Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik. Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik. Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy"

Transkript

1 Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik Závěrečná práce Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy Vedoucí práce: Bc. Miroslav Huptych Autor práce: Mgr. Drahomíra Lencová

2 Obsah Úvod. 3 1.Diagnóza Roztroušené sklerózy 1.1 Definice a historie Roztroušené sklerózy Příznaky Roztroušené sklerózy Arteterapie 2.1 Historie a vymezení arteterapie Cíle arteterapie Vhodné výtvarné techniky Obrazy dětí matky s onemocněním Roztroušené sklerózy 3.1 Témata artefaktů dětí Komentář k výtvarným artefaktům Na co se zaměřit u dětí nemocné matky s Roztroušenou sklerózou 11 Závěr.12 Přílohy 13 2

3 Úvod Po delší době úvah a rozmýšlení jsem si pro svou závěrečnou práci vybrala téma Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušená skleróza. Ke zpracování tohoto tématu mě přivedly především osobní zkušenosti se zmíněným onemocněním. Dále mě motivovalo ke zpracování tohoto tématu pomyšlení, jak pomoci dětem, které se s touto diagnózou setkávají u svých rodičů. Pracuji s pacienty s touto diagnózou a často přemýšlím nad tím, jaký dopad má zmíněné onemocnění na psychiku dítěte v takovéto rodině. Ze dvou výše zmíněných směrů mého zájmu o problematiku RS nakonec vykrystalizoval cíl mé práce, kterým je zjistit vliv tohoto onemocnění na psychiku dítěte. K dosažení svého cílu se zaměřením na využití výtvarných technik a arteterapie. Pro dosažení stanoveného cíle bude nejprve třeba vymezit vlastní pojem RS, a to včetně popisu příznaků. Další část textu bude zaměřen na využití výtvarných technik a arteterapie a na pozitivní vlivy, které tyto aktivity mohou dětem přinést v oblasti psychické. V závěrečné kapitole se pak budu snažit o vysvětlení poznatků mé práce v praxi ve spolupráci s dětmi, jejichž matka trpí onemocněním RS. V naší republice nyní žije osob s diagnostikovanou RS a tento počet stále roste. Konkrétní příčina ani účinný lék však zatím nebyly objeveny. Je proto třeba, aby pacientům s touto nevyléčitelnou chorobou a jejich blízkým byla věnována dostatečná pozornost nejen ze strany lékařů a dalšího zdravotnického personálu za zdmi nemocnic. Důležité je, aby byly v rámci komplexní pomoci v co nejširší míře využity také všechny další možnosti, které mohou mít byť sebemenší vliv na zlepšení kvality života lidí s RS a jejich rodin. 3

4 1. Diagnóza roztroušená skleróza 1.1 Definice a historie roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza (dále jen RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému poškozující nervová vlákna a pochvy nervových vláken. RS tímto negativně ovlivňuje řízení mnoho tělesných, mentálních i psychických funkcí. RS se v lidské populaci patrně vyskytuje již od jejích počátků, nicméně jako specifické onemocnění byla popsána až v roce Od té doby prošel odborný přístup k této nemoci několika základními vývojovými fázemi. V počátečním období se při léčbě nejvíce využívaly elektroterapie a vodoléčba. Trvalejší pozitivní výsledky se však nedostavovaly. Ve 20. letech 20. století se zjistilo, že nervová vlákna, která ztratí svůj obal (myelin), ztrácejí zároveň schopnost vést nervové impulsy. V téže době pak bylo zkoušeno přes 30 druhů různých léčebných postupů, např. odstranění mandlí, ozáření rentgenem, protialergické injekce, léky rozšiřující cévy, psychiatrické léčby, masáže. Ani tento způsob léčby ale nepřinesl kýžený efekt. V roce 1950 byly objeveny sodíkové a draslíkové kanálky na nervovém vláknu, které jsou základem vedení elektrického impulsu nervem. Zároveň s tím začala věda ovlivňovat klinickou praxi. Byly vytvořeny první škály k posuzování míry klinického postižení a prováděny epidemiologické studie, které ukazují vliv pohlaví a zeměpisné šířky na výskyt RS. V šedesátých letech započala éra kontrolovaných klinických pokusů. 1 V současné době jsou vědecký výzkum a péče o pacienty úzce provázány. Neurologové začínají akceptovat poznatky z imunologie. Odzkoušenými léky se dá již ovlivnit řada nepříjemných symptomů či zpomalit přirozený průběh choroby. Účinnost dosud podávaných léků ale není stoprocentní a není jasné, co přesně rozhoduje o lepší či horší odpovídavosti osob s RS na různá léčiva. 1 Srov. HAVRDOVÁ, E. Je roztroušená skleróza Váš problém? Praha: Edice Roska, s

5 1.2 Příznaky RS Variabilita příznaků je u pacientů s RS široká s výraznými individuálními odlišnostmi. Důvodem je různě lokalizované a rozsáhlé poškození myelinového obalu nervové dráhy zánětlivým procesem. Příznaky RS se dělí do tří skupin. Primární jsou přímým důsledkem poškození myelinu a většina se dá úspěšně kontrolovat vhodnou léčbou, rehabilitací a jinými léčebnými metodami. Sekundární jsou komplikace způsobené primárními symptomy. Např. dysfunkce močového měchýře může vést k zánětu močových cest, při paralýze hrozí proleženiny, zvýšená únava a poruchy koordinace a hybnosti vyvolávají neobvyklou a nadměrnou zátěž svalů, což může posléze vést k jejich deformaci či ochabnutí, řídnutí kostí zvyšuje riziko zlomenin atp. A konečně terciární jsou společenské, pracovní a psychologické komplikace primárních a sekundárních příznaků. Pokud je pacient např. neschopen chůze, propadá depresi a ztrácí chuť do života. Ovšem právě deprese patří do všech tří skupin příznaků, protože se zdá, že ji u této choroby nezpůsobuje jen vědomí vážné nemoci, ale i nějaké další, zatím neznámé, nemoci vlastní mechanismy. 2. Arteterapie 2.1 Historie a vymezení arteterapie Arteterapie je považována za mladou disciplínu. Ve třicátých letech tento výraz poprvé použila Margaret Naumburgová. Základním východiskem průkopnice arteterapie Margaret Naumburgové je tvrzení že, proces arteterapie je založen na poznání, že nejzákladnější pocity a myšlenky člověka derivované z nevědomí dosáhnou výrazu lépe v obrazech než ve slovech. Filosofie arteterapie je založena na přesvědčení, že každé individuum, ať už bude, nebo nebude vzdělané v umění, mé latentní kapacitu projikovat svůj vnitřní 5

6 konflikt do vizuálních tvarů. Ty pak mohou být dále použity pro komunikaci jako iniciační body pro další verbální komunikaci. Co je skryté, se takto může stát jasným. 2 Výtvarný proces umožňuje všem lidem jinou řeč, než je verbální. Nabízí řeč symbolickou, neverbální, kterou člověk může i nevědomě vyjádřit svůj pocit, své přání, nebo obavy či představy, které jsou vlastní jeho vnitřnímu prožívání. Můžeme říci, že i vyjádření se pomocí obrazu je velmi efektivní a hodnotné Cíle arteterapie Umění rozvíjí životního ducha, stává se nevyčerpatelnou zásobnicí radosti a slasti, slouží jako povzbuzující stimul života. Podporuje vůli žít. Život naopak objevuje v sobě uměleckou kreativitu, obohacuje různé směry životních cest. 4 Tato terapie se opírá o výtvarné projevy klientů, kdy jde o proces tvorby, ne o dokonalost. Každý výtvarný projev (na jakékoli úrovni) je projev tvořivý, neboť tvořivost a kreativita jsou hlavní silou, a to jak pro umění, tak pro arteterapii. Cíle, které jsou zaměřeny na individualitu klienta jsou především uvolnění, sebeprožívání, sebevnímání. Dále verbální uspořádání zážitků, poznání vlastních možností, sebehodnocení, které je přiměřené. Individuálním cílem je také růst osobní svobody a motivace, svoboda pro experimentování při hledání emocí, konfliktů nebo pocitů. Jde také o rozvoj fantazie, nadhled a rozvoj osobnosti. K sociálním cílům patří například vnímání druhých lidí a jejich přijetí, uznání jejich hodnoty a ocenění. Jde zde o navázání kontaktů, komunikaci, zkušenost a pochopení vztahů. 5 2 ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, s Srov. CESEOVÁ, C. DALLEYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi. Praha: Portál, s JEBAVÁ, J. Úvod do Arteterapie. Praha: Karolinum, s Srov. ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, s

7 2.3 Vhodné výtvarné techniky Výtvarnou činností klient relaxuje a vhodnou volbou techniky se dostává do klidu, který je potřebný a důležitý. Malovat může každý, jestliže chce pochopit sám sebe a vyjádřit to, co je verbálním způsobem velmi těžko formulovatelné. Malování je proces sebepoznání. Jedná se o způsob, jak vyvést skryté obsahy nevědomí do vědomého procesu. 6 Každý člověk se věnuje určité vizuální činnosti (příkladem může být oblékání, výzdoba bytu atd.). U většiny lidí se během věku mění vztah k výtvarné tvorbě, v dětství lidé malují spontánně, v pozdějším věku (kolem 8. roku) se spontánnost začíná vytrácet. V dospívání chtějí většinou lidé kreslit s určitou formou, správně. Kresba - Technika, která má výborný vliv na rozvoj jemné motoriky. Kresba dokáže bezprostředně vyjádřit stav a psychiku umělce, pracuje se základními uměleckými myšlenkami. Kresba určuje míru a schopnost analyzovat tvar, je dokumentem o celkovém vnímání. Prstomalba - Tato technika je jedna z nejstarších technik na světě. Je vhodnou pomocí při hledání sebe sama, hledání vnitřního klidu, harmonie nebo z neurotických stavů. Klient pomocí barvy a prstů ťuká gestické obrazy, které mají abstraktní ráz (zaznamenávají jen vnitřní svět jedince). Koláže, muchláže - Tato technika je zaměřena na uvolnění, hru a počítá s nahodilostí. Muchláže jsou obdobné jako koláže (základní motivy se lepí na čtvrtku). Rozdíl je v tom, že u této techniky se pomocí zmuchlání, zničení materiálu vytváří nový celek, nový motiv, který má třetí rozměr. 6 Srov. ŽENATÁ. K. Obrazy z nevědomí. Praha: Portál, s

8 Gestická malba - Tato technika je velice zajímavá. Klient rozprostře na zem velký balící papír a uvolněným pohybem stříká barvu na plochu papíru. Při pohybu pacient používá celé tělo. Barva na papíru vytváří zajímavé stopy. Bičomalba - Je druhem malby uvolněného gesta, kdy pomůckou jsou biče nebo prsty se zauzleným provázkem. O metodách jiného charakteru se zmiňuje arteterapeutka Jaroslava Šicková- Fabrici, která považuje za vhodné metody - imaginaci, animaci, koncentraci či transformaci, rekonstrukci. Práce s hlínou - Hlína pomáhá klientům k odbourání vnitřního napětí, k vnitřnímu zklidnění a také napomáhá k jejich tělesnému rozvoji. Pomocí modelování mohou odstranit své negativní emoce, výčitky či hněv. Díky modelování mohou nalézt klid a jisté smíření. 3.Obrazy dětí matky s onemocněním Roztroušené sklerózy V mé závěrečné práci mi pomáhaly dvě děti mající matku s onemocněním RS. Poprosila jsem je, zda by mi každé nenamalovalo pět obrázků na zadaná témata. Mým cílem bylo zjistit, jak ve výtvarné tvorbě jde u těchto dětí rozpoznat vliv matčiny nemoci. Matka onemocněla tímto onemocněním před deseti lety, nyní se u ní vyskytují všechny příznaky popsané v předchozí kapitole. Matka často ztrácí zrak, není schopna samostatné chůze, trpí třesy horních a dolních končetin. Díky těmto příznakům pobírá plný invalidní důchod a čas tráví doma. Děti, které jsem si vybrala ke své práci jsou sourozenci. Chlapec, kterému je třináct let a dívka, které je jedenáct let. V rodině funguje i otec, který se snaží pomáhat s domácností. 8

9 3.1 Témata artefaktů dětí Ze začátku své práce jsem si myslela, že bude nejlepší zadat dětem témata. Později jsem zjistila, že děti si s tématy neví rady. Nechala jsem jim tedy jedno téma dům, který měly nakreslit tužkou. Další témata si mohly děti vybrat volně s tím, že použijí akvarel. Chlapec nakreslil dvakrát dům, poté své obrázky nazval Zrcadlo, Král, Nemoc a Život. Dívka nakreslila dům, dále namalovala Já a matka, Král, Mé oblíbené místo, Čtyři roční období. 3.2 Komentář k vytvořeným artefaktům Následující komentáře vycházejí z obrázků v příloze této práce. Nejprve bych se zmínila o pracích třináctiletého chlapce. Jako první obrázek chlapec nakreslil dům s postavou na střeše. Na tomto obrázku jsou více zvýrazněny linky domu, což může znamenat problém v domově. Na obrázku je vygumovaná postava, která jakoby drží celý obrázek. Otázkou je, kdo je ta postava? Na obrázku lze dále spatřit koleje (deprivační symbol). Druhý obrázek domu je kreslen po delší době. Dům je nakreslen po celé ploše papíru, je větší než dům předchozí. Tento dům na mě působí rozpadle. Dům mi připomíná lebku, oči. V okně se nachází křížky, kříž symbol smrti. Dům je rozostřený v dění, prvky zde lítají a celkově to působí ožrale. Obrázek s názvem Zrcadlo je dělán pastelky. Na obrázku jsou čtyři stromy. Napadá mě, že každý strom je jedna postava z rodiny. Strom v zrcadle je matka. Zrcadlo jako zdůrazněný problém, který je zarámovaný v ostnatém zrcadle. Prostředí dá se říci hysterické. Strom v zrcadle je jediný, kterému opadávají listy. Jedná se o umírání? V obraze s názvem Král chlapec použil studené barvy. Téma Král se vztahuje k otci. Chlapec nejspíš cítí, že otec je sice fyzicky, ale nezapojuje se tolik do rodiny. Na obrazu jsou vidět čáry, které působí jako deprivační momenty. 9

10 V posledním obraze s názvem Nemoc a Život chlapec použil více růžové, bílé nemocná barevnost. V levém horním rohu se nachází slunce, z levého horního rohu mám pocit, že chlapec si přeje zdraví pro matku. Vyskytuje se zde černočervená kombinace barev, která charakterizuje vztah k matce. Chlapec jako černá šipka v pubertě. V červené šipce vidí matku. Chlapec by si přál mít zdravou matku, přál by si vidět východisko. Po chlapci se vyžaduje větší zralost, než je sám schopný. Jedenáctiletá dívka nakreslila dům, který připomíná hrad. Hrad jako obrana? Vedle hradu se nachází dům z Telče. V tomto domě jsou v oknech mříže. Dům je nakreslen po celé ploše papíru, otázkou je proč jsou okna na hradě tmavá? Obrázek Já a matka je namalovaný po celé ploše, dívka využila celý prostor. Dítě na obrázku vypadá jako kluk, je dítětem na obrázku dívka nebo chlap v rodině? Dále u dítěte vidíme rozhozené ruce (stav elace). Druhá postava na obrázku symbolizuje matku dívky. Tato postava má krátké ruce, nehladí matka dívku jak by si dívka přála? Nohy postavy jsou příliš dlouhé. Napadá mě, že je to tím, že matka často nemůže chodit. Hlava postavy je useknutá, jakoby dívka postavě ubrala intelekt. Cesta na obrázku je useknutá, nereálná, bezvýchodná. Cesta v hnědé barvě, otec? Otec se nachází v rodině, ale nefunguje? Cesta vede kolem domu.pozadí obrázku je nezralé. Další obrázek dívky nese název Král. Král jako otec. Zde je Král namalovaný spíše jako šašek (boty) Košile krále je pruhovaná, napadá mě, že to může znamenat vězení? Otec byl ve vězení, když dívce byly dva roky. Dívka má smysl pro detail u kalhot. Na tomto obrázku dívka nevybarvila pozadí, nachází se tu více bílé barvy. Otázkou je, co znamenají ty skvrny? Mračna nad někým se stahují? Dům na tomto obrázku je jakoby před vybuchnutím. Dle barevnosti bych v domě nacházela matku, barevnost se tu dusí. Dům se motá, osobně vím, že matka někdy problém řeší alkoholem. Obrázek Mé oblíbené místo je namalovaný po celé ploše. Dívka malovala svůj pokoj. Pokoj, který má s bratrem dohromady. Nyní nenamalovala bratrovu postel, proč? Dívka se vyhraňuje mříží, hovoří o podlaze. Na tomto obrázku se míchá ptačí perspektiva s lineární. Dívku by se při dalším vedení mohlo na toto upozornit. Lze zde 10

11 vidět palmy na obrázku, palma jako pocit viny? Skříň, deka připomínají obličej. Barevnost na tomto obrázku je obraná. Obrana před čím? Poslední obrázek nese název Čtyři roční období. Plocha obrázku je celá zaplněná. V pravém dolním rohu je sněhulák. Identifikační bod je studený. V rovině přání je moře, přála by si dívka s rodiči zažít dovolenou? Nebo se přání vztahuje k sourozenci? V rovině ty vidíme chlapce s hráběmi. Co by si dívka přála rozhrabat? Jaké problémy či věci? Dívka ve své tvorbě není tak neurotická jako její bratr. Maluje i více postav. Lze říci, že dívka je předčasně vyspělá. Napadá mě, že vlivem nemoci v rodině dívka musí zastávat více věcí v rodině. Děti na svých obrazech použily málo vztahových momentů, nepoužily postavy nebo postava je osamocená. Společné u dětí je dusivý domov, ambivalentní pocity k matce. Dívka má obrázky více vyspělé, nevyskytuje se u ní tolik agrese, chaosu. 3.3 Na co se zaměřit u dětí matky s onemocněním RS Spontánní výtvarná činnost má na děti příznivý vliv, neboť obohacuje jejich tvořivost. Každý by měl mít na paměti, že žádné výtvarné vyjádření není špatné. V kontextu subjektivity, nejde říci, že některé umění je špatné. Umění vytváří různost, která je také jeho cílem. U dětí je vhodné se zaměřit na to, aby je jakákoli činnost naplňovala a umožňovala jim relaxaci. Děti by u činnosti měly na chvíli zapomenout na vše, co se pojí k nemoci matky. Děti používající ve své výtvarné tvorbě špinavé barvy, vedeme k používání čistých barev. Tohoto můžeme docílit rozlíváním špinavých barev vodou. Celkově se snažíme obraz uklidnit. Zaměříme se také na skvrny či fleky, které dítě může rozmýt čí z nich něco vytvořit. Je-li čára tvořená dítetem roztřesená či neurotická, může dítě 11

12 tvořit čáry a celkově malovat za pomoci hudby. Ta může dítěti pomoci, aby jeho čára a celková malba byla plynulejší. Děti by mohly více malovat lidské postavy. Zkoušet a snažit se o vztahové momenty. Závěr Ve své práci jsem se snažila zjistit, zda nemoc v rodině může mít vliv na vývoj dětí. Oslovila jsem jednu rodinu, kde matka trpí onemocněním RS. Její syn a dcera mi vytvářely obrazy. Nemohu na základě těchto dětí hovořit, zda má nemoc v rodině vliv na vývoj dítěte. Mohu se jen domnívat a vést svoji hypotézu. Mohu s jistotou však říci, že dětem vlastní tvorba pomohla. Po rozhovoru s dětmi jsem se dozvěděla, že jim to mnoho přineslo a dokonce ve svém volném čase více malují. Překonaly obavu z tvorby, že jejich výtvor není tak hezký. Nezáleží, zda je dílo podle nějakých pravidel krásné, s perspektivou, rovnováhou. Záleží na tom, jak se dítě při tvorbě cítí, co jemu tvorba dává. Na začátku práce jsem se zmiňovala o celkovém onemocněním, neboť vím, že veřejnost není dosti informovaná. Snažila jsem se ukázat, že arteterapie je pro celkovou rodinu s tímto onemocněním vhodná. Cílem bylo zjistit, jak tato terapie může dětem nemocné matky pomoci. Dále jsem se zabývala otázkou, které techniky mohou být u dětí vhodné Zjistila jsem, že arteterapie může pomoci velmi. Výtvarné techniky kladně ovlivňují stav člověka. Celková výtvarná činnost umožňuje dětem zlepšit svůj duševní i fyzický stav. Dokáže také ztvárnit své pocity, nálady, strach či radosti. A právě ztvárnění těchto stavů je velice důležité. Výtvarná tvorba může být jistým lékem pro tyto děti. Touto prací jsem si více uvědomila, že děti mající matku s RS to nemají vůbec lehké. Veřejnost často neví o které onemocnění jde a co se s ním spojuje. 12

13 Osobně se s lidmi s touto chorobou a jejich rodinami setkávám a přála bych si, aby se jim věnovalo ještě více pozornosti. Někteří na ně koukají jako na hloupé, jiné lidi. Skutečnost je však jiná, i tito lidé a jejich děti umějí být šťastní a v pohodě, jen k tomu potřebují často porozumění a naději. Přílohy obrázek 1 A - Dům 13

14 obrázek 2 A - Dům obrázek 3 A - Zrcadlo 14

15 obrázek 4 A Král obrázek 5 A Život a Nemoc 15

16 obrázek 1 B Já a matka obrázek 2 B - Dům 16

17 obrázek 3 B - Král obrázek 4 B Mé oblíbené místo 17

18 obrázek 5 B Čtyři roční období 18

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2003 Obsah: Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce 2003 Finanční zpráva nadačního fondu Impuls Účetnictví

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více