Historie skautingu v Karlových Varech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012"

Transkript

1 Historie skautingu v Karlových Varech

2 Počátky skautingu na karlovarsku ( )??? počátky skautingu v Karlových Varech nejsou příliš jasné, zachováno svědectví dvou skautů: Aloise Kačeny a MUDr.Zdeňka Svatoše fotografie A.Kačeny, který skautoval v Karlových Varech již od tohoto roku (později darovány br.k. Růžičkovi - Heřmánkovi). Chata věnovaná karlovarským skautům po roce 1923 železniční stanicí ČSD v Karlových Varech (před úpravou)

3 1925 první letní tábor uskutečněn u Nejdy (nedaleko Ostrova nad Ohří) klubovna na pravém břehu řeky Ohře, asi 100 metrů od paty Chebského mostu(přízemní dřevěný domek 6x4 metry se stanovou střechou) sjezd západočeské župy (do K.Varů přijíždí 240 skautů a 60 skautek, sjezd se konal za vydatné finanční pomoci české veřejnosti).

4 Sjezd Západočeské župy v roce 1937 po r.1938 zánik skautingu ve městě, veškerý majetek Junáka zabírá německá organizace Hitlerjugend.

5 Období 1938 (1940) 1945 Po roce 1938 skauting v Karlových Varech zaniká. Většina Čechů se stěhuje do vnitrozemí z důvodu postupného obsazování Sudet. Nejen skautští činovníci, ale i členové oddílů jsou pronásledování, žalářováni a mučeni v koncentračních táborech. Mnozí z nich opouštějí republiku a zapojují se do zahraničního odboje. Likvidace Junáka v Karlových Varech nastává krátce po 28.říjnu Symbolickým pokračovatelem skautingu v celé republice jsou četné kluby Mladého hlasatele, jejichž činnost je organizována skautem spisovatelem Jaroslavem Foglarem Jestřábem. Mladý hlasatel výchovně motivuje a usměrňuje spontánní aktivitu dětí. Krátce po osvobození však skautská organizace v Karlových Varech zažívá nezvykle velký boom. Do Karlových Varů se vrací lidé násilně vystěhovaní, noví osídlenci i lidé z koncentračních táborů. Mnoho dětí školního věku se hlásí do skautských řad. Zájem o činnost je nebývalý.

6 Období v letních měsících se schází v Mattoniho dvoře malá skupika skautů a v srpnu 1945 je na břehu Ohře postaven malý tábor a uspořádán slavnostní táborový oheň. 28.října se koná oslava národního svátku. Srpen 1945 tábor u Ohře v K.Varech Klubovna byla v Hofmanově ulici (dnes Tyršova), se vším vybavením po Hitlerjugend V majetku skautů je také chalupa v Krušných horách na vrchu Velfík (dnes Vlčinec).

7 Nástup před skautskou chatou na vrchu Velfík (dnes Vlčinec) v Krušných Horách V r je registrováno 280 členů Junáka ustanoven skautský okrsek se středisky v K.Varech (chlapecké stř. Pagoda a dívčí stř.pramen) a dále střediska v Ostrově, Hroznětíně, Jáchymově a Chodově.

8 Družina Jestřábů v roce /1946 slibové ohně 1.dívčího oddílu K.Vary na zřícenině hradu Hartenberg u Bochova (leden) Velké skautské dny v K.Varech, pochod městem a Skautská akademie v hotelu Střelnice (dnes Národní dům). Akce pro veřejnost byly téměř pravidlem.

9 Velké skautské dny v Karlových Varech v lednu Průvod městem letní tábor ve Svatošském údolí

10 Období 1948 (1950) po únorovém komunistickém puči dochází k nedobrovolnému sjednocení mimoškolní výchovy mládeže pod hlavičkou Svazu české mládeže (SČM). Skauting je označen za nositele a propagátora buržoazní a kapitalistické ideologie. Současně dochází k záboru skautského majetku a zákazu skautské výchovy včetně jeho symboliky. Karlovarští skauti se pokusili uschovat aspoň svoje vlajky, ale na základě udání byly pracovníky STB zabaveny a zlikvidovány. Stejné praktiky byly použity v celé západočeské oblasti Bílého orla. Došlo k velkému politickému tažení proti skautingu, doprovázenému zatýkáním a mnoha soudními procesy a rozsudky se skautskými činovníky i řadovými členy. Pro skauting nastává doba temna. Po únoru 1948 je mnoho skautů v celé ČSR nespokojeno s nastupujícím režimem a chtějí bojovat proti následkům komunistického puče. Nejinak tomu bylo i v našem kraji. Na tajných skautských schůzkách vznikají letáky s názvem Co noviny nepíší, které skauti šíří do řad veřejnosti a reagují tak na rostoucí nesvobodu.

11 V posledním letáku, který oběhl celou republiku, byla výzva okolním státům, aby naléhaly na vypsání řádných svobodných voleb v našem státě. Za tuto ilegální činnost bylo v Karlových Varech souzeno 7 lidí. Mladiství byly odsouzeni na jeden rok vězení, dospělí skauti na 2,5 nebo 3 roky vězení. Za co? Za rozšiřování letáků proti komunistickému režimu. Protistátní leták rozmnožovaný skauty v únoru 1948

12 Období skauti z různých měst ČSR (nyní bydlící v Karlových Varech) se po výzvě okamžitě hlásí ke skautské činnosti ( ). Nastává velký boom a ihned je přihlášeno cca 60 dětí. Vedoucí se teprve poznávají, zakládají oddíly, začátkem dubna se koná první schůzka skautské letní tábory Kladská, Manětín, Pernink, Slovensko, Nová Pec, dále putovní tábory Rok 1968 je novým počátkem činnosti Junáka zakládají se nové oddíly, staví se letní tábory.

13 1970 činnost skautské organizace zakázána komunistickým režimem k Veškerý skautský majetek je nuceně předán Pionýrské organizaci. Všichni činovníci jednomyslně odmítají pokračovat v činnosti pod hlavičkou Pionýra. Zde zazněl na tu dobu velmi odvážný výrok: Majetek nám můžete vzít, ostatní máme ve svém srdci. Skautský tábor na Kladské v roce 1970

14 Období Činovníci Junáka zakládají turistické oddíly mládeže, kam přechází děti ze zrušených skautských oddílů a jejich kamarádi. Do oddílů přichází i neskauti, což je pro existenci oddílů velmi důležité. Vznikají první oddíly TOM jménem Eridan, Šipka, Orion, Veverky, Datlové a další pod hlavičkou turistických odborů tělovýchovných jednot. V průběhu let jsou TOMy zformovány ve všech místech zrušených středisek a oddílů. První tábor malých turistů (TOM) u Přebuzi v roce 1973.

15 Vedoucím TOMů je vytýkána jejich skautská minulost a jsou soustavně předvoláváni k výslechů m na StB. Skauti v TOMech udržují, ale i obnovují tradice (zdobení vánočního stromu pro zvířátka, čištění a otvírání studánek, vynášení smrtky a vítání jara, velikonoční zvyky, pěvecké soutěže, mikulášský trh a další mnohé trvá pokračuje do současnosti). Za období 18 let se uskutečnily TOMy karlovarského okresu 48 letních táborů. Období je nazýváno Skauting bez lilie. Oddíl Veverek na výpravě

16 Období Po 17.listopadu 1989 obnovila rychle činnost všechna střediska, aktivní v karlovarském okrese v letech Karlovy Vary Ostrov n.o. Jáchymov Hroznětín Nejdek Nová Role Bečov stř.pagoda nyní Orion stř.stopa stř.hraničář nyní Arnika stř.bystřina stř.kompas stř.javor stř.jestřáb V roce 2013 uplyne devadesát let od první zmínky o skautech v Karlových Varech Karlovy Vary 12/2011 Zpracovali členové OS 74 K.Vary br.jan Zapf Stoupa

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU Úvod do skautingu Založen roku 1907 generálem Robertem Baden-Powellem v Anglii,dnes má celkem téměř 40 milionů členů ve 214 státech světa (kromě některých totalitních států - Afghánistán,

Více

Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm

Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Sokolský průvod - 1946 Ve Frenštátě p. R. byl Sokol založen vlastně dvakrát. Poprvé v červenci r. 1871. Tento spolek však byl v důsledku nepříznivých politických

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, PŘÍSTAV ORION KARLOVY VARY VÝROČNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA PŘÍSTAVU ZA ROK 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDNOTCE Junák svaz skautů a skautek ČR, přístav ORION Karlovy Vary U Brodu 134

Více

HISTORIE A SOUČASNOST ČINNOSTI SKAUTINGU REGIONU ŠUMPERSKA

HISTORIE A SOUČASNOST ČINNOSTI SKAUTINGU REGIONU ŠUMPERSKA HISTORIE A SOUČASNOST ČINNOSTI SKAUTINGU REGIONU ŠUMPERSKA BAKALÁRSKA PRÁCA LADISLAV NEVŘALA DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT V DUBNICI NAD VÁHOM Študijný odbor: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej

Více

Boje a úskalí ve hře o velkou sázku

Boje a úskalí ve hře o velkou sázku studie a články Boje a úskalí ve hře o velkou sázku Český skauting za časů komunistického temna 1948 1989 J A N C H O L ÍNSKÝ Mezi nejvýznamnější společenská hnutí, jejichž členové a příznivci se v období

Více

LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO

LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO Vedoucí práce: Mgr. Richard Macků Autor práce: Aneta

Více

HISTORICKÉ STŘÍPKY SKAUTINGU NA MOSTECKU (1920-1989)

HISTORICKÉ STŘÍPKY SKAUTINGU NA MOSTECKU (1920-1989) Junák, svaz skautů a skautek ČR Okres 425 Most HISTORICKÉ STŘÍPKY SKAUTINGU NA MOSTECKU (1920-1989) Publikaci vydána za přispění Statutárního města Most 1920-1989 Předmluva Myšlenkou dát dohromady publikaci

Více

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m P e d a g o g i c k á f a k u l t a K A T E D R A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y Diplomová práce H i s t o r i e s

Více

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje

Více

Bavíme se všichni už 20 let!!!

Bavíme se všichni už 20 let!!! Podzim 2010 ŽHAVÍK Informační občasník střediska Oheň Most Bavíme se všichni už 20 let!!! Víkendové oslavy 7. 10. 10. 2010 7.10. Sázení Lípy 8.10. Slavnostní odhalení památníku v Lomu 9.10. Mezistřediskové

Více

VÝROČNICE 80 LET SKAUTINGU V PRAZE 8 KOBYLISÍCH HISTORIE A SOUČASNOST 24. STŘEDISKA SEVER ČESKÉHO JUNÁKA V LETECH

VÝROČNICE 80 LET SKAUTINGU V PRAZE 8 KOBYLISÍCH HISTORIE A SOUČASNOST 24. STŘEDISKA SEVER ČESKÉHO JUNÁKA V LETECH VÝROČNICE 80 LET SKAUTINGU V PRAZE 8 KOBYLISÍCH HISTORIE A SOUČASNOST 24. STŘEDISKA SEVER ČESKÉHO JUNÁKA V LETECH 1921-2001 OBSAH: VÍTEJ NA SVĚT Rozhovor přes tři čtvrtiny století Řekli a napsali Skauting

Více

září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat...

září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat... září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat... obsah, úvod Stojíme pevně, připraveni s novou silou za lepší příští své drahé

Více

Historie II. Oddílu Dakota

Historie II. Oddílu Dakota Historie II. Oddílu Dakota Rok 1945 Druhý oddíl junáka byl zaloţen 17.7.1945 s oddílovým vůdcem Zdeňkem Petrů na ustavující schůzce ve Ţďáře. Nováčků bylo hodně, ale o rádce a vedoucí byla nouze. Nadšení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ANETA VALOUCHOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogické asistentství HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY Když jsem byla k 1. lednu 2011 jmenována kronikářkou obce, rozhodla jsem se postupně doplnit chybějící kronikářské zápisy za roky 1972 až 2010, což

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948

Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948 Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948 24 Základní povahu vztahu člověka k průvodu, jenž je specifickou socio-kulturní aktivitou, je možné hledat v obecném kinantropologickém

Více

středisko Ladislava Ruska Výroční zpráva 2014

středisko Ladislava Ruska Výroční zpráva 2014 Obsah Měníme název... strana 2 Členská základna... strana 4 Vedení střediska... strana 5 Oddíly... strana 6 Dobročinné akce... strana 7 Střediskové akce... strana 11 Akce oddílů... strana 15 Chata Hejtmanka...

Více

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David Naše téma: Jaro v dětských spolcích číslo 3/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Dominik David Představujeme: Kondor SAFE mapoval dobrovolníky s dětmi a mládeží Sametky

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NOVÁ ROLE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NOVÁ ROLE Novorolský zpravodaj Zdarma Říjen 2003 17. schůze rady města po kontrole naplňování usnesení projednala osm záměrů obce na pronájem nebo prodej pozemků a dále schválila zveřejnění záměru na prodej nemovitostí.

Více

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 č.18/2012 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2 Žamberské listy Zprávy z radnice Vážení občané, zveme Vás k jednání nad strategickým plánem města Žamberka ve čtvrtek

Více

S t ř í t e s k ý a s p o l.

S t ř í t e s k ý a s p o l. Výstava je věnována všem již zesnulým účastníkům zmíněných procesů a ostatním, kterým se nedostalo morálního ani hmotného zadostiučinění za zločiny, které na nich byly spáchány. Na své dospělé politické

Více

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 1.Úvod 1.1.Vymezení pojmů 2. Nástin dějin Československa po roce 1939 3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 4. Politické procesy v kontextu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: Pedagogiky a psychologie Vychovatelství Pedagogika volného času NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více