Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování po archivech (nejen) za rodovou historií"

Transkript

1 Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika generací vašich předků, ale také se tu dá poněkud doplnit i historie Ždírce. Prvním takovým archivem je Státní oblastní archiv v Zámrsku, kde je uložena Sbírka matrik Východočeského kraje (http://archiv.zamrsk.sweb.cz/sbirkamatrik/inventar.pdf). I. matriky Matriky, kde jsou zaznamenány narození, svatby a úmrtí ždíreckých obyvatel, vedl farní úřad v Krucemburku a do jeho územního obvodu spadaly kromě Krucemburku a Ždírce také Benátky, Hluboká, Kohoutov, Staré Ransko a Nové Ransko. Zpočátku byla založena jen jedna matrika pro celou farnost a kniha kam se zapisovalo, obsahovala všechny tři druhy matrik: matriku narozených (matrica baptisatorum), matriku oddaných (matrica kopulatorum) a matriku zemřelých (matrica mortuorum). Později, když přibylo zápisů, byly matriky vedeny odděleně a pro některé obce i samostatně. Nejstarší matrikou farního úřadu v Krucemburku, která se týká i Ždírce, je matrika vedená od r do r Je psaná česky a obsahuje jak zápisy o narozených (N), tak i zápisy o oddaných (O) a zemřelých (Z). seznam matrik - druh fary: katolická, vikariát: Polná, diecéze: Královéhradecká sign. č. územní rozsah čas. rozsah jazyk typ matriky její čas.rozsah poznámky 702 farnost čeština N / O / Z farnost čeština / latina N 1702 do 1738 vzadu nemanž. děti O 1702 do 1739 Z 1702 do farnost latina N 1738 do 1760 vzadu nemanž. děti O 1738 do 1766 Z 1738 do farnost latina N 1761 do 1777 vzadu nemanž. děti O 1766 do 1777 Z 1761 do farnost čeština / latina N 1778 do 1784 od 1784 jen Krucemburk 712 farnost čeština / latina Z 1778 do 1784 od 1784 jen Krucemburk 713 farnost latina N 1738 do farnost čeština N / O / Z 1778 do farnost čeština / latina O 1778 do 1884 od 1784 jen Krucemburk 2983 Ždírec čeština N 1784 do 1844 O 1785 do 1861 Z 1784 do farnost čeština N 1842 do Ždírec čeština N 1844 do 1905

2 Matrika NOZ č úvodní listy

3

4

5 Ukázky zápisů v matrikách: se v čp. 46 narodila Anna Stehnová : kmotři Františka Novotná chalupnice a Jan Novotný chalupník se v čp. 18 narodil František Novotný : kmotři Martin Sedlák rychtář a Johana, jeho manželka Z druhého zápisu se dozvídáme, kdo zastával v roce 1806 úřad rychtáře ve Ždírci byl to Martin Sedlák z čp. 19. Funkci rychtáře v obci vykonávali muži vážení a důvěryhodní. Velmi často byli také oni sami, nebo jejich manželky zváni jako kmotři ke křtům či jako svědci na svatby. Jak dlouho byl Martin Sedlák rychtářem zatím nevíme, určitou představu nám dávají právě zápisy v matrikách první zápis, kdy je uveden jako kmotr, pochází z roku 1799 a poslední z roku Bylo to tedy skoro čtvrt století. Po něm převzal tento úřad nejdříve Jan Pelikán a později Václav Pelikán.

6 Bylo pravidlem, že kmotr, který při křtu držel dítě, byl s ním stejného pohlaví. Od kmotra se očekávalo, že v případě ztráty rodičů se o svého kmotřence postará.... a další kmotři : rok 1793 : Tomáš Podstatný kloboučník a Kateřina Smejkalová sousedka rok 1795 : Jakub Smejkal chalupník a Eva manželka Tomáše Podstatnýho kloboučnice z Krucburku Josef II. v roce 1784 nařídil, že se kmotři mají do rubriky vlastnoručně podepsat. Pokud to neuměli, napsali tři křížky a jméno za ně napsal někdo jiný. V nařízení se doslova praví: "Ten, kdo se domnívá, že umí psát, má se podepsat." Dokonce se měli podepisovat před křtem, aby po něm neutekli bez podpisu za prací.

7 Protože kmotři často nepsali příliš čitelně, muselo se v roce 1799 nařídit, aby v takovém případě jejich jména znovu napsal někdo s úhledným rukopisem. ( zdroj : Cesta k rodinným kořenům, Josef Peterka ) Rok 1841: František Fiala mlynář ve Ždírci č. 1 na Ostrolově a Markéta, manželka Josefa Smejkal, domkáře ve Ždírci č. 49 rok 1854 : Johan (Jan) Jonaš mlynář z Podmoklan č. 2 a Josefa, manželka Jakuba Pelikána čtvrtníka ze Ždírce č. 34

8 Čtyři oběti cholery ve Ždírci v roce 1866: - Barbora, manželka Filipa Zrzavýho, pekaře a výběrčího mýta, zemřela ve věku 49 let - Anna, manželka Josefa Elis, krejčího, zemřela ve věku 62 let - Marie, svobodná dcera Marie Havlíkové, zemřela ve věku 18 let - Anna, vdova po zemřelém Václavovi Šupitovi kováři, zemřela ve věku 88 let 3. února 1884 zemřel ve věku 65 let v čp. 35 Josef Poula, žebrák 20. ledna roku 1885 zemřel v čp. 22 výminkář Josef Daniel ve věku 91 (!) let sešlostí věkem 29. prosince 1898 zemřela ve věku 69 let Marie Keck, nahodile do Ždírce přišlá žebračka, do Doupova příslušná, pohřeb proběhl gratis.

9 Příčiny úmrtí zapsané v matrice v roce 1885: sešlost věkem, záducha (=astma), ochrnutí plic, souchotě, zápal plic, psotník,ochrnutí plic, úbytě, psotník, osýpka a šarlach (=spála). Děti se v té době rodily doma a na svět jim pomáhala porodní bába. To byla žena buď přímo ze Ždírce, nebo z okolí, především z Krucemburku. V matrikách jsou zaznamenána jejich jména, několik z nich tu uvádíme : - v roce 1795 to byla Johanna, manželka Jakuba Kárníka - v letech je v matrikách uváděná Rosálie, manželka Wáclawa Stehny - později, okolo roku 1836 to pak byla Dorota Pospíchal ze Ždírce č. 23

10 Z Krucemburku pak dlouho ( ) docházela Johanna Zerzawá, manželka mistra ševcovského z Krucburku č. 9. V roce 1835 to pak byla Barbora, manželka Wáclawa Pátek, tesař a domkář z Kruzburku č. 84. V roce 1853 Josefa Kasal z Kruzburku č. 151 a u zápisu z roku 1854 je uvedená Marie Němec z Dolního Studence č. 20. Okolo roku 1900 to pak byla Anna Němcová ze Ždírce čp. 27. ( jména osob jsou uváděna v té podobě, jak byla v tu dobu zapsaná ) To byla jen krátká ukázka toho, co lze v matrikách, kromě data narození, svatby a úmrtí také najít. Podrobnější a důkladnější prohledání matrik by určitě přineslo další doplňující informace nejen o našich předcích, ale také o samotném Ždírci. Dozvěděli bychom se například kolik dětí se který rok narodilo, kolik lidí zemřelo, v jakém věku a na jaké nemoci. Jaká byla další povolání našich předků kromě nejčastěji uváděných domkář, chalupník, sedlák, půlláník a čtvrtláník... Ale to už je spíše práce pro další ždírecké historiky. Věra Novotná, Velvary

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013 JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN Žatčany, 19. dubna 2013 Zpracoval: Radek Hemala, duben 2013 PŘÍPRAVA PODKLADŮ rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy, domovské listy, občanské doklady dědické

Více

JAK SESTAVIT RODOKMEN?

JAK SESTAVIT RODOKMEN? JAK SESTAVIT RODOKMEN? JAK SESTAVIT RODOKMEN? Základní genealogické pojmy Rodopisné značky Jak začít? Základní genealogická literatura Archivní síť Bádání v archivu Matriky Křestní zápisy Oddací zápisy

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Ústav historických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Ústav historických věd Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Ústav historických věd Demografický vývoj městečka Bystré v letech 1750-1849 Eliška Chadimová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 20, 2009, č. 1-2 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí

Více

Co člověk ani Bůh nerozlučuje

Co člověk ani Bůh nerozlučuje DOHLEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DIGITÁLNÍ CESTOU Co člověk ani Bůh nerozlučuje MATRIKY ODDANÝCH DIGITÁLNÍ ARCHIV SOA V TŘEBONI Únor roku 1849 byl v jihočeské vísce Štěpánovicích doslova nabitý svatebním veselím.

Více

Jiří Světlík Jan Heyrovský a jeho rod v Rokycanech v 17. - 19. století

Jiří Světlík Jan Heyrovský a jeho rod v Rokycanech v 17. - 19. století Jiří Světlík Jan Heyrovský a jeho rod v Rokycanech v 17. - 19. století Kdy se rodina Heyrovských přistěhovala do Rokycan, nevíme. V berní rule toto jméno není, ani v soupisu poddaných podle víry. Ale už

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, 5. 2. 2009. Aktualizováno k 31. 10. 2011. Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných

Více

EDICE TOLERANČ NÍCH PŘ IHLÁŠEK

EDICE TOLERANČ NÍCH PŘ IHLÁŠEK VERITAS historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace EDICE TOLERANČ NÍCH PŘ IHLÁŠEK P Ř IHLÁŠKY k evangelickým církvím na základě povolení tolerančním patentem v letech 78 78 ZEMĚ Č ECHY

Více

Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století

Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola Jana Pavla II. Hradec Králové Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století Evropská historická soutěž Eustory I místo má svou paměť Autor: Vedoucí práce:

Více

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace)

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace) Příběh jihlavského rodu Risenfelderů V jihlavském okresním archivu lze nalézt několik dokumentů,které umožňují rekonstruovat životní osudy mnoha příslušníků rodu Risenfelderů 1. Jde především o sbírku

Více

Z HISTORIE LOKALITY KOLEM ŠOURKOVA MLÝNA PŘED JEHO POSTAVENÍM

Z HISTORIE LOKALITY KOLEM ŠOURKOVA MLÝNA PŘED JEHO POSTAVENÍM Z HISTORIE LOKALITY KOLEM ŠOURKOVA MLÝNA PŘED JEHO POSTAVENÍM Podle české mytologie patřila oblast kolem potoka Brziny do dědictví nejstarší Krokovy dcery kněžny Kazi, která měla po své smrti být dokonce

Více

Genealogie rodu Thun

Genealogie rodu Thun Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Genealogie rodu Thun Bakalářská práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 3.

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 3. Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 3. Onomastika, původ a vývoj vlastních jmen a příjmení, jejich předávání, příbuzenství pokrevní a právní, využití testů DNA Původ vlastních jmen Nauka o vlastních

Více

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Studium regionu a historie jednotlivých rodin tvorba rodokmenu Novohradská kovárna Ve dnech 12.10., 9. a 23. 11 2013 od 12,00 hod. do 18,00 hod. Lektor: Olga

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Stručné dějiny školství na Křinecku.

Stručné dějiny školství na Křinecku. Stručné dějiny školství na Křinecku. Sestavil Leopold Nejl Křinec květen 2013. 1 ANONCE: Podnětem k zpracování pojednání Stará škola byl úspěch stejnojmenné výstavy, kterou navrhl a uspořádal majitel křineckého

Více

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ do roku 1950 Hostivice, březen 2011 Učitelé do roku 1950 2 Sestavil Jiří Kučera Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová Stránky jsou upraveny pro

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Paměti Boženy Frídové: rodinné vztahy a komunikace v pramenech osobní povahy

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 4 / 2012 / ročník XXII

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 4 / 2012 / ročník XXII VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 4 / 2012 / ročník XXII STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří

Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program Humanitní studia Studijní obor Evropská kulturní studia Diplomová práce Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří Lucie

Více

Andrea Moržolová. Matrika jako jeden z institutů vnitřní správy

Andrea Moržolová. Matrika jako jeden z institutů vnitřní správy Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Andrea Moržolová Matrika jako jeden z institutů vnitřní správy Bakalářská práce Olomouc 2014 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Matrika jako

Více

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

Únor 2001. Právě 14. února dlouho, co jsme si. slaví svátek svatý připíjeli na šťastný patron všech za-

Únor 2001. Právě 14. února dlouho, co jsme si. slaví svátek svatý připíjeli na šťastný patron všech za- ÈÍSLO 111 ÚNOR 2001 CENA 2, Kè Únor 2001 Není to tak Právě 14. února dlouho, co jsme si slaví svátek svatý připíjeli na šťastný Valentin (Valentýn), patron všech za- rok 2001 a už jsme v něm a dokonce

Více

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Edice historických pramenů panství Strážnice Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Jiří Pajer Elektronická edice historických knih: Sirotčí

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Číslo 16 2011 SLEZSKÁ UNIVERSITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Seminář ikonografie pro památkovou péči Jan Matyáš SEMINÁRNÍ PRÁCE OLTÁŘ SV.

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Bohumila RÁZKOVÁ Barbora Markéta Eliášová: Nippon druhým domovem. První česká samostatná cestovatelka, její život a literární dílo Ve své stati bych ráda shrnula svůj

Více

Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích

Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích Národní archiv Číslo fondu: 167 Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích HBMa 1784-1949 (1960) Inventář Číslo pomůcky: - Zpracovala: Lenka Matušíková Praha 1999 Úvod I. Vývoj původce První

Více

Ročník 2013 číslo: 1 vydáno: 15. února MK ČR E 17304

Ročník 2013 číslo: 1 vydáno: 15. února MK ČR E 17304 lllllllllllllllllllllll Vydává obec Sudoměřice u Bechyně IČO: 252964 Jihočeská vesnice roku 1999 Ročník 2013 číslo: 1 vydáno: 15. února MK ČR E 17304 Vážení spoluobčané, v mimulém zpravodaji jsme bilancovali

Více