Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik. Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik. Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy"

Transkript

1 Arteterapeutický a artefiletický institut Arteterapeutický výcvik Závěrečná práce Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušené Sklerózy Vedoucí práce: Bc. Miroslav Huptych Autor práce: Mgr. Drahomíra Lencová

2 Obsah Úvod. 3 1.Diagnóza Roztroušené sklerózy 1.1 Definice a historie Roztroušené sklerózy Příznaky Roztroušené sklerózy Arteterapie 2.1 Historie a vymezení arteterapie Cíle arteterapie Vhodné výtvarné techniky Obrazy dětí matky s onemocněním Roztroušené sklerózy 3.1 Témata artefaktů dětí Komentář k výtvarným artefaktům Na co se zaměřit u dětí nemocné matky s Roztroušenou sklerózou 11 Závěr.12 Přílohy 13 2

3 Úvod Po delší době úvah a rozmýšlení jsem si pro svou závěrečnou práci vybrala téma Arteterapie u dětí v rodině s onemocněním Roztroušená skleróza. Ke zpracování tohoto tématu mě přivedly především osobní zkušenosti se zmíněným onemocněním. Dále mě motivovalo ke zpracování tohoto tématu pomyšlení, jak pomoci dětem, které se s touto diagnózou setkávají u svých rodičů. Pracuji s pacienty s touto diagnózou a často přemýšlím nad tím, jaký dopad má zmíněné onemocnění na psychiku dítěte v takovéto rodině. Ze dvou výše zmíněných směrů mého zájmu o problematiku RS nakonec vykrystalizoval cíl mé práce, kterým je zjistit vliv tohoto onemocnění na psychiku dítěte. K dosažení svého cílu se zaměřením na využití výtvarných technik a arteterapie. Pro dosažení stanoveného cíle bude nejprve třeba vymezit vlastní pojem RS, a to včetně popisu příznaků. Další část textu bude zaměřen na využití výtvarných technik a arteterapie a na pozitivní vlivy, které tyto aktivity mohou dětem přinést v oblasti psychické. V závěrečné kapitole se pak budu snažit o vysvětlení poznatků mé práce v praxi ve spolupráci s dětmi, jejichž matka trpí onemocněním RS. V naší republice nyní žije osob s diagnostikovanou RS a tento počet stále roste. Konkrétní příčina ani účinný lék však zatím nebyly objeveny. Je proto třeba, aby pacientům s touto nevyléčitelnou chorobou a jejich blízkým byla věnována dostatečná pozornost nejen ze strany lékařů a dalšího zdravotnického personálu za zdmi nemocnic. Důležité je, aby byly v rámci komplexní pomoci v co nejširší míře využity také všechny další možnosti, které mohou mít byť sebemenší vliv na zlepšení kvality života lidí s RS a jejich rodin. 3

4 1. Diagnóza roztroušená skleróza 1.1 Definice a historie roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza (dále jen RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému poškozující nervová vlákna a pochvy nervových vláken. RS tímto negativně ovlivňuje řízení mnoho tělesných, mentálních i psychických funkcí. RS se v lidské populaci patrně vyskytuje již od jejích počátků, nicméně jako specifické onemocnění byla popsána až v roce Od té doby prošel odborný přístup k této nemoci několika základními vývojovými fázemi. V počátečním období se při léčbě nejvíce využívaly elektroterapie a vodoléčba. Trvalejší pozitivní výsledky se však nedostavovaly. Ve 20. letech 20. století se zjistilo, že nervová vlákna, která ztratí svůj obal (myelin), ztrácejí zároveň schopnost vést nervové impulsy. V téže době pak bylo zkoušeno přes 30 druhů různých léčebných postupů, např. odstranění mandlí, ozáření rentgenem, protialergické injekce, léky rozšiřující cévy, psychiatrické léčby, masáže. Ani tento způsob léčby ale nepřinesl kýžený efekt. V roce 1950 byly objeveny sodíkové a draslíkové kanálky na nervovém vláknu, které jsou základem vedení elektrického impulsu nervem. Zároveň s tím začala věda ovlivňovat klinickou praxi. Byly vytvořeny první škály k posuzování míry klinického postižení a prováděny epidemiologické studie, které ukazují vliv pohlaví a zeměpisné šířky na výskyt RS. V šedesátých letech započala éra kontrolovaných klinických pokusů. 1 V současné době jsou vědecký výzkum a péče o pacienty úzce provázány. Neurologové začínají akceptovat poznatky z imunologie. Odzkoušenými léky se dá již ovlivnit řada nepříjemných symptomů či zpomalit přirozený průběh choroby. Účinnost dosud podávaných léků ale není stoprocentní a není jasné, co přesně rozhoduje o lepší či horší odpovídavosti osob s RS na různá léčiva. 1 Srov. HAVRDOVÁ, E. Je roztroušená skleróza Váš problém? Praha: Edice Roska, s

5 1.2 Příznaky RS Variabilita příznaků je u pacientů s RS široká s výraznými individuálními odlišnostmi. Důvodem je různě lokalizované a rozsáhlé poškození myelinového obalu nervové dráhy zánětlivým procesem. Příznaky RS se dělí do tří skupin. Primární jsou přímým důsledkem poškození myelinu a většina se dá úspěšně kontrolovat vhodnou léčbou, rehabilitací a jinými léčebnými metodami. Sekundární jsou komplikace způsobené primárními symptomy. Např. dysfunkce močového měchýře může vést k zánětu močových cest, při paralýze hrozí proleženiny, zvýšená únava a poruchy koordinace a hybnosti vyvolávají neobvyklou a nadměrnou zátěž svalů, což může posléze vést k jejich deformaci či ochabnutí, řídnutí kostí zvyšuje riziko zlomenin atp. A konečně terciární jsou společenské, pracovní a psychologické komplikace primárních a sekundárních příznaků. Pokud je pacient např. neschopen chůze, propadá depresi a ztrácí chuť do života. Ovšem právě deprese patří do všech tří skupin příznaků, protože se zdá, že ji u této choroby nezpůsobuje jen vědomí vážné nemoci, ale i nějaké další, zatím neznámé, nemoci vlastní mechanismy. 2. Arteterapie 2.1 Historie a vymezení arteterapie Arteterapie je považována za mladou disciplínu. Ve třicátých letech tento výraz poprvé použila Margaret Naumburgová. Základním východiskem průkopnice arteterapie Margaret Naumburgové je tvrzení že, proces arteterapie je založen na poznání, že nejzákladnější pocity a myšlenky člověka derivované z nevědomí dosáhnou výrazu lépe v obrazech než ve slovech. Filosofie arteterapie je založena na přesvědčení, že každé individuum, ať už bude, nebo nebude vzdělané v umění, mé latentní kapacitu projikovat svůj vnitřní 5

6 konflikt do vizuálních tvarů. Ty pak mohou být dále použity pro komunikaci jako iniciační body pro další verbální komunikaci. Co je skryté, se takto může stát jasným. 2 Výtvarný proces umožňuje všem lidem jinou řeč, než je verbální. Nabízí řeč symbolickou, neverbální, kterou člověk může i nevědomě vyjádřit svůj pocit, své přání, nebo obavy či představy, které jsou vlastní jeho vnitřnímu prožívání. Můžeme říci, že i vyjádření se pomocí obrazu je velmi efektivní a hodnotné Cíle arteterapie Umění rozvíjí životního ducha, stává se nevyčerpatelnou zásobnicí radosti a slasti, slouží jako povzbuzující stimul života. Podporuje vůli žít. Život naopak objevuje v sobě uměleckou kreativitu, obohacuje různé směry životních cest. 4 Tato terapie se opírá o výtvarné projevy klientů, kdy jde o proces tvorby, ne o dokonalost. Každý výtvarný projev (na jakékoli úrovni) je projev tvořivý, neboť tvořivost a kreativita jsou hlavní silou, a to jak pro umění, tak pro arteterapii. Cíle, které jsou zaměřeny na individualitu klienta jsou především uvolnění, sebeprožívání, sebevnímání. Dále verbální uspořádání zážitků, poznání vlastních možností, sebehodnocení, které je přiměřené. Individuálním cílem je také růst osobní svobody a motivace, svoboda pro experimentování při hledání emocí, konfliktů nebo pocitů. Jde také o rozvoj fantazie, nadhled a rozvoj osobnosti. K sociálním cílům patří například vnímání druhých lidí a jejich přijetí, uznání jejich hodnoty a ocenění. Jde zde o navázání kontaktů, komunikaci, zkušenost a pochopení vztahů. 5 2 ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, s Srov. CESEOVÁ, C. DALLEYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi. Praha: Portál, s JEBAVÁ, J. Úvod do Arteterapie. Praha: Karolinum, s Srov. ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, s

7 2.3 Vhodné výtvarné techniky Výtvarnou činností klient relaxuje a vhodnou volbou techniky se dostává do klidu, který je potřebný a důležitý. Malovat může každý, jestliže chce pochopit sám sebe a vyjádřit to, co je verbálním způsobem velmi těžko formulovatelné. Malování je proces sebepoznání. Jedná se o způsob, jak vyvést skryté obsahy nevědomí do vědomého procesu. 6 Každý člověk se věnuje určité vizuální činnosti (příkladem může být oblékání, výzdoba bytu atd.). U většiny lidí se během věku mění vztah k výtvarné tvorbě, v dětství lidé malují spontánně, v pozdějším věku (kolem 8. roku) se spontánnost začíná vytrácet. V dospívání chtějí většinou lidé kreslit s určitou formou, správně. Kresba - Technika, která má výborný vliv na rozvoj jemné motoriky. Kresba dokáže bezprostředně vyjádřit stav a psychiku umělce, pracuje se základními uměleckými myšlenkami. Kresba určuje míru a schopnost analyzovat tvar, je dokumentem o celkovém vnímání. Prstomalba - Tato technika je jedna z nejstarších technik na světě. Je vhodnou pomocí při hledání sebe sama, hledání vnitřního klidu, harmonie nebo z neurotických stavů. Klient pomocí barvy a prstů ťuká gestické obrazy, které mají abstraktní ráz (zaznamenávají jen vnitřní svět jedince). Koláže, muchláže - Tato technika je zaměřena na uvolnění, hru a počítá s nahodilostí. Muchláže jsou obdobné jako koláže (základní motivy se lepí na čtvrtku). Rozdíl je v tom, že u této techniky se pomocí zmuchlání, zničení materiálu vytváří nový celek, nový motiv, který má třetí rozměr. 6 Srov. ŽENATÁ. K. Obrazy z nevědomí. Praha: Portál, s

8 Gestická malba - Tato technika je velice zajímavá. Klient rozprostře na zem velký balící papír a uvolněným pohybem stříká barvu na plochu papíru. Při pohybu pacient používá celé tělo. Barva na papíru vytváří zajímavé stopy. Bičomalba - Je druhem malby uvolněného gesta, kdy pomůckou jsou biče nebo prsty se zauzleným provázkem. O metodách jiného charakteru se zmiňuje arteterapeutka Jaroslava Šicková- Fabrici, která považuje za vhodné metody - imaginaci, animaci, koncentraci či transformaci, rekonstrukci. Práce s hlínou - Hlína pomáhá klientům k odbourání vnitřního napětí, k vnitřnímu zklidnění a také napomáhá k jejich tělesnému rozvoji. Pomocí modelování mohou odstranit své negativní emoce, výčitky či hněv. Díky modelování mohou nalézt klid a jisté smíření. 3.Obrazy dětí matky s onemocněním Roztroušené sklerózy V mé závěrečné práci mi pomáhaly dvě děti mající matku s onemocněním RS. Poprosila jsem je, zda by mi každé nenamalovalo pět obrázků na zadaná témata. Mým cílem bylo zjistit, jak ve výtvarné tvorbě jde u těchto dětí rozpoznat vliv matčiny nemoci. Matka onemocněla tímto onemocněním před deseti lety, nyní se u ní vyskytují všechny příznaky popsané v předchozí kapitole. Matka často ztrácí zrak, není schopna samostatné chůze, trpí třesy horních a dolních končetin. Díky těmto příznakům pobírá plný invalidní důchod a čas tráví doma. Děti, které jsem si vybrala ke své práci jsou sourozenci. Chlapec, kterému je třináct let a dívka, které je jedenáct let. V rodině funguje i otec, který se snaží pomáhat s domácností. 8

9 3.1 Témata artefaktů dětí Ze začátku své práce jsem si myslela, že bude nejlepší zadat dětem témata. Později jsem zjistila, že děti si s tématy neví rady. Nechala jsem jim tedy jedno téma dům, který měly nakreslit tužkou. Další témata si mohly děti vybrat volně s tím, že použijí akvarel. Chlapec nakreslil dvakrát dům, poté své obrázky nazval Zrcadlo, Král, Nemoc a Život. Dívka nakreslila dům, dále namalovala Já a matka, Král, Mé oblíbené místo, Čtyři roční období. 3.2 Komentář k vytvořeným artefaktům Následující komentáře vycházejí z obrázků v příloze této práce. Nejprve bych se zmínila o pracích třináctiletého chlapce. Jako první obrázek chlapec nakreslil dům s postavou na střeše. Na tomto obrázku jsou více zvýrazněny linky domu, což může znamenat problém v domově. Na obrázku je vygumovaná postava, která jakoby drží celý obrázek. Otázkou je, kdo je ta postava? Na obrázku lze dále spatřit koleje (deprivační symbol). Druhý obrázek domu je kreslen po delší době. Dům je nakreslen po celé ploše papíru, je větší než dům předchozí. Tento dům na mě působí rozpadle. Dům mi připomíná lebku, oči. V okně se nachází křížky, kříž symbol smrti. Dům je rozostřený v dění, prvky zde lítají a celkově to působí ožrale. Obrázek s názvem Zrcadlo je dělán pastelky. Na obrázku jsou čtyři stromy. Napadá mě, že každý strom je jedna postava z rodiny. Strom v zrcadle je matka. Zrcadlo jako zdůrazněný problém, který je zarámovaný v ostnatém zrcadle. Prostředí dá se říci hysterické. Strom v zrcadle je jediný, kterému opadávají listy. Jedná se o umírání? V obraze s názvem Král chlapec použil studené barvy. Téma Král se vztahuje k otci. Chlapec nejspíš cítí, že otec je sice fyzicky, ale nezapojuje se tolik do rodiny. Na obrazu jsou vidět čáry, které působí jako deprivační momenty. 9

10 V posledním obraze s názvem Nemoc a Život chlapec použil více růžové, bílé nemocná barevnost. V levém horním rohu se nachází slunce, z levého horního rohu mám pocit, že chlapec si přeje zdraví pro matku. Vyskytuje se zde černočervená kombinace barev, která charakterizuje vztah k matce. Chlapec jako černá šipka v pubertě. V červené šipce vidí matku. Chlapec by si přál mít zdravou matku, přál by si vidět východisko. Po chlapci se vyžaduje větší zralost, než je sám schopný. Jedenáctiletá dívka nakreslila dům, který připomíná hrad. Hrad jako obrana? Vedle hradu se nachází dům z Telče. V tomto domě jsou v oknech mříže. Dům je nakreslen po celé ploše papíru, otázkou je proč jsou okna na hradě tmavá? Obrázek Já a matka je namalovaný po celé ploše, dívka využila celý prostor. Dítě na obrázku vypadá jako kluk, je dítětem na obrázku dívka nebo chlap v rodině? Dále u dítěte vidíme rozhozené ruce (stav elace). Druhá postava na obrázku symbolizuje matku dívky. Tato postava má krátké ruce, nehladí matka dívku jak by si dívka přála? Nohy postavy jsou příliš dlouhé. Napadá mě, že je to tím, že matka často nemůže chodit. Hlava postavy je useknutá, jakoby dívka postavě ubrala intelekt. Cesta na obrázku je useknutá, nereálná, bezvýchodná. Cesta v hnědé barvě, otec? Otec se nachází v rodině, ale nefunguje? Cesta vede kolem domu.pozadí obrázku je nezralé. Další obrázek dívky nese název Král. Král jako otec. Zde je Král namalovaný spíše jako šašek (boty) Košile krále je pruhovaná, napadá mě, že to může znamenat vězení? Otec byl ve vězení, když dívce byly dva roky. Dívka má smysl pro detail u kalhot. Na tomto obrázku dívka nevybarvila pozadí, nachází se tu více bílé barvy. Otázkou je, co znamenají ty skvrny? Mračna nad někým se stahují? Dům na tomto obrázku je jakoby před vybuchnutím. Dle barevnosti bych v domě nacházela matku, barevnost se tu dusí. Dům se motá, osobně vím, že matka někdy problém řeší alkoholem. Obrázek Mé oblíbené místo je namalovaný po celé ploše. Dívka malovala svůj pokoj. Pokoj, který má s bratrem dohromady. Nyní nenamalovala bratrovu postel, proč? Dívka se vyhraňuje mříží, hovoří o podlaze. Na tomto obrázku se míchá ptačí perspektiva s lineární. Dívku by se při dalším vedení mohlo na toto upozornit. Lze zde 10

11 vidět palmy na obrázku, palma jako pocit viny? Skříň, deka připomínají obličej. Barevnost na tomto obrázku je obraná. Obrana před čím? Poslední obrázek nese název Čtyři roční období. Plocha obrázku je celá zaplněná. V pravém dolním rohu je sněhulák. Identifikační bod je studený. V rovině přání je moře, přála by si dívka s rodiči zažít dovolenou? Nebo se přání vztahuje k sourozenci? V rovině ty vidíme chlapce s hráběmi. Co by si dívka přála rozhrabat? Jaké problémy či věci? Dívka ve své tvorbě není tak neurotická jako její bratr. Maluje i více postav. Lze říci, že dívka je předčasně vyspělá. Napadá mě, že vlivem nemoci v rodině dívka musí zastávat více věcí v rodině. Děti na svých obrazech použily málo vztahových momentů, nepoužily postavy nebo postava je osamocená. Společné u dětí je dusivý domov, ambivalentní pocity k matce. Dívka má obrázky více vyspělé, nevyskytuje se u ní tolik agrese, chaosu. 3.3 Na co se zaměřit u dětí matky s onemocněním RS Spontánní výtvarná činnost má na děti příznivý vliv, neboť obohacuje jejich tvořivost. Každý by měl mít na paměti, že žádné výtvarné vyjádření není špatné. V kontextu subjektivity, nejde říci, že některé umění je špatné. Umění vytváří různost, která je také jeho cílem. U dětí je vhodné se zaměřit na to, aby je jakákoli činnost naplňovala a umožňovala jim relaxaci. Děti by u činnosti měly na chvíli zapomenout na vše, co se pojí k nemoci matky. Děti používající ve své výtvarné tvorbě špinavé barvy, vedeme k používání čistých barev. Tohoto můžeme docílit rozlíváním špinavých barev vodou. Celkově se snažíme obraz uklidnit. Zaměříme se také na skvrny či fleky, které dítě může rozmýt čí z nich něco vytvořit. Je-li čára tvořená dítetem roztřesená či neurotická, může dítě 11

12 tvořit čáry a celkově malovat za pomoci hudby. Ta může dítěti pomoci, aby jeho čára a celková malba byla plynulejší. Děti by mohly více malovat lidské postavy. Zkoušet a snažit se o vztahové momenty. Závěr Ve své práci jsem se snažila zjistit, zda nemoc v rodině může mít vliv na vývoj dětí. Oslovila jsem jednu rodinu, kde matka trpí onemocněním RS. Její syn a dcera mi vytvářely obrazy. Nemohu na základě těchto dětí hovořit, zda má nemoc v rodině vliv na vývoj dítěte. Mohu se jen domnívat a vést svoji hypotézu. Mohu s jistotou však říci, že dětem vlastní tvorba pomohla. Po rozhovoru s dětmi jsem se dozvěděla, že jim to mnoho přineslo a dokonce ve svém volném čase více malují. Překonaly obavu z tvorby, že jejich výtvor není tak hezký. Nezáleží, zda je dílo podle nějakých pravidel krásné, s perspektivou, rovnováhou. Záleží na tom, jak se dítě při tvorbě cítí, co jemu tvorba dává. Na začátku práce jsem se zmiňovala o celkovém onemocněním, neboť vím, že veřejnost není dosti informovaná. Snažila jsem se ukázat, že arteterapie je pro celkovou rodinu s tímto onemocněním vhodná. Cílem bylo zjistit, jak tato terapie může dětem nemocné matky pomoci. Dále jsem se zabývala otázkou, které techniky mohou být u dětí vhodné Zjistila jsem, že arteterapie může pomoci velmi. Výtvarné techniky kladně ovlivňují stav člověka. Celková výtvarná činnost umožňuje dětem zlepšit svůj duševní i fyzický stav. Dokáže také ztvárnit své pocity, nálady, strach či radosti. A právě ztvárnění těchto stavů je velice důležité. Výtvarná tvorba může být jistým lékem pro tyto děti. Touto prací jsem si více uvědomila, že děti mající matku s RS to nemají vůbec lehké. Veřejnost často neví o které onemocnění jde a co se s ním spojuje. 12

13 Osobně se s lidmi s touto chorobou a jejich rodinami setkávám a přála bych si, aby se jim věnovalo ještě více pozornosti. Někteří na ně koukají jako na hloupé, jiné lidi. Skutečnost je však jiná, i tito lidé a jejich děti umějí být šťastní a v pohodě, jen k tomu potřebují často porozumění a naději. Přílohy obrázek 1 A - Dům 13

14 obrázek 2 A - Dům obrázek 3 A - Zrcadlo 14

15 obrázek 4 A Král obrázek 5 A Život a Nemoc 15

16 obrázek 1 B Já a matka obrázek 2 B - Dům 16

17 obrázek 3 B - Král obrázek 4 B Mé oblíbené místo 17

18 obrázek 5 B Čtyři roční období 18

AKADEMIE ALTERNATIVA. Arteterapie pro asistenty klientů s mentální retardací. Absolventská práce. Magdalena Sabolová

AKADEMIE ALTERNATIVA. Arteterapie pro asistenty klientů s mentální retardací. Absolventská práce. Magdalena Sabolová AKADEMIE ALTERNATIVA Arteterapie pro asistenty klientů s mentální retardací Absolventská práce Magdalena Sabolová Umělecké terapie Modul B Arteterapie Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA Umělecké terapie Modul B: Arteterapie. Absolventská práce VYUŽITÍ ARTETERAPIE V PRÁCI S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI

AKADEMIE ALTERNATIVA Umělecké terapie Modul B: Arteterapie. Absolventská práce VYUŽITÍ ARTETERAPIE V PRÁCI S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI AKADEMIE ALTERNATIVA Umělecké terapie Modul B: Arteterapie Absolventská práce VYUŽITÍ ARTETERAPIE V PRÁCI S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Ing. Jana Konířová 2014 Poděkování: Ráda na tomto místě děkuji svému

Více

Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole. Kateřina Kasalová

Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole. Kateřina Kasalová Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole Kateřina Kasalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o působení výtvarné výchovy na socializaci dětí do

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možné přínosy poetoterapie v sociální práci s dětmi, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětském centru Zlín,

Více

Terapeutické metody 2011

Terapeutické metody 2011 Terapeutické metody 2011 O PROJEKTU Muzikoterapie, dramaterapie: terapeutické disciplíny zaměřené na osvojení si konkrétních metodických rad aplikovatelných především u mentálně postižených klientů, dětí

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0107 Múzické dílny a rozvoj poradenství. EdA, o.s

CZ.1.07/1.2.00/08.0107 Múzické dílny a rozvoj poradenství. EdA, o.s UČEBNÍ TEXTY pro účastníky projektu CZ.1.07/1.2.00/08.0107 Múzické dílny a rozvoj poradenství EdA, o.s Tyto materiály jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s UČEBNÍ TEXTY pro účastníky projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory ( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s Tyto materiály jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Věra Zemanová Hadžegová. Využití arteterapie u dětí s autismem

Věra Zemanová Hadžegová. Využití arteterapie u dětí s autismem Věra Zemanová Hadžegová Využití arteterapie u dětí s autismem Poruchy autistického spektra Poruchy autistického spektra patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o všepronikající

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA

AKADEMIE ALTERNATIVA AKADEMIE ALTERNATIVA Studijní obor: Umělecké terapie Modul B. Arteterapie Absolventská práce Vybrané možnosti terapeutické práce s dítětem s SPU a ADHD Autor práce: Bc. Marie Nováková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1- Mgr. Lenka Osladilová VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM 2010-1- PODĚKOVÁNÍ Děkuji mamince Davídka, že mi umožnila zveřejnit část naší společné práce a velký dík patří také

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín Bc. Jana Chovancová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji tématu paliativní péče, především pak možnostem jejího

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iveta Lakomá Volný čas klientů v domově pro seniory OLOMOUC 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Vypracovala: Marie Hasoňová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková,

Více

PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ. Praktické metody, techniky a postupy

PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ. Praktické metody, techniky a postupy PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ Praktické metody, techniky a postupy Ing. Vladimír Plesník, MBA Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ Praktické metody,

Více

Aktivizace seniorů v denním stacionáři

Aktivizace seniorů v denním stacionáři ; Aktivizace seniorů v denním stacionáři Bc. Jarmila Janíčková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V předkládané diplomové práci se zabývám problematikou aktivizace seniorů v denním stacionáři. Teoretická

Více

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24 Úvod... 5 1 Jedinec se zrakovým postižením... 6 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení... 6 1.2 Význam doby vzniku zrakového postižení... 8 1.3 Psychosomatický vývoj jedince se zrakovým

Více

Katedra Křesťanské sociální práce

Katedra Křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Bakalářská / Diplomová práce 2009 Hana Křupalová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Václav Farář MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Život se svalovou dystrofií a spinální svalovou atrofií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více