Building Automation. DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému. Verze 2.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Building Automation. DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému. Verze 2.2"

Transkript

1 Building Automation DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému Verze 2.2

2

3 Obsah DESIGO PX stupňovitě rozšiřitelný řídicí systém...4 Ovládání, sledování a kontrola...6 Správa alarmů... 6 Sledování stavu zařízení...8 Sledování procesů pomocí trendů...9 Globální data...9 Časové programy a kalendář...10 Přístupová práva k datům...11 Funkce dálkové správy...11 Ovládací panely a pokojové ovladače...12 Ovládací panel PXM Pokojové ovladače...12 Ovládání pomocí webového klienta...13 Řady programovatelných podstanic...14 Řada kompaktní...15 Řada modulární...16 I/O moduly...16 Programování v prostředí D-MAP...18 Knihovny...19 Uvádění do provozu s programem DESIGO TOOLSET...20 System Design...20 PX Design...21 Rozšiřitelný podle potřeby...22 Doplnění řídicí stanicí DESIGO INSIGHT...22 Regulace jednotlivých místností DESIGO RXC...23 Integrace cizích zařízení...24 Flexibilní topologie

4 DESIGO PX stupňovitě rozšiřitelný řídicí systém Řídicí systém DESIGO PX splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na řízení a regulaci vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a dalších technických zařízení budov. DESIGO PX přesvědčí jednak možnostmi rozšiřování systému programovatelných podstanic a jednak svou otevřeností pro připojení systémů cizích de PXM20 web klient Ethernet / IP QAX34.1 BACnet / LON PPS2 QAX31.1 PXC22 PXC52 PXR PXC64-U a PXM20 PXC...-U PXE PXG80-W/WN QAX31.1 I/O moduly I/O moduly cizí systém Řídicí systém DESIGO PX s ovládacími pultíky a pokojovými ovladači Univerzálně použitelný díky modularitě Díky svému modulárnímu konceptu se DESIGO PX přizpůsobí všem požadavkům. I u malých zařízení VVK je tak možní nasadit programovatelnou řídicí techniku hospodárně a bez větších finančních nákladů. Investiční náklady se omezují pouze na ty prvky, které jsou zapotřebí, protože DESIGO PX lze kdykoli postupně rozšířit na kompletní řídicí systém budovy. Komunikace protokolem BACnet pro maximální otevřenost DESIGO PX definuje standardy pro současné i budoucí komunikační technologie. BACnet na sběrnici LON nebo komunikace přes Ethernet / IP znamenají nasazení nejnovějších technologií a otevřenost systému jen podtrhují. Při použití protokolu BACnet je možné bezproblémově integrovat cizí přístroje a systémy, které tento protokol také podporují. 4

5 Obsluha na míru Ovládací pultíky a pokojové ovladače systému DESIGO PX jsou navrženy tak, aby technicky i esteticky vyhověly jak prostředí strojovny, tak požadavkům na instalaci v komfortním interiéru. Webový klient (PX-WEB) Pultík PXM20 Ovladače QAX Pomocí webového rozhraní je možné podstanice obsluhovat přes webový prohlížeč. Při výskytu poruchy nebo havarijního stavu může rozhraní odeslat textovou zprávu (SMS) a webový klient komunikující pomocí vzdáleného připojení usnadní diagnostiku. Ovládací panel PXM20, optimalizovaný pro obsluhu zařízení i servisní techniky, umožní snadnou kontrolu funkcí řídicího systému i změnu požadovaných hodnot nebo časových programů. Ovladače pro uživatele budovy slouží uživatelům budov pro jednoduché místní ovládání, jakým je například změna požadované teploty v zasedací místnosti nebo přepnutí fancoilu v kanceláři do komfortního módu. Podstanice PXC Programovací jazyk D-MAP Řada programovatelných podstanic DESIGO PX nabízí v řadě podstanic PXC škálu přístrojů, díky nimž je možné optimálně řídit, regulovat, monitorovat a ovládat veškeré technologie v budově. Podstanice obsahují všechny potřebné funkce správu alarmů, časové programy a kalendáře, ukládání historických dat i komunikaci s ostatními prvky systému. Pracují autonomně i propojeny sběrnicí LON s komunikačním protokolem BACnet. Pro projektování a vývoj aplikačních programů jsou k dispozici profesionální softwarové nástroje. Programovací jazyk D-MAP (= DESIGO Modular Application Programming) pro podstanice DESIGO PX je nástroj pro efektivní programování a parametrování regulace TZB. Funkční bloky programu D-MAP jsou přizpůsobeny technice řízení budov a vycházejí z normy IEC1131. Programování probíhá v grafickém prostředí, takže dokumentace je přehledná a snadno čitelná. DESIGO INSIGHT DESIGO RXC Integrace cizích systémů pomocí rozhraní PXE Ethernet / IP LAN jako páteřní síť Stupňovitě rozšiřitelný systém Systém DESIGO PX je možné postupně rozšiřovat připojováním dalších podstanic, ovládacích panelů a řídicích stanic. Řídicí stanice DESIGO INSIGHT je komfortní prostředek k ovládání podstanic. Připojuje se k nim přes Ethernet / IP, LON nebo pomocí modemu. DESIGO RXC, řada regulátorů jednotlivých místností, které komunikují po sběrnici LON protokolem LONMARK, se k podstanicím DESIGO PX připojuje přes rozhraní PXR. Další technologie ostatních výrobců, jako například protipožární a bezpečnostní systémy, osvětlení nebo chladicí stroje, se snadno integrují do systému DESIGO PX pomocí rozhraní PXE. Všechny řízené celky je možné propojit pomocí routerů na síť Ethernet / IP. Buď se využije síť již instalovaná, nebo jsou síťové rozvody součástí dodávky systému řízení budovy. 5

6 Ovládání, sledování a kontrola Správa alarmů Důležitou vlastností systému je mechanismus pro zpracování alarmů, pomocí něhož se včas zjistí problémy na zařízení. Díky jejich včasnému odstranění se dá předejít větším škodám. Obecné mechanismy alarmů DESIGO PX je založeno na normě pro protokol BACnet. Používá tři typy alarmů (Simple, Basic a Extended), kterými informuje uživatele o problémech a havarijních stavech na zařízení. Spolu s alarmovým hlášením uživatel obdrží další informace, potřebné k tomu, aby mohl poruchu vyhodnotit a lokalizovat. Alarmové hlášení je automaticky doplněno o další textové informace. Každou změnu stavu provází záznam o datu a času. Technický personál přesně pozná, ve kterém zařízení, agregátu a u kterého komponentu alarm vznikl. Automatické informace pro správce zařízení: Mnoho technologických zařízení není pod nepřetržitým dohledem. Proto DESIGO PX umí automaticky poslat alarm na požadovanou adresu. Alarmové okénko na PXM20 Alarmové hlášení příchozí zpráva SMS 6

7 Přehled poruch zařízení Pomocí funkce "Alarm Viewer" může obsluha vyvolat seznam všech aktivních alarmů i s informacemi o aktuálním stavu a době poslední změny. Alarm Viewer na PXM20 Alarm Viewer u PX-WEB Alarm typu Simple Alarm typu Basic Alarm typu Extended Typy alarmů Nejjednodušší alarm Simple vyvolává v podstanici odpovídající akce, např. vypne motor nebo otevře ventil atd. Hlášení se zároveň objeví na ovládacích panelech a případně na obrazovce řídicího počítače. Potvrzení alarmu obsluhou není nutné, indikaci alarmu nebo alarmové okénko je však možné smazat. Důležité je, že tento typ alarmu funguje jen jako upozornění a nevyžaduje ze strany obsluhy žádné zásahy. Základní typ Basic signalizuje důležitý alarm, který vyžaduje osobní kontrolu technologie. V podstanici proběhnou havarijní funkce stejně jako v předchozím případě, jen na ovládacích panelech nebo na řídicí stanici je třeba alarm smazat a tím potvrdit převzetí informace. Rozšíření základního typu představuje typ Extended. Zde musí obsluha příchozí alarm nejen potvrdit, ale po odstranění jeho příčiny jej smazat, aby se zařízení opět dostalo do normálního stavu. Tento způsob zpracování alarmů nabízí dvojitou bezpečnost a proto je nejvhodnější pro technologie, kde je třeba výjimečné stavy důsledně dokumentovat. Bezpečnostní aspekty U všech odesílaných alarmů se ověřuje, zda dosáhly svého cíle, aby se vyloučila situace, kdy důležité hlášení nedospěje ke svému adresátovi. Informace o chybných přenosech se ukládají. Vizualizace alarmů Jakmile se alarm objeví na pultíku, uživatel okamžitě vidí všechny důležité informace. Alarmy jsou v celém systému prezentovány jednotně. 7

8 Sledování stavu zařízení Provozovatel budovy se může kdykoli přesvědčit o jejím stavu. Má k dispozici nejdůležitější aktuální hodnoty, stavy zařízení a požadované hodnoty. Základním a nejpoužívanějším prostředkem pro ovládání a sledování systému je obslužný panel s LCD displejem Slouží jak pro běžnou kontrolu systému, tak pro jeho déledobé sledování a optimalizaci. Jeho robustní konstrukce a snadné ovládání z něj činí každodenního pomocníka techniků budovy. Pro komfortnější prezentaci dat se používá webový prohlížeč, a to jak na platformě PC, tak v podobě lehkého přenosného panelu s dotykovou LCD obrazovkou. Na obrazovce jsou schémata jednotek, v nichž se zobrazují aktuální hodnoty a stavy. Tuto grafiku může tvořit i upravovat zákazník podle vlastních potřeb. Přehled jednotky na PXM20 Grafické zobrazení jednotky na webovém klientu 8

9 Sledování procesů pomocí trendů Abychom mohli sledovat dynamické chování technologických okruhů, jsou v systému takzvané funkce trendů, čili vzorkování vybraných hodnot v čase a jejich grafická prezentace. Při definování trendu se zadává vybraný datový bod a časový interval vzorkování, další funkce je možné vázat na jiné systémové proměnné například lze vzorkování zastavit po uplynutí zadaného času nebo při výskytu alarmové události. Všechny záznamy se v podstanicích uchovávají pro pozdější prohlížení a vyhodnocení. Panel PXM20 může zaznamenávat až pět řad hodnot a v jednom grafu zobrazit až dvě hodnoty zároveň. Zaznamenaná data je možné přenést do systému DESIGO INSIGHT a tam je dále zpracovávat nebo exportovat do jiných programů. Kontrola dynamického chování zařízení pomocí PXM20 Globální data Každá podstanice obsahuje jak proměnné, které slouží pouze pro vnitřní zpracování, tak proměnné, které mají význam v celém systému například datum a čas nebo kalendář svátků. Aby se tyto společné parametry nemusely měnit u všech podstanic v systému jednotlivě, tato společná data se zpracovávají jako tzv. globální data a nastavují se centrálně, přičemž synchronizace mezi podstanicemi probíhá automaticky. 9

10 Časové programy a kalendář Řízení jednotek a procesů podle času patří k základním funkcím řídicího a regulačního systému. Větrání, vytápění, klimatizace, osvětlení, blokování dveří atd. se v kancelářských budovách, školách, restauracích, bankách i skladech řídí podle pracovní a provozní doby. Časové programy se starají o to, aby se po skončení pracovní doby automaticky vypnulo topení a osvětlení místností, nastavily noční poklesy a aby zařízení nepracovala déle, než je nezbytné. Během prázdnin, dovolených a svátků se pomocí prázdninových programů mohou některé části budovy zcela odstavit. Časové programy se ukládají přímo v podstanicích, takže nejsou závislé na nadstavbě řídicí stanici. Zároveň se mezi podstanicemi synchronizují, aby byla zaručena časová souslednost akcí mezi podstanicemi. Správně nastavené časové programy pomáhají spořit energii a prodlužují životnost zařízení. V praxi není tento potenciál plně využíván, protože na některých systémech je nastavování časových programů příliš složité nebo nepřehledné. Ovládací panely systému DESIGO nabízejí ergonomické a srozumitelné časové rozvrhy. Týdenní program na PXM20 Kalendář na PXM20 Týdenní programy (pro každou řízenou jednotku): Profil pro sedm (i různých) dnů Deset změn stavu denně (s rozlišením 1 minuta) Tři typy výstupních signálů: Digitální (zap / vyp); vícestavový (např. vyp stupeň I - stupeň II); analogový (např. 21 C) Programy výjimek: Přeřízení týdenního programu programy datovými, výjimkami nebo svátky Max. 20 profilů výjimek se vždy 10 časy sepnutí Zadání zvláštních opakujících se výjimek. Příklad: každou třetí sobotu v měsíci je nákupní středisko otevřeno až do hodin Přehled všech jednotek řízených určitým programem Kalendář: Seznam dat pro řízení profilu výjimky. Časové programy a kalendáře vycházejí z normy BACnet. 10

11 Přístupová práva k datům Přístupová práva slouží k filtrování informací pro jednotlivé uživatele. Znamená to, že například správce budovy nebo servisní technik má přístup pouze k těm datům, která jsou pro něj důležitá. Navíc lze rozlišovat mezi přístupem pouze pro čtení a právem hodnoty měnit. Určitý uživatel smí hodnotu číst, měnit však ne, jiní uživatelé s rozšířenými právy smějí hodnotu číst i měnit. Informace, ke kterým uživatel nemá přístup, se na pultíku PXM20 nezobrazují. Úrovně přístupu V systému jsou v rámci výchozího nastavení definovány čtyři úrovně přístupu, které jsou optimálně nastaveny pro jednotlivé skupiny uživatelů. Čím zkušenější uživatel je, tím více informací může sledovat a nastavovat. Nastavení jednotlivých uživatelů je možné kdykoli změnit, lze definovat až sedm různých úrovní. Základní pravidlo je: Uživatel, který má přiřazenu určitou úroveň přístupu, má přístup na všechny hodnoty této úrovně a úrovní nižších. Funkce dálkové správy DESIGO poskytuje možnost dálkového přístupu k zařízení buď pomocí tenkého webového klienta, nebo přes řídicí stanici DESIGO INSIGHT. Dálkový přístup obsahuje tyto funkce: Dálkový přenos alarmů a systémových událostí Čtení aktuálních hodnot, změna požadovaných hodnot a stavů zařízení Přehled a úprava časových a datových programů Nastavení parametrů regulace 11

12 Ovládací panely a pokojové ovladače Ovládací panel PXM20 Ovládací panel PXM20 slouží k jednotnému ovládání technologických zařízení budovy na automatizační úrovni. Přístroj má jednoduchou membránovou klávesnici a LCD displej s grafickým i textovým zobrazením. PXM20 se dá použít místně i centrálně, přičemž s podstanicemi PXC, PXR a PXE komunikuje po síti BACnet / LON. Přístroj může být vestavěn do dveří rozvaděče nebo upevněn na modulární podstanici. Ovládací panel PXM20 Grafické zobrazení ekvitermní křivky Pomocí přehledně umístěných tlačítek pro navigaci i rychlý přístup může zařízení obsluhovat i jen krátce zaškolený uživatel. Panel má mino jiné tyto funkce: Indikace a potvrzování alarmů Přehled stavu zařízení Čtení a úprava časových programů Ruční zásahy, např. provoz ventilátoru na určitý stupeň Grafické zobrazování trendů Pokojové ovladače Na sběrnici PPS v podstanicích je možné připojit až pět komunikativních pokojových ovladačů QAX Přístroje mají (podle typu) tyto funkce: Digitální indikace LED na indikaci provozního módu Možnost zapnout a vypnout zařízení QAX30.1 Přehled funkcí ovladačů QAX QAX31.1 QAX32.1 QAX33.1 QAX34.1 QAX30.1 QAX31.1 QAX32.1 QAX33.1 QAX34.1 Korekce požadované hodnoty Přepínač provozních módů Měření teploty v místnosti Přepínač stupňů ventilátoru LCD pro zobrazení skutečné a požadované teploty a provozního stavu 12

13 Ovládání pomocí webového klienta Podstanice PXC, PXR a PXE lze také ovládat pomocí webového klienta přes webové rozhraní. Sledování a obsluha pomocí webu schéma jednotky Rozhraní pro web PXG80-W/WN Nejdůležitější funkce: Přístup k hodnotám podle přístupových práv Přenos alarmů přes SMS (na telefon) nebo Generické ovládání webovým prohlížečem Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot a stavů zařízení Přehled aktivních alarmů Přehled a úprava týdenních a datových programů (časové programy a kalendář) Změna požadovaných hodnot a přepnutí vstupů a výstupů do manuálního stavu (dočasné řešení např. v případě poruchy čidla) Změna parametrů (např. ekvitermní křivka, je-li definována jako objekt BACnet) Grafický přehled zařízení Grafiku může měnit i uživatel, pro editaci nejsou nutné žádné zvláštní programy Výpis dat trendů, export do dalších programů (např. Excel) Přehled typů PX-WEB PXG80-W PXG80-WN Přenos alarmů pomocí SMS Přístup službou RAS přes analogový nebo ISDN-Modem, příp. přímé připojení kabelem Přenos alarmů pomocí SMS nebo em Přístup přes rozhraní Ethernet/IP 13

14 Řady programovatelných podstanic Sortiment programovatelných automatizačních podstanic se skládá ze dvou řad: kompaktní a modulární. Řady se od sebe liší především možnostmi skladby vstupů a výstupů. Tento koncept umožňuje optimální výběr podstanice podle řízené technologie a požadavků zákazníka. Náklady PXC64-U PXC128-U PXC52 PXC36 PXC12,22/- PXC10-TL I/O- Počet vstupů / výstupů Řady programovatelných podstanic Modulární (PXC -U) Kompaktní (PXC ) Rozhraní PXR Systémový řadič PXE Ovládání na automatizační úrovni Webový klient PXM20 QAX3x Systémové funkce (BACnet) Alarmy Časové programy Trendy Objekty I/O a Value Programování pomocí D-MAP I/O subsystém P-Bus Přímý vstup signálů na svorkách LONMARK (Regulátory RXC...) RS232/485 Programování jazykem SCL pro specialisty Další funkce Řazení regulátorů do skupin Přehled podstanic DESIGO PX a rozhraní pro další systémy 14

15 Řada kompaktní Podstanice kompaktní řady se optimálně hodí pro řízení a regulaci decentralizovaných jednotek vytápění, větrání a klimatizace. Jejich součástí jsou převodníky vstupních i výstupních signálů, takže periferie se připojují přímo na svorky a instalace šetří prostor. Všechny kompaktní podstanice jsou volně programovatelné a vybavené veškerou funkčností systému DESIGO PX. Ovladače se připojují standardními kabely. Pomocí dvouvodičového připojení přes rozhraní PPS2 je možné na podstanici připojit až pět pokojových ovladačů QAX Podstanice PXC36-S Přehled typů Typ Podstanice PXC10-TL PXC10-TL PXC12 PXC12-T PXC22 PXC22-T PXC36 PXC36-S PXC52 I/O celkem UI DI AO DO Osazení vstupů a výstupů u kompaktních podstanic UI DI AO DO Univerzální vstupy, které mohou být osazeny pasivními (LG-Ni 1000) nebo aktivními (0 10 V ss) čidly či binárními bezpotenciálovými kontakty. čistě binární vstupy pro dvoustavové signály a čítače (max. 4 čítače na jedno PXC, max. frekvence impulsů 20 Hz). Analogové výstupy pro řízení akčních členů signálem 0 10 V nebo dvoustavovým signálem výstupy lze naprogramovat i jako 0/24 V, max. 20mA. Reléové výstupy 230 V st / 2 A pro spínání Rozhraní PPS2 Pro připojení až 5 ovladačů QAX3x LON Pro komunikaci BACnet mezi podstanicemi V podstanicích PXC36-S jsou navíc LED diody a přepínače pro ruční ovládání. Přepínače s polohami Auto / Stop / Manuálně je možné použít jak pro přímé ovládání výstupů, tak jako vstupní signály do aplikačního programu (a tam je dále vyhodnocovat). V podstanicích PXC10-TL, PXC12-T a PXC22-T je navíc rozhraní pro telefonní nebo GSM modem, přes který se k datům dá přistupovat dálkově pomocí řídicí stanice DESIGO INSIGHT. Podstanice PXC10-TL je navíc přizpůsobená pro montáž na stěnu a má napájení 230V. 15

16 Řada modulární Modulární řada je vhodná především pro nestandardní, složitější technologie. Díky možnosti plynule měnit počet vstupů a výstupů a jejich skladbu nabízí vysokou míru flexibility. Díky řadě vstupních a výstupních modulů lze připojit širokou škálu typů vstupních a výstupních signálů. Modulární podstanice PXC..-U Rozšiřující modul PXA30-T Přehled typů PXC64-U Základní typ pro 64 zátěžových jednotek; sběrnice LON, rozhraní PPS, P-Bus, na čelní stěnu lze připevnit panel PXM20 PXC128-U Základní typ pro 128 zátěžových jednotek; sběrnice LON, rozhraní PPS, P-Bus, na čelní stěnu lze připevnit panel PXM20 PXA30-T Rozšiřující modul s rozhraním pro modem vhodný pro dálkový přístup I/O moduly I/O moduly představují rozhraní mezi podstanicemi a periferiemi. Jsou spojeny s podstanicí pomocí lišty se sběrnicí P-bus a lze je poskládat přesně v takové konfiguraci, jakou vyžaduje daná technologie. Pomocí LED diod moduly signalizují stav jednotlivých prvků zařízení a u určitých typů je možné pomocí přepínačů výstupní periferie ručně přeřídit (při testování, havárii nebo servisním zásahu). Pomocí "inteligentních" I/O modulů PTM je možné integrovat cizí systémy a přístroje. U komunikativních čerpadel můžeme například číst a nastavovat provozní režim, požadovanou hodnotu, kód poruchy, výtlačnou výšku, výkon a otáčky. K modulární podstanici lze připojit až 128 modulů (konkrétní počet závisí na jejich zátěžových jednotkách a typu podstanice). I/O moduly, volitelně i s ručním ovládáním 16

17 Přehled I/O modulů: Základní funkce Typ a rozsah signálu Funkce, použití Indikace LED Manuální ovládání Počet I/O Počet zátěž. jednotek (BE) Označení Signalizace Bezpotenciálový kontakt Spínací 2 2 PTM1.2D10 Spínací 4 1 PTM1.4D20 Rozpínací 4 1 PTM1.4D20R Spínací 8 1 PTM1.8D20E Bezpotenciálový impulzní kontakt Spínací / rozpínací 2 2 PTM1.2D20S Měření 24 V st / 48 V ss Malé napětí 2 2 PTM1.2D V st / 100 V ss Nízké napětí 2 2 PTM1.2D250 LG-Ni 1000 Teplota, pasivní 2 1 PTM1.2R1K LG-Ni 1000 Teplota, pasivní 4 1 PTM1.4R1K Ω / Pt100 / Ni100 Odpor, pasivní 2 2 PTM1.2P Ω / Pt1000 / Ni1000 Odpor, pasivní 2 2 PTM1.2P1K 0 10 V ss Napětí 2 1 PTM1.2U10 0 max. 25 ma ss Proud 2 1 PTM1.2I25/ ma ss (pevný rozsah) Proud 2 1 PTM1.2I420 Čítání Bezpot. kontakt (max. 25 Hz) Počítání impulzů 2 2 PTM1.2C Spínání Bezpotenciálový kontakt Jednostupňový 2 2 PTM1.2Q250 Jednostupňový (bistabilní) 2 2 PTM1.2Q250B Jednostupňový 2 2 PTM1.2Q250-M Bezpotenciálový kontakt Jednostupňový + zpět. vazba 2 2 PTM1.2QD Jednostupňový + ZV 4 4 PTM1.4QD Jednostupňový + ZV 2 2 PTM1.2QD-M Dvoustupňový + ZV 4 2 PTM1.4QD-M2 Třístupňový 3 2 PTM1.3Q-M3 Bezpotenciálový impulzní kontakt Jednostupňový 4 2 PTM1.4Q250-P Jednostupňový 4 2 PTM1.4Q250A-P Řízení 0 10 V ss (spojitý) 4 20 ma (spojitý) Třístupňový 4 2 PTM1.4Q250-P3 Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y10S Řídicí signál 4 1 PTM1.4Y10S Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y10S-M Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y420 Řídicí signál 2 2 PTM1.2Y250T Řídicí signál 2 2 PTM1.2Y250T-M pneumatický (0 138 kpa) Řídicí signál 1 2 PTM6.1PSI20-M Moduly se sériovou linkou GRUNDFOS 4 čerpadla 8 PTM52.32V01 WILO 4 čerpadla / 8 PTM50.32V01 2 dvojitá čerpadla 17

18 Programování v prostředí D-MAP Programovací jazyk D-MAP (= DESIGO Modular Application Programming) pro podstanice DESIGO PX je nástroj pro efektivní programování a parametrování regulace TZB. Funkční bloky programu D-MAP jsou přizpůsobeny technice řízení budov a vycházejí z normy IEC1131. Programování probíhá v grafickém prostředí, takže dokumentace je přehledná a snadno čitelná. Efektivní programování s bloky a makry Ke konfiguraci, programování, uvádění do provozu a servisu uživatelských programů slouží program CFC Editor z balíku PX Design. CFC Editor je grafický editor, pomocí něhož se do programu vkládají, konfigurují a navzájem propojují funkční bloky. Viz také kapitola Uvádění do provozu pomocí programu DESIGO TOOLSET. Bloky Reference CFC plán Kopie Makra Makro Knihovny CFC Editor de Návrh CFC plánu v CFC Editoru Základní vlastnosti programování v D-MAP: Základní prvky programu D-MAP jsou bloky a makra (složené bloky). Jsou uloženy v knihovnách. Při sestavování programu D-MAP se bloky a makra, které poskytují požadované funkce, vkládají do CFC Editoru. To probíhá buď odkazováním na knihovny (u bloků) nebo kopírováním z knihoven (u maker). Pak se programuje tok dat mezi bloky, a to propojováním svorek (vstupů a výstupů) jednotlivých bloků mezi sebou. Pořadí zpracování jednotlivých bloků v programu lze při programování přizpůsobit potřebám aplikace. 18

19 Knihovny PX Design obsahuje knihovny, v nichž jsou uloženy funkce, funkční bloky a makra. Tyto stavební kameny jsou navrženy tak, aby se daly použít jak pro vlastní regulační algoritmy, tak pro vazby na řídicí a monitorovací systém. Struktury programu D-MAP odpovídají normě CEN Jsou psány na míru potřebám řízení vytápění, větrání, klimatizace a dalších technologií budov. Bloky ve firmware Základní knihovna obsahuje přes 100 funkcí pro vytápění, větrání a klimatizaci, standardní objekty protokolu BACnet a řídicí objekty. Tyto funkce jsou součástí firmware podstanice. Tvoří výchozí základnu pro programování. Bloky umožňují přehlednou tvorbu programu, redukují náklady na programování a usnadňují čitelnost výpisu programu přenositelnost mezi techniky. Z hlediska funkce dále slouží ke koordinaci procesů mezi podstanicemi a řídicí stanicí. Složené bloky Knihovna složených bloků (maker) obsahuje řešení pro agregáty, přístroje a jejich prvky (ve smyslu hierarchie objektů řídicího systému). Bloky jsou uloženy jako CFC objekty a uživatel je může upravovat. Při práci s bloky je významnou pomůckou Solution Browser, programový modul, který usnadňuje výběr z nabízených variant a generuje aplikační program. Bloky se potom propojují ručně v programu PX Design. Uživatelské knihovny Protože v různých zemích a regionech se používají různá řešení, v uživatelských knihovnách, které jsou spravovány v každé zemi zvlášť, jsou uloženy místní standardní aplikace (kaskády kotlů, ekvitermní okruhy, regulace průtoku pro dálkové vytápění atd.). Pomocí těchto knihoven se pak tvoří konkrétní aplikace. 19

20 Uvádění do provozu s programem DESIGO TOOLSET Pro celkovou správu projektu slouží DESIGO TOOLSET, modulární sestava softwarových nástrojů. Jednotlivé programy mají přístup do společné databáze projektu. Hlavní smysl balíku DESIGO TOOLSET je v průběhu zpracování projektu vyloučit vícenásobné zadávání stejných dat. Nástroj System Design PX Design Funkce Správa projektu, výběr řešení a jeho přizpůsobení, založení topologie systému, návrh regulace jednotlivých místností a integrací cizích systémů Programování podstanic a jejich uvádění do provozu System Design V programu System Design se zakládají a spravují projekty, soustavy (např. příprava a distribuce topné vody nebo větrání kanceláří) a jednotky (např. jednotlivé ekvitermní okruhy nebo vzduchotechnické jednotky). System Design dále slouží k návrhu topologie regulačního systému včetně regulace jednotlivých místností, jejích vazeb na primární zařízení a integrace cizích systémů. U jednotek se automaticky spočítá osazení podstanic a adresují se datové body. Výstupem z programu je také obsáhlá dokumentace, která slouží jak pro servis, tak jako součást dokumentace předávací. Solution Browser Při práci s bloky je významnou pomůckou Solution Browser, programový modul, který usnadňuje výběr z nabízených variant a následně generuje aplikační program. Properties Technical Hierarchy Data Points Solution Browser {FEX1ST} Extract Air Fan Technology Stages Oblast 1 Kontextové menu {} Partial Plant2? {Ag1}Aggregate1? Cmd1 Cmd2 Tlačítko Solution 1 Cmd1.1 Solution 2 Cmd1.2 Cmd1.3 Add Short Functional Description, Datum (VVS), Version, Short Functional Description, Datum (VVS), Version Additional Information of marked solution Description Text Oblast 2 Oblast 3 System Design s oknem Solution Browser 20

21 Okno programu Solution Browser se dělí na tři části: Část 1 zobrazuje možné vlastnosti vybraného objektu. V políčkách pro výběr se zaškrtnou ty vlastnosti, které řízená jednotka má. Část 2 ukazuje na základě vybraných vlastností možná předprogramovaná řešení. Jako přídavná informace je u každého řešení ještě číslo verze, datum a čas vzniku. Část 3 zobrazuje podrobnější popis vybraného řešení. Pomocí tlačítka Add se řešení vybere a zařadí do struktury podstanice. PX Design PX Design, grafický nástroj pro programování a konfiguraci DESIGO PX, slouží k vytváření a nahrávání aplikačního programu a k oživování systému. PX Design se skládá z těchto modulů: CFC Editor: Grafický nástroj pro tvorbu schémat s funkčními bloky. BACnet Generator: Na základě CFC plánů vytváří datovou strukturu pro bloky BACnet. Pomocí této struktury se v podstanicích definují objekty protokolu BACnet. Parameter Editor: Dialog pro parametrování bloků a složených bloků. Pro přehlednou orientaci v parametrech slouží dialogová okna a filtry. Indikace alarmů: Zobrazuje aktivní alarmy a systémová hlášení. CFC Editor s programem CFC Plan V prostředí PX Design se používají stejné knihovny, jako v programu System Design. Knihovny obsahují standardní i regionální algoritmy pro řízení a regulaci jednotek, agregátů i jednotlivých přístrojů. Složené bloky představují řešení, která se vybírají v programu System Design pomocí modulu Solution Browser. Kromě knihoven složených bloků prostředí obsahuje také knihovny základních bloků a základních operací. 21

22 Rozšiřitelný podle potřeby Systém řízení budov DESIGO PX může být kdykoli postupně doplňován a rozšiřován a tak splňuje požadavky optimální flexibility. Jeho modulární struktura je vhodná pro všechny typy a velikosti budov a umožňuje etapovitou výstavbu. Tak je zaručena dlouhodobá ochrana investic. Doplnění řídicí stanicí DESIGO INSIGHT Řídicí stanice DESIGO INSIGHT slouží pro pohodlné ovládání systému i z více míst. Z libovolné stanice lze sledovat a řídit veškeré technologie, které jsou podstanicemi DESIGO PX ovládány. Modulární struktura systému DESIGO je schopna pokrýt všechny typy a velikosti budov, od malých autonomních objektů až po velké komplexy budov nebo sítě vzdálených objektů. Řídicí stanice DESIGO INSIGHT obsahuje programové moduly, z nichž je možné vybrat jen ty, které mají pro uživatele význam: Plant Viewer: Grafika zařízení, ovládání a sledování v technologických schématech Trend Viewer: Vynášení hodnot v čase, analýza trendů Alarm Viewer: Zobrazování aktivních alarmů, jejich potvrzování a mazání Log Viewer: Výpis systémových událostí Time Scheduler: Časové programy, přiřazování, správa a nastavování časových rozvrhů Object Viewer: Výpis a změna hodnot datových bodů technický náhled Alarm Router: Přesměrování alarmů na GSM, faxy, atd. INSIGHT OPEN: Integrace cizích systémů Vyhodnocování dat pro dlouhodobou optimalizaci Příklad grafiky programu Plant Viewer Příklad grafiky programu Plant Viewer Obrazovka programu Log Viewer 22

23 Regulace jednotlivých místností DESIGO RXC Regulátory jednotlivých místností DESIGO RXC slouží pro individuální regulaci radiátorů ústředního topení, fancoilů, chladicích stropů a dalších prvků sekundární regulace v kancelářích, hotelech, školách, obytných místnostech atd. Standardní aplikace Díky knihovně aplikací zaručují regulátory DESIGO RXC vysokou spolehlivost a bohatý rozsah funkcí. Aplikace lze přehrávat, takže při změně využití místnosti nebo úpravách technologie se dá funkce regulátoru snadno přizpůsobit. Pro nahrávání aplikací a uvádění do provozu slouží přehledný program. Regulátory jednotlivých místností komunikují pomocí standardního protokolu LONMARK na sběrnici LON, a to jak mezi sebou, tak s centrálou nebo jinými regulátory ostatních výrobců, kompatibilními se standardem LONMARK. Modulární řešení pro VVK, žaluzie a světla Úsporné řešení pro radiátory, chladicí panely nebo systémy VAV Kompaktní řešení pro fancoily Vazba na automatizační úroveň DESIGO PX Regulace jednotlivých místností funguje autonomně, ale je ji možné připojit přes rozhraní PXR do automatizační úrovně DESIGO PX. Kromě této integrace (přenos hodnot mezi datovými body sběrnice LONMARK a objekty protokolu BACnet) umožňuje PXR také seskupování místností a další funkce: vytváření skupin místností (pro klimatizaci, světla, žaluzie) sběr hodnot ze skupin a jejich přenos do automatizační úrovně (zjišťování požadavku na energii apod.) sběr dat pro řídicí a dohledové funkce alarmy při poruchách nebo překročení mezí daných hodnot časový program a kalendář sledování časových průběhů hodnot v místnostech jednotné ovládání na automatizační úrovni pomocí panelu PXM20 nebo webového klienta. Dodávají se dva typy rozhraní: PXR11 pro max. 60 regulátorů RXC PXR12 pro max. 120 regulátorů RXC. 23

Building Automation. DESIGO Systém řízení budov Popis systému. Verze 2.2

Building Automation. DESIGO Systém řízení budov Popis systému. Verze 2.2 Building Automation DESIGO Systém řízení budov Popis systému Verze 2.2 Následující názvy produktů jsou ochranné známky: BACnet American National Standard (ANSI/ASHRAE 135) LON, LONMARK, LonTalk Echelon

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Procesní stanice MiniPLC

Procesní stanice MiniPLC IPLC Procesní stanice MiniPLC Shrnutí Použití Funkce Technické údaje Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů. Všechny typy mají rozhraní RS485 pro připojení I/O

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9 PXC36-S PXC5 DESIO PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC36-S PXC5 Volně programovatelné digitální automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Pevná skladba I/O

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M 8 7 PTM2250T PTM2250T-M DESIGO I/O moduly Ovládací moduly Tříbodový výstup AC 24250 V, s vnitřním modelem zdvihu PTM2250T PTM2250T-M Signálový převodník pro připojení na P-bus, s tříbodovým řídícím výstupem

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.5 Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace automatická korekce ekvitermní křivky

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

Podstanice DESIGO PX s dálkovým přístupem

Podstanice DESIGO PX s dálkovým přístupem 9 212 DESIGO PX Podstanice DESIGO PX s dálkovým přístupem PXC10-TL Volně programovatelné digitální automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov. Pevná skladba I/O bodů

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

IPLC5xx. Procesní stanice MiniPLC Shark. Shrnutí

IPLC5xx. Procesní stanice MiniPLC Shark. Shrnutí IPLC5xx Procesní stanice MiniPLC Shark Shrnutí Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů s procesorem Power PC a operačním systémem Linux s verzí jádra 2.6. Všechny

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení!

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! 2004 Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! Zelio Logic Nepfiekonatelná flexibilita... Vítejte v Simply Smart * světě Telemecanique. Nová generace inteligentního relé Zelio Logic je určena

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Ht200 / Ht205 programový regulátor český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Popis regulátoru Ht200/Ht205 je jednosmyčkový programový regulátor pro průmyslové aplikace.

Více

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN 9 771 DESIGO PX-OPEN Systémový řadič PXE-CRS Systémový řadič PXE-CRS se používá pro integraci cizích zařízení a systémů do řídicího systému DESIGO. Funkce Integrace cizích přístrojů a systémů, vybavených

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 342 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st ožnost navolení konfigurace

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Desigo PX Řídící systém pro VVK a technologie budov

Desigo PX Řídící systém pro VVK a technologie budov Desigo PX Řídící systém pro VVK a technologie budov Popis systému Verze 5.1 Building Technologies Desigo PX Řídící systém pro VVK a technologie budov Verze 5.1 Popis systému CM110756cz_09 2 / 30 Obsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov

Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov www.siemens.cz/buildingtechnologies Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov Inteligentní řídicí systém pro všechny typy a velikosti budov Answers for infrastructure. DESIGO vysoká energetická

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ROZSAH SYSTÉMU Měření DC proudů Datová komunikace s měniči; máme protokoly na běžně dostupné (Refusol, Xantrex, Solaron, atd ); standardní

Více

grafické vývojové prostředí pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2

grafické vývojové prostředí pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2 grafické vývojové prostředí FRED pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2 FRED Grafické vývojové prostředí FRED Grafické vývojové prostředí FRED představuje zcela nový nástroj pro

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Rozhraní pro web s portem pro modem

Rozhraní pro web s portem pro modem 9 232 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem pro modem PXG80-W Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems 97.00/ řešení komunikace s cizími systémy umožňuje napojovat na systém řízení provozu budov EY3600 firmy Sauter cizí automatizační systémy. Přitom se může jednat jak o spojení mezi dvěma body, tak o sběrnicové

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Technické vlastnosti. Softwarové funkce logické vazby časovače čítače týdenní a roční spínače hodiny reálného času komparátory signálů 0-10 VDC

Technické vlastnosti. Softwarové funkce logické vazby časovače čítače týdenní a roční spínače hodiny reálného času komparátory signálů 0-10 VDC Logická schémata místo drátování Koncepce AC010 je rodina modulů logických relé s řídicími funkcemi, které mohou snadno a výhodně nahradit malé a střední logické drátování, jakož i některé řídicí funkce

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY CONTROLS 2 I TOSHIBA LOKÁLNÍ OVLADAČE TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov 1 WAGO profil firma založena v roce 1951, Minden, Německo specializace: pružinová připojení elektrických vodičů řídící systémy pro automatizaci

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Řídící systém směšovacího ventilu automatického kotle

Řídící systém směšovacího ventilu automatického kotle Řídící systém směšovacího ventilu automatického kotle Studentská vědecká konference 2013 Martin Švejda ZČU v Plzni, FAV, Katedra kybernetiky 23. 5. 2013 Úvod - formulace problému (1/3) Čím vytápět rodinné

Více

Důvodem pro uvedením tohoto výrobku na trh je rozšíření nabídky regulátorů pro řízení zejména chladicích a mrazicích boxů.

Důvodem pro uvedením tohoto výrobku na trh je rozšíření nabídky regulátorů pro řízení zejména chladicích a mrazicích boxů. SmartCella Základní řešení pro malé chlazené prostory Vážení kolegové, dovolujeme si touto cestou představit novou řadu regulátorů SmartCella, vyvinutou na základě know how a zkušeností nabytých při prodeji

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Projekční podklady 5.1 REGULACE, ver. 1 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

30 radiátorů z jednoho centrálního místa. Jednoduše inteligentnější vytápění. smartheating.danfoss.cz. Regulace vytápění Danfoss Link

30 radiátorů z jednoho centrálního místa. Jednoduše inteligentnější vytápění. smartheating.danfoss.cz. Regulace vytápění Danfoss Link Regulace vytápění Danfoss Link Jednoduše inteligentnější vytápění Nikdy nebylo snazší umožnit vašim zákazníkům, aby si vychutnali vrcholně integrované vytápění. V rámci systému Danfoss Link byl každý jednotlivý

Více

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru Stručný přehled vlastností a funkcí. Poznámka: Tento návod obsahuje pouze základní informace o monitoru spotřeby VMU-C. Podrobný návod je ke stažení na www.enika.cz. Monitor spotřeby elektrické energie

Více

CAREL představuje Pl@ntVisor

CAREL představuje Pl@ntVisor CAREL představuje Pl@ntVisor Nová generace programu PlantVisor je špička programu pro monitorování prakticky všech dostupných systémů Verze PlantVisor prodejci OEM / výrobci demonstrační Verze PlantVisor

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9. Jiný způsob komunikace RYCHLOSTÍ MYŠLENEK

ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9. Jiný způsob komunikace RYCHLOSTÍ MYŠLENEK ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9 Jiný způsob komunikace RYCHLOSTÍ MYŠLENEK Jiný způsob komunikace Telefony Alcatel-Lucent SÉRIE 9 přinášejí novou úroveň kvality zvuku, designu, produktivity komunikace a péče o zákazníky.

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více