NOSISLAV boj o osvobození 1945

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOSISLAV boj o osvobození 1945"

Transkript

1 NOSISLAV boj o osvobození 1945 K severovýchodnímu okraji Velkých Němčic dorazily tanky 16. mechanizované brigády 16. dubna 1945 kolem hodin. Pátraly po vhodném přechodu na pravý břeh řeky Svratky, aniž věnovaly zvláštní pozornost německým silám v okolních obcích. Střelecké jednotky sovětské armády náležející k 243. střelecké divizi plukovníka M.A. Bušina postoupily k jižním okrajům Nosislavi 17. dubna kolem osmé hodiny ráno. Nepostupovaly od Velkých Němčic, jak bylo všeobecně očekáváno, nýbrž od východu, přibližně po ose Šitbořice - Nový Dvůr - dvůr Zeleňák ke dvoru Boudky, jižně od městečka. Přibližně v 11.hodin ovládly místní části V Kroužku a Humínka (Záhumínka) a záhy po poledni boj o Nosislav ukončily. Pěchota bezprostředně postupovala severním směrem a během noci na 18. duben obsadila celou výšinu Výhon nad Židlochovicemi a Blučinu, kóta 355. Silnici Nosislav - Židlochovice nemohla Rudá armáda prozatím dostatečně využít. Bránila tomu bytelná palisáda z kmenů a kamení v ostré zatáčce nazývané V Háku, kterou se dalo těsně projít, nikoliv ale projet jakýmkoliv vozidlem. Na odstranění nežádoucí překážky zmobilizovali důstojníci RA na 100 nosislavských mužů. Požadovali likvidaci bariéry do půlnoci. kdy podle vyššího rozkazu měly tudy projet první motomechanizované části. Přes rušivou palbu Němců z úžlabiny Pod Solarama byl úkol splněn včas a najíždějící vozidla snadno překonávala zbytky uzávěry. V noci ze 17. na 18. dubna 1945 provedly německé jednotky protizteč z Rumunské bažantnice ve směru na Velké Němčice, které byly stále ještě v protivníkových rukou. Němci chtěli tímto způsobem izolovat sovětské síly na Výhoně a tím ztížit jejich postavení a možnosti. Přechodný nápor wehrmachtu byl odražen a ráno 18. dubna se dočkaly osvobození i Velké Němčice. Přitom vojskům postupujícím od Hustopečí pomohla sovětská zteč vedená od Nosislavi a dvora Boudky na jih, vstříc vlastním silám. Ihned po skončení boje u Velkých Němčic obrátila Rudá armáda svou pozornost vůči Rumunské bažantnici, východisku předchozího nočního výpadu, a pokryla ji hustou dělostřeleckou a raketovou palbou. Po přechodu frontových bojů bylo v Nosislavi dočasně pohřbeno 79 padlých rudoarmějců, z toho 4 důstojníci. Ve dnech 2. a 3. ledna 1946 byli exhumováni, 73 jich exhumační útvar převezl na čestné pohřebiště u Ořechova, čtyři důstojníky zpopelnilo 23. ledna brněnské krematorium (urny č ) a dva vojáci zůstali natrvalo pohřbeni u katolického hřbitova. Velitel vojskové části RA č. II./II podplukovník Bezdanskij a kapitán Makarov po rozloučení s Nosislaví odjeli 23. června Zaznamenáno zůstalo pouze pět jmen padlých: BRONSKIJ Alexandr Alexejevič, poručík, Ústřední hřbitov v Brně - urna 207 FILIPPOV Sergej Ivanovič, major, nar. 1922, v Noisslavi, převezen do Ořechova, 8. čestné hrobové místo zleva GALAMOV Nikolaj Ivanovič KOMLEROV Alexej Jakovlevič, poručík, Ústřední hřbitov v Brně - urna 208 ROZUGRAJEV Michail Kuzmič, kapitán, , pravděpodobně zpopelněn v Brně jako bezejmenný Padlí, popravení a umučení: FORMÁNEK František, nar , Nosislav, čp. 56, byl zatčen snad pro poslouchání zahraničního rozhlasu, umučen v Osvětimi HORNÍČEK Alois, rolník, nar , Nosislav, odvlečen v rámci likvidace defektních osob, nezvěstný, pravděpodobně zavražděn v roce 1944 v Mauthausenu VEDRA Jaroslav, rolník, nar v Nosislavi, čp. 129, byl ve spojení s parašutisty z SSSR, odsouzen tzv. stanným soudem v Brně k předání gestapu, umučen v Mauthausenu Pokračování na str. 5

2 Zastupitelstvo obce mělo své řádné zasedání za přítomnosti 17 občanů. Před tímto zasedáním se zastupitelé sešli k jedné pochůzce po obci a pracovní poradě nad návrhem rozpočtu. Zastupitelé rozhodli: - o schválení závěrečného účtu obce za rok o novém obecním rozpočtu - o doprovodných ustanoveních k rozpočtu ( prioritní akcí roku 2001 je rekonstrukce kanalizace a vozovky ve spodní části ulice Dolní Kroupná ) - o nájemních smlouvách obce - o zprávě k prodeji akcií - o stanovisku k ohrázkování Židlochovic - o zprávě svého kontrolního výboru Rekonstrukce Dolní Kroupná je ve stadiu vypracování projektové dokumentace, kterou zpracovala kancelář ing. Zezuly z Brna. V této věci proběhlo na radnici a na místě samém jednání s dotčenými organizacemi správci sítí a s vlastníky sousedních nemovitostí. Mnohé vznesené připomínky byly již zapracovány do projektu. Tato akce je vyvolána neúnosným stavem vozovky (panelů) a dosluhující kanalizací v úseku, která je položena tesně pod panely. Pro výstavbu se navrhuje vozovka v šíři 5.5 metru v betonové zámkové dlažbě s chodníky a nájezdy k domům. Navržená kanalizace bude v dimenzi 60 cm (dosud 80 cm), avšak vhodněji osazená tak,že v horní části úseku se dosáhne lepšího zahloubení. V současné době (duben, květen) probíhá stavební řízení u místně příslušného úřadu a současně výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba se předpokládá v letních měsících t.r. ing. Svoboda Stručně děkujeme občanům za vzorný přístup ke sčítání lidu (sdělovací prostředky neměly pravdu, když předvídaly, že to bude horor) zdařilá výstava vín proběhla v neděli se konala ekumenická bohoslužba v Husově domě obdrželi jsme několik blahopřejných reakcí na naše internetové stránky, upozornění na ně bylo inzerováno i v židlochovickém Zpravodaji, ač Židlochovice dosud své vlastní stránky nemají (intenzivně je připravují) Velké Němčice také nemají své vlastní internetové stránky, ale není pravdou, že by do světa www dosud nevkročily učinily tak (nevíme proč) pod hlavičkou a v měsíci dubnu byl zahájen provoz nových originálních znělek pro nosislavský místní rozhlas. Věříme, že se vám budou líbit. v letošním roce se bude provádět další etapa oprav hradeb (pěti pilířů v jižní části). Oddělení kultury a památkové péče již k tomu vydalo závazné stanovisko. Práce jsou hrazeny z okresního a obecního rozpočtu. Výzva spolkům a organizacím působícím v Nosislavi! Mnozí z vás už jistě navštívili internetové stránky Nosislavi. Je jistě mnoho věcí, které by tam ještě být mohly a nejsou. Pokud by se chtěly naše místní spolky a organizace prezentovat na těchto stránkách, uvítali bychom v tomto směru iniciativu. Sdělte okolí něco o historii a vzniku vaší organizace, o současné činnosti a zejména o možnostech, jaké nabízíte mládeži! Dejte vědět zájemcům, zda a jaké jsou možnosti členství ve vaší organizaci, současný počet členů a hlavně kontaktní telefon či osobu, na kterou je možné se obrátit v případě zájmu. Dle vašich podkladů je možné umístit zprávu na Konzultace a dotazy u ing. Vladimíra Svobody nebo Bc. Milady Válkové. Stručný přehled připravovaných akcí KŠK OÚ v letošním roce květen - pořádání oslavy Dne matek spolu s MŠ a ZŠ (13.5. hala TJ Sokol) červen - táborák s country hudbou kapel ŠOK a KRTEK (29.6. areál za mostem) červenec - koordinace a spolupříprava Jakubských hodů se stárky a TJ Sokol srpen - O poslední špekáček letních prázdnin - táborák za mostem (31.8.) říjen - Malé překvapení - beseda se známou osobností prosinec - Mikulášská besídka MŠ a ZŠ - posezení s cimbálovou muzikou Za ŠKK Pavel Fröhlich

3 Fotbalové jaro je tu! Opět se nám rozběhla jarní část mistrovské soutěže v kopané. Máme za sebou zimu, během které se jednotlivá mužstva více či méně snažila natrénovat fyzickou kondici a hlavně jsme svolali valnou hromadu, která rozhodovala o velice závažných a důležitých věcech. Nejdůležitější ze všech projednávaných bodů je způsob převodu sportovní haly na obec, o kterém se mluví už delší dobu. Již valná hromada v r.2000 pověřila výkonný výbor jednáním o podmínkách převodu sportovní haly na obec Nosislav. Důvodem byla vysoká finanční náročnost provozu a nemožnost jakýchkoli investicí. Proto valná hromada pověřuje výkonný výbor založením sdružení právnických osob mezi TJ Nosislav a obcí Nosislav s podmínkami akceptovatelnými oběma stranami. Dalším důležitým bodem byla plánovaná oslava 70. výročí založení oddílu kopané v naší obci, kterou připravujeme na 23. června Protože další číslo zpravodaje vyjde až po tomto datu, zveme už teď všechny příznivce a fanoušky do našeho areálu, kde bude probíhat bohatý program po celý den a vyvrcholí utkáním našich mužů se zatím blíže neurčeným atraktivním soupeřem. Tato pozvánka je pouze malou částí rozsáhlejší oznamovací kampaně, která bude probíhat hlavním dílem bezprostředně před termínem oslav. Za tip na vyplnění volného času můžete považovat přiložené rozpisy zápasů jednotlivých mužstev. Přejeme Vám hodně pěkných sportovních zážitků. Výkonný výbor TJ Sokol Nosislav Rozlosování soutěží Muži :00 Sokol Nosislav Sokol Týnec :30 Sokol Nosislav Mír V. Bílovice :30 Sn. Břeclav B Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol Popice :00 Sokol V. Němčice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav TJ Mor. Nová Ves :30 Sokol Pouzdřany Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav SK Vranovice :30 Sokol V. Pavlovice B Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol Přítluky :30 Sokol Krumvíř Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Slavoj Podivín :30 Sokol Rakvice Sokol Nosislav Žáci :00 Sokol Starovičky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Družstevník Vrbice :00 Sokol Bořetice Sokol Nosislav :00 Sokol Krumvíř Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Boleradice :00 Sokol Nosislav Sokol Starovice :00 Sokol Šitbořice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Křepice :00 Sokol V. Hostěrádky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Družstevník Nikolčice :00 Sokol Brumovice Sokol Nosislav Dorost :45 Sokol Nosislav Dynamo Velký Dvůr 1.4. Sokol Nosislav volno :15 Sokol Pohořelice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Družstevník Nikolčice :45 Sokol V. Němčice Sokol Nosislav :45 Sokol Nosislav Sokol Přibice :00 Sokol Nosislav Sokol Šitbořice :15 Družstevník Vrbice Sokol Nosislav :00 Sokol Křepice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Borkovany :15 Sokol Bořetice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Šakvice :15 Sokol Uherčice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Krumvíř :15 Sokol Boleradice Sokol Nosislav Přípravka :00 Sokol Nosislav Sokol V. Němčice :00 Sokol Nosislav FK Hustopeče :00 Sokol Šitbořice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Boleradice :00 volno :00 Sokol V. Němčice Sokol Nosislav :00 FK Hustopeče Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Šitbořice :00 Sokol Boleradice Sokol Nosislav :00 volno

4 Obec Nosislav a školní mládež V učivu českého jazyka jsem zadala žákům slohový úkol na téma Co se mi v naší obci líbí, co bych zlepšil a co bych si přál odstranit. Nyní se chci s vámi podělit o výsledek jejich snažení. Vybrala jsem některé práce a předkládám vám je k zamyšlení. Líbí se mi, že je tu park a také bych chtěl, aby v něm bylo mnoho stromů. Přál bych si minigolf, na kterém by se mohlo hrát zadarmo, bazén, krytý nebo nekrytý, ve kterém by byla čistá voda. Konaly by se tu závody, výstavy krásných obrázků a soutěže. Přál bych si, aby v létě bylo vedro a v zimě hodně sněhu. Kdyby to tak bylo, naše obec by byla nádherná a veselá. Martin V naší obci se mi moc líbí hřiště i školní hřiště, ale nejvíce se mi u nás líbí příroda. Nelíbí se mi, když v přírodě jezdí auta a plaší zvěř. Přála bych si, aby přistavěli kino, koupaliště s tobogánem, nemocnici a policii. Přidala bych více přírody a míň aut, aby neničily přírodu. Odstranila bych z naší obce zlé lidi, aby už nekradli, opravila bych staré domy, aby nespadly. Eva V naší obci se mi líbí příroda, škola, basketbalové hřiště a tenisové kurty. Líbí se mi zde krásná příroda a zpěv ptáků. Nelíbí se mi zde škaredé rozbourané domy, někdy nepořádek a když se kácí zbytečně stromy a odhazují v přírodě odpadky. Přála bych si, aby zde bylo koupaliště, abych v létě nemusela jezdit jinam. Také bych si přála, aby zde byla stezka pro kolečkové brusle, protože si je na hrbolaté cestě ničíme. Zkrášlila bych obec tím, že bych opravila staré domy, odstranila odpadky, hospody a zlé lidi. Adéla Líbí se mi opravené fotbalové hřiště a řeka Svratka. Nelíbí se mi zničené domy a cesta k myší díře. Přál bych si tu mít cyklokrosovou trať na motorky, velký park a koupaliště. Obec bych zkrášlil tím, že bych večer rozsvítil barevná světýlka a opravil bych všechny staré domy. Odstranil bych všelijaké chemické plyny a všechny papírky kolem sebe. Martin V naší obci se mi líbí školní hřiště, příroda, lesy, tenisové kurty a fotbalové hřiště. Nejvíce se mi tu líbí lesy a příroda, je to to nejkrásnější co tu je. Když s celou rodinou jdeme do lesa a v lese to krásně voní dřevem a ptáčci do toho cvrlikají, moc se mi to líbí. Nejméně se mi tu líbí, jak to udělali za mostem. Dřív tu byly kopečky a kopce na ježdění na kole a teď jsou tam prolézačky. Když prší, je tam plno bláta. Přála bych si, aby tu bylo koupaliště, abychom se o velkých prázdninách nemuseli nudit, když je venku pěkně. Michaela Jak z ukázek vyplývá, děti si všímají nedostatků a nepořádků kolem sebe, ale na nás všech je, abychom je výchovou přivedli k jejich odstraňování. Věřme, že jim tento kritický pohled vydrží až do dospělosti, a že se potom přičiní o zvelebování a zkrášlování své obce. J. Březinová ředitelka ZŠ Rybáři v Nosislavi Candát obecný, čeleď okounovití. Místní organizace Moravského rybářského svazu Vranovice již čtvrtým rokem organizovala rybářský kroužek pro začínající rybáře ve věku do 15 let. Do tohoto kroužku se přihlásilo celkem 7 místních dětí. Dne proběhly závěrečné testy ze znalostí problematiky chovu ryb a rybářského řádu. Všichni zúčastnění splnili očekávání a uspěli při závěrečné zkoušce a byli přijati do MRS. Nejlepší byl, s plným počtem bodů, Jan Brchaň. Za poslední 4 roky bylo v naší obci vychováno přes 30 mladých rybářů. Dne pořádá pro členy MO MRS Vranovice do 15 let v rámci MDD tradiční rybářské závody, které se budou konat na rybníku Stříbrňák za hřištěm ve Vranovicích. Za MO MRS Vranovice Petr Dvořáček, rybářský hospodář

5 Hodnocení loňské tenisové sezony Jarní práce na přípravě kurtů jsme začali poslední víkend v březnu. Provedli jsme úklid kurtů po zimě, posbírali listí, shrnuli starou antuku, instalovali větrné zástěny a provedli terénní úpravy kolem kurtů. Samotnou přípravu povrchu antuky provedla kvalitně, v krátkém časovém úseku a pro nás finančně přijatelně firma z Kroměříže EKKL. Jak bylo dohodnuto na poslední valné hromadě na investičním záměru zbudovat cvičnou tenisovou stěnu, podařilo se nám tuto akci zrealizovat. Stěna začala sloužit jak členům TO, tak i široké veřejnosti první prázdninový den. Na stěně bylo odpracováno přes 200 brigádnických hodin a náklady činily cca ,-- Kč. Ne vše se dařilo. Vytíženost areálu v letních měsících není taková, jakou bychom si představovali. Ztratilo se nám několik kusů vzrostlých tůjí (17 kusů). Jak tomuto hyenismu zabránit, nám nikdo neporadí. Byly též ukradeny tři plastové lavičky, lopata a koště. Pár obětavých lidí se úspěšně podílelo na pořádání hodové zábavy ve spolupráci s TJ Sokol. Patří jim za to dík. Závěr sezony patřil opět našemu oddílovému Burčákovému turnaji. Sportovní úroveň se opět posunula kupředu. Kulturní za sportovní nezaostávala. Snad jediný negativní na turnaji je hrací systém, který ne všem vyhovoval. Je to už druhý ročník, který nebyl pro šatné počasí dohrán. Jistě jste si všimli, že areál za mostem se zvelebuje a začne sloužit i těm nejmenším. za TO Zbyněk Čermák Oběti válečných událostí Pokračování ze str. 1 BOTONĚK Jaroslav, školák, nar v Nosislavi, čp. 360, při leteckém útoku LUKLOVÁ Marie, roz. Loskotová, nar , Nosislav, čp. 143, v Hustopečích u Brna čp. 23 na následky zranění utrpěného při bombardování SUCHÁNEK František, rolník, nar , Nosislav, čp. 35, v Nosislavi při leteckém útoku (MěÚ Židlochovice, matrika úmrtí Nosislav) Výňatek z právě vyšlé publikace Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno - venkov. Vydal státní okresní archiv Brno-venkov v Rajhradě Vyprávění Květoslavy Luklové o počátcích pošty v Nosislavi. pozn. red.: je doplněním článku z minulého čísla o vzniku Pošty v Nosislavi před 100 lety. Můj tatínek, Pavel Mikulášek, absolvoval dvouletou internátní obchodní školu v Německu. Odtud pramenila jeho dobrá znalost němčiny, kterou mohl za Rakouska-Uherska v úředním styku dobře uplatňovat. Po krátké praxi účetního ve mlýně v Brně, se po složení poštmistrovských zkoušek na brněnském ředitelství, stal v roce 1901, při otevření pošty v Nosislavi, prvním poštmistrem s oficiálním titulem c.k. poštovní expedient. Když se v roce 1904 oženil, přesídlil poštovní úřad z Nivky do jeho nového domu čp Základní plat začínajícího poštmistra byl v té době 350 rakouských korun. Později ve válečných letech (dle platového výměru ministerstva obchodu v roce 1915) byl jeho plat 1100 korun měsíčně, aby pak mu byla v roce 1953 vyměřena nová penze ve výši 442 korun 40 haléřů. Tatínek byl ve své poštovní službě obyvatelům Nosislavi velmi obětavý, byl mnohým nápomocný v jejich neznalostech při úředním styku a byl jim prakticky k dispozici ve dne i v noci, protože z bezpečnostních důvodů také přímo v místnosti pošty i přespával. Například stačilo, když řezník pan Kaplan zaklepal na okno pošty, když odjížděl brzo nad ránem na trh do Brna s masem z porážky, a musel mít sebou stvrzenky o zaplacení daňových poplatků z prodávaného masa. V prvních letech fungování nosislavské pošty byl jediným zaměstnancem pošty, a to jako poštmistr i posel (neboli listonoš) v jedné osobě, protože poštovních zásilek ještě bývalo málo. Pokud ale bylo třeba něco roznosit a on sám už neměl na to čas, vypomáhali s roznáškou příslušníci rodiny, nebo zaměstnanci z rodinného obchodu či z hospodářství. Byli to tehdy například obchodní příručí František Mahovský (později obchodník se smíšeným zbožím ve Velkých Němčicích), nebo sloužící děvče Františka Tošnarová z Křepic. Prvním listonošem v Nosislavi až po I.světové válce v nové svobodné republice (někdy v roce 1923) byl invalidní Jan Rézl (pozn.: pan Matuštík nebyl prvním, jak je mylně psáno v minulém Nosislavském zpravodaji, ale až druhým listonošem). Ale tento byl brzo, buď pro nezpůsobilost nebo snad nespolehlivost, propuštěn z poštovní služby (možná porušil úřední tajemství, to už nevím přesně, bylo mi tehdy jen šest let a toto si pamatuji také jen z vyprávění rodičů). K tomuto Janu Rézlovi se váže malá příhoda ve spojení s působením evangelického faráře Jana Vališe v Nosislavi, který byl svou povahou prý trochu zbrklý. Listonoš Jan Rézl se jednou na ulici míjel

6 s panem farářem Janem Vališem a po druhé straně ulice jdoucí nějaký Rézlův kamarád, po nosislavsku na něj volal: Jendo, kam valíš? Nikdo z lidí by si tehdy netroufnul takto pokřikovat na ulici na ctěného pana faráře, vždyť také to zvolání platilo na Rézla a ne na faráře, ale pan farář se ani neotočil, jak spěchal, jen rychle odpověděl za něj: Na poštu, na poštu. Na poštovním úřadě se občas stávaly různé příhody, někdy i humorné. Jistý pan Srnec, někdejší sedlák na čp. 72, vyřizoval na poště nějakou peněžní záležitost. Pak odešel, ale po chvíli se vrátil a tatínkovi řekl, že prý mu ještě zapomněl vrátit jeden halíř, a když tatínek pootevřel okno přepážky, ukazoval mu na desku, že tady na tu desku mu jej položil, a ten halíř tam opravdu ještě ležel. Pan Srnec si spokojeně ten halíř schoval do kapsy a odešel. Bylo štěstí, že další zákazníci toho dne již nepřišli, protože když tatínek šel zamykat vchod pošty, uviděl ležet něco u okýnka přepážky byla to celá peněženka pana Srnce s penězi i s doklady. Když mu ji tatínek zanesl domů, byl z toho pan Srnec velmi udivený pro halíř se vrátil, ale mohl přijít o mnohem víc. Nutno podotknout, že po všechna ta léta, kdy tatínek byl až do svého důchodu poštovním úředníkem a pošta byla umístěna v rodinném domě čp.119, ať to bylo za Rakouska nebo za I.republiky, nebral od pošty žádné nájemné za umístění úřadu ve svém domě, ani za soukromé zařízení pošty. Dokonce jeho postoj k eráru byl takový, že ani nežádal erární pošťácké oblečení či jiné vybavení pro poštovní úřad, prý aspoň takto může pomáhat mladé republice. Vzpomínám si, že pouze jednou dostal pošťáckou pelerínu, kterou nosil po mnoho let. Podle vyprávění zapsal Aleš Lukl. Co vše se asi skrývá v různých kronikách místních občanů, o kterých ani nevíme, že existují? Přechovávají je pouze dědicové jako rodinné stříbro. Ne každá událost byla zapsána do těchto knih, musela být něčím výjimečná. Bývá užitečné se obracet do minulosti, abychom zde hledali poučení a východiska pro naši dobu. Děkujeme paní Drobné za možnost nahlédnout do tajemství jedné takové kroniky. Jak je z historie vidět, záplavy na Nosislavsku nebývaly žádnou zvláštností. Je tedy stále nutné mít se na pozoru před tímto živlem. Ani dnes nemůžeme ponechat nic náhodě. (Pozn. redakce) Z rodinné kroniky mého praděda Martina Hlaváčka * 1830, po 2 volební období starosty Nosislavi byla od vody protržená hráz ve zdáli 15 m od mostu k Židlochovicím a rozšířila se skoro po samý most. Muselo přijíti vojsko - ženisti a celý měsíc mělo s tím co dělat. Do té strže se dalo kamení do pajši svázaného a jinak aspoň kubíků kamení a mnoho set pytlů písku a toť se ví, snad tisíce vozů hlíny od starého hřbitova. Vydání za vojsko činilo čtyři tisíce zlatých, kterýžto obnos erár po obci žádal. Na prosbu obce byl tento obnos dílem od eráru odpuštěn a dílem od zemského výboru vynahrazen. Obec měla na tisíce zlatých vadání za dřevo na sloupy, vožení hlíny, za dělníky, řemeslníky z celého okolí sem sezvaných. Před některým rokem byla dána do hráze železná trubka, kterou se vedla voda do takzvaného "haltýře". Trubka tá nebyla pevně hlínou zapravená, kolem trubky voda pronikala, zapravilo se to, leč mizerně. Když voda vystoupila, hráz se protrhla, neb to byl pravý vodopád. Do kroniky napsal František Hlaváček * 1871, syn Martina Hlaváčka V roce 1909 přišla náhle ve Švarcavě voda s ledy. Během 10minut přetékala přes hráze, v 15 domech přišla voda do dvorů, v č. 47 a 48 bylo 1 1/2 m vody ve stájích. Voda stoupala tím, že pod obcí na "Urbaně" se ledy zastavily, v Němčicích o velké vodě nevěděli. Byla velká obava o obecní most, poněvádž dva náledňáky voda odplavila. Ještě horším rokem byl rok 1911, poněvádž byla průtrž hráze za domy č. 46 a 47 do Zahrad. Strže se stala po velké bouřce a průtrži mračen, kdy byla sena už ku sečení. Úroda na zámostí byla zničena, seno podkaleno. Při té bouřce blesk zapálil v domě č Rok 1911 byl celkem suchý, úroda v kopcích byla suchem poškozena. Fotografie zachycuje vysokou hladinu Svratky po povodních v červenci 1997 na Humínkách. Z kroniky vybrala Lydie Drobná (pravnučka a vnučka)

7 Tohle snad ne! Je Velikonoční pondělí, blíží se dvanáctá a po schodech se trousí poslední opozdilci. Skupina deseti až dvanáctiletých chlapců vchází do dveří a já jejich velmi uvolněné chování přičítám na vrub výjimečnému dni. Tak co kluci! Mašličky, koláče, čokoládové penízky, jednohubky? Ne, to my nechceme. A jasně mně dají pohledem najevo, že červené nebo bílé víno, a možná ještě něco tvrdšího by je neurazilo. Aha, takže žoviální tón má na svědomí pár dobrých lidí, které navštívili hoši před námi. Nevím, jak na ostatní působí desetileté klátící se postavy, na mě děsivě. Když v tomto věku berou skleničku vína jako samozřejmost, po čem sáhnou ve čtrnácti, šestnácti...? Shovívavě přihlížíme, a mnohdy s úsměvem komentujeme: však on z toho vyroste. Bohužel spousta mladých lidí, pro které je jediný hrdinský výkon za den čárek v hospodě, nám za pravdu nedává. Žijeme ve vinařské oblasti. Já sama se za abstinenta nepovažuji, ale množství alkoholu, které na dospělého působí blahodárně, může dítěti nenapravitelně uškodit. Takže chlapci, až vám bude hodná tetička nebo strýček nalévat se slovy: vždyť je to zdravé na krev, tak o váš krevní obraz nemám nejmenší obavy, ale o zdravý rozum ano. Marie Chumelová Relaxace na internetu O tomto médiu už bylo napsáno tolik, že snad již není třeba vysvětlovat, o co se vlastně jedná. Naopak bych dnes raději nastínil, že zde je nejen plno zpravidla úhledně seřazených zajímavých informací, bez kterých by se někteří dnes již neobešli, ale že se jedná také o možný způsob, jak se jednoduše odreagovat. Začít bychom zřejmě měli těmi známějšími stránkami o počítačových hrách, které jsou jedním z nejstarších způsobů, kde můžete snadno nalézt tu svoji chvilku klidu. Jako první tedy uveďme hry.atlas.cz a herna.centrum.cz což by mohlo být takové nejznámější a nejnavštěvovanější duo pro ty, kteří rádi hrají hry, ať už sami či s opravdovým protivníkem. Kdo však nerad sedí celu herní dobu u internetu, může si zajít na jiná místa, kde si nějakou hru stáhne (výraz pro kopírování z internetu do počítače) a začne ji hrát až po odpojení. Duo reprezentující tuto skupinu by mohlo být například toto: bonusweb.cz a doupe.cz. Najdete zde nepřeberné množství informací o hrách nových i o těch, které již dlouho budí mezi hráči obdiv. To však není vše, existují i různé speciální druhy her jako např. šachy přes a podobně, ale o těch možná jindy. Pro ty, kteří mnohem raději než při hře relaxují s přáteli, je na internetu připraveno velké množství známých i méně známých chatů (chat z angl., znamená: povídat si). Kde si virtuálně zajdete třeba do místnosti zábava, brno nebo historie a tam již na vás čekají podobně naladění surfaři. Nejnavštěvovanějšími místnostmi však kupodivu nejsou ty výše zmíněné, ale spíše ty s názvem flirt či seznámení apod.; kvalita rozhovorů však v těchto místnostech zpravidla není vysoká. Pro ty, kteří netuší, kde takovéto klábosírny najít, uvádíme např.: xchat.cz, chat.seznamka.cz, chat.atlas.cz a další. A pozor! Běžně se dnes stává, že si na takovýchto stránkách člověk vypěstuje i určitou závislost, takže pak nevěří svým očím, když přijde účet od telecomu. Samozřejmě tento článek není soupis veškerých možností, jak relaxovat na internetu, ale je to určitý náhled, jaké jsou takové dvě základní možnosti. Pokud byste chtěli vědět více o relaxaci na internetu, je stejně nejjednodušší začít hledat přímo v tomto interaktivním světě. Válka Vítězslav Tipy pro vaše surfování po INTERNETU Informace o našem okrese najdete na (oficiální stránky okresního úřadu) nebo na (informační stránky Poznejte okres ). Pro začátečníky přidáváme některé základní zdroje informací: ( komentář plyne z názvů ) Zkuste neboť mapa není jenom ta papírová! Čtěte noviny na internetu, např. Důležitým zdrojem informací jsou veřejné rejstříky na internetu (jako Češi můžeme být na to hrdi, to má málokdo): živnostenský rejstřík ( každý, kdo má živnost a jakou, je uveden jen meloucháři chybí): a obchodní rejstřík (firmy zde zapsané) najdete po odkazech na

8 A trochu zajímavostí nakonec: na internetu jsou samozřejmě naše hlavní ústavní instituce, zkuste: Ale můžete jít i do ciziny: třeba na návštěvu do Bílého domu ( ) nebo do Vatikánu všechny cesty vedou do Říma ( ) zpracoval: Vladimír Svoboda Tajenka z minulého čísla Nosislavského zpravodaje dokončoval tento citát: Moudrost života spočívá především ve schopnosti vycházet s lidmi, které nesnášíme. Za správnou odpověď byly malým dárkem odměněny: paní Miloslava Bartušková, čp. 124, paní Lydie Drobná čp. 32 a paní Marie Moučková čp Výherkyním blahopřejeme a na další luštění se s vámi těšíme opět v příštím čísle. Jitka Brchaňová Pozn. red.: děkujeme za spolupráci paní Brchaňové a zejména za dárky, které sama výherkyním věnovala. Dětský kvíz Řešení po řádcích: 1) Asi to není pravda. O takovém chování koz se sice vypráví, ale nebyly o něm předloženy žádné důkazy. 2) Není to pravda. Krokodýlí slzy vyvolává u mořských druhů na suché zemi nadbytek soli v těle. Není to žádný projev lítosti. 3) Není to pravda. Kobra nemá schopnost vnímat melodii. Po otevření košíku se bojovně vztyčí a sleduje pohyby zaklínačova košíku. 4) Pravěpodobně to není pravda, i když by bylo možné to vysvětlit snahou skrýt černý čenich, který je nápadný na pozadí bílé srsti a sněhu. 5) Je to nepravěpodobné. Podle některých zpráv si krysy podávají v řadě vejce, nebo jedna přenáší druhou, držící v tlapkách vajíčko. Toto chování však není nijak spolehlivě doloženo. 6) Je to pravda. Tělo hroznýše nese krátké výrůstky, které představují zbytky původních zadních končetin. Samec při námluvách těmito výrůstky dráždí.

9 Oprava Opravujeme chybu v číslování NZ ( minulé číslo bylo číslem 1, ročníku 7, nikoliv číslem 6, roč. 6). Děkujeme za pochopení. Redakce. Sbírka šatstva i jiných potřebných věcí pro DIAKONII v Úpici Evangelický sbor v Nosislavi pořádá pro nejširší veřejnost tuto sbírku. Vítány jsou především: oděvy, obuv, hračky, potřeby pro domácnost, staré brýle, funkční elektrospotřebiče a finanční příspěvky na dopravu. Sbírka proběhne ve dnech: středa , pátek , středa a pátek vždy od 16 do 18 hodin. Místem sbírky je Husův dům. Touto sbírkou můžete podpořit strádající u nás i ve světě A za to vám již nyní děkujeme. Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Pro dospělé: Blyton: Tajná sedma. Kam zmizel Čert? Baumannová: Výchova a výcvik psů Felix: Atlas zvířat Denker: Doktorka Miler: Krtek a zelená hvězda Hanel: Naše ryby Schutzlerová: Andrea 18-letuška Hlavenka: Jak na počítač Tomsy: Nikdo jiný to nesmí vědět Měšťan: Obytná podkroví Paysan: Akvarijní ryby Šmíd: Obrázky z Provence Stange: Nová kuchyně Steelová: Nehoda Štorkán: Hříšná léta české královny Weiss: Nová koupelna Zákoník práce. Chyby a problémy. Tuto rubriku pravidelně a obětavě připravuje paní Slouková Olga knihovnice. Děkujeme redakce. Víte jak. se stanoví termín Velikonoc? Neděle velikonoční ( Hod Boží velikonoční ) je vždy na první neděli po jarní rovnodennosti a navíc vždy po úplňku Měsíce. Nejdříve tedy 22.3, nejpozději VS Zaznamenali jsme... že je na školním hřišti živo. A to nejen přes den, ale i večer, někdy až do noci. Je potěšitelné, že hřiště slouží svému účelu. Ale i toto má svá úskalí. Hluk po desáté hodině večerní ruší místní obyvatele. Sportovci, dodržujte pravidla hry i společenská pravidla! UPOZORNĚNÍ!!! S nástupem jara přibývá majetkové trestné činnosti. Výjimkou není ani naše obec, kde již touto dobou zaznamenáváme větší pohyb cizích osob. Proto vyzýváme k maximální opatrnosti, tzn. zajištění domů, bytů, automobilů, poučení dětí a starších osob. že stárci už nelení, ale začínají se pilně připravovat na tradiční jakubské hody, které budou letos 27. až 29. července. nově uveřejněné příspěvky na internetu z dávné historie Nosislavi, které podle článků pana Kleina připravil a doplnil pan Aleš Lukl. Stačí najít stránku že proběhl tradiční dětský karneval s netradičním oživením o maskovaného muzikanta klauna, zpěváka, improvizátora, baviče. Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě podíleli, i když odměnu největší získali už v rozzářených očích všech zúčastněných dětí.

Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k

Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k tomu, aby se mohlo vykročit k další etapě dostavby obecní

Více

100 LET pošty v Nosislavi

100 LET pošty v Nosislavi 100 LET pošty v Nosislavi Z jednoho dopisu: (Nosislav 28.ledna 1901) dne 6.ledna, na Tři krále to byla zde takřka letošní néjvětší zima s velikým větrem a o 8 hodinách na ten den večer vyhořeli Pod Kopcem

Více

Jak se měnilo logo NZ.

Jak se měnilo logo NZ. slaví výročí! Vážení a milí čtenáři, držíte v rukou plátek, který vychází již deset let. V lednu 1995 jste poprvé dostali do svých schránek (dále NZ). Byl to dvojstránkový arch formátu A4 a plnil opravdu

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války

17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války 17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války Šedesáté výročí osvobození Nosislavi jsme oslavili dvoudenní akcí. V sobotní podvečer vzpomínali pamětníci ve sportovní hale na průběh a konec této ničivé války.

Více

Slovo starosty - bilancování funkčního období

Slovo starosty - bilancování funkčního období Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2008 Slovo starosty - bilancování funkčního období Vážení spoluobčané! Předchozí vydání Zpravodaje se nesloa ve znamení konce roku, Vánoc, informací o činnosti rady obce

Více

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší

Více

Tradice a historie Nosislavských hodů

Tradice a historie Nosislavských hodů Tradice a historie Nosislavských hodů Hody a stárci patří neodmyslitelně k jižní Moravě a Nosislav řadíme mezi obce s dlouholetou hodovou tradicí. Kdy se zde hody začaly slavit, nevíme, ale že zde tento

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

http://www.obec-hlina.cz

http://www.obec-hlina.cz číslo 1 (13) ročník 4 březen 2012 http://www.obec-hlina.cz Malá vzpomínka na Kvetoucí třešňové sady na Hlíně, duben 2008. 2 proměny obce aneb Hlína včera a dnes Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005. Jan Skácel Na slunci

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005. Jan Skácel Na slunci KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005 Jan Skácel Na slunci Povříslem hrubým svázalo nás slunce. Ó jak bodají osiny žhavé. Když jsi ruce zvedla, zakroužil smolný dým tak hoří dřín, tak

Více

uteče vám slepička Lidové říkadlo

uteče vám slepička Lidové říkadlo Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka, do horního rybníčka a z rybníčka do louže, kdo jí odtud pomůže? uteče vám slepička Lidové říkadlo Veselé velikonoce přeje redakce Krátce ze zasedání

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce

Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce Zpívání koled u vánočního stromu 24.12.2007 v 16,00 hodin Vánoční koncert v kostele 28.12.2007 v 16,00 hodin (Bob Frídl a Gajdoši) Novoroční přípitek s

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 Červené pondělí Klement Bochořák Jak kuřátko skořápkou se proklove, tak Pán Kristus vstal ze tmy hrobové. Zmrtvýchvstání jeho protrpěno velkou krví. Proto vajíčka se barví

Více

Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com Zemědělství a my Krajina, ve které žijeme, formuje naše vnímání přírody. Je to prostor, v němž se pohybujeme, bydlíme, jsme napojeni na celoroční cyklus prací a dějů, které venkovský člověk vnímá o to

Více

XLV. ročník březen 2015 číslo 1

XLV. ročník březen 2015 číslo 1 XLV. ročník číslo 1 březen 2015 XXXVII. ročník číslo 1 březen 2015 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. II ze dne 11.12.2014 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující

Více

listy Bořetické Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 Červenec 2012 Číslo 2

listy Bořetické Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 Červenec 2012 Číslo 2 červenec Bořetické 2012 ČÍSLO 2 listy BOŘETICKÉ LISTY Červenec 2012 Číslo 2 Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 1. stárek Tomáš Bukovský 2. stárek Jan Macháč 3. stárek Vojtěch Bystřický 1. stárka Lenka

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Vážení spoluobčané, Slovo starosty pro nové zastupitelstvo obce začíná první rok práce z čtyřletého funkčního období. Byla zvolena nová 5-ti členná rada. Oba

Více

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com Založení sboru dobrovolných hasičů v Nosislavi se vztahuje k roku 1899. Uplynulo již sto let od doby, kdy byl v Nosislavi občany naší obce a dalšími příznivci, založen Hasičský sbor. Právě v nadcházejících

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a

Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a 3 sklepníci, o to více nás těšilo, že jsme to i tak

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Němčičské čtení strana

Němčičské čtení strana Němčičské čtení číslo 2 červen 2009 Slovo starosty Obsah čísla str. Zastupitelstvo obce 3 Zprávy z farnosti 4 Vojenská mise v Afghánistánu 4 Láska a pravda pro manžele 5 Putování za misionáři 5 Jaká je

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006 Jarní Z jižních Čech Sedláček rozsívá, ptáček za ním sbírá. Sej sedláčku hodně hustě, ať za tebou pěkně roste pšenička zelená Zpráva o činnosti

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více