Building Automation. DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému. Verze 2.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Building Automation. DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému. Verze 2.2"

Transkript

1 Building Automation DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému Verze 2.2

2

3 Obsah DESIGO PX stupňovitě rozšiřitelný řídicí systém...4 Ovládání, sledování a kontrola...6 Správa alarmů... 6 Sledování stavu zařízení...8 Sledování procesů pomocí trendů...9 Globální data...9 Časové programy a kalendář...10 Přístupová práva k datům...11 Funkce dálkové správy...11 Ovládací panely a pokojové ovladače...12 Ovládací panel PXM Pokojové ovladače...12 Ovládání pomocí webového klienta...13 Řady programovatelných podstanic...14 Řada kompaktní...15 Řada modulární...16 I/O moduly...16 Programování v prostředí D-MAP...18 Knihovny...19 Uvádění do provozu s programem DESIGO TOOLSET...20 System Design...20 PX Design...21 Rozšiřitelný podle potřeby...22 Doplnění řídicí stanicí DESIGO INSIGHT...22 Regulace jednotlivých místností DESIGO RXC...23 Integrace cizích zařízení...24 Flexibilní topologie

4 DESIGO PX stupňovitě rozšiřitelný řídicí systém Řídicí systém DESIGO PX splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na řízení a regulaci vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a dalších technických zařízení budov. DESIGO PX přesvědčí jednak možnostmi rozšiřování systému programovatelných podstanic a jednak svou otevřeností pro připojení systémů cizích de PXM20 web klient Ethernet / IP QAX34.1 BACnet / LON PPS2 QAX31.1 PXC22 PXC52 PXR PXC64-U a PXM20 PXC...-U PXE PXG80-W/WN QAX31.1 I/O moduly I/O moduly cizí systém Řídicí systém DESIGO PX s ovládacími pultíky a pokojovými ovladači Univerzálně použitelný díky modularitě Díky svému modulárnímu konceptu se DESIGO PX přizpůsobí všem požadavkům. I u malých zařízení VVK je tak možní nasadit programovatelnou řídicí techniku hospodárně a bez větších finančních nákladů. Investiční náklady se omezují pouze na ty prvky, které jsou zapotřebí, protože DESIGO PX lze kdykoli postupně rozšířit na kompletní řídicí systém budovy. Komunikace protokolem BACnet pro maximální otevřenost DESIGO PX definuje standardy pro současné i budoucí komunikační technologie. BACnet na sběrnici LON nebo komunikace přes Ethernet / IP znamenají nasazení nejnovějších technologií a otevřenost systému jen podtrhují. Při použití protokolu BACnet je možné bezproblémově integrovat cizí přístroje a systémy, které tento protokol také podporují. 4

5 Obsluha na míru Ovládací pultíky a pokojové ovladače systému DESIGO PX jsou navrženy tak, aby technicky i esteticky vyhověly jak prostředí strojovny, tak požadavkům na instalaci v komfortním interiéru. Webový klient (PX-WEB) Pultík PXM20 Ovladače QAX Pomocí webového rozhraní je možné podstanice obsluhovat přes webový prohlížeč. Při výskytu poruchy nebo havarijního stavu může rozhraní odeslat textovou zprávu (SMS) a webový klient komunikující pomocí vzdáleného připojení usnadní diagnostiku. Ovládací panel PXM20, optimalizovaný pro obsluhu zařízení i servisní techniky, umožní snadnou kontrolu funkcí řídicího systému i změnu požadovaných hodnot nebo časových programů. Ovladače pro uživatele budovy slouží uživatelům budov pro jednoduché místní ovládání, jakým je například změna požadované teploty v zasedací místnosti nebo přepnutí fancoilu v kanceláři do komfortního módu. Podstanice PXC Programovací jazyk D-MAP Řada programovatelných podstanic DESIGO PX nabízí v řadě podstanic PXC škálu přístrojů, díky nimž je možné optimálně řídit, regulovat, monitorovat a ovládat veškeré technologie v budově. Podstanice obsahují všechny potřebné funkce správu alarmů, časové programy a kalendáře, ukládání historických dat i komunikaci s ostatními prvky systému. Pracují autonomně i propojeny sběrnicí LON s komunikačním protokolem BACnet. Pro projektování a vývoj aplikačních programů jsou k dispozici profesionální softwarové nástroje. Programovací jazyk D-MAP (= DESIGO Modular Application Programming) pro podstanice DESIGO PX je nástroj pro efektivní programování a parametrování regulace TZB. Funkční bloky programu D-MAP jsou přizpůsobeny technice řízení budov a vycházejí z normy IEC1131. Programování probíhá v grafickém prostředí, takže dokumentace je přehledná a snadno čitelná. DESIGO INSIGHT DESIGO RXC Integrace cizích systémů pomocí rozhraní PXE Ethernet / IP LAN jako páteřní síť Stupňovitě rozšiřitelný systém Systém DESIGO PX je možné postupně rozšiřovat připojováním dalších podstanic, ovládacích panelů a řídicích stanic. Řídicí stanice DESIGO INSIGHT je komfortní prostředek k ovládání podstanic. Připojuje se k nim přes Ethernet / IP, LON nebo pomocí modemu. DESIGO RXC, řada regulátorů jednotlivých místností, které komunikují po sběrnici LON protokolem LONMARK, se k podstanicím DESIGO PX připojuje přes rozhraní PXR. Další technologie ostatních výrobců, jako například protipožární a bezpečnostní systémy, osvětlení nebo chladicí stroje, se snadno integrují do systému DESIGO PX pomocí rozhraní PXE. Všechny řízené celky je možné propojit pomocí routerů na síť Ethernet / IP. Buď se využije síť již instalovaná, nebo jsou síťové rozvody součástí dodávky systému řízení budovy. 5

6 Ovládání, sledování a kontrola Správa alarmů Důležitou vlastností systému je mechanismus pro zpracování alarmů, pomocí něhož se včas zjistí problémy na zařízení. Díky jejich včasnému odstranění se dá předejít větším škodám. Obecné mechanismy alarmů DESIGO PX je založeno na normě pro protokol BACnet. Používá tři typy alarmů (Simple, Basic a Extended), kterými informuje uživatele o problémech a havarijních stavech na zařízení. Spolu s alarmovým hlášením uživatel obdrží další informace, potřebné k tomu, aby mohl poruchu vyhodnotit a lokalizovat. Alarmové hlášení je automaticky doplněno o další textové informace. Každou změnu stavu provází záznam o datu a času. Technický personál přesně pozná, ve kterém zařízení, agregátu a u kterého komponentu alarm vznikl. Automatické informace pro správce zařízení: Mnoho technologických zařízení není pod nepřetržitým dohledem. Proto DESIGO PX umí automaticky poslat alarm na požadovanou adresu. Alarmové okénko na PXM20 Alarmové hlášení příchozí zpráva SMS 6

7 Přehled poruch zařízení Pomocí funkce "Alarm Viewer" může obsluha vyvolat seznam všech aktivních alarmů i s informacemi o aktuálním stavu a době poslední změny. Alarm Viewer na PXM20 Alarm Viewer u PX-WEB Alarm typu Simple Alarm typu Basic Alarm typu Extended Typy alarmů Nejjednodušší alarm Simple vyvolává v podstanici odpovídající akce, např. vypne motor nebo otevře ventil atd. Hlášení se zároveň objeví na ovládacích panelech a případně na obrazovce řídicího počítače. Potvrzení alarmu obsluhou není nutné, indikaci alarmu nebo alarmové okénko je však možné smazat. Důležité je, že tento typ alarmu funguje jen jako upozornění a nevyžaduje ze strany obsluhy žádné zásahy. Základní typ Basic signalizuje důležitý alarm, který vyžaduje osobní kontrolu technologie. V podstanici proběhnou havarijní funkce stejně jako v předchozím případě, jen na ovládacích panelech nebo na řídicí stanici je třeba alarm smazat a tím potvrdit převzetí informace. Rozšíření základního typu představuje typ Extended. Zde musí obsluha příchozí alarm nejen potvrdit, ale po odstranění jeho příčiny jej smazat, aby se zařízení opět dostalo do normálního stavu. Tento způsob zpracování alarmů nabízí dvojitou bezpečnost a proto je nejvhodnější pro technologie, kde je třeba výjimečné stavy důsledně dokumentovat. Bezpečnostní aspekty U všech odesílaných alarmů se ověřuje, zda dosáhly svého cíle, aby se vyloučila situace, kdy důležité hlášení nedospěje ke svému adresátovi. Informace o chybných přenosech se ukládají. Vizualizace alarmů Jakmile se alarm objeví na pultíku, uživatel okamžitě vidí všechny důležité informace. Alarmy jsou v celém systému prezentovány jednotně. 7

8 Sledování stavu zařízení Provozovatel budovy se může kdykoli přesvědčit o jejím stavu. Má k dispozici nejdůležitější aktuální hodnoty, stavy zařízení a požadované hodnoty. Základním a nejpoužívanějším prostředkem pro ovládání a sledování systému je obslužný panel s LCD displejem Slouží jak pro běžnou kontrolu systému, tak pro jeho déledobé sledování a optimalizaci. Jeho robustní konstrukce a snadné ovládání z něj činí každodenního pomocníka techniků budovy. Pro komfortnější prezentaci dat se používá webový prohlížeč, a to jak na platformě PC, tak v podobě lehkého přenosného panelu s dotykovou LCD obrazovkou. Na obrazovce jsou schémata jednotek, v nichž se zobrazují aktuální hodnoty a stavy. Tuto grafiku může tvořit i upravovat zákazník podle vlastních potřeb. Přehled jednotky na PXM20 Grafické zobrazení jednotky na webovém klientu 8

9 Sledování procesů pomocí trendů Abychom mohli sledovat dynamické chování technologických okruhů, jsou v systému takzvané funkce trendů, čili vzorkování vybraných hodnot v čase a jejich grafická prezentace. Při definování trendu se zadává vybraný datový bod a časový interval vzorkování, další funkce je možné vázat na jiné systémové proměnné například lze vzorkování zastavit po uplynutí zadaného času nebo při výskytu alarmové události. Všechny záznamy se v podstanicích uchovávají pro pozdější prohlížení a vyhodnocení. Panel PXM20 může zaznamenávat až pět řad hodnot a v jednom grafu zobrazit až dvě hodnoty zároveň. Zaznamenaná data je možné přenést do systému DESIGO INSIGHT a tam je dále zpracovávat nebo exportovat do jiných programů. Kontrola dynamického chování zařízení pomocí PXM20 Globální data Každá podstanice obsahuje jak proměnné, které slouží pouze pro vnitřní zpracování, tak proměnné, které mají význam v celém systému například datum a čas nebo kalendář svátků. Aby se tyto společné parametry nemusely měnit u všech podstanic v systému jednotlivě, tato společná data se zpracovávají jako tzv. globální data a nastavují se centrálně, přičemž synchronizace mezi podstanicemi probíhá automaticky. 9

10 Časové programy a kalendář Řízení jednotek a procesů podle času patří k základním funkcím řídicího a regulačního systému. Větrání, vytápění, klimatizace, osvětlení, blokování dveří atd. se v kancelářských budovách, školách, restauracích, bankách i skladech řídí podle pracovní a provozní doby. Časové programy se starají o to, aby se po skončení pracovní doby automaticky vypnulo topení a osvětlení místností, nastavily noční poklesy a aby zařízení nepracovala déle, než je nezbytné. Během prázdnin, dovolených a svátků se pomocí prázdninových programů mohou některé části budovy zcela odstavit. Časové programy se ukládají přímo v podstanicích, takže nejsou závislé na nadstavbě řídicí stanici. Zároveň se mezi podstanicemi synchronizují, aby byla zaručena časová souslednost akcí mezi podstanicemi. Správně nastavené časové programy pomáhají spořit energii a prodlužují životnost zařízení. V praxi není tento potenciál plně využíván, protože na některých systémech je nastavování časových programů příliš složité nebo nepřehledné. Ovládací panely systému DESIGO nabízejí ergonomické a srozumitelné časové rozvrhy. Týdenní program na PXM20 Kalendář na PXM20 Týdenní programy (pro každou řízenou jednotku): Profil pro sedm (i různých) dnů Deset změn stavu denně (s rozlišením 1 minuta) Tři typy výstupních signálů: Digitální (zap / vyp); vícestavový (např. vyp stupeň I - stupeň II); analogový (např. 21 C) Programy výjimek: Přeřízení týdenního programu programy datovými, výjimkami nebo svátky Max. 20 profilů výjimek se vždy 10 časy sepnutí Zadání zvláštních opakujících se výjimek. Příklad: každou třetí sobotu v měsíci je nákupní středisko otevřeno až do hodin Přehled všech jednotek řízených určitým programem Kalendář: Seznam dat pro řízení profilu výjimky. Časové programy a kalendáře vycházejí z normy BACnet. 10

11 Přístupová práva k datům Přístupová práva slouží k filtrování informací pro jednotlivé uživatele. Znamená to, že například správce budovy nebo servisní technik má přístup pouze k těm datům, která jsou pro něj důležitá. Navíc lze rozlišovat mezi přístupem pouze pro čtení a právem hodnoty měnit. Určitý uživatel smí hodnotu číst, měnit však ne, jiní uživatelé s rozšířenými právy smějí hodnotu číst i měnit. Informace, ke kterým uživatel nemá přístup, se na pultíku PXM20 nezobrazují. Úrovně přístupu V systému jsou v rámci výchozího nastavení definovány čtyři úrovně přístupu, které jsou optimálně nastaveny pro jednotlivé skupiny uživatelů. Čím zkušenější uživatel je, tím více informací může sledovat a nastavovat. Nastavení jednotlivých uživatelů je možné kdykoli změnit, lze definovat až sedm různých úrovní. Základní pravidlo je: Uživatel, který má přiřazenu určitou úroveň přístupu, má přístup na všechny hodnoty této úrovně a úrovní nižších. Funkce dálkové správy DESIGO poskytuje možnost dálkového přístupu k zařízení buď pomocí tenkého webového klienta, nebo přes řídicí stanici DESIGO INSIGHT. Dálkový přístup obsahuje tyto funkce: Dálkový přenos alarmů a systémových událostí Čtení aktuálních hodnot, změna požadovaných hodnot a stavů zařízení Přehled a úprava časových a datových programů Nastavení parametrů regulace 11

12 Ovládací panely a pokojové ovladače Ovládací panel PXM20 Ovládací panel PXM20 slouží k jednotnému ovládání technologických zařízení budovy na automatizační úrovni. Přístroj má jednoduchou membránovou klávesnici a LCD displej s grafickým i textovým zobrazením. PXM20 se dá použít místně i centrálně, přičemž s podstanicemi PXC, PXR a PXE komunikuje po síti BACnet / LON. Přístroj může být vestavěn do dveří rozvaděče nebo upevněn na modulární podstanici. Ovládací panel PXM20 Grafické zobrazení ekvitermní křivky Pomocí přehledně umístěných tlačítek pro navigaci i rychlý přístup může zařízení obsluhovat i jen krátce zaškolený uživatel. Panel má mino jiné tyto funkce: Indikace a potvrzování alarmů Přehled stavu zařízení Čtení a úprava časových programů Ruční zásahy, např. provoz ventilátoru na určitý stupeň Grafické zobrazování trendů Pokojové ovladače Na sběrnici PPS v podstanicích je možné připojit až pět komunikativních pokojových ovladačů QAX Přístroje mají (podle typu) tyto funkce: Digitální indikace LED na indikaci provozního módu Možnost zapnout a vypnout zařízení QAX30.1 Přehled funkcí ovladačů QAX QAX31.1 QAX32.1 QAX33.1 QAX34.1 QAX30.1 QAX31.1 QAX32.1 QAX33.1 QAX34.1 Korekce požadované hodnoty Přepínač provozních módů Měření teploty v místnosti Přepínač stupňů ventilátoru LCD pro zobrazení skutečné a požadované teploty a provozního stavu 12

13 Ovládání pomocí webového klienta Podstanice PXC, PXR a PXE lze také ovládat pomocí webového klienta přes webové rozhraní. Sledování a obsluha pomocí webu schéma jednotky Rozhraní pro web PXG80-W/WN Nejdůležitější funkce: Přístup k hodnotám podle přístupových práv Přenos alarmů přes SMS (na telefon) nebo Generické ovládání webovým prohlížečem Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot a stavů zařízení Přehled aktivních alarmů Přehled a úprava týdenních a datových programů (časové programy a kalendář) Změna požadovaných hodnot a přepnutí vstupů a výstupů do manuálního stavu (dočasné řešení např. v případě poruchy čidla) Změna parametrů (např. ekvitermní křivka, je-li definována jako objekt BACnet) Grafický přehled zařízení Grafiku může měnit i uživatel, pro editaci nejsou nutné žádné zvláštní programy Výpis dat trendů, export do dalších programů (např. Excel) Přehled typů PX-WEB PXG80-W PXG80-WN Přenos alarmů pomocí SMS Přístup službou RAS přes analogový nebo ISDN-Modem, příp. přímé připojení kabelem Přenos alarmů pomocí SMS nebo em Přístup přes rozhraní Ethernet/IP 13

14 Řady programovatelných podstanic Sortiment programovatelných automatizačních podstanic se skládá ze dvou řad: kompaktní a modulární. Řady se od sebe liší především možnostmi skladby vstupů a výstupů. Tento koncept umožňuje optimální výběr podstanice podle řízené technologie a požadavků zákazníka. Náklady PXC64-U PXC128-U PXC52 PXC36 PXC12,22/- PXC10-TL I/O- Počet vstupů / výstupů Řady programovatelných podstanic Modulární (PXC -U) Kompaktní (PXC ) Rozhraní PXR Systémový řadič PXE Ovládání na automatizační úrovni Webový klient PXM20 QAX3x Systémové funkce (BACnet) Alarmy Časové programy Trendy Objekty I/O a Value Programování pomocí D-MAP I/O subsystém P-Bus Přímý vstup signálů na svorkách LONMARK (Regulátory RXC...) RS232/485 Programování jazykem SCL pro specialisty Další funkce Řazení regulátorů do skupin Přehled podstanic DESIGO PX a rozhraní pro další systémy 14

15 Řada kompaktní Podstanice kompaktní řady se optimálně hodí pro řízení a regulaci decentralizovaných jednotek vytápění, větrání a klimatizace. Jejich součástí jsou převodníky vstupních i výstupních signálů, takže periferie se připojují přímo na svorky a instalace šetří prostor. Všechny kompaktní podstanice jsou volně programovatelné a vybavené veškerou funkčností systému DESIGO PX. Ovladače se připojují standardními kabely. Pomocí dvouvodičového připojení přes rozhraní PPS2 je možné na podstanici připojit až pět pokojových ovladačů QAX Podstanice PXC36-S Přehled typů Typ Podstanice PXC10-TL PXC10-TL PXC12 PXC12-T PXC22 PXC22-T PXC36 PXC36-S PXC52 I/O celkem UI DI AO DO Osazení vstupů a výstupů u kompaktních podstanic UI DI AO DO Univerzální vstupy, které mohou být osazeny pasivními (LG-Ni 1000) nebo aktivními (0 10 V ss) čidly či binárními bezpotenciálovými kontakty. čistě binární vstupy pro dvoustavové signály a čítače (max. 4 čítače na jedno PXC, max. frekvence impulsů 20 Hz). Analogové výstupy pro řízení akčních členů signálem 0 10 V nebo dvoustavovým signálem výstupy lze naprogramovat i jako 0/24 V, max. 20mA. Reléové výstupy 230 V st / 2 A pro spínání Rozhraní PPS2 Pro připojení až 5 ovladačů QAX3x LON Pro komunikaci BACnet mezi podstanicemi V podstanicích PXC36-S jsou navíc LED diody a přepínače pro ruční ovládání. Přepínače s polohami Auto / Stop / Manuálně je možné použít jak pro přímé ovládání výstupů, tak jako vstupní signály do aplikačního programu (a tam je dále vyhodnocovat). V podstanicích PXC10-TL, PXC12-T a PXC22-T je navíc rozhraní pro telefonní nebo GSM modem, přes který se k datům dá přistupovat dálkově pomocí řídicí stanice DESIGO INSIGHT. Podstanice PXC10-TL je navíc přizpůsobená pro montáž na stěnu a má napájení 230V. 15

16 Řada modulární Modulární řada je vhodná především pro nestandardní, složitější technologie. Díky možnosti plynule měnit počet vstupů a výstupů a jejich skladbu nabízí vysokou míru flexibility. Díky řadě vstupních a výstupních modulů lze připojit širokou škálu typů vstupních a výstupních signálů. Modulární podstanice PXC..-U Rozšiřující modul PXA30-T Přehled typů PXC64-U Základní typ pro 64 zátěžových jednotek; sběrnice LON, rozhraní PPS, P-Bus, na čelní stěnu lze připevnit panel PXM20 PXC128-U Základní typ pro 128 zátěžových jednotek; sběrnice LON, rozhraní PPS, P-Bus, na čelní stěnu lze připevnit panel PXM20 PXA30-T Rozšiřující modul s rozhraním pro modem vhodný pro dálkový přístup I/O moduly I/O moduly představují rozhraní mezi podstanicemi a periferiemi. Jsou spojeny s podstanicí pomocí lišty se sběrnicí P-bus a lze je poskládat přesně v takové konfiguraci, jakou vyžaduje daná technologie. Pomocí LED diod moduly signalizují stav jednotlivých prvků zařízení a u určitých typů je možné pomocí přepínačů výstupní periferie ručně přeřídit (při testování, havárii nebo servisním zásahu). Pomocí "inteligentních" I/O modulů PTM je možné integrovat cizí systémy a přístroje. U komunikativních čerpadel můžeme například číst a nastavovat provozní režim, požadovanou hodnotu, kód poruchy, výtlačnou výšku, výkon a otáčky. K modulární podstanici lze připojit až 128 modulů (konkrétní počet závisí na jejich zátěžových jednotkách a typu podstanice). I/O moduly, volitelně i s ručním ovládáním 16

17 Přehled I/O modulů: Základní funkce Typ a rozsah signálu Funkce, použití Indikace LED Manuální ovládání Počet I/O Počet zátěž. jednotek (BE) Označení Signalizace Bezpotenciálový kontakt Spínací 2 2 PTM1.2D10 Spínací 4 1 PTM1.4D20 Rozpínací 4 1 PTM1.4D20R Spínací 8 1 PTM1.8D20E Bezpotenciálový impulzní kontakt Spínací / rozpínací 2 2 PTM1.2D20S Měření 24 V st / 48 V ss Malé napětí 2 2 PTM1.2D V st / 100 V ss Nízké napětí 2 2 PTM1.2D250 LG-Ni 1000 Teplota, pasivní 2 1 PTM1.2R1K LG-Ni 1000 Teplota, pasivní 4 1 PTM1.4R1K Ω / Pt100 / Ni100 Odpor, pasivní 2 2 PTM1.2P Ω / Pt1000 / Ni1000 Odpor, pasivní 2 2 PTM1.2P1K 0 10 V ss Napětí 2 1 PTM1.2U10 0 max. 25 ma ss Proud 2 1 PTM1.2I25/ ma ss (pevný rozsah) Proud 2 1 PTM1.2I420 Čítání Bezpot. kontakt (max. 25 Hz) Počítání impulzů 2 2 PTM1.2C Spínání Bezpotenciálový kontakt Jednostupňový 2 2 PTM1.2Q250 Jednostupňový (bistabilní) 2 2 PTM1.2Q250B Jednostupňový 2 2 PTM1.2Q250-M Bezpotenciálový kontakt Jednostupňový + zpět. vazba 2 2 PTM1.2QD Jednostupňový + ZV 4 4 PTM1.4QD Jednostupňový + ZV 2 2 PTM1.2QD-M Dvoustupňový + ZV 4 2 PTM1.4QD-M2 Třístupňový 3 2 PTM1.3Q-M3 Bezpotenciálový impulzní kontakt Jednostupňový 4 2 PTM1.4Q250-P Jednostupňový 4 2 PTM1.4Q250A-P Řízení 0 10 V ss (spojitý) 4 20 ma (spojitý) Třístupňový 4 2 PTM1.4Q250-P3 Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y10S Řídicí signál 4 1 PTM1.4Y10S Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y10S-M Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y420 Řídicí signál 2 2 PTM1.2Y250T Řídicí signál 2 2 PTM1.2Y250T-M pneumatický (0 138 kpa) Řídicí signál 1 2 PTM6.1PSI20-M Moduly se sériovou linkou GRUNDFOS 4 čerpadla 8 PTM52.32V01 WILO 4 čerpadla / 8 PTM50.32V01 2 dvojitá čerpadla 17

18 Programování v prostředí D-MAP Programovací jazyk D-MAP (= DESIGO Modular Application Programming) pro podstanice DESIGO PX je nástroj pro efektivní programování a parametrování regulace TZB. Funkční bloky programu D-MAP jsou přizpůsobeny technice řízení budov a vycházejí z normy IEC1131. Programování probíhá v grafickém prostředí, takže dokumentace je přehledná a snadno čitelná. Efektivní programování s bloky a makry Ke konfiguraci, programování, uvádění do provozu a servisu uživatelských programů slouží program CFC Editor z balíku PX Design. CFC Editor je grafický editor, pomocí něhož se do programu vkládají, konfigurují a navzájem propojují funkční bloky. Viz také kapitola Uvádění do provozu pomocí programu DESIGO TOOLSET. Bloky Reference CFC plán Kopie Makra Makro Knihovny CFC Editor de Návrh CFC plánu v CFC Editoru Základní vlastnosti programování v D-MAP: Základní prvky programu D-MAP jsou bloky a makra (složené bloky). Jsou uloženy v knihovnách. Při sestavování programu D-MAP se bloky a makra, které poskytují požadované funkce, vkládají do CFC Editoru. To probíhá buď odkazováním na knihovny (u bloků) nebo kopírováním z knihoven (u maker). Pak se programuje tok dat mezi bloky, a to propojováním svorek (vstupů a výstupů) jednotlivých bloků mezi sebou. Pořadí zpracování jednotlivých bloků v programu lze při programování přizpůsobit potřebám aplikace. 18

19 Knihovny PX Design obsahuje knihovny, v nichž jsou uloženy funkce, funkční bloky a makra. Tyto stavební kameny jsou navrženy tak, aby se daly použít jak pro vlastní regulační algoritmy, tak pro vazby na řídicí a monitorovací systém. Struktury programu D-MAP odpovídají normě CEN Jsou psány na míru potřebám řízení vytápění, větrání, klimatizace a dalších technologií budov. Bloky ve firmware Základní knihovna obsahuje přes 100 funkcí pro vytápění, větrání a klimatizaci, standardní objekty protokolu BACnet a řídicí objekty. Tyto funkce jsou součástí firmware podstanice. Tvoří výchozí základnu pro programování. Bloky umožňují přehlednou tvorbu programu, redukují náklady na programování a usnadňují čitelnost výpisu programu přenositelnost mezi techniky. Z hlediska funkce dále slouží ke koordinaci procesů mezi podstanicemi a řídicí stanicí. Složené bloky Knihovna složených bloků (maker) obsahuje řešení pro agregáty, přístroje a jejich prvky (ve smyslu hierarchie objektů řídicího systému). Bloky jsou uloženy jako CFC objekty a uživatel je může upravovat. Při práci s bloky je významnou pomůckou Solution Browser, programový modul, který usnadňuje výběr z nabízených variant a generuje aplikační program. Bloky se potom propojují ručně v programu PX Design. Uživatelské knihovny Protože v různých zemích a regionech se používají různá řešení, v uživatelských knihovnách, které jsou spravovány v každé zemi zvlášť, jsou uloženy místní standardní aplikace (kaskády kotlů, ekvitermní okruhy, regulace průtoku pro dálkové vytápění atd.). Pomocí těchto knihoven se pak tvoří konkrétní aplikace. 19

20 Uvádění do provozu s programem DESIGO TOOLSET Pro celkovou správu projektu slouží DESIGO TOOLSET, modulární sestava softwarových nástrojů. Jednotlivé programy mají přístup do společné databáze projektu. Hlavní smysl balíku DESIGO TOOLSET je v průběhu zpracování projektu vyloučit vícenásobné zadávání stejných dat. Nástroj System Design PX Design Funkce Správa projektu, výběr řešení a jeho přizpůsobení, založení topologie systému, návrh regulace jednotlivých místností a integrací cizích systémů Programování podstanic a jejich uvádění do provozu System Design V programu System Design se zakládají a spravují projekty, soustavy (např. příprava a distribuce topné vody nebo větrání kanceláří) a jednotky (např. jednotlivé ekvitermní okruhy nebo vzduchotechnické jednotky). System Design dále slouží k návrhu topologie regulačního systému včetně regulace jednotlivých místností, jejích vazeb na primární zařízení a integrace cizích systémů. U jednotek se automaticky spočítá osazení podstanic a adresují se datové body. Výstupem z programu je také obsáhlá dokumentace, která slouží jak pro servis, tak jako součást dokumentace předávací. Solution Browser Při práci s bloky je významnou pomůckou Solution Browser, programový modul, který usnadňuje výběr z nabízených variant a následně generuje aplikační program. Properties Technical Hierarchy Data Points Solution Browser {FEX1ST} Extract Air Fan Technology Stages Oblast 1 Kontextové menu {} Partial Plant2? {Ag1}Aggregate1? Cmd1 Cmd2 Tlačítko Solution 1 Cmd1.1 Solution 2 Cmd1.2 Cmd1.3 Add Short Functional Description, Datum (VVS), Version, Short Functional Description, Datum (VVS), Version Additional Information of marked solution Description Text Oblast 2 Oblast 3 System Design s oknem Solution Browser 20

21 Okno programu Solution Browser se dělí na tři části: Část 1 zobrazuje možné vlastnosti vybraného objektu. V políčkách pro výběr se zaškrtnou ty vlastnosti, které řízená jednotka má. Část 2 ukazuje na základě vybraných vlastností možná předprogramovaná řešení. Jako přídavná informace je u každého řešení ještě číslo verze, datum a čas vzniku. Část 3 zobrazuje podrobnější popis vybraného řešení. Pomocí tlačítka Add se řešení vybere a zařadí do struktury podstanice. PX Design PX Design, grafický nástroj pro programování a konfiguraci DESIGO PX, slouží k vytváření a nahrávání aplikačního programu a k oživování systému. PX Design se skládá z těchto modulů: CFC Editor: Grafický nástroj pro tvorbu schémat s funkčními bloky. BACnet Generator: Na základě CFC plánů vytváří datovou strukturu pro bloky BACnet. Pomocí této struktury se v podstanicích definují objekty protokolu BACnet. Parameter Editor: Dialog pro parametrování bloků a složených bloků. Pro přehlednou orientaci v parametrech slouží dialogová okna a filtry. Indikace alarmů: Zobrazuje aktivní alarmy a systémová hlášení. CFC Editor s programem CFC Plan V prostředí PX Design se používají stejné knihovny, jako v programu System Design. Knihovny obsahují standardní i regionální algoritmy pro řízení a regulaci jednotek, agregátů i jednotlivých přístrojů. Složené bloky představují řešení, která se vybírají v programu System Design pomocí modulu Solution Browser. Kromě knihoven složených bloků prostředí obsahuje také knihovny základních bloků a základních operací. 21

22 Rozšiřitelný podle potřeby Systém řízení budov DESIGO PX může být kdykoli postupně doplňován a rozšiřován a tak splňuje požadavky optimální flexibility. Jeho modulární struktura je vhodná pro všechny typy a velikosti budov a umožňuje etapovitou výstavbu. Tak je zaručena dlouhodobá ochrana investic. Doplnění řídicí stanicí DESIGO INSIGHT Řídicí stanice DESIGO INSIGHT slouží pro pohodlné ovládání systému i z více míst. Z libovolné stanice lze sledovat a řídit veškeré technologie, které jsou podstanicemi DESIGO PX ovládány. Modulární struktura systému DESIGO je schopna pokrýt všechny typy a velikosti budov, od malých autonomních objektů až po velké komplexy budov nebo sítě vzdálených objektů. Řídicí stanice DESIGO INSIGHT obsahuje programové moduly, z nichž je možné vybrat jen ty, které mají pro uživatele význam: Plant Viewer: Grafika zařízení, ovládání a sledování v technologických schématech Trend Viewer: Vynášení hodnot v čase, analýza trendů Alarm Viewer: Zobrazování aktivních alarmů, jejich potvrzování a mazání Log Viewer: Výpis systémových událostí Time Scheduler: Časové programy, přiřazování, správa a nastavování časových rozvrhů Object Viewer: Výpis a změna hodnot datových bodů technický náhled Alarm Router: Přesměrování alarmů na GSM, faxy, atd. INSIGHT OPEN: Integrace cizích systémů Vyhodnocování dat pro dlouhodobou optimalizaci Příklad grafiky programu Plant Viewer Příklad grafiky programu Plant Viewer Obrazovka programu Log Viewer 22

23 Regulace jednotlivých místností DESIGO RXC Regulátory jednotlivých místností DESIGO RXC slouží pro individuální regulaci radiátorů ústředního topení, fancoilů, chladicích stropů a dalších prvků sekundární regulace v kancelářích, hotelech, školách, obytných místnostech atd. Standardní aplikace Díky knihovně aplikací zaručují regulátory DESIGO RXC vysokou spolehlivost a bohatý rozsah funkcí. Aplikace lze přehrávat, takže při změně využití místnosti nebo úpravách technologie se dá funkce regulátoru snadno přizpůsobit. Pro nahrávání aplikací a uvádění do provozu slouží přehledný program. Regulátory jednotlivých místností komunikují pomocí standardního protokolu LONMARK na sběrnici LON, a to jak mezi sebou, tak s centrálou nebo jinými regulátory ostatních výrobců, kompatibilními se standardem LONMARK. Modulární řešení pro VVK, žaluzie a světla Úsporné řešení pro radiátory, chladicí panely nebo systémy VAV Kompaktní řešení pro fancoily Vazba na automatizační úroveň DESIGO PX Regulace jednotlivých místností funguje autonomně, ale je ji možné připojit přes rozhraní PXR do automatizační úrovně DESIGO PX. Kromě této integrace (přenos hodnot mezi datovými body sběrnice LONMARK a objekty protokolu BACnet) umožňuje PXR také seskupování místností a další funkce: vytváření skupin místností (pro klimatizaci, světla, žaluzie) sběr hodnot ze skupin a jejich přenos do automatizační úrovně (zjišťování požadavku na energii apod.) sběr dat pro řídicí a dohledové funkce alarmy při poruchách nebo překročení mezí daných hodnot časový program a kalendář sledování časových průběhů hodnot v místnostech jednotné ovládání na automatizační úrovni pomocí panelu PXM20 nebo webového klienta. Dodávají se dva typy rozhraní: PXR11 pro max. 60 regulátorů RXC PXR12 pro max. 120 regulátorů RXC. 23

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9 PXC36-S PXC5 DESIO PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC36-S PXC5 Volně programovatelné digitální automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Pevná skladba I/O

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN 9 771 DESIGO PX-OPEN Systémový řadič PXE-CRS Systémový řadič PXE-CRS se používá pro integraci cizích zařízení a systémů do řídicího systému DESIGO. Funkce Integrace cizích přístrojů a systémů, vybavených

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Eaton bezdrátový systém xcomfort

Eaton bezdrátový systém xcomfort This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. Eaton bezdrátový systém xcomfort Moderní elektroinstalace pro budovy a byty Ing. Jaromír Pávek, Produktový manažer

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Inteligentní řešení integrace technických služeb v nemocnici 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Inteligentní řešení integrace technických služeb v nemocnici 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Inteligentní řešení 40% veškeré spotřeby energie v Evropě připadá na budovy. Vysoké energetické nároky mají především nemocnice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

HVAC Products. Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí

HVAC Products. Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí HVAC Products Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí Siemeca AMR- Bezdrátový systém pro dálkové odečítání - a nejen to! Odečítání Siemeca TM AMR

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 Shrnutí Pokojový ovladač s čidlem CO 2 obsahuje čidlo teploty, NDIR čidlo CO 2 pro snímání obsahu oxidu uhličitého v místnostech s proměnlivým obsazením osobami, volitelně

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

grafické vývojové prostředí pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2

grafické vývojové prostředí pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2 grafické vývojové prostředí FRED pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2 FRED Grafické vývojové prostředí FRED Grafické vývojové prostředí FRED představuje zcela nový nástroj pro

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9215P01 s 9 215 Desigo PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC.D PXC12.D PXC22.D PXC36.D PXC12-E.D PXC22-E.D PXC36-E.D Volně programovatelné procesní podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet UI5... Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet Shrnutí Použití Řada UI5.. představuje univerzální komunikativní pokojové ovladače a čidla pro řízení topení, vzduchotechniky a klimatizace a regulátorů

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část r Elektronické moduly Reflex Příslušenství pro inteligentní spojení k vaší řídící centrále Elektronické moduly Reflex jsou připraveny pro budoucnost Požadavky

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

CAREL představuje Pl@ntVisor

CAREL představuje Pl@ntVisor CAREL představuje Pl@ntVisor Nová generace programu PlantVisor je špička programu pro monitorování prakticky všech dostupných systémů Verze PlantVisor prodejci OEM / výrobci demonstrační Verze PlantVisor

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 38 Téma: Programování systému v prostředí MOSAIC, 1. přednáška Lektor: Ing. Luboš Urban

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE UI6... Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE Shrnutí Řada UI6.. představuje univerzální komunikativní pokojové ovladače a čidla pro řízení topení, vzduchotechniky a klimatizace a regulátorů

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem Biometrická síť SYSTÉM ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU Představte si...... nový zaměstnanec nebude potřebovat klíče, karty ani kódy pro vstup do budovy společnosti.... centrální řízení

Více

Frekvenční měnič G120P BT zvyšuje efektivitu a redukuje náklady

Frekvenční měnič G120P BT zvyšuje efektivitu a redukuje náklady www.siemens.cz/frekvencni_menice Frekvenční měnič G120P BT zvyšuje efektivitu a redukuje náklady Inteligentní univerzální řešení ventilátorů a čerpadel v zařízeních na vytápění, větrání a klimatizaci.

Více

Inteligence nikdy nevypadala lépe

Inteligence nikdy nevypadala lépe UNICA KNX Inteligence nikdy nevypadala lépe P119536 new www.vypinac.cz UNICA KNX schopnosti a inteligence KNX ve spojení s krásou a elegancí designu UNICA V dnešní době je pro vytvoření moderních životních

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více