NOSISLAV boj o osvobození 1945

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOSISLAV boj o osvobození 1945"

Transkript

1 NOSISLAV boj o osvobození 1945 K severovýchodnímu okraji Velkých Němčic dorazily tanky 16. mechanizované brigády 16. dubna 1945 kolem hodin. Pátraly po vhodném přechodu na pravý břeh řeky Svratky, aniž věnovaly zvláštní pozornost německým silám v okolních obcích. Střelecké jednotky sovětské armády náležející k 243. střelecké divizi plukovníka M.A. Bušina postoupily k jižním okrajům Nosislavi 17. dubna kolem osmé hodiny ráno. Nepostupovaly od Velkých Němčic, jak bylo všeobecně očekáváno, nýbrž od východu, přibližně po ose Šitbořice - Nový Dvůr - dvůr Zeleňák ke dvoru Boudky, jižně od městečka. Přibližně v 11.hodin ovládly místní části V Kroužku a Humínka (Záhumínka) a záhy po poledni boj o Nosislav ukončily. Pěchota bezprostředně postupovala severním směrem a během noci na 18. duben obsadila celou výšinu Výhon nad Židlochovicemi a Blučinu, kóta 355. Silnici Nosislav - Židlochovice nemohla Rudá armáda prozatím dostatečně využít. Bránila tomu bytelná palisáda z kmenů a kamení v ostré zatáčce nazývané V Háku, kterou se dalo těsně projít, nikoliv ale projet jakýmkoliv vozidlem. Na odstranění nežádoucí překážky zmobilizovali důstojníci RA na 100 nosislavských mužů. Požadovali likvidaci bariéry do půlnoci. kdy podle vyššího rozkazu měly tudy projet první motomechanizované části. Přes rušivou palbu Němců z úžlabiny Pod Solarama byl úkol splněn včas a najíždějící vozidla snadno překonávala zbytky uzávěry. V noci ze 17. na 18. dubna 1945 provedly německé jednotky protizteč z Rumunské bažantnice ve směru na Velké Němčice, které byly stále ještě v protivníkových rukou. Němci chtěli tímto způsobem izolovat sovětské síly na Výhoně a tím ztížit jejich postavení a možnosti. Přechodný nápor wehrmachtu byl odražen a ráno 18. dubna se dočkaly osvobození i Velké Němčice. Přitom vojskům postupujícím od Hustopečí pomohla sovětská zteč vedená od Nosislavi a dvora Boudky na jih, vstříc vlastním silám. Ihned po skončení boje u Velkých Němčic obrátila Rudá armáda svou pozornost vůči Rumunské bažantnici, východisku předchozího nočního výpadu, a pokryla ji hustou dělostřeleckou a raketovou palbou. Po přechodu frontových bojů bylo v Nosislavi dočasně pohřbeno 79 padlých rudoarmějců, z toho 4 důstojníci. Ve dnech 2. a 3. ledna 1946 byli exhumováni, 73 jich exhumační útvar převezl na čestné pohřebiště u Ořechova, čtyři důstojníky zpopelnilo 23. ledna brněnské krematorium (urny č ) a dva vojáci zůstali natrvalo pohřbeni u katolického hřbitova. Velitel vojskové části RA č. II./II podplukovník Bezdanskij a kapitán Makarov po rozloučení s Nosislaví odjeli 23. června Zaznamenáno zůstalo pouze pět jmen padlých: BRONSKIJ Alexandr Alexejevič, poručík, Ústřední hřbitov v Brně - urna 207 FILIPPOV Sergej Ivanovič, major, nar. 1922, v Noisslavi, převezen do Ořechova, 8. čestné hrobové místo zleva GALAMOV Nikolaj Ivanovič KOMLEROV Alexej Jakovlevič, poručík, Ústřední hřbitov v Brně - urna 208 ROZUGRAJEV Michail Kuzmič, kapitán, , pravděpodobně zpopelněn v Brně jako bezejmenný Padlí, popravení a umučení: FORMÁNEK František, nar , Nosislav, čp. 56, byl zatčen snad pro poslouchání zahraničního rozhlasu, umučen v Osvětimi HORNÍČEK Alois, rolník, nar , Nosislav, odvlečen v rámci likvidace defektních osob, nezvěstný, pravděpodobně zavražděn v roce 1944 v Mauthausenu VEDRA Jaroslav, rolník, nar v Nosislavi, čp. 129, byl ve spojení s parašutisty z SSSR, odsouzen tzv. stanným soudem v Brně k předání gestapu, umučen v Mauthausenu Pokračování na str. 5

2 Zastupitelstvo obce mělo své řádné zasedání za přítomnosti 17 občanů. Před tímto zasedáním se zastupitelé sešli k jedné pochůzce po obci a pracovní poradě nad návrhem rozpočtu. Zastupitelé rozhodli: - o schválení závěrečného účtu obce za rok o novém obecním rozpočtu - o doprovodných ustanoveních k rozpočtu ( prioritní akcí roku 2001 je rekonstrukce kanalizace a vozovky ve spodní části ulice Dolní Kroupná ) - o nájemních smlouvách obce - o zprávě k prodeji akcií - o stanovisku k ohrázkování Židlochovic - o zprávě svého kontrolního výboru Rekonstrukce Dolní Kroupná je ve stadiu vypracování projektové dokumentace, kterou zpracovala kancelář ing. Zezuly z Brna. V této věci proběhlo na radnici a na místě samém jednání s dotčenými organizacemi správci sítí a s vlastníky sousedních nemovitostí. Mnohé vznesené připomínky byly již zapracovány do projektu. Tato akce je vyvolána neúnosným stavem vozovky (panelů) a dosluhující kanalizací v úseku, která je položena tesně pod panely. Pro výstavbu se navrhuje vozovka v šíři 5.5 metru v betonové zámkové dlažbě s chodníky a nájezdy k domům. Navržená kanalizace bude v dimenzi 60 cm (dosud 80 cm), avšak vhodněji osazená tak,že v horní části úseku se dosáhne lepšího zahloubení. V současné době (duben, květen) probíhá stavební řízení u místně příslušného úřadu a současně výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba se předpokládá v letních měsících t.r. ing. Svoboda Stručně děkujeme občanům za vzorný přístup ke sčítání lidu (sdělovací prostředky neměly pravdu, když předvídaly, že to bude horor) zdařilá výstava vín proběhla v neděli se konala ekumenická bohoslužba v Husově domě obdrželi jsme několik blahopřejných reakcí na naše internetové stránky, upozornění na ně bylo inzerováno i v židlochovickém Zpravodaji, ač Židlochovice dosud své vlastní stránky nemají (intenzivně je připravují) Velké Němčice také nemají své vlastní internetové stránky, ale není pravdou, že by do světa www dosud nevkročily učinily tak (nevíme proč) pod hlavičkou a v měsíci dubnu byl zahájen provoz nových originálních znělek pro nosislavský místní rozhlas. Věříme, že se vám budou líbit. v letošním roce se bude provádět další etapa oprav hradeb (pěti pilířů v jižní části). Oddělení kultury a památkové péče již k tomu vydalo závazné stanovisko. Práce jsou hrazeny z okresního a obecního rozpočtu. Výzva spolkům a organizacím působícím v Nosislavi! Mnozí z vás už jistě navštívili internetové stránky Nosislavi. Je jistě mnoho věcí, které by tam ještě být mohly a nejsou. Pokud by se chtěly naše místní spolky a organizace prezentovat na těchto stránkách, uvítali bychom v tomto směru iniciativu. Sdělte okolí něco o historii a vzniku vaší organizace, o současné činnosti a zejména o možnostech, jaké nabízíte mládeži! Dejte vědět zájemcům, zda a jaké jsou možnosti členství ve vaší organizaci, současný počet členů a hlavně kontaktní telefon či osobu, na kterou je možné se obrátit v případě zájmu. Dle vašich podkladů je možné umístit zprávu na Konzultace a dotazy u ing. Vladimíra Svobody nebo Bc. Milady Válkové. Stručný přehled připravovaných akcí KŠK OÚ v letošním roce květen - pořádání oslavy Dne matek spolu s MŠ a ZŠ (13.5. hala TJ Sokol) červen - táborák s country hudbou kapel ŠOK a KRTEK (29.6. areál za mostem) červenec - koordinace a spolupříprava Jakubských hodů se stárky a TJ Sokol srpen - O poslední špekáček letních prázdnin - táborák za mostem (31.8.) říjen - Malé překvapení - beseda se známou osobností prosinec - Mikulášská besídka MŠ a ZŠ - posezení s cimbálovou muzikou Za ŠKK Pavel Fröhlich

3 Fotbalové jaro je tu! Opět se nám rozběhla jarní část mistrovské soutěže v kopané. Máme za sebou zimu, během které se jednotlivá mužstva více či méně snažila natrénovat fyzickou kondici a hlavně jsme svolali valnou hromadu, která rozhodovala o velice závažných a důležitých věcech. Nejdůležitější ze všech projednávaných bodů je způsob převodu sportovní haly na obec, o kterém se mluví už delší dobu. Již valná hromada v r.2000 pověřila výkonný výbor jednáním o podmínkách převodu sportovní haly na obec Nosislav. Důvodem byla vysoká finanční náročnost provozu a nemožnost jakýchkoli investicí. Proto valná hromada pověřuje výkonný výbor založením sdružení právnických osob mezi TJ Nosislav a obcí Nosislav s podmínkami akceptovatelnými oběma stranami. Dalším důležitým bodem byla plánovaná oslava 70. výročí založení oddílu kopané v naší obci, kterou připravujeme na 23. června Protože další číslo zpravodaje vyjde až po tomto datu, zveme už teď všechny příznivce a fanoušky do našeho areálu, kde bude probíhat bohatý program po celý den a vyvrcholí utkáním našich mužů se zatím blíže neurčeným atraktivním soupeřem. Tato pozvánka je pouze malou částí rozsáhlejší oznamovací kampaně, která bude probíhat hlavním dílem bezprostředně před termínem oslav. Za tip na vyplnění volného času můžete považovat přiložené rozpisy zápasů jednotlivých mužstev. Přejeme Vám hodně pěkných sportovních zážitků. Výkonný výbor TJ Sokol Nosislav Rozlosování soutěží Muži :00 Sokol Nosislav Sokol Týnec :30 Sokol Nosislav Mír V. Bílovice :30 Sn. Břeclav B Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol Popice :00 Sokol V. Němčice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav TJ Mor. Nová Ves :30 Sokol Pouzdřany Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav SK Vranovice :30 Sokol V. Pavlovice B Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol Přítluky :30 Sokol Krumvíř Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Slavoj Podivín :30 Sokol Rakvice Sokol Nosislav Žáci :00 Sokol Starovičky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Družstevník Vrbice :00 Sokol Bořetice Sokol Nosislav :00 Sokol Krumvíř Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Boleradice :00 Sokol Nosislav Sokol Starovice :00 Sokol Šitbořice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Křepice :00 Sokol V. Hostěrádky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Družstevník Nikolčice :00 Sokol Brumovice Sokol Nosislav Dorost :45 Sokol Nosislav Dynamo Velký Dvůr 1.4. Sokol Nosislav volno :15 Sokol Pohořelice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Družstevník Nikolčice :45 Sokol V. Němčice Sokol Nosislav :45 Sokol Nosislav Sokol Přibice :00 Sokol Nosislav Sokol Šitbořice :15 Družstevník Vrbice Sokol Nosislav :00 Sokol Křepice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Borkovany :15 Sokol Bořetice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Šakvice :15 Sokol Uherčice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Krumvíř :15 Sokol Boleradice Sokol Nosislav Přípravka :00 Sokol Nosislav Sokol V. Němčice :00 Sokol Nosislav FK Hustopeče :00 Sokol Šitbořice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Boleradice :00 volno :00 Sokol V. Němčice Sokol Nosislav :00 FK Hustopeče Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Šitbořice :00 Sokol Boleradice Sokol Nosislav :00 volno

4 Obec Nosislav a školní mládež V učivu českého jazyka jsem zadala žákům slohový úkol na téma Co se mi v naší obci líbí, co bych zlepšil a co bych si přál odstranit. Nyní se chci s vámi podělit o výsledek jejich snažení. Vybrala jsem některé práce a předkládám vám je k zamyšlení. Líbí se mi, že je tu park a také bych chtěl, aby v něm bylo mnoho stromů. Přál bych si minigolf, na kterém by se mohlo hrát zadarmo, bazén, krytý nebo nekrytý, ve kterém by byla čistá voda. Konaly by se tu závody, výstavy krásných obrázků a soutěže. Přál bych si, aby v létě bylo vedro a v zimě hodně sněhu. Kdyby to tak bylo, naše obec by byla nádherná a veselá. Martin V naší obci se mi moc líbí hřiště i školní hřiště, ale nejvíce se mi u nás líbí příroda. Nelíbí se mi, když v přírodě jezdí auta a plaší zvěř. Přála bych si, aby přistavěli kino, koupaliště s tobogánem, nemocnici a policii. Přidala bych více přírody a míň aut, aby neničily přírodu. Odstranila bych z naší obce zlé lidi, aby už nekradli, opravila bych staré domy, aby nespadly. Eva V naší obci se mi líbí příroda, škola, basketbalové hřiště a tenisové kurty. Líbí se mi zde krásná příroda a zpěv ptáků. Nelíbí se mi zde škaredé rozbourané domy, někdy nepořádek a když se kácí zbytečně stromy a odhazují v přírodě odpadky. Přála bych si, aby zde bylo koupaliště, abych v létě nemusela jezdit jinam. Také bych si přála, aby zde byla stezka pro kolečkové brusle, protože si je na hrbolaté cestě ničíme. Zkrášlila bych obec tím, že bych opravila staré domy, odstranila odpadky, hospody a zlé lidi. Adéla Líbí se mi opravené fotbalové hřiště a řeka Svratka. Nelíbí se mi zničené domy a cesta k myší díře. Přál bych si tu mít cyklokrosovou trať na motorky, velký park a koupaliště. Obec bych zkrášlil tím, že bych večer rozsvítil barevná světýlka a opravil bych všechny staré domy. Odstranil bych všelijaké chemické plyny a všechny papírky kolem sebe. Martin V naší obci se mi líbí školní hřiště, příroda, lesy, tenisové kurty a fotbalové hřiště. Nejvíce se mi tu líbí lesy a příroda, je to to nejkrásnější co tu je. Když s celou rodinou jdeme do lesa a v lese to krásně voní dřevem a ptáčci do toho cvrlikají, moc se mi to líbí. Nejméně se mi tu líbí, jak to udělali za mostem. Dřív tu byly kopečky a kopce na ježdění na kole a teď jsou tam prolézačky. Když prší, je tam plno bláta. Přála bych si, aby tu bylo koupaliště, abychom se o velkých prázdninách nemuseli nudit, když je venku pěkně. Michaela Jak z ukázek vyplývá, děti si všímají nedostatků a nepořádků kolem sebe, ale na nás všech je, abychom je výchovou přivedli k jejich odstraňování. Věřme, že jim tento kritický pohled vydrží až do dospělosti, a že se potom přičiní o zvelebování a zkrášlování své obce. J. Březinová ředitelka ZŠ Rybáři v Nosislavi Candát obecný, čeleď okounovití. Místní organizace Moravského rybářského svazu Vranovice již čtvrtým rokem organizovala rybářský kroužek pro začínající rybáře ve věku do 15 let. Do tohoto kroužku se přihlásilo celkem 7 místních dětí. Dne proběhly závěrečné testy ze znalostí problematiky chovu ryb a rybářského řádu. Všichni zúčastnění splnili očekávání a uspěli při závěrečné zkoušce a byli přijati do MRS. Nejlepší byl, s plným počtem bodů, Jan Brchaň. Za poslední 4 roky bylo v naší obci vychováno přes 30 mladých rybářů. Dne pořádá pro členy MO MRS Vranovice do 15 let v rámci MDD tradiční rybářské závody, které se budou konat na rybníku Stříbrňák za hřištěm ve Vranovicích. Za MO MRS Vranovice Petr Dvořáček, rybářský hospodář

5 Hodnocení loňské tenisové sezony Jarní práce na přípravě kurtů jsme začali poslední víkend v březnu. Provedli jsme úklid kurtů po zimě, posbírali listí, shrnuli starou antuku, instalovali větrné zástěny a provedli terénní úpravy kolem kurtů. Samotnou přípravu povrchu antuky provedla kvalitně, v krátkém časovém úseku a pro nás finančně přijatelně firma z Kroměříže EKKL. Jak bylo dohodnuto na poslední valné hromadě na investičním záměru zbudovat cvičnou tenisovou stěnu, podařilo se nám tuto akci zrealizovat. Stěna začala sloužit jak členům TO, tak i široké veřejnosti první prázdninový den. Na stěně bylo odpracováno přes 200 brigádnických hodin a náklady činily cca ,-- Kč. Ne vše se dařilo. Vytíženost areálu v letních měsících není taková, jakou bychom si představovali. Ztratilo se nám několik kusů vzrostlých tůjí (17 kusů). Jak tomuto hyenismu zabránit, nám nikdo neporadí. Byly též ukradeny tři plastové lavičky, lopata a koště. Pár obětavých lidí se úspěšně podílelo na pořádání hodové zábavy ve spolupráci s TJ Sokol. Patří jim za to dík. Závěr sezony patřil opět našemu oddílovému Burčákovému turnaji. Sportovní úroveň se opět posunula kupředu. Kulturní za sportovní nezaostávala. Snad jediný negativní na turnaji je hrací systém, který ne všem vyhovoval. Je to už druhý ročník, který nebyl pro šatné počasí dohrán. Jistě jste si všimli, že areál za mostem se zvelebuje a začne sloužit i těm nejmenším. za TO Zbyněk Čermák Oběti válečných událostí Pokračování ze str. 1 BOTONĚK Jaroslav, školák, nar v Nosislavi, čp. 360, při leteckém útoku LUKLOVÁ Marie, roz. Loskotová, nar , Nosislav, čp. 143, v Hustopečích u Brna čp. 23 na následky zranění utrpěného při bombardování SUCHÁNEK František, rolník, nar , Nosislav, čp. 35, v Nosislavi při leteckém útoku (MěÚ Židlochovice, matrika úmrtí Nosislav) Výňatek z právě vyšlé publikace Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno - venkov. Vydal státní okresní archiv Brno-venkov v Rajhradě Vyprávění Květoslavy Luklové o počátcích pošty v Nosislavi. pozn. red.: je doplněním článku z minulého čísla o vzniku Pošty v Nosislavi před 100 lety. Můj tatínek, Pavel Mikulášek, absolvoval dvouletou internátní obchodní školu v Německu. Odtud pramenila jeho dobrá znalost němčiny, kterou mohl za Rakouska-Uherska v úředním styku dobře uplatňovat. Po krátké praxi účetního ve mlýně v Brně, se po složení poštmistrovských zkoušek na brněnském ředitelství, stal v roce 1901, při otevření pošty v Nosislavi, prvním poštmistrem s oficiálním titulem c.k. poštovní expedient. Když se v roce 1904 oženil, přesídlil poštovní úřad z Nivky do jeho nového domu čp Základní plat začínajícího poštmistra byl v té době 350 rakouských korun. Později ve válečných letech (dle platového výměru ministerstva obchodu v roce 1915) byl jeho plat 1100 korun měsíčně, aby pak mu byla v roce 1953 vyměřena nová penze ve výši 442 korun 40 haléřů. Tatínek byl ve své poštovní službě obyvatelům Nosislavi velmi obětavý, byl mnohým nápomocný v jejich neznalostech při úředním styku a byl jim prakticky k dispozici ve dne i v noci, protože z bezpečnostních důvodů také přímo v místnosti pošty i přespával. Například stačilo, když řezník pan Kaplan zaklepal na okno pošty, když odjížděl brzo nad ránem na trh do Brna s masem z porážky, a musel mít sebou stvrzenky o zaplacení daňových poplatků z prodávaného masa. V prvních letech fungování nosislavské pošty byl jediným zaměstnancem pošty, a to jako poštmistr i posel (neboli listonoš) v jedné osobě, protože poštovních zásilek ještě bývalo málo. Pokud ale bylo třeba něco roznosit a on sám už neměl na to čas, vypomáhali s roznáškou příslušníci rodiny, nebo zaměstnanci z rodinného obchodu či z hospodářství. Byli to tehdy například obchodní příručí František Mahovský (později obchodník se smíšeným zbožím ve Velkých Němčicích), nebo sloužící děvče Františka Tošnarová z Křepic. Prvním listonošem v Nosislavi až po I.světové válce v nové svobodné republice (někdy v roce 1923) byl invalidní Jan Rézl (pozn.: pan Matuštík nebyl prvním, jak je mylně psáno v minulém Nosislavském zpravodaji, ale až druhým listonošem). Ale tento byl brzo, buď pro nezpůsobilost nebo snad nespolehlivost, propuštěn z poštovní služby (možná porušil úřední tajemství, to už nevím přesně, bylo mi tehdy jen šest let a toto si pamatuji také jen z vyprávění rodičů). K tomuto Janu Rézlovi se váže malá příhoda ve spojení s působením evangelického faráře Jana Vališe v Nosislavi, který byl svou povahou prý trochu zbrklý. Listonoš Jan Rézl se jednou na ulici míjel

6 s panem farářem Janem Vališem a po druhé straně ulice jdoucí nějaký Rézlův kamarád, po nosislavsku na něj volal: Jendo, kam valíš? Nikdo z lidí by si tehdy netroufnul takto pokřikovat na ulici na ctěného pana faráře, vždyť také to zvolání platilo na Rézla a ne na faráře, ale pan farář se ani neotočil, jak spěchal, jen rychle odpověděl za něj: Na poštu, na poštu. Na poštovním úřadě se občas stávaly různé příhody, někdy i humorné. Jistý pan Srnec, někdejší sedlák na čp. 72, vyřizoval na poště nějakou peněžní záležitost. Pak odešel, ale po chvíli se vrátil a tatínkovi řekl, že prý mu ještě zapomněl vrátit jeden halíř, a když tatínek pootevřel okno přepážky, ukazoval mu na desku, že tady na tu desku mu jej položil, a ten halíř tam opravdu ještě ležel. Pan Srnec si spokojeně ten halíř schoval do kapsy a odešel. Bylo štěstí, že další zákazníci toho dne již nepřišli, protože když tatínek šel zamykat vchod pošty, uviděl ležet něco u okýnka přepážky byla to celá peněženka pana Srnce s penězi i s doklady. Když mu ji tatínek zanesl domů, byl z toho pan Srnec velmi udivený pro halíř se vrátil, ale mohl přijít o mnohem víc. Nutno podotknout, že po všechna ta léta, kdy tatínek byl až do svého důchodu poštovním úředníkem a pošta byla umístěna v rodinném domě čp.119, ať to bylo za Rakouska nebo za I.republiky, nebral od pošty žádné nájemné za umístění úřadu ve svém domě, ani za soukromé zařízení pošty. Dokonce jeho postoj k eráru byl takový, že ani nežádal erární pošťácké oblečení či jiné vybavení pro poštovní úřad, prý aspoň takto může pomáhat mladé republice. Vzpomínám si, že pouze jednou dostal pošťáckou pelerínu, kterou nosil po mnoho let. Podle vyprávění zapsal Aleš Lukl. Co vše se asi skrývá v různých kronikách místních občanů, o kterých ani nevíme, že existují? Přechovávají je pouze dědicové jako rodinné stříbro. Ne každá událost byla zapsána do těchto knih, musela být něčím výjimečná. Bývá užitečné se obracet do minulosti, abychom zde hledali poučení a východiska pro naši dobu. Děkujeme paní Drobné za možnost nahlédnout do tajemství jedné takové kroniky. Jak je z historie vidět, záplavy na Nosislavsku nebývaly žádnou zvláštností. Je tedy stále nutné mít se na pozoru před tímto živlem. Ani dnes nemůžeme ponechat nic náhodě. (Pozn. redakce) Z rodinné kroniky mého praděda Martina Hlaváčka * 1830, po 2 volební období starosty Nosislavi byla od vody protržená hráz ve zdáli 15 m od mostu k Židlochovicím a rozšířila se skoro po samý most. Muselo přijíti vojsko - ženisti a celý měsíc mělo s tím co dělat. Do té strže se dalo kamení do pajši svázaného a jinak aspoň kubíků kamení a mnoho set pytlů písku a toť se ví, snad tisíce vozů hlíny od starého hřbitova. Vydání za vojsko činilo čtyři tisíce zlatých, kterýžto obnos erár po obci žádal. Na prosbu obce byl tento obnos dílem od eráru odpuštěn a dílem od zemského výboru vynahrazen. Obec měla na tisíce zlatých vadání za dřevo na sloupy, vožení hlíny, za dělníky, řemeslníky z celého okolí sem sezvaných. Před některým rokem byla dána do hráze železná trubka, kterou se vedla voda do takzvaného "haltýře". Trubka tá nebyla pevně hlínou zapravená, kolem trubky voda pronikala, zapravilo se to, leč mizerně. Když voda vystoupila, hráz se protrhla, neb to byl pravý vodopád. Do kroniky napsal František Hlaváček * 1871, syn Martina Hlaváčka V roce 1909 přišla náhle ve Švarcavě voda s ledy. Během 10minut přetékala přes hráze, v 15 domech přišla voda do dvorů, v č. 47 a 48 bylo 1 1/2 m vody ve stájích. Voda stoupala tím, že pod obcí na "Urbaně" se ledy zastavily, v Němčicích o velké vodě nevěděli. Byla velká obava o obecní most, poněvádž dva náledňáky voda odplavila. Ještě horším rokem byl rok 1911, poněvádž byla průtrž hráze za domy č. 46 a 47 do Zahrad. Strže se stala po velké bouřce a průtrži mračen, kdy byla sena už ku sečení. Úroda na zámostí byla zničena, seno podkaleno. Při té bouřce blesk zapálil v domě č Rok 1911 byl celkem suchý, úroda v kopcích byla suchem poškozena. Fotografie zachycuje vysokou hladinu Svratky po povodních v červenci 1997 na Humínkách. Z kroniky vybrala Lydie Drobná (pravnučka a vnučka)

7 Tohle snad ne! Je Velikonoční pondělí, blíží se dvanáctá a po schodech se trousí poslední opozdilci. Skupina deseti až dvanáctiletých chlapců vchází do dveří a já jejich velmi uvolněné chování přičítám na vrub výjimečnému dni. Tak co kluci! Mašličky, koláče, čokoládové penízky, jednohubky? Ne, to my nechceme. A jasně mně dají pohledem najevo, že červené nebo bílé víno, a možná ještě něco tvrdšího by je neurazilo. Aha, takže žoviální tón má na svědomí pár dobrých lidí, které navštívili hoši před námi. Nevím, jak na ostatní působí desetileté klátící se postavy, na mě děsivě. Když v tomto věku berou skleničku vína jako samozřejmost, po čem sáhnou ve čtrnácti, šestnácti...? Shovívavě přihlížíme, a mnohdy s úsměvem komentujeme: však on z toho vyroste. Bohužel spousta mladých lidí, pro které je jediný hrdinský výkon za den čárek v hospodě, nám za pravdu nedává. Žijeme ve vinařské oblasti. Já sama se za abstinenta nepovažuji, ale množství alkoholu, které na dospělého působí blahodárně, může dítěti nenapravitelně uškodit. Takže chlapci, až vám bude hodná tetička nebo strýček nalévat se slovy: vždyť je to zdravé na krev, tak o váš krevní obraz nemám nejmenší obavy, ale o zdravý rozum ano. Marie Chumelová Relaxace na internetu O tomto médiu už bylo napsáno tolik, že snad již není třeba vysvětlovat, o co se vlastně jedná. Naopak bych dnes raději nastínil, že zde je nejen plno zpravidla úhledně seřazených zajímavých informací, bez kterých by se někteří dnes již neobešli, ale že se jedná také o možný způsob, jak se jednoduše odreagovat. Začít bychom zřejmě měli těmi známějšími stránkami o počítačových hrách, které jsou jedním z nejstarších způsobů, kde můžete snadno nalézt tu svoji chvilku klidu. Jako první tedy uveďme hry.atlas.cz a herna.centrum.cz což by mohlo být takové nejznámější a nejnavštěvovanější duo pro ty, kteří rádi hrají hry, ať už sami či s opravdovým protivníkem. Kdo však nerad sedí celu herní dobu u internetu, může si zajít na jiná místa, kde si nějakou hru stáhne (výraz pro kopírování z internetu do počítače) a začne ji hrát až po odpojení. Duo reprezentující tuto skupinu by mohlo být například toto: bonusweb.cz a doupe.cz. Najdete zde nepřeberné množství informací o hrách nových i o těch, které již dlouho budí mezi hráči obdiv. To však není vše, existují i různé speciální druhy her jako např. šachy přes a podobně, ale o těch možná jindy. Pro ty, kteří mnohem raději než při hře relaxují s přáteli, je na internetu připraveno velké množství známých i méně známých chatů (chat z angl., znamená: povídat si). Kde si virtuálně zajdete třeba do místnosti zábava, brno nebo historie a tam již na vás čekají podobně naladění surfaři. Nejnavštěvovanějšími místnostmi však kupodivu nejsou ty výše zmíněné, ale spíše ty s názvem flirt či seznámení apod.; kvalita rozhovorů však v těchto místnostech zpravidla není vysoká. Pro ty, kteří netuší, kde takovéto klábosírny najít, uvádíme např.: xchat.cz, chat.seznamka.cz, chat.atlas.cz a další. A pozor! Běžně se dnes stává, že si na takovýchto stránkách člověk vypěstuje i určitou závislost, takže pak nevěří svým očím, když přijde účet od telecomu. Samozřejmě tento článek není soupis veškerých možností, jak relaxovat na internetu, ale je to určitý náhled, jaké jsou takové dvě základní možnosti. Pokud byste chtěli vědět více o relaxaci na internetu, je stejně nejjednodušší začít hledat přímo v tomto interaktivním světě. Válka Vítězslav Tipy pro vaše surfování po INTERNETU Informace o našem okrese najdete na (oficiální stránky okresního úřadu) nebo na (informační stránky Poznejte okres ). Pro začátečníky přidáváme některé základní zdroje informací: ( komentář plyne z názvů ) Zkuste neboť mapa není jenom ta papírová! Čtěte noviny na internetu, např. Důležitým zdrojem informací jsou veřejné rejstříky na internetu (jako Češi můžeme být na to hrdi, to má málokdo): živnostenský rejstřík ( každý, kdo má živnost a jakou, je uveden jen meloucháři chybí): a obchodní rejstřík (firmy zde zapsané) najdete po odkazech na

8 A trochu zajímavostí nakonec: na internetu jsou samozřejmě naše hlavní ústavní instituce, zkuste: Ale můžete jít i do ciziny: třeba na návštěvu do Bílého domu ( ) nebo do Vatikánu všechny cesty vedou do Říma ( ) zpracoval: Vladimír Svoboda Tajenka z minulého čísla Nosislavského zpravodaje dokončoval tento citát: Moudrost života spočívá především ve schopnosti vycházet s lidmi, které nesnášíme. Za správnou odpověď byly malým dárkem odměněny: paní Miloslava Bartušková, čp. 124, paní Lydie Drobná čp. 32 a paní Marie Moučková čp Výherkyním blahopřejeme a na další luštění se s vámi těšíme opět v příštím čísle. Jitka Brchaňová Pozn. red.: děkujeme za spolupráci paní Brchaňové a zejména za dárky, které sama výherkyním věnovala. Dětský kvíz Řešení po řádcích: 1) Asi to není pravda. O takovém chování koz se sice vypráví, ale nebyly o něm předloženy žádné důkazy. 2) Není to pravda. Krokodýlí slzy vyvolává u mořských druhů na suché zemi nadbytek soli v těle. Není to žádný projev lítosti. 3) Není to pravda. Kobra nemá schopnost vnímat melodii. Po otevření košíku se bojovně vztyčí a sleduje pohyby zaklínačova košíku. 4) Pravěpodobně to není pravda, i když by bylo možné to vysvětlit snahou skrýt černý čenich, který je nápadný na pozadí bílé srsti a sněhu. 5) Je to nepravěpodobné. Podle některých zpráv si krysy podávají v řadě vejce, nebo jedna přenáší druhou, držící v tlapkách vajíčko. Toto chování však není nijak spolehlivě doloženo. 6) Je to pravda. Tělo hroznýše nese krátké výrůstky, které představují zbytky původních zadních končetin. Samec při námluvách těmito výrůstky dráždí.

9 Oprava Opravujeme chybu v číslování NZ ( minulé číslo bylo číslem 1, ročníku 7, nikoliv číslem 6, roč. 6). Děkujeme za pochopení. Redakce. Sbírka šatstva i jiných potřebných věcí pro DIAKONII v Úpici Evangelický sbor v Nosislavi pořádá pro nejširší veřejnost tuto sbírku. Vítány jsou především: oděvy, obuv, hračky, potřeby pro domácnost, staré brýle, funkční elektrospotřebiče a finanční příspěvky na dopravu. Sbírka proběhne ve dnech: středa , pátek , středa a pátek vždy od 16 do 18 hodin. Místem sbírky je Husův dům. Touto sbírkou můžete podpořit strádající u nás i ve světě A za to vám již nyní děkujeme. Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Pro dospělé: Blyton: Tajná sedma. Kam zmizel Čert? Baumannová: Výchova a výcvik psů Felix: Atlas zvířat Denker: Doktorka Miler: Krtek a zelená hvězda Hanel: Naše ryby Schutzlerová: Andrea 18-letuška Hlavenka: Jak na počítač Tomsy: Nikdo jiný to nesmí vědět Měšťan: Obytná podkroví Paysan: Akvarijní ryby Šmíd: Obrázky z Provence Stange: Nová kuchyně Steelová: Nehoda Štorkán: Hříšná léta české královny Weiss: Nová koupelna Zákoník práce. Chyby a problémy. Tuto rubriku pravidelně a obětavě připravuje paní Slouková Olga knihovnice. Děkujeme redakce. Víte jak. se stanoví termín Velikonoc? Neděle velikonoční ( Hod Boží velikonoční ) je vždy na první neděli po jarní rovnodennosti a navíc vždy po úplňku Měsíce. Nejdříve tedy 22.3, nejpozději VS Zaznamenali jsme... že je na školním hřišti živo. A to nejen přes den, ale i večer, někdy až do noci. Je potěšitelné, že hřiště slouží svému účelu. Ale i toto má svá úskalí. Hluk po desáté hodině večerní ruší místní obyvatele. Sportovci, dodržujte pravidla hry i společenská pravidla! UPOZORNĚNÍ!!! S nástupem jara přibývá majetkové trestné činnosti. Výjimkou není ani naše obec, kde již touto dobou zaznamenáváme větší pohyb cizích osob. Proto vyzýváme k maximální opatrnosti, tzn. zajištění domů, bytů, automobilů, poučení dětí a starších osob. že stárci už nelení, ale začínají se pilně připravovat na tradiční jakubské hody, které budou letos 27. až 29. července. nově uveřejněné příspěvky na internetu z dávné historie Nosislavi, které podle článků pana Kleina připravil a doplnil pan Aleš Lukl. Stačí najít stránku že proběhl tradiční dětský karneval s netradičním oživením o maskovaného muzikanta klauna, zpěváka, improvizátora, baviče. Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě podíleli, i když odměnu největší získali už v rozzářených očích všech zúčastněných dětí.

10 Prodám menší RD 2+1 s příslušenstvím v Nosislavi, v ul. Vinohradská. Do domu je zaveden plyn, telefon, voda. Informace na tel. čísle 05/ V měsíci březnu a dubnu oslavili tito spoluobčané svoje životní jubilea Albín Strouhal Komenského let Metoděj Novotný Masarykova let Jan Fousek, ing. Městečko let Květoslava Kaplanová Družstevní let Václav Rosa Komenského let Marie Urbánková Městečko let Omluva: V minulém čísle si ve společenské kronice zařádil tiskařský šotek a proto se omlouváme jubilantům, které jsme nedopatřením omladili. Panu Rudolfu Procházkovi a Vladimíru Luklovi jsme ubrali nějaký ten rok, neoslavili 60, ale 70 let. Manželům Ireně a Pavlovi Michálkovým, Pod Kopcem 284, se dne narodila dcera L e n k a. Manželům Andrei a Milanovi Nádeníčkovým, Masarykova 263, se narodil syn T o m á š. Rozloučili jsme se naposledy s našimi spoluobčany. Čest jejich památce. Dne 5. března 2001 zemřel ve věku nedožitých 46 let pan Miroslav P r o c h á z k a, Masarykova 134. Dne 15. dubna 2001 zemřela ve věku nedožitých 58 let paní Hana Š i m o n o v á, Komenského 119. Dne 16. dubna 2001 zemřela ve věku 82 let paní Anna B r z o b o h a t á, Pod Kopcem 269. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Název německý 31. 12. 1939-1945

Název německý 31. 12. 1939-1945 Úřední název 31. 12. 1999 List1 1. písemná zmínka Název německý 31. 12. 1939-1945 Bavory 1332 Pardorf Boleradice 1141 Polehraditz Borkovany 1209 Borkowan Bořetice Brod nad Dyjí 1222 Boretitz 1355 Guldenfurth

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva města Chřibská konaného dne 28. srpna 2012

Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva města Chřibská konaného dne 28. srpna 2012 Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva města Chřibská konaného dne 28. srpna 2012 Přítomno: 8 členů ZM dle prezenční listiny Hosté: Omluveni: Hana Svobodová Ověřovatelé zápisu: Martin Kalfus, Josef

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2015

Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2015 Policie České republiky Krajské ředitelství Policie Jmk Územní odbor Břeclav Obvodní oddělení Husova 7 693 01 Hustopeče Č.j. KRPB 43457/ČJ-20165-060412 Hustopeče 19. února 2016 Městské úřady, Městyse a

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu.

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Občasník OÚ v Šaraticích č. 2/2015, vydán 28. 3. 2015 Vážení a milí občané, věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Již koncem roku 2014 byla v naší obci započata výstavba ČOV a

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 12. září 2006

Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 12. září 2006 Stránka č. 1 z 13 Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 12. září 2006 Začátek jednání: 19.10 hodin Přítomni: Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 8. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Zpravodaj Cotkytle rvenec, srpen, září, 3/2003 če Chaloupka v Herborticích Máme tady léto, nejteplejší a jedno z nejhezčích

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací.

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací. Vážení a milí občané, nemůžeme si stěžovat, že by letošní jaro bylo fádní, bez zajímavých nebo dokonce mimořádných událostí. Pokusíme se vám všechny nové věci přiblížit a informovat vás o nich v tomto

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Vážení občané Osoblahy,

Vážení občané Osoblahy, Vážení občané Osoblahy, uplynul více jak rok od vydání posledního čísla Osoblažského zpravodaje, a téměř stejná doba, kdy nastoupilo nové zastupitelstvo vzešlé z voleb konaných v říjnu roku 2014. Pro část

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. května 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. května 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 25 fax: 412 558 25 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. května 2015 od

Více

Infozpravodaj ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI. Slezské Pavlovice

Infozpravodaj ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI. Slezské Pavlovice Z I Infozpravodaj Slezské Pavlovice Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 č. VI./04/2016 MK ČR E 22256 ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI OČEKÁVANÁ OPRAVA CENTRÁLNÍ CESTY V

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více