blendtec.com/commercial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "blendtec.com/commercial"

Transkript

1 blendtec.com/commercial Stealth Návod Owner s k obsluze Manual

2

3 Obsah Kapitola 1: Důležitá bezpečnostní opatření 1 Kapitola 2: Přehled součástí 3 Kapitola 3: Rozbalení 5 Kapitola 4: Instalace 6 Kapitola 5: Obsluha 8 Kapitola 6: Odstraňování poruch 17 Kapitola 7: Čištění 19 Kapitola 8: Záruka a servis 21 Dodatek: Šablona otvoru pracovní desky 24

4 Kapitola 1: Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím přístroje Blendtec Stealth si důkladně přečtěte všechny pokyny. 1.1 Bezpečnostní certifikace Mixér Stealth a jeho příslušenství jsou certifikovány podle normy ETL UL (ANSI/UL 763), Vydání: a podle normy CSA C22.2 č. 195, Vydání: 1987/03/ Certifikace zdravotní nezávadnosti Mixér Stealth a příslušenství jsou certifikovány společností NSF International. 1.3 Vyhněte se kontaktu s pohyblivými součástmi Udržujte ruce, vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých dílů. Během provozu udržujte všechno nádobí mimo dosah násadky pohonu a nože mixéru. Nikdy nevkládejte ruce do nádoby mixéru ani nepřidávejte přísady rukou, když je nádoba posazena na základně. Nikdy nenasazujte nádobu na spojku pohonu, pokud se motor otáčí. Nekývejte mixérem, pokud je v provozu. Udržujte nádobu mixéru ve vzpřímené poloze, dokud není mixování dokončeno. Dodržování těchto opatření zabrání zranění nebo poškození mixéru. 1.4 Bezpečnost napájecího kabelu Nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem, aby se předešlo riziku. Nenechávejte přívodní kabel viset přes roh pracovní desky. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Mixér odpojujte před sejmutím hlukového krytu, změnou umístění mixéru nebo při čištění. 1.5 Zástrčka napájecího kabelu Zajistěte, aby elektrická zásuvka, která mixér napájí, byla vždy přístupná. 1.6 Bezpečnost elektrického obvodu Nepoužívejte žádné jiné elektrické zařízení v témže obvodu. To představuje riziko přetížení okruhu a poškození elektroniky mixéru nebo přerušení ochrany okruhu. 1.7 Poškození vodou a zneužití Je důležité zabránit pronikání kapalin do základny motoru. Základna motoru byla navržena tak, aby bránila pronikání kapalin. V některých případech rozsáhlého rozlité kapalin nebo nedostatečném čištění (viz kapitola 7) je možné, aby kapaliny pronikly do skříně motoru. Proto je důležité rychle vyčistit veškerou rozlitou kapalinu na motoru, okolo počítadla a pod základnou hlukové skříně (je-li použita). Pokud tak neučiníte, může to způsobit proniknutí kapalin do motoru jeho předčasnou poruchu. Tato příčina poruchy je považována za zneužití a není kryta zárukou. 1

5 1.8 Nůž mixéru Nůž mixéru je ostrý manipulujte s ním opatrně. 1.9 Materiály nevhodné pro použití v nádobě mixéru Nikdy do nádoby mixéru nevkládejte žádné kovové součásti (například příbory), kameny nebo jiné tvrdé materiály. Takové materiály mohou způsobit zranění a poškození. Poškození způsobená takovýmito předměty nejsou kryty zárukou Použití víka mixéru Aby nedocházelo k odlétávání míchaných přísad z nádoby a znečišťování, vždy zajistěte víko na nádobě před započetím míchání Přídavná zařízení nevyráběná společností Blendtec Nikdy neprovozujte přístroj s jinými přídavnými zařízeními, než od společnosti Blendtec. Použití neschválených přídavných zařízení zneplatňuje záruku a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění Upozornění před dotykem s kovovou základnou po delším použití Kovová základna mixéru může být po několika cyklech horká. Po intenzivním použití se nedotýkejte základny Čištění základny motoru Nikdy nečistěte základnu motoru proudem vody, ani ji neponořujte do vody. To by znamenalo neplatnost záruky Údržba a seřízení motoru Motor mixéru neobsahuje žádné uživatelem nastavitelné nebo opravitelné části. Veškerý servis a nastavení musí provádět kvalifikovaný servisní agent Blendtec. Demontáž krytu základny motoru nebo pokus opravit mixér zneplatní záruku Porucha a poškození přístroje Pokud dojde k poškození přístroje, přestaňte zařízení používat. Kontaktujte zákaznický servis společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci by měli kontaktovat kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec). Pokud mixér upadne nebo je jinak poškozen, ihned svěřte mixér zákaznickému servisu společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci by měli kontaktovat kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec) k přezkoušení, opravě, elektrickému nebo mechanickému nastavení nebo případné výměně. Uchovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.. 2

6 Kapitola 2: Přehled součástí 2.1 Základna motoru mixéru Ovládací panel Kapacitní dotykové rozhraní LED s intuitivními ikonami ovládání a informačním displejem. Spojka pohonu Přímá spojka s hřídelem nože nádoby. Na spojku je poskytována celoživotní záruka. Skříň motoru Obsahuje všechny součástí a optimalizuje hlučnost a proudění vzduchu pro zajištění studenějšího a tiššího chodu. Nikdy nesnímejte skříň motoru. Port USB Připojuje paměťové zařízení pro rychlé a snadné programování. Motor mixéru Obsahuje soustrojí pohánějící mixér, včetně elektromotoru a převodů. Obrázek 1. Základna motoru 2.2 Ovládací panel Podsvětlený, kapacitní dotykový ovládací panel je vybaven intuitivním, jednoduše ovladatelným rozhraním a ovladači pro jemné nastavení míchání. Posunout (viditelné v režimu programování) Vybrat (viditelné v režimu programování) Napájení Zrušit/Konec Režim Ovládací posuvník Puls Tlačítka naprogramovaného cyklu Obrázek 2. Ovládací panel 3

7 2.3 Sestava nádoby mixéru Víko Umožňuje snadnou manipulaci a rychlé odstranění pro vysokorychlostní činnost. Nádoba Zhotovena z bezpečného, trvanlivého, kopolyesteru Eastman Tritan bez obsahu BPApro zajištění maximálního výkonu, bezpečnosti a viditelnosti. Sestav nože Z nerezové oceli, navržený pro rychlé a konzistentní míchání. Obrázek 3. Sestava nádoby mixéru 2.4 Hlukový kryt Hlukový kryt byl navržen tak, aby snižoval hlučnost mixéru a zajistil při práci jeho co nejtišší chod. Obrázek 4. Hlukový kryt 2.5 Technické údaje napájení Přístroj Blendtec Stealth má následující technické údaje napájení. Model (110/120 V) A Watty Stealth nad pracovní deskou (CQB) Stealth v pracovní desce (IQB) Mixéry Blendtec 110/120 V musí být chráněny vyhrazeným jističem 20 A nebo pojistkou. 4

8 Model (220/240 V) A Watty Stealth nad pracovní deskou (CQB) Stealth v pracovní desce (IQB) Mixéry Blendtec 220/240 V musí být chráněny vyhrazeným jističem 10 A nebo pojistkou. Kapitola 3: Rozbalení 3.1 Položky v balení V balení byste měli najít tyto položky: Základna mixéru Stealth Nádoba mixéru s víkem Hluková skříň 3.2 Rozbalení mixéru Vyjměte z kartónového obalu základnu mixéru, součásti hlukové skříně a víko. Rozviňte napájecí kabel. Zkontrolujte a případně odstraňte veškerý obalový materiál, který blokuje větrací otvory v základně. Zkontrolujte všechny části a ujistěte se, že nedošlo k jejich poškození během přepravy. Pokud došlo k nějakému poškození, ihned kontaktujte zákaznický servis společnosti Blendtec na čísle BLENDTEC (zákazníci v USA) nebo některého z kvalifikovaných servisních zástupců společnosti Blendtec (mezinárodní zákazníci). Poznámka: Uložte veškeré součásti obalu pro budoucí skladování nebo přepravu. 3.3 Zapsání sériového čísla a data doručení Do níže uvedeného místa si zapište sériové číslo základny mixéru a datum zakoupení. Sériové číslo mixéru: Datum koupě: Tyto informace použijte vždy, když budete kontaktovat společnost Blendtec nebo kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec. 5

9 Kapitola 4: Instalace 4.1 Instalace nad pracovní deskou Zvolte umístění mixéru, které se nachází v blízkosti elektrické zásuvky. Zvažte také umístění přísad, jak daleko chcete mít mixér od zásobníku a dostupný prostor pracovní desky. Umístěte mixér na pracovní desku na takové místo, kde může být chladicí vzduch nasáván po stranách a unikat na zadní straně mixéru. Zkontrolujte, zda je nad přístrojem a okolo něj dostatek prostoru pro pohyb hlukové skříně (rozměry, viz Obrázek 5). Připojte jednotku do zásuvky s odpovídající elektrickou ochranou. Obrázek 5. Rozměry mixéru 4.2 Příprava na instalaci do pracovní desky Poznámka: Přístroj Blendtec Stealth můžete umístit na stejné místo, jako předchozí mixér Blendtec v desce stolu. Zapamatujte si správné rozestupy hlukové skříně (rozměry, viz Obrázek 5). Identifikujte požadované umístění mixéru. Zvažte také umístění přísad, jak daleko chcete mít mixér od zásobníku a dostupný prostor pracovní desky. Zajistěte, aby byla volně přístupná elektrická zásuvka. Zkontrolujte, zda umístění splňuje všechny rozměrové požadavky (viz Obrázky 5 a 6). 6

10 Maximální tloušťka 3/4 Minimální vůle 3 Pracovní deska nesmí být silnější než ¾" (19 mm). Silnější pracovní deska bude bránit ventilaci motoru. Pokud budete instalovat více než jeden mixér, ponechte rozestupy 14" 16" ( mm) mezi středy mixéru. Obrázek 6. Vůle v pracovní desce Pokud instalujete hlukovou skříň, ponechte vůli minimálně 5½" (140 mm) od skříně ke stěně a 26" (660 mm) od pracovní desky ke skříňkám nad ní. Zkontrolujte, zda skříňky nad deskou umožňují volné proudění vzduchu. Mixér nasává okolní vzduch do větracích otvorů umístěných na horní straně motoru a pak odvádí horký vzduch skrze větrací otvory na dolní straně motoru. Je důležité, aby okolo motoru mohlo proudit dostatečné množství chladicího vzduchu. Od pracovní desky k dolní straně skříňky nad ní musí být minimální prostor 6½" (165 mm), a dále musí zbýt minimální prostor 3" (76 mm) mezi dolní stranou motoru a dolní policí. Skříňka nesmí být uzavřená; musí umožňovat volné proudění vzduchu z vnější strany dovnitř prostoru skříně. Plastové pytlíky, misky atd. by neměly být skladovány blíže než 3" (76 mm) do dolní strany motoru. Vyřízněte otvor v pracovní desce o šířce 4³/8" (111 mm) a délce 5 7 /8" (149 mm) (viz šablona otvoru pracovní desky v příloze). Zajistěte, aby strany 4³/8" byly rovnoběžně s obsluhou přístroje. Poznámka: Před řezáním opakovaně zkontrolujte, zda jsou veškeré rozměry prostorových požadavků správné. 7

11 4.3 Montáž do pracovní desky Protáhněte elektrický kabel skrze otvor v pracovní desce. Opatrně umístěte jednotku mixéru do otvoru. Zkontrolujte, zda je košík řádně utěsněn, zda leží naplocho na povrchu pracovní desky a není skřípnut tělesem. Připojte jednotku do zásuvky s odpovídající elektrickou ochranou. Kapitola 5: Obsluha Poznámka: Aktualizace informacím uvedených v této kapitole naleznete v com/commercial/products/stealth_blender. 5.1 Přehled obsluhy Stiskněte ikonu napájení a zapněte mixér. Zvedněte víko hlukové skříně. Umístěte nádobu mixéru a základnu motoru a zkontrolujte, zda je nádoba řádně usazena a víko zajištěno. Uzavřete víko hlukové skříně. Na ovládacím panelu stiskněte číslo požadovaného cyklu, ikonu pulsu nebo požadované místo na ovládací stupnici posuvníku. Stiskněte ikonu Zrušit/Konec a zastavte tak cyklus míchání nebo ruční provoz předtím, než uplyne naprogramovaný čas. 5.2 AUTOMATICKÝ CYKLUS OBSLUHY Pokud není uvedeno jinak, mixér Blendtec je naprogramován na několik profilů míchání, které obsahují různé cykly podle vašich potřeb. Společnost Blendtec je průkopníkem programovaných cyklů míchání a pomáhá uživatelům dosáhnout konzistentního míchání s minimem školení a zkoušek formou pokusů a omylů. Model Blendtec Stealth má 42 naprogramovaných cyklů míchání, ze kterých můžete volit. Níže jsou uvedeny čtyři profily a související cykly míchání naprogramované v modelu Stealth. Univerzální profil Tlačítko 1: Malý mléčný koktejl Tlačítko 2: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 3: Malá Margarita/led Tlačítko 4: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil ovocný mléčný nápoj Tlačítko 1: Malý mléčný ovocný nápoj s čerstvým ovocem Tlačítko 2: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 3: Granita/střední mléčný koktejl 8

12 Tlačítko 4: Střední mléčný ovocný nápoj 3 Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 4 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil káva Tlačítko 1: Malá Margarita/led Tlačítko 2: Velké ledové Cappuccino Tlačítko 3: Malý ledový nápoj/mléčný koktejl Tlačítko 4: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 5: Střední mléčný ovocný nápoj 2 Tlačítko 6: 50 sekund, otáčky 7 Profil mléčný koktejl Tlačítko 1: Malý mléčný koktejl Tlačítko 2: Granita/střední mléčný koktejl Tlačítko 3: Mléčný koktejl se zmrazeným ovocem Tlačítko 4: Velký mléčný koktejl 1 Tlačítko 5: Velký mléčný koktejl 2 Tlačítko 6: Velký mléčný koktejl 3 Když poprvé zapnete svůj mixér, aktivuje se jeho univerzální profil. (Chcete-li změnit aktivní profil, postupujte podle pokynů v kapitole ) Chcete-li použít jeden z cyklů míchání v profilu, postupujte podle kroků níže: Aktivujte automatický režim provozu stisknutím ikony režimu, takže se na ovládacím panelu zobrazí čísla 1 6 (viz obrázek 7). Displej LED bude signalizovat, který profil je nyní navolen. (Chcete-li aktivovat jiný profil, viz kapitola ) Stiskněte číslo ovládacího panelu, které odpovídá požadovanému cyklu míchání. Displej LED zobrazuje odpočítávaný čas (tj. sekundy, dokud cyklus neskončí). Včasné zastavení cyklu provedete stisknutím tlačítka. Je-li povolena funkce pozastavení cyklu (viz kapitola 5,4.7,3), lze cyklus pozastaven a pak obnovit. Chcete-li spustit a pak pozastavit cyklus míchání, stiskněte příslušné číslo cyklu míchání na ovládacím panelu; jakmile motor začne pracovat, ovládací panel zobrazí pouze číslo cyklu míchání, které odpovídá vybranému cyklu míchání. V okamžiku, kdy chcete cyklus pozastavit, stiskněte číslo cyklu míchání. Chcete-li cyklus znovu spustit, znovu stiskněte číslo cyklu. 9

13 Posunout (viditelné v režimu programování) Vybrat (viditelné v režimu programování) Napájení Zrušit/Konec Režim Ovládací posuvník Puls Tlačítka naprogramovaného cyklu 5.3 Ruční ovládání Obrázek7. Ovládací panel Stiskněte tlačítko a přepněte se z automatického režimu ovládání do ručního režimu. V ručním režimu ovládání jsou tlačítka čísel na ovládacím panelu nahrazena ovládací stupnicí posuvníku. S pomocí ovládací stupnice posuvníku můžete dosáhnout požadovaných otáček pouze stisknutím stupnice a posunutím prstu po ní. Mixér bude plynule pracovat 90 sekund. Chcete-li zapnout pulsy v ručním režimu obsluhy, stiskněte tlačítko ; dotyková obrazovka zobrazí "~Pulsy, Otáčky 7." Pak stiskněte a podržte tlačítko a spusťte režim pulsů. 5.4 Pokročilé programování a diagnostika Režim programování lze použít k provádění následujícího: Výběr profilu Změna naprogramovaných čísel cyklu Kontrola počtu cyklů míchání Kontrola diagnostického protokolu chyb Použití vlastního profilu navrženého pomocí online programovacího nástroje Blendtec Chcete-li aktivovat programovací režim, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Posuňte ikonu šipky a ikona výběru se zobrazí na ovládacím panelu, pak se na displeji LED zobrazí hlavní nabídka. Pomocí a se posuňte k požadované funkci a vyberte ji. Možnosti dostupné v hlavní nabídce jsou uvedeny níže (očíslované jsou zobrazeny v mixéru): 1. Profil (1.) Standardní profily 1. mléčný koktejl 2. Káva 3. Univerzální 4. Mléčný koktejl (2.) Vlastní profily 10

14 2. Cykly míchání (1.) Standardní cykly míchání 1. Malý ledový nápoj/mléčný koktejl 2. Granita/střední mléčný koktejl 3. Malý mléčný koktejl 4. Mléčný koktejl se zmrazeným ovocem 5. Malá Margarita/led Cappuccino 6. Malý mléčný ovocný nápoj s čerstvým ovocem 7. Střední mléčný ovocný nápoj 1 8. Velké ledové Cappuccino 9. Salsa 10. Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Střední mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl sekund, otáčky sekund, otáčky sekund, otáčky 3 (2.) Vlastní cykly míchání 3. Počet cyklů 4. Počet diagnostiky 5. USB Flash disk (1.) Importovat profil (2.) Exportovat aktivní profil (3.) Exportovat počty 6. Nastavení (1.) Bezpečnostní režim skříně (2.) Pohotovostní režim displeje (3.) Pozastavit cyklus míchání (4.) Uzamčení posuvníku 7. Informace mixéru sekund, otáčky sekund, otáčky sekund, otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Puls a otáčky Šlehač 32. Ledová drť/mléčný koktejl 33. Střední mléčný ovocný nápoj zmrzlina 35. hustý džus 36. Polévka 37. Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Velký mléčný koktejl Velmi hustý mléčný ovocný nápoj Tlačítko vypnout 11

15 Poznámka: Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky z kterékoliv podnabídky, klepněte na tlačítko, dokud se nezobrazí obrazovka hlavní nabídky. 5,4.1 Výběr požadovaného profilu Chcete-li vybrat profil, postupujte podle kroků níže: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. První položka nabídky je Profily. Stiskněte tlačítko a vyberte tuto položku nabídky. Pak vyberte jeden ze standardních naprogramovaných profilů na přístroji a zvolte Standardní profily stisknutím. Chcete-li vybrat vlastní profil navržený online (viz Kapitola 5.4.5), stiskněte a posuňte se k nabídce Vlastní profily. Po výběru kategorie standardního nebo vlastního profilu stiskněte a posuňte se profily v kategorii, pak stisknutím vyberte požadovaný profil. Displej LED uvede seznam vybraného profilu a zobrazí dotaz Aktivovat tento profil? Stiskněte, čímž načtete do mixéru profil, nebo stiskněte a vraťte se do předchozí nabídky Tlačítka změny naprogramovaného cyklu Po načtení požadovaného profilu dokončete následující kroky a změňte jeden z cyklů míchání v profilu: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k druhé položce nabídky ( Cykly míchání ), pak stiskněte. Na následující obrazovce vyberte první a druhou možnost. První možnost ( Standardní cykly míchání ) uvádí cykly naprogramované v mixéru. Druhá možnost ( Vlastní cykly míchání ) uvádí vlastní cykly, které lze navrhovat online (viz Kapitola 5.4.5) a exportovat do mixéru. Stisknutím vyberte první nebo druhou možnost. Stiskněte a posuňte se k požadovanému cyklu, pak stiskněte. Displej LED vás pak vyzve k výběru, které číslo na ovládacím panelu chcete cyklu přiřadit. Stiskněte číslo a pak se dotkněte a naprogramujte tlačítko s vybraným cyklem. Po přizpůsobení tlačítka a návratu do provozního režimu bude název profilu doplněn hvězdičkou, která označuje, že jedno nebo několik číselných tlačítek bylo přiřazeno cyklům míchání, které nejsou výchozí cykly. Je-li po změně tlačítka cyklu načten jiný profil v mixéru a pak je načten předchozí profil, načte se tento profil s výchozími cykly, nikoliv s cykly přiřazenými prostřednictvím výše uvedených kroků. Chcete-li trvale změnit profil, postupujte takto: Exportujte revidovaný profil na disk USB a pak jej importujte do mixéru. Upravte profil pomocí nástroje umístěného na webu /program, a pak exportujte profil do mixéru (viz Kapitola 5.4.5). 12

16 Tento způsob můžete také použít k deaktivaci číselného tlačítka profilu: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k druhé položce nabídky ( Cykly míchání ), pak stiskněte. Na následující obrazovce vyberte první možnost ("Standardní cykly míchání"). Pak stiskněte a posuňte se k poslední položce v nabídce standardních cyklů míchání ( Tlačítko Disable (Vypnout) ) a stiskněte. Displej LED vás pak vyzve k výběru, které číslo na ovládacím panelu chcete cyklu vypnout. Stiskněte číslo a pak se dotkněte a vypněte vybrané tlačítko. Když se vrátíte do režimu automatického provozu, název profilu bude následován hvězdičkou označující, že jedno nebo několik čísel bylo deaktivováno. Kromě toho se deaktivovaná tlačítka nezobrazí na ovládacím panelu. Je-li po změně tlačítka cyklu načten jiný profil v mixéru a pak je načten předchozí profil, načte se tento profil se všemi čísly zapnutými. Chcete-li trvale vypnout číselné tlačítko pro profil, postupujte následujícím způsobem: Exportujte revidovaný profil na disk USB a pak jej importujte do mixéru. Vypněte číselné tlačítko pomocí nástroje umístěného na webu /commercial/program, a pak exportujte profil do mixéru (viz Kapitola 5.4.5) Kontrola počtu cyklů míchání Celkový počet cyklů spuštění, počet cyklů spuštění pro každé číslo ovládání, počet použití tlačítka pulsů a počet použití ovládacího posuvníku si můžete prohlédnout. Poznámka: Počet pulsů se týká nastavených pulsů. Například stisknutím 5krát v řadě se zaregistruje jako 1 puls. Stisknutím tlačítka, pak čísla cyklu a pak tlačítka se zaregistruje jako 2 pulsy.) Chcete-li si prohlédnout tato čísla, aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte a posuňte se k třetí možnosti ("Počty cyklů"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a zobrazte počet cyklů v každé kategorii. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Kontrola diagnostického protokolu chyb Zaprotokolované diagnostické chyby mixéru si můžete prohlédnout. To provedete tak, že aktivujete režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 4 ("Počty diagnostiky"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se kategoriemi chyb a zobrazte, kolik chyb se v každé z nich vyskytlo. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. 13

17 5.4.5 Použití vlastních profilů a cyklů navržených pomocí online programovacího nástroje Blendtec Kromě použití profilů a cyklů naprogramovaných v mixérů si můžete vytvářet vlastní profily, které zahrnují aktuální cykly Blendtec nebo vlastní cykly, což vám umožní další přizpůsobení unikátním potřebám vaší společnosti. Pokyny pro jednoduché vytváření vlastních profilů a cyklů naleznete na webu Importování vlastních profilů a cyklů do mixéru Jakmile dokončíte postup podle online pokynů a přeneste soubor vlastního profilu do USB Flash disku, postupujte podle níže uvedených kroků a naimportujte soubor do mixéru: Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. Z nabídky USB Flash disku stiskněte a vyberte možnost 1 ( Importovat profil ). Stiskněte tlačítko, posouvejte se na disku Flash položkami a vyhledejte soubor vlastního profilu (standardní pojmenování stealth.bpf ). Poznámka: Položky označené symbolem + jsou složky; pokud je ve složce soubor vlastního profilu, stiskněte tlačítko, otevřete složku a zobrazte soubor ve složce.) Vyberte požadovaný soubor stisknutím. Displej LED se pak dotáže, zda chcete importovat vybraný soubor. Stiskněte a spusťte proces importu. Po naimportování souboru bude profil v něm uložený automaticky načten jako aktivní profil mixéru. Odpojte disk USB z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku Použití funkce zabezpečení mixéru Při vytváření nebo modifikování profilu prostřednictvím webu commercial/program je jednou z možností mixér zabezpečit. Pokud tuto možnost vyberete, jakmile stáhnete profil na disk USB a pak jej naimportujete do mixéru, některé z pokročilých funkcí programování budou deaktivovány. Zabezpečený profil bude v mixéru aktivní, jiný profil nelze aktivovat a nový profil nelze do mixéru naimportovat (pokud nebyl vytvořen pomocí vašeho online účtu). Kromě toho nelze změnit cykly v profilu mixéru a nelze také modifikovat nastavení zajištění skříně mixéru, pohotovostní čas a pauzy cyklu míchání. Chcete-li tyto funkce odblokovat, postupujte následujícím způsobem: Přihlaste se ke svému účtu Upravte zabezpečený profil, vyberte možnost vypnutí zabezpečeného režimu mixéru nebo vytvořte nový profil s vypnutým zabezpečeným režimem mixéru. Importujte profil na disk USB a pak postupujte podle pokynů v Kapitole a naimportujte soubor do mixéru. 14

18 5.4.6 Exportování profilů a statistika mixéru Profily a statistiku mixéru (například počty cyklů, chyby, nastavení a verze firmwaru) můžete také vyexportovat na disk USB Flash. Po exportování profilů na disk USB je můžete přenést na web Přenesením profilů na web programování Blendtex k nim lze přistupovat z jiných míst, což může například činit také personál společnosti. Tyto jednotlivci pak mohou profily exportovat na disky USB a importovat je do mixéru Stealth v jiných místech. Exportování statistiky mixéru je způsob, jak uložit diagnostické informace, které použije zákaznická služba společnosti Blendtec a odborníci na opravu, pokud dojde k problémům s mixérem Exportování a přenos profilů Chcete-li exportovat profily a přenést je na web programování společnosti Blendtec, postupujte následujícím způsobem: Ujistěte se, že exportovaný profil je v mixéru aktivní. Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. V nabídce disku USB Flash stiskněte a přesuňte se k možnosti 2 ( Exportovat aktivní profil ), pak stiskněte tlačítko a vyberte možnost. Pokud disk USB Flash již obsahuje exportovaný soubor sth-prof.bpf (protože na disk USB Flash již profil byl někdy exportován), dotáže se displej LED, zda chcete exportovat aktivní profil na disk USB Flash a přepsat aktuální soubor sth-prof.bpf na něm umístěný. Pokud chcete soubor na disku USB Flash přepsat, stiskněte a spusťte proces exportování. Pokud soubor na disku USB Flash přepsat nechcete, stiskněte tlačítko. Pokud disk USB Flash exportovaný soubor sth-prof.bpf neobsahuje, dotáže se displej LED, zda chcete exportovat aktivní profil na disk USB Flash. Stiskněte a spusťte proces exportu. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. Po dokončení exportu odpojte disk USB Flash z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku. Připojte disk USB Flash do portu USB počítače a navštivte web commercial/program. Postupujte podle pokynů na webu a přeneste profil na web Exportování statistiky mixéru Exportování statistiky mixéru na disk USB provedete následujícím postupem: Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt USB na horní pravé straně mixéru. Připojte USB Flash disk do portu USB. 15

19 Pokud je mixér v ručním nebo automatickém režimu provozu, nabídka USB Flash disku se automaticky zobrazí na displeji LED. Pokud se displej LED již nachází v programovacím režimu, přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko a posuňte se k položce 5 ( USB Flash disk ), pak stiskněte tlačítko. V nabídce disku USB Flash stiskněte a přesuňte se k možnosti 3 ( Exportovat počty ), pak stiskněte tlačítko a vyberte možnost. Displej LED se pak dotáže, zda chcete exportovat počty do souboru sth-cnts.csv. Stiskněte a spusťte proces exportu. Po dokončení exportu odpojte disk USB Flash z mixéru a zajistěte kryt na portu USB pomocí křížového šroubováku Nastavení mixéru: Bezpečnostní režim skříně, pohotovostní čas, pozastavení cyklu míchání a uzamčení posuvníku Máte také možnost změnit různá nastavení mixéru, včetně zapnutí a vypnutí bezpečnostní funkce skříně, změny času před přepnutím mixéru do pohotovostního režimu a zapnutí a vypnutí funkce pozastavení cyklu míchání. Tyto funkce jsou popsány níže Bezpečnostní režim skříně Funkce bezpečnostního režimu skříně vás vyzve k uzavření víka hlukové skříně během činnosti motoru. Když je bezpečnostní režim skříně zapnutý, stisknete-li tlačítko ovládacího panelu a spustíte chod motoru a víko hlukové skříně nebude uzavřeno, displej LED zobrazí hlášení "Víko je otevřeno. Spustit mixér? Uzavřete víko a spusťte chod motoru; nebo spusťte mixér s otevřeným víkem stisknutím. Když spustíte chod motoru s uzavřeným víkem hlukové skříně a zvednete víko během chodu motoru, zastaví se. Zapnutí nebo vypnutí funkce bezpečnostního režimu skříně provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Vyberte možnost 1 ( Bezpečnostní režim skříně ) stisknutím. Stiskněte tlačítko a přepněte se mezi zapnutím a vypnutím funkce bezpečnostního režimu skříně. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Pohotovostní čas displeje Můžete změnit čas před přepnutím mixéru do pohotovostního režimu (15 minut, 1 hodina, 6 hodin nebo 12 hodin). Chcete-li vybrat nový pohotovostní čas, postupujte následujícím způsobem: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. 16

20 Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 2 ("Pohotovostní čas displeje"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k požadovanému pohotovostnímu času. Stiskněte tlačítko a vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Pozastavení cyklu míchání Funkce pozastavení cyklu míchání umožňuje začít cyklus míchání v automatickém režimu, pozastavit cyklus (tj. přidat další ingredience) a pak pokračovat v cyklu v čas a s otáčkami, při kterých byl cyklus pozastaven. Pokud například začnete cyklus míchání malého mléčného koktejlu a pak cyklus pozastavíte se zbývajícími 30 sekundami cyklu, po obnovení cyklu se tento restartuje se zbývajícími 30 sekundami a s odpovídajícími otáčkami míchání. Pokud je deaktivována funkce pozastavení cyklu míchání, nelze samotný cyklus pozastavit; lze jej pouze úplně zastavit (stisknutím ). Zapnutí nebo vypnutí funkce pozastavení cyklu míchání provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 3 ("Pozastavení cyklu míchání"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a přepněte mezi zapnutím a vypnutím funkce pozastavení cyklu míchání. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce Uzamčení posuvníku Funkce uzamčení posuvníku umožňuje vypnout ruční obsluhu (například posuvník na ovládacím panelu). Když je tato funkce zapnuta, lze k obsluze mixéru použít jedině profily v něm uložené. Zapnutí nebo vypnutí této funkce provedete následujícími kroky: Aktivujte režim programování stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Ovládací panel zobrazí a a displej LED zobrazí hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 6 ("Nastavení"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a posuňte se k možnosti 3 ("Uzamčení posuvníku"), pak stiskněte. Stiskněte tlačítko a přepněte mezi zapnutím a vypnutím funkce uzamčení posuvníku. Stiskněte tlačítko a vraťte se k předchozí nabídce. Kapitola 6: Odstraňování poruch V následující části naleznete pokyny pro odstraňování poruch přístroje Stealth. Pokud níže uvedené pokyny neumožní vyřešení vašeho problému, měli byste kontaktovat zákaznický servis společnosti Blendtec na čísle BLENDTEC (zákazníci z USA) a nebo kvalifikovaného servisního zástupce společnosti Blendtec (zákazníci v zahraničí).

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při používání elektrických spotřebičů, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 1. Před používáním si přečtěte všechny bezpečnostní

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Mixér Home Uživatelská příručka. (Mezinárodní)

Mixér Home Uživatelská příručka. (Mezinárodní) Mixér Home Uživatelská příručka (Mezinárodní) Obsah ODDÍL 1 - DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 ODDÍL 2 - ROZBALENÍ 6 ODDÍL 3 - PŘEHLED DÍLŮ 7 ODDÍL 4 - INSTALACE 9 ODDÍL 5 - PÉČE A ČIŠTĚNÍ 9 ODDÍL 6 - PŘEHLED

Více

Míchačka karet Shuffle King II. Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel. Upozornění!!!

Míchačka karet Shuffle King II. Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel. Upozornění!!! Míchačka karet Shuffle King II Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel Upozornění!!! - Před uvedením do chodu je nutné odstranit přepravní aretační šroub (viz

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další PRŮVODCE INSTALACÍ OBSAH & ÚVOD Obsah & úvod... strana 1 SuperVAG sada... strana 2 SuperVAG sada... strana 3 I. AKTIVACE... strana 4 II. INSTALACE... strana 5 III. PŘIPOJENÍ... strana 6 IV. KONFIGURACE...

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k použití. Obsah

Návod k použití. Obsah Návod k použití Obsah Obsah balení... 02 Popis stroje... 02 Uvedení stroje do provozu... 03 Používání a údržba stroje... 03 Používání stroje... 03 Údržba stroje... 03 Pokročilé funkce displeje... 04 Nastavení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Instalační a uživatelský návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Instalační a uživatelský návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Instalační a uživatelský návod Danfoss Heating Solutions 2 living connect Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Danfoss Danfoss Heating Solutions 3 Obsah

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny.

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny. Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle Návod na použití Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání elektrických přístrojů

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218

VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218 VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218 Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobník ledu. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze před použitím tohoto produktu tak, aby bylo zajištěno

Více

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10 Uživatelská příručka Stereofonní mikrofon STM10 Obsah Základní postupy...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Sestavení...4 Použití mikrofonu...5 Záznam zvuku...5 Záznam zvuku pro videa...8 Právní

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 1 9 6 7 8 12V 24V 1 2 3 www.rowenta.com 4 5 ref. 11394237 DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Spotřebič je

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více