Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna rozložení ových dotací Na základě požadavků vyplývajících z efektivnějšího prohlubování mezipředmětových vazeb teoretické a praktické přípravy žáka, dochází k rovnoměrnému rozložení týdenních ových dotací v rámci předmětu Teorie masáží. Tento dodatek nabývá platnosti dne počínaje 1. ročníkem. V Ostravě dne 30. srpna 2013 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ služeb a podnikání 1

2 Znění dodatku č. 1: Návrh změn byl projednán a schválen předmětovou komisí dne Změny byly provedeny na stránkách 12, 117, takto: Změna učební ho plánu na straně 12: Počet týdenních vyučovacích Názvy vyučovacích předmětů 1 ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk) Cizí jazyk 2 (Německý jazyk) Dějepis Občanský nauka Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Celkem VVP Odborné předměty První pomoc Latinská terminologie Psychologie Psychologie a péče o klienta Teorie masáží Somatologie Epidemiologie a hygiena Rekondice Elektronická komunikace Odborný výcvik Celkem OP Celková ová dotace

3 Změna pojetí vyučovacího předmětu v části charakteristika učiva stránka 117 řádek 2: Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku. Změna rozvržení ových dotací a učiva na stránkách : PŘEDMĚT TEORIE MASÁŽÍ Ročník: 1 Počet celkem: 34 - vysvětlí historické kořeny a tyto etapy spojuje s jednotlivými historickými etapami - vyjmenuje přístrojové a technické zařízení, která jsou nutná pro masérskou provozovnu - zná podmínky a nezbytnou přípravu k masážím a umí je efektivně využívat - vypracuje provozní řád masérské provozovny - uvědomuje si vliv prostředí na psychiku klienta - vysvětlí význam barev a jejich vliv na pracovní výkon a pohodu klienta - vyjmenuje masážní prostředky - rozdělí přípravky podle charakteru a složení - volí vhodný druh masážního prostředku s ohledem na druh a fázi - uvědomuje si možnost alergických reakcí a případných komplikací při použití nevhodného masážního prostředku - zná přesné dávkování přípravků - charakterizuje používané masážní přípravky a jejich působení v průběhu aplikace - zná způsoby uskladnění a bezpečné likvidace masážních prostředků po skončení jejich životnosti - dbá na hospodárné a ekologické využívání přípravků a jejich bezpečnou likvidaci po skončení jejich životnosti Úvod do problematiky masáží - historie v období starověku, středověku, novověku a historie v České republice Zařízení a vybavení masérské provozovny - podmínky a příprava k masážím (hygiena prostředí, hygiena masírovaného, hygiena maséra, typy masážních stolů, využití pracovních pomůcek v masérské praxi legislativa v masérské praxi - provozní řád a legislativa v masérské praxi - psychologie masérny a čekárny, barvy v pracovním prostředí Materiály druhy pomocných masážních prostředků - typy masážních prostředků - masážní emulze, oleje a silice, roztoky na lihové bázi, flavanoidy, embrokace, masážní gely - možné alergické reakce, dávkování přípravků a objednání přípravků a pomůcek, orientace v nabídce masážních prostředků, uskladnění a ekologická likvidace přípravků 14 - definuje klasickou masáž - vysvětlí fyziologické účinky klasické - zná správný způsob a délku klasické - popíše správný technologický postup Klasická a sportovní masáž - fyziologické účinky klasické - způsob provedení a délka klasické - systém masérských hmatů klasické - indikace klasické, absolutní a relativní - kontraindikace klasické 20 3

4 klasické - vyjmenuje a na příkladech uvede indikace a kontraindikace klasické - definuje sportovní masáž - popíše účinek a působení sportovní - rozliší typy sportovní a popíše jejich způsob provádění - vysvětlí a na příkladech uvede indikace a kontraindikace sportovní - vysvětlí vliv na psychický stav - definuje aktivační úroveň - objasní vliv aktivační úrovně a výkon - vyjmenuje problémy aktuálních psychických stavů při sportovní činnosti - uvede prostředky regulace aktuálních psychických stavů a uvědomuje si jejich vliv na organismus - rozpozná na příkladech různé typologie sportovce Sportovní masáž - účinek a působení sportovní na organismus, typy sportovní, technika sportovní - indikace a kontraindikace sportovní - rozdíl mezi klasickou a sportovní masáží, využití sportovní Vliv sportovní na psychiku sportovce - aktivační úroveň a výkon jedince - problémy aktuálních psychických stavů při sportovní činnosti - předstartovní stavy, soutěžní stavy, posoutěžní stavy, prostředky regulace aktuálních psychických stavů, typologie sportovce Ročník: 2 Počet celkem: 34 - definuje aromamasáž - objasní účinky vůní a vysvětlí jejich léčebný význam - vyjmenuje druhy olejů používaných při aromaterapii - vysvětlí způsob dávkování olejů a léčivých silic - definuje reflexologii - vyjmenuje a rozpozná základní reflexní body a dráhy - objasní souvislost mezi reflexními body a orgány - vysvětlí přínos dětí a kojenců - srovná zvyklosti jiných etnických kultur při výchově dětí - uvede a na příkladech vyjmenuje indikace a kontraindikace dětí a kojenců Aromaterapie - historie a význam aromaterapie - využití aromaterapie v masérské praxi a použití aromatických olejů - indikace, kontraindikace Reflexologie - historie, základní reflexní body a dráhy - vliv reflexních bodů a drah na organismus - mikrosystém plosky nohy a reflexní masáž chodidel Masáž dětí a kojenců - historie dětí, etnické zvyklosti jiných kultur - účinek dětské a její využití v praxi - indikace a kontraindikace dětské 15 - definuje měkké manuální techniky - definuje základní pojmy měkkých technik Masážní techniky - měkké (jemné) manuální techniky (uvolňování 19 4

5 - vysvětlí podstatu míčkování - popíše techniku míčkování - vyjmenuje indikace míčkování - vyjmenuje kontraindikace míčkování měkkých tkání a kloubních blokád), mobilizace, manipulace, trakce - technika míčkování - účinky míčkování a její indikace a kontraindikace Ročník: 3 Počet celkem: 34 - definuje přístrojovou masáž - vysvětlí historický základ přístrojové - objasní účinky přístrojové - zná způsoby správné evidence a skladování masážních přístrojů - definuje automasáž - vysvětlí význam auto a jejího použití - popíše možnosti a uplatnění auto - uvede přehled a postup základ. hmatů auto Přístrojová masáž a automasáž - historie, typy přístrojů, účinek a využití přístrojové, typy přístrojů - evidence a skladování přístrojů - způsoby provádění přístrojové a doba trvání - význam auto a její přínos v masérské péči - možnosti uplatnění auto 10 - definuje význam a využití lymfatické - objasní absolutní a relativní kontraindikace lymfatické - zná anatomický a fyziologický postup lymfatické - definuje masáž lávovými - objasní působení minerálů na zdraví organismu - zdůvodní indikace lávovými - vysvětlí možná rizika lávovými - uvědomuje si možnost různých alternativ v rámci využití minerálních kamenů v masérské praxi - zná podmínky přípravy lávovými - zná způsoby čištění a bezpečného uskladnění pomůcek a přístrojů využitých při masáži lávovými - definuje baňkovou masáž - zná indikaci a kontraindikaci baňkové Alternativní a terapeutická masáž I. Lymfatická masáž - význam a využití lymfatické - absolutní a relativní kontraindikace lymfatické - indikace lymfatické - rizika lymfatické Masáž lávovými - historie lávovými - působení minerálů na zdraví organismu - indikace a kontraindikace lávovými - masáž obličeje a dekoltu lávovými - využití minerálních kamenů v masérské praxi Baňková masáž - pomůcky, využití baňkové - indikace a kontraindikace baňkování - aplikace baňkování - hygienické zásady baňkování 24 5

6 - dodržuje standarty hygienických zásad při baňkování Ročník: 4 Počet celkem: 30 - definuje segmentovou masáž - objasní její účinky a uvede indikace a kontraindikace - vysvětlí zásady provedení segmentové - vyjmenuje masážní sestavy - definuje periostovou masáž - objasní účinky periostové - uvede indikace a kontraindikace periostové - vysvětlí cíle hmatů vazivové - uvede postupy vazivové Segmentová masáž - význam a účinky segmentové dle jednotlivých sestav - hrudní, zádová, pánevní - sestava pro šíji a hlavu - Haedovy zóny - indikace a kontraindikace segmentové Periostová masáž - význam, účinky a způsob provedení periostové Vazivová masáž - význam, účinky a způsob provedení vazivové 10 - vyjmenuje základní alternativní terapeutické postupy - popíše význam tradiční thajské - objasní účinky tradiční thajské - uvede indikace a kontraindikace tradiční thajské - popíše význam havajské - objasní účinky havajské - uvede indikace a kontraindikace havajské - popíše význam medové a čokoládové - objasní účinky medové a čokoládové - uvede indikace a kontraindikace medové a čokoládové - popíše význam shiatsu a arjúvedské - objasní účinky shiatsu a arjúvedské - uvede indikace a kontraindikace shiatsu a arjúvedské Alternativní a terapeutická masáž II. Tradiční thajská masáž - historie a význam thajské - indikace a kontraindikace tradiční thajské - využití thajské v masérské praxi Havajská masáž - historie a význam havajské - indikace a kontraindikace havajské - využití havajské v masérské praxi Medová a čokoládová masáž - historie a význam medové a čokoládové - indikace a kontraindikace medové a čokoládové - využití medové a čokoládové v masérské praxi Shiatsu a Arjúvedská masáž - historie a význam shiatsu a arjúvedské - indikace a kontraindikace shiatsu a arjúvedské - využití shiatsu a arjúvedské v masérské praxi 20 6

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15, Brno 613 00 Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) MASÉR SPORTOVNÍ

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Masér sportovní a rekondiční

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. školní vzdělávací program VČELAŘ. zkrácené studium dálková forma.

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. školní vzdělávací program VČELAŘ. zkrácené studium dálková forma. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná školní vzdělávací program VČELAŘ zkrácené studium dálková forma 41 51 H/02 Včelař Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa...

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek týká:

Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek týká: Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatek č.2 30. 8. 2013 Zařazení volitelného předmětu Seminář z cizího jazyka učební plán Dodatek

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od 1. 9. 2012. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 29. ledna 2009 s platností od 1. 9. 2009. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program Vlasová tvorba č.j. 776/2012 RVP 69-51-H/01 Kadeřník 2013 Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa...

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

OSOBNÍ A PROVOZNÍ SLUŽBY

OSOBNÍ A PROVOZNÍ SLUŽBY OSOBNÍ A PROVOZNÍ SLUŽBY Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA PAEDDR. VĚRA NĚMCOVÁ Praha 2007 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Vymezení okruhu povolání a jejich charakteristika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie Vypracoval: Mgr.

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium Dodatek č.3 k ŠVP platnému počínaje

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/4/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ OBOR VZDĚLÁNÍ CUKRÁŘ 29-54-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 6--L/5 Podnikání držitelka certifikátu kvality č. Q-09C/08 dle ČSN EN ISO 900 : 00 Strana (celkem 5) Školní vzdělávací program Podnikání 6 L/5 Podnikání ŠVP PO Schválení

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více