zpravodaj Radniční města Pardubic únor 2010 číslo 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Radniční města Pardubic únor 2010 číslo 2"

Transkript

1 únor 2010 číslo 2 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 S nepromyšlenou redukcí škol město nesouhlasí 3 Spalovnu ministerstvo odmítlo! 4 Plavat se bude nejméně do března 7 Zima žene bezdomovce pod střechu, azyl najdou muži i ženy 9 Rekordní množství sněhu v Pardubicích fotoreportáž 20 Přežila Osvětim, dnes o tom vypráví dětem Vydává Statutární město Pardubice spolu s Deníkem východní Čechy

2 O čem se mluví o koncepci středoškolského vzdělávání s náměstkyní primátora Štěpánkou Fraňkovou V posledním lednovém týdnu zvedl hladinu adrenalinu v krvi politiků, pedagogů i rodičů dětí připravujících se ke studiu na středních školách záměr Pardubického kraje redukovat v příštím školním roce počty tříd na gymnáziích a obchodních akademiích. Zřejmě nejhlasitěji se proti tomuto záměru ohradilo město Pardubice, kde se situací zabývalo i zastupitelstvo. Byl k takovéto prudké reakci důvod? Rozhodně byl. V době, kdy informace o chystaných změnách z kraje unikly, a pokud říkám unikly, myslím to doslova, zbývalo jen pár dní do konce ledna, kdy školy musejí zveřejnit přijímací kritéria pro školní rok 2010/11, tedy i počty otvíraných prvních ročníků. Ředitelé dotčených škol již měli pokyn, kolik tříd mohou otevřít. Ozvali jsme se tedy opravdu na poslední chvíli. Proč tak pozdě? O tom, co se chystá, jsme neměli nejmenší tušení. Celá koncepce středního školství byla totiž Pardubickým krajem připravována poněkud nestandardním způsobem. Někdo říká, že v rozporu se zákonem, nevím, ale zcela určitě nedemokraticky. Bez konzultací s odborníky, pedagogy, s koaličními partnery, zdá se, že i bez dohody v samotném politickém vedení kraje, o projednání v příslušném výboru kraje či zastupitelstvu ani nemluvě. To, že se k nám návrh nakonec dostal, nebyla zásluha ani iniciativa kraje. Nejvíc mělo být změnami postiženo Pardubicko a Chrudimsko. Ano, kraj chtěl zlikvidovat celkem sedm gymnazijních tříd, z toho čtyři na Pardubicku. Naše děti by byly znevýhodněny. Na Pardubicku, tedy v nejlidnatějším okrese kraje, by se otvíraly pouze dvě třídy víceletého gymnázia, jedno v Pardubicích a druhé v Přelouči. Na Ústeckoorlicku a Svitavsku pět. Znamená to, že by se u nás na víceleté gymnázium dostala necelá tři procenta páťáků. Redukce na čtyřletých gymnáziích nebyla tak drastická, přesto by se na školy, které nejlépe připraví studenty pro studium na vysoké škole, dostalo maximálně 13 procent dětí. Ve skutečnosti by to bylo ještě méně, do Pardubic by se jistě hlásily nadané děti ze sousedního Chrudimska, kde je poměr míst k počtu absolventů základních škol ještě horší. V Česku se průměr pohybuje nad 21 procenty. V situaci, kdy absolventi pardubických gymnázií mají téměř stoprocentní úspěšnost při přijímání a studiu na vysokých školách, by tato redukce měla pro dorůstající děti nedozírné následky. Kraj argumentuje potřebou navrácení prestiže gymnáziím a obchodním školám a snahou připravit mládež lépe na uplatnění na trhu práce. Rozumím oběma potřebám, ale cesta, kterou kraj zvolil, vede do pekel. Ve zbývajících dvou regionech budou brát na gymnázia děti s horšími znalostmi, my budeme odmítat chytré děti, upírat jim právo na vzdělání odpovídající jejich schopnostem. Argumentu, že absolventi gymnázií nevyhovují potřebám trhu práce, vůbec nerozumím. Jestliže drtivá většina studentů pardubických gymnázií pokračuje úspěšně studiem na vysoké škole, proč kraj neredukuje třídy ve školách, jejichž absolventi mají problémy s umístěním? Je-li argumentem, že střední školy v Pardubickém kraji jsou naplněny ze 70 procent, a jsou-li gymnázia plná, nebylo by logické zamýšlet se nad restrukturalizací a zatraktivněním těch oborů, které jsou naplněny třeba z poloviny, ale jsou žádané na trhu práce? Rada kraje nakonec rozhodla, že by mělo být zrušeno méně tříd, než předpokládala koncepce. Ano, v Pardubicích prý mají být pro tento školní rok zachovány gymnazijní třídy jako dosud, s výjimkou Gymnázia Dašická, kterému kraj doporučí otevřít o jednu třídu čtyřletého gymnázia méně. Mělo by tedy otevřít dva první ročníky pro čtyřleté studium a dva pro víceleté. Mozartovo podle dlouhodobých plánů otevře dva ročníky čtyřletého studia. Mimo to ubude jeden ze čtyř prvních ročníků na Obchodní akademii. Navíc redukce má mít formu doporučení ředitelům škol, nikoli direktivy. Považujete to za vítězství? BO vítězství tady vůbec nejde. Pokud víme, že v pardubickém regionu, kde přímo v Pardubicích je 17 základních škol a v blízkém okolí dalších 15, bude z devátých tříd vycházet o 142 dětí méně, než vycházelo v loňském školním roce, tak jistě nelze dávat vedle toho rovnítko navrhovaným zrušením 150 míst pouze na gymnáziích a obchodní akademii. Redukce je jistě nutná, ale musí se jednat o redukci vycházející z jednotlivých regionů, z demografických studií, z analýz trhu práce. První návrh kraje na rušení tříd bohužel takto jistě zpracován nebyl, proto bych to nenazývala chybičkou, ale obrovskou chybou a nezodpovědností vůči našim dětem. Doufám, že situace, která vznikla okolo rušení tříd gymnázií a obchodních akademií, se stane poučením pro vznik jasné, argumentačně dobře podložené koncepce středního školství v našem kraji. red Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává Statutární město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Fotografie: Evžen Báchor. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 2. února Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka RZ 3/2010: 18. února strana 2

3 Spalovnu odmítlo i ministerstvo životního prostředí Dva a půl roku trvala bitva o spalovnu průmyslových odpadů, kterou chce nedaleko Pardubic provozovat česko-rakouská společnost AVE CZ. V neděli ji ministerstvo životního prostředí ukončilo, když vydalo v rámci projednávání vlivu tohoto záměru na životní prostředí (EIA) nesouhlasné stanovisko. Dalo tak za pravdu desetitisícům odpůrců této stavby. Mám samozřejmě ohromnou radost z toho, že ministerstvo stavbu spalovny odmítlo. Ve hře totiž nebylo pouze zdraví obyvatel a stav životního prostředí, ale také zájem lidí o věci veřejné. I ministerstvo připustilo, že s tak masivním odporem, jaký se vzedmul proti projektu spalovny, se ještě nesetkalo. Obával jsem se toho, že všichni ti lidé, kteří se proti spalovně postavili, ztratí v případě ministerského souhlasu víru v tento stát, víru v to, že mohou něco změnit, že rezignují na dění kolem sebe a uzavřou se do svých ulit, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Je ale přesvědčen o tom, že odmítavým stanoviskem MŽP případ spalovna nekončí. Společnost AVE bude jistě dál usilovat o realizaci svého záměru, což jí zákon umožňuje. Může například verdikt ministerstva napadnout a pokusit se o obnovu řízení, nebo požádat o stavební povolení. Stanovisko ministerstva je totiž pouze doporučující a stavební úřad se jím nemusí řídit. Kontrola veřejnosti tedy musí fungovat dál, dodal. Záměr zmodernizovat starou spalovnu v Rybitví oznámila společnost AVE v červenci Vyvolala tím lavinu nesouhlasu jednotlivých obyvatel, ekologických i občanských sdružení, ale také měst a obcí ležících v širokém okolí. Petici požadující, aby kompetentní orgány státní správy upřednostnily zájem veřejný zdraví obyvatel, ochranu životního prostředí a majetku před ekonomickým zájmem soukromé firmy, podepsalo téměř lidí. Veřejného projednávání záměru, které se muselo konat v ČEZ aréně, se zúčastnilo na sedm tisíc obyvatel Pardubicka, Královéhradecka a Chrudimska, tedy regionů, které by byly spalovnou dotčeny nejvíce. Všichni, kteří se ve věci spalovny angažovali, si zaslouží naše poděkování. Já osobně bych rád poděkoval zejména členům o.s. Stop spalovně. Odvedli kus dobré práce a zamítavé stanovisko je především jejich zásluha, dodal primátor. Otázkou existence spalovny v Rybitví se v lednu zabýval i Senát, k němuž se dostala petice. Senátoři a přítomná veřejnost si vyslechli názory zástupců municipalit, odborníků, představitelů firmy, která chce spalovnu nebezpečného odpadu nedaleko Pardubic provozovat, ale i ministerstva a inspekce životního prostředí. Snad i zájem a podpora senátorů naší věci pomohly, řekl primátor. red První setkání představitelů tří měst První společné zasedání v novodobé historii mají za sebou členové rad měst Pardubice, Hradec Králové a Chrudim. K jednání se sešli ve čtvrtek 21. ledna v zámečku ve Starých Čívicích na okraji Pardubic. Diskutovali mimo jiné o plánu odpadového hospodářství, o cyklostezce spojující všechna tři města, o dopravní infrastruktuře celé zhruba čtvrtmilionové aglomerace či zásobování obyvatel pitnou vodou. Jsme do určité míry jakýmsi trojměstím, je opravdu dost témat, která nás spojují. Možná bychom se mohli do budoucna takto scházet častěji, řekl pardubický primátor Jaroslav Deml. Tématem, na němž se zástupci všech tří samospráv bez výhrad shodli, byl společný postup proti záměru znovu spustit do provozu spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic. Představitelé Pardubic, Hradce Králové i Chrudimi se zúčastní slyšení k problematice spalovny, které se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna v jednacím sále Senátu. Ačkoli spalovna neleží v těsné blízkosti Hradce Králové, kolegy z Pardubic a Chrudimi v boji proti spalovně jednoznačně podporujeme, uvedl hradecký primátor Otakar Divíšek. Důležitým bodem jednání byla i diskuse související s dopravou, a to jak silniční, tak železniční. V boji o dostavbu silničních tahů, zejména dokončení rychlostní komunikace R 35 a zvýšení kapacity silnice I/37 spojující všechna tři města, by neměla zapadnout ani důležitost dotažení již letitého projektu vybudování přímého železničního propojení prostřednictvím takzvané medlešické železniční spojky, uvedl chrudimský starosta Jan Čechlovský. Zástupci všech tří měst vyjádřili podporu také postupnému rozšiřování sítě cyklostezek a jejich napojení na páteřní cyklostezku podél toku Labe. Zdánlivě neviditelným problémem se ukázalo případné řešení krizových situací souvisejících s nedostatkem pitné vody. Stávající zákon o vodách totiž explicitně neřeší, jak mají města a obce postupovat, když z různých důvodů nelze využívat k zásobování pitnou vodou běžné zdroje. Budeme požadovat, aby zákonem byly stanoveny pravomoci a odpovědnost měst a obcí pro řešení nedostatku pitné vody. Zároveň by mělo být zákonem dáno, že lze v případě krizové situace bez sankcí čerpat vodu pro zásobování obyvatel, vysvětlila náměstkyně hradeckého primátora Pavla Finfrlová. Termín dalšího společného zasedání zatím stanoven nebyl. Věřím, že se opět sejdeme v dohledné době. Věcí, které nás spojují, je opravdu dost, řekl chrudimský starosta Jan Čechlovský. red strana 3

4 Krátce z Pardubic a Na Olšinkách je možné plavat až do konce března. Kvůli komplikacím s výběrovým řízením na dodavatele stavby se plánovaná rekonstrukce plaveckého areálu zpozdí. Bazén a šatny areálu jsou stále pod hygienickým dohledem a jsou k dispozici veřejnosti. Město usiluje o to, aby se s opravou sportovního centra, které budou moci v budoucnu využívat všechny generace, začalo co nejdříve. a Na zasněženém dostihovém závodišti v Pardubicích se opět běžkuje. Na upravené tratě ve zdejším areálu už vyjely tisíce lyžařů. Návštěvnický rekord padl v neděli, kdy se zde sešlo 580 běžkařů. Letošní návštěvnost je už 5x vyšší než v loňském roce a dá se předpokládat, že bude ještě vyšší. Pardubická radnice podpoří lyžování na závodišti dotací ve výši Kč na zajištění potřebných věcí pravidelné protažení běžeckých stop, úhradu elektrické energie, zajištění toalet, apod. a Při projednávání dalších etap zástavby Masarykova náměstí rozhodlo zastupitelstvo města o vytvoření krátkého časového prostoru pro dojednání dodatku k původní smlouvě se společností Bohemia-Sen. Smluvní dodatek, který bude řešit hotelovou fázi zástavby Masarykova náměstí, má být hotov do konce dubna V opačném případě bude na následujícím zastupitelstvu od zbývajících etap pravděpodobně odstoupeno a město rozhodne o dalším samostatném postupu pro určení budoucí funkce a využití tohoto cenného území. a Před východočeským divadlem se měla v polovině ledna konat nepovolená protestní akce radikálů. Informace se ale dostala ven a radikálové hromadné setkání předem sami zrušili. Na místě se tak sešlo asi pět účastníků, kteří se vzápětí zase rozešli. Na celou akci byla připravena městská i státní policie. V pohotovosti byla také pořádková jednotka. a Informace o dění v Pardubicích bude moci veřejnost sledovat od konce února v televizním magazínu Regionální Televizní Agentury vysílající na stanici TV Prima. Zpravodajský pořad bude mít formu týdeníku. Kromě sledování na televizních obrazovkách budou týdeníky umisťovány na internetové stránky města. Podobný komunikační prostředek využívá od loňského roku například sousední Hradec Králové. a Jeden z nejlepších hokejových brankářů světa Dominik Hašek oslavil koncem ledna 45. narozeniny. Oslavil je kde jinde než na pardubickém ledě v extraligovém zápase proti Plzni. Do hokejové branky si prvně v ligovém zápase stoupl v 16 letech právě v rodných Pardubicích. Je držitelem mj. olympijského zlata z Nagana a dvojnásobným vítězem Stanley Cupu v NHL. red

5 Kaleidoskop lednových událostí Vojáci se vrátili z mise v Afghánistánu. Na pardubickém Pernštýnském náměstí byli vojáci 2. kontingentu Armády České republiky, kteří se v půlce prosince vrátili ze své mise v afghánském hlavním městě Kábulu, oceněni medailemi a odznaky. Řada pamětníků paravýsadku Silver A se i přes husté sněžení a mráz sešla na bývalém popravišti pardubického Zámečku. Organizace Památník Lidice zde pořádala vzpomínkovou akci s názvem Silver A v paměti tří generací. V sále polabinské ZUŠ v Lonkově ulici se konalo již sedmé Novoroční souznění. Akce, na níž spolupracovaly děti se zdravotním postižením a talentovaní žáci umělecké školy, má velký integrační význam. Žáci se mj. učí jinému druhu komunikace i toleranci k ostatním. Kolem pěti tisíc návštěvníků se přišlo podívat na 2. ročník podniku Autoslide závodů crossových automobilů. Na své si přišli na plochodrážním stadionu ve Svítkově kromě diváků i sami aktéři na závodním oválu. V historickém sále pardubické radnice se konalo slavnostní vyhlášení sportovce roku 2009 v radiovém orientačním běhu. Velký potlesk sklidilo mj. družstvo pardubických žáků, kteří na loňském ME žáků vybojovali 6 titulů mistrů Evropy, tři stříbrné a tři bronzové medaile. Svět si koncem ledna připomněl Den obětí holocaustu. Pardubická radnice připravila u této příležitosti besedu pro mladé studenty s paní Kamilou Drotárovou, která přežila pobyt v Osvětimi, pokusy dr. Mengeleho i transport smrti. Její životní příběh si přečtěte na str. 20. strana 5

6 Nový společenský sál začne sloužit v dubnu Společenský sál v AFI Paláci konečně začne sloužit veřejnosti. Provozovatel, kterým bude pardubická společnost Hélios Production, nyní pracuje na dokončení sálu, provoz chce zahájit v dubnu. Jejich záměrem je pořádat zde různé akce, od kongresů, seminářů a konferencí, až po nejrůznější společenské akce jako plesy, koncerty a podobně, řekl náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř. Vybudováním společenského sálu, který v Pardubicích citelně chybí, podmínilo město souhlas s některými odchylkami od původního projektu na výstavbu obchodně zábavního centra. Podle původní dohody s investorem AFI Paláce měla být v sále v touto dobou v plném proudu již druhá společenská sezona. Majitelé centra dlouho hledali nájemce, až nyní se jim to podařilo. Nebude to největší sál v Pardubicích, ale jeho velkou předností bude dosažitelnost z podzemního parkoviště. Odtud se návštěvník takzvaně suchou nohou dostane přímo do foyer, konstatoval náměstek. Sál byl vybudován ve třetím podlaží obchodního centra, nad částí lemující Palackého třídu. Jeho kapacita bude závislá na momentálním uspořádání podle požadavku dané akce. Prostory lze variabilně propojovat, například společenský sál lze spojením s foyer zvětšit a využít pro zhruba 500 lidí. Půjčky na opravy a modernizace bytového fondu Město Pardubice bude i v roce 2010 poskytovat půjčky na opravy a modernizace bytového fondu. Půjčky se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám, které vlastní byt, rodinný nebo bytový dům na území města Pardubic. Půjčka se poskytuje pouze na následující účely a za těchto podmínek: Název účelu půjčky Maximální výše půjčky Oprava střechy Kč/dům Obnova fasády vč. oplechování Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Zateplení obvodového pláště Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Dodatečná izolace proti spod. vodě Kč/dům Výměna oken a vchodových dveří Kč/byt nebo Kč/rodinný dům U všech půjček je maximální lhůta splatnosti půjčky 4 roky, úroková sazba 3%. Poskytování půjček je upraveno Pravidly statutárního města Pardubice o použití prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu (dále jen Pravidla ). Podmínkou pro poskytnutí půjčky je zajištění půjčky ručitelským závazkem dvou ručitelů nebo zástavou nemovitostí. Další podmínky jsou uvedeny v Pravidlech. Formulář žádosti o poskytnutí půjčky a podrobnější informace zájemcům poskytuje úsek finanční strategie ekonomického odboru Magistrátu města Pardubic na Pernštýnském náměstí, č. dveří B 304, tel.: Ing. Ilona Baloušková. Formulář žádosti o poskytnutí půjčky a Pravidla jsou k dispozici také na internetových stránkách města: eu/urad/radnice/formulare/oe.html. Lhůta na podání žádostí je stanovena do 31. března Ilona Baloušková, ekonomický odbor strana 6 Vytvořte s námi elektronickou encyklopedii Pardubicka Pardubický magistrát ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka připravuje projekt Elektronická encyklopedie Pardubicka. Internetové stránky by měly obsahovat data o historii Pardubicka, známých osobnostech či architektuře města a okolí. Vámi vyplněný dotazník nám pomůže v rozhodování, kterým směrem by se měla encyklopedie ubírat a co můžeme od tohoto projektu očekávat. Zapojte se i Vy tím, že vyplníte jednoduchý dotazník (devět otázek) na našich stránkách Děkujeme za Váš čas! red 100 let pardubického gymnázia Rok 2010 je rokem oslav stého výročí založení pardubického gymnázia. Tyto oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září 2010 setkáním absolventů. Jedním z prvořadých úkolů organizátorů oslav je zajistit, aby se informace dostaly k našim absolventům. Proto zveme zástupce maturitních tříd a ročníků, kteří svolávají bývalé spolužáky, aby se dostavili ve čtvrtek 18. února 2010 v 17. hodin do budovy školy v Dašické ulici. Dostanete informace o všech akcích, hlavně pak o způsobu přihlašování při setkání, výši registračního poplatku, možnosti objednat si balíček s almanachem a další předměty jako je pamětní medaile, tričko. Všechny tyto informace jsou na: www. gypce.cz vpravo nahoře pod názvem 100 let založení gymnázia. Předem vám děkujeme za vaši pomoc a těšíme se na setkání 18. února Josef Kubát, spolupořadatel oslav Žádosti o dotace na nájemné nebytových prostor ve vlastnictví města V termínu od do mohou nájemci nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic podávat žádosti o dotace z prostředků na nájemné v oblasti sportu, volného času a sociální oblasti. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Vyplněné žádosti včetně příloh je možné dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na adresu Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Informace podají: Kazimír Svoboda (tel ) - sport; Petra Šnejdrová (tel ) volný čas; Iva Kamenická (tel ) sociální oblast. Tříkrálová sbírka ledna 2010 oficiálně skončilo třikrálové koledování v Pardubicích a okolí. Tříkrálová sbírka zde vynesla korun. Její výtěžek bude věnován na rozvoj a nákup přístrojů do domácí hospicové péče a k financování sociálních služeb OCHP. Část bude dána na projekt stavby Domu pokojného stáří a cca 10 % půjde na účet Charity ČR, která organizuje humanitární pomoc při katastrofách v ČR i zahraničí. Dalších 10% je již nyní vyhrazeno na pomoc Haiti. Oblastní charita Pardubice velmi děkuje všem dárcům, kteří jakoukoli částkou do sbírky přispěli.

7 Katastrální úřad rozšiřuje služby Katastrální úřad v Pardubicích zavedl pro své klienty nové služby, které by měly zajistit rychlejší a plynulejší odbavení klientů. Předně jsou od rozšířeny úřední hodiny pro poskytování údajů z katastru nemovitostí. To znamená, že kromě úředních dnů (po a st 8 17 hod.) jsou úřední dny i v út a ve čt od 8 do 15 hodin. Lze tedy získat výpis z katastru nemovitostí, kopii mapy či jiné informace po čtyři dny v týdnu. Na konci loňského roku zavedl katastrální úřad nový způsob odbavování klientů. Byl zřízen elektronický vyvolávací systém, který umožní výběr požadované činnosti na dotykové obrazovce v hale úřadu. Po zvolení požadované činnosti obdrží klient lístek s pořadovým číslem, které je následně zobrazeno na příslušném panelu. Odbavení klientů, jak pro poskytování údajů, tak podatelny takto probíhá až na 8 přepážkách. Průměrná čekací doba se pohybuje od 5 15 minut. Další služba umožňuje objednání klienta na obslužná místa též prostřednictvím internetu, s přístupem přes stránky úřadu www. cuzk.cz, volbou Objednávání v systému WebCall. Klienti objednaní přes internet si zadají při registraci na katastrálním úřadu PIN, který obdrží v systému WebCall. Bude jim vystaven pořadový lístek ze samostatné číselné řady a budou poté přednostně odbaveni. Jitka Rubešová, vedoucí kanceláře úřadu Veřejná debata o financích města a investicích Široká veřejnost bude mít příležitost zúčastnit se veřejné debaty se zástupci pardubické radnice na téma financování města. Diskuse se bude také týkat probíhajících a plánovaných investic. Veřejná debata se uskuteční ve společenském sále pardubické radnice v úterý 4. března od 17 hodin. Se zájemci bude diskutovat primátor města Jaroslav Deml, jeho náměstek zodpovědný za investice Alexandr Krejčíř, pardubický senátor a zároveň šéf rozpočtového výboru zastupitelstva Jiří Stříteský. Navazujeme vlastně na veřejné debaty, které jsme začali pořádat už v loňském roce. Chtěli bychom těchto diskusí využít k tomu, abychom lépe sdělovali důležité informace, uvedl pardubický primátor Jaroslav Deml. V loňském roce se konaly dvě veřejné debaty jedna k problematice dopravy ve městě a druhá k Evropské unii. V průběhu letošního roku se ještě uskuteční veřejné diskuse například k otázce bezpečnosti ve městě, k problematice sociálních služeb a školství. Rádi bychom, aby tyto diskuse přitáhly hodně lidí, proto jsme čas začátku odsunuli až na pozdní odpoledne, doplnil primátor. red Zima žene bezdomovce pod střechu, azyl naleznou muži i ženy V permanenci je v posledních dvou týdnech všech 12 lůžek v noclehárně pro bezdomovce v Pardubicích. Provoz už zahájila i další noclehárna pro ženy. Město stojí provoz azylových domů a s nimi souvisejících služeb, tedy i noclehárny, ročně více než 2,5 milionu korun. V mrazivém počasí je noclehárna pro muže každou noc plná, proto v těchto dnech zůstává otevřena kulturní místnost. V ní mohou bezdomovci, na které lůžko v noclehárně nezbude, strávit noc sice na židli, ale alespoň v teple, řekla koordinátorka společnosti SKP-Centrum Iva Škaloudová. Denně podle ní využije této možnosti zhruba 15 lidí. Společnost v lednu otevřela novou noclehárnu pro ženy. Zařízení vzniklo v azylovém domě pro matky s dětmi a má šest lůžek. Město na její provoz letos přispělo 220 tisíci korunami. Byl jsem se tam také podívat. Je to jednoduché, ale velmi pěkné zařízení. Možná že ne každý bude se zřízením noclehárny souhlasit, ale v kulturní společnosti je samozřejmostí pomáhat lidem v tísni. I kdyby noclehárna a na ni navazující služby zvrátily osud jediného člověka, stálo by to za to, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Noclehárna má dva pokoje, každý se třemi lůžky, je vybavena sprchou a WC. Ženy sem mohou přijít ve 20:00 a ráno v 7:30 odcházejí. Za 50 korun mohou přespat, obstarat si osobní hygienu, večer a ráno dostanou čaj a jednoduché jídlo. Získat zde mohou i základní ošacení a v případě zájmu také radu a pomoc, jak se dostat z tíživé situace. Přijaty sem mohu být pouze ženy, které u sebe mají osobní doklady a nejsou podnapilé. Do azylového domu pro ženy se uchylují pardubické ženy v tísni, ale také oběti domácího násilí, ženy po výkonu trestu a podobně. Stejně jako v mužském azylovém domě, i zde je doba pobytu stanovena na maximálně jeden rok. Je zde 58 lůžek ve 24 pokojích a sedmi bytových jednotkách. Pro případ akutní krize je v azylovém domě pro ženy vyhrazen pokoj, v němž může žena strávit maximálně čtyři dny. Během nich má čas s pomocí odborníků vyřešit svou situaci. Azylový dům pro muže poskytuje podporu a pomoc mužům v tíživé životní situaci. Najdou zde nejen přechodné ubytování, zázemí pro osobní hygienu, možnost získat základní ošacení a potravinovou pomoc, ale také odborné a sociální poradenství. Součástí azylového domu, v němž může bydlet 32 mužů, jsou také dvě místnosti sloužící jako noclehárna pro muže bez střechy nad hlavou. Tím budeme mít v Pardubicích prakticky kompletní síť zařízení pro lidi v krizové situaci. Máme zde totiž i Dům na půli cesty, poskytující dočasné ubytování a pomoc mladým lidem bez rodinného zázemí nebo v obtížné životní situaci. I ten město podporuje, v loňském roce činila dotace města korun, řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková. Azylové domy jsou většinou plně obsazeny. Zatím se nám ale nestalo, abychom nenašli místo pro člověka, který se náhle ocitl v tísni, řekla Škaloudová. Lidé bez přístřeší mohou žít v azylovém zařízení maximálně rok, během něhož se musejí postavit na vlastní nohy a najít si bydlení. Někteří klienti však odcházejí proto, že nechtějí respektovat pravidla, která v azylových domech platí. Nesmějí například přijít pod vlivem alkoholu či drog, nebo je zde konzumovat. Řada klientů odmítá tento režim respektovat, raději volí život skutečně na ulici nebo ve squattech, např. v bývalé Prokopce nebo v bývalé tiskárně ve Smilově ulici. red strana 7

8 Sběr bioodpadů ve vybraných částech Pardubic v roce 2010 Od roku 2007 probíhá ve vybraných částech města oddělený sběr bioodpadů. Cílem tohoto projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu, a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Zelený odpad je ukládán prostřednictvím compostainerů na kompostárnu v Dražkovicích, kde je tento odpad dále zpracováván na kvalitní kompost. Zapojit se do tohoto projektu je v současnosti umožněno vybraným občanům na teritoriu měst. obvodů (MO). MO V oblast Nové Jesenčany a Jesničánky, Skřivánek a Dukla, MO I oblast okolí Matičního jezera, Židov a MO IV oblast Pardubičky. Jednotlivým účastníkům byl prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic Odpady a.s., bezplatně zapůjčen kontejner na zelený odpad (compostainer) a zajištěno jeho vyprazdňování v pravidelných intervalech. Harmonogram svozů bioodpadu je následující: květen listopad svoz 1x týdně, v pátek prosinec duben svoz 1x měsíčně, posl. pátek v měsíci V roce 2010 budou účastníci projektu přispívat na projekt částkou - na účastníka (nádobu)300 Kč na rok. Zbývající část nákladů bude hradit Magistrát města Pardubic. Za účelem platby bude v roce 2010 zaslána jednotlivým účastníkům složenka s jedinečným variabilním symbolem, který bude rozhodující i pro případnou platbu na jednotlivých pokladnách Magistrátu města Pardubic. Pro účastníky projektu, kterým byl již v minulosti variabilní symbol platby přidělen, je nadále tento platným. Nově přihlášeným účastníkům projektu bude variabilní symbol platby nově přidělen a zaslán prostřednictvím zmiňované složenky. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadů na rok 2010 je splatný do konce dubna Vaše dotazy zodpoví pracovníci Služeb města Pardubic - Odpady a.s. na telefonních číslech a S případným dotazem se můžete obrátit i na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice tel: Roman Slach, odbor životního prostředí Jak na vztahy mezi žáky ve třídě V rámci programu prevence kriminality připravili pracovníci sociální prevence Odboru komunitních služeb MmP třídenní seminář managementu školní třídy pro učitele pardubických základních škol. Většina škol vyslala na seminář svého zástupce metodika prevence nebo výchovného poradce. Ti se od renomovaných lektorů učili, jak zvládat problematické vztahové situace mezi dětmi, jak pracovat s hierarchií třídy, řešení krizových situací. Učitelé jsou často nuceni čelit problematickým vztahům mezi žáky na úkor možnosti vůbec fakticky vyučovat. Smyslem bylo pedagogy vybavit takovými nástroji, aby mohli účinně intervenovat nejen ve vypjatých situacích, ale také vést děti ke zdravým sociálním vztahům v rámci pravidelných třídnických hodin. Pro značný zájem ze strany škol připravujme další pokračování seminářů. Oldřich Šolta, úsek prevence a sociálních služeb strana 8 Pardubice připravují žalobu na stát Pardubický magistrát připravuje žalobu na Českou republiku. Město se bude soudně domáhat svého historického majetku kasáren na Zborovském náměstí. Masarykova kasárna byla až do znárodnění v roce 1949 majetkem města. Dodnes slouží armádě, ta je však má v letošním roce opustit. O areál projevilo zájem ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra, Pardubice se však svého historického majetku, který má velký význam pro další rozvoj města, nehodlají vzdát. Město usiluje o navrácení kasáren již řadu let. Zákon z roku 1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, který měl napravit křivdy na obcích, řešil pouze navracení majetku, který byl k 24. květnu 1991 ve vlastnictví České republiky, nikoli Československé federativní republiky. Bohužel kasárna byla k tomuto datu majetkem československé federace, a tak nebylo možné se jich domoci na základě tohoto zákona. Neuspěli jsme ani později, kdy byl náš nárok, podložený usnesením vlády z roku 1994, odmítnut s odůvodněním, že kasárna armáda využívá a musejí zůstat ve vlastnictví státu, shrnul dosavadní postup města primátor Pardubic Jaroslav Deml. Nyní má vojsko kasárna opustit, o části areálu ale projevily zájem další rezorty. Jsme přesvědčeni o tom, že máme legitimní nárok na navrácení majetku, který byl obci bez náhrady znárodněn, popřípadě adekvátní odškodnění za něj. Proto se obrátíme na soud. Právo města budeme hájit třeba až u Ústavního soudu, řekl primátor Deml. Zájem na definitivním řešení problému má podle něj i ministerstvo obrany. I pro ně a další nakládání s tímto majetkem je důležité mít jasno ve vlastnických vztazích, dodal. Areál Masarykových kasáren leží v blízkosti centra města. Ideální by byl například pro bytovou výstavbu a další občanskou vybavenost. V současné době zde sídlí dělostřelecký oddíl, letos se má stěhovat na základnu v Jincích u Příbrami. Ministerstvo spravedlnosti by v části kasáren rádo vybudovalo justiční palác. Město o tomto záměru ví, a pokud získá kasárna zpět, určitě jej bude podporovat, řekl primátor. red Den průvodců opět v Pardubicích Již v roce 1990 byl den vyhlášen Mezinárodním dnem průvodců. V tomto roce se poprvé domluvili průvodci z 15 zemí světa, že budou pravidelně na konci února provádět turisty po vybraných městech zdarma. Později se do projektu zapojily asociace průvodců z dalších zemí včetně Asociace průvodců ČR. V posledních letech v tomto termínu místní průvodci dělají prohlídky různých měst v Evropě i ve světě. V České republice má již Mezinárodní den průvodců svoji tradici a po loňském úspěchu se bude opět konat i v Pardubicích. Všichni obyvatelé města i okolí (případně i návštěvníci) mají možnost dozvědět se zdarma zajímavé informace o historii svého města, pokud přijdou v sobotu v nebo ve na náměstí Republiky před Zelenou bránu, kde proběhnou cca hodinové prohlídky historické části našeho krásného města. Martin Adámek, Asociace průvodců ČR

9 V Pardubicích napadlo rekordní množství sněhu fotoreportáž Letošní leden přinesl do Pardubic nebývalou sněhovou nadílku. Ve městě nejprve během víkendu napadlo kolem půl metru sněhu, v následujících dnech postupně kolem dalších dvaceti centimetrů. Bílá peřina udělala radost dětem, méně však těm, kteří se starají o silnice a chodníky. Služby města Pardubic musely zavést nepřetržitý provoz, zaměstnat brigádníky, nezaměstnané a vězně. Do odklízení sněhu z chodníků se nezištně zapojila i řada občanů města. Chtěl bych všem, kteří se na likvidaci sněhové kalamity podíleli, moc poděkovat. Zejména těm, kteří se, přestože nemusí, pustili do odklízení sněhu před svými domy či provozovnami, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Technika Služeb města Pardubic a jejich smluvních partnerů najela během dvou týdnů tisíce kilometrů, lidé často pracovali ve dvou směnách, nebo nastupovali do práce uprostřed noci. Museli nejen vyhrnout sníh z komunikací zařazených v plánu zimní údržby, ale také vyčistit na 200 zastávek městské hromadné dopravy, zhruba stejný počet přechodů, přístupy ke zdravotnickým zařízením a podobně. Za dva týdny spotřebovaly služby na údržbu komunikací vedle 500 tun písku zhruba 1200 tun soli, což je téměř trojnásobek spotřeby průměrné zimy. Peníze na zimní údržbu jsou dávno vyčerpány. Do 27. ledna nás stála zimní údržba 12,3 milionů korun, původně jsme měli vyčleněno asi osm milionů korun. Zatím neřešíme, z jaké kapitoly vezmeme další peníze, zda z rezervy města, která je pro takovéto případy určena, nebo budeme hledat úspory jinde. Teď je důležitá sjízdnost a schůdnost ošetřovaných komunikací, řekl náměstek primátora Alexandr Krejčíř. red strana 9

10 Toulky historií Pardubic... ptáme se pardubického historika Františka Šebka Pan Jirout mi ještě před koncem roku poslal em dotaz, ve kterém reagoval na můj článek o numismatikovi Bedřichu Skrbkovi. Zmiňoval jsem se v něm o tiskárně Fr. Hoblíka a pan Jirout chtěl vědět něco víc o historii této nebo dalších pardubických tiskáren. To téma je, myslím, docela zajímavé, a tudíž za onen jen zdánlivě podružný dotaz děkuji. Počátky pardubického tiskárenství nejsou nijak staré. První tiskárnu v Pardubicích založil r Václav Ignác Dekrt. Knihtiskaři byli zároveň nakladateli a tenkrát nemělo toto podnikání na růžích ustláno. Ve Francii vypukla revoluce, evropské mocnosti se ji snažili všemožně udusit a poté se museli bránit expanzi Napoleona Bonaparta. V Rakousku za této situace bděla nad veškerým tiskem tuhá a nekompromisní vládní cenzura. A tak se Dekrt po vzoru mnoha jiných tiskařů živil vydáváním modliteb, kuchařek a nezávadných příruček pro hospodáře; v r.1793 vytiskl s dovolením cís. král. cenzury i slabikář. Zemřel r a jeho nástupce přestěhoval dílnu po 4 letech do Chrudimě. Podobně skončil i pokus královéhradeckého tiskaře a nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila zřídit v Pardubicích svou filiálku. Také tu po třech letech (1853) přenesl do Chrudimě. Slavná éra pardubického tiskárenství začala až v poslední čtvrtině 19. stol., kdy se město začalo rychle měnit na jedno z nejvýznamnějších industriálních a společenských center východních Čech. V r ohlásil v Pardubicích svůj tiskárenský podnik mladý třicetiletý rodák od Slaného, František Hoblík. Tiskárna zprvu měnila působiště, ale od r zakotvila ve vlastním Hoblíkově domě čp. 254 na tř. 17. listopadu. Podnik prosperoval a agilní šéf jej modernizoval a rozšiřoval. V r postavil parní stroj, který poháněl 5 rychlolisů, v tiskárně zřídil litografický ústav a pro zlepšení organizace práce zavedl nevídanou věc: domácí telefon. Tiskárna vyráběla velmi kvalitní litografické pohlednice, nesčíslně drobných zakázek, ale vyšly tu také první pardubické noviny Stráž Titulní list tištěné písničky z r v Dekrtově tiskárně v Pardubicích. na Východě (1878) a poté další. Hoblík si mohl troufnout i na velmi náročné zakázky, jako byla třídílná monografie Mince Království českého za panování rodu Habsburského nebo dílo Ludvíka Kuby Slovanstvo ve svých zpěvech či dodnes nedostižná třídílná vlastivědná monografie Pardubicko Holicko Přeloučsko. Aktivní F. Hoblík se brzy po příchodu do Pardubic zapojil do veřejného života. Hrál i režíroval divadlo, působil v řadě spolků, byl dlouholetým členem představenstva pardubické filiálky Živnostenské banky. Angažoval se politicky jako dlouholetý člen městského zastupitelstva, městské rady a jako starosta města ( , ). Po tragické smrti svého syna upadal Hoblík do apatie a rozhodl se r prodat podnik tiskařům J. Čížkovi a B. Turkovi. V ústraní potom zemřel v r Čížek a Turek provozovali tiskárnu pod názvem F. Hoblíka nástupci. Po Hoblíkově smrti se oba společníci rozešli a tiskárnu v čp. 254 na tř. 17. listopadu vedl Čížek sám. Jeho Grafický umělecký závod založil svůj věhlas na tradici vysoké kvality litografie. U Čížka tiskli svá díla nejen pardubičtí výtvarníci, ale mnozí věhlasní umělci z celých Čech. Namátkou: Kamil Lhoták, František Emler, Emil Kotrba. Čížek výtvarné umění miloval, sbíral a podporoval. Dnes nám tento závod připomíná už jenom název Restaurace U Čížků. Vraťme se však ještě do konce 19. stol. Po Hoblíkovi založili r Společnou knihtiskárnu, spol. s r. o. společníci, mezi nimiž měl důležité místo JUDr. J. Žák a JUDr. A. Formánek (později také starosta města). V tiskárně se tiskly rovněž některé místní noviny, politickou orientací konkurenční k těm, které tiskl Hoblík. Tiskárnu r koupil Bedřich Brix a provozoval ji na Bílém předměstí (Na Vrtálně). Konečně v r pánové Josef Otto a František Růžička otevřeli grafický ústav Na staré poště (tj. původně dům barona Krause na tř. Míru). V r Otto a Růžička přemístili rozrůstající se podnik do Smilovy ulice, kde zůstal natrvalo. Moderní zařízení a kvalita tisku přiváděla podniku zákazníky z celého mocnářství. Jako první v Rakousko Uhersku měla tato tiskárna moderní ofsetový stroj z Anglie. Bylo jistě vyznamenáním, když byl po vzniku Československa svěřen tiskárně Otto a Růžička jako jediné venkovské tiskárně tisk československé bankovky. V Pardubicích se tiskla státovka hodnoty 10 Kč a za Protektorátu Čechy a Morava státovka v hodnotě 5 Kč. Před 1. světovou válkou, r. 1904, ještě otevřel v Jindřišské ulici další tiskárnu Václav Vokolek. Za první republiky Vokolek mj. úzce spolupracoval s literární avantgardou. Jeho podnik tiskl ve výborné kvalitě bibliofilie nebo i první vydání básní, esejí a próz některých autorů, kteří se dnes řadí mezi velikány české literatury. Tak jako byla Čížkova tiskárna místem setkávání výtvarných umělců, tak k Vokolkům často zajížděli významní čeští literáti. Je snad až překvapivé, že za první republiky v Pardubicích pracovala nejen zmíněná tiskárna Otto a Růžička, závod B. Brixe, V. Vokolka a tiskárna Čížkova, jehož někdejší společník B. Turek se zmíněného r osamostatnil a založil si vlastní podnik v Havlíčkově ulici, ale vznikly i tiskárny další: M. Kopecké ve Smilově ulici a v Chrudimské ulici Lidová knihtiskárna. Práci tu tedy tenkrát našlo sedm tiskárenských podniků. Některé z nich významem a rozsahem produkce překročily hranice města i regionu a začalo se říkat, že Pardubice jsou Mekkou východočeského tiskárenství. To všechno ale vzalo za své a rychlý konec nastal v 50. letech. Tiskárny byly znárodněny, rušeny a jejich vybavení bezuzdně ničeno; jen několik se dočkalo sloučení v jeden podnik Vč. tiskárny. Tiskárny a jejich prostřednictvím šířené myšlenky, pokud by se nedostaly pod centrální kontrolu, mohly být totiž opět nebezpečné. Zdá se, že historie pardubických tiskáren není až tak bezvýznamná. Dnešní pardubičtí podnikatelé v oboru polygrafie (a nakladatelské činnosti) mají na co navazovat a k čemu se hlásit František Šebek (kontakt pro další dotazy v redakci zpravodaje) strana 10

11 Knihovna na Dubině Po půlroční odmlce zahájila 15. prosince 2009 provoz Knihovna městského obvodu Pardubice III na Dubině na nové adrese. Na stálé, ale i nové návštěvníky knihovny čekají průběžně dokupované nové tituly minulého roku, pro děti nově vzniklý Klub společenskýh her s širokou nabídkou deskových her. Nezměnila se jen adresa, ale i interér výpůjčních prostor. Knihovna je vybavena novými regály, pro výpůjčky časopisů a novin jsou připraveny stolky s křesílky. Také výpůjční doba je v pátek upravena pro maximální využití široké veřejnosti. Nově tedy knihovnu najdete v 1. patře Zdravotnického střediska Dubina, ul. Lidmily Malé 656 (tel.: , ). po út zavřeno st pá Ludmila Knotková, Úřad městského obvodu Pardubice III Dobré vztahy ve třídě? Pracujte s třídním kolektivem! Chcete vybudovat dobré vztahy ve třídě? Chcete, aby se Vám v ní dobře učilo a děti byly spokojené? Pracujte s třídním kolektivem a objednejte si nás! Již druhým rokem realizuje úsek prevence a sociálních služeb na pardubických základních školách projekt s názvem Třídní kolektiv jsme my. Jedná se o preventivní projekt, nelze ho tedy aplikovat ve třídách, kde již spatřujeme patologické chování. Projekt slouží k poznání dětí navzájem, zlepšení vztahů, utužení třídního jádra a prevenci nežádoucích jevů ve třídě. Jedná se o čtyři interaktivní dvouhodinové bloky, při kterých děti i učitelé zažijí spoustu nevšedních aktivit. Tento projekt vede k zavedení pravidelných třídnických hodin ve třídě. Třídnické hodiny poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. Pokud žáci pravidelně sdělují, co se jim ve třídě líbí a co ne, vede to k tomu, že se podaří podchytit a často vyřešit řadu problémů, které jinak mohou přerůst do neřešitelných rozměrů. Realizace projektu je ideální v 6. třídách, kdy děti společně vstupují na 2. stupeň a vytváří si tak mezi sebou nové vztahy. Metody a principy práce, s nimiž vstupujeme do třídy, je nutné brát jako inspiraci. Realita je v každé třídě jiná. Proto doporučujeme pracovat se třídou tvořivě a sledovat její konkrétní potřeby. A nezapomeňme, prevence je důležitá! Projekt je určen pro základní školy v Pardubicích a je zdarma! V případě zájmu o realizaci projektu, mě prosím kontaktujte na tel. č , nebo u: Michaela Mašková, úsek prevence a sociálních služeb Netradiční škola ZŠ Na Rovině Tato nová škola staví na principech Montessori pedagogiky, které vhodně přizpůsobuje dnešním dětem, propojuje je s projektovým vyučováním a používá i prvky kritického myšlení. Děti se učí ve věkově smíšených třídách; učitelé podporují rozvoj jejich zodpovědnosti a samostatnosti, používají respektující komunikaci. Zohledňován je i šetrný přístup k životnímu prostředí. Už nyní se můžete přijít podívat do výuky. Zápis do ZŠ Na Rovině proběhne dne od 14 do 18 hod v Lázních Bohdaneč. Odpoledne pro tatínky (dědečky, strýčky ) s dětmi všeho věku od 16 hod. Artefiletika, seminář pro dospělé sobota Více informací na nebo na tel Tereza Loučková, ZŠ Na Rovině Kultura ve městě Zápis do 1. ročníků základních škol Zápis dětí do 1. ročníků základních škol pro školní rok bude probíhat ve všech 17 základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice ve středu 10. a ve čtvrtek 11. února 2010, a to od do hodin. Povinná školní docházka ve školním roce začíná pro děti narozené do Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z 36 zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky. Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy a je nutné tuto žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení nebo odborného lékaře ( 37 zákona č. 561/2004 Sb.). Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží platný občanský průkaz, pokud obsahuje data dítěte, jinak rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Mohou si vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou MmP. Forma zápisu je plně v kompetenci ředitele školy. Přehled základních škol s kontaktními údaji naleznete na webových stránkách Přijďte s dětmi do RC Kašpárek! Na začátku ledna letošního roku bylo v Pardubicích otevřeno nové Rodinné centrum Kašpárek. Rodinné centrum je místo, kde si děti mohou hrát se svými rodiči a rodiče se mohou vzdělávat i bez svých dětí. Rodinné centrum je místo pro děti v předškolním věku, zaměřeno převážně na děti do 3 let. Nabízí prostor pro aktivní způsob trávení volného času, nabídku různých činností a zábavy. Rodinné centrum je ale také prostor pro rodiče, poskytuje jim možnost vzdělávat se, získávat nové informace, zkušenosti, nápady, kontakty, přátele Kašpárek má přesně tento cíl. Nabízíme zpívání, cvičení, výtvarnou činnost a spoustu dalších aktivit pro děti a přednášky, kurzy, cvičení, předporodní přípravu, laktační poradenství, psychoterapii a poradenství pro rodiče. Naše RC sídlí v DK Dukla, provozní doba je dopoledne od 9 do 12 hodin, odpoledne pak od do 18 hodin. Ceny se liší podle členství (40,-Kč /65,-Kč). Více na Olga Pavlů, vedoucí centra Jarní příměstský tábor V termínu jsme pro Vás připravili jarní příměstský tábor. Po celý týden si budeme hrát, soutěžit, zasportujeme si, něco pěkného vytvoříme a v plánu máme i zajímavý výlet do města. Účast je podmíněna odevzdáním přihlášky a složením zálohy 200,-Kč. Maximální kapacita je 20 dětí. Cena 1 000,- Kč zahrnuje: obědy v restauraci Blériot, pitný režim, pedagogický dozor, veškerý materiál na tvořivé aktivity, odměny, pojištění a jízdné. Začátek hod., konec hod. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci DDM Delta Pardubice nebo je naleznete (včetně přihlášky ke stažení) na stránkách Více na tel , strana 11

12 Polabinská jednička úspěchy a novinky Dne 25. listopadu se vybraní žáci z našich počítačových tříd zúčastnili soutěže PC-ák, kterou pořádala SPŠE v Pardubicích a které se zúčastnilo 150 žáků z 24 základních škol. Soutěžilo se v pěti kategoriích grafický návrh, tvorba www stránek, prezentace 8. a 9. ročník a vědomostní test. V soutěži na téma Vodní svět aquarium naši žáci obsadili dvakrát první místo, dvakrát třetí a jedno čtvrté místo. Na prvním místě se v kategorii tvorba www stránek umístil Michal Fikejs a v kategorii prezentace 8. ročníků stejné místo obsadila Tereza Jochcová. Na třetích místech za grafické návrhy skončili David Hanzl a Aneta Láníková a bramborovou medaili si odnesla teprve sedmačka Patricie Chmelařová. Mezi novinky naší školy patří v letošním roce čtení pohádek ve školní družině. Paní vychovatelky čtou dětem známé i méně známé pohádky a společně pak o nich diskutují. Dvakrát do měsíce se děti shromažďují ve školní tělocvičně, kde jim pohádky předčítá nějaká známá osobnost. Největší ohlas mezi dětmi mělo čtení s Dominikem Haškem, který poté ještě uspořádal besedu a autogramiádu. V těchto akcích chce naše škola pokračovat a navrátit tak knihy do rukou dětí. strana 12 vedení školy Poskytovatelé sociálních služeb Oddělení domácí péče NIKÉ, Pardubická krajská nemocnice domácí ošetřovatelská péče zdravotní Iva Svobodová, tel Česká abilympijská asociace osobní asistence Lucie Ledlová, tel Miluše Kačerová, Domácí ošetřovatelská péče domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba tel Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví následná a rehabilitační péče na základě indikace lékaře a sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení Olga Voltnerová, tel Občanské sdružení HEVER osobní asistence v domácnosti Věra Nováková, tel Oblastní charita Pardubice Kompletní domácí zdravotní a hospicová péče, pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služba v zařízení pro seniory Červánky v Třebosicích tel , ; Bohdaneč ;Holice ; Moravany ;Třebosice , SKP Centrum Pardubice pečovatelská služba Alena Mašková, tel Domov Simeon Horní Jelení pobytová služba Alena Jindrová, tel domácí ošetřovatelská péče Eva Drapáková, tel Domov pro seniory U Kostelíčka služby pobytové, pobytové odlehčovací, pobytové se zvláštním režimem Šárka Štrossová, tel , Domov pro seniory Dubina služba pobytová Lenka Pospíšilová, tel Pečovatelská služba Pardubice terénní a ambulantní služba Eva Kotková, tel , Další informace lze nalézt V Katalogu sociálních a souvisejících služeb města Pardubice (www.pardubice.eu, odbor kom.služeb) případně u vedoucí pracovní skupiny Senioři Hany Vičíkové. Jarmila Stibicová, tisková mluvčí Rady seniorů Kultura ve městě Projekt Než zazvoní exekutor nabídka přednášek Znáte rozdíl mezi úvěrem a půjčkou, mezi pojmem debetní a kreditní? Slyšeli jste někdy o pojmu rozhodčí doložka? Jaká je odměna exekutora? Jedná se o reálné pojmy z každodenního života nebo o pojmy vzdálené? Každopádně o pojmy plynoucí z oblasti finanční gramotnosti. A znalosti z ní se získávají poměrně pomalu, složitě a často i na základě tvrdých zkušeností. Úsek prevence a sociálních služeb již druhým rokem nabízí dvouhodinové interaktivní přednáškové bloky pro všechny typy škol a zařízení, kde studují a žijí mladí lidé ve věku cca 17 let, kteří jsou na prahu pomyslné brány do světa půjček a dluhů. Zadlužování v ČR stále roste, počet exekucí se také rok od roku zvyšuje. Plynou problémy pouze z nezodpovědnosti nebo i značného nedostatku informací a pro laika složité čitelnosti smluv? Většinou víme, že smlouvy se číst mají, ale opravdu podepíšeme vždy až po přečtení? Náš úsek nabízí podporu mladým lidem v rovině potřebných informací, na které je obtížné dosáhnout. V případě zájmu o přednášku je možné obrátit se na kontakty: petra. tel Přednáška je nabízena pro zařízení a školy Pardubicích a je zdarma. Petra Stoeva, úsek prevence a sociálních služeb Univerzita má nového rektora V polovině ledna jmenoval prezident republiky Václav Klaus nového rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., který se od 1. února 2010 ujal funkce na následující čtyřleté období. Kandidátem na funkci rektora Univerzity Pardubice jej zvolil Akademický senát Univerzity Pardubice dne 20. října Prof. Ludwig se stává jedenáctým rektorem vysoké školy v Pardubicích v její šedesátileté historii, pátým v pořadí od jejího přejmenování na Univerzitu Pardubice a rozšíření na více fakult v roce Ve funkci rektora univerzity působil již ve dvou funkčních obdobích v letech Miroslav Ludwig se narodil v roce 1956, je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, kterou ukončil v roce O pět let později obhájil disertační práci. Nejprve působil jako vědecký pracovník ve Společné laboratoři chemie pevných látek VŠCHT v Pardubicích a ČSAV. Od roku 1987 přešel ve funkci odborného asistenta zpět na katedru organické chemie, kde byl v roce 1993 jmenován docentem. Profesorem pro obor Organická chemie byl jmenován v roce V současné době působí na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické. Prof. Ludwig je autorem padesáti šesti vědeckých publikací a autorem a spoluautorem více než sta vystoupení na zahraničních a domácích konferencích. Zabývá se syntetickou a fyzikální organickou chemií. V současné době se ve své vědecké práci soustřeďuje na enantioselektivní syntézu. Valerie Wágnerová, kancléřka Univerzity Pardubice

13 Valentýnský koncert VUS Pardubice Salesiánské stř. mládeže na Zborovském náměstí Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice zde pořádá svůj pátý tradiční nedělní koncert. V programu po dlouhé odmlce zazní songy džezu, gosplu, spirituálu a sborové úpravy písní Abby, Beatles, Simona a Garfunkela a dalších. Předprodej v Pardubice Region Tourism u Zelené brány. Všem zamilovaným párům stačí jedna vstupenka. Barocco sempre giovane v únoru dvakrát na zámku Po mimořádně úspěšném koncertním turné ve Španělsku připravil komorní soubor Barocco sempre giovane na únor pro pardubické publikum v rámci své abonentní sezóny v Rytířském sále zámku hned dva koncerty. Ke spoluúčinkování na koncertě v úterý 2. února pozval soubor jako sólistku v Haydnově violoncellovém koncertu Michaelu Fukačovou, jednu z nejvýznamnějších světových violoncellistek, která žije od roku 1985 trvale v Dánsku. Sólistkou koncertu 25. února bude německá cembaliska Barbara Maria Willi, docentka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde založila a v současné době vede cembalovou třídu. Na koncertech zazní skladby J. S. Bacha, J. A. Bendy, W. A. Mozarta, J. Haydna a italských barokních mistrů F. Manciniho, A. Corelliho a A. Vivaldiho. Více na Josef Krečmer, Barocco sempre giovane Seminář irských tanců KD Dubina bude v sobotu 20. února 2010 svědkem šestého pokračování již oblíbených seminářů taneční skupiny Ryengle určené pro úplné začátečníky anebo mírně pokročilé tanečníky tohoto krásného tanečního stylu. Seminář je určen nejen pro tanečníky, ale i pro veřejnost. V nováčcích se učí vše krok po kroku, řekla Hana Radilová, jedna z lektorů semináře. Seminář je navštěvován nadšenci z celé republiky, a proto se stává i setkáním lidí, které spojuje jedna vášeň. A to je tanec, usmívá se Radilová, která je zároveň uměleckou vedoucí pardubické taneční skupiny Ryengle. Program semináře začíná v KD Dubina v 9 hodin a s obědovou pauzou je naplánován až do odpolední 17 hodiny. Součástí programu bude rehabilitační cvičení na tancem namožené svalstvo. Více na tel Štefan Švestka, TS Ryengle KD Dukla loutková scéna Radost (každou sobotu od hodin) 6.2. Ostrov splněných přání Perníková chaloupka Čarovná podkova Vodníkova Hanička Seniorklub Archa Edinburg a skotské pobřeží beseda s promítáním J.Soukupa videosnímek Francie - 1. část Krásy Mexika o své cestě po Mexiku bude vyprávět a k tomu promítat Milan Stránský 3.3. Francie 2. část videosnímku a Evropské jeskyně Programy se konají vždy od 17 hodin ve Sborovém domě Archa v Lonkově ulici v Polabinách. Kultura ve městě 10 let chlapeckého sboru Bonifantes Chlapecký sbor Bonifantes slaví 10. výročí svého založení. Bonifanti vystoupí společně s Komorní filharmonií Pardubice. Pod taktovkou svého zakladatele a dirigenta Jana Míška provedou tři velká díla: Korunovační mši KV 317 C dur Wolfganga Amadea Mozarta, Gloria pro sbor, žestě, varhany a tympány od britského skladatele Johna Ruttera a cyklus pro sbor, soli a orchestr s názvem O Káče a s Káčou českého skladatele Jana Vičara. Jedná se o žertovné pásmo českých a slovenských písní o Kateřině, které autor upravil přímo pro Bonifantes, kde ve své úpravě využívá zvukové rozdílnosti mužského a chlapeckého sboru. Provedení nové verze bude tedy světovou premiérou. Během koncertu také Bonifanti pokřtí své nové CD Mužské sbory Josefa Bohuslava Foerstera. Slavnostní koncert se koná 4. března 2010 v Sukově síni Domu hudby. Jana Línková, chlapecký sbor Bonifantes Klub přátel Pardubicka Hovory o Pardubicku (Přednáškový sál Pard. kraje v infocentru vedle Zel. brány vždy v 17 hod.) Pardubice před patnácti lety 2. část Čím žily Pardubice v roce 1995? Připomeňme si události tak, jak je zachytila kamera Jaroslava Nováka ve videokronice města Videofilmy o Pardubickém kraji Na programu budou filmy o Pohránovském rybníce, o králické pevnostní oblasti, o památkách Moravské Třebové, dále pak film o Centru Bohuslava Martinů v Poličce či o historii Litomyšle Cestopisné putování po severských zemích Lenka Cepčářová nabídne film doplněný poutavým vyprávěním o cestách po oblasti severských zemí Peru cestopisné putování Petr Borovec nabídne cestopisný dokument natočený na základě zajímavého putování po oblasti Peru. Přírodovědná vycházka Zimní zahrada (sraz je na konečné trolejbusu číslo 2 v Pardubičkách) Goethe-Zentrum Pardubice Goethe-Zentrum Pardubice oznamuje zápis do kurzů němčiny v letním semestru 2010 ( ). Nabízíme všeobecné kurzy všech úrovní a přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám úrovní B1, B2 a C1, které lze vykonat přímo v GZ Pardubice. Zápis osobně v GZ vždy út čt od 15 do 17 hodin prostřednictvím vstupního testu nebo přes internet kdykoli výsledek zašleme obratem. Více na nebo na tel. čísle , strana 13

14 Kultura ve městě strana 14 Program X. ročníku GRAND Festivalu smíchu února 2010 Pardubice město smíchu Pardubice se v polovině února opět stanou hlavním městem smíchu v České republice, Východočeské divadlo totiž pořádá již X. ročník GRAND Festivalu smíchu. Od 15. do 21. února budete moci v Městském divadle zhlédnout 7 nejlepších komedií, které vznikly v Čechách a na Moravě během minulého roku. Dalších 12 výborných komediálních představení Vás čeká v doprovodném programu na Jevištní zkušebně, na Hronovické scéně a v Divadle 29. Pardubický festival je svým zaměření zcela výjimečný a unikátní, protože se věnuje právě komediálnímu žánru, jenž je na jiných festivalech opomíjen. Východočeské divadlo tak v tomto jedinečném projektu ukazuje, že vytváření kvalitních komedií je výsostným uměleckým žánrem, který si zasluhuje pozornost a ocenění. Kredit festivalu dodává i záštita Ministerstva kultury ČR a pardubického primátora Jaroslava Demla. GRAND Festival smíchu podporuje i Pardubický kraj, který ho zařadil do dokumentu Tvář Pardubického kraje jako významnou událost. Závěrečný Galavečer smíchu s vyhlášením výsledků festivalu již pošesté natočí i Česká televize. Pomsta à la Netopýr aneb činoherci hrají a zpívají operetu O víkendu 13. a 14. února se ve Východočeském divadle uskuteční premiéra činoherní adaptace slavné vídeňské operety Netopýr, kterou bude divadlo uvádět pod názvem Pomsta à la Netopýr. V hlavních rolích diváci uvidí Dagmar Novotnou, Jiřího Kalužného a Ladislava Špinera. Proč divadlo změnilo název známého titulu, vysvětluje dramaturgyně Jana Uherová: Režisér Petr Novotný uchopil Netopýra po svém. Sáhl po novém, moderním překladu Petra Štědroně a upravil ho pro potřeby našeho souboru, doslova ho ušil hercům na míru. Spousta zpěvných textů je převedena do činohry, dramatické situace jsou více rozehrány, zpěvní party upraveny do poloh, ve kterých je herci zazpívají. A přesto se krásná hudba Johanna Strausse neztratí, stane se jakousi třešinkou na dortu upečeném ze šťavnaté činohry a dobré komedie. Netopýr je nejen veselý příběh, jenž se odehrává s bujarým vtipem, rozverností a vášní, ale najdeme v něm také trochou ironie i melancholičnost. Romantická sentimentální fraška s jemnou nostalgií přelomu století - tak by se dal nazvat žánr, ve kterém inscenujeme našeho Netopýra. Vídeňský šarm, humor, působivá výprava a nesmrtelné melodie jedné z nejúspěšnějších operet všech dob, to jsou přednosti skvělého díla Johanna Strausse ml., které se zabydlelo na jevištích takřka celého světa. Před sobotní premiérou se ve foyer koná vernisáž charitativní výstavy obrazů Táni Ludvíkové, výtěžek z prodeje obrazů bude věnován Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci. Radek Smetana, VČD Kvůli omezenému počtu stránek ve zpravodaji uvádíme pouze festivalovou nabídku program VČD, kompletní program a další zajímavé informace najdete na stránkách Soutěžní program Městské divadlo L. von Trier Kdo je tady ředitel? Švandovo divadlo na Smíchově, Praha. Hrají M. Dlouhý j. h., K. Halbich, J. Šmíd, K. Frejová a další. Režie D. Hrbek W. Spier P. Fischer Čistírna Východočeské divadlo Pardubice. Hrají J. Musil a J. Pejchal. Režie H. Mikolášková j. h P. Kolečko T. Svoboda Jaromír Jágr, Kladeňák Středočeské divadlo Kladno Hrají D. Matásek j. h., M. Večerka, M. Rošetzký a další. Režie T. Svoboda j. h D. Drábek Ještěři Klicperovo divadlo Hradec Králové Hrají J. Sklenář, J. Zapletal, V. Dvořák a další. Režie D. Drábek K. Ludwig Tenor na roztrhání Slovácké divadlo Uherské Hradiště Hrají T. Novotná-Mikšíková / P. Vašková, M. Horká, D. Vaculík, M. Vrtáček, K. Pulec a další. Režie R. Bellan j. h Y. Reza Bůh masakru Jihočeské divadlo České Budějovice Hrají L. Krčková, M. Hruška, D. Verzichová a O. Veselý. Režie T. Svoboda j. h L. Rosten Pan Kaplan má třídu rád Městská divadla pražská, Divadlo ABC, Praha Hrají O. Vízner, L. Lipský, J. Vlach, J. Drbohlavová, J. Smutná aj. Režie M. Hanuš j. h. Doprovodný program Městské divadlo W. Shakespeare a comp. Sensex Pražská konzervatoř. Režie J. Novotný Galavečer smíchu Zábavný večer plný skečů, scének a písní zakončený předáváním festivalových cen. Jevištní zkušebna a V. Marčík Popelka Teátr Víti Marčíka, Hosín a B. Němcová Čertův švagr Divadlo ANPU, Praha. Režie B. Schenková E. Kočičková Úklid Prybyrannja P. Vogel Nejstarší řemeslo Východočeské divadlo Pardubice. Režie J. Seydler Edgar Allan Pú Havran Veselé skoky, Praha. Režie M. Hanuš Ľ. Dobrovoda / Ja malkáč Divadlo v Řeznické, Praha. Režie slovenská sekce Divadla v Dlouhé. Hronovická scéna J. B. Molière / Tartuffe Divadlo DISK, Praha. Režie M. Vokoun j. h P. Kolečko T. Svoboda / Pornohvězdy Teatro NoD, Praha. Režie T. Svoboda P. Palmade Ch. Duthuron / Na útěku Divadlo Ungelt, Praha. Režie L. Smoček R. Becker / Caveman Agentura Point, Praha. Režie P. Hartl. Divadlo V. Kracík / I na Batmana občas padne smutek Divadlo Tramtárie, Olomouc. Režie V. Kracík T. Baránek / Jak sbalit ženu BURANTEATR, Brno. Režie Zetel.

15 Krajská knihovna v Pardubicích do 9.2. Radomír Kůla Vlčí máky fotografie výstava v krajské knihovně Eva Stanovská Fotografie z cest výstava v krajské knihovně 4.,11.,18., Dům hudby Výtvarná dílna Dům hudby Hezky česky Tvůrčí psaní a kritické myšlení v kontextu současné psychologie kreativity II. (lektor: Jiří Studený) Dům hudby Kurz sbormistrů Dramaturgická práce sbormistra a taktika nácviku skladeb (lektor: Marek Valášek) Dům hudby Fotoklub Krajina (lektor: Stanislav Voksa) Fotografie Vladimíra Vojíře Fotograf, který sbírá u nás i v zahraničí řadu ocenění, Vás zve do konce února do KD Hronoviská na výstavu svých snímků s názvem Solné doly ve Wieliczce. Turisty oblíbené doly fungují už 700 let a jsou zapsány do světového seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. I letos pokračovala Komorní filharmonie v tradici Tříkrálových koncertů. První koncert byl určen široké veřejnosti, ten druhý byl uspořádán pro Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje. Na rozdíl od předchozích let byly tyto večery letos benefiční. Proběhla na nich sbírka na podporu Hospicu v Chrudimi, který pomáhá v péči o nevyléčitelně nemocné, umírající i jejich blízké. A pro záslužný účel věnovali přítomní návštěvníci krásných korun! S filharmoniky, které řídil šéfdirigent Marko Ivanović, spoluúčinkoval známý vokální soubor Linha Singers, děti z folklórního souboru Perníček a houslisté Petr Zdvihal a Anna Reinišová. V zaplněné Sukově síni zazněly oblíbené skladby českých i světových klasiků stejně jako tradiční Tříkrálové koledy. (Foto: Ladislav Formánek). Blanka Scholleová, KFP Koncerty abonentních cyklů A C Tříkrálové benefiční koncerty a Sukova síň DH Benjamin Britten: Suita na anglické lidové nápěvy op. 90 Joseph Haydn: Symfonie č. 73 D dur Hob. I/73 Lovecká Frederic Delius: Dvě skladby pro malý orchestr Naslouchání první jarní kukačce & Letní noc na řece Joseph Haydn: Koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj, fagot a orchestr op. 84 Hob. I/105 Libor Ježek housle, David Matoušek violoncello, Jiří Křenek hoboj a Filip Krytinář fagot (členové KFP), dirigent Douglas Bostock. Upozornění Zbylé vstupenky na koncerty obdržíte z technických důvodů až do odvolání pouze v regionálním infocentru na nám. Republiky. Hvězdárna barona Artura Krause Hvězdárna barona Artura Krause v DDM Delta Pardubice, Gorkého ulice 2658 Vás zve na přednášku pro veřejnost: Houstone, máme problém příběh Apolla 13 a jeho lidí Měla to být triumfální cesta Jima Lovella a jeho posádky k Měsíci. Výbuch kyslíkové nádrže však změnil let třetí americké měsíční expedice v boj o život. Začíná nejdramatičtější záchranná operace v dějinách NASA. Tisíce lidí na Zemi bojuji o návrat posádky, miliony dalších sledují kosmický let v televizi. Dochází elektrická energie, kyslík, hromadí se problémy... Přednáší Milan Halousek, Česká kosmická kancelář. Pravidelná pozorování noční oblohy dalekohledy hvězdárny: V únoru vždy ve středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Další informace: popř. tel do Pralesy do Musica Etnica hudba jako zrcadlo kultur Výstava vznikla ve spolupráci Českého muzea hudby a Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur s Univerzitou Karlovou v Praze a Slovenským národním muzeem. Prostřednictvím sedmi multimediálně realizovaných oken, které zachycují sedm kulturních oblastí čtyř kontinentů, budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do reality dané hudební kultury, např. do hudebního života Inuitů Severní Ameriky, Aymarských indiánů peruánských horských oblastí, či muslimů Předního východu. Dále zde bude představena hudba čínských čajoven, hudební kultura národů střední Afriky, koncertní hudba severní Indie a Jávy. Výstava bude doplněna zvukovými ukázkami pouštěných do sluchátek a krátkých filmových záběrů hudební produkce uvedených kulturních oblastí. Přednášky: Přírodovědné a cestopisné přednášky (18.00, zámek) Z. Holec Portugalsko a Španělsko A. Čejková Rovníkový Ekvádor Z. Tamchyna Kvetoucí Dolomity I. Herrmann Nový Zéland Záchranné arch. výzkumy na Pardubicku (18.00, zámek) Miroslava Cejpová Výzkumy VČM na středověkých lokalitách v Pardubickém kraji Jan Jílek a Vít Vokolek: Výzkumy sídlišť popelnicových polí na Pardubicku František Kašpárek Neolitické osídlení v Libišanech Sběratelské burzy Výstavy: Přijďte na sběratelskou burzu 14. února a 14. března od 8 do 11 hodin do rest. U Taxisu v Pardubicích ve Štefánikově ulici. Budete mít možnost nakoupit i prodat pohlednice, militárie, starožitnosti ad. Více na strana 15

16 Rockoví velikáni v Doli klubu Blue Effect i Vláďa Mišík V lednu Blue Effect, v únoru Vladimír Mišík takové legendy českého rocku si hned na začátek roku připravil pro Pardubáky polabinský Doli klub. Omlazenou kapelu Blue Effect Radima Hladíka přivítalo nadšené publikum, které zaplnilo k sezení i stání všechna místa v klubu. Ovace si kapela po právu zasloužila, předvedla totiž dokonale sehrané skladby v původním i moderním kabátu. Ve středu 24. února od 20 hodin pak v Doli klubu vystoupí český rockový zpěvák, textař, skladatel a svými spoluhráči a přáteli mírně ironicky, avšak právem přezdívaný Legenda Vladimír Mišík. Již na učilišti založil skupinu Uragán, kde hrál na bicí, poté se dostal do skupiny Komety, kde se seznámil s výše zmíněným kytaristou Radimem Hladíkem, se kterým pak spoluzakládal legendární The Matadors. Po vojně prošel orchestrem Karla Duby, založil New Force, pak byl angažován jako sólový kytarista u Petra Nováka a s Radimem Hladíkem založil Blue Effect. Na konci 70. let založil skupinu Etc, se kterou hraje dodnes. V Doli klubu již vystupoval ve složení Vláďa, Olin Nejezchleba a Pavel Skala, jindy s Pavlem a Janem Hrubým, přijel také s Radimem Hladíkem. Nyní přijede s Petrem Kulichem Pokorným (Etc..kytara) a Vladimírem Pavlíčkem (Etc elektrické housle), tento pořad tedy bude mnohem rockovější než ty předešlé. Tímto Vás srdečně zveme! Milan Musil, Doli klub Hudební liga města Pardubic rock Corvus Quartet koncert (19.00) Pouta a Fukanec folk Vladimír Mišík, Petr Pokorný a Vláďa Pavlíček (19.00) Modrá kref a hosté folk Hudební liga města Pardubic rock 4.3. Marien a Bob a Bobci folk 5.3. Rain Brothers a Jazzibaba rock Žlutý pes 6.2. Narozeninové turné Radia BEAT 2010! Luboš Pospíšil a 5P / Tlustá Berta Laminate Vaant Vaczech + hosté: A-Tham (Ext Dust Ostrava) Cheznekk + Audigy Sunshine Funkstarmix Host Dj Zero + residenti Djs Lucky Bob, Despekt (hip-hop, trip-hop, breakbeat, jungle) Laminate Vaant Vaczech + hosté: Phakov + Ondrix (Junkie Force Teplice) 3.3. Bus Stop Sound breakz tech-house progressive techno BSS Peloton DJs + hosté: Peter Pea (Praha) Saxophone Koudy 5.3. Kurtizány z 25. Avenue Galerie FONS firmy Stapro do Sklo / Foto Jiří Nekovář / Věroslav Škrabánek strana 16 Výstava Moderní bydlení opět v ČEZ Areně! Městský rozvojový fond Pardubice a. s. zve srdečně všechny, kdo plánují stavbu domu či bytu, zařizování interiéru či zkrášlení zahrady na výstavu Moderní bydlení a zahrada, která se uskuteční ve dnech února 2010 v ČEZ Areně. Na výstavě se bude prezentovat více než 120 firem z celé republiky a potrvá od pátku od 9 do neděle do 16 hod. Výstava je rozdělena na 3 sekce: Vše do zahrad bazény, zahradní domky, pergoly, skleníky, zahradní nábytek, krby, grily, bazény, zahradní technika, zavlažování, ploty, udírny atd. Sekce stavební široká škálu stavebních materiálů, zelená úsporám Vybavení interiéru kuchyně, sedací soupravy, ložnice, postele, bytové doplňky Kontakt: , Divadlo Exil Výstava Bez názvu. Fotografie Michala Horáka. Vidět věci jiným pohledem. Najít si svůj příběh tam, kde by ho jiní nehledali. Zastavit se. Nedělat stále stejné chyby. Trvá do Noci letmé lásky Limonádový Joe Obíračka - hostuje Triarius Česká Třebová Dámská šatna Zlomatka Prezidentky Život v Kongu Ženy z Bunyakiri Vernisáž výstavy, promítání a beseda s šéfredaktorkou časopisu Lidé a země Lenkou Klicperovou a novinářkou a humanitární pracovnicí Markétou Kutilovou Postelová fraška Rozmarné léto Dveře aneb Pane, vy jste náhoda Cizinci (mládeži do 15 let nepřístupno) Kulturní centrum Pardubice KD Hronovická Prowizorium tour KD Dubina Kurz lidových technik Textilní hrátky KD Dubina Pohádka Princezna a kouzelná píšťalka KD Hronovická Krym Celovečerní diashow Martina Loewa KD Hronovická Ples seniorů KD Hronovická O lásce V hlavních rolích Karel Roden a Jana Krausová KD Dubina Masopustní tancovačka K tanci a poslechu zahraje skupina P. A. Band KD Hronovická Dětský maškarní ples KD Dubina Večer s dechovkou K tanci a poslechu zahraje Živaňanka KD Dubina Kurz lid. technik Košíkářství KD Hronovická Ples perníku aneb perníkářský bál

17 Křížovka o ceny Pardubické divadlo oslavilo v loňském roce 100. výročí svého otevření. Letos slaví kulaté výročí také festival divadelních komedií, který se počátkem roku v divadle každoročně koná. Víte, tajenka Grand Festivalu smíchu se letos v Pardubicích koná? Znění tajenky a správnou odpověď na otázku zasílejte do redakce zpravodaje (datum uzávěrky a adresa jsou uvedeny na straně 2 v tiráži). AUTOR JIŘÍ ZVOLÁNEK MODEL PŘEDMĚTU OVINOUT CHRT A DOGA JÁŘKU (NÁŘEČNĚ) PESTŘÍ MOTÝLI TIŠTĚNÝ VZOREK NA LÁTCE ZNAČKA MOLYBDENU HVĚZDA SOUHVĚZDÍ BLÍŽENCI POLÍVKŮV KLAUN SPORTOVNÍ PŘETAHOVAČ AUTOR FERDY MRAVENCE ZAČÁTEK TAJENKY ZNAČKA NAŠICH ŽEHLIČEK CIZÍ MUŽSKÉ JMÉNO STUDIJNÍ LÁTKY CIZÍ HMYZOŽRAVEC BARVÁŘSKÉ SUROVINY NĚMECKÁ ŘEKA NAPADENÍ DOMÁCÍ JMÉNO PSA SPZ KLATOV MAŠINA FINANČNÍ ZTRÁTA KATEŘINA (DOMÁCKY) MAĎARSKÁ SPOJKA INVESTIČNÍ BANKA STŘEDNÍ ŠKOLA OTÁZKA 6. PÁDU PŘÍJEMNÉ TUHÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD POLÉVKOVÝ KNEDLÍČEK OŘÍŠKOVÝ KEŘ KONEC TAJENKY TELEVIZNÍ NOVINY OBČANSKÁ VOLBA HUDEBNÍ SÍŇ VALAŠSKÉ STROPY (V NÁŘEČÍ) DOLÍKY SEVERO- EVROPAN ODRÝPÁVATI BICYKL Pomůcka: AKIM; ISAR; PROPUS; REKU KÓD SAUDSKÉ ARÁBIE AFRO- ASIEC STŘEDOVĚKÝ NÁJEZDNÍK

18 Hospic Chrudim informuje Následující text je odpovědí na opakované dotazy potenciálních klientů hospice a jejich rodin. Pro koho je hospic určen? Pro pacienty s pokročilým nevyléčitelným onemocněním, kteří se pro závažnost příznaků nemohou léčit doma a nechtějí nebo nemohou být umístěni v nemocnici. Nejčastěji se jedná o nemocné s postupujícím nádorovým onemocněním. Na základě čeho mohu být do hospice přijat? Prostřednictvím vyplněného formuláře (www.smireni. cz), který zašlete na adresu hospice poštou nebo em. O vhodnosti pobytu se můžete poradit přímo v hospici na tel , nebo na lince první pomoci Poradit se můžete i se svým ošetřujícím lékařem. Jak je to s ubytováním a placením? Většina pokojů je jednolůžkových. Součástí všech pokojů (kromě přistýlky pro příbuzného na jednolůžkových pokojích) je balkon, sociální zařízení, lednička, televizor a klimatizace. Příspěvek na zvýšené sociální náklady je pro pacienta 330,- Kč za den. Poplatek za ubytování příbuzného v pokoji pacienta je 60,- Kč za noc. Jak je to s návštěvami rodiny v hospici? Návštěvy jsou bez omezení 24 hodin denně, navíc se s Vámi do hospice může nastěhovat i kdokoliv z Vašich blízkých. Může bydlet spolu s Vámi na přistýlce nebo v samostatném pokoji s příslušenstvím, může si pronajmout garsonieru či dvoupokojový byt přímo v objektu hospice. Mohu být z hospice propuštěn? Ano, pokud se Váš zdravotní stav stabilizuje natolik, že zvládnete pobyt doma. Co vzít s sebou? občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny; doklady o nemoci lékařské zprávy; léky, které v současné době užíváte; pomůcky, které používáte naslouchadlo, brýle, berle, hůl, vozík apod.; oblečení pyžamo nebo noční košile (pokud budete chtít jeho praní, označte jménem), pohodlné oblečení na den případně oblečení na ven podle roční doby (možnost pobytu na atriu nebo v zahradě hospice), domácí obuv; toaletní potřeby; drobnosti, které chcete mít v pokoji kolem sebe (obrázky, fotografie apod.). Kontaktní udaje: Hospic Chrudim K Ploché dráze Chrudim Telefon: , , hodinová linka první pomoci: Více informací na strana 18 Program Seniorcentra Hudebně literární odpoledne v Krajské knihovně O Karlu Gottovi a jiných - videoprojekce a povídání s Gottovým spolupracovníkem J. Adamem Ples seniorů v KD Hronovická (pro členy klubů) Posezení s harmonikou, tanec Předn. MUDr. Zelenkové: Zájmové aktivity seniorů Lit. cyklus Studánky: Filmové adaptace liter. děl Služby pro psychicky nemocné CEDR je obecně prospěšnou organizací v Pardubicích, poskytující sociální služby lidem s duševním onemocněním. Organizace provozuje sociálně terapeutické dílny, Centrum volného času a socioterapeutické služby. V současné době nabízíme volná místa v rehabilitační dílně. Dílna je otevřena těm, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání a neví, zda pracovní tempo zvládnou. Mohou si vyzkoušet pracovní rehabilitaci, zdokonalit nebo nově naučit dovednosti k tomu potřebné. Tuto sociální službu mohou využít i zájemci, kteří chtějí smysluplně trávit volný čas, dělat nějakou pravidelnou činnost a být mezi lidmi. Programem rehabilitační dílny je práce s keramickou hlínou, tkaní na tkalcovském stavu, výroba bižuterie, svíček a drobných dekorativních předmětů. V rámci Centra volného času a socioterapeutických služeb nově nabízíme muzikoterapii, Encounterovou skupinu - psychoterapeutický program, který je určen pro rodinné příslušníky a blízké klientů s duševním onemocněním, kteří jsou vystaveni tlaku duševního onemocnění ve svém prostředí, Arteklub klub je určen pro každého, kdo rád výtvarně tvoří a nebojí se nových věcí. Náplní klubu je vlastní tvorba, společné projekty, různé výtvarné a terapeutické techniky. Více informací Vám poskytne Hana Měrková, tel , , Učit (se) nás baví! Škola Svítání poskytuje vzdělávání dětem se zdravotním postižením. Ve výuce je velmi důležité dbát na časté střídání aktivit a využívat názorných pomůcek. Dvojnásob to platí při vzdělávání žáků se zdravotním postižením, uvedla Miluše Horská, ředitelka školy. Svítání zahájilo v říjnu 2009 realizaci projektu Učit (se) nás baví!, jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání v ZŠ speciální. Realizace projektu přinese dětem zkvalitnění výuky a zvýšení její názornosti. V rámci projektu vytvoříme metodické a didaktické nástroje pro výuku, díky kterým žáci snáze získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, dodala Miluše Horská. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Svítání zve na ples. Již po osmnácté Ples Svítání je již osmnáct let zárukou dobré zábavy. Srdečně zveme všechny příznivce příjemné hudby a tance na 18. ples Svítání, který se koná v sobotu 6. března 2010 od hod. v ABC klubu. Tato akce, na které se běžně tančí i na invalidních vozíčkách, nabídne svým hostům zajímavý program, taneční vystoupení a již tradičně velmi bohatou tombolu, slibují pořadatelé. K tanci a poslechu bude hrát skupina Bona Musica. Lístky ve škole Svítání, na tel.: nebo u:

19 Žádosti o dotace z Programu podpory sportu V termínu od do mohou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty podávat žádosti o dotace z Programu podpory sportu, z Prostředků na nájemné při programu podpory sportu, z Prostředků na nájemné ČEZ Areny Pardubice a z Prostředků na nájemné plaveckých bazénů. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na Vyplněné žádosti včetně příloh je možné dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Informace podá Mgr. Kazimír Svoboda, tel. č , Jste vozíčkáři, přesto chcete hrát basketbal? Vozíčkáři starší 15-ti let, muži i ženy, mají možnost trénovat v Pardubicích basketbal. Tréninky vozíčkářů-basketbalistů/basketbalistek budou probíhat 1x týdně v délce 1,5 hodiny pod vedením trenéra Jaroslava Mence. Zájemci o tréninky basketbalu se mohou přihlásit u Ivany Dolečkové (Česká abilympijská asociace, Jana Palacha 324, Pardubice) na tel. č , , Nábor dětí orientační běh Zveme kluky a holky od 8 do 13 let do kroužku orientačních sportů OK Lokomotiva Pardubice. Orienťák to je sport a zároveň jedna velká hra, která přináší legrační, ale i dobrodružné zážitky v lese s mapou a buzolou. Trenéři kroužku čekají zájemce každé úterý v tělocvičně ZŠ Polabiny I. a ve čtvrtek v tělocvičně Gymnázia Dašická, vždy v hod. Případné informace podá paní Víchová na telefonu Přijďte mezi nás! Lenka Klimplová, OK Lokomotiva Pardubice Klub českých turistů Slovan Pardubice Přednáškový cyklus pardubických cestovatelů doprovázený promítáním (vždy od 18 hodin v hist. klubovně ESD): Jordánsko přednáší Josef Kotyk prakticky si zkusíte nácvik první pomoci v situacích, které se mohou vyskytnout při provozování vysokohorské turistiky Sicilie přednáší Stanislav Krejčí Turist. odd. TJ Sokol Polabiny Pardubice Rokytnice v Orlických horách Mladkov lyže (při nedostatku sněhu pěšky) Pardubice, Os Svoboda nad Úpou lyže (při nedostatku sněhu pěšky) Pardubice, Os 6.25 Další informace na Cvičení pro ženy Aerobic: P-Class, strečink, kalanetika ZŠ Polabiny II. malá tělocvična každé úterý od 19 do 20 hod. cvičí pí Henešová (prosíme všechny zájemkyně, aby si s sebou vzaly občanský průkaz rodné číslo). Atleti Hvězdy slavili půl století své činnosti Více než stovka pamětníků, ale i současných sportovců a atletů se sešla při příležitosti oslav 50 let od založení atletického oddílu Hvězda SKP Pardubice. Organizátoři připravili historické materiály, stovky fotografií, alb a tabel, které dokumentovaly založení oddílu na podzim roku 1959 a historický Almanach (www.hvezda-pardubice.cz). Současná Hvězda Pardubice patří mezi nejúspěšnější atletické oddíly v ČR a také v rámci Pardubic i Pardubického kraje. 22 jejich zástupců roce 2009 reprezentovalo na mezinárodních akcích v 26 startech. Na mistrovstvích České republiky získali celkem 39 medailí (14 zlatých, 11 stříbrných a 14 bronzových) a k tomu ještě 53 umístění do 8. místa. Hvězda se proslavila skvělými výsledky i v soutěžích družstev. Muži i ženy A soutěží (jako jediné z východních Čech) v extralize a ve finále (muži na 7. a ženy na 4. místě). Velkým úspěchem je, že obě družstva B mužů i žen ve II. lize postoupila do I. ligy. Do sezóny 2009 ustavila Hvězda celkem 14 družstev mládeže. 3 z nich (junioři a juniorky a také starší žáci) okusili i semifinále mistrovství ČR. Oddíl se stal pořadatelem více než 50 atletických závodů, a to jak pro atletiku zdravých, tak pro handicapované. Největšími akcemi byla Velká cena v hodu břemenem, Patnáctka Hvězdy Pardubice spojená s doprovodnými akcemi a Českým pohárem handicapovaných, Školní atletický parapohár, Pardubický atletický mítink, finále Mistrovství České republiky družstev juniorů a juniorek. Vedle toho pořadatelé z Hvězdy uspořádali téměř na 30 Atletických střed, Mikulášský běh a další soutěže v rámci Pardubického i Královéhradeckého kraje. Výsledky 4. ročníku turnaje seniorů ve stolním tenisu z Muži A do 70 let Muži B nad 70 let 1. Kovárník Zdeněk 1. Kovárník Jiří 2. Ryšavý Václav 2. Řezníček Josef 3. Koudela Karel 3. Rošlapil Václav Ženy A do 70 let Ženy B nad 70 let 1. Čížková Erika 1. Pozníčková Stanislava 2. Vtípilová Marie 2. Stará Hana 3. Lochmanová Hana 3. Brandejská Marie 70. karneval sportovců Eva Hrdinová, Hvězda SKP Pardubice Sportovní klub SK Pardubičky fotbal pořádá pro širokou veřejnost a sportovce z Pardubicka již tradičně 70. Karneval sportovců. Konat se bude v sobotu v tělocvičně (hale) TJ Pardubičky od 19 hodin. K hudbě a poslechu ve velkém sálu hraje skupina P. A. BAND, malý sál okupuje DJ Míra Dvořák. Předtančení je v režii Pohybového studia Hroch Pardubice, čekají na Vás i sportovnědovednostní soutěže. Vstupenky na karneval, popřípadě možnost rezervací na hřišti SK Pardubiček a na tel. čísle a Tímto Vás všechny srdečně zveme a přejeme příjemnou zábavu! Tomáš Svoboda, člen výboru SK Pardubičky strana 19

20 Přežila Osvětim, dnes o tom vypráví dětem Celý svět si 27. ledna připomněl 65. výročí dne osvobození největšího nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim. Od roku 1941 v této továrně na smrt zahynulo přes milion lidí. V osvětimském pekle strávila rok, měsíc a dva dny také Kamila Drotárová. Dnes o tom vypráví dětem. Měly by o tom vědět. To, co nám Němci udělali, nesmí být zapomenuto, říká. Její život by vydal na román. Narodila se v Košicích, žila v Mukačevu, které tehdy bylo součástí Československé republiky. Snila o tom, že bude, stejně jako tatínek, učit děti. Osud s ní však měl jiné plány. V sedmnácti letech se ocitla v koncentračním táboře Osvětim. Přežila smrt rodičů a bratra, nelidské podmínky, pokusy doktora Mengeleho i pochod smrti. Přes půl roku se léčila, pak byla repatriována do Mukačeva, které se stalo součástí Sovětského svazu, a jedenáct let usilovala o návrat do Československa. V roce 1957 konečně přijela do Pardubic, kde žil její bratr Ondřej. Zdálo se, že život nabral konečně dobrý směr. Bratr však emigroval do USA a problémy začaly nanovo. Lákali mě tam také. Žila tam i moje sestra, která také přežila Osvětim, ale tolik let jsem usilovala o návrat domů do Československa, tolik let jsem po tom toužila, a pak bych měla odejít? Jsem tu šťastná, říká po letech. Vitalita a odhodlání, které jí zřejmě mnohokrát zachránily život, z ní vyzařují stále. Podle scénáře psaného nacisty měla i s rodinou zemřít. Sebrali nás v březnu 1944 všechny, maminku, starší sestru i mladšího bratra. Tatínek, který byl Žid, byl v té době už dva roky v pracovním táboře. Neměli jsme o něm žádné zprávy, vypráví. Po mnoha hodinách výslechů následoval transport, v němž se rodina setkala s otcem. Cíl cesty vyhlazovací tábor Osvětim Březinka. To bylo na Josefa, vzpomíná. Nevěděli jsme, kam jedeme, v nákladním vagonu nás bylo 105, ale já jsem byla ráda, že zase vidím tatínka. Netušili jsme, co nás čeká, vypráví. I po 65 letech si zřetelně vybavuje doktora Mengeleho, který mávnutím ruky poslal na smrt její matku, poslední setkání s šestnáctiletým bratrem Láďou, který skončil po třech dnech v plynové komoře. Při myšlence na otce, kterého nacisté zabili v kamenolomu, se ani dnes neubrání slzám. Obě sestry byly na jednom baráku, v němž bylo na jedné pryčně namačkáno 14 žen. Kamila byla později poslána na revír, kde vězeňský lékař Mengele konal pokusy na lidech. Dostávali jsme různé injekce, prý na nás zkoušel nové léky, říká. Život jí strana 20 zachránila židovská lékařka, která dívku po sedmi týdnech odvedla zpět do tábora. Odtud byla odvezena na práci. Den kopala zákopy, pak se u ní projevily následky pokusů a onemocněla. Přežila jen díky solidaritě ostatních žen. Blížil se konec války. Koncem ledna 1945 začal náš pochod smrti. Hnali nás bez cíle, odnikud nikam. Slyšeli jsme zvuk fronty, šli na opačnou stranu. Neměli jsme jídlo, vodu. Kdo nemohl jít, toho zastřelili nebo ubili. Tři dny mě jedna učitelka nosila na zádech, když nemohla, schovaly mě ženy do sena. Němci do něj bodali vidlemi (ukazuje bouli a jizvu na čele), ani jsem nedutala. Trvalo dlouho, než jsem vylezla. Našly mě dvě Rusky, odnesly, umyly a pak ještě zachránily před amputací nohy, když mě předaly Mezinárodnímu červenému kříži. Bylo 21. dubna 1945 a válka pro mě skončila, uzavírá svůj příběh. Dnes je paní Drotárová spokojená a vyrovnaná dáma. Těší se z rodiny, zejména z vnučky a malinké pravnučky. Do Německa jsem nikdy nejela, ani k soudu, německy nepromluvím. To, co nám udělali, se nedá zapomenout, říká. Občas se nechá přesvědčit a vypráví o svém osudu dětem na základních školách. Děti jsou velmi pozorní posluchači, to dává mým vzpomínkám smysl. Víte, co se říká: Národ, který nezná svou minulost, je odsouzen ji prožít znovu. A to bych nikomu nepřála, připomíná. (Foto: E. Báchor, foto na str. 1 a 5: Michal Klíma) red Pardubice trochu netradičně Na snímku v minulém zpravodaji byl zachycen průchod mezi ulicemi Sladkovského a Na Hrádku. Pro cenu si může přijít na radnici na Pernštýnském náměstí (odd. vnějších vztahů ve 3. patře radnice) pan Tomáš Novotný. Uhodnete, co je zachyceno na této fotografii? Vaše odpovědi nám zasílejte do 18. února. Adresu i naleznete v tiráži na str. 2. Jednoho z Vás opět odměníme. red Tajenka z minulého zpravodaje Tajenka z lednového čísla: Redakční rada zpravodaje přeje všem svým čtenářům, aby pro ně byl rok 2010 rok šťastný a radostný... (omlouváme se za chybu v legendě lednové křížovky). Výhercem se stává paní Jana Hekrlová. Cenu si může vyzvednout na radnici na Pernštýnském náměstí (odd. vnějších vztahů ve 3. patře radnice). red

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXIX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 27. 10. 2009 od 14:00 hodin ve Společenském sále

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více