CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM"

Transkript

1 PRO POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH CZ R CD Receiver CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM (CDE-114BTi/CDE-113BT) (CDE-112Ri/CDE-111R/RM) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Výhradní distributor v ČR PERFECT SOUND s.r.o. Leopoldova Praha 4 - Chodov tel./fax: Záruční Servis Car - Audio V Korytech 972/ Praha 10 - Strašnice mob: +420/ tel: +420/ fax: +420/ Designed by ALPINE Japan Z50-A

2

3 Obsah Provozní instrukce VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ... 3 UPOZORNĚNÍ... 3 Začínáme Seznam příslušenství...6 Zapínání On a Off...6 Volba zdroje signálu...6 Nasazení a vyjmutí čelního panelu...6 Vyjmutí...6 Nasazení...6 První zapnutí systému...6 Nastavení hlasitosti...7 Nastavení stmívání (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi only)...7 Rádio Poslech rádia...7 Manuální přednastavení stanic...7 Automatické ladění stanic...8 Ladění na předvolby...8 RDS Nastavení režimu RDS a příjmu RDS Stanic...8 Vyvolání přednastavených RDS stanic...8 Příjem RDS Regionálních Stanic...9 PI SEEK Nastavení...9 Příjem dopravního hlášení...9 Příjem dopravního hlášení Během přehrávání CD nebo Rádia...9 Zobrazení Radio Textu...9 CD/MP3/WMA/AAC Přehrávání Opakované přehrávání M.I.X. (náhodný výběr) Vyhledávání CD Textu Vyhledávání složky/souboru (u MP3/ WMA/AAC) Režim vyhledávání složky Režim vyhledávání souborů Rychlé vyhledávání O MP3/WMA/AAC ČESKY Terminologie...13 Nastavení zvuku Nastavení Subwoofer Level/Bass Level/Treble Level/Balance (mezi Left a Right)/Fader (mezi Front a Rear)/Defeat...13 Nastavení Bass/Treble/High Pass Filter...13 Nastavení Bass Control...14 Nastavení Bass Centre Frequency...14 Nastavení Bass Šířka pásma...14 Nastavení Bass Úrovně...14 Nastavení Treble Control...14 Nastavení Treble Centre Frequency...14 Nastavení Treble Úrovně...14 Nastavení High Pass Filtru...14 Nastavení Loudness On/Off...14 Ostatní Funkce Zobrazení Textu...15 O indikačním displeji...15 O Textu...15 Použití předního AUX Input Terminálu (CDE- 112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi pouze)...15 NASTAVENÍ Nastavení...16 BLUETOOTH nastavení...17 Nastavení BLUETOOTH spojení (BT IN)...17 Přizpůsobení zvuku...17 Nastavení úrovně zdrojů...17 Subwoofer On a Off...17 Nastavení Subwoofer Systému...17 Vizuální přizpůsobení...17 Změna barvy podsvícení (CDE-112Ri/ CDE-113BT pouze)...17 Nastavení typu posuvu...17 Nastavení posuvu (TEXT SCR)...17 Demo...18 Nastavení jazyka (LANGUAGE)...18 MP3/WMA/AAC...18 Přehrávání MP3 Dat (PLAY MODE)...18 Externí Zařízení...18 Ladění Mute režimu On/Off (INT MUTE)...18 Připojení externího zesilovače (POWER IC) 18 Nastavení AUX+ SETUP režimu...19 Nastavení AUX NAME režimu (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi pouze)...19 BLUETOOTH (CDE-113BT/ CDE-114BTi pouze) Nastavení před použitím...19 O BLUETOOTH CZ

4 Obsah Česky Před použitím funkce Hands-free Jak zapojit BLUETOOTH compatibilní zařízení (Párování) BLUETOOTH Nastavení BLUETOOTH Nastavení Nastavení BLUETOOTH Zařízení...20 Nastavení režimu hledání...20 Nastavení automatického příjmu hovorů (Auto Answer)...20 Vymazání BLUETOOTH zařízení ze seznamu..21 Zobrazení názvu operátora...21 Nastavení hlasitosti vstupního mikrofonu 21 Volba výstupního reproduktoru...21 Zobrazení verze firmwaru...21 Aktualizace firmwaru...21 Hands-Free ovládání telefonu O Hands-Free telefonování Přijetí hovoru Zavěšení telefonu Opakované vytáčení Volání Vytočení telefonu z historie volaných...22 Vytočení telefonu z historie příchozích...22 Vytočení telefonu z historie zmeškaných 22 Vytočení telefonu ze seznamu...22 Hlasová volba Nastavení hlasitosti při příjmu hovoru Přepínání hovorů USB Paměť (volitelné) Přehrávání MP3/WMA/AAC souborů z USB paměti (volitelné) Připojení USB paměti (volitelné) Připojení USB Paměti Odpojení USB Paměti O MP3/WMA/AAC souborech z USB iphone/ipod (volitelné) Připojení iphone/ipod Přehrávání Vyhledávání požadované skladby Rychlé vyhledávání Přímé vyhledávání Výběr Playlist/Artist/Album/Genre/Composer.26 Náhodný výběr (M.I.X.) Opakované přehrávání Zobrazení Textu Informace V případě potíží...27 Základní...27 Rádio...27 CD...27 MP3/WMA/AAC...27 Audio...27 ipod...27 Indikace CD Přehrávače...27 Indikace USB Paměti...28 Indikace ipod Režimu...28 BLUETOOTH Režimu...28 Indikace všech režimů...29 Specifikace...29 Instalce a Zapojení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Instalace...31 Vyjmutí...31 Montáž mikrofonu (CDE-113BT/ CDE-114BTi pouze)...31 Zapojení CZ

5 Provozní instrukce VAROVÁNÍ VÝSTRAHA Tento symbol znamená důležité instrukce. Jejich zanedbání může způsobit vážné zranění nebo smrt. NEAKTIVUJTE ŽÁDNOU FUNKCI, KTERÁ ZABERE VAŠÍ POZORNOST BĚHEM ŘÍZENÍ VOZIDLA. Jakákoliv funkce, která vyžaduje vaší zvýšenou pozornost musí být aktivována až po úplném zastavení vozidla. Před aktivací této funkce vždy zastavte vozidlo na bezpečném místě. Porušení tohoto pravidla může způsobit nehodu. HLASITOST VŽDY NASTAVTE TAK ABYSTE PŘI ŘÍ- ZENÍ STÁLE SLYŠELI ZVUKY ZVENKU VOZIDLA. Nadměrná hlasitost, která zakryje zvuky jako sirény záchranných vozidel nebo výstražné dopravní zvuky může být nebezpečná a může způsobit nehodu. POSLECH PŘÍLIŠ HLASITÉ HUDBY VE VOZIDLE MŮŽE TAKÉ ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ SLUCHU. NEROZEBÍREJTE A NEUPRAVUJTE. Toto může způsobit nehodu, požár nebo elektrický šok. POUŽIJTE POUZE VE VOZIDLECH S 12V - KOSTROU (Pokud si nejste jisti, prověřte u dealera.) Zanedbání tohoto pokynu může způsobit požár apod. UDRŽUJTE MALÉ PŘEDMĚTY JAKO BATERIE Z DOSAHU DĚTÍ. Jejich spolknutí může způsobit vážné zranění. Při spolknutí ihned navštivte lékaře. PŘI VÝMĚNĚ POJISTEK POUŽIJTE VŽDY SPRÁV- NOU HODNOTU Zanedbání tohoto pokynu může způsobit elektrický šok. NEZAKRÝVEJTE VENTILÁTORY A CHLADIČE. Toto může způsobit přehřátí a požár. VAROVÁNÍ Tento symbol znamená důležité instrukce. Jejich zanedbání může způsobit zranění nebo poškození majetku. KDYŽ SE VYSKYTNE PROBLÉM OKAMŽITĚ VYPNĚTE. Zanedbání tohoto pokynu může způsobit osobní zranění nebo poškození produktu. Předejte zařízení vašemu dealerovi nebo nejbližšímu servisu k opravě. PREVENCE Čištění produktu Pro pravidelné čištění použijte měkký suchý hadřík. Pro větší nečistoty namočte hadřík pouze vodou. Vše ostatní může poškodit povrch nebo plasty. Teplota Zajistěte aby teplota ve vozidle byla v rozmezí +60 C (+140 F) a 10 C (+14 F) než začnete zařízení používat. Kondenzační vlhkost Díky kondenzaci můžete zaznamenat kolísání přehrávání CD Pokud toto nastane, vyjměte CD a vyčkejte asi hodinu než jednotka vyschne. Poškozený Disk Nenechávejte přehrávat prasklé, poškrábané nebo poškozené disky. Toto může poškodit mechaniku. Údržba Pokud se vyskytne problém, nesnažte se opravovat jednotku sami. Odneste ji vašemu dealerovi nebo nejbližšímu servisu k opravě. Nikdy se nepokoušejte o následující Nezadržujte nebo nevytahujte disk, když je mechanikou vtahován dovnitř. Nepokoušejte se disk zasunout do jednotky, když je zařízení vypnuto POUŽIJTE PRODUKT PRO MOBILNÍ 12V APLIKACE. Použití pro jiné než předepsané aplikace může způsobit požár, elektrický šok nebo jinou újmu. NESTRKEJTE RUCE, PRSTY NEBO CIZÍ PŘEDMĚTY DO VSTUPNÍCH SLOTŮ NEBO OTVORŮ. Toto může způsobit zranění nebo poškození produktu. 3CZ

6 Vkládání Disků Váš přehrávač je schopen přehrát pouze jeden disk najednou. Při vkládání disku se ujistěte, že disk je potiskem nahoru. Pokud umístíte disk nesprávně, zobrazí ser ERROR. Pokud nápis ERROR nezmizí i po správném vložení disku, zmáčkněte tlačítko RESET úzkým předmětem jako propiska apod. Při přehrávání disku za jízdy po velmi hrbolaté cestě může dojít k přeskakování. Toto disk nepoškrábe ani nepoškodí přehrávač. Nové Disky Nápis ERROR se zobrazí pro zamezení přetížení pokud je zasunut disk nesprávně nebo nemá správné rozměry. Pokud je disk vysunut ihned po vložení, zkontrolujte prstem jeho hrany po obvodu a vnitřní výřez. Pokud ucítíte nerovnosti, odstraňte je propisovačkou nebo kulatým pilníčkem, pak zasuňte disk znovu. Umístění instalace Ujistěte se, že vmístě instalace nebude přístroj vystaven: Přímému slunci a žáru Vysoké vlhkosti a vodě Nadměrné prašnosti Nadměrným vibracím Správné zacházení Nepohazujte disk, dávejte pozor abyste na něm nenechali otisky prstů, nelepte na disk izolepu nebo samolepící štítky. Nepopisujte jej. SPRÁVNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ Vnitřní výřez Centre Hole Nový Disk Nerovnosti Obvod (Nerovnosti) Disk s nestandartního rozměru V tomto přístroji používejte pouze disky standartních rozměrů. Nikdy nepouživejte specielní disky, které nejsou kotoučem. Jejich použití může poškodit mechaniku. Čištění Disku Otisky prstů, prach nebo špína na povrchu disku můžou způsobit jeho přeskakování. Pro běžné očištění použijte měkký hadřík a čistěte od středu ven. Pokud je disk silně znečištěn použijte jemný neutrální čistící prostředek. Média, která lze přehrát Následující tabulka ukazuje, které disky lze přehrát na kterém modelu. CD CD-TEXT MP3 WMA AAC CDE-111R X X X CDE-111RM X X X CDE-112Ri X X X X X CDE-113BT X X X X X CDE-114BTi X X X X X Příslušenství Disku Na trhu je mnoho dostupných ochranných prostředků a pomůcek pro ochranu a zkvalitnění čtení disku. Každopádně většina z nich zvýší tloušťku nebo průměr disku. Toto může způsobit poškození přístroje. Používání tohoto příslušenství v CD přehrávačích ALPINE nedoporučujeme. Use only compact discs with the label side showing the CD logo marks below. Průhledná fólie Stabilizátor Při použití neznačkových disků nelze zajistit správný výkon Při zacházení s kompaktními disky (CD/CD-R/CD-RW) Se nedotýkejte povrchu. Nevystavujte disk přímému slunci. Nepolepujte samolepkami nebo štítky. Očistěte disk, pokud je zaprášen. Ujistěte se, že hrany disku nejsou oštípané. Nepouživejte příslušenství k ochraně a zlepšení disku. Nenechávejte disk v autě dlouhodobě. Nikdy disk nevystavujte přímému slunci. Horko a vlhkost mohou disk poškodit a již jej nebudete moci použít. 4CZ

7 Zákazníkům používajícím CD-R/CD-RW Pokud nelzecd-r/cd-rw přehrát, ujistěte se, zda byla při záznamu uzavřena poslední stopa. Pokud je třeba, CD-R/CD-RW finalizujte a znovu zkuste O médiích, která lze přehrávat Následující tabulka ukazuje, které disky lze na kterých modelech přehrát. Používejte pouze disky, kteé jsou označeny tímto CD logem. Při použití nespecifikovaných nosičů nemůže být zaručena správná kvalita přenosu Lze přehrát pouze CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD- ReWritable) které byly nahrány na audiozařízeních. Také lze přehrát CD-R/CD-RW obsahující MP3 formátované soubory Některé z následujících CD nemusí na těchto přístrojích hrát: Kazová CD, ohmataná CD, CD vystavená vysokým teplotám nebo slunci (např. zapomenutá v autě nebo přístroji), CD nahrané v nestabilních podmínkách, CD kde došlo k chybě v záznamu nebo nebyl dokončen, chráněná CD která neodpoprůmyslovému CD standartu. Použijte disky s MP3 soubory odpovídajícího formátu pro toto zařízení viz. str ROM data jiná než audio soubory na disku nebudou při přehrávání vydávat zvuk. Ochrana USB terminálu K USB terminálu na přehrávači mohou být připojeny pouze Flash paměťová zařízení. Připojení jiných USB jednotek nezaručí správný přenos. USB hub není podporován. Nepřipojujte USB paměť širší než 20mm. Zabraňte zapojení USB společně s AUX. Když je zapojena USB paměť, vyčuhuje z jednotky a může být nebezpečná při řízení. Použijte USB kabel a zapojte ji bezpečně. V závislosti na použité USB paměti nemusí zařízení nebo některé jeho funkce fungovat. Audio formát, který lze zpracovat na tomto zařízení je Artist/song name, apod., mohou být zobrazeny, nicméně znaky nemusí být zobrazeny správně. MP3/WMA/AAC. UPOZORNĚNÍ Alpine nanase žádnou odpovědnost za ztrátu dat, apod., ani, když ke ztrátě dojde při používání tohoto produktu. Zacházení s USB Pamětí K prevenci selhání nebo poškození dbejte následujících. Důkladně pročtěte manuál k USB paměti. Nedotýkejte se rukou nebo kovem terminálů. Nevystavujte USB paměť nadměrným otřesům. Neohýbejte, neupravujte, nerozebírejte. Zabraňte používání a skladování v následujících podmínkách: Kdekoliv v autě vystavené přímému slunci a vysokým teplotám. Kdekoliv, kde hrozí vysoká vlhkost a jsou obsaženy oxidační látky. Upevněte USB paměť na místo kde nebude překážet řidiči. USB paměť může ve vysokých nebo příliš nízkých teplotách selhat. USB flash paměť podporuje pouze 512 nebo 2,048 bytů na sektor. Používejte pouze certifikovanou USB paměť. Pamatujte, že i certifikovaná jednotka může selhat nebo nepracovat správně v závislosti na svém typu nebo stavu. Funkce USB paměti není zaručena. Používejte ji podle podmínek ujednání. Podle nastavení typu paměti a kódování softwaru nemusí zařízení přehrávat a nebo zobrazovat správně. Soubor, který je chráněn púroti kopírování nemůže být přehrán. USB jednotce může trvat nějakou dobu nž bude přehrána. Pokud je na jednotce zvláštní soubor, jiný než audio, může nějakou chvíli trvat než bude přehrána nebo načtena. Zařízení je schopno přehrát mp3, wma nebo m4a soubory. Nepřidávejte výše uvedené soubory k jiným než audiodatům, jiné soubory nebudou rozeznány. Vzniklý šum nebo hluk může způsobit poškození reproduktorů. Důležitá data je doporučeno zálohovat na osobním počítači. Neodpojujte USB jednotku během přehrávání, před vyjmutím přepněte zařízení na jiný zdroj signálu, pak odpojte USB jednotku. Tento postup ochrání USB proti poškození paměti. Windows Media a Windows logo jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. ipod je obchodní známka Apple Inc., registrovaná v USA a ostatních zemích. iphone je obchodní známka of Apple Inc. Made for ipod znamená, že zařízení bylo zkonstruováno pro spojení s ipodem a bylo certifikováno výrobcem k plnění standartů provedení Apple. Works with iphone znamená, že elektronické příslušenství bylo zkonstruováno k propojení s iphonem a bylo certifikováno výrobcem ke splnění standartů Apple. Apple není odpovědný za provoz tohoto zařízení a jeho plnění bezpečnostních a regulačních podmínek. Slovní značka Bluetooth a loga jsou vlastněny Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich využití u Alpine Electronics, Inc. je na základě licence. Další obchodní značky a obchodní jména jsou majetkem jim příslušných vlastníků. MPEG Layer-3 technologie kódování audio je licencí Fraunhofer IIS a Thomson. Dodávka tohoto zařízení, vyjadřuje licenci k soukromému, nekomerčnímu využití a nezahrnuje licenci ke komerční aplikaci a využití k jakémukoliv komerčnímu přenosu či vysílání (satelit, kabel nebo další média), vysílání/streamování do internetu, intranetu, lokálních a jiných sítí jako například rádio na objednávku, placené služby apod. Pro takové provozování je potřeba zvláštní licence. Detaily naleznete na 5-CZ

8 Začínáme SOURCE/ Otočný volič Vyjmutí a nasazení předního Panelu Vyjmutí 1 Vypněte zařízení. 2 Ztlačte (Release) ve spodní levé části čelního panelu, panel vyskočí. 3 Vycvakněte levou stranu panelu a vytáhněte.. FUNC./SETUP * Ilustrace je k CDE-104BTi. 6/DIMMER Seznam Příslušenství Hlavní jednotka...1 Napájecí kabel...1 FULL SPEED Propojovací kabel (pouze CDE-102Ri/ CDE-104BTi)... 1 Mikrofon (4m) (pouze CDE-103BT/CDE-104BTi)...1 Montážní obal...1 Přenosný obal...1 Gumové víčko...1 Imbusový šroub...1 Šroub (M5 8)...4 Uživatelský manuál... 1 set Zapínání a vypínání On a Off Zmáčkněte /SOURCE k zapnutí zařízení Zařízení může být zapnuto stiskem jiného tlačítka krom a (Release). Ztlačte a držte SOURCE/ déle než 2 sekundy k zapnutí nebo vypnutí jednotky. Při prvním spuštění zařízení začne hlasitost na úrovni 12. Volba zdroje 1 Stlačte SOURCE ke změně zdroje. TUNER -- DISC -- USB AUDIO --ipod *1 /AUX+ *2 --- BT AUDIO *3 --- AUX *4 --- TUNER *1 Pouze, je-li připojen iphone/ipod a AUX+ SETUP is je OFF. *2 Zobrezeno pouze, je-li AUX+ SETUP na ON. *3 Pouze u CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri a BT IN je nastaveno na BT ADAPTER. *4 Viz. Použit předního AUX Input Terminálu (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi pouze). Při běžném provozu může být panel horký (zvláště terminál konektorů v zadní části panelu). Toto není závada. Pro ochranu proti poškození panel uložte do přenosného obalu. Panel nevyjímejte násilím, mohli byste jej poškodit. Nasazení 1 Vsaďte pravou stranu čelního panelu do hlavní jednotky. Vsaďte žlábek panelu podle obrázku. 2 Zatlačte levou část panelu do hlavní jednotky a pevně ji zaklapněte. Před nasazením panelu se ujistěte, že konektory a terminál nejsou zašpiněny a zaprášeny a panelu nic nebrání v zaklapnutí. Panel nasazujte opatrně a držte jej za strany abyste nezmáčkli omylem nějaké tlačítko. První spuštění systému Před prvnín spuštěním systému zmáčkněte tlačítko RESET, zmáčkněte jej také po výměně baterie apod.. 1 Vypněte zařízení. 2 Vyjměte čelní panel. 3 Zmáčkněte propiskou nebo tenkým předmětem tlačítko RESET podle obrázku tlačítko RESET 6-CZ

9 První spuštění Systému Při prvním spuštění systému, výměně baterie apod. ztlačte tlačítko RESET. 1 Vypněte jednotku. 2 Ztlačte (OPEN) k odklopení panelu a pak jej vyjměte. 3 Ztlačte RESET pomocí propisky nebo jiného špičatého předmětu. Rádio SOURCE/? BAND/TA FUNC./SETUP?? TUNE/A.ME Preset tlačítka (1 až 6) Poslech Rádia RESET tlačítko Nastavení hlasitosti Otáčejte Rotary encoder Nastavení Dimmer 1 Ztlačte F/SETUP, rozsvítí se indikátor. 2 Ztlačte 6/DIMMER opakovaně k výběru DIMMER režimu. DIMMER AUTO DIMMER ON DIMMER OFF DIMMER AUTO DIMMER AUTO režim: Ztlumí podsvícení jednotky se zapnutím hlavních světel. Toto nastavení je vhodné, pokud máte pocit oslnění jasným podsvětlením jednotky. DIMMER ON režim: Nechá podsvětlení jednotky ztmavené. DIMMER OFF režim: Nechá podsvětlení jednotky jasné. 3 Ztlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. Nastavujte jas dokud indikátor svítí. Pokud během 10 sec. neprovedete operaci indikátor zhasne. 1 Stlačte SOURCE/ k výběru režimu TUNER. 2 Stlačte BAND/TA opakovaně dokud se nezobrazí požadované pásmo. F1 (FM1) F2 (FM2) F3 (FM3) MW LW F1 (FM1) 3 Stlačte TUNE/A.ME k volbě režimu ladění. DX SEEK (Distance mode) SEEK (Local mode) OFF (Manual mode) DX SEEK Základní režim je Distance mode. Distance mode: Oboje - slabé i silné stanice jsou laděny v režimu aut. ladění (Automatic Seek Tuning). Local mode: Pouze silné stanice budou vybírány v režimu aut. ladění (Automatic Seek Tuning). Manual mode: Frekvence je laděna manuálně (Manual tuning). 4 Stlačte či k naladění požadované stanice. Podržením či se frekvence budou měnit plynule. Manuální předvolení Stanic 1 Zvolte vysílací pásmo a nalaďte požadovanou stanici kterou chcete uložit do paměti. 2 Stlačte a držte alespoň 2 sekundy jedno z tlačítek předvolby (1 až 6) pod nějž chcete zvolenou stanici uložit. Zvolená stanice je uložena. Displej zobrazí pásmo a frekvenci uložené stanice. Celkem lze uložit 30 stanic (6 stanic pro každé pásmo FM1, FM2, FM3, MW a LW). Pokud uložíte stanici do předvolby, kde již byla uložena stanice, bude záznam přepasán novou volbou. Pokud indikátor svítí, zhasněte jej Stlačením F/SETUP, potom můžete operaci provést. 7-CZ

10 Automatické přednastavení stanic 1 Stlačte BAND/TA opakovaně, dokud se nezobrazí požadované pásmo. 2 Stlačte a držte TUNE/A.ME alespoň 2 sekundy. Frekvence na displeji se bude automaticky měnit, dokud bude automatická paměť vyhledávat. Tuner automaticky vyhledá a uloží 6 silných stanic ve zvoleném pásmu. Stanice budou uloženy pod tlačítka 1 až 6 podle síly signálu. RDS Rotary encoder BAND/TA FUNC./SETUP Je-li naladěno, tuner začne přehrávat stanici uloženou pod předvolbou č.1. Pokud nejsou uloženy žádné stanice, tuner se vrátí na původní stanici, která byla zvolena. /SOUND /ENT VIEW Ladění Předvolených Stanic 1 Stlačte BAND/TA opakovaně, dokud se nezobrazí požadované pásmo. 2 Stlačte kterékoliv z tlačítek předvolby (1 až 6), k němuž je přiřazena požadovaná stanice. Displej zobrazí Pásmo/číslo předvolby a frekvenci zvolené stanice. Je-li indikátor rozsvícen, zhasněte jej stlačením F/SETUP, a pak můžete pokračovat v operaci. Nastavení RDS Příjmu a Příjem RDS Stanic RDS (Radio Data System) je radio informační systém užívající 57 khz subpřenos FM vysílání. RDS umožní příjem škály různých informací jako např. Dopravní informace, názvy stanic a automatické přeladění na stanici se stejným obsahem programu vysílání. 1 Stlačte F/SETUP, takže se indikátor rozsvítí. 2 Stlačte 1 AF k aktivaci RDS režimu. 3 Stlačte či k naladění požadované RDS stanice. 4 Ztlačte 1 AF znovu k deaktivaci RDS režimu. 5 Stlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. Je-li PTY31 (Emergency Broadcast) - Bezpečnosní vysílání zapnuto na ON, bude při vysílání zobrazeno ALARM. Nastavujte jednotku dokud indikátor svítí. Pokud neprovedete po dobu 10 sekund indikátor zhasne. RDS digitální data zahrnují následující: PI Identifikace Programu PS Název služby AF Seznam Alternativních Frequencí TP Dopravní Program TA Dopravní Oznámení EON Enhanced Other Networks Vyvolání Přednastavené RDS Stanice 1 Stlačte F/SETUP až se rozsvítí indikátor. 2 Stlačte 1 AF k aktivaci RDS režimu. 3 Stlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. 8-CZ

11 4 Počkejte až zhasne zhasne a potom, stlačte tlačítko předvolby kde je naladěna RDS stanice. Pokud má stanice slabý signál, bude naladěna stanice se stejným programem ze seznamu AF - alternative frequency. 5 Pokud stanici ani alternativy ze seznamu AF nelze najít: Pokud PI SEEK nastavení je on (viz. PI SEEK nastavení Jednotka hledá znovu podle seznamu PI (identifikace programu). Příjem RDS Regionálních (Local) Stanic 1 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy aktivaci SETUP režimu. 2 Otáčejte Rotary encoder k volbě RDS REGIONALrežimu, a pak stlačte /ENT. 3 Otáčejte Rotary encoder K volbě ON nebo OFF. V OFF režimu jednotka přijímá související lokální RDS stanice. 4 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k návratu do normálního režimu. Stlač /SOUNDk návratu do předchozího. Pokud po dobu 60 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se normální režim automaticky. PI SEEK Nastavení 1 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k aktivaci SETUP režimu. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru PI SEEK režimu a pak stlačte /ENT. 3 Otáčejte Rotary encoder k výběru ON nebo OFF. 4 ZSlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k návratu do normálního režimu. Ztlač SOUND k návratu do předchozího režimu. Pokud po dobu 60 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se jednotka do normálního režimu automaticky. Příjem Dopravních Informací 1 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy až se rozsvítí TA indikátor. 2 Stlačte či k volbě požadované stanice s Dopravním vysíláním. Pokud je naladěna stanice s Dopravním vysíláním, zobrazí se indikátor TP. Dopravní informace jsou přehrány pouze, když jsou vysílány. Pokud nejsou dopravní informace vysílány, je jednotka v režimu standby. Pokud je vysíláno dopravní hlášení jednotka jej automaticky přijme a na 5 sekund se zobrazí TRF-INFO. Když vysílání zkončí, jednotka se vrátí do režimu standby. Pokud signál dopravního vysílání spadne, jednotka zůstane na příjmu ještě 1 minutu. Pokud signál zeslábne na delší dobu než 1 minutu, začne indikátor TA blikat. Pokud nechcete poslouchat přijímanou dopravní informaci, lehce ztlač BAND/TA k přeskoku této informační zprávy. Režim TA zůstane v nastavení ON pro příjem dalších dopravních informačních hlášení. Pokud během hlášení změníte hlasitost, bude uložena pro příjem příští informace. Během příjmu dalšího hlášení bude hlasitost upravena podle nového nastavení. V TA režimu vybírá SEEK ladění pouze TP stanice. Příjem Dopravní Informace Během Přehrávání CD nebo Rádia 1 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy až se rozsvítí indikátor TA. 2 Stlačte či k volbě stanice s dopravními informacemi. Začne-li dopravní hlášení je automaticky ztlumeno přehrávání CD nebo FM vysílání. Když vysílání skončí, vrátí se přehrávání původního média. Pokud nemůže být dopravní informace přijata: V CD režimu: Pokud nemůže být TP signál dosažen, zvolí se automaticky jiná stanice s TP vysíláním. Receiver je vybaven funkcí EON (Enhanced Other Networks) se schopností načíst alternativní frekvence se stejným vysíláním z AF seznamu. EON se rozsvítí, pokud je RDS EON vysílání zachyceno. Pokud stanice nevysílá Dopravní informace, receiver automaticky naladí patřičnou stanici s tímto vysíláním pokud se objeví. 3 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy k k deaktivaci režimu Traffic Information. TA indikátor zhasne. 9-CZ

12 Zobrazení Radio Textu Textové zprávy z vysílání mohou být zobrazeny na displeji. CD/MP3/WMA/AAC Ztlačte VIEW během příjmu FM v radio režimu k volbě Radio Text display. Displej se změní po každém zmáčknutí tlačítka. Pokud je k dispozici PS (Programme Service Name): PS (Programme Service Name)* RADIO TEXT PS (Programme Service Name) Rotary encoder SOURCE/? 1 /AF * Ztlačte a držteview alespoň 2 sec, pokud je zobrazeno PS v režimu rádio, na 5 sekund se zobrazí frekvence. Pokud není k dispozici PS (Programme Service Name): FREQUENCY RADIO TEXT FREQUENCY Displej zobrazí na pár sekund WAITING, potom začne vypisovat textovou zprávu. Pokud není žádná zpráva nebo ji jednotka nemůže přijmout, zobrazí se NO TEXT. /ESC / /SOUND * Přehrávání /ENT Následující tabulka označuje, které disky lze přehrávat na modelech. CD CD-TEXT MP3 WMA AAC CDE-111R X X X CDE-111RM X X X CDE-112Ri X X X X X CDE-113BT X X X X X CDE-114BTi X X X X X 1 Vsuňte disk popisem nahoru. Bude automaticky vtažen do jednotky. Poznámka Je-li disk už uvnitř, stlačte SOURCE pro nastevení režimu CD 2 Během přehrávání MP3/WMA/AAC ztlačte či k volbě požadované složky. Stlačení a držení či bude měnit složky plynule. 3 Stlačte či k volbě stopy (souboru). Návrat na začátek stopy (souboru): Stlačte. 4 K přerušení přehrávání stlač /. Stlačení / znovu obnoví přehrávání. 5 Stlačte k vysunutí disku. 10-CZ

13 Opakované přehrávání Stlačte 4 k opakovanému přehrávání aktuální skladby. Skladba/soubor budou přehrávána opakovaně. Stlačte 4 k volbě Off pro deaktivací opakovaného přehrávání. * opakuje pouze skladbu jsou opakovány pouze skladby ze souboru Vyhledávání jména složky/souboru (týká se MP3/WMA/AAC) Během přehrávání můžete vyhledávat soubory/složky podle jména. 1 Během MP3/WMA/AAC přehrávání stlačte /ESC k aktivaci režimu vyhledávání. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru Folder Name File Name režimu vyhledávání a pak Stlačte / ENT. M.I.X. (Náhodný výběr) Stlačte 5 v režimu přehrávání nebo pauzy. Soubory na disku budou přehrávány náhodně. Ke zrušení znovu ztlačte 5. CD režim : : Soubory jsou přehrávány náhodnou sequencí. : Soubory ze složky jsou přehrávány. náhodně. : soubory jsou náhodně přehrávány Vyhledávání názvu složky 3 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované složky. 4 Stlačte a držte /ENT alespoň 2 sekundy k prehrání první skladby ve zvolené složce. Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy ke zrušení režimu vyhledávání. Pokud po dobu 30 sec neprovedete žádnou operaci, režim se zruší sám. Pro vyhledávání souborů v režimu Folder Name Search ztlačte /ENT. Soubory ve složce bude možno vyhledávat. Stlač /ESC to k opuštění v kroku 3. Kořenová složka Disku bude zobrazena jako. Pokud provedete vyhledávání v režimu M.I.X. play, M.I.X. režim bude zrušen. Režim vyhledávání názvu souborů Vyhledávání CD Textu Na discích s CD Textem mohou být skladby vyhledávány pomocí jejich názvů. Na discích bez CD Textu je vyhledáváno podle pořadí skladby. 1 Stlačte /ESC během přehrávání. Toto aktivuje režim vyhledávání. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované skladby a potom stlačte /. /ENT. Toto přehraje vybranou skladbu. Stlač ESC v režimu vyhledávání pro ukončení. Režim vyhlebude ukončen, pokud neprovedete 30 sec žádnou operaci. Pokud vyhledáváte CD Text během M.I.X. play, M.I.X. play režim bude zrušen. 3 Zvolte požadovaný soubor otáčením Rotary encoderu. 4 Stlačte /ENT k přehrání zvoleného souboru. Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy ke zrušení zežimu vyhledávání. Pokud po dobu 30 sec neprovedete žádnou operaci režim se zruší sám. Stlač /SOUND pro návrat do předchozího. Pokud provedete vyhledávání během M.I.X. play, M.I.X. play režim bude zrušen. Rychlé vyhledávání Můžete vyhledávat stopy (soubory). 11-CZ

14 1 Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy v režimu CD/MP3/WMA/AAC k aktivaci režimu Quick Search. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované stopy (souboru). Zvolená stopa bude ihned přehrána. O MP3/WMA/AAC UPOZORNĚNÍ Jinak než pro osobní užití je, kpopírování (včetně MP3/ WMA/AAC dat) nebo distribuce, přenos, nebo kopírování, zadarmo nebo za poplatek, bez povolení nositele autorských práv striktně zakázáno Autorským zákonem. Co je MP3? MP3, jejíž oficielní název je MPEG1 Audio layer3 je kompresní standart daný normou ISO a MPEG jež je společnou aktivitou IEC. MP3 soubory obsahují komprimovaná hudební data. MP3 kódování je schopno komprimovat audio data v extrémě vysokém poměru snížení velikosti hudebních souborů až do 1/10 jejich velikosti. Tohoto je dosaženo při zajištění stále téměř CD kvality. MP3 dokáže tuto komprimaci díky odstranění zvuků neslyšitelných lidskému uchu a zakrytých zvukem jiným. Co je WMA? WMA nebo Windows Media Audio, jsou komprimovaná audio data. WMA je podobné MP3 a může dosáhnout zvukové kvality CD při malém datovém objemu. Co je AAC? AAC je zkratka pro Advanced Audio Coding, a je základem formátu audiokomprese použité pro MPEG2 a MPEG4. Tvorba MP3/WMA/AAC souborů Audio data jsou komprimována pomocí MP3/WMA/AAC codeků. Podrobnosti o tvorbě MP3/WMA/AAC souborů naleznete v návodu ke komprimačnímu softwaru. MP3/WMA/AAC soubory přehratelné na tomto zařízení mají příponu mp3 / wma / m4a. Soubory bez přípony nelze přehrát (podporovány jsou WMA ver. 7.1, 8 a 9). Nelze přehrávat chráněné soubory a soubory AAC (s příponou.aac ) Formátů AAC je mnoho. Ujistěte se, že použitý komprimační software odpovídá a tvoří uvedené podporované formáty dat Může se stát, že vytvořený soubor nepůjde přehrát i když je přípona správná. Přehrávání AAC souborů kódovaných v itunes je podporováno Podporovaný sampling rate a bit raty MP3 Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz, 24 khz, khz, 16 khz, 12 khz, khz, 8 khz Bit raty: kbps WMA Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz Bit raty: kbps AAC Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz, 24 khz, khz, 16 khz, 12 khz, khz, 8 khz Bit raty: kbps Toto zařízení může mít potíže s přehráváním v závislosti na bit ratu. Pokud je záznam proveden v nastavení VBR (Variable Bit Rate), může v režimu USB nastat potíž s načítáním dat. ID3 tagy/wma tagy Toto zařízení podporuje ID3 tag v1 a v2, a WMA/AAC tag. Pokud jsou tag data v MP3/WMA/AAC v souboru, toto zařízení zobrazí titul (název skladby), interpreta, a název alba ID3 tag/wma/ AAC tag data. Toto zařízení dokáže zobrazit pouze single-byte alphanumerické znaky (max. 30 ID3 tagů a max 15 WMA tagů) a podskóre. U nepodporovaných znaků se zobrazí NO SUPPORT. Pokud informace obsahuje jiné než ID3 tag, audio soubory nemusí být přehratelné. V závislosti na obsahu nemusí být tag informace správně přehrána. Přehrávání souborů MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC soubory připravené a pak vypálené na CD-R, CD-RW pomocí CD-R zapisovacího softwaru nebo USB. Disk může obsahovat max. 510 souborů/složek (včetně kořenové), a max. počet složek je 255. Tato jednotka rozezná minimlně 100 složek (včetně kořenových) a 100 skladeb na složku na USB paměti. Pokud záznam překročí popsané hodnoty může nastat potíž s přehráváním. Nenechávejte přehrávat soubory déle než hodinu. Podporovaná Média Toto zařízení je schopno přehrávat CD-ROM, CD-R a CD-RW. Může také přehrávat přenosné USB paměti. Odpovídající Systémy souborů Toto zařízení podporuje disky formátované v ISO9660 Level 1 nebo Level 2. V ISO9660 standardu jsou některá omezení na něž je třeba pamatovat. Nejvyšší hladina strukturovaných podadresářů je 8 (včetně kořenového). Počet znaků pro název složky/souboru je omezen. Platné znaky jsou A-Z, čísla 0-9 a _. Toto zařízení přehrává disky v Joliet, Romeo apod. standardu a dalších, které odpovídají ISO9660. i když někdy nemusí být skladby správně zobrazeny. Podporované formáty Toto zařízení podporuje CD-ROM XA, Mixed Mode CD, lepší CD (CD-Extra) a Multi-Session. Tato jednotka nedokáže správně přehrát disky vypálené v Track At Once nebo packet writing režimu. Sestava souborů Soubory jsou přehrávány po sobě tak jak byly zapsány them to the disc. Proto nemusí být přehrávání vždy podle představ. Ověřte postup zapisování v dokumentaci softwaru pro zápis disků. Postup rřehrávání a pořadí souborů je následující. Kořenová složka Složka MP3/WMA/AAC Soubor * Složka a její číslo nebude zobrazeno pokud je prázdná. 12-CZ

15 Terminologie Bit rate To je hodnota zvukové komprese zvoleného kódování. Čím vyšší Bit rate, tím vyšší zvuková kvalita, ale větší soubor. Nastavení Zvuku BAND/TA SOURCE/? Rotary encoder (AUDIO/LOUD) Sampling rate Tato hodnota zobrazuje kolikrát za sekundu jsou data samplována (zaznamenána). Např. hudební CD má sampling rate 44.1 khz, takže je samplováno x za sekundu. Čím vyšší Sampling rate, tím vyšší kvalita, ale větší soubor. Encoding Konverze hudebního CD, WAVE (AIFF) souboru, a dalších hudebních souborů do zvoleného komprimovaného formátu. Tag Informace jako název skladby, interpreta, alba, apod. zapsaná do MP3/WMA/AAC souborů. Root folder Kořenová složka (nebo adresář) je nalezen na vrcholu systému souborů. Kořenová složka obsahuje všechny složky a soubory. Je vytvořena automaticky pro všechny vypálené disky. /SOUND /ESC Nast. Subwooferu Level/Bass Level/ Výšky Level/Balance (Mezi Levou a Pravou)/Fader (Mezi Přední a Zadní)/ Defeat 1 Stlačte Rotary encoder (AUDIO) opakovaně k výběru požadovaného režimu. Každé ztlačení změní následovně režim: SUBW LEVEL* BASS LEVEL TREBLE LEVEL BALANCE FADER DEFEAT VOLUME SUBW LEVEL Subwoofer level: +0 ~ +15 Bass level: 7 ~ +7 Výšky level: 7 ~ +7 Balance : L15 ~ R15 Fader : R15 ~ F15 Defeat : ON/OFF Hlasitost : 0 ~ 35 Pokud neprovedete po dobu 5 sekund po volbě SUBW, Level BASS LEVEL, TREBLE LEVEL, BALANCE, FADER nebo DEFEAT režimu žádnou operaci, jednotka se vrátí do normálu. * Pokud je subwoofer nastaven OFF, nelze jej nastavit. 2 Otáčejte Rotary encoder dokud nedosáhnete v každém režimu požadovaného výsledku. Nastavením DEFEAT ON se vrátí předchozí nastavení BASS a TREBLE do továrního nastavení. V závislosti na připojených zařízeních nemusí být některé funkce na displeji dostupné. Nastavení Bass/Treble/High Pass Filter Opakujte kroky 1 až 3 k výběru režimů nastavení. 1 Stlačte SOUND k výběru požadovaného režimu nastavení. BASS TREBLE HPF BASS 2 Otáčejte Rotary encoder či stlač BAND /TA, SOURCE apod., ke změně nastavení. 13-CZ

16 3 Stlačte a držte ESC alespoň 2 sekundy pro návrat do normálního režimu. Poznámky Pokud neprovedete po dobu 15 sekund žádnouoperaci, jednotka se vrátí do normálního režimu. Funkce není dostupná pokud je DEFEAT nastaveno na ON. Nastavení Bass Control Podle potřeby lze měnit nastavení zesílení basů. Položka nastavení: BASS Nastavení středové frekvence Basů -1 Stlačte BAND/TA k výběru požadované středové frekvence. 80 Hz 100 Hz 200 Hz 60 Hz 80 Hz Zesílý zvolený frekvenční rozsah. Nastavení šířky pásma Basů -1 Stlačte SOURCE/ k výběru požadované šířky basového pásma. Nastavení úrovně VÝŠEK 1 Otáčejte Rotary encoder k volbě požadované úrovně. (-7~+7) *. Tímto lze zesílit zvýreznění výšek. * Nastavení lze také provést stlačením Rotary encoder. POZN. Toto nastavení lze provést pro každý zdroj signálu. (FM, MW (LW), CD, apod. Výšková frekvence nastavená pro jeden zdroj bude efektivnéí i pro ostatní. (FM, MW (LW), CD, apod.). Nastavení High Pass Filtru Touto funkcí lze nastavit frekvenci výhybky. Položka nastavení: HPF 1 Otáčejte Rotary encoder až dosáhnete požadované HPF frekvence. OFF? 60 Hz? 80 Hz? 100 Hz úzké široké Nastavení upraví rozsah v okolí středové frekvence basů, úzké nastavení zesílí oblast pouze v těsném okolí středové frekvence, široké nastavení zesílí širší rozsah okolí nastavené středové frekvence. Nastavení úrovně Basů 1 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované úrovně basů ( 7~+7). Hodnotu můžete zesilovat nebo zeslabovat. Pokud po dobu 15 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se jednotka do normálního režimu.. Nastavení basů je individuelně ukládáno pro různé zdroje (FM, MW (LW), CD, apod.) dokud neprovedete změnu. Basová frekvence a šířka pásma je jednotná pro všechny zdroje. Přepínání Loudness On/Off Loudnesspředstavuje kombinaci low-a high-frekvenčního zesílení poslechových úrovní. Tato funkce kompenzuje úrovně pro ucho špatně dostupné a zvyšuje celkovou dynamiku zvuku. Stlačte a držte Rotary encoder (LOUD) alespoň 2 sekundy k aktivaci/deaktivaci loudness režimu. Nastavení Výšek Zesílení vysokých tónů můžete upravovat podle vlastní potřeby. POLOŽKA nastavení: TREBLE Nastavení středové frekvence Výšek 1 Stlačte BAND/TA k volbě požadované středové frekvence, jejíž okolí má být zesíleno khz 12.5 khz 15.0 khz 17.5 khz 10.0 khz Bude zesílena oblast okolí zvolené frekvence. 14-CZ

17 Ostatní Funkce SOURCE/? * 3 ID3 tag/wma tag Pokud MP3/WMA/AAC soubor obsahuje ID3 tag/wma tag info, ID3 tag /WMA tag informace je zobrazena (např.: skladba, interpret, album). Další tag data jsou ignorová. Pokud TEXT SCROLL je nastaven na SCROLL AUTO, tag informace je přehrána automaticky. * 4 Pokud BT AUDIO signál přijde, textová informace jako název alba apod bude zobrazena. Pokud informace chybí, ARTIST / ALBUM / SONG bude zobrazeno. O indikacích na displeji VIEW Během přehrávání textu jsou podle režimu zobrazeny indikátory Zobrazení Textu Textová informace jako název disku skladby apod bude zobrazena při přehrávání CD text kompatibilního disku. Totéž je možné během přehrávání MP3/WMA/AAC souborů. Stlačte VIEW. Displej se změní po každém zmáčknutí tlačítka. Pokud je TEXT SCROLL na SCROLL MANU, stlačte a držte VIEW alespoň 2 sekundy, aktuální text bude jednou vypsán. (Ne v režimu RÁDIO). Display v rádio režimu: Pokud je vysíláno PS (Programme Service Name) PS (Programme Service Name)* 1 RADIO TEXT PS (Programme Service Name) Pokud není vysíláno PS (Programme Service Name) FREQUENCY RADIO TEXT FREQUENCY Displej v CD režimu: TRACK NO./ELAPSED TIME TEXT (DISC NAME)* 2 TEXT(TRACK NAME)* 2 TRACK NO./ELAPSED TIME Displej v MP3/WMA/AAC režimu: FILE NO./ELAPSED TIME FOLDER NO./FILE NO. FOLDER NAME FILE NAME ARTIST NAME* 3 ALBUM NAME* 3 SONG NAME* 3 FILE NO./ELAPSED TIME Displej v BT AUDIO režimu: Pokud je správně připojen telefon nebo jiné Bluetooth Streamovací zařízení s možnostmi Metadat pomocí interfejsu KCE-400BT, naleznete detaily v uživatelském manuálu Bluetooth adaptéru. BT AUDIO ARTIST NAME* 4 ALBUM NAME* 4 SONG NAME* 4 BT AUDIO * 1 stlačte a držteview alespoň 2 sekundy v PS display režimu, zobrazí se na 5 sekund frekvence. * 2 Zobrazeno během přehrávání disku s CD textem. Rozsvítí se v SETUP režimu, search režimu a režimu nastavení zvuku, apod. Indikátor/ Režim * 1 Tag informace Pokud chybí, bude zobrazeno ARTIST / ALBUM / SONG * 2 Kořenová složka disku DISC je zobrazena jako FOLDER. Adresář SB paměti je ROOT. * 3 Pokud není Text (Disc Name or Track Name), DISC TEXT / TRACK TEXT se zobrazí. O Text u CD Režim Text (Disc Name* 3 ) Text (Track Name* 3 ) MP3/WMA/AAC/ USB AUDIO Režim iphone/ipod/bt AUDIO Režim Folder Name* 2 Artist Name* 1 Artist Name* 1 Album Name* 1 Album Name* 1 Song Name* 1 / File Name Song Name* 1 Text: Text compatibilní CD s textovou informaci jako název disku skladby apod. Podle typu nemusí být na této jednotce některé znaky zobrazeny správně. CD changer musí být CD Text kompatibilní aby byla zobrazena textová informace. Podle svého obsahu nemusí být nekteré informace zobrazeny. 15-CZ

18 Používání předního AUX Terminálu NASTAVENÍ Jednoduché připojení přenosného přehrávače do vstupu na čelním panelu. K propojení je potřebný doplňkový propojovací kabel RCA to 3.5ø mini-phono plug or 3.5ø to 3.5ø mini phono plug). Ztlačte SOURCE/ ného zařízení., a zvolte režim AUX k poslechu přenos- TUNER DISC USB AUDIO ipod* 1 /AUX+* 2 BT AUDIO* 3 AUX TUNER * 1 Pouze když je připojen iphone/ipod a AUX+ SETUP je nastaven na OFF, viz.: Nastaveni AUX+ SETUP režimu (strana 20). * 2 Zobrazeno pouze, když AUX+ SETUP je ON, viz.: Nastavení AUX+ SETUP režin (strana 20). * 3 Pouze CDE-101R/CDE-101RM/CDE-102Ri a BT IN je nastaven BT ADAPTER. Viz.: Bluetooth Setting (strana 19). Jednotku lze lehce přizpůsobit aby vyhovovala Vašim představám od nastavení zvuku až po vizuelní stránku. SOURCE/ Otočný volič (AUDIO) /SOUND FUNC./SETUP / /ENT * Ilustrace je CDE-104BTi. Přenosný přehrávač atd. Hlavní jednotka Proveďte kroky 1 až 4 k nastavení jednoho ze SETUP težimů k úpravě. Níže prostudujte aplikovatelnou volbu nastavené SETUP položky. 1 Stlačte a držte FUNC./SETUP déle než 2 sekundy pro aktivaci režimu SETUP. nebo Doplňkový kabelový adaptér (RCA pin plugs [red, white] 3.5ø miniplugs) or (3.5ø miniplugs). Pokud je USB paměť zapojena napřímo do terminálu, může se stát, že bude bránit v zapojení AUX konektoru zároveň. 2 Otáčejte Otočným voličem pro volbu požadovaného SETUP menu, a potom stlačte / /ENT. (např. Zvolte SUBWOOFER) BT IN* 1 PLAY MODE INT MUTE* 2 AUX+ SETUP AUX+ NAME* 3 AUX NAME* 4 POWER IC DEMO SUBWOOFER SUBW SYS* 5 ILLUMINATI* 6 SCROLLTYPE TEXT SCR FM-LEVEL REGIONAL* 7 PI SEEK* 8 BT IN * 1 Zobrazeno když funkce INT MUTE je OFF, a režim je jiný než BT AUDIO. * 2 Zobrazeno, když je BT IN OFF. * 3 Zobrazeno, když je AUX+ SETUP ON. * 4 Pouze CDE-102Ri/CDE-103BT/CDE-104BTi. * 5 Zobrazeno jen, když je SUBWOOFER ON. * 6 Pouze CDE-102Ri/CDE-103BT. * 7 Odkaz Příjem RDS Regionálních Stanic (strana 10). * 8 Odkaz PI SEEK Nastavení (strana 10). 3 Pro změnu nastavení otočte Otočným voličem (např. zvolte SUBW ON nebo SUBW OFF.) 16-CZ

19 BLUETOOTH Nastavení Nastavení BLUETOOTH Spojení (BT IN) Pomocí BLUETOOTH technologie, lze připojit hands-free volání prostřednictvím BLUETOOTH-vybaveného telefonu. Položka nastavení: BT IN Obsah nastavení: BT ADAPTER *1 / BT OFF *1 BT ADAPTER: CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri *2 *3 : U volitelného BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) proveďte toto nastavení pro použití BLUETOOTH funkce. Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu zařízení. BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT). ADAPTER pokud BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) je zapojen. CDE-113BT/CDE-114BTi: Nastav ADAPTER pokud používáte funkci BLUETOOTH. podrobnosti viz: BLUETOOTH Nastavení *1 CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri, má zákl. nastavení BT ADAPTER. CDE-113BT/CDE-114BTi, má zákl nastavení BT OFF. *2 Je-li připojen BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT), lze použít tlačítko příjem *3 Je-li telefon kompatibilí s funkcí hlasové volby, lze ji použít. BT OFF: CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri: Nastav OFF není-li BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) připojrn. CDE-113BT/CDE-114BTi: Nastav OFF není-li BLUETOOTH funkce použita. Přizpůsobení zvuku Nastavení úrovně zdrojového signálu Lze upravit rozdíly v hlasitosti mezi CD a FM rádiem, jsou-li příliš velké. Položka nastavení: FM-LEVEL Obsah nastavení: FM-LV HI (základní) / FM-LV LOW Subwoofer On a Off Je-li připojen subwoofer, můžete nastavit jeho hlasitost. 1 V normálním režimu stlač Rotary encoder (AUDIO) opakovaně, k výběru SUBWOOFER režimu. 2 Nastavte hlasitost otáčením Rotary encoderu. Položka nastavení: SUBWOOFER Obsah nastavení: SUBW ON (Základní nastavení) / SUBW OFF SUBW ON: ON pokud zapnete subwoofer. SUBW OFF: OFF pokud subwoofer vypnete. Nastavení Subwoofer Systému Zvolte, zda SYS 1 nebo SYS 2 pro požadovaný subwoofer effect. Položka nastavení: SUBW SYS Obsah nastavení: SUBW SYS 1 (zákl. nastavení) / SUBW SYS 2 SUBW SYS 1: Úroveň subwooferu se mění podle hlasitosti. SUBW SYS 2: Úroveň subwooferu není závislá na hlasitosti. I při slabém zvuku je subwoofer stále slyšet. Barevné nastavení Změna barvy podsvícení (CDE-112Ri/ CDE-113BT) Položka nastavení: ILLUMINATI Obsah nastavení: ILUM TYPE1 (základ) / TYPE2 /TYPE3 / TYPE4 TYPE1 : Základní 4 modré, ostatní červené TYPE2 : Základní 4 zelené, ostatní zelené TYPE3 : Základní 4 jantarové, ostatní červené TYPE4 : Základní 4 červené, ostatní červené Typ posuvu na displeji Zvolte ze dvou metod. Položka nastavení: SCROLLTYPE Obsah nastavení: SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (základ) SCR TYPE1: Z prava do leva po jednom znaku SCR TYPE2: Z leva do prava po jednom znaku. Nastavení posuvu (TEXT SCR) Položka nastavení: TEXT SCR Obsah nastavení: SCR AUTO / SCR MANU (základ) SCR AUTO: CD text informace, textové informace o složce a souboru jména a tagy jsou vypisovány automaticky. SCR MANU: Displej je vypsán při změně disku, 17-CZ

20 Nastavení typu procházení SCROLL TYPE1 / SCROLL TYPE2 (Základní nastavení) Zvolte ze dvou metod procházení. Zvolte preferovaný typ. SCROLL TYPE1: Znaky budou posouvány z prava do leva po jednom. SCROLL TYPE2: Slova jsou tvpořena zleva do prava po jednom znaku. Když se displej zaplní, je smazán a zbývající slova se zobrazí stejným způsobem dokud se nezobrazí všechny. Nastavení procházení (TEXT SCROLL) SCROLL AUTO / SCROLL MANU (Základní nastavení) Tento CD přehrávač může procházet názvy disků a skladeb na CD-TEXT discích, stejně tak informace z MP3/WMA/AAC souborů, složek a tagů. SCROLL AUTO: CD text informatce, textová informace o složce a názvech souborů a tagů jsou procházeny automaticky. SCROLL MANU: Displej je procházen když je založeno CD nebo se mění skladby, apod. Externí Zařízení Připojení k externímu zesilovači POWER IC ON (Základní nastavení) / POWER IC OFF Pokud je připojen externí zesilovač, můžete vylepšit zvuk odpojením napájení vestavěného zesilovače. POWER IC OFF : Užijte tento režim když použijete výstup line out k připojení k zesilovači. Vnitřní zesilovač bude vypnut a nebude ovládat reproduktory. POWER IC ON : Zesilovač Zesilovač Přední levá Přední pravá Zadní levá Zadní pravá Reproduktory jsou ovládány vestavěným zesilovačem. Nastavení jazykových fontů LANGUAGE 1 (Základní nastavení) / LANGUAGE 2 / LANGUAGE 3 Může být zvoleno ze tří typů fontů. LANGUAGE 1: Normální font LANGUAGE 2: Euvropský font LANGUAGE 3: Ruský font Předvádění DEMO ON / DEMO OFF (Základní nastavení) Tato jednotka má možnost předvádění možností displeje. K ukončení Demo režimu, nastavte DEMO OFF. MP3/WMA/AAC Přehrávání MP3/WMA/AAC Data (PLAY MODE) CD-DA (Základní nastavení) / CD-DA&MP3 Reproduktor Pravý přední Reproduktor Pravý zadní Reproduktor Levý zadní Reproduktor Levý přední Reproduktory Přední pravý Pravý zadní Zadní levá Přední levá Tato jednotka dokáže přehrát CD s obojím - CD i MP3/WMA/AAC daty (vytvořené v CD formátu (CD Extra)). I když v některých případech může být s CD Extra potíž. V tomto případě lze zvolit přehrávání samostatné stopy obsahující CD data. Pokud disk obsahuje oboje CD i MP3/WMA/AAC data, přehrávání začne od CD dat na disku. Při nastavení POWER IC na OFF neprodukuje jednotka žádný zvuk CD-DA : Pouze CD data v Session 1 lze přehrát CD-DA&MP3 : CD data, MP3/WMA/AAC soubory ve smíšeném, režimu a multi-session disky lze přehrávat Proveďte toto nastavení před vložením disku. Pokud byl disk již vložen, vyndejte ho. 18-CZ

CDE-W235BT CDE-W233R

CDE-W235BT CDE-W233R K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH 2-DIN CD RECEIVER s MODERNÍM BLUETOOTH CDE-W235BT 2-DIN CD RECEIVER s USB a ipod CONTROLEREM CDE-W233R R (CDE-W235BT) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím a instalací důkladně

Více

CDE-174BT/CDE-173BT UTE-72BT

CDE-174BT/CDE-173BT UTE-72BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R CD/USB RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT DIGITAL MEDIA RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH UTE-72BT UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení podrobně

Více

RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH

PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH CZ R CD/USB PŘIJÍMAČ S VYLEPŠENÝM BLUETOOTH CDE-193BT DE PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ S VYLEPŠENÝM BLUETOOTH UTE-92BT FR ES IT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Před použitím tohoto zařízení

Více

RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9886R. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9886R. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9886R NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

PMX-T320. 2 kanálový výkonový zesilovač

PMX-T320. 2 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PMX-T320 2 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac

Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac Charakteristika Zadní převodník USB 1-wire pro připojení k přehrávači WALKMAN, zařízení ipod, iphone a jiným kompatibilním

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH PDX-F6, PDX-F4 4 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace Media Operator Profesionální SD/USB přehrávač Uživatelská příručka Instalace 1. Kontrola obsahu Ujistěte se, že balení obsahuje následující položky: 1) Media Operator 2) Uživatelskou příručku 3) Sadu RCA

Více

CDE-183BT CD/USB RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH. www.servis-hill.com. tel: 272 658 390, mob.: 722 702 122 email: perfectsound@perfectsound.

CDE-183BT CD/USB RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH. www.servis-hill.com. tel: 272 658 390, mob.: 722 702 122 email: perfectsound@perfectsound. K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R CD/USB RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH CDE-183BT Alpine Tunelt App UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR PERFECT

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

CDE-185BT CD/USB RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH. www.servis-hill.com. tel: 272 658 390, mob.: 722 702 122 email: perfectsound@perfectsound.

CDE-185BT CD/USB RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH. www.servis-hill.com. tel: 272 658 390, mob.: 722 702 122 email: perfectsound@perfectsound. K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R CD/USB RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH CDE-185BT Alpine Tunelt App UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR PERFECT

Více

CDE-9880R CDE-9882Ri

CDE-9880R CDE-9882Ri JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDE-9880R CDE-9882Ri NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie a mikrofonu jakémukoliv zařízení s 3,5 mm audio jackem. VYUŽIJ BLUETOOTH Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

JABRA SPEAK 810. Návod k použití. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Návod k použití. jabra.com/speak810 Návod k použití jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI XXL Bikes HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3 tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI Klíčkem vypněte zapalování motorky a odpojte baterii. Po odpojení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

CDE-178BT DIGITÁLNÍ MEDIA RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH. ide-178bt CD/USB RECEIVER CDE-175R

CDE-178BT DIGITÁLNÍ MEDIA RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH. ide-178bt CD/USB RECEIVER CDE-175R PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH R CD RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH CDE-178BT DIGITÁLNÍ MEDIA RECEIVER S MODERNÍM BLUETOOTH ide-178bt CD/USB RECEIVER CDE-175R (pouze CDE-178BT/iDE-178BT) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Než začnete přístroj používat

Než začnete přístroj používat VIGYÁZAT Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, abyste vždy slyšeli

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Jabra SPEAK 450 pro Cisco

Jabra SPEAK 450 pro Cisco Jabra SPEAK 450 pro Cisco NÁVOD K OBSLUZE OBSAH vítejte...2 JABRA Speak 450 pro Cisco - PŘEHLED...3 PŘIPOJENÍ...5 jak používat Jabra Speak 450 pro Cisco...7 PODPORA...8 Technické specifikace...9 1 vítejte

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

CDE-130R / CDE-130RM / CDE-130RR

CDE-130R / CDE-130RM / CDE-130RR K použití pouze v automobilech R MP3 CD Receiver CDE-130R / CDE-130RM / CDE-130RR Uživatelský MANUÁL Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Leopoldova 2138 Ovenecká 7 149 00 Praha

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete s updatem. Požadavky Počítač s Windows 7 a bluetooth

Více

PMX-F640. 4 kanálový výkonový zesilovač

PMX-F640. 4 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PMX-F640 4 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více