Hlas. Léto zasedání ZO Ve školce se bude cvičit Historie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlas. Léto 2014. 31. zasedání ZO Ve školce se bude cvičit Historie"

Transkript

1 Hlas Léto zasedání ZO Ve školce se bude cvičit Historie

2 Hlas Lubenecka Obsah Slovo starosty Zpravodaj obce Lubenec Školství ZUŠ Lubenec Lubenec Společenská rubrika Kultura Podnikatelé v našem okolí SDH Lubenec Sport SOS Lubenec Historie Ze starého tisku SÚRAO HLAS LUBENECKA, vychází jednou za 3 měsíce v počtu 800 ks. Vydávání tohoto časopisu je povoleno Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: p. Peterka Bohumil, pí. Holá Jitka, pí. Kantová Jitka, p. Fejfárek Milan, pí. Jůnová Jana kontakt: 2

3 Slovo starosty Slovo starosty Tak už nám to konečně začalo, říkají si mnozí z vás, když sledují tu spoustu nákladních aut a stavebních mechanizmů, které projíždějí Lubencem. Myslí tím stavbu silničního obchvatu kolem Lubence. Není to tak úplně pravda, i když by si to asi většina z nás přála. To se jen rozjela naplno výstavba rychlostní silnice R6 v úseku Bošov Lubenec. Je to pouze jedna etapa celé rychlostní silnice mezi Prahou a Karlovými Vary. Tento úsek by měl být hotov v příštím roce a my děláme společně s ŘSD, poslanci a hejtmanem Karlovarského kraje a ostatními kolegy starosty vše pro to, aby výstavba pokračovala dál obchvatem Lubence. Přesto, že máme společně s Řevničovem nejvyšší prioritu na R6, stejně se zatím počítá s termínem zahájení obchvatu až v roce Ale nezoufejme, věřím tomu, že neustálý tlak na příslušné instituce možná zabere a podaří se časově navázat na stávající rozestavěnou etapu čtyřproudé silnice, jako logické prodloužení průtahu a zrychlení dopravy kolem Lubence. Musí být hlavně stavba připravena, tj.dokončeny výkupy pozemků a vydané platné stavební povolení. Současná politická garnitura těmto plánům přeje, a tak se modleme, ať nám tam chvilku vydrží. Pro nás to je jen malá ukázka toho, co nás při stavbě obchvatu čeká. Zatím trpí hlavně obyvatelé Libkovic, popřípadě vlastníci nemovitostí kolem navážecích tras. Ono přemístit cca m 3 zeminy není žádná sranda. A až se to začne dotýkat přímo lubeneckých, tak to bude asi větší bouře. Musíme mít ale přitom na paměti, že je to pro dobro věci, že se uleví obyvatelům domů kolem stávající hlavní silnice a zmizí neustálé nebezpečí havárie a ohrožení našich životů. Je to zkrátka tak, když se něco buduje pro vylepšení kvality života, tak to chvíli není příjemné. A to platí nejen pro stavbu obchvatu! Přeji vám všem klidné a slunečné letní dny bez bouřek, přívalových dešťů a bleskových povodní, příjemné prožití dovolených a prázdnin. Váš starosta 3

4 Zpravodaj obce Lubenec 31. ZASEDÁNÍ ZO Ve středu se sešli zastupitelé na svém již 31.zasedání s hlavním bodem programu schválení závěrečného účtu Obce Lubenec za rok Při účasti 12 občanů bylo v úvodu dáno slovo zástupci vedení OO Policie ČR v Podbořanech. Za omluvenou paní vedoucí oddělení se dostavil npor.bc. Jaroslav Svoboda, její zástupce, a seznámil přítomné se stavem bezpečnosti v Lubenci a okolí za uplynulé období. Konstatoval, že i přes ukončení činnosti obvodu v Kryrech a jeho přemístění do Podbořan, se prakticky pro lubenecké občany nic nezměnilo. Mírný pokles kriminality v I.čtvrtletí 2014 oproti roku 2013 přičítá spíše vlivu lednové amnestie z roku 2013, kdy byl nárůst kriminality zvýšen a nyní se vrátil do normálu. V diskuzi k tomuto tématu požadovali zastupitelé častější návštěvy policejních hlídek hlavně v prostorech za kulturním domem a na hřišti. Starosta připomněl slib DI Policie na častější měření rychlosti vozidel na silnici I/6, hlavně na objížďce v Libkovicích Zasedání Poté přešli zastupitelé k projednání závěrečného účtu obce za rok Příjmy v loňském roce činily 40,730 mil.kč, výdaje mil.kč. Ani pravidelná kontrola hospodaření z KÚ ÚK neshledala žádné závady a rovněž hospodaření MŠ a ZŠ bylo s přebytkem. Zastupitelé proto mohli schválit jak závěrečný účet, tak účetní závěrku obce a příspěvkových organizací bez výhrad. Dále byla schválena smlouva s poradenskou a právní organizací na zajištění dodavatele zemního plynu pro obecní kotelny, smlouva o dílo na opravu Malého náměstí v Lubenci s Ekostavbami Louny a smlouva o dílo na výměnu plynových kotlů v obecních bytových domech čp. 232,233 a 234 s firmou Intermont Opatrný. Bylo schváleno i rozpočtové opatření k dofinancování oprav na Malém náměstí, údržby trávníku na fotbalovém hřišti a opravy kamerového systému. Dále starosta informoval o jednání na ŘSD v Praze u generálního ředitele v souvislosti s urychlením výstavby silničního obchvatu Lubence, o postupu při odvolání se proti povolení průzkumných pracích na lokalitě Čertovka a o jednání zastupitelů s ředitelem SÚRAO. Rovněž oznámil dobrou zprávu o doporučení naší žádosti o dotaci na opravu výtokové strouhy z obtoku Lubence. Místostarosta pak nechal schválit prodeje obecních nemovitostí v Libyni a Lubenci a bezúplatné převody pozemků od Státního pozemkového úřadu. Informoval o vyhlášeném výběrovém řízení na Opravu chodníku na Podbořanské ulici. Dále byl schválen finanční příspěvek na opravu BABY BOXu v Kadani ve výši 2 000,- Kč a po malé diskuzi občanů a shrnutí usnesení bylo jednání ukončeno. starosta 4

5 Zpravodaj obce Lubenec Do sběrného dvora s nepotřebným šatstvem Asi před dvěma měsíci jsem vám sliboval, že na sběrný dvůr v Lubenci budou moci občané ukládat i odložené oděvy, boty a hračky. Odebírající firma REVENGE konečně dodala slibované kontejnery a tak už zde můžete své nepotřebné šatstvo odložit. Pro úplnost uvádíme, co do kontejneru patří: VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABEL- KY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRA- DLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD. Do kontejneru nepatří: ŠATSTVO MOKRÉ, PLESNIVÉ A ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROP- NÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK!!! Společnost REVENGE z Boskovic tento odpad pravidelně odebírá a po vytřídění velká část slouží dále svému původnímu účelu a malý zbytek se jako odpad energeticky zhodnocuje. starosta Stavební akce obce Lubenec Chtěl bych informovat o plánovaných stavebních akcích Obce Lubenec, které se uskuteční v letních měsících Největší akcí, která již probíhá a měla by být dokončena do prázdnin je výměna oken a zateplení základní školy. Škola dostane nový kabát, okna, dveře a z části i nové klempířské prvky. Opravy provádí firma z Klášterce nad Ohří - NEPRO stavební s.r.o. Věřím, že se nám všem bude proměna naší školy líbit a že budou touto opravou zajištěny úspory dnes tak draze placených energií. V měsíci červnu bude zahájena oprava Malého náměstí a komunikace k poště. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála firma EKOSTAVBY Louny. Při opravách bude vyměněna dlažba na chodnících, na komunikaci pro vozidla k poště a u pohostinství Lubik bu- 5

6 Zpravodaj obce Lubenec dou položeny nové živičné povrchy, nezapomněli jsme na plácek pro děti, se kterým se v projektu také počítá. Na závěr budou provedeny zemní úpravy. Provedením těchto oprav bude dokončena celková revitalizace centra obce. Do konce července bychom chtěli opravit chodník na Podbořanské ulici od kulturního domu až k mostu přes Blšanku. Tento chodník je ve velice špatném stavu a opravu si určitě zasluhuje. Výběrové řízení na dodavatele stavby bude zahájeno V našem hledáčku jsou ještě další důležité akce, například oprava zdi u školky, oprava betonového koryta obtoku Lubence zničeného loňskými záplavami, oprava přepadu na velkém rybníku zvětšení průtoku vody přepadem tak, aby odpovídal současným platným předpisům. To znamená, že je stále co vylepšovat nebo opravovat. Rybářské závody Jiří Chaloupecký Dne se uskutečnily na lubeneckém rybníku dvanáctihodinové závody dvoučlenných družstev. Závodů se zúčastnili závodníci specialisté z širokého okolí např: z Plzně, Roudnice, Chomutova, Karlových Varů, Kladna, Mostu. Při závodech bylo uloveno 246 kg ryb, vítězné družstvo ulovilo 27,7,kg ryb. V této nabité konkurenci se neztratili ani místní závodníci. Tímto bych chtěl poděkovat našemu družstvu - Milanu Cínovi a Ondřeji Holému, kteří se s úlovkem 18,4 kg ryb umístili na pěkném čtvrtém místě. Myslím si, že se závody vydařily, rybáři i diváci byli spokojeni, počasí nám také přálo a většina účastníků prohlašovala, že přijedou i na další ročník a že už se těší na rybaření u nás v Lubenci. Na závěr bych rád poděkoval pí Marii Kieswetterové, manželům Tlustým a pí Janě Nemanské za pomoc při zajištění občerstvení pro všechny účastníky závodů. Jiří Chaloupecký 6

7 Zpravodaj obce Lubenec Výsledky rybářských závodů dvoučlenných dužstev - Lubenec Výsledky rybářských závodů dvoučlenných dužstev - Lubenec Číslo sektoru Družstvo Průběžné výsledky 1.pol pol 2.pol váha ryb v kg 2.pol ŠILHAVÝ Stanislav 1,7 2,6 1,7 1,2 2,1 3,9 1,5 1,2 1,4 4,8 22,1 ČECHURA Vladimír 1,3 2,1 2,2 5,6 ROZUM Pavel 1,5 2,8 1,7 1,5 1 1,1 9,6 KABÁT Miroslav 1,3 1 0,8 2,7 1,5 1 8,3 MÜNZER Josef 1,4 1,4 KLEMENT Antonín 0,6 1,7 1,2 1,2 1,8 1,4 7,9 LAFATA Stanislav 1,6 1,3 1,2 1,3 5,4 HOLUB Karel 1,1 1,1 EČER Karel 1,6 1,6 BAĎURA Václav 1,3 1,4 2,5 1 6,2 LIŠČÁK Jan 2,4 1, ,4 1 9,6 KREJČÍ Miroslav 0,7 1,6 2,5 4,8 KÜN Vítězslav 1,2 1,2 POLÁK Martin 1,2 2 3,2 PEROUTKA Josef 0,9 0,4 1,3 SOBOTKA Josef 0,9 0,9 LIPKA Jiří 1,4 0,6 2 POHOD Josef 0,9 0,9 MAZÁNEK Jiří 0,7 0,6 1,3 1,4 4 HORÁČEK Josef 1,3 1,8 3,1 CÍNA Milan 1,6 2,1 1,1 1,4 2,1 2,3 1,4 12 HOLÝ Ondřej 1,3 1,8 1,4 1,9 6,4 CHATRA David 0 KADLEC Robert 1 1,7 1 3,7 KUBEŠ Jaroslav 1,6 1,6 KUBEŠ Václav 0 KROB Lukáš 1,1 1,8 1,1 1,2 3,5 2,2 1,3 2,7 3,3 1,7 19,9 ZAHÁLKA Jan 2,4 2,4 TÓTH Petr 2 1,4 0,6 4 DOHNAL Josef 1,7 1,3 1,4 4,4 SKACAN Ivan 0 SKACAN Milan 0,8 0,8 HYNEŠ Josef 0 MIKLOVIČ Lukáš 1,1 1,4 1,3 3,8 SIL Luděk 0,9 1 1,4 0,8 1,7 5,8 PETR Jan 1,5 1,9 1,9 5,3 HOŠTA Vladimír 0,8 1,5 0,7 3 VLČEK Petr 0,9 0,9 DOHNAL František 0 BAUER Martin 1 1 DOHNAL Vojtěch 0, ,8 HOLUBEC Milan 0 POSPÍŠIL Pavel 0,8 1,1 1,5 1,5 1,5 1,3 3,5 11,2 MIDLOCH Rudolf 5,1 0,9 3,3 1,8 11,1 VARADY Miroslav 1,8 1 2,8 POLÁČEK Pavel 1 1 NOVÁK Radim 1,2 1 2,2 SKOUMAL Milan 0,9 3,2 1 5,1 HULEC Václav 0,9 1,4 0,8 0,7 3,8 DOBŠÍČEK Jaroslav 1,4 1 2,6 1,9 6,9 SUDEK Martin 1 1,8 1 3,8 KREJČÍK Jan 1,1 1,3 1,7 4,1 LACINA Jiří 0 BEJČEK David 1,8 0,9 2,7 ŠEREDA Petr 1,1 1,3 0,8 3,2 VÁLEČEK Michal 0,9 0,9 VRÁNA Jan 0 VRÁNA Jakub 1,6 1,6 FIALA Václav 2,7 1 2,2 1,7 7,6 ŠEFL Daniel 0 Váha ryb v kg Pořadí celkem 27,7 1 17,9 9,3 6,5 7,8 14,4 4,4 2,2 2,9 7,1 18,4 3,7 1,6 22,3 8,4 0,8 3,8 11,1 3,9 1 2,8 22,3 3,8 7,3 10,7 7,9 2,7 4,1 1,6 7, Celkem uloveno kg ryb v 1. poločase 141,9 Celkem uloveno kg ryb v 2. poločase 104,1 Celkem uloveno kg ryb 246 Průměrně uloveno kg ryb - na 1 družstvo 8,2 Průměrně ulovano kg ryb - na 1 závodníka 4,1 7 30

8 Školství Ve školce se bude cvičit Již loni jsme si naplánovali v areálu MŠ vybudovat malé sportovní hřiště s umělým povrchem pro lepší sportovní vyžití dětí na čerstvém vzduchu. Jako bychom četli myšlenky našeho nového ministra školství, který tuto myšlenku začal při svém nástupu do funkce prosazovat. Bohužel nám tyto plány zhatila velká voda, a tak teprve letos jsme mohli náš záměr realizovat. Mezi oběma pavilony jsme nechali vybudovat malé hřiště s brankami, ale i basketbalovým košem, s umělým trávníkem, ohraničené mantinely a sítěmi. Před ním je rovněž na umělém povrchu malá kladinka a hrazdy na šplhání a výmyky. Okolí hřiště je vydlážděno, takže děti mohou prakticky bez přezouvání vyběhnout z obou pavilonů rovnou na hřiště a vyřádit se tam. Teď už máme jedinou starost, aby nám větší děti a výrostci toto zařízení nezničili. Budeme jen rádi, když si sem po vyučovacích hodinách přijdou hrát a cvičit malé děti s doprovodem dospělých. Pro ty to je vybudované. Neradi bychom celý areál zamykali. Záleží jen na vás, zda tu bude pořádek. Spoléháme také trochu na to, že celé hřiště je pod kontrolou kamer, a hlavně na slušnost a ohleduplnost našich lidí. Chtěla bych poděkovat jednak firmě PHILLIP z Prahy za rychlé vybudování hřiště a odvedenou kvalitní práci, ale i rodičům za pochopení vzniklých provozních problémů při výstavbě. Věřím, že se dětem bude u nás ještě více líbit a že to prospěje jejich tělesné kondici. Zároveň bych touto cestou ráda popřála dětem i jejich rodičům pohodové a slunné prázdniny. Mgr. Stanislava Peterková, ředitelka MŠ 8

9 Školství ÚNOR Vodní hrátky o pololetky V pátek si děti mohly odpočinout doma od výuky, protože měly pololetní prázdniny. My jsme si však řekli, že by byla škoda, kdyby tento den proležely u počítače, tabletu nebo televize, a připravili jsme pro ně výlet do AQUASVĚTA v Chomutově. Vytvořili jsme plakátek, který jsme rozdali do každé třídy, a během dvou dnů jsme měli plně obsazeno. Přišel dětmi velice očekávaný den - pátek a my vyrazili, díky panu Vrbíkovi, který nám nabídl odvoz za symbolickou cenu, do Chomutova, do světa plného vodních hrátek, atrakcí a dovádění. Děti si vyzkoušely široké skluzavky, tobogán, divokou řeku, lezení po lanové síti s pádem do vody, vířivku, masážní trysky a někteří zde překonali i svůj strach a vyzkoušeli si jízdu v tobogánu na nafukovacích kruzích. Když jsme viděli v očích dětí štěstí, na jejich obličejích úsměv a radost, tak nás to jen zahřálo u srdíčka a jen jsme řekli: Tak zase někdy příště! Pavla Brabcová, vychovatelka ŠD Jarní prázdniny - Dovádění v Aquasvětě Chomutov Nedávno nám začal nový kalendářní rok a už tu máme jarní prázdniny. Připravili jsme pro děti na toto období dva výlety - jeden na hory, kde mohly bobovat nebo ty zdatnější si mohly jet zalyžovat. Bohužel nám příroda nepřála, nenadělila nám sněhovou peřinu. To byl asi také důvod, proč rodiče své děti na tuto akci nepřihlásili. Druhý výlet byl opět Aquasvět Chomutov. Tento výlet jsme zopakovali ze dvou důvodů, protože se dětem o pololetních prázdninách v tomto aquaparku velice líbilo, a druhý důvod byl ten, že jsme bohužel museli pár dětí při první akci odmítnout z důvodu plně obsazeného autobusu. Ač je to neuvěřitelné, opět jsme plně obsadili autobus a opět jsme museli některé děti odmítnout pro velký zájem. Ty děti, které se zúčastnily, prožily znovu den plný štěstí, radosti a vodního dovádění! Pavla Brabcová, vychovatelka ŠD 9

10 Školství Základní lyžařský a snowboardový výcvik Lyžařský výcvik naposledy proběhl ve škole ve školním roce 2011/2012. V loňském roce využili žáci nabídku zúčastnit se poznávacího zájezdu do Anglie, proto nebyl lyžařský výcvik realizován. Vše jsme si vynahradili v letošním školním roce, kdy jsme v pondělí 24. února vyrazili na Klínovec a snažili se pokořit na lyžích nebo na snowboardech sjezdovku pro začátečníky, která se nacházela necelých 100 m od hotelu, kde jsme byli ubytovaní. Příroda bohužel ukázala, jak je mocná, a nenadělila nám sněhovou pokrývku. Ale přes noc alespoň mrzlo, takže mohli uměle zasněžovat a my se učili na technickém sněhu. Jen jsme byli smutní, že jsme nemohli vyzkoušet běžky. Kromě lyžování nás také čekal pěší výlet na Klínovec, odkud bylo krásně vidět okolí a mlhu v nížinách. Ani jsme se nenadáli, a byl tu pátek a s ním poslední den lyžování a závěrečné závody ve slalomu. Věřte - nevěřte, nikomu se domů nechtělo. BŘEZEN Pavla Brabcová, instruktorka LVVZ Mladí zdravotníci z Lubence v Chyši zažili páteční výuku žáci 8. a 9. třídy Masarykovy základní školy v Lubenci trochu netradičně. Místo chemie, českého jazyka nebo fyziky si v Základní škole v Chyši zahráli na učitele. Každá skupinka měla své téma, které se týkalo PP a které se také objeví na Velké zdravotní soutěži, která proběhne v ZŠ Lubenec. Přednášek bylo mnoho a spolu s nimi bylo také mnoho nových informací, ale i tak, děti nejenže poslušně seděly a poslouchaly, ale také spolupracovaly a nadšeně zvedaly ruce se správnou odpovědí na jazyku. Mimo to je však čekaly dvě zkoušky pozornosti a pohotovosti, ve kterých měli všichni uplatnit nově získané informace. První nastala, kdy se jedna z přednášejících, Adéla Zídková, z ničeho nic zhroutila k zemi. Děti pak musely navést přednášejícího Adolfa Pergnera, aby Adélu zachránili. Žáci tím byli malinko zaskočeni, ale i tak se úkolu zhostili skvěle a Adéla se mohla ve zdraví účastnit dalších přednášek. Druhá zkouška je čekala chvíli po té, když do místnosti uprostřed přednášky vtrhl chlapec křičící o pomoc. Všichni se pak rozběhli do vedlejší místnosti, kde jiný chlapec (Lukáš Sluka) ležel bezvládně na zemi. Opět museli navést přednášející, aby chlapce zachránili a museli tak dokázat, že PP ovládají a že dnes dávali dobrý pozor. Byl to sice náročný, ale přínosný den, učili jsme se navzájem, získali jsme nové zážitky, nové informace a poznatky. První pomoc by měl přece znát každý bez ohledu na věk a žáci chyšské i lubenecké školy obstáli na výbornou. Markéta Michalcová, žákyně 8. třídy ZŠ Lubenec 10

11 Velká zdravotní soutěž v lubenecké škole Dne se v lubenecké škole konala Velká zdravotní soutěž a letos to byl již její 9. ročník. Nejprve probíhala rozsáhlá příprava. Žáci z 8. třídy si pro své mladší spolužáky připravili prezentace, se kterými chodili školit děti z třídy v tématech o první pomoci (PP), řešení krizových situací a požární ochraně. Tento rok pracovalo a přednášelo připravená témata celkem 10 skupin osmáků. Velká zdravotní soutěž se konala v tělocvičně ZŠ Lubenec. Žáci z osmé třídy a ze zdravotního kroužku se stali porotci na jednotlivých stanovištích, kde se poskytovala první pomoc, volalo se na záchrannou službu, řešilo se vybavení lékárničky, balilo se evakuační zavazadlo, či se řešily problémové úkoly z dopravní výchovy. Nechyběly i akční situace jako vyřešení pádu z kola, či zastavení velkého krvácení. Žáci mohli získat body do soutěže i za vyřešení tajenky. Celou soutěž odborně garantovali Záchranáři Žatec, a.s. a Kladno a studenti z OA SOŠ ze Žatce pod vedením Zdeňky Uďanové. Maskovaní žáci byli pro některé soutěžící opravdovým oříškem, protože úrazy vypadaly jako opravdové, ale nakonec všichni své úkoly zvládli dobře a naplnili tak hlavní cíl naší soutěže: zavolat pomoc a zvládnout krizovou situaci. Poděkování patří všem účastníkům, žákům, porotcům, záchranářům i organizátorům soutěže, ale také maminkám a kuchařkám ze školní jídelny, které napekly dobroty pro občerstvení porotců, panu školníkovi Kroupovi a paním uklízečkám za trpělivost a pomoc, rovněž paním učitelkám a paní ředitelce naší školy, Ing. Mgr. Romaně Klimentové. Už nyní se těšíme na jubilejní 10.ročník. Školství MUDr. Dana Šašková, učitelka ZŠ 11

12 Školství PODĚKOVÁNÍ Milí záchranáři ze Žatce a z Kladna a studenti ze zdravotního kroužku z OA a SOŠ ze Žatce Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Vaši velkou pomoc, ochotu a nasazení při organizaci a průběhu Velké zdravotní soutěže v ZŠ Lubenec. Moc děkujeme za perfektní maskování různých zranění a odborný dozor na stanovištích naší soutěže. Děkujeme také za mnoho dobrých rad a postřehů, které se nám budou hodit nejen v soutěžích, ale především v životě. Pro všechny účastníky soutěže byla mnohá stanoviště opravdu velmi poučná. Už nyní se proto moc těšíme na další spolupráci a doufáme všichni, že se zase za rok tady u nás při dalším ročníku naší Velké zdravotní soutěže všichni sejdeme. Paní Zdeňce Uďanové také moc děkujeme za spoustu cen, které jsme za dobré výkony rozdělili dětem v soutěži. Dana Šašková a žáci 8. třídy ZŠ Lubenec Čtenářský maraton Tradice je dobré dodržovat. Obzvlášť když jde o pěkné tradice, jako je například čtenářský maraton. Každoročně jej organizujeme v březnu, Měsíci knihy, aby žáci byli motivováni k vlastní četbě. Letos jsme vyhlásili téma: fantasy a sci-fi literatura. Děti pozvaly své rodiče, sourozence či jiné příbuzné, aby jim pomohli číst, a v určeném týdnu se v každé třídě celou hodinu četlo. Žáci se střídali ve čtení a každý z nich se podepsal na čtenářskou listinu. Celkem se akce zúčastnilo 149 lidí. Například třeťáci četli z knihy J.K. Rowlingové Harry Potter a vězeň z Azkabanu, čtvrťáci Carrolovu Alenku v kraji divů a za zrcadlem a šestá až devátá třída z knihy otce sci-fi žánru Julese Verna: Dva roky prázdnin. V rámci maratonu čtení také žáci navštívili školní knihovnu a někteří si hned vybrali knížku k přečtení. Každý nový čtenář je dobrým výsledkem akce: čtenářský maraton. Mgr. Jana Michalcová 12

13 Školství DUBEN Turnaj v minikopané a vybíjené 2014 Během druhého pololetí se žáci naší školy pod vedením pana učitele Bc. Josefa Kudláčka připravovali na turnaje ve vybíjené a minikopané. Počátkem dubna pak žáci 4. a 5. ročníku změřili své síly ve vybíjené a ze sedmi družstev se po urputném boji jen těsně nedostali na bednu a skončili na krásném čtvrtém místě. Velkou podporou jim byli jejich spolužáci, kteří jejich bojovnost povzbuzovali obrovským fanděním. Žáci 8. a 9. ročníku pak v okresním kole v minikopané vybojovali třetí místo a postoupili do kraje. V Postoloprtech se pak umístili na pěkném čtvrtém místě. Všem těmto žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Sportu zdar! Mgr. Jana Pěknicová, třídní učitelka 5. třídy Plavecký výcvik 3. a 4. třídy Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 30 žáků. V průběhu podzimních i jarních lekcí plaveckého výcviku se žáci učili při plavání správně dýchat, plavecké styly znak, kraul a prsa. Zpočátku bylo ve skupině méně zdatných plavců 12 žáků. Na konci plavání byl pouze 1neplavec. 3. třída Počet žáků: 16 Plavecký diplom : DELFÍN získalo 6 žáků KAPR získalo 1 žák ŽELVA získalo 8 žáků. NEPLAVCŮ : 1 4. třída Počet žáků: 14 Plavecký diplom : DELFÍN získalo 8 žáků KAPR získalo 2 žáci ŽELVA získali 2 žáci. NEPLAVCŮ:0 Dva žáci se pro nemoc nemohli zúčastnit závěrečného přezkoušení. Žáci se nejen zlepšili v plavání, ale někteří se i naučili, jak se cestuje vlakem, jak si sami nakoupí dobrůtky a spočítají si útratu, ale i sami se svlékat a oblékat a dávat si pozor na své věci. Učili se být k sobě ohleduplní a kamarádští. Většina dětí se na dny plavání těšila a na závěr všichni dostali Mokrý diplom. Mgr. Dagmar Lorencová, učitelka 3. třídy 13

14 Školství Den Země Jaký byl letošní Den Země v Lubenci? Věřte nebo nevěřte, ale opět úžasný a skvěle se vydařil. Žáci i učitelé se vraceli kolem poledne ze svých tras s úsměvem a nadšeně si sdělovali zážitky. Navíc i počasí nám přálo, bylo krásně, slunečno, co víc si přát. Každý by měl znát své bezprostřední okolí, aby k němu získal vztah a úctu. Aby je mohl chránit a vážit si ho. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat turistické výpravy po okolí. Žáci byli tentokrát nalosováni náhodně do skupin ve dvou kategoriích první až čtvrtá třída a pátá až devátá třída. Všichni pak měli za úkol nakreslit plánek trasy, kterou ušli a napsat si cestovní deník z výpravy, do kterého zachytili zážitky prožitého dne. První skupina se vypravila na lubeneckými občany hojně navštěvované turistické místo zvané Bílý kříž. Je tu krásný výhled do krajiny směrem ke Struhařskému statku na jih a Valeč a Doupovské hory na západ. Vraceli se pak po proudu Struhařského potoka pod prvním výběžkem Liščích skal. Výpravu zakončili spolu s dalšími partičkami na velké třešňovce, kde si opekli buřty. Cílem druhé skupiny byla neméně známá Hraběcí, neboli Lažanská studánka. Také u ní je skvělé místo pro odpočinek a opečení buřtíků. Třetí skupina hledala přírodní hrnec v Řepanském lese, takže jejich cíl byl tak trochu dobrodružný. Čtvrtá skupinka se pak vypravila kolem malého a velkého lubeneckého rybníka na Ruský kopec, kde kvete chráněný koniklec. Poslední z těch menších skupin kopírovala koryto Struhařského potoka a hledala prameny Rosa a Anna. Větší děti pak měly cíle poněkud vzdálenější a průměrně ušly cca km. Jedna skupina se vypravila do Ležek na Kapucínské skály a odvážně vyšplhala do výšky. Žáci si cestou vyzkoušeli také vytváření profilu trati a plnili nejrůznější úkoly. Druhá skupina vytvořila reportáž z cesty do Libyně ke kostelu sv. Jiljí a hlavně na Vochlickou rozhlednu. Žáci třetí skupiny vyrazili po značené turistické trase, po zelené, směrem ke kapličce sv. Jijlí nad Tisem u Blatna, dále po žluté přes tisskou mokřadní louku s chráněnými rostlinami k rozcestí. Tam odbočili po červené směrem na přírodní rezervaci Blatenský svah. Zpátky to pak vzali vlakem, protože trasa byla přeci jen dost dlouhá. Vskutku zážitkovou ekologickou výchovu si vyzkoušeli žáci další skupiny, kteří si vyšlápli přes Vítkovice na Ovčín, kde si mohli zkusit podojit ovce a ochutnali ovčí sýr. Byli z toho opravdu nadšení a některým to vážně šlo. Dlouhou trasu ušli také žáci další sku- 14

15 Školství piny, kteří se vypravili na nejvyšší bod lounského okresu Čertovku. Poslední skupina pak spojila svou výpravu okolím Lubence, směrem na Řepany, s geologickými průzkumem a mapováním typů půd a podloží. Všichni se shodli, že by si den hned zopakovali. Tak zase za rok. KVĚTEN Den prevence Mgr. Jana Michalcová, koordinátor EVVO Úterý 6. května začalo pro žáky 1. stupně Základní školy v Lubenci opravdu netradičně. Učebnice mohli nechat doma, protože je čekal Den věnovaný prevenci v oblasti ochrany člověka při mimořádných situacích a v oblasti dopravní výchovy. Někteří žáci za doprovodu svých rodičů přijeli na kole, na koloběžce nebo na kolečkových bruslích. Správnou výbavu kola, ale i zručnost při jízdě na kole zkontrolovali policisté. Ti také dětem ukázali vybavení svého služebního vozu a na závěr věnovali dětem různé dárečky za jejich snahu a šikovnost. Další část dopoledne strávili žáci s profesionálními hasiči ze Žatce a z Podbořan. Děti si mohly prohlédnout velké hasičské auto s jeho výbavou, vyzkoušely si ochrannou přilbu i stříkání vody z hadice. I od hasičů dostali žáci na památku dárečky. Na akci jsme přivítali i žáky z žákovského parlamentu nejen naší školy, ale i ze Základní školy v Kryrech. Myslím si, že se všem tato akce moc líbila, a na závěr bych chtěla poděkovat hasičům i policistům, kteří se našim žákům celé dopoledne trpělivě věnovali. Za vyučující 1. st. ZŠ, Mgr. Dagmar Lorencová 15

16 Školství Okresní soutěž Družstev mladých zdravotníků Dne se v parku T.G.Masaryka v Lounech konalo okresní kolo zdravotnické soutěže Družstev mladých zdravotníků pořádané Okresním sdružením ČČK Louny. Žáci naší školy vybojovali prvenství v obou kategoriích a ve starší kategorii se družstvo B z 8. třídy umístilo na 2. místě. Obě vítězná družstva budou reprezentovat okres Louny v krajském kole, které se bude konat dne v Liberci. Velké poděkování za skvělou reprezentaci ZŠ Lubenec patří družstvu A z 9. třídy ve složení: Adéla Zídková, Aneta Polenová, Barbora Polenová, Markéta Jesinková a Petra Vopatová, družstvu B ve složení : Natálie Weidlová, Jana Vukliševičová, Petra Křížová, Markéta Michalcová a Adolf Pergner, a rovněž vítěznému družstvu mladší kategorie ve složení: Zuzana Michelová, Barbora Kalinová, Barbora Černá, Denis Tolog a Barbora Svejkovská. Všem dětem náleží opravdu velké poděkování za vynikající výkony a vzornou reprezentaci lubenecké školy a už nyní přejeme hodně úspěchů v Liberci. MUDr. Dana Šašková, vedoucí zájmového kroužku Mladý záchranář 2014 Dne se v Libočanech uskutečnila soutěž Mladý záchranář, kterou pořádalo HZS Žatec a Policie ČR. Na akci přijelo celkem 16 družstev ze ZŠ okresu Louny. Za Lubenec tu byla 2 družstva: ZŠ Lubenec A a B. Složení družstva,,a bylo: Adéla Zídková, Barbora Polenová, Daniel Krejcar a Adolf Pergner. Složení družstva,,b bylo: Natálie Weidlová, Jana Vukliševičová, Tomáš Váňa a Tomáš Vodička. Po nástupu se připravilo první družstvo ke startu a pak po deseti minutách postupně odstartovali všichni soutěžící. Naše týmy startovaly 16

17 Školství jako třetí a čtvrtí v pořadí. Čekání na start a na konec soutěže nám krátily různé doprovodné programy - vystoupení psovodů, slaňování či ukázky hasičské i policejní techniky. Na závodní trase bylo celkem 13 stanovišť. Bylo zde vázání uzlů, resuscitace, přelanění přes potok, volání na tísňovou linku, topografie, balení evakuační ho zavazadla, hašení požáru, hasicí přístroje, dopravní test, recyklace odpadu, střelba ze vzduchovky a nakonec první pomoc. Celá soutěž byla velmi dobře připravená, byla to pro nás opravdu zajímavá zkušenost. Velmi vyrovnaná soutěž přinesla lubeneckým krásné 3. místo pro družstvo A a 10. místo pro družstvo B, gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy a naší obce Lubenec. Chtěli bychom poděkovat SDH Lubenec a starostovi obce Lubenec za možnost využít k přepravě na soutěž vozidlo SDH Lubenec a osobně panu Václavu Hadačovi za odbornou přípravu žáků pro tuto soutěž. Děkujeme. Za ZŠ Lubenec Dana Šašková, učitelka přírodopisu V letošním roce ukončí povinnou školní docházku 27 žáků 9. třídy. Všichni byli úspěšně přijati na střední školy. Loučíme se se skvělou třídou, ochotnými a aktivními žáky, kteří tu byli vždy, když bylo třeba něco zajistit a zorganizovat, se skvělými patrony prvňáčků, výbornými zdravotníky, herci, členy školního parlamentu, biology a sportovci. Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy bude dne v 17:00 hod na zámku v Chyši. Přejeme jim do dalšího studijního i soukromého života vše nejlepší. Třídní učitelka MUDr. Dana Šašková a celý kolektiv učitelů ZŠ Lubenec 1. Adamková Lucie 2. Frank Miroslav 3. Havíř Martin 4. Hlaváč Denis 5. Holý Ondřej 6. Jesinková Markéta 7. Kadlec Michal 8. Kaleja Daniel 9. Kejval Vladimír 10. Kinačová Michaela 11. Klimešová Kateřina 12. Krejcar Daniel 13. Kučala Adam 14. Lakatošová Jolana 15. Macek Jaroslav 16. Mišelnická Marie 17. Mojžíš Lukáš 18. Pergner Adolf 19. Polenová Aneta 20. Polenová Barbora 21. Procházka Michal 22. Šlegrová Martina 23. Tlustý Pavel 24. Tlustý Petr 25. Vágner Pavel 26. Vopatová Petra 27. Zídková Adéla 17

18 ZUŠ Lubenec 10 let hudby Před 10 lety bylo v Lubenci zřízeno Odloučené pracoviště Základní umělecké školy v Podbořanech. Zřízení umožnil Obecní úřad v Lubenci ve zdejší škole a vedení základní školy vytvořilo pro výuku vhodné podmínky. V odpoledních hodinách jsou pro nás uvolněny prostory, cítíme velkou podporu od vedení i pracovníků školy. Pro naše děti byla vytvořena možnost věnovat se hře na hudební nástroje v místě bydliště bez dojíždění. O úrovni našich žáků svědčí úspěchy v soutěžích a v přijímacím řízení na konzervatoři. Všichni absolventi získávají základní hudební vzdělání. Za 10 let prošlo naším zařízením mnoho žáků. Zveme všechny na setkání, při kterém bychom společně zavzpomínali na mnohá vystoupení a naše muzicírování. Všechny jistě potěší fotografie nebo zvukové a obrazové záznamy, které mnozí máte a můžete přinést. Takové vzpomínkové odpoledne plánujeme na v budově zdejší ZŠ TGM v Lubenci. Srdečně zvou žáci a učitelé Odloučeného pracoviště ZUŠ PODBOŘANY. Bohuslav Ptáček Úspěšný žák z Lubence Milan Řeřicha se narodil v Chomutově. Do ZŠ začal chodit v Lubenci, kam se jeho rodina přestěhovala. Již od I. třídy se stal žákem ZUŠ Podbořany, odloučeného pracoviště v Lubenci. A zde jsme se spolu poznali. Začal hrát na zobcovou flétnu, od 10 let na klarinet. S Petrem Winkelhoferern vytvořil nerozlučnou dvojici. V jeho hře ho výrazně podporovala jeho rodina s jeho sestrou Hanou, která vystudovala konzervatoř - obor klavír. Často vystupoval a zúčastňoval se soutěží ZUŠ, vždy s velkým úspěchem. Jeho výrazný talent nás vedl k tomu, že jsme od 7. třídy začali spolupracovat s konzervatoří v Teplicích. Tam nám pomáhal s přípravou na konzervatoř pan profesor Zika. 18

Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra Hlas Zima 2013 5 10 13 Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra Hlas Lubenecka Obsah 3 4 9 10 16 17 18 19 20 22 24 Slovo starosty Zpravodaj obce Lubenec Člověk v tísni

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238 Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky čekají noví kamarádi, nové zážitky, ale především nové povinnosti. Ti starší již

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 Horké léto v Ořechově - žně Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, léto se překlopilo do své druhé poloviny a snad již pominuly také vysoké teploty, které

Více

Novorolský zpravodaj 7-8

Novorolský zpravodaj 7-8 Novorolský zpravodaj 7-8 informace z MěÚ informace z MěÚ 5-6 Slovo starostky Krásné léto přeji všem spoluobčanům. Město pilně pracuje na úspěšné realizaci a kolaudaci dvou významných investičních akcích.

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Janovice Baška, Staré Hamry Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Lhotka, Čeladná, Kunčice Kunčice, Metylovice Pržno Pstruží Zpravodaj pro 13 obcí

Více

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E 12488 Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 11/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, v listopadu, už podle samého názvu, nás čeká jen padající listí, vítr, škaredé počasí. Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře

Více

Slovo starosty 5/2014

Slovo starosty 5/2014 5/2014 Slovo starosty Vážení občané, - 1 - dovolte, abych Vás pozval na 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je plánované na pondělí 9. června 2014 od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu základní

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

Slovo starosty 5/2014

Slovo starosty 5/2014 5/2014 Slovo starosty Vážení občané, - 1 - dovolte, abych Vás pozval na 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je plánované na pondělí 9. června 2014 od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu základní

Více