CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM"

Transkript

1 PRO POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH CZ R CD Receiver CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM (CDE-114BTi/CDE-113BT) (CDE-112Ri/CDE-111R/RM) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Výhradní distributor v ČR PERFECT SOUND s.r.o. Leopoldova Praha 4 - Chodov tel./fax: Záruční Servis Car - Audio V Korytech 972/ Praha 10 - Strašnice mob: +420/ tel: +420/ fax: +420/ Designed by ALPINE Japan Z50-A

2

3 Obsah Provozní instrukce VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ... 3 UPOZORNĚNÍ... 3 Začínáme Seznam příslušenství...6 Zapínání On a Off...6 Volba zdroje signálu...6 Nasazení a vyjmutí čelního panelu...6 Vyjmutí...6 Nasazení...6 První zapnutí systému...6 Nastavení hlasitosti...7 Nastavení stmívání (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi only)...7 Rádio Poslech rádia...7 Manuální přednastavení stanic...7 Automatické ladění stanic...8 Ladění na předvolby...8 RDS Nastavení režimu RDS a příjmu RDS Stanic...8 Vyvolání přednastavených RDS stanic...8 Příjem RDS Regionálních Stanic...9 PI SEEK Nastavení...9 Příjem dopravního hlášení...9 Příjem dopravního hlášení Během přehrávání CD nebo Rádia...9 Zobrazení Radio Textu...9 CD/MP3/WMA/AAC Přehrávání Opakované přehrávání M.I.X. (náhodný výběr) Vyhledávání CD Textu Vyhledávání složky/souboru (u MP3/ WMA/AAC) Režim vyhledávání složky Režim vyhledávání souborů Rychlé vyhledávání O MP3/WMA/AAC ČESKY Terminologie...13 Nastavení zvuku Nastavení Subwoofer Level/Bass Level/Treble Level/Balance (mezi Left a Right)/Fader (mezi Front a Rear)/Defeat...13 Nastavení Bass/Treble/High Pass Filter...13 Nastavení Bass Control...14 Nastavení Bass Centre Frequency...14 Nastavení Bass Šířka pásma...14 Nastavení Bass Úrovně...14 Nastavení Treble Control...14 Nastavení Treble Centre Frequency...14 Nastavení Treble Úrovně...14 Nastavení High Pass Filtru...14 Nastavení Loudness On/Off...14 Ostatní Funkce Zobrazení Textu...15 O indikačním displeji...15 O Textu...15 Použití předního AUX Input Terminálu (CDE- 112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi pouze)...15 NASTAVENÍ Nastavení...16 BLUETOOTH nastavení...17 Nastavení BLUETOOTH spojení (BT IN)...17 Přizpůsobení zvuku...17 Nastavení úrovně zdrojů...17 Subwoofer On a Off...17 Nastavení Subwoofer Systému...17 Vizuální přizpůsobení...17 Změna barvy podsvícení (CDE-112Ri/ CDE-113BT pouze)...17 Nastavení typu posuvu...17 Nastavení posuvu (TEXT SCR)...17 Demo...18 Nastavení jazyka (LANGUAGE)...18 MP3/WMA/AAC...18 Přehrávání MP3 Dat (PLAY MODE)...18 Externí Zařízení...18 Ladění Mute režimu On/Off (INT MUTE)...18 Připojení externího zesilovače (POWER IC) 18 Nastavení AUX+ SETUP režimu...19 Nastavení AUX NAME režimu (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi pouze)...19 BLUETOOTH (CDE-113BT/ CDE-114BTi pouze) Nastavení před použitím...19 O BLUETOOTH CZ

4 Obsah Česky Před použitím funkce Hands-free Jak zapojit BLUETOOTH compatibilní zařízení (Párování) BLUETOOTH Nastavení BLUETOOTH Nastavení Nastavení BLUETOOTH Zařízení...20 Nastavení režimu hledání...20 Nastavení automatického příjmu hovorů (Auto Answer)...20 Vymazání BLUETOOTH zařízení ze seznamu..21 Zobrazení názvu operátora...21 Nastavení hlasitosti vstupního mikrofonu 21 Volba výstupního reproduktoru...21 Zobrazení verze firmwaru...21 Aktualizace firmwaru...21 Hands-Free ovládání telefonu O Hands-Free telefonování Přijetí hovoru Zavěšení telefonu Opakované vytáčení Volání Vytočení telefonu z historie volaných...22 Vytočení telefonu z historie příchozích...22 Vytočení telefonu z historie zmeškaných 22 Vytočení telefonu ze seznamu...22 Hlasová volba Nastavení hlasitosti při příjmu hovoru Přepínání hovorů USB Paměť (volitelné) Přehrávání MP3/WMA/AAC souborů z USB paměti (volitelné) Připojení USB paměti (volitelné) Připojení USB Paměti Odpojení USB Paměti O MP3/WMA/AAC souborech z USB iphone/ipod (volitelné) Připojení iphone/ipod Přehrávání Vyhledávání požadované skladby Rychlé vyhledávání Přímé vyhledávání Výběr Playlist/Artist/Album/Genre/Composer.26 Náhodný výběr (M.I.X.) Opakované přehrávání Zobrazení Textu Informace V případě potíží...27 Základní...27 Rádio...27 CD...27 MP3/WMA/AAC...27 Audio...27 ipod...27 Indikace CD Přehrávače...27 Indikace USB Paměti...28 Indikace ipod Režimu...28 BLUETOOTH Režimu...28 Indikace všech režimů...29 Specifikace...29 Instalce a Zapojení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Instalace...31 Vyjmutí...31 Montáž mikrofonu (CDE-113BT/ CDE-114BTi pouze)...31 Zapojení CZ

5 Provozní instrukce VAROVÁNÍ VÝSTRAHA Tento symbol znamená důležité instrukce. Jejich zanedbání může způsobit vážné zranění nebo smrt. NEAKTIVUJTE ŽÁDNOU FUNKCI, KTERÁ ZABERE VAŠÍ POZORNOST BĚHEM ŘÍZENÍ VOZIDLA. Jakákoliv funkce, která vyžaduje vaší zvýšenou pozornost musí být aktivována až po úplném zastavení vozidla. Před aktivací této funkce vždy zastavte vozidlo na bezpečném místě. Porušení tohoto pravidla může způsobit nehodu. HLASITOST VŽDY NASTAVTE TAK ABYSTE PŘI ŘÍ- ZENÍ STÁLE SLYŠELI ZVUKY ZVENKU VOZIDLA. Nadměrná hlasitost, která zakryje zvuky jako sirény záchranných vozidel nebo výstražné dopravní zvuky může být nebezpečná a může způsobit nehodu. POSLECH PŘÍLIŠ HLASITÉ HUDBY VE VOZIDLE MŮŽE TAKÉ ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ SLUCHU. NEROZEBÍREJTE A NEUPRAVUJTE. Toto může způsobit nehodu, požár nebo elektrický šok. POUŽIJTE POUZE VE VOZIDLECH S 12V - KOSTROU (Pokud si nejste jisti, prověřte u dealera.) Zanedbání tohoto pokynu může způsobit požár apod. UDRŽUJTE MALÉ PŘEDMĚTY JAKO BATERIE Z DOSAHU DĚTÍ. Jejich spolknutí může způsobit vážné zranění. Při spolknutí ihned navštivte lékaře. PŘI VÝMĚNĚ POJISTEK POUŽIJTE VŽDY SPRÁV- NOU HODNOTU Zanedbání tohoto pokynu může způsobit elektrický šok. NEZAKRÝVEJTE VENTILÁTORY A CHLADIČE. Toto může způsobit přehřátí a požár. VAROVÁNÍ Tento symbol znamená důležité instrukce. Jejich zanedbání může způsobit zranění nebo poškození majetku. KDYŽ SE VYSKYTNE PROBLÉM OKAMŽITĚ VYPNĚTE. Zanedbání tohoto pokynu může způsobit osobní zranění nebo poškození produktu. Předejte zařízení vašemu dealerovi nebo nejbližšímu servisu k opravě. PREVENCE Čištění produktu Pro pravidelné čištění použijte měkký suchý hadřík. Pro větší nečistoty namočte hadřík pouze vodou. Vše ostatní může poškodit povrch nebo plasty. Teplota Zajistěte aby teplota ve vozidle byla v rozmezí +60 C (+140 F) a 10 C (+14 F) než začnete zařízení používat. Kondenzační vlhkost Díky kondenzaci můžete zaznamenat kolísání přehrávání CD Pokud toto nastane, vyjměte CD a vyčkejte asi hodinu než jednotka vyschne. Poškozený Disk Nenechávejte přehrávat prasklé, poškrábané nebo poškozené disky. Toto může poškodit mechaniku. Údržba Pokud se vyskytne problém, nesnažte se opravovat jednotku sami. Odneste ji vašemu dealerovi nebo nejbližšímu servisu k opravě. Nikdy se nepokoušejte o následující Nezadržujte nebo nevytahujte disk, když je mechanikou vtahován dovnitř. Nepokoušejte se disk zasunout do jednotky, když je zařízení vypnuto POUŽIJTE PRODUKT PRO MOBILNÍ 12V APLIKACE. Použití pro jiné než předepsané aplikace může způsobit požár, elektrický šok nebo jinou újmu. NESTRKEJTE RUCE, PRSTY NEBO CIZÍ PŘEDMĚTY DO VSTUPNÍCH SLOTŮ NEBO OTVORŮ. Toto může způsobit zranění nebo poškození produktu. 3CZ

6 Vkládání Disků Váš přehrávač je schopen přehrát pouze jeden disk najednou. Při vkládání disku se ujistěte, že disk je potiskem nahoru. Pokud umístíte disk nesprávně, zobrazí ser ERROR. Pokud nápis ERROR nezmizí i po správném vložení disku, zmáčkněte tlačítko RESET úzkým předmětem jako propiska apod. Při přehrávání disku za jízdy po velmi hrbolaté cestě může dojít k přeskakování. Toto disk nepoškrábe ani nepoškodí přehrávač. Nové Disky Nápis ERROR se zobrazí pro zamezení přetížení pokud je zasunut disk nesprávně nebo nemá správné rozměry. Pokud je disk vysunut ihned po vložení, zkontrolujte prstem jeho hrany po obvodu a vnitřní výřez. Pokud ucítíte nerovnosti, odstraňte je propisovačkou nebo kulatým pilníčkem, pak zasuňte disk znovu. Umístění instalace Ujistěte se, že vmístě instalace nebude přístroj vystaven: Přímému slunci a žáru Vysoké vlhkosti a vodě Nadměrné prašnosti Nadměrným vibracím Správné zacházení Nepohazujte disk, dávejte pozor abyste na něm nenechali otisky prstů, nelepte na disk izolepu nebo samolepící štítky. Nepopisujte jej. SPRÁVNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ Vnitřní výřez Centre Hole Nový Disk Nerovnosti Obvod (Nerovnosti) Disk s nestandartního rozměru V tomto přístroji používejte pouze disky standartních rozměrů. Nikdy nepouživejte specielní disky, které nejsou kotoučem. Jejich použití může poškodit mechaniku. Čištění Disku Otisky prstů, prach nebo špína na povrchu disku můžou způsobit jeho přeskakování. Pro běžné očištění použijte měkký hadřík a čistěte od středu ven. Pokud je disk silně znečištěn použijte jemný neutrální čistící prostředek. Média, která lze přehrát Následující tabulka ukazuje, které disky lze přehrát na kterém modelu. CD CD-TEXT MP3 WMA AAC CDE-111R X X X CDE-111RM X X X CDE-112Ri X X X X X CDE-113BT X X X X X CDE-114BTi X X X X X Příslušenství Disku Na trhu je mnoho dostupných ochranných prostředků a pomůcek pro ochranu a zkvalitnění čtení disku. Každopádně většina z nich zvýší tloušťku nebo průměr disku. Toto může způsobit poškození přístroje. Používání tohoto příslušenství v CD přehrávačích ALPINE nedoporučujeme. Use only compact discs with the label side showing the CD logo marks below. Průhledná fólie Stabilizátor Při použití neznačkových disků nelze zajistit správný výkon Při zacházení s kompaktními disky (CD/CD-R/CD-RW) Se nedotýkejte povrchu. Nevystavujte disk přímému slunci. Nepolepujte samolepkami nebo štítky. Očistěte disk, pokud je zaprášen. Ujistěte se, že hrany disku nejsou oštípané. Nepouživejte příslušenství k ochraně a zlepšení disku. Nenechávejte disk v autě dlouhodobě. Nikdy disk nevystavujte přímému slunci. Horko a vlhkost mohou disk poškodit a již jej nebudete moci použít. 4CZ

7 Zákazníkům používajícím CD-R/CD-RW Pokud nelzecd-r/cd-rw přehrát, ujistěte se, zda byla při záznamu uzavřena poslední stopa. Pokud je třeba, CD-R/CD-RW finalizujte a znovu zkuste O médiích, která lze přehrávat Následující tabulka ukazuje, které disky lze na kterých modelech přehrát. Používejte pouze disky, kteé jsou označeny tímto CD logem. Při použití nespecifikovaných nosičů nemůže být zaručena správná kvalita přenosu Lze přehrát pouze CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD- ReWritable) které byly nahrány na audiozařízeních. Také lze přehrát CD-R/CD-RW obsahující MP3 formátované soubory Některé z následujících CD nemusí na těchto přístrojích hrát: Kazová CD, ohmataná CD, CD vystavená vysokým teplotám nebo slunci (např. zapomenutá v autě nebo přístroji), CD nahrané v nestabilních podmínkách, CD kde došlo k chybě v záznamu nebo nebyl dokončen, chráněná CD která neodpoprůmyslovému CD standartu. Použijte disky s MP3 soubory odpovídajícího formátu pro toto zařízení viz. str ROM data jiná než audio soubory na disku nebudou při přehrávání vydávat zvuk. Ochrana USB terminálu K USB terminálu na přehrávači mohou být připojeny pouze Flash paměťová zařízení. Připojení jiných USB jednotek nezaručí správný přenos. USB hub není podporován. Nepřipojujte USB paměť širší než 20mm. Zabraňte zapojení USB společně s AUX. Když je zapojena USB paměť, vyčuhuje z jednotky a může být nebezpečná při řízení. Použijte USB kabel a zapojte ji bezpečně. V závislosti na použité USB paměti nemusí zařízení nebo některé jeho funkce fungovat. Audio formát, který lze zpracovat na tomto zařízení je Artist/song name, apod., mohou být zobrazeny, nicméně znaky nemusí být zobrazeny správně. MP3/WMA/AAC. UPOZORNĚNÍ Alpine nanase žádnou odpovědnost za ztrátu dat, apod., ani, když ke ztrátě dojde při používání tohoto produktu. Zacházení s USB Pamětí K prevenci selhání nebo poškození dbejte následujících. Důkladně pročtěte manuál k USB paměti. Nedotýkejte se rukou nebo kovem terminálů. Nevystavujte USB paměť nadměrným otřesům. Neohýbejte, neupravujte, nerozebírejte. Zabraňte používání a skladování v následujících podmínkách: Kdekoliv v autě vystavené přímému slunci a vysokým teplotám. Kdekoliv, kde hrozí vysoká vlhkost a jsou obsaženy oxidační látky. Upevněte USB paměť na místo kde nebude překážet řidiči. USB paměť může ve vysokých nebo příliš nízkých teplotách selhat. USB flash paměť podporuje pouze 512 nebo 2,048 bytů na sektor. Používejte pouze certifikovanou USB paměť. Pamatujte, že i certifikovaná jednotka může selhat nebo nepracovat správně v závislosti na svém typu nebo stavu. Funkce USB paměti není zaručena. Používejte ji podle podmínek ujednání. Podle nastavení typu paměti a kódování softwaru nemusí zařízení přehrávat a nebo zobrazovat správně. Soubor, který je chráněn púroti kopírování nemůže být přehrán. USB jednotce může trvat nějakou dobu nž bude přehrána. Pokud je na jednotce zvláštní soubor, jiný než audio, může nějakou chvíli trvat než bude přehrána nebo načtena. Zařízení je schopno přehrát mp3, wma nebo m4a soubory. Nepřidávejte výše uvedené soubory k jiným než audiodatům, jiné soubory nebudou rozeznány. Vzniklý šum nebo hluk může způsobit poškození reproduktorů. Důležitá data je doporučeno zálohovat na osobním počítači. Neodpojujte USB jednotku během přehrávání, před vyjmutím přepněte zařízení na jiný zdroj signálu, pak odpojte USB jednotku. Tento postup ochrání USB proti poškození paměti. Windows Media a Windows logo jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. ipod je obchodní známka Apple Inc., registrovaná v USA a ostatních zemích. iphone je obchodní známka of Apple Inc. Made for ipod znamená, že zařízení bylo zkonstruováno pro spojení s ipodem a bylo certifikováno výrobcem k plnění standartů provedení Apple. Works with iphone znamená, že elektronické příslušenství bylo zkonstruováno k propojení s iphonem a bylo certifikováno výrobcem ke splnění standartů Apple. Apple není odpovědný za provoz tohoto zařízení a jeho plnění bezpečnostních a regulačních podmínek. Slovní značka Bluetooth a loga jsou vlastněny Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich využití u Alpine Electronics, Inc. je na základě licence. Další obchodní značky a obchodní jména jsou majetkem jim příslušných vlastníků. MPEG Layer-3 technologie kódování audio je licencí Fraunhofer IIS a Thomson. Dodávka tohoto zařízení, vyjadřuje licenci k soukromému, nekomerčnímu využití a nezahrnuje licenci ke komerční aplikaci a využití k jakémukoliv komerčnímu přenosu či vysílání (satelit, kabel nebo další média), vysílání/streamování do internetu, intranetu, lokálních a jiných sítí jako například rádio na objednávku, placené služby apod. Pro takové provozování je potřeba zvláštní licence. Detaily naleznete na 5-CZ

8 Začínáme SOURCE/ Otočný volič Vyjmutí a nasazení předního Panelu Vyjmutí 1 Vypněte zařízení. 2 Ztlačte (Release) ve spodní levé části čelního panelu, panel vyskočí. 3 Vycvakněte levou stranu panelu a vytáhněte.. FUNC./SETUP * Ilustrace je k CDE-104BTi. 6/DIMMER Seznam Příslušenství Hlavní jednotka...1 Napájecí kabel...1 FULL SPEED Propojovací kabel (pouze CDE-102Ri/ CDE-104BTi)... 1 Mikrofon (4m) (pouze CDE-103BT/CDE-104BTi)...1 Montážní obal...1 Přenosný obal...1 Gumové víčko...1 Imbusový šroub...1 Šroub (M5 8)...4 Uživatelský manuál... 1 set Zapínání a vypínání On a Off Zmáčkněte /SOURCE k zapnutí zařízení Zařízení může být zapnuto stiskem jiného tlačítka krom a (Release). Ztlačte a držte SOURCE/ déle než 2 sekundy k zapnutí nebo vypnutí jednotky. Při prvním spuštění zařízení začne hlasitost na úrovni 12. Volba zdroje 1 Stlačte SOURCE ke změně zdroje. TUNER -- DISC -- USB AUDIO --ipod *1 /AUX+ *2 --- BT AUDIO *3 --- AUX *4 --- TUNER *1 Pouze, je-li připojen iphone/ipod a AUX+ SETUP is je OFF. *2 Zobrezeno pouze, je-li AUX+ SETUP na ON. *3 Pouze u CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri a BT IN je nastaveno na BT ADAPTER. *4 Viz. Použit předního AUX Input Terminálu (CDE-112Ri/ CDE-113BT/CDE-114BTi pouze). Při běžném provozu může být panel horký (zvláště terminál konektorů v zadní části panelu). Toto není závada. Pro ochranu proti poškození panel uložte do přenosného obalu. Panel nevyjímejte násilím, mohli byste jej poškodit. Nasazení 1 Vsaďte pravou stranu čelního panelu do hlavní jednotky. Vsaďte žlábek panelu podle obrázku. 2 Zatlačte levou část panelu do hlavní jednotky a pevně ji zaklapněte. Před nasazením panelu se ujistěte, že konektory a terminál nejsou zašpiněny a zaprášeny a panelu nic nebrání v zaklapnutí. Panel nasazujte opatrně a držte jej za strany abyste nezmáčkli omylem nějaké tlačítko. První spuštění systému Před prvnín spuštěním systému zmáčkněte tlačítko RESET, zmáčkněte jej také po výměně baterie apod.. 1 Vypněte zařízení. 2 Vyjměte čelní panel. 3 Zmáčkněte propiskou nebo tenkým předmětem tlačítko RESET podle obrázku tlačítko RESET 6-CZ

9 První spuštění Systému Při prvním spuštění systému, výměně baterie apod. ztlačte tlačítko RESET. 1 Vypněte jednotku. 2 Ztlačte (OPEN) k odklopení panelu a pak jej vyjměte. 3 Ztlačte RESET pomocí propisky nebo jiného špičatého předmětu. Rádio SOURCE/? BAND/TA FUNC./SETUP?? TUNE/A.ME Preset tlačítka (1 až 6) Poslech Rádia RESET tlačítko Nastavení hlasitosti Otáčejte Rotary encoder Nastavení Dimmer 1 Ztlačte F/SETUP, rozsvítí se indikátor. 2 Ztlačte 6/DIMMER opakovaně k výběru DIMMER režimu. DIMMER AUTO DIMMER ON DIMMER OFF DIMMER AUTO DIMMER AUTO režim: Ztlumí podsvícení jednotky se zapnutím hlavních světel. Toto nastavení je vhodné, pokud máte pocit oslnění jasným podsvětlením jednotky. DIMMER ON režim: Nechá podsvětlení jednotky ztmavené. DIMMER OFF režim: Nechá podsvětlení jednotky jasné. 3 Ztlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. Nastavujte jas dokud indikátor svítí. Pokud během 10 sec. neprovedete operaci indikátor zhasne. 1 Stlačte SOURCE/ k výběru režimu TUNER. 2 Stlačte BAND/TA opakovaně dokud se nezobrazí požadované pásmo. F1 (FM1) F2 (FM2) F3 (FM3) MW LW F1 (FM1) 3 Stlačte TUNE/A.ME k volbě režimu ladění. DX SEEK (Distance mode) SEEK (Local mode) OFF (Manual mode) DX SEEK Základní režim je Distance mode. Distance mode: Oboje - slabé i silné stanice jsou laděny v režimu aut. ladění (Automatic Seek Tuning). Local mode: Pouze silné stanice budou vybírány v režimu aut. ladění (Automatic Seek Tuning). Manual mode: Frekvence je laděna manuálně (Manual tuning). 4 Stlačte či k naladění požadované stanice. Podržením či se frekvence budou měnit plynule. Manuální předvolení Stanic 1 Zvolte vysílací pásmo a nalaďte požadovanou stanici kterou chcete uložit do paměti. 2 Stlačte a držte alespoň 2 sekundy jedno z tlačítek předvolby (1 až 6) pod nějž chcete zvolenou stanici uložit. Zvolená stanice je uložena. Displej zobrazí pásmo a frekvenci uložené stanice. Celkem lze uložit 30 stanic (6 stanic pro každé pásmo FM1, FM2, FM3, MW a LW). Pokud uložíte stanici do předvolby, kde již byla uložena stanice, bude záznam přepasán novou volbou. Pokud indikátor svítí, zhasněte jej Stlačením F/SETUP, potom můžete operaci provést. 7-CZ

10 Automatické přednastavení stanic 1 Stlačte BAND/TA opakovaně, dokud se nezobrazí požadované pásmo. 2 Stlačte a držte TUNE/A.ME alespoň 2 sekundy. Frekvence na displeji se bude automaticky měnit, dokud bude automatická paměť vyhledávat. Tuner automaticky vyhledá a uloží 6 silných stanic ve zvoleném pásmu. Stanice budou uloženy pod tlačítka 1 až 6 podle síly signálu. RDS Rotary encoder BAND/TA FUNC./SETUP Je-li naladěno, tuner začne přehrávat stanici uloženou pod předvolbou č.1. Pokud nejsou uloženy žádné stanice, tuner se vrátí na původní stanici, která byla zvolena. /SOUND /ENT VIEW Ladění Předvolených Stanic 1 Stlačte BAND/TA opakovaně, dokud se nezobrazí požadované pásmo. 2 Stlačte kterékoliv z tlačítek předvolby (1 až 6), k němuž je přiřazena požadovaná stanice. Displej zobrazí Pásmo/číslo předvolby a frekvenci zvolené stanice. Je-li indikátor rozsvícen, zhasněte jej stlačením F/SETUP, a pak můžete pokračovat v operaci. Nastavení RDS Příjmu a Příjem RDS Stanic RDS (Radio Data System) je radio informační systém užívající 57 khz subpřenos FM vysílání. RDS umožní příjem škály různých informací jako např. Dopravní informace, názvy stanic a automatické přeladění na stanici se stejným obsahem programu vysílání. 1 Stlačte F/SETUP, takže se indikátor rozsvítí. 2 Stlačte 1 AF k aktivaci RDS režimu. 3 Stlačte či k naladění požadované RDS stanice. 4 Ztlačte 1 AF znovu k deaktivaci RDS režimu. 5 Stlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. Je-li PTY31 (Emergency Broadcast) - Bezpečnosní vysílání zapnuto na ON, bude při vysílání zobrazeno ALARM. Nastavujte jednotku dokud indikátor svítí. Pokud neprovedete po dobu 10 sekund indikátor zhasne. RDS digitální data zahrnují následující: PI Identifikace Programu PS Název služby AF Seznam Alternativních Frequencí TP Dopravní Program TA Dopravní Oznámení EON Enhanced Other Networks Vyvolání Přednastavené RDS Stanice 1 Stlačte F/SETUP až se rozsvítí indikátor. 2 Stlačte 1 AF k aktivaci RDS režimu. 3 Stlačte F/SETUP k aktivaci normálního režimu. indikátor zhasne. 8-CZ

11 4 Počkejte až zhasne zhasne a potom, stlačte tlačítko předvolby kde je naladěna RDS stanice. Pokud má stanice slabý signál, bude naladěna stanice se stejným programem ze seznamu AF - alternative frequency. 5 Pokud stanici ani alternativy ze seznamu AF nelze najít: Pokud PI SEEK nastavení je on (viz. PI SEEK nastavení Jednotka hledá znovu podle seznamu PI (identifikace programu). Příjem RDS Regionálních (Local) Stanic 1 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy aktivaci SETUP režimu. 2 Otáčejte Rotary encoder k volbě RDS REGIONALrežimu, a pak stlačte /ENT. 3 Otáčejte Rotary encoder K volbě ON nebo OFF. V OFF režimu jednotka přijímá související lokální RDS stanice. 4 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k návratu do normálního režimu. Stlač /SOUNDk návratu do předchozího. Pokud po dobu 60 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se normální režim automaticky. PI SEEK Nastavení 1 Stlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k aktivaci SETUP režimu. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru PI SEEK režimu a pak stlačte /ENT. 3 Otáčejte Rotary encoder k výběru ON nebo OFF. 4 ZSlačte a držte F/SETUP alespoň 2 sekundy k návratu do normálního režimu. Ztlač SOUND k návratu do předchozího režimu. Pokud po dobu 60 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se jednotka do normálního režimu automaticky. Příjem Dopravních Informací 1 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy až se rozsvítí TA indikátor. 2 Stlačte či k volbě požadované stanice s Dopravním vysíláním. Pokud je naladěna stanice s Dopravním vysíláním, zobrazí se indikátor TP. Dopravní informace jsou přehrány pouze, když jsou vysílány. Pokud nejsou dopravní informace vysílány, je jednotka v režimu standby. Pokud je vysíláno dopravní hlášení jednotka jej automaticky přijme a na 5 sekund se zobrazí TRF-INFO. Když vysílání zkončí, jednotka se vrátí do režimu standby. Pokud signál dopravního vysílání spadne, jednotka zůstane na příjmu ještě 1 minutu. Pokud signál zeslábne na delší dobu než 1 minutu, začne indikátor TA blikat. Pokud nechcete poslouchat přijímanou dopravní informaci, lehce ztlač BAND/TA k přeskoku této informační zprávy. Režim TA zůstane v nastavení ON pro příjem dalších dopravních informačních hlášení. Pokud během hlášení změníte hlasitost, bude uložena pro příjem příští informace. Během příjmu dalšího hlášení bude hlasitost upravena podle nového nastavení. V TA režimu vybírá SEEK ladění pouze TP stanice. Příjem Dopravní Informace Během Přehrávání CD nebo Rádia 1 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy až se rozsvítí indikátor TA. 2 Stlačte či k volbě stanice s dopravními informacemi. Začne-li dopravní hlášení je automaticky ztlumeno přehrávání CD nebo FM vysílání. Když vysílání skončí, vrátí se přehrávání původního média. Pokud nemůže být dopravní informace přijata: V CD režimu: Pokud nemůže být TP signál dosažen, zvolí se automaticky jiná stanice s TP vysíláním. Receiver je vybaven funkcí EON (Enhanced Other Networks) se schopností načíst alternativní frekvence se stejným vysíláním z AF seznamu. EON se rozsvítí, pokud je RDS EON vysílání zachyceno. Pokud stanice nevysílá Dopravní informace, receiver automaticky naladí patřičnou stanici s tímto vysíláním pokud se objeví. 3 Stlačte a držte BAND/TA alespoň 2 sekundy k k deaktivaci režimu Traffic Information. TA indikátor zhasne. 9-CZ

12 Zobrazení Radio Textu Textové zprávy z vysílání mohou být zobrazeny na displeji. CD/MP3/WMA/AAC Ztlačte VIEW během příjmu FM v radio režimu k volbě Radio Text display. Displej se změní po každém zmáčknutí tlačítka. Pokud je k dispozici PS (Programme Service Name): PS (Programme Service Name)* RADIO TEXT PS (Programme Service Name) Rotary encoder SOURCE/? 1 /AF * Ztlačte a držteview alespoň 2 sec, pokud je zobrazeno PS v režimu rádio, na 5 sekund se zobrazí frekvence. Pokud není k dispozici PS (Programme Service Name): FREQUENCY RADIO TEXT FREQUENCY Displej zobrazí na pár sekund WAITING, potom začne vypisovat textovou zprávu. Pokud není žádná zpráva nebo ji jednotka nemůže přijmout, zobrazí se NO TEXT. /ESC / /SOUND * Přehrávání /ENT Následující tabulka označuje, které disky lze přehrávat na modelech. CD CD-TEXT MP3 WMA AAC CDE-111R X X X CDE-111RM X X X CDE-112Ri X X X X X CDE-113BT X X X X X CDE-114BTi X X X X X 1 Vsuňte disk popisem nahoru. Bude automaticky vtažen do jednotky. Poznámka Je-li disk už uvnitř, stlačte SOURCE pro nastevení režimu CD 2 Během přehrávání MP3/WMA/AAC ztlačte či k volbě požadované složky. Stlačení a držení či bude měnit složky plynule. 3 Stlačte či k volbě stopy (souboru). Návrat na začátek stopy (souboru): Stlačte. 4 K přerušení přehrávání stlač /. Stlačení / znovu obnoví přehrávání. 5 Stlačte k vysunutí disku. 10-CZ

13 Opakované přehrávání Stlačte 4 k opakovanému přehrávání aktuální skladby. Skladba/soubor budou přehrávána opakovaně. Stlačte 4 k volbě Off pro deaktivací opakovaného přehrávání. * opakuje pouze skladbu jsou opakovány pouze skladby ze souboru Vyhledávání jména složky/souboru (týká se MP3/WMA/AAC) Během přehrávání můžete vyhledávat soubory/složky podle jména. 1 Během MP3/WMA/AAC přehrávání stlačte /ESC k aktivaci režimu vyhledávání. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru Folder Name File Name režimu vyhledávání a pak Stlačte / ENT. M.I.X. (Náhodný výběr) Stlačte 5 v režimu přehrávání nebo pauzy. Soubory na disku budou přehrávány náhodně. Ke zrušení znovu ztlačte 5. CD režim : : Soubory jsou přehrávány náhodnou sequencí. : Soubory ze složky jsou přehrávány. náhodně. : soubory jsou náhodně přehrávány Vyhledávání názvu složky 3 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované složky. 4 Stlačte a držte /ENT alespoň 2 sekundy k prehrání první skladby ve zvolené složce. Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy ke zrušení režimu vyhledávání. Pokud po dobu 30 sec neprovedete žádnou operaci, režim se zruší sám. Pro vyhledávání souborů v režimu Folder Name Search ztlačte /ENT. Soubory ve složce bude možno vyhledávat. Stlač /ESC to k opuštění v kroku 3. Kořenová složka Disku bude zobrazena jako. Pokud provedete vyhledávání v režimu M.I.X. play, M.I.X. režim bude zrušen. Režim vyhledávání názvu souborů Vyhledávání CD Textu Na discích s CD Textem mohou být skladby vyhledávány pomocí jejich názvů. Na discích bez CD Textu je vyhledáváno podle pořadí skladby. 1 Stlačte /ESC během přehrávání. Toto aktivuje režim vyhledávání. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované skladby a potom stlačte /. /ENT. Toto přehraje vybranou skladbu. Stlač ESC v režimu vyhledávání pro ukončení. Režim vyhlebude ukončen, pokud neprovedete 30 sec žádnou operaci. Pokud vyhledáváte CD Text během M.I.X. play, M.I.X. play režim bude zrušen. 3 Zvolte požadovaný soubor otáčením Rotary encoderu. 4 Stlačte /ENT k přehrání zvoleného souboru. Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy ke zrušení zežimu vyhledávání. Pokud po dobu 30 sec neprovedete žádnou operaci režim se zruší sám. Stlač /SOUND pro návrat do předchozího. Pokud provedete vyhledávání během M.I.X. play, M.I.X. play režim bude zrušen. Rychlé vyhledávání Můžete vyhledávat stopy (soubory). 11-CZ

14 1 Stlačte a držte /ESC alespoň 2 sekundy v režimu CD/MP3/WMA/AAC k aktivaci režimu Quick Search. 2 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované stopy (souboru). Zvolená stopa bude ihned přehrána. O MP3/WMA/AAC UPOZORNĚNÍ Jinak než pro osobní užití je, kpopírování (včetně MP3/ WMA/AAC dat) nebo distribuce, přenos, nebo kopírování, zadarmo nebo za poplatek, bez povolení nositele autorských práv striktně zakázáno Autorským zákonem. Co je MP3? MP3, jejíž oficielní název je MPEG1 Audio layer3 je kompresní standart daný normou ISO a MPEG jež je společnou aktivitou IEC. MP3 soubory obsahují komprimovaná hudební data. MP3 kódování je schopno komprimovat audio data v extrémě vysokém poměru snížení velikosti hudebních souborů až do 1/10 jejich velikosti. Tohoto je dosaženo při zajištění stále téměř CD kvality. MP3 dokáže tuto komprimaci díky odstranění zvuků neslyšitelných lidskému uchu a zakrytých zvukem jiným. Co je WMA? WMA nebo Windows Media Audio, jsou komprimovaná audio data. WMA je podobné MP3 a může dosáhnout zvukové kvality CD při malém datovém objemu. Co je AAC? AAC je zkratka pro Advanced Audio Coding, a je základem formátu audiokomprese použité pro MPEG2 a MPEG4. Tvorba MP3/WMA/AAC souborů Audio data jsou komprimována pomocí MP3/WMA/AAC codeků. Podrobnosti o tvorbě MP3/WMA/AAC souborů naleznete v návodu ke komprimačnímu softwaru. MP3/WMA/AAC soubory přehratelné na tomto zařízení mají příponu mp3 / wma / m4a. Soubory bez přípony nelze přehrát (podporovány jsou WMA ver. 7.1, 8 a 9). Nelze přehrávat chráněné soubory a soubory AAC (s příponou.aac ) Formátů AAC je mnoho. Ujistěte se, že použitý komprimační software odpovídá a tvoří uvedené podporované formáty dat Může se stát, že vytvořený soubor nepůjde přehrát i když je přípona správná. Přehrávání AAC souborů kódovaných v itunes je podporováno Podporovaný sampling rate a bit raty MP3 Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz, 24 khz, khz, 16 khz, 12 khz, khz, 8 khz Bit raty: kbps WMA Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz Bit raty: kbps AAC Sampling raty: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz, 24 khz, khz, 16 khz, 12 khz, khz, 8 khz Bit raty: kbps Toto zařízení může mít potíže s přehráváním v závislosti na bit ratu. Pokud je záznam proveden v nastavení VBR (Variable Bit Rate), může v režimu USB nastat potíž s načítáním dat. ID3 tagy/wma tagy Toto zařízení podporuje ID3 tag v1 a v2, a WMA/AAC tag. Pokud jsou tag data v MP3/WMA/AAC v souboru, toto zařízení zobrazí titul (název skladby), interpreta, a název alba ID3 tag/wma/ AAC tag data. Toto zařízení dokáže zobrazit pouze single-byte alphanumerické znaky (max. 30 ID3 tagů a max 15 WMA tagů) a podskóre. U nepodporovaných znaků se zobrazí NO SUPPORT. Pokud informace obsahuje jiné než ID3 tag, audio soubory nemusí být přehratelné. V závislosti na obsahu nemusí být tag informace správně přehrána. Přehrávání souborů MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC soubory připravené a pak vypálené na CD-R, CD-RW pomocí CD-R zapisovacího softwaru nebo USB. Disk může obsahovat max. 510 souborů/složek (včetně kořenové), a max. počet složek je 255. Tato jednotka rozezná minimlně 100 složek (včetně kořenových) a 100 skladeb na složku na USB paměti. Pokud záznam překročí popsané hodnoty může nastat potíž s přehráváním. Nenechávejte přehrávat soubory déle než hodinu. Podporovaná Média Toto zařízení je schopno přehrávat CD-ROM, CD-R a CD-RW. Může také přehrávat přenosné USB paměti. Odpovídající Systémy souborů Toto zařízení podporuje disky formátované v ISO9660 Level 1 nebo Level 2. V ISO9660 standardu jsou některá omezení na něž je třeba pamatovat. Nejvyšší hladina strukturovaných podadresářů je 8 (včetně kořenového). Počet znaků pro název složky/souboru je omezen. Platné znaky jsou A-Z, čísla 0-9 a _. Toto zařízení přehrává disky v Joliet, Romeo apod. standardu a dalších, které odpovídají ISO9660. i když někdy nemusí být skladby správně zobrazeny. Podporované formáty Toto zařízení podporuje CD-ROM XA, Mixed Mode CD, lepší CD (CD-Extra) a Multi-Session. Tato jednotka nedokáže správně přehrát disky vypálené v Track At Once nebo packet writing režimu. Sestava souborů Soubory jsou přehrávány po sobě tak jak byly zapsány them to the disc. Proto nemusí být přehrávání vždy podle představ. Ověřte postup zapisování v dokumentaci softwaru pro zápis disků. Postup rřehrávání a pořadí souborů je následující. Kořenová složka Složka MP3/WMA/AAC Soubor * Složka a její číslo nebude zobrazeno pokud je prázdná. 12-CZ

15 Terminologie Bit rate To je hodnota zvukové komprese zvoleného kódování. Čím vyšší Bit rate, tím vyšší zvuková kvalita, ale větší soubor. Nastavení Zvuku BAND/TA SOURCE/? Rotary encoder (AUDIO/LOUD) Sampling rate Tato hodnota zobrazuje kolikrát za sekundu jsou data samplována (zaznamenána). Např. hudební CD má sampling rate 44.1 khz, takže je samplováno x za sekundu. Čím vyšší Sampling rate, tím vyšší kvalita, ale větší soubor. Encoding Konverze hudebního CD, WAVE (AIFF) souboru, a dalších hudebních souborů do zvoleného komprimovaného formátu. Tag Informace jako název skladby, interpreta, alba, apod. zapsaná do MP3/WMA/AAC souborů. Root folder Kořenová složka (nebo adresář) je nalezen na vrcholu systému souborů. Kořenová složka obsahuje všechny složky a soubory. Je vytvořena automaticky pro všechny vypálené disky. /SOUND /ESC Nast. Subwooferu Level/Bass Level/ Výšky Level/Balance (Mezi Levou a Pravou)/Fader (Mezi Přední a Zadní)/ Defeat 1 Stlačte Rotary encoder (AUDIO) opakovaně k výběru požadovaného režimu. Každé ztlačení změní následovně režim: SUBW LEVEL* BASS LEVEL TREBLE LEVEL BALANCE FADER DEFEAT VOLUME SUBW LEVEL Subwoofer level: +0 ~ +15 Bass level: 7 ~ +7 Výšky level: 7 ~ +7 Balance : L15 ~ R15 Fader : R15 ~ F15 Defeat : ON/OFF Hlasitost : 0 ~ 35 Pokud neprovedete po dobu 5 sekund po volbě SUBW, Level BASS LEVEL, TREBLE LEVEL, BALANCE, FADER nebo DEFEAT režimu žádnou operaci, jednotka se vrátí do normálu. * Pokud je subwoofer nastaven OFF, nelze jej nastavit. 2 Otáčejte Rotary encoder dokud nedosáhnete v každém režimu požadovaného výsledku. Nastavením DEFEAT ON se vrátí předchozí nastavení BASS a TREBLE do továrního nastavení. V závislosti na připojených zařízeních nemusí být některé funkce na displeji dostupné. Nastavení Bass/Treble/High Pass Filter Opakujte kroky 1 až 3 k výběru režimů nastavení. 1 Stlačte SOUND k výběru požadovaného režimu nastavení. BASS TREBLE HPF BASS 2 Otáčejte Rotary encoder či stlač BAND /TA, SOURCE apod., ke změně nastavení. 13-CZ

16 3 Stlačte a držte ESC alespoň 2 sekundy pro návrat do normálního režimu. Poznámky Pokud neprovedete po dobu 15 sekund žádnouoperaci, jednotka se vrátí do normálního režimu. Funkce není dostupná pokud je DEFEAT nastaveno na ON. Nastavení Bass Control Podle potřeby lze měnit nastavení zesílení basů. Položka nastavení: BASS Nastavení středové frekvence Basů -1 Stlačte BAND/TA k výběru požadované středové frekvence. 80 Hz 100 Hz 200 Hz 60 Hz 80 Hz Zesílý zvolený frekvenční rozsah. Nastavení šířky pásma Basů -1 Stlačte SOURCE/ k výběru požadované šířky basového pásma. Nastavení úrovně VÝŠEK 1 Otáčejte Rotary encoder k volbě požadované úrovně. (-7~+7) *. Tímto lze zesílit zvýreznění výšek. * Nastavení lze také provést stlačením Rotary encoder. POZN. Toto nastavení lze provést pro každý zdroj signálu. (FM, MW (LW), CD, apod. Výšková frekvence nastavená pro jeden zdroj bude efektivnéí i pro ostatní. (FM, MW (LW), CD, apod.). Nastavení High Pass Filtru Touto funkcí lze nastavit frekvenci výhybky. Položka nastavení: HPF 1 Otáčejte Rotary encoder až dosáhnete požadované HPF frekvence. OFF? 60 Hz? 80 Hz? 100 Hz úzké široké Nastavení upraví rozsah v okolí středové frekvence basů, úzké nastavení zesílí oblast pouze v těsném okolí středové frekvence, široké nastavení zesílí širší rozsah okolí nastavené středové frekvence. Nastavení úrovně Basů 1 Otáčejte Rotary encoder k výběru požadované úrovně basů ( 7~+7). Hodnotu můžete zesilovat nebo zeslabovat. Pokud po dobu 15 sekund neprovedete žádnou operaci, vrátí se jednotka do normálního režimu.. Nastavení basů je individuelně ukládáno pro různé zdroje (FM, MW (LW), CD, apod.) dokud neprovedete změnu. Basová frekvence a šířka pásma je jednotná pro všechny zdroje. Přepínání Loudness On/Off Loudnesspředstavuje kombinaci low-a high-frekvenčního zesílení poslechových úrovní. Tato funkce kompenzuje úrovně pro ucho špatně dostupné a zvyšuje celkovou dynamiku zvuku. Stlačte a držte Rotary encoder (LOUD) alespoň 2 sekundy k aktivaci/deaktivaci loudness režimu. Nastavení Výšek Zesílení vysokých tónů můžete upravovat podle vlastní potřeby. POLOŽKA nastavení: TREBLE Nastavení středové frekvence Výšek 1 Stlačte BAND/TA k volbě požadované středové frekvence, jejíž okolí má být zesíleno khz 12.5 khz 15.0 khz 17.5 khz 10.0 khz Bude zesílena oblast okolí zvolené frekvence. 14-CZ

17 Ostatní Funkce SOURCE/? * 3 ID3 tag/wma tag Pokud MP3/WMA/AAC soubor obsahuje ID3 tag/wma tag info, ID3 tag /WMA tag informace je zobrazena (např.: skladba, interpret, album). Další tag data jsou ignorová. Pokud TEXT SCROLL je nastaven na SCROLL AUTO, tag informace je přehrána automaticky. * 4 Pokud BT AUDIO signál přijde, textová informace jako název alba apod bude zobrazena. Pokud informace chybí, ARTIST / ALBUM / SONG bude zobrazeno. O indikacích na displeji VIEW Během přehrávání textu jsou podle režimu zobrazeny indikátory Zobrazení Textu Textová informace jako název disku skladby apod bude zobrazena při přehrávání CD text kompatibilního disku. Totéž je možné během přehrávání MP3/WMA/AAC souborů. Stlačte VIEW. Displej se změní po každém zmáčknutí tlačítka. Pokud je TEXT SCROLL na SCROLL MANU, stlačte a držte VIEW alespoň 2 sekundy, aktuální text bude jednou vypsán. (Ne v režimu RÁDIO). Display v rádio režimu: Pokud je vysíláno PS (Programme Service Name) PS (Programme Service Name)* 1 RADIO TEXT PS (Programme Service Name) Pokud není vysíláno PS (Programme Service Name) FREQUENCY RADIO TEXT FREQUENCY Displej v CD režimu: TRACK NO./ELAPSED TIME TEXT (DISC NAME)* 2 TEXT(TRACK NAME)* 2 TRACK NO./ELAPSED TIME Displej v MP3/WMA/AAC režimu: FILE NO./ELAPSED TIME FOLDER NO./FILE NO. FOLDER NAME FILE NAME ARTIST NAME* 3 ALBUM NAME* 3 SONG NAME* 3 FILE NO./ELAPSED TIME Displej v BT AUDIO režimu: Pokud je správně připojen telefon nebo jiné Bluetooth Streamovací zařízení s možnostmi Metadat pomocí interfejsu KCE-400BT, naleznete detaily v uživatelském manuálu Bluetooth adaptéru. BT AUDIO ARTIST NAME* 4 ALBUM NAME* 4 SONG NAME* 4 BT AUDIO * 1 stlačte a držteview alespoň 2 sekundy v PS display režimu, zobrazí se na 5 sekund frekvence. * 2 Zobrazeno během přehrávání disku s CD textem. Rozsvítí se v SETUP režimu, search režimu a režimu nastavení zvuku, apod. Indikátor/ Režim * 1 Tag informace Pokud chybí, bude zobrazeno ARTIST / ALBUM / SONG * 2 Kořenová složka disku DISC je zobrazena jako FOLDER. Adresář SB paměti je ROOT. * 3 Pokud není Text (Disc Name or Track Name), DISC TEXT / TRACK TEXT se zobrazí. O Text u CD Režim Text (Disc Name* 3 ) Text (Track Name* 3 ) MP3/WMA/AAC/ USB AUDIO Režim iphone/ipod/bt AUDIO Režim Folder Name* 2 Artist Name* 1 Artist Name* 1 Album Name* 1 Album Name* 1 Song Name* 1 / File Name Song Name* 1 Text: Text compatibilní CD s textovou informaci jako název disku skladby apod. Podle typu nemusí být na této jednotce některé znaky zobrazeny správně. CD changer musí být CD Text kompatibilní aby byla zobrazena textová informace. Podle svého obsahu nemusí být nekteré informace zobrazeny. 15-CZ

18 Používání předního AUX Terminálu NASTAVENÍ Jednoduché připojení přenosného přehrávače do vstupu na čelním panelu. K propojení je potřebný doplňkový propojovací kabel RCA to 3.5ø mini-phono plug or 3.5ø to 3.5ø mini phono plug). Ztlačte SOURCE/ ného zařízení., a zvolte režim AUX k poslechu přenos- TUNER DISC USB AUDIO ipod* 1 /AUX+* 2 BT AUDIO* 3 AUX TUNER * 1 Pouze když je připojen iphone/ipod a AUX+ SETUP je nastaven na OFF, viz.: Nastaveni AUX+ SETUP režimu (strana 20). * 2 Zobrazeno pouze, když AUX+ SETUP je ON, viz.: Nastavení AUX+ SETUP režin (strana 20). * 3 Pouze CDE-101R/CDE-101RM/CDE-102Ri a BT IN je nastaven BT ADAPTER. Viz.: Bluetooth Setting (strana 19). Jednotku lze lehce přizpůsobit aby vyhovovala Vašim představám od nastavení zvuku až po vizuelní stránku. SOURCE/ Otočný volič (AUDIO) /SOUND FUNC./SETUP / /ENT * Ilustrace je CDE-104BTi. Přenosný přehrávač atd. Hlavní jednotka Proveďte kroky 1 až 4 k nastavení jednoho ze SETUP težimů k úpravě. Níže prostudujte aplikovatelnou volbu nastavené SETUP položky. 1 Stlačte a držte FUNC./SETUP déle než 2 sekundy pro aktivaci režimu SETUP. nebo Doplňkový kabelový adaptér (RCA pin plugs [red, white] 3.5ø miniplugs) or (3.5ø miniplugs). Pokud je USB paměť zapojena napřímo do terminálu, může se stát, že bude bránit v zapojení AUX konektoru zároveň. 2 Otáčejte Otočným voličem pro volbu požadovaného SETUP menu, a potom stlačte / /ENT. (např. Zvolte SUBWOOFER) BT IN* 1 PLAY MODE INT MUTE* 2 AUX+ SETUP AUX+ NAME* 3 AUX NAME* 4 POWER IC DEMO SUBWOOFER SUBW SYS* 5 ILLUMINATI* 6 SCROLLTYPE TEXT SCR FM-LEVEL REGIONAL* 7 PI SEEK* 8 BT IN * 1 Zobrazeno když funkce INT MUTE je OFF, a režim je jiný než BT AUDIO. * 2 Zobrazeno, když je BT IN OFF. * 3 Zobrazeno, když je AUX+ SETUP ON. * 4 Pouze CDE-102Ri/CDE-103BT/CDE-104BTi. * 5 Zobrazeno jen, když je SUBWOOFER ON. * 6 Pouze CDE-102Ri/CDE-103BT. * 7 Odkaz Příjem RDS Regionálních Stanic (strana 10). * 8 Odkaz PI SEEK Nastavení (strana 10). 3 Pro změnu nastavení otočte Otočným voličem (např. zvolte SUBW ON nebo SUBW OFF.) 16-CZ

19 BLUETOOTH Nastavení Nastavení BLUETOOTH Spojení (BT IN) Pomocí BLUETOOTH technologie, lze připojit hands-free volání prostřednictvím BLUETOOTH-vybaveného telefonu. Položka nastavení: BT IN Obsah nastavení: BT ADAPTER *1 / BT OFF *1 BT ADAPTER: CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri *2 *3 : U volitelného BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) proveďte toto nastavení pro použití BLUETOOTH funkce. Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu zařízení. BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT). ADAPTER pokud BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) je zapojen. CDE-113BT/CDE-114BTi: Nastav ADAPTER pokud používáte funkci BLUETOOTH. podrobnosti viz: BLUETOOTH Nastavení *1 CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri, má zákl. nastavení BT ADAPTER. CDE-113BT/CDE-114BTi, má zákl nastavení BT OFF. *2 Je-li připojen BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT), lze použít tlačítko příjem *3 Je-li telefon kompatibilí s funkcí hlasové volby, lze ji použít. BT OFF: CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri: Nastav OFF není-li BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) připojrn. CDE-113BT/CDE-114BTi: Nastav OFF není-li BLUETOOTH funkce použita. Přizpůsobení zvuku Nastavení úrovně zdrojového signálu Lze upravit rozdíly v hlasitosti mezi CD a FM rádiem, jsou-li příliš velké. Položka nastavení: FM-LEVEL Obsah nastavení: FM-LV HI (základní) / FM-LV LOW Subwoofer On a Off Je-li připojen subwoofer, můžete nastavit jeho hlasitost. 1 V normálním režimu stlač Rotary encoder (AUDIO) opakovaně, k výběru SUBWOOFER režimu. 2 Nastavte hlasitost otáčením Rotary encoderu. Položka nastavení: SUBWOOFER Obsah nastavení: SUBW ON (Základní nastavení) / SUBW OFF SUBW ON: ON pokud zapnete subwoofer. SUBW OFF: OFF pokud subwoofer vypnete. Nastavení Subwoofer Systému Zvolte, zda SYS 1 nebo SYS 2 pro požadovaný subwoofer effect. Položka nastavení: SUBW SYS Obsah nastavení: SUBW SYS 1 (zákl. nastavení) / SUBW SYS 2 SUBW SYS 1: Úroveň subwooferu se mění podle hlasitosti. SUBW SYS 2: Úroveň subwooferu není závislá na hlasitosti. I při slabém zvuku je subwoofer stále slyšet. Barevné nastavení Změna barvy podsvícení (CDE-112Ri/ CDE-113BT) Položka nastavení: ILLUMINATI Obsah nastavení: ILUM TYPE1 (základ) / TYPE2 /TYPE3 / TYPE4 TYPE1 : Základní 4 modré, ostatní červené TYPE2 : Základní 4 zelené, ostatní zelené TYPE3 : Základní 4 jantarové, ostatní červené TYPE4 : Základní 4 červené, ostatní červené Typ posuvu na displeji Zvolte ze dvou metod. Položka nastavení: SCROLLTYPE Obsah nastavení: SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (základ) SCR TYPE1: Z prava do leva po jednom znaku SCR TYPE2: Z leva do prava po jednom znaku. Nastavení posuvu (TEXT SCR) Položka nastavení: TEXT SCR Obsah nastavení: SCR AUTO / SCR MANU (základ) SCR AUTO: CD text informace, textové informace o složce a souboru jména a tagy jsou vypisovány automaticky. SCR MANU: Displej je vypsán při změně disku, 17-CZ

20 Nastavení typu procházení SCROLL TYPE1 / SCROLL TYPE2 (Základní nastavení) Zvolte ze dvou metod procházení. Zvolte preferovaný typ. SCROLL TYPE1: Znaky budou posouvány z prava do leva po jednom. SCROLL TYPE2: Slova jsou tvpořena zleva do prava po jednom znaku. Když se displej zaplní, je smazán a zbývající slova se zobrazí stejným způsobem dokud se nezobrazí všechny. Nastavení procházení (TEXT SCROLL) SCROLL AUTO / SCROLL MANU (Základní nastavení) Tento CD přehrávač může procházet názvy disků a skladeb na CD-TEXT discích, stejně tak informace z MP3/WMA/AAC souborů, složek a tagů. SCROLL AUTO: CD text informatce, textová informace o složce a názvech souborů a tagů jsou procházeny automaticky. SCROLL MANU: Displej je procházen když je založeno CD nebo se mění skladby, apod. Externí Zařízení Připojení k externímu zesilovači POWER IC ON (Základní nastavení) / POWER IC OFF Pokud je připojen externí zesilovač, můžete vylepšit zvuk odpojením napájení vestavěného zesilovače. POWER IC OFF : Užijte tento režim když použijete výstup line out k připojení k zesilovači. Vnitřní zesilovač bude vypnut a nebude ovládat reproduktory. POWER IC ON : Zesilovač Zesilovač Přední levá Přední pravá Zadní levá Zadní pravá Reproduktory jsou ovládány vestavěným zesilovačem. Nastavení jazykových fontů LANGUAGE 1 (Základní nastavení) / LANGUAGE 2 / LANGUAGE 3 Může být zvoleno ze tří typů fontů. LANGUAGE 1: Normální font LANGUAGE 2: Euvropský font LANGUAGE 3: Ruský font Předvádění DEMO ON / DEMO OFF (Základní nastavení) Tato jednotka má možnost předvádění možností displeje. K ukončení Demo režimu, nastavte DEMO OFF. MP3/WMA/AAC Přehrávání MP3/WMA/AAC Data (PLAY MODE) CD-DA (Základní nastavení) / CD-DA&MP3 Reproduktor Pravý přední Reproduktor Pravý zadní Reproduktor Levý zadní Reproduktor Levý přední Reproduktory Přední pravý Pravý zadní Zadní levá Přední levá Tato jednotka dokáže přehrát CD s obojím - CD i MP3/WMA/AAC daty (vytvořené v CD formátu (CD Extra)). I když v některých případech může být s CD Extra potíž. V tomto případě lze zvolit přehrávání samostatné stopy obsahující CD data. Pokud disk obsahuje oboje CD i MP3/WMA/AAC data, přehrávání začne od CD dat na disku. Při nastavení POWER IC na OFF neprodukuje jednotka žádný zvuk CD-DA : Pouze CD data v Session 1 lze přehrát CD-DA&MP3 : CD data, MP3/WMA/AAC soubory ve smíšeném, režimu a multi-session disky lze přehrávat Proveďte toto nastavení před vložením disku. Pokud byl disk již vložen, vyndejte ho. 18-CZ

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

KDC-BT47SD OBSAH. Bezpečnost 2 Údržba. Začínáme s technologií Bluetooth 16 Funkce snadného párování Registrace zařízení Bluetooth (párování)

KDC-BT47SD OBSAH. Bezpečnost 2 Údržba. Začínáme s technologií Bluetooth 16 Funkce snadného párování Registrace zařízení Bluetooth (párování) KDC-BT47SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im349/

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-199-772-11(1) Bluetooth audio systém Návod k obsluze Zrušení ukázkového režimu (DEMO) - viz strana 6. Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 7. MEX-BT3900U

Více

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth ex-10 NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM

Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray TM Model č. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Aktualizace firmwaru Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware jednotky a zajišťuje, že

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

3D Sound Blu-ray systém domácího kina

3D Sound Blu-ray systém domácího kina PŘÍRUČKA UŽIVATELE 3D Sound Blu-ray systém domácího kina Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. BH9230BW (BH9230BW, S93B1-S, S93T1-C/W,

Více

Auto CD/MP3/WMA přijímač

Auto CD/MP3/WMA přijímač MK_LAC-M5500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M5500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Systém vizuální zábavy do auta

Systém vizuální zábavy do auta 4-410-680-21(1) IET5 Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze AV centrum Návod na použitie XAV-63 2012 Sony Corporation 4-410-680-21(1) Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze XAV-63 2012

Více

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 Obsah Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 OPEL ZAFIRA Infotainment System Touch & Connect Úvod... 4 Rádio... 20 CD přehrávač... 25 Vstup AUX... 30 USB

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více