KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004"

Transkript

1 Vstoupili jsme do Evropské Unie Z daleké historie lze doložit, že se nejedná o žádnou novou myšlenku se spojením evropských států. Už Jiří z Poděbrad v letech se pokusil o mezinárodní akci, která by spojovala evropské panovníky (bez císaře a papeže) do jednoho svazu. Cílem bylo odvrácení tureckého nebezpečí. Byl to na tehdejší dobu velkorysý plán a projekt, který vypracoval tehdejší humanista Antonín Marini. Byl to také v dějinách první pokus o mezinárodní organizaci států. Bylo však období feudalismu a návrh ztroskotal. Také před první světovou válkou, v roce 1912, na mezinárodním sjezdu internacionály v Basileji, demonstrovali tehdejší účastníci proti válce. Sociální demokrat dr. František Soukup požadoval svobodu národů Rakouska Uherska a vyzval na pochod k Spojeným státům evropským. Také poslední panovník Rakousko Uherské monarchie a český král Karel I. se o sjednocení Evropy, na křesťanských základech snažil. K uskutečnění však také nedošlo, překážkou byl tehdejší německý nacionalismus. Účelnost spojení států dala vzniknout ve druhé světové válce Protifašistiské koalici, která sdružovala 26 států a byla podepsána 1. ledna 1942 ve Waschingtonu. Lze tedy doložit, že myšlenka spojenectví není nová, první myšlence je dokonce 540 let. Nyní se tedy budeme v kronice zabývat samotnou Evropskou unií. Nejprve něco ze samotné historie rozšiřování Evropské unie. Byla to opravdu myšlenka, která se zrodila po druhé světové válce, jako odpověď na otázku, zda je opravdu třeba vést v Evropě války? Co takhle vytvořit Spojené státy evropské? Dojde-li ke spojení, nebude třeba válek. Tolik asi myšlenka, která měla již v následných letech své pokračování: vzniká Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), členy jsou Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko šest členů ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) spojují se orgány všech tří seskupení, vznikají Evropská společenství (ES) k ES se připojuje Británie, Irsko a Dánsko členem ES se stává Řecko Grónsko, autonomní oblast Dánska opouští ES k ES se připojuje Španělsko, a Portugalsko sjednocením Německa se ES rozšiřuje o bývalou NDR podepsána smlouva o vytvoření Evropské unie (EU) členem EU se stává Finsko, Švédsko a Rakousko členem EU se stává Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr a Malta Tímto uskupením vznikl na světě třetí nejlidnatější útvar se 450 miliony lidí, po Číně a Indii. V systému rozhodování v Evropské unii vždy platí klíčová rozhodnutí jsou v rukou hlav států: Evropská rada v nejvyšším orgánu EU zasedají prezidenti a premiéři členských zemí. Přijímají nejdůležitější evropské iniciativy a zásadní rozhodnutí o tom, na co se unie zaměří. Řeší také sporné otázky, na nichž se nedokáží shodnout nižší rozhodovací úrovně EU. Evropská komise - 30 komisařů v čele s předsedou Rada ministrů EU - 25 ministrů s 321 váženými hlasy a Evropský parlament poslanců Dále je zde ještě: Síť výborů a podvýborů při Evropské komisi, která může pozastavit, měnit či rušit opatření Evropské komise Další institucí je Evropský soudní dvůr - 25 soudců. Soud je konečnou instancí, před níž se řeší nejen spory zaměstnanců nebo orgánů unie, ale také případy nedodržování či porušování unijního práva. Před soud lze pohnat jak státy pro neplnění svých závazků, tak orgány unie za přijímání zákonů a rozhodnutí, které jsou v rozporu se smlouvou o EU. 123

2 Majáles našeho města Tradičně byl pořádán Městským kulturním zařízením Hankův dům a divadlo, za větrného, ale velmi pěkného počasí. Na programu bylo již od 30. dubna mnoho akcí, které zajisté uspokojily starší i mladé účastníky majálesu. Páteční program začal na náměstí TGM: 16,30 štafetovým během 18,00 Vosa jede zábavný program pro děti hry, soutěže, diskotéka 18,30 Stavění máje 20,00 Nová Paka koncert královéhradecké skupiny 20,30 Lampionový průvod 22,00 Májová veselice se skupinou Start a na stadionu: 20,00 skupina READY KIRKEN 21,30 ANGELES Dance Group 21,40 ohňostroj Sobotní program dne l. května na náměstí TGM - Hudba bez hranic: 10,00 Dechová hudba Podzvičinka 13,00 Big Band Dvorský 14,00 Jazz Band Ball Orchestra Krakow -Polsko 15,00 Bohém Regtime Jazzband Kecskemét - Maďarsko 16,00 Junior Band Lanškroun Majáles byl tradičně zahájen starostou města ing. Jiřím Rainem a poté následovala zdravice z úst francouzské delegace spřáteleného města Verneuville. Ta byla tlumočena všem přítomným. Delegace z italského družebního města Piegara se nemohla dostavit, uvízli pro stávku letecké společnosti v Římě. Lavičky obsazené staršími občany při poslechu dechové hudby. Dirigent Big Bandu Dvorský Jan Neruda sklízí s orchestrem potlesk za potleskem. 124

3 Pořad uváděla Eva Kolbabová (vlevo), delegace z Francie a překladatel. V obci Zdobín se uskutečnila parodie bývalých prvních májů z předchozího režimu, včetně podia s portréty Marxe, Lenina a Engelse. Kulturní pořady měsíce května Hankův dům: Mamzelle Nitouche - soubor J. K. Tyla z Hořic pro předplatitele Cestou necestou Miroslav Donutil - veselé i vážné historky, povídání a písničky Akademie základní školy Komenského Žalman a spol. křest desky Jarní koncert (333. koncert Kruhu přátel hudby) Druhá kapitola - konverzační komedie Milena Hegrová obrazy, kresby, grafika ve výstavní síni Staré radnice Klub kaktusářů otevírání sezóny v Hankově domě Knihovna Slavoj: Máj lásky čas - dílna pro žáky ZŠ zaměřená na milostnou poezii a partnerské vztahy Čtení to je oč tu běží aneb Vytváříme knižní katalog Veselé hedvábí - třetí hedvábná dílna s lektorkou Šárkou Veselou Jarní beseda - povídání se členy Českého svazu včelařů o včelách a přírodě KANaPE - třetí kolo soutěžní hry pro celou rodinu Za vysvědčení knihu - prodejní výstava knížek nakladatelství Egmont 125

4 Městské muzeum: Rudolf Antonín Dvorský - pokračování výstavy Kytarový koncert vystoupění Bohemia Guitar Orchestra Počátky normalizace přednáška Doc. PhDr. Ondřeje Felcmana, Csc. Koncert Lukáše Vondráčka Výstava prací žáků ZŠ R.A.D. ve výstavní síni Staré radnice Studený, ale krásný máj Takto kvetly stromy na samém počátku máje, ale prudké krupobití dne 11. května, které se přehnalo nad naším městem, mnoho z té krásy odebralo. Kroupy o velikosti hrachu pokryly zem silnou vrstvou. Osobnost Lukáše Vondráčka Narodil se v Opavě v roce 1986 a klavíru se věnuje od svých dvou let. Prvé vystoupení měl již ve věku čtyř let, jako osmiletý natáčel pro rozhlas a televizi. O dva roky později byl již účinkujícím na celovečerním recitálu v USA a Anglii. V jedenácti letech vydal první CD. Jako sólista vystupoval s petrohradskou, londýnskou a tokijskou filharmonií. V roce 2003 vystoupil s Českou filharmonií v Carnegie Hall v New Yorku. Koncerty Lukáše Vondráčka jsou velkým kulturním zážitkem a oslavou Českého roku hudby. Jeho vystoupení v královédvorském muzeu vše napsané jenom potvrdilo. Sto let bývalé tkalcovny Sochor Na sklonku devatenáctého a počátkem dvacátého století se v našem městě stavěla jedna textilní továrna za druhou. Zprvu tkalcovny a později i barevny a tiskárny. Podmínky pro tento druh podnikání tu byly dány dvěma faktory. Tím prvním byla samotná příroda s protékajícím Labem, tedy voda, která byla v továrnách nezbytně, a ve velkém množství potřeba. Nikdo si tehdy také jejím znečisťováním hlavu moc nelámal. Druhým předpokladem byla ta skutečnost, že naše město bylo téměř bez průmyslu, a byl zde hlad po práci. Vznikal tu zlatý věk textilu, a městu se o málo později dostalo přezdívky Český Manchester. Tehdy došlo na pravém břehu Labe, v těsné blízkosti jejího přítoku Netřeby, k další stavbě. O povolení stavby, na předem zakoupených pozemcích, požádal dne 25. února 1904 český občan Josef Sochor. Ostatní fabriky byly tehdy výhradně v držení rodin německých a židovských. V žádosti, podané na Městský úřad, se uvádělo, že stavbou bude tkalcovna. Vypracování stavebních plánů bylo tehdy zadáno místnímu staviteli Eduardu Thymovi, včetně vypracování statických výpočtů, potřebných ke stavbě továrního komínu. Ten však poté stavěla firma A. Dvořák a K. Fischer z Letek u Sušic. (Tato firma se později přejmenovala na ing. Fischer Letky a postavila v roce 1942 komín dnešní Tiby Zálabí). Protože v tehdejší době byly tkalcovské stavy poháněny pomocí spletí transmisí, bylo třeba zadat vypracování plánů na tento systém pohonu. Ty navrhla firma Bergbau und Eisenhütten A. G. in Zöptau a také toto zařízení s největší pravděpodobností i dodala. Posudek stavební komise byl vyhotoven dnem 13. června 1904 a stavební povolení vydáno dokonce již dnem 1. července téhož roku. Stavba tkalcovny byla projektována jako velký sál, který měl být 53,5 metru dlouhý a 34,5 m široký a mělo zde být postaveno 324 tkalcovských stavů. Navíc se na jedné z delších stran ještě tísnilo skladiště s výdejnou materiálu a také šlichtovna, na kratší straně to byla písárna, strojovna a dílna, v rohu mezi těmito i kotelna. Uvádí se, že se stavbou bylo započato ihned počátkem července, kdy došlo ke kopání základů. Na této práci se dle pamětníků podílel i sám majitel Josef Sochor, který se nechtěl vzdát myšlenky dokončení stavby ještě v témže roce Aby práci urychlil, a zamezil tomu, že stavební dělníci odcházeli na oběd a svačiny do vzdáleného města, nechal na staveništi postavit kantýnu. 126

5 V té době zde totiž ještě nebyla lávka přes Labe, tak jak ji známe z pozdějších let. Zdá se to neuvěřitelné, ale stavba této budovy byla do konce roku skutečně dokončena. Pravdou je to, že se (snad pod vlivem spěchu), od původních plánů značně lišila. S předstihem byl postaven i komín a parní stroj. S montáží prvních tkalcovských stavů se začalo dokonce již 18. listopadu roku 1904 a tato práce byla svěřena panu Schnatzerovi a strojníku Bezděkovi. Ředitelem byl jmenován pan Jindřich Böhm. Prvních dvacet stavů bylo ustaveno již před vánočními svátky a také se na nich již začalo pracovat. Pohon jedné potřebné transmise však byl pro oněch dvacet a později čtyřicet stavů zajištěn pomocí levnější, zapůjčené lokomobily, ustavený parní stroj a kotelna tedy ještě nebyla uvedena z úsporných důvodů v činnost. Také soukání a šlichtování bylo na počátku zadáno sousední továrně Kühnelově (nynější garáže autobusů), kam se dodávala příze, zpět se vracely šlichtované vály. V takto nově postavené tkalcovně však nebylo osvětlení a i když se nám to nyní zdá nemožné, bylo tomu tak, že zde byla používána pro každé čtyři stavy jedna svíčka. Údajně to umožňovala vysoká kvalita náchodské Bartoňovy příze, která se při tkaní tolik netrhala. Pracovalo se zde tedy ještě krátce před vlastní kolaudací. Tu provedlo místní hejtmanství teprve dne 20. ledna 1905, kdy měla být práce z úřední moci zahájena. Obec provedla kolaudaci dokonce až 20. září 1905, a také při ní došlo ke zjištění, že stavba byla provedena naprosto odlišně, ale to již tkalcovnička pracovala naplno. Tolik o samých počátcích závodu, který se během let dále rozrůstal, a stal se bezpochyby, díky svým vlastníkům, nejmodernější textilkou své doby. To však už není historie samotné tkalcovny. Ta se během let změnila, stala se po roce 1945 závodem TIBA - Zálabí a nyní chodíme do přestavěné budovy - Penny marketu - za nákupy. Vodní záchranná služba nacvičovala Zásahový tým VZS Českého Červeného Kříže nacvičoval na přehradě v Seči. Pětice našich záchranářů zde byla školena profesionály o záchranných pracích na vodě i ve výškách. Dále zde byl nacvičován nácvik k vyhledávání zraněných a pohřešovaných osob, včetně poskytnutí první pomoci. Tento nácvik bude jistě velkým přínosem pro účastníky a hlavně pro další zaučování mladých členů. ZŠ Podharť pokračuje ve výstavbě Dne se staveniště postupně dostalo ze základů a stavba rychle pokračuje. Na staveništi se během dalšího týdne objevil jeřáb, neklamně svědčící, že stavba poroste do výšky. 127

6 Zatoulaný obraz se vrátil městu Když se v roce 1936 uskutečnila v našem městě Tekstilní a krajinská výstava, tak se jedním z mnoha exponátů staly i dýhami vykládané obrazy. Jejich tvůrcem byl pan Karel Fiala, truhlář z nedalekého Tetína. Byly umístěny v dřevařsko lesnické expozici Lesního úřadu města Dvora Králové nad Labem a obdržely Čestný diplom Zemědělské rady. Tyto vykládané obrazy byly jedinečnou ukázkou uměleckého truhlářství a budily všeobecnou pozornost. Expozici doplňoval i obraz z našeho města o rozměrech 75 x 55 cm i s rámem. Na štítku umístěném na jeho zadní straně je nápis Náměstí se znakem města Dvora Králové nad Labem. Umělecký truhlář Karel Fiala se narodil v Sadské, okres Poděbrady. Jím dýhami vykládané obrazy byly z těchto dřevin: ořech kavkazský, americký a český, thuj, kanadská bříza, švédská bříza, javor, palisandr, citron, africká růže, americká třešeň, mořený očkovaný javor, tři druhy mahagonu, platan a další dřeviny. Takto je ztvárněný i obraz, který byl věnován našemu městu. Je tedy jistým unikátem, který dokládá nejen zručnost a talent svého tvůrce, ale také vkus a náročnost organizátorů tehdejší Krajinské výstavy v našem městě. Toto vše je potvrzeno dopisem samotného předsedy Ústředního výstavního výboru. Pod tímto dopisem s razítkem, je vlastnoručně podepsán náměstek předsedy Hynek. Obraz byl tedy součástí celé expozice a téměř sedmdesát let trvalo, než se dostalo panu Janu Černíkovi, zaměstnanci úřadu našeho města, zajímavé zprávy o jeho držiteli. Ten nemeškal a telefonicky se spojil s panem Josefem Pradáčem, který obraz vlastnil. Dne obdržel od majitele dopis v tomto znění: Pane Černík! Podle Vaší telefonické domluvy posílám fotografii a kopii potvrzení z výstavy v r Chtěl bych Vám ještě napsat, jak se obraz k nám dostal. Pracoval jsem na polesí v Bystrém u Poličky a jednoho dne přišla do kanceláře starší paní, která žila sama a přinesla tento obraz, ať jej tam vyvěsíme. Tak se stalo, a když jsem odešel do důchodu, vzali jsme obraz s sebou a nyní si myslíme, že po zrestaurování by mohl ještě být vystaven u Vás. Budete-li mít o něj zájem, zavolejte na č Podepsán Josef Pradáč Krásné Sněžné Co k uvedenému ještě dodat. Je zřejmé, že se tato informace dostala k lidem, kterým není pojem historie a regionální vlastivěda něčím cizím. Bez povšimnutí nezůstala kusá zpráva u pana Černíka, jím včasně vedené dohledání, korespodence s majitelem a nakonec i vlastní přivezení obrazu. V prvé řadě je tu samotná ochota majitele, pana Josefa Pradáče, který obraz věnoval městu zdarma. Oběma je třeba poděkovat. Díky jim se zatoulaný obraz vrátil do města, a bude jistě po jeho zrestaurování umístěn na vhodném místě Mě-úřadu. Tato dokumentace je součástí Městské kroniky z měsíce května Změna při volání záchranky Počínaje dnem 17. května došlo k napojení linky 155 Rychlé záchranné pomoci - na centrální královéhradecké operační středisko. Zatím co dříve bylo možné volat na linku 155 v místě a dispečerka ihned věděla, na které místo je třeba sanitku poslat. Nyní je to tak, že hovor je veden na dispečink v Hradci Králové a nyní je na volajícím, aby co nejpřesněji vysvětlil příznak zranění nebo nemoci a navíc ještě co nejpřesněji popis místa kam je třeba zajet. Teprve potom dispečink v Hradci Králové předá získanou informaci na příslušné záchranné středisko v regionu. Občané mají obavy, že někdy je tato záchranná akce pomalejší a vede k ohrožení života pacienta. Nyní záleží na tom, jak rychle a kvalifikovaně posoudí situaci dispečink v Hradci Králové, každý špatně vyhodnocený údaj stavu pacienta či zraněného, nebo určení místa, může nést tragické následky. 128

7 Škola v České Podharti se činí Všem, kteří se chtějí seznámit se současnou školou v Podharti, její charakteristikou, preferencemi, pravidelně konanými akcemi a úspěchy, je nyní nabízena videonahrávka. Tu si mohou zájemci vypůjčit a nebo zakoupit v ředitelně školy. Počínaje prvním ročníkem školního roku se začne v Podharti učit angličtina. Bude se tedy vyučovat po celých devět let, nejprve jako předmět nepovinný ve smyslu vyhlášky Ministerstva č. 139/1997 Sb., od čtvrté třídy bude předmětem povinným. Škola se chce do budoucna profilovat jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Safari je letos otevřeno dříve Novinkou je také to, že po volných výbězích budou jezdit jen dvouposchoďové safaribusy. Každý z nich pojme asi osmdesát osob a jsou vybaveny tak, aby pomocí zdvihací plošiny mohli nastoupit i návštěvníci handicapovaní. Na nástupišti do těchto safaribusů byly vybudovány nové toalety, rovněž jako všude po celé ZOO, k použití zdarma. Přístupný je také nově vybudovaný pavilon hrošíků lyberijských, kde je imitována tropická džungle. Pokračují práce na novém pavilonu slonů, kde se budují základy. Slony mohou návštěvníci vidět ve výběhu, kam dosud stavba nedosáhla. Soutěž Objev nového Picassa Tuto soutěž uspořádala firma Boom. Zúčastnilo se jí na pět set žáků základních škol a gymnázia. Každý účastník soutěže dostal předtištěnou konturu automobilu a tu měl po svém vybarvit. Tyto drobné a zajímavé podněty hodnotila porota pod vedením akademického sochaře Jiřího Černého. Jak uvedl jeden z organizátorů Nasik Kiriakovský, Některé oslovené školy si vzaly soutěž skutečně za svou, například ZŠ 5. května a stala se u nich součástí hodin výtvarné výchovy. Naopak jiné ji ignorovaly a nevrátily jediný výkres. Vyhodnocení se dostalo, mezi autory od 1. do 5. třídy, Veronice Málkové ze ZŠ 5. května, ze starších žáků zvítězila Kristina Hloušková ze ZŠ Komenského. Na gymnáziu se o první tři místa podělili František Haas, Ivana Filakovská, Michaela Podzimková a Michal Kiriakovský. Absolutním vítězem se stala Kristina Hloušková. Rekonstrukce ulice 17. listopadu pokračuje Práce na úseku u samotného Opletalova mostu je dosti hluboko pod úrovní původní komunikace. Objížďka vede ulicí Riegrovou, odbočuje do ulice Erbenovy, po části dosud netknuté ulice 17. listopadu až k odbočce do ulice Preslovy, a posléze do ulice Dukelské. Nikdo z automobilistů to nemá lehké, nejhůře jsou na tom objemná nákladní vozidla a autobusy. Vše je otázkou techniky, málokdy se zde objeví lidská ruka, v odpoledních hodinách už vůbec ne. 129

8 Pejskaři na Rýzmburském voříšku Šest pejskařů a sedm pejsků bylo na výstavě psů bez průkazu. Naši pejsci se v žádné soutěži neumístili, ale úspěchu bylo dosaženo při vyhlášení Miss pes, kterou vyhrál Julián, kterého si nedávno osvojila Romana Šormová. Nejvíce však potěšilo, že dva pejskové tu našli své páníčky. Služby na úřadech podraží Dne 5. května Sněmovna schválila v prvním čtení nový zákon o správních poplatcích. Ten v sobě zahrnuje 55 nových poplatků a u 72 stávajících zvyšuje sazby: dosud v budoucnu - udělení státního občanství Kč - vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu povolení úlevy na dani a nebo clu uzavření manželství bez trvalého pobytu v ČR zápis do registru vozidel malý motocykl opis a nebo kopie z katastru nemovitostí a poz. knihy ověřený opis z katastru a pozemkové knihy Nově jsou zavedeny poplatky: - vydání potvrzení o bezdlužnosti vydání OP za ztracený, zničený, odcizený zapsání rolníka do evidence podnikatelů přenechání výkonu rybářského práva zápis do rejstříku honebních společenstev rozhodnutí o dělení nebo zcelení pozemku 500 Nemění se poplatky za vydání občanského, řidičského průkazu a pasu. Občan ale platí za práci státních úřadníků dvakrát. Prvně ze svých daní a následně když nějaký doklad potřebuje. Kronika města děkuje Mnozí občané města vlastní staré fotografie, dokumenty či jiné listiny a mnohdy si ani neuvědomí, že i toto staré haraburdí má mnohdy pro regionální historii značný význam. Vlastník se odstěhuje, nebo odejde navždy a dojde k tomu nejhoršímu, když se cenné historické zajímavosti ze života našich předků zničí. Často se to, pro letitý nezájem o práci s pamětníky, stává. Zanikl Vlastivědný kroužek z konce šedesátých let, muzeum ponechalo po dlouhá léta tuto oblast bez povšimnutí, a bude třeba vynaložit mnoho úsilí, aby se k tomuto, alespoň z části, dopracovalo. Je proto potěšitelné, když se mezi námi najdou občané, kteří nelení a svoje letité skvosty předají do povolaných rukou. K tomuto mohou zvolit kteroukoliv možnost, od Městského muzea až po archiv v Trutnově. Za svou osobu bych chtěl poděkovat spoluobčanům, kteří tak učinili, a volili cestu zapůjčit, nebo darovat archiválie kronikáři. Jsou jimi, (abecedně řazení), občané města a okolí: Brentner Zdeněk (foto klubu Amatérů), Cábová Věra (fotografie), Čermák Zdeněk ( foto ze ZOO), Černík Jan (obraz z Textilní a krajinské výstavy podklady), Fiala Rudolf (historické podklady, dále věnoval celou sbírku archivu Trutnov), Hušek Ladislav (foto a paměti k české házené), Janeček Vladimír (pohlednice, které budou součástí Městské kroniky), Jiřička Vladimír Mgr. (dění a foto z DDM Jednička), Kraus Zdeněk (větrný mlýn v obci Borovnice), Kudrnáč Miroslav (fotografie z motocyklových závodů), Mannová Michaella MUDr. (otázky k diabetu), Motlová Simona JUDr. (historické pohlednice), Musil Pavel (fotoalbumy ke kopírování), Nedvědovi Hana a M. (kronika hasičů), Novotná Hana (staré pohlednice), Puš Antonín ( foto a podklady k lokalitě pod skálou), Rejl Rudolf (podklady a foto k Pušovu splavu), Reil Roman Mgr., ředitel archivu Trutnov, (potřebné údaje pro kroniku), Řehák Jaroslav (foto Česká Podharť), Trohoř Vladislav (ucelená řada písemností, které se staly součástí Městské kroniky), Tykal Miloslav (závodní ča- 130

9 sopis Sochor ), Vaculík František (ucelený soubor k Městským lesům) a Zelfel Gottfried, občan NSR (doplňující korespodence k našemu regionu). Zkoušky na Základní uměleckou školu Právě nyní je vhodná doba, kdy mohou rodiče přihlásit své děti ke studiu na této škole. To se jedná hlavně o prvňáčky, studijní obory jsou v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. V příštím školním roce nabízí hudební obor možnost studia zpěvu, hry na klavír, akordeon, keyboerd, kytaru, housle, violoncello, zobcovou i příčnou flétnu a saxofon. Výtvarný obor se uskuteční formou talentové zkoušky Taneční a literárně dramatický obor nemá zkoušky. Junáci - oldskauté a soutěže světlušek a vlčat Patnáctičlenná skupina old-skautů z Hradce Králové navštívila naše město a za doprovodu našich tří členů oddílu si udělala pěkný výlet. Bratr J. Klikoš jim sjednal návštěvu Tešnovské přehrady, kterou si prohlédli také s p. hrázným Fejkem i zevnitř a byli velmi spokojeni. Okresního kola celostátního závodu vlčat O putovní totem náčelníka a světlušek O putovní vlajku náčelní se zúčastnili dvě šestky vlčat a jedna šestka světlušek. Jedna šestka vlčat zvítězila a postupuje do oblastního kola, šestka světlušek obsadila ve své kategorii druhé místo. Došlo k přemnožení divokých prasat Myslivecká rada podala ministrovi zemědělství návrh, aby za každého zastřeleného divočáka dostávali myslivci od státu peníze. Za kus je navrženo korun a mohli by si ponechat zvěřinu. Jako důvod uvádějí, že zvěř způsobuje škody na zemědělských plodinách a bylo také dost automobilových nehod. Z Ministerstva zemědělství je dokladováno: že to není nic nového a zástřel divočáků platí veterinární správa asi dvěma sty korun již léta tam, kde jsou jich vysoké stavy a hrozí prasečí mor. Dokládá se, že v Čechách je asi 45 tisíc kusů černé zvěře. Arnika hledá dobrovolníky Ti nenahrazují v žádném případě zdravotníky, ale zaměřují se na pomoc seniorům, dětem, pacientům, nebo zdravotně postiženým lidem v sociálních a léčebných zařízeních. V Arnice je také t.zv. rychlá rota studentů, která se mnohokrát osvědčila, hlavně potom při doprovodu vozíčkářů na Vánoční trhy v Kuksu a také při mikulášské nadílce v Diakonii, předvánoční pohodu zpestřila v Domově sv. Josefa a dětem v Léčebně zrakových vad. Arnice pomáhá i kynologický klub Nový svět. K úspěchům patří i vyhodnocení Křesadla, které proběhlo v měsíci dubnu v Hradci Králové, kde se dostalo nejaktivnějším dobrovolníkům uznání a děvčata v kategorii Student, Daniela Hoblová, Lenka Texlová a Lucie Hiebschová, obsadila první tři místa. Sokolové nezapomněli Sešli se u pomníku na sokolském cvičišti, aby vzpomněli na konec druhé světové války a položili zde květiny. Pomníček byl postaven k uctění sokolských odbojářů, kteří jsou na desce uvedeni. Minutou ticha potom uctili památku všech, kteří v boji proti nacismu položili své životy. Konec hokejové euforie Prohra se Spojenými státy nás vyřadila z bojů o medaile a tolik předem vykřičené vítězství. Rázem vše jaksi ochladlo a ukázalo se, že ne velká ústa a do nebe sahající hvězdy ledové plochy, ale skromnost, houževnatost a bojovnost slaví úspěch. Zbývá jen vzpomínat na Nagano 1998, Lillehammer 1999, Petrohrad 2000, Hannover 2001, kdy tu bylo zlaté hokejové opojení. 131

10 Nyní je více slyšet nářek místních podnikatelů v hostincích, kteří přicházejí o zisky, skončil trenér reprezentace Slavomír Lenner a nažhavení fandové po hospodách už nemají komu tleskat. ZOO a vzácný osel somálský Narodil se 8. května a jedná se o první mládě tohoto kriticky ohroženého druhu, který byl ve volné přírodě pravděpodobně vyhuben. V roce 2003 byl ke klisně Torry přivezen nepříbuzný hřebec ze ZOO v Liberci Quoray a tato dvojice je rodičovským párem uvedené malé klisničky, která se narodila po třináctiměsíční březosti. Zvon na Zvičině otevřel sezónu Čtyři stovky kilometrů cyklostezek, které se stále ještě rozrůstají, má již nyní Podzvičinsko. Tradiční otevření letošní turistické sezóny se konalo na Zvičině. Zvon přišel rozhoupat náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Jaroslav Vácha, který má na starosti dopravu a podílí se na rozhodnutích, která se úzce dotýkají našeho města a jeho dopravních řešení. Zastupitelstvo o stavbě kuželníku Zastupitelstvem nebyla schválena smlouva o nájmu za kuželník. Došlo k tomu po rušné diskusi, kdy nejspornější byla otázka, proč investovat miliony do soukromého majetku společnosti Sport World, která počítá s tím, že město koupí za necelé tři miliony korun dráhy a umístí je v jejích prostorách a za oddíl kuželkářů tu bude platit nájem. K tomuto se vyjádřil Jan Bém takto: Nechápu, jak se mám rozhodovat o tak důležité věci, když text smlouvy končí v půli věty. Právník, kterému jsem smlouvu předložil mi doporučil ji hodit do koše. Město by dle této smlouvy investovalo několik milionů do majetku soukromníka a k ceně za dráhy by přibylo i nájemné za pět let dopředu, které by činilo jeden a půl milionu. Myslím, že by bylo lepší počkat a až to bude možné, postavit vlastní kuželnu. Sportovci by zatím jezdili hrát do blízkých měst, jako to bylo v případě hokejistů při výstavbě zimního stadionu. K tomu starosta ing. Jiří Rain: Také o této variantě jsme jednali, ale kuželkáři žádají záruku, že po dvou letech jim postavíme nové sportoviště. To by stálo asi patnáct milionů korun. Zastupitelé, tentokrát bez rozdílu politické příslušnosti, diskutovali, zda je předložený návrh z právního a finančního hlediska pro město výhodný. Posléze byla tato otázka odložena na příště. Jak se bude jezdit při stavbě kruhového objezdu na Denisově nábřeží? Tato otázka stále ještě není dořešena. Jedná se o samostatnou část rekonstrukce na hlavním tahu městem. Potřebnou částku na vybudování získalo město ve spolupráci s krajským úřadem od státu. Řešení je opravdu obtížné, vždyť jde o velmi důležitou komunikaci, která přivádí motoristy nejen do města, ale také do ZOO. Zatím je řešení v tom, že se stavba rozdělí do dvou částí, aby bylo možné vždy jeden z úseků nechat volný pro motoristy. Družstvo házenkářů postoupí do první ligy Po vítězství v předposledním kole druhé ligy házené je již jisté, že mužstvo 1. HK Dvůr Králové postoupí do 1. ligy. K tomuto uvedl hrající trenér Michal Picha: Jsme rádi, že nemusíme rozhodovat o postupu až v posledním kole, kde by mohla sehrát velkou roli psychika. Máme všichni velkou radost z návratu do první ligy. Naše radost je násobena skutečností, že jsme poprvé vyhráli druhou ligu, přestože při tehdejším postupu jsme šli o soutěž výš z třetího místa. Navíc jsme uspěli v hodně vyrovnané skupině. V přípa- 132

11 dě naší prohry se mohlo rozhodovat v posledním kole o postupu dokonce mezi třemi celky. Považuji za cenné, že jsme soutěž vyhráli jen s místními borci, všichni jsou dvoráky. Vláda a prostituce Zpráva z tisku: Ministerstvo vnitra připravilo věcný záměr zákona o prostituci, který schválila vláda s tím, že následně bude vypracováno paragrafované znění zákona o prostituci. Upravovat přitom zvláštním zákonem jakékoliv protispolečenské či spíše odsouzeníhodné chování, které samo o sobě není trestné, je vždy složité a rozporuplné. Prostituce podle současné právní úpravy trestná sama o sobě není a její provozování není nikterak upraveno obecně závazným právním předpisem, vyjma vyhlášek měst a obcí, které mohou regulovat výkon prostituce v místě. Poskytnutím licence stát legalizuje výkon prostituce jako takový. V našem městě dosud není výkon prostituce zdaleka v takové míře jako v příhraničních oblastech, kde je nabízení sexuálních služeb provozováno na veřejnosti. Škola R. A. Dvorského vystavuje Ve Staré radnici se uskutečnila výstava žáků, věnovaná ekologii. Velmi vkusně uspořádaná výstava si kladla za cíl upozornit na to, že ekologie je nedílnou součástí našeho života a také možností, jak ji promítnout do učebních předmětů. Návštěvníci tu mohli vidět různé výtvarné předměty a přírodovědné práce, vše co se dá promítnout do učiva chemie, fysiky, jazyků a češtiny. Výstava je doplněna každý den o hudební vystoupení. Školačky ze ZŠ v zajetí broučků Paní učitelky v blízkosti pavoučí sítě 133

12 Čechy a nebo Česko? Uvádí se, že správným a oficiálním jednoslovným názvem České republiky je Česko. Na tomto se shodla drtivá většina účastníků veřejného slyšení o rozlišování těchto názvů svolaná Senátem. Česká republika je podle odborníků politickým názvem země, kdežto Česko je název zeměpisný, obsažený v řadě norem. Český úřad zeměměřičský a katastrální jej uvedl v oficiálním seznamu jmen států už roku Jak uvedl předseda senátu Petr Pithart: Pojmenování Česko je zaznamenáno již v 18. století a z hlediska slovotvorného zcela odpovídá nejklasičtější češtině. Ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva však varoval, že užívání jednoslovného názvu nelze nadiktovat ani přikázat zákonem. Senátor Vladimír Železný uvedl, že: Čechy, Morava a Slezsko, to je naše Česko!. Žáci za Schulzových sadů a příroda Také žáci této školy nechtějí zůstat pozadu a uspořádali spolu s učiteli týden přírodovědných akcí a her. Byli zde sokolníci, provedena exkurse do lesa, kde byli pracovníkem Městských lesů seznámeni z koloběhem dřeva v přírodě od výsadby, ochrany před zvěří až po vlastní těžbu. Dětem byly ukázány lapače kůrovce, na vlastní oči viděly kůrovce a lýkožrouty. V poznávací soutěži děti určovaly léčivé byliny, stromky, ptáky, savce i ryby. Starší děti navštívily místní ZOO a vyslechly přednášku o exotických zvířatech a ti nejstarší astronomickou přednášku s názvem Sejdeme se v nekonečnu. Kde domov můj po 170 letech Byl počátek devatenáctého století a vlna obrozeneckého hnutí byla podporována českými vlastenci, ke kterým patřil také hudební skladatel František Škroup. Narodil se v Osicích u Hradce Králové a jeho touhou bylo napsat a uvést první českou operu. Jeho přítelem Josefem Krasoslavem Chmelenským mu bylo nabídnuto libreto opery Dráteník. To se však mladému Škroupovi nelíbilo a proto raději převzal práci Josefa Kajetána Tyla a vznikla Fidlovačka. V ní se prvně objevila tklivá píseň vložená do úst slepého šumaře Mareše Kde domov můj. Oba tvůrci tehdy netušili, že dojde takové obliby a stane se, z vůle lidu, národní hymnou. Od prvního zaznění písně na premiéře Fidlovačky, dne 21. prosince 1834, uplyne v letošním roce 170 let. Buď nám do dalších let písní nejdražší. Dotované svačiny na školách Už před pěti lety byly na základních školách České republiky zavedeny dotované svačiny. Až do letošního května byly takto podávány mléčné svačiny dvakrát týdně, od této doby už čtyřikrát. Také sortiment se rozšířil a mimo mléka, ochucených jogurtů se rozrostl o jogurtové nápoje a různé druhy sýrů. Tato svačinka stála školu tři koruny a stejnou částkou přispíval stát. Nyní se k finanční pomoci přidala i Evropská unie. Nebezpečný odpad vyhodnocení prvního svozu V letošním roce se zbavovali občané města nejvíce elektrospotřebičů, převážně televizorů, kterých bylo, dle sdělení Technických služeb, více jak šest tun. V pořadí dalšími nebezpečnými odpady byly barvy, lepidla a pryskyřice čtyři tuny, třetí zastoupení měly lednice, následovaly akumulátory a baterie dvě tuny, a dokonce 131 kg kyselin. Celkově bylo odvezeno šestnáct a půl tuny nebezpečných odpadů. Odvezen byl také železný šrot a objemný odpad. Příští sběrný den bude v polovině června. S komunisty se nemluví Tak zní název petice, se kterou chtějí iniciátoři vyzvat vládu, aby zakázala Komunistickou stranu. Signatář, spisovatel Ivan Klíma a Petr Placák žádají peticí, aby prostřednictvím vlády byl o toto požádán Nejvyšší soud. K tomuto se v tisku vyjádřil organizátor petice Josef Bouška: 134

13 KSČM je strana, která se nevypořádala se svou minulostí a naopak se k ní hlásí. Potvrzují to interní materiály strany, které se nám podařilo získat. Tyto materiály předložíme vládě. Podnětem k sepsání petice S komunisty se nemluví byla účast předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka na jednání o Evropské unii, které prezident Václav Klaus organizoval v loňském roce na zámku v Lánech. Petici podle Placáka dosud podepsalo 15 tisíc lidí. Patří mezi ně například zpěvák David Koller, výtvarník David Černý, režisér Vladimír Michálek, hokejista Jiří Hrdina, spisovatel Jáchym Topol, herečka Eva Holubová, písničkář Jaroslav Hutka a astrofyzik Jiří Grygar. Převzato z deníku Krkonošské noviny pod značkou (edi) z měsíce května 2004) V tom samém deníku byl dne 12. května zveřejněn článek pod titulkem: Jak třešně zrají, (kronikář - třešničky jsou symbolem této strany) tento údaj: Počet členů: KSČM má nejsilnější členskou základnu. K 1. lednu 2004 měla členů z toho však pouze ve věku do 60 let). Finance: V loňském roce měla KSČM celkové příjmy 162,5 milionů korun, přičemž od státu dostala 91,85 milionu. V roce 2002 získali komunisté dokonce státní příspěvek ve výši 173,74 milionu Kč. Na sjezdu KSČM byl do čela stany v těchto dnech opětně zvolen Miroslav Grebeníček, který dle názoru politologů nepovede komunisty k reformám ve stranických řadách. Občané a výstava R. A. Dvorského Ve špejcharu pokračuje výstava tohoto významného hudebníka, kapelníka a vydavatele. V první části výstavy je zachyceno jeho mládí v našem městě, pokračuje se jeho prací v Praze a úspěchy, kterými získal s kapelou Melody Boys popularitu hlavně v Čechách a později i v Evropě. Výstava zachycuje třicátá a čtyřicátá léta minulého století, tedy období největší slávy stylizovanou kavárnou podiem s odloženými nástroji. Jsou zde i léta padesátá, kdy byl tento náš umělec ve vězení. V šedesátých letech se vrátil a vystupoval v československé televizi. Poslední část výstavy mapuje jeho lásku k rodnému městu, kam se vždy rád vracel. I oblečení ve stylizované kavárně bylo věrné dané době Rychtářův expres Před 145 lety byl zahájen provoz na železniční trati Pardubice Liberec. Proto byl dne 15. května vypraven z Pardubic zvláštní parní vlak. Na některých stanicích byl uváděn ještě doprovodný program, v Jaroměři to byla vojenská, historická jednotka. Soupravu tvořila parní lokomotiva, devět vozů řady B, klasický restaurační vůz a tlačná diesel lokomotiva. Děti byly nadšené z neznámého a dospělí vzpomínali. 135

14 Meningokok smrtící bakterie Každý rok jí podlehne v České republice až dvacet mladých lidí. Nejohroženější jsou děti ve věku od tří do pěti let, ale postihuje i dospělé občany. Počet hlášených onemocnění se pohybuje jenom kolem sta případů, ale úmrtnost je až ve výši 25%. Počet zachráněných však není konečné číslo a jak sdělila primářka infekční kliniky na pražské Bulovce: Většinu lidí se podaří zachránit, avšak některé s těžkými doživotními následky. Nemoc má rychlý až bleskový průběh. Zpočátku vypadá jako chřipka, stačí ale několik hodin, aby se v těle rozšířila. Jen včasné podání antibiotik může odvrátit nejhorší. Příznaky jsou vysoká horečka, bolest hlavy, celková únava, zimnice, zvracení a někdy i bezvědomí. Typické je také drobné podkožní krvácení. Přesto není vakcinace zařazena do očkovacího kalendáře a jak sdělilo Ministerstvo zdravotnictví, je preventivní injekce dobrovolná a každý si ji musí zaplatit ze svého. Její aplikace stojí asi 850 korun. Meningokoků je několik typů. U nás a v Jižní Americe se vyskytuje onemocnění typem B a C, typ A řádí hlavně v Africe a Velké Britanii. Proti A a C jsou vakcíny, proti typu B neexistuje dosud žádná obrana. Zbývá jen poslední otázka, proč se tedy dosud povinně neočkuje? Hudební skupina Start Plných osmnáct let je na hudební scéně města skupina Start. Tuto skupinu vede, a je také jedinou kapelnicí v regionu, paní Dráža Kejzlarová. Svoje narozeniny oslavila tato skupina v Barakudě, kde jak uvedla sama Dráža Kejzlarová: Pamětníci se mohou těšit na všechny bývalé členy, kterých se od roku 1986 vystřídalo čtrnáct. V současné době působí v této skupině Aleš Tauchman kytara, Jiří Rejl basa, Václav Vaňura kytara, Láďa Nývlt bicí, Dráža Kejzlarová zpěv a Dušan Petřík zvuk. Kapela to je vpravdě univerzální, dovede hrát na rockových koncertech i na plesech a viděli jsme ji i na Majálesu. Smlouva na odběr vody K odběru vody už nestačí mít potvrzenou žádost, ale nově musí být uzavřena smlouva na odběr vody. Pracovníci města budou tedy obcházet, a již obchází, jednotlivé nemovitosti. Smlouva musí obsahovat adresu stavby, limit dodávané vody, nebo profil přípojky, způsob zjišťování množství odebírané vody a její jakost, způsob stanovení ceny včetně formy jejího vyhlášení a způsobu plateb, tolik právník města Zdeněk Čepelka. Dále bude dle JUDr. Čepelky ještě zjišťován: Průměr potrubí, typ vodoměru, jeho dostupnost, použitý materiál a podobně. Jak bylo tiskem zveřejněno, bez této smlouvy nebude možné odebírat čistou a odvádět špinavou vodu. Kolik občané zaplatí za návštěvu koupaliště Návštěva Tyršova koupaliště bude v letošním roce dražší. Dospělí zaplatí 35 korun a děti 25 korun. K tomuto uvedl ředitel Technických služeb Marek Buřval následující: Navýšení se týká pouze jednorázových lístků, cena permanentek zůstává stejná. To samé bude i u karet pro více vstupů. Pokud to počasí dovolí, bude koupaliště otevřeno již v tomto měsíci květnu. ZOO stanice handicapovaných zvířat Nejvíce ohrožených zvířat se do této stanice dostává od podzimu do února, kdy to jsou desítky ježků. K tomuto zooložka Eva Heráňová: 136

15 Krmeni byli masem pro psy a kočky, masovou míchanicí s ovesnými vločkami, vejci a granulemi. Umístěni byli v dřevěných bedýnkách, vždy po jednom, nejvíce po třech, pokud byli přineseni spolu. Všichni tito bodlináči byli prohlédnuti veterinářem a odčerveni. Zimu přečkali pod dohledem zoologů a členů Darwinovy stanice mladých přírodovědců. Stanice se stará především o zraněné ptáky a také v menší míře o savce. Válka v Iráku z tiskové zprávy Irák se pro Pentagon stal noční můrou. Američtí generálové přiznávají, že jsou v této zemi zahnáni do kouta..američané připouštějí brzký odchod z Iráku. Důvod je nasnadě: Skandál s týráním iráckých vězňů je připravil o zbytky sympatií Iráčanů. Pokud nás přechodná irácká vláda požádá abychom odešli, odejdeme. Nebude pro nás možné zůstat v zemi, kde nejsme vítáni, připustil včera americký správce Iráku Paul Bremer v projevu na shromáždění iráckých guvernérů v hlavním městě Bagdádu. Generál Richard Myers, předseda sboru náčelníků štábů, již ve středu přiznal, že Američané se v Iráku dostali do kouta. V Iráku se nedá vojensky prohrát. V Iráku se ale také nedá vojensky vyhrát., posteskl si během slyšení v senátu tento nejvýše postavený americký voják. Není to ojedinělý hlas. Generálové se na tomto názoru shodují, napsal deník The New York Times. Je jim jasné, že Amerika bitvu o srdce Iráčanů prohrála. Snímky nahých a a sexuálně ponižovaných Iráčanů obletěly svět. Pro muslimy, úzkostlivé na nahotu, jsou ponižující. Sexuální povaha mučení je zarážející. Pro arabské obyvatelstvo jsou snímky z věznice Abú Gharíb dvojnásob šokující, jsou pošlapáním jejich cti, řekla Manon Schicková, mluvčí švýcarské sekce Amnesty International. Počet mrtvých amerických vojáků se podle statistik Pentagonu vyšplhal na číslo 778. Počet padlých a zabitých Iráčanů se dosud nikde neobjevil, ale mezi obětmi jsou i děti a to samo ponouká k tomu, aby tato válka co nejrychleji skončila. (Převzato z Krkonošských novin ze dne 15. května 2004) O deset dní později předložily USA Radě bezpečnosti Spojených národů návrh resoluce, která má vyřešit situaci v Iráku, kde denně umírají desítky lidí. V návrhu je jasně formulováno, že dnem 30. června má skončit okupace a také končí mandát koaliční správy. Rada bezpečnosti OSN však počítá s tím, že v zemi zahraniční jednotky zůstanou, ale budou mít roční obnovitelný mandát. Irácké vládě se má také dostat kontroly nad příjmy z těžby ropy a zemního plynu. Lze tedy shrnout, co USA v Iráku chtějí: předat iráčanům ke 30. červnu suverenitu i kontrolu nad příjmy z ropy, ale aby v Iráku zůstaly zahraniční jednotky, posílit vliv OSN a zvýšení počtu vojáků z dalších zemí. Nechtějí: nést v Iráku plnou odpovědnost, nést nadále tak vysokou finanční zátěž jako dosud, nemít nad iráckou ropou žádnou kontrolu. (převzato z MF Dnes 25. května 2004) Městská pečovatelská služba Po celý týden se mohou občané obracet na pečovatelskou službu, aby jim poskytla nezbytné úkony. Patří sem pořízení nákupů (15 Kč), topení v kamnech (15 Kč), dovoz oběda 8 Kč), doprovod a nebo hlídání vyjde na 40 Kč za hodinu. Pomoc se neposkytuje pouze seniorům a zdravotně postiženým, ale může se jí dostat i rodině s více jak trojčaty a také dětem, kterým péči nemohou zajistit rodiče. Sociálně potřebným, účastníkům odboje a jejich pozůstalým jsou služby poskytovány zdarma. Sídlo: Dům s pečovatelskou službou, El. Krásnohorské

16 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým výstava Kdo navštívil výstavu ve Staré radnici, tak viděl dva rozdílné přístupy k mentálně postiženým. První část ukazuje zastaralé metody se starými postelemi, kolečkovým křeslem a starým stolem. Také černobílé fotografie Bohdana Holomíčka ukazují minulost. Druhá část ukazuje současnou situaci, která je prezentována barevně. Na snímku jsou: předseda Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Otto Vala a ředitelka Ústavu sociální péče v Hajnici Lenka Alešová. Takto bylo přistupováno k postiženým dětem v minulosti. Staré a nové je symbolicky odděleno drátěným plotem. Veselé prostředí, výtvarné práce a soudobá technika v barevném prostředí je dnešek. Postoupí fotbalisté do divize? Naši fotbalisté jsou na druhém místě, za vedoucím Trutnovem se ztrátou dvou bodů. K tomu uvedl dvorský kouč Josef Bělina: Boj o divizi je stále otevřený. Dvakrát musíme litovat zaváhání s Náchodem a v Doudlebách. Vše ale máme ve svých rukou a já jsem pro, aby rozhodl o postupujícím vzájemný zápas. 138

17 Příští zápas se už bude hrát na stadionu v České Podharti a dojde k úpravě hrací plochy na stadionu pod Hankovým domem. Příprava na propagační film o našem městě a okolí Z iniciativy p. tajemnice JUDr. Simony Motlové by bylo vhodné natočit film, který by ukázal pamětihodnosti, zajímavosti a krásy našeho města a okolí. Sama hodlá oslovit všechny ty, kteří by k tomuto záměru chtěli přispět. Znamená to, že by se měly navrhnout, nebo přihlásit osobnosti, které by v krátkých záznamech mohly uvést jim blízké lokality, o které se zajímají, starají a pro které něco udělali, či dělají. Práce by byla zadána profesionálům a získaná CD kazeta by byla určena pro veletrhy cestovního ruchu a také zájemcům ve volném prodeji. Kronikář předal p. JUDr. Motlové návrh v tomto znění: Připomínky k návrhu na propagaci města a okolí: Uvést historii Starou radnicí s nápisem na jejím průčelí, přejít na budovu spořitelny, památník Odboje před budovami gymnázia, bývalé sokolovny, a Hankův dům. Dále Mariánský sloup, děkanství, hradby a pranýř. Nabízí se kobka kde byl nalezen Rukopis královédvorský, s krátkým vstupem na Záboje jako symbolu rukopisu a pohled z věže. Doporučil bych, aby tyto jednotlivé lokality doplnil pan Jan Schwarz tak, aby se krátce rozpovídal na kameru a potom se vše odvíjelo jen jeho doprovodnými slovy k jednotlivým filmovým lokalitám. Další lokalitou z historie města by mohlo být odpustkové oratorium, Kohoutův dvůr (brána, kašna, ve špejcharu Berglova křížová cesta). Opět jen krátkým živým vstupem uvádějícího, ostatní jen slovy ředitelka p. Jiřičková? Vzdálenější historií jsou Braunovy skvosty v Kuksu a Betlémě. Toto spojit s překrásnou dřevořezbou pana Pryšingera, který je zaníceným propagátorem těchto lokalit a jistě by to vhodně doplnil slovy.postupovat stejně jako u předešlého. Přejít na Tyršovo koupaliště a zoologickou zahradu včetně safari. Zde by bylo vhodné aby to uvedla Kristina Tomášová, která by připomněla osobnost ředitele Vágnera a kamera by to mohla ještě doplnit o expozici z jeho muzea pod ZOO. Sportovní dění by mohlo zahrnout celý areál pod Hankovým domem, fotbalový stadion s tribunou, sokolovnu a památník obětí z řad Sokolů. Uvádějícího ať si sokolové a sportovci určí sami. Zimní stadion. Zde bych navrhoval k uvedení p. Diviše, který vychoval řadu mladých adeptů krasobruslení viz film pana Beneše Vy jste mi ale dal, případně hokejového reprezentanta Lubinu. Letiště v Žirči by následně mohlo ukázat město z výšky a postupně navázat na okolí města. Z letadla by bylo vhodné vybrat větší a dobře viditelné lokality (Kuks, přehradu) nechat na úvaze p. Schwarze, který to zná nejlépe. Doporučuji, aby toto slovně doprovázeli mistři republiky z řad členů aeroklubu. Přejít na Zvičinu, která je dominantou celého okolí, s Raisovou chatou a kostelíkem, snímat, kam až lze ze Zvičiny dohlédnout. Na jejím úpatí lokalitu bývalých Lázní u studny Mariánské s pohledem ke Krkonoším, (případně si tento pohled vypůjčit ze hřbetu nad Chotěvicemi ), a pamětní síň Jana Amose Komenského v Bílé Třemešné. Uvést by to mohl pan ing. Mlejnek. Doporučuji, aby tento návrh, na zviditelnění města a okolí byl konzultován ještě s dalšími občany města, kteří jej jistě doplní či pozmění. Vyberme ten nejlepší. Jednotlivé záběry by bylo možné proložit několika ukázkami z Vlastivědného čtení a zviditelnit osobu redaktora Jana Schwarze, včetně jím proneseného závěrečného slova, jako odpověď na dotazy navrhovatelky tohoto natáčení, tajemnice MěÚ JUDr. Simony Motlové. 139

18 Oblastní turistický odznak Klub českých turistů našeho města Dvoráci začal uskutečňovat svůj záměr k získání odznaku Královédvorsko kraj pod Zvičinou. Podmínky k plnění odznaku jsou tyto: - Zájemce o získání odznaku si zakoupí záznamník, jehož cena je 50,-Kč - Pro zisk oblastního odznaku Královédvorsko je nutné navštívit deset povinných míst a deset výběrových - Povinné místo je v záznamníku označeno v záhlaví písmenem P, výběrové místo písmenem V. - Dokladem o navštívení daného místa je zodpovězení otázky uvedené u popisu každého místa. - Doba plnění záznamníku je 24 měsíců od data zakoupení - Po vyplnění odpovědí u deseti povinných a deseti volitelných míst bude zájemci vydán oblastní turistický odznak zdarma. - Vyhlašovatel oblastního turistického odznaku Královédvorsko si vyhrazuje právo úpravy vydaných podmínek. Povinná místa jsou: Stará radnice, Žireč, Kocbeře, Nové domy, Zvičina, Údolní přehrada na Labi - Tešnov, Chotěborky, Památník J.A. Komenského v Bílé Třemešné, Kuks a Bílé Poličany. Výběrová místa jsou: Rodný dům R.A. Dvorského, Rodný dům Antonína Pavla Wagnera, Lázně u Studny Mariánské, Zoologická zahrada Safari, Choustíkovo Hradiště, Slučí kameny, Betlém, Kohoutův dvůr, Kostel sv. Jana Křtitele, Čertovy Hrady, Camping Kateřina, Zátluky, přemístěný Pramen svobody, Velký Vřešťov, Karolinina vyhlídka, Kocléřov, Nové Záboří a Hajnice. Oblastní turistický odznak je realizován s podporou grantu Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Hudba ticha v krajině baroka Je doloženo, že uměnímilovného hraběte Sporcka mnohdy doprovázel barokní krajinou pištec. Na tuto tradici navazuje svým vystoupením v Minifestivalu minihudby Vladimír Merta a Jana Lewitová, kteří doprovázeli posluchače z Braunova Betléma do Kuksu. Této pěší túře předcházel program v parku žirečského Domova svatého Josefa, kde se představily přední osobnosti české alternativní scény a jak uvedla mluvčí Domova Míla Kroulová: Pozvání do tohoto nestátního zdravotnického zařízení přijali Dagmar Andrtová Voňková, Oldřich Janota, Vlastimil Matoušek, Irena a Vojtěch Havlovi, Jan Kotulán, a zpěvačka Jana Bauerová. Mimo Žireč se vše uskutečnilo v Braunově Betlémě, na kaskádovém schodišti v Kuksu, refektáři a lapidáriu. Vstupné na celý den činilo 200 Kč, na večerní program 150 Kč. Dále uvedla p. Míla Kroulová: Chceme umožnit lidem upoutaným na lůžko či na vozík kulturní zážitky. Pro ně je obtížné se dostat na koncert či do divadla, proto přicházejí hudebníci a divadelníci hrát k nám. Po celou dobu trvání tohoto festivalu byla návštěvníkům k dispozici putovní čajovna s vegetariánskou kuchyní, pro přespolní návštěvníky možnost přespat v sále hostince U zlatého slunce, na vlastních karimatkách a spacácích. Výtěžek celé akce je věnován ve prospěch Domova sv. Josefa. Pátý Den spolků Uskutečnil se v sobotu , počasí bylo studené, bez deště. Tradiční přehlídka zájmových činností začala v devět hodin dopoledne a na náměstí TGM byli k vidění: Junáci s tradičním Té-pé, chovatelé, ochutnávka medu, expozice motorových veteránů, soutěžení dětí, KČT - Dvoráci, královédvorská Arnika, Mateřské centrum Žirafa, loutkářský soubor Klíček, hudební 140

19 vystoupení ZŠ R. A. Dvorského a Schulzovy sady, Big Bandu Dvorský a pěveckého sboru Záboj, který celou slavnost zahájil. Dále se podílel Střelecký klub Nové lesy, královédvorští betlémáři s jesličkami na faře, taneční vystoupení DDM Jednička a Sokola, Vodní záchranáři, Sdružení Natura a další. Odpolední program zajišťoval Cykloklub Carla závodem pro Žákovské kapely dovedly potěšit mladé i starší posluchače. děti, byla zde možnost povozit se na ponících i koních, parkurové skákání a výcvik psů. Dále sdělila Michaela Jáchymová z odboru kultury, školství a sociálních věcí MěÚ: Od pondělí se uskuteční výstava věnovaná jednotlivým organizacím. Den spolků se vydařil a potěšil děti i dospělé. Chcete se naučit jak se dělá papír? Jednička vám to ukáže. Loutkové divadlo Klíček rozdává radost vždy a všude 141

20 Škola v České Podharti Následný snímek ukazuje, jak rychle se stavba dostala ze základů. Zanedlouho bude tento pohled do Štítného ulice zcela jiný, zástavbu zakryje stavba nové tělocvičny a v levé části snímku vznikne vstupní areál do budovy. ZOO a učitelé přírodopisu V konferenčním centru hotelu Safari se uskutečnila výuka (seminář) Pedagogického centra z Hradce Králové. Zúčastnilo se dvacet učitelů, kteří vyslechli přednášku o ekologii ve zdejší ZOO. Hlavním programem semináře byla přednáška vedoucího zoologa Kamila Čiháka o chovu vodních ptáků v zoologických zahradách s následnou exkursí průchozí voliérou, paviolonem Ptačí svět a výběhem plaměňáků, vysvětlil vedoucí oddělení propagace v ZOO Martin Pyšek. Vše završila jízda po Safari, doplněná zasvěceným komentářem Tomáše Hajnyše. Otázky kolem ceny vody neustávají K tomuto problému několik otázek, které zodpovídal v tisku předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) ing. Ota Melcher. Zkrácené odpovědi: - Průměrná cena vody v ČR se pohybuje kolem 45 Kč za kubík, někde přesahuje dokonce i 50 Kč.Návrh VaK našeho města pro rok 2004 je 49,59 Kč. - Stočné se účtuje za odvod vody kanalizací 12,53 Kč, společnost TIBA, majitel čistírny odpadních vod (ČOV) za vyčistění 15,73 Kč. V porovnání jak je to celostátně, je čištění dražší o desítky procent. (Hradec Králové 9,42, Nový Bydžov 9,40, Pardubice 8,40 Kč.) - Soukromé čistírny odpadních vod donedávna nepodléhaly cenové regulaci a jejich ceny v minulosti stát nekontroloval. Vodohospodářská společnost potom nemá žádnou možnost cenu čistění ovlivnit, proto obvykle cenu za čištění vyjednává vedení města či obce. - Pro vyřešení sporu o cenu vody doporučuji požádat místně příslušné finanční ředitelství o cenovou kontrolu. Ta jednoznačně prokáže, zda účtovaná částka je správně stanovena a zda zahrnuje pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. Jako jediné možné řešení, ke kterému postupně dospívají i v jiných městech, doporučuji městu získat čistírnu do vlastního majetku. Georgios Karadzos - Ukradené slunce V pátek byl Hankův dům svědkem křtu knížky uvedeného autora. Ten k tomu sám, na dotaz proč právě ve Dvoře Králové n. L., udává následující: Jednak jsem tu bydlel a chodil na gymnázium a potom tu žije početná řecká komunita, včetně mých příbuzných. K těm všem, stejně jako k ostatním řeckým dětem, promluví kni- 142

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 13.9.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 2. prosince 2015 Cena Kč 206, O B S A H : 56. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER Zápis ze semináře Rychnov nad Kněžnou Dne 25.10.2011 Mezinárodní setkání MAS LEADER V Konferenčním centru mramorovém sálu zámku Potštejn 20.10.2011, 13,00 17,00 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Jednání

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Petice za dobrý zákon o Národním

Petice za dobrý zákon o Národním Petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava podání petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním V Praze dne 10. července 2014 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obracíme se na

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Poruchy dodávky elektřiny: 840 850 860 Poruchy plynu : 1239 Poruchy dodávky vody: 377 413 444 Svoz odpadů ( nevyvezená popelnice) 377 152

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více