MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR MODEL DX-TL950E INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR MODEL DX-TL950E INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 MITSUBISHI DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-TL950E TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE JZ-872C277A9

2 Vlastnosti Vlastnosti Vestavěný 9 kanálový multiplexer Zobrazení Zobrazení na monitoru může být v celoobrazovkovém, děleném SPLIT4, SPLIT9 nebo sekvenčním celoobrazovkovém či sekvenčním SPLIT4 režimu. Dva nezávislé monitorové výstupy umožňují sledovat obraz v různých režimech na dvou monitorech. Můžete prohlížet záznam za současného nahrávání všech kamer. Zobrazování kamery na monitoru můžete zakázat aniž by to ovlivnilo nahrávání jejího obrazu na HDD. Nahrávání Rychlost nahrávání 50 pps (snímků/sec) Devítivstupový multiplexer umožňuje nahrávání rychlostí 50pps. Při nahrávání všech 9 kamer je každá kamera nahrávána rychlostí až 5 pps. Standardně je osazen jeden 250GB HDD, nicméně v rekordéru je připraveno místo pro instalaci druhého interního HDD. Různá nastavení pro nahrávání Každá kamera má individuálně nastavitelný záznamový interval a kvalitu obrazu, a to jak pro normální, tak i pro alarmové nahrávání. Flexibilita alarmového nahrávání Pro nahrávání alarmů jsou k dispozici tři různé režimy Alarm Channel, Alarm Plus a Alarm25. Navíc lze pro každou kameru samostatně nastavit způsob spouštění alarmového nahrávání - z externí alarmové svorky, z detektoru pohybu nebo logickými kombinacemi AND či OR obou těchto způsobů. Nahrávání do oddílů Alarmové nahrávky lze ukládat do vyčleněného oddílu na HDD, který lze nastavit v rozmezí % celkové kapacity HDD. Nahrávání se zrcadlením Jsou-li osazeny dva HDD, může být nastaveno nahrávání na oba disky současně (zrcadlově), což minimalizuje pravděpodobnost ztráty dat při selhání disku. Vestavěný detektor pohybu Každý kamerový kanál má nezávisle nastavitelnou detekci pohybu s parametry: citlivost, prahová úroveň, detekční maska (16x12 = 192 polí). Wavelet komprese Použitá komprimační technologie využívající metodu wavelet je rychlejší než JPEG. /Alarm oznámení Rekordér může formou ů nebo datových rámců vysílat do vzdáleného PC zprávy oznamující varování či změnu stavu. Tato funkce vyžaduje specializovaný sw. LAN software Volitelně je dodáván software s vysoce kvalitními komunikačními funkcemi. Usnadnění Automatické nastavení Rekordér je schopen provést automatické nastavení nejlepší záznamové rychlosti a kvality na základě zadané doby záznamu (24,96 nebo 168h či 14 nebo 30 dní) a počtu identifikovaných kamer. Nahrávání časovačem Nahrávací programy časovače Programy časovače mohou využívat až čtyři předdefinované vzory nastavení kamer (nahrávací interval, kvalita obrazu jak pro alarmové tak i pro normální nahrávání). Kromě toho jsou k dispozici individuální nastavení pro pre-alarmové nahrávání a detekci pohybu. Nastavení svátků Mohou být nastaveny i sváteční dny v roce. Různé funkce pro podporu dohledu Rozpoznání pozměněného obrazu Obraz je zaznamenáván patentovanou technologií, která umožňuje rozpoznání později provedených změn. Vynikající rozšiřitelnost Pro možnost rozšíření systému je rekordér vybaven standardním RS-232C rozhraním pro dálkové ovládání a souborem zadních svorek. Pre-alarmové nahrávání Děj, který se udál před příchodem alarmového signálu může být rekordérem zaznamenán pomocí prealarmového nahrávání. Vyhledávací funkce Stiskem tlačítka SEARCH na dálkovém ovladači vyvoláte naposledy použitou vyhledávací funkci, což je výhodné při častém vyhledávání. Microsoft je registrovaný obchodní název nebo obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA a / nebo v jiných zemích. Compact Flash je chráněná obchodní značka společnosti SanDisk Corporation. Záznamové kapacity jsou udávány v GB (gigabajtech). 1GB = 1000 x 1000 x 1000 B Nahrávání zvuku Rekordér umožňuje jednokanálové nahrávání zvuku PCM metodou. Datová síť Sledování živého obrazu, přehrávání záznamu a vyhledávání lze provádět ze vzdáleného PC připojeného k Internetu pomocí Microsoft Internet Exploreru. Pomocí specializovaného sw lze dálkově ovládat stavy na svorkách MODE OUT. 2

3 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Nikdy na rekordér neumísťujte těžké předměty (např. TV). NIKDY NESAHEJTE A NEVKLÁDEJTE CIZÍ PŘEDMĚTY DO NITRA PŘÍSTROJE Dotýkání se vnitřních částí přístroje nebo vkládání cizích předmětů do jeho nitra může mít za následek úraz elektrickým proudem či rozsáhlé poškození přístroje. OPATRNĚ ZACHÁZEJTE SE SÍŤOVOU ŠŇŮROU Poškození síťové šňůry může vést ke vzniku požáru nebo úrazu el. proudem. Dojde-li k poškození síťové šňůry, vypněte centrální vypínač, uchopte šňůru jednou rukou za vidlici a opatrně vytáhněte ze zásuvky. KDYŽ PŘÍSTROJ DLOUHO NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE SÍŤOVOU ŠŇŮRU Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte hlavní vypínač a vytáhněte ze zásuvky síťovou šňůru. UDRŽUJTE DOBROU VENTILACI Nezakrývejte ventilační otvory přístroje. Pro udržení dobré ventilace umístěte přístroj na rovnou a pevnou plochu a ponechte kolem něho dostatek volného prostoru. Zajistěte, aby během provozu nemohlo dojít k ucpání ventilačních otvorů. Nikdy na přístroj neumísťujte těžké předměty. KDYŽ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte hlavní (MAIN) vypínač (do polohy OFF). PÉČE O POVRCH PŘÍSTROJE K čištění povrchu přístroje nikdy nepoužívejte ropných produktů. Čištění provádějte měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Pak přístroj dosucha otřete. PVC kabely či vodiče by neměly být dlouhodobě v kontaktu s povrchem přístroje. UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE Pro nejlepší funkci a dlouhou životnost umístěte přístroj tak, aby : 1) byla zajištěna dobrá ventilace a aby přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu světlu a sálavému teplu, 2) ležel na pevném povrchu bez vibrací, 3) nebyl ve vlhkém a prašném prostředí a aby nebyl v dosahu magnetických polí 4) nebyl blokován ventilátor, umístěný na zadním panelu přístroje. NEVHODNÁ UMÍSTĚNÍ Nevhodné umístění, která mohou zkrátit životnost přístroje : Extrémně chladná místa, jako např. lednice a mrazící boxy. Místa s nadměrnou koncentrací sirovodíku jako např. okolí horkých pramenů. Prostředí či místa s koncentrací soli ve vzduchu VÝSTRAHA: PONECHÁNÍM PŘÍSTROJE NA DEŠTI NEBO VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ RISKUJETE VZNIK POŽÁRU ČI ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM! Tento videorekordér (dále jen jednotka) vyhovuje požadavkům "EC Directive 89/336/EEC", EMC Directive a 73/23/ECC "Low Voltage Directive" ve znění "Directive 93/68/ECC". Požadavky na susceptibilitu dle EN55024 a požadavky na rušení dle EN55022 jsou dodrženy pro obytné místnosti, obchody, lehké průmyslové komplexy a malé podniky, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné napájecí síti nízkého napětí. Jednotka je vyráběna v souladu s normou EN Upozornění ohledně výstavby dohledového systému s touto jednotkou. Tato jednotka může být ovládán z jiného zařízení přes konektor RS-232C či ETHERNET. Tato jednotka může být také použita k řízení externích zařízení přes konektor RS-232C. Díky této flexibilitě může být jednotka snadno použita ve velmi výkonném zabezpečovacím systému. Celý dohledový systém však může být ovlivněn selháním této jednotky či externích zařízení závislých na nastavení této jednotky nebo na zapojení nebo na propojení externích zařízení. Když konfigurujete dohledový systém s touto jednotkou, doporučujeme vám, abyste se nejprve přesvědčili, že jednotka pracuje normálně s připojenými zařízeními. Doporučujeme periodicky provádět zálohování důležitých zaznamenaných dat na jiné zařízení. Poškození uživatele plynoucí z provozních závad dohledového systému nebo ztráty zaznamenaných dat nebo jiná poškození plynoucí ze závady této jednotky nejsou kryta. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nepracuje funkce detekce pohybu (MOTION DETECTION) správně. 3

4 Bezpečnostní upozornění Uživatel není pojištěn proti problémům (např. porucha záznamu či přehrávání) vzniklým na rekordéru či přídavném zařízení při jejich provozu. Doporučuje se provádět pravidelné zálohy důležitých nahrávek jako prevence před poruchami a nepředvídatelnými událostmi. Doba nepřetržitého nahrávání a záruka výrobku. Doba nepřetržitého záznamu (viz tabulky) a předpokládaná doba nahrávání (ESTD TIME viz menu pro nahrávání) jsou zamýšleny jako nahrávací časy při provozu zařízení, nikoliv jako záruční doby zařízení. Navíc, nejsou to zaručované doby životnosti rekordéru. Harddisk uvnitř rekordéru je velmi jemné zařízení zařízení. S rekordérem proto manipulujte s dostatečnou opatrností. Nevystavujte rekordér vibracím a nárazům. Může to vést k trvalým závadám, zvláště když je rekordér zapnutý a probíhá manipulace s daty na HDD. Proto je nutná zvýšená opatrnost. Neodpojujte síťovou šňůru v době, když je rekordér zapnutý nebo když přehrává či nahrává. Pro včasnou detekci možných závad vám doporučujeme požádat jednou ročně o prohlídku rekordéru Harddisk a ventilátor nejsou trvale použitelné díly v rekordéru a bude je potřeba za určitou dobu provozu vyměnit. Při okolní teplotě 25 C je doporučeno vyměnit harddisk i ventilátor po 30tis. provozních hodinách. (Toto je zamýšleno pouze jako vodítko. Udaný počet hodin proto neberte jako dobu životnosti dílů. Položka ELAPSED TIME v menu <INFORMATION/SERVICE> udává množství uplynulých provozních hodin. Můžete si podle ní naplánovat pravidelné kontrolu zařízení. Vysvětlivky k dalšímu textu: (Vezměte na vědomí tuto informaci když obsluhujete zařízení) Referenční informace ohledně provozu zařízení. (Vyžaduje opatrnost) Výstražná informace ohledně provozu zařízení. (Odkaz) Odkaz na stránku nebo na nadpis. Ostatní referenční informace. Odstraňování problémů (str. 82) Přečtěte si tento odstavec, popisující běžné problémy a možnosti jejich odstranění. 4

5 Obsah Obsah Vlastnosti...2 Bezpečnostní upozornění...3 Obsah...5 Vývojový diagram zapojení a nastavení...6 Základní úkony...8 Přední panel... 8 Přední panel (pod dvířky)... 9 Zasouvání / vyndavání CF karty... 9 Zadní panel Propojení...12 Připojení CCTV kamer, monitorů a senzorů Propojení pro alarmové nahrávání Propojení s analog. videorekordérem Automatické nastavení...14 Automatické nastavení Inicializace Základní operace...16 Základy funkce multiplexeru Nastavení menu Normální (manuální) nahrávání Přehrávání - základní operace Vyhledávání - základní operace Výběr jazyka Struktura menu...23 Menu SETTING Menu COPY Menu SEARCH SELECTION Nastavení data, času a zobrazení...29 Nastavení data a času Formát zobrazení na displeji Umístění časového údaje Označení kamer a jeho zobrazení Nastavení titulku a poznámky Zobrazení duplexního módu Multiplexer...32 Tlačítka pro ovládání multiplexeru Tlačítka kamer, SPLIT/SEQUENCE a ZOOM Nastavení multiplexeru SPLIT 4 konfigurace SPLIT 9 konfigurace Nastavení sekvenčního zobrazování Prokládání (interlace) Detekce pohybu...36 Výběr kamery Nastavení masky Citlivost Práh detekce Kontrola nastavení Důležité informace ohledně detekce pohybu Nahrávání...38 Normální a alarmového nahrávání Nastavení normálního a alarmového nahrávání 38 Poznámky k alarmovému nahrávání Délka alarmového nahrávání Pre-alarmové nahrávání MOTION DET REC...40 Časovač...41 Vytváření programů...41 Nastavení svátků...43 Nastavení nahrávacích módů A ~ D...43 MOTION DET REC...43 Délka alarmového nahrávání...43 Počáteční nastavení / info...44 HDD nastavení...44 Kontrola nahrávky (IM-CHECK PLAY)...44 Nahrávání zvuku...45 Nastavení zadních svorek...46 Nastavení komunikačního rozhraní...48 Menu INFORMATION / SERVICE...51 Uzamčení rekordéru...53 Nastavení jazyka...56 Rychlé nastavení...57 Rychlé nastavení a CF...57 Praktické příklady...58 Nahrávání - další možnosti...62 Pre-alarmové nahrávání...62 Nouzové nahrávání...62 Přehrávací funkce...63 Přehrávání zastaveného snímku...63 Prohlížení pomocí SHUTTLE...63 Přidržení SHUTTLE...63 Přehrávání po snímcích...63 Reverzní přehrávání...63 Vysokorychlostní přetáčení vpřed / vzad...63 Změna rychlosti přehrávání...64 Současné přehrávání a nahrávání...64 Vyhledávání...65 Menu pro vyhledávání...65 Vyhledávání dle data a času...66 Indexové vyhledávání...66 Alarmové vyhledávání s přeskoky...67 ALARM LIST vyhledávání...68 START/END vyhledávání...69 Kopírování / obnova dat...70 Kopírování na páskový VCR...71 Další praktické funkce...72 Obvod pro kompenzaci výpadku napájení...72 Obnovení nahrávání po výpadku sítě...72 Záznamy o výpadcích napájení...72 RESET tlačítko...72 HDD nastavení...72 Skrytí obrazu kamery...74 Použití webového prohlížeče...75 Tabulky nahrávacích časů...80 Tabulka pro nepřetržité nahrávání...80 Odstraňování problémů...82 Výstrahy a CALL OUT svorka...83 Výstrahy a příslušná opatření...83 Model nahrávání...85 Nahrávání, počet kamer a záznamový interval..85 Specifikace

6 Vývojový diagram Vývojový diagram zapojení a nastavení Příklad instalace : V příkladu na vývojovém diagramu popsáno : připojení na zadním panelu; nastavení HDD na PARTITION; provedení standardního nastavení; nastavení alarmového nahrávání v rámci nahrávání časovačem; vyhledání záznamu použitím funkce ALARM LIST SEARCH; přehrávání a kopírování na kartu CF. Připojení ke konektorům na zadním panelu Připojení ke konektorům zadního panelu Viz odstavec "Propojení Připojení CCTV kamer, monitorů a senzorů" na straně 12. Zapojení pro alarmové nahrávání Viz odstavec "Propojení pro alarmové nahrávání" na str.13 a odstavec "Zadní panel" na str.10. Připojení ke konektorům na zadním panelu Připojení ke konektorům zadního panelu Viz odstavec "Propojení Připojení CCTV kamer, monitorů a senzorů" na straně 12. Zapojení pro alarmové nahrávání Viz odstavec "Propojení pro alarmové nahrávání" na str.13 a odstavec "Zadní panel" na str.10. BOOTOVÁNÍ BOOTOVÁNÍ AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ Automatické nastavení Viz odstavec "Automatické nastavení Automatické nastavení" na str.14 Menu <AUTO SET UP> je zobrazeno automaticky jen při prvním zapnutí rekordéru. Pak již k aut. zobrazení nedochází. Do položky "PERFORM AUTO SET UP?" zadejte "Yes". AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ Automatické nastavení Viz odstavec "Automatické nastavení Automatické nastavení" na str.14 Menu <AUTO SET UP> je zobrazeno automaticky jen při prvním zapnutí rekordéru. Pak již k aut. zobrazení nedochází. Do položky "PERFORM AUTO SET UP?" zadejte "No". NAHRÁVÁNÍ Nastavení HDD REC SETTING Nastavení PARTITION. Viz odstavec "Vyčlenění oddílu na HDD", str.73. Standardně nastaveno "NORMAL". Nastavte "PARTITION". Počáteční nastavení Nastavení jazyka Viz kapitola "Výběr jazyka", str.22. Nastavení přítomného data a nastavení zobrazení Viz str.29 a výše. - nastav. data a času - odst. "Nastavení data a času", str.17 - nastavení - "Formát zobrazení na displeji", str.29 Nastavení nahrávání zvuku. - viz odst. "Nahrávání zvuku", str.45 a "Tabulky nahrávacích časů" na str.80 Nastavení režimu HDD Nastavení opakování při nahrávání. Viz odstavec "HDD nastavení", str.44. Nastavení zbytk. kapacity HDD. Viz odstavec "Zbytková kapacita HDD", str.47. Nastavení CALL OUT. Viz odstavec "CALL OUT nastavení", str. 47. Nastavení multiplexeru Nastavení SPLIT4,9 Viz str.34 - "Nastavení multiplexeru" Nastavení sekvence zobrazování Viz str.35 6

7 Vývojový diagram Nastavení různých funkcí Nastavení umístění časového údaje a mód zobraz. Viz odstavec "Umístění časového údaje" na str.29 a "Zobrazení duplexního módu" na str.31. Vytvoření titulků kamer Viz odstavec "Nastavení titulku a poznámky" na str.29 a odstavec "Označení kamer a jeho zobrazení" na str.29. Nastavení výstupních stavových signálů Viz odst. "MODE OUT1 ~ MODE OUT5" na str.46. Nastavení bzučáku Viz odstavec "Bzučák" na str.46. Vyhledávání v záznamu Viz kapitola "Vyhledávání", str.65 a výše. Výběr zařízení pro přehrávání Výběr kamery Volba vyhled. funkce (ALARM LIST či DATE TIME) Vyhledávání je dokončeno, výsledek je zobrazen na monitoru Nastavení detektoru pohybu Výběr kamery pro detekci pohybu Viz "Výběr kamery", str.36 Nastavení aktivní/neaktivní detekce Viz "Nastavení normálního a alarmového nahrávání", str.38. Nastavení detekční masky Viz odstavec "Nastavení masky", str.36. Nastavení citlivosti detektoru pohybu Viz odstavec "Citlivost" na str.36. Nastavení prahové úrovně detekce pohybu Viz odstavec "Práh detekce" na str.37. Přehrávání nalezeného místa Volba kamery, kterou chceme přehrávat Viz popis funkce multiplexeru na str Přehrávání Viz popis základního přehrávání na str.20 a dále popis různých možnosti při přehrávání na str.63. Kopírování záznamu Zasunutí karty Compact Flash, str.9 Zkopírování dat - str.70 Nastavení nahrávání časovačem Výběr normálního & alarmového nebo pre-alarmového nahrávání. Viz "Nastavení nahrávacích módů A ~ D", str.43 Nastavení "MOTION DET REC", str.43 Nastavení výběru kamer pro normální a alarmové nahrávání, str.38 Nastavení nahrávacího intervalu a kvality obrazu pro normální a alarmové nahrávání, viz str.19. Nastavení délky alarmového nahrávání, str.43 Nastavení délky pre-alarm. nahrávání, str.40 Nastavení programu a programových kroků Viz "Vytváření programů" str.41 Nastavení svátků, viz str.43 Výběr čísla programu, viz str.chyba! Záložka není definována. Nastavení kroků programu, str.41 (nastavení dnů, start a end časů, nahrávacího módu a povolení či zakázání detekce pohybu. Nahrávání časovačem provedeno V případě potíží při nahrávání časovačem se podívejte do tabulky výstražných hlášení, str. 83 7

8 Základní úkony Základní úkony Přední panel 1. Tlačítko POWER Pokud je hlavní vypínač na zadním panelu v poloze ON, pak stiskem tlačítka POWER zapnete napájení. Tlačítko bude svítit. Opětovným stiskem napájení rekordéru vypnete a tlačítko zhasne. V přechodných stavech (bootování apod.) tlačítko bliká. 2. Indikátor ACCESS Svítí během přístupu na HDD nebo na kartu CF. 3. Kamerová tlačítka (1... 9) Tato tlačítka jsou primárně určena pro zobrazení obrazu z příslušné kamery (kamerového vstupu) na monitoru. 4. Tlačítko TIMER Stiskem zapnete časovač - rekordér přejde do stavu "nahrávání časovačem" nebo do "pohotovostního stavu s časovačem". Tlačítko svítí když je časovač zapnutý. Dlouhým stiskem tlačítka (alespoň 1s) časovač vypnete. Po vypnutí časovače tlačítko zhasne. 5. Tlačítko REC/STOP Stiskem spustíte nahrávání, tlačítko se rozsvítí. Nahrávání ukončíte dlouhým stiskem (alespoň 1s) tlačítka. Tlačítko zhasne. Jestliže probíhá nahrávání časovačem, stisk REC/STOP toto nahrávání nezastaví. 6. Kroužek SHUTTLE Slouží při nastavování v různých menu a vyhledávacích funkcích, k nastavení přehrávací rychlosti nebo k dopřednému či zpětnému převíjení. 7. Kolečko JOG Slouží při nastavování v různých menu a k dopřednému či zpětnému posunu při přehrávání (obrázek po obrázku). 8. Tlačítko SPLIT/SEQUENCE Toto tlačítko slouží pro přepínání režimů zobrazení SPLIT9, SPLIT4 nebo sekvenčních režimů. 9. Tlačítko ZOOM Když v celoobrazovkovém režimu zobrazení stisknete toto tlačítko poprvé, zůstane obraz stejně velký (100%) a uprostřed se objeví symbol (X), jakožto střed zoomování. Druhým stiskem tlačítka dojde ke zvětšení obrazu 2x a třetím stiskem 4x. Kamerovými tlačítky 1 až 4 můžete posouvat střed zvětšeného obrazu. Čtvrtý stisk vrátí obraz do původní velikosti, ukazatel (X) zmizí. Dlouhý stisk (alespoň 1s) tlačítka ZOOM slouží k přepínání funkce kamerových tlačítek 1,...,9 a tlačítka SPLIT/SEQ. pro monitorový výstup OUTPUT A či B. Chcete-li používat monitorový výstup OUTPUT B, musíte jej povolit nastavením OUTPUT B ON/OFF = "ON" v menu <MPX DISPLAY SETTINGS>, ( viz str. 34 ). 10. Indikátor OUTPUT B Když jsou kamerová tlačítka 1,...,9 a tlačítko SPLIT/SEQ nastavena na OUTPUT A, indikátor nesvítí. Svítí, když jsou nastavena na OUTPUT B. 11. Indikátor COM (communication) Svítí když je navázáno spojení s osobním počítačem. 12. Indikátor PRE-ALARM Svítí během pre-alarmového záznamového módu. 13. Indikátor M-DET Svítí při zapnuté funkci detekce pohybu. 14. Indikátor EMERGENCY Bliká během nouzového nahrávání. Po jeho dokončení zůstává svítit. 15. Indikátor LOCK Svítí v době uzamčeného rekordéru. 16. Tlačítko LOCK Ke stisku použijte špičatý předmět (hrot kuličkového pera apod.). Pokud je hlavní vypínač (na zadním panelu) v poloze ON, pak stiskem tlačítka LOCK dojde k obyčejnému či zaheslovanému uzamčení. Heslo definujeme v <PASSWORD SETTING> menu. Je-li rekordér uzamčen, svítí indikátor LOCK. 8

9 Základní úkony Přední panel (pod dvířky) 17. Konektory VIDEO OUT a AUDIO OUT VIDEO OUT Výstup kompozitního videosignálu (konektor typu CINCH) AUDIO OUT Výstup zvuku (konektor typu CINCH) 18. Slot pro kartu Compact Flash Compact Flash kartu můžete použít pro uložení/načtení videodat či nastavení menu. Když CF kartu nepoužíváte, ponechte ve slotu plastovou krytku. Zasouvání / vyndavání CF karty Před použitím CF karty si přečtěte upozornění v manuálu dodaném výrobcem karty. <Zasouvání karty> 1. Ze slotu pro CF kartu sejměte kryt. 2. Kartu otočte tak, aby zářezy po jejích stranách směřovaly dolů a zasunujte ji opatrně konektorovou stranou do slotu dokud nevyleze EJECT CFC tlačítko. <Vyndavání karty> 1. Stiskněte tlačítko CFC EJECT a kartu opatrně vyjměte. 2. Nasaďte kryt slotu Compact Flash. 19. Tlačítko COPY Stiskem vyvoláte menu <COPY>. V průběhu kopírování bude tlačítko svítit. Pokud není do Compact Flash slotu zasunuta CF karta, nelze kopírovat. 20. Tlačítko ALARM INTERRUPT Když stisknete toto tlačítko, rekordér nebude po dobu 5 minut akceptovat příchozí alarmové signály (externí, ani od detekce pohybu). Přitom tlačítko bliká. Do původního stavu se rekordér vrátí automaticky po uběhnutí 5 minut nebo opětovným stiskem tlačítka. 21. Tlačítko WARNING RESET Toto tlačítko se používá ke zrušení výstražné zprávy na displeji nebo k vymazání určitých dat. 22. Tlačítko SET UP Stiskem zobrazíte menu <SETTINGS>. 23. Tlačítko SEARCH Stiskem zobrazíte menu <SEARCH>. 24. Tlačítka pro přehrávání Tlačítko STOP zastavení přehrávání. Nevyndavejte kartu ze slotu bezprostředně po jejím vložení nebo pokud probíhá kopírování či obnova dat z karty. Mohlo by dojít k poškození dat na kartě. Kartu vkládejte opatrně aby nedošlo ke špatné funkci. Používejte prosím jen doporučené CF karty. Ostatní karty nemusejí zaručovat bezchybnou funkci při čtení a zápisu dat. Použitelnost typů CF karet konzultujte s dodavatelem. Chystáte-li se použít novou kartu, proveďte nejprve operaci CFC DATA CLEAR prostřednictvím menu <INFORMATION/SERVICE>. Tlačítko PAUSE / SHUTTLE HOLD Stisknete-li toto tlačítko při přehrávání, dojde k přepnutí do stavu přehrávání zastaveného obrazu, přičemž tlačítko svítí. Opětovným stiskem se obnoví přehrávání a tlačítko zhasne. Když stisknete tlačítko při SHUTTLE přehrávání, přehrávací rychlost zůstane zachována i po uvolnění kroužku SHUTTLE. Tlačítko REV. PLAY (reverzní přehrávání) Stiskem tohoto tlačítka spustíte přehrávání ve zpětném směru a tlačítko přitom svítí. Tlačítko PLAY start přehrávání (při přehrávání svítí) PLAY MODE Během přehrávání vpřed nebo vzad můžete stiskem tlačítek PLAY (+) či REV.PLAY (-) měnit přehrávací interval. 9

10 Základní úkony Zadní panel 1. Vypínač MAIN Hlavní síťový vypínač. Používáte-li rekordér, přepněte vypínač MAIN do polohy ON. Tlačítko POWER na předním panelu neodpojuje rekordér od napájecí sítě. 2. Konektory VIDEO OUT Tyto konektory jsou funkční jen pokud je rekordér ve stavu POWER ON tzn., když svítí tlačítko POWER na čelním panelu. Totéž platí pro konektor VIDEO OUT na čelním panelu. OUTPUT A - konektor VIDEO (typ BNC) Výstup kompozitního videosignálu na CCTV monitor. OUTPUT A - konektor Y/C (typ MINI-DIN S-VIDEO) Výstup S-videosignálu na CCTV monitor (oddělený jasový a chrominanční signál -pro vyšší kvalitu obrazu). Oba výstupy, VIDEO i S(Y/C), mohou být používány současně. 6. Svorky GND Společné zemní svorky. 7. Audio konektory AUDIO IN (typ CINCH)... vstup audiosignálu AUDIO OUT (typ CINCH)... výstup audiosignálu 8. Jack MIC Vstup signálu z mikrofonu (Z=600 Ω). Použijete-li tento vstup, má prioritu před AUDIO IN vstupem. 9. Tlačítko RESET Stisknutím dojde k vypnutí rekordéru a jeho napájení. Videodata, nastavení menu a času zůstanou zachovány. OUTPUT B (typ BNC) Výstup kompozitního videosignálu (pouze živý obraz - viz str.34) na CCTV monitor. Zobrazení na tomto výstupu může být povoleno či zakázáno nastavením položky OUTPUT B ON/OFF v menu <MPX DISPLAY SETTINGS>. 3. Konektory CAMERA IN BNC konektory pro vstup videosignálů z kamer. 4. Konektory CAMERA OUT BNC konektory - výstup videosignálů z kamer. Pokud je vypínač MAIN v poloze ON, objevují se na těchto výstupech signály, které jsou přivedeny na konektory CAMERA IN. 5. Vidlice síťového napájení Panelová síťová vidlice s ochranným zemním kolíkem pro přívod napájecího napětí V AC. Rekordér musí být vždy uzemněn. Nikdy jej nepřipojujte do zásuvky, která nemá ochranný zemní kolík. Použijte prosím síťovou přívodní šňůru, která je součástí dodávky rekordéru. 10

11 Základní úkony Zadní panel - pokračování 10. Svorky ALARM IN (vstupní) Svorky pro přívod externích alarmových signálů č Svorky I/O CLOCK ADJ (vstup) Slouží k dostavení časového údaje interních hodin. Přijde-li na tuto svorku signál, je čas posunut na nejbližší hodinu (00 minut, 00 sekund) Příchodem signálu na CLOCK ADJ (zkratování svorky se zemí) bude časový údaj na obrazovce monitoru přenastaven na nejbližší celou hodinu. Tedy v případě, že signál přijde v 11:29:59 bude čas přenastaven na 11:00. Když přijde signál v 11:30, přenastaví to čas na 12: Konektor RS-232C Konektor s rozhraním RS-232C pro připojení rekordéru k hostitelskému zařízení (PC,...). Díky tomuto konektoru může být rekordér řízen z jiného zařízení. 13. Konektor ETHERNET Pro připojení k ETHERNETu použijte 10BASE-T kabel. Použijte prosím kabel upravený na 10BASE-T. DUPLEX MODE je HALF DUPLEX. indikátor RECEIVE... svítí při příjmu signálu. indikátor SEND... svítí při vysílání. REC (vstup) Zkratováním svorky se zemí dojde ke spuštění nahrávání. Svorku nelze použít když je zapnut časovač. Touto svorkou je možné nahrávání spustit, nikoliv zastavit. EMERGENCY (vstup) Zkratováním svorky se zemí dojde ke spuštění nouzového nahrávání. MODE OUT 1 ~ MODE OUT 5 (výstupní) Slouží k indikaci okamžitého stavu rekordéru, viz nastavení MODE OUT v menu <REAR TERMINAL SETTINGS>. CALL OUT / CALL OUT GND (výstupní) Optoizolovaný výstup varovných signálů (fixních a volitelných, např. "HDD FULL",...), viz nastavení položky CALL OUT v <REAR TERMINAL SETTINGS> menu. DC 12V OUT (výstup napájení) Pokud je vypínač MAIN zapnutý (v poloze ON), je na této svorce napětí +12V s maximální zatížitelností 350mA. 11

12 Propojení Propojení Připojení CCTV kamer, monitorů a senzorů 12

13 Propojení Propojení pro alarmové nahrávání Příklad: Na následujícím obrázku vidíte příklad zapojení alarmového vstupu pro alarmové nahrávání kamerou 1 (nastavení ALARM SETTING je ponecháno ve standardních hodnotách). Propojení s analog. videorekordérem Konektory VIDEO OUT (CINCH) a AUDIO OUT (CINCH) na čelním panelu a konektory OUTPUT A S(Y/C), OUTPUT A VIDEO (BNC) a AUDIO OUT (CINCH) na zadním mohou pracovat simultánně. Připojíte-li klasický analogový videorekordér např. ke konektorům CINCH na čelním panelu, můžete kopírovat záznam. Před připojením periferního zařízení se ujistěte, že je rekordér vypnutý - vypínač MAIN v poloze OFF. 13

14 Automatické nastavení Automatické nastavení Automatické nastavení Při prvním zapnutí rekordéru se zobrazí menu pro automatické nastavení nezbytných funkcí k provozu rekordéru. 6. Přesuňte kurzor na řádek EXECUTE a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Zobrazí se dotaz zda chcete provést AUTO SET UP AUTO SET UP menu je zobrazenou automaticky pouze po prvním zapnutí přístroje. Při dalších zapnutích se již nezobrazuje. 1. Po připojení kamer a monitoru zapněte hlavní vypínač na zadním panelu, počkejte až indikátor ACCESS zhasne a pak stiskněte na předním panelu tlačítko POWER. Na obrazovce uvidíte <LANGUAGE SECTION> menu, zde můžete nastavit jazyk (Nechcete-li provést AUTO SET UP) Posuňte kurzor na NO a otočte SHUTTLE doprava. Na displeji se zobrazí SETTING UP... a rekordér začne bootovat (provedení AUTO SET UP) Posuňte kurzor na YES a otočte SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <CAMERA CHECK> Nyní zkontrolujte připojené kamery a obraz z nich. Tlačítko POWER je nefunkční dokud bliká indikátor ACCESS. POWER stiskněte až po zhasnutí ACCES indik. 2. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava Pozadí hodnoty zčervená a hodnota se rozbliká. Nastavení (standardně "ENGLISH") ENGLISH, FRANCIS, DEUTSCH, ESPAŇOL, ΡУССКИЙ, ITALIANO 3. Otáčením JOG kolečkem vyberte jazyk a pak kroužkem SHUTTLE otočte doprava. Nastavení je potvrzeno a blikání ustane Počínejte si pozorně, neboť menu při AUTO SET UP nastavování nelze ukončit. Tato menu jsou zobrazována jen jednou. 8. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <AUTO RECORD SETTING> Můžete nastavit periodu záznamu na HDD standardně je "24H" Lze nastavit 24H, 48H, 72H, 96H, 120H, 144H, 1WEEK, 2WEEK, 3WEEK, 1MONTH, 2MONTH, 3MONTH, 4MONTH, 5MONTH, 6MONTH, 1YEAR 4. Kolečkem JOG posuňte kurzor na EXECUTE a otočte kroužkem SHUTTLE doprava. Zobrazí se menu <TIME DATE ADJUST> Zde nastavte datum a čas. 9. Otočte kroužkem SHUTTLE doprava Hodnota se rozbliká na červeném pozadí 10. Kolečkem JOG vyberte požadovanou hodnotu, otočením SHUTTLE doprava ji potvrďte. Nastavení je potvrzeno, blikání ustane 5. Proveďte nastavení v tomto menu, viz odstavec "Nastavení letního času" na str. 17 a odstavec "Nastavení času a data" na str.17. Když posunete kurzor na řádek APPLY a otočíte kroužkem SHUTTLE doprava, spustíte čas ze zadané hodnoty (zde 00:00:00). 11. Kursor přesuňte na EXECUTE a otočte SHUTTLE doprava. Po chvilce se zobrazí se menu <RECORD SETTING> Zde můžete nastavovat parametry pro normální a alarmové nahrávání - záznamový interval a kvalitu obrazu samostatně pro každou kameru. 14

15 Automatické nastavení Menu <RECORD SETTING> je rozloženo na dvou stránkách. Na druhou stránku přejdete nastavením kurzoru na NEXT PAGE a otočením SHUTTLE kroužku doprava. Inicializace Pokud jste změnili nastavení v menu <INITIALIZATION>, proveďte prosím inicializaci. 1. Zapněte hlavní vypínač na zadním panelu a počkejte až zhasne indikátor ACCESS. Podržte stisknuté tlačítko REC/STOP a k němu stiskněte tlačítko POWER. Rekordér se zapne a zobrazí menu <INITIALIZATION> Tlačítko POWER je nefunkční dokud bliká indikátor ACCESS. POWER stiskněte až po zhasnutí ACCES indik. 2. Kolečkem JOG vyberte "INITIALIZATION" a potvrďte otočením SHUTTLE doprava. Inicializace je spuštěna. Po jejím dokončení se rekordér vrátí do normálního zobrazení. Nastavení v menu <INITIALIZATION> bude potvrzeno až při provedení inicializace. Inicializací dojde k vymazání harddisku a tím i ke kompletnímu vymazání záznamů z ALARM LISTu. Další alarmový záznam bude mít číslo Jestliže nechcete inicializaci provést, vyberte položku POWER OFF. Na základě hodnoty, kterou jste zadali do RECORD CYCLE, a v závislosti na počtu připojených kamer se automaticky nastaví nejvhodnější parametry do položek PPS, A-PPS, GRADE a A-GRADE. 12. Máte-li nastavení hotové, stiskněte tlačítko POWER. Zobrazí se "SETTING UP..." a rekordér začne bootovat. Inicializace Menu <INITIALIZATION> slouží jednak k nastavení způsobu ukládání dat na HDD a jednak k inicializaci HDD. Nastavení HDD Způsob ukládání dat na HDD nastavujeme v položce HDD SETTING. Kromě normálního způsobu ukládání můžeme nastavit MIRRORING (simultánní záznam na oba interní HDD), PARTITION (v celkovém záznamovém HDD prostoru se vyčlení nezávislá část, určená jen pro alarmové záznamy). Podrobný popis najdete na stranách v odstavcích "MIRRORING" a "Vyčlenění oddílu na HDD". 15

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796A (8 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B H.264 DVR 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér V2.1B Uživatelský manuál Poznámky Napájení tohoto DVR je poskytováno pomocí adaptéru DC 12V3A, prosíme zkontrolujte před instalací zásuvku a ujistěte

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, 2005 12:04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich

Více

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U DVR xx04le-l návod k obsluze Obsah Důležité bezpečnostní pokyny a varování 5 1. Vlastnosti a specifikace 6 1.1 Přehled 6 1.2 Vlastnosti 7 1.3 Vlastnosti 8 2. Přehled a ovládání

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál FULL D1 DVR Uživatelský manuál Inteligentní Sledování (IVS) NOVÉ grafické MENU ovládané MYŠÍ Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. 700_708h_m769_769-b_769h_798ha_759ha_679ha_706h_796ha_704h_757ha_677ha_677d_792d_792ha_675d_675ha_Manual_V1.7

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací

Více

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Picture similar user manual bedienungsanleitung manuel d utilisation manuale d uso návod k obsluze Használati útmutató Ръководство за употреба Посібник користувача

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru.

DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. DIGITÁLNÍ PROJEKTOR X95i Návod k obsluze Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. VAROVÁNÍ 3 Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete Průvodce pro bezpečné používání výrobku (Product Safety

Více