Červen 2008 ve znamení pozvání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2008 ve znamení pozvání"

Transkript

1 Červen 2008 ve znamení pozvání Milí farníci a přátelé, půjdu hned k věci: První sobotu v červnu bude u nás na Klokotech Malá pouť. Program je na plakátech. Jen bych rád upozornil, že mše svaté budou v 10 i v 17 hodin. Po besedě s otcem Líznou SJ v Emauzích bude v 16 hodin v kostele hodnotný koncert přivítáme Karolínu Bubleovou-Berkovou, na varhany ji bude už tradičně doprovázet Ladislav Šotek. O prvním červnovém víkendu otec Jiří pořádá také dobrodružnou výpravu do ZOO ve Dvoře Králové pro větší děti (od 12 let) a mládež. Nenechte si ujít. V úterý v 18 hod. bude v Emauzích jistě nenudná přednáška katolického jáhna a psychiatra Maxe Kašparů na téma mezilidských vztahů. O následujícím víkendu ( ) pak bude další možnost pro děti (do 5. třídy) se duchovně obnovit a zažít prima společenství na Klokotech bližší informace také na plakátech. Na neděli pak plánujeme na 15. hodinu setkání, povídání a promítání na téma Medžugorje, kde jsme právě před rokem byli společně s některými farníky. V neděli je pouť v Dražicích se mší svatou v 10 hodin. Také srdečně zveme. Na tu samou dobu bude přesunuta dětská mše na Klokotech (obvykle bývá třetí neděli v měsíci), aby se děti mohly dobře rozloučit se školním rokem a s odvahou vyrazit na prázdninové stezky. Následující neděli nejen, že vlastně budeme už de facto v prázdninách, ale tato neděle bude zároveň začátkem jubilejního roku zvlášť zasvěceného apoštolu Pavlovi, který vyhlásil papež a k jehož mimořádnému prožití jsme všichni srdečně zváni. A na konec: Už teď vás zvu k pomoci na přípravách naší velké pouti a modlitbu za požehnaný průběh. U paní Šotkové se můžete zapojit nákupem kartiček také do mozaiky pro setkání mládeže na Velehradě. Do Austrálie na setkání mládeže pojede z nám známých a blízkých otec Jiří. Děti pořád zveme na Klokotábor v týdnu po naší velké pouti.

2 Naše farní pouť na Slovensko a do Polska bude od středy do neděle Hlaste se v sakristii. Podrobnosti by měly být během dvou týdnů na nástěnkách. Váš P. Martin OMI MALÁ POUŤ k velkému srdci Panny Marie v sobotu 7. června :15 meditativní růženec 10:00 poutní mše sv. poutní kazatel P. František Lízna SJ po mši sv. pouť ke kapličce zjevení 14:00 beseda s P. Líznou v Emauzích 16:00 varhanní koncert (zpěv: K. Bubleová Berková) 17:00 mše sv. se svátostným požehnáním Možnost přistoupit ke svátosti smíření od 9:00-10:00 a 16:00-17:00. Dovolujeme si vás srdečně pozvat na přednášku Stavy a vztahy bludný kruh přednáší doc. MUDr. ThDr. Max Kašparů, PhD. trvalý jáhen a terciář premonstrátského řádu úterý v 18:00 Tábor Klokoty, poutní dům Emauzy Obláti Panny Marie Neposkvrněné a Vikariátní katechetické středisko Tábor Setkání dětí na Klokotech ve dnech začínáme v pátek v 18 h a končíme v sobotu v 17 h cena: 140 Kč (nocleh 80 Kč, jídlo a pití 60 Kč) s sebou: spacák, přezůvky, toaletní potřeby zveme mládež z táborského vikariátu na výlet ZOO Dvůr Králové kdy: cena: 500,- Kč s sebou: spacák, karimatka, osobní věci na dva dny, jídlo a pití na cestu odjezd a příjezd bude upřesněn po (nové jízdní řády)

3 přihlášky: Marcela Samcová ( ) P. Jiří Můčka, OMI ( ) Římskokatolické farnosti Tábor Klokoty a Chýnov zvou na autobusový zájezd Poutní místa Rakouska Maria Taferl Melk Maria Laach v sobotu s P. Karlem Zaiserem, OMI odjezd v 6:30 od nádraží v Táboře, plánovaný návrat 21:00 možnost nástupu v Chýnově, S. Ústí, Plané n.l., Soběslavi a Veselí n.l. cena 380,- Kč bez vstupného (pro zájemce - vstupné do Melku je 6,80 euro) přihlášky ve farní kanceláři a sakristii, nebo na tel u pana Mikuly Mariánské poutní místo Lomec u Vodňan zve na pouť Fatimského dne v neděli 13. července ve 14:30 mše sv. s kardinálem Giovannim Coppou, bývalým nunciem v ČR Pro zájemce o společnou cestu autobusem připojíme se k zájezdu na pouť, který vypravují táborští lidovci přihlásit se můžete v sakristii, farní kanceláři nebo u Václav Mikuly (tel ). Farní pouť s Marií na cestě k Božímu milosrdenství Odjezd ve středu ráno, návrat v neděli navečer. Nebudou noční přejezdy. 1. noc budeme spát v horském hotelu nedaleko Turzovky. Ostatní 3 noci nedaleko Krakova v exercičním domě sester karmelitek. Bude tedy možné neúčastnit se všech výjezdů a klidně zůstat v tichu exercičního domu. V ceně ubytování je 4x snídaně a 4x večeře.v plánu je navštívit: Turzovku, Litmanovou, Krakov-chrám Božího milosrdenství, Osvětim, Wadovice (rodiště Jana Pavla II), Čenstochovou, Svatý Kříž (polský noviciát OMI). Podle možností, duchovní vyváženosti a únavy navštívíme i další místa. Předpokládaná

4 cena Kč. Hlaste se v sakristii nebo u mne: P. Martin Sedloň, OMI, (čím dřív, tím líp!) A H O J B R O U Č A T A! Lidská tvář se dostala s rukama do sporu. Ruce se zdály samy sobě důležité a nepostradatelné, a tak tvrdily:,,umíme ze všech částí lidského těla nejlépe vyjádřit, co člověk prožívá a cítí. V jakém stavu je jeho srdce. Když je člověk veselý, tleskáme. Tvář odpověděla:,, Když je člověk veselý, směji se a oči ve mně až pláčou. Pak ruce utírají slzy a přikrývají ústa, aby utlumily smích, neboť to tak mnohý člověk pokládá za slušné.,,když se člověk stydí, zakrýváme tě, znova zaútočily ruce. Tvář odpověděla:,,když se člověk stydí, zakrýváte tvář, protože se do tváře nahrne červeň a člověk tak vyjadřuje své zahanbení. Nejdříve se tedy stydí tvář, potom ruce. Ruce se nedaly:,,když má člověk vztek, zatne nás do pěstí, když prožívá úzkost a strach, pevně se námi něčeho drží. Tvář se laskavě usmála a ruce viděly ve tváři pochopení. Tvář odpověděla:,,při zlosti jsem pevně stažena, rty jsou sevřeny a obočí svraštělé. I úzkost a strach se ve mně zračí. Vyděšené oči a moje zblednutí vypovídají o úzkosti a strachu člověka. Ruce mlčely. Hleděly tváři do tváře a viděly lásku a dobrotu.,, Máš nás ráda, tváři, proč?,,jak to víte, že vás mám ráda?,,vidíme ti to ve tváři. Máš oči plné lásky a něhy a jemně se usmíváš Ruce zrozpačitěly. Cítily, že usvědčily samy sebe. Poznaly na tváři lásku, aniž by tvář něco řekla, aniž by ony samy se s láskou chovaly. Tvář promluvila:,,děkuji vám, ruce, že přicházíte tváři na pomoc, zvláště když je člověk ustaraný, smutný nebo si neví rady. Děkuji vám, ruce, že umíte s tváří spolupracovat, neboť vy můžete ke mně, když já k vám sama nemohu. Člověk potřebuje jak tvář, tak ruce. Tvář odráží vnitřní cítění člověka. Když se mluví o tváři člověka, mluví se vlastně o něm samém. Tvář je nejosobnější částí lidské bytosti. Ruce pohladily tvář a dlouho, dlouho na tváři setrvaly. Tvář i ruce si uvědomily, že bez sebe nechtějí být a že jejich člověk má dobré srdce A jak je to s naší tváří? Více se smějeme nebo mračíme? Vidí nám jiní na tváři pokoj nebo rozladění? Tváříme se víc lhostejně nebo

5 chápajícně? Máme ve tváři více lásky nebo nezájmu? Já za sebe odpovídám - jak kdy Záleží na tom,co zrovna prožívám. Ale i tak z velké části našeho každodenního tváření lidé kolem nás vidí, jací převážně jsme. Někdo je veselým člověkem, někdo vážnějším. Někdo je pokojným a jiný bázlivým. Jiný přísným, další lhostejným. A tak dále Napadlo mě slovo - přetvářka. Co to znamená? Že se člověk snaží tvářit jinak, než cítí jeho srdce. Proto se také říká:,,teď nám ukázal svou pravou tvář. Tedy ukázal se takovým, jakým doopravdy je. A jak je to s našima rukama? Na to nám zčásti odpověděl náš příběh. Ale komu to ještě vrtá hlavou, ten ať se dobře dívá kolem sebe a pozoruje na ostatních chování jejich rukou. Všímejte si i sami sebe a možná budete překvapeni, jak s nimi sami mácháte, když třeba něčemu nerozumíte. Berte to jako domácí úkol, ze kterého vám už teď dávám jedničku s. A TEĎ ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO BROUČATA Jak je to s tváří Boha? Bible používá k představě Boha obrazu člověka a připisuje Bohu tvář. Obrací-li Bůh svou tvář k člověku, zjevuje mu tak svou milost.,,ale tvář Hospodinova je proti těm, kdo činí zlé věci. Bůh tedy tímto způsobem ukazuje svůj hněv. Věřící člověk je Bohem požehnán, když Bůh nad ním rozjasní svou tvář. Bůh se tedy zjevuje podle Bible člověku, že mu ukazuje svou tvář. Člověk má Boží tvář hledat. Člověk se také pro své špatné svědomí a skutky před Boží tváří ukrývá. Jako Kain, syn Adama a Evy. V žalmu se praví :,, neodmítej mě od své tváře, Bože. Je také psáno, že Bůh odhání bezbožníky od své tváře Ale také každému nabízí plné dlaně milosti a odpuštění, pokud ho bezbožníci začnou s upřímným a kajícím srdcem hledat. Bible nás vybízí, abychom chodili před tváří Boží. A jak je to s Tváří Pána Ježíše? Na hoře Tábor v Izraeli se Ježíšovi proměnila tvář. Vyzařovala Jeho Boží slávu. Jeho tvář na kříži vyjadřovala utrpení a bolest a zároveň hlubokou lásku a odpuštění. Nyní je oslavený Kristus před tváří Boží v nebi a Jeho tvář jistě září vítězstvím nad hříchem a smrtí. Často si říkám, že jestli v nebi spatřím Ježíšovu tvář, padnu svou tváří k zemi, protože uvidím nejkrásnější tvář z tváří lidských, s nejkrásnějším pohledem, ve kterém je všechno, co pro nás náš Pán Ježíš učinil. A tak přeji všem Broučatům a zvláště těm, která nedávno byla u prvního svatého přijímání, aby Bůh nad nimi rozjasnil svou tvář a byl jim milostiv...

6 A nám všem, aby naše tvář byla odrazem lásky a pokoje. Ahoj Stáňa Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti, a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti k účasti na Modlitebním triduu Modliteb matek, ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa. Setkání se uskuteční: - v pátek v 15:45 v Emauzích odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, po mši sv. v kostele bude ještě následovat krátká adorace - v sobotu v 15:45 v Emauzích modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem, po mši sv. bude ještě následovat krátká adorace - a v neděli 29. června 2008 v 15:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech - budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí. "Výlet u o. biskupa" Děti z náboženství se zúčastnily v Českých Budějovicích setkání s o. biskupem mons. Jiřím Paďourem, OFMCap. Byla to odměna za mapu Českobudějovické diecéze, kterou děti dělaly na základě Dětské diecézní poutě na Svaté Hoře, které se účastnily v říjnu Na biskupství dostali 42 map, z kterých jako nejlepší byly vybrané mapy z Mladé Vožice, Sušice a Klokot. Setkání proběhlo na biskupství a děti si s o.biskupem povídaly o tom, odkud přijely a jak mapy dělaly. Otec biskup jim vykládal o své cestě do Lurd, o Panně Marii a o Ježíši, dal dětem na památku pohlednici z Lurd s požehnáním a děti pokračovaly za překvapením, které je ještě čekalo. Překvapením byla přednáška o hadech v zoologické zahradě v Hluboké. I když byly nejdřív zklamané, že

7 neuvidí ostatní zvířata, musely nakonec uznat, že přednáška s ukázkou hadích vajíček a hadích kůží, se všemi těmi zajímavostmi, o kterých se dozvěděly, stála za to. Vždyť komu se podaří na běžné prohlídce ZOO vyzkoušet si svoji odvahu a pohladit si hada škrtiče krajtu, či dokonce si ho vzít do rukou (samozřejmě po důkladném poučení)? Takže o. biskup nás potěšil duchovně, přednáška nám doplnila nové informace a zbývalo potěšit už jen tělo, a to jak jinak než svačinou, o kterou se děti rozdělily s kapříky a kachničkami. A pak už jen hurá domů, plni dojmů a zážitků z krásného květnového dne. Já myslím, že se nějakého podobného úkolu, jako byl tenhle s mapami, rádi zúčastníme i příště. Samotná práce s mapou a nakonec i odměna stály za to. Tak co, děti, zúčastníte se příště poutě s námi? JP Dětská vikariátní pouť V pondělí se naše děti vydaly na putování, a to doslova. Téma poutě bylo učíme se stavět mosty - most, cesta k člověku. Nejdříve je nohy zanesly k stádleckému mostu, kde bylo první stanoviště. Dozvěděly se o historii mostu i o jeho stěhování z Vltavy na Lužnici. Uvědomily si, jak nejen v minulosti, ale i dnes jsou pro lidi mosty důležité - ať již mosty kamenné, ale i mosty přátelství mezi lidmi. Jak důležité je nestavět okolo sebe zdi neporozumění, zloby a zášti. Druhé stanoviště bylo v malebném údolí Lužnice, kde pro děti byl připraven globus a děti měly hádat různé komunikační kanály mezi lidmi. Nakonec se všichni shodli, že s lidmi na celé naší planetě se nejlépe spojíme modlitbou. Už zdálky děti viděly zříceninu hradu u Dobronic a pak na ně čekalo další stanoviště, kde měly za úkol sehrát scénku o staré babičce s košíkem plným nákupu, která spadne. Bylo až s podivem, s jakou radostí babičce děti pomáhaly vstát a sbíraly její vysypané věci. Pak už je čekal a v dálce vítal dobronický kostelík a poslední stanoviště, na kterém zdolaly a překonaly svůj strach z výšek. Nakonec se zúčastnily mše pod širým nebem, kterou celebroval biskup mons. Pavel Posád Dětem se pouť moc líbila. Myšlenka poutě ukázala dětem, jak

8 navazovat vztahy mezi sebou i mezi dospělými a stavět mosty tolerance, pochopení a přátelství. Martina Urbanová Události v červnu neděle: 9. neděle v mezidobí, mše sv. v 10 h úterý: sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, mše sv. v 17 h. společenství Modlitba matek v 15:45 v Emauzích pátek: sv. Norberta, biskupa, mše sv. v 17 h. první pátek v měsíci s adorací a požehnáním sobota : MALÁ POUŤ K VELKÉMU SRDCI PANNY MARIE, celodenní duchovní program, začátek v 9: 00, podrobnosti viz plakátek Výlet ZOO Dvůr Králové (viz plakátek) neděle: 10. neděle v mezidobí, mše sv. v 10 h úterý: v 18 h. přednáška Max Kašparů: Stavy a vztahy (v Emauzích) středa: sv. Barnabáše, apoštola, mše sv. v 17 h čtvrtek: bl. Josef Cebula OMI, mše sv. v 17 h. Setkání maminek na Klokotech - začátek v 9:30 v Emauzích pátek: sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, Fatimský den, mše sv. s požehnáním v 17 h setkání dětí na Klokotech (v Emauzích) neděle: 11. neděle v mezidobí, mše sv. v 10 h. v 15 hod. setkání o Medžugorje v Emauzích středa: Farní rada v 18:00 v Emauzích čtvrtek: sv. Jana Nep. Neumanna, biskupa, mše sv. v 17 h sobota: sv. Aloise z Gonzagy, řeholníka, mše sv. v 17 h. Farní pouť po rakouských poutních místech neděle: 12. neděle v mezidobí, dětská mše sv. v 10 h. Pouť o slavnosti Narození sv. Jana Křitele v Dražicích, mše sv. v 10 h úterý: slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše sv. v 17 h čtvrtek: čtvrtek mše sv. v 17 h. Setkání maminek na Klokotech, začátek v 9:30 v Emauzích neděle: slavnost sv. Petra a Pavla, mše sv. v 10 h. Zahájení jubilejního roku svatého apoštola Pavla. Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty Staroklokotská 1, Tábor, , tel administrátor farnosti: P. Martin Sedloň, OMI, tel.:

9 kaplani na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: P. Jiří Můčka, OMI, tel.:

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

Drazí farníci a přátelé našeho kostela!

Drazí farníci a přátelé našeho kostela! Drazí farníci a přátelé našeho kostela! Na začátku června oslavíme tento rok letnice, seslání Ducha Svatého. Tato slavnost zakončí velikonoční dobu. Potom nastane liturgická doba mezidobí. Doufám, že nám

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015 Milí farníci! V měsíci červnu nás čeká radostná událost. Pro naši českobudějovickou diecézi bude 13. června 2015 v 9:30 vysvěcen na biskupa Mons. Vlastimil Kročil. Chci vás pozvat, abyste se této slavnosti

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Farníček občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodní slovo Drazí a Vážení, prázdniny 2013 Čekají Vás klasická témata i překvapivější články, neb ač jsme v čase mezidobí, neznamená

Více

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY... str. 2 Zápis ze zasedání Poděkování a prosba o pomoc ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 3 Životní jubilea Svátost biřmování Primice

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014 Odvaha k lásce "V pohádkách dívky svou láskou vysvobozují prince zakleté do všelijakých zvířat, obludných medvědů a tygrů, aniž vědí, že z nich budou princi. A chlapeček přijme od dědečka kameny a neví,

Více

úvodník Eduard Petiška (převzato z časopisu Naše rodina) On se dal do smíchu. Nechtěl. Ale ten v zrcadle

úvodník Eduard Petiška (převzato z časopisu Naše rodina) On se dal do smíchu. Nechtěl. Ale ten v zrcadle 6 červen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 6 www.farnostvizovice.cz úvodník USMĚJ SE Vyprávěl mi přítel, jak byl jednou nazlobený. Rodina kolem něj chodila opatrně. Po špičkách, jak radí jeho manželka. Vědí,

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

č. 72 leden 2007 Milí farníci,

č. 72 leden 2007 Milí farníci, č. 72 leden 2007 Milí farníci, v církvi se nelze nudit. Je tolik příležitostí prožívat víru, vzdělávat se, poznávat nové lidi a inspirovat se jejich životní zkušeností. Byl by bláhový ten, kdo by nevyužíval

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše. Sčítání KVĚTEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č. 5 2. května 2004 Cena 7 Kč. z obsahu

SPOLEČENSTVÍ. naše. Sčítání KVĚTEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č. 5 2. května 2004 Cena 7 Kč. z obsahu KVĚTEN 2004 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XV. č. 5 2. května 2004 Cena 7 Kč Sčítání Milí bratři a sestry, před čtrnácti dny proběhlo opět po pěti letech sčítání účastníků bohoslužeb

Více