - nahrazuje jeden libovolný znak (nebo žádný znak, pokud je uveden jako poslední ) Př.: *.* všechny soubory *.BAK všechny soubory s příponou BAK E*.* všechny soubory jejichž jméno začíná na E a mají libovolnou příponu LEKCE?.TXT všechny soubory jejichž jméno se skládá z "LEKCE" a ještě jednoho znaku a přípona je TXT (např. lekce.txt, lekce1.txt, lekce2.txt, lekcea.txt...)?.* všechny soubory s jednopísmenovým jménem M?T.TXT soubory, jejichž jméno obsahuje jako druhé písmeno libovolný znak a přípona je TXT (např.: mat.txt, m1t.txt, m_t.txt...) 3

4 Adresář Adresář (Directory) je název označující skupinu souborů a podadresářů (Subdirectory) a slouží pro rozdělení souborů kvůli přehlednosti. Obecně adresář představuje seznam položek (soubory, podadresáře a speciální položky) s informacemi o jejich velikosti, datu, času poslední změny a jejich vlastnostech (atributech). V jednom adresáři nemohou být dvě položky se stejným názvem. Název adresáře Pro název adresáře platí stejná pravidla jako pro název souboru, ale je zvykem (kvůli přehlednosti) označovat adresáře pouze jménem bez přípony. Operační systém MS-DOS všechny zadané názvy převádí na velká písmena a takto je i vypisuje. Hlavní adresář Na každém disku je vždy jeden hlavní (kořenový) adresář (Root directory), který se označuje \ (zpětné lomítko) a je vytvořen automaticky při formátování disku. Tento adresář nelze smazat a jsou v něm uloženy podadresáře a soubory. Jméno disku může být dlouhé 11 znaků a může obsahovat i mezeru. Počet položek hlavního adresáře je omezen, počet položek podadresářů je omezen pouze kapacitou disku. Stromová struktura adresářů Adresáře a podadresáře tvoří na disku tzv. stromovou strukturu (Tree). V podadresářích (tzn. kromě hlavního adresáře) jsou vždy obsaženy dvě speciální položku:.. - odkaz na nadřízený, rodičovský adresář (Parrent directory) Disková jednotka Disková (vnější) paměť ová média osobního počítače, na kterých jsou uloženy informace, se nazývají diskové jednotky (Drive). Jednotky se označují názvem, který se skládá z jednoho písmena abecedy a dvojtečky. Většinou se jedná o tato zařízení: Název Označení Popis Disketové mechaniky A: B: dnešní počítače už většinou nemají pouze disketovou mechaniku pro diskety 3 1 / 2 " Pevné disky C: D: označení pevných disků vždy začíná od písmene C:, i když počítač nemá disketovou mechaniku B: CD, DVD mechaniky E: většinou se používá pro CD a DVD mechaniky disky F: G: disky na řídícím počítači sítě (serveru), pokud je počítač připojen do počítačové sítě (většinou označené F: až Z:) flash disky, externí HDD, kamera, fotoaparát apod. 4

5 Specifikace souboru, aktivní disk, adresář, cesta MS DOS, souborový manažer Každý soubor je uložen na nějaké diskové jednotce v nějakém adresáři. Pokud chceme s tímto souborem pracovat, musíme nějak určit (specifikovat) jeho umístění. Absolutní adresa souboru se skládá ze tří částí : jednotka:\cesta\název (lomítko ALT+Q, ALTgr+92) jednotka: název disku, například C: cesta posloupnost adresářů oddělených zpětným lomítkem - začíná kořenovým adresářem, pokračuje přes všechny vnořené podadresáře až k podadresáři se specifikovaným souborem, například \PROGRAMY\T602 název název souboru oddělený od cesty zpětným lomítkem například t602.exe Př.: absolutní adresa souboru t602.exe na disku C je : C:\PROGRAMY\T602\t602.exe Maximální počet znaků adresy je 64. Aktivní (aktuální) jednotka, cesta, adresář V systému je vždy vybrána jedna z jednotek (disků) jako aktivní a na každé jednotce je vždy vybrán jeden z adresářů jako aktivní. Aktivní cesta je posloupnost adresářů k aktivnímu adresáři. Aktivní disk a aktivní adresář se využívají při relativní specifikaci souborů a tím zjednodušují a zrychlují práci se systémem, protože specifikace souborů je kratší. Aktivní jednotku (disk) a aktivní cestu obvykle zobrazuje na obrazovce program command.com jako tzv. PROMPT (výzvu). Např.: C:\PROGRAMY> Relativní (neúplná) adresa souboru je adresa souboru využívající aktivního disku a aktivní cesty. Např.: zadání názvu programu t602.exe neúplnou specifikací: C:\PROGRAMY\T602> t602.exe využívá aktivní disk i cestu D:\DATA> C:t602.exe využívá aktivní cestu na disku C: C:\PROGRAMY> T602\t602.exe pokračuje od aktivní cesty C:\TEXTY> \PROGRAMY\T602\t602.exe využívá aktivní disk Výchozí vstup a výstup - program je algoritmus (proces), při kterém se zpracovávají data přicházející do programu (vstup) a jsou posílána ven z programu (výstup); př.: vstup data zadaná klávesnicí, myší, mikrofon, skener, digitální fotoaparát, data z HDD ; výstup text a grafika na monitoru či tiskárně, zvuk z reproduktorů, data zapsaná na HDD, vypálená na CD, - v Příkazovém řádku: vstup data zadaná klávesnicí, výstup monitor, - na rozdíl od OS fungujících v GUI (grafické rozhraní) lze v Příkazovém řádku měnit vstup a výstup; vstup data ze souboru, výstup do složky - pro přesměrování slouží znaky < >, - př.: příkaz dir vypisuje soubory z aktuální složky na obrazovku, pokud však zadáte příkaz dir>c:\vypis.txt, bude výpis složky zapsán do souboru vypis.txt v kořenové složce disku c: (pokud soubor vypis.txt neexistoval, automaticky se vytvoří; pokud existoval, jeho obsah bude bez dotazu přepsán), - >> do toho souboru se data připíší na konec (př.: dir>>c:\vypis.txt). 5

6 Komunikace uživatele s MS DOS - prostřednictvím příkazů zadávaných z klávesnice, - komunikaci zajišť uje příkazový procesor command.com. Typy příkazů - interní příkazy vyvolávají programy, které jsou součástí příkazového procesoru. Tyto programy zajišť ují jednoduché a často se opakující činnosti. - externí příkazy vyvolávají programy uložené na disku jako samostatné soubory. Při jejich volání operační systém nejprve zavede program z disku do operační paměti a po jeho zavedení mu předá řízení. - vnitřní příkazy jsou umístěny v COMMAND.COM, který načte do paměti při spuštění systému počítače; tyto příkazy nejsou umístěny na disku. Externí příkazy jsou soubory, které jsou umístěny na disku a mají příponu.com.exe, nebo.bat. Oba typy příkazu jsou spouštěny z příkazového řádku systému MS-DOS. - interní - stále v paměti RAM (soubor COMMAND.COM), - externí - uloženy v přístupných souborech (soubory FORMAT. COM, TREE.EXE,...) - uživatel zadává příkazy pomocí příkazové řádky, - příkazy mohou obsahovat parametry, které blíže specifikují vykonávanou činnost, - pro oddělení příkazu a parametrů se používá oddělovač - standardně znak mezery, - žádost o provedení příkazu je potvrzena enterem, - provádění programu lze v libovolném okamžiku přerušit kombinací kláves CTRL + BREAK, nebo CTRL + C; činnost OS lze kdykoliv přerušit CTRL + ALT + DEL. Základní příkazy MS DOS Interní příkazy cls maže obrazovku color změna barev (seznam barev color/?) copy [cestaodkud] [cestakam] kopírování copy con [cesta] tvorba souboru (con = console, klávesnice) date [mm-dd-rr] nastavení data del [cesta] mazání souboru dir [cesta] výpis obsahu adresáře (jméno souboru, velikost, datum a čas poslední aktualizace) exit zavře okno Příkazového řádku (zavře soubor command.com) chdir [cesta, cd [cesta] pohyb v adresářích na disku mkdir [cesta], md [cesta] vytvoření adresáře rename [cesta], ren [cesta] přejmenování souboru rmdir [cesta], rd [cesta] zruší prázdný adresář time [hh[:mm[:ss[.xx]]]] nastavení data title změna záhlaví okna 6

7 Externí příkazy attrib nastavení atributů cacls nastavení přístupových práv debugg [cesta] spouští debugger (ladicí program) pro testování daného souboru diskcopy kopie bit po bitu (je potřeba u bootovací diskety) edit [cesta] spouští celoobrazovkový textový editor MS DOSu format [cesta] zformátování disku, opatrně, provádět raději jen s diskem A: help nápověda label [jmenodisku] vytvoření, změna nebo zrušení jména disku, max. 11 znaků; souvisí s volume mem zobrazí velikost volné a obsazené pracovní paměti sys [jmenodisku] vytvoření systémové diskety (kopíruje systémové soubory MS DOSu a command.com) tree, tree/f stromová struktura adresářů, s parametrem /f struktura i s files = soubory xcopy [cestaodkud] [cestakam] kopíruje skupiny (celou strukturu) souborů, adresářů a podadresářů, přepínač /s(kromě prázdných adresářů), /e(včetně prázdných adresářů) Dávkové soubory - posloupnost příkazů, uložení na disk do dávkového souboru batch file *.BAT, - dávkový soubor lze zapsat libovolným textovým editorem, - syntaxe příkazu: copy con název.bat, poté napíšeme příkazové řádky a poslední řádek ukončíme ctrl+z nebo F6 (pozn.: con = konsole, klávesnice; řekneme počítači, že vstupní data budou zadávána z klávesnice), - př.: copy con info.bat rem Jan pause rem Novak ctrl+z - příkaz rem umožňuje zápis komentáře v dávkovém souboru, příkaz pause pozastaví zpracování dávkového souboru a čeká na stisknutí libovolné klávesy, - AUTOEXEC.BAT - při každém startu systému se načtou nejdříve systémové soubory io.sys a msdos.sys, - potom se přivolá command.com, který prohlédne hlavní adresář, hledajíce v něm autoexec.bat, - jestliže tento najde, vykonají se příkazy uvedené v daném souboru, - jestliže je nenajde, zobrazí se požadavek na aktuální datum a čas, - do souboru je tedy vhodné vložit všechny příkazy, které pomáhají systém nastavit do vhodné konstelace, ve které pak budeme pracovat, 7

8 - CONFIG.SYS - soubor určující nastavení systému, jeho existence není nutná, - lze v něm nastavit velikost místa buffers (vyrovnávací paměť ), definovat ovladače zařízení (device driver), povolit přerušení chodu CPU (CTRL + BREAK), nastavit max. počet otevřených souborů, určit zemi pro tvar výpisu data a času, - MSDOS.SYS - skrytý (hidden) soubor nacházející se kořenovém adresáři disku ze kterého startuje Windows 95 - IO.SYS. - Příkazy dávkových souborů OS MS DOS call [cesta] volá dávkový soubor z jiného echo [on/off] zapíná/vypíná zobrazování příkazů při jejich provádění z dávkového souboru Nadstavby MS DOS - propůjčují systému určitý vzhled, - kdysi Norton Commander - nadstavba MS DOSu, dnes správci souborů, nebo programy pro správu a vyladění systému, např. Norton SystemWorks Premier, nebo TweakNow PowerPack Professional pro Windows, - funkce: editace konfiguračních souborů (boot.ini, systém.ini, win.ini, autoexec.nt, config.nt), - další funkce: - odstraňování nepotřebných souborů, jako.tmp, nebo souborů o velikosti 0 bytů, - odstranění záznamů v systémovém registru Windows, které tam zbyly po odinstalování programů, - mazání historie programů jako IE (utility Disk Cleaner, Registry Cleaner, Track Cleaner), - poskytování informací o disku, paměti, procesoru, graf. kartě, síti (System Information), - přehled o spuštěných procesech (Process Manager), u každého se zobrazí jméno souboru, cesta, id, obsazení paměti, počet threadů, priorita dá se změnit (volby Idle, Below, Normal, Above, High), proces se dá i ukončit, - nadstavba OS, programy, které usnadňují uživateli práci s PC, - v jednom okamžiku zobrazují obsah dvou zvolených adresářů, obsah je řazen dle zvoleného kriteria (název, velikost, přípona, čas), - umožňuje operace se soubory, s adresáři, umožňuje stromové zobrazení struktury adresářů, zobrazení informací o systému atd., - př.: PC Tools, PC Shell, Soumar (CZE), Norton Commander, Total Commander, Salamander, Free Commander,... - obsluha pomocí několika kláves (klávesy F1, F5, F6, F7, Ins, Del, Tab, Enter), - diskové manažery dále umožňují komprimaci, rozbalení komprimované složky, hromadné přejmenování souborů (např. s počítadlem). 8

9 Praktické příklady MS DOS - adresář: vytvořit, kopírovat, přejmenovat, smazat, výpis obsahu adresáře, vytvořit strukturu včetně podadresářů, - soubor: vytvořit, přejmenovat, zkopírovat, smazat, - zobrazit stromovou strukturu adresářů včetně souborů, - kopírovat strukturu adresářů včetně podadresářů, - přesměrování výstupu (výpis nebo strom přesměrován do souboru). Souborový manažer - F1, F5, F6, F7, Ins, Del, Tab, Enter, - změna zobrazení souborů a složek (detaily, miniatury, strom ), - komprimace, rozbalení komprimované složky, hromadné přejmenování souborů Kontrolní otázky: 1. Obecná charakteristika OS MS-DOSu. 2. Verze MS-DOSu. 3. Z jakých částí se skládá základ operačního systému MS-DOS? 4. Co je to systémový disk a k čemu slouží? 5. Jak se označují diskové jednotky? 6. K čemu se používají jednotlivé typy disků osobního počítače? 7. Co je to soubor? 8. Z čeho se skládá název souboru? 9. Jak se soubory dělí podle typu a jak se jednotlivé typy rozeznávají? 10. Jak lze upravovat několik souborů najednou? 11. Co je to adresář a k čemu slouží? 12. Jak se označuje hlavní adresář a jaká jsou pravidla pro názvy podadresářů? 13. Co je to stromová struktura adresářů? 14. Jaký význam má speciální položka podadresářů..? 15. Co je to aktivní disk? 16. Co je to aktivní adresář? 17. Co je to aktivní cesta? 18. Který program zobrazuje aktivní disk a cestu? 19. K čemu se využívají? 20. Jak určujeme umístění souboru? 21. V čem je výhodná relativní adresa souboru? 22. Jakým způsobem lze přesměrovat vstupy a výstupy v příkazovém řádku? 23. Jaké znáš typy příkazů? 24. Vysvětli pojem interní příkaz, externí příkaz, vnitřní příkaz? 25. Čím lze blíže specifikovat požadavky na provedení příkazu? 26. Vyjmenuj a napiš syntax základních interních příkazů? 27. Vyjmenuj a napiš syntax základních externích příkazů? 28. Co je to dávkový soubor? 29. Jaké dávkové soubory znáš a jakou mají funkci? 30. Definuj nadstavby MS-DOSu. 31. Popiš obsluhu správce souboru. 32. Popiš komprimaci a dekomprimaci. 9

10 Použité zdroje informací Kolektiv autorů fy INORGA EKOGRAPH spol. s r. o. Nebojte se PC - Základní uživatelská příručka a učebnice. 133 s. AKS Ostrava: Ostrava, POLITZER, Michal. Tajemství a kouzla Příkazového řádku. 83 s. Computer Press: Praha, ISBN BUDAI, David. Microsoft: Bill Gates a nejznámější příběh počítačové historie. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://www.itbiz.cz/pribeh-spolecnosti-microsoft>. KRAJČÍK, Vladimír a kolektiv. Výpočetní technika, SPŠ chemická Ostrava. 49 s. SAGIT: Ostrava, ISBN LUDVÍK, Pavel. Začínáme na PC. 3. vyd. 79 s. Grafia: Zlín, MS-DOS. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/ms-dos>. 80-DOS. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/86-dos>. Tim Paterson. [on line] Poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/tim_paterson>. MS-DOS 5.0 interní a externí příkazy. [on line] Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z <http://support.microsoft.com/kb/71986/cs>. DOČEKAL, Daniel. Co je to MSDOS.SYS. [online]. Poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a= &db=1001>. Operační systémy a jejich nadstavby. [online] Poslední editace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0cbcqfjaf&url=http%3a%2f%2fskola.s pectator.cz%2f1_semestr%2finformatika%2f5_os_final_4.ppt&rct=j&q=nadstavby+ms+dos&ei=qn6ms8 XiKYjT-QaZjPXGAQ&usg=AFQjCNETy3C4JtwgiqM4zAP0yxNigxsz7g>. 10

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS (ZÁKLADY) 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Operační systém MS DOS OPERAÈNÍ SYSTÉM MS DOS...3 PRÁCE V OS MS DOS...4 ADRESÁØE V MS DOS...4 SOUBORY V MS DOS...4 VLASTNOSTI

Více

Operační systém. Komponenty operačního systému. Funkce operačního systému

Operační systém. Komponenty operačního systému. Funkce operačního systému Operační systém Operační systém je rozhraní mezi uživatelem a počítačem a spravuje další aplikace. Většina počítačů se prodává s nainstalovaným operačním systémem. Rozvoj technologie procesorů přinesl

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

2.Části operačního systému

2.Části operačního systému 2.Části operačního systému Operační systém je softwarový program který poskytuje rozhraní mezi uživatelem a počítačem a řídí tisíce aplikace. Většina počítačových systémů je prodávána s nějakým nainstalovaným

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Počítač Bit Byte Slovo Mikroprocesor Algoritmus Program - stroj, který na základě jednoduchých operací dovede zpracovat vstupní informace podle zadání uživatele a přeměnit je na výstupní

Více

Ekonomická informatika

Ekonomická informatika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomická informatika Vypracované okruhy ke SBZ Brno 2004 2 Obsah Okruh 1 Teoretické základy informatiky Obecná teorie systémů.

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Část I: Windows. Slezská univerzita v Opavě. Ústav informatiky

Část I: Windows. Slezská univerzita v Opavě. Ústav informatiky Šárka Vavrečková Operační systémy cvičení Část I: Windows Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 27. března 2012 Anotace: Tento dokument

Více

Operační systémy - cvičení GNU/Linux

Operační systémy - cvičení GNU/Linux Operační systémy - cvičení GNU/Linux Kniha pro elektronické čtečky verze pro PC Autor: Ivo Kostecký Odborná vedoucí: Ing. Lenka Závodná Operační systém GNU/Linux... 1 Spuštění OS... 1 O systému... 1 Uživatelské

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

v.2011.1 - programové vybavení počítače

v.2011.1 - programové vybavení počítače Software v.2011.1 - programové vybavení počítače 1 Data v počítači struktura dat disky adresáře, podadresáře,složky soubory cesta pracovní (aktuální) disky a adresáře 2 Struktura dat Formátování rozdělí

Více

Sekce státní informační politiky ve vzdělávání

Sekce státní informační politiky ve vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Sekce státní informační politiky ve vzdělávání MANUÁL KE ŠKOLENÍ ÚROVNĚ Z Sekce SIPVZ MŠMT Praha, prosinec 2001 Copyright EIITE s.r.o, nám. Svatopluka Čecha

Více

5.4.1 Co provádí operační systém?

5.4.1 Co provádí operační systém? 5. Software počítače 5.1. Software Soft měkké, hebké, jemné, ware zboží, výrobek; programové vybavení, program, netechnické, nehmatatelné položky, nutné k provozu počítačů. Příkladem programového vybavení

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Základ univerzálního systému

Základ univerzálního systému Základ univerzálního systému P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz Název: MRP - Soubor účetních agend, Základ univerzálního

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více