CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM"

Transkript

1 PRO POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH CZ R CD Receiver CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM (CDE-114BTi/CDE-113BT) (CDE-112Ri/CDE-111R/RM) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Výhradní distributor v ČR PERFECT SOUND s.r.o. Leopoldova Praha 4 - Chodov tel./fax: Záruční Servis Car - Audio V Korytech 972/ Praha 10 - Strašnice mob: +420/ tel: +420/ fax: +420/ Designed by ALPINE Japan Z50-A

2

3 Obsah Provozní instrukce VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ... 3 UPOZORNĚNÍ... 3 Začínáme Seznam příslušenství...6 Zapínání On a Off...6 Volba zdroje signálu...6 Nasazení a vyjmutí čelního panelu...6 Vyjmutí...6 Nasazení...6 První zapnutí systému...6 Nastavení hlasitosti...7 Nastavení stmívání (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi only)...7 Rádio Poslech rádia...7 Manuální přednastavení stanic...7 Automatické ladění stanic...8 Ladění na předvolby...8 RDS Nastavení režimu RDS a příjmu RDS Stanic...8 Vyvolání přednastavených RDS stanic...8 Příjem RDS Regionálních Stanic...9 PI SEEK Nastavení...9 Příjem dopravního hlášení...9 Příjem dopravního hlášení Během přehrávání CD nebo Rádia...9 Zobrazení Radio Textu...9 CD/MP3/WMA/AAC Přehrávání Opakované přehrávání M.I.X. (náhodný výběr) Vyhledávání CD Textu Vyhledávání složky/souboru (u MP3/ WMA/AAC) Režim vyhledávání složky Režim vyhledávání souborů Rychlé vyhledávání O MP3/WMA/AAC ČESKY Terminologie...13 Nastavení zvuku Nastavení Subwoofer Level/Bass Level/Treble Level/Balance (mezi Left a Right)/Fader (mezi Front a Rear)/Defeat...13 Nastavení Bass/Treble/High Pass Filter...13 Nastavení Bass Control...14 Nastavení Bass Centre Frequency...14 Nastavení Bass Šířka pásma...14 Nastavení Bass Úrovně...14 Nastavení Treble Control...14 Nastavení Treble Centre Frequency...14 Nastavení Treble Úrovně...14 Nastavení High Pass Filtru...14 Nastavení Loudness On/Off...14 Ostatní Funkce Zobrazení Textu...15 O indikačním displeji...15 O Textu...15 Použití předního AUX Input Terminálu (CDE- 112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi pouze)...15 NASTAVENÍ Nastavení...16 BLUETOOTH nastavení...17 Nastavení BLUETOOTH spojení (BT IN)...17 Přizpůsobení zvuku...17 Nastavení úrovně zdrojů...17 Subwoofer On a Off...17 Nastavení Subwoofer Systému...17 Vizuální přizpůsobení...17 Změna barvy podsvícení (CDE-112Ri/ CDE-113BT pouze)...17 Nastavení typu posuvu...17 Nastavení posuvu (TEXT SCR)...17 Demo...18 Nastavení jazyka (LANGUAGE)...18 MP3/WMA/AAC...18 Přehrávání MP3 Dat (PLAY MODE)...18 Externí Zařízení...18 Ladění Mute režimu On/Off (INT MUTE)...18 Připojení externího zesilovače (POWER IC) 18 Nastavení AUX+ SETUP režimu...19 Nastavení AUX NAME režimu (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi pouze)...19 BLUETOOTH (CDE-113BT/ CDE-114BTi pouze) Nastavení před použitím...19 O BLUETOOTH CZ

4 Obsah Česky Před použitím funkce Hands-free Jak zapojit BLUETOOTH compatibilní zařízení (Párování) BLUETOOTH Nastavení BLUETOOTH Nastavení Nastavení BLUETOOTH Zařízení...20 Nastavení režimu hledání...20 Nastavení automatického příjmu hovorů (Auto Answer)...20 Vymazání BLUETOOTH zařízení ze seznamu..21 Zobrazení názvu operátora...21 Nastavení hlasitosti vstupního mikrofonu 21 Volba výstupního reproduktoru...21 Zobrazení verze firmwaru...21 Aktualizace firmwaru...21 Hands-Free ovládání telefonu O Hands-Free telefonování Přijetí hovoru Zavěšení telefonu Opakované vytáčení Volání Vytočení telefonu z historie volaných...22 Vytočení telefonu z historie příchozích...22 Vytočení telefonu z historie zmeškaných 22 Vytočení telefonu ze seznamu...22 Hlasová volba Nastavení hlasitosti při příjmu hovoru Přepínání hovorů USB Paměť (volitelné) Přehrávání MP3/WMA/AAC souborů z USB paměti (volitelné) Připojení USB paměti (volitelné) Připojení USB Paměti Odpojení USB Paměti O MP3/WMA/AAC souborech z USB iphone/ipod (volitelné) Připojení iphone/ipod Přehrávání Vyhledávání požadované skladby Rychlé vyhledávání Přímé vyhledávání Výběr Playlist/Artist/Album/Genre/Composer.26 Náhodný výběr (M.I.X.) Opakované přehrávání Zobrazení Textu Informace V případě potíží...27 Základní...27 Rádio...27 CD...27 MP3/WMA/AAC...27 Audio...27 ipod...27 Indikace CD Přehrávače...27 Indikace USB Paměti...28 Indikace ipod Režimu...28 BLUETOOTH Režimu...28 Indikace všech režimů...29 Specifikace...29 Instalce a Zapojení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Instalace...31 Vyjmutí...31 Montáž mikrofonu (CDE-113BT/ CDE-114BTi pouze)...31 Zapojení CZ

5 Provozní instrukce VAROVÁNÍ VÝSTRAHA Tento symbol znamená důležité instrukce. Jejich zanedbání může způsobit vážné zranění nebo smrt. NEAKTIVUJTE ŽÁDNOU FUNKCI, KTERÁ ZABERE VAŠÍ POZORNOST BĚHEM ŘÍZENÍ VOZIDLA. Jakákoliv funkce, která vyžaduje vaší zvýšenou pozornost musí být aktivována až po úplném zastavení vozidla. Před aktivací této funkce vždy zastavte vozidlo na bezpečném místě. Porušení tohoto pravidla může způsobit nehodu. HLASITOST VŽDY NASTAVTE TAK ABYSTE PŘI ŘÍ- ZENÍ STÁLE SLYŠELI ZVUKY ZVENKU VOZIDLA. Nadměrná hlasitost, která zakryje zvuky jako sirény záchranných vozidel nebo výstražné dopravní zvuky může být nebezpečná a může způsobit nehodu. POSLECH PŘÍLIŠ HLASITÉ HUDBY VE VOZIDLE MŮŽE TAKÉ ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ SLUCHU. NEROZEBÍREJTE A NEUPRAVUJTE. Toto může způsobit nehodu, požár nebo elektrický šok. POUŽIJTE POUZE VE VOZIDLECH S 12V - KOSTROU (Pokud si nejste jisti, prověřte u dealera.) Zanedbání tohoto pokynu může způsobit požár apod. UDRŽUJTE MALÉ PŘEDMĚTY JAKO BATERIE Z DOSAHU DĚTÍ. Jejich spolknutí může způsobit vážné zranění. Při spolknutí ihned navštivte lékaře. PŘI VÝMĚNĚ POJISTEK POUŽIJTE VŽDY SPRÁV- NOU HODNOTU Zanedbání tohoto pokynu může způsobit elektrický šok. NEZAKRÝVEJTE VENTILÁTORY A CHLADIČE. Toto může způsobit přehřátí a požár. VAROVÁNÍ Tento symbol znamená důležité instrukce. Jejich zanedbání může způsobit zranění nebo poškození majetku. KDYŽ SE VYSKYTNE PROBLÉM OKAMŽITĚ VYPNĚTE. Zanedbání tohoto pokynu může způsobit osobní zranění nebo poškození produktu. Předejte zařízení vašemu dealerovi nebo nejbližšímu servisu k opravě. PREVENCE Čištění produktu Pro pravidelné čištění použijte měkký suchý hadřík. Pro větší nečistoty namočte hadřík pouze vodou. Vše ostatní může poškodit povrch nebo plasty. Teplota Zajistěte aby teplota ve vozidle byla v rozmezí +60 C (+140 F) a 10 C (+14 F) než začnete zařízení používat. Kondenzační vlhkost Díky kondenzaci můžete zaznamenat kolísání přehrávání CD Pokud toto nastane, vyjměte CD a vyčkejte asi hodinu než jednotka vyschne. Poškozený Disk Nenechávejte přehrávat prasklé, poškrábané nebo poškozené disky. Toto může poškodit mechaniku. Údržba Pokud se vyskytne problém, nesnažte se opravovat jednotku sami. Odneste ji vašemu dealerovi nebo nejbližšímu servisu k opravě. Nikdy se nepokoušejte o následující Nezadržujte nebo nevytahujte disk, když je mechanikou vtahován dovnitř. Nepokoušejte se disk zasunout do jednotky, když je zařízení vypnuto POUŽIJTE PRODUKT PRO MOBILNÍ 12V APLIKACE. Použití pro jiné než předepsané aplikace může způsobit požár, elektrický šok nebo jinou újmu. NESTRKEJTE RUCE, PRSTY NEBO CIZÍ PŘEDMĚTY DO VSTUPNÍCH SLOTŮ NEBO OTVORŮ. Toto může způsobit zranění nebo poškození produktu. 3CZ

6 Vkládání Disků Váš přehrávač je schopen přehrát pouze jeden disk najednou. Při vkládání disku se ujistěte, že disk je potiskem nahoru. Pokud umístíte disk nesprávně, zobrazí ser ERROR. Pokud nápis ERROR nezmizí i po správném vložení disku, zmáčkněte tlačítko RESET úzkým předmětem jako propiska apod. Při přehrávání disku za jízdy po velmi hrbolaté cestě může dojít k přeskakování. Toto disk nepoškrábe ani nepoškodí přehrávač. Nové Disky Nápis ERROR se zobrazí pro zamezení přetížení pokud je zasunut disk nesprávně nebo nemá správné rozměry. Pokud je disk vysunut ihned po vložení, zkontrolujte prstem jeho hrany po obvodu a vnitřní výřez. Pokud ucítíte nerovnosti, odstraňte je propisovačkou nebo kulatým pilníčkem, pak zasuňte disk znovu. Umístění instalace Ujistěte se, že vmístě instalace nebude přístroj vystaven: Přímému slunci a žáru Vysoké vlhkosti a vodě Nadměrné prašnosti Nadměrným vibracím Správné zacházení Nepohazujte disk, dávejte pozor abyste na něm nenechali otisky prstů, nelepte na disk izolepu nebo samolepící štítky. Nepopisujte jej. SPRÁVNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ Vnitřní výřez Centre Hole Nový Disk Nerovnosti Obvod (Nerovnosti) Disk s nestandartního rozměru V tomto přístroji používejte pouze disky standartních rozměrů. Nikdy nepouživejte specielní disky, které nejsou kotoučem. Jejich použití může poškodit mechaniku. Čištění Disku Otisky prstů, prach nebo špína na povrchu disku můžou způsobit jeho přeskakování. Pro běžné očištění použijte měkký hadřík a čistěte od středu ven. Pokud je disk silně znečištěn použijte jemný neutrální čistící prostředek. Média, která lze přehrát Následující tabulka ukazuje, které disky lze přehrát na kterém modelu. CD CD-TEXT MP3 WMA AAC CDE-111R X X X CDE-111RM X X X CDE-112Ri X X X X X CDE-113BT X X X X X CDE-114BTi X X X X X Příslušenství Disku Na trhu je mnoho dostupných ochranných prostředků a pomůcek pro ochranu a zkvalitnění čtení disku. Každopádně většina z nich zvýší tloušťku nebo průměr disku. Toto může způsobit poškození přístroje. Používání tohoto příslušenství v CD přehrávačích ALPINE nedoporučujeme. Use only compact discs with the label side showing the CD logo marks below. Průhledná fólie Stabilizátor Při použití neznačkových disků nelze zajistit správný výkon Při zacházení s kompaktními disky (CD/CD-R/CD-RW) Se nedotýkejte povrchu. Nevystavujte disk přímému slunci. Nepolepujte samolepkami nebo štítky. Očistěte disk, pokud je zaprášen. Ujistěte se, že hrany disku nejsou oštípané. Nepouživejte příslušenství k ochraně a zlepšení disku. Nenechávejte disk v autě dlouhodobě. Nikdy disk nevystavujte přímému slunci. Horko a vlhkost mohou disk poškodit a již jej nebudete moci použít. 4CZ

7 Zákazníkům používajícím CD-R/CD-RW Pokud nelzecd-r/cd-rw přehrát, ujistěte se, zda byla při záznamu uzavřena poslední stopa. Pokud je třeba, CD-R/CD-RW finalizujte a znovu zkuste O médiích, která lze přehrávat Následující tabulka ukazuje, které disky lze na kterých modelech přehrát. Používejte pouze disky, kteé jsou označeny tímto CD logem. Při použití nespecifikovaných nosičů nemůže být zaručena správná kvalita přenosu Lze přehrát pouze CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD- ReWritable) které byly nahrány na audiozařízeních. Také lze přehrát CD-R/CD-RW obsahující MP3 formátované soubory Některé z následujících CD nemusí na těchto přístrojích hrát: Kazová CD, ohmataná CD, CD vystavená vysokým teplotám nebo slunci (např. zapomenutá v autě nebo přístroji), CD nahrané v nestabilních podmínkách, CD kde došlo k chybě v záznamu nebo nebyl dokončen, chráněná CD která neodpoprůmyslovému CD standartu. Použijte disky s MP3 soubory odpovídajícího formátu pro toto zařízení viz. str ROM data jiná než audio soubory na disku nebudou při přehrávání vydávat zvuk. Ochrana USB terminálu K USB terminálu na přehrávači mohou být připojeny pouze Flash paměťová zařízení. Připojení jiných USB jednotek nezaručí správný přenos. USB hub není podporován. Nepřipojujte USB paměť širší než 20mm. Zabraňte zapojení USB společně s AUX. Když je zapojena USB paměť, vyčuhuje z jednotky a může být nebezpečná při řízení. Použijte USB kabel a zapojte ji bezpečně. V závislosti na použité USB paměti nemusí zařízení nebo některé jeho funkce fungovat. Audio formát, který lze zpracovat na tomto zařízení je Artist/song name, apod., mohou být zobrazeny, nicméně znaky nemusí být zobrazeny správně. MP3/WMA/AAC. UPOZORNĚNÍ Alpine nanase žádnou odpovědnost za ztrátu dat, apod., ani, když ke ztrátě dojde při používání tohoto produktu. Zacházení s USB Pamětí K prevenci selhání nebo poškození dbejte následujících. Důkladně pročtěte manuál k USB paměti. Nedotýkejte se rukou nebo kovem terminálů. Nevystavujte USB paměť nadměrným otřesům. Neohýbejte, neupravujte, nerozebírejte. Zabraňte používání a skladování v následujících podmínkách: Kdekoliv v autě vystavené přímému slunci a vysokým teplotám. Kdekoliv, kde hrozí vysoká vlhkost a jsou obsaženy oxidační látky. Upevněte USB paměť na místo kde nebude překážet řidiči. USB paměť může ve vysokých nebo příliš nízkých teplotách selhat. USB flash paměť podporuje pouze 512 nebo 2,048 bytů na sektor. Používejte pouze certifikovanou USB paměť. Pamatujte, že i certifikovaná jednotka může selhat nebo nepracovat správně v závislosti na svém typu nebo stavu. Funkce USB paměti není zaručena. Používejte ji podle podmínek ujednání. Podle nastavení typu paměti a kódování softwaru nemusí zařízení přehrávat a nebo zobrazovat správně. Soubor, který je chráněn púroti kopírování nemůže být přehrán. USB jednotce může trvat nějakou dobu nž bude přehrána. Pokud je na jednotce zvláštní soubor, jiný než audio, může nějakou chvíli trvat než bude přehrána nebo načtena. Zařízení je schopno přehrát mp3, wma nebo m4a soubory. Nepřidávejte výše uvedené soubory k jiným než audiodatům, jiné soubory nebudou rozeznány. Vzniklý šum nebo hluk může způsobit poškození reproduktorů. Důležitá data je doporučeno zálohovat na osobním počítači. Neodpojujte USB jednotku během přehrávání, před vyjmutím přepněte zařízení na jiný zdroj signálu, pak odpojte USB jednotku. Tento postup ochrání USB proti poškození paměti. Windows Media a Windows logo jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. ipod je obchodní známka Apple Inc., registrovaná v USA a ostatních zemích. iphone je obchodní známka of Apple Inc. Made for ipod znamená, že zařízení bylo zkonstruováno pro spojení s ipodem a bylo certifikováno výrobcem k plnění standartů provedení Apple. Works with iphone znamená, že elektronické příslušenství bylo zkonstruováno k propojení s iphonem a bylo certifikováno výrobcem ke splnění standartů Apple. Apple není odpovědný za provoz tohoto zařízení a jeho plnění bezpečnostních a regulačních podmínek. Slovní značka Bluetooth a loga jsou vlastněny Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich využití u Alpine Electronics, Inc. je na základě licence. Další obchodní značky a obchodní jména jsou majetkem jim příslušných vlastníků. MPEG Layer-3 technologie kódování audio je licencí Fraunhofer IIS a Thomson. Dodávka tohoto zařízení, vyjadřuje licenci k soukromému, nekomerčnímu využití a nezahrnuje licenci ke komerční aplikaci a využití k jakémukoliv komerčnímu přenosu či vysílání (satelit, kabel nebo další média), vysílání/streamování do internetu, intranetu, lokálních a jiných sítí jako například rádio na objednávku, placené služby apod. Pro takové provozování je potřeba zvláštní licence. Detaily naleznete na 5-CZ

8 Začínáme SOURCE/ Otočný volič Vyjmutí a nasazení předního Panelu Vyjmutí 1 Vypněte zařízení. 2 Ztlačte (Release) ve spodní levé části čelního panelu, panel vyskočí. 3 Vycvakněte levou stranu panelu a vytáhněte.. FUNC./SETUP * Ilustrace je k CDE-104BTi. 6/DIMMER Seznam Příslušenství Hlavní jednotka...1 Napájecí kabel...1 FULL SPEED Propojovací kabel (pouze CDE-102Ri/ CDE-104BTi)... 1 Mikrofon (4m) (pouze CDE-103BT/CDE-104BTi)...1 Montážní obal...1 Přenosný obal...1 Gumové víčko...1 Imbusový šroub...1 Šroub (M5 8)...4 Uživatelský manuál... 1 set Zapínání a vypínání On a Off Zmáčkněte /SOURCE k zapnutí zařízení Zařízení může být zapnuto stiskem jiného tlačítka krom a (Release). Ztlačte a držte SOURCE/ déle než 2 sekundy k zapnutí nebo vypnutí jednotky. Při prvním spuštění zařízení začne hlasitost na úrovni 12. Volba zdroje 1 Stlačte SOURCE ke změně zdroje. TUNER -- DISC -- USB AUDIO --ipod *1 /AUX+ *2 --- BT AUDIO *3 --- AUX *4 --- TUNER *1 Pouze, je-li připojen iphone/ipod a AUX+ SETUP is je OFF. *2 Zobrezeno pouze, je-li AUX+ SETUP na ON. *3 Pouze u CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri a BT IN je nastaveno na BT ADAPTER. *4 Viz. Použit předního AUX Input Terminálu (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi pouze). Při běžném provozu může být panel horký (zvláště terminál konektorů v zadní části panelu). Toto není závada. Pro ochranu proti poškození panel uložte do přenosného obalu. Panel nevyjímejte násilím, mohli byste jej poškodit. Nasazení 1 Vsaďte pravou stranu čelního panelu do hlavní jednotky. Vsaďte žlábek panelu podle obrázku. 2 Zatlačte levou část panelu do hlavní jednotky a pevně ji zaklapněte. Před nasazením panelu se ujistěte, že konektory a terminál nejsou zašpiněny a zaprášeny a panelu nic nebrání v zaklapnutí. Panel nasazujte opatrně a držte jej za strany abyste nezmáčkli omylem nějaké tlačítko. První spuštění systému Před prvnín spuštěním systému zmáčkněte tlačítko RESET, zmáčkněte jej také po výměně baterie apod.. 1 Vypněte zařízení. 2 Vyjměte čelní panel. 3 Zmáčkněte propiskou nebo tenkým předmětem tlačítko RESET podle obrázku tlačítko RESET 6-CZ

9 První spuštění Systému Při prvním spuštění systému, výměně baterie apod. ztlačte tlačítko RESET. 1 Vypněte jednotku. 2 Ztlačte (OPEN) k odklopení panelu a pak jej vyjměte. 3 Ztlačte RESET pomocí propisky nebo jiného špičatého předmětu. Rádio SOURCE/? BAND/TA FUNC./SETUP?? TUNE/A.ME Preset tlačítka (1 až 6) Poslech Rádia RESET tlačítko Nastavení hlasitosti Otáčejte Rotary encoder Nastavení Dimmer 1 Ztlačte F/SETUP, rozsvítí se indikátor. 2 Ztlačte 6/DIMMER opakovaně k výběru DIMMER režimu. DIMMER AUTO DIMMER ON DIMMER OFF DIMMER AUTO DIMMER AUTO režim: Ztlumí podsvícení jednotky se zapnutím hlavních světel. Toto nastavení je vhodné, pokud máte pocit oslnění jasným podsvětlením jednotky. DIMMER ON režim: Nechá podsvětlení jednotky ztmavené. DIMMER OFF režim: Nechá podsvětlení jednotky jasné. 3 Ztlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. Nastavujte jas dokud indikátor svítí. Pokud během 10 sec. neprovedete operaci indikátor zhasne. 1 Stlačte SOURCE/ k výběru režimu TUNER. 2 Stlačte BAND/TA opakovaně dokud se nezobrazí požadované pásmo. F1 (FM1) F2 (FM2) F3 (FM3) MW LW F1 (FM1) 3 Stlačte TUNE/A.ME k volbě režimu ladění. DX SEEK (Distance mode) SEEK (Local mode) OFF (Manual mode) DX SEEK Základní režim je Distance mode. Distance mode: Oboje - slabé i silné stanice jsou laděny v režimu aut. ladění (Automatic Seek Tuning). Local mode: Pouze silné stanice budou vybírány v režimu aut. ladění (Automatic Seek Tuning). Manual mode: Frekvence je laděna manuálně (Manual tuning). 4 Stlačte či k naladění požadované stanice. Podržením či se frekvence budou měnit plynule. Manuální předvolení Stanic 1 Zvolte vysílací pásmo a nalaďte požadovanou stanici kterou chcete uložit do paměti. 2 Stlačte a držte alespoň 2 sekundy jedno z tlačítek předvolby (1 až 6) pod nějž chcete zvolenou stanici uložit. Zvolená stanice je uložena. Displej zobrazí pásmo a frekvenci uložené stanice. Celkem lze uložit 30 stanic (6 stanic pro každé pásmo FM1, FM2, FM3, MW a LW). Pokud uložíte stanici do předvolby, kde již byla uložena stanice, bude záznam přepasán novou volbou. Pokud indikátor svítí, zhasněte jej Stlačením F/SETUP, potom můžete operaci provést. 7-CZ

10 Automatické přednastavení stanic 1 Stlačte BAND/TA opakovaně, dokud se nezobrazí požadované pásmo. 2 Stlačte a držte TUNE/A.ME alespoň 2 sekundy. Frekvence na displeji se bude automaticky měnit, dokud bude automatická paměť vyhledávat. Tuner automaticky vyhledá a uloží 6 silných stanic ve zvoleném pásmu. Stanice budou uloženy pod tlačítka 1 až 6 podle síly signálu. RDS Rotary encoder BAND/TA FUNC./SETUP Je-li naladěno, tuner začne přehrávat stanici uloženou pod předvolbou č.1. Pokud nejsou uloženy žádné stanice, tuner se vrátí na původní stanici, která byla zvolena. /SOUND /ENT VIEW Ladění Předvolených Stanic 1 Stlačte BAND/TA opakovaně, dokud se nezobrazí požadované pásmo. 2 Stlačte kterékoliv z tlačítek předvolby (1 až 6), k němuž je přiřazena požadovaná stanice. Displej zobrazí Pásmo/číslo předvolby a frekvenci zvolené stanice. Je-li indikátor rozsvícen, zhasněte jej stlačením F/SETUP, a pak můžete pokračovat v operaci. Nastavení RDS Příjmu a Příjem RDS Stanic RDS (Radio Data System) je radio informační systém užívající 57 khz subpřenos FM vysílání. RDS umožní příjem škály různých informací jako např. Dopravní informace, názvy stanic a automatické přeladění na stanici se stejným obsahem programu vysílání. 1 Stlačte F/SETUP, takže se indikátor rozsvítí. 2 Stlačte 1 AF k aktivaci RDS režimu. 3 Stlačte či k naladění požadované RDS stanice. 4 Ztlačte 1 AF znovu k deaktivaci RDS režimu. 5 Stlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. Je-li PTY31 (Emergency Broadcast) - Bezpečnosní vysílání zapnuto na ON, bude při vysílání zobrazeno ALARM. Nastavujte jednotku dokud indikátor svítí. Pokud neprovedete po dobu 10 sekund indikátor zhasne. RDS digitální data zahrnují následující: PI Identifikace Programu PS Název služby AF Seznam Alternativních Frequencí TP Dopravní Program TA Dopravní Oznámení EON Enhanced Other Networks Vyvolání Přednastavené RDS Stanice 1 Stlačte F/SETUP až se rozsvítí indikátor. 2 Stlačte 1 AF k aktivaci RDS režimu. 3 Stlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. 8-CZ

11 4 Počkejte až zhasne zhasne a potom, stlačte tlačítko předvolby kde je naladěna RDS stanice. Pokud má stanice slabý signál, bude naladěna stanice se stejným programem ze seznamu AF - alternative frequency. 5 Pokud stanici ani alternativy ze seznamu AF nelze najít: Pokud PI SEEK nastavení je on (viz. PI SEEK nastavení Jednotka hledá znovu podle seznamu PI (identifikace programu). Příjem RDS Regionálních (Local) Stanic 1 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy aktivaci SETUP režimu. 2 Otáčejte Rotary encoder k volbě RDS REGIONALrežimu, a pak stlačte /ENT. 3 Otáčejte Rotary encoder K volbě ON nebo OFF. V OFF režimu jednotka přijímá související lokální RDS stanice. 4 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k návratu do normálního režimu. Stlač /SOUNDk návratu do předchozího. Pokud po dobu 60 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se normální režim automaticky. PI SEEK Nastavení 1 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k aktivaci SETUP režimu. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru PI SEEK režimu a pak stlačte /ENT. 3 Otáčejte Rotary encoder k výběru ON nebo OFF. 4 ZSlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k návratu do normálního režimu. Ztlač SOUND k návratu do předchozího režimu. Pokud po dobu 60 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se jednotka do normálního režimu automaticky. Příjem Dopravních Informací 1 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy až se rozsvítí TA indikátor. 2 Stlačte či k volbě požadované stanice s Dopravním vysíláním. Pokud je naladěna stanice s Dopravním vysíláním, zobrazí se indikátor TP. Dopravní informace jsou přehrány pouze, když jsou vysílány. Pokud nejsou dopravní informace vysílány, je jednotka v režimu standby. Pokud je vysíláno dopravní hlášení jednotka jej automaticky přijme a na 5 sekund se zobrazí TRF-INFO. Když vysílání zkončí, jednotka se vrátí do režimu standby. Pokud signál dopravního vysílání spadne, jednotka zůstane na příjmu ještě 1 minutu. Pokud signál zeslábne na delší dobu než 1 minutu, začne indikátor TA blikat. Pokud nechcete poslouchat přijímanou dopravní informaci, lehce ztlač BAND/TA k přeskoku této informační zprávy. Režim TA zůstane v nastavení ON pro příjem dalších dopravních informačních hlášení. Pokud během hlášení změníte hlasitost, bude uložena pro příjem příští informace. Během příjmu dalšího hlášení bude hlasitost upravena podle nového nastavení. V TA režimu vybírá SEEK ladění pouze TP stanice. Příjem Dopravní Informace Během Přehrávání CD nebo Rádia 1 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy až se rozsvítí indikátor TA. 2 Stlačte či k volbě stanice s dopravními informacemi. Začne-li dopravní hlášení je automaticky ztlumeno přehrávání CD nebo FM vysílání. Když vysílání skončí, vrátí se přehrávání původního média. Pokud nemůže být dopravní informace přijata: V CD režimu: Pokud nemůže být TP signál dosažen, zvolí se automaticky jiná stanice s TP vysíláním. Receiver je vybaven funkcí EON (Enhanced Other Networks) se schopností načíst alternativní frekvence se stejným vysíláním z AF seznamu. EON se rozsvítí, pokud je RDS EON vysílání zachyceno. Pokud stanice nevysílá Dopravní informace, receiver automaticky naladí patřičnou stanici s tímto vysíláním pokud se objeví. 3 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy k k deaktivaci režimu Traffic Information. TA indikátor zhasne. 9-CZ

12 Zobrazení Radio Textu Textové zprávy z vysílání mohou být zobrazeny na displeji. CD/MP3/WMA/AAC Ztlačte VIEW během příjmu FM v radio režimu k volbě Radio Text display. Displej se změní po každém zmáčknutí tlačítka. Pokud je k dispozici PS (Programme Service Name): PS (Programme Service Name)* RADIO TEXT PS (Programme Service Name) Rotary encoder SOURCE/? 1 /AF * Ztlačte a držteview alespoň 2 sec, pokud je zobrazeno PS v režimu rádio, na 5 sekund se zobrazí frekvence. Pokud není k dispozici PS (Programme Service Name): FREQUENCY RADIO TEXT FREQUENCY Displej zobrazí na pár sekund WAITING, potom začne vypisovat textovou zprávu. Pokud není žádná zpráva nebo ji jednotka nemůže přijmout, zobrazí se NO TEXT. /ESC / /SOUND * Přehrávání /ENT Následující tabulka označuje, které disky lze přehrávat na modelech. CD CD-TEXT MP3 WMA AAC CDE-111R X X X CDE-111RM X X X CDE-112Ri X X X X X CDE-113BT X X X X X CDE-114BTi X X X X X 1 Vsuňte disk popisem nahoru. Bude automaticky vtažen do jednotky. Poznámka Je-li disk už uvnitř, stlačte SOURCE pro nastevení režimu CD 2 Během přehrávání MP3/WMA/AAC ztlačte či k volbě požadované složky. Stlačení a držení či bude měnit složky plynule. 3 Stlačte či k volbě stopy (souboru). Návrat na začátek stopy (souboru): Stlačte. 4 K přerušení přehrávání stlač /. Stlačení / znovu obnoví přehrávání. 5 Stlačte k vysunutí disku. 10-CZ

13 Opakované přehrávání Stlačte 4 k opakovanému přehrávání aktuální skladby. Skladba/soubor budou přehrávána opakovaně. Stlačte 4 k volbě Off pro deaktivací opakovaného přehrávání. * opakuje pouze skladbu jsou opakovány pouze skladby ze souboru Vyhledávání jména složky/souboru (týká se MP3/WMA/AAC) Během přehrávání můžete vyhledávat soubory/složky podle jména. 1 Během MP3/WMA/AAC přehrávání stlačte /ESC k aktivaci režimu vyhledávání. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru Folder Name File Name režimu vyhledávání a pak Stlačte / ENT. M.I.X. (Náhodný výběr) Stlačte 5 v režimu přehrávání nebo pauzy. Soubory na disku budou přehrávány náhodně. Ke zrušení znovu ztlačte 5. CD režim : : Soubory jsou přehrávány náhodnou sequencí. : Soubory ze složky jsou přehrávány. náhodně. : soubory jsou náhodně přehrávány Vyhledávání názvu složky 3 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované složky. 4 Stlačte a držte /ENT alespoň 2 sekundy k prehrání první skladby ve zvolené složce. Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy ke zrušení režimu vyhledávání. Pokud po dobu 30 sec neprovedete žádnou operaci, režim se zruší sám. Pro vyhledávání souborů v režimu Folder Name Search ztlačte /ENT. Soubory ve složce bude možno vyhledávat. Stlač /ESC to k opuštění v kroku 3. Kořenová složka Disku bude zobrazena jako. Pokud provedete vyhledávání v režimu M.I.X. play, M.I.X. režim bude zrušen. Režim vyhledávání názvu souborů Vyhledávání CD Textu Na discích s CD Textem mohou být skladby vyhledávány pomocí jejich názvů. Na discích bez CD Textu je vyhledáváno podle pořadí skladby. 1 Stlačte /ESC během přehrávání. Toto aktivuje režim vyhledávání. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované skladby a potom stlačte /. /ENT. Toto přehraje vybranou skladbu. Stlač ESC v režimu vyhledávání pro ukončení. Režim vyhlebude ukončen, pokud neprovedete 30 sec žádnou operaci. Pokud vyhledáváte CD Text během M.I.X. play, M.I.X. play režim bude zrušen. 3 Zvolte požadovaný soubor otáčením Rotary encoderu. 4 Stlačte /ENT k přehrání zvoleného souboru. Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy ke zrušení zežimu vyhledávání. Pokud po dobu 30 sec neprovedete žádnou operaci režim se zruší sám. Stlač /SOUND pro návrat do předchozího. Pokud provedete vyhledávání během M.I.X. play, M.I.X. play režim bude zrušen. Rychlé vyhledávání Můžete vyhledávat stopy (soubory). 11-CZ

14 1 Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy v režimu CD/MP3/WMA/AAC k aktivaci režimu Quick Search. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované stopy (souboru). Zvolená stopa bude ihned přehrána. O MP3/WMA/AAC UPOZORNĚNÍ Jinak než pro osobní užití je, kpopírování (včetně MP3/ WMA/AAC dat) nebo distribuce, přenos, nebo kopírování, zadarmo nebo za poplatek, bez povolení nositele autorských práv striktně zakázáno Autorským zákonem. Co je MP3? MP3, jejíž oficielní název je MPEG1 Audio layer3 je kompresní standart daný normou ISO a MPEG jež je společnou aktivitou IEC. MP3 soubory obsahují komprimovaná hudební data. MP3 kódování je schopno komprimovat audio data v extrémě vysokém poměru snížení velikosti hudebních souborů až do 1/10 jejich velikosti. Tohoto je dosaženo při zajištění stále téměř CD kvality. MP3 dokáže tuto komprimaci díky odstranění zvuků neslyšitelných lidskému uchu a zakrytých zvukem jiným. Co je WMA? WMA nebo Windows Media Audio, jsou komprimovaná audio data. WMA je podobné MP3 a může dosáhnout zvukové kvality CD při malém datovém objemu. Co je AAC? AAC je zkratka pro Advanced Audio Coding, a je základem formátu audiokomprese použité pro MPEG2 a MPEG4. Tvorba MP3/WMA/AAC souborů Audio data jsou komprimována pomocí MP3/WMA/AAC codeků. Podrobnosti o tvorbě MP3/WMA/AAC souborů naleznete v návodu ke komprimačnímu softwaru. MP3/WMA/AAC soubory přehratelné na tomto zařízení mají příponu mp3 / wma / m4a. Soubory bez přípony nelze přehrát (podporovány jsou WMA ver. 7.1, 8 a 9). Nelze přehrávat chráněné soubory a soubory AAC (s příponou.aac ) Formátů AAC je mnoho. Ujistěte se, že použitý komprimační software odpovídá a tvoří uvedené podporované formáty dat Může se stát, že vytvořený soubor nepůjde přehrát i když je přípona správná. Přehrávání AAC souborů kódovaných v itunes je podporováno Podporovaný sampling rate a bit raty MP3 Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz, 24 khz, khz, 16 khz, 12 khz, khz, 8 khz Bit raty: kbps WMA Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz Bit raty: kbps AAC Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz, 24 khz, khz, 16 khz, 12 khz, khz, 8 khz Bit raty: kbps Toto zařízení může mít potíže s přehráváním v závislosti na bit ratu. Pokud je záznam proveden v nastavení VBR (Variable Bit Rate), může v režimu USB nastat potíž s načítáním dat. ID3 tagy/wma tagy Toto zařízení podporuje ID3 tag v1 a v2, a WMA/AAC tag. Pokud jsou tag data v MP3/WMA/AAC v souboru, toto zařízení zobrazí titul (název skladby), interpreta, a název alba ID3 tag/wma/ AAC tag data. Toto zařízení dokáže zobrazit pouze single-byte alphanumerické znaky (max. 30 ID3 tagů a max 15 WMA tagů) a podskóre. U nepodporovaných znaků se zobrazí NO SUPPORT. Pokud informace obsahuje jiné než ID3 tag, audio soubory nemusí být přehratelné. V závislosti na obsahu nemusí být tag informace správně přehrána. Přehrávání souborů MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC soubory připravené a pak vypálené na CD-R, CD-RW pomocí CD-R zapisovacího softwaru nebo USB. Disk může obsahovat max. 510 souborů/složek (včetně kořenové), a max. počet složek je 255. Tato jednotka rozezná minimlně 100 složek (včetně kořenových) a 100 skladeb na složku na USB paměti. Pokud záznam překročí popsané hodnoty může nastat potíž s přehráváním. Nenechávejte přehrávat soubory déle než hodinu. Podporovaná Média Toto zařízení je schopno přehrávat CD-ROM, CD-R a CD-RW. Může také přehrávat přenosné USB paměti. Odpovídající Systémy souborů Toto zařízení podporuje disky formátované v ISO9660 Level 1 nebo Level 2. V ISO9660 standardu jsou některá omezení na něž je třeba pamatovat. Nejvyšší hladina strukturovaných podadresářů je 8 (včetně kořenového). Počet znaků pro název složky/souboru je omezen. Platné znaky jsou A-Z, čísla 0-9 a _. Toto zařízení přehrává disky v Joliet, Romeo apod. standardu a dalších, které odpovídají ISO9660. i když někdy nemusí být skladby správně zobrazeny. Podporované formáty Toto zařízení podporuje CD-ROM XA, Mixed Mode CD, lepší CD (CD-Extra) a Multi-Session. Tato jednotka nedokáže správně přehrát disky vypálené v Track At Once nebo packet writing režimu. Sestava souborů Soubory jsou přehrávány po sobě tak jak byly zapsány them to the disc. Proto nemusí být přehrávání vždy podle představ. Ověřte postup zapisování v dokumentaci softwaru pro zápis disků. Postup rřehrávání a pořadí souborů je následující. Kořenová složka Složka MP3/WMA/AAC Soubor * Složka a její číslo nebude zobrazeno pokud je prázdná. 12-CZ

15 Terminologie Bit rate To je hodnota zvukové komprese zvoleného kódování. Čím vyšší Bit rate, tím vyšší zvuková kvalita, ale větší soubor. Nastavení Zvuku BAND/TA SOURCE/? Rotary encoder (AUDIO/LOUD) Sampling rate Tato hodnota zobrazuje kolikrát za sekundu jsou data samplována (zaznamenána). Např. hudební CD má sampling rate 44.1 khz, takže je samplováno x za sekundu. Čím vyšší Sampling rate, tím vyšší kvalita, ale větší soubor. Encoding Konverze hudebního CD, WAVE (AIFF) souboru, a dalších hudebních souborů do zvoleného komprimovaného formátu. Tag Informace jako název skladby, interpreta, alba, apod. zapsaná do MP3/WMA/AAC souborů. Root folder Kořenová složka (nebo adresář) je nalezen na vrcholu systému souborů. Kořenová složka obsahuje všechny složky a soubory. Je vytvořena automaticky pro všechny vypálené disky. /SOUND /ESC Nast. Subwooferu Level/Bass Level/ Výšky Level/Balance (Mezi Levou a Pravou)/Fader (Mezi Přední a Zadní)/ Defeat 1 Stlačte Rotary encoder (AUDIO) opakovaně k výběru požadovaného režimu. Každé ztlačení změní následovně režim: SUBW LEVEL* BASS LEVEL TREBLE LEVEL BALANCE FADER DEFEAT VOLUME SUBW LEVEL Subwoofer level: +0 ~ +15 Bass level: 7 ~ +7 Výšky level: 7 ~ +7 Balance : L15 ~ R15 Fader : R15 ~ F15 Defeat : ON/OFF Hlasitost : 0 ~ 35 Pokud neprovedete po dobu 5 sekund po volbě SUBW, Level BASS LEVEL, TREBLE LEVEL, BALANCE, FADER nebo DEFEAT režimu žádnou operaci, jednotka se vrátí do normálu. * Pokud je subwoofer nastaven OFF, nelze jej nastavit. 2 Otáčejte Rotary encoder dokud nedosáhnete v každém režimu požadovaného výsledku. Nastavením DEFEAT ON se vrátí předchozí nastavení BASS a TREBLE do továrního nastavení. V závislosti na připojených zařízeních nemusí být některé funkce na displeji dostupné. Nastavení Bass/Treble/High Pass Filter Opakujte kroky 1 až 3 k výběru režimů nastavení. 1 Stlačte SOUND k výběru požadovaného režimu nastavení. BASS TREBLE HPF BASS 2 Otáčejte Rotary encoder či stlač BAND /TA, SOURCE apod., ke změně nastavení. 13-CZ

16 3 Stlačte a držte ESC alespoň 2 sekundy pro návrat do normálního režimu. Poznámky Pokud neprovedete po dobu 15 sekund žádnouoperaci, jednotka se vrátí do normálního režimu. Funkce není dostupná pokud je DEFEAT nastaveno na ON. Nastavení Bass Control Podle potřeby lze měnit nastavení zesílení basů. Položka nastavení: BASS Nastavení středové frekvence Basů -1 Stlačte BAND/TA k výběru požadované středové frekvence. 80 Hz 100 Hz 200 Hz 60 Hz 80 Hz Zesílý zvolený frekvenční rozsah. Nastavení šířky pásma Basů -1 Stlačte SOURCE/ k výběru požadované šířky basového pásma. Nastavení úrovně VÝŠEK 1 Otáčejte Rotary encoder k volbě požadované úrovně. (-7~+7) *. Tímto lze zesílit zvýreznění výšek. * Nastavení lze také provést stlačením Rotary encoder. POZN. Toto nastavení lze provést pro každý zdroj signálu. (FM, MW (LW), CD, apod. Výšková frekvence nastavená pro jeden zdroj bude efektivnéí i pro ostatní. (FM, MW (LW), CD, apod.). Nastavení High Pass Filtru Touto funkcí lze nastavit frekvenci výhybky. Položka nastavení: HPF 1 Otáčejte Rotary encoder až dosáhnete požadované HPF frekvence. OFF? 60 Hz? 80 Hz? 100 Hz úzké široké Nastavení upraví rozsah v okolí středové frekvence basů, úzké nastavení zesílí oblast pouze v těsném okolí středové frekvence, široké nastavení zesílí širší rozsah okolí nastavené středové frekvence. Nastavení úrovně Basů 1 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované úrovně basů ( 7~+7). Hodnotu můžete zesilovat nebo zeslabovat. Pokud po dobu 15 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se jednotka do normálního režimu.. Nastavení basů je individuelně ukládáno pro různé zdroje (FM, MW (LW), CD, apod.) dokud neprovedete změnu. Basová frekvence a šířka pásma je jednotná pro všechny zdroje. Přepínání Loudness On/Off Loudnesspředstavuje kombinaci low-a high-frekvenčního zesílení poslechových úrovní. Tato funkce kompenzuje úrovně pro ucho špatně dostupné a zvyšuje celkovou dynamiku zvuku. Stlačte a držte Rotary encoder (LOUD) alespoň 2 sekundy k aktivaci/deaktivaci loudness režimu. Nastavení Výšek Zesílení vysokých tónů můžete upravovat podle vlastní potřeby. POLOŽKA nastavení: TREBLE Nastavení středové frekvence Výšek 1 Stlačte BAND/TA k volbě požadované středové frekvence, jejíž okolí má být zesíleno khz 12.5 khz 15.0 khz 17.5 khz 10.0 khz Bude zesílena oblast okolí zvolené frekvence. 14-CZ

17 Ostatní Funkce SOURCE/? * 3 ID3 tag/wma tag Pokud MP3/WMA/AAC soubor obsahuje ID3 tag/wma tag info, ID3 tag /WMA tag informace je zobrazena (např.: skladba, interpret, album). Další tag data jsou ignorová. Pokud TEXT SCROLL je nastaven na SCROLL AUTO, tag informace je přehrána automaticky. * 4 Pokud BT AUDIO signál přijde, textová informace jako název alba apod bude zobrazena. Pokud informace chybí, ARTIST / ALBUM / SONG bude zobrazeno. O indikacích na displeji VIEW Během přehrávání textu jsou podle režimu zobrazeny indikátory Zobrazení Textu Textová informace jako název disku skladby apod bude zobrazena při přehrávání CD text kompatibilního disku. Totéž je možné během přehrávání MP3/WMA/AAC souborů. Stlačte VIEW. Displej se změní po každém zmáčknutí tlačítka. Pokud je TEXT SCROLL na SCROLL MANU, stlačte a držte VIEW alespoň 2 sekundy, aktuální text bude jednou vypsán. (Ne v režimu RÁDIO). Display v rádio režimu: Pokud je vysíláno PS (Programme Service Name) PS (Programme Service Name)* 1 RADIO TEXT PS (Programme Service Name) Pokud není vysíláno PS (Programme Service Name) FREQUENCY RADIO TEXT FREQUENCY Displej v CD režimu: TRACK NO./ELAPSED TIME TEXT (DISC NAME)* 2 TEXT(TRACK NAME)* 2 TRACK NO./ELAPSED TIME Displej v MP3/WMA/AAC režimu: FILE NO./ELAPSED TIME FOLDER NO./FILE NO. FOLDER NAME FILE NAME ARTIST NAME* 3 ALBUM NAME* 3 SONG NAME* 3 FILE NO./ELAPSED TIME Displej v BT AUDIO režimu: Pokud je správně připojen telefon nebo jiné Bluetooth Streamovací zařízení s možnostmi Metadat pomocí interfejsu KCE-400BT, naleznete detaily v uživatelském manuálu Bluetooth adaptéru. BT AUDIO ARTIST NAME* 4 ALBUM NAME* 4 SONG NAME* 4 BT AUDIO * 1 stlačte a držteview alespoň 2 sekundy v PS display režimu, zobrazí se na 5 sekund frekvence. * 2 Zobrazeno během přehrávání disku s CD textem. Rozsvítí se v SETUP režimu, search režimu a režimu nastavení zvuku, apod. Indikátor/ Režim * 1 Tag informace Pokud chybí, bude zobrazeno ARTIST / ALBUM / SONG * 2 Kořenová složka disku DISC je zobrazena jako FOLDER. Adresář SB paměti je ROOT. * 3 Pokud není Text (Disc Name or Track Name), DISC TEXT / TRACK TEXT se zobrazí. O Text u CD Režim Text (Disc Name* 3 ) Text (Track Name* 3 ) MP3/WMA/AAC/ USB AUDIO Režim iphone/ipod/bt AUDIO Režim Folder Name* 2 Artist Name* 1 Artist Name* 1 Album Name* 1 Album Name* 1 Song Name* 1 / File Name Song Name* 1 Text: Text compatibilní CD s textovou informaci jako název disku skladby apod. Podle typu nemusí být na této jednotce některé znaky zobrazeny správně. CD changer musí být CD Text kompatibilní aby byla zobrazena textová informace. Podle svého obsahu nemusí být nekteré informace zobrazeny. 15-CZ

18 Používání předního AUX Terminálu NASTAVENÍ Jednoduché připojení přenosného přehrávače do vstupu na čelním panelu. K propojení je potřebný doplňkový propojovací kabel RCA to 3.5ø mini-phono plug or 3.5ø to 3.5ø mini phono plug). Ztlačte SOURCE/ ného zařízení., a zvolte režim AUX k poslechu přenos- TUNER DISC USB AUDIO ipod* 1 /AUX+* 2 BT AUDIO* 3 AUX TUNER * 1 Pouze když je připojen iphone/ipod a AUX+ SETUP je nastaven na OFF, viz.: Nastaveni AUX+ SETUP režimu (strana 20). * 2 Zobrazeno pouze, když AUX+ SETUP je ON, viz.: Nastavení AUX+ SETUP režin (strana 20). * 3 Pouze CDE-101R/CDE-101RM/CDE-102Ri a BT IN je nastaven BT ADAPTER. Viz.: Bluetooth Setting (strana 19). Jednotku lze lehce přizpůsobit aby vyhovovala Vašim představám od nastavení zvuku až po vizuelní stránku. SOURCE/ Otočný volič (AUDIO) /SOUND FUNC./SETUP / /ENT * Ilustrace je CDE-104BTi. Přenosný přehrávač atd. Hlavní jednotka Proveďte kroky 1 až 4 k nastavení jednoho ze SETUP težimů k úpravě. Níže prostudujte aplikovatelnou volbu nastavené SETUP položky. 1 Stlačte a držte FUNC./SETUP déle než 2 sekundy pro aktivaci režimu SETUP. nebo Doplňkový kabelový adaptér (RCA pin plugs [red, white] 3.5ø miniplugs) or (3.5ø miniplugs). Pokud je USB paměť zapojena napřímo do terminálu, může se stát, že bude bránit v zapojení AUX konektoru zároveň. 2 Otáčejte Otočným voličem pro volbu požadovaného SETUP menu, a potom stlačte / /ENT. (např. Zvolte SUBWOOFER) BT IN* 1 PLAY MODE INT MUTE* 2 AUX+ SETUP AUX+ NAME* 3 AUX NAME* 4 POWER IC DEMO SUBWOOFER SUBW SYS* 5 ILLUMINATI* 6 SCROLLTYPE TEXT SCR FM-LEVEL REGIONAL* 7 PI SEEK* 8 BT IN * 1 Zobrazeno když funkce INT MUTE je OFF, a režim je jiný než BT AUDIO. * 2 Zobrazeno, když je BT IN OFF. * 3 Zobrazeno, když je AUX+ SETUP ON. * 4 Pouze CDE-102Ri/CDE-103BT/CDE-104BTi. * 5 Zobrazeno jen, když je SUBWOOFER ON. * 6 Pouze CDE-102Ri/CDE-103BT. * 7 Odkaz Příjem RDS Regionálních Stanic (strana 10). * 8 Odkaz PI SEEK Nastavení (strana 10). 3 Pro změnu nastavení otočte Otočným voličem (např. zvolte SUBW ON nebo SUBW OFF.) 16-CZ

19 BLUETOOTH Nastavení Nastavení BLUETOOTH Spojení (BT IN) Pomocí BLUETOOTH technologie, lze připojit hands-free volání prostřednictvím BLUETOOTH-vybaveného telefonu. Položka nastavení: BT IN Obsah nastavení: BT ADAPTER *1 / BT OFF *1 BT ADAPTER: CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri *2 *3 : U volitelného BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) proveďte toto nastavení pro použití BLUETOOTH funkce. Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu zařízení. BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT). ADAPTER pokud BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) je zapojen. CDE-113BT/CDE-114BTi: Nastav ADAPTER pokud používáte funkci BLUETOOTH. podrobnosti viz: BLUETOOTH Nastavení *1 CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri, má zákl. nastavení BT ADAPTER. CDE-113BT/CDE-114BTi, má zákl nastavení BT OFF. *2 Je-li připojen BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT), lze použít tlačítko příjem *3 Je-li telefon kompatibilí s funkcí hlasové volby, lze ji použít. BT OFF: CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri: Nastav OFF není-li BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) připojrn. CDE-113BT/CDE-114BTi: Nastav OFF není-li BLUETOOTH funkce použita. Přizpůsobení zvuku Nastavení úrovně zdrojového signálu Lze upravit rozdíly v hlasitosti mezi CD a FM rádiem, jsou-li příliš velké. Položka nastavení: FM-LEVEL Obsah nastavení: FM-LV HI (základní) / FM-LV LOW Subwoofer On a Off Je-li připojen subwoofer, můžete nastavit jeho hlasitost. 1 V normálním režimu stlač Rotary encoder (AUDIO) opakovaně, k výběru SUBWOOFER režimu. 2 Nastavte hlasitost otáčením Rotary encoderu. Položka nastavení: SUBWOOFER Obsah nastavení: SUBW ON (Základní nastavení) / SUBW OFF SUBW ON: ON pokud zapnete subwoofer. SUBW OFF: OFF pokud subwoofer vypnete. Nastavení Subwoofer Systému Zvolte, zda SYS 1 nebo SYS 2 pro požadovaný subwoofer effect. Položka nastavení: SUBW SYS Obsah nastavení: SUBW SYS 1 (zákl. nastavení) / SUBW SYS 2 SUBW SYS 1: Úroveň subwooferu se mění podle hlasitosti. SUBW SYS 2: Úroveň subwooferu není závislá na hlasitosti. I při slabém zvuku je subwoofer stále slyšet. Barevné nastavení Změna barvy podsvícení (CDE-112Ri/ CDE-113BT) Položka nastavení: ILLUMINATI Obsah nastavení: ILUM TYPE1 (základ) / TYPE2 /TYPE3 / TYPE4 TYPE1 : Základní 4 modré, ostatní červené TYPE2 : Základní 4 zelené, ostatní zelené TYPE3 : Základní 4 jantarové, ostatní červené TYPE4 : Základní 4 červené, ostatní červené Typ posuvu na displeji Zvolte ze dvou metod. Položka nastavení: SCROLLTYPE Obsah nastavení: SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (základ) SCR TYPE1: Z prava do leva po jednom znaku SCR TYPE2: Z leva do prava po jednom znaku. Nastavení posuvu (TEXT SCR) Položka nastavení: TEXT SCR Obsah nastavení: SCR AUTO / SCR MANU (základ) SCR AUTO: CD text informace, textové informace o složce a souboru jména a tagy jsou vypisovány automaticky. SCR MANU: Displej je vypsán při změně disku, 17-CZ

20 Nastavení typu procházení SCROLL TYPE1 / SCROLL TYPE2 (Základní nastavení) Zvolte ze dvou metod procházení. Zvolte preferovaný typ. SCROLL TYPE1: Znaky budou posouvány z prava do leva po jednom. SCROLL TYPE2: Slova jsou tvpořena zleva do prava po jednom znaku. Když se displej zaplní, je smazán a zbývající slova se zobrazí stejným způsobem dokud se nezobrazí všechny. Nastavení procházení (TEXT SCROLL) SCROLL AUTO / SCROLL MANU (Základní nastavení) Tento CD přehrávač může procházet názvy disků a skladeb na CD-TEXT discích, stejně tak informace z MP3/WMA/AAC souborů, složek a tagů. SCROLL AUTO: CD text informatce, textová informace o složce a názvech souborů a tagů jsou procházeny automaticky. SCROLL MANU: Displej je procházen když je založeno CD nebo se mění skladby, apod. Externí Zařízení Připojení k externímu zesilovači POWER IC ON (Základní nastavení) / POWER IC OFF Pokud je připojen externí zesilovač, můžete vylepšit zvuk odpojením napájení vestavěného zesilovače. POWER IC OFF : Užijte tento režim když použijete výstup line out k připojení k zesilovači. Vnitřní zesilovač bude vypnut a nebude ovládat reproduktory. POWER IC ON : Zesilovač Zesilovač Přední levá Přední pravá Zadní levá Zadní pravá Reproduktory jsou ovládány vestavěným zesilovačem. Nastavení jazykových fontů LANGUAGE 1 (Základní nastavení) / LANGUAGE 2 / LANGUAGE 3 Může být zvoleno ze tří typů fontů. LANGUAGE 1: Normální font LANGUAGE 2: Euvropský font LANGUAGE 3: Ruský font Předvádění DEMO ON / DEMO OFF (Základní nastavení) Tato jednotka má možnost předvádění možností displeje. K ukončení Demo režimu, nastavte DEMO OFF. MP3/WMA/AAC Přehrávání MP3/WMA/AAC Data (PLAY MODE) CD-DA (Základní nastavení) / CD-DA&MP3 Reproduktor Pravý přední Reproduktor Pravý zadní Reproduktor Levý zadní Reproduktor Levý přední Reproduktory Přední pravý Pravý zadní Zadní levá Přední levá Tato jednotka dokáže přehrát CD s obojím - CD i MP3/WMA/AAC daty (vytvořené v CD formátu (CD Extra)). I když v některých případech může být s CD Extra potíž. V tomto případě lze zvolit přehrávání samostatné stopy obsahující CD data. Pokud disk obsahuje oboje CD i MP3/WMA/AAC data, přehrávání začne od CD dat na disku. Při nastavení POWER IC na OFF neprodukuje jednotka žádný zvuk CD-DA : Pouze CD data v Session 1 lze přehrát CD-DA&MP3 : CD data, MP3/WMA/AAC soubory ve smíšeném, režimu a multi-session disky lze přehrávat Proveďte toto nastavení před vložením disku. Pokud byl disk již vložen, vyndejte ho. 18-CZ

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Než začnete přístroj používat

Než začnete přístroj používat VIGYÁZAT Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, abyste vždy slyšeli

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete s updatem. Požadavky Počítač s Windows 7 a bluetooth

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES WORLD OF NEW NOLOGIES NAI CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více