blendtec.com/commercial

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "blendtec.com/commercial"

Transkript

1 blendtec.com/commercial Stealth Návod Owner s k obsluze Manual

2

3 Obsah Kapitola 1: Důležitá bezpečnostní opatření 1 Kapitola 2: Přehled součástí 3 Kapitola 3: Rozbalení 5 Kapitola 4: Instalace 6 Kapitola 5: Obsluha 8 Kapitola 6: Odstraňování poruch 17 Kapitola 7: Čištění 19 Kapitola 8: Záruka a servis 21 Dodatek: Šablona otvoru pracovní desky 24

4 Kapitola 1: Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím přístroje Blendtec Stealth si důkladně přečtěte všechny pokyny. 1.1 Bezpečnostní certifikace Mixér Stealth a jeho příslušenství jsou certifikovány podle normy ETL UL (ANSI/UL 763), Vydání: a podle normy CSA C22.2 č. 195, Vydání: 1987/03/ Certifikace zdravotní nezávadnosti Mixér Stealth a příslušenství jsou certifikovány společností NSF International. 1.3 Vyhněte se kontaktu s pohyblivými součástmi Udržujte ruce, vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých dílů. Během provozu udržujte všechno nádobí mimo dosah násadky pohonu a nože mixéru. Nikdy nevkládejte ruce do nádoby mixéru ani nepřidávejte přísady rukou, když je nádoba posazena na základně. Nikdy nenasazujte nádobu na spojku pohonu, pokud se motor otáčí. Nekývejte mixérem, pokud je v provozu. Udržujte nádobu mixéru ve vzpřímené poloze, dokud není mixování dokončeno. Dodržování těchto opatření zabrání zranění nebo poškození mixéru. 1.4 Bezpečnost napájecího kabelu Nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem, aby se předešlo riziku. Nenechávejte přívodní kabel viset přes roh pracovní desky. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Mixér odpojujte před sejmutím hlukového krytu, změnou umístění mixéru nebo při čištění. 1.5 Zástrčka napájecího kabelu Zajistěte, aby elektrická zásuvka, která mixér napájí, byla vždy přístupná. 1.6 Bezpečnost elektrického obvodu Nepoužívejte žádné jiné elektrické zařízení v témže obvodu. To představuje riziko přetížení okruhu a poškození elektroniky mixéru nebo přerušení ochrany okruhu. 1.7 Poškození vodou a zneužití Je důležité zabránit pronikání kapalin do základny motoru. Základna motoru byla navržena tak, aby bránila pronikání kapalin. V některých případech rozsáhlého rozlité kapalin nebo nedostatečném čištění (viz kapitola 7) je možné, aby kapaliny pronikly do skříně motoru. Proto je důležité rychle vyčistit veškerou rozlitou kapalinu na motoru, okolo počítadla a pod základnou hlukové skříně (je-li použita). Pokud tak neučiníte, může to způsobit proniknutí kapalin do motoru jeho předčasnou poruchu. Tato příčina poruchy je považována za zneužití a není kryta zárukou. 1

5 1.8 Nůž mixéru Nůž mixéru je ostrý manipulujte s ním opatrně. 1.9 Materiály nevhodné pro použití v nádobě mixéru Nikdy do nádoby mixéru nevkládejte žádné kovové součásti (například příbory), kameny nebo jiné tvrdé materiály. Takové materiály mohou způsobit zranění a poškození. Poškození způsobená takovýmito předměty nejsou kryty zárukou Použití víka mixéru Aby nedocházelo k odlétávání míchaných přísad z nádoby a znečišťování, vždy zajistěte víko na nádobě před započetím míchání Přídavná zařízení nevyráběná společností Blendtec Nikdy neprovozujte přístroj s jinými přídavnými zařízeními, než od společnosti Blendtec. Použití neschválených přídavných zařízení zneplatňuje záruku a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění Upozornění před dotykem s kovovou základnou po delším použití Kovová základna mixéru může být po několika cyklech horká. Po intenzivním použití se nedotýkejte základny Čištění základny motoru Nikdy nečistěte základnu motoru proudem vody, ani ji neponořujte do vody. To by znamenalo neplatnost záruky Údržba a seřízení motoru Motor mixéru neobsahuje žádné uživatelem nastavitelné nebo opravitelné části. Veškerý servis a nastavení musí provádět kvalifikovaný servisní agent Blendtec. Demontáž krytu základny motoru nebo pokus opravit mixér zneplatní záruku Porucha a poškození přístroje Pokud dojde k poškození přístroje, přestaňte zařízení používat. Kontaktujte zákaznický servis společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci by měli kontaktovat kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec). Pokud mixér upadne nebo je jinak poškozen, ihned svěřte mixér zákaznickému servisu společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci by měli kontaktovat kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec) k přezkoušení, opravě, elektrickému nebo mechanickému nastavení nebo případné výměně. Uchovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.. 2

6 Kapitola 2: Přehled součástí 2.1 Základna motoru mixéru Ovládací panel Kapacitní dotykové rozhraní LED s intuitivními ikonami ovládání a informačním displejem. Spojka pohonu Přímá spojka s hřídelem nože nádoby. Na spojku je poskytována celoživotní záruka. Skříň motoru Obsahuje všechny součástí a optimalizuje hlučnost a proudění vzduchu pro zajištění studenějšího a tiššího chodu. Nikdy nesnímejte skříň motoru. Port USB Připojuje paměťové zařízení pro rychlé a snadné programování. Motor mixéru Obsahuje soustrojí pohánějící mixér, včetně elektromotoru a převodů. Obrázek 1. Základna motoru 2.2 Ovládací panel Podsvětlený, kapacitní dotykový ovládací panel je vybaven intuitivním, jednoduše ovladatelným rozhraním a ovladači pro jemné nastavení míchání. Posunout (viditelné v režimu programování) Vybrat (viditelné v režimu programování) Napájení Zrušit/Konec Režim Ovládací posuvník Puls Tlačítka naprogramovaného cyklu Obrázek 2. Ovládací panel 3

7 2.3 Sestava nádoby mixéru Víko Umožňuje snadnou manipulaci a rychlé odstranění pro vysokorychlostní činnost. Nádoba Zhotovena z bezpečného, trvanlivého, kopolyesteru Eastman Tritan bez obsahu BPApro zajištění maximálního výkonu, bezpečnosti a viditelnosti. Sestav nože Z nerezové oceli, navržený pro rychlé a konzistentní míchání. Obrázek 3. Sestava nádoby mixéru 2.4 Hlukový kryt Hlukový kryt byl navržen tak, aby snižoval hlučnost mixéru a zajistil při práci jeho co nejtišší chod. Obrázek 4. Hlukový kryt 2.5 Technické údaje napájení Přístroj Blendtec Stealth má následující technické údaje napájení. Model (110/120 V) A Watty Stealth nad pracovní deskou (CQB) Stealth v pracovní desce (IQB) Mixéry Blendtec 110/120 V musí být chráněny vyhrazeným jističem 20 A nebo pojistkou. 4

8 Model (220/240 V) A Watty Stealth nad pracovní deskou (CQB) Stealth v pracovní desce (IQB) Mixéry Blendtec 220/240 V musí být chráněny vyhrazeným jističem 10 A nebo pojistkou. Kapitola 3: Rozbalení 3.1 Položky v balení V balení byste měli najít tyto položky: Základna mixéru Stealth Nádoba mixéru s víkem Hluková skříň 3.2 Rozbalení mixéru Vyjměte z kartónového obalu základnu mixéru, součásti hlukové skříně a víko. Rozviňte napájecí kabel. Zkontrolujte a případně odstraňte veškerý obalový materiál, který blokuje větrací otvory v základně. Zkontrolujte všechny části a ujistěte se, že nedošlo k jejich poškození během přepravy. Pokud došlo k nějakému poškození, ihned kontaktujte zákaznický servis společnosti Blendtec na čísle BLENDTEC (zákazníci v USA) nebo některého z kvalifikovaných servisních zástupců společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci). Poznámka: Uložte veškeré součásti obalu pro budoucí skladování nebo přepravu. 3.3 Zapsání sériového čísla a data doručení Do níže uvedeného místa si zapište sériové číslo základny mixéru a datum zakoupení. Sériové číslo mixéru: Datum koupě: Tyto informace použijte vždy, když budete kontaktovat společnost Blendtec nebo kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec. 5

9 Kapitola 4: Instalace 4.1 Instalace nad pracovní deskou Zvolte umístění mixéru, které se nachází v blízkosti elektrické zásuvky. Zvažte také umístění přísad, jak daleko chcete mít mixér od zásobníku a dostupný prostor pracovní desky. Umístěte mixér na pracovní desku na takové místo, kde může být chladicí vzduch nasáván po stranách a unikat na zadní straně mixéru. Zkontrolujte, zda je nad přístrojem a okolo něj dostatek prostoru pro pohyb hlukové skříně (rozměry, viz Obrázek 5). Připojte jednotku do zásuvky s odpovídající elektrickou ochranou. Obrázek 5. Rozměry mixéru 4.2 Příprava na instalaci do pracovní desky Poznámka: Přístroj Blendtec Stealth můžete umístit na stejné místo, jako předchozí mixér Blendtec v desce stolu. Zapamatujte si správné rozestupy hlukové skříně (rozměry, viz Obrázek 5). Identifikujte požadované umístění mixéru. Zvažte také umístění přísad, jak daleko chcete mít mixér od zásobníku a dostupný prostor pracovní desky. Zajistěte, aby byla volně přístupná elektrická zásuvka. Zkontrolujte, zda umístění splňuje všechny rozměrové požadavky (viz Obrázky 5 a 6). 6

10 Maximální tloušťka 3/4 Minimální vůle 3 Pracovní deska nesmí být silnější než ¾" (19 mm). Silnější pracovní deska bude bránit ventilaci motoru. Pokud budete instalovat více než jeden mixér, ponechte rozestupy 14" 16" ( mm) mezi středy mixéru. Obrázek 6. Vůle v pracovní desce Pokud instalujete hlukovou skříň, ponechte vůli minimálně 5½" (140 mm) od skříně ke stěně a 26" (660 mm) od pracovní desky ke skříňkám nad ní. Zkontrolujte, zda skříňky nad deskou umožňují volné proudění vzduchu. Mixér nasává okolní vzduch do větracích otvorů umístěných na horní straně motoru a pak odvádí horký vzduch skrze větrací otvory na dolní straně motoru. Je důležité, aby okolo motoru mohlo proudit dostatečné množství chladicího vzduchu. Od pracovní desky k dolní straně skříňky nad ní musí být minimální prostor 6½" (165 mm), a dále musí zbýt minimální prostor 3" (76 mm) mezi dolní stranou motoru a dolní policí. Skříňka nesmí být uzavřená; musí umožňovat volné proudění vzduchu z vnější strany dovnitř prostoru skříně. Plastové pytlíky, misky atd. by neměly být skladovány blíže než 3" (76 mm) do dolní strany motoru. Vyřízněte otvor v pracovní desce o šířce 4³/8" (111 mm) a délce 5 7 /8" (149 mm) (viz šablona otvoru pracovní desky v příloze). Zajistěte, aby strany 4³/8" byly rovnoběžně s obsluhou přístroje. Poznámka: Před řezáním opakovaně zkontrolujte, zda jsou veškeré rozměry prostorových požadavků správné. 7

11 4.3 Montáž do pracovní desky Protáhněte elektrický kabel skrze otvor v pracovní desce. Opatrně umístěte jednotku mixéru do otvoru. Zkontrolujte, zda je košík řádně utěsněn, zda leží naplocho na povrchu pracovní desky a není skřípnut tělesem. Připojte jednotku do zásuvky s odpovídající elektrickou ochranou. Kapitola 5: Obsluha Poznámka: Aktualizace informacím uvedených v této kapitole naleznete v com/commercial/products/stealth_blender. 5.1 Přehled obsluhy Stiskněte ikonu napájení a zapněte mixér. Zvedněte víko hlukové skříně. Umístěte nádobu mixéru a základnu motoru a zkontrolujte, zda je nádoba řádně usazena a víko zajištěno. Uzavřete víko hlukové skříně. Na ovládacím panelu stiskněte číslo požadovaného cyklu, ikonu pulsu nebo požadované místo na ovládací stupnici posuvníku. Stiskněte ikonu Zrušit/Konec a zastavte tak cyklus míchání nebo ruční provoz předtím, než uplyne naprogramovaný čas. 5.2 AUTOMATICKÝ CYKLUS OBSLUHY Pokud není uvedeno jinak, mixér Blendtec je naprogramován na několik profilů míchání, které obsahují různé cykly podle vašich potřeb. Společnost Blendtec je průkopníkem programovaných cyklů míchání a pomáhá uživatelům dosáhnout konzistentního míchání s minimem školení a zkoušek formou pokusů a omylů. Model Blendtec Stealth má 42 naprogramovaných cyklů míchání, ze kterých můžete volit. Níže jsou uvedeny čtyři profily a související cykly míchání naprogramované v modelu Stealth. Univerzální profil Tlačítko 1: Malý mléčný koktejl Tlačítko 2: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 3: Malá Margarita/led Tlačítko 4: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil ovocný mléčný nápoj Tlačítko 1: Malý mléčný ovocný nápoj s čerstvým ovocem Tlačítko 2: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 3: Granita/střední mléčný koktejl 8

12 Tlačítko 4: Střední mléčný ovocný nápoj 3 Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil káva Tlačítko 1: Malá Margarita/led Tlačítko 2: Velké ledové Cappuccino Tlačítko 3: Malý ledový nápoj/mléčný koktejl Tlačítko 4: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 2 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil mléčný koktejl Tlačítko 1: Malý mléčný koktejl Tlačítko 2: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 3: Mléčný koktejl se zmrazeným ovocem Tlačítko 4: Velký mléčný koktejl 1 Tlačítko 5: Velký mléčný koktejl 2 Tlačítko 6: Velký mléčný koktejl 3 Když poprvé zapnete svůj mixér, aktivuje se jeho univerzální profil. (Chcete-li změnit aktivní profil, postupujte podle pokynů v kapitole ) Chcete-li použít jeden z cyklů míchání v profilu, postupujte podle kroků níže: Aktivujte automatický režim provozu stisknutím ikony režimu, takže se na ovládacím panelu zobrazí čísla 1 6 (viz obrázek 7). Displej LED bude signalizovat, který profil je nyní navolen. (Chcete-li aktivovat jiný profil, viz kapitola ) Stiskněte číslo ovládacího panelu, které odpovídá požadovanému cyklu míchání. Displej LED zobrazuje odpočítávaný čas (tj. sekundy, dokud cyklus neskončí). Včasné zastavení cyklu provedete stisknutím tlačítka. Je-li povolena funkce pozastavení cyklu (viz kapitola 5,4.7,3), lze cyklus pozastaven a pak obnovit. Chcete-li spustit a pak pozastavit cyklus míchání, stiskněte příslušné číslo cyklu míchání na ovládacím panelu; jakmile motor začne pracovat, ovládací panel zobrazí pouze číslo cyklu míchání, které odpovídá vybranému cyklu míchání. V okamžiku, kdy chcete cyklus pozastavit, stiskněte číslo cyklu míchání. Chcete-li cyklus znovu spustit, znovu stiskněte číslo cyklu. 9

13 Posunout (viditelné v režimu programování) Vybrat (viditelné v režimu programování) Napájení Zrušit/Konec Režim Ovládací posuvník Puls Tlačítka naprogramovaného cyklu 5.3 Ruční ovládání Obrázek7. Ovládací panel Stiskněte tlačítko a přepněte se z automatického režimu ovládání do ručního režimu. V ručním režimu ovládání jsou tlačítka čísel na ovládacím panelu nahrazena ovládací stupnicí posuvníku. S pomocí ovládací stupnice posuvníku můžete dosáhnout požadovaných otáček pouze stisknutím stupnice a posunutím prstu po ní. Mixér bude plynule pracovat 90 sekund. Chcete-li zapnout pulsy v ručním režimu obsluhy, stiskněte tlačítko ; dotyková obrazovka zobrazí "~Pulsy, Otáčky 7." Pak stiskněte a podržte tlačítko a spusťte režim pulsů. 5.4 Pokročilé programování a diagnostika Režim programování lze použít k provádění následujícího: Výběr profilu Změna naprogramovaných čísel cyklu Kontrola počtu cyklů míchání Kontrola diagnostického protokolu chyb Použití vlastního profilu navrženého pomocí online programovacího nástroje Blendtec Chcete-li aktivovat programovací režim, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Posuňte ikonu šipky a ikona výběru se zobrazí na ovládacím panelu, pak se na displeji LED zobrazí hlavní nabídka. Pomocí a se posuňte k požadované funkci a vyberte ji. Možnosti dostupné v hlavní nabídce jsou uvedeny níže (očíslované jsou zobrazeny v mixéru): 1. Profil (1.) Standardní profily 1. mléčný koktejl 2. Káva 3. Univerzální 4. Mléčný koktejl (2.) Vlastní profily 10

14 2. Cykly míchání (1.) Standardní cykly míchání 1. Malý ledový nápoj/mléčný koktejl 2. Granita/střední mléčný koktejl 3. Malý mléčný koktejl 4. Mléčný koktejl se zmrazeným ovocem 5. Malá Margarita/led Cappuccino 6. Malý mléčný ovocný nápoj s čerstvým ovocem 7. Střední mléčný ovocný nápoj 1 8. Velké ledové Cappuccino 9. Salsa 10. Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl sekund, otáčky sekund, otáčky sekund, otáčky 3 (2.) Vlastní cykly míchání 3. Počet cyklů 4. Počet diagnostiky 5. USB Flash disk (1.) Importovat profil (2.) Exportovat aktivní profil (3.) Exportovat počty 6. Nastavení (1.) Bezpečnostní režim skříně (2.) Pohotovostní režim displeje (3.) Pozastavit cyklus míchání (4.) Uzamčení posuvníku 7. Informace mixéru sekund, otáčky sekund, otáčky sekund, otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Šlehač 32. Ledová drť/mléčný koktejl 33. Střední mléčný ovocný nápoj zmrzlina 35. hustý džus 36. Polévka 37. Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Tlačítko vypnout 11

15 Poznámka: Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky z kterékoliv podnabídky, klepněte na tlačítko, dokud se nezobrazí obrazovka hlavní nabídky. 5,4.1 Výběr požadovaného profilu Chcete-li vybrat profil, postupujte podle kroků níže: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. První položka nabídky je Profily. Stiskněte tlačítko a vyberte tuto položku nabídky. Pak vyberte jeden ze standardních naprogramovaných profilů na přístroji a zvolte Standardní profily stisknutím. Chcete-li vybrat vlastní profil navržený online (viz Kapitola 5.4.5), stiskněte a posuňte se k nabídce Vlastní profily. Po výběru kategorie standardního nebo vlastního profilu stiskněte a posuňte se profily v kategorii, pak stisknutím vyberte požadovaný profil. Displej LED uvede seznam vybraného profilu a zobrazí dotaz Aktivovat tento profil? Stiskněte, čímž načtete do mixéru profil, nebo stiskněte a vraťte se do předchozí nabídky Tlačítka změny naprogramovaného cyklu Po načtení požadovaného profilu dokončete následující kroky a změňte jeden z cyklů míchání v profilu: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k druhé položce nabídky ( Cykly míchání ), pak stiskněte. Na následující obrazovce vyberte první a druhou možnost. První možnost ( Standardní cykly míchání ) uvádí cykly naprogramované v mixéru. Druhá možnost ( Vlastní cykly míchání ) uvádí vlastní cykly, které lze navrhovat online (viz Kapitola 5.4.5) a exportovat do mixéru. Stisknutím vyberte první nebo druhou možnost. Stiskněte a posuňte se k požadovanému cyklu, pak stiskněte. Displej LED vás pak vyzve k výběru, které číslo na ovládacím panelu chcete cyklu přiřadit. Stiskněte číslo a pak se dotkněte a naprogramujte tlačítko s vybraným cyklem. Po přizpůsobení tlačítka a návratu do provozního režimu bude název profilu doplněn hvězdičkou, která označuje, že jedno nebo několik číselných tlačítek bylo přiřazeno cyklům míchání, které nejsou výchozí cykly. Je-li po změně tlačítka cyklu načten jiný profil v mixéru a pak je načten předchozí profil, načte se tento profil s výchozími cykly, nikoliv s cykly přiřazenými prostřednictvím výše uvedených kroků. Chcete-li trvale změnit profil, postupujte takto: Exportujte revidovaný profil na disk USB a pak jej importujte do mixéru. Upravte profil pomocí nástroje umístěného na webu /program, a pak exportujte profil do mixéru (viz Kapitola 5.4.5). 12

16 Tento způsob můžete také použít k deaktivaci číselného tlačítka profilu: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k druhé položce nabídky ( Cykly míchání ), pak stiskněte. Na následující obrazovce vyberte první možnost ("Standardní cykly míchání"). Pak stiskněte a posuňte se k poslední položce v nabídce standardních cyklů míchání ( Tlačítko Disable (Vypnout) ) a stiskněte. Displej LED vás pak vyzve k výběru, které číslo na ovládacím panelu chcete cyklu vypnout. Stiskněte číslo a pak se dotkněte a vypněte vybrané tlačítko. Když se vrátíte do režimu automatického provozu, název profilu bude následován hvězdičkou označující, že jedno nebo několik čísel bylo deaktivováno. Kromě toho se deaktivovaná tlačítka nezobrazí na ovládacím panelu. Je-li po změně tlačítka cyklu načten jiný profil v mixéru a pak je načten předchozí profil, načte se tento profil se všemi čísly zapnutými. Chcete-li trvale vypnout číselné tlačítko pro profil, postupujte následujícím způsobem: Exportujte revidovaný profil na disk USB a pak jej importujte do mixéru. Vypněte číselné tlačítko pomocí nástroje umístěného na webu /commercial/program, a pak exportujte profil do mixéru (viz Kapitola 5.4.5) Kontrola počtu cyklů míchání Celkový počet cyklů spuštění, počet cyklů spuštění pro každé číslo ovládání, počet použití tlačítka pulsů a počet použití ovládacího posuvníku si můžete prohlédnout. Poznámka: Počet pulsů se týká nastavených pulsů. Například stisknutím 5krát v řadě se zaregistruje jako 1 puls. Stisknutím tlačítka, pak čísla cyklu a pak tlačítka se zaregistruje jako 2 pulsy.) Chcete-li si prohlédnout tato čísla, aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k třetí možnosti ("Počty cyklů"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a zobrazte počet cyklů v každé kategorii. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Kontrola diagnostického protokolu chyb Zaprotokolované diagnostické chyby mixéru si můžete prohlédnout. To provedete tak, že aktivujete režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 4 ("Počty diagnostiky"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se kategoriemi chyb a zobrazte, kolik chyb se v každé z nich vyskytlo. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. 13

17 5.4.5 Použití vlastních profilů a cyklů navržených pomocí online programovacího nástroje Blendtec Kromě použití profilů a cyklů naprogramovaných v mixérů si můžete vytvářet vlastní profily, které zahrnují aktuální cykly Blendtec nebo vlastní cykly, což vám umožní další přizpůsobení unikátním potřebám vaší společnosti. Pokyny pro jednoduché vytváření vlastních profilů a cyklů naleznete na webu Importování vlastních profilů a cyklů do mixéru Jakmile dokončíte postup podle online pokynů a přeneste soubor vlastního profilu do USB Flash disku, postupujte podle níže uvedených kroků a naimportujte soubor do mixéru: Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. Z nabídky USB Flash disku stiskněte a vyberte možnost 1 ( Importovat profil ). Stiskněte tlačítko, posouvejte se na disku Flash položkami a vyhledejte soubor vlastního profilu (standardní pojmenování stealth.bpf ). Poznámka: Položky označené symbolem + jsou složky; pokud je ve složce soubor vlastního profilu, stiskněte tlačítko, otevřete složku a zobrazte soubor ve složce.) Vyberte požadovaný soubor stisknutím. Displej LED se pak dotáže, zda chcete importovat vybraný soubor. Stiskněte a spusťte proces importu. Po naimportování souboru bude profil v něm uložený automaticky načten jako aktivní profil mixéru. Odpojte disk USB z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku Použití funkce zabezpečení mixéru Při vytváření nebo modifikování profilu prostřednictvím webu commercial/program je jednou z možností mixér zabezpečit. Pokud tuto možnost vyberete, jakmile stáhnete profil na disk USB a pak jej naimportujete do mixéru, některé z pokročilých funkcí programování budou deaktivovány. Zabezpečený profil bude v mixéru aktivní, jiný profil nelze aktivovat a nový profil nelze do mixéru naimportovat (pokud nebyl vytvořen pomocí vašeho online účtu). Kromě toho nelze změnit cykly v profilu mixéru a nelze také modifikovat nastavení zajištění skříně mixéru, pohotovostní čas a pauzy cyklu míchání. Chcete-li tyto funkce odblokovat, postupujte následujícím způsobem: Přihlaste se ke svému účtu Upravte zabezpečený profil, vyberte možnost vypnutí zabezpečeného režimu mixéru nebo vytvořte nový profil s vypnutým zabezpečeným režimem mixéru. Importujte profil na disk USB a pak postupujte podle pokynů v Kapitole a naimportujte soubor do mixéru. 14

18 5.4.6 Exportování profilů a statistika mixéru Profily a statistiku mixéru (například počty cyklů, chyby, nastavení a verze firmwaru) můžete také vyexportovat na disk USB Flash. Po exportování profilů na disk USB je můžete přenést na web Přenesením profilů na web programování Blendtex k nim lze přistupovat z jiných míst, což může například činit také personál společnosti. Tyto jednotlivci pak mohou profily exportovat na disky USB a importovat je do mixéru Stealth v jiných místech. Exportování statistiky mixéru je způsob, jak uložit diagnostické informace, které použije zákaznická služba společnosti Blendtec a odborníci na opravu, pokud dojde k problémům s mixérem Exportování a přenos profilů Chcete-li exportovat profily a přenést je na web programování společnosti Blendtec, postupujte následujícím způsobem: Ujistěte se, že exportovaný profil je v mixéru aktivní. Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. V nabídce disku USB Flash stiskněte a přesuňte se k možnosti 2 ( Exportovat aktivní profil ), pak stiskněte tlačítko a vyberte možnost. Pokud disk USB Flash již obsahuje exportovaný soubor sth-prof.bpf (protože na disk USB Flash již profil byl někdy exportován), dotáže se displej LED, zda chcete exportovat aktivní profil na disk USB Flash a přepsat aktuální soubor sth-prof.bpf na něm umístěný. Pokud chcete soubor na disku USB Flash přepsat, stiskněte a spusťte proces exportování. Pokud soubor na disku USB Flash přepsat nechcete, stiskněte tlačítko. Pokud disk USB Flash exportovaný soubor sth-prof.bpf neobsahuje, dotáže se displej LED, zda chcete exportovat aktivní profil na disk USB Flash. Stiskněte a spusťte proces exportu. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. Po dokončení exportu odpojte disk USB Flash z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku. Připojte disk USB Flash do portu USB počítače a navštivte web commercial/program. Postupujte podle pokynů na webu a přeneste profil na web Exportování statistiky mixéru Exportování statistiky mixéru na disk USB provedete následujícím postupem: Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. 15

19 Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. V nabídce disku USB Flash stiskněte a přesuňte se k možnosti 3 ( Exportovat počty ), pak stiskněte tlačítko a vyberte možnost. Displej LED se pak dotáže, zda chcete exportovat počty do souboru sth-cnts.csv. Stiskněte a spusťte proces exportu. Po dokončení exportu odpojte disk USB Flash z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku Nastavení mixéru: Bezpečnostní režim skříně, pohotovostní čas, pozastavení cyklu míchání a uzamčení posuvníku Máte také možnost změnit různá nastavení mixéru, včetně zapnutí a vypnutí bezpečnostní funkce skříně, změny času před přepnutím mixéru do pohotovostního režimu a zapnutí a vypnutí funkce pozastavení cyklu míchání. Tyto funkce jsou popsány níže Bezpečnostní režim skříně Funkce bezpečnostního režimu skříně vás vyzve k uzavření víka hlukové skříně během činnosti motoru. Když je bezpečnostní režim skříně zapnutý, stisknete-li tlačítko ovládacího panelu a spustíte chod motoru a víko hlukové skříně nebude uzavřeno, displej LED zobrazí hlášení "Víko je otevřeno. Spustit mixér? Uzavřete víko a spusťte chod motoru; nebo spusťte mixér s otevřeným víkem stisknutím. Když spustíte chod motoru s uzavřeným víkem hlukové skříně a zvednete víko během chodu motoru, zastaví se. Zapnutí nebo vypnutí funkce bezpečnostního režimu skříně provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Vyberte možnost 1 ( Bezpečnostní režim skříně ) stisknutím. Stiskněte tlačítko a přepněte se mezi zapnutím a vypnutím funkce bezpečnostního režimu skříně. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Pohotovostní čas displeje Můžete změnit čas před přepnutím mixéru do pohotovostního režimu (15 minut, 1 hodina, 6 hodin nebo 12 hodin). Chcete-li vybrat nový pohotovostní čas, postupujte následujícím způsobem: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. 16

20 Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 2 ("Pohotovostní čas displeje"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k požadovanému pohotovostnímu času. Stiskněte tlačítko a vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Pozastavení cyklu míchání Funkce pozastavení cyklu míchání umožňuje začít cyklus míchání v automatickém režimu, pozastavit cyklus (tj. přidat další ingredience) a pak pokračovat v cyklu v čas a s otáčkami, při kterých byl cyklus pozastaven. Pokud například začnete cyklus míchání malého mléčného koktejlu a pak cyklus pozastavíte se zbývajícími 30 sekundami cyklu, po obnovení cyklu se tento restartuje se zbývajícími 30 sekundami a s odpovídajícími otáčkami míchání. Pokud je deaktivována funkce pozastavení cyklu míchání, nelze samotný cyklus pozastavit; lze jej pouze úplně zastavit (stisknutím ). Zapnutí nebo vypnutí funkce pozastavení cyklu míchání provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 3 ("Pozastavení cyklu míchání"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a přepněte mezi zapnutím a vypnutím funkce pozastavení cyklu míchání. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Uzamčení posuvníku Funkce uzamčení posuvníku umožňuje vypnout ruční obsluhu (například posuvník na ovládacím panelu). Když je tato funkce zapnuta, lze k obsluze mixéru použít jedině profily v něm uložené. Zapnutí nebo vypnutí této funkce provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 3 ("Uzamčení posuvníku"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a přepněte mezi zapnutím a vypnutím funkce uzamčení posuvníku. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. Kapitola 6: Odstraňování poruch V následující části naleznete pokyny pro odstraňování poruch přístroje Stealth. Pokud níže uvedené pokyny neumožní vyřešení vašeho problému, měli byste kontaktovat zákaznický servis společnosti Blendtec na čísle BLENDTEC (zákazníci z USA) a nebo kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec (zákazníci v zahraničí).

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Picture similar user manual bedienungsanleitung manuel d utilisation manuale d uso návod k obsluze Használati útmutató Ръководство за употреба Посібник користувача

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Tato Uživatelská příručka obsahuje informace potřebné k instalaci tiskárny. Kromě toho také poskytuje všechny podrobné pokyny týkající se používání tiskárny a informace o údržbě

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb. Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb. www.samsung.com Printed in Korea GH68-35704A Czech. 09/2011. Rev. 1.0 GT-C3560 Uživatelská

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

Uživatelská příručka. www.htc.com

Uživatelská příručka. www.htc.com Uživatelská příručka www.htc.com Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON

Více

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb. Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb. www.samsungmobile.com Printed in Korea GH68-32807P Czech. 02/2011. Rev. 1.0 GT-E2652W Uživatelská

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Základní příručka uživatele

Základní příručka uživatele Základní příručka uživatele MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Verze 0 CZE Údaje pro kontaktování zákaznického servisu Vyplňte následující údaje pro budoucí

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar

BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb. www.samsung.com Printed

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

VERTU Constellation Quest. Referenční příručka

VERTU Constellation Quest. Referenční příručka VERTU Constellation Quest Referenční příručka Obsah Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Konvence použité v příručce... 6 Ochrana zdraví a bezpečnost

Více

GT-S5610. Uživatelská příručka

GT-S5610. Uživatelská příručka GT-S5610 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

Projektor P502HL/P502WL. Uživatelská příručka. Model č. NP-P502HL, NP-P502WL

Projektor P502HL/P502WL. Uživatelská příručka. Model č. NP-P502HL, NP-P502WL Projektor P502HL/P502WL Uživatelská příručka Model č. NP-P502HL, NP-P502WL Ver. 1 6/15 Apple, Mac, Mac OS, MacBook a imac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

GT-C3520. Uživatelská příručka

GT-C3520. Uživatelská příručka GT-C3520 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více