Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik. Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik. Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy"

Transkript

1 Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik Závěrečná práce Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy Vedoucí práce: Bc. Miroslav Huptych Autor práce: Mgr. Drahomíra Lencová

2 Obsah Úvod. 3 1.Diagnóza Roztroušené sklerózy 1.1 Definice a historie Roztroušené sklerózy Příznaky Roztroušené sklerózy Arteterapie 2.1 Historie a vymezení arteterapie Cíle arteterapie Vhodné výtvarné techniky Obrazy dětí matky s onemocněním Roztroušené sklerózy 3.1 Témata artefaktů dětí Komentář k výtvarným artefaktům Na co se zaměřit u dětí nemocné matky s Roztroušenou sklerózou 11 Závěr.12 Přílohy 13 2

3 Úvod Po delší době úvah a rozmýšlení jsem si pro svou závěrečnou práci vybrala téma Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušená skleróza. Ke zpracování tohoto tématu mě přivedly především osobní zkušenosti se zmíněným onemocněním. Dále mě motivovalo ke zpracování tohoto tématu pomyšlení, jak pomoci dětem, které se s touto diagnózou setkávají u svých rodičů. Pracuji s pacienty s touto diagnózou a často přemýšlím nad tím, jaký dopad má zmíněné onemocnění na psychiku dítěte v takovéto rodině. Ze dvou výše zmíněných směrů mého zájmu o problematiku RS nakonec vykrystalizoval cíl mé práce, kterým je zjistit vliv tohoto onemocnění na psychiku dítěte. K dosažení svého cílu se zaměřením na využití výtvarných technik a arteterapie. Pro dosažení stanoveného cíle bude nejprve třeba vymezit vlastní pojem RS, a to včetně popisu příznaků. Další část textu bude zaměřen na využití výtvarných technik a arteterapie a na pozitivní vlivy, které tyto aktivity mohou dětem přinést v oblasti psychické. V závěrečné kapitole se pak budu snažit o vysvětlení poznatků mé práce v praxi ve spolupráci s dětmi, jejichž matka trpí onemocněním RS. V naší republice nyní žije osob s diagnostikovanou RS a tento počet stále roste. Konkrétní příčina ani účinný lék však zatím nebyly objeveny. Je proto třeba, aby pacientům s touto nevyléčitelnou chorobou a jejich blízkým byla věnována dostatečná pozornost nejen ze strany lékařů a dalšího zdravotnického personálu za zdmi nemocnic. Důležité je, aby byly v rámci komplexní pomoci v co nejširší míře využity také všechny další možnosti, které mohou mít byť sebemenší vliv na zlepšení kvality života lidí s RS a jejich rodin. 3

4 1. Diagnóza roztroušená skleróza 1.1 Definice a historie roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza (dále jen RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému poškozující nervová vlákna a pochvy nervových vláken. RS tímto negativně ovlivňuje řízení mnoho tělesných, mentálních i psychických funkcí. RS se v lidské populaci patrně vyskytuje již od jejích počátků, nicméně jako specifické onemocnění byla popsána až v roce Od té doby prošel odborný přístup k této nemoci několika základními vývojovými fázemi. V počátečním období se při léčbě nejvíce využívaly elektroterapie a vodoléčba. Trvalejší pozitivní výsledky se však nedostavovaly. Ve 20. letech 20. století se zjistilo, že nervová vlákna, která ztratí svůj obal (myelin), ztrácejí zároveň schopnost vést nervové impulsy. V téže době pak bylo zkoušeno přes 30 druhů různých léčebných postupů, např. odstranění mandlí, ozáření rentgenem, protialergické injekce, léky rozšiřující cévy, psychiatrické léčby, masáže. Ani tento způsob léčby ale nepřinesl kýžený efekt. V roce 1950 byly objeveny sodíkové a draslíkové kanálky na nervovém vláknu, které jsou základem vedení elektrického impulsu nervem. Zároveň s tím začala věda ovlivňovat klinickou praxi. Byly vytvořeny první škály k posuzování míry klinického postižení a prováděny epidemiologické studie, které ukazují vliv pohlaví a zeměpisné šířky na výskyt RS. V šedesátých letech započala éra kontrolovaných klinických pokusů. 1 V současné době jsou vědecký výzkum a péče o pacienty úzce provázány. Neurologové začínají akceptovat poznatky z imunologie. Odzkoušenými léky se dá již ovlivnit řada nepříjemných symptomů či zpomalit přirozený průběh choroby. Účinnost dosud podávaných léků ale není stoprocentní a není jasné, co přesně rozhoduje o lepší či horší odpovídavosti osob s RS na různá léčiva. 1 Srov. HAVRDOVÁ, E. Je roztroušená skleróza Váš problém? Praha: Edice Roska, s

5 1.2 Příznaky RS Variabilita příznaků je u pacientů s RS široká s výraznými individuálními odlišnostmi. Důvodem je různě lokalizované a rozsáhlé poškození myelinového obalu nervové dráhy zánětlivým procesem. Příznaky RS se dělí do tří skupin. Primární jsou přímým důsledkem poškození myelinu a většina se dá úspěšně kontrolovat vhodnou léčbou, rehabilitací a jinými léčebnými metodami. Sekundární jsou komplikace způsobené primárními symptomy. Např. dysfunkce močového měchýře může vést k zánětu močových cest, při paralýze hrozí proleženiny, zvýšená únava a poruchy koordinace a hybnosti vyvolávají neobvyklou a nadměrnou zátěž svalů, což může posléze vést k jejich deformaci či ochabnutí, řídnutí kostí zvyšuje riziko zlomenin atp. A konečně terciární jsou společenské, pracovní a psychologické komplikace primárních a sekundárních příznaků. Pokud je pacient např. neschopen chůze, propadá depresi a ztrácí chuť do života. Ovšem právě deprese patří do všech tří skupin příznaků, protože se zdá, že ji u této choroby nezpůsobuje jen vědomí vážné nemoci, ale i nějaké další, zatím neznámé, nemoci vlastní mechanismy. 2. Arteterapie 2.1 Historie a vymezení arteterapie Arteterapie je považována za mladou disciplínu. Ve třicátých letech tento výraz poprvé použila Margaret Naumburgová. Základním východiskem průkopnice arteterapie Margaret Naumburgové je tvrzení že, proces arteterapie je založen na poznání, že nejzákladnější pocity a myšlenky člověka derivované z nevědomí dosáhnou výrazu lépe v obrazech než ve slovech. Filosofie arteterapie je založena na přesvědčení, že každé individuum, ať už bude, nebo nebude vzdělané v umění, mé latentní kapacitu projikovat svůj vnitřní 5

6 konflikt do vizuálních tvarů. Ty pak mohou být dále použity pro komunikaci jako iniciační body pro další verbální komunikaci. Co je skryté, se takto může stát jasným. 2 Výtvarný proces umožňuje všem lidem jinou řeč, než je verbální. Nabízí řeč symbolickou, neverbální, kterou člověk může i nevědomě vyjádřit svůj pocit, své přání, nebo obavy či představy, které jsou vlastní jeho vnitřnímu prožívání. Můžeme říci, že i vyjádření se pomocí obrazu je velmi efektivní a hodnotné Cíle arteterapie Umění rozvíjí životního ducha, stává se nevyčerpatelnou zásobnicí radosti a slasti, slouží jako povzbuzující stimul života. Podporuje vůli žít. Život naopak objevuje v sobě uměleckou kreativitu, obohacuje různé směry životních cest. 4 Tato terapie se opírá o výtvarné projevy klientů, kdy jde o proces tvorby, ne o dokonalost. Každý výtvarný projev (na jakékoli úrovni) je projev tvořivý, neboť tvořivost a kreativita jsou hlavní silou, a to jak pro umění, tak pro arteterapii. Cíle, které jsou zaměřeny na individualitu klienta jsou především uvolnění, sebeprožívání, sebevnímání. Dále verbální uspořádání zážitků, poznání vlastních možností, sebehodnocení, které je přiměřené. Individuálním cílem je také růst osobní svobody a motivace, svoboda pro experimentování při hledání emocí, konfliktů nebo pocitů. Jde také o rozvoj fantazie, nadhled a rozvoj osobnosti. K sociálním cílům patří například vnímání druhých lidí a jejich přijetí, uznání jejich hodnoty a ocenění. Jde zde o navázání kontaktů, komunikaci, zkušenost a pochopení vztahů. 5 2 ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, s Srov. CESEOVÁ, C. DALLEYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi. Praha: Portál, s JEBAVÁ, J. Úvod do Arteterapie. Praha: Karolinum, s Srov. ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, s

7 2.3 Vhodné výtvarné techniky Výtvarnou činností klient relaxuje a vhodnou volbou techniky se dostává do klidu, který je potřebný a důležitý. Malovat může každý, jestliže chce pochopit sám sebe a vyjádřit to, co je verbálním způsobem velmi těžko formulovatelné. Malování je proces sebepoznání. Jedná se o způsob, jak vyvést skryté obsahy nevědomí do vědomého procesu. 6 Každý člověk se věnuje určité vizuální činnosti (příkladem může být oblékání, výzdoba bytu atd.). U většiny lidí se během věku mění vztah k výtvarné tvorbě, v dětství lidé malují spontánně, v pozdějším věku (kolem 8. roku) se spontánnost začíná vytrácet. V dospívání chtějí většinou lidé kreslit s určitou formou, správně. Kresba - Technika, která má výborný vliv na rozvoj jemné motoriky. Kresba dokáže bezprostředně vyjádřit stav a psychiku umělce, pracuje se základními uměleckými myšlenkami. Kresba určuje míru a schopnost analyzovat tvar, je dokumentem o celkovém vnímání. Prstomalba - Tato technika je jedna z nejstarších technik na světě. Je vhodnou pomocí při hledání sebe sama, hledání vnitřního klidu, harmonie nebo z neurotických stavů. Klient pomocí barvy a prstů ťuká gestické obrazy, které mají abstraktní ráz (zaznamenávají jen vnitřní svět jedince). Koláže, muchláže - Tato technika je zaměřena na uvolnění, hru a počítá s nahodilostí. Muchláže jsou obdobné jako koláže (základní motivy se lepí na čtvrtku). Rozdíl je v tom, že u této techniky se pomocí zmuchlání, zničení materiálu vytváří nový celek, nový motiv, který má třetí rozměr. 6 Srov. ŽENATÁ. K. Obrazy z nevědomí. Praha: Portál, s

8 Gestická malba - Tato technika je velice zajímavá. Klient rozprostře na zem velký balící papír a uvolněným pohybem stříká barvu na plochu papíru. Při pohybu pacient používá celé tělo. Barva na papíru vytváří zajímavé stopy. Bičomalba - Je druhem malby uvolněného gesta, kdy pomůckou jsou biče nebo prsty se zauzleným provázkem. O metodách jiného charakteru se zmiňuje arteterapeutka Jaroslava Šicková- Fabrici, která považuje za vhodné metody - imaginaci, animaci, koncentraci či transformaci, rekonstrukci. Práce s hlínou - Hlína pomáhá klientům k odbourání vnitřního napětí, k vnitřnímu zklidnění a také napomáhá k jejich tělesnému rozvoji. Pomocí modelování mohou odstranit své negativní emoce, výčitky či hněv. Díky modelování mohou nalézt klid a jisté smíření. 3.Obrazy dětí matky s onemocněním Roztroušené sklerózy V mé závěrečné práci mi pomáhaly dvě děti mající matku s onemocněním RS. Poprosila jsem je, zda by mi každé nenamalovalo pět obrázků na zadaná témata. Mým cílem bylo zjistit, jak ve výtvarné tvorbě jde u těchto dětí rozpoznat vliv matčiny nemoci. Matka onemocněla tímto onemocněním před deseti lety, nyní se u ní vyskytují všechny příznaky popsané v předchozí kapitole. Matka často ztrácí zrak, není schopna samostatné chůze, trpí třesy horních a dolních končetin. Díky těmto příznakům pobírá plný invalidní důchod a čas tráví doma. Děti, které jsem si vybrala ke své práci jsou sourozenci. Chlapec, kterému je třináct let a dívka, které je jedenáct let. V rodině funguje i otec, který se snaží pomáhat s domácností. 8

9 3.1 Témata artefaktů dětí Ze začátku své práce jsem si myslela, že bude nejlepší zadat dětem témata. Později jsem zjistila, že děti si s tématy neví rady. Nechala jsem jim tedy jedno téma dům, který měly nakreslit tužkou. Další témata si mohly děti vybrat volně s tím, že použijí akvarel. Chlapec nakreslil dvakrát dům, poté své obrázky nazval Zrcadlo, Král, Nemoc a Život. Dívka nakreslila dům, dále namalovala Já a matka, Král, Mé oblíbené místo, Čtyři roční období. 3.2 Komentář k vytvořeným artefaktům Následující komentáře vycházejí z obrázků v příloze této práce. Nejprve bych se zmínila o pracích třináctiletého chlapce. Jako první obrázek chlapec nakreslil dům s postavou na střeše. Na tomto obrázku jsou více zvýrazněny linky domu, což může znamenat problém v domově. Na obrázku je vygumovaná postava, která jakoby drží celý obrázek. Otázkou je, kdo je ta postava? Na obrázku lze dále spatřit koleje (deprivační symbol). Druhý obrázek domu je kreslen po delší době. Dům je nakreslen po celé ploše papíru, je větší než dům předchozí. Tento dům na mě působí rozpadle. Dům mi připomíná lebku, oči. V okně se nachází křížky, kříž symbol smrti. Dům je rozostřený v dění, prvky zde lítají a celkově to působí ožrale. Obrázek s názvem Zrcadlo je dělán pastelky. Na obrázku jsou čtyři stromy. Napadá mě, že každý strom je jedna postava z rodiny. Strom v zrcadle je matka. Zrcadlo jako zdůrazněný problém, který je zarámovaný v ostnatém zrcadle. Prostředí dá se říci hysterické. Strom v zrcadle je jediný, kterému opadávají listy. Jedná se o umírání? V obraze s názvem Král chlapec použil studené barvy. Téma Král se vztahuje k otci. Chlapec nejspíš cítí, že otec je sice fyzicky, ale nezapojuje se tolik do rodiny. Na obrazu jsou vidět čáry, které působí jako deprivační momenty. 9

10 V posledním obraze s názvem Nemoc a Život chlapec použil více růžové, bílé nemocná barevnost. V levém horním rohu se nachází slunce, z levého horního rohu mám pocit, že chlapec si přeje zdraví pro matku. Vyskytuje se zde černočervená kombinace barev, která charakterizuje vztah k matce. Chlapec jako černá šipka v pubertě. V červené šipce vidí matku. Chlapec by si přál mít zdravou matku, přál by si vidět východisko. Po chlapci se vyžaduje větší zralost, než je sám schopný. Jedenáctiletá dívka nakreslila dům, který připomíná hrad. Hrad jako obrana? Vedle hradu se nachází dům z Telče. V tomto domě jsou v oknech mříže. Dům je nakreslen po celé ploše papíru, otázkou je proč jsou okna na hradě tmavá? Obrázek Já a matka je namalovaný po celé ploše, dívka využila celý prostor. Dítě na obrázku vypadá jako kluk, je dítětem na obrázku dívka nebo chlap v rodině? Dále u dítěte vidíme rozhozené ruce (stav elace). Druhá postava na obrázku symbolizuje matku dívky. Tato postava má krátké ruce, nehladí matka dívku jak by si dívka přála? Nohy postavy jsou příliš dlouhé. Napadá mě, že je to tím, že matka často nemůže chodit. Hlava postavy je useknutá, jakoby dívka postavě ubrala intelekt. Cesta na obrázku je useknutá, nereálná, bezvýchodná. Cesta v hnědé barvě, otec? Otec se nachází v rodině, ale nefunguje? Cesta vede kolem domu.pozadí obrázku je nezralé. Další obrázek dívky nese název Král. Král jako otec. Zde je Král namalovaný spíše jako šašek (boty) Košile krále je pruhovaná, napadá mě, že to může znamenat vězení? Otec byl ve vězení, když dívce byly dva roky. Dívka má smysl pro detail u kalhot. Na tomto obrázku dívka nevybarvila pozadí, nachází se tu více bílé barvy. Otázkou je, co znamenají ty skvrny? Mračna nad někým se stahují? Dům na tomto obrázku je jakoby před vybuchnutím. Dle barevnosti bych v domě nacházela matku, barevnost se tu dusí. Dům se motá, osobně vím, že matka někdy problém řeší alkoholem. Obrázek Mé oblíbené místo je namalovaný po celé ploše. Dívka malovala svůj pokoj. Pokoj, který má s bratrem dohromady. Nyní nenamalovala bratrovu postel, proč? Dívka se vyhraňuje mříží, hovoří o podlaze. Na tomto obrázku se míchá ptačí perspektiva s lineární. Dívku by se při dalším vedení mohlo na toto upozornit. Lze zde 10

11 vidět palmy na obrázku, palma jako pocit viny? Skříň, deka připomínají obličej. Barevnost na tomto obrázku je obraná. Obrana před čím? Poslední obrázek nese název Čtyři roční období. Plocha obrázku je celá zaplněná. V pravém dolním rohu je sněhulák. Identifikační bod je studený. V rovině přání je moře, přála by si dívka s rodiči zažít dovolenou? Nebo se přání vztahuje k sourozenci? V rovině ty vidíme chlapce s hráběmi. Co by si dívka přála rozhrabat? Jaké problémy či věci? Dívka ve své tvorbě není tak neurotická jako její bratr. Maluje i více postav. Lze říci, že dívka je předčasně vyspělá. Napadá mě, že vlivem nemoci v rodině dívka musí zastávat více věcí v rodině. Děti na svých obrazech použily málo vztahových momentů, nepoužily postavy nebo postava je osamocená. Společné u dětí je dusivý domov, ambivalentní pocity k matce. Dívka má obrázky více vyspělé, nevyskytuje se u ní tolik agrese, chaosu. 3.3 Na co se zaměřit u dětí matky s onemocněním RS Spontánní výtvarná činnost má na děti příznivý vliv, neboť obohacuje jejich tvořivost. Každý by měl mít na paměti, že žádné výtvarné vyjádření není špatné. V kontextu subjektivity, nejde říci, že některé umění je špatné. Umění vytváří různost, která je také jeho cílem. U dětí je vhodné se zaměřit na to, aby je jakákoli činnost naplňovala a umožňovala jim relaxaci. Děti by u činnosti měly na chvíli zapomenout na vše, co se pojí k nemoci matky. Děti používající ve své výtvarné tvorbě špinavé barvy, vedeme k používání čistých barev. Tohoto můžeme docílit rozlíváním špinavých barev vodou. Celkově se snažíme obraz uklidnit. Zaměříme se také na skvrny či fleky, které dítě může rozmýt čí z nich něco vytvořit. Je-li čára tvořená dítetem roztřesená či neurotická, může dítě 11

12 tvořit čáry a celkově malovat za pomoci hudby. Ta může dítěti pomoci, aby jeho čára a celková malba byla plynulejší. Děti by mohly více malovat lidské postavy. Zkoušet a snažit se o vztahové momenty. Závěr Ve své práci jsem se snažila zjistit, zda nemoc v rodině může mít vliv na vývoj dětí. Oslovila jsem jednu rodinu, kde matka trpí onemocněním RS. Její syn a dcera mi vytvářely obrazy. Nemohu na základě těchto dětí hovořit, zda má nemoc v rodině vliv na vývoj dítěte. Mohu se jen domnívat a vést svoji hypotézu. Mohu s jistotou však říci, že dětem vlastní tvorba pomohla. Po rozhovoru s dětmi jsem se dozvěděla, že jim to mnoho přineslo a dokonce ve svém volném čase více malují. Překonaly obavu z tvorby, že jejich výtvor není tak hezký. Nezáleží, zda je dílo podle nějakých pravidel krásné, s perspektivou, rovnováhou. Záleží na tom, jak se dítě při tvorbě cítí, co jemu tvorba dává. Na začátku práce jsem se zmiňovala o celkovém onemocněním, neboť vím, že veřejnost není dosti informovaná. Snažila jsem se ukázat, že arteterapie je pro celkovou rodinu s tímto onemocněním vhodná. Cílem bylo zjistit, jak tato terapie může dětem nemocné matky pomoci. Dále jsem se zabývala otázkou, které techniky mohou být u dětí vhodné Zjistila jsem, že arteterapie může pomoci velmi. Výtvarné techniky kladně ovlivňují stav člověka. Celková výtvarná činnost umožňuje dětem zlepšit svůj duševní i fyzický stav. Dokáže také ztvárnit své pocity, nálady, strach či radosti. A právě ztvárnění těchto stavů je velice důležité. Výtvarná tvorba může být jistým lékem pro tyto děti. Touto prací jsem si více uvědomila, že děti mající matku s RS to nemají vůbec lehké. Veřejnost často neví o které onemocnění jde a co se s ním spojuje. 12

13 Osobně se s lidmi s touto chorobou a jejich rodinami setkávám a přála bych si, aby se jim věnovalo ještě více pozornosti. Někteří na ně koukají jako na hloupé, jiné lidi. Skutečnost je však jiná, i tito lidé a jejich děti umějí být šťastní a v pohodě, jen k tomu potřebují často porozumění a naději. Přílohy obrázek 1 A - Dům 13

14 obrázek 2 A - Dům obrázek 3 A - Zrcadlo 14

15 obrázek 4 A Král obrázek 5 A Život a Nemoc 15

16 obrázek 1 B Já a matka obrázek 2 B - Dům 16

17 obrázek 3 B - Král obrázek 4 B Mé oblíbené místo 17

18 obrázek 5 B Čtyři roční období 18

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

S optimismem a respektem. Průvodní slovo. Arteterapie jako součást léčby

S optimismem a respektem. Průvodní slovo. Arteterapie jako součást léčby 2014 S optimismem a respektem V životě se setkáváme s radostmi, štěstím, ale také s problémy. Ať už nás překvapí nečekaně, nebo s nimi bojujeme dlouhodobě, je důležité mít vedle sebe lidi, na které se

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A.

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Wundt-vznik vědecké psychologie Freud-zakladatel psychoanalýzy a psychodynamicky orientované psychologie Freudová-ego obranné mechanismy Wilhelm Wundt

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie.

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Mgr.Zdeněk Melichárek Ústav tělesné výchovy Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Obhajoba disertační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Mgr. Petra Králová OBSAH PŘÍSPĚVKU: HODNOCENÍ KVALITY JAK KVALITU HODNOTIT ČSN NORMA ISO 9001:2000 PŘEDSTAVENÍ

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012 Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy jak šlo ptáče do školy září 2012 Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Metodický komentář k užití Žákovského diáře Jak je patrno z úvodní stránky diáře, prolíná

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost.

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost. Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou Unikátní dobročinná a sportovně osvětová kampaň 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více