Building Automation. DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému. Verze 2.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Building Automation. DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému. Verze 2.2"

Transkript

1 Building Automation DESIGO PX Řídicí systém pro VVK a technologie budov Popis systému Verze 2.2

2

3 Obsah DESIGO PX stupňovitě rozšiřitelný řídicí systém...4 Ovládání, sledování a kontrola...6 Správa alarmů... 6 Sledování stavu zařízení...8 Sledování procesů pomocí trendů...9 Globální data...9 Časové programy a kalendář...10 Přístupová práva k datům...11 Funkce dálkové správy...11 Ovládací panely a pokojové ovladače...12 Ovládací panel PXM Pokojové ovladače...12 Ovládání pomocí webového klienta...13 Řady programovatelných podstanic...14 Řada kompaktní...15 Řada modulární...16 I/O moduly...16 Programování v prostředí D-MAP...18 Knihovny...19 Uvádění do provozu s programem DESIGO TOOLSET...20 System Design...20 PX Design...21 Rozšiřitelný podle potřeby...22 Doplnění řídicí stanicí DESIGO INSIGHT...22 Regulace jednotlivých místností DESIGO RXC...23 Integrace cizích zařízení...24 Flexibilní topologie

4 DESIGO PX stupňovitě rozšiřitelný řídicí systém Řídicí systém DESIGO PX splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na řízení a regulaci vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a dalších technických zařízení budov. DESIGO PX přesvědčí jednak možnostmi rozšiřování systému programovatelných podstanic a jednak svou otevřeností pro připojení systémů cizích de PXM20 web klient Ethernet / IP QAX34.1 BACnet / LON PPS2 QAX31.1 PXC22 PXC52 PXR PXC64-U a PXM20 PXC...-U PXE PXG80-W/WN QAX31.1 I/O moduly I/O moduly cizí systém Řídicí systém DESIGO PX s ovládacími pultíky a pokojovými ovladači Univerzálně použitelný díky modularitě Díky svému modulárnímu konceptu se DESIGO PX přizpůsobí všem požadavkům. I u malých zařízení VVK je tak možní nasadit programovatelnou řídicí techniku hospodárně a bez větších finančních nákladů. Investiční náklady se omezují pouze na ty prvky, které jsou zapotřebí, protože DESIGO PX lze kdykoli postupně rozšířit na kompletní řídicí systém budovy. Komunikace protokolem BACnet pro maximální otevřenost DESIGO PX definuje standardy pro současné i budoucí komunikační technologie. BACnet na sběrnici LON nebo komunikace přes Ethernet / IP znamenají nasazení nejnovějších technologií a otevřenost systému jen podtrhují. Při použití protokolu BACnet je možné bezproblémově integrovat cizí přístroje a systémy, které tento protokol také podporují. 4

5 Obsluha na míru Ovládací pultíky a pokojové ovladače systému DESIGO PX jsou navrženy tak, aby technicky i esteticky vyhověly jak prostředí strojovny, tak požadavkům na instalaci v komfortním interiéru. Webový klient (PX-WEB) Pultík PXM20 Ovladače QAX Pomocí webového rozhraní je možné podstanice obsluhovat přes webový prohlížeč. Při výskytu poruchy nebo havarijního stavu může rozhraní odeslat textovou zprávu (SMS) a webový klient komunikující pomocí vzdáleného připojení usnadní diagnostiku. Ovládací panel PXM20, optimalizovaný pro obsluhu zařízení i servisní techniky, umožní snadnou kontrolu funkcí řídicího systému i změnu požadovaných hodnot nebo časových programů. Ovladače pro uživatele budovy slouží uživatelům budov pro jednoduché místní ovládání, jakým je například změna požadované teploty v zasedací místnosti nebo přepnutí fancoilu v kanceláři do komfortního módu. Podstanice PXC Programovací jazyk D-MAP Řada programovatelných podstanic DESIGO PX nabízí v řadě podstanic PXC škálu přístrojů, díky nimž je možné optimálně řídit, regulovat, monitorovat a ovládat veškeré technologie v budově. Podstanice obsahují všechny potřebné funkce správu alarmů, časové programy a kalendáře, ukládání historických dat i komunikaci s ostatními prvky systému. Pracují autonomně i propojeny sběrnicí LON s komunikačním protokolem BACnet. Pro projektování a vývoj aplikačních programů jsou k dispozici profesionální softwarové nástroje. Programovací jazyk D-MAP (= DESIGO Modular Application Programming) pro podstanice DESIGO PX je nástroj pro efektivní programování a parametrování regulace TZB. Funkční bloky programu D-MAP jsou přizpůsobeny technice řízení budov a vycházejí z normy IEC1131. Programování probíhá v grafickém prostředí, takže dokumentace je přehledná a snadno čitelná. DESIGO INSIGHT DESIGO RXC Integrace cizích systémů pomocí rozhraní PXE Ethernet / IP LAN jako páteřní síť Stupňovitě rozšiřitelný systém Systém DESIGO PX je možné postupně rozšiřovat připojováním dalších podstanic, ovládacích panelů a řídicích stanic. Řídicí stanice DESIGO INSIGHT je komfortní prostředek k ovládání podstanic. Připojuje se k nim přes Ethernet / IP, LON nebo pomocí modemu. DESIGO RXC, řada regulátorů jednotlivých místností, které komunikují po sběrnici LON protokolem LONMARK, se k podstanicím DESIGO PX připojuje přes rozhraní PXR. Další technologie ostatních výrobců, jako například protipožární a bezpečnostní systémy, osvětlení nebo chladicí stroje, se snadno integrují do systému DESIGO PX pomocí rozhraní PXE. Všechny řízené celky je možné propojit pomocí routerů na síť Ethernet / IP. Buď se využije síť již instalovaná, nebo jsou síťové rozvody součástí dodávky systému řízení budovy. 5

6 Ovládání, sledování a kontrola Správa alarmů Důležitou vlastností systému je mechanismus pro zpracování alarmů, pomocí něhož se včas zjistí problémy na zařízení. Díky jejich včasnému odstranění se dá předejít větším škodám. Obecné mechanismy alarmů DESIGO PX je založeno na normě pro protokol BACnet. Používá tři typy alarmů (Simple, Basic a Extended), kterými informuje uživatele o problémech a havarijních stavech na zařízení. Spolu s alarmovým hlášením uživatel obdrží další informace, potřebné k tomu, aby mohl poruchu vyhodnotit a lokalizovat. Alarmové hlášení je automaticky doplněno o další textové informace. Každou změnu stavu provází záznam o datu a času. Technický personál přesně pozná, ve kterém zařízení, agregátu a u kterého komponentu alarm vznikl. Automatické informace pro správce zařízení: Mnoho technologických zařízení není pod nepřetržitým dohledem. Proto DESIGO PX umí automaticky poslat alarm na požadovanou adresu. Alarmové okénko na PXM20 Alarmové hlášení příchozí zpráva SMS 6

7 Přehled poruch zařízení Pomocí funkce "Alarm Viewer" může obsluha vyvolat seznam všech aktivních alarmů i s informacemi o aktuálním stavu a době poslední změny. Alarm Viewer na PXM20 Alarm Viewer u PX-WEB Alarm typu Simple Alarm typu Basic Alarm typu Extended Typy alarmů Nejjednodušší alarm Simple vyvolává v podstanici odpovídající akce, např. vypne motor nebo otevře ventil atd. Hlášení se zároveň objeví na ovládacích panelech a případně na obrazovce řídicího počítače. Potvrzení alarmu obsluhou není nutné, indikaci alarmu nebo alarmové okénko je však možné smazat. Důležité je, že tento typ alarmu funguje jen jako upozornění a nevyžaduje ze strany obsluhy žádné zásahy. Základní typ Basic signalizuje důležitý alarm, který vyžaduje osobní kontrolu technologie. V podstanici proběhnou havarijní funkce stejně jako v předchozím případě, jen na ovládacích panelech nebo na řídicí stanici je třeba alarm smazat a tím potvrdit převzetí informace. Rozšíření základního typu představuje typ Extended. Zde musí obsluha příchozí alarm nejen potvrdit, ale po odstranění jeho příčiny jej smazat, aby se zařízení opět dostalo do normálního stavu. Tento způsob zpracování alarmů nabízí dvojitou bezpečnost a proto je nejvhodnější pro technologie, kde je třeba výjimečné stavy důsledně dokumentovat. Bezpečnostní aspekty U všech odesílaných alarmů se ověřuje, zda dosáhly svého cíle, aby se vyloučila situace, kdy důležité hlášení nedospěje ke svému adresátovi. Informace o chybných přenosech se ukládají. Vizualizace alarmů Jakmile se alarm objeví na pultíku, uživatel okamžitě vidí všechny důležité informace. Alarmy jsou v celém systému prezentovány jednotně. 7

8 Sledování stavu zařízení Provozovatel budovy se může kdykoli přesvědčit o jejím stavu. Má k dispozici nejdůležitější aktuální hodnoty, stavy zařízení a požadované hodnoty. Základním a nejpoužívanějším prostředkem pro ovládání a sledování systému je obslužný panel s LCD displejem Slouží jak pro běžnou kontrolu systému, tak pro jeho déledobé sledování a optimalizaci. Jeho robustní konstrukce a snadné ovládání z něj činí každodenního pomocníka techniků budovy. Pro komfortnější prezentaci dat se používá webový prohlížeč, a to jak na platformě PC, tak v podobě lehkého přenosného panelu s dotykovou LCD obrazovkou. Na obrazovce jsou schémata jednotek, v nichž se zobrazují aktuální hodnoty a stavy. Tuto grafiku může tvořit i upravovat zákazník podle vlastních potřeb. Přehled jednotky na PXM20 Grafické zobrazení jednotky na webovém klientu 8

9 Sledování procesů pomocí trendů Abychom mohli sledovat dynamické chování technologických okruhů, jsou v systému takzvané funkce trendů, čili vzorkování vybraných hodnot v čase a jejich grafická prezentace. Při definování trendu se zadává vybraný datový bod a časový interval vzorkování, další funkce je možné vázat na jiné systémové proměnné například lze vzorkování zastavit po uplynutí zadaného času nebo při výskytu alarmové události. Všechny záznamy se v podstanicích uchovávají pro pozdější prohlížení a vyhodnocení. Panel PXM20 může zaznamenávat až pět řad hodnot a v jednom grafu zobrazit až dvě hodnoty zároveň. Zaznamenaná data je možné přenést do systému DESIGO INSIGHT a tam je dále zpracovávat nebo exportovat do jiných programů. Kontrola dynamického chování zařízení pomocí PXM20 Globální data Každá podstanice obsahuje jak proměnné, které slouží pouze pro vnitřní zpracování, tak proměnné, které mají význam v celém systému například datum a čas nebo kalendář svátků. Aby se tyto společné parametry nemusely měnit u všech podstanic v systému jednotlivě, tato společná data se zpracovávají jako tzv. globální data a nastavují se centrálně, přičemž synchronizace mezi podstanicemi probíhá automaticky. 9

10 Časové programy a kalendář Řízení jednotek a procesů podle času patří k základním funkcím řídicího a regulačního systému. Větrání, vytápění, klimatizace, osvětlení, blokování dveří atd. se v kancelářských budovách, školách, restauracích, bankách i skladech řídí podle pracovní a provozní doby. Časové programy se starají o to, aby se po skončení pracovní doby automaticky vypnulo topení a osvětlení místností, nastavily noční poklesy a aby zařízení nepracovala déle, než je nezbytné. Během prázdnin, dovolených a svátků se pomocí prázdninových programů mohou některé části budovy zcela odstavit. Časové programy se ukládají přímo v podstanicích, takže nejsou závislé na nadstavbě řídicí stanici. Zároveň se mezi podstanicemi synchronizují, aby byla zaručena časová souslednost akcí mezi podstanicemi. Správně nastavené časové programy pomáhají spořit energii a prodlužují životnost zařízení. V praxi není tento potenciál plně využíván, protože na některých systémech je nastavování časových programů příliš složité nebo nepřehledné. Ovládací panely systému DESIGO nabízejí ergonomické a srozumitelné časové rozvrhy. Týdenní program na PXM20 Kalendář na PXM20 Týdenní programy (pro každou řízenou jednotku): Profil pro sedm (i různých) dnů Deset změn stavu denně (s rozlišením 1 minuta) Tři typy výstupních signálů: Digitální (zap / vyp); vícestavový (např. vyp stupeň I - stupeň II); analogový (např. 21 C) Programy výjimek: Přeřízení týdenního programu programy datovými, výjimkami nebo svátky Max. 20 profilů výjimek se vždy 10 časy sepnutí Zadání zvláštních opakujících se výjimek. Příklad: každou třetí sobotu v měsíci je nákupní středisko otevřeno až do hodin Přehled všech jednotek řízených určitým programem Kalendář: Seznam dat pro řízení profilu výjimky. Časové programy a kalendáře vycházejí z normy BACnet. 10

11 Přístupová práva k datům Přístupová práva slouží k filtrování informací pro jednotlivé uživatele. Znamená to, že například správce budovy nebo servisní technik má přístup pouze k těm datům, která jsou pro něj důležitá. Navíc lze rozlišovat mezi přístupem pouze pro čtení a právem hodnoty měnit. Určitý uživatel smí hodnotu číst, měnit však ne, jiní uživatelé s rozšířenými právy smějí hodnotu číst i měnit. Informace, ke kterým uživatel nemá přístup, se na pultíku PXM20 nezobrazují. Úrovně přístupu V systému jsou v rámci výchozího nastavení definovány čtyři úrovně přístupu, které jsou optimálně nastaveny pro jednotlivé skupiny uživatelů. Čím zkušenější uživatel je, tím více informací může sledovat a nastavovat. Nastavení jednotlivých uživatelů je možné kdykoli změnit, lze definovat až sedm různých úrovní. Základní pravidlo je: Uživatel, který má přiřazenu určitou úroveň přístupu, má přístup na všechny hodnoty této úrovně a úrovní nižších. Funkce dálkové správy DESIGO poskytuje možnost dálkového přístupu k zařízení buď pomocí tenkého webového klienta, nebo přes řídicí stanici DESIGO INSIGHT. Dálkový přístup obsahuje tyto funkce: Dálkový přenos alarmů a systémových událostí Čtení aktuálních hodnot, změna požadovaných hodnot a stavů zařízení Přehled a úprava časových a datových programů Nastavení parametrů regulace 11

12 Ovládací panely a pokojové ovladače Ovládací panel PXM20 Ovládací panel PXM20 slouží k jednotnému ovládání technologických zařízení budovy na automatizační úrovni. Přístroj má jednoduchou membránovou klávesnici a LCD displej s grafickým i textovým zobrazením. PXM20 se dá použít místně i centrálně, přičemž s podstanicemi PXC, PXR a PXE komunikuje po síti BACnet / LON. Přístroj může být vestavěn do dveří rozvaděče nebo upevněn na modulární podstanici. Ovládací panel PXM20 Grafické zobrazení ekvitermní křivky Pomocí přehledně umístěných tlačítek pro navigaci i rychlý přístup může zařízení obsluhovat i jen krátce zaškolený uživatel. Panel má mino jiné tyto funkce: Indikace a potvrzování alarmů Přehled stavu zařízení Čtení a úprava časových programů Ruční zásahy, např. provoz ventilátoru na určitý stupeň Grafické zobrazování trendů Pokojové ovladače Na sběrnici PPS v podstanicích je možné připojit až pět komunikativních pokojových ovladačů QAX Přístroje mají (podle typu) tyto funkce: Digitální indikace LED na indikaci provozního módu Možnost zapnout a vypnout zařízení QAX30.1 Přehled funkcí ovladačů QAX QAX31.1 QAX32.1 QAX33.1 QAX34.1 QAX30.1 QAX31.1 QAX32.1 QAX33.1 QAX34.1 Korekce požadované hodnoty Přepínač provozních módů Měření teploty v místnosti Přepínač stupňů ventilátoru LCD pro zobrazení skutečné a požadované teploty a provozního stavu 12

13 Ovládání pomocí webového klienta Podstanice PXC, PXR a PXE lze také ovládat pomocí webového klienta přes webové rozhraní. Sledování a obsluha pomocí webu schéma jednotky Rozhraní pro web PXG80-W/WN Nejdůležitější funkce: Přístup k hodnotám podle přístupových práv Přenos alarmů přes SMS (na telefon) nebo Generické ovládání webovým prohlížečem Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot a stavů zařízení Přehled aktivních alarmů Přehled a úprava týdenních a datových programů (časové programy a kalendář) Změna požadovaných hodnot a přepnutí vstupů a výstupů do manuálního stavu (dočasné řešení např. v případě poruchy čidla) Změna parametrů (např. ekvitermní křivka, je-li definována jako objekt BACnet) Grafický přehled zařízení Grafiku může měnit i uživatel, pro editaci nejsou nutné žádné zvláštní programy Výpis dat trendů, export do dalších programů (např. Excel) Přehled typů PX-WEB PXG80-W PXG80-WN Přenos alarmů pomocí SMS Přístup službou RAS přes analogový nebo ISDN-Modem, příp. přímé připojení kabelem Přenos alarmů pomocí SMS nebo em Přístup přes rozhraní Ethernet/IP 13

14 Řady programovatelných podstanic Sortiment programovatelných automatizačních podstanic se skládá ze dvou řad: kompaktní a modulární. Řady se od sebe liší především možnostmi skladby vstupů a výstupů. Tento koncept umožňuje optimální výběr podstanice podle řízené technologie a požadavků zákazníka. Náklady PXC64-U PXC128-U PXC52 PXC36 PXC12,22/- PXC10-TL I/O- Počet vstupů / výstupů Řady programovatelných podstanic Modulární (PXC -U) Kompaktní (PXC ) Rozhraní PXR Systémový řadič PXE Ovládání na automatizační úrovni Webový klient PXM20 QAX3x Systémové funkce (BACnet) Alarmy Časové programy Trendy Objekty I/O a Value Programování pomocí D-MAP I/O subsystém P-Bus Přímý vstup signálů na svorkách LONMARK (Regulátory RXC...) RS232/485 Programování jazykem SCL pro specialisty Další funkce Řazení regulátorů do skupin Přehled podstanic DESIGO PX a rozhraní pro další systémy 14

15 Řada kompaktní Podstanice kompaktní řady se optimálně hodí pro řízení a regulaci decentralizovaných jednotek vytápění, větrání a klimatizace. Jejich součástí jsou převodníky vstupních i výstupních signálů, takže periferie se připojují přímo na svorky a instalace šetří prostor. Všechny kompaktní podstanice jsou volně programovatelné a vybavené veškerou funkčností systému DESIGO PX. Ovladače se připojují standardními kabely. Pomocí dvouvodičového připojení přes rozhraní PPS2 je možné na podstanici připojit až pět pokojových ovladačů QAX Podstanice PXC36-S Přehled typů Typ Podstanice PXC10-TL PXC10-TL PXC12 PXC12-T PXC22 PXC22-T PXC36 PXC36-S PXC52 I/O celkem UI DI AO DO Osazení vstupů a výstupů u kompaktních podstanic UI DI AO DO Univerzální vstupy, které mohou být osazeny pasivními (LG-Ni 1000) nebo aktivními (0 10 V ss) čidly či binárními bezpotenciálovými kontakty. čistě binární vstupy pro dvoustavové signály a čítače (max. 4 čítače na jedno PXC, max. frekvence impulsů 20 Hz). Analogové výstupy pro řízení akčních členů signálem 0 10 V nebo dvoustavovým signálem výstupy lze naprogramovat i jako 0/24 V, max. 20mA. Reléové výstupy 230 V st / 2 A pro spínání Rozhraní PPS2 Pro připojení až 5 ovladačů QAX3x LON Pro komunikaci BACnet mezi podstanicemi V podstanicích PXC36-S jsou navíc LED diody a přepínače pro ruční ovládání. Přepínače s polohami Auto / Stop / Manuálně je možné použít jak pro přímé ovládání výstupů, tak jako vstupní signály do aplikačního programu (a tam je dále vyhodnocovat). V podstanicích PXC10-TL, PXC12-T a PXC22-T je navíc rozhraní pro telefonní nebo GSM modem, přes který se k datům dá přistupovat dálkově pomocí řídicí stanice DESIGO INSIGHT. Podstanice PXC10-TL je navíc přizpůsobená pro montáž na stěnu a má napájení 230V. 15

16 Řada modulární Modulární řada je vhodná především pro nestandardní, složitější technologie. Díky možnosti plynule měnit počet vstupů a výstupů a jejich skladbu nabízí vysokou míru flexibility. Díky řadě vstupních a výstupních modulů lze připojit širokou škálu typů vstupních a výstupních signálů. Modulární podstanice PXC..-U Rozšiřující modul PXA30-T Přehled typů PXC64-U Základní typ pro 64 zátěžových jednotek; sběrnice LON, rozhraní PPS, P-Bus, na čelní stěnu lze připevnit panel PXM20 PXC128-U Základní typ pro 128 zátěžových jednotek; sběrnice LON, rozhraní PPS, P-Bus, na čelní stěnu lze připevnit panel PXM20 PXA30-T Rozšiřující modul s rozhraním pro modem vhodný pro dálkový přístup I/O moduly I/O moduly představují rozhraní mezi podstanicemi a periferiemi. Jsou spojeny s podstanicí pomocí lišty se sběrnicí P-bus a lze je poskládat přesně v takové konfiguraci, jakou vyžaduje daná technologie. Pomocí LED diod moduly signalizují stav jednotlivých prvků zařízení a u určitých typů je možné pomocí přepínačů výstupní periferie ručně přeřídit (při testování, havárii nebo servisním zásahu). Pomocí "inteligentních" I/O modulů PTM je možné integrovat cizí systémy a přístroje. U komunikativních čerpadel můžeme například číst a nastavovat provozní režim, požadovanou hodnotu, kód poruchy, výtlačnou výšku, výkon a otáčky. K modulární podstanici lze připojit až 128 modulů (konkrétní počet závisí na jejich zátěžových jednotkách a typu podstanice). I/O moduly, volitelně i s ručním ovládáním 16

17 Přehled I/O modulů: Základní funkce Typ a rozsah signálu Funkce, použití Indikace LED Manuální ovládání Počet I/O Počet zátěž. jednotek (BE) Označení Signalizace Bezpotenciálový kontakt Spínací 2 2 PTM1.2D10 Spínací 4 1 PTM1.4D20 Rozpínací 4 1 PTM1.4D20R Spínací 8 1 PTM1.8D20E Bezpotenciálový impulzní kontakt Spínací / rozpínací 2 2 PTM1.2D20S Měření 24 V st / 48 V ss Malé napětí 2 2 PTM1.2D V st / 100 V ss Nízké napětí 2 2 PTM1.2D250 LG-Ni 1000 Teplota, pasivní 2 1 PTM1.2R1K LG-Ni 1000 Teplota, pasivní 4 1 PTM1.4R1K Ω / Pt100 / Ni100 Odpor, pasivní 2 2 PTM1.2P Ω / Pt1000 / Ni1000 Odpor, pasivní 2 2 PTM1.2P1K 0 10 V ss Napětí 2 1 PTM1.2U10 0 max. 25 ma ss Proud 2 1 PTM1.2I25/ ma ss (pevný rozsah) Proud 2 1 PTM1.2I420 Čítání Bezpot. kontakt (max. 25 Hz) Počítání impulzů 2 2 PTM1.2C Spínání Bezpotenciálový kontakt Jednostupňový 2 2 PTM1.2Q250 Jednostupňový (bistabilní) 2 2 PTM1.2Q250B Jednostupňový 2 2 PTM1.2Q250-M Bezpotenciálový kontakt Jednostupňový + zpět. vazba 2 2 PTM1.2QD Jednostupňový + ZV 4 4 PTM1.4QD Jednostupňový + ZV 2 2 PTM1.2QD-M Dvoustupňový + ZV 4 2 PTM1.4QD-M2 Třístupňový 3 2 PTM1.3Q-M3 Bezpotenciálový impulzní kontakt Jednostupňový 4 2 PTM1.4Q250-P Jednostupňový 4 2 PTM1.4Q250A-P Řízení 0 10 V ss (spojitý) 4 20 ma (spojitý) Třístupňový 4 2 PTM1.4Q250-P3 Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y10S Řídicí signál 4 1 PTM1.4Y10S Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y10S-M Řídicí signál 2 1 PTM1.2Y420 Řídicí signál 2 2 PTM1.2Y250T Řídicí signál 2 2 PTM1.2Y250T-M pneumatický (0 138 kpa) Řídicí signál 1 2 PTM6.1PSI20-M Moduly se sériovou linkou GRUNDFOS 4 čerpadla 8 PTM52.32V01 WILO 4 čerpadla / 8 PTM50.32V01 2 dvojitá čerpadla 17

18 Programování v prostředí D-MAP Programovací jazyk D-MAP (= DESIGO Modular Application Programming) pro podstanice DESIGO PX je nástroj pro efektivní programování a parametrování regulace TZB. Funkční bloky programu D-MAP jsou přizpůsobeny technice řízení budov a vycházejí z normy IEC1131. Programování probíhá v grafickém prostředí, takže dokumentace je přehledná a snadno čitelná. Efektivní programování s bloky a makry Ke konfiguraci, programování, uvádění do provozu a servisu uživatelských programů slouží program CFC Editor z balíku PX Design. CFC Editor je grafický editor, pomocí něhož se do programu vkládají, konfigurují a navzájem propojují funkční bloky. Viz také kapitola Uvádění do provozu pomocí programu DESIGO TOOLSET. Bloky Reference CFC plán Kopie Makra Makro Knihovny CFC Editor de Návrh CFC plánu v CFC Editoru Základní vlastnosti programování v D-MAP: Základní prvky programu D-MAP jsou bloky a makra (složené bloky). Jsou uloženy v knihovnách. Při sestavování programu D-MAP se bloky a makra, které poskytují požadované funkce, vkládají do CFC Editoru. To probíhá buď odkazováním na knihovny (u bloků) nebo kopírováním z knihoven (u maker). Pak se programuje tok dat mezi bloky, a to propojováním svorek (vstupů a výstupů) jednotlivých bloků mezi sebou. Pořadí zpracování jednotlivých bloků v programu lze při programování přizpůsobit potřebám aplikace. 18

19 Knihovny PX Design obsahuje knihovny, v nichž jsou uloženy funkce, funkční bloky a makra. Tyto stavební kameny jsou navrženy tak, aby se daly použít jak pro vlastní regulační algoritmy, tak pro vazby na řídicí a monitorovací systém. Struktury programu D-MAP odpovídají normě CEN Jsou psány na míru potřebám řízení vytápění, větrání, klimatizace a dalších technologií budov. Bloky ve firmware Základní knihovna obsahuje přes 100 funkcí pro vytápění, větrání a klimatizaci, standardní objekty protokolu BACnet a řídicí objekty. Tyto funkce jsou součástí firmware podstanice. Tvoří výchozí základnu pro programování. Bloky umožňují přehlednou tvorbu programu, redukují náklady na programování a usnadňují čitelnost výpisu programu přenositelnost mezi techniky. Z hlediska funkce dále slouží ke koordinaci procesů mezi podstanicemi a řídicí stanicí. Složené bloky Knihovna složených bloků (maker) obsahuje řešení pro agregáty, přístroje a jejich prvky (ve smyslu hierarchie objektů řídicího systému). Bloky jsou uloženy jako CFC objekty a uživatel je může upravovat. Při práci s bloky je významnou pomůckou Solution Browser, programový modul, který usnadňuje výběr z nabízených variant a generuje aplikační program. Bloky se potom propojují ručně v programu PX Design. Uživatelské knihovny Protože v různých zemích a regionech se používají různá řešení, v uživatelských knihovnách, které jsou spravovány v každé zemi zvlášť, jsou uloženy místní standardní aplikace (kaskády kotlů, ekvitermní okruhy, regulace průtoku pro dálkové vytápění atd.). Pomocí těchto knihoven se pak tvoří konkrétní aplikace. 19

20 Uvádění do provozu s programem DESIGO TOOLSET Pro celkovou správu projektu slouží DESIGO TOOLSET, modulární sestava softwarových nástrojů. Jednotlivé programy mají přístup do společné databáze projektu. Hlavní smysl balíku DESIGO TOOLSET je v průběhu zpracování projektu vyloučit vícenásobné zadávání stejných dat. Nástroj System Design PX Design Funkce Správa projektu, výběr řešení a jeho přizpůsobení, založení topologie systému, návrh regulace jednotlivých místností a integrací cizích systémů Programování podstanic a jejich uvádění do provozu System Design V programu System Design se zakládají a spravují projekty, soustavy (např. příprava a distribuce topné vody nebo větrání kanceláří) a jednotky (např. jednotlivé ekvitermní okruhy nebo vzduchotechnické jednotky). System Design dále slouží k návrhu topologie regulačního systému včetně regulace jednotlivých místností, jejích vazeb na primární zařízení a integrace cizích systémů. U jednotek se automaticky spočítá osazení podstanic a adresují se datové body. Výstupem z programu je také obsáhlá dokumentace, která slouží jak pro servis, tak jako součást dokumentace předávací. Solution Browser Při práci s bloky je významnou pomůckou Solution Browser, programový modul, který usnadňuje výběr z nabízených variant a následně generuje aplikační program. Properties Technical Hierarchy Data Points Solution Browser {FEX1ST} Extract Air Fan Technology Stages Oblast 1 Kontextové menu {} Partial Plant2? {Ag1}Aggregate1? Cmd1 Cmd2 Tlačítko Solution 1 Cmd1.1 Solution 2 Cmd1.2 Cmd1.3 Add Short Functional Description, Datum (VVS), Version, Short Functional Description, Datum (VVS), Version Additional Information of marked solution Description Text Oblast 2 Oblast 3 System Design s oknem Solution Browser 20

21 Okno programu Solution Browser se dělí na tři části: Část 1 zobrazuje možné vlastnosti vybraného objektu. V políčkách pro výběr se zaškrtnou ty vlastnosti, které řízená jednotka má. Část 2 ukazuje na základě vybraných vlastností možná předprogramovaná řešení. Jako přídavná informace je u každého řešení ještě číslo verze, datum a čas vzniku. Část 3 zobrazuje podrobnější popis vybraného řešení. Pomocí tlačítka Add se řešení vybere a zařadí do struktury podstanice. PX Design PX Design, grafický nástroj pro programování a konfiguraci DESIGO PX, slouží k vytváření a nahrávání aplikačního programu a k oživování systému. PX Design se skládá z těchto modulů: CFC Editor: Grafický nástroj pro tvorbu schémat s funkčními bloky. BACnet Generator: Na základě CFC plánů vytváří datovou strukturu pro bloky BACnet. Pomocí této struktury se v podstanicích definují objekty protokolu BACnet. Parameter Editor: Dialog pro parametrování bloků a složených bloků. Pro přehlednou orientaci v parametrech slouží dialogová okna a filtry. Indikace alarmů: Zobrazuje aktivní alarmy a systémová hlášení. CFC Editor s programem CFC Plan V prostředí PX Design se používají stejné knihovny, jako v programu System Design. Knihovny obsahují standardní i regionální algoritmy pro řízení a regulaci jednotek, agregátů i jednotlivých přístrojů. Složené bloky představují řešení, která se vybírají v programu System Design pomocí modulu Solution Browser. Kromě knihoven složených bloků prostředí obsahuje také knihovny základních bloků a základních operací. 21

22 Rozšiřitelný podle potřeby Systém řízení budov DESIGO PX může být kdykoli postupně doplňován a rozšiřován a tak splňuje požadavky optimální flexibility. Jeho modulární struktura je vhodná pro všechny typy a velikosti budov a umožňuje etapovitou výstavbu. Tak je zaručena dlouhodobá ochrana investic. Doplnění řídicí stanicí DESIGO INSIGHT Řídicí stanice DESIGO INSIGHT slouží pro pohodlné ovládání systému i z více míst. Z libovolné stanice lze sledovat a řídit veškeré technologie, které jsou podstanicemi DESIGO PX ovládány. Modulární struktura systému DESIGO je schopna pokrýt všechny typy a velikosti budov, od malých autonomních objektů až po velké komplexy budov nebo sítě vzdálených objektů. Řídicí stanice DESIGO INSIGHT obsahuje programové moduly, z nichž je možné vybrat jen ty, které mají pro uživatele význam: Plant Viewer: Grafika zařízení, ovládání a sledování v technologických schématech Trend Viewer: Vynášení hodnot v čase, analýza trendů Alarm Viewer: Zobrazování aktivních alarmů, jejich potvrzování a mazání Log Viewer: Výpis systémových událostí Time Scheduler: Časové programy, přiřazování, správa a nastavování časových rozvrhů Object Viewer: Výpis a změna hodnot datových bodů technický náhled Alarm Router: Přesměrování alarmů na GSM, faxy, atd. INSIGHT OPEN: Integrace cizích systémů Vyhodnocování dat pro dlouhodobou optimalizaci Příklad grafiky programu Plant Viewer Příklad grafiky programu Plant Viewer Obrazovka programu Log Viewer 22

23 Regulace jednotlivých místností DESIGO RXC Regulátory jednotlivých místností DESIGO RXC slouží pro individuální regulaci radiátorů ústředního topení, fancoilů, chladicích stropů a dalších prvků sekundární regulace v kancelářích, hotelech, školách, obytných místnostech atd. Standardní aplikace Díky knihovně aplikací zaručují regulátory DESIGO RXC vysokou spolehlivost a bohatý rozsah funkcí. Aplikace lze přehrávat, takže při změně využití místnosti nebo úpravách technologie se dá funkce regulátoru snadno přizpůsobit. Pro nahrávání aplikací a uvádění do provozu slouží přehledný program. Regulátory jednotlivých místností komunikují pomocí standardního protokolu LONMARK na sběrnici LON, a to jak mezi sebou, tak s centrálou nebo jinými regulátory ostatních výrobců, kompatibilními se standardem LONMARK. Modulární řešení pro VVK, žaluzie a světla Úsporné řešení pro radiátory, chladicí panely nebo systémy VAV Kompaktní řešení pro fancoily Vazba na automatizační úroveň DESIGO PX Regulace jednotlivých místností funguje autonomně, ale je ji možné připojit přes rozhraní PXR do automatizační úrovně DESIGO PX. Kromě této integrace (přenos hodnot mezi datovými body sběrnice LONMARK a objekty protokolu BACnet) umožňuje PXR také seskupování místností a další funkce: vytváření skupin místností (pro klimatizaci, světla, žaluzie) sběr hodnot ze skupin a jejich přenos do automatizační úrovně (zjišťování požadavku na energii apod.) sběr dat pro řídicí a dohledové funkce alarmy při poruchách nebo překročení mezí daných hodnot časový program a kalendář sledování časových průběhů hodnot v místnostech jednotné ovládání na automatizační úrovni pomocí panelu PXM20 nebo webového klienta. Dodávají se dva typy rozhraní: PXR11 pro max. 60 regulátorů RXC PXR12 pro max. 120 regulátorů RXC. 23

Building Automation. DESIGO Systém řízení budov Popis systému. Verze 2.2

Building Automation. DESIGO Systém řízení budov Popis systému. Verze 2.2 Building Automation DESIGO Systém řízení budov Popis systému Verze 2.2 Následující názvy produktů jsou ochranné známky: BACnet American National Standard (ANSI/ASHRAE 135) LON, LONMARK, LonTalk Echelon

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Nové DESIGO V4 Celkový přehled systému

Nové DESIGO V4 Celkový přehled systému Nové V4 Celkový přehled systému Konfigurační Modul (DCM) XWORKS plus Nové vývojové prostředí Komunikace BACnet : Protokol rev.1.5 Profil B-BC Nové objekty Aplikace WEB INSIGHT V4 WEBový Client BACnet/Ethernet/IP

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Procesní stanice MiniPLC

Procesní stanice MiniPLC IPLC Procesní stanice MiniPLC Shrnutí Použití Funkce Technické údaje Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů. Všechny typy mají rozhraní RS485 pro připojení I/O

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9 PXC36-S PXC5 DESIO PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC36-S PXC5 Volně programovatelné digitální automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Pevná skladba I/O

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Prostorové přístroje pro regulaci kotle

Prostorové přístroje pro regulaci kotle OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.5 Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace automatická korekce ekvitermní křivky

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M 8 7 PTM2250T PTM2250T-M DESIGO I/O moduly Ovládací moduly Tříbodový výstup AC 24250 V, s vnitřním modelem zdvihu PTM2250T PTM2250T-M Signálový převodník pro připojení na P-bus, s tříbodovým řídícím výstupem

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

PXM20. Ovládací panel. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX. Verze 2.1

PXM20. Ovládací panel. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX. Verze 2.1 9 231 DESIGO PX Ovládací panel PXM20 Verze 2.1 Pultík pro ovládání a obsluhu jedné nebo několika podstanic DESIGO PX. Grafický LCD displej s nastavitelným kontrastem Ovládání pomocí tlačítek s přímým přístupem

Více

IPLC5xx. Procesní stanice MiniPLC Shark. Shrnutí

IPLC5xx. Procesní stanice MiniPLC Shark. Shrnutí IPLC5xx Procesní stanice MiniPLC Shark Shrnutí Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů s procesorem Power PC a operačním systémem Linux s verzí jádra 2.6. Všechny

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí HT102 Ovládací terminál Shrnutí Terminál HT102 je rozhraní pro ovládání a sledování DDC mark regulátorů s runtimem Merbon. Je vybaven rozhraním Ethernet. Použití Ovládací pultík k volně programovatelným

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

CentraLine AX. Václav Matz

CentraLine AX. Václav Matz Nová generace řídicích ch systémů CentraLine AX Václav Matz Řídicí systém - CentraLine AX Úvod Integrace Komunikace Regulace HAWK COACH AX ARENA AX Představení systému CentraLine AX = řídicí systém obsahující

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení!

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! 2004 Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! Zelio Logic Nepfiekonatelná flexibilita... Vítejte v Simply Smart * světě Telemecanique. Nová generace inteligentního relé Zelio Logic je určena

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Podstanice DESIGO PX s dálkovým přístupem

Podstanice DESIGO PX s dálkovým přístupem 9 212 DESIGO PX Podstanice DESIGO PX s dálkovým přístupem PXC10-TL Volně programovatelné digitální automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov. Pevná skladba I/O bodů

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 BASPELIN CPM EQ21 Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 září 2002 EQ21 CPM Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Ht200 / Ht205 programový regulátor český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Popis regulátoru Ht200/Ht205 je jednosmyčkový programový regulátor pro průmyslové aplikace.

Více

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 1 633 Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 Pripojení na komunikaci Konnex QAW740 Multifunkcní, digitální prostorová jednotka pro jednoduché dálkové ovládání regulátoru Synco 700. Použití Použití

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN 9 771 DESIGO PX-OPEN Systémový řadič PXE-CRS Systémový řadič PXE-CRS se používá pro integraci cizích zařízení a systémů do řídicího systému DESIGO. Funkce Integrace cizích přístrojů a systémů, vybavených

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov

Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov www.siemens.cz/buildingtechnologies Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov Inteligentní řídicí systém pro všechny typy a velikosti budov Answers for infrastructure. DESIGO vysoká energetická

Více

Centrální řízení pro elektrické topení

Centrální řízení pro elektrické topení Centrální řízení pro elektrické topení Centrální regulace českého výrobce BMR Dovolujeme si Vám představit systém BMR RT pro centrální řízení elektrického vytápění rodinných domů, bytů, bytových domů,

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN RDG1.. range Siemens 2016 siemens.com/hit RDG přehled sortimentu Fan coil VAV Standalone Communicative Standalone Communi. RDG110 RDG100TH RDG160T

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p01 1649p01 1649p01 RXZ80.1/PPS2 Siemens ELTA-i QAZ84.1 QAX84.1/PPS2 ESIGO RX, ESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 QAZ84.1 RXZ80.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

TERM 2.6. Ekvitermní regulátor s regulací střední teploty topné vody TERM 2.6. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

TERM 2.6. Ekvitermní regulátor s regulací střední teploty topné vody TERM 2.6. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá TERM 2.6 Ekvitermní regulátor s regulací střední teploty topné vody TERM 2.6 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace střední teploty topné vody digitální

Více

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ROZSAH SYSTÉMU Měření DC proudů Datová komunikace s měniči; máme protokoly na běžně dostupné (Refusol, Xantrex, Solaron, atd ); standardní

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Technické vlastnosti. Softwarové funkce logické vazby časovače čítače týdenní a roční spínače hodiny reálného času komparátory signálů 0-10 VDC

Technické vlastnosti. Softwarové funkce logické vazby časovače čítače týdenní a roční spínače hodiny reálného času komparátory signálů 0-10 VDC Logická schémata místo drátování Koncepce AC010 je rodina modulů logických relé s řídicími funkcemi, které mohou snadno a výhodně nahradit malé a střední logické drátování, jakož i některé řídicí funkce

Více

Rozhraní pro web s portem pro modem

Rozhraní pro web s portem pro modem 9 232 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem pro modem PXG80-W Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS Velká část elektrických zařízení, hlavně v průmyslových aplikacích, požaduje v dnešní době nepřetržité napájení. Dojde-li k výpadku v síti, může dojít k ohrožení bezpečnosti a k vysokým finančním ztrátám.

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 342 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st ožnost navolení konfigurace

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 642 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Měření prostorové

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

PÁRA S KVALITOU. Parní zvlhčovač vzduchu s elektrodovým ohřevem Condair EL. Zvlhčování a odpařovací chlazení vzduchu

PÁRA S KVALITOU. Parní zvlhčovač vzduchu s elektrodovým ohřevem Condair EL. Zvlhčování a odpařovací chlazení vzduchu PÁRA S KVALITOU Parní zvlhčovač vzduchu s elektrodovým ohřevem Condair EL Zvlhčování a odpařovací chlazení vzduchu Parní zvlhčovač vzduchu s elektrodovým ohřevem Rozvod páry flexibilní hadicí Condair EL

Více

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov 1 WAGO profil firma založena v roce 1951, Minden, Německo specializace: pružinová připojení elektrických vodičů řídící systémy pro automatizaci

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 641 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX32.1 Měření prostorové

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Důvodem pro uvedením tohoto výrobku na trh je rozšíření nabídky regulátorů pro řízení zejména chladicích a mrazicích boxů.

Důvodem pro uvedením tohoto výrobku na trh je rozšíření nabídky regulátorů pro řízení zejména chladicích a mrazicích boxů. SmartCella Základní řešení pro malé chlazené prostory Vážení kolegové, dovolujeme si touto cestou představit novou řadu regulátorů SmartCella, vyvinutou na základě know how a zkušeností nabytých při prodeji

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě 2 Ústředna EPS řady 1200 Jednoduchá instalace, vysoká bezpečnost Kompletní ochrana přizpůsobená vašim potřebám Ústředna EPS řady 1200

Více