KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004"

Transkript

1 Vstoupili jsme do Evropské Unie Z daleké historie lze doložit, že se nejedná o žádnou novou myšlenku se spojením evropských států. Už Jiří z Poděbrad v letech se pokusil o mezinárodní akci, která by spojovala evropské panovníky (bez císaře a papeže) do jednoho svazu. Cílem bylo odvrácení tureckého nebezpečí. Byl to na tehdejší dobu velkorysý plán a projekt, který vypracoval tehdejší humanista Antonín Marini. Byl to také v dějinách první pokus o mezinárodní organizaci států. Bylo však období feudalismu a návrh ztroskotal. Také před první světovou válkou, v roce 1912, na mezinárodním sjezdu internacionály v Basileji, demonstrovali tehdejší účastníci proti válce. Sociální demokrat dr. František Soukup požadoval svobodu národů Rakouska Uherska a vyzval na pochod k Spojeným státům evropským. Také poslední panovník Rakousko Uherské monarchie a český král Karel I. se o sjednocení Evropy, na křesťanských základech snažil. K uskutečnění však také nedošlo, překážkou byl tehdejší německý nacionalismus. Účelnost spojení států dala vzniknout ve druhé světové válce Protifašistiské koalici, která sdružovala 26 států a byla podepsána 1. ledna 1942 ve Waschingtonu. Lze tedy doložit, že myšlenka spojenectví není nová, první myšlence je dokonce 540 let. Nyní se tedy budeme v kronice zabývat samotnou Evropskou unií. Nejprve něco ze samotné historie rozšiřování Evropské unie. Byla to opravdu myšlenka, která se zrodila po druhé světové válce, jako odpověď na otázku, zda je opravdu třeba vést v Evropě války? Co takhle vytvořit Spojené státy evropské? Dojde-li ke spojení, nebude třeba válek. Tolik asi myšlenka, která měla již v následných letech své pokračování: vzniká Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), členy jsou Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko šest členů ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) spojují se orgány všech tří seskupení, vznikají Evropská společenství (ES) k ES se připojuje Británie, Irsko a Dánsko členem ES se stává Řecko Grónsko, autonomní oblast Dánska opouští ES k ES se připojuje Španělsko, a Portugalsko sjednocením Německa se ES rozšiřuje o bývalou NDR podepsána smlouva o vytvoření Evropské unie (EU) členem EU se stává Finsko, Švédsko a Rakousko členem EU se stává Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr a Malta Tímto uskupením vznikl na světě třetí nejlidnatější útvar se 450 miliony lidí, po Číně a Indii. V systému rozhodování v Evropské unii vždy platí klíčová rozhodnutí jsou v rukou hlav států: Evropská rada v nejvyšším orgánu EU zasedají prezidenti a premiéři členských zemí. Přijímají nejdůležitější evropské iniciativy a zásadní rozhodnutí o tom, na co se unie zaměří. Řeší také sporné otázky, na nichž se nedokáží shodnout nižší rozhodovací úrovně EU. Evropská komise - 30 komisařů v čele s předsedou Rada ministrů EU - 25 ministrů s 321 váženými hlasy a Evropský parlament poslanců Dále je zde ještě: Síť výborů a podvýborů při Evropské komisi, která může pozastavit, měnit či rušit opatření Evropské komise Další institucí je Evropský soudní dvůr - 25 soudců. Soud je konečnou instancí, před níž se řeší nejen spory zaměstnanců nebo orgánů unie, ale také případy nedodržování či porušování unijního práva. Před soud lze pohnat jak státy pro neplnění svých závazků, tak orgány unie za přijímání zákonů a rozhodnutí, které jsou v rozporu se smlouvou o EU. 123

2 Majáles našeho města Tradičně byl pořádán Městským kulturním zařízením Hankův dům a divadlo, za větrného, ale velmi pěkného počasí. Na programu bylo již od 30. dubna mnoho akcí, které zajisté uspokojily starší i mladé účastníky majálesu. Páteční program začal na náměstí TGM: 16,30 štafetovým během 18,00 Vosa jede zábavný program pro děti hry, soutěže, diskotéka 18,30 Stavění máje 20,00 Nová Paka koncert královéhradecké skupiny 20,30 Lampionový průvod 22,00 Májová veselice se skupinou Start a na stadionu: 20,00 skupina READY KIRKEN 21,30 ANGELES Dance Group 21,40 ohňostroj Sobotní program dne l. května na náměstí TGM - Hudba bez hranic: 10,00 Dechová hudba Podzvičinka 13,00 Big Band Dvorský 14,00 Jazz Band Ball Orchestra Krakow -Polsko 15,00 Bohém Regtime Jazzband Kecskemét - Maďarsko 16,00 Junior Band Lanškroun Majáles byl tradičně zahájen starostou města ing. Jiřím Rainem a poté následovala zdravice z úst francouzské delegace spřáteleného města Verneuville. Ta byla tlumočena všem přítomným. Delegace z italského družebního města Piegara se nemohla dostavit, uvízli pro stávku letecké společnosti v Římě. Lavičky obsazené staršími občany při poslechu dechové hudby. Dirigent Big Bandu Dvorský Jan Neruda sklízí s orchestrem potlesk za potleskem. 124

3 Pořad uváděla Eva Kolbabová (vlevo), delegace z Francie a překladatel. V obci Zdobín se uskutečnila parodie bývalých prvních májů z předchozího režimu, včetně podia s portréty Marxe, Lenina a Engelse. Kulturní pořady měsíce května Hankův dům: Mamzelle Nitouche - soubor J. K. Tyla z Hořic pro předplatitele Cestou necestou Miroslav Donutil - veselé i vážné historky, povídání a písničky Akademie základní školy Komenského Žalman a spol. křest desky Jarní koncert (333. koncert Kruhu přátel hudby) Druhá kapitola - konverzační komedie Milena Hegrová obrazy, kresby, grafika ve výstavní síni Staré radnice Klub kaktusářů otevírání sezóny v Hankově domě Knihovna Slavoj: Máj lásky čas - dílna pro žáky ZŠ zaměřená na milostnou poezii a partnerské vztahy Čtení to je oč tu běží aneb Vytváříme knižní katalog Veselé hedvábí - třetí hedvábná dílna s lektorkou Šárkou Veselou Jarní beseda - povídání se členy Českého svazu včelařů o včelách a přírodě KANaPE - třetí kolo soutěžní hry pro celou rodinu Za vysvědčení knihu - prodejní výstava knížek nakladatelství Egmont 125

4 Městské muzeum: Rudolf Antonín Dvorský - pokračování výstavy Kytarový koncert vystoupění Bohemia Guitar Orchestra Počátky normalizace přednáška Doc. PhDr. Ondřeje Felcmana, Csc. Koncert Lukáše Vondráčka Výstava prací žáků ZŠ R.A.D. ve výstavní síni Staré radnice Studený, ale krásný máj Takto kvetly stromy na samém počátku máje, ale prudké krupobití dne 11. května, které se přehnalo nad naším městem, mnoho z té krásy odebralo. Kroupy o velikosti hrachu pokryly zem silnou vrstvou. Osobnost Lukáše Vondráčka Narodil se v Opavě v roce 1986 a klavíru se věnuje od svých dvou let. Prvé vystoupení měl již ve věku čtyř let, jako osmiletý natáčel pro rozhlas a televizi. O dva roky později byl již účinkujícím na celovečerním recitálu v USA a Anglii. V jedenácti letech vydal první CD. Jako sólista vystupoval s petrohradskou, londýnskou a tokijskou filharmonií. V roce 2003 vystoupil s Českou filharmonií v Carnegie Hall v New Yorku. Koncerty Lukáše Vondráčka jsou velkým kulturním zážitkem a oslavou Českého roku hudby. Jeho vystoupení v královédvorském muzeu vše napsané jenom potvrdilo. Sto let bývalé tkalcovny Sochor Na sklonku devatenáctého a počátkem dvacátého století se v našem městě stavěla jedna textilní továrna za druhou. Zprvu tkalcovny a později i barevny a tiskárny. Podmínky pro tento druh podnikání tu byly dány dvěma faktory. Tím prvním byla samotná příroda s protékajícím Labem, tedy voda, která byla v továrnách nezbytně, a ve velkém množství potřeba. Nikdo si tehdy také jejím znečisťováním hlavu moc nelámal. Druhým předpokladem byla ta skutečnost, že naše město bylo téměř bez průmyslu, a byl zde hlad po práci. Vznikal tu zlatý věk textilu, a městu se o málo později dostalo přezdívky Český Manchester. Tehdy došlo na pravém břehu Labe, v těsné blízkosti jejího přítoku Netřeby, k další stavbě. O povolení stavby, na předem zakoupených pozemcích, požádal dne 25. února 1904 český občan Josef Sochor. Ostatní fabriky byly tehdy výhradně v držení rodin německých a židovských. V žádosti, podané na Městský úřad, se uvádělo, že stavbou bude tkalcovna. Vypracování stavebních plánů bylo tehdy zadáno místnímu staviteli Eduardu Thymovi, včetně vypracování statických výpočtů, potřebných ke stavbě továrního komínu. Ten však poté stavěla firma A. Dvořák a K. Fischer z Letek u Sušic. (Tato firma se později přejmenovala na ing. Fischer Letky a postavila v roce 1942 komín dnešní Tiby Zálabí). Protože v tehdejší době byly tkalcovské stavy poháněny pomocí spletí transmisí, bylo třeba zadat vypracování plánů na tento systém pohonu. Ty navrhla firma Bergbau und Eisenhütten A. G. in Zöptau a také toto zařízení s největší pravděpodobností i dodala. Posudek stavební komise byl vyhotoven dnem 13. června 1904 a stavební povolení vydáno dokonce již dnem 1. července téhož roku. Stavba tkalcovny byla projektována jako velký sál, který měl být 53,5 metru dlouhý a 34,5 m široký a mělo zde být postaveno 324 tkalcovských stavů. Navíc se na jedné z delších stran ještě tísnilo skladiště s výdejnou materiálu a také šlichtovna, na kratší straně to byla písárna, strojovna a dílna, v rohu mezi těmito i kotelna. Uvádí se, že se stavbou bylo započato ihned počátkem července, kdy došlo ke kopání základů. Na této práci se dle pamětníků podílel i sám majitel Josef Sochor, který se nechtěl vzdát myšlenky dokončení stavby ještě v témže roce Aby práci urychlil, a zamezil tomu, že stavební dělníci odcházeli na oběd a svačiny do vzdáleného města, nechal na staveništi postavit kantýnu. 126

5 V té době zde totiž ještě nebyla lávka přes Labe, tak jak ji známe z pozdějších let. Zdá se to neuvěřitelné, ale stavba této budovy byla do konce roku skutečně dokončena. Pravdou je to, že se (snad pod vlivem spěchu), od původních plánů značně lišila. S předstihem byl postaven i komín a parní stroj. S montáží prvních tkalcovských stavů se začalo dokonce již 18. listopadu roku 1904 a tato práce byla svěřena panu Schnatzerovi a strojníku Bezděkovi. Ředitelem byl jmenován pan Jindřich Böhm. Prvních dvacet stavů bylo ustaveno již před vánočními svátky a také se na nich již začalo pracovat. Pohon jedné potřebné transmise však byl pro oněch dvacet a později čtyřicet stavů zajištěn pomocí levnější, zapůjčené lokomobily, ustavený parní stroj a kotelna tedy ještě nebyla uvedena z úsporných důvodů v činnost. Také soukání a šlichtování bylo na počátku zadáno sousední továrně Kühnelově (nynější garáže autobusů), kam se dodávala příze, zpět se vracely šlichtované vály. V takto nově postavené tkalcovně však nebylo osvětlení a i když se nám to nyní zdá nemožné, bylo tomu tak, že zde byla používána pro každé čtyři stavy jedna svíčka. Údajně to umožňovala vysoká kvalita náchodské Bartoňovy příze, která se při tkaní tolik netrhala. Pracovalo se zde tedy ještě krátce před vlastní kolaudací. Tu provedlo místní hejtmanství teprve dne 20. ledna 1905, kdy měla být práce z úřední moci zahájena. Obec provedla kolaudaci dokonce až 20. září 1905, a také při ní došlo ke zjištění, že stavba byla provedena naprosto odlišně, ale to již tkalcovnička pracovala naplno. Tolik o samých počátcích závodu, který se během let dále rozrůstal, a stal se bezpochyby, díky svým vlastníkům, nejmodernější textilkou své doby. To však už není historie samotné tkalcovny. Ta se během let změnila, stala se po roce 1945 závodem TIBA - Zálabí a nyní chodíme do přestavěné budovy - Penny marketu - za nákupy. Vodní záchranná služba nacvičovala Zásahový tým VZS Českého Červeného Kříže nacvičoval na přehradě v Seči. Pětice našich záchranářů zde byla školena profesionály o záchranných pracích na vodě i ve výškách. Dále zde byl nacvičován nácvik k vyhledávání zraněných a pohřešovaných osob, včetně poskytnutí první pomoci. Tento nácvik bude jistě velkým přínosem pro účastníky a hlavně pro další zaučování mladých členů. ZŠ Podharť pokračuje ve výstavbě Dne se staveniště postupně dostalo ze základů a stavba rychle pokračuje. Na staveništi se během dalšího týdne objevil jeřáb, neklamně svědčící, že stavba poroste do výšky. 127

6 Zatoulaný obraz se vrátil městu Když se v roce 1936 uskutečnila v našem městě Tekstilní a krajinská výstava, tak se jedním z mnoha exponátů staly i dýhami vykládané obrazy. Jejich tvůrcem byl pan Karel Fiala, truhlář z nedalekého Tetína. Byly umístěny v dřevařsko lesnické expozici Lesního úřadu města Dvora Králové nad Labem a obdržely Čestný diplom Zemědělské rady. Tyto vykládané obrazy byly jedinečnou ukázkou uměleckého truhlářství a budily všeobecnou pozornost. Expozici doplňoval i obraz z našeho města o rozměrech 75 x 55 cm i s rámem. Na štítku umístěném na jeho zadní straně je nápis Náměstí se znakem města Dvora Králové nad Labem. Umělecký truhlář Karel Fiala se narodil v Sadské, okres Poděbrady. Jím dýhami vykládané obrazy byly z těchto dřevin: ořech kavkazský, americký a český, thuj, kanadská bříza, švédská bříza, javor, palisandr, citron, africká růže, americká třešeň, mořený očkovaný javor, tři druhy mahagonu, platan a další dřeviny. Takto je ztvárněný i obraz, který byl věnován našemu městu. Je tedy jistým unikátem, který dokládá nejen zručnost a talent svého tvůrce, ale také vkus a náročnost organizátorů tehdejší Krajinské výstavy v našem městě. Toto vše je potvrzeno dopisem samotného předsedy Ústředního výstavního výboru. Pod tímto dopisem s razítkem, je vlastnoručně podepsán náměstek předsedy Hynek. Obraz byl tedy součástí celé expozice a téměř sedmdesát let trvalo, než se dostalo panu Janu Černíkovi, zaměstnanci úřadu našeho města, zajímavé zprávy o jeho držiteli. Ten nemeškal a telefonicky se spojil s panem Josefem Pradáčem, který obraz vlastnil. Dne obdržel od majitele dopis v tomto znění: Pane Černík! Podle Vaší telefonické domluvy posílám fotografii a kopii potvrzení z výstavy v r Chtěl bych Vám ještě napsat, jak se obraz k nám dostal. Pracoval jsem na polesí v Bystrém u Poličky a jednoho dne přišla do kanceláře starší paní, která žila sama a přinesla tento obraz, ať jej tam vyvěsíme. Tak se stalo, a když jsem odešel do důchodu, vzali jsme obraz s sebou a nyní si myslíme, že po zrestaurování by mohl ještě být vystaven u Vás. Budete-li mít o něj zájem, zavolejte na č Podepsán Josef Pradáč Krásné Sněžné Co k uvedenému ještě dodat. Je zřejmé, že se tato informace dostala k lidem, kterým není pojem historie a regionální vlastivěda něčím cizím. Bez povšimnutí nezůstala kusá zpráva u pana Černíka, jím včasně vedené dohledání, korespodence s majitelem a nakonec i vlastní přivezení obrazu. V prvé řadě je tu samotná ochota majitele, pana Josefa Pradáče, který obraz věnoval městu zdarma. Oběma je třeba poděkovat. Díky jim se zatoulaný obraz vrátil do města, a bude jistě po jeho zrestaurování umístěn na vhodném místě Mě-úřadu. Tato dokumentace je součástí Městské kroniky z měsíce května Změna při volání záchranky Počínaje dnem 17. května došlo k napojení linky 155 Rychlé záchranné pomoci - na centrální královéhradecké operační středisko. Zatím co dříve bylo možné volat na linku 155 v místě a dispečerka ihned věděla, na které místo je třeba sanitku poslat. Nyní je to tak, že hovor je veden na dispečink v Hradci Králové a nyní je na volajícím, aby co nejpřesněji vysvětlil příznak zranění nebo nemoci a navíc ještě co nejpřesněji popis místa kam je třeba zajet. Teprve potom dispečink v Hradci Králové předá získanou informaci na příslušné záchranné středisko v regionu. Občané mají obavy, že někdy je tato záchranná akce pomalejší a vede k ohrožení života pacienta. Nyní záleží na tom, jak rychle a kvalifikovaně posoudí situaci dispečink v Hradci Králové, každý špatně vyhodnocený údaj stavu pacienta či zraněného, nebo určení místa, může nést tragické následky. 128

7 Škola v České Podharti se činí Všem, kteří se chtějí seznámit se současnou školou v Podharti, její charakteristikou, preferencemi, pravidelně konanými akcemi a úspěchy, je nyní nabízena videonahrávka. Tu si mohou zájemci vypůjčit a nebo zakoupit v ředitelně školy. Počínaje prvním ročníkem školního roku se začne v Podharti učit angličtina. Bude se tedy vyučovat po celých devět let, nejprve jako předmět nepovinný ve smyslu vyhlášky Ministerstva č. 139/1997 Sb., od čtvrté třídy bude předmětem povinným. Škola se chce do budoucna profilovat jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Safari je letos otevřeno dříve Novinkou je také to, že po volných výbězích budou jezdit jen dvouposchoďové safaribusy. Každý z nich pojme asi osmdesát osob a jsou vybaveny tak, aby pomocí zdvihací plošiny mohli nastoupit i návštěvníci handicapovaní. Na nástupišti do těchto safaribusů byly vybudovány nové toalety, rovněž jako všude po celé ZOO, k použití zdarma. Přístupný je také nově vybudovaný pavilon hrošíků lyberijských, kde je imitována tropická džungle. Pokračují práce na novém pavilonu slonů, kde se budují základy. Slony mohou návštěvníci vidět ve výběhu, kam dosud stavba nedosáhla. Soutěž Objev nového Picassa Tuto soutěž uspořádala firma Boom. Zúčastnilo se jí na pět set žáků základních škol a gymnázia. Každý účastník soutěže dostal předtištěnou konturu automobilu a tu měl po svém vybarvit. Tyto drobné a zajímavé podněty hodnotila porota pod vedením akademického sochaře Jiřího Černého. Jak uvedl jeden z organizátorů Nasik Kiriakovský, Některé oslovené školy si vzaly soutěž skutečně za svou, například ZŠ 5. května a stala se u nich součástí hodin výtvarné výchovy. Naopak jiné ji ignorovaly a nevrátily jediný výkres. Vyhodnocení se dostalo, mezi autory od 1. do 5. třídy, Veronice Málkové ze ZŠ 5. května, ze starších žáků zvítězila Kristina Hloušková ze ZŠ Komenského. Na gymnáziu se o první tři místa podělili František Haas, Ivana Filakovská, Michaela Podzimková a Michal Kiriakovský. Absolutním vítězem se stala Kristina Hloušková. Rekonstrukce ulice 17. listopadu pokračuje Práce na úseku u samotného Opletalova mostu je dosti hluboko pod úrovní původní komunikace. Objížďka vede ulicí Riegrovou, odbočuje do ulice Erbenovy, po části dosud netknuté ulice 17. listopadu až k odbočce do ulice Preslovy, a posléze do ulice Dukelské. Nikdo z automobilistů to nemá lehké, nejhůře jsou na tom objemná nákladní vozidla a autobusy. Vše je otázkou techniky, málokdy se zde objeví lidská ruka, v odpoledních hodinách už vůbec ne. 129

8 Pejskaři na Rýzmburském voříšku Šest pejskařů a sedm pejsků bylo na výstavě psů bez průkazu. Naši pejsci se v žádné soutěži neumístili, ale úspěchu bylo dosaženo při vyhlášení Miss pes, kterou vyhrál Julián, kterého si nedávno osvojila Romana Šormová. Nejvíce však potěšilo, že dva pejskové tu našli své páníčky. Služby na úřadech podraží Dne 5. května Sněmovna schválila v prvním čtení nový zákon o správních poplatcích. Ten v sobě zahrnuje 55 nových poplatků a u 72 stávajících zvyšuje sazby: dosud v budoucnu - udělení státního občanství Kč - vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu povolení úlevy na dani a nebo clu uzavření manželství bez trvalého pobytu v ČR zápis do registru vozidel malý motocykl opis a nebo kopie z katastru nemovitostí a poz. knihy ověřený opis z katastru a pozemkové knihy Nově jsou zavedeny poplatky: - vydání potvrzení o bezdlužnosti vydání OP za ztracený, zničený, odcizený zapsání rolníka do evidence podnikatelů přenechání výkonu rybářského práva zápis do rejstříku honebních společenstev rozhodnutí o dělení nebo zcelení pozemku 500 Nemění se poplatky za vydání občanského, řidičského průkazu a pasu. Občan ale platí za práci státních úřadníků dvakrát. Prvně ze svých daní a následně když nějaký doklad potřebuje. Kronika města děkuje Mnozí občané města vlastní staré fotografie, dokumenty či jiné listiny a mnohdy si ani neuvědomí, že i toto staré haraburdí má mnohdy pro regionální historii značný význam. Vlastník se odstěhuje, nebo odejde navždy a dojde k tomu nejhoršímu, když se cenné historické zajímavosti ze života našich předků zničí. Často se to, pro letitý nezájem o práci s pamětníky, stává. Zanikl Vlastivědný kroužek z konce šedesátých let, muzeum ponechalo po dlouhá léta tuto oblast bez povšimnutí, a bude třeba vynaložit mnoho úsilí, aby se k tomuto, alespoň z části, dopracovalo. Je proto potěšitelné, když se mezi námi najdou občané, kteří nelení a svoje letité skvosty předají do povolaných rukou. K tomuto mohou zvolit kteroukoliv možnost, od Městského muzea až po archiv v Trutnově. Za svou osobu bych chtěl poděkovat spoluobčanům, kteří tak učinili, a volili cestu zapůjčit, nebo darovat archiválie kronikáři. Jsou jimi, (abecedně řazení), občané města a okolí: Brentner Zdeněk (foto klubu Amatérů), Cábová Věra (fotografie), Čermák Zdeněk ( foto ze ZOO), Černík Jan (obraz z Textilní a krajinské výstavy podklady), Fiala Rudolf (historické podklady, dále věnoval celou sbírku archivu Trutnov), Hušek Ladislav (foto a paměti k české házené), Janeček Vladimír (pohlednice, které budou součástí Městské kroniky), Jiřička Vladimír Mgr. (dění a foto z DDM Jednička), Kraus Zdeněk (větrný mlýn v obci Borovnice), Kudrnáč Miroslav (fotografie z motocyklových závodů), Mannová Michaella MUDr. (otázky k diabetu), Motlová Simona JUDr. (historické pohlednice), Musil Pavel (fotoalbumy ke kopírování), Nedvědovi Hana a M. (kronika hasičů), Novotná Hana (staré pohlednice), Puš Antonín ( foto a podklady k lokalitě pod skálou), Rejl Rudolf (podklady a foto k Pušovu splavu), Reil Roman Mgr., ředitel archivu Trutnov, (potřebné údaje pro kroniku), Řehák Jaroslav (foto Česká Podharť), Trohoř Vladislav (ucelená řada písemností, které se staly součástí Městské kroniky), Tykal Miloslav (závodní ča- 130

9 sopis Sochor ), Vaculík František (ucelený soubor k Městským lesům) a Zelfel Gottfried, občan NSR (doplňující korespodence k našemu regionu). Zkoušky na Základní uměleckou školu Právě nyní je vhodná doba, kdy mohou rodiče přihlásit své děti ke studiu na této škole. To se jedná hlavně o prvňáčky, studijní obory jsou v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. V příštím školním roce nabízí hudební obor možnost studia zpěvu, hry na klavír, akordeon, keyboerd, kytaru, housle, violoncello, zobcovou i příčnou flétnu a saxofon. Výtvarný obor se uskuteční formou talentové zkoušky Taneční a literárně dramatický obor nemá zkoušky. Junáci - oldskauté a soutěže světlušek a vlčat Patnáctičlenná skupina old-skautů z Hradce Králové navštívila naše město a za doprovodu našich tří členů oddílu si udělala pěkný výlet. Bratr J. Klikoš jim sjednal návštěvu Tešnovské přehrady, kterou si prohlédli také s p. hrázným Fejkem i zevnitř a byli velmi spokojeni. Okresního kola celostátního závodu vlčat O putovní totem náčelníka a světlušek O putovní vlajku náčelní se zúčastnili dvě šestky vlčat a jedna šestka světlušek. Jedna šestka vlčat zvítězila a postupuje do oblastního kola, šestka světlušek obsadila ve své kategorii druhé místo. Došlo k přemnožení divokých prasat Myslivecká rada podala ministrovi zemědělství návrh, aby za každého zastřeleného divočáka dostávali myslivci od státu peníze. Za kus je navrženo korun a mohli by si ponechat zvěřinu. Jako důvod uvádějí, že zvěř způsobuje škody na zemědělských plodinách a bylo také dost automobilových nehod. Z Ministerstva zemědělství je dokladováno: že to není nic nového a zástřel divočáků platí veterinární správa asi dvěma sty korun již léta tam, kde jsou jich vysoké stavy a hrozí prasečí mor. Dokládá se, že v Čechách je asi 45 tisíc kusů černé zvěře. Arnika hledá dobrovolníky Ti nenahrazují v žádném případě zdravotníky, ale zaměřují se na pomoc seniorům, dětem, pacientům, nebo zdravotně postiženým lidem v sociálních a léčebných zařízeních. V Arnice je také t.zv. rychlá rota studentů, která se mnohokrát osvědčila, hlavně potom při doprovodu vozíčkářů na Vánoční trhy v Kuksu a také při mikulášské nadílce v Diakonii, předvánoční pohodu zpestřila v Domově sv. Josefa a dětem v Léčebně zrakových vad. Arnice pomáhá i kynologický klub Nový svět. K úspěchům patří i vyhodnocení Křesadla, které proběhlo v měsíci dubnu v Hradci Králové, kde se dostalo nejaktivnějším dobrovolníkům uznání a děvčata v kategorii Student, Daniela Hoblová, Lenka Texlová a Lucie Hiebschová, obsadila první tři místa. Sokolové nezapomněli Sešli se u pomníku na sokolském cvičišti, aby vzpomněli na konec druhé světové války a položili zde květiny. Pomníček byl postaven k uctění sokolských odbojářů, kteří jsou na desce uvedeni. Minutou ticha potom uctili památku všech, kteří v boji proti nacismu položili své životy. Konec hokejové euforie Prohra se Spojenými státy nás vyřadila z bojů o medaile a tolik předem vykřičené vítězství. Rázem vše jaksi ochladlo a ukázalo se, že ne velká ústa a do nebe sahající hvězdy ledové plochy, ale skromnost, houževnatost a bojovnost slaví úspěch. Zbývá jen vzpomínat na Nagano 1998, Lillehammer 1999, Petrohrad 2000, Hannover 2001, kdy tu bylo zlaté hokejové opojení. 131

10 Nyní je více slyšet nářek místních podnikatelů v hostincích, kteří přicházejí o zisky, skončil trenér reprezentace Slavomír Lenner a nažhavení fandové po hospodách už nemají komu tleskat. ZOO a vzácný osel somálský Narodil se 8. května a jedná se o první mládě tohoto kriticky ohroženého druhu, který byl ve volné přírodě pravděpodobně vyhuben. V roce 2003 byl ke klisně Torry přivezen nepříbuzný hřebec ze ZOO v Liberci Quoray a tato dvojice je rodičovským párem uvedené malé klisničky, která se narodila po třináctiměsíční březosti. Zvon na Zvičině otevřel sezónu Čtyři stovky kilometrů cyklostezek, které se stále ještě rozrůstají, má již nyní Podzvičinsko. Tradiční otevření letošní turistické sezóny se konalo na Zvičině. Zvon přišel rozhoupat náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Jaroslav Vácha, který má na starosti dopravu a podílí se na rozhodnutích, která se úzce dotýkají našeho města a jeho dopravních řešení. Zastupitelstvo o stavbě kuželníku Zastupitelstvem nebyla schválena smlouva o nájmu za kuželník. Došlo k tomu po rušné diskusi, kdy nejspornější byla otázka, proč investovat miliony do soukromého majetku společnosti Sport World, která počítá s tím, že město koupí za necelé tři miliony korun dráhy a umístí je v jejích prostorách a za oddíl kuželkářů tu bude platit nájem. K tomuto se vyjádřil Jan Bém takto: Nechápu, jak se mám rozhodovat o tak důležité věci, když text smlouvy končí v půli věty. Právník, kterému jsem smlouvu předložil mi doporučil ji hodit do koše. Město by dle této smlouvy investovalo několik milionů do majetku soukromníka a k ceně za dráhy by přibylo i nájemné za pět let dopředu, které by činilo jeden a půl milionu. Myslím, že by bylo lepší počkat a až to bude možné, postavit vlastní kuželnu. Sportovci by zatím jezdili hrát do blízkých měst, jako to bylo v případě hokejistů při výstavbě zimního stadionu. K tomu starosta ing. Jiří Rain: Také o této variantě jsme jednali, ale kuželkáři žádají záruku, že po dvou letech jim postavíme nové sportoviště. To by stálo asi patnáct milionů korun. Zastupitelé, tentokrát bez rozdílu politické příslušnosti, diskutovali, zda je předložený návrh z právního a finančního hlediska pro město výhodný. Posléze byla tato otázka odložena na příště. Jak se bude jezdit při stavbě kruhového objezdu na Denisově nábřeží? Tato otázka stále ještě není dořešena. Jedná se o samostatnou část rekonstrukce na hlavním tahu městem. Potřebnou částku na vybudování získalo město ve spolupráci s krajským úřadem od státu. Řešení je opravdu obtížné, vždyť jde o velmi důležitou komunikaci, která přivádí motoristy nejen do města, ale také do ZOO. Zatím je řešení v tom, že se stavba rozdělí do dvou částí, aby bylo možné vždy jeden z úseků nechat volný pro motoristy. Družstvo házenkářů postoupí do první ligy Po vítězství v předposledním kole druhé ligy házené je již jisté, že mužstvo 1. HK Dvůr Králové postoupí do 1. ligy. K tomuto uvedl hrající trenér Michal Picha: Jsme rádi, že nemusíme rozhodovat o postupu až v posledním kole, kde by mohla sehrát velkou roli psychika. Máme všichni velkou radost z návratu do první ligy. Naše radost je násobena skutečností, že jsme poprvé vyhráli druhou ligu, přestože při tehdejším postupu jsme šli o soutěž výš z třetího místa. Navíc jsme uspěli v hodně vyrovnané skupině. V přípa- 132

11 dě naší prohry se mohlo rozhodovat v posledním kole o postupu dokonce mezi třemi celky. Považuji za cenné, že jsme soutěž vyhráli jen s místními borci, všichni jsou dvoráky. Vláda a prostituce Zpráva z tisku: Ministerstvo vnitra připravilo věcný záměr zákona o prostituci, který schválila vláda s tím, že následně bude vypracováno paragrafované znění zákona o prostituci. Upravovat přitom zvláštním zákonem jakékoliv protispolečenské či spíše odsouzeníhodné chování, které samo o sobě není trestné, je vždy složité a rozporuplné. Prostituce podle současné právní úpravy trestná sama o sobě není a její provozování není nikterak upraveno obecně závazným právním předpisem, vyjma vyhlášek měst a obcí, které mohou regulovat výkon prostituce v místě. Poskytnutím licence stát legalizuje výkon prostituce jako takový. V našem městě dosud není výkon prostituce zdaleka v takové míře jako v příhraničních oblastech, kde je nabízení sexuálních služeb provozováno na veřejnosti. Škola R. A. Dvorského vystavuje Ve Staré radnici se uskutečnila výstava žáků, věnovaná ekologii. Velmi vkusně uspořádaná výstava si kladla za cíl upozornit na to, že ekologie je nedílnou součástí našeho života a také možností, jak ji promítnout do učebních předmětů. Návštěvníci tu mohli vidět různé výtvarné předměty a přírodovědné práce, vše co se dá promítnout do učiva chemie, fysiky, jazyků a češtiny. Výstava je doplněna každý den o hudební vystoupení. Školačky ze ZŠ v zajetí broučků Paní učitelky v blízkosti pavoučí sítě 133

12 Čechy a nebo Česko? Uvádí se, že správným a oficiálním jednoslovným názvem České republiky je Česko. Na tomto se shodla drtivá většina účastníků veřejného slyšení o rozlišování těchto názvů svolaná Senátem. Česká republika je podle odborníků politickým názvem země, kdežto Česko je název zeměpisný, obsažený v řadě norem. Český úřad zeměměřičský a katastrální jej uvedl v oficiálním seznamu jmen států už roku Jak uvedl předseda senátu Petr Pithart: Pojmenování Česko je zaznamenáno již v 18. století a z hlediska slovotvorného zcela odpovídá nejklasičtější češtině. Ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva však varoval, že užívání jednoslovného názvu nelze nadiktovat ani přikázat zákonem. Senátor Vladimír Železný uvedl, že: Čechy, Morava a Slezsko, to je naše Česko!. Žáci za Schulzových sadů a příroda Také žáci této školy nechtějí zůstat pozadu a uspořádali spolu s učiteli týden přírodovědných akcí a her. Byli zde sokolníci, provedena exkurse do lesa, kde byli pracovníkem Městských lesů seznámeni z koloběhem dřeva v přírodě od výsadby, ochrany před zvěří až po vlastní těžbu. Dětem byly ukázány lapače kůrovce, na vlastní oči viděly kůrovce a lýkožrouty. V poznávací soutěži děti určovaly léčivé byliny, stromky, ptáky, savce i ryby. Starší děti navštívily místní ZOO a vyslechly přednášku o exotických zvířatech a ti nejstarší astronomickou přednášku s názvem Sejdeme se v nekonečnu. Kde domov můj po 170 letech Byl počátek devatenáctého století a vlna obrozeneckého hnutí byla podporována českými vlastenci, ke kterým patřil také hudební skladatel František Škroup. Narodil se v Osicích u Hradce Králové a jeho touhou bylo napsat a uvést první českou operu. Jeho přítelem Josefem Krasoslavem Chmelenským mu bylo nabídnuto libreto opery Dráteník. To se však mladému Škroupovi nelíbilo a proto raději převzal práci Josefa Kajetána Tyla a vznikla Fidlovačka. V ní se prvně objevila tklivá píseň vložená do úst slepého šumaře Mareše Kde domov můj. Oba tvůrci tehdy netušili, že dojde takové obliby a stane se, z vůle lidu, národní hymnou. Od prvního zaznění písně na premiéře Fidlovačky, dne 21. prosince 1834, uplyne v letošním roce 170 let. Buď nám do dalších let písní nejdražší. Dotované svačiny na školách Už před pěti lety byly na základních školách České republiky zavedeny dotované svačiny. Až do letošního května byly takto podávány mléčné svačiny dvakrát týdně, od této doby už čtyřikrát. Také sortiment se rozšířil a mimo mléka, ochucených jogurtů se rozrostl o jogurtové nápoje a různé druhy sýrů. Tato svačinka stála školu tři koruny a stejnou částkou přispíval stát. Nyní se k finanční pomoci přidala i Evropská unie. Nebezpečný odpad vyhodnocení prvního svozu V letošním roce se zbavovali občané města nejvíce elektrospotřebičů, převážně televizorů, kterých bylo, dle sdělení Technických služeb, více jak šest tun. V pořadí dalšími nebezpečnými odpady byly barvy, lepidla a pryskyřice čtyři tuny, třetí zastoupení měly lednice, následovaly akumulátory a baterie dvě tuny, a dokonce 131 kg kyselin. Celkově bylo odvezeno šestnáct a půl tuny nebezpečných odpadů. Odvezen byl také železný šrot a objemný odpad. Příští sběrný den bude v polovině června. S komunisty se nemluví Tak zní název petice, se kterou chtějí iniciátoři vyzvat vládu, aby zakázala Komunistickou stranu. Signatář, spisovatel Ivan Klíma a Petr Placák žádají peticí, aby prostřednictvím vlády byl o toto požádán Nejvyšší soud. K tomuto se v tisku vyjádřil organizátor petice Josef Bouška: 134

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Kulturní programy na červen 2004-06-01: Nové setkání Michala Suchánka a Richarda Genzera - 2. 6. 2004 Yasmina Reza: Třikrát život francouzská groteskní komedie 3. 6. 2004 Stabat mater - pardubický sbor

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ČERVEN Kulturní programy měsíce června Hankův dům - Marián Varga 345. koncert Klubu přátel hudby Solo in concert. - Očima - volná tvorba studentek Střední umělecko-průmyslové

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ÚNOR Kulturní události měsíce února Hankův dům - XI. ples absolventů gymnázia - 357. koncert KPH mladí umělci - Robert Křesťan a Druhá tráva - brněnská folková

Více

Ani zde se nic nenašlo

Ani zde se nic nenašlo Ani zde se nic nenašlo KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2002 Historie VDK a jeho dlouholeté činnosti začíná datem 16. prosinec 1919, kdy byl tento privátní a všeobecně prospěšný spolek založen.

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Příjemné setkání v DPS Dům s pečovatelskou službou navštívili představitelé města, aby pobesedovali s obyvateli domu i s kolektivem pracovníků, kteří zabezpečují terénní a sociální služby. Přítomni byli

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 BŘ EZEN Kulturní programy měsíce března Hankův dům - Zvíře není věc - Stará radnice výstava výtvarných prací dětské soutěže - Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002 Výstava František Mervart Městské muzeum uspořádalo výstavu (výběr z díla) Františka Mervarta. Výstava obsahuje grafiku, malbu, ilustrace a textilní návrhy tohoto umělce, působícího v našem městě. Vernisáž

Více

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Vážení a milí spoluobčané! Včera jsme se každý z nás po svém způsobu rozloučili s rokem 2003. Někteří z nás s ním

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 ZÁŘÍ Kulturní akce měsíce září Hankův dům - zahájení kurzů tance a společenské výchovy. - Utěšování s Janem Kanyzou a Richardem Pogodou - špejchar Mě-muzea. -

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Kulturní pořady Hankův dům - Kačátko maňásková pohádka v podání Klíčku. - Burza šatů do tanečních. - Cesta aneb písně, které změnily svět... vznik rock

Více

Místostarosta Mgr. Vasil Biben a ředitelka Jiřičková při zahájení výstavy.

Místostarosta Mgr. Vasil Biben a ředitelka Jiřičková při zahájení výstavy. Listopad 1989 ve fotografii a dokumentech Výstava, kterou uspořádalo Městské muzeum ve Staré radnici, představila fotografie a dobový tisk z přelomového období let 1989 1990. Úvodní slovo k výstavě přednesl

Více

Veteráni poté ujeli asi 75 kilometrů, obdrželi pěkný pamětní list vytvořený Ivanem Hlavatým a vítězové potom putovní cenu v podobě starého chladiče.

Veteráni poté ujeli asi 75 kilometrů, obdrželi pěkný pamětní list vytvořený Ivanem Hlavatým a vítězové potom putovní cenu v podobě starého chladiče. Vítězná a zdařilá díla budou po skončení soutěže vydražena a zahrada toho finančně využije na chov lidoopů. Vyhlášení výsledků se bude konat 14. prosince 2002 a zároveň proběhne dražba. Veteran Car Club

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč Velvyslanec Evropské unie Ramiro Cibrian s představiteli našeho města. foto D. Kubica Majálesový rej čarodějnic se houfuje

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Ř ÍJEN Kulturní události měsíce října Hankův dům - Výstava obrázků a fotografií Jaromíra a Břetislava Dvořákových - Hana Hegerová se skupinou Petra Maláska -

Více

Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 -

Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 - Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 - CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI Celostátní události Expo 2010 v Šanghaji - u Čechů hlásí nával a vyjedeno Statisíce lidí, které první den na Expo přišly, způsobily organizátorům

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Kulturní programy měsíce září Hankův dům - Zahájení kurzů tance a společenského chování - Miroslav Barták výstava Situace je vážná - Taneční kurzy pro

Více

Obsah Kroniky 2004 leden

Obsah Kroniky 2004 leden Obsah Kroniky 2004 leden Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku... 1 Novoroční projev prezidenta Klause... 1 Reforma hospodaření dopadá na občany... 2 Novoroční ohňostroj... 3 OSN k letošnímu roku...

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Nové náměstí symbolicky otevřel přestřižením pásky poslanec Parlamentu ČR

Nové náměstí symbolicky otevřel přestřižením pásky poslanec Parlamentu ČR Vychází 29. září 2006 Ročník XII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představitelé města přijali na Staré radnici zahraniční delegaci a hosty z C. K. Dámského klubu Praha a Důstojníky generálního

Více

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Únor 2009 Číslo 2 www.dvurkralove.cz Ulice, ulice a opět ulice (Věřte, že nejde z mé strany o snahu zaplnit stránky tohoto

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více