Slovo úvodem... strana 2. Historie v datech... strana 3. Kdo jsme... strana 4. Poskytované sociální služby... strana 5-6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem... strana 2. Historie v datech... strana 3. Kdo jsme... strana 4. Poskytované sociální služby... strana 5-6"

Transkript

1 OBSAH Slovo úvodem... strana 2 Historie v datech... strana 3 Kdo jsme... strana 4 Poskytované sociální služby... strana 5-6 Další poskytované služby... strana 7 Přehled hospodaření... strana 8-9 Významné projekty... strana 10 Podpořili nás... strana

2 SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, O ROCE 2010 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubu Klubíčko Beroun je nezisková organizace poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s kombinovaným postižením. Hlavním cílem občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v letech předchozích naplňování poslání a vize organizace. Snahou všech pracovníků Klubu Klubíčko je, aby se naši klienti cítili u nás dobře a naše služby jim byly prospěšné. V roce 2010 využilo naše služby celkem 67 klientů s různými typy a stupni zdravotního postižení z Berounska, Kladenska, Rakovnicka, Rokycanska a Prahy. Během roku se nám povedlo úspěšně projít inspekcí kvality poskytování sociální služby terapeutické dílny, rozšířili jsme nabídku nadstandardních činností o logopedii a individuální vzdělávání a nastavili jsme ucelený systém alternativní komunikace pro klienty. Podařilo se nám v prostorách Klubíčka vybudovat dva nové pokoje pro klienty týdenního stacionáře, kteří díky této rekonstrukci mohou mít kvalitnější podmínky pro pobyt mimo svůj domov. V průběhu roku jsme pořádali již tradiční akce jako je ples Klubíčka ve Zdicích, kterého se účastnili také klienti a jejich rodiny, klienti ve spolupráci s dětmi ze základní školy v Berouně uspořádali pěvecké vystoupení pro obyvatele domu pro seniory, v červnu jsme si všichni společně zatančili na diskotéce na kolečkách. Díky podpoře sbírkového projektu Pomozte dětem! známého logem Kuřete jsme mohli realizovat po celý rok 2010 canisterapii pro děti se zdravotním postižením zdarma. Úspěšně jsme realizovali dva několikadenní pobyty v přírodě. Jedním z nich byl v rámci projektu Pomozte dětem! pobyt s intenzivní canisterapií a druhým byl integrovaný letní tábor na řece Úhlavka. V druhé půlce roku prezentovali klienti spolu s pracovníky Klubíčka společnou práci prodejem výrobků z naší dílny na benefičním koncertu Vánoce s Klubíčkem a akci Vánoční jarmark v Komunitním centru. Děkujeme Vám všem za přízeň a podporu, kterou jste nám v roce 2010 věnovali a věříme, že se tak bude dít i nadále. Zvláštní poděkování pak patří také všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům, bez kterých by Klubíčko nemělo co nabídnout. Miroslava Šlejmarová Předsedkyně klubu ARPZPD v ČR, o.s. Klub Klubíčko Beroun V Berouně 20. června

3 HISTORIE V DATECH 1997 založení berounského Klubu Klubíčko pod hlavičkou Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., a to 24 rodinami s postiženými dětmi, organizování prvních společných akcí pro tyto rodiny, přednášky odborníků a besedy, zprostředkovávání informací 2000 založení Informačního centra Naděje v jedné místnosti v budově Medicentra v Berouně, zaměstnání prvního placeného zaměstnance 2001 rozšíření stávajících aktivit o poskytování sociálních služeb poradny pro rodiny s postiženými dětmi, osobní asistenci pro postižené děti ve školách, pořádání táborů pro samotné postižené děti a děti s dlouhodobými zdravotními problémy 2003 přestěhování do větších prostor v přízemí 3. ZŠ v Berouně, vznik Integračního centra KLUBíčko Beroun a rozšíření stávajících činností o pravidelné terapie a kroužky a pořádání integrovaných víkendových pobytů pro samotné postižené, dlouhodobě nemocné i zdravé děti 2005 iniciování vzniku Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun, iniciování projektu na rekonstrukci objektu v bývalých kasárnách a podíl na jeho zpracování 2006 získání třetiny budovy v Komunitním centru Beroun do pronájmu, transformace v největšího regionálního poskytovatele komplexu sociálních služeb orientovaných na rodiny s postiženými blízkými stabilizace portfolia 5 druhů sociálních služeb, které pravidelně využívají klienti z Berounska, Kladenska, Rakovnicka, Rokycanska a Prahy 3

4 KDO JSME NAŠE VIZE KLUBÍČKO je Váš profesionální a prosperující partner poskytující kvalitní a flexibilní sociální služby pro rodiny pečující o blízkého se zdravotním postižením. Posláním KLUBÍČKA je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením, podpora funkčnosti rodinného systému a zvyšování kvality života rodin se zdravotně postiženým členem. NAŠE POSLÁNÍ IDENTIFIKACE ORGANIZACE NÁZEV ORGANIZACE Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Klubíčko Beroun IČO SÍDLO Bezručova 928, Beroun PRÁVNÍ FORMA občanské sdružení REGISTRACE zastřešující Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. byla provedena Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne č. j. VSC/ /91-R, Klub Klubíčko má evidenční číslo 56 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Klub Klubíčko Beroun je jedním z 60 klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub má právní subjektivitu a funguje na území bývalého okresu Beroun. Nejvyšším orgánem ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Klubíčko Beroun je členská schůze, která schvaluje strategické dokumenty klubu, volí a odvolává členy výboru a revizní komisi. Výbor klubu pak v období mezi jednotlivými členskými schůzemi řídí práci a zajišťuje plnění stanovených úkolů, volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře klubu, ustanovuje nebo potvrzuje do funkce ředitele IC KLUBíčko a určuje statutární zástupce. ARPZPD v ČR, o. s. Klub Klubíčko Beroun je zřizovatelem Integračního centra KLUBíčko Beroun. ORGÁNY SDRUŽENÍ Předsedkyně: Miroslava Šlejmarová Místopředseda: Pavla Doubková, DiS. Hospodář: Ing. Petr Marek Členové výboru: Alena Pecková, Pavla Doubková, Mirka Šlejmarová, Marie Vrzalová, Eva Bačová, Petr Marek, Andrea Vaníčková Členové revizní komise: Zdena Vaníčková, Martina Smolíková, Hana Lepičová 4

5 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Cílem služby osobní asistence je napomáhat osobám se zdravotním postižením ke zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu a umožnit jim účastnit se života společnosti. Realizace služby Osobní asistenci jsme poskytovali pravidelně dle požadavků klientů do školských zařízeních v okresu Beroun, do Dětského domova a Mateřské školy speciální Beroun a na pobytové akce. Počet klientů v roce 2010 Tuto terénní službu využívalo 38 klientů. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Cílem odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, a to převzetím péče o osobu se zdravotním postižením na určitou dobu nebo sdílením péče. Realizace služby Službu jsme poskytovali pravidelně dle potřeb klientů a kapacitních možností (pondělí 7:30 pátek 16:30, dle kapacitních možností), dále na pravidelných víkendovkách jednou za dva měsíce tj. 6x ročně. Počet klientů v roce 2010 Tuto pobytovou službu využilo celkem 23 klientů. DENNÍ STACIONÁŘ Cílem služby denní stacionář je v průběhu dne zabezpečovat osobám se zdravotním postižením komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby. Realizace služby Ambulantní služba byla poskytována v prostorách Integračního centra Klubíčko ve všedních dnech, a to ve třech volitelných režimech - celodenní režim, polodenní režim nebo čtvrtdenní režim. Na službu navazovala dle požadavků klientů bezbariérová doprava. Počet klientů v roce 2010 Této ambulantní služby využívalo 22 klientů. 5

6 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÝDENNÍ STACIONÁŘ Cílem služby týdenní stacionář je v průběhu týdne zabezpečovat osobám se zdravotním postižením komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby. Realizace služby Pobytovou službu jsme poskytovali v prostorách Integračního centra Klubíčko. Na službu navazovala dle potřeby bezbariérová doprava klientů. Počet klientů v roce 2010 Této pobytové služby využilo 7 klientů. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Cílem služby sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora pracovních návyků a dovedností osob se zdravotním postižením prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Realizace služby Ambulantní služba byla poskytována ve všedních dnech v dopoledních hodinách v Integračním centru KLUBíčko. Klienti se v rámci této služby učili běžným pracovním návykům. Počet klientů v roce 2010 Této ambulantní služby využívalo 12 klientů. 6

7 DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA Navazovala na poskytované sociální služby a zajišťovala přepravu klientů do Integračního centra KLUBíčko a zpět domů. V roce 2010 využívalo této služby celkem 16 klientů. TERAPIE A REHABILITACE Individuální rehabilitační cvičení Perličkové koupele Masáže Míčkování Snoezelen Canisterapie Logopedie VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ STIMULACE Jízda na rotopedu Jízda na motomedu Výlety na koloběžkách, tříkolkách a kolech Pěší výlety Jízdy na koních Plavání Bowling Skupinové pohybové cvičení s rehabilitačními prvky Taneční cvičení s hudbou VŠEOBECNÉ VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI Individuální vzdělávání Činnosti zaměřené na udržení a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností Činnosti zaměřené na udržení a rozvoj schopností čtení, psaní, počítání a všeobecných znalostí Práce s počítačem Výtvarné a pracovní činnosti Keramika Zpívání včetně používání hudebních nástrojů Děti školou povinné navštěvovaly v Integračním centru KLUBíčko detašované pracoviště Základní školy a Praktické školy Beroun. 7

8 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Výsledovka 2010 Výnosy Kč HLAVNÍ ČINNOST Tržby - poskytovaná péče dle zák. o soc. službách Tržby - nadstandardní péče a úkony Tržby - účastnické poplatky na akcích Ostatní tržby Tržby za vlastní výrobky Hlavní činnost celkem HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Tržby za reklamu Tržby z pronájmu prostor Tržby za prodej jídla mimo stacionář Hospodářskou činnost celkem VEŘEJNÉ ZDROJE Dotace MŠMT (ARPZPD v ČR, o. s.) Dotace MPSV Středočeský kraj, Humanitární fond Dotace od obcí Dary od obcí Dotace města Beroun Financování z veřejných zdrojů DARY Sbírkový projekt Pomozte dětem! Dary od firem Dary od jednotlivců Čerpání darů z minulých let Dary účelově vázané pro jednotlivé klienty (ind. konta) Dary celkem Úroky Zúčtování fondů (užití veřejné sbírky) Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů) Přijaté členské příspěvky Ostatní výnosy Výnosy celkem

9 Náklady Kč Materiál ,0 Energie ,0 Opravy ,0 Cestovné ,0 Služby ,0 Mzdové náklady ,0 Ostatní ,3 Odpisy dlouhodobého majetku ,8 Náklady celkem ,1 Rozvaha 2010 Aktiva Kč Pasiva Kč DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ ZDROJE Dlouhodobý hmotný majetek Vlastní jmění Dlouhodobý nehmotný majetek Fondy Opravky k dlouhodob.majetku nerozdělený zisk Zboží na skladě Výsledek hospodaření Dlouhodobý majetek celkem Vlastní zdroje celkem KRÁTKODOBÝ MAJETEK CIZÍ ZDROJE Banka + pokladna Závazky z obchodního styku Pohledávky Závazky z pracovně právních vztahů z toho zálohy Závazky k fin.úřadu Krátkodobý majetek celkem Jiné krátkodobé závazky Dohadné ůčty pasivní Cizí zdroje celkem Aktiva celkem Pasiva celkem

10 VÝZNAMNÉ PROJEKTY Canisterapie pro Klubíčkové děti Stručný obsah projektu Canisterapie je zjednodušeně terapie pomocí psa a její pozitivní účinky jsou prokazatelné u různých typů postižení. Důležitou částí v týmu je i canisterapeut, který psa vede a připravuje různé hry, tak aby byly vhodné a bavily jak děti, tak pejska. Projekt byl realizován v IC Klubíčku a v Korálku speciální praktické škole na Kladně. Vyvrcholením projektu byl v polovině roku pořádaný pobyt s intenzivní canisterapií, na kterém pracoval tým canisterapeutek Míša a Anička a jejich psí pomocnice Jessy, Bella a Anie. Cíl projektu Zvýšení kvality života dětí se zdravotním postižením, zlepšení, případně udržení jejich zdravotního stavu, rozvoj jejich mentálních a fyzických dovedností a schopností,rozvoj sociálních dovedností a pozitivních emocí. Pro jednotlivé skupiny dětí byly stanoveny specifické cíle podle typu jejich zdravotního postižení. Počet účastníků projektu Do projektu se v různé míře zapojilo celkem 24 dětí. Finanční podpora projektu Sbírkový projekt ČT a NROS Pomozte dětem! ve výši Kč. 10

11 PODPOŘILI NÁS FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ A DALŠÍ PODPORA AUREDNIK CS, s. r. o. AUTECHNIK ZRALÝ, s. r. o. FILIP BARTOŠ CARRIER REFRIGERATION OPERATION CZECH REPUBLIC, s. r. o. CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Mgr. LUDMILA HUDCOVÁ CYMEDICA, s. r. o. MARKÉTA ČERMÁKOVÁ KATEŘINA ČERVENKOVÁ ČESKÉ DĚTI, RODIČE A UČITELÉ Z EVROPSKÉ ŠKOLY III, BRUSEL ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s. MOKRÁ, DEIXE-TIP, BEROUN DĚTSKÝ DOMOV A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ BEROUN DJ KAREL MORAVEC EKOTÝM ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY BROUMY MARCELA FIŠEROVÁ PAVLÍNA FORMÁNKOVÁ JIŘÍ FUXA JOSEF GABRIEL ALENA HLAĎOVÁ HYPERMARKET ALBERT, KRÁLŮV DVŮR CHOCOLAND BERI a. s., KRÁLŮV DVŮR ING. HANA VAVREČKOVÁ - JAZYKOVÁ ŠKOLA, BEROUN JABLKOŇ JOHNNY SERVIS s. r. o. TETÍN K PAPÍRNICTVÍ, JAROSLAV KOLAŘÍK, BEROUN KODEX, a. s., HOŘOVICE KOLA U MICHALA, MICHAL TÁBORSKÝ, BEROUN HANA KONVALINKOVÁ PAVLÍNA KOUROVÁ KPMG ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. VLADIMÍR KRÁL LINGUA TOUR s. r. o., BEROUN LOMIKÁMEN, o. s., BEROUN MĚSTO BEROUN MĚSTO HOŘOVICE MĚSTO HOSTOMICE MĚSTO KRÁLŮV DVŮR MĚSTO ZDICE Mgr. MILUŠE SAKAČOVÁ LÉKARNA U ČERNÉHO KONĚ, BEROUN MICHAL FRIDVALSKÝ - ELTEX, BEROUN MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR OBEC BYKOŠ OBEC HÝSKOV OBEC CHRUSTENICE OBEC NIŽBOR OBEC OSEK OBEC OTMÍČE OBEC PODBRDY OBEC TMAŇ OBEC VRÁŽ OBEC VYSOKÝ ÚJEZD OPTIKA KLASIK, MIROSLAVA ŠLEJMAROVÁ, BEROUN PAVEL ŠTĚPNIČKA - AUTODOPRAVA, PODLUHY PILA ZÍMA HUDLICE, PIPELIFE & SANITOP, s. r. o., ŽEBRÁK PNEU BOHÁČ, s. r. o., BEROUN JAKUB POTOČKA Mgr. ANNA PROŠKOVÁ RADIO RELAX ILONA RODINOVÁ RÜCKL CRYSTAL, a. s., NIŽBOR SBÍRKOVÝ PROJEKT ČT A NROS POMOZTE DĚTEM! SDRUŽENÍ FAMFÁRUM, KATEŘINA ČERVENÁ, BEROUN PETR SEIDL SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, A. S., ZBRASLAVICE JAKUB SLABÝ SPOLEČENSKÝ KLUB ZDICE DUŠAN STANIEK ERIC STELFOX STRACHOVÁ VĚRA, BEROUN LIŠTICE STŘEDOČESKÝ KRAJ IVANA ŠNAJDAUFOVÁ TECHNICKÉ SLUŽBY BEROUN s. r. o. HANA TESKOVÁ TEZA, s. r. o., HOŘOVICE ING. ZDENĚK TREJBAL, BEROUN ZDENĚK A LUCIE TREJBALOVI VODOVODY A KANALIZACE BEROUN, a. s. VOK BEROUN s. r. o. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR EVA ZLOCHOVÁ, ZŠ A MŠ SPECIÁLNÍ KRÁLŮV DVŮR, ŽÁCI 9. B JUNGMANNOVI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN PAVLA ŽABINSKÁ ADÉLA ŽÁČKOVÁ a řada dalších anonymních dárců Zvláštní dík patří panu Jiřímu Proškovi za cenné rady při přípravě této výroční zprávy 11

12 DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT DĚKUJEME ZA TISK TÉTO VÝROČNÍ ZPRÁVY 12

Naším posláním je poskytovat. minimálně ve stávajícím rozsahu, a tím posouvat. udržet dostupnost a kvalitu profesionálních služeb

Naším posláním je poskytovat. minimálně ve stávajícím rozsahu, a tím posouvat. udržet dostupnost a kvalitu profesionálních služeb Naším posláním je poskytovat profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob. Dále chceme svojí činností přispívat k odstranění

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Úvodní slovo... 3. Poslání... 4. Kdo jsme... 4. Střípky z historie... 5. Struktura organizace... 6. Kalendárium v roce 2010... 7

Úvodní slovo... 3. Poslání... 4. Kdo jsme... 4. Střípky z historie... 5. Struktura organizace... 6. Kalendárium v roce 2010... 7 Výroční zpráva 2011 Obsah: Úvodní slovo... 3 Poslání... 4 Kdo jsme... 4 Střípky z historie... 5 Struktura organizace... 6 Kalendárium v roce 2010... 7 Zprávy o činnosti střediska... 8 Centrum denních služeb

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2008. Denní centrum Mateř ídouška, o.p.s.

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2008. Denní centrum Mateř ídouška, o.p.s. Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2008 Denní centrum Mateř ídouška, o.p.s. Prohlášení Obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., zapsána

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8

I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8 Výroční zpráva 2008 I. OBSAH: I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8 VIII. ZPRÁVY O ČINNOSTI STŘEDISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín 2006 Výroční zpráva 2006-0 - HANDICAP (?) Zlín ÚVODNÍ SLOVO Už čtrnáctým rokem se životní cesty šedesáti klientů sociálních služeb, více než stovky dětí a mládeže a patnácti

Více

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce.

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2011 D e n n í c e n t r u m M a t e ř í d o u š k a, o. p. s. Prohlášení Obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška,

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

1. Úvodní slovo 3. 2. Základní informace 5. 3. Kontakty 7. 4. Orgány sdružení 8. 5. Pracovní tým 9. 6. Poskytované služby 11

1. Úvodní slovo 3. 2. Základní informace 5. 3. Kontakty 7. 4. Orgány sdružení 8. 5. Pracovní tým 9. 6. Poskytované služby 11 Výroční zpráva 2014 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní informace 5 3. Kontakty 7 4. Orgány sdružení 8 5. Pracovní tým 9 6. Poskytované služby 11 7. Projekt Podporované zaměstnávání cílené 19 8. Kalendář

Více

Rodinné integrační centrum o. s. výroční zpráva za rok 2010

Rodinné integrační centrum o. s. výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi MOZAIKA výroční zpráva za rok 2010 Rodinné Integrační Centrum o.s. IČ 27026728, č. účtu: 35-4976500267/0100 registrace dne 28. 3. 2006 pod č. j. VS/1-1/63723/06-R změna registrace

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 ČERVEN 2012 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Obsah. Úvod slovo. Poslání a kontakt. Naše historie. Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO DC - AP AS IPC

Obsah. Úvod slovo. Poslání a kontakt. Naše historie. Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO DC - AP AS IPC Obsah Úvod slovo Poslání a kontakt Naše historie Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO DC - AP AS IPC Další aktivity: Informačně-osvětový diář Výstavy v kavárně Vesmírna Workshopy Klub Kosmos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25

Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25 Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25 ROK 2012 Společnost v roce 2012 poskytovala zaregistrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. K těmto registrovaným

Více