Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Pracovní stanice HP. Rozvi te svou fantazii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Pracovní stanice HP. Rozvi te svou fantazii"

Transkript

1 Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Pracovní stanice HP Rozvi te svou fantazii

2 Rozvi te svou fantazii Osobní pracovní stanice HP....4 Pracovní stanice HP PA-RISC...8 Grafická ešení Monitory Grafická ešení HP Výb r správné pracovní stanice Specifikace pracovních stanic HP Současní návrhá i, analytici, projektanti a animáto i v dí, že p i výb ru pracovní stanice je t eba zvolit takové ešení, které jim umožní provád t nejspecifičt jší a nejnáročn jší úlohy rychle a efektivn. Společnost HP proto spolupracuje s p edními nezávislými dodavateli softwaru (ISV), aby pro svou nabídku pracovních stanic s vynikajícím výkonem grafických funkcí zajistila také jejich testování, certifikaci a optimalizaci pro nejd ležit jší aplikace. ešení společnosti HP vylad ná pro optimální výkon, kvalitu obrazu, realistické zobrazení a spolehlivost od jednoduché 2D grafiky až po náročnou 3D grafiku a inovativní funkce vizualizace umožní rozvinutí vašich tv rčích schopností a zajistí vysokou úrove vaší produktivity kdykoli a kdekoli. Nap íklad nová pracovní stanice HP xw4300 je navržena tak, aby spl ovala pot eby návrhá, projektant a dalších náročných uživatel - nabízí kombinaci nejnov jších technologí od společnosti Intel, grafických karet a procesor s jednoduchým nebo duálním jádrem umíst ných v oce ované beznástrojové sk íni, a spojuje tak škálovatelnost s vysokým výkonem. Pracovní stanice HP jsou speciáln zkonstruovány pro inovátory, nedávno pomohly společnosti DreamWorks vytvo it p sobivé vizualizace filmu Madagaskar. P edstavte si možnosti, které by jejich použití p ineslo vašemu podnikání.

3 Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Pro náročné uživatele Společnost HP nabízí pracovní stanice pro každou úrove od základních model s výkonem grafických funkcí, který je mnohem vyšší než u b žných osobních počítač, které pomáhají provád t velké množství složitých transakcí v reálném čase nebo rychlé rozhodování na p ecpaných burzovních parketech. Projekční práce a návrh P i práci se složitými návrhy a modely pot ebujete maximální efektivitu a kvalitu výstupu a minimální náklady na vývoj. Pracovní stanice HP tyto požadavky spl ují. Spolupracujeme s p edními nezávislými dodavateli softwaru (ISV), abychom zajistili nejvyšší výkon aplikací pro vaše aktuální i budoucí pot eby. Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Animace a digitální média Oblast trhu s bohatým digitálním obsahem se neustále zv tšuje a zachování konkurenceschopnosti je stále obtížn jší. Pracovní stanice HP jsou navrženy tak, aby spl ovaly a p ekonávaly nejen pot eby tv rc obsahu obecn, ale i st ihač, zpracovatel filmového materiálu, animátor, návrhá, specialist na zvláštní efekty a dalších pracovník. Naši partne i v oblasti softwaru CAD CAE DCC GIS EDA Vizualizace Autodesk Abaqus Adobe Autodesk Cadence Barco AVEVA Altair Alias ERDAS Mentor Graphics Dassault Systems Bentley Systems Ansys Avid a Softimage ESRI Synopsys Fakespace Dassault Systems ESI Group canopus Intergraph Orad ICEM Technologies Fluent discreet Landmark PTC PTC HKS Matrox Paradigm Realtime Technologies SolidWorks Mecalog Media100 Schlumberger UGS Tebis MSC.Software Pinnacle Systems Visenso UGS PTC 3

4 Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti UGS. Novinka Pracovní stanice HP xw4300 Pracovní stanice s jediným nebo duálním jádrem používající nejnov jší technologie Umož uje vytvá et a upravovat rozsáhlé sady dat a datové modely s výkonem, flexibilitou a nejlepší technologií za skv lou cenu vše umíst no v oce ované beznástrojové sk íni typu Convertible Minitower. Procesory Intel Pentium D s duálním jádrem nebo Intel Pentium 4 s jednoduchým jádrem Výb r z operačních systém Microsoft Windows XP Professional nebo Linux Technologie Intel Extended Memory 64 rozši uje velikost adresovatelné virtuální pam ti na 16 TB Nová čipová sada Intel 955X Express umož uje dosáhnout vyššího výkonu a škálovatelnosti Dvoukanálová pam DDR-2 a grafické rozhraní PCI Express (x16) Podpora plného výkonu 32bitových aplikací a také 64bitových operačních systém a aplikací Osobní pracovní stanice HP 4

5 Pracovní stanice HP jsou vhodné pro uživatele systém Microsoft Windows a Linux. Jsou p íkladem naší snahy o neustálé posouvání hranic tvo ivosti pomocí široké podpory pro současné výkonné aplikace a vynikajícího výkonu grafických funkcí umož ují volný rozlet vaší p edstavivosti. Vše je umíst no ve standardních sk íních. Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti Aaron Reid & Antigravity Studios. Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti Aaron Reid & Antigravity Studios. Pracovní stanice HP xw6200 Prostorov nenáročný model s vysokým výkonem dvou procesor Procesory Intel Xeon, s čipovou sadou Intel E7525 podporující 32bitová ešení a 64bitová ešení s dv ma procesory Výb r z operačních systém Microsoft Windows XP Professional nebo Linux Systémová sb rnice 800 MHz, dvoukanálová pam DDR-2 a mezipam 1 MB Soub žné zobrazení na osmi monitorech Grafické rozhraní PCI Express (x16) nabízí mimo ádný výkon (u 2D i náročné 3D grafiky) Pracovní stanice HP xw8200 Vysoce výkonná pracovní stanice s dv ma procesory a velkokapacitní pam tí Procesory Intel Xeon, čipová sada Intel E7525 podporující 32bitová ešení a 64bitová ešení s dv ma procesory Výb r z operačních systém Microsoft Windows XP Professional nebo Linux Systémová sb rnice 800 MHz, dvoukanálová pam DDR-2 a mezipam 1 MB Velká kapacita pro projekty náročné na kapacitu úložišt až 5 pevných disk a 3 optické disky Grafické rozhraní PCI Express (x16) nabízí mimo ádný výkon (u 2D i náročné 3D grafiky) 5

6 První pracovní stanice HP s duálním grafickým rozhraním PCI Express x16 a duálním procesorem AMD Opteron, která p ináší ultimátní výkon a grafiku 64bitové osobní pracovní stanice Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti UGS. Pracovní stanice HP xw9300 Pro složité analýzy nebo pokročilou vizualizaci je vhodná první pracovní stanice HP, která nabízí duální grafické rozhraní PCI Express x16 a duální procesory AMD Opteron včetn duálního jádra a zajiš uje tak ultimátní výkon a grafiku 64bitové osobní pracovní stanice. Výb r z operačních systém Microsoft Windows XP Professional nebo Linux Úplná softwarová kompatibilita se systémy Intel Čipová sada NVIDIA nforce Professional s duálním grafickým rozhraním PCI Express x16 a podporou technologie NVIDIA SLI Dosud nebývalé možnosti rozší ení až 5 interních pevných disk, 3 optické disky a velké množství rozši ujících slot Duální procesory ady AMD Opteron 200 s jednoduchým nebo duálním jádrem Osobní pracovní stanice HP 6

7 Vysoce p enosná mobilní pracovní stanice s širokoúhlým displejem a vynikajícím grafickým výkonem Mobilní pracovní stanice HP Compaq nw8240 Nabízí vynikající grafický a výpočetní výkon a širokoúhlý 15,4" displej vše v lehkém provedení s prodlouženou životností baterie, abyste mohli pracovat po celý den. Mobilní technologie Intel Centrino s procesory Pentium M pro náročné aplikace Výkonný a spolehlivý systém Microsoft Windows XP Professional Zdokonalená samostatná grafika ATI Mobility FireGL V5000 a širokoúhlý 15,4" displej Provedení o hmotnosti 2,8 kg a s bezdrátovým p ipojením zvýší vaši mobilitu a konektivitu Životnost primární baterie až 4 hodiny s volitelnou cestovní baterií lze prodloužit až na 8 hodin Zdokonalené funkce zabezpečení nástroje HP ProtectTools, čtečka karet Smart Card, volitelný bezpečnostní čip TPM a nástroj HP Local Recovery společnosti Altiris 7

8 Pro nejnáročn jší návrhy, simulace a analýzy je pot eba ešení, které se s t mito nároky vyrovná a které vás udrží na čelní pozici. Zvolte pracovní stanice HP PA-RISC osv dčené, stabilní a spolehlivé systémy UNIX s vysokým výkonem, mimo ádnou škálovatelností a vysokou ochranou investic. Obrázek byl použit s laskavým svolením společností EDS PLM Solutions a Industrial Juguetera, S.A. (INJUSA) Pracovní stanice HP c8000 Nejvyšší kvalita a výkon 64bitové pracovní stanice za skv lou cenu P ínáší dvou- a čty - procesorový výkon ve stolním počítači, výkonné grafické karty AGP 8X, velkou pam a tichou sk í p ístupnou bez nástroj a kompatibilitu s vaším stávajícím aplikačním prost edím HP-UX. Vysoký výkon výkon dvou procesor za cenu jednoho CPU a výkon čty procesor za cenu dvou CPU Čipová sada HP zx1 umož uje vyšší výkon aplikací díky nižší latenci (o 25% nižší než v p edchozí generaci PA-RISCových stanic) a více než čty násobné datové propustnosti pro procesor a pam, a to nezávisle na zvyšování výkonu systémovou frekvencí. Podporuje 32 GB pam ti SDRAM typu ECC, která zvládá i nejvyšší pracovní zát ž 2 zásuvky pro procesory a 4 pozice diskových jednotek umož ují p izp sobení a konfiguraci podle pot eby Pracovní stanice HP PA-RISC 8

9 Pracovní stanice HP j6750 Vysoce výkonná 64bitová pracovní stanice s dv ma procesory, velkou datovou kapacitou a rozši itelností, určená pro nejnáročn jší design a simulace Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti EDS. Rychlejší dokončení složitých úloh díky až dv ma procesor m PA GB pam ti SDRAM pro vysoký výkon aplikací Usnadn ní nejnáročn jších návrh pomocí grafických karet HP fxe, fx10 a Fire GL-UX Prostorov nenáročný design, s možností umíst ní v racku Pracovní stanice HP c3700/50 Vynikající 3D grafický výkon, možnosti rozší ení a pam ve vysokorychlostní pracovní stanici s jedním procesorem Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti UGS PLM Solutions. Procesor PA zaručuje mimo ádnou rychlost a výkon aplikací Pam SDRAM 8 GB nejvyšší kapacita pam ti RAM u pracovních stanic s jedním procesorem Usnadn ní nejnáročn jších návrh pomocí grafických karet HP Fire GL-UX, fx5, fx10 a fxe Rozši itelné provedení Tower s 6 sloty PCI, možnost umíst ní v racku Pracovní stanice HP b2600 Nejdostupn jší a nejstabiln jší pracovní stanice PA-RISC od společnosti HP poskytuje sadu robustních funkcí a vysokou spolehlivost za výhodnou cenu Obrázek byl použit s laskavým svolením společností EDS a Fella-Werke Gmbh & Co. Rychlejší provád ní složitých úloh díky jednomu procesoru PA-8600 a pam ti RAM o velikosti až 4 GB Stolní nebo racková konfigurace šet í cenné pracovní místo Univerzální p ístup ke všem typ m dat v rámci r zných tým s rozd lenými úkoly Dlouhá životnost a nízké nároky na údržbu v integrovaných systémech, systémech OEM a platformách péče o zákazníky 9

10 M žete si vybrat p esn to, co pot ebujete! S více než 20 lety zkušeností v oblasti grafiky a více než 500 patenty v této oblasti nabízí společnost HP nejúpln jší adu grafických produkt na t ech r zných architekturách a t ech operačních systémech. Naše ešení byla vytvo ena a vylad na pro optimální výkon, kvalitu obrazu, realistické zobrazení a spolehlivost a certifikována našimi strategickými partnery. Společnost HP vám dodá nejnov jší grafickou technologii v okamžiku, kdy je k dispozici, a to na pevné spolehlivé platform s jediným místem podpory. Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Grafická ešení 10

11 Profesionální grafika 2D a aplikace s podporou více zobrazení 3D produkty st ední t ídy pro v tší modely a realistické zobrazení Špičkové produkty 3D pro velké modely a náročné realistické zobrazení NVIDIA Quadro4 280 NVS (PCI-E a PCI) Optimalizováno pro profesionální konfigurace pracovních stanic 2D Software nview s podporou více zobrazení umož uje zobrazit práci na dvou monitorech Pam DDR SDRAM 64 MB Duální p evodníky RAMDAC 350 MHz p inášejí k iš álov čistý obraz Podpora duálního p enosu TMDS pro nejnov jší monitory TFT Jeden vysoce propustný konektor podporuje duální analogové nebo digitální zobrazení Architektura UDA (Unified Driver Architecture) umož uje snadnou instalaci a správu NVIDIA Quadro4 400 NVS Maximalizujte velikost své obrazovky Zvyšte svoji produktivitu Podpora čty displej Pam DDR SDRAM 64 MB Podpora analogového a digitálního výstupu Technologie NVIDIA nview pro správu více zobrazení ATI RADEON 7000 Čelní postavení z hlediska výkonu v oblasti 2D Podpora dvou monitor : dva monitory CRT nebo jeden monitor CRT a jeden digitální Pam DDR SDRAM 32 MB Podpora analogového a digitálního výstupu Podpora technologií DirectX, DirectDraw, Direct3D a OpenGL u všech zobrazení Plná podpora sb rnice AGP2x/AGP4x Základní grafika 3D pro vytvá ení malých model a realistické zobrazení NVIDIA Quadro FX 540 (PCI-E) Nabízí kvalitu, p esnost, vysoký výkon a široké možnosti programování Poskytuje všechny p ední funkce, výhody a certifikáty ady Quadro FX Pam DDR 128 MB, 128bitové rozhraní pam ti se ší kou pásma 8,8 GB/s Jednotná architektura pam ti s dynamickým p id lováním jednotlivým grafickým podsystém m pro maximální využití ší ky pam ového pásma ATI FireGL V3100 (PCI-E) Špičkový výkon grafického ešení za základní cenu Revoluční kombinace výkonu a funkcí Pam DDR 128 MB a programovatelný grafický kanál Ovladače OpenGL a DirectX s optimalizovaným výkonem Dokonalé ešení pro náročné uživatele aplikací CAD a profesionální používání aplikací DCC, kte í vyžadují maximální výkon aplikací HP fxe Vyhovuje úlohám zam eným p edevším na grafiku Pro pracovní stanice HP PA-RISC s operačním systémem HP-UX 48 obrazových rovin pro v rné zobrazení barev s dvojitou mezipam tí Konfigurace čty monitor s jedinou logickou obrazovkou HP Mapování textury s hardwarovou akcelerací 3,5 MB Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX NVIDIA Quadro FX 1400 (PCI-E) Vhodné grafické ešení pro odv tví CAD, DCC a v du a výzkum testováno a certifikováno pro všechny hlavní aplikace Vysoký výkon, zdokonalené funkce a možnost programování na p ední úrovni v odv tví Pam DDR 128 MB, 256bitové rozhraní pam ti se ší kou pásma 19,2 GB/s Jednotná architektura pam ti s dynamickým p id lováním jednotlivým grafickým podsystém m pro maximální využití ší ky pam ového pásma HP fx5 Pro návrhá e velkých sestav a revizi celých produkt Pro pracovní stanice HP PA-RISC s operačním systémem HP-UX V tší komplexnost model a spolehliv jší návrh T i geometrické moduly PA-RISC, nyní standardn trojnásobná hardwarová texturová pam (až 48 MB) Analogové a digitální výstupy pro lepší kvalitu obrazu Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX ATI FireGL V5000 (PCI-E) Poskytuje v provedení pro notebooky funkce, výkon a stabilitu aplikací jako u stolních pracovních stanic Dokonalý pom r ceny a výkonu pro techniky a um lce Navrženo na základ architektury PCI Express x16 Jednotná grafická pam DDR 128 MB Obsahuje šest geometrických modul a osm grafických kanál poskytujících vysoký výkon a kvalitu obrazu, která využívá inovativní programovatelnou technologii Pixel Shader Optimalizováno a certifikováno pro aplikace profesionálních pracovních stanic využívající rozhraní OpenGL a Microsoft DirectX 9.0 ATI FireGL V5100 (PCI-E) Poskytuje nevídanou rychlost a kvalitu obrazu pro vizualizaci v reálném čase Dokonalý pom r ceny a výkonu pro techniky a um lce Navrženo na základ architektury PCI Express x16 Jednotná grafická pam DDR 128 MB Podpora duálního zobrazení s výstupem DVI a VGA Optimalizováno a certifikováno pro aplikace využívající rozhraní OpenGL a Microsoft DirectX 9.0 ATI FireGL T2-128 Vylepšený ovladač grafické karty pro specifické aplikace 3D, navíc p izp sobené ovladače více zobrazení včetn HydraVision Jednotná grafická pam 128 MB 128bitový vyrovnávací zásobník operací s plovoucí ádovou čárkou pro fotorealistické renderování Duální p evad če RAMDAC 400 MHz p inášejí k iš álov čistý obraz Vysílač TMDS podporuje nejnov jší monitory TFT Konektory DVI-I a VGA umož ují flexibilní podporu monitor Architektura UDA (Unified Driver Architecture) umož uje snadnou instalaci a správu Plná podpora rozhraní DirectX 9.0 a OpenGL 1.3 a rozší ení Podporuje systémy Windows 2000, Windows XP a Linux ATI Fire GL4 Maximální výkon pracovní stanice Podpora dvou digitálních monitor NVIDIA NV25GL GPU Sb rnice AGP2x/4x Pro50 Pam DDR SDRAM 128 MB Dva výstupy DVI-I pro digitální monitory, 1 t íkolíkový stereo výstup Mini DIN Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX HP fx10 Rychlá vizualizace pro techniky, pr myslové návrhá e a v dce V tší komplexnost model a spolehliv jší návrh Šest geometrických modul PA-RISC, standardn trojnásobná hardwarová texturová pam (až 110 MB) Analogové a digitální výstupy pro lepší kvalitu obrazu Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX HP Fire GL-UX Určeno pro komplexní technické obory a práci návrhá Pro pracovní stanice HP PA-RISC s operačním systémem HP-UX Binární kompatibilita s produktem HP Fx10 Pro Binární kompatibilita s produktem ATI Fire GL4 128 MB jednotné rámcové mezipam ti a texturové pam ti Podpora zobrazení CRT nebo digitálního zobrazení Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX NVIDIA Quadro FX 3400 (PCI-E) Výkonná grafika 3D s neomezenými možnostmi programování Nová úrove interaktivní spolupráce pro techniky a návrhá e Umož uje dosud nebývalý výkon, nabízí adu funkcí a p ináší fotorealistickou kvalitu obrazu Grafická pam GDDR3 SDRAM 256 MB 450 MHz 256bitové rozhraní pam ti Duální propojení DVI-I + samostatné propojení DVI-I ATI FireGL X3-256 Pracuje efektivn se všemi hlavními aplikacemi 3D včetn aplikací 3DSMax, Catia, Maya, Softimage XSI asolidworks 6 paralelních geometrických modul (750 M vrchol /s) 16 paralelních grafických kanál (rychlost vypl ování 5,4 G texel ) 256 MB GDDR3 jednotné rámcové mezipam ti Vyhlazování hran Smoothvision (2x, 4x, 6x) Podpora dvou digitálních zobrazení DVI Podpora jediné logické obrazovky 3840 x 1200 ve dvou zobrazeních Čty násobná mezipam t sterea Více informací naleznete na následujícím webu: 11

12 Monitory Zvyšte výkon své pracovní stanice na maximum pomocí současných technologicky nejdokonalejších monitor TFT ady HP Performance, které nabízejí p esné a bezproblémové vodorovné nebo svislé zobrazení bez odlesk a vyhovují všem profesionálním pot ebám technických odv tví. Monitor TFT HP L " monitor TFT s vysokým výkonem, který nabízí vynikající obraz Velmi sv tlá obrazovka s pom rem kontrastu 1000:1 Vhodný pro uživatele používající více displej velký úhel viditelnosti a velmi tenký okraj (13 mm) Snadné používání a nastavení 13cm výškov nastavitelný podstavec a odpojitelný panel s rychlým uvoln ním Volitelné za ízení HP Flat Panel Speaker Bar* pro podporu multimédií * Za ízení HP Flat Panel Speaker Bar (PF804AA) se prodává samostatn. Monitor TFT HP L2035 Monitor TFT s vysokým rozlišením, který nabízí mimo ádn ostré rozlišení a snadnou správu zobrazení Vysoce výkonná 20" obrazovka se špičkovými funkcemi Podpora obrazu v obraze vhodné pro aplikace CAD/CAM Nabízí nejširší úhly viditelnosti v odv tví Dokonalé možnosti umíst ní díky nastavitelnému náklonu, otáčení a výškov nastavitelnému stojanu Monitor TFT HP L2335 Výjimečn velký 23" TFT, který dovoluje maximální využití možností zobrazení Obsahuje dokonalé funkce, jako nap íklad podpora obrazu v obraze Nejširší úhly viditelnosti v odv tví a navíc podpora širokoúhlého pom ru stran a funkce p iblížení Dokonalé možnosti umíst ní nastavitelný náklon, otáčení a výškov nastavitelný stojan Umož uje zobrazit video ve formátu HDTV 12 Podrobné informace o produktech naleznete na webu

13 Grafická ešení HP Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Společnost HP a její partne i dob e chápou delikátní složitosti oboru vizualizace, a proto mohou nabízet ešení, která umožní vaše nápady uskutečnit. Vícekanálové grafické pracovní stanice HP Cenov výhodné ešení pro instalaci do rack s podporou až 4 kanál zobrazení Toto základní ešení, vhodné montáž do rack, využívá jedinou pracovní stanici HP xw9300 s více grafickými výstupy k zobrazení velkého množství shodného grafického softwaru na n kolika obrazovkách. Pracovní stanice HP c8000 nyní podporuje rovn ž výstup duálního zobrazení s funkcí p ekrytí pro grafická ešení založená na systému HP-UX. Grafické clustery HP Mimo ádný škálovatelný výpočetní výkon a grafické funkce Rozd lte rozsáhlé sady dat do clusteru pracovních stanic HP xw9300 a dosáhn te mimo ádného škálovatelného výpočetního výkonu a zobrazení na promítacích st nách a displejích CAVE. P inášíme nejnov jší grafickou technologií PCI-Express, jako je technologie NVIDIA SLI, a volitelné škálovatelné zpracování obrazu, které umož ují prolomit omezení daná výkonem, počtem pracovních uzl, škálovatelností obrazu a rozlišením. HP Visualisation Center sv7 Objevujte v reálném čase a skutečné velikosti Toto ešení integruje u jednoho zobrazení až osm pracovních uzl tvo ených pracovními stanicemi HP xw8200, které umož ují zobrazovat grafická ešení i na nejrozsáhlejší promítací st ny a displeje CAVE. Z návrh, které se kdysi skládaly pouze z jednotlivých součástí, se dnes mohou stát p esné a úplné digitální prototypy, které dokážou držet krok s vašimi idejemi a nar stajícími pot ebami. HP Remote Graphics Software Tento pokročilý nástroj navržený na základ inovativní patentované technologie společnosti HP pro zobrazení v síti umož uje p ístup a sdílení stolní grafické pracovní stanice mezi r znými platformami ve standardní síti a zp sob práce jako v místním prost edí. Další informace a bezplatnou zkušební verzi získáte na adrese: Vícekanálové grafické pracovní stanice HP Základní vizualizace až pro 4 kanály zobrazení Grafické clustery HP Škálovatelná vizualizace rozsáhlých distribuovaných datových sad HP Visualisation Center sv7 Škálovatelná grafika pro zobrazení nejnáročn jších návrh Ideální pro Aplikace k dispozici Všechny trhy s grafickými ešeními Široká dostupnost; podporuje veškerý b žný grafický software pro systémy Windows a Linux Automobilový pr mysl (MDA), v da a výzkum, geologické v dy (ropa a plyn), chemie a biochemie, armádní grafické simulace Aplikace pro systémy Windows a Linux podporující programovací prost edí a práci v clusterech Náročné aplikace MDA, zobrazení návrhu, kontrola výrobního designu, simulace výroby Transparentní podpora pro standardní aplikace HP-UX OpenGL Podpora zobrazovacích prost edí Podpora až 4 kanál zobrazení Samostatné zobrazení, nejrozsáhlejší promítací st ny (se složeným i prolnutým obrazem), displeje CAVE Samostatné zobrazení, nejrozsáhlejší promítací st ny (se složeným i prolnutým obrazem), displeje CAVE Výkon Výkon samostatné pracovní stanice s nejnov jšími grafickými technologiemi, včetn dvou grafických karet v jednom počítači Data distribuovaná v neomezeném počtu výpočetních uzl a kanál zobrazení; škálovatelný výkon s volitelnou technologií ORAD pro zpracování obrazu 4 až 8 pracovních uzl na kanál zobrazení, neomezený počet kanál zobrazení 13

14 Výb r správné pracovní stanice Pro operační systémy Windows a Linux Osobní pracovní stanice HP Mobilní pracovní stanice Model Výkon Možnost rozší ení Servis Pam (max.) Procesor xw4300 Procesor Intel Pentium 4 nebo Intel Pentium D 840 s duálním jádrem xw6200 Jeden nebo dva procesory Intel Xeon xw8200 Jeden nebo dva procesory Intel Xeon xw9300 Jeden nebo dva procesory AMD Opteron nw8240 Mobilní pracovní stanice Mobilní pracovní stanice Mobilní pracovní stanice Mobilní pracovní stanice Intel Pentium M až 2,13 GHz Grafická karta Vhodné pro obory PCI-E nebo PCI Finanční obchodování Špičkové aplikace AEC/GIS Špičkové aplikace CAD Zpracování obrázk, návrh, p edtisková p íprava Animace 3D PCI-E nebo PCI Finanční obchody a burzovní parkety Konverze rastrové a vektorové grafiky Špičkové aplikace 3D CAD Zpracování obrázk s vysokým rozlišením Animace a zpracování videa 3D Analýzy CAE Pr myslový design PCI-E Analýzy rizik a simulace Analýzy a vizualizace v oblasti ropy a plynu Velké sestavy a komplexní CAD St ih a efekty videa ve formátech SD a HD Špičková animace a zobrazování Složité analýzy a simulace CAE Jedna nebo dv PCI-E Simulace a clustering Analýzy a vizualizace v oblasti ropy a plynu Špičkové aplikace CAD St ih a efekty videa ve formátech SD a HD Špičková animace a zobrazování Složité analýzy a simulace CAE V decké vizualizace Intel Pentium M až 2,13 GHz Ropa a plyn Finance CAD/CAE Automatizace projekčních prací a návrh Vývoj softwaru Zpracování obrázk a animace Mobilní st ih videa Klíč: dobrý velmi dobrý vynikající Pro operační systémy UNIX/HP-UX Pracovní stanice HP PA-RISC Model Výkon Možnost rozší ení Servis Pam (max.) Procesor b2600 Jeden procesor PA-RISC MHz c3700/c3750 Jeden procesor PA-RISC / 875 MHz j6750 Jeden nebo dva procesory PA-RISC MHz c nebo 2 duální procesory PA-8800, 900 MHz nebo 1,0 GHz Grafická karta Vhodné pro obory 2D a 3D CAD Vývoj softwaru Analýzy CAE Telekomunikace HP fxe; HP fx5 HP fxe; HP fx5; HP fx10; FireGL-UX B žné aplikace CAD EDA CAE Pr myslový design HP fxe; HP fx10; FireGL-UX Špičkové aplikace CAD Elektronické analýzy a simulace Clusterové aplikace CAE V decký výzkum HP fxe; ATI FireGL T2, X1 a X3 Velké sestavy a komplexní CAD EDA Složité analýzy a simulace CAE Vizualizace Klíč: dobrý velmi dobrý vynikající 14

15 Specifikace pracovních stanic HP Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Operační systém Procesor a čipová sada Pam Pevné disky Grafická karta Rozm ry (výška x ší ka x hloubka)/ hmotnost xw4300 Microsoft Windows XP Professional nebo Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 Čipová sada Intel 955X Express, procesor Intel Pentium 4 až 3,8 GHz, FSB 800 MHz a L2 cache 1 MB nebo 2 MB, nebo procesor Intel Pentium D 3,2 GHz s duálním jádrem, p ední sb rnicí 800 MHz a L2 cache 2 MB Až 8 GB dvoukanálové pam ti DDR-2 ECC 533 MHz nebo 667 MHz (8 slot DIMM) 80, 160, 250, 500 GB (7 200 ot./min) nebo 74 GB ( ot./min) sb rnice SATA; až 4 jednotky, 2,0 TB max.; 73, 146, 300 GB ( ot./min) nebo 36, 73 GB ( ot./min) sb rnice Ultra320 SCSI; až 3 jednotky, 900 GB max. Profesionální grafika 2D: NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E Základní grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 540 PCI-E, ATI FireGL V3100 PCI-E St ední grafika 3D: ATI FireGL V5100 PCI-E, NVIDIA Quadro FX 1400 PCI-E Špičková grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 3400 PCI-E 17,0 45,7 44,9 cm / Minimální konfigurace: 15 kg Maximální konfigurace: 18 kg xw6200 xw8200 Čipová sada Intel 7525 s technologiemi EM64T a Hyper-Threading, 1 nebo 2 procesory Intel Xeon až 3,8 GHz, FSB 800 MHz, L2 cache 1 MB a pam tí DDR2-400 Až 8 GB dvoukanálové pam ti DDR-2 SDRAM ECC 400 MHz (4 sloty DIMM ve 2 párech, dvoukanálová architektura) Až 16 GB dvoukanálové pam ti DDR-2 SDRAM ECC 400 MHz (8 slot DIMM ve 4 párech, dvoukanálová architektura) 40, 80, 160, 250, 400 GB (7 200 ot./min) nebo 74 GB ( ot./min) sb rnice SATA; 73, 146 nebo 300 GB ( ot./min) nebo 36, 73, 146 GB ( ot./min) sb rnice SCSI Profesionální grafika 2D: NVIDIA NVS 280 PCI-E nebo PCI Základní grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 540 PCI-E, ATI FireGL V3100 PCI-E St ední grafika 3D: ATI FireGL V5100 PCI-E, NVIDIA Quadro FX 1400 PCI-E Špičková grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 3400 PCI-E 44,1 16,5 44,0 cm / Minimální konfigurace: 15 kg Maximální konfigurace: 19 kg 45,5 21,0 52,6 cm / Minimální konfigurace: 19 kg Maximální konfigurace: 24 kg xw9300 NVIDIA nforce Professional s technologií AMD-8131 HyperTransport PCI-X Tunnel, 1 nebo 2 procesory ady AMD Opteron 200 s jediným nebo duálním jádrem s technologiemi AMD64 a HyperTransport Až 16 GB pam ti DDR1 400 ECC (8 slot DIMM) 80, 250 nebo 400 GB (7 200 ot./min) nebo 74 GB ( ot./min) sb rnice SATA; nebo 73, 146 nebo 300 GB ( ot./min) nebo 36, 73 nebo 146 GB ( ot./min) sb rnice Ultra320 SCSI Profesionální grafika 2D: NVIDIA NVS 280 PCI-E nebo PCI Základní grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 540 PCI-E St ední grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 1400 PCI-E Špičková grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 3400 PCI-E 45,5 21,0 52,5 cm / Minimální konfigurace: 19 kg Maximální konfigurace: 24 kg nw8240 Microsoft Windows XP Professional Čipová sada Mobile Intel Až 2 GB pam ti DDR-2 915PM Express, procesor Intel SDRAM, 555 MHz, Pentium M až 770 (p ední 2 sloty sb rnice 533 MHz, (FSB 533 MHz, L2 cache 2 MB) 40, 60, 80 GB (5 400 ot./min); 60 GB (7 200 ot./min) St ední grafika 3D: ATI 2,8 (vp edu) 35,6 26,4 cm / Mobility FireGL V5000 2,6 kg (se spo ičem hmotnosti s grafickou pam tí 128 MB v multifunkčním slotu MultiBay II); a podporou rozhraní OpenGL 2,8 kg (s optickou jednotkou v multifunkčním slotu MultiBay II) b2600 HP-UX ACE9912, HP-UX 11.0, 11i TCOE i amtoe ii Procesor PA-RISC MHz s cache 1,5 MB na čipu 512 MB až 4 GB pam ti SDRAM ECC 120 MHz (1,9 GB/s), 4 sloty 146 GB ( ot./min) sb rnice Ultra 2 SCSI LVD (až 2) Profesionální grafika 2D: Výb r z karet HP fx5 nebo HP fxe 12,7 40,6 45,7 cm / Minimální konfigurace: 18,2 kg Maximální konfigurace: 20,3 kg c3700/ c3750 HP-UX 11.0, 11i TCOE i a MTOE ii Procesor PA-RISC /75 MHz, celková mezipam 2,25 MB, instrukce 0,75 MB, data 1,5 MB 512 MB až 8 GB pam ti SDRAM ECC 120 MHz (1,9 GB/s), 8 slot 146 GB ( ot./min) nebo 73 GB ( ot./min) sb rnice Ultra 2 SCSI LVD (až 2) Profesionální grafika 2D: Výb r z karet HP Fire GL-UX, HP fx10, HP fx5 nebo HP fxe 49,5 44,5 22,9 cm / Minimální konfigurace: 20,9 kg Maximální konfigurace: 25,4 kg j6750 Procesor PA-RISC GB až 16 GB 875 MHz, celková mezipam pam ti SDRAM ECC 2,25 MB, instrukce 0,75 MB, 120 MHz (1,9 GB/s), data 1,5 MB 16 slot 36 nebo 146 GB ( ot./min) nebo 73 GB ( ot./min) sb rnice Ultra 2 SCSI LVD (až 2) Profesionální grafika 2D: Výb r z karet HP Fire GL-UX, HP fx10 nebo HP fxe 65,5 49,5 13,7 cm / Minimální konfigurace: 18,2 kg Maximální konfigurace: 21,8 kg c8000 HP-UX 11i TCOE i, HP-UX 11i MTOE ii 1 nebo 2 duální procesory Až 32 GB registrované PA-8800, 900 MHz nebo 1,0 pam ti ECC DDR-266 GHz, L1 cache 1,5 MB, L2 PC2100 cache 32 MB 73, 146 GB ( ot./min) nebo 73 GB ( ot./min) sb rnice Ultra320 SCSI; maximum 584 GB interního úložišt Profesionální grafika 2D: HP fxe (1 zobrazení na kartu, max. 4 karty) St ední grafika 3D: AGP 8X, Fire GL T2 128p St ední až špičková grafika 3D: ATI FireGL X1 a X3 256p (možnost duálního zobrazení) Provedení Tower: 49 28,7 57,2 cm; Minimální konfigurace: 22,5 kg Maximální konfigurace: 28,3 kg Konfigurace pro umíst ní do sk ín : 20,3 42,4 57,2 cm Minimální konfigurace: 21,9 kg Maximální konfigurace: 27,8 kg i Technical Computing Operating Environment ii Minimal Technical Operating Environment 15

OBRACEJTE NA ODBORNÍKY

OBRACEJTE NA ODBORNÍKY Březen/Duben 2006 TOP VALUE S DOTAZY OHLEDNĚ DATOVÝCH CENTER SE OBRACEJTE NA ODBORNÍKY Tvorba digitálního obsahu Podrobnosti naleznete na straně 4 Přechod na Exchange 2003 Podrobnosti naleznete na straně

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

PRODUKTIVITY, KREATIVITY A INOVACE.

PRODUKTIVITY, KREATIVITY A INOVACE. POSUŇTE HRANICE PRODUKTIVITY, KREATIVITY A INOVACE. Vyšší kapacita. Vyšší spolehlivost. Vyšší výkon. ThinkStation S30 až s procesorem Intel Xeon E5 SPOLEHLIVOST PRO TY, KTEŘÍ POSOUVAJÍ TECHNOLOGII I SEBE

Více

Datasheet FUJITSU CELSIUS M740

Datasheet FUJITSU CELSIUS M740 Datasheet FUJITSU CELSIUS M740 Přiveďte své nápady k životu CELSIUS M740 byla optimalizována tak, aby pomohla s řešením náročných úkolů v profesionální a technické oblasti. Pracovní stanici můžete také

Více

Katalog 05/12. Obsah. Další

Katalog 05/12. Obsah. Další Katalog 05/12 Události a zajímavé projekty Témata měsíce Produktové tipy a ceníky AutoCont» Tablet Apple ipad jako pomůcka pedagoga i žáka - AutoCont se účastnil konference pro téměř 100 zástupců z 60

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX200 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (1U)

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX200 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (1U) Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX200 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (1U) Maximální produktivita ve skříni s výškou 1U Řada serverů PRIMERGY RX v provedení do racku je perfektní platformou k vytváření

Více

Datasheet Fujitsu ESPRIMO Q510 Stolní počítač

Datasheet Fujitsu ESPRIMO Q510 Stolní počítač Datasheet Fujitsu ESPRIMO Q510 Stolní počítač Mini PC s velkým výkonem na cm3 Skutečný klenot na vašem stole nebo kdekoli jinde. Extrémně malý a elegantní počítač Fujitsu ESPRIMO Q510. Tento minipočítač

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY RX2520 M1 Dvoupaticový server v provedení do racku (2U)

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY RX2520 M1 Dvoupaticový server v provedení do racku (2U) Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY RX2520 M1 Dvoupaticový server v provedení do Škálovatelný server v provedení do racku pro základní podnikové aplikace Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY poskytují nejvýkonnější

Více

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P705 E85+ Stolní počítač

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P705 E85+ Stolní počítač Datasheet Fujitsu ESPRIMO P705 E85+ Stolní počítač Rozšiřitelný výkonný počítač pro podniky Počítač Fujitsu ESPRIMO P705 E85+ je vybaven nejnovější technologií AMD a nabízí výjimečný výkon. S výkonným

Více

Technologie, která vydrží

Technologie, která vydrží Portfolio komerčních výrobků společnosti Acer acer.cz Technologie, která vydrží Acer Europe SA 2012 Acer Inc. All rights reserved. Od svého založení v roce 1976 usiluje společnost Acer o vývoj výrobků,

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK T904 Ultrabook Tablet

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK T904 Ultrabook Tablet Datasheet Fujitsu LIFEBOOK T904 Ultrabook Tablet Stylový a flexibilní způsob práce bez komplikací FUJITSU LIFEBOOK T904 je univerzální Ultrabook 2v1 pro náročné profesionály s dynamickým pracovním stylem.

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U)

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U) Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U) Maximálně rozšiřitelný dvouprocesorový server Řada serverů PRIMERGY RX v provedení do racku je perfektní platformou k vytváření

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX120 S3p Server v provedení tower

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX120 S3p Server v provedení tower Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX120 S3p Server v provedení tower Pro malá prostředí s vysokými nároky Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY poskytují nejvýkonnější a flexibilní řešení datových center pro

Více

Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P3521 E-Star5 Stolní počítač

Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P3521 E-Star5 Stolní počítač Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P3521 E-Star5 Stolní počítač Flexibilní a ekonomický osobní počítač ESPRIMO P3521 E-Star5 ESPRIMO P3521 E-Star5 je správnou volbou pro významné zákazníky požadující technologie

Více

Datasheet FUJITSU LIFEBOOK E744 Notebook

Datasheet FUJITSU LIFEBOOK E744 Notebook Datasheet FUJITSU LIFEBOOK E744 Notebook Elegantní design a funkce bez kompromisů Notebook LIFEBOOK E744 z řady Fujitsu LIFEBOOK E je pro vás ideální, pokud hledáte atraktivní plně vybavený notebook. Díky

Více

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P500 E85+ Stolní počítač

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P500 E85+ Stolní počítač Datasheet Fujitsu ESPRIMO P500 E85+ Stolní počítač Flexibilní a ekonomický osobní počítač Všestranné počítače ESPRIMO od společnosti Fujitsu přinášejí vysoký výpočetní výkon pro vaše kancelářské aplikace

Více

Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U)

Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U) Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku Maximálně rozšiřitelný dvouprocesorový server Řada serverů Fujitsu PRIMERGY RX v provedení do racku je perfektní platformou

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX120 S3p Server

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX120 S3p Server Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX120 S3p Server Pro malá prostředí s vysokými nároky Servery PRIMERGY TX v provedení tower jsou ideální pro malé a středně velké podniky nebo pobočky. Servery přinášejí výjimečně

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK S792 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK S792 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK S792 Notebook Spolehlivost a mobilita na cestách Pokud požadujete spolehlivý, lehký a plně vybavený notebook pro práci v kanceláři i na cestách, vyberte si Fujitsu LIFEBOOK

Více

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook Váš nepostradatelný společník Pokud hledáte solidní a spolehlivý všestranný notebook, je Fujitsu LIFEBOOK AH532 tím správným řešením. Antireflexní displej LCD

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX300 S6 Dvoupaticový server v provedení rack (2U)

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX300 S6 Dvoupaticový server v provedení rack (2U) Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX300 S6 Dvoupaticový server v provedení rack (2U) Výkonný model velikosti 2U pro virtualizaci PRIMERGY RX300 S6 PRIMERGY RX300 S6 je 2U server v provedení do racku, který byl

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Server

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Server Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Server Vstupte do světa serverů TX nyní s funkcí spotřeby nula wattů Servery PRIMERGY TX v provedení tower jsou ideální pro malé a středně velké podniky nebo pobočky.

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon Server v provedení tower s jedním procesorem maximalizováno. Servery PRIMERGY TX v provedení tower jsou ideální pro malé

Více

Multifunkční zařízení HP CM8060/CM8050 MFP s technologií Edgeline

Multifunkční zařízení HP CM8060/CM8050 MFP s technologií Edgeline Multifunkční zařízení HP CM8060/CM8050 MFP To nejlepší z černobílého a barevného tisku v jednom multifunkčním zařízení S multifunkčními zařízeními HP CM8060/CM8050 MFP očekávejte vysoce kvalitní černobílý

Více

Datasheet Fujitsu STYLISTIC Q550 Slate PC

Datasheet Fujitsu STYLISTIC Q550 Slate PC Datasheet Fujitsu STYLISTIC Q550 Slate PC Profesionální vybavení Fujitsu STYLISTIC Q550 je lehký počítač v provedení Slate PC s 10,1 (25,7cm) displejem. Je ideální pro mobilní profesionály. Předinstalovaný

Více

Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon

Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Server v provedení tower s jedním procesorem maximalizováno. Servery Fujitsu PRIMERGY TX v provedení tower jsou ideální

Více

20% sleva na většinu produktů Autodesk platí jen do 18. 10. 2002!! NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES 6 NOVÉ CAD APLIKACE

20% sleva na většinu produktů Autodesk platí jen do 18. 10. 2002!! NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES 6 NOVÉ CAD APLIKACE NOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY V NABÍDCE CAD STUDIA Vážení zákazníci, dovolte, abychom vás informovali o zajímavých novinkách a mimořádných nabídkách, které jsme pro vás připravili. NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES

Více