Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Pracovní stanice HP. Rozvi te svou fantazii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Pracovní stanice HP. Rozvi te svou fantazii"

Transkript

1 Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Pracovní stanice HP Rozvi te svou fantazii

2 Rozvi te svou fantazii Osobní pracovní stanice HP....4 Pracovní stanice HP PA-RISC...8 Grafická ešení Monitory Grafická ešení HP Výb r správné pracovní stanice Specifikace pracovních stanic HP Současní návrhá i, analytici, projektanti a animáto i v dí, že p i výb ru pracovní stanice je t eba zvolit takové ešení, které jim umožní provád t nejspecifičt jší a nejnáročn jší úlohy rychle a efektivn. Společnost HP proto spolupracuje s p edními nezávislými dodavateli softwaru (ISV), aby pro svou nabídku pracovních stanic s vynikajícím výkonem grafických funkcí zajistila také jejich testování, certifikaci a optimalizaci pro nejd ležit jší aplikace. ešení společnosti HP vylad ná pro optimální výkon, kvalitu obrazu, realistické zobrazení a spolehlivost od jednoduché 2D grafiky až po náročnou 3D grafiku a inovativní funkce vizualizace umožní rozvinutí vašich tv rčích schopností a zajistí vysokou úrove vaší produktivity kdykoli a kdekoli. Nap íklad nová pracovní stanice HP xw4300 je navržena tak, aby spl ovala pot eby návrhá, projektant a dalších náročných uživatel - nabízí kombinaci nejnov jších technologí od společnosti Intel, grafických karet a procesor s jednoduchým nebo duálním jádrem umíst ných v oce ované beznástrojové sk íni, a spojuje tak škálovatelnost s vysokým výkonem. Pracovní stanice HP jsou speciáln zkonstruovány pro inovátory, nedávno pomohly společnosti DreamWorks vytvo it p sobivé vizualizace filmu Madagaskar. P edstavte si možnosti, které by jejich použití p ineslo vašemu podnikání.

3 Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Pro náročné uživatele Společnost HP nabízí pracovní stanice pro každou úrove od základních model s výkonem grafických funkcí, který je mnohem vyšší než u b žných osobních počítač, které pomáhají provád t velké množství složitých transakcí v reálném čase nebo rychlé rozhodování na p ecpaných burzovních parketech. Projekční práce a návrh P i práci se složitými návrhy a modely pot ebujete maximální efektivitu a kvalitu výstupu a minimální náklady na vývoj. Pracovní stanice HP tyto požadavky spl ují. Spolupracujeme s p edními nezávislými dodavateli softwaru (ISV), abychom zajistili nejvyšší výkon aplikací pro vaše aktuální i budoucí pot eby. Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Animace a digitální média Oblast trhu s bohatým digitálním obsahem se neustále zv tšuje a zachování konkurenceschopnosti je stále obtížn jší. Pracovní stanice HP jsou navrženy tak, aby spl ovaly a p ekonávaly nejen pot eby tv rc obsahu obecn, ale i st ihač, zpracovatel filmového materiálu, animátor, návrhá, specialist na zvláštní efekty a dalších pracovník. Naši partne i v oblasti softwaru CAD CAE DCC GIS EDA Vizualizace Autodesk Abaqus Adobe Autodesk Cadence Barco AVEVA Altair Alias ERDAS Mentor Graphics Dassault Systems Bentley Systems Ansys Avid a Softimage ESRI Synopsys Fakespace Dassault Systems ESI Group canopus Intergraph Orad ICEM Technologies Fluent discreet Landmark PTC PTC HKS Matrox Paradigm Realtime Technologies SolidWorks Mecalog Media100 Schlumberger UGS Tebis MSC.Software Pinnacle Systems Visenso UGS PTC 3

4 Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti UGS. Novinka Pracovní stanice HP xw4300 Pracovní stanice s jediným nebo duálním jádrem používající nejnov jší technologie Umož uje vytvá et a upravovat rozsáhlé sady dat a datové modely s výkonem, flexibilitou a nejlepší technologií za skv lou cenu vše umíst no v oce ované beznástrojové sk íni typu Convertible Minitower. Procesory Intel Pentium D s duálním jádrem nebo Intel Pentium 4 s jednoduchým jádrem Výb r z operačních systém Microsoft Windows XP Professional nebo Linux Technologie Intel Extended Memory 64 rozši uje velikost adresovatelné virtuální pam ti na 16 TB Nová čipová sada Intel 955X Express umož uje dosáhnout vyššího výkonu a škálovatelnosti Dvoukanálová pam DDR-2 a grafické rozhraní PCI Express (x16) Podpora plného výkonu 32bitových aplikací a také 64bitových operačních systém a aplikací Osobní pracovní stanice HP 4

5 Pracovní stanice HP jsou vhodné pro uživatele systém Microsoft Windows a Linux. Jsou p íkladem naší snahy o neustálé posouvání hranic tvo ivosti pomocí široké podpory pro současné výkonné aplikace a vynikajícího výkonu grafických funkcí umož ují volný rozlet vaší p edstavivosti. Vše je umíst no ve standardních sk íních. Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti Aaron Reid & Antigravity Studios. Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti Aaron Reid & Antigravity Studios. Pracovní stanice HP xw6200 Prostorov nenáročný model s vysokým výkonem dvou procesor Procesory Intel Xeon, s čipovou sadou Intel E7525 podporující 32bitová ešení a 64bitová ešení s dv ma procesory Výb r z operačních systém Microsoft Windows XP Professional nebo Linux Systémová sb rnice 800 MHz, dvoukanálová pam DDR-2 a mezipam 1 MB Soub žné zobrazení na osmi monitorech Grafické rozhraní PCI Express (x16) nabízí mimo ádný výkon (u 2D i náročné 3D grafiky) Pracovní stanice HP xw8200 Vysoce výkonná pracovní stanice s dv ma procesory a velkokapacitní pam tí Procesory Intel Xeon, čipová sada Intel E7525 podporující 32bitová ešení a 64bitová ešení s dv ma procesory Výb r z operačních systém Microsoft Windows XP Professional nebo Linux Systémová sb rnice 800 MHz, dvoukanálová pam DDR-2 a mezipam 1 MB Velká kapacita pro projekty náročné na kapacitu úložišt až 5 pevných disk a 3 optické disky Grafické rozhraní PCI Express (x16) nabízí mimo ádný výkon (u 2D i náročné 3D grafiky) 5

6 První pracovní stanice HP s duálním grafickým rozhraním PCI Express x16 a duálním procesorem AMD Opteron, která p ináší ultimátní výkon a grafiku 64bitové osobní pracovní stanice Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti UGS. Pracovní stanice HP xw9300 Pro složité analýzy nebo pokročilou vizualizaci je vhodná první pracovní stanice HP, která nabízí duální grafické rozhraní PCI Express x16 a duální procesory AMD Opteron včetn duálního jádra a zajiš uje tak ultimátní výkon a grafiku 64bitové osobní pracovní stanice. Výb r z operačních systém Microsoft Windows XP Professional nebo Linux Úplná softwarová kompatibilita se systémy Intel Čipová sada NVIDIA nforce Professional s duálním grafickým rozhraním PCI Express x16 a podporou technologie NVIDIA SLI Dosud nebývalé možnosti rozší ení až 5 interních pevných disk, 3 optické disky a velké množství rozši ujících slot Duální procesory ady AMD Opteron 200 s jednoduchým nebo duálním jádrem Osobní pracovní stanice HP 6

7 Vysoce p enosná mobilní pracovní stanice s širokoúhlým displejem a vynikajícím grafickým výkonem Mobilní pracovní stanice HP Compaq nw8240 Nabízí vynikající grafický a výpočetní výkon a širokoúhlý 15,4" displej vše v lehkém provedení s prodlouženou životností baterie, abyste mohli pracovat po celý den. Mobilní technologie Intel Centrino s procesory Pentium M pro náročné aplikace Výkonný a spolehlivý systém Microsoft Windows XP Professional Zdokonalená samostatná grafika ATI Mobility FireGL V5000 a širokoúhlý 15,4" displej Provedení o hmotnosti 2,8 kg a s bezdrátovým p ipojením zvýší vaši mobilitu a konektivitu Životnost primární baterie až 4 hodiny s volitelnou cestovní baterií lze prodloužit až na 8 hodin Zdokonalené funkce zabezpečení nástroje HP ProtectTools, čtečka karet Smart Card, volitelný bezpečnostní čip TPM a nástroj HP Local Recovery společnosti Altiris 7

8 Pro nejnáročn jší návrhy, simulace a analýzy je pot eba ešení, které se s t mito nároky vyrovná a které vás udrží na čelní pozici. Zvolte pracovní stanice HP PA-RISC osv dčené, stabilní a spolehlivé systémy UNIX s vysokým výkonem, mimo ádnou škálovatelností a vysokou ochranou investic. Obrázek byl použit s laskavým svolením společností EDS PLM Solutions a Industrial Juguetera, S.A. (INJUSA) Pracovní stanice HP c8000 Nejvyšší kvalita a výkon 64bitové pracovní stanice za skv lou cenu P ínáší dvou- a čty - procesorový výkon ve stolním počítači, výkonné grafické karty AGP 8X, velkou pam a tichou sk í p ístupnou bez nástroj a kompatibilitu s vaším stávajícím aplikačním prost edím HP-UX. Vysoký výkon výkon dvou procesor za cenu jednoho CPU a výkon čty procesor za cenu dvou CPU Čipová sada HP zx1 umož uje vyšší výkon aplikací díky nižší latenci (o 25% nižší než v p edchozí generaci PA-RISCových stanic) a více než čty násobné datové propustnosti pro procesor a pam, a to nezávisle na zvyšování výkonu systémovou frekvencí. Podporuje 32 GB pam ti SDRAM typu ECC, která zvládá i nejvyšší pracovní zát ž 2 zásuvky pro procesory a 4 pozice diskových jednotek umož ují p izp sobení a konfiguraci podle pot eby Pracovní stanice HP PA-RISC 8

9 Pracovní stanice HP j6750 Vysoce výkonná 64bitová pracovní stanice s dv ma procesory, velkou datovou kapacitou a rozši itelností, určená pro nejnáročn jší design a simulace Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti EDS. Rychlejší dokončení složitých úloh díky až dv ma procesor m PA GB pam ti SDRAM pro vysoký výkon aplikací Usnadn ní nejnáročn jších návrh pomocí grafických karet HP fxe, fx10 a Fire GL-UX Prostorov nenáročný design, s možností umíst ní v racku Pracovní stanice HP c3700/50 Vynikající 3D grafický výkon, možnosti rozší ení a pam ve vysokorychlostní pracovní stanici s jedním procesorem Obrázek byl použit s laskavým svolením společnosti UGS PLM Solutions. Procesor PA zaručuje mimo ádnou rychlost a výkon aplikací Pam SDRAM 8 GB nejvyšší kapacita pam ti RAM u pracovních stanic s jedním procesorem Usnadn ní nejnáročn jších návrh pomocí grafických karet HP Fire GL-UX, fx5, fx10 a fxe Rozši itelné provedení Tower s 6 sloty PCI, možnost umíst ní v racku Pracovní stanice HP b2600 Nejdostupn jší a nejstabiln jší pracovní stanice PA-RISC od společnosti HP poskytuje sadu robustních funkcí a vysokou spolehlivost za výhodnou cenu Obrázek byl použit s laskavým svolením společností EDS a Fella-Werke Gmbh & Co. Rychlejší provád ní složitých úloh díky jednomu procesoru PA-8600 a pam ti RAM o velikosti až 4 GB Stolní nebo racková konfigurace šet í cenné pracovní místo Univerzální p ístup ke všem typ m dat v rámci r zných tým s rozd lenými úkoly Dlouhá životnost a nízké nároky na údržbu v integrovaných systémech, systémech OEM a platformách péče o zákazníky 9

10 M žete si vybrat p esn to, co pot ebujete! S více než 20 lety zkušeností v oblasti grafiky a více než 500 patenty v této oblasti nabízí společnost HP nejúpln jší adu grafických produkt na t ech r zných architekturách a t ech operačních systémech. Naše ešení byla vytvo ena a vylad na pro optimální výkon, kvalitu obrazu, realistické zobrazení a spolehlivost a certifikována našimi strategickými partnery. Společnost HP vám dodá nejnov jší grafickou technologii v okamžiku, kdy je k dispozici, a to na pevné spolehlivé platform s jediným místem podpory. Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Grafická ešení 10

11 Profesionální grafika 2D a aplikace s podporou více zobrazení 3D produkty st ední t ídy pro v tší modely a realistické zobrazení Špičkové produkty 3D pro velké modely a náročné realistické zobrazení NVIDIA Quadro4 280 NVS (PCI-E a PCI) Optimalizováno pro profesionální konfigurace pracovních stanic 2D Software nview s podporou více zobrazení umož uje zobrazit práci na dvou monitorech Pam DDR SDRAM 64 MB Duální p evodníky RAMDAC 350 MHz p inášejí k iš álov čistý obraz Podpora duálního p enosu TMDS pro nejnov jší monitory TFT Jeden vysoce propustný konektor podporuje duální analogové nebo digitální zobrazení Architektura UDA (Unified Driver Architecture) umož uje snadnou instalaci a správu NVIDIA Quadro4 400 NVS Maximalizujte velikost své obrazovky Zvyšte svoji produktivitu Podpora čty displej Pam DDR SDRAM 64 MB Podpora analogového a digitálního výstupu Technologie NVIDIA nview pro správu více zobrazení ATI RADEON 7000 Čelní postavení z hlediska výkonu v oblasti 2D Podpora dvou monitor : dva monitory CRT nebo jeden monitor CRT a jeden digitální Pam DDR SDRAM 32 MB Podpora analogového a digitálního výstupu Podpora technologií DirectX, DirectDraw, Direct3D a OpenGL u všech zobrazení Plná podpora sb rnice AGP2x/AGP4x Základní grafika 3D pro vytvá ení malých model a realistické zobrazení NVIDIA Quadro FX 540 (PCI-E) Nabízí kvalitu, p esnost, vysoký výkon a široké možnosti programování Poskytuje všechny p ední funkce, výhody a certifikáty ady Quadro FX Pam DDR 128 MB, 128bitové rozhraní pam ti se ší kou pásma 8,8 GB/s Jednotná architektura pam ti s dynamickým p id lováním jednotlivým grafickým podsystém m pro maximální využití ší ky pam ového pásma ATI FireGL V3100 (PCI-E) Špičkový výkon grafického ešení za základní cenu Revoluční kombinace výkonu a funkcí Pam DDR 128 MB a programovatelný grafický kanál Ovladače OpenGL a DirectX s optimalizovaným výkonem Dokonalé ešení pro náročné uživatele aplikací CAD a profesionální používání aplikací DCC, kte í vyžadují maximální výkon aplikací HP fxe Vyhovuje úlohám zam eným p edevším na grafiku Pro pracovní stanice HP PA-RISC s operačním systémem HP-UX 48 obrazových rovin pro v rné zobrazení barev s dvojitou mezipam tí Konfigurace čty monitor s jedinou logickou obrazovkou HP Mapování textury s hardwarovou akcelerací 3,5 MB Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX NVIDIA Quadro FX 1400 (PCI-E) Vhodné grafické ešení pro odv tví CAD, DCC a v du a výzkum testováno a certifikováno pro všechny hlavní aplikace Vysoký výkon, zdokonalené funkce a možnost programování na p ední úrovni v odv tví Pam DDR 128 MB, 256bitové rozhraní pam ti se ší kou pásma 19,2 GB/s Jednotná architektura pam ti s dynamickým p id lováním jednotlivým grafickým podsystém m pro maximální využití ší ky pam ového pásma HP fx5 Pro návrhá e velkých sestav a revizi celých produkt Pro pracovní stanice HP PA-RISC s operačním systémem HP-UX V tší komplexnost model a spolehliv jší návrh T i geometrické moduly PA-RISC, nyní standardn trojnásobná hardwarová texturová pam (až 48 MB) Analogové a digitální výstupy pro lepší kvalitu obrazu Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX ATI FireGL V5000 (PCI-E) Poskytuje v provedení pro notebooky funkce, výkon a stabilitu aplikací jako u stolních pracovních stanic Dokonalý pom r ceny a výkonu pro techniky a um lce Navrženo na základ architektury PCI Express x16 Jednotná grafická pam DDR 128 MB Obsahuje šest geometrických modul a osm grafických kanál poskytujících vysoký výkon a kvalitu obrazu, která využívá inovativní programovatelnou technologii Pixel Shader Optimalizováno a certifikováno pro aplikace profesionálních pracovních stanic využívající rozhraní OpenGL a Microsoft DirectX 9.0 ATI FireGL V5100 (PCI-E) Poskytuje nevídanou rychlost a kvalitu obrazu pro vizualizaci v reálném čase Dokonalý pom r ceny a výkonu pro techniky a um lce Navrženo na základ architektury PCI Express x16 Jednotná grafická pam DDR 128 MB Podpora duálního zobrazení s výstupem DVI a VGA Optimalizováno a certifikováno pro aplikace využívající rozhraní OpenGL a Microsoft DirectX 9.0 ATI FireGL T2-128 Vylepšený ovladač grafické karty pro specifické aplikace 3D, navíc p izp sobené ovladače více zobrazení včetn HydraVision Jednotná grafická pam 128 MB 128bitový vyrovnávací zásobník operací s plovoucí ádovou čárkou pro fotorealistické renderování Duální p evad če RAMDAC 400 MHz p inášejí k iš álov čistý obraz Vysílač TMDS podporuje nejnov jší monitory TFT Konektory DVI-I a VGA umož ují flexibilní podporu monitor Architektura UDA (Unified Driver Architecture) umož uje snadnou instalaci a správu Plná podpora rozhraní DirectX 9.0 a OpenGL 1.3 a rozší ení Podporuje systémy Windows 2000, Windows XP a Linux ATI Fire GL4 Maximální výkon pracovní stanice Podpora dvou digitálních monitor NVIDIA NV25GL GPU Sb rnice AGP2x/4x Pro50 Pam DDR SDRAM 128 MB Dva výstupy DVI-I pro digitální monitory, 1 t íkolíkový stereo výstup Mini DIN Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX HP fx10 Rychlá vizualizace pro techniky, pr myslové návrhá e a v dce V tší komplexnost model a spolehliv jší návrh Šest geometrických modul PA-RISC, standardn trojnásobná hardwarová texturová pam (až 110 MB) Analogové a digitální výstupy pro lepší kvalitu obrazu Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX HP Fire GL-UX Určeno pro komplexní technické obory a práci návrhá Pro pracovní stanice HP PA-RISC s operačním systémem HP-UX Binární kompatibilita s produktem HP Fx10 Pro Binární kompatibilita s produktem ATI Fire GL4 128 MB jednotné rámcové mezipam ti a texturové pam ti Podpora zobrazení CRT nebo digitálního zobrazení Zrychlení profesionálních aplikací OpenGL a DirectX NVIDIA Quadro FX 3400 (PCI-E) Výkonná grafika 3D s neomezenými možnostmi programování Nová úrove interaktivní spolupráce pro techniky a návrhá e Umož uje dosud nebývalý výkon, nabízí adu funkcí a p ináší fotorealistickou kvalitu obrazu Grafická pam GDDR3 SDRAM 256 MB 450 MHz 256bitové rozhraní pam ti Duální propojení DVI-I + samostatné propojení DVI-I ATI FireGL X3-256 Pracuje efektivn se všemi hlavními aplikacemi 3D včetn aplikací 3DSMax, Catia, Maya, Softimage XSI asolidworks 6 paralelních geometrických modul (750 M vrchol /s) 16 paralelních grafických kanál (rychlost vypl ování 5,4 G texel ) 256 MB GDDR3 jednotné rámcové mezipam ti Vyhlazování hran Smoothvision (2x, 4x, 6x) Podpora dvou digitálních zobrazení DVI Podpora jediné logické obrazovky 3840 x 1200 ve dvou zobrazeních Čty násobná mezipam t sterea Více informací naleznete na následujícím webu: 11

12 Monitory Zvyšte výkon své pracovní stanice na maximum pomocí současných technologicky nejdokonalejších monitor TFT ady HP Performance, které nabízejí p esné a bezproblémové vodorovné nebo svislé zobrazení bez odlesk a vyhovují všem profesionálním pot ebám technických odv tví. Monitor TFT HP L " monitor TFT s vysokým výkonem, který nabízí vynikající obraz Velmi sv tlá obrazovka s pom rem kontrastu 1000:1 Vhodný pro uživatele používající více displej velký úhel viditelnosti a velmi tenký okraj (13 mm) Snadné používání a nastavení 13cm výškov nastavitelný podstavec a odpojitelný panel s rychlým uvoln ním Volitelné za ízení HP Flat Panel Speaker Bar* pro podporu multimédií * Za ízení HP Flat Panel Speaker Bar (PF804AA) se prodává samostatn. Monitor TFT HP L2035 Monitor TFT s vysokým rozlišením, který nabízí mimo ádn ostré rozlišení a snadnou správu zobrazení Vysoce výkonná 20" obrazovka se špičkovými funkcemi Podpora obrazu v obraze vhodné pro aplikace CAD/CAM Nabízí nejširší úhly viditelnosti v odv tví Dokonalé možnosti umíst ní díky nastavitelnému náklonu, otáčení a výškov nastavitelnému stojanu Monitor TFT HP L2335 Výjimečn velký 23" TFT, který dovoluje maximální využití možností zobrazení Obsahuje dokonalé funkce, jako nap íklad podpora obrazu v obraze Nejširší úhly viditelnosti v odv tví a navíc podpora širokoúhlého pom ru stran a funkce p iblížení Dokonalé možnosti umíst ní nastavitelný náklon, otáčení a výškov nastavitelný stojan Umož uje zobrazit video ve formátu HDTV 12 Podrobné informace o produktech naleznete na webu

13 Grafická ešení HP Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Společnost HP a její partne i dob e chápou delikátní složitosti oboru vizualizace, a proto mohou nabízet ešení, která umožní vaše nápady uskutečnit. Vícekanálové grafické pracovní stanice HP Cenov výhodné ešení pro instalaci do rack s podporou až 4 kanál zobrazení Toto základní ešení, vhodné montáž do rack, využívá jedinou pracovní stanici HP xw9300 s více grafickými výstupy k zobrazení velkého množství shodného grafického softwaru na n kolika obrazovkách. Pracovní stanice HP c8000 nyní podporuje rovn ž výstup duálního zobrazení s funkcí p ekrytí pro grafická ešení založená na systému HP-UX. Grafické clustery HP Mimo ádný škálovatelný výpočetní výkon a grafické funkce Rozd lte rozsáhlé sady dat do clusteru pracovních stanic HP xw9300 a dosáhn te mimo ádného škálovatelného výpočetního výkonu a zobrazení na promítacích st nách a displejích CAVE. P inášíme nejnov jší grafickou technologií PCI-Express, jako je technologie NVIDIA SLI, a volitelné škálovatelné zpracování obrazu, které umož ují prolomit omezení daná výkonem, počtem pracovních uzl, škálovatelností obrazu a rozlišením. HP Visualisation Center sv7 Objevujte v reálném čase a skutečné velikosti Toto ešení integruje u jednoho zobrazení až osm pracovních uzl tvo ených pracovními stanicemi HP xw8200, které umož ují zobrazovat grafická ešení i na nejrozsáhlejší promítací st ny a displeje CAVE. Z návrh, které se kdysi skládaly pouze z jednotlivých součástí, se dnes mohou stát p esné a úplné digitální prototypy, které dokážou držet krok s vašimi idejemi a nar stajícími pot ebami. HP Remote Graphics Software Tento pokročilý nástroj navržený na základ inovativní patentované technologie společnosti HP pro zobrazení v síti umož uje p ístup a sdílení stolní grafické pracovní stanice mezi r znými platformami ve standardní síti a zp sob práce jako v místním prost edí. Další informace a bezplatnou zkušební verzi získáte na adrese: Vícekanálové grafické pracovní stanice HP Základní vizualizace až pro 4 kanály zobrazení Grafické clustery HP Škálovatelná vizualizace rozsáhlých distribuovaných datových sad HP Visualisation Center sv7 Škálovatelná grafika pro zobrazení nejnáročn jších návrh Ideální pro Aplikace k dispozici Všechny trhy s grafickými ešeními Široká dostupnost; podporuje veškerý b žný grafický software pro systémy Windows a Linux Automobilový pr mysl (MDA), v da a výzkum, geologické v dy (ropa a plyn), chemie a biochemie, armádní grafické simulace Aplikace pro systémy Windows a Linux podporující programovací prost edí a práci v clusterech Náročné aplikace MDA, zobrazení návrhu, kontrola výrobního designu, simulace výroby Transparentní podpora pro standardní aplikace HP-UX OpenGL Podpora zobrazovacích prost edí Podpora až 4 kanál zobrazení Samostatné zobrazení, nejrozsáhlejší promítací st ny (se složeným i prolnutým obrazem), displeje CAVE Samostatné zobrazení, nejrozsáhlejší promítací st ny (se složeným i prolnutým obrazem), displeje CAVE Výkon Výkon samostatné pracovní stanice s nejnov jšími grafickými technologiemi, včetn dvou grafických karet v jednom počítači Data distribuovaná v neomezeném počtu výpočetních uzl a kanál zobrazení; škálovatelný výkon s volitelnou technologií ORAD pro zpracování obrazu 4 až 8 pracovních uzl na kanál zobrazení, neomezený počet kanál zobrazení 13

14 Výb r správné pracovní stanice Pro operační systémy Windows a Linux Osobní pracovní stanice HP Mobilní pracovní stanice Model Výkon Možnost rozší ení Servis Pam (max.) Procesor xw4300 Procesor Intel Pentium 4 nebo Intel Pentium D 840 s duálním jádrem xw6200 Jeden nebo dva procesory Intel Xeon xw8200 Jeden nebo dva procesory Intel Xeon xw9300 Jeden nebo dva procesory AMD Opteron nw8240 Mobilní pracovní stanice Mobilní pracovní stanice Mobilní pracovní stanice Mobilní pracovní stanice Intel Pentium M až 2,13 GHz Grafická karta Vhodné pro obory PCI-E nebo PCI Finanční obchodování Špičkové aplikace AEC/GIS Špičkové aplikace CAD Zpracování obrázk, návrh, p edtisková p íprava Animace 3D PCI-E nebo PCI Finanční obchody a burzovní parkety Konverze rastrové a vektorové grafiky Špičkové aplikace 3D CAD Zpracování obrázk s vysokým rozlišením Animace a zpracování videa 3D Analýzy CAE Pr myslový design PCI-E Analýzy rizik a simulace Analýzy a vizualizace v oblasti ropy a plynu Velké sestavy a komplexní CAD St ih a efekty videa ve formátech SD a HD Špičková animace a zobrazování Složité analýzy a simulace CAE Jedna nebo dv PCI-E Simulace a clustering Analýzy a vizualizace v oblasti ropy a plynu Špičkové aplikace CAD St ih a efekty videa ve formátech SD a HD Špičková animace a zobrazování Složité analýzy a simulace CAE V decké vizualizace Intel Pentium M až 2,13 GHz Ropa a plyn Finance CAD/CAE Automatizace projekčních prací a návrh Vývoj softwaru Zpracování obrázk a animace Mobilní st ih videa Klíč: dobrý velmi dobrý vynikající Pro operační systémy UNIX/HP-UX Pracovní stanice HP PA-RISC Model Výkon Možnost rozší ení Servis Pam (max.) Procesor b2600 Jeden procesor PA-RISC MHz c3700/c3750 Jeden procesor PA-RISC / 875 MHz j6750 Jeden nebo dva procesory PA-RISC MHz c nebo 2 duální procesory PA-8800, 900 MHz nebo 1,0 GHz Grafická karta Vhodné pro obory 2D a 3D CAD Vývoj softwaru Analýzy CAE Telekomunikace HP fxe; HP fx5 HP fxe; HP fx5; HP fx10; FireGL-UX B žné aplikace CAD EDA CAE Pr myslový design HP fxe; HP fx10; FireGL-UX Špičkové aplikace CAD Elektronické analýzy a simulace Clusterové aplikace CAE V decký výzkum HP fxe; ATI FireGL T2, X1 a X3 Velké sestavy a komplexní CAD EDA Složité analýzy a simulace CAE Vizualizace Klíč: dobrý velmi dobrý vynikající 14

15 Specifikace pracovních stanic HP Společnost HP doporučuje systém Microsoft Windows XP Professional. Operační systém Procesor a čipová sada Pam Pevné disky Grafická karta Rozm ry (výška x ší ka x hloubka)/ hmotnost xw4300 Microsoft Windows XP Professional nebo Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 Čipová sada Intel 955X Express, procesor Intel Pentium 4 až 3,8 GHz, FSB 800 MHz a L2 cache 1 MB nebo 2 MB, nebo procesor Intel Pentium D 3,2 GHz s duálním jádrem, p ední sb rnicí 800 MHz a L2 cache 2 MB Až 8 GB dvoukanálové pam ti DDR-2 ECC 533 MHz nebo 667 MHz (8 slot DIMM) 80, 160, 250, 500 GB (7 200 ot./min) nebo 74 GB ( ot./min) sb rnice SATA; až 4 jednotky, 2,0 TB max.; 73, 146, 300 GB ( ot./min) nebo 36, 73 GB ( ot./min) sb rnice Ultra320 SCSI; až 3 jednotky, 900 GB max. Profesionální grafika 2D: NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E Základní grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 540 PCI-E, ATI FireGL V3100 PCI-E St ední grafika 3D: ATI FireGL V5100 PCI-E, NVIDIA Quadro FX 1400 PCI-E Špičková grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 3400 PCI-E 17,0 45,7 44,9 cm / Minimální konfigurace: 15 kg Maximální konfigurace: 18 kg xw6200 xw8200 Čipová sada Intel 7525 s technologiemi EM64T a Hyper-Threading, 1 nebo 2 procesory Intel Xeon až 3,8 GHz, FSB 800 MHz, L2 cache 1 MB a pam tí DDR2-400 Až 8 GB dvoukanálové pam ti DDR-2 SDRAM ECC 400 MHz (4 sloty DIMM ve 2 párech, dvoukanálová architektura) Až 16 GB dvoukanálové pam ti DDR-2 SDRAM ECC 400 MHz (8 slot DIMM ve 4 párech, dvoukanálová architektura) 40, 80, 160, 250, 400 GB (7 200 ot./min) nebo 74 GB ( ot./min) sb rnice SATA; 73, 146 nebo 300 GB ( ot./min) nebo 36, 73, 146 GB ( ot./min) sb rnice SCSI Profesionální grafika 2D: NVIDIA NVS 280 PCI-E nebo PCI Základní grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 540 PCI-E, ATI FireGL V3100 PCI-E St ední grafika 3D: ATI FireGL V5100 PCI-E, NVIDIA Quadro FX 1400 PCI-E Špičková grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 3400 PCI-E 44,1 16,5 44,0 cm / Minimální konfigurace: 15 kg Maximální konfigurace: 19 kg 45,5 21,0 52,6 cm / Minimální konfigurace: 19 kg Maximální konfigurace: 24 kg xw9300 NVIDIA nforce Professional s technologií AMD-8131 HyperTransport PCI-X Tunnel, 1 nebo 2 procesory ady AMD Opteron 200 s jediným nebo duálním jádrem s technologiemi AMD64 a HyperTransport Až 16 GB pam ti DDR1 400 ECC (8 slot DIMM) 80, 250 nebo 400 GB (7 200 ot./min) nebo 74 GB ( ot./min) sb rnice SATA; nebo 73, 146 nebo 300 GB ( ot./min) nebo 36, 73 nebo 146 GB ( ot./min) sb rnice Ultra320 SCSI Profesionální grafika 2D: NVIDIA NVS 280 PCI-E nebo PCI Základní grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 540 PCI-E St ední grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 1400 PCI-E Špičková grafika 3D: NVIDIA Quadro FX 3400 PCI-E 45,5 21,0 52,5 cm / Minimální konfigurace: 19 kg Maximální konfigurace: 24 kg nw8240 Microsoft Windows XP Professional Čipová sada Mobile Intel Až 2 GB pam ti DDR-2 915PM Express, procesor Intel SDRAM, 555 MHz, Pentium M až 770 (p ední 2 sloty sb rnice 533 MHz, (FSB 533 MHz, L2 cache 2 MB) 40, 60, 80 GB (5 400 ot./min); 60 GB (7 200 ot./min) St ední grafika 3D: ATI 2,8 (vp edu) 35,6 26,4 cm / Mobility FireGL V5000 2,6 kg (se spo ičem hmotnosti s grafickou pam tí 128 MB v multifunkčním slotu MultiBay II); a podporou rozhraní OpenGL 2,8 kg (s optickou jednotkou v multifunkčním slotu MultiBay II) b2600 HP-UX ACE9912, HP-UX 11.0, 11i TCOE i amtoe ii Procesor PA-RISC MHz s cache 1,5 MB na čipu 512 MB až 4 GB pam ti SDRAM ECC 120 MHz (1,9 GB/s), 4 sloty 146 GB ( ot./min) sb rnice Ultra 2 SCSI LVD (až 2) Profesionální grafika 2D: Výb r z karet HP fx5 nebo HP fxe 12,7 40,6 45,7 cm / Minimální konfigurace: 18,2 kg Maximální konfigurace: 20,3 kg c3700/ c3750 HP-UX 11.0, 11i TCOE i a MTOE ii Procesor PA-RISC /75 MHz, celková mezipam 2,25 MB, instrukce 0,75 MB, data 1,5 MB 512 MB až 8 GB pam ti SDRAM ECC 120 MHz (1,9 GB/s), 8 slot 146 GB ( ot./min) nebo 73 GB ( ot./min) sb rnice Ultra 2 SCSI LVD (až 2) Profesionální grafika 2D: Výb r z karet HP Fire GL-UX, HP fx10, HP fx5 nebo HP fxe 49,5 44,5 22,9 cm / Minimální konfigurace: 20,9 kg Maximální konfigurace: 25,4 kg j6750 Procesor PA-RISC GB až 16 GB 875 MHz, celková mezipam pam ti SDRAM ECC 2,25 MB, instrukce 0,75 MB, 120 MHz (1,9 GB/s), data 1,5 MB 16 slot 36 nebo 146 GB ( ot./min) nebo 73 GB ( ot./min) sb rnice Ultra 2 SCSI LVD (až 2) Profesionální grafika 2D: Výb r z karet HP Fire GL-UX, HP fx10 nebo HP fxe 65,5 49,5 13,7 cm / Minimální konfigurace: 18,2 kg Maximální konfigurace: 21,8 kg c8000 HP-UX 11i TCOE i, HP-UX 11i MTOE ii 1 nebo 2 duální procesory Až 32 GB registrované PA-8800, 900 MHz nebo 1,0 pam ti ECC DDR-266 GHz, L1 cache 1,5 MB, L2 PC2100 cache 32 MB 73, 146 GB ( ot./min) nebo 73 GB ( ot./min) sb rnice Ultra320 SCSI; maximum 584 GB interního úložišt Profesionální grafika 2D: HP fxe (1 zobrazení na kartu, max. 4 karty) St ední grafika 3D: AGP 8X, Fire GL T2 128p St ední až špičková grafika 3D: ATI FireGL X1 a X3 256p (možnost duálního zobrazení) Provedení Tower: 49 28,7 57,2 cm; Minimální konfigurace: 22,5 kg Maximální konfigurace: 28,3 kg Konfigurace pro umíst ní do sk ín : 20,3 42,4 57,2 cm Minimální konfigurace: 21,9 kg Maximální konfigurace: 27,8 kg i Technical Computing Operating Environment ii Minimal Technical Operating Environment 15

16 Madagaskar DreamWorks Animation L.L.C. and 2005 DreamWorks Animation L.L.C. Software zúročte své investice pomocí softwaru navrženého pro pracovní stanice HP. HP Finanční služby výhodný zp sob investování do informačních technologií HP Finanční služby se snaží co nejvíce usnadnit procesy získávání, správy a následného vypo ádávání informačních technologií. Naše flexibilita p i ešení leasingu, správy aktiv či oživení aktiv je dostupná na celém sv t. Naše leasingové služby a správa aktiv se mohou zabývat hardwarem, softwarem a službami v rámci ešení, která obsahují více technologií od více dodavatel. Krom toho nabízí odd lení HP Finanční služby úplná ešení HP obsahující již zakoupená za ízení od r zných dodavatel. Jakožto součást sv toznámého výrobce nabízíme pod jednou st echou komplexní a rychlé ešení po ízení IT. Další informace naleznete na následujícím webu: P eddefinovaná podpora v rámci služeb HP Care Pack Služba HP Care Pack nabízí p eddefinované balíčky podpory pro produkty HP s adou možností jednoduchého a dostupného prodloužení nebo zvýšení záruky. M žete si zvolit nejvhodn jší typ a rychlost odezvy, který zkrátí prostoje, zvýší výkon a sníží celkové náklady na vlastnictví. Pro vaši klidnou práci jsou u pracovních stanic HP k dispozici 4 typy služeb technické podpory: Instalační služba Služba technické podpory u zákazníka v následující pracovní den Služba technické podpory u zákazníka ve stejný pracovní den s dobou odezvy b hem 4 hodin Nová služba HP Smart Desktop Management Service, včetn vzdáleného zálohování, nástroj pro zabezpečení a technické podpory Další informace získáte od místního autorizovaného prodejce společnosti HP nebo na webu HP Remote Workstation Software Produkt HP Remote Workstation Software poskytuje okamžité a nízkonákladové ešení problému p ebytečných za ízení IT. Pracovní stanice s odesílacím softwarem se prost ednictvím existující sít bezproblémov p ipojují k jedné pracovní stanici s p ijímacím softwarem. Konečným výsledkem je snadno instalovatelné a cenov p ijatelné ešení vzdálené pracovní stanice, které snižuje náklady na informační technologie a p enáší nepot ebný hardware z pracovní stanice do zabezpečeného centrálního umíst ní. HP Performance Tuning Framework Platforma HP Performance Tuning Framework vás provede instalací systému a umožní vlastní konfiguraci pracovní stanice, která nejlépe odpovídá požadavk m uživatele. Toto p izp sobení umožní využití nejnov jších grafických karet a ovladač a odebrání n kterých omezení pam ti. Platformu lze bezplatn stáhnout. Instalační sada HP pro systém Linux Na p ání zákazník nyní společnost HP nabízí instalační sadu HP pro systém Linux. Tato instalační sada usnad uje instalaci systému Linux a umož uje pružné vytvá ení vlastních bitových kopií operačního systému s podporou poskytovanou společností HP. Další informace najdete na webu: Další informace o pracovních stanicích HP a souvisejících produktech, službách a ešeních naleznete na webu: nebo volejte HP Zákaznické centrum: Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají zm nám bez p edchozího upozorn ní. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v p esn vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpov dná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Intel, Xeon, Pentium a Centrino jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. Adobe je registrovaná obchodní známka společnosti Adobe Systems Incorporated. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Linux je registrovaná ochranná známka pana Linuse Torvaldse. UNIX je registrovaná ochranná známka společnosti The Open Group. Váš HP Business Partner: CSE. Kv ten 2005

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook Váš nepostradatelný společník LIFEBOOK AH531 Notebook LIFEBOOK AH531 je stylový tenký produkt s lesklým nebo antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením

Více

Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P2760 Stolní počítač

Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P2760 Stolní počítač Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P2760 Stolní počítač Okamžitě dostupný kancelářský počítač ESPRIMO P2760 Počítač ESPRIMO P2760 je navržen pro zákazníky, kterým velmi záleží na ceně. Je vybaven špičkovou technologií

Více

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač Datasheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač Okamžitě dostupný kancelářský počítač Všestranné počítače ESPRIMO od společnosti Fujitsu přinášejí vysoký výpočetní výkon pro vaše kancelářské aplikace a projekty

Více

Podrobnosti o produktu Dell Precision M6300 1) Přehled Výkon pracovní stanice, mobilita notebooku Výkon pracovní stanice Vlastnosti:

Podrobnosti o produktu Dell Precision M6300 1) Přehled Výkon pracovní stanice, mobilita notebooku Výkon pracovní stanice Vlastnosti: Podrobnosti o produktu Dell Precision M6300 1) Přehled Výkon pracovní stanice, mobilita notebooku Dell Precision TM M6300 je výkonná mobilní pracovní stanice optimalizovaná pro poskytnutí vysokého výpočetního

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Toshiba a Intel: vzrušující personalizovaná digitální zábava na cestách

Toshiba a Intel: vzrušující personalizovaná digitální zábava na cestách Technické informace Toshiba a Intel Toshiba a Intel: vzrušující personalizovaná digitální zábava na cestách S využitím mobilní technologie Intel Centrino Duo vyvinula společnost Toshiba nové notebooky,

Více

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Tento dokument obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook Váš nepostradatelný elegantní společník Hledáte velmi tenký notebook vhodný pro každodenní použití? Fujitsu LIFEBOOK AH552/ SL s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6

Více

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225 Datový list Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225 S touto všestrannou a cenově dostupnou stolní tiskárnou ve formátu A3 pokryjete všechny své potřeby barevného pracovního tisku od pohlednic

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Podrobnosti o produktu Dell Precision M2300

Podrobnosti o produktu Dell Precision M2300 Podrobnosti o produktu Dell Precision M2300 1) Přehled Využijte nejlehčí pracovní stanici firmy Dell pro každodenní použití k návrhům a tvorbě. Dell Precision M2300 je optimalizován pro cestování, což

Více

ARCHITEKTURA AMD PUMA

ARCHITEKTURA AMD PUMA VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informačných technológií ARCHITEKTURA AMD PUMA Martin Raichl, RAI033 21. listopadu 2009 Ján Podracký, POD123 Obsah Architektura AMD PUMA nová

Více

Notebook 15.6" (15 ks)

Notebook 15.6 (15 ks) Příloha č.1 Technická specifikace požadavků na vybavení hardwarem Notebook 15.6" (15 ks) Velikost obrazovky 15.6" Podsvícení LED, matný Rozlišení obrazovky min. 1366 x 768 x86-64 kompatibilní, min. dvoujádrový,

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook Notebook pro každý den Fujitsu LIFEBOOK AH502 je notebook pro každý den, který splní základní potřeby vašeho podnikání. Antireflexní 15,6 (39,6cm) displej LCD

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks)

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks) Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK A512 je solidní notebook pro každodenní použití s antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS2S/P Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531/GFO Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531/GFO Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531/GFO Notebook Neomezený grafický výkon Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 s diskrétní grafikou má stylový tenký design s leskle černou barvou. Lesklý 15,6 (39,6cm) širokoúhlý

Více

Data Sheet Fujitsu CELSIUS H720

Data Sheet Fujitsu CELSIUS H720 Data Sheet Fujitsu CELSIUS H720 Výkon pracovní stanice na cestách Pokud pracujete na cestách a hledáte přizpůsobitelnou pracovní stanici, která vám zajistí vyšší produktivitu, bude pro vás Fujitsu CELSIUS

Více

HAL3000 Niké II moderní síla pro náročné hraní her i práci

HAL3000 Niké II moderní síla pro náročné hraní her i práci HAL3000 Niké II W10 Vlajková sestava střední třídy je výsledkem spolupráce HAL3000 s komunitou a je excelentní volbou pro ty, kteří požadují herní i pracovní PC s velmi tichým chodem, vysokou kvalitou

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Data Sheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice

Data Sheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice Data Sheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice Výkon, který zvýší vaši produktivitu Výkonná pracovní stanice CELSIUS W510 zajišťuje díky nejnovějším procesorům Intel Xeon a profesionálním grafickým kartám

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

Grafické karty. Autor: Kulhánek Zdeněk

Grafické karty. Autor: Kulhánek Zdeněk Grafické karty Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_826 1.11.2012 1 1. Grafická

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Fujitsu LIFEBOOK A530/AH530 Notebook

Fujitsu LIFEBOOK A530/AH530 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A530/AH530 Notebook Nezbytný nástroj LIFEBOOK A530/AH530 Notebook LIFEBOOK A530/AH530 je solidní a praktický produkt s lesklým nebo antireflexním 15,6 (39,6cm) em LCD s rozlišením

Více

GRAFICKÉ ADAPTÉRY. Pracovní režimy grafické karty

GRAFICKÉ ADAPTÉRY. Pracovní režimy grafické karty GRAFICKÉ ADAPTÉRY Grafický adaptér (též videokarta, grafická karta, grafický akcelerátor) je rozhraní, které zabezpečuje výstup obrazových dat z počítače na zobrazovací jednotku (monitor, displej, dataprojektor,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci.

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci. Úložná řešení WD Váš digitální život je jedinečný. Proto společnost WD nabízí celou řadu interních pevných disků. Tato šikovná příručka vám pomůže najít dokonalý disk podle toho, kde a jak ho chcete používat.

Více

Architektura grafických ip pro Xbox 360 a PS3

Architektura grafických ip pro Xbox 360 a PS3 Architektura grafických ip pro Xbox 360 a PS3 Jakub Stoszek sto171 VŠB TU Ostrava 12.12.2008 Obsah Grafická karta ATI Xenox (Xbox 360)...3 ip grafické karty ATI Xenos (Xbox 360)...3 Pam grafické karty

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK LH532 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK LH532 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK LH532 Notebook Kompaktní výkon pro každodenní použití Pokud hledáte všestranný notebook, je Fujitsu LIFEBOOK LH532 ideální volbou. S hmotností pouze 2 kg a úhlopříčkou 14 (35,6

Více

Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci

Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci V dnešním světě obchodu je notebook nezbytným mobilním nástrojem pro komunikaci a vysokou produktivitu. Tento nástroj

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Datasheet Fujitsu CELSIUS H710 Mobilní pracovní stanice

Datasheet Fujitsu CELSIUS H710 Mobilní pracovní stanice Datasheet Fujitsu CELSIUS H710 Mobilní pracovní stanice Výkon pracovní stanice na cestách Pokud pracujete na cestách a hledáte přizpůsobitelnou pracovní stanici, která vám zajistí vyšší produktivitu, bude

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX100 S3p Server v provedení tower

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX100 S3p Server v provedení tower Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX100 S3p Server v provedení tower Vstupte do světa serverů PRIMERGY TX Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY poskytují nejvýkonnější a flexibilní řešení datových center pro

Více

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování Velkoformátový skener Xerox 774 Prospekt Velkoformátový skener Xerox 774 Jednoduché barevné a černobílé skenování Osvědčená spolehlivost a kvalita při skenování velkoformátových dokumentů Velkoformátový

Více

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové Vydání: Srpen 2008 Verze: 2 vybavení na cesty Počet stran: 5 Užijte si svůj mobilní životní styl s malým a lehkým notebookem kdykoli a kdekoli. Hlavní parametry

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Datasheet Fujitsu Replikátor portů USB 3.0 PR08 Příslušenství připojení

Datasheet Fujitsu Replikátor portů USB 3.0 PR08 Příslušenství připojení Datasheet Fujitsu Replikátor portů USB 3.0 PR08 Příslušenství připojení Připojte veškeré příslušenství pomocí jediného portu Replikátor portů USB 3.0 Fujitsu PR08 je řešením pro notebooky bez vyhrazeného

Více

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - Technická specifikace Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a servisních služeb dle technické specifikace uvedené níže a v příloze

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: o.s. IQ Roma servis vypisuje zadání na dodávku výpočetní a kancelářské techniky určené pro realizaci

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower Ideální první server Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY poskytují nejvýkonnější a flexibilní řešení datových center pro společnosti všech

Více

Stolní počítače HP Dokonalé počítačové ešení pro vaši firmu

Stolní počítače HP Dokonalé počítačové ešení pro vaši firmu Stolní počítače HP Dokonalé počítačové ešení pro vaši firmu 1 Stolní počítače HP Nalézt správné ešení je snadné. Hledáte jasné odpov di na své otázky týkající se stolních počítač? Pom že vám tento p ehledný

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK AH512 je solidní notebook pro každodenní použití s lesklým 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

74 590 Kč s DPH HAL3000 TITAN X spoutejte sílu nejvýkonnějších technologií

74 590 Kč s DPH HAL3000 TITAN X spoutejte sílu nejvýkonnějších technologií Počítač HAL3000 TITAN X Nejvýkonnější herní sestava HAL3000 TITAN X. TITAN X je další stupeň k dokonalosti založený na špičkovém výkonu všech kompont a zejména pak jnovější grafické karty NVIDIA TITAN

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky:

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Zadávací dokumentace (specifikace předmětu dodávky) Projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0067, Nové milénium nové dimenze vzdělávání

Více

Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI. Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI. Cíl přednášky: Obsah přednášky: Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.

Více

Prodejní pobočky společnosti HP v zemích EMEA

Prodejní pobočky společnosti HP v zemích EMEA Prodejní pobočky společnosti HP v zemích EMEA Albánie +43 125 000 60 22 Alžírsko +213 21 89 10 65 Rakousko +43 800 242 242 Bahrajn 800 00171 Belgie +32 78 15 20 30 +43 125 000 60 22 Bulharsko +359 2 969

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Datasheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice

Datasheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice Datasheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice Výkon, který zvýší vaši produktivitu Potřebujete-li výkonnou základní pracovní stanici, je pro vás CELSIUS W510 od společnosti Fujitsu ideální volbou. Komplexní

Více

Data Sheet. Windows. Život bez hranic. Společnost Fujitsu doporučuje systém Windows 7.

Data Sheet. Windows. Život bez hranic. Společnost Fujitsu doporučuje systém Windows 7. Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P3521 E-Star 5.0 Stolní počítač Flexibilní a ekonomický osobní počítač ESPRIMO P3521 E-Star 5.0 ESPRIMO P3521 E-Star5 je správnou volbou pro významné zákazníky požadující funkce

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH564 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH564 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH564 Notebook Užijte si úplné vícedotykové ovládání. Hledáte-li stylový notebook kombinující intuitivní ovládání a multimediální výkonnost, představuje Fujitsu LIFEBOOK AH564

Více

Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač

Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač Data Sheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač Okamžitě dostupný kancelářský počítač Nový počítač Fujitsu ESPRIMO P400 je navržen pro zákazníky, kterým velmi záleží na ceně. Je vybaven špičkovou technologií

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK U574 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK U574 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK U574 Notebook Váš ultratenký mobilní společník Tenký a atraktivní Ultrabook Fujitsu LIFEBOOK U574 váží pouhých 1,6 kg a nabízí antireflexní dotykovou obrazovku s úhlopříčkou

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97, příspěvková organizace Technická specifikace Položka Počet kusů Důvod nákupu Specifikace cena/ks cena Switch 24-portový 2 inovace stávající sítě 24portový gigabitový

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Podrobnosti o produktu Dell Precision M4300

Podrobnosti o produktu Dell Precision M4300 Podrobnosti o produktu Dell Precision M4300 1) Přehled Dell Precision TM M4300 - řešení pro profesionály, kteří na cestách potřebují aplikace určené pro pracovní stanice. Všechny mobilní pracovní stanice

Více

Data Sheet Fujitsu CELSIUS W410 Pracovní stanice

Data Sheet Fujitsu CELSIUS W410 Pracovní stanice Data Sheet Fujitsu CELSIUS W410 Pracovní stanice Levná cesta k výkonu pracovní stanice CELSIUS W410 CELSIUS W410 je vynikající systém poskytující pokročilý výkon aplikacím pro pracovní stanice. Tento systém

Více

Vlastnosti produktu. HAL3000 herní sestava MČR Pro V2 navržena hráči pro hráče

Vlastnosti produktu. HAL3000 herní sestava MČR Pro V2 navržena hráči pro hráče HAL3000 herní sestava MČR Pro V2 nová verze špičkové herní sestavy využívající ty jnovější modely kompont, zaručující maximální požitek i z těch jnáročnějších titulů. Toto PC již 5. gerace je certifikováno

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů Hardware 1 Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery, notebooky, typicky s jedním procesorem, v případě serverů s až 128 procesory (např.

Více

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Systémové požadavky Typičtí uživatelé a pracovní postup Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product Design

Více

Data Sheet Fujitsu ESPRIMO C700 Stolní počítač

Data Sheet Fujitsu ESPRIMO C700 Stolní počítač Data Sheet Fujitsu ESPRIMO C700 Stolní počítač Velmi malý profesionální počítač Využijte výhod nově navrženého počítače Fujitsu ESPRIMO C700 v kompaktním, velmi malém provedení, v kancelářských prostředích

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Dell Latitude E6420/E6520

Dell Latitude E6420/E6520 Dell Latitude E6420/E6520 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6420 čelní a zadní pohled Obrázek 1.

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook Vše pro obchodní jednání v jedné brašně Stylový a velmi tenký notebook LIFEBOOK UH572 Ultrabook společnosti Fujitsu je nejlepší volbou pro každodenní

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA GRAFICKÉ KARTY

Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA GRAFICKÉ KARTY Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA GRAFICKÉ KARTY Úvod Grafická karta se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. V případě, že grafická karta obsahuje tzv. VIVO

Více

KATALOG REPASOVANÉ. Nádherný, plně vybavený monitor se vstupy DSUB a DVI-D a USB hubem. LCD monitor 22" Dell Professional P2210

KATALOG REPASOVANÉ. Nádherný, plně vybavený monitor se vstupy DSUB a DVI-D a USB hubem. LCD monitor 22 Dell Professional P2210 KATALOG REPASOVANÉ 10 VÝPOČETNÍ TECHNIKY + Možnost úpravy konfigurace + Možnost prodloužit záruku až na 37 měsíců + Garantujeme záruční i pozáruční servis + Chcete více? Zavolejte nám!!! V uvedených prodejních

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook Váš nepostradatelný společník Pokud hledáte solidní a spolehlivý všestranný notebook, je Fujitsu LIFEBOOK AH532 tím správným řešením. Antireflexní displej LCD

Více

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. RADEON 9700 SERIES Uživatelská příručka P/N 137-40393-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji doplnění a změny k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji doplnění a změny k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky: Veřejné zakázky s.r.o., Wuchterlova 583/8, 0 00 Praha Dejvice Tel./fax: 4 38 907, email: info@zakazkyverejne.cz V Praze dne 7. 8. 007 Č.j.: B40 Věc: Doplnění k zadávací dokumentaci č. (kompletní znění

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK E733 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK E733 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK E733 Notebook Elegantní design a funkce bez kompromisů Elegantní řada LIFEBOOK E poskytuje prvotřídní notebooky, které splní požadavky firemního prostředí a poskytnou maximální

Více

Datasheet Tenký klient FUJITSU FUTRO S720

Datasheet Tenký klient FUJITSU FUTRO S720 Datasheet Tenký klient FUJITSU FUTRO S720 Cenově dostupný tenký klient Tenký klient FUJITSU FUTRO S720 s individuálními možnostmi konfigurace je ideální pro zabezpečená počítačová prostředí založená na

Více

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS3S/T Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

emachines D725/D525 řady Stručné pokyny

emachines D725/D525 řady Stručné pokyny emachines D725/D525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D725/D525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Data Sheet Fujitsu PRIMERGY RX100 S6 Jednopaticový server v provedení rack (1U)

Data Sheet Fujitsu PRIMERGY RX100 S6 Jednopaticový server v provedení rack (1U) Data Sheet Fujitsu PRIMERGY RX100 S6 Jednopaticový server v provedení rack (1U) Vysoce modulární všestranný server v provedení do racku s optimalizovanými náklady PRIMERGY RX100 S6 Datová centra stále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1 434 69 Most MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR informačního systému Oddělení správy sítě NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Martin Pouček TEL.: 476 448 331 E-MAIL: Martin.Poucek@mesto-most.cz @ V

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook Notebook pro každý den Fujitsu LIFEBOOK AH502 je notebook pro každý den, který splní základní potřeby vašeho podnikání. Antireflexní 15,6 (39,6cm) displej LCD

Více

Autodesk Inventor 2016

Autodesk Inventor 2016 Novinky Autodesk Inventor 2016 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2016. Obsah:

Více

PROCESORY. Typy procesorů

PROCESORY. Typy procesorů PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost

Více

LIFEBOOK E8110 / E8210 Expert bez kompromisů

LIFEBOOK E8110 / E8210 Expert bez kompromisů / E8210 Expert bez kompromisů Vydání: Únor 2006 Počet stran: 6 Řada LIFEBOOK E vždy sdílí jednoduchou myšlenku dobré je jen to nejlepší. Je nejlepší volbou pro uživatele, kteří požadují vysoký výkon: získáte

Více

ARCHITEKTURA AMD PUMA

ARCHITEKTURA AMD PUMA VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informačných technológií ARCHITEKTURA AMD PUMA Martin Raichl, RAI033 21. listopadu 2009 Ján Podracký, POD123 Obsah Architektura AMD PUMA nová

Více

Data Sheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2

Data Sheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Data Sheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Vstupte do světa serverů nyní s funkcí spotřeby nula wattů PRIMERGY TX servery ve standardizovaném provedení tower: efektivní skálopevný výkon trhající rekordy. Servery

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více