blendtec.com/commercial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "blendtec.com/commercial"

Transkript

1 blendtec.com/commercial Stealth Návod Owner s k obsluze Manual

2

3 Obsah Kapitola 1: Důležitá bezpečnostní opatření 1 Kapitola 2: Přehled součástí 3 Kapitola 3: Rozbalení 5 Kapitola 4: Instalace 6 Kapitola 5: Obsluha 8 Kapitola 6: Odstraňování poruch 17 Kapitola 7: Čištění 19 Kapitola 8: Záruka a servis 21 Dodatek: Šablona otvoru pracovní desky 24

4 Kapitola 1: Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím přístroje Blendtec Stealth si důkladně přečtěte všechny pokyny. 1.1 Bezpečnostní certifikace Mixér Stealth a jeho příslušenství jsou certifikovány podle normy ETL UL (ANSI/UL 763), Vydání: a podle normy CSA C22.2 č. 195, Vydání: 1987/03/ Certifikace zdravotní nezávadnosti Mixér Stealth a příslušenství jsou certifikovány společností NSF International. 1.3 Vyhněte se kontaktu s pohyblivými součástmi Udržujte ruce, vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých dílů. Během provozu udržujte všechno nádobí mimo dosah násadky pohonu a nože mixéru. Nikdy nevkládejte ruce do nádoby mixéru ani nepřidávejte přísady rukou, když je nádoba posazena na základně. Nikdy nenasazujte nádobu na spojku pohonu, pokud se motor otáčí. Nekývejte mixérem, pokud je v provozu. Udržujte nádobu mixéru ve vzpřímené poloze, dokud není mixování dokončeno. Dodržování těchto opatření zabrání zranění nebo poškození mixéru. 1.4 Bezpečnost napájecího kabelu Nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem, aby se předešlo riziku. Nenechávejte přívodní kabel viset přes roh pracovní desky. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Mixér odpojujte před sejmutím hlukového krytu, změnou umístění mixéru nebo při čištění. 1.5 Zástrčka napájecího kabelu Zajistěte, aby elektrická zásuvka, která mixér napájí, byla vždy přístupná. 1.6 Bezpečnost elektrického obvodu Nepoužívejte žádné jiné elektrické zařízení v témže obvodu. To představuje riziko přetížení okruhu a poškození elektroniky mixéru nebo přerušení ochrany okruhu. 1.7 Poškození vodou a zneužití Je důležité zabránit pronikání kapalin do základny motoru. Základna motoru byla navržena tak, aby bránila pronikání kapalin. V některých případech rozsáhlého rozlité kapalin nebo nedostatečném čištění (viz kapitola 7) je možné, aby kapaliny pronikly do skříně motoru. Proto je důležité rychle vyčistit veškerou rozlitou kapalinu na motoru, okolo počítadla a pod základnou hlukové skříně (je-li použita). Pokud tak neučiníte, může to způsobit proniknutí kapalin do motoru jeho předčasnou poruchu. Tato příčina poruchy je považována za zneužití a není kryta zárukou. 1

5 1.8 Nůž mixéru Nůž mixéru je ostrý manipulujte s ním opatrně. 1.9 Materiály nevhodné pro použití v nádobě mixéru Nikdy do nádoby mixéru nevkládejte žádné kovové součásti (například příbory), kameny nebo jiné tvrdé materiály. Takové materiály mohou způsobit zranění a poškození. Poškození způsobená takovýmito předměty nejsou kryty zárukou Použití víka mixéru Aby nedocházelo k odlétávání míchaných přísad z nádoby a znečišťování, vždy zajistěte víko na nádobě před započetím míchání Přídavná zařízení nevyráběná společností Blendtec Nikdy neprovozujte přístroj s jinými přídavnými zařízeními, než od společnosti Blendtec. Použití neschválených přídavných zařízení zneplatňuje záruku a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění Upozornění před dotykem s kovovou základnou po delším použití Kovová základna mixéru může být po několika cyklech horká. Po intenzivním použití se nedotýkejte základny Čištění základny motoru Nikdy nečistěte základnu motoru proudem vody, ani ji neponořujte do vody. To by znamenalo neplatnost záruky Údržba a seřízení motoru Motor mixéru neobsahuje žádné uživatelem nastavitelné nebo opravitelné části. Veškerý servis a nastavení musí provádět kvalifikovaný servisní agent Blendtec. Demontáž krytu základny motoru nebo pokus opravit mixér zneplatní záruku Porucha a poškození přístroje Pokud dojde k poškození přístroje, přestaňte zařízení používat. Kontaktujte zákaznický servis společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci by měli kontaktovat kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec). Pokud mixér upadne nebo je jinak poškozen, ihned svěřte mixér zákaznickému servisu společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci by měli kontaktovat kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec) k přezkoušení, opravě, elektrickému nebo mechanickému nastavení nebo případné výměně. Uchovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.. 2

6 Kapitola 2: Přehled součástí 2.1 Základna motoru mixéru Ovládací panel Kapacitní dotykové rozhraní LED s intuitivními ikonami ovládání a informačním displejem. Spojka pohonu Přímá spojka s hřídelem nože nádoby. Na spojku je poskytována celoživotní záruka. Skříň motoru Obsahuje všechny součástí a optimalizuje hlučnost a proudění vzduchu pro zajištění studenějšího a tiššího chodu. Nikdy nesnímejte skříň motoru. Port USB Připojuje paměťové zařízení pro rychlé a snadné programování. Motor mixéru Obsahuje soustrojí pohánějící mixér, včetně elektromotoru a převodů. Obrázek 1. Základna motoru 2.2 Ovládací panel Podsvětlený, kapacitní dotykový ovládací panel je vybaven intuitivním, jednoduše ovladatelným rozhraním a ovladači pro jemné nastavení míchání. Posunout (viditelné v režimu programování) Vybrat (viditelné v režimu programování) Napájení Zrušit/Konec Režim Ovládací posuvník Puls Tlačítka naprogramovaného cyklu Obrázek 2. Ovládací panel 3

7 2.3 Sestava nádoby mixéru Víko Umožňuje snadnou manipulaci a rychlé odstranění pro vysokorychlostní činnost. Nádoba Zhotovena z bezpečného, trvanlivého, kopolyesteru Eastman Tritan bez obsahu BPApro zajištění maximálního výkonu, bezpečnosti a viditelnosti. Sestav nože Z nerezové oceli, navržený pro rychlé a konzistentní míchání. Obrázek 3. Sestava nádoby mixéru 2.4 Hlukový kryt Hlukový kryt byl navržen tak, aby snižoval hlučnost mixéru a zajistil při práci jeho co nejtišší chod. Obrázek 4. Hlukový kryt 2.5 Technické údaje napájení Přístroj Blendtec Stealth má následující technické údaje napájení. Model (110/120 V) A Watty Stealth nad pracovní deskou (CQB) Stealth v pracovní desce (IQB) Mixéry Blendtec 110/120 V musí být chráněny vyhrazeným jističem 20 A nebo pojistkou. 4

8 Model (220/240 V) A Watty Stealth nad pracovní deskou (CQB) Stealth v pracovní desce (IQB) Mixéry Blendtec 220/240 V musí být chráněny vyhrazeným jističem 10 A nebo pojistkou. Kapitola 3: Rozbalení 3.1 Položky v balení V balení byste měli najít tyto položky: Základna mixéru Stealth Nádoba mixéru s víkem Hluková skříň 3.2 Rozbalení mixéru Vyjměte z kartónového obalu základnu mixéru, součásti hlukové skříně a víko. Rozviňte napájecí kabel. Zkontrolujte a případně odstraňte veškerý obalový materiál, který blokuje větrací otvory v základně. Zkontrolujte všechny části a ujistěte se, že nedošlo k jejich poškození během přepravy. Pokud došlo k nějakému poškození, ihned kontaktujte zákaznický servis společnosti Blendtec na čísle BLENDTEC (zákazníci v USA) nebo některého z kvalifikovaných servisních zástupců společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci). Poznámka: Uložte veškeré součásti obalu pro budoucí skladování nebo přepravu. 3.3 Zapsání sériového čísla a data doručení Do níže uvedeného místa si zapište sériové číslo základny mixéru a datum zakoupení. Sériové číslo mixéru: Datum koupě: Tyto informace použijte vždy, když budete kontaktovat společnost Blendtec nebo kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec. 5

9 Kapitola 4: Instalace 4.1 Instalace nad pracovní deskou Zvolte umístění mixéru, které se nachází v blízkosti elektrické zásuvky. Zvažte také umístění přísad, jak daleko chcete mít mixér od zásobníku a dostupný prostor pracovní desky. Umístěte mixér na pracovní desku na takové místo, kde může být chladicí vzduch nasáván po stranách a unikat na zadní straně mixéru. Zkontrolujte, zda je nad přístrojem a okolo něj dostatek prostoru pro pohyb hlukové skříně (rozměry, viz Obrázek 5). Připojte jednotku do zásuvky s odpovídající elektrickou ochranou. Obrázek 5. Rozměry mixéru 4.2 Příprava na instalaci do pracovní desky Poznámka: Přístroj Blendtec Stealth můžete umístit na stejné místo, jako předchozí mixér Blendtec v desce stolu. Zapamatujte si správné rozestupy hlukové skříně (rozměry, viz Obrázek 5). Identifikujte požadované umístění mixéru. Zvažte také umístění přísad, jak daleko chcete mít mixér od zásobníku a dostupný prostor pracovní desky. Zajistěte, aby byla volně přístupná elektrická zásuvka. Zkontrolujte, zda umístění splňuje všechny rozměrové požadavky (viz Obrázky 5 a 6). 6

10 Maximální tloušťka 3/4 Minimální vůle 3 Pracovní deska nesmí být silnější než ¾" (19 mm). Silnější pracovní deska bude bránit ventilaci motoru. Pokud budete instalovat více než jeden mixér, ponechte rozestupy 14" 16" ( mm) mezi středy mixéru. Obrázek 6. Vůle v pracovní desce Pokud instalujete hlukovou skříň, ponechte vůli minimálně 5½" (140 mm) od skříně ke stěně a 26" (660 mm) od pracovní desky ke skříňkám nad ní. Zkontrolujte, zda skříňky nad deskou umožňují volné proudění vzduchu. Mixér nasává okolní vzduch do větracích otvorů umístěných na horní straně motoru a pak odvádí horký vzduch skrze větrací otvory na dolní straně motoru. Je důležité, aby okolo motoru mohlo proudit dostatečné množství chladicího vzduchu. Od pracovní desky k dolní straně skříňky nad ní musí být minimální prostor 6½" (165 mm), a dále musí zbýt minimální prostor 3" (76 mm) mezi dolní stranou motoru a dolní policí. Skříňka nesmí být uzavřená; musí umožňovat volné proudění vzduchu z vnější strany dovnitř prostoru skříně. Plastové pytlíky, misky atd. by neměly být skladovány blíže než 3" (76 mm) do dolní strany motoru. Vyřízněte otvor v pracovní desce o šířce 4³/8" (111 mm) a délce 5 7 /8" (149 mm) (viz šablona otvoru pracovní desky v příloze). Zajistěte, aby strany 4³/8" byly rovnoběžně s obsluhou přístroje. Poznámka: Před řezáním opakovaně zkontrolujte, zda jsou veškeré rozměry prostorových požadavků správné. 7

11 4.3 Montáž do pracovní desky Protáhněte elektrický kabel skrze otvor v pracovní desce. Opatrně umístěte jednotku mixéru do otvoru. Zkontrolujte, zda je košík řádně utěsněn, zda leží naplocho na povrchu pracovní desky a není skřípnut tělesem. Připojte jednotku do zásuvky s odpovídající elektrickou ochranou. Kapitola 5: Obsluha Poznámka: Aktualizace informacím uvedených v této kapitole naleznete v com/commercial/products/stealth_blender. 5.1 Přehled obsluhy Stiskněte ikonu napájení a zapněte mixér. Zvedněte víko hlukové skříně. Umístěte nádobu mixéru a základnu motoru a zkontrolujte, zda je nádoba řádně usazena a víko zajištěno. Uzavřete víko hlukové skříně. Na ovládacím panelu stiskněte číslo požadovaného cyklu, ikonu pulsu nebo požadované místo na ovládací stupnici posuvníku. Stiskněte ikonu Zrušit/Konec a zastavte tak cyklus míchání nebo ruční provoz předtím, než uplyne naprogramovaný čas. 5.2 AUTOMATICKÝ CYKLUS OBSLUHY Pokud není uvedeno jinak, mixér Blendtec je naprogramován na několik profilů míchání, které obsahují různé cykly podle vašich potřeb. Společnost Blendtec je průkopníkem programovaných cyklů míchání a pomáhá uživatelům dosáhnout konzistentního míchání s minimem školení a zkoušek formou pokusů a omylů. Model Blendtec Stealth má 42 naprogramovaných cyklů míchání, ze kterých můžete volit. Níže jsou uvedeny čtyři profily a související cykly míchání naprogramované v modelu Stealth. Univerzální profil Tlačítko 1: Malý mléčný koktejl Tlačítko 2: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 3: Malá Margarita/led Tlačítko 4: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil ovocný mléčný nápoj Tlačítko 1: Malý mléčný ovocný nápoj s čerstvým ovocem Tlačítko 2: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 3: Granita/střední mléčný koktejl 8

12 Tlačítko 4: Střední mléčný ovocný nápoj 3 Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil káva Tlačítko 1: Malá Margarita/led Tlačítko 2: Velké ledové Cappuccino Tlačítko 3: Malý ledový nápoj/mléčný koktejl Tlačítko 4: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 2 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil mléčný koktejl Tlačítko 1: Malý mléčný koktejl Tlačítko 2: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 3: Mléčný koktejl se zmrazeným ovocem Tlačítko 4: Velký mléčný koktejl 1 Tlačítko 5: Velký mléčný koktejl 2 Tlačítko 6: Velký mléčný koktejl 3 Když poprvé zapnete svůj mixér, aktivuje se jeho univerzální profil. (Chcete-li změnit aktivní profil, postupujte podle pokynů v kapitole ) Chcete-li použít jeden z cyklů míchání v profilu, postupujte podle kroků níže: Aktivujte automatický režim provozu stisknutím ikony režimu, takže se na ovládacím panelu zobrazí čísla 1 6 (viz obrázek 7). Displej LED bude signalizovat, který profil je nyní navolen. (Chcete-li aktivovat jiný profil, viz kapitola ) Stiskněte číslo ovládacího panelu, které odpovídá požadovanému cyklu míchání. Displej LED zobrazuje odpočítávaný čas (tj. sekundy, dokud cyklus neskončí). Včasné zastavení cyklu provedete stisknutím tlačítka. Je-li povolena funkce pozastavení cyklu (viz kapitola 5,4.7,3), lze cyklus pozastaven a pak obnovit. Chcete-li spustit a pak pozastavit cyklus míchání, stiskněte příslušné číslo cyklu míchání na ovládacím panelu; jakmile motor začne pracovat, ovládací panel zobrazí pouze číslo cyklu míchání, které odpovídá vybranému cyklu míchání. V okamžiku, kdy chcete cyklus pozastavit, stiskněte číslo cyklu míchání. Chcete-li cyklus znovu spustit, znovu stiskněte číslo cyklu. 9

13 Posunout (viditelné v režimu programování) Vybrat (viditelné v režimu programování) Napájení Zrušit/Konec Režim Ovládací posuvník Puls Tlačítka naprogramovaného cyklu 5.3 Ruční ovládání Obrázek7. Ovládací panel Stiskněte tlačítko a přepněte se z automatického režimu ovládání do ručního režimu. V ručním režimu ovládání jsou tlačítka čísel na ovládacím panelu nahrazena ovládací stupnicí posuvníku. S pomocí ovládací stupnice posuvníku můžete dosáhnout požadovaných otáček pouze stisknutím stupnice a posunutím prstu po ní. Mixér bude plynule pracovat 90 sekund. Chcete-li zapnout pulsy v ručním režimu obsluhy, stiskněte tlačítko ; dotyková obrazovka zobrazí "~Pulsy, Otáčky 7." Pak stiskněte a podržte tlačítko a spusťte režim pulsů. 5.4 Pokročilé programování a diagnostika Režim programování lze použít k provádění následujícího: Výběr profilu Změna naprogramovaných čísel cyklu Kontrola počtu cyklů míchání Kontrola diagnostického protokolu chyb Použití vlastního profilu navrženého pomocí online programovacího nástroje Blendtec Chcete-li aktivovat programovací režim, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Posuňte ikonu šipky a ikona výběru se zobrazí na ovládacím panelu, pak se na displeji LED zobrazí hlavní nabídka. Pomocí a se posuňte k požadované funkci a vyberte ji. Možnosti dostupné v hlavní nabídce jsou uvedeny níže (očíslované jsou zobrazeny v mixéru): 1. Profil (1.) Standardní profily 1. mléčný koktejl 2. Káva 3. Univerzální 4. Mléčný koktejl (2.) Vlastní profily 10

14 2. Cykly míchání (1.) Standardní cykly míchání 1. Malý ledový nápoj/mléčný koktejl 2. Granita/střední mléčný koktejl 3. Malý mléčný koktejl 4. Mléčný koktejl se zmrazeným ovocem 5. Malá Margarita/led Cappuccino 6. Malý mléčný ovocný nápoj s čerstvým ovocem 7. Střední mléčný ovocný nápoj 1 8. Velké ledové Cappuccino 9. Salsa 10. Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl sekund, otáčky sekund, otáčky sekund, otáčky 3 (2.) Vlastní cykly míchání 3. Počet cyklů 4. Počet diagnostiky 5. USB Flash disk (1.) Importovat profil (2.) Exportovat aktivní profil (3.) Exportovat počty 6. Nastavení (1.) Bezpečnostní režim skříně (2.) Pohotovostní režim displeje (3.) Pozastavit cyklus míchání (4.) Uzamčení posuvníku 7. Informace mixéru sekund, otáčky sekund, otáčky sekund, otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Šlehač 32. Ledová drť/mléčný koktejl 33. Střední mléčný ovocný nápoj zmrzlina 35. hustý džus 36. Polévka 37. Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Tlačítko vypnout 11

15 Poznámka: Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky z kterékoliv podnabídky, klepněte na tlačítko, dokud se nezobrazí obrazovka hlavní nabídky. 5,4.1 Výběr požadovaného profilu Chcete-li vybrat profil, postupujte podle kroků níže: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. První položka nabídky je Profily. Stiskněte tlačítko a vyberte tuto položku nabídky. Pak vyberte jeden ze standardních naprogramovaných profilů na přístroji a zvolte Standardní profily stisknutím. Chcete-li vybrat vlastní profil navržený online (viz Kapitola 5.4.5), stiskněte a posuňte se k nabídce Vlastní profily. Po výběru kategorie standardního nebo vlastního profilu stiskněte a posuňte se profily v kategorii, pak stisknutím vyberte požadovaný profil. Displej LED uvede seznam vybraného profilu a zobrazí dotaz Aktivovat tento profil? Stiskněte, čímž načtete do mixéru profil, nebo stiskněte a vraťte se do předchozí nabídky Tlačítka změny naprogramovaného cyklu Po načtení požadovaného profilu dokončete následující kroky a změňte jeden z cyklů míchání v profilu: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k druhé položce nabídky ( Cykly míchání ), pak stiskněte. Na následující obrazovce vyberte první a druhou možnost. První možnost ( Standardní cykly míchání ) uvádí cykly naprogramované v mixéru. Druhá možnost ( Vlastní cykly míchání ) uvádí vlastní cykly, které lze navrhovat online (viz Kapitola 5.4.5) a exportovat do mixéru. Stisknutím vyberte první nebo druhou možnost. Stiskněte a posuňte se k požadovanému cyklu, pak stiskněte. Displej LED vás pak vyzve k výběru, které číslo na ovládacím panelu chcete cyklu přiřadit. Stiskněte číslo a pak se dotkněte a naprogramujte tlačítko s vybraným cyklem. Po přizpůsobení tlačítka a návratu do provozního režimu bude název profilu doplněn hvězdičkou, která označuje, že jedno nebo několik číselných tlačítek bylo přiřazeno cyklům míchání, které nejsou výchozí cykly. Je-li po změně tlačítka cyklu načten jiný profil v mixéru a pak je načten předchozí profil, načte se tento profil s výchozími cykly, nikoliv s cykly přiřazenými prostřednictvím výše uvedených kroků. Chcete-li trvale změnit profil, postupujte takto: Exportujte revidovaný profil na disk USB a pak jej importujte do mixéru. Upravte profil pomocí nástroje umístěného na webu /program, a pak exportujte profil do mixéru (viz Kapitola 5.4.5). 12

16 Tento způsob můžete také použít k deaktivaci číselného tlačítka profilu: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k druhé položce nabídky ( Cykly míchání ), pak stiskněte. Na následující obrazovce vyberte první možnost ("Standardní cykly míchání"). Pak stiskněte a posuňte se k poslední položce v nabídce standardních cyklů míchání ( Tlačítko Disable (Vypnout) ) a stiskněte. Displej LED vás pak vyzve k výběru, které číslo na ovládacím panelu chcete cyklu vypnout. Stiskněte číslo a pak se dotkněte a vypněte vybrané tlačítko. Když se vrátíte do režimu automatického provozu, název profilu bude následován hvězdičkou označující, že jedno nebo několik čísel bylo deaktivováno. Kromě toho se deaktivovaná tlačítka nezobrazí na ovládacím panelu. Je-li po změně tlačítka cyklu načten jiný profil v mixéru a pak je načten předchozí profil, načte se tento profil se všemi čísly zapnutými. Chcete-li trvale vypnout číselné tlačítko pro profil, postupujte následujícím způsobem: Exportujte revidovaný profil na disk USB a pak jej importujte do mixéru. Vypněte číselné tlačítko pomocí nástroje umístěného na webu /commercial/program, a pak exportujte profil do mixéru (viz Kapitola 5.4.5) Kontrola počtu cyklů míchání Celkový počet cyklů spuštění, počet cyklů spuštění pro každé číslo ovládání, počet použití tlačítka pulsů a počet použití ovládacího posuvníku si můžete prohlédnout. Poznámka: Počet pulsů se týká nastavených pulsů. Například stisknutím 5krát v řadě se zaregistruje jako 1 puls. Stisknutím tlačítka, pak čísla cyklu a pak tlačítka se zaregistruje jako 2 pulsy.) Chcete-li si prohlédnout tato čísla, aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k třetí možnosti ("Počty cyklů"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a zobrazte počet cyklů v každé kategorii. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Kontrola diagnostického protokolu chyb Zaprotokolované diagnostické chyby mixéru si můžete prohlédnout. To provedete tak, že aktivujete režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 4 ("Počty diagnostiky"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se kategoriemi chyb a zobrazte, kolik chyb se v každé z nich vyskytlo. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. 13

17 5.4.5 Použití vlastních profilů a cyklů navržených pomocí online programovacího nástroje Blendtec Kromě použití profilů a cyklů naprogramovaných v mixérů si můžete vytvářet vlastní profily, které zahrnují aktuální cykly Blendtec nebo vlastní cykly, což vám umožní další přizpůsobení unikátním potřebám vaší společnosti. Pokyny pro jednoduché vytváření vlastních profilů a cyklů naleznete na webu Importování vlastních profilů a cyklů do mixéru Jakmile dokončíte postup podle online pokynů a přeneste soubor vlastního profilu do USB Flash disku, postupujte podle níže uvedených kroků a naimportujte soubor do mixéru: Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. Z nabídky USB Flash disku stiskněte a vyberte možnost 1 ( Importovat profil ). Stiskněte tlačítko, posouvejte se na disku Flash položkami a vyhledejte soubor vlastního profilu (standardní pojmenování stealth.bpf ). Poznámka: Položky označené symbolem + jsou složky; pokud je ve složce soubor vlastního profilu, stiskněte tlačítko, otevřete složku a zobrazte soubor ve složce.) Vyberte požadovaný soubor stisknutím. Displej LED se pak dotáže, zda chcete importovat vybraný soubor. Stiskněte a spusťte proces importu. Po naimportování souboru bude profil v něm uložený automaticky načten jako aktivní profil mixéru. Odpojte disk USB z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku Použití funkce zabezpečení mixéru Při vytváření nebo modifikování profilu prostřednictvím webu commercial/program je jednou z možností mixér zabezpečit. Pokud tuto možnost vyberete, jakmile stáhnete profil na disk USB a pak jej naimportujete do mixéru, některé z pokročilých funkcí programování budou deaktivovány. Zabezpečený profil bude v mixéru aktivní, jiný profil nelze aktivovat a nový profil nelze do mixéru naimportovat (pokud nebyl vytvořen pomocí vašeho online účtu). Kromě toho nelze změnit cykly v profilu mixéru a nelze také modifikovat nastavení zajištění skříně mixéru, pohotovostní čas a pauzy cyklu míchání. Chcete-li tyto funkce odblokovat, postupujte následujícím způsobem: Přihlaste se ke svému účtu Upravte zabezpečený profil, vyberte možnost vypnutí zabezpečeného režimu mixéru nebo vytvořte nový profil s vypnutým zabezpečeným režimem mixéru. Importujte profil na disk USB a pak postupujte podle pokynů v Kapitole a naimportujte soubor do mixéru. 14

18 5.4.6 Exportování profilů a statistika mixéru Profily a statistiku mixéru (například počty cyklů, chyby, nastavení a verze firmwaru) můžete také vyexportovat na disk USB Flash. Po exportování profilů na disk USB je můžete přenést na web Přenesením profilů na web programování Blendtex k nim lze přistupovat z jiných míst, což může například činit také personál společnosti. Tyto jednotlivci pak mohou profily exportovat na disky USB a importovat je do mixéru Stealth v jiných místech. Exportování statistiky mixéru je způsob, jak uložit diagnostické informace, které použije zákaznická služba společnosti Blendtec a odborníci na opravu, pokud dojde k problémům s mixérem Exportování a přenos profilů Chcete-li exportovat profily a přenést je na web programování společnosti Blendtec, postupujte následujícím způsobem: Ujistěte se, že exportovaný profil je v mixéru aktivní. Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. V nabídce disku USB Flash stiskněte a přesuňte se k možnosti 2 ( Exportovat aktivní profil ), pak stiskněte tlačítko a vyberte možnost. Pokud disk USB Flash již obsahuje exportovaný soubor sth-prof.bpf (protože na disk USB Flash již profil byl někdy exportován), dotáže se displej LED, zda chcete exportovat aktivní profil na disk USB Flash a přepsat aktuální soubor sth-prof.bpf na něm umístěný. Pokud chcete soubor na disku USB Flash přepsat, stiskněte a spusťte proces exportování. Pokud soubor na disku USB Flash přepsat nechcete, stiskněte tlačítko. Pokud disk USB Flash exportovaný soubor sth-prof.bpf neobsahuje, dotáže se displej LED, zda chcete exportovat aktivní profil na disk USB Flash. Stiskněte a spusťte proces exportu. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. Po dokončení exportu odpojte disk USB Flash z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku. Připojte disk USB Flash do portu USB počítače a navštivte web commercial/program. Postupujte podle pokynů na webu a přeneste profil na web Exportování statistiky mixéru Exportování statistiky mixéru na disk USB provedete následujícím postupem: Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. 15

19 Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. V nabídce disku USB Flash stiskněte a přesuňte se k možnosti 3 ( Exportovat počty ), pak stiskněte tlačítko a vyberte možnost. Displej LED se pak dotáže, zda chcete exportovat počty do souboru sth-cnts.csv. Stiskněte a spusťte proces exportu. Po dokončení exportu odpojte disk USB Flash z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku Nastavení mixéru: Bezpečnostní režim skříně, pohotovostní čas, pozastavení cyklu míchání a uzamčení posuvníku Máte také možnost změnit různá nastavení mixéru, včetně zapnutí a vypnutí bezpečnostní funkce skříně, změny času před přepnutím mixéru do pohotovostního režimu a zapnutí a vypnutí funkce pozastavení cyklu míchání. Tyto funkce jsou popsány níže Bezpečnostní režim skříně Funkce bezpečnostního režimu skříně vás vyzve k uzavření víka hlukové skříně během činnosti motoru. Když je bezpečnostní režim skříně zapnutý, stisknete-li tlačítko ovládacího panelu a spustíte chod motoru a víko hlukové skříně nebude uzavřeno, displej LED zobrazí hlášení "Víko je otevřeno. Spustit mixér? Uzavřete víko a spusťte chod motoru; nebo spusťte mixér s otevřeným víkem stisknutím. Když spustíte chod motoru s uzavřeným víkem hlukové skříně a zvednete víko během chodu motoru, zastaví se. Zapnutí nebo vypnutí funkce bezpečnostního režimu skříně provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Vyberte možnost 1 ( Bezpečnostní režim skříně ) stisknutím. Stiskněte tlačítko a přepněte se mezi zapnutím a vypnutím funkce bezpečnostního režimu skříně. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Pohotovostní čas displeje Můžete změnit čas před přepnutím mixéru do pohotovostního režimu (15 minut, 1 hodina, 6 hodin nebo 12 hodin). Chcete-li vybrat nový pohotovostní čas, postupujte následujícím způsobem: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. 16

20 Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 2 ("Pohotovostní čas displeje"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k požadovanému pohotovostnímu času. Stiskněte tlačítko a vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Pozastavení cyklu míchání Funkce pozastavení cyklu míchání umožňuje začít cyklus míchání v automatickém režimu, pozastavit cyklus (tj. přidat další ingredience) a pak pokračovat v cyklu v čas a s otáčkami, při kterých byl cyklus pozastaven. Pokud například začnete cyklus míchání malého mléčného koktejlu a pak cyklus pozastavíte se zbývajícími 30 sekundami cyklu, po obnovení cyklu se tento restartuje se zbývajícími 30 sekundami a s odpovídajícími otáčkami míchání. Pokud je deaktivována funkce pozastavení cyklu míchání, nelze samotný cyklus pozastavit; lze jej pouze úplně zastavit (stisknutím ). Zapnutí nebo vypnutí funkce pozastavení cyklu míchání provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 3 ("Pozastavení cyklu míchání"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a přepněte mezi zapnutím a vypnutím funkce pozastavení cyklu míchání. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Uzamčení posuvníku Funkce uzamčení posuvníku umožňuje vypnout ruční obsluhu (například posuvník na ovládacím panelu). Když je tato funkce zapnuta, lze k obsluze mixéru použít jedině profily v něm uložené. Zapnutí nebo vypnutí této funkce provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 3 ("Uzamčení posuvníku"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a přepněte mezi zapnutím a vypnutím funkce uzamčení posuvníku. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. Kapitola 6: Odstraňování poruch V následující části naleznete pokyny pro odstraňování poruch přístroje Stealth. Pokud níže uvedené pokyny neumožní vyřešení vašeho problému, měli byste kontaktovat zákaznický servis společnosti Blendtec na čísle BLENDTEC (zákazníci z USA) a nebo kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec (zákazníci v zahraničí).

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více