Comenius. Kojetín. Bilaterální partnerství škol. Jeden rok v česko-polském regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Comenius. Kojetín. Bilaterální partnerství škol. Jeden rok v česko-polském regionu"

Transkript

1 Comenius Bilaterální partnerství škol Jeden rok v česko-polském regionu Kojetín

2 :00 příjezd polských dětí - Děti byly po cestě unavené a byly rády, že si pro ně přijeli rodiče a rozvezli si je domů První den se děti vydaly na procházku Kojetínem, aby věděly, kde je nádraží, jídelna, tělocvična a další důležité objekty. Nevynechali jsme ani památky, jako je náš kostel či náměstí. - Procházka byla zakončena návštěvou radnice, kde na nás čekal pan starosta ing. Jiří Šírek. Ten děti mile přivítal, popřál jim hodně slunečných dnů během pobytu a věnoval jim knihu o Kojetínu a jeho přilehlém okolí. - V dopoledních hodinách si děti ještě prohlédly připravené prezentace o regionech. Nejprve se prezentací pochlubily české děti. Seznámily své polské kamarády s místy, o kterých se psalo v kalendáři a která navštívíme v rámci prvního výměnného pobytu. - Potom se svou prezentací pochlubily i polské děti a navnadily nás na druhý výměnný pobyt. Polské děti nás také seznámily s prezentací o své škole. - Odpoledne čekal děti první výlet do Kroměříže. Navštívily zámek, Podzámeckou zahradu i Květnou zahradu. Na náměstí si daly zmrzlinu a nezapomněly se podívat na Švabinského lunety, o kterých se také zmiňujeme v kalendáři. Předávání dětí do rodin Procházka Kojetínem

3 Žáci tercie a polští hosté naslouchají panu starostovi Žáci tercie a pan starosta Prezentace českých žáků Prezentace polských žáků Kroměříž Velké náměstí Kroměříž před zámkem

4 V dopoledních hodinách se děti seznámily s českými a polskými písničkami, které by si mohly zazpívat u závěrečného táboráku. Na kytaru je doprovázel náš učitel Miroslav Matějček, na bubínek dokonce jeden z žáků. - Druhou aktivitou byla práce na česko-polsko-anglickém slovníčku pod vedením paní učitelky Evy Mlčochové. V obou zemích proběhly rychlokurzy jazyků a nyní si žáci ověřili, jak dobře si slovíčka pamatují. Zažili u toho spoustu legrace, zejména u slovíček, která v obou jazycích stejně znějí, ale znamenají úplně něco jiného. - Poslední dopolední aktivitou byla Přehazovaná. První sportovní aktivita, u které se děti vyřádily. Spadl z nich veškerý ostych a pod vidinou sladké odměny se s chutí pustily do hry. - Odpoledne se děti věnovaly různým volnočasovým aktivitám, které jsou typické pro naše děti. Vytvořily si upomínkovou kočičku z hlíny v rámci kroužky keramiky. Naučily se, jak se dělají profesionální fotky v rámci kroužku fotografování. Odreagovaly se na trampolínách v rámci pohybového kroužku, a věnovaly se dalším rukodělným aktivitám v rámci výtvarného kroužku. Všechny tyto aktivity probíhaly pod vedením profesionálních instruktorů z DDM. České a polské písničky Práce s česko-polsko-anglickým slovníčkem

5 Přehazovaná Přehazovaná Keramika v DDM Kreslení v DDM Trampolíny v DDM Kroužek fotografování v DDM

6 Tento den se žáci zúčastnili celodenního výletu do Moravského Krasu. Cílem výletu bylo poznat přírodní krásy našeho regionu a udělat fotky do našeho kalendáře, ve kterém se o Moravském Krasu zmiňujeme. - Po cestě jsme se zastavili ve vesnici Křtiny, kde jsme si prohlédli Poutní kostel Panny Marie, známou Santiniho perlu Moravy. Pak jsme pokračovali do Skalního Mlýna. - Ve Skalním Mlýně jsme zaparkovali autobus a vydali se na celodenní výlet. Nejprve jsme navštívili Kateřinskou jeskyni. Kromě smutné pověsti o malé Kateřince, která v jeskyni zahynula, když hledala ztracenou ovečku, jsme obdivovali krásnou krápníkovou výzdobu a také malé netopýry, kteří v jeskyni přezimovali a ještě se neprobudili ze zimního spánku. - Od Kateřinské jeskyně jsme šli po naučné stezce Macocha. Cesta krásnou přírodou byla dlouhá 2 km a přivedla nás až k okrajům propasti Macocha. Když jsme se podívali dolů do propasti, tajil se nám dech. Posilnili jsme se svačinkami a vydali se na další část naší procházky, naučnou stezkou dolů k Punkevním jeskynním. - V Punkevních jeskynních nás kromě krásné krápníkové výzdoby zaujala hlavně jízda na lodičkách po ponorné říčce Punkvě. Z Punkevních jeskynních jsme pokračovali po cestě zpět ke Skalnímu Mlýnu, kde už na nás čekal autobus. Byli jsme sice unavení, ale na tolik, abychom si v autobuse zazpívali. Samozřejmě jsme přidali i písničky, které jsme se naučili v úterý. Poutní kostel Panny Marie ve Křtinách Skupinové foto před Kateřinskou jeskyní

7 Naučná stezka Macocha Chvíle odpočinku na naučné stezce Pohled do propasti Macocha Pohled z horního můstku Před Punkevními jeskyněmi Jízda na lodičkách

8 Páteční dopoledne bylo zasvěcené výuce. Dopoledne se děti zabývaly česko-polskou historií, literaturou, vánočními a velikonočními tradicemi. - V rámci česko-polské historie si žáci připomněli nejdůležitější panovníky české a polské historie, vytvořili si vlastní královskou korunu, a seznámili se z nejznámějšími českými a polskými příjmeními. - V rámci česko-polské literatury žáci vytvářeli plakáty, které měly představit nejznámější české a polské autory a jejich dílo. - V hodinách Velikonočních tradic se chlapci naučili plést velikonoční pomlázku či vyrobit si vrbovou píšťalku. Dívky si zase vyzkoušely několik technik malování kraslic. - V hodinách vánočních tradic děli ochutnaly tradiční české vánoční cukroví, seznámily se s některými vánočními zvyky, např. házení pantoflem, krájení jablíčka nebo pouštění lodiček vyrobených ze ořechové skořápky. Dále si žáci mohli vytvořit vlastní originální ozdoby na stromeček, buď z moduritu, nebo z vlny a kroužku na záclony. - Odpoledne bylo pak věnováno sportu. Učitelé si pro děti připravili turnaj v jadžentu. Jadžent je oblíbený sport na našem gymnáziu. Každoročně se v něm pořádá turnaj, ve kterém soutěží všechny třídy. Podobný turnaj zažily i polské děti. Družstva byla úmyslně sestavena jak s polských tak z českých žáků, aby děti byly nuceny spolu komunikovat. Výsledky byly velmi těsné. Nakonec si každý tým odnesl sladkou odměnu. Hodina historie Hodina literatury

9 Velikonoční tradice výroba kraslic Velikonoční tradice pletení pomlázky Vánoční tradice pouštění lodiček Vánoční tradice výroba ozdob na stromeček Turnaj v jadžentu Vítězové turnaje

10 V sobotu čekal děti další celodenní výlet, tentokrát do Hanácké metropole Olomouce. - Hned ráno žáci absolvovali procházku historickou částí Olomouce. První naší zastávkou byl kostel sv. Mořice, kde se žáci zúčastnili přednášky o varhanách. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací a vyslechli si i krásné ukázky. Velmi působivý byl i pohled na interiér kostela z kůru. - Další zastávkou byl Arcibiskupský palác. Tady se děti seznámily s historií Olomoucké metropole. Aby byl pro ně výklad zajímavý, měla pro ně průvodkyně připravený pracovní list v angličtině. Žáci byli opět nuceni ke spolupráci a k procvičování angličtiny. - V odpoledních hodinách jsme ještě navštívili Baziliku Nanebevstoupení Panny Marie na Svatém Kopečku a vyhlášenou zoologickou zahradu, kde kromě exotických zvířat chovají i běžná hospodářská zvířata typická pro náš kraj. Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci Přednáška o varhanech v kostele Sv. Mořice Zoo Sv. Kopeček Zoo Sv. Kopeček

11 Neděle byla odpočinkovým dnem. Málokdo ji však využil k odpočívání. Většina rodin pozvala svého hosta na nějaký rodinný výlet Pondělí bylo opět zaměřeno na volno-časové aktivity žáků. Nejprve bylo nutné dodělat keramické kočky. Naštěstí první vypalování přežily všechny, a tak si každý mohl naglazovat tu svou. - Ve zbytku času se děti věnovaly přípravě pohádek. Každá skupina si vylosovala jednu pohádku, která měla být známá jak Čechům, tak Polákům. Během jedné hodiny si skupinky musely připravit svou pohádku. Jediným povoleným jazykem byla angličtina. Děti si musely připravit jednoduché kostýmy a scénky tak, aby ostatní dokázali pohádku uhodnout. Při prezentaci pohádek si děti užily spoustu legrace. - Odpoledne děti čekal výlet do Chropyně. V zámku se děti kromě historie regionu dozvěděli také o typických řemeslech, která byla pro náš region typická. Měly také možnost si prohlédnout typický hanácký kroj. Po prohlídce zámku následovala naučná stezka kolem Chropyňského rybníka, který je vyhlášen chráněnou rezervací, protože se zde zdržuje velké hejno racka chechtavého. Glazování koček Příprava pohádek

12 Pohádka o červené Karkulce Pohádka o šípkové Růžence Studna před zámkem v Chropyni Chropyňský zámek Naučná stezka kolem Chropyňského rybníka Naučná stezka kolem Chropyňského rybníka

13 Dnes jsme se věnovali srovnávání běžného dne českého a polského žáka. Volnočasové aktivity si děti vyzkoušely během pobytu dosytnosti, v rámci prezentací srovnávaly vyučování. Tato hodina vyústila v zajímavou diskuzi, ve které jsme zjistili, že všední dny českých in polských dětí jsou si víceméně podobné. - Další aktivitou byly hry zaměřené na srovnávání Česka a Polska. Pro děti byla připravena vědomostní soutěž, Češi odpovídali na otázky týkající se Polska, Poláci odpovídali na otázky týkající se České republiky. Síly obou družstev byly víceméně vyrovnané. Na závěr hodiny si děti skládaly puzzle, jejichž výsledkem byly znaky obou měst. - Poslední dopolední hodina byla v režii polských žáků, kteří si pro naše děti připravili kabaretní pásmo, během kterého nám předvedli vtipné scénky. - Odpoledne děti připravovali závěrečný táborák. Chlapci pomáhali s přípravou ohně, dívky chystaly občerstvení. - Ve tři hodiny proběhly závody dračích lodí, na které se děti celý týden těšily. Dračí lodě jsou totiž nejoblíbenějším sportem v Kojetíně. Kojetínská posádka sklízí úspěchy nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Po závodech už nic nebránilo táboráku. Všichni se těšili na špekáčky a zpívání. Česká prezentace naše škola Polská prezentace naše škola Polský kabaret Polský kabaret

14 Vědomostní soutěž Postav si svůj erb! Dračí lodě Opékání buřtů Opékání buřtů Zpívání u táboráku

15 Poslední dopoledne bylo ve znamení loučení. Bylo potřeba dopodepsat trička, která budou žákům výměnný pobyt připomínat. - Žáci také vyplnili evaluační dotazník, ve kterém ohodnotili celý pobyt. Děti dostaly také certifikáty, které stvrzovaly jejich účast na pobytu a netrpělivě čekaly na příchod fotografky. - Paní fotografka udělala závěrečné foto, děti se rozloučily a polská výprava vyrazila na cestu domů. Loučení se neobešlo bez slziček a slibů, že se v září zase všichni uvidí. Podepisování triček Podepisování triček Učitelský sbor Chvíle loučení

Prázdniny končí škola začíná!!! Obsah:

Prázdniny končí škola začíná!!! Obsah: Obsah: - Z jednání rady města - Poděkování města... - Pečovatelská služba města Chropyně - Zpracování ovoce v letošním roce - Kapitoly z dějin hudby - 85. výročí založení SDH Plešovec - Prohlídka zámku

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Den první, 1.10.2010, Lublaň, Slovinsko:

Den první, 1.10.2010, Lublaň, Slovinsko: Den první, 1.10.2010, Lublaň, Slovinsko: Zdravíme všechny z Lublaně, což znamená, že jsme všichni v pořádku dorazili na místo určení. Jsme po 12 hodinách cestování unavení, ale šťastní, že jsme cestu zvládli.

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2014 2015 / č. 47 / vydáno 13. listopadu 2014 Vážení rodiče, nastal nový školní rok a s ním přinášíme další číslo Zpravodaje. Jeho prostřednictvím

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Vážení rodiče, milí přátelé!

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Vážení rodiče, milí přátelé! ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2010 Pro žáky, rodiče, zaměstnance a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži Vážení rodiče, milí přátelé! Poslední červnové dny jsou vždy časem hodnocení. Nejen toho učitelského hodnocení

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Blateňáček Z OBSAHU:

Blateňáček Z OBSAHU: Blateňáček 27. Číslo, 2010 (říjen) MŠ Blatenská 2145, Praha 4 Z OBSAHU: 20 let MŠ Blatenská Naše třídy - co bylo v našich třídách Balónkové odpoledne Sklář ve školce Fotbalový turnaj Sportovní hry Výlet

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

Poslední školní měsíc nám utekl jako voda a máme za sebou další společně prožitý rok.

Poslední školní měsíc nám utekl jako voda a máme za sebou další společně prožitý rok. Červen 2009 Poslední školní měsíc nám utekl jako voda a máme za sebou další společně prožitý rok. Na měsíc červen se těšil snad každý. Čekala nás totiž ŠKOLA V PŘÍRODĚ, která naplnila všechna naše očekávání.

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 2 / červen 2015

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 2 / červen 2015 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 4. ročník č. 2 / červen 2015 www.smrzice.cz Den před velikonoční výstavou vyzdobily děti nádvoří fary při soutěži o nejhezčí velikonoční stromeček, pořádané Spolkem rodičů při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ČERNOVICE ZPRAVODAJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ČERNOVICE ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ČERNOVICE ZPRAVODAJ 2.POLOLETÍ školního roku 2014/2015 2 A je tady konec školního roku!!! Uteklo to jako voda, ale když se pořád něco děje, tak to holt utíká

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily projekt CZ.04.1.03/3.1.15.1/0149 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Příklady a náměty vzdělávání a výchovy k ekogramotnosti.

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Školní akce ve školním roce 2005 2006

Školní akce ve školním roce 2005 2006 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním roce 2005 2006 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Školský almanach. školní rok

Školský almanach. školní rok Školský almanach školní rok 2010/2011 ZŠ Střelice Pedagogický sbor přední řada zleva: Mgr. Jitka Brimová (výchovná poradkyně, učí M, F, volbu povolání v praktických činnostech), Mgr. Dagmar Teplá (třídní

Více

Obsah. III. Exkurze, výlety, školní akce Toulky Terezínem Za botami a zvířary Exkurze Pálava Babiččino údolí Romeo Julie a tma

Obsah. III. Exkurze, výlety, školní akce Toulky Terezínem Za botami a zvířary Exkurze Pálava Babiččino údolí Romeo Julie a tma Obsah Obsah I. Uvodník 01 II. Ze života školy a parlamentu 02 Krajský parlament dětí a mládeže Strasburk Den země 2013 Multipolis Pět hodin o penězích Maturita očima maturantky III. Exkurze, výlety, školní

Více

strana 2 (celkem 16) Zpravodaj č. 9/0506 Ti z nás, kteří se rozhodli ubytovat kamaráda z jiné země u sebe doma, horlivě připravovali své příbytky,

strana 2 (celkem 16) Zpravodaj č. 9/0506 Ti z nás, kteří se rozhodli ubytovat kamaráda z jiné země u sebe doma, horlivě připravovali své příbytky, Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 3 květen 2006 Konec dubna byl pro mnoho učitelů a žáků naší školy mimořádný tím, že poprvé jsme v naší škole přivítali hosty ze zemí účastnících se našeho mezinárodního

Více

Občanské sdružení Tandem

Občanské sdružení Tandem Výroční zpráva 2014 os Tandem Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě Obsah Občanské sdružení Tandem... 3 Úspěšně realizované projekty roku 2014... 4 Realizované

Více