MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR MODEL DX-TL950E INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR MODEL DX-TL950E INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-TL950E TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE JZ-872C277A9

2 Vlastnosti Vlastnosti Vestavěný 9 kanálový multiplexer Zobrazení Zobrazení na monitoru může být v celoobrazovkovém, děleném SPLIT4, SPLIT9 nebo sekvenčním celoobrazovkovém či sekvenčním SPLIT4 režimu. Dva nezávislé monitorové výstupy umožňují sledovat obraz v různých režimech na dvou monitorech. Můžete prohlížet záznam za současného nahrávání všech kamer. Zobrazování kamery na monitoru můžete zakázat aniž by to ovlivnilo nahrávání jejího obrazu na HDD. Nahrávání Rychlost nahrávání 50 pps (snímků/sec) Devítivstupový multiplexer umožňuje nahrávání rychlostí 50pps. Při nahrávání všech 9 kamer je každá kamera nahrávána rychlostí až 5 pps. Standardně je osazen jeden 250GB HDD, nicméně v rekordéru je připraveno místo pro instalaci druhého interního HDD. Různá nastavení pro nahrávání Každá kamera má individuálně nastavitelný záznamový interval a kvalitu obrazu, a to jak pro normální, tak i pro alarmové nahrávání. Flexibilita alarmového nahrávání Pro nahrávání alarmů jsou k dispozici tři různé režimy Alarm Channel, Alarm Plus a Alarm25. Navíc lze pro každou kameru samostatně nastavit způsob spouštění alarmového nahrávání - z externí alarmové svorky, z detektoru pohybu nebo logickými kombinacemi AND či OR obou těchto způsobů. Nahrávání do oddílů Alarmové nahrávky lze ukládat do vyčleněného oddílu na HDD, který lze nastavit v rozmezí % celkové kapacity HDD. Nahrávání se zrcadlením Jsou-li osazeny dva HDD, může být nastaveno nahrávání na oba disky současně (zrcadlově), což minimalizuje pravděpodobnost ztráty dat při selhání disku. Vestavěný detektor pohybu Každý kamerový kanál má nezávisle nastavitelnou detekci pohybu s parametry: citlivost, prahová úroveň, detekční maska (16x12 = 192 polí). Wavelet komprese Použitá komprimační technologie využívající metodu wavelet je rychlejší než JPEG. /Alarm oznámení Rekordér může formou ů nebo datových rámců vysílat do vzdáleného PC zprávy oznamující varování či změnu stavu. Tato funkce vyžaduje specializovaný sw. LAN software Volitelně je dodáván software s vysoce kvalitními komunikačními funkcemi. Usnadnění Automatické nastavení Rekordér je schopen provést automatické nastavení nejlepší záznamové rychlosti a kvality na základě zadané doby záznamu (24,96 nebo 168h či 14 nebo 30 dní) a počtu identifikovaných kamer. Nahrávání časovačem Nahrávací programy časovače Programy časovače mohou využívat až čtyři předdefinované vzory nastavení kamer (nahrávací interval, kvalita obrazu jak pro alarmové tak i pro normální nahrávání). Kromě toho jsou k dispozici individuální nastavení pro pre-alarmové nahrávání a detekci pohybu. Nastavení svátků Mohou být nastaveny i sváteční dny v roce. Různé funkce pro podporu dohledu Rozpoznání pozměněného obrazu Obraz je zaznamenáván patentovanou technologií, která umožňuje rozpoznání později provedených změn. Vynikající rozšiřitelnost Pro možnost rozšíření systému je rekordér vybaven standardním RS-232C rozhraním pro dálkové ovládání a souborem zadních svorek. Pre-alarmové nahrávání Děj, který se udál před příchodem alarmového signálu může být rekordérem zaznamenán pomocí prealarmového nahrávání. Vyhledávací funkce Stiskem tlačítka SEARCH na dálkovém ovladači vyvoláte naposledy použitou vyhledávací funkci, což je výhodné při častém vyhledávání. Microsoft je registrovaný obchodní název nebo obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA a / nebo v jiných zemích. Compact Flash je chráněná obchodní značka společnosti SanDisk Corporation. Záznamové kapacity jsou udávány v GB (gigabajtech). 1GB = 1000 x 1000 x 1000 B Nahrávání zvuku Rekordér umožňuje jednokanálové nahrávání zvuku PCM metodou. Datová síť Sledování živého obrazu, přehrávání záznamu a vyhledávání lze provádět ze vzdáleného PC připojeného k Internetu pomocí Microsoft Internet Exploreru. Pomocí specializovaného sw lze dálkově ovládat stavy na svorkách MODE OUT. 2

3 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Nikdy na rekordér neumísťujte těžké předměty (např. TV). NIKDY NESAHEJTE A NEVKLÁDEJTE CIZÍ PŘEDMĚTY DO NITRA PŘÍSTROJE Dotýkání se vnitřních částí přístroje nebo vkládání cizích předmětů do jeho nitra může mít za následek úraz elektrickým proudem či rozsáhlé poškození přístroje. OPATRNĚ ZACHÁZEJTE SE SÍŤOVOU ŠŇŮROU Poškození síťové šňůry může vést ke vzniku požáru nebo úrazu el. proudem. Dojde-li k poškození síťové šňůry, vypněte centrální vypínač, uchopte šňůru jednou rukou za vidlici a opatrně vytáhněte ze zásuvky. KDYŽ PŘÍSTROJ DLOUHO NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE SÍŤOVOU ŠŇŮRU Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte hlavní vypínač a vytáhněte ze zásuvky síťovou šňůru. UDRŽUJTE DOBROU VENTILACI Nezakrývejte ventilační otvory přístroje. Pro udržení dobré ventilace umístěte přístroj na rovnou a pevnou plochu a ponechte kolem něho dostatek volného prostoru. Zajistěte, aby během provozu nemohlo dojít k ucpání ventilačních otvorů. Nikdy na přístroj neumísťujte těžké předměty. KDYŽ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte hlavní (MAIN) vypínač (do polohy OFF). PÉČE O POVRCH PŘÍSTROJE K čištění povrchu přístroje nikdy nepoužívejte ropných produktů. Čištění provádějte měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Pak přístroj dosucha otřete. PVC kabely či vodiče by neměly být dlouhodobě v kontaktu s povrchem přístroje. UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE Pro nejlepší funkci a dlouhou životnost umístěte přístroj tak, aby : 1) byla zajištěna dobrá ventilace a aby přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu světlu a sálavému teplu, 2) ležel na pevném povrchu bez vibrací, 3) nebyl ve vlhkém a prašném prostředí a aby nebyl v dosahu magnetických polí 4) nebyl blokován ventilátor, umístěný na zadním panelu přístroje. NEVHODNÁ UMÍSTĚNÍ Nevhodné umístění, která mohou zkrátit životnost přístroje : Extrémně chladná místa, jako např. lednice a mrazící boxy. Místa s nadměrnou koncentrací sirovodíku jako např. okolí horkých pramenů. Prostředí či místa s koncentrací soli ve vzduchu VÝSTRAHA: PONECHÁNÍM PŘÍSTROJE NA DEŠTI NEBO VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ RISKUJETE VZNIK POŽÁRU ČI ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM! Tento videorekordér (dále jen jednotka) vyhovuje požadavkům "EC Directive 89/336/EEC", EMC Directive a 73/23/ECC "Low Voltage Directive" ve znění "Directive 93/68/ECC". Požadavky na susceptibilitu dle EN55024 a požadavky na rušení dle EN55022 jsou dodrženy pro obytné místnosti, obchody, lehké průmyslové komplexy a malé podniky, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné napájecí síti nízkého napětí. Jednotka je vyráběna v souladu s normou EN Upozornění ohledně výstavby dohledového systému s touto jednotkou. Tato jednotka může být ovládán z jiného zařízení přes konektor RS-232C či ETHERNET. Tato jednotka může být také použita k řízení externích zařízení přes konektor RS-232C. Díky této flexibilitě může být jednotka snadno použita ve velmi výkonném zabezpečovacím systému. Celý dohledový systém však může být ovlivněn selháním této jednotky či externích zařízení závislých na nastavení této jednotky nebo na zapojení nebo na propojení externích zařízení. Když konfigurujete dohledový systém s touto jednotkou, doporučujeme vám, abyste se nejprve přesvědčili, že jednotka pracuje normálně s připojenými zařízeními. Doporučujeme periodicky provádět zálohování důležitých zaznamenaných dat na jiné zařízení. Poškození uživatele plynoucí z provozních závad dohledového systému nebo ztráty zaznamenaných dat nebo jiná poškození plynoucí ze závady této jednotky nejsou kryta. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nepracuje funkce detekce pohybu (MOTION DETECTION) správně. 3

4 Bezpečnostní upozornění Uživatel není pojištěn proti problémům (např. porucha záznamu či přehrávání) vzniklým na rekordéru či přídavném zařízení při jejich provozu. Doporučuje se provádět pravidelné zálohy důležitých nahrávek jako prevence před poruchami a nepředvídatelnými událostmi. Doba nepřetržitého nahrávání a záruka výrobku. Doba nepřetržitého záznamu (viz tabulky) a předpokládaná doba nahrávání (ESTD TIME viz menu pro nahrávání) jsou zamýšleny jako nahrávací časy při provozu zařízení, nikoliv jako záruční doby zařízení. Navíc, nejsou to zaručované doby životnosti rekordéru. Harddisk uvnitř rekordéru je velmi jemné zařízení zařízení. S rekordérem proto manipulujte s dostatečnou opatrností. Nevystavujte rekordér vibracím a nárazům. Může to vést k trvalým závadám, zvláště když je rekordér zapnutý a probíhá manipulace s daty na HDD. Proto je nutná zvýšená opatrnost. Neodpojujte síťovou šňůru v době, když je rekordér zapnutý nebo když přehrává či nahrává. Pro včasnou detekci možných závad vám doporučujeme požádat jednou ročně o prohlídku rekordéru Harddisk a ventilátor nejsou trvale použitelné díly v rekordéru a bude je potřeba za určitou dobu provozu vyměnit. Při okolní teplotě 25 C je doporučeno vyměnit harddisk i ventilátor po 30tis. provozních hodinách. (Toto je zamýšleno pouze jako vodítko. Udaný počet hodin proto neberte jako dobu životnosti dílů. Položka ELAPSED TIME v menu <INFORMATION/SERVICE> udává množství uplynulých provozních hodin. Můžete si podle ní naplánovat pravidelné kontrolu zařízení. Vysvětlivky k dalšímu textu: (Vezměte na vědomí tuto informaci když obsluhujete zařízení) Referenční informace ohledně provozu zařízení. (Vyžaduje opatrnost) Výstražná informace ohledně provozu zařízení. (Odkaz) Odkaz na stránku nebo na nadpis. Ostatní referenční informace. Odstraňování problémů (str. 82) Přečtěte si tento odstavec, popisující běžné problémy a možnosti jejich odstranění. 4

5 Obsah Obsah Vlastnosti...2 Bezpečnostní upozornění...3 Obsah...5 Vývojový diagram zapojení a nastavení...6 Základní úkony...8 Přední panel... 8 Přední panel (pod dvířky)... 9 Zasouvání / vyndavání CF karty... 9 Zadní panel Propojení...12 Připojení CCTV kamer, monitorů a senzorů Propojení pro alarmové nahrávání Propojení s analog. videorekordérem Automatické nastavení...14 Automatické nastavení Inicializace Základní operace...16 Základy funkce multiplexeru Nastavení menu Normální (manuální) nahrávání Přehrávání - základní operace Vyhledávání - základní operace Výběr jazyka Struktura menu...23 Menu SETTING Menu COPY Menu SEARCH SELECTION Nastavení data, času a zobrazení...29 Nastavení data a času Formát zobrazení na displeji Umístění časového údaje Označení kamer a jeho zobrazení Nastavení titulku a poznámky Zobrazení duplexního módu Multiplexer...32 Tlačítka pro ovládání multiplexeru Tlačítka kamer, SPLIT/SEQUENCE a ZOOM Nastavení multiplexeru SPLIT 4 konfigurace SPLIT 9 konfigurace Nastavení sekvenčního zobrazování Prokládání (interlace) Detekce pohybu...36 Výběr kamery Nastavení masky Citlivost Práh detekce Kontrola nastavení Důležité informace ohledně detekce pohybu Nahrávání...38 Normální a alarmového nahrávání Nastavení normálního a alarmového nahrávání 38 Poznámky k alarmovému nahrávání Délka alarmového nahrávání Pre-alarmové nahrávání MOTION DET REC...40 Časovač...41 Vytváření programů...41 Nastavení svátků...43 Nastavení nahrávacích módů A ~ D...43 MOTION DET REC...43 Délka alarmového nahrávání...43 Počáteční nastavení / info...44 HDD nastavení...44 Kontrola nahrávky (IM-CHECK PLAY)...44 Nahrávání zvuku...45 Nastavení zadních svorek...46 Nastavení komunikačního rozhraní...48 Menu INFORMATION / SERVICE...51 Uzamčení rekordéru...53 Nastavení jazyka...56 Rychlé nastavení...57 Rychlé nastavení a CF...57 Praktické příklady...58 Nahrávání - další možnosti...62 Pre-alarmové nahrávání...62 Nouzové nahrávání...62 Přehrávací funkce...63 Přehrávání zastaveného snímku...63 Prohlížení pomocí SHUTTLE...63 Přidržení SHUTTLE...63 Přehrávání po snímcích...63 Reverzní přehrávání...63 Vysokorychlostní přetáčení vpřed / vzad...63 Změna rychlosti přehrávání...64 Současné přehrávání a nahrávání...64 Vyhledávání...65 Menu pro vyhledávání...65 Vyhledávání dle data a času...66 Indexové vyhledávání...66 Alarmové vyhledávání s přeskoky...67 ALARM LIST vyhledávání...68 START/END vyhledávání...69 Kopírování / obnova dat...70 Kopírování na páskový VCR...71 Další praktické funkce...72 Obvod pro kompenzaci výpadku napájení...72 Obnovení nahrávání po výpadku sítě...72 Záznamy o výpadcích napájení...72 RESET tlačítko...72 HDD nastavení...72 Skrytí obrazu kamery...74 Použití webového prohlížeče...75 Tabulky nahrávacích časů...80 Tabulka pro nepřetržité nahrávání...80 Odstraňování problémů...82 Výstrahy a CALL OUT svorka...83 Výstrahy a příslušná opatření...83 Model nahrávání...85 Nahrávání, počet kamer a záznamový interval..85 Specifikace

6 Vývojový diagram Vývojový diagram zapojení a nastavení Příklad instalace : V příkladu na vývojovém diagramu popsáno : připojení na zadním panelu; nastavení HDD na PARTITION; provedení standardního nastavení; nastavení alarmového nahrávání v rámci nahrávání časovačem; vyhledání záznamu použitím funkce ALARM LIST SEARCH; přehrávání a kopírování na kartu CF. Připojení ke konektorům na zadním panelu Připojení ke konektorům zadního panelu Viz odstavec "Propojení Připojení CCTV kamer, monitorů a senzorů" na straně 12. Zapojení pro alarmové nahrávání Viz odstavec "Propojení pro alarmové nahrávání" na str.13 a odstavec "Zadní panel" na str.10. Připojení ke konektorům na zadním panelu Připojení ke konektorům zadního panelu Viz odstavec "Propojení Připojení CCTV kamer, monitorů a senzorů" na straně 12. Zapojení pro alarmové nahrávání Viz odstavec "Propojení pro alarmové nahrávání" na str.13 a odstavec "Zadní panel" na str.10. BOOTOVÁNÍ BOOTOVÁNÍ AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ Automatické nastavení Viz odstavec "Automatické nastavení Automatické nastavení" na str.14 Menu <AUTO SET UP> je zobrazeno automaticky jen při prvním zapnutí rekordéru. Pak již k aut. zobrazení nedochází. Do položky "PERFORM AUTO SET UP?" zadejte "Yes". AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ Automatické nastavení Viz odstavec "Automatické nastavení Automatické nastavení" na str.14 Menu <AUTO SET UP> je zobrazeno automaticky jen při prvním zapnutí rekordéru. Pak již k aut. zobrazení nedochází. Do položky "PERFORM AUTO SET UP?" zadejte "No". NAHRÁVÁNÍ Nastavení HDD REC SETTING Nastavení PARTITION. Viz odstavec "Vyčlenění oddílu na HDD", str.73. Standardně nastaveno "NORMAL". Nastavte "PARTITION". Počáteční nastavení Nastavení jazyka Viz kapitola "Výběr jazyka", str.22. Nastavení přítomného data a nastavení zobrazení Viz str.29 a výše. - nastav. data a času - odst. "Nastavení data a času", str.17 - nastavení - "Formát zobrazení na displeji", str.29 Nastavení nahrávání zvuku. - viz odst. "Nahrávání zvuku", str.45 a "Tabulky nahrávacích časů" na str.80 Nastavení režimu HDD Nastavení opakování při nahrávání. Viz odstavec "HDD nastavení", str.44. Nastavení zbytk. kapacity HDD. Viz odstavec "Zbytková kapacita HDD", str.47. Nastavení CALL OUT. Viz odstavec "CALL OUT nastavení", str. 47. Nastavení multiplexeru Nastavení SPLIT4,9 Viz str.34 - "Nastavení multiplexeru" Nastavení sekvence zobrazování Viz str.35 6

7 Vývojový diagram Nastavení různých funkcí Nastavení umístění časového údaje a mód zobraz. Viz odstavec "Umístění časového údaje" na str.29 a "Zobrazení duplexního módu" na str.31. Vytvoření titulků kamer Viz odstavec "Nastavení titulku a poznámky" na str.29 a odstavec "Označení kamer a jeho zobrazení" na str.29. Nastavení výstupních stavových signálů Viz odst. "MODE OUT1 ~ MODE OUT5" na str.46. Nastavení bzučáku Viz odstavec "Bzučák" na str.46. Vyhledávání v záznamu Viz kapitola "Vyhledávání", str.65 a výše. Výběr zařízení pro přehrávání Výběr kamery Volba vyhled. funkce (ALARM LIST či DATE TIME) Vyhledávání je dokončeno, výsledek je zobrazen na monitoru Nastavení detektoru pohybu Výběr kamery pro detekci pohybu Viz "Výběr kamery", str.36 Nastavení aktivní/neaktivní detekce Viz "Nastavení normálního a alarmového nahrávání", str.38. Nastavení detekční masky Viz odstavec "Nastavení masky", str.36. Nastavení citlivosti detektoru pohybu Viz odstavec "Citlivost" na str.36. Nastavení prahové úrovně detekce pohybu Viz odstavec "Práh detekce" na str.37. Přehrávání nalezeného místa Volba kamery, kterou chceme přehrávat Viz popis funkce multiplexeru na str Přehrávání Viz popis základního přehrávání na str.20 a dále popis různých možnosti při přehrávání na str.63. Kopírování záznamu Zasunutí karty Compact Flash, str.9 Zkopírování dat - str.70 Nastavení nahrávání časovačem Výběr normálního & alarmového nebo pre-alarmového nahrávání. Viz "Nastavení nahrávacích módů A ~ D", str.43 Nastavení "MOTION DET REC", str.43 Nastavení výběru kamer pro normální a alarmové nahrávání, str.38 Nastavení nahrávacího intervalu a kvality obrazu pro normální a alarmové nahrávání, viz str.19. Nastavení délky alarmového nahrávání, str.43 Nastavení délky pre-alarm. nahrávání, str.40 Nastavení programu a programových kroků Viz "Vytváření programů" str.41 Nastavení svátků, viz str.43 Výběr čísla programu, viz str.chyba! Záložka není definována. Nastavení kroků programu, str.41 (nastavení dnů, start a end časů, nahrávacího módu a povolení či zakázání detekce pohybu. Nahrávání časovačem provedeno V případě potíží při nahrávání časovačem se podívejte do tabulky výstražných hlášení, str. 83 7

8 Základní úkony Základní úkony Přední panel 1. Tlačítko POWER Pokud je hlavní vypínač na zadním panelu v poloze ON, pak stiskem tlačítka POWER zapnete napájení. Tlačítko bude svítit. Opětovným stiskem napájení rekordéru vypnete a tlačítko zhasne. V přechodných stavech (bootování apod.) tlačítko bliká. 2. Indikátor ACCESS Svítí během přístupu na HDD nebo na kartu CF. 3. Kamerová tlačítka (1... 9) Tato tlačítka jsou primárně určena pro zobrazení obrazu z příslušné kamery (kamerového vstupu) na monitoru. 4. Tlačítko TIMER Stiskem zapnete časovač - rekordér přejde do stavu "nahrávání časovačem" nebo do "pohotovostního stavu s časovačem". Tlačítko svítí když je časovač zapnutý. Dlouhým stiskem tlačítka (alespoň 1s) časovač vypnete. Po vypnutí časovače tlačítko zhasne. 5. Tlačítko REC/STOP Stiskem spustíte nahrávání, tlačítko se rozsvítí. Nahrávání ukončíte dlouhým stiskem (alespoň 1s) tlačítka. Tlačítko zhasne. Jestliže probíhá nahrávání časovačem, stisk REC/STOP toto nahrávání nezastaví. 6. Kroužek SHUTTLE Slouží při nastavování v různých menu a vyhledávacích funkcích, k nastavení přehrávací rychlosti nebo k dopřednému či zpětnému převíjení. 7. Kolečko JOG Slouží při nastavování v různých menu a k dopřednému či zpětnému posunu při přehrávání (obrázek po obrázku). 8. Tlačítko SPLIT/SEQUENCE Toto tlačítko slouží pro přepínání režimů zobrazení SPLIT9, SPLIT4 nebo sekvenčních režimů. 9. Tlačítko ZOOM Když v celoobrazovkovém režimu zobrazení stisknete toto tlačítko poprvé, zůstane obraz stejně velký (100%) a uprostřed se objeví symbol (X), jakožto střed zoomování. Druhým stiskem tlačítka dojde ke zvětšení obrazu 2x a třetím stiskem 4x. Kamerovými tlačítky 1 až 4 můžete posouvat střed zvětšeného obrazu. Čtvrtý stisk vrátí obraz do původní velikosti, ukazatel (X) zmizí. Dlouhý stisk (alespoň 1s) tlačítka ZOOM slouží k přepínání funkce kamerových tlačítek 1,...,9 a tlačítka SPLIT/SEQ. pro monitorový výstup OUTPUT A či B. Chcete-li používat monitorový výstup OUTPUT B, musíte jej povolit nastavením OUTPUT B ON/OFF = "ON" v menu <MPX DISPLAY SETTINGS>, ( viz str. 34 ). 10. Indikátor OUTPUT B Když jsou kamerová tlačítka 1,...,9 a tlačítko SPLIT/SEQ nastavena na OUTPUT A, indikátor nesvítí. Svítí, když jsou nastavena na OUTPUT B. 11. Indikátor COM (communication) Svítí když je navázáno spojení s osobním počítačem. 12. Indikátor PRE-ALARM Svítí během pre-alarmového záznamového módu. 13. Indikátor M-DET Svítí při zapnuté funkci detekce pohybu. 14. Indikátor EMERGENCY Bliká během nouzového nahrávání. Po jeho dokončení zůstává svítit. 15. Indikátor LOCK Svítí v době uzamčeného rekordéru. 16. Tlačítko LOCK Ke stisku použijte špičatý předmět (hrot kuličkového pera apod.). Pokud je hlavní vypínač (na zadním panelu) v poloze ON, pak stiskem tlačítka LOCK dojde k obyčejnému či zaheslovanému uzamčení. Heslo definujeme v <PASSWORD SETTING> menu. Je-li rekordér uzamčen, svítí indikátor LOCK. 8

9 Základní úkony Přední panel (pod dvířky) 17. Konektory VIDEO OUT a AUDIO OUT VIDEO OUT Výstup kompozitního videosignálu (konektor typu CINCH) AUDIO OUT Výstup zvuku (konektor typu CINCH) 18. Slot pro kartu Compact Flash Compact Flash kartu můžete použít pro uložení/načtení videodat či nastavení menu. Když CF kartu nepoužíváte, ponechte ve slotu plastovou krytku. Zasouvání / vyndavání CF karty Před použitím CF karty si přečtěte upozornění v manuálu dodaném výrobcem karty. <Zasouvání karty> 1. Ze slotu pro CF kartu sejměte kryt. 2. Kartu otočte tak, aby zářezy po jejích stranách směřovaly dolů a zasunujte ji opatrně konektorovou stranou do slotu dokud nevyleze EJECT CFC tlačítko. <Vyndavání karty> 1. Stiskněte tlačítko CFC EJECT a kartu opatrně vyjměte. 2. Nasaďte kryt slotu Compact Flash. 19. Tlačítko COPY Stiskem vyvoláte menu <COPY>. V průběhu kopírování bude tlačítko svítit. Pokud není do Compact Flash slotu zasunuta CF karta, nelze kopírovat. 20. Tlačítko ALARM INTERRUPT Když stisknete toto tlačítko, rekordér nebude po dobu 5 minut akceptovat příchozí alarmové signály (externí, ani od detekce pohybu). Přitom tlačítko bliká. Do původního stavu se rekordér vrátí automaticky po uběhnutí 5 minut nebo opětovným stiskem tlačítka. 21. Tlačítko WARNING RESET Toto tlačítko se používá ke zrušení výstražné zprávy na displeji nebo k vymazání určitých dat. 22. Tlačítko SET UP Stiskem zobrazíte menu <SETTINGS>. 23. Tlačítko SEARCH Stiskem zobrazíte menu <SEARCH>. 24. Tlačítka pro přehrávání Tlačítko STOP zastavení přehrávání. Nevyndavejte kartu ze slotu bezprostředně po jejím vložení nebo pokud probíhá kopírování či obnova dat z karty. Mohlo by dojít k poškození dat na kartě. Kartu vkládejte opatrně aby nedošlo ke špatné funkci. Používejte prosím jen doporučené CF karty. Ostatní karty nemusejí zaručovat bezchybnou funkci při čtení a zápisu dat. Použitelnost typů CF karet konzultujte s dodavatelem. Chystáte-li se použít novou kartu, proveďte nejprve operaci CFC DATA CLEAR prostřednictvím menu <INFORMATION/SERVICE>. Tlačítko PAUSE / SHUTTLE HOLD Stisknete-li toto tlačítko při přehrávání, dojde k přepnutí do stavu přehrávání zastaveného obrazu, přičemž tlačítko svítí. Opětovným stiskem se obnoví přehrávání a tlačítko zhasne. Když stisknete tlačítko při SHUTTLE přehrávání, přehrávací rychlost zůstane zachována i po uvolnění kroužku SHUTTLE. Tlačítko REV. PLAY (reverzní přehrávání) Stiskem tohoto tlačítka spustíte přehrávání ve zpětném směru a tlačítko přitom svítí. Tlačítko PLAY start přehrávání (při přehrávání svítí) PLAY MODE Během přehrávání vpřed nebo vzad můžete stiskem tlačítek PLAY (+) či REV.PLAY (-) měnit přehrávací interval. 9

10 Základní úkony Zadní panel 1. Vypínač MAIN Hlavní síťový vypínač. Používáte-li rekordér, přepněte vypínač MAIN do polohy ON. Tlačítko POWER na předním panelu neodpojuje rekordér od napájecí sítě. 2. Konektory VIDEO OUT Tyto konektory jsou funkční jen pokud je rekordér ve stavu POWER ON tzn., když svítí tlačítko POWER na čelním panelu. Totéž platí pro konektor VIDEO OUT na čelním panelu. OUTPUT A - konektor VIDEO (typ BNC) Výstup kompozitního videosignálu na CCTV monitor. OUTPUT A - konektor Y/C (typ MINI-DIN S-VIDEO) Výstup S-videosignálu na CCTV monitor (oddělený jasový a chrominanční signál -pro vyšší kvalitu obrazu). Oba výstupy, VIDEO i S(Y/C), mohou být používány současně. 6. Svorky GND Společné zemní svorky. 7. Audio konektory AUDIO IN (typ CINCH)... vstup audiosignálu AUDIO OUT (typ CINCH)... výstup audiosignálu 8. Jack MIC Vstup signálu z mikrofonu (Z=600 Ω). Použijete-li tento vstup, má prioritu před AUDIO IN vstupem. 9. Tlačítko RESET Stisknutím dojde k vypnutí rekordéru a jeho napájení. Videodata, nastavení menu a času zůstanou zachovány. OUTPUT B (typ BNC) Výstup kompozitního videosignálu (pouze živý obraz - viz str.34) na CCTV monitor. Zobrazení na tomto výstupu může být povoleno či zakázáno nastavením položky OUTPUT B ON/OFF v menu <MPX DISPLAY SETTINGS>. 3. Konektory CAMERA IN BNC konektory pro vstup videosignálů z kamer. 4. Konektory CAMERA OUT BNC konektory - výstup videosignálů z kamer. Pokud je vypínač MAIN v poloze ON, objevují se na těchto výstupech signály, které jsou přivedeny na konektory CAMERA IN. 5. Vidlice síťového napájení Panelová síťová vidlice s ochranným zemním kolíkem pro přívod napájecího napětí V AC. Rekordér musí být vždy uzemněn. Nikdy jej nepřipojujte do zásuvky, která nemá ochranný zemní kolík. Použijte prosím síťovou přívodní šňůru, která je součástí dodávky rekordéru. 10

11 Základní úkony Zadní panel - pokračování 10. Svorky ALARM IN (vstupní) Svorky pro přívod externích alarmových signálů č Svorky I/O CLOCK ADJ (vstup) Slouží k dostavení časového údaje interních hodin. Přijde-li na tuto svorku signál, je čas posunut na nejbližší hodinu (00 minut, 00 sekund) Příchodem signálu na CLOCK ADJ (zkratování svorky se zemí) bude časový údaj na obrazovce monitoru přenastaven na nejbližší celou hodinu. Tedy v případě, že signál přijde v 11:29:59 bude čas přenastaven na 11:00. Když přijde signál v 11:30, přenastaví to čas na 12: Konektor RS-232C Konektor s rozhraním RS-232C pro připojení rekordéru k hostitelskému zařízení (PC,...). Díky tomuto konektoru může být rekordér řízen z jiného zařízení. 13. Konektor ETHERNET Pro připojení k ETHERNETu použijte 10BASE-T kabel. Použijte prosím kabel upravený na 10BASE-T. DUPLEX MODE je HALF DUPLEX. indikátor RECEIVE... svítí při příjmu signálu. indikátor SEND... svítí při vysílání. REC (vstup) Zkratováním svorky se zemí dojde ke spuštění nahrávání. Svorku nelze použít když je zapnut časovač. Touto svorkou je možné nahrávání spustit, nikoliv zastavit. EMERGENCY (vstup) Zkratováním svorky se zemí dojde ke spuštění nouzového nahrávání. MODE OUT 1 ~ MODE OUT 5 (výstupní) Slouží k indikaci okamžitého stavu rekordéru, viz nastavení MODE OUT v menu <REAR TERMINAL SETTINGS>. CALL OUT / CALL OUT GND (výstupní) Optoizolovaný výstup varovných signálů (fixních a volitelných, např. "HDD FULL",...), viz nastavení položky CALL OUT v <REAR TERMINAL SETTINGS> menu. DC 12V OUT (výstup napájení) Pokud je vypínač MAIN zapnutý (v poloze ON), je na této svorce napětí +12V s maximální zatížitelností 350mA. 11

12 Propojení Propojení Připojení CCTV kamer, monitorů a senzorů 12

13 Propojení Propojení pro alarmové nahrávání Příklad: Na následujícím obrázku vidíte příklad zapojení alarmového vstupu pro alarmové nahrávání kamerou 1 (nastavení ALARM SETTING je ponecháno ve standardních hodnotách). Propojení s analog. videorekordérem Konektory VIDEO OUT (CINCH) a AUDIO OUT (CINCH) na čelním panelu a konektory OUTPUT A S(Y/C), OUTPUT A VIDEO (BNC) a AUDIO OUT (CINCH) na zadním mohou pracovat simultánně. Připojíte-li klasický analogový videorekordér např. ke konektorům CINCH na čelním panelu, můžete kopírovat záznam. Před připojením periferního zařízení se ujistěte, že je rekordér vypnutý - vypínač MAIN v poloze OFF. 13

14 Automatické nastavení Automatické nastavení Automatické nastavení Při prvním zapnutí rekordéru se zobrazí menu pro automatické nastavení nezbytných funkcí k provozu rekordéru. 6. Přesuňte kurzor na řádek EXECUTE a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Zobrazí se dotaz zda chcete provést AUTO SET UP AUTO SET UP menu je zobrazenou automaticky pouze po prvním zapnutí přístroje. Při dalších zapnutích se již nezobrazuje. 1. Po připojení kamer a monitoru zapněte hlavní vypínač na zadním panelu, počkejte až indikátor ACCESS zhasne a pak stiskněte na předním panelu tlačítko POWER. Na obrazovce uvidíte <LANGUAGE SECTION> menu, zde můžete nastavit jazyk (Nechcete-li provést AUTO SET UP) Posuňte kurzor na NO a otočte SHUTTLE doprava. Na displeji se zobrazí SETTING UP... a rekordér začne bootovat (provedení AUTO SET UP) Posuňte kurzor na YES a otočte SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <CAMERA CHECK> Nyní zkontrolujte připojené kamery a obraz z nich. Tlačítko POWER je nefunkční dokud bliká indikátor ACCESS. POWER stiskněte až po zhasnutí ACCES indik. 2. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava Pozadí hodnoty zčervená a hodnota se rozbliká. Nastavení (standardně "ENGLISH") ENGLISH, FRANCIS, DEUTSCH, ESPAŇOL, ΡУССКИЙ, ITALIANO 3. Otáčením JOG kolečkem vyberte jazyk a pak kroužkem SHUTTLE otočte doprava. Nastavení je potvrzeno a blikání ustane Počínejte si pozorně, neboť menu při AUTO SET UP nastavování nelze ukončit. Tato menu jsou zobrazována jen jednou. 8. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <AUTO RECORD SETTING> Můžete nastavit periodu záznamu na HDD standardně je "24H" Lze nastavit 24H, 48H, 72H, 96H, 120H, 144H, 1WEEK, 2WEEK, 3WEEK, 1MONTH, 2MONTH, 3MONTH, 4MONTH, 5MONTH, 6MONTH, 1YEAR 4. Kolečkem JOG posuňte kurzor na EXECUTE a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <TIME DATE ADJUST> Zde nastavte datum a čas. 9. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava Hodnota se rozbliká na červeném pozadí 10. Kolečkem JOG vyberte požadovanou hodnotu, otočením SHUTTLE doprava ji potvrďte. Nastavení je potvrzeno, blikání ustane 5. Proveďte nastavení v tomto menu, viz odstavec "Nastavení letního času" na str. 17 a odstavec "Nastavení času a data" na str.17. Když posunete kurzor na řádek APPLY a otočíte kroužkem SHUTTLE doprava, spustíte čas ze zadané hodnoty (zde 00:00:00). 11. Kursor přesuňte na EXECUTE a otočte SHUTTLE doprava. Po chvilce se zobrazí se menu <RECORD SETTING> Zde můžete nastavovat parametry pro normální a alarmové nahrávání - záznamový interval a kvalitu obrazu samostatně pro každou kameru. 14

15 Automatické nastavení Menu <RECORD SETTING> je rozloženo na dvou stránkách. Na druhou stránku přejdete nastavením kurzoru na NEXT PAGE a otočením SHUTTLE kroužku doprava. Inicializace Pokud jste změnili nastavení v menu <INITIALIZATION>, proveďte prosím inicializaci. 1. Zapněte hlavní vypínač na zadním panelu a počkejte až zhasne indikátor ACCESS. Podržte stisknuté tlačítko REC/STOP a k němu stiskněte tlačítko POWER. Rekordér se zapne a zobrazí menu <INITIALIZATION> Tlačítko POWER je nefunkční dokud bliká indikátor ACCESS. POWER stiskněte až po zhasnutí ACCES indik. 2. Kolečkem JOG vyberte "INITIALIZATION" a potvrďte otočením SHUTTLE doprava. Inicializace je spuštěna. Po jejím dokončení se rekordér vrátí do normálního zobrazení. Nastavení v menu <INITIALIZATION> bude potvrzeno až při provedení inicializace. Inicializací dojde k vymazání harddisku a tím i ke kompletnímu vymazání záznamů z ALARM LISTu. Další alarmový záznam bude mít číslo Jestliže nechcete inicializaci provést, vyberte položku POWER OFF. Na základě hodnoty, kterou jste zadali do RECORD CYCLE, a v závislosti na počtu připojených kamer se automaticky nastaví nejvhodnější parametry do položek PPS, A-PPS, GRADE a A-GRADE. 12. Máte-li nastavení hotové, stiskněte tlačítko POWER. Zobrazí se "SETTING UP..." a rekordér začne bootovat. Inicializace Menu <INITIALIZATION> slouží jednak k nastavení způsobu ukládání dat na HDD a jednak k inicializaci HDD. Nastavení HDD Způsob ukládání dat na HDD nastavujeme v položce HDD SETTING. Kromě normálního způsobu ukládání můžeme nastavit MIRRORING (simultánní záznam na oba interní HDD), PARTITION (v celkovém záznamovém HDD prostoru se vyčlení nezávislá část, určená jen pro alarmové záznamy). Podrobný popis najdete na stranách v odstavcích "MIRRORING" a "Vyčlenění oddílu na HDD". 15

16 Základní operace Základní operace Základy funkce multiplexeru Pro vykonávání některých funkcí multiplexeru slouží tlačítka na čelním panelu přístroje Tlačítka multiplexeru 1. Zapněte hlavní vypínač na zadním panelu, počkejte až zhasne indikátor ACCESS a poté stiskněte tlačítko POWER Zobrazí se "SETTING UP..." a rekordér začne bootovat. Tlačítko POWER není akceptováno dokud indikátor ACCES svítí. 2. Po nabootování rekordéru stiskněte SET UP tlačítko (čelní panel - pod dvířky) Zobrazí se menu <SETTINGS> 1. kamerová tlačítka (1 až 9) Pro zobrazení obrazů z kamer, připojených ke vstupům 1 až 9 na zadním panelu rekordéru. Stisknutím kamerového tlačítka dojde ke zobrazení obrazu odpovídající kamery, i když tato kamera není nastavena pro záznam (neprovozovaná kamera). 2. tlačítko SPLIT/SEQUENCE Toto tlačítko slouží pro přepínání režimů zobrazení SPLIT9, tři druhy SPLIT4 (a,b,c), SPLIT4 sekvenční a celoobrazovkový sekvenční režim. Tyto režimy nastavujeme v menu <MPX DISPLAY SETTINGS>. Při přehrávání záznamu jsou sekvenční režimy přeskočeny. Podržíte-li stisknuté tlačítko ZOOM na alespoň 1s, budou kamerová tlačítka a SPLIT/SEQUENCE tlačítko ovládat monitorový výstup OUTPUT B. Opětovným stiskem ZOOM na alespoň 1s bude ovládání přepnuto na OUTPUT A. 3. tlačítko ZOOM Stisknete-li v celoobrazovkovém zobrazení toto tlačítko, zobrazí se ukazatel (X) středu zoomování a obraz bude mít velikost 100%. Po dalším stisku se obraz zvětší na 200% a po dalším na 400%. Další stisk vrátí obrazovku do původního stavu. Posouvacími tlačítky (kamerová tl. 1,2,3,4) se můžete posouvat v obraze k prohledávání detailů, viz str. 32. Po stisku tlačítka ZOOM přecházejí kamerová tlačítka 1 až 4 do funkce posouvacích tlačítek. Nastavení menu Funkci rekordéru můžeme ovlivňovat nastavením položek různých menu. Základním prvkem pro modifikaci položek v menu je kombinace ovládacích prvků SHUTTLE/JOG (kroužek/kolečko) v interakci se zobrazením na monitoru. Stisknutím SET UP dojde ke zobrazení menu, přičemž pro lepší čitelnost symbolů pozadí ztmavne. 3. Zkontrolujte, že kurzor (>>) ukazuje na položku TIME DATE/DISPLAY SETTINGS, pak otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <TIME DATE/DISPLAY SETTINGS> ( viz str. 29 ) 4. Přesuňte kurzor na řádek DISPLAY MODE a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Pozadí hodnoty položky DISPLAY MODE zčervená a rozbliká se. Otáčíte-li kolečkem JOG ve směru hodinových ručiček, kurzor se posouvá dolů. Otáčení proti směru hodin. ručiček posouvá kurzor nahoru. 5. Kolečkem JOG nastavte hodnotu "3" Vzor toho, co se na displeji bude zobrazovat vidíte v dolní části obrazovky. 6. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Nastavení je potvrzeno, blikání ustane. Pro nastavování dalších položek opakujte postup v bodech 4 a 5. Když otočíte kroužkem SHUTTLE doleva v době blikání, hodnota položky se vrátí na původně nastavenou. Menu ukončíte otočením SHUTTLE doleva. Příklad : Nastavte DISPLAY MODE na "3" (standardně je "1"). 16

17 Základní operace Návrat z otevřeného menu k normálnímu zobrazení. V 1. Zkontrolujte, správné nastavení hodnoty v položce a že hodnota již nebliká. Pokud hodnota bliká, nastavení ještě nebylo potvrzeno. Chcete-li nastavovat jiné položky, otočte SHUTTLE doleva, čímž se dostanete do předchozího menu. Pokud hodnota bliká a otočíte kroužkem SHUTTLE doleva, nebude vaše nastavení akceptováno (Návrat k normálnímu zobrazení postupným uzavíráním menu) Postupným otáčením kroužkem SHUTTLE doleva uzavíráte menu od nižších směrem ke hlavnímu (Přímý návrat do normálního zobrazení) Stiskem SET UP tlačítka se vrátíte do normálního zobrazení. Přímý návrat tlačítkem SET UP nebude fungovat, pokud hodnota položky bliká. Nastavení letního času Aktivací tohoto nastavení dojde k posunutí času o jednu hodinu napřed. Standardně je tato funkce vypnutá - hodnota "OFF". Nastavíte-li v menu <TIME DATE ADJUST> do položky DAYLIGHT SAVING hodnotu "AUTO", bude se posun času provádět automaticky v okamžicích, které jsou předdefinovány v menu DAYLIGHT SETTING. V menu DAYLIGHT SETTING definujete začátek a konec funkce DAYLIGHT SAVING. Příklad : Nastavte začátek ("IN") funkce DAYLIGHT SAVING na první dubnové pondělí 02:00 (standardně je poslední březnová neděle 01:00) 4. Přesuňte kurzor na řádek "IN" a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Po prvním otočení SHUTTLE doprava se hodnota ve sloupci DAY zobrazí inverzně, po druhém otočení se rozbliká na červeném pozadí. 5. Kolečkem JOG nastavte "MON" a kroužkem SHUTTLE otočte doprava. Nastavení je potvrzeno a blikání ustane. 6. Kolečkem JOG posuňte kurzor do sloupce WEEK. 7. Pro nastavení hodnot ve sloupcích WEEK, MONTH a TIME zopakujte postup dle bodů 4,5 a Otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Nastavení je potvrzeno a blikání ustane. 9. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva nebo stiskněte tlačítko SET UP. Nastavení času a data Než začnete nahrávat, nastavte přesný čas a datum. Příklad : Nastavte datum/čas na :30 (standardně je nastaveno :00:00) 1. Stiskem SET UP tlačítka zobrazte <SETTINGS>. 2. Zkontrolujte, zda je kurzor na řádku TIME DATE/DISPLAY SETTINGS a otočte SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <TIME DATE/DISPLAY SETTINGS>. 3. Zkontrolujte, zda je kurzor na řádku TIME DATE SETTINGS a otočte SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <TIME DATE ADJUST>. 1. Zobrazte <SETTINGS> stiskem SET UP tlačítka. 2. Kurzor přesuňte na TIME DATE/DISPLAY SETTINGS a otočte SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <TIME DATE/DISPLAY SETTINGS>. 3. Kurzor přesuňte na TIME DATE ADJUST a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <TIME DATE ADJUST>. 4. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na řádek DAY a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Pozadí hodnoty zčervená a hodnota se rozbliká. 5. Kolečkem JOG nastavte hodnotu "28" a kroužkem SHUTTLE otočte doprava. Tím je nastavení potvrzeno a blikání ustane. 17

18 Základní operace Zobrazení zaplněné kapacity 6. Otočte JOGem doprava a posuňte kurzor na "MONTH!". Otáčení JOGem doprava posunuje kurzor dolů, otáčení doleva posunuje kurzor nahoru. 7. Zopakujte body 4 až 6 pro nastavení měsíce a roku. 8. Posuňte kurzor na "TIME" a otočte SHUTTLE dvakrát doprava Hodnota hodin se rozbliká na červeném pozadí. 9. Kolečkem JOG nastavte hodnotu "18" a kroužkem SHUTTLE otočte doprava. Nastavení je potvrzeno a blikání ustane. Rekordér zobrazuje procento zaplnění kapacity záznamového zařízení (HDD), pokud je položka REMAIN HDD v menu nastavena na "MAIN", "SUB". Procentuelní hodnota je vztažena k celkové zaznamenatelné kapacitě HDD. Ke zobrazení údaje o zaplnění jsou potřeba následující nastavení : 1) Vybrat zařízení a nastavit zůstatkovou kapacitu v položce REMAIN HDD menu <REAR TERMINAL SETTING> ( str.47). 2) V menu <TIME DATE/DISPLAY SETTINGS> do položky MODE nastavit hodnotu "3" ( str.29). V době nahrávání je také procentuelně zobrazeno zaplnění HDD. Zastavíte-li nahrávání, údaj o zaplnění HDD zmizí (s výjimkou dočasného přerušení nahrávání - PAUSE). Po opětovném spuštění nahrávání se údaj po chvilce objeví. Čas je zobrazován ve 24 hodinovém formátu. 10. Nastavte "min" a "sec" zopakováním bodů 8 a Otočte kroužkem SHUTTLE doprava Nastavení je potvrzeno a blikání ustane. 12. Otočte kroužkem SHUTTLE doleva. Zobrazení přítomného času Po zapnutí napájení a nabootování systému uvidíme na obrazovce datum a čas (nyní v modu 3, viz nastavení výše). Další módy zobrazení popisuje kapitola "Formát zobrazení na displeji" na straně 29. Zobrazení roku je čtyřmístné. Rozsah zobrazení je 99 let - od do Po se rok vrací na Rekordér automaticky počítá s přestupnými roky. 18

19 Základní operace Normální (manuální) nahrávání Normální nahrávání můžeme spouštět manuálně z čelního panelu tlačítkem REC, zkratováním zadní svorky REC, nebo časovačem. Následující popis se týká normálního nahrávání spouštěného ručně tlačítkem z čelním panelu. Před nahráváním je potřeba zkontrolovat nastavení položek HDD REPEAT REC MAIN a HDD REPEAT REC SUB v menu <HDD SETTINGS> ( str. 44 ). 3. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na <RECORD SETTING> a kroužkem SHUTTLE otočte doprava. Zobrazí se menu <RECORD SETTING>. Nastavení zde prováděná se budou týkat pouze normálního nahrávání. Pro nahrávání časovačem musíte provést příslušná nastavení v menu <TIMER PROGRAM SETTINGS> ( str. 41). Nastavení záznamového intervalu a kvality obrazu pro normální nahrávání Každá kamera musí mít pro normální nahrávání definován záznamový interval PPS a kvalitu obrazu GRADE. Možnosti nastavení PPS (standardně 2.5P): 5P, 2.5P, 1.667P, 1.25P, 1P, 0.833P, 0.625P, 0.5P, 0.2P, 0.1P, 0.05P, 0.025P, : při tomto nastavení nebude z příslušné kamery prováděn záznam. Dostupné záznamové intervaly se budou měnit v závislosti na počtu nahrávaných kamer či nastavení ALARM RECORDING (viz str. 38). Zobrazované intervaly budou odpovídat údajům v tab. 1 Vztah mezi počtem nahrávaných kamer a záznamovými intervaly". Možnosti nastavení GRADE (standardně STD): SUPER, HIGH, STD (STANDARD), BASIC, LONG Příklad : Pro kameru nastavte nahrávací rychlost "0.5 PPS" a kvalitu obrazu na "HIGH". <ESTD REC> Tato hodnota reprezentuje odhadovanou zaznamenatelnou dobu pro aktuální nastavení položek PPS a GRADE. (Nastavení alarmových nahrávání nemají na tuto hodnotu vliv.) 4. Přesvědčte se, že kurzor ukazuje na " " a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Inverzně se zobrazí hodnota ve sloupci PPS. 5. Otočte kroužkem SHUTTLE opět doprava. Hodnota ve sloupci "PPS" se rozbliká. 1. Stiskem SET UP tlačítka zobrazte <SETTINGS>. 2. Kolečkem JOG přesuňte kurzor na RECORD SETTINGS a otočte kroužkem SHUTTLE doprava Zobrazí se menu <RECORD SETTINGS>. tab. 1 Vztah mezi počtem nahrávaných kamer a záznamovými intervaly Dokud nastavovaná hodnota bliká, nelze menu stisknutím SET UP tlačítka z obrazovky smazat. počet nahrávaných P P S kamer #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 dělící poměr multiplexeru nejkratší 25P 25P 12.5P 12.5P 8.33P 8.33P 6.25P 6.25P 5P P 12.5P 6.25P 6.25P 4.165P 4.165P 3.125P 3.125P 2.5P P 8.333P 4.167P 4.167P 2.777P 2.777P 2.083P 2.083P 1.667P P 6.25P 3.125P 3.125P 2.083P 2.083P 1.563P 1.563P 1.25P 4 5P 5P 2.5P 2.5P 1.666P 1.666P 1.25P 1.25P 1P 5 nahrávací 4.167P 4.167P 2.083P 2.083P 1.388P 1.388P 1.042P 1.042P 0.833P 6 interval 3.125P 3.125P 1.563P 1.563P 1.041P 1.041P 0.781P 0.781P 0.625P 7 2.5P 2.5P 1.25P 1.25P 0.833P 0.833P 0.625P 0.625P 0.5P 8 1P 1P 0.5P 0.5P 0.333P 0.333P 0.25P 0.25P 0.2P 9 0.5P 0.5P 0.25P 0.25P 0.167P 0.167P 0.125P 0.125P 0.1P P 0.25P 0.125P 0.125P 0.083P 0.083P 0.063P 0.063P 0.05P 11 nejdelší 0.125P 0.125P 0.063P 0.063P 0.042P 0.042P 0.031P 0.031P 0.025P 12 19

20 Základní operace 6. Kolečkem JOG vyberte hodnotu "0.5P" a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Tím je nastavení potvrzeno, blikání ustane. 12. Pro ukončení nahrávání musíte tlačítko REC/STOP podržet stisknuté déle než 1s. Přehrávání - základní operace Rekordér umožňuje přehrávání záznamu několika způsoby. Základní způsob přehrávání popsaný v tomto odstavci vyhoví pro většinu potřeb přehrávání. 7. Otočte JOGem doprava pro reverzní zobrazení hodnoty sloupce GRADE, pak otočte SHUTTLE doprava. Hodnota "GRADE" se rozbliká na červeném pozadí. 1. Stiskněte tlačítko PLAY (přední panel - pod dvířky) Začne přehrávání záznamu na HDD. Po zapnutí napájení je jako první přehráván nejstarší záznam. Další přehrávání je pak od místa, kde skončilo předchozí. Dokud nastavovaná hodnota bliká, nelze menu stisknutím SET UP tlačítka z obrazovky smazat. 8. Kolečkem JOG vyberte hodnotu "HIGH" a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Tím je nastavení potvrzeno, blikání ustane. Pokud je v menu HDD SETTINGS položka HDD REPEAT PLAY nastavena na "OFF", přehrávání se ukončí při dosažení konce zaznamenaných dat na HDD. Je-li položka nastavena na "ON", bude přehrávání po dosažení konce automaticky pokračovat opět od začátku. ( viz odstavec "Opakované přehrávání" na str. 44) (Volba zařízení, ze kterého přehráváme záznam: HDD/COMPACT FLASH ) Nastavení (standardně je "MAIN") "MAIN" : pro přehrávání obsahu MAIN HDD "SUB" : pro přehrávání obsahu SUB HDD "CFC" : pro přehrávání obsahu CFC Chcete-li přehrávat obsah karty CF, zobrazte <SEARCH SELECTION> menu dvojím stiskem tlačítka SEARCH ( viz str. 65) a položku PLAYBACK DEVICE nastavte na "CFC" (Compact Flash Card). 9. Máte-li nastavení hotové, otočte kroužkem SHUTTLE doleva. Kurzor se přesune doleva před číslo kamery. Budete-li chtít nastavovat další kameru, otočte JOGem doprava a zopakováním bodů 4 ~ 8 proveďte nastavení. 10. Opusťte menu otočením kroužku SHUTTLE 3x doleva nebo stiskem tlačítka SET UP. "SUB" se v položce PLAYBACK DEVICE zobrazuje jen tehdy, když je v menu <INITIALIZATION> nastavena do položky "HDD SETTING" hodnota "PARTITION" Stiskněte tlačítko PLAY Začne přehrávání ze zvoleného zařízení. 3. Chcete-li přerušit přehrávání, stiskněte tlačítko PAUSE.. Opětovným stiskem PAUSE bude přehrávání pokračovat. 4. Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka STOP. Máte-li pro přehrávání zvolen HDD, opětovný stisk tlačítka PLAY ze zastaveného stavu spustí přehrávání v místě, kde bylo předtím zkončeno. Přehráváte-li z CFC, pak opětovné spuštění přehrávání tlačítkem PLAY začne v místě, kde předtím zkončilo. První spuštění přehrávání z karty CF po jejím zasunutí do slotu započne vždy od nejstaršího záznamu. 11. Stiskněte tlačítko REC/STOP Tlačítko se rozsvítí a začne nahrávání. 20

MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR MODEL DX-TL2500E120 INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR MODEL DX-TL2500E120 INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-TL2500E120 TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. 13072003 Vlastnosti Vlastnosti

Více

MITSUBISHI DIGITÁLNÍ REKORDÉR MODEL DX-TL800E120 INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI DIGITÁLNÍ REKORDÉR MODEL DX-TL800E120 INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI DIGITÁLNÍ REKORDÉR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-TL800E120 TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. Vlastnosti Vlastnosti DX-TL800E digitální

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR MODEL DX-NT400E INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR MODEL DX-NT400E INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-NT400E TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. 040922-JZ-872C277B0 Vlastnosti Vlastnosti

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

MITSUBISHI DIGITÁLNÍ REKORDÉR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-TL1600EM

MITSUBISHI DIGITÁLNÍ REKORDÉR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-TL1600EM MITSUBISHI DIGITÁLNÍ REKORDÉR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-TL1600EM TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. VLASTNOSTI DX-TL1600EM Digitální rekordér

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

2,4GHz kamera s monitorem

2,4GHz kamera s monitorem 2,4GHz kamera s monitorem Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi kvalitní bezdrátový přenos na vzdálenost až 100m ve volném terénu; Špičkové noční vidění až na 10m v úplné tmě; Možnost rozšíření až na čtyř-kamerový

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 07 40

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 07 40 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 07 40 Tento procesor Vám umožní perfektní kontrolu video signálů až ze 4 barevných videokamer a vytvoří Vám například na obrazovce televizoru 9 různých zobrazení (čtyřobrazové

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace Media Operator Profesionální SD/USB přehrávač Uživatelská příručka Instalace 1. Kontrola obsahu Ujistěte se, že balení obsahuje následující položky: 1) Media Operator 2) Uživatelskou příručku 3) Sadu RCA

Více

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod.

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod. Secutron 2CH DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 3. Popis ovladače www.spyobchod.cz Stránka 2

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1 BAREVNÝ KVADRÁTOR 1. Souhrnné informace..1 1.1 Důležité 1 1.2 Vlastnosti.1 2. Čelní panel..2 3. Nabídka nastavení...2 3.1 Nastavení titulku..2 3.2 Nastavení času a data...2 3.3 Nastavení zobrazení.3 3.3.1

Více

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 návod k použití Vážení zákazníci, před použitím kamery si prosím přečtěte tento návod. Základní

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

Černá skříňka DVR20. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií

Černá skříňka DVR20. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Černá skříňka DVR20 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Návod k použití Obsah POPIS TLAČÍTEK...2 OBSLUHA A FUNKCE...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko MENU...2 Tlačítko FOTOAPARÁT/PŘEHRÁVÁNÍ...3

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR P50 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více