zpravodaj Radniční města Pardubic únor 2010 číslo 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Radniční města Pardubic únor 2010 číslo 2"

Transkript

1 únor 2010 číslo 2 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 S nepromyšlenou redukcí škol město nesouhlasí 3 Spalovnu ministerstvo odmítlo! 4 Plavat se bude nejméně do března 7 Zima žene bezdomovce pod střechu, azyl najdou muži i ženy 9 Rekordní množství sněhu v Pardubicích fotoreportáž 20 Přežila Osvětim, dnes o tom vypráví dětem Vydává Statutární město Pardubice spolu s Deníkem východní Čechy

2 O čem se mluví o koncepci středoškolského vzdělávání s náměstkyní primátora Štěpánkou Fraňkovou V posledním lednovém týdnu zvedl hladinu adrenalinu v krvi politiků, pedagogů i rodičů dětí připravujících se ke studiu na středních školách záměr Pardubického kraje redukovat v příštím školním roce počty tříd na gymnáziích a obchodních akademiích. Zřejmě nejhlasitěji se proti tomuto záměru ohradilo město Pardubice, kde se situací zabývalo i zastupitelstvo. Byl k takovéto prudké reakci důvod? Rozhodně byl. V době, kdy informace o chystaných změnách z kraje unikly, a pokud říkám unikly, myslím to doslova, zbývalo jen pár dní do konce ledna, kdy školy musejí zveřejnit přijímací kritéria pro školní rok 2010/11, tedy i počty otvíraných prvních ročníků. Ředitelé dotčených škol již měli pokyn, kolik tříd mohou otevřít. Ozvali jsme se tedy opravdu na poslední chvíli. Proč tak pozdě? O tom, co se chystá, jsme neměli nejmenší tušení. Celá koncepce středního školství byla totiž Pardubickým krajem připravována poněkud nestandardním způsobem. Někdo říká, že v rozporu se zákonem, nevím, ale zcela určitě nedemokraticky. Bez konzultací s odborníky, pedagogy, s koaličními partnery, zdá se, že i bez dohody v samotném politickém vedení kraje, o projednání v příslušném výboru kraje či zastupitelstvu ani nemluvě. To, že se k nám návrh nakonec dostal, nebyla zásluha ani iniciativa kraje. Nejvíc mělo být změnami postiženo Pardubicko a Chrudimsko. Ano, kraj chtěl zlikvidovat celkem sedm gymnazijních tříd, z toho čtyři na Pardubicku. Naše děti by byly znevýhodněny. Na Pardubicku, tedy v nejlidnatějším okrese kraje, by se otvíraly pouze dvě třídy víceletého gymnázia, jedno v Pardubicích a druhé v Přelouči. Na Ústeckoorlicku a Svitavsku pět. Znamená to, že by se u nás na víceleté gymnázium dostala necelá tři procenta páťáků. Redukce na čtyřletých gymnáziích nebyla tak drastická, přesto by se na školy, které nejlépe připraví studenty pro studium na vysoké škole, dostalo maximálně 13 procent dětí. Ve skutečnosti by to bylo ještě méně, do Pardubic by se jistě hlásily nadané děti ze sousedního Chrudimska, kde je poměr míst k počtu absolventů základních škol ještě horší. V Česku se průměr pohybuje nad 21 procenty. V situaci, kdy absolventi pardubických gymnázií mají téměř stoprocentní úspěšnost při přijímání a studiu na vysokých školách, by tato redukce měla pro dorůstající děti nedozírné následky. Kraj argumentuje potřebou navrácení prestiže gymnáziím a obchodním školám a snahou připravit mládež lépe na uplatnění na trhu práce. Rozumím oběma potřebám, ale cesta, kterou kraj zvolil, vede do pekel. Ve zbývajících dvou regionech budou brát na gymnázia děti s horšími znalostmi, my budeme odmítat chytré děti, upírat jim právo na vzdělání odpovídající jejich schopnostem. Argumentu, že absolventi gymnázií nevyhovují potřebám trhu práce, vůbec nerozumím. Jestliže drtivá většina studentů pardubických gymnázií pokračuje úspěšně studiem na vysoké škole, proč kraj neredukuje třídy ve školách, jejichž absolventi mají problémy s umístěním? Je-li argumentem, že střední školy v Pardubickém kraji jsou naplněny ze 70 procent, a jsou-li gymnázia plná, nebylo by logické zamýšlet se nad restrukturalizací a zatraktivněním těch oborů, které jsou naplněny třeba z poloviny, ale jsou žádané na trhu práce? Rada kraje nakonec rozhodla, že by mělo být zrušeno méně tříd, než předpokládala koncepce. Ano, v Pardubicích prý mají být pro tento školní rok zachovány gymnazijní třídy jako dosud, s výjimkou Gymnázia Dašická, kterému kraj doporučí otevřít o jednu třídu čtyřletého gymnázia méně. Mělo by tedy otevřít dva první ročníky pro čtyřleté studium a dva pro víceleté. Mozartovo podle dlouhodobých plánů otevře dva ročníky čtyřletého studia. Mimo to ubude jeden ze čtyř prvních ročníků na Obchodní akademii. Navíc redukce má mít formu doporučení ředitelům škol, nikoli direktivy. Považujete to za vítězství? BO vítězství tady vůbec nejde. Pokud víme, že v pardubickém regionu, kde přímo v Pardubicích je 17 základních škol a v blízkém okolí dalších 15, bude z devátých tříd vycházet o 142 dětí méně, než vycházelo v loňském školním roce, tak jistě nelze dávat vedle toho rovnítko navrhovaným zrušením 150 míst pouze na gymnáziích a obchodní akademii. Redukce je jistě nutná, ale musí se jednat o redukci vycházející z jednotlivých regionů, z demografických studií, z analýz trhu práce. První návrh kraje na rušení tříd bohužel takto jistě zpracován nebyl, proto bych to nenazývala chybičkou, ale obrovskou chybou a nezodpovědností vůči našim dětem. Doufám, že situace, která vznikla okolo rušení tříd gymnázií a obchodních akademií, se stane poučením pro vznik jasné, argumentačně dobře podložené koncepce středního školství v našem kraji. red Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává Statutární město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Fotografie: Evžen Báchor. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 2. února Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka RZ 3/2010: 18. února strana 2

3 Spalovnu odmítlo i ministerstvo životního prostředí Dva a půl roku trvala bitva o spalovnu průmyslových odpadů, kterou chce nedaleko Pardubic provozovat česko-rakouská společnost AVE CZ. V neděli ji ministerstvo životního prostředí ukončilo, když vydalo v rámci projednávání vlivu tohoto záměru na životní prostředí (EIA) nesouhlasné stanovisko. Dalo tak za pravdu desetitisícům odpůrců této stavby. Mám samozřejmě ohromnou radost z toho, že ministerstvo stavbu spalovny odmítlo. Ve hře totiž nebylo pouze zdraví obyvatel a stav životního prostředí, ale také zájem lidí o věci veřejné. I ministerstvo připustilo, že s tak masivním odporem, jaký se vzedmul proti projektu spalovny, se ještě nesetkalo. Obával jsem se toho, že všichni ti lidé, kteří se proti spalovně postavili, ztratí v případě ministerského souhlasu víru v tento stát, víru v to, že mohou něco změnit, že rezignují na dění kolem sebe a uzavřou se do svých ulit, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Je ale přesvědčen o tom, že odmítavým stanoviskem MŽP případ spalovna nekončí. Společnost AVE bude jistě dál usilovat o realizaci svého záměru, což jí zákon umožňuje. Může například verdikt ministerstva napadnout a pokusit se o obnovu řízení, nebo požádat o stavební povolení. Stanovisko ministerstva je totiž pouze doporučující a stavební úřad se jím nemusí řídit. Kontrola veřejnosti tedy musí fungovat dál, dodal. Záměr zmodernizovat starou spalovnu v Rybitví oznámila společnost AVE v červenci Vyvolala tím lavinu nesouhlasu jednotlivých obyvatel, ekologických i občanských sdružení, ale také měst a obcí ležících v širokém okolí. Petici požadující, aby kompetentní orgány státní správy upřednostnily zájem veřejný zdraví obyvatel, ochranu životního prostředí a majetku před ekonomickým zájmem soukromé firmy, podepsalo téměř lidí. Veřejného projednávání záměru, které se muselo konat v ČEZ aréně, se zúčastnilo na sedm tisíc obyvatel Pardubicka, Královéhradecka a Chrudimska, tedy regionů, které by byly spalovnou dotčeny nejvíce. Všichni, kteří se ve věci spalovny angažovali, si zaslouží naše poděkování. Já osobně bych rád poděkoval zejména členům o.s. Stop spalovně. Odvedli kus dobré práce a zamítavé stanovisko je především jejich zásluha, dodal primátor. Otázkou existence spalovny v Rybitví se v lednu zabýval i Senát, k němuž se dostala petice. Senátoři a přítomná veřejnost si vyslechli názory zástupců municipalit, odborníků, představitelů firmy, která chce spalovnu nebezpečného odpadu nedaleko Pardubic provozovat, ale i ministerstva a inspekce životního prostředí. Snad i zájem a podpora senátorů naší věci pomohly, řekl primátor. red První setkání představitelů tří měst První společné zasedání v novodobé historii mají za sebou členové rad měst Pardubice, Hradec Králové a Chrudim. K jednání se sešli ve čtvrtek 21. ledna v zámečku ve Starých Čívicích na okraji Pardubic. Diskutovali mimo jiné o plánu odpadového hospodářství, o cyklostezce spojující všechna tři města, o dopravní infrastruktuře celé zhruba čtvrtmilionové aglomerace či zásobování obyvatel pitnou vodou. Jsme do určité míry jakýmsi trojměstím, je opravdu dost témat, která nás spojují. Možná bychom se mohli do budoucna takto scházet častěji, řekl pardubický primátor Jaroslav Deml. Tématem, na němž se zástupci všech tří samospráv bez výhrad shodli, byl společný postup proti záměru znovu spustit do provozu spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic. Představitelé Pardubic, Hradce Králové i Chrudimi se zúčastní slyšení k problematice spalovny, které se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna v jednacím sále Senátu. Ačkoli spalovna neleží v těsné blízkosti Hradce Králové, kolegy z Pardubic a Chrudimi v boji proti spalovně jednoznačně podporujeme, uvedl hradecký primátor Otakar Divíšek. Důležitým bodem jednání byla i diskuse související s dopravou, a to jak silniční, tak železniční. V boji o dostavbu silničních tahů, zejména dokončení rychlostní komunikace R 35 a zvýšení kapacity silnice I/37 spojující všechna tři města, by neměla zapadnout ani důležitost dotažení již letitého projektu vybudování přímého železničního propojení prostřednictvím takzvané medlešické železniční spojky, uvedl chrudimský starosta Jan Čechlovský. Zástupci všech tří měst vyjádřili podporu také postupnému rozšiřování sítě cyklostezek a jejich napojení na páteřní cyklostezku podél toku Labe. Zdánlivě neviditelným problémem se ukázalo případné řešení krizových situací souvisejících s nedostatkem pitné vody. Stávající zákon o vodách totiž explicitně neřeší, jak mají města a obce postupovat, když z různých důvodů nelze využívat k zásobování pitnou vodou běžné zdroje. Budeme požadovat, aby zákonem byly stanoveny pravomoci a odpovědnost měst a obcí pro řešení nedostatku pitné vody. Zároveň by mělo být zákonem dáno, že lze v případě krizové situace bez sankcí čerpat vodu pro zásobování obyvatel, vysvětlila náměstkyně hradeckého primátora Pavla Finfrlová. Termín dalšího společného zasedání zatím stanoven nebyl. Věřím, že se opět sejdeme v dohledné době. Věcí, které nás spojují, je opravdu dost, řekl chrudimský starosta Jan Čechlovský. red strana 3

4 Krátce z Pardubic a Na Olšinkách je možné plavat až do konce března. Kvůli komplikacím s výběrovým řízením na dodavatele stavby se plánovaná rekonstrukce plaveckého areálu zpozdí. Bazén a šatny areálu jsou stále pod hygienickým dohledem a jsou k dispozici veřejnosti. Město usiluje o to, aby se s opravou sportovního centra, které budou moci v budoucnu využívat všechny generace, začalo co nejdříve. a Na zasněženém dostihovém závodišti v Pardubicích se opět běžkuje. Na upravené tratě ve zdejším areálu už vyjely tisíce lyžařů. Návštěvnický rekord padl v neděli, kdy se zde sešlo 580 běžkařů. Letošní návštěvnost je už 5x vyšší než v loňském roce a dá se předpokládat, že bude ještě vyšší. Pardubická radnice podpoří lyžování na závodišti dotací ve výši Kč na zajištění potřebných věcí pravidelné protažení běžeckých stop, úhradu elektrické energie, zajištění toalet, apod. a Při projednávání dalších etap zástavby Masarykova náměstí rozhodlo zastupitelstvo města o vytvoření krátkého časového prostoru pro dojednání dodatku k původní smlouvě se společností Bohemia-Sen. Smluvní dodatek, který bude řešit hotelovou fázi zástavby Masarykova náměstí, má být hotov do konce dubna V opačném případě bude na následujícím zastupitelstvu od zbývajících etap pravděpodobně odstoupeno a město rozhodne o dalším samostatném postupu pro určení budoucí funkce a využití tohoto cenného území. a Před východočeským divadlem se měla v polovině ledna konat nepovolená protestní akce radikálů. Informace se ale dostala ven a radikálové hromadné setkání předem sami zrušili. Na místě se tak sešlo asi pět účastníků, kteří se vzápětí zase rozešli. Na celou akci byla připravena městská i státní policie. V pohotovosti byla také pořádková jednotka. a Informace o dění v Pardubicích bude moci veřejnost sledovat od konce února v televizním magazínu Regionální Televizní Agentury vysílající na stanici TV Prima. Zpravodajský pořad bude mít formu týdeníku. Kromě sledování na televizních obrazovkách budou týdeníky umisťovány na internetové stránky města. Podobný komunikační prostředek využívá od loňského roku například sousední Hradec Králové. a Jeden z nejlepších hokejových brankářů světa Dominik Hašek oslavil koncem ledna 45. narozeniny. Oslavil je kde jinde než na pardubickém ledě v extraligovém zápase proti Plzni. Do hokejové branky si prvně v ligovém zápase stoupl v 16 letech právě v rodných Pardubicích. Je držitelem mj. olympijského zlata z Nagana a dvojnásobným vítězem Stanley Cupu v NHL. red

5 Kaleidoskop lednových událostí Vojáci se vrátili z mise v Afghánistánu. Na pardubickém Pernštýnském náměstí byli vojáci 2. kontingentu Armády České republiky, kteří se v půlce prosince vrátili ze své mise v afghánském hlavním městě Kábulu, oceněni medailemi a odznaky. Řada pamětníků paravýsadku Silver A se i přes husté sněžení a mráz sešla na bývalém popravišti pardubického Zámečku. Organizace Památník Lidice zde pořádala vzpomínkovou akci s názvem Silver A v paměti tří generací. V sále polabinské ZUŠ v Lonkově ulici se konalo již sedmé Novoroční souznění. Akce, na níž spolupracovaly děti se zdravotním postižením a talentovaní žáci umělecké školy, má velký integrační význam. Žáci se mj. učí jinému druhu komunikace i toleranci k ostatním. Kolem pěti tisíc návštěvníků se přišlo podívat na 2. ročník podniku Autoslide závodů crossových automobilů. Na své si přišli na plochodrážním stadionu ve Svítkově kromě diváků i sami aktéři na závodním oválu. V historickém sále pardubické radnice se konalo slavnostní vyhlášení sportovce roku 2009 v radiovém orientačním běhu. Velký potlesk sklidilo mj. družstvo pardubických žáků, kteří na loňském ME žáků vybojovali 6 titulů mistrů Evropy, tři stříbrné a tři bronzové medaile. Svět si koncem ledna připomněl Den obětí holocaustu. Pardubická radnice připravila u této příležitosti besedu pro mladé studenty s paní Kamilou Drotárovou, která přežila pobyt v Osvětimi, pokusy dr. Mengeleho i transport smrti. Její životní příběh si přečtěte na str. 20. strana 5

6 Nový společenský sál začne sloužit v dubnu Společenský sál v AFI Paláci konečně začne sloužit veřejnosti. Provozovatel, kterým bude pardubická společnost Hélios Production, nyní pracuje na dokončení sálu, provoz chce zahájit v dubnu. Jejich záměrem je pořádat zde různé akce, od kongresů, seminářů a konferencí, až po nejrůznější společenské akce jako plesy, koncerty a podobně, řekl náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř. Vybudováním společenského sálu, který v Pardubicích citelně chybí, podmínilo město souhlas s některými odchylkami od původního projektu na výstavbu obchodně zábavního centra. Podle původní dohody s investorem AFI Paláce měla být v sále v touto dobou v plném proudu již druhá společenská sezona. Majitelé centra dlouho hledali nájemce, až nyní se jim to podařilo. Nebude to největší sál v Pardubicích, ale jeho velkou předností bude dosažitelnost z podzemního parkoviště. Odtud se návštěvník takzvaně suchou nohou dostane přímo do foyer, konstatoval náměstek. Sál byl vybudován ve třetím podlaží obchodního centra, nad částí lemující Palackého třídu. Jeho kapacita bude závislá na momentálním uspořádání podle požadavku dané akce. Prostory lze variabilně propojovat, například společenský sál lze spojením s foyer zvětšit a využít pro zhruba 500 lidí. Půjčky na opravy a modernizace bytového fondu Město Pardubice bude i v roce 2010 poskytovat půjčky na opravy a modernizace bytového fondu. Půjčky se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám, které vlastní byt, rodinný nebo bytový dům na území města Pardubic. Půjčka se poskytuje pouze na následující účely a za těchto podmínek: Název účelu půjčky Maximální výše půjčky Oprava střechy Kč/dům Obnova fasády vč. oplechování Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Zateplení obvodového pláště Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Dodatečná izolace proti spod. vodě Kč/dům Výměna oken a vchodových dveří Kč/byt nebo Kč/rodinný dům U všech půjček je maximální lhůta splatnosti půjčky 4 roky, úroková sazba 3%. Poskytování půjček je upraveno Pravidly statutárního města Pardubice o použití prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu (dále jen Pravidla ). Podmínkou pro poskytnutí půjčky je zajištění půjčky ručitelským závazkem dvou ručitelů nebo zástavou nemovitostí. Další podmínky jsou uvedeny v Pravidlech. Formulář žádosti o poskytnutí půjčky a podrobnější informace zájemcům poskytuje úsek finanční strategie ekonomického odboru Magistrátu města Pardubic na Pernštýnském náměstí, č. dveří B 304, tel.: Ing. Ilona Baloušková. Formulář žádosti o poskytnutí půjčky a Pravidla jsou k dispozici také na internetových stránkách města: eu/urad/radnice/formulare/oe.html. Lhůta na podání žádostí je stanovena do 31. března Ilona Baloušková, ekonomický odbor strana 6 Vytvořte s námi elektronickou encyklopedii Pardubicka Pardubický magistrát ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka připravuje projekt Elektronická encyklopedie Pardubicka. Internetové stránky by měly obsahovat data o historii Pardubicka, známých osobnostech či architektuře města a okolí. Vámi vyplněný dotazník nám pomůže v rozhodování, kterým směrem by se měla encyklopedie ubírat a co můžeme od tohoto projektu očekávat. Zapojte se i Vy tím, že vyplníte jednoduchý dotazník (devět otázek) na našich stránkách Děkujeme za Váš čas! red 100 let pardubického gymnázia Rok 2010 je rokem oslav stého výročí založení pardubického gymnázia. Tyto oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září 2010 setkáním absolventů. Jedním z prvořadých úkolů organizátorů oslav je zajistit, aby se informace dostaly k našim absolventům. Proto zveme zástupce maturitních tříd a ročníků, kteří svolávají bývalé spolužáky, aby se dostavili ve čtvrtek 18. února 2010 v 17. hodin do budovy školy v Dašické ulici. Dostanete informace o všech akcích, hlavně pak o způsobu přihlašování při setkání, výši registračního poplatku, možnosti objednat si balíček s almanachem a další předměty jako je pamětní medaile, tričko. Všechny tyto informace jsou na: www. gypce.cz vpravo nahoře pod názvem 100 let založení gymnázia. Předem vám děkujeme za vaši pomoc a těšíme se na setkání 18. února Josef Kubát, spolupořadatel oslav Žádosti o dotace na nájemné nebytových prostor ve vlastnictví města V termínu od do mohou nájemci nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic podávat žádosti o dotace z prostředků na nájemné v oblasti sportu, volného času a sociální oblasti. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Vyplněné žádosti včetně příloh je možné dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na adresu Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Informace podají: Kazimír Svoboda (tel ) - sport; Petra Šnejdrová (tel ) volný čas; Iva Kamenická (tel ) sociální oblast. Tříkrálová sbírka ledna 2010 oficiálně skončilo třikrálové koledování v Pardubicích a okolí. Tříkrálová sbírka zde vynesla korun. Její výtěžek bude věnován na rozvoj a nákup přístrojů do domácí hospicové péče a k financování sociálních služeb OCHP. Část bude dána na projekt stavby Domu pokojného stáří a cca 10 % půjde na účet Charity ČR, která organizuje humanitární pomoc při katastrofách v ČR i zahraničí. Dalších 10% je již nyní vyhrazeno na pomoc Haiti. Oblastní charita Pardubice velmi děkuje všem dárcům, kteří jakoukoli částkou do sbírky přispěli.

7 Katastrální úřad rozšiřuje služby Katastrální úřad v Pardubicích zavedl pro své klienty nové služby, které by měly zajistit rychlejší a plynulejší odbavení klientů. Předně jsou od rozšířeny úřední hodiny pro poskytování údajů z katastru nemovitostí. To znamená, že kromě úředních dnů (po a st 8 17 hod.) jsou úřední dny i v út a ve čt od 8 do 15 hodin. Lze tedy získat výpis z katastru nemovitostí, kopii mapy či jiné informace po čtyři dny v týdnu. Na konci loňského roku zavedl katastrální úřad nový způsob odbavování klientů. Byl zřízen elektronický vyvolávací systém, který umožní výběr požadované činnosti na dotykové obrazovce v hale úřadu. Po zvolení požadované činnosti obdrží klient lístek s pořadovým číslem, které je následně zobrazeno na příslušném panelu. Odbavení klientů, jak pro poskytování údajů, tak podatelny takto probíhá až na 8 přepážkách. Průměrná čekací doba se pohybuje od 5 15 minut. Další služba umožňuje objednání klienta na obslužná místa též prostřednictvím internetu, s přístupem přes stránky úřadu www. cuzk.cz, volbou Objednávání v systému WebCall. Klienti objednaní přes internet si zadají při registraci na katastrálním úřadu PIN, který obdrží v systému WebCall. Bude jim vystaven pořadový lístek ze samostatné číselné řady a budou poté přednostně odbaveni. Jitka Rubešová, vedoucí kanceláře úřadu Veřejná debata o financích města a investicích Široká veřejnost bude mít příležitost zúčastnit se veřejné debaty se zástupci pardubické radnice na téma financování města. Diskuse se bude také týkat probíhajících a plánovaných investic. Veřejná debata se uskuteční ve společenském sále pardubické radnice v úterý 4. března od 17 hodin. Se zájemci bude diskutovat primátor města Jaroslav Deml, jeho náměstek zodpovědný za investice Alexandr Krejčíř, pardubický senátor a zároveň šéf rozpočtového výboru zastupitelstva Jiří Stříteský. Navazujeme vlastně na veřejné debaty, které jsme začali pořádat už v loňském roce. Chtěli bychom těchto diskusí využít k tomu, abychom lépe sdělovali důležité informace, uvedl pardubický primátor Jaroslav Deml. V loňském roce se konaly dvě veřejné debaty jedna k problematice dopravy ve městě a druhá k Evropské unii. V průběhu letošního roku se ještě uskuteční veřejné diskuse například k otázce bezpečnosti ve městě, k problematice sociálních služeb a školství. Rádi bychom, aby tyto diskuse přitáhly hodně lidí, proto jsme čas začátku odsunuli až na pozdní odpoledne, doplnil primátor. red Zima žene bezdomovce pod střechu, azyl naleznou muži i ženy V permanenci je v posledních dvou týdnech všech 12 lůžek v noclehárně pro bezdomovce v Pardubicích. Provoz už zahájila i další noclehárna pro ženy. Město stojí provoz azylových domů a s nimi souvisejících služeb, tedy i noclehárny, ročně více než 2,5 milionu korun. V mrazivém počasí je noclehárna pro muže každou noc plná, proto v těchto dnech zůstává otevřena kulturní místnost. V ní mohou bezdomovci, na které lůžko v noclehárně nezbude, strávit noc sice na židli, ale alespoň v teple, řekla koordinátorka společnosti SKP-Centrum Iva Škaloudová. Denně podle ní využije této možnosti zhruba 15 lidí. Společnost v lednu otevřela novou noclehárnu pro ženy. Zařízení vzniklo v azylovém domě pro matky s dětmi a má šest lůžek. Město na její provoz letos přispělo 220 tisíci korunami. Byl jsem se tam také podívat. Je to jednoduché, ale velmi pěkné zařízení. Možná že ne každý bude se zřízením noclehárny souhlasit, ale v kulturní společnosti je samozřejmostí pomáhat lidem v tísni. I kdyby noclehárna a na ni navazující služby zvrátily osud jediného člověka, stálo by to za to, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Noclehárna má dva pokoje, každý se třemi lůžky, je vybavena sprchou a WC. Ženy sem mohou přijít ve 20:00 a ráno v 7:30 odcházejí. Za 50 korun mohou přespat, obstarat si osobní hygienu, večer a ráno dostanou čaj a jednoduché jídlo. Získat zde mohou i základní ošacení a v případě zájmu také radu a pomoc, jak se dostat z tíživé situace. Přijaty sem mohu být pouze ženy, které u sebe mají osobní doklady a nejsou podnapilé. Do azylového domu pro ženy se uchylují pardubické ženy v tísni, ale také oběti domácího násilí, ženy po výkonu trestu a podobně. Stejně jako v mužském azylovém domě, i zde je doba pobytu stanovena na maximálně jeden rok. Je zde 58 lůžek ve 24 pokojích a sedmi bytových jednotkách. Pro případ akutní krize je v azylovém domě pro ženy vyhrazen pokoj, v němž může žena strávit maximálně čtyři dny. Během nich má čas s pomocí odborníků vyřešit svou situaci. Azylový dům pro muže poskytuje podporu a pomoc mužům v tíživé životní situaci. Najdou zde nejen přechodné ubytování, zázemí pro osobní hygienu, možnost získat základní ošacení a potravinovou pomoc, ale také odborné a sociální poradenství. Součástí azylového domu, v němž může bydlet 32 mužů, jsou také dvě místnosti sloužící jako noclehárna pro muže bez střechy nad hlavou. Tím budeme mít v Pardubicích prakticky kompletní síť zařízení pro lidi v krizové situaci. Máme zde totiž i Dům na půli cesty, poskytující dočasné ubytování a pomoc mladým lidem bez rodinného zázemí nebo v obtížné životní situaci. I ten město podporuje, v loňském roce činila dotace města korun, řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková. Azylové domy jsou většinou plně obsazeny. Zatím se nám ale nestalo, abychom nenašli místo pro člověka, který se náhle ocitl v tísni, řekla Škaloudová. Lidé bez přístřeší mohou žít v azylovém zařízení maximálně rok, během něhož se musejí postavit na vlastní nohy a najít si bydlení. Někteří klienti však odcházejí proto, že nechtějí respektovat pravidla, která v azylových domech platí. Nesmějí například přijít pod vlivem alkoholu či drog, nebo je zde konzumovat. Řada klientů odmítá tento režim respektovat, raději volí život skutečně na ulici nebo ve squattech, např. v bývalé Prokopce nebo v bývalé tiskárně ve Smilově ulici. red strana 7

8 Sběr bioodpadů ve vybraných částech Pardubic v roce 2010 Od roku 2007 probíhá ve vybraných částech města oddělený sběr bioodpadů. Cílem tohoto projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu, a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Zelený odpad je ukládán prostřednictvím compostainerů na kompostárnu v Dražkovicích, kde je tento odpad dále zpracováván na kvalitní kompost. Zapojit se do tohoto projektu je v současnosti umožněno vybraným občanům na teritoriu měst. obvodů (MO). MO V oblast Nové Jesenčany a Jesničánky, Skřivánek a Dukla, MO I oblast okolí Matičního jezera, Židov a MO IV oblast Pardubičky. Jednotlivým účastníkům byl prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic Odpady a.s., bezplatně zapůjčen kontejner na zelený odpad (compostainer) a zajištěno jeho vyprazdňování v pravidelných intervalech. Harmonogram svozů bioodpadu je následující: květen listopad svoz 1x týdně, v pátek prosinec duben svoz 1x měsíčně, posl. pátek v měsíci V roce 2010 budou účastníci projektu přispívat na projekt částkou - na účastníka (nádobu)300 Kč na rok. Zbývající část nákladů bude hradit Magistrát města Pardubic. Za účelem platby bude v roce 2010 zaslána jednotlivým účastníkům složenka s jedinečným variabilním symbolem, který bude rozhodující i pro případnou platbu na jednotlivých pokladnách Magistrátu města Pardubic. Pro účastníky projektu, kterým byl již v minulosti variabilní symbol platby přidělen, je nadále tento platným. Nově přihlášeným účastníkům projektu bude variabilní symbol platby nově přidělen a zaslán prostřednictvím zmiňované složenky. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadů na rok 2010 je splatný do konce dubna Vaše dotazy zodpoví pracovníci Služeb města Pardubic - Odpady a.s. na telefonních číslech a S případným dotazem se můžete obrátit i na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice tel: Roman Slach, odbor životního prostředí Jak na vztahy mezi žáky ve třídě V rámci programu prevence kriminality připravili pracovníci sociální prevence Odboru komunitních služeb MmP třídenní seminář managementu školní třídy pro učitele pardubických základních škol. Většina škol vyslala na seminář svého zástupce metodika prevence nebo výchovného poradce. Ti se od renomovaných lektorů učili, jak zvládat problematické vztahové situace mezi dětmi, jak pracovat s hierarchií třídy, řešení krizových situací. Učitelé jsou často nuceni čelit problematickým vztahům mezi žáky na úkor možnosti vůbec fakticky vyučovat. Smyslem bylo pedagogy vybavit takovými nástroji, aby mohli účinně intervenovat nejen ve vypjatých situacích, ale také vést děti ke zdravým sociálním vztahům v rámci pravidelných třídnických hodin. Pro značný zájem ze strany škol připravujme další pokračování seminářů. Oldřich Šolta, úsek prevence a sociálních služeb strana 8 Pardubice připravují žalobu na stát Pardubický magistrát připravuje žalobu na Českou republiku. Město se bude soudně domáhat svého historického majetku kasáren na Zborovském náměstí. Masarykova kasárna byla až do znárodnění v roce 1949 majetkem města. Dodnes slouží armádě, ta je však má v letošním roce opustit. O areál projevilo zájem ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra, Pardubice se však svého historického majetku, který má velký význam pro další rozvoj města, nehodlají vzdát. Město usiluje o navrácení kasáren již řadu let. Zákon z roku 1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, který měl napravit křivdy na obcích, řešil pouze navracení majetku, který byl k 24. květnu 1991 ve vlastnictví České republiky, nikoli Československé federativní republiky. Bohužel kasárna byla k tomuto datu majetkem československé federace, a tak nebylo možné se jich domoci na základě tohoto zákona. Neuspěli jsme ani později, kdy byl náš nárok, podložený usnesením vlády z roku 1994, odmítnut s odůvodněním, že kasárna armáda využívá a musejí zůstat ve vlastnictví státu, shrnul dosavadní postup města primátor Pardubic Jaroslav Deml. Nyní má vojsko kasárna opustit, o části areálu ale projevily zájem další rezorty. Jsme přesvědčeni o tom, že máme legitimní nárok na navrácení majetku, který byl obci bez náhrady znárodněn, popřípadě adekvátní odškodnění za něj. Proto se obrátíme na soud. Právo města budeme hájit třeba až u Ústavního soudu, řekl primátor Deml. Zájem na definitivním řešení problému má podle něj i ministerstvo obrany. I pro ně a další nakládání s tímto majetkem je důležité mít jasno ve vlastnických vztazích, dodal. Areál Masarykových kasáren leží v blízkosti centra města. Ideální by byl například pro bytovou výstavbu a další občanskou vybavenost. V současné době zde sídlí dělostřelecký oddíl, letos se má stěhovat na základnu v Jincích u Příbrami. Ministerstvo spravedlnosti by v části kasáren rádo vybudovalo justiční palác. Město o tomto záměru ví, a pokud získá kasárna zpět, určitě jej bude podporovat, řekl primátor. red Den průvodců opět v Pardubicích Již v roce 1990 byl den vyhlášen Mezinárodním dnem průvodců. V tomto roce se poprvé domluvili průvodci z 15 zemí světa, že budou pravidelně na konci února provádět turisty po vybraných městech zdarma. Později se do projektu zapojily asociace průvodců z dalších zemí včetně Asociace průvodců ČR. V posledních letech v tomto termínu místní průvodci dělají prohlídky různých měst v Evropě i ve světě. V České republice má již Mezinárodní den průvodců svoji tradici a po loňském úspěchu se bude opět konat i v Pardubicích. Všichni obyvatelé města i okolí (případně i návštěvníci) mají možnost dozvědět se zdarma zajímavé informace o historii svého města, pokud přijdou v sobotu v nebo ve na náměstí Republiky před Zelenou bránu, kde proběhnou cca hodinové prohlídky historické části našeho krásného města. Martin Adámek, Asociace průvodců ČR

zpravodaj Radniční města Pardubic duben 2010 číslo 4

zpravodaj Radniční města Pardubic duben 2010 číslo 4 duben 2010 číslo 4 zpravodaj Radniční města Pardubic 3 Nové osvětlení třídy Míru 3 Senát potvrdil nesouhlas se spalovnou v Rybitví 5 Kaleidoskop březnových událostí 7 Pardubický vinařský půlmaratón 17.

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic leden 2010 číslo 1

zpravodaj Radniční města Pardubic leden 2010 číslo 1 leden 2010 číslo 1 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Vítejte v roce 2010 3 Spalovna vytáhla obyvatele města z ulity jejich domovů 5 Kaleidoskop událostí v prosinci 2009 7 Tř. Míru i Pernštýnské nám.

Více

města Pardubic únor 2009 číslo 2

města Pardubic únor 2009 číslo 2 únor 2009 číslo 2 města Pardubic 3 Beseda o dopravě v Pardubicích 3 Pardubice hledají lék na problémy s nezaměstnanými cizinci 5 Kaleidoskop lednových událostí 7 Městské lesy přinášejí užitek městu i jeho

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10 říjen 2010 číslo 10 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Rozhovor s primátorem o končícím volebním období 3 Díky světlům mají Pardubice letiště lepší úrovně 3 Všechny pardubické školky jedou naplno 3 Náměstek

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic květen 2011 číslo 5

zpravodaj Radniční města Pardubic květen 2011 číslo 5 květen 2011 číslo 5 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o havárii v Semtíně s pardubickou primátorkou 3 Radní chtějí stabilizovaný hokejový klub 6 Pardubice zlepšují využití kapacity

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic listopad 2010 číslo 11

zpravodaj Radniční města Pardubic listopad 2010 číslo 11 listopad 2010 číslo 11 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o novém sportovním areálu Sokola 3 Nově zvolení zastupitelé města Pardubic 5 Kaleidoskop říjnových událostí 7 Rekordní počet

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2010 číslo 9

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2010 číslo 9 září 2010 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o mateřských školách 3 O 150 milionů z evropských fondů se uchází 15 projektů 3 Pardubice drží nad vodou celý český turf 5 Kaleidoskop

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic prosinec 2010 číslo 12

zpravodaj Radniční města Pardubic prosinec 2010 číslo 12 prosinec 2010 číslo 12 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o novém vedení města 3 Noví zastupitelé mají za sebou první zasedání 5 Kaleidoskop listopadových událostí 7 Rekordní počet návštěvníků

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ÚNOR 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Bohatá nabídka kulturních lahůdek letošního roku Vážení spoluobčané,

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

leden 2008 číslo 1 Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy

leden 2008 číslo 1 Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy leden 2008 číslo 1 3 Nové organizační členění magistrátu 3 Rozpočet města Pardubic na rok 2008 4 a 5 Pardubice v roce 2007 ve fotografiích 6 Ověřené výpisy z registrů na jednom místě 7 Toulky historií

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma!

Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma! IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz ÚNOR 2006 Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma! Za běžný odpad ve sběrném dvoře neplatíte aneb odpovědi na nejčastější dotazy. V lednovém Zpravodaji vyšlo upozornění o zpoplatnění

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Školy jsou v Kutné Hoře od středověku

Školy jsou v Kutné Hoře od středověku 2012/02 měsíčník www.kutnohorskelisty.cz neprodejné GLOSA Místní komunikace Nemyslím silnice a cesty, ale to, jak si rozumíme. Komunikace mezi námi vedou různě. Některé nás spojují a jiné končí jako slepé.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Ve veřejném zájmu. Sušice současná i budoucí. Otázky pro starostu města Petra Mottla

Ve veřejném zájmu. Sušice současná i budoucí. Otázky pro starostu města Petra Mottla 10/2007 18. května 2007 Cena 6,00 Kč Radujme se ze svých dětí Že akademie nemusí být nutně policejní, o tom nás v sále sušického kina 27. dubna přesvědčily děti ze Základní školy v Komenského ulici. Spolu

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

zlín 80 LET ZLÍNSKÉHO HOKEJE 1929 2009

zlín 80 LET ZLÍNSKÉHO HOKEJE 1929 2009 M L A E D E N G 2 0 A Z zlín 1 0 9 R O â N Í Í K N X V 80 LET ZLÍNSKÉHO HOKEJE 1929 2009 NOVOROČNÍ ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Paní primátorko, jistě jste dostala - tak, jak je to obvyklé, spoustu

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více