Marketingová komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Marketingová komunikace distanční studijní opora Martin Přibyl Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo červenec 2013

2 Marketingová komunikace Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 1. vydání Znojmo, 2013 Martin Přibyl, 2013 ISBN

3 Název Marketingová komunikace Určení Pro výuku oborů Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb a Marketing a management v kombinované formě studia na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo - 3. semestr Garant/autor Ing. Martin Přibyl, Ph.D. Cíl Vymezení cíle Cílem předkládaného textu je doplnit výklad z přednášek o materiály, které povedou k rozvoji znalostí a postojů k problematice marketingové komunikace při samostudiu. Předkládané příklady představují reálné kampaně a materiály, se kterými je možné se setkat v oblasti komerční komunikace. Autor dané příklady nehodnotí jako vhodné, případně nevhodné, neboť jejich vhodnost ověří v reálu až samotný trh. Přesto je možné a vhodné nejen k předkládaným příkladům zaujmout stanovisko, v ideálním případě pak příklady podrobit i konstruktivní kritice při znalosti cílové skupiny. Teoretické znalosti nejsou v tomto učebním textu prezentovány, jsou pokryty povinnou literaturou a jejich znalost se předpokládá. Dovednosti a znalosti získané po studiu textu Student se seznámí se základními principy marketingové komunikace a jejich aplikaci v praxi s důrazem na praktické stránky aplikace ve vztahu k marketingovému řízení firmy a ve veřejné správě. Text je koncipován tak, aby studenty stimuloval ke kritickému myšlení a hlubšímu zamyšlení nad využívanými komunikačními prostředky.

4 Obsah: 1 KOMUNIKAČNÍ MIX A MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY OVĚŘENÉ A NOVÉ PRVKY KOMUNIKAČNÍHO MIXU V PROSTŘEDÍ INTERNETU NÁKLADY NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI ZNAČKA MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE JAKO SOUTĚŽ APEL, ARGUMENT A VIZUÁL TRENDY V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI... 33

5 ÚVOD Předkládané případové studie a ukázky reálných komerčních kampaní mají za cíl demonstrovat pestrou škálu možností v marketingové komunikaci a současně vyzvat k úvahám nad jejich vhodností, dopady a možnostmi dalšího využití. Materiály zde zpracované byly shromážděny autorem během několika let při přípravě výuky a představují výběr zajímavostí, se kterými se autor setkal a je vhodné je prezentovat ve formě, kterou umožňuje tento studijní materiál. Nedílnou součástí přípravy ke zkoušce z Marketingové komunikace je především aktivní přístup studenta a nekončící úvahy nad podobou, motivy, zacílením, nedostatky a dalšími atributy konkrétních kampaní, se kterými se student v každodenním životě setkává.

6 1 KOMUNIKAČNÍ MIX A MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenty s možnostmi marketingové komunikace v masmédiích a na praktickém příkladu zasazeného do kontextu. Zástupcem praktického příkladu této kapitoly je ilustrace Vajíčkové krize 2012, kdy před Velikonocemi byly vejce na regálech obchodů nedostatkovým zbožím. První příklad dokládá živelnost šíření zpráv prostřednictvím médií bez možnosti dalšího ovlivnění informovanosti cílové skupiny. Druhý příklad pak demonstruje možnost a někdy i nutnost přizpůsobení komerční komunikace aktuální situaci na trhu a ve společnosti. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 30 minut PROCVIČOVÁNÍ: 90 minut UPOZORNĚNÍ Cílem kapitoly není opakování složek komunikačního mixu, tyto znalosti se již předpokládají. Před samotným studiem je nutné si osvěžit pojmy: komunikační mix a jeho složky, komunikační kybernetický model. 1.1 Ověřené a nové prvky komunikačního mixu v prostředí internetu Níže uvedený příklad č. 1 dokládá, že léty ověřený typ komerčního sdělení, tedy inzerát může být stále vhodnou formou komunikace v případě, že se inzerát setká s odezvou od cílové skupiny. Není tedy nutné hledat nové formy komunikace. Podmínkou masového rozšíření inzerce je její zpřístupnění širokému okruhu příjemců, což vzhledem k moderním technologiím nepředstavuje zásadní problém. Druhý příklad pak dokládá výhodnost zapojení těch prvků komunikačního mixu, které nejsou běžně využívány. PŘÍKLAD 1 Na farmě v Dyníně se lidé rvali o slepice, budou je chovat i na balkoně Slepičí mánie. Jedině tak se dá popsat to, co se ve středu a ve čtvrtek dělo v Dyníně na Českobudějovicku. Během jediného dne prodala místní společnost Mavela přes 18 tisíc slepic. Přitom ještě minulý rok prodávala sedm tisíc slepic celý týden. Auta stála v několikakilometrových frontách ze všech stran už ve středu, podobné to bylo i ve čtvrtek. To už ale slepice došly. "Lidi se tady i prali, nadávali si a museli přijet policisté," popsala situaci v Dyníně Stanislava Losová. Slepičí hysterii spustil jeden jediný inzerát. Ten si na internetu přečetli lidé z celé republiky a pro slepice, které prodávali za 35 korun, si přijeli například až z Pardubic nebo Chebu, což je 241 kilometrů. Firma ale už nemá co prodávat. "Od rána zvoní telefony, slepice nemáme, je úplně vyprodáno," upozorňoval další a další zájemce vrátný firmy a na bránu vyvěsil ceduli s nápisem: Slepice jsou vyprodané. "Já jsem si sem šla pro dvě slepice jen tak na jídlo a říkám si, půjdu tak v 11 hodin jako pokaždé. A slepice nejsou," divila se 85letá Anna Veselá, která do Dynína přijela z vedlejší obce na kole. Odvezla si alespoň plato vajec. 6 S tránka

7 "Takový zájem jsme opravdu nečekali a dost nás to překvapilo. Ve čtvrtek jsme chtěli prodávat jen dopoledne, nakonec jsme tu zůstali do večera," uvedl výrobní náměstek firmy Mavela v Dyníně Václav Vrbský a dodal, že slepice se prodávají vždy dvakrát do roka. Obr. č. 1: Tradiční forma sdělení v případě krizové komunikace, zdroj: Ladislav Němec, MAFRA "Z kuřat se odchovají takzvané kuřice, které se převedou na snáškovou halu a tam jsou asi 11 měsíců v klecích, které jsou podle platných norem. Pak jdou buď na porážku, nebo se prodávají lidem, protože u nás přestávají nést. Lidem, kteří je mají venku na trávě, mohou dávat vejce ještě dva až tři roky," vysvětlil Vrbský. Další prodej plánuje společnost na přelomu července a srpna, kdy by se mezi lidi mělo dostat přes 54 tisíc slepic. To, že slepice má cenu zlata, platí v dnešní době zřejmě dvojnásob. Někteří kupující prý tvrdili, že slepice budou chovat klidně na balkoně v paneláku. A to jen proto, aby nemuseli kupovat drahá vejce. "Někteří říkali, že si postaví klícky na balkonech a budou tam mít třeba jen dvě slepice," řekla jedna ze zaměstnankyň. Společnost Mavela sice vyprodala slepice, ale vejce prodává neustále. Jedno stojí čtyři koruny. KÁNDLOVÁ, Lucie. Na farmě v Dyníně se lidé rvali o slepice, budou je chovat i na balkoně. IDNES.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: farme-v-dynine-se-lide-rvali-o-slepice-nechteji-platit-draha-vejce-1pm- /domaci.aspx?c=a120316_162159_budejovice-zpravy_sor ÚLOHA 1 Zamyslete se, zda jste se setkali s podobně úspěšnou formou komunikace. Popište, jaké okolnosti vedly k tomu, že i tato forma komunikace byla úspěšná. Důležitá je také analýza těchto okolností z pohledu, zda byly ovlivnitelné komunikujícím subjektem, případně zda tyto okolnosti komerční sdělení stimulovaly nebo ovlivnily. 7 S tránka

8 PŘÍKLAD 2 Ke knize deset vajíček zdarma, láká zákazníky krnovský knihkupec Originální nápad krnovského knihkupce zabral. Za každých 200 korun utracených za knihy dává plato s deseti vejci, jinde nedostatkovými nebo předraženými. Jeden zákazník dokonce nakoupil tolik knih, že si odnesl 250 vajíček. Do knihkupectví v krnovském Prioru v poslední době přibyl nezvyklý kus vybavení - lednička plná vajec. Zdejší majitel Vladimír Kořínek totiž dává za nákup nad 200 korun vejce zdarma. Jako první na mimořádnou akci upozornil Bruntálský deník. "Pochopitelně, že zájem o naše zboží teď stoupá. Musíme lidi nějak motivovat, aby vůbec do knihkupectví přišli," vysvětluje padesátiletý knihkupec, který má kromě Krnova prodejnu i v Přerově a Opavě. Akce se španělským vínem měla větší úspěch Nápad rozdávat za prodané knížky vajíčka je jeho vlastní. Není to první podobná akce tohoto typu, kterou knihkupectví uskutečnilo. "Loni na podzim jsme k nákupu nad sto korun dávali zdarma láhev španělského vína. Mělo to ještě větší úspěch než vajíčka. Zákazníky totiž snadněji přimějete k tomu, aby utratili sto korun než dvě stovky. To už je pro některé z nich docela velká částka," vypravuje Kořínek. Také jeho "vajíčková akce" má však úspěch. Jeden ze zákazníků nakoupil zboží nad pět tisíc korun. K němu dostal dvě stě padesát vajíček zdarma. Vajíčka knihkupec nakupuje ve velkoprodejně v Háji ve Slezsku. Musel kvůli nim pořídit do svých tří prodejen také nové ledničky. Firma dodávající vejce je průběžně zhruba každý druhý den doplňuje. "Směje se mi celá republika, ale v dobrém slova smyslu. Mám telefonáty snad ze všech nakladatelství v Česku, od mnoha svých známých knihkupců, a všichni to neuvěřitelně kvitují. Říkají mi vajíčkový král a chválí, jaký to byl vynikající obchodní nápad," vypráví knihkupec. Deset vajíček zdarma k nákupu nad dvě stovky budou v knihkupectvích Vladimíra Kořínka rozdávat až do Bílé soboty 7. dubna. Má už knihkupec nápad na další podobnou prodejní akci? "Zatím ne, ono to přichází samo, spontánně," usmívá se. RADOVÁ, Markéta. Ke knize deset vajíček zdarma, láká zákazníky krnovský knihkupec. IDNES.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: UPOZORNĚNÍ Důležité je uvědomit si, v jaké situaci uvedený případ probíhal a jaké bylo klima ve společnosti. Téma vajec plnilo v období před Velikonocemi 2012 stránky deníků, vysílací čas zpravodajství a bylo předmětem veřejných diskuzí. ÚLOHA 2 U příkladu 1 a 2 zodpovězte následující otázky: Jakou roli v obou případech sehrál internet? Byly by uvedené kampaně stejně úspěšné bez využití internetu? Dal by se internet nahradit jiným vhodným komunikačním kanálem? PŘÍKLAD 3 Twitter dál zatraktivňuje možnosti pro zadavatele Twitter nově zavádí nástroj pro marketingový výzkum. Doplňuje tak nedávno představené geografické a zájmové cílení reklam. Sociální síť Twitter představila další funkcionalitu, kterou se na svou platformu snaží přilákat větší počet reklamních zadavatelů. Takzvaný Twitter Survey se ve streamu novinek uživatelů sociální sítě zobrazí stejně jako placený tweet. Na rozdíl od něj však uživatele žádá o odpověď na sadu předem zvolených otázek. 8 S tránka

9 Twitter zadavatelům novinku popisuje jako nástroj, který jim pomůže měřit efektivitu reklamních kampaní. Funkcionalita, která funguje v počítačích i mobilních zařízeních, je bezplatně nabízena všem firmám, které na Twitteru investují určitý minimální obnos. Jeho výši však představitelé sociální sítě nespecifikovali. Novinka, na níž Twitter spolupracuje s výzkumnou agenturou Nielsen, je navíc prozatím dostupná jen ve Spojených státech. Na evropských trzích bude nabídnuta až v průběhu následujících týdnů. Druhá největší světová sociální síť se snaží přilákat zadavatele již delší dobu. Aby navýšila počet uživatelů přistupující na Twitter přes vlastní rozhraní, ukončila v nedávné době například spolupráci s dalšími platformami. A představila nové možnosti cílení reklam. Od září nabízí zobrazení placených tweetů na základě geolokačních údajů uživatele. Reklamu lze zobrazovat také jen uživatelům s konkrétními zájmy. Firmy si v tomto případě mohou vybírat z 350 kategorií, např. osobní finance, domácí zvířata či vzdělávání. Zájemcům o ještě detailnější targeting Twitter umožňuje filtrovat uživatele i dle obsahu, který v minulosti přeposlali (retweetovali), či konkrétního účtu, který na síti sledují. Twitter dál zatraktivňuje možnosti pro zadavatele. Mediaguru.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 3 Podívejte se na webové portály obcí v okolí a srovnejte se s portály hlavního města a nejbližších krajských měst. Jak se portály liší a jaké sociální sítě obce využívají? SHRNUTÍ Uvedené příklady mají za cíl prezentovat živočišné chování již realizovaných sdělení, které se šíří již bez vlivu komunikátora. Proto je důležité je otestovat a náležitě ověřit. I v případě, že se jedná o šíření informace k sekundární cílové skupině, je žádoucí, aby informace vyznívala kladně a přinášela s sebou pozitivní efekty. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Jaké jsou možnosti společnosti Mavela, aby celá událost nevrhla negativní světlo na jejich společnost, když v konečném důsledku odmítají celou řadu zákazníků. Jak vypadá zákazník, který urazí kvůli nákupu nosnic 241 km? Můžete ho charakterizovat? Jedná se o běžného zákazníka? Pokud byste měli za úkol vymyslet nový, aktuální způsob nalákání zákazníků do knihkupectví, co by to bylo? Pokuste se popsat řešení v následujících bodech: Primární a sekundární cílové skupiny, Důvod výběru cílové skupiny, Sdělení (text, apel), Motivy cílové skupiny, Vhodná složka komunikačního mixu, Komunikační médium (kanál), Očekávaná zpětná vazba. 9 S tránka

10 1.2 Náklady na marketingovou komunikaci Subkapitola věnovaná nákladům na marketingovou komunikaci má za cíl ilustrovat náročnost komunikačních aktivit. Bohužel nejsou konkrétní náklady jednotlivých kampaní podniků dostupné, v rámci konkurenčního boje jsou konkrétní částky utajovány, a to nejen z důvodu soutěžení organizací, které o konečného zákazníka soupeří, ale také z důvodu ostrého konkurenčního boje mezi komunikačními agenturami. Nezanedbatelný je i úhel pohledu samotného zákazníka, kdy by v případě, že by zákazníci byli obeznámeni s tím, jak velká část ceny výrobku je určena na marketingové aktivity firmy, mohla hrozit ztráta těchto zákazníků, neboť by nevnímali marketingové aktivity jako část procesů v podniku, která přináší hodnoty koncovým zákazníkům. PŘÍKLAD 4 Paroubek je volební rekordman. Každý hlas ho stál tisíc korun Strana Národní socialisté - levice 21. století dostala před volbami na svou kampaň 12 milionů korun, ale získala pouhých 0,49 procenta hlasů. V přepočtu tak stranu stál každý hlas tisíc korun. Její šéf Jiří Paroubek podle svého zvyku svedl porážku na jiné, tentokrát na průzkumy. Expremiér a šéf strany NS-LEV 21 Jiří Paroubek se nadechl a pronesl: "Nepochybuji, že v zastupitelstvu Ústeckého kraje zasedneme." Byly dva dny před krajskými i senátními volbami a Paroubek si na mítinku v Libochovicích věřil. Odhadoval, že na Ústecku získá deset procent hlasů, a už si plánoval, s kým vytvoří krajskou vládu. Přestože Paroubek před volbami oznámil, že jeho přítel Petr Benda daroval Lvu 21 na rozsáhlou kampaň 12 milionů, ve svém pondělním prohlášení uvedl, že strana utratila mnohem méně. "Úvahy, které zazněly v dnešním vydání deníků o výši nákladů na kampaň národních socialistů, jsou nesmyslné. Výše výdajů na volby se předběžně pohybuje kolem pěti milionů korun," sdělil. Nedodal ovšem, že zbylých sedm milionů šlo na propagaci nové značky na politické scéně, což s volbami úzce souvisí. V sobotu však přišel šok. Se svou stranou totálně vyhořel. Jeho vlastním slovníkem - prožil kolosální neúspěch. LEV 21 volilo celostátně pouhých 0,49 procenta občanů. A na Ústecku, kde Paroubek kandidoval, jen necelá tři procenta. "Cítíme se poškozeni," zuřil bývalý předseda vlády. LEV 21 získal v celé zemi jen hlasů. Vzhledem k tomu, že do předvolební kampaně investoval zhruba dvanáct milionů, stál jej jeden hlas téměř tisícovku. V poměru investice - volební zisk se stal Paroubek letošním rekordmanem. Vyplnily se tak předpovědi sociologů, které bývalý premiér označoval za zmanipulované. Když mu agentura STEM předpověděla v Ústí zisk tří procent, označil čísla za "jaksi skandálně nízká a neodpovídající realitě". Kdyby chtěl být šéf STEM Jan Hartl škodolibý, mohl by říct, že čísla opravdu neodpovídala realitě - byla příliš vysoká. "Jiří Paroubek měl nesmírná očekávání, která se nezakládala na realitě," míní Hartl. Jak bývá u Paroubka zvykem, už krátce po vyhlášení výsledků voleb si našel viníka porážky. Zatímco když šéfoval ČSSD, obviňoval jednou policistu Jana Kubiceho, podruhé média, tentokrát svedl porážku na předvolební průzkumy. "Prvním důvodem porážky je manipulativní zveřejňování volebních průzkumů ze strany kartelu agentur. Několik měsíců jsme se kvůli tomu nedostali do České televize a rozhlasu. A bez toho nemůžete uspět," tvrdí Paroubek. Proč lidé nevolili jeho stranu, si vysvětluje tím, že nechtěli tříštit síly levice. "Agentury umně zformovaly výsledek voleb. Lidé byli bičováni průzkumy, podle nichž jsme neměli šanci uspět. Voliči se proto báli, že by jejich hlas pro nás propadl. Na mítincích mi říkali: My bychom vás volili, ale nechceme, aby levice ztratila hlasy," říká expremiér. Dalším důvodem byl podle Paroubka nedostatek peněz na kampaň. Potřeboval by prý pětkrát tolik, aby byl konkurenceschopný. 10 S tránka

11 Nemůže to být náhodou tak, že Paroubek a jeho strana voliče jednoduše nezajímají? "To je poměrně surová otázka a nemá smysl, abych na ni odpovídal," odpověděl bývalý šéf ČSSD. Politolog Josef Mlejnek soudí, že volby ukázaly, že lidé už o Paroubka nestojí. "Drtivá porážka strany LEV 21 by měla znamenat též definitivní konec expremiéra v politice," říká Mlejnek. Podle politologů lidé žádali změnu. Paroubek se však skončit nechystá. Naopak slibuje kandidaturu ve volbách do Sněmovny. SYROVÁTKA, Tomáš a Jan HORÁK. Paroubek je volební rekordman. Každý hlas ho stál tisíc korun. IDnes.cz [online]. 2012, 15. října 2012 [cit ]. Dostupné z: /domaci.aspx?c=a121015_ _domaci_jw ÚLOHA 4 Připomeňte si obsah pojmu CPT, je možné stanovit ukazatel CPT v případě uvedené politické kampaně? Jednu z forem komunikace, resp. jejich nákladů, která je relativně snadno zjistitelná, představují náklady na distribuci letáku. Zjistěte, kolik stojí roznos letáků do domácnosti v místě vašeho bydliště a jaké jsou orientační náklady na tisk. Srovnejte tyto náklady s kampaní prostřednictvím SMS brány. PŘÍKLAD 5 Kdo dal kolik za hlas: Fischerová 80 haléřů, Sobotka 40 korun Nejefektivnější kandidátkou se stala - měřeno tím, v kolik hlasů dokázala přetavit své peníze - Táňa Fischerová. Jako jediná získala více hlasů, než kolik korun vložila do kampaně. Poměrně úspěšní byli i další "nízkonákladoví" kandidáti. Jenže neměli šanci, volba nakonec byla o penězích. Podle toho, jaké peníze na kampaň dokázali získat a kolik hlasů dostali, lze kandidáty rozdělit do čtyř skupin. První jsou "nízkonákladoví" uchazeči o Hrad: Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Jana Bobošíková a Zuzana Roithová. Na jeden hlas vynaložili od 0,82 Kč do 2,70 Kč. Lidově řečeno to byl hlas nanejvýš za rohlík. Svébytným případem je Miloš Zeman. Jeho transparentní účet udává příjmy ve výši Kč. Jeden hlas ho tedy oficiálně stál 8,46 Kč. Jenže právě Zeman patří mezi kandidáty s nejméně průhledným financováním. Sám například v jedné předvolební debatě hovořil o "dvou milionech od Milana Šimonovského". Jenže na transparentním účtu dosud nejsou. Pokud by měl na účtu Zeman o dva miliony více, jeden hlas by ho v tomto přepočtu stál 10,07 Kč. Určitě bude zajímavé transparentní účty ještě sledovat, abychom viděli, jaké příjmy ještě zaúčtují. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg ostatně ještě pokračují v kampani, která je celkem nesmí stát víc než 50 milionů (Zeman dosud vynaložil deset a půl a Schwarzenberg 26 milionů). Trojice Jiří Dienstbier, Jan Fischer a Karel Schwarzenberg měla efektivitu kampaně řádově podobnou (mezi 20 a 27 korunami na hlas). Nejméně úsporně z těchto tří uchazečů využil své miliony - čtrnáct jich dal podnikatel Tomáš Chrenek - expremiér Jan Fischer. Největší ztrátou peněz pak byla kandidatura Přemysla Sobotky. Každý hlas ho stál zhruba 40 korun - a to i když počítáme jen s necelými pěti miliony od ODS, které jeho účet uvádí. Mateřská strana slibovala Sobotkovi 15 milionů. Pokud se ukáže, že mu zaslala i zbývající peníze, Sobotkova efektivita klesne na zhruba 120 korun za hlas. Kandidáti na kampaň shromáždili bezmála 83 milionů korun, z toho 76 milionů ti, kteří se umístili na prvních čtyřech příčkách. Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Jana Bobošíková a Zuzana Roithová disponovali dohromady prostředky o výši zhruba 1,4 milionu korun. Z toho je 11 S tránka

12 vidět, že volby byly hodně o penězích. Zuzana Roithová také uvádí, že dostala nepeněžní dary v hodnotě korun. Peníze nevyužité na volební kampaň mají kandidáti podle zákona převést na dobročinné účely. Zákon jim také ukládá zveřejnit, komu a v jaké výši přispěli. WIRNITZER, Jan. Kdo dal kolik za hlas: Fischerová 80 haléřů, Sobotka 40 korun. IDnes.cz [online]. 2013, 13. ledna 2013 [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 5 Zjistěte, zda kandidáti zveřejnili, komu a v jaké výši přispěli. Současně porovnejte náklady na tisíc hlasů u jednotlivých kandidátů s náklady v předešlém příkladu (nejedná se o CPT). Co může být důvodem odlišných nákladů? PŘÍKLAD 6 Vláda souhlasila, v Ruzyni bude Letiště Václava Havla Vláda odsouhlasila přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla. Název by se měl změnit v říjnu, stát to přijde na 4 miliony korun. S nápadem přišel po exprezidentově smrti filmař Fero Fenič. S tím, aby letiště neslo Havlovo jméno, souhlasila i vdova Dagmar. "Ano, vláda schválila návrh na přejmenování letiště Ruzyně na Letiště Václava Havla," potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák. Český název letiště tak bude znít LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA - PRAHA, v angličtině PRAGUE AIRPORT VACLAV HAVEL. Letiště by se mělo přejmenovat ke dni 76. výročí narození prezidenta Václava Havla, tedy 5. října Změnu názvu odsouhlasila i vdova po zesnulém prezidentovi Dagmar Havlová. Náklady na přejmenování podle předkládací zprávy překročí čtyři miliony korun. Peníze půjdou hlavně na přetisk informačních materiálů, předělání nápisů, přídavného značení a upravení hlášení v MHD. Nový název bude na obou ruzyňských terminálech a využije se hlavně v nekomerčních materiálech letiště, například na hlavičkovém papíře, obálkách nebo vizitkách. V komerčních propagačních materiálech, jako jsou nákupní průvodce, letáky, propagační brožury či reklamní předměty, jméno Václava Havla k logu přidáváno nebude. Dagmar Havlová má podle své mluvčí z projednávání návrhu radost. Vdova nedávno vyjádřila zklamání nad skutečností, že česká vláda dosud váhá s připojením jména jejího zesnulého manžela ke stávajícímu názvu letiště. V zahraničí jsou letiště pojmenované po významných osobnostech často. "Proto jsem dnes navrhl využít jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha Ruzyně," oznámil ministr dopravy Pavel Dobeš. Pro pojmenování letiště po Havlovi se v průzkumu SC&C pro Českou televizi krátce po úmrtí bývalého prezidenta vyslovilo 48 procent lidí. Dvaačtyřicet procent respondentů bylo proti. BŘEZINOVÁ, Markéta. Vláda souhlasila, v Ruzyni bude Letiště Václava Havla. IDnes.cz [online]. 2012, 21. března 2012 [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 6 Na uvedeném příkladu je patrné, že změna názvu není levnou záležitostí. Jaké náklady by byly spojené s přejmenováním maloobchodní sítě (např. Albert)? Pokuste se sestavit slepý položkový rozpočet (tedy bez částek). 12 S tránka

13 SHRNUTÍ Příklady z veřejného života ilustrují stránku marketingové komunikace, kterou nelze opomenout, a to náklady. Jak již bylo uvedeno, zjistit náklady konkrétních komerčních subjektů není z celé řady důvodů možné. Kapitola na reálných situacích ukazuje, že marketingová komunikace tradiční formou není levnou záležitostí. Právě z tohoto důvodu je nutné aktivity v rámci marketingu velmi dobře zvážit a konkrétní návrhy podrobit konstruktivní kritice, neboť v případě masové komunikace (což např. volby nepochybně jsou) jde o částky přesahující desítky milionů a jejich účelné vynaložení rozhoduje o situaci na trhu. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Existuje v marketingu nástroj, který pomáhá s formulováním cílů a sledováním konkrétních výsledků jednotlivých kampaní? Jak se tento model jmenuje? Jaké má fáze? 13 S tránka

14 2 ZNAČKA CÍL Kapitola si klade za cíl podnítit čtenáře k úvahám o značce, opakování znalostí získaných na přednáškách a vlastnímu vnímání konkrétních značek. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 30 minut PROCVIČOVÁNÍ: 150 minut UPOZORNĚNÍ Cílem kapitoly není opakování složek komunikačního mixu, tyto znalosti se již předpokládají. Před samotným studiem je nutné si osvěžit především pojmy: značka, logo, logotyp, postoje ke značce, vybavení a rozpoznání značky, branding. Pojem značka může být vnímán z mnoha úhlů. Pro rovinu marketingové komunikace je třeba vždy skloubit několik úhlů současně. Nesmíme opomenout, že značka v sobě zahrnuje veškeré minulé komunikační a jiné aktivity organizace, příslib chování organizace v budoucnu, postoje zákazníků (i těch bývalých, budoucích atd.) v rovině znalostí, emocí i zvyklostí, dále pak vizi a poslání podniku a v neposlední řadě také produkt samotný. Samostatným úhlem pohledu, kterému musí být věnována značná pozornost, je aktuální hodnota značky a plán aktivit, která s hodnotou značky (a obsahem) budou pracovat v krátkém i dlouhém časovém období. Právě správné pochopení vlastní značky, vnímání zákazníky a širší veřejností a dosavadních aktivit spojených se značkou je hlavním předpokladem pro další růst značky, její budování a upevňování pozice. PŘÍKLAD 1 Bohdalová jako značka. Herečka zažádala o registraci ochranné známky PRAHA - Herečka Jiřina Bohdalová si koncem dubna u Úřadu průmyslového vlastnictví zažádala o registraci svého jména jako ochranné známky. Značku herečka zaregistrovala pro celou řadu výrobků a služeb. Informoval o tom dnes týdeník MarketingSalesMedia. Bohdalová odmítla registraci komentovat. "To je moje soukromá věc, já jsem si to zaplatila. Vyjadřovat se k tomu nebudu," řekla serveru IHNED.cz. Bohdalová si svoje jméno nechala registrovat například pro kosmetické výrobky, oblečení, audio-video nosiče, papírenské výrobky, kuchyňské výrobky, nápoje, tabákové výrobky, provozování restaurace nebo cestovní kanceláře až po spodní prádlo, reklamní činnost nebo finanční služby. Bohdalová jako značka. Herečka zažádala o registraci ochranné známky. Lidovky.cz [online]. 2013, 7. května 2013 [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 1 Podívejte se na znění zákona, který se věnuje ochranným známkám v právním prostředí České republiky. Jak zní definice ochranné známky? Lze tuto definici použít v marketingové komunikaci? 14 S tránka

15 PŘÍKLAD 2 Nejhodnotnější značkou na světě je Apple, nejvlivnější Ferrari LONDÝN - Nejhodnotnější značkou na světě je Apple s hodnotou 87 miliard USD (1,7 bilionu Kč). Za ním následuje jeho hlavní konkurent Samsung. Nejvlivnější, nebo také nejlépe rozeznatelnou, je značka Ferrari. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu společnosti Brand Finance. Obr. č. 1: Apple zdroj: Reuters Apple měl loni extrémní rok. Jeho tržní hodnota vzrostla z 350 miliard USD na 600 miliard USD a pak znovu klesla na 400 miliard USD. Navzdory novému iphonu a ipadu firma ztrácí v konkurenci se Samsungem a ten se mu nebezpečně přibližuje. Hodnota značky Apple podle Brand Finance stoupla za rok o 24,2 procenta. Hodnota značky Samsung ale vzrostla až o 54 procent a Samsung se tak vyšplhal na druhou pozici z šesté. Při tvorbě hodnoty značky vychází Brand Finance ze specifických finančních údajů a údajů o příjmech. Jinak je tomu při hodnocení síly značky, která bere v úvahu i další finanční ukazatele, jako čistá marže, průměrný příjem na zákazníka, marketingové a reklamní výdaje či kvalitativní ukazatele, jako vliv značky a věrnost. Díky tomu se na první pozici dostala značka Ferrari, která patří italské automobilce Fiat. Ferrari je pouze specializovaným výrobcem sportovních aut a svou velikostí a firemní hodnotou nemůže konkurovat nadnárodním značkám. Čtyři z pěti nejhodnotnějších firem světa jsou z technologického a internetového sektoru. V žebříčku nejvlivnějších je však jedinou značkou z tohoto sektoru Google, který tak jako jediný má zastoupení v první pětici obou žebříčků. Brand Finance zveřejňuje svůj žebříček 500 nejhodnotnějších firem světa pravidelně každý rok. Firma zatím nezveřejnila pořadí všech 500 firem. Celkový žebříček a další podrobnosti mají být podle jejích internetových stránek zveřejněné 28. února. Nejhodnotnější značkou na světě je Apple, nejvlivnější Ferrari. Lidovky.cz [online]. 2013, 18. února 2013 [cit ]. Dostupné z: 15 S tránka

16 ÚLOHA 2 Na serveru najděte žebříček nejhodnotnějších značek a projděte si odvětví, které vás zajímají. Připomeňte si složky postojů ke značce a pokuste se je definovat vždy u prvních 3 značek v daném žebříčku. PŘÍKLAD 3 Spořínek zahodil lacláče a místo sběru bylin učí finanční gramotnost Vypadá pořád jako desetiletý kluk, ve skutečnosti je mu ale už přes třicet. V jednu chvíli to už vypadalo, že skončil v předčasném důchodu, jeho zaměstnavatel mu však nabídl nový kontrakt. Spořínek, zřejmě nejstarší "žijící" reklamní maskot českého finančnictví, tak pokračuje v kariéře i v čase internetbankingu. Obr. č. 2: Vlevo Spořínek - správný kluk a hospodář, vpravo současný Spořínek. zdroj: Koláž - idnes.cz V časech, kdy učil šetřit generaci dnešních čtyřicátníků, vypadal pravda poněkud jinak. Světlovlasý klučina, který přišel na svět koncem 70. let minulého století, chodil v pruhovaném tričku, zelených kalhotách s laclem a červených botkách. A říkalo se o něm, že je správný kluk a hospodář. Nosil papír do sběrny, sbíral léčivé byliny a vydělané peníze ukládal na jeden z nejsofistikovanějších finančních produktů té doby, na vkladní knížku. Pomáhal tak propagovat služby tehdejší České státní spořitelny (STSP). Klientelu Spořitelny tvořily i děti školou povinné a pokud z nich měli vyrůst řádní občané socialistické společnosti, bylo třeba je již od útlého věku vychovávat ke spořivosti, šetrnosti, odpovědnosti a hospodárnosti. "Jak nejlépe působit na dítka školou povinná zejména v prvním stupni základních škol? Nejvhodnější formou se pochopitelně jevila obrázková a grafická kampaň a v této souvislosti se zrodila s podporou a přispěním Státní spořitelny postavička Spořínka," upřesňuje Karel Nenadál 16 S tránka

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Public Relations. distanční studijní opora. Martin Přibyl

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Public Relations. distanční studijní opora. Martin Přibyl SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Public Relations distanční studijní opora Martin Přibyl Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo srpen 2013 Public Relations Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická

Více

Guerilla marketing a možnosti aplikace pro Techmania Science Center

Guerilla marketing a možnosti aplikace pro Techmania Science Center ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Guerilla marketing a možnosti aplikace pro Techmania Science Center Guerilla marketing and possibilities of its application in Techmania

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

Rozhovor s Richardem Winterem, prezidentem POPAI. HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem Leboffem str. 20

Rozhovor s Richardem Winterem, prezidentem POPAI. HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem Leboffem str. 20 Čerstvé potraviny. Co to vlastně je? str. 16 Sponzoring B2C a B2B str. 18 Tiskovou reklamu nakupujeme zásadně sami str. 34 ZAKLADATEL 2011, číslo 165, ročník XIX HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem

Více

Jak si nákupem ojetého vozu udělat více radosti než starostí?

Jak si nákupem ojetého vozu udělat více radosti než starostí? Firemní magazín společnosti ARVAL CZ Podzim 2010 www.arval.cz Jak si nákupem ojetého vozu udělat více radosti než starostí? 02/03 EDITORIAL ARVAL Life v novém Vážení čtenáři, tímto číslem začínáme počítat

Více

Rebecca Merrill: Odpočívejte, jak je to jen možné!

Rebecca Merrill: Odpočívejte, jak je to jen možné! Za výhody nám dejte vaše údaje str. 32 Kvalitní prodavačka je poklad str. 34 Vietnamec není jen trhovec str. 38 ZAKLADATEL 2011, číslo 161, ročník XIX HLAVNÍ TÉMA Koučink str. 18 ROZHOVOR Každý průměrně

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4. aneb Život on-line

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4. aneb Život on-line Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4 aneb Život on-line Sborník závěrečných prací Literární akademie (Katedra mediální tvorby a publicistiky)

Více

Zlatá horečka.cz Tuzemské firmy jsou světovou špičkou v boji s počítačovými viry. Nová generace podnikatelů by se ráda prosadila i v jiných oborech

Zlatá horečka.cz Tuzemské firmy jsou světovou špičkou v boji s počítačovými viry. Nová generace podnikatelů by se ráda prosadila i v jiných oborech Jan Mládek: Navrhujeme jen dva termíny pro změny zákonů str. 16 číslo 10 l 13. 10. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zlatá horečka.cz Tuzemské

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Leden 2013 / 1 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jitka Veselá Zdeněk Juračka Václav

Více

Vyšší DPH poškodí výrobce potravin, říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Retail Info Plus

Vyšší DPH poškodí výrobce potravin, říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Retail Info Plus ročník I., www.retailinfo.cz EuroShop 2011 str. 12 Software pomáhá prodávat i organizovat str. 16 Místo zvyšování DPH lepší výběr daní str. 19 Vesnici dělá hospoda, kostel, obchod a škola str. 20 Sortiment

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Volby v Polsku a Německu. CENA: 30,- Kč

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Volby v Polsku a Německu. CENA: 30,- Kč 10 ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY Volby v Polsku a Německu Lech Wałęsa Třetí ročník Akademie zahájen CENA: 30,- Kč 1 0 9 771213 952004 MOUDRÝM ČINÍ ČLOVĚKA SPOLEČENSTVÍ DRUHÝCH ŘÍJEN / 2005 OBSAH

Více

Zákazník chce osobní přístup. Posíláme nabídky šité na míru, říká Robert Domnosil z Boom Tisku

Zákazník chce osobní přístup. Posíláme nabídky šité na míru, říká Robert Domnosil z Boom Tisku CzechTrade a CzechInvest: Místo sloučení půjdou dál svou cestou str. 10 číslo 5 l 11. 5. 2015 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Časopis pro Zákazník chce

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Firemní filantropie & Marketing bez bariér

Firemní filantropie & Marketing bez bariér INFORMACE ZE SVĚTA MARKETINGU A PODPORY PRODEJE ročník VI., číslo 8 téma čísla: efektivní marketingové komunikace Firemní filantropie & Marketing bez bariér Naposledy v tomto roce bychom vám rádi prezentovali

Více

Nedovedu si představit úspěšné podnikání bez zdravého risku

Nedovedu si představit úspěšné podnikání bez zdravého risku u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně Ročník Roãník 12 16 č. ã.4/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Konkurenceschopnost

Více

GEPARD FINANCE 10 let na trhu

GEPARD FINANCE 10 let na trhu Září 2013 / 9 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jan Kruntorád Václav Stárek Hugo

Více