Hlas. Léto zasedání ZO Ve školce se bude cvičit Historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlas. Léto 2014. 31. zasedání ZO Ve školce se bude cvičit Historie"

Transkript

1 Hlas Léto zasedání ZO Ve školce se bude cvičit Historie

2 Hlas Lubenecka Obsah Slovo starosty Zpravodaj obce Lubenec Školství ZUŠ Lubenec Lubenec Společenská rubrika Kultura Podnikatelé v našem okolí SDH Lubenec Sport SOS Lubenec Historie Ze starého tisku SÚRAO HLAS LUBENECKA, vychází jednou za 3 měsíce v počtu 800 ks. Vydávání tohoto časopisu je povoleno Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: p. Peterka Bohumil, pí. Holá Jitka, pí. Kantová Jitka, p. Fejfárek Milan, pí. Jůnová Jana kontakt: 2

3 Slovo starosty Slovo starosty Tak už nám to konečně začalo, říkají si mnozí z vás, když sledují tu spoustu nákladních aut a stavebních mechanizmů, které projíždějí Lubencem. Myslí tím stavbu silničního obchvatu kolem Lubence. Není to tak úplně pravda, i když by si to asi většina z nás přála. To se jen rozjela naplno výstavba rychlostní silnice R6 v úseku Bošov Lubenec. Je to pouze jedna etapa celé rychlostní silnice mezi Prahou a Karlovými Vary. Tento úsek by měl být hotov v příštím roce a my děláme společně s ŘSD, poslanci a hejtmanem Karlovarského kraje a ostatními kolegy starosty vše pro to, aby výstavba pokračovala dál obchvatem Lubence. Přesto, že máme společně s Řevničovem nejvyšší prioritu na R6, stejně se zatím počítá s termínem zahájení obchvatu až v roce Ale nezoufejme, věřím tomu, že neustálý tlak na příslušné instituce možná zabere a podaří se časově navázat na stávající rozestavěnou etapu čtyřproudé silnice, jako logické prodloužení průtahu a zrychlení dopravy kolem Lubence. Musí být hlavně stavba připravena, tj.dokončeny výkupy pozemků a vydané platné stavební povolení. Současná politická garnitura těmto plánům přeje, a tak se modleme, ať nám tam chvilku vydrží. Pro nás to je jen malá ukázka toho, co nás při stavbě obchvatu čeká. Zatím trpí hlavně obyvatelé Libkovic, popřípadě vlastníci nemovitostí kolem navážecích tras. Ono přemístit cca m 3 zeminy není žádná sranda. A až se to začne dotýkat přímo lubeneckých, tak to bude asi větší bouře. Musíme mít ale přitom na paměti, že je to pro dobro věci, že se uleví obyvatelům domů kolem stávající hlavní silnice a zmizí neustálé nebezpečí havárie a ohrožení našich životů. Je to zkrátka tak, když se něco buduje pro vylepšení kvality života, tak to chvíli není příjemné. A to platí nejen pro stavbu obchvatu! Přeji vám všem klidné a slunečné letní dny bez bouřek, přívalových dešťů a bleskových povodní, příjemné prožití dovolených a prázdnin. Váš starosta 3

4 Zpravodaj obce Lubenec 31. ZASEDÁNÍ ZO Ve středu se sešli zastupitelé na svém již 31.zasedání s hlavním bodem programu schválení závěrečného účtu Obce Lubenec za rok Při účasti 12 občanů bylo v úvodu dáno slovo zástupci vedení OO Policie ČR v Podbořanech. Za omluvenou paní vedoucí oddělení se dostavil npor.bc. Jaroslav Svoboda, její zástupce, a seznámil přítomné se stavem bezpečnosti v Lubenci a okolí za uplynulé období. Konstatoval, že i přes ukončení činnosti obvodu v Kryrech a jeho přemístění do Podbořan, se prakticky pro lubenecké občany nic nezměnilo. Mírný pokles kriminality v I.čtvrtletí 2014 oproti roku 2013 přičítá spíše vlivu lednové amnestie z roku 2013, kdy byl nárůst kriminality zvýšen a nyní se vrátil do normálu. V diskuzi k tomuto tématu požadovali zastupitelé častější návštěvy policejních hlídek hlavně v prostorech za kulturním domem a na hřišti. Starosta připomněl slib DI Policie na častější měření rychlosti vozidel na silnici I/6, hlavně na objížďce v Libkovicích Zasedání Poté přešli zastupitelé k projednání závěrečného účtu obce za rok Příjmy v loňském roce činily 40,730 mil.kč, výdaje mil.kč. Ani pravidelná kontrola hospodaření z KÚ ÚK neshledala žádné závady a rovněž hospodaření MŠ a ZŠ bylo s přebytkem. Zastupitelé proto mohli schválit jak závěrečný účet, tak účetní závěrku obce a příspěvkových organizací bez výhrad. Dále byla schválena smlouva s poradenskou a právní organizací na zajištění dodavatele zemního plynu pro obecní kotelny, smlouva o dílo na opravu Malého náměstí v Lubenci s Ekostavbami Louny a smlouva o dílo na výměnu plynových kotlů v obecních bytových domech čp. 232,233 a 234 s firmou Intermont Opatrný. Bylo schváleno i rozpočtové opatření k dofinancování oprav na Malém náměstí, údržby trávníku na fotbalovém hřišti a opravy kamerového systému. Dále starosta informoval o jednání na ŘSD v Praze u generálního ředitele v souvislosti s urychlením výstavby silničního obchvatu Lubence, o postupu při odvolání se proti povolení průzkumných pracích na lokalitě Čertovka a o jednání zastupitelů s ředitelem SÚRAO. Rovněž oznámil dobrou zprávu o doporučení naší žádosti o dotaci na opravu výtokové strouhy z obtoku Lubence. Místostarosta pak nechal schválit prodeje obecních nemovitostí v Libyni a Lubenci a bezúplatné převody pozemků od Státního pozemkového úřadu. Informoval o vyhlášeném výběrovém řízení na Opravu chodníku na Podbořanské ulici. Dále byl schválen finanční příspěvek na opravu BABY BOXu v Kadani ve výši 2 000,- Kč a po malé diskuzi občanů a shrnutí usnesení bylo jednání ukončeno. starosta 4

5 Zpravodaj obce Lubenec Do sběrného dvora s nepotřebným šatstvem Asi před dvěma měsíci jsem vám sliboval, že na sběrný dvůr v Lubenci budou moci občané ukládat i odložené oděvy, boty a hračky. Odebírající firma REVENGE konečně dodala slibované kontejnery a tak už zde můžete své nepotřebné šatstvo odložit. Pro úplnost uvádíme, co do kontejneru patří: VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABEL- KY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRA- DLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD. Do kontejneru nepatří: ŠATSTVO MOKRÉ, PLESNIVÉ A ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROP- NÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK!!! Společnost REVENGE z Boskovic tento odpad pravidelně odebírá a po vytřídění velká část slouží dále svému původnímu účelu a malý zbytek se jako odpad energeticky zhodnocuje. starosta Stavební akce obce Lubenec Chtěl bych informovat o plánovaných stavebních akcích Obce Lubenec, které se uskuteční v letních měsících Největší akcí, která již probíhá a měla by být dokončena do prázdnin je výměna oken a zateplení základní školy. Škola dostane nový kabát, okna, dveře a z části i nové klempířské prvky. Opravy provádí firma z Klášterce nad Ohří - NEPRO stavební s.r.o. Věřím, že se nám všem bude proměna naší školy líbit a že budou touto opravou zajištěny úspory dnes tak draze placených energií. V měsíci červnu bude zahájena oprava Malého náměstí a komunikace k poště. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála firma EKOSTAVBY Louny. Při opravách bude vyměněna dlažba na chodnících, na komunikaci pro vozidla k poště a u pohostinství Lubik bu- 5

6 Zpravodaj obce Lubenec dou položeny nové živičné povrchy, nezapomněli jsme na plácek pro děti, se kterým se v projektu také počítá. Na závěr budou provedeny zemní úpravy. Provedením těchto oprav bude dokončena celková revitalizace centra obce. Do konce července bychom chtěli opravit chodník na Podbořanské ulici od kulturního domu až k mostu přes Blšanku. Tento chodník je ve velice špatném stavu a opravu si určitě zasluhuje. Výběrové řízení na dodavatele stavby bude zahájeno V našem hledáčku jsou ještě další důležité akce, například oprava zdi u školky, oprava betonového koryta obtoku Lubence zničeného loňskými záplavami, oprava přepadu na velkém rybníku zvětšení průtoku vody přepadem tak, aby odpovídal současným platným předpisům. To znamená, že je stále co vylepšovat nebo opravovat. Rybářské závody Jiří Chaloupecký Dne se uskutečnily na lubeneckém rybníku dvanáctihodinové závody dvoučlenných družstev. Závodů se zúčastnili závodníci specialisté z širokého okolí např: z Plzně, Roudnice, Chomutova, Karlových Varů, Kladna, Mostu. Při závodech bylo uloveno 246 kg ryb, vítězné družstvo ulovilo 27,7,kg ryb. V této nabité konkurenci se neztratili ani místní závodníci. Tímto bych chtěl poděkovat našemu družstvu - Milanu Cínovi a Ondřeji Holému, kteří se s úlovkem 18,4 kg ryb umístili na pěkném čtvrtém místě. Myslím si, že se závody vydařily, rybáři i diváci byli spokojeni, počasí nám také přálo a většina účastníků prohlašovala, že přijedou i na další ročník a že už se těší na rybaření u nás v Lubenci. Na závěr bych rád poděkoval pí Marii Kieswetterové, manželům Tlustým a pí Janě Nemanské za pomoc při zajištění občerstvení pro všechny účastníky závodů. Jiří Chaloupecký 6

7 Zpravodaj obce Lubenec Výsledky rybářských závodů dvoučlenných dužstev - Lubenec Výsledky rybářských závodů dvoučlenných dužstev - Lubenec Číslo sektoru Družstvo Průběžné výsledky 1.pol pol 2.pol váha ryb v kg 2.pol ŠILHAVÝ Stanislav 1,7 2,6 1,7 1,2 2,1 3,9 1,5 1,2 1,4 4,8 22,1 ČECHURA Vladimír 1,3 2,1 2,2 5,6 ROZUM Pavel 1,5 2,8 1,7 1,5 1 1,1 9,6 KABÁT Miroslav 1,3 1 0,8 2,7 1,5 1 8,3 MÜNZER Josef 1,4 1,4 KLEMENT Antonín 0,6 1,7 1,2 1,2 1,8 1,4 7,9 LAFATA Stanislav 1,6 1,3 1,2 1,3 5,4 HOLUB Karel 1,1 1,1 EČER Karel 1,6 1,6 BAĎURA Václav 1,3 1,4 2,5 1 6,2 LIŠČÁK Jan 2,4 1, ,4 1 9,6 KREJČÍ Miroslav 0,7 1,6 2,5 4,8 KÜN Vítězslav 1,2 1,2 POLÁK Martin 1,2 2 3,2 PEROUTKA Josef 0,9 0,4 1,3 SOBOTKA Josef 0,9 0,9 LIPKA Jiří 1,4 0,6 2 POHOD Josef 0,9 0,9 MAZÁNEK Jiří 0,7 0,6 1,3 1,4 4 HORÁČEK Josef 1,3 1,8 3,1 CÍNA Milan 1,6 2,1 1,1 1,4 2,1 2,3 1,4 12 HOLÝ Ondřej 1,3 1,8 1,4 1,9 6,4 CHATRA David 0 KADLEC Robert 1 1,7 1 3,7 KUBEŠ Jaroslav 1,6 1,6 KUBEŠ Václav 0 KROB Lukáš 1,1 1,8 1,1 1,2 3,5 2,2 1,3 2,7 3,3 1,7 19,9 ZAHÁLKA Jan 2,4 2,4 TÓTH Petr 2 1,4 0,6 4 DOHNAL Josef 1,7 1,3 1,4 4,4 SKACAN Ivan 0 SKACAN Milan 0,8 0,8 HYNEŠ Josef 0 MIKLOVIČ Lukáš 1,1 1,4 1,3 3,8 SIL Luděk 0,9 1 1,4 0,8 1,7 5,8 PETR Jan 1,5 1,9 1,9 5,3 HOŠTA Vladimír 0,8 1,5 0,7 3 VLČEK Petr 0,9 0,9 DOHNAL František 0 BAUER Martin 1 1 DOHNAL Vojtěch 0, ,8 HOLUBEC Milan 0 POSPÍŠIL Pavel 0,8 1,1 1,5 1,5 1,5 1,3 3,5 11,2 MIDLOCH Rudolf 5,1 0,9 3,3 1,8 11,1 VARADY Miroslav 1,8 1 2,8 POLÁČEK Pavel 1 1 NOVÁK Radim 1,2 1 2,2 SKOUMAL Milan 0,9 3,2 1 5,1 HULEC Václav 0,9 1,4 0,8 0,7 3,8 DOBŠÍČEK Jaroslav 1,4 1 2,6 1,9 6,9 SUDEK Martin 1 1,8 1 3,8 KREJČÍK Jan 1,1 1,3 1,7 4,1 LACINA Jiří 0 BEJČEK David 1,8 0,9 2,7 ŠEREDA Petr 1,1 1,3 0,8 3,2 VÁLEČEK Michal 0,9 0,9 VRÁNA Jan 0 VRÁNA Jakub 1,6 1,6 FIALA Václav 2,7 1 2,2 1,7 7,6 ŠEFL Daniel 0 Váha ryb v kg Pořadí celkem 27,7 1 17,9 9,3 6,5 7,8 14,4 4,4 2,2 2,9 7,1 18,4 3,7 1,6 22,3 8,4 0,8 3,8 11,1 3,9 1 2,8 22,3 3,8 7,3 10,7 7,9 2,7 4,1 1,6 7, Celkem uloveno kg ryb v 1. poločase 141,9 Celkem uloveno kg ryb v 2. poločase 104,1 Celkem uloveno kg ryb 246 Průměrně uloveno kg ryb - na 1 družstvo 8,2 Průměrně ulovano kg ryb - na 1 závodníka 4,1 7 30

8 Školství Ve školce se bude cvičit Již loni jsme si naplánovali v areálu MŠ vybudovat malé sportovní hřiště s umělým povrchem pro lepší sportovní vyžití dětí na čerstvém vzduchu. Jako bychom četli myšlenky našeho nového ministra školství, který tuto myšlenku začal při svém nástupu do funkce prosazovat. Bohužel nám tyto plány zhatila velká voda, a tak teprve letos jsme mohli náš záměr realizovat. Mezi oběma pavilony jsme nechali vybudovat malé hřiště s brankami, ale i basketbalovým košem, s umělým trávníkem, ohraničené mantinely a sítěmi. Před ním je rovněž na umělém povrchu malá kladinka a hrazdy na šplhání a výmyky. Okolí hřiště je vydlážděno, takže děti mohou prakticky bez přezouvání vyběhnout z obou pavilonů rovnou na hřiště a vyřádit se tam. Teď už máme jedinou starost, aby nám větší děti a výrostci toto zařízení nezničili. Budeme jen rádi, když si sem po vyučovacích hodinách přijdou hrát a cvičit malé děti s doprovodem dospělých. Pro ty to je vybudované. Neradi bychom celý areál zamykali. Záleží jen na vás, zda tu bude pořádek. Spoléháme také trochu na to, že celé hřiště je pod kontrolou kamer, a hlavně na slušnost a ohleduplnost našich lidí. Chtěla bych poděkovat jednak firmě PHILLIP z Prahy za rychlé vybudování hřiště a odvedenou kvalitní práci, ale i rodičům za pochopení vzniklých provozních problémů při výstavbě. Věřím, že se dětem bude u nás ještě více líbit a že to prospěje jejich tělesné kondici. Zároveň bych touto cestou ráda popřála dětem i jejich rodičům pohodové a slunné prázdniny. Mgr. Stanislava Peterková, ředitelka MŠ 8

9 Školství ÚNOR Vodní hrátky o pololetky V pátek si děti mohly odpočinout doma od výuky, protože měly pololetní prázdniny. My jsme si však řekli, že by byla škoda, kdyby tento den proležely u počítače, tabletu nebo televize, a připravili jsme pro ně výlet do AQUASVĚTA v Chomutově. Vytvořili jsme plakátek, který jsme rozdali do každé třídy, a během dvou dnů jsme měli plně obsazeno. Přišel dětmi velice očekávaný den - pátek a my vyrazili, díky panu Vrbíkovi, který nám nabídl odvoz za symbolickou cenu, do Chomutova, do světa plného vodních hrátek, atrakcí a dovádění. Děti si vyzkoušely široké skluzavky, tobogán, divokou řeku, lezení po lanové síti s pádem do vody, vířivku, masážní trysky a někteří zde překonali i svůj strach a vyzkoušeli si jízdu v tobogánu na nafukovacích kruzích. Když jsme viděli v očích dětí štěstí, na jejich obličejích úsměv a radost, tak nás to jen zahřálo u srdíčka a jen jsme řekli: Tak zase někdy příště! Pavla Brabcová, vychovatelka ŠD Jarní prázdniny - Dovádění v Aquasvětě Chomutov Nedávno nám začal nový kalendářní rok a už tu máme jarní prázdniny. Připravili jsme pro děti na toto období dva výlety - jeden na hory, kde mohly bobovat nebo ty zdatnější si mohly jet zalyžovat. Bohužel nám příroda nepřála, nenadělila nám sněhovou peřinu. To byl asi také důvod, proč rodiče své děti na tuto akci nepřihlásili. Druhý výlet byl opět Aquasvět Chomutov. Tento výlet jsme zopakovali ze dvou důvodů, protože se dětem o pololetních prázdninách v tomto aquaparku velice líbilo, a druhý důvod byl ten, že jsme bohužel museli pár dětí při první akci odmítnout z důvodu plně obsazeného autobusu. Ač je to neuvěřitelné, opět jsme plně obsadili autobus a opět jsme museli některé děti odmítnout pro velký zájem. Ty děti, které se zúčastnily, prožily znovu den plný štěstí, radosti a vodního dovádění! Pavla Brabcová, vychovatelka ŠD 9

10 Školství Základní lyžařský a snowboardový výcvik Lyžařský výcvik naposledy proběhl ve škole ve školním roce 2011/2012. V loňském roce využili žáci nabídku zúčastnit se poznávacího zájezdu do Anglie, proto nebyl lyžařský výcvik realizován. Vše jsme si vynahradili v letošním školním roce, kdy jsme v pondělí 24. února vyrazili na Klínovec a snažili se pokořit na lyžích nebo na snowboardech sjezdovku pro začátečníky, která se nacházela necelých 100 m od hotelu, kde jsme byli ubytovaní. Příroda bohužel ukázala, jak je mocná, a nenadělila nám sněhovou pokrývku. Ale přes noc alespoň mrzlo, takže mohli uměle zasněžovat a my se učili na technickém sněhu. Jen jsme byli smutní, že jsme nemohli vyzkoušet běžky. Kromě lyžování nás také čekal pěší výlet na Klínovec, odkud bylo krásně vidět okolí a mlhu v nížinách. Ani jsme se nenadáli, a byl tu pátek a s ním poslední den lyžování a závěrečné závody ve slalomu. Věřte - nevěřte, nikomu se domů nechtělo. BŘEZEN Pavla Brabcová, instruktorka LVVZ Mladí zdravotníci z Lubence v Chyši zažili páteční výuku žáci 8. a 9. třídy Masarykovy základní školy v Lubenci trochu netradičně. Místo chemie, českého jazyka nebo fyziky si v Základní škole v Chyši zahráli na učitele. Každá skupinka měla své téma, které se týkalo PP a které se také objeví na Velké zdravotní soutěži, která proběhne v ZŠ Lubenec. Přednášek bylo mnoho a spolu s nimi bylo také mnoho nových informací, ale i tak, děti nejenže poslušně seděly a poslouchaly, ale také spolupracovaly a nadšeně zvedaly ruce se správnou odpovědí na jazyku. Mimo to je však čekaly dvě zkoušky pozornosti a pohotovosti, ve kterých měli všichni uplatnit nově získané informace. První nastala, kdy se jedna z přednášejících, Adéla Zídková, z ničeho nic zhroutila k zemi. Děti pak musely navést přednášejícího Adolfa Pergnera, aby Adélu zachránili. Žáci tím byli malinko zaskočeni, ale i tak se úkolu zhostili skvěle a Adéla se mohla ve zdraví účastnit dalších přednášek. Druhá zkouška je čekala chvíli po té, když do místnosti uprostřed přednášky vtrhl chlapec křičící o pomoc. Všichni se pak rozběhli do vedlejší místnosti, kde jiný chlapec (Lukáš Sluka) ležel bezvládně na zemi. Opět museli navést přednášející, aby chlapce zachránili a museli tak dokázat, že PP ovládají a že dnes dávali dobrý pozor. Byl to sice náročný, ale přínosný den, učili jsme se navzájem, získali jsme nové zážitky, nové informace a poznatky. První pomoc by měl přece znát každý bez ohledu na věk a žáci chyšské i lubenecké školy obstáli na výbornou. Markéta Michalcová, žákyně 8. třídy ZŠ Lubenec 10

11 Velká zdravotní soutěž v lubenecké škole Dne se v lubenecké škole konala Velká zdravotní soutěž a letos to byl již její 9. ročník. Nejprve probíhala rozsáhlá příprava. Žáci z 8. třídy si pro své mladší spolužáky připravili prezentace, se kterými chodili školit děti z třídy v tématech o první pomoci (PP), řešení krizových situací a požární ochraně. Tento rok pracovalo a přednášelo připravená témata celkem 10 skupin osmáků. Velká zdravotní soutěž se konala v tělocvičně ZŠ Lubenec. Žáci z osmé třídy a ze zdravotního kroužku se stali porotci na jednotlivých stanovištích, kde se poskytovala první pomoc, volalo se na záchrannou službu, řešilo se vybavení lékárničky, balilo se evakuační zavazadlo, či se řešily problémové úkoly z dopravní výchovy. Nechyběly i akční situace jako vyřešení pádu z kola, či zastavení velkého krvácení. Žáci mohli získat body do soutěže i za vyřešení tajenky. Celou soutěž odborně garantovali Záchranáři Žatec, a.s. a Kladno a studenti z OA SOŠ ze Žatce pod vedením Zdeňky Uďanové. Maskovaní žáci byli pro některé soutěžící opravdovým oříškem, protože úrazy vypadaly jako opravdové, ale nakonec všichni své úkoly zvládli dobře a naplnili tak hlavní cíl naší soutěže: zavolat pomoc a zvládnout krizovou situaci. Poděkování patří všem účastníkům, žákům, porotcům, záchranářům i organizátorům soutěže, ale také maminkám a kuchařkám ze školní jídelny, které napekly dobroty pro občerstvení porotců, panu školníkovi Kroupovi a paním uklízečkám za trpělivost a pomoc, rovněž paním učitelkám a paní ředitelce naší školy, Ing. Mgr. Romaně Klimentové. Už nyní se těšíme na jubilejní 10.ročník. Školství MUDr. Dana Šašková, učitelka ZŠ 11

12 Školství PODĚKOVÁNÍ Milí záchranáři ze Žatce a z Kladna a studenti ze zdravotního kroužku z OA a SOŠ ze Žatce Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Vaši velkou pomoc, ochotu a nasazení při organizaci a průběhu Velké zdravotní soutěže v ZŠ Lubenec. Moc děkujeme za perfektní maskování různých zranění a odborný dozor na stanovištích naší soutěže. Děkujeme také za mnoho dobrých rad a postřehů, které se nám budou hodit nejen v soutěžích, ale především v životě. Pro všechny účastníky soutěže byla mnohá stanoviště opravdu velmi poučná. Už nyní se proto moc těšíme na další spolupráci a doufáme všichni, že se zase za rok tady u nás při dalším ročníku naší Velké zdravotní soutěže všichni sejdeme. Paní Zdeňce Uďanové také moc děkujeme za spoustu cen, které jsme za dobré výkony rozdělili dětem v soutěži. Dana Šašková a žáci 8. třídy ZŠ Lubenec Čtenářský maraton Tradice je dobré dodržovat. Obzvlášť když jde o pěkné tradice, jako je například čtenářský maraton. Každoročně jej organizujeme v březnu, Měsíci knihy, aby žáci byli motivováni k vlastní četbě. Letos jsme vyhlásili téma: fantasy a sci-fi literatura. Děti pozvaly své rodiče, sourozence či jiné příbuzné, aby jim pomohli číst, a v určeném týdnu se v každé třídě celou hodinu četlo. Žáci se střídali ve čtení a každý z nich se podepsal na čtenářskou listinu. Celkem se akce zúčastnilo 149 lidí. Například třeťáci četli z knihy J.K. Rowlingové Harry Potter a vězeň z Azkabanu, čtvrťáci Carrolovu Alenku v kraji divů a za zrcadlem a šestá až devátá třída z knihy otce sci-fi žánru Julese Verna: Dva roky prázdnin. V rámci maratonu čtení také žáci navštívili školní knihovnu a někteří si hned vybrali knížku k přečtení. Každý nový čtenář je dobrým výsledkem akce: čtenářský maraton. Mgr. Jana Michalcová 12

13 Školství DUBEN Turnaj v minikopané a vybíjené 2014 Během druhého pololetí se žáci naší školy pod vedením pana učitele Bc. Josefa Kudláčka připravovali na turnaje ve vybíjené a minikopané. Počátkem dubna pak žáci 4. a 5. ročníku změřili své síly ve vybíjené a ze sedmi družstev se po urputném boji jen těsně nedostali na bednu a skončili na krásném čtvrtém místě. Velkou podporou jim byli jejich spolužáci, kteří jejich bojovnost povzbuzovali obrovským fanděním. Žáci 8. a 9. ročníku pak v okresním kole v minikopané vybojovali třetí místo a postoupili do kraje. V Postoloprtech se pak umístili na pěkném čtvrtém místě. Všem těmto žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Sportu zdar! Mgr. Jana Pěknicová, třídní učitelka 5. třídy Plavecký výcvik 3. a 4. třídy Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 30 žáků. V průběhu podzimních i jarních lekcí plaveckého výcviku se žáci učili při plavání správně dýchat, plavecké styly znak, kraul a prsa. Zpočátku bylo ve skupině méně zdatných plavců 12 žáků. Na konci plavání byl pouze 1neplavec. 3. třída Počet žáků: 16 Plavecký diplom : DELFÍN získalo 6 žáků KAPR získalo 1 žák ŽELVA získalo 8 žáků. NEPLAVCŮ : 1 4. třída Počet žáků: 14 Plavecký diplom : DELFÍN získalo 8 žáků KAPR získalo 2 žáci ŽELVA získali 2 žáci. NEPLAVCŮ:0 Dva žáci se pro nemoc nemohli zúčastnit závěrečného přezkoušení. Žáci se nejen zlepšili v plavání, ale někteří se i naučili, jak se cestuje vlakem, jak si sami nakoupí dobrůtky a spočítají si útratu, ale i sami se svlékat a oblékat a dávat si pozor na své věci. Učili se být k sobě ohleduplní a kamarádští. Většina dětí se na dny plavání těšila a na závěr všichni dostali Mokrý diplom. Mgr. Dagmar Lorencová, učitelka 3. třídy 13

14 Školství Den Země Jaký byl letošní Den Země v Lubenci? Věřte nebo nevěřte, ale opět úžasný a skvěle se vydařil. Žáci i učitelé se vraceli kolem poledne ze svých tras s úsměvem a nadšeně si sdělovali zážitky. Navíc i počasí nám přálo, bylo krásně, slunečno, co víc si přát. Každý by měl znát své bezprostřední okolí, aby k němu získal vztah a úctu. Aby je mohl chránit a vážit si ho. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat turistické výpravy po okolí. Žáci byli tentokrát nalosováni náhodně do skupin ve dvou kategoriích první až čtvrtá třída a pátá až devátá třída. Všichni pak měli za úkol nakreslit plánek trasy, kterou ušli a napsat si cestovní deník z výpravy, do kterého zachytili zážitky prožitého dne. První skupina se vypravila na lubeneckými občany hojně navštěvované turistické místo zvané Bílý kříž. Je tu krásný výhled do krajiny směrem ke Struhařskému statku na jih a Valeč a Doupovské hory na západ. Vraceli se pak po proudu Struhařského potoka pod prvním výběžkem Liščích skal. Výpravu zakončili spolu s dalšími partičkami na velké třešňovce, kde si opekli buřty. Cílem druhé skupiny byla neméně známá Hraběcí, neboli Lažanská studánka. Také u ní je skvělé místo pro odpočinek a opečení buřtíků. Třetí skupina hledala přírodní hrnec v Řepanském lese, takže jejich cíl byl tak trochu dobrodružný. Čtvrtá skupinka se pak vypravila kolem malého a velkého lubeneckého rybníka na Ruský kopec, kde kvete chráněný koniklec. Poslední z těch menších skupin kopírovala koryto Struhařského potoka a hledala prameny Rosa a Anna. Větší děti pak měly cíle poněkud vzdálenější a průměrně ušly cca km. Jedna skupina se vypravila do Ležek na Kapucínské skály a odvážně vyšplhala do výšky. Žáci si cestou vyzkoušeli také vytváření profilu trati a plnili nejrůznější úkoly. Druhá skupina vytvořila reportáž z cesty do Libyně ke kostelu sv. Jiljí a hlavně na Vochlickou rozhlednu. Žáci třetí skupiny vyrazili po značené turistické trase, po zelené, směrem ke kapličce sv. Jijlí nad Tisem u Blatna, dále po žluté přes tisskou mokřadní louku s chráněnými rostlinami k rozcestí. Tam odbočili po červené směrem na přírodní rezervaci Blatenský svah. Zpátky to pak vzali vlakem, protože trasa byla přeci jen dost dlouhá. Vskutku zážitkovou ekologickou výchovu si vyzkoušeli žáci další skupiny, kteří si vyšlápli přes Vítkovice na Ovčín, kde si mohli zkusit podojit ovce a ochutnali ovčí sýr. Byli z toho opravdu nadšení a některým to vážně šlo. Dlouhou trasu ušli také žáci další sku- 14

15 Školství piny, kteří se vypravili na nejvyšší bod lounského okresu Čertovku. Poslední skupina pak spojila svou výpravu okolím Lubence, směrem na Řepany, s geologickými průzkumem a mapováním typů půd a podloží. Všichni se shodli, že by si den hned zopakovali. Tak zase za rok. KVĚTEN Den prevence Mgr. Jana Michalcová, koordinátor EVVO Úterý 6. května začalo pro žáky 1. stupně Základní školy v Lubenci opravdu netradičně. Učebnice mohli nechat doma, protože je čekal Den věnovaný prevenci v oblasti ochrany člověka při mimořádných situacích a v oblasti dopravní výchovy. Někteří žáci za doprovodu svých rodičů přijeli na kole, na koloběžce nebo na kolečkových bruslích. Správnou výbavu kola, ale i zručnost při jízdě na kole zkontrolovali policisté. Ti také dětem ukázali vybavení svého služebního vozu a na závěr věnovali dětem různé dárečky za jejich snahu a šikovnost. Další část dopoledne strávili žáci s profesionálními hasiči ze Žatce a z Podbořan. Děti si mohly prohlédnout velké hasičské auto s jeho výbavou, vyzkoušely si ochrannou přilbu i stříkání vody z hadice. I od hasičů dostali žáci na památku dárečky. Na akci jsme přivítali i žáky z žákovského parlamentu nejen naší školy, ale i ze Základní školy v Kryrech. Myslím si, že se všem tato akce moc líbila, a na závěr bych chtěla poděkovat hasičům i policistům, kteří se našim žákům celé dopoledne trpělivě věnovali. Za vyučující 1. st. ZŠ, Mgr. Dagmar Lorencová 15

16 Školství Okresní soutěž Družstev mladých zdravotníků Dne se v parku T.G.Masaryka v Lounech konalo okresní kolo zdravotnické soutěže Družstev mladých zdravotníků pořádané Okresním sdružením ČČK Louny. Žáci naší školy vybojovali prvenství v obou kategoriích a ve starší kategorii se družstvo B z 8. třídy umístilo na 2. místě. Obě vítězná družstva budou reprezentovat okres Louny v krajském kole, které se bude konat dne v Liberci. Velké poděkování za skvělou reprezentaci ZŠ Lubenec patří družstvu A z 9. třídy ve složení: Adéla Zídková, Aneta Polenová, Barbora Polenová, Markéta Jesinková a Petra Vopatová, družstvu B ve složení : Natálie Weidlová, Jana Vukliševičová, Petra Křížová, Markéta Michalcová a Adolf Pergner, a rovněž vítěznému družstvu mladší kategorie ve složení: Zuzana Michelová, Barbora Kalinová, Barbora Černá, Denis Tolog a Barbora Svejkovská. Všem dětem náleží opravdu velké poděkování za vynikající výkony a vzornou reprezentaci lubenecké školy a už nyní přejeme hodně úspěchů v Liberci. MUDr. Dana Šašková, vedoucí zájmového kroužku Mladý záchranář 2014 Dne se v Libočanech uskutečnila soutěž Mladý záchranář, kterou pořádalo HZS Žatec a Policie ČR. Na akci přijelo celkem 16 družstev ze ZŠ okresu Louny. Za Lubenec tu byla 2 družstva: ZŠ Lubenec A a B. Složení družstva,,a bylo: Adéla Zídková, Barbora Polenová, Daniel Krejcar a Adolf Pergner. Složení družstva,,b bylo: Natálie Weidlová, Jana Vukliševičová, Tomáš Váňa a Tomáš Vodička. Po nástupu se připravilo první družstvo ke startu a pak po deseti minutách postupně odstartovali všichni soutěžící. Naše týmy startovaly 16

17 Školství jako třetí a čtvrtí v pořadí. Čekání na start a na konec soutěže nám krátily různé doprovodné programy - vystoupení psovodů, slaňování či ukázky hasičské i policejní techniky. Na závodní trase bylo celkem 13 stanovišť. Bylo zde vázání uzlů, resuscitace, přelanění přes potok, volání na tísňovou linku, topografie, balení evakuační ho zavazadla, hašení požáru, hasicí přístroje, dopravní test, recyklace odpadu, střelba ze vzduchovky a nakonec první pomoc. Celá soutěž byla velmi dobře připravená, byla to pro nás opravdu zajímavá zkušenost. Velmi vyrovnaná soutěž přinesla lubeneckým krásné 3. místo pro družstvo A a 10. místo pro družstvo B, gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy a naší obce Lubenec. Chtěli bychom poděkovat SDH Lubenec a starostovi obce Lubenec za možnost využít k přepravě na soutěž vozidlo SDH Lubenec a osobně panu Václavu Hadačovi za odbornou přípravu žáků pro tuto soutěž. Děkujeme. Za ZŠ Lubenec Dana Šašková, učitelka přírodopisu V letošním roce ukončí povinnou školní docházku 27 žáků 9. třídy. Všichni byli úspěšně přijati na střední školy. Loučíme se se skvělou třídou, ochotnými a aktivními žáky, kteří tu byli vždy, když bylo třeba něco zajistit a zorganizovat, se skvělými patrony prvňáčků, výbornými zdravotníky, herci, členy školního parlamentu, biology a sportovci. Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy bude dne v 17:00 hod na zámku v Chyši. Přejeme jim do dalšího studijního i soukromého života vše nejlepší. Třídní učitelka MUDr. Dana Šašková a celý kolektiv učitelů ZŠ Lubenec 1. Adamková Lucie 2. Frank Miroslav 3. Havíř Martin 4. Hlaváč Denis 5. Holý Ondřej 6. Jesinková Markéta 7. Kadlec Michal 8. Kaleja Daniel 9. Kejval Vladimír 10. Kinačová Michaela 11. Klimešová Kateřina 12. Krejcar Daniel 13. Kučala Adam 14. Lakatošová Jolana 15. Macek Jaroslav 16. Mišelnická Marie 17. Mojžíš Lukáš 18. Pergner Adolf 19. Polenová Aneta 20. Polenová Barbora 21. Procházka Michal 22. Šlegrová Martina 23. Tlustý Pavel 24. Tlustý Petr 25. Vágner Pavel 26. Vopatová Petra 27. Zídková Adéla 17

18 ZUŠ Lubenec 10 let hudby Před 10 lety bylo v Lubenci zřízeno Odloučené pracoviště Základní umělecké školy v Podbořanech. Zřízení umožnil Obecní úřad v Lubenci ve zdejší škole a vedení základní školy vytvořilo pro výuku vhodné podmínky. V odpoledních hodinách jsou pro nás uvolněny prostory, cítíme velkou podporu od vedení i pracovníků školy. Pro naše děti byla vytvořena možnost věnovat se hře na hudební nástroje v místě bydliště bez dojíždění. O úrovni našich žáků svědčí úspěchy v soutěžích a v přijímacím řízení na konzervatoři. Všichni absolventi získávají základní hudební vzdělání. Za 10 let prošlo naším zařízením mnoho žáků. Zveme všechny na setkání, při kterém bychom společně zavzpomínali na mnohá vystoupení a naše muzicírování. Všechny jistě potěší fotografie nebo zvukové a obrazové záznamy, které mnozí máte a můžete přinést. Takové vzpomínkové odpoledne plánujeme na v budově zdejší ZŠ TGM v Lubenci. Srdečně zvou žáci a učitelé Odloučeného pracoviště ZUŠ PODBOŘANY. Bohuslav Ptáček Úspěšný žák z Lubence Milan Řeřicha se narodil v Chomutově. Do ZŠ začal chodit v Lubenci, kam se jeho rodina přestěhovala. Již od I. třídy se stal žákem ZUŠ Podbořany, odloučeného pracoviště v Lubenci. A zde jsme se spolu poznali. Začal hrát na zobcovou flétnu, od 10 let na klarinet. S Petrem Winkelhoferern vytvořil nerozlučnou dvojici. V jeho hře ho výrazně podporovala jeho rodina s jeho sestrou Hanou, která vystudovala konzervatoř - obor klavír. Často vystupoval a zúčastňoval se soutěží ZUŠ, vždy s velkým úspěchem. Jeho výrazný talent nás vedl k tomu, že jsme od 7. třídy začali spolupracovat s konzervatoří v Teplicích. Tam nám pomáhal s přípravou na konzervatoř pan profesor Zika. 18

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 16. 03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok Kroužek - mladý hasič u SDH Pátek rok 2008 2009 15.06.2008 na základě blížícího se 120. výročí vzniku SDH v Pátku, se uskutečnil od 15,00 hodiny Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky zároveň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Postřižínský zpravodaj

Postřižínský zpravodaj Postřižínský zpravodaj 5/2015 Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70 Krátké zprávy z obecního úřadu Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Společnost ČEZ Distribuce,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Červenec 2006 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 49

Červenec 2006 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 49 Křenovický zpravodaj Červenec 2006 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 49 Ze zastupitelstva obce * Vzhledem k tomu, že obec nedostala dotaci na opravu koupaliště, rozhodlo zastupitelstvo obce opravit vnitřní

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více