Marketingová komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Marketingová komunikace distanční studijní opora Martin Přibyl Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo červenec 2013

2 Marketingová komunikace Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 1. vydání Znojmo, 2013 Martin Přibyl, 2013 ISBN

3 Název Marketingová komunikace Určení Pro výuku oborů Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb a Marketing a management v kombinované formě studia na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo - 3. semestr Garant/autor Ing. Martin Přibyl, Ph.D. Cíl Vymezení cíle Cílem předkládaného textu je doplnit výklad z přednášek o materiály, které povedou k rozvoji znalostí a postojů k problematice marketingové komunikace při samostudiu. Předkládané příklady představují reálné kampaně a materiály, se kterými je možné se setkat v oblasti komerční komunikace. Autor dané příklady nehodnotí jako vhodné, případně nevhodné, neboť jejich vhodnost ověří v reálu až samotný trh. Přesto je možné a vhodné nejen k předkládaným příkladům zaujmout stanovisko, v ideálním případě pak příklady podrobit i konstruktivní kritice při znalosti cílové skupiny. Teoretické znalosti nejsou v tomto učebním textu prezentovány, jsou pokryty povinnou literaturou a jejich znalost se předpokládá. Dovednosti a znalosti získané po studiu textu Student se seznámí se základními principy marketingové komunikace a jejich aplikaci v praxi s důrazem na praktické stránky aplikace ve vztahu k marketingovému řízení firmy a ve veřejné správě. Text je koncipován tak, aby studenty stimuloval ke kritickému myšlení a hlubšímu zamyšlení nad využívanými komunikačními prostředky.

4 Obsah: 1 KOMUNIKAČNÍ MIX A MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY OVĚŘENÉ A NOVÉ PRVKY KOMUNIKAČNÍHO MIXU V PROSTŘEDÍ INTERNETU NÁKLADY NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI ZNAČKA MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE JAKO SOUTĚŽ APEL, ARGUMENT A VIZUÁL TRENDY V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI... 33

5 ÚVOD Předkládané případové studie a ukázky reálných komerčních kampaní mají za cíl demonstrovat pestrou škálu možností v marketingové komunikaci a současně vyzvat k úvahám nad jejich vhodností, dopady a možnostmi dalšího využití. Materiály zde zpracované byly shromážděny autorem během několika let při přípravě výuky a představují výběr zajímavostí, se kterými se autor setkal a je vhodné je prezentovat ve formě, kterou umožňuje tento studijní materiál. Nedílnou součástí přípravy ke zkoušce z Marketingové komunikace je především aktivní přístup studenta a nekončící úvahy nad podobou, motivy, zacílením, nedostatky a dalšími atributy konkrétních kampaní, se kterými se student v každodenním životě setkává.

6 1 KOMUNIKAČNÍ MIX A MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY CÍL Cílem kapitoly je seznámit studenty s možnostmi marketingové komunikace v masmédiích a na praktickém příkladu zasazeného do kontextu. Zástupcem praktického příkladu této kapitoly je ilustrace Vajíčkové krize 2012, kdy před Velikonocemi byly vejce na regálech obchodů nedostatkovým zbožím. První příklad dokládá živelnost šíření zpráv prostřednictvím médií bez možnosti dalšího ovlivnění informovanosti cílové skupiny. Druhý příklad pak demonstruje možnost a někdy i nutnost přizpůsobení komerční komunikace aktuální situaci na trhu a ve společnosti. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 30 minut PROCVIČOVÁNÍ: 90 minut UPOZORNĚNÍ Cílem kapitoly není opakování složek komunikačního mixu, tyto znalosti se již předpokládají. Před samotným studiem je nutné si osvěžit pojmy: komunikační mix a jeho složky, komunikační kybernetický model. 1.1 Ověřené a nové prvky komunikačního mixu v prostředí internetu Níže uvedený příklad č. 1 dokládá, že léty ověřený typ komerčního sdělení, tedy inzerát může být stále vhodnou formou komunikace v případě, že se inzerát setká s odezvou od cílové skupiny. Není tedy nutné hledat nové formy komunikace. Podmínkou masového rozšíření inzerce je její zpřístupnění širokému okruhu příjemců, což vzhledem k moderním technologiím nepředstavuje zásadní problém. Druhý příklad pak dokládá výhodnost zapojení těch prvků komunikačního mixu, které nejsou běžně využívány. PŘÍKLAD 1 Na farmě v Dyníně se lidé rvali o slepice, budou je chovat i na balkoně Slepičí mánie. Jedině tak se dá popsat to, co se ve středu a ve čtvrtek dělo v Dyníně na Českobudějovicku. Během jediného dne prodala místní společnost Mavela přes 18 tisíc slepic. Přitom ještě minulý rok prodávala sedm tisíc slepic celý týden. Auta stála v několikakilometrových frontách ze všech stran už ve středu, podobné to bylo i ve čtvrtek. To už ale slepice došly. "Lidi se tady i prali, nadávali si a museli přijet policisté," popsala situaci v Dyníně Stanislava Losová. Slepičí hysterii spustil jeden jediný inzerát. Ten si na internetu přečetli lidé z celé republiky a pro slepice, které prodávali za 35 korun, si přijeli například až z Pardubic nebo Chebu, což je 241 kilometrů. Firma ale už nemá co prodávat. "Od rána zvoní telefony, slepice nemáme, je úplně vyprodáno," upozorňoval další a další zájemce vrátný firmy a na bránu vyvěsil ceduli s nápisem: Slepice jsou vyprodané. "Já jsem si sem šla pro dvě slepice jen tak na jídlo a říkám si, půjdu tak v 11 hodin jako pokaždé. A slepice nejsou," divila se 85letá Anna Veselá, která do Dynína přijela z vedlejší obce na kole. Odvezla si alespoň plato vajec. 6 S tránka

7 "Takový zájem jsme opravdu nečekali a dost nás to překvapilo. Ve čtvrtek jsme chtěli prodávat jen dopoledne, nakonec jsme tu zůstali do večera," uvedl výrobní náměstek firmy Mavela v Dyníně Václav Vrbský a dodal, že slepice se prodávají vždy dvakrát do roka. Obr. č. 1: Tradiční forma sdělení v případě krizové komunikace, zdroj: Ladislav Němec, MAFRA "Z kuřat se odchovají takzvané kuřice, které se převedou na snáškovou halu a tam jsou asi 11 měsíců v klecích, které jsou podle platných norem. Pak jdou buď na porážku, nebo se prodávají lidem, protože u nás přestávají nést. Lidem, kteří je mají venku na trávě, mohou dávat vejce ještě dva až tři roky," vysvětlil Vrbský. Další prodej plánuje společnost na přelomu července a srpna, kdy by se mezi lidi mělo dostat přes 54 tisíc slepic. To, že slepice má cenu zlata, platí v dnešní době zřejmě dvojnásob. Někteří kupující prý tvrdili, že slepice budou chovat klidně na balkoně v paneláku. A to jen proto, aby nemuseli kupovat drahá vejce. "Někteří říkali, že si postaví klícky na balkonech a budou tam mít třeba jen dvě slepice," řekla jedna ze zaměstnankyň. Společnost Mavela sice vyprodala slepice, ale vejce prodává neustále. Jedno stojí čtyři koruny. KÁNDLOVÁ, Lucie. Na farmě v Dyníně se lidé rvali o slepice, budou je chovat i na balkoně. IDNES.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: farme-v-dynine-se-lide-rvali-o-slepice-nechteji-platit-draha-vejce-1pm- /domaci.aspx?c=a120316_162159_budejovice-zpravy_sor ÚLOHA 1 Zamyslete se, zda jste se setkali s podobně úspěšnou formou komunikace. Popište, jaké okolnosti vedly k tomu, že i tato forma komunikace byla úspěšná. Důležitá je také analýza těchto okolností z pohledu, zda byly ovlivnitelné komunikujícím subjektem, případně zda tyto okolnosti komerční sdělení stimulovaly nebo ovlivnily. 7 S tránka

8 PŘÍKLAD 2 Ke knize deset vajíček zdarma, láká zákazníky krnovský knihkupec Originální nápad krnovského knihkupce zabral. Za každých 200 korun utracených za knihy dává plato s deseti vejci, jinde nedostatkovými nebo předraženými. Jeden zákazník dokonce nakoupil tolik knih, že si odnesl 250 vajíček. Do knihkupectví v krnovském Prioru v poslední době přibyl nezvyklý kus vybavení - lednička plná vajec. Zdejší majitel Vladimír Kořínek totiž dává za nákup nad 200 korun vejce zdarma. Jako první na mimořádnou akci upozornil Bruntálský deník. "Pochopitelně, že zájem o naše zboží teď stoupá. Musíme lidi nějak motivovat, aby vůbec do knihkupectví přišli," vysvětluje padesátiletý knihkupec, který má kromě Krnova prodejnu i v Přerově a Opavě. Akce se španělským vínem měla větší úspěch Nápad rozdávat za prodané knížky vajíčka je jeho vlastní. Není to první podobná akce tohoto typu, kterou knihkupectví uskutečnilo. "Loni na podzim jsme k nákupu nad sto korun dávali zdarma láhev španělského vína. Mělo to ještě větší úspěch než vajíčka. Zákazníky totiž snadněji přimějete k tomu, aby utratili sto korun než dvě stovky. To už je pro některé z nich docela velká částka," vypravuje Kořínek. Také jeho "vajíčková akce" má však úspěch. Jeden ze zákazníků nakoupil zboží nad pět tisíc korun. K němu dostal dvě stě padesát vajíček zdarma. Vajíčka knihkupec nakupuje ve velkoprodejně v Háji ve Slezsku. Musel kvůli nim pořídit do svých tří prodejen také nové ledničky. Firma dodávající vejce je průběžně zhruba každý druhý den doplňuje. "Směje se mi celá republika, ale v dobrém slova smyslu. Mám telefonáty snad ze všech nakladatelství v Česku, od mnoha svých známých knihkupců, a všichni to neuvěřitelně kvitují. Říkají mi vajíčkový král a chválí, jaký to byl vynikající obchodní nápad," vypráví knihkupec. Deset vajíček zdarma k nákupu nad dvě stovky budou v knihkupectvích Vladimíra Kořínka rozdávat až do Bílé soboty 7. dubna. Má už knihkupec nápad na další podobnou prodejní akci? "Zatím ne, ono to přichází samo, spontánně," usmívá se. RADOVÁ, Markéta. Ke knize deset vajíček zdarma, láká zákazníky krnovský knihkupec. IDNES.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: UPOZORNĚNÍ Důležité je uvědomit si, v jaké situaci uvedený případ probíhal a jaké bylo klima ve společnosti. Téma vajec plnilo v období před Velikonocemi 2012 stránky deníků, vysílací čas zpravodajství a bylo předmětem veřejných diskuzí. ÚLOHA 2 U příkladu 1 a 2 zodpovězte následující otázky: Jakou roli v obou případech sehrál internet? Byly by uvedené kampaně stejně úspěšné bez využití internetu? Dal by se internet nahradit jiným vhodným komunikačním kanálem? PŘÍKLAD 3 Twitter dál zatraktivňuje možnosti pro zadavatele Twitter nově zavádí nástroj pro marketingový výzkum. Doplňuje tak nedávno představené geografické a zájmové cílení reklam. Sociální síť Twitter představila další funkcionalitu, kterou se na svou platformu snaží přilákat větší počet reklamních zadavatelů. Takzvaný Twitter Survey se ve streamu novinek uživatelů sociální sítě zobrazí stejně jako placený tweet. Na rozdíl od něj však uživatele žádá o odpověď na sadu předem zvolených otázek. 8 S tránka

9 Twitter zadavatelům novinku popisuje jako nástroj, který jim pomůže měřit efektivitu reklamních kampaní. Funkcionalita, která funguje v počítačích i mobilních zařízeních, je bezplatně nabízena všem firmám, které na Twitteru investují určitý minimální obnos. Jeho výši však představitelé sociální sítě nespecifikovali. Novinka, na níž Twitter spolupracuje s výzkumnou agenturou Nielsen, je navíc prozatím dostupná jen ve Spojených státech. Na evropských trzích bude nabídnuta až v průběhu následujících týdnů. Druhá největší světová sociální síť se snaží přilákat zadavatele již delší dobu. Aby navýšila počet uživatelů přistupující na Twitter přes vlastní rozhraní, ukončila v nedávné době například spolupráci s dalšími platformami. A představila nové možnosti cílení reklam. Od září nabízí zobrazení placených tweetů na základě geolokačních údajů uživatele. Reklamu lze zobrazovat také jen uživatelům s konkrétními zájmy. Firmy si v tomto případě mohou vybírat z 350 kategorií, např. osobní finance, domácí zvířata či vzdělávání. Zájemcům o ještě detailnější targeting Twitter umožňuje filtrovat uživatele i dle obsahu, který v minulosti přeposlali (retweetovali), či konkrétního účtu, který na síti sledují. Twitter dál zatraktivňuje možnosti pro zadavatele. Mediaguru.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 3 Podívejte se na webové portály obcí v okolí a srovnejte se s portály hlavního města a nejbližších krajských měst. Jak se portály liší a jaké sociální sítě obce využívají? SHRNUTÍ Uvedené příklady mají za cíl prezentovat živočišné chování již realizovaných sdělení, které se šíří již bez vlivu komunikátora. Proto je důležité je otestovat a náležitě ověřit. I v případě, že se jedná o šíření informace k sekundární cílové skupině, je žádoucí, aby informace vyznívala kladně a přinášela s sebou pozitivní efekty. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Jaké jsou možnosti společnosti Mavela, aby celá událost nevrhla negativní světlo na jejich společnost, když v konečném důsledku odmítají celou řadu zákazníků. Jak vypadá zákazník, který urazí kvůli nákupu nosnic 241 km? Můžete ho charakterizovat? Jedná se o běžného zákazníka? Pokud byste měli za úkol vymyslet nový, aktuální způsob nalákání zákazníků do knihkupectví, co by to bylo? Pokuste se popsat řešení v následujících bodech: Primární a sekundární cílové skupiny, Důvod výběru cílové skupiny, Sdělení (text, apel), Motivy cílové skupiny, Vhodná složka komunikačního mixu, Komunikační médium (kanál), Očekávaná zpětná vazba. 9 S tránka

10 1.2 Náklady na marketingovou komunikaci Subkapitola věnovaná nákladům na marketingovou komunikaci má za cíl ilustrovat náročnost komunikačních aktivit. Bohužel nejsou konkrétní náklady jednotlivých kampaní podniků dostupné, v rámci konkurenčního boje jsou konkrétní částky utajovány, a to nejen z důvodu soutěžení organizací, které o konečného zákazníka soupeří, ale také z důvodu ostrého konkurenčního boje mezi komunikačními agenturami. Nezanedbatelný je i úhel pohledu samotného zákazníka, kdy by v případě, že by zákazníci byli obeznámeni s tím, jak velká část ceny výrobku je určena na marketingové aktivity firmy, mohla hrozit ztráta těchto zákazníků, neboť by nevnímali marketingové aktivity jako část procesů v podniku, která přináší hodnoty koncovým zákazníkům. PŘÍKLAD 4 Paroubek je volební rekordman. Každý hlas ho stál tisíc korun Strana Národní socialisté - levice 21. století dostala před volbami na svou kampaň 12 milionů korun, ale získala pouhých 0,49 procenta hlasů. V přepočtu tak stranu stál každý hlas tisíc korun. Její šéf Jiří Paroubek podle svého zvyku svedl porážku na jiné, tentokrát na průzkumy. Expremiér a šéf strany NS-LEV 21 Jiří Paroubek se nadechl a pronesl: "Nepochybuji, že v zastupitelstvu Ústeckého kraje zasedneme." Byly dva dny před krajskými i senátními volbami a Paroubek si na mítinku v Libochovicích věřil. Odhadoval, že na Ústecku získá deset procent hlasů, a už si plánoval, s kým vytvoří krajskou vládu. Přestože Paroubek před volbami oznámil, že jeho přítel Petr Benda daroval Lvu 21 na rozsáhlou kampaň 12 milionů, ve svém pondělním prohlášení uvedl, že strana utratila mnohem méně. "Úvahy, které zazněly v dnešním vydání deníků o výši nákladů na kampaň národních socialistů, jsou nesmyslné. Výše výdajů na volby se předběžně pohybuje kolem pěti milionů korun," sdělil. Nedodal ovšem, že zbylých sedm milionů šlo na propagaci nové značky na politické scéně, což s volbami úzce souvisí. V sobotu však přišel šok. Se svou stranou totálně vyhořel. Jeho vlastním slovníkem - prožil kolosální neúspěch. LEV 21 volilo celostátně pouhých 0,49 procenta občanů. A na Ústecku, kde Paroubek kandidoval, jen necelá tři procenta. "Cítíme se poškozeni," zuřil bývalý předseda vlády. LEV 21 získal v celé zemi jen hlasů. Vzhledem k tomu, že do předvolební kampaně investoval zhruba dvanáct milionů, stál jej jeden hlas téměř tisícovku. V poměru investice - volební zisk se stal Paroubek letošním rekordmanem. Vyplnily se tak předpovědi sociologů, které bývalý premiér označoval za zmanipulované. Když mu agentura STEM předpověděla v Ústí zisk tří procent, označil čísla za "jaksi skandálně nízká a neodpovídající realitě". Kdyby chtěl být šéf STEM Jan Hartl škodolibý, mohl by říct, že čísla opravdu neodpovídala realitě - byla příliš vysoká. "Jiří Paroubek měl nesmírná očekávání, která se nezakládala na realitě," míní Hartl. Jak bývá u Paroubka zvykem, už krátce po vyhlášení výsledků voleb si našel viníka porážky. Zatímco když šéfoval ČSSD, obviňoval jednou policistu Jana Kubiceho, podruhé média, tentokrát svedl porážku na předvolební průzkumy. "Prvním důvodem porážky je manipulativní zveřejňování volebních průzkumů ze strany kartelu agentur. Několik měsíců jsme se kvůli tomu nedostali do České televize a rozhlasu. A bez toho nemůžete uspět," tvrdí Paroubek. Proč lidé nevolili jeho stranu, si vysvětluje tím, že nechtěli tříštit síly levice. "Agentury umně zformovaly výsledek voleb. Lidé byli bičováni průzkumy, podle nichž jsme neměli šanci uspět. Voliči se proto báli, že by jejich hlas pro nás propadl. Na mítincích mi říkali: My bychom vás volili, ale nechceme, aby levice ztratila hlasy," říká expremiér. Dalším důvodem byl podle Paroubka nedostatek peněz na kampaň. Potřeboval by prý pětkrát tolik, aby byl konkurenceschopný. 10 S tránka

11 Nemůže to být náhodou tak, že Paroubek a jeho strana voliče jednoduše nezajímají? "To je poměrně surová otázka a nemá smysl, abych na ni odpovídal," odpověděl bývalý šéf ČSSD. Politolog Josef Mlejnek soudí, že volby ukázaly, že lidé už o Paroubka nestojí. "Drtivá porážka strany LEV 21 by měla znamenat též definitivní konec expremiéra v politice," říká Mlejnek. Podle politologů lidé žádali změnu. Paroubek se však skončit nechystá. Naopak slibuje kandidaturu ve volbách do Sněmovny. SYROVÁTKA, Tomáš a Jan HORÁK. Paroubek je volební rekordman. Každý hlas ho stál tisíc korun. IDnes.cz [online]. 2012, 15. října 2012 [cit ]. Dostupné z: /domaci.aspx?c=a121015_ _domaci_jw ÚLOHA 4 Připomeňte si obsah pojmu CPT, je možné stanovit ukazatel CPT v případě uvedené politické kampaně? Jednu z forem komunikace, resp. jejich nákladů, která je relativně snadno zjistitelná, představují náklady na distribuci letáku. Zjistěte, kolik stojí roznos letáků do domácnosti v místě vašeho bydliště a jaké jsou orientační náklady na tisk. Srovnejte tyto náklady s kampaní prostřednictvím SMS brány. PŘÍKLAD 5 Kdo dal kolik za hlas: Fischerová 80 haléřů, Sobotka 40 korun Nejefektivnější kandidátkou se stala - měřeno tím, v kolik hlasů dokázala přetavit své peníze - Táňa Fischerová. Jako jediná získala více hlasů, než kolik korun vložila do kampaně. Poměrně úspěšní byli i další "nízkonákladoví" kandidáti. Jenže neměli šanci, volba nakonec byla o penězích. Podle toho, jaké peníze na kampaň dokázali získat a kolik hlasů dostali, lze kandidáty rozdělit do čtyř skupin. První jsou "nízkonákladoví" uchazeči o Hrad: Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Jana Bobošíková a Zuzana Roithová. Na jeden hlas vynaložili od 0,82 Kč do 2,70 Kč. Lidově řečeno to byl hlas nanejvýš za rohlík. Svébytným případem je Miloš Zeman. Jeho transparentní účet udává příjmy ve výši Kč. Jeden hlas ho tedy oficiálně stál 8,46 Kč. Jenže právě Zeman patří mezi kandidáty s nejméně průhledným financováním. Sám například v jedné předvolební debatě hovořil o "dvou milionech od Milana Šimonovského". Jenže na transparentním účtu dosud nejsou. Pokud by měl na účtu Zeman o dva miliony více, jeden hlas by ho v tomto přepočtu stál 10,07 Kč. Určitě bude zajímavé transparentní účty ještě sledovat, abychom viděli, jaké příjmy ještě zaúčtují. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg ostatně ještě pokračují v kampani, která je celkem nesmí stát víc než 50 milionů (Zeman dosud vynaložil deset a půl a Schwarzenberg 26 milionů). Trojice Jiří Dienstbier, Jan Fischer a Karel Schwarzenberg měla efektivitu kampaně řádově podobnou (mezi 20 a 27 korunami na hlas). Nejméně úsporně z těchto tří uchazečů využil své miliony - čtrnáct jich dal podnikatel Tomáš Chrenek - expremiér Jan Fischer. Největší ztrátou peněz pak byla kandidatura Přemysla Sobotky. Každý hlas ho stál zhruba 40 korun - a to i když počítáme jen s necelými pěti miliony od ODS, které jeho účet uvádí. Mateřská strana slibovala Sobotkovi 15 milionů. Pokud se ukáže, že mu zaslala i zbývající peníze, Sobotkova efektivita klesne na zhruba 120 korun za hlas. Kandidáti na kampaň shromáždili bezmála 83 milionů korun, z toho 76 milionů ti, kteří se umístili na prvních čtyřech příčkách. Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Jana Bobošíková a Zuzana Roithová disponovali dohromady prostředky o výši zhruba 1,4 milionu korun. Z toho je 11 S tránka

12 vidět, že volby byly hodně o penězích. Zuzana Roithová také uvádí, že dostala nepeněžní dary v hodnotě korun. Peníze nevyužité na volební kampaň mají kandidáti podle zákona převést na dobročinné účely. Zákon jim také ukládá zveřejnit, komu a v jaké výši přispěli. WIRNITZER, Jan. Kdo dal kolik za hlas: Fischerová 80 haléřů, Sobotka 40 korun. IDnes.cz [online]. 2013, 13. ledna 2013 [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 5 Zjistěte, zda kandidáti zveřejnili, komu a v jaké výši přispěli. Současně porovnejte náklady na tisíc hlasů u jednotlivých kandidátů s náklady v předešlém příkladu (nejedná se o CPT). Co může být důvodem odlišných nákladů? PŘÍKLAD 6 Vláda souhlasila, v Ruzyni bude Letiště Václava Havla Vláda odsouhlasila přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla. Název by se měl změnit v říjnu, stát to přijde na 4 miliony korun. S nápadem přišel po exprezidentově smrti filmař Fero Fenič. S tím, aby letiště neslo Havlovo jméno, souhlasila i vdova Dagmar. "Ano, vláda schválila návrh na přejmenování letiště Ruzyně na Letiště Václava Havla," potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák. Český název letiště tak bude znít LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA - PRAHA, v angličtině PRAGUE AIRPORT VACLAV HAVEL. Letiště by se mělo přejmenovat ke dni 76. výročí narození prezidenta Václava Havla, tedy 5. října Změnu názvu odsouhlasila i vdova po zesnulém prezidentovi Dagmar Havlová. Náklady na přejmenování podle předkládací zprávy překročí čtyři miliony korun. Peníze půjdou hlavně na přetisk informačních materiálů, předělání nápisů, přídavného značení a upravení hlášení v MHD. Nový název bude na obou ruzyňských terminálech a využije se hlavně v nekomerčních materiálech letiště, například na hlavičkovém papíře, obálkách nebo vizitkách. V komerčních propagačních materiálech, jako jsou nákupní průvodce, letáky, propagační brožury či reklamní předměty, jméno Václava Havla k logu přidáváno nebude. Dagmar Havlová má podle své mluvčí z projednávání návrhu radost. Vdova nedávno vyjádřila zklamání nad skutečností, že česká vláda dosud váhá s připojením jména jejího zesnulého manžela ke stávajícímu názvu letiště. V zahraničí jsou letiště pojmenované po významných osobnostech často. "Proto jsem dnes navrhl využít jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha Ruzyně," oznámil ministr dopravy Pavel Dobeš. Pro pojmenování letiště po Havlovi se v průzkumu SC&C pro Českou televizi krátce po úmrtí bývalého prezidenta vyslovilo 48 procent lidí. Dvaačtyřicet procent respondentů bylo proti. BŘEZINOVÁ, Markéta. Vláda souhlasila, v Ruzyni bude Letiště Václava Havla. IDnes.cz [online]. 2012, 21. března 2012 [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 6 Na uvedeném příkladu je patrné, že změna názvu není levnou záležitostí. Jaké náklady by byly spojené s přejmenováním maloobchodní sítě (např. Albert)? Pokuste se sestavit slepý položkový rozpočet (tedy bez částek). 12 S tránka

13 SHRNUTÍ Příklady z veřejného života ilustrují stránku marketingové komunikace, kterou nelze opomenout, a to náklady. Jak již bylo uvedeno, zjistit náklady konkrétních komerčních subjektů není z celé řady důvodů možné. Kapitola na reálných situacích ukazuje, že marketingová komunikace tradiční formou není levnou záležitostí. Právě z tohoto důvodu je nutné aktivity v rámci marketingu velmi dobře zvážit a konkrétní návrhy podrobit konstruktivní kritice, neboť v případě masové komunikace (což např. volby nepochybně jsou) jde o částky přesahující desítky milionů a jejich účelné vynaložení rozhoduje o situaci na trhu. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Existuje v marketingu nástroj, který pomáhá s formulováním cílů a sledováním konkrétních výsledků jednotlivých kampaní? Jak se tento model jmenuje? Jaké má fáze? 13 S tránka

14 2 ZNAČKA CÍL Kapitola si klade za cíl podnítit čtenáře k úvahám o značce, opakování znalostí získaných na přednáškách a vlastnímu vnímání konkrétních značek. ČASOVÁ ZÁTĚŽ STUDIUM KAPITOLY: 30 minut PROCVIČOVÁNÍ: 150 minut UPOZORNĚNÍ Cílem kapitoly není opakování složek komunikačního mixu, tyto znalosti se již předpokládají. Před samotným studiem je nutné si osvěžit především pojmy: značka, logo, logotyp, postoje ke značce, vybavení a rozpoznání značky, branding. Pojem značka může být vnímán z mnoha úhlů. Pro rovinu marketingové komunikace je třeba vždy skloubit několik úhlů současně. Nesmíme opomenout, že značka v sobě zahrnuje veškeré minulé komunikační a jiné aktivity organizace, příslib chování organizace v budoucnu, postoje zákazníků (i těch bývalých, budoucích atd.) v rovině znalostí, emocí i zvyklostí, dále pak vizi a poslání podniku a v neposlední řadě také produkt samotný. Samostatným úhlem pohledu, kterému musí být věnována značná pozornost, je aktuální hodnota značky a plán aktivit, která s hodnotou značky (a obsahem) budou pracovat v krátkém i dlouhém časovém období. Právě správné pochopení vlastní značky, vnímání zákazníky a širší veřejností a dosavadních aktivit spojených se značkou je hlavním předpokladem pro další růst značky, její budování a upevňování pozice. PŘÍKLAD 1 Bohdalová jako značka. Herečka zažádala o registraci ochranné známky PRAHA - Herečka Jiřina Bohdalová si koncem dubna u Úřadu průmyslového vlastnictví zažádala o registraci svého jména jako ochranné známky. Značku herečka zaregistrovala pro celou řadu výrobků a služeb. Informoval o tom dnes týdeník MarketingSalesMedia. Bohdalová odmítla registraci komentovat. "To je moje soukromá věc, já jsem si to zaplatila. Vyjadřovat se k tomu nebudu," řekla serveru IHNED.cz. Bohdalová si svoje jméno nechala registrovat například pro kosmetické výrobky, oblečení, audio-video nosiče, papírenské výrobky, kuchyňské výrobky, nápoje, tabákové výrobky, provozování restaurace nebo cestovní kanceláře až po spodní prádlo, reklamní činnost nebo finanční služby. Bohdalová jako značka. Herečka zažádala o registraci ochranné známky. Lidovky.cz [online]. 2013, 7. května 2013 [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 1 Podívejte se na znění zákona, který se věnuje ochranným známkám v právním prostředí České republiky. Jak zní definice ochranné známky? Lze tuto definici použít v marketingové komunikaci? 14 S tránka

15 PŘÍKLAD 2 Nejhodnotnější značkou na světě je Apple, nejvlivnější Ferrari LONDÝN - Nejhodnotnější značkou na světě je Apple s hodnotou 87 miliard USD (1,7 bilionu Kč). Za ním následuje jeho hlavní konkurent Samsung. Nejvlivnější, nebo také nejlépe rozeznatelnou, je značka Ferrari. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu společnosti Brand Finance. Obr. č. 1: Apple zdroj: Reuters Apple měl loni extrémní rok. Jeho tržní hodnota vzrostla z 350 miliard USD na 600 miliard USD a pak znovu klesla na 400 miliard USD. Navzdory novému iphonu a ipadu firma ztrácí v konkurenci se Samsungem a ten se mu nebezpečně přibližuje. Hodnota značky Apple podle Brand Finance stoupla za rok o 24,2 procenta. Hodnota značky Samsung ale vzrostla až o 54 procent a Samsung se tak vyšplhal na druhou pozici z šesté. Při tvorbě hodnoty značky vychází Brand Finance ze specifických finančních údajů a údajů o příjmech. Jinak je tomu při hodnocení síly značky, která bere v úvahu i další finanční ukazatele, jako čistá marže, průměrný příjem na zákazníka, marketingové a reklamní výdaje či kvalitativní ukazatele, jako vliv značky a věrnost. Díky tomu se na první pozici dostala značka Ferrari, která patří italské automobilce Fiat. Ferrari je pouze specializovaným výrobcem sportovních aut a svou velikostí a firemní hodnotou nemůže konkurovat nadnárodním značkám. Čtyři z pěti nejhodnotnějších firem světa jsou z technologického a internetového sektoru. V žebříčku nejvlivnějších je však jedinou značkou z tohoto sektoru Google, který tak jako jediný má zastoupení v první pětici obou žebříčků. Brand Finance zveřejňuje svůj žebříček 500 nejhodnotnějších firem světa pravidelně každý rok. Firma zatím nezveřejnila pořadí všech 500 firem. Celkový žebříček a další podrobnosti mají být podle jejích internetových stránek zveřejněné 28. února. Nejhodnotnější značkou na světě je Apple, nejvlivnější Ferrari. Lidovky.cz [online]. 2013, 18. února 2013 [cit ]. Dostupné z: 15 S tránka

16 ÚLOHA 2 Na serveru najděte žebříček nejhodnotnějších značek a projděte si odvětví, které vás zajímají. Připomeňte si složky postojů ke značce a pokuste se je definovat vždy u prvních 3 značek v daném žebříčku. PŘÍKLAD 3 Spořínek zahodil lacláče a místo sběru bylin učí finanční gramotnost Vypadá pořád jako desetiletý kluk, ve skutečnosti je mu ale už přes třicet. V jednu chvíli to už vypadalo, že skončil v předčasném důchodu, jeho zaměstnavatel mu však nabídl nový kontrakt. Spořínek, zřejmě nejstarší "žijící" reklamní maskot českého finančnictví, tak pokračuje v kariéře i v čase internetbankingu. Obr. č. 2: Vlevo Spořínek - správný kluk a hospodář, vpravo současný Spořínek. zdroj: Koláž - idnes.cz V časech, kdy učil šetřit generaci dnešních čtyřicátníků, vypadal pravda poněkud jinak. Světlovlasý klučina, který přišel na svět koncem 70. let minulého století, chodil v pruhovaném tričku, zelených kalhotách s laclem a červených botkách. A říkalo se o něm, že je správný kluk a hospodář. Nosil papír do sběrny, sbíral léčivé byliny a vydělané peníze ukládal na jeden z nejsofistikovanějších finančních produktů té doby, na vkladní knížku. Pomáhal tak propagovat služby tehdejší České státní spořitelny (STSP). Klientelu Spořitelny tvořily i děti školou povinné a pokud z nich měli vyrůst řádní občané socialistické společnosti, bylo třeba je již od útlého věku vychovávat ke spořivosti, šetrnosti, odpovědnosti a hospodárnosti. "Jak nejlépe působit na dítka školou povinná zejména v prvním stupni základních škol? Nejvhodnější formou se pochopitelně jevila obrázková a grafická kampaň a v této souvislosti se zrodila s podporou a přispěním Státní spořitelny postavička Spořínka," upřesňuje Karel Nenadál 16 S tránka

17 z Archivu České spořitelny. Podobu Spořínkovi vtiskla známá kreslířka a ilustrátorka Edita Plicková, autorkou textů k jeho příhodám a dobrodružstvím byla Marie Tetourová. "S nápadem vytvořit postavu šetrného kluka Spořínka přišel pan Husník ze Spořitelny a mě požádal, abych nakreslila jeho podobu. Připravila jsem nějakých pět šest návrhů a ve Spořitelně si vybrali. Pravděpodobně zvítězila barevnost postavičky," vzpomíná Edita Plicková. Tvorbě pro děti se věnovala už mnoho let, proto pro ni nebylo těžké vytvořit podobu typického kluka tehdejší doby. Spořínek toho měl na svých bedrech poměrně hodně. Byť se stal maskotem finanční instituce, nebylo jeho úkolem jen učit děti spořit. Měl jim být vzorem i v mnoha jiných oblastech. Například měl děti naučit, že: všechno má svou hodnotu a nic není zadarmo, s penězi musí odpovědně hospodařit (je lepší si něco schovat na potom a ne hned všechno utratit naráz), sběr druhotných surovin a léčivých rostlin je velmi důležitý, je žádoucí a nutné šetřit energiemi (zejména tou elektrickou), přírodu je třeba chránit a přistupovat k ní odpovědně (tedy nedělat z lesíků, hájů či luk smetiště), zvířata a ptactvo jsou také živé bytosti a nikoli věci nebo terče praků či vzduchovek, potraviny je třeba konzumovat obezřetně, rozhodně nepatří do košů či popelnic. Spořínek na celé jedno desetiletí ovládl, co mohl. S jeho postavičkou jste se mohli setkat na letáčcích, kalendářích, rozvrzích hodin, samolepkách, omalovánkách, vlaječkách či různých brožurkách určených dětem. Velký prostor mu poskytl i oblíbený dětský časopis ABC, kde vyšlo 13 dílů komiksů, ve kterých Spořínek s partou kamarádů učil děti chovat se tak, aby z nich vyrostli dobří hospodáři. Kromě komiksů si děti z Ábíčka mohly vystřihnout a složit i papírovou postavičku Spořínka, Spořínkovu truhlu či třeba Kvarteto dobrých hospodářů. Spořínek - správný kluk a hospodář - by v dnešní době nejspíš mnoho dětí nenadchnul. Místo sbíráním starého papíru a léčivých bylin tráví děti čas u počítače. Proto i Česká spořitelna podobu Spořínka přizpůsobila současným představám a aktivitám dětí. Se "starým" Spořínkem má ten "nový" společnou jen blonďatou kštici. Jinak je to na první pohled typický představitel mladé generace 21. století. Jeho podobu ztvárnil Jan Smolík, výtvarník z Tábora. Hlavní motivací současného Spořínka je naučit děti, jak se vyznat ve spletitém světě financí. "Spořínka komunikujeme hlavně na portále Objevuje se ale i na letácích, tapetách v dětských koutcích, na dárkových předmětech či v omalovánkách. Dokonce existuje i jako kostým, který využíváme při dětských oslavách," upřesňuje Klára Pačesová z České spořitelny. Současného Spořínka si podle banky děti oblíbily. Spořitelna uvádí, že výukový portál využívá nyní 748 škol. "Pokud by se nám podařilo navázat, či spíše dosáhnout popularity, kterou měl Spořínek v 80. letech, splnily by se tím naše cíle," říká Klára Pačesová. BUŘÍNSKÁ, Barbora. Spořínek zahodil lacláče a místo sběru bylin učí finanční gramotnost. IDnes.cz [online]. 2012, 19. října 2012 [cit ]. Dostupné z: /viteze.aspx?c=a121015_135012_viteze_bab ÚLOHA 3 Připomeňte si, jakou roli má při tvorbě komunikačního sdělení mluvčí. Máte k postavě Spořílka nějaké výhrady? Jaké jiné mluvčí z oblasti bankovnictví znáte? 17 S tránka

18 PŘÍKLAD 4 Značky by se měly naučit být multisensoriální Nové technologie dokáží oslovit každý lidský smysl. Značky by se s multisensoriální zkušeností měly naučit pracovat. Současný spotřebitel je obklopen čím dál sofistikovanější technologií. Nepřijímá ji však bezpodmínečně, ale očekává od ní užitečnost, na což by značky neměly zapomínat. Na nutnost přidané hodnoty nových technologií upozornil na workshopu Wildfire: Full of Tomorrow na festivalu Cannes Lions Paul Kemp-Robertson z agentury Contagious Communications. Značky by podle něj měly technologie vyvíjet a používat vždy s ohledem na svého spotřebitele, například jako automobilka Toyota, která pilně pracuje na tom, aby se přiblížila známému automobilu Knight Rider. Do dvou let počítá s dokončením vývoje detektoru nálady, který by měl za jízdy poznat, zda je řidič smutný, šťastný, naštvaný či neutrální. Na základě analýzy nálady jej pak bude upozorňovat na možná nebezpečí. IBM zase rozvíjí systém Watson, který je určen pro složité analytické procesy a může být využit v odvětvích, kde hraje roli získávání znalostí a analytika. Již nyní ho v pilotním režimu využívá americká Rice University k lepšímu pochopení příčin rakoviny a ostatních nemocí. Kanadská společnost GHY International, působící v oblasti celních deklarací, s pomocí Watsona spravuje obchodní služby a radí svým klientům při mezinárodním nákupu a prodeji zboží. V budoucnu tak Watson může sloužit ke zpracování velkého množství dat o zákaznících a umožnit tak vysoce personalizované služby. Jak však dodal Paul Kemp-Robertson, s velkým množstvím dat přichází i velká zodpovědnost, kterou značky musí vůči svým spotřebitelům mít. Vývoj nových technologií navíc podle Paula Kemp-Robertsona nutí značky naučit se být multisensoriální tedy komunikovat se spotřebitelem všemi smysly, nejen audiovizuálně, ale například i hapticky. Důkazem toho, že doba hmatové technologie přichází, může být epidermální elektronika, která přilne ke kůži jako tetování a dokáže snímat údaje o teplotě či srdečním rytmu. Vynález, původem z americké univerzity v Illinois, má své využití ve zdravotnictví, nicméně potenciál představuje i pro herní průmysl či bankovnictví. Přenos taktilní zkušenosti zaručuje také finská technologie Senseg, která dokáže přes obrazovku dát uživateli pocítit strukturu a povrch materiálu. Výzkumné centrum Disney Research zase vyvinulo systém Revel, vhodný pro dotykové obrazovky, který prostřednictvím reverzní elektrovibrace dokáže zprostředkovat hmatovou zkušenost bez pomocí speciální rukavice. Spolu s vývojem technologií se také čím dál víc rozšiřuje realita. Rozšířená realita si své místo nachází v reklamě, ale dostává se pomalu i do místa prodeje nebo do domácností. Nedávno ji využil například čínský maloobchodní řetězec Yihaodian, který přenesl do rozšířené reality celý svůj supermarket. Google připravuje ostrý start pro své brýle Google Glass a Microsoft představil IllumiRoom, který dokáže posouvá hranice vizualizace kolem televizní obrazovky. Technologie tak nabízí mnoho možností, které by si značky neměly nechat ujít. Nicméně ani skvělé technologie nedokáží vyvážit špatné nápady. Značky by měly umět být v nabídce multisensoriální zkušenosti konzistentní a vyhnout se tzv. vizuálnímu spamu. Život by se za žádnou cenu neměl přeměnit v jeden dlouhý reklamní break, řekl na závěr svého workshopu Paul Kemp-Robertson. Značky by se měly naučit být multisensoriální. Mediaguru.cz [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: ÚLOHA 4 Podívejte se na server youtobe.com a vyhledejte si promovidea ke Google Glass. 18 S tránka

19 PŘÍKLAD 5 Experiment končí, polské pumpy Orlen Češi nepřijali. Značka Benzina přežije Benzina rok testovala, zda si může v Česku dovolit přejmenovat své pumpy na značky Orlen a Star. To jsou totiž názvy stanic jejího vlastníka, polské firmy PKN Orlen. Experiment s přemalováním několika testovacích pump nebyl úspěšný a ostatním čerpacím stanicím zůstane tradiční kabát Benziny. Reakce zákazníků na nová loga zkoumal provozovatel nejširší tuzemské sítě čerpacích stanic na sedmi vytipovaných pumpách. "Vedení nás informovalo, že testování skončilo," uvedl pro idnes.cz jeden ze zaměstnanců testované pumpy. Přemalovaným benzinkám sice nové barvy už zůstanou, další se k nim ale už nepřipojí. Návrat k tradiční značce z roku 1958 potvrdil i mluvčí Benziny Václav Loula. "Brand, který se testoval, nebude dále rozvíjen," řekl Loula. První informace o neuspokojivých výsledcích testů se objevily už v dubnu, tehdy ovšem mluvčí Benziny ujistil idnes.cz, že ještě nebylo nic rozhodnuto. O stažení polských značek teď informoval Hospodářské noviny vlastník Benziny, společnost Unipetrol ze skupiny Orlen. Orlen a Star jsou značky, pod kterými provozuje pumpy majitel Benziny firma PKN Orlen. První je populární v Polsku, druhá v Německu. PKN Orlen si chtěl vyzkoušet, zda by se nelíbily i Čechům. Pokud by experiment vyšel, ze světa by zmizela další tradiční česká značka, tentokrát jedna z nejstarších. "Nedivím se tomu, český zákazník je konzervativní a má rád tradiční značky," komentoval rozhodnutí Benziny Ivan Indráček ze Společenství čerpacích stanic ČR. Se značkou Star podle něj slaví Orlen úspěch hlavně v Německu. Jedná se totiž o diskontní pumpy, které na tamním trhu chyběly. Oproti tomu český trh je levnými pumpami přeplněn a pro Benzinu, již lidé vnímají jako kvalitní značku, by změna barev znamenala pokles prestiže. "Polský vlastník si chce v rámci svých aktivit ve středoevropském regionu otestovat vnímavost českých zákazníků k těmto dvou značkám," uvedl před rokem idnes.cz mluvčí společnosti Benzina Václav Loula. Na Orlen transformovala Benzina tři své pumpy, které se nacházejí ve Velké Dobré u Prahy, v Chomutově a v Mnichově Hradišti. Na Star převedla Benzina čtyři stanice, z nichž dvě jsou v Praze 9, jedna v Novém Městě nad Metují a jedna v Hořicích v Podkrkonoší. "V případě naší pobočky se asi v rámci testování nejednalo o šťastný výběr," říká jeden ze zaměstnanců testované čerpačky, který si nepřál být jmenován. "Osmdesát procent klientů u nás totiž tvoří stálí zákazníci, a ti na změnu loga nijak nereagovali," podotýká. Orleny se orientují na movitější klientelu a snažily se tak získat sympatie řidičů, kteří tankují u luxusněji pojatých pump s názvem Benzina plus. "Kvalita paliva i zdroj, ze kterého pochází, zůstaly u testovaných čerpacích stanic zachovány. Zákazníci tak u těchto pump našli kolekci prémiových paliv, na kterou jsou zvyklí. Měnilo se vybavení obchodu a sortiment prodávaného zboží," vysvětluje Loula. Stary naopak cílily na zákazníky, pro které je nejdůležitějším kritériem cena. Přeměnit se tak na ně měly klasické pumpy s názvem Benzina. "Palivo opět zůstalo stejné. Nabízené zboží a cenová hladina by však měly být trochu nižší než ve standardní Benzině," vysvětluje mluvčí. Jedna z mála kvalitních značek Když Benzina o možnosti přejmenovat tuzemské pumpy mluvila na konci roku 2009 poprvé, u expertů její záměr podporu nenašel. Šéf Společenství čerpacích stanic v ČR Ivan Indráček to označil za chybu. "Benzina má na tuzemském trhu obrovskou tradici. Řada motoristů ji stále považuje za jednu z mála kvalitních českých značek a kvůli tomu u jejích pump také tankuje," řekl tehdy Indráček. NEVYHOŠTĚNÝ, Jan. Experiment končí, polské pumpy Orlen Češi nepřijali. Značka Benzina přežije. IDnes.cz [online]. 2012, 12. července 2012 [cit ]. Dostupné z: /ekonomika.aspx?c=a120410_114643_ekonomika_neh 19 S tránka

20 ÚLOHA 5 Na základě poznámek z přednášek si připravte mapu vnímání benzínových pump v Česku a na základě 5 respondentů řidičů z vašeho okolí vypracujte mapu vnímání. Odpovídají pozice benzínových stanic jejich cenové hladině? SHRNUTÍ Značka představuje jeden ze základních identifikačních nástrojů při rozhodování zákazníka nejen o nákupu. V marketingové komunikaci je možné identifikovat řadu propojených nástrojů, které slouží k budování značky. Aby bylo možné značku budovat, je potřeba si uvědomit, kde se značka nachází, kdo jsou její zákazníci, jakou má značka hodnotu a potenciál a kam má směřovat. Důležité je, že značky často žijí svým vlastním životem, jsou vystaveny aktivitám konkurence a vlivu okolí, proto není možné jejich vývoj naplánovat a na tento plán se spolehnout. Značku je třeba testovat průběžně a v případě, že se objeví informace, které jsou v rozporu s plánovanou strategií, je třeba reagovat. Někdy je ovšem živelnost značky prospěšná a naopak přílišné tendence držet se vymezeného plánu mohou být příčinnou nevyužití příležitosti, kterou trh nabízí. OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Jaká je vaše oblíbená značka (čistě z pohledu marketingových aktivit)? Proč? Jaké aktivity na ní nejvíce oceňujete? Můžete na základě vašeho stavu k oblíbené značce formulovat obecné doporučení pro řízení značky? Je možné tyto doporučení využít i při budování značky dobrého jména jednotlivce? 20 S tránka

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství 7. listopadu 0 5. ledna 0 ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÝCH TELEVIZÍ 0/Q Analýza zpravodajství českých televizí posuzované

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku: 1.10.2012 1.1.2013

Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku: 1.10.2012 1.1.2013 Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku: 1.1.212 1.1.213 Shrnutí Automatická analýza velkého množství dat z Internetu ukazuje velmi odlišný obraz, než jaký veřejnosti prezentují

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus...

Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus... Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus... istavitel.cz je nový internetový projekt, který vstoupil na trh v dubnu tohoto roku a již od svého počátku rozvířil

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Internet marketing je jedním z druhů propagace, kterým můžete získávat nové zákazníky a budovat značku (branding).

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013 REKLAMNÍ MÉDIA Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný přínos

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011

Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011 Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011 TÉMA: Hodnocení a statistiky prodeje ojetých vozidel za rok 2011 VYDÁNO DNE: 9. 12. 2011 ZDROJ INFORMACÍ: Cebia, spol. s r.o. Další úspěšný rok Cebia z pohledu

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Výkonnostní marketing velkých značek. Jan Jelínek

Výkonnostní marketing velkých značek. Jan Jelínek Výkonnostní marketing velkých značek Jan Jelínek We sell or else. Potíž mnoha textařů a agentur je ta, že nepřemýšlí o tom jak prodávat. Nikdy nepsali pro přímou odezvu. Nikdy nešli až na krev. Až donedávna

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Toto firemní školení vychází ze stejnojmenné publikace a přináší nejnovější poznatky z oblasti prodeje a psychologie zákazníka. Je určeno zejména

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER

VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER DĚTI A REKLAMA STUDIE VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER listopad 2014 Studie: Děti a reklama, listopad 2014

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS

OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS ADTRUCKS základní informace ADTRUCKS kamióny představují nové prémiové outdoorové médium s působností v celé Evropě. Reklamní nosiče zaujmou samotnou velikostí reklamní

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více