JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo"

Transkript

1 100 LET JIŘÍKOVSKÉ NOVINY Číslo 100. výročí Jiříkova povýšení na město 06 Ročník 19 Červen 2014 Zdarma Mladí hasiči z Jiříkova čtěte na straně 2 V Jiříkově se slavilo čtěte na straně 3 a 4 Výstava ke 100. výročí vyhlášení obce městem čtěte na straně 7 Nocování s překvapením čtěte na straně 8 příloha: JÍZDNÍ ŘÁDY linka Udělení čestného občanství Zastupitelstvo města Jiříkova udělilo čestné občanství Města Jiříkova panu Bruno Fabichovi za zásluhy o rozvoj města, panu Vladimíru Kamenickému im memoriam za zásluhy o rozvoj města, paní Veronice Račanské za zásluhy o rozvoj města. Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to Einstein Hodiny ve věži Během víkendu 21. týdne tohoto roku byly osazeny hodiny ve věži bývalé spořitelny (č. p. 900). Opravu provedl Dipl. Ing. Ivan Šmerda z Hodkovic nad Mohelkou. V hodinách byly restaurovány ciferníky, původní mechanický stroj byl nahrazen elektronickým a hodiny také dostaly opravené odbíjení. Původní stroj byl zakonzervován. převzato: Informace z úřadu Bouřlivé zasedání Veřejné zasedání ZM se konalo v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16 hodin. Zastupitelů se sešlo 11 v nadpoloviční většině, občanů přišlo na veřejné zasedání 14. Za přítomnosti vedoucího Destinačního fondu Ing. J. Raka a paní D. Štefáčkové bylo projednáno znovuzprovoznění železniční dráhy a problematika předložené pracovní verze autobusů v našem výběžku. Pan starosta po krátké diskuzi konstatoval, že v této věci pojede na jednání dne Řešili se připomínky a dotazy občanů. Na povrch vystoupily emoce. Diskuze byla bohatá na podněty a připomínky. Projednáno bylo stanovení počtu členů ZM na příští volební období v počtu 21 členů a z toho 7 radních. I tady se rozpoutala bouřlivá diskuze. A hlasovalo se 4 členové ZM byli pro, 4 proti a 4 se zdrželi. Předkupní právo na budovu bývalého kina bylo schváleno. více na úřední desce Města Jiříkova nebo na V Jiříkově se slavilo V sobotu nastal den D, kdy jiříkováci slavili 100. výročí povýšení Jiříkova na město. Samotné přípravy začaly již od brzkých ranních hodin tak, aby vše mohlo v pravé poledne vypuknout. V dopoledních hodinách patřilo pódium jiříkovské základní škole. Děti předvedly svá hudební, taneční a divadelní vystoupení, kterým mnohdy nechyběl humor a vtip. Přesto, že zrovna pršelo na mnoha tvářích přihlížejících maminek, tatínků, babiček, dědečků zářily úsměvy. V pravé poledne dorazil do Jiříkova císařský posel se svým doprovodem, aby starostovi předal glejt o povýšení Jiříkova na město. Zazněla Jiříkovská hymna, kterou složila Mgr. Miroslava více na straně 3 Schrődingerův institut připravil pro děti od 6 do 13 let prázdninový program Léto s kočkou. Sedm turnusů příměstských táborů na klášteře v Jiříkově. Čekají nás celotáborové hry, vodácké dobrodružství, cyklo hrátky a výlety po okolí. Jednotlivé turnusy začínají vždy v pondělí. Přihlásit se můžete na jeden či několik týdnů. Program od pondělí do pátku vždy hodin. Doprava z Varnsdorfu a Rumburku zajištěna. Léto s kočkou je určeno pro všechny děti ze Šluknovského výběžku. Cena 250 Kč (včetně dopravy a stravy) Přihlášky ke stažení na Bližší informace na: nebo na telefonu

2 Červen 2014 ZM projednalo závěrečný účet města ZM projednalo Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 a projednání uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2013 ve výši ,14 Kč takto: část ve výši ,20 Kč využít k posílení financování úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní včetně projekčních prací dle usnesení ZM č. 496/2014 z 30. zasedání ze dne , zbývající část ve výši ,94 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce ZM uložilo: vedoucí ekonomického odboru provést převod částky ve výši ,94 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do Z rady města RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci Město Jiříkov výměna střešní krytiny na objektu ZŠ č. p. 740, ul. Moskevská. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor o ploše 34,30 m 2 v objektu č. p. 900, ulice 9. května v Jiříkově od do Plánovaná odstávka el. energie: ( hod.) dotčené lokality: upřesněné v místě vyvěšení plakátů ulice: Jiráskova, Karlova, Máchova, Mánesova a okolí Na úřední desce je zveřejněna informace o výpočtu vodného a stočného za rok RM rozhodla vypůjčit část nebytového prostoru o ploše 55,67 m 2 v objektu č. p. 839, ulice Antonínova, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov Českému rybářskému svazu MO Jiříkov, od na dobu neurčitou. převzato z informací o usneseních RM z VÝROČÍ POVÝŠENÍ RM projednala účetní závěrku Města Jiříkova k RM projednala účetní závěrku Města Jiříkova k , tzn. účetní výkazy Rozvaha Bilance, Výkaz zisku a ztráty a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden prosinec 2013, výsledek hospodaření běžného účetního období ,06 Kč a vzala na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k ve výši Kč (č. p včetně pozemků) a dluhovou službu Města Jiříkova k ve výši 6,8 %. Na 31. veřejném zasedání Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo roční účetní závěrky za rok 2013 Města Jiříkova. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 byl schválen. RM schválila zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 příspěvkových organizací města. O svém rozhodnutí RM vydává ke každé příspěvkové organizaci Protokol o schvalování účetní závěrky za rok převzato z Mladí hasiči z Jiříkova si vyzkoušeli zásah u požáru, z budovy museli evakuovat a zachránit několik dětí V pátek 30. května 2014 si jednotka sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově vybrala jako den vhodný pro cvičení mladých hasičů. Krátce po sedmnácté hodině vyjely dvě cisterny následované plošinou jen kousek od hasičárny, do objektu místního Salesiánského klubu mládeže. Námětem cvičení, které bylo určeno pro mladší členy jiříkovských hasičů, byl požár potravin na sporáku s následným požárem, rozšíření kouře do prostor budovy a záchrana několika dětí z objektu. Budoucí hasiči si tak vyzkoušeli to, k čemu se zatím v případě reálné události kvůli svému věku nedostanou. převzato z Hasičina, Ústecký kraj PODĚKOVÁNÍ Vážení víčkosběrači, velice si vážíme každého víčka, které se dostane k Jeníčkovi z Malé Veleně. I díky Vám se plní Jeníčkovi jeho sny a kouzlí úsměv na jeho tváři. Moc děkujeme a vážíme si každého z Vás Andělé bez křídel o. s. Výkupna šrotu, starého železa a papírů ve Františkově ulici pondělí pátek hod. a hod. sobota hod. 2 SVOZOVÉ TERMÍNY Tříděný odpad rok 2014 (firma Pro EKO Varnsdorf) zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do hod. Změna otevírací doby sběrného místa v Drobné provozovně od Středa Sobota Neděle hodin (16.00 zimní čas) hodin hodin

3 JIŘÍKOVA NA MĚSTO V Jiříkově se slavilo pokračování ze straně 1 Kubešová a nazpíval pěvecký sbor Komoráček. Na pódiu starosta města slavnostně pokřtil knihu o historii Jiříkova, která vznikla ve spolupráci Mgr. Josefa Pokoráka, Mgr. Petra Karlíčka a členů letopisecké komise. Po vypálení několika salv z děl, se vydal slavnostní průvod městem včele s doprovodem císařského posla v historických kostýmech a mažoretkami, kterých tu bylo opravdu požehnaně. Bohatý kulturní program pokračoval hudebním vystoupením sborečků Slavíček pod vedením Mgr. Hany Škvorové a Komoráček pod vedením Mgr. Miroslavy Kubešové. Děvčata z SK Viktorie nám předvedla aerobikové závodní sestavy letošního roku. Velký obdiv mají i ženy z tohoto klubu, neboť překonaly ostych a předvedly se i ony se svým vystoupením Sestry v akci, za které sklidily velké ovace. Pro milovníky psů byly zpestřením programu ukázky z činnosti Kynologického klubu pod vedením Ing. Evy Linkové a Šárky Nikitinové a ukázky sdružení Aktivní pes pod vedením Jardy Vöröše. Program celého odpoledne byl velice rozmanitý a snad každý si přišel na své. Hrála dechovka, připomněli jsme si hity Michala Davida a po prudkém lijáku došlo i na velmi očekávanou kapelu Kabát Revival, jejíž koncert doplnil fakír se svou ohnivou show. Nedílnou součástí oslav bylo i nostalgické vzpomínání na dobu strávenou v mateřské škole, které proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu. Samozřejmě nemohly chybět stánky s občerstvením a cukrovinkami. Kromě keramiky a šperků byly ve stáncích k dostání drobné předměty, které vlastnoručně vyrobily děti ze zdejšího dětského domova a ze Salesiánského střediska mládeže. Návštěvníci oslav měli možnost získat knihu o historii Jiříkova, stříbrnou pamětní minci, nebo odznak se znakem města a další propagační materiály. Celé oslavy zakončil velkolepý ohňostroj. Velké poděkování patří agentuře Dream PRO, s. r. o. z Ústí nad Labem, organizátorům, účinkujícím a samozřejmě i vám návštěvníkům, bez kterých by oslavy nebyly takové, jaké byly! Červen

4 Červen VÝROČÍ POVÝŠENÍ Odstranění suchých a prasklých větví nad dráty Filipov Vyhlídka více fotografií na SDH Jiříkov Oslavy Ani deštivé počasí neodradilo místní občany, ale ani přespolní, od účasti na oslavách 100. výročí povýšení Jiříkova na město. Obdivovala jsem ty, kteří se podíleli na přípravách oslav a byli přítomni i po celou jejich dobu, buď jako organizátoři, pracovníci městského úřadu, podílející se na kulturním vystoupení nebo stánkaři s občerstvením. Byl to pro ně záhul. Z mého pohledu proběhly oslavy důstojně a okázale jak se na 100. výročí patří. Překvapená jsem byla druhý den ráno, kdy bylo město uklizené, nikde žádný nepořádek. To se musí ocenit. Příjemně mě potěšilo pozvání na vernisáž o historii školek a poděkování s kytičkou od paní ředitelky těm, kdo ve školce pracoval nebo pracuje. Milé bylo vystoupení dětí i výstavka výtvarných prací předškoláků. Moc se povedla i kniha o Jiříkovu. Škoda jen, že život a pohoda, která vyzařuje z historických fotografií města, se nějak vytratila. Chybí tu parky a příjemné posezení na lavičkách při procházkách ve městě, hřiště pro náctileté, aby se přesunuli z ulic a nedělali nepořádek ve městě. Snad i na tento problém se najdou prostory a finance. Ještě příjemná připomínka na závěr, a to k hodinám na spořitelně. Vidím na ně z kuchyně a tak už nemusím koukat do prázdné díry na věži, ale ony mi pravidelně oznamují kolik právě je, a ještě mi k tomu příjemně zazvoní. za občany Marie Sedláčková Na základě doporučení Komise občanských záležitostí ze dne byla zajištěna informovanost občanů v městském rozhlase. 4

5 410

6 410

7 JIŘÍKOVA NA MĚSTO Své životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let měsíci červnu oslaví Paní Bohumila Dřízhalová, pan Vladislav Kočí, paní Jana Michalisková, paní Veronika Račanská, paní Marie Skramužská, paní Miloslava Samková, pan Vladimír Kříž, pan Bohumil Budil, paní Jiřina Wittgruberová, pan Josef Janeček, paní Blanka Rubická, paní Jaroslava Rusingerová, paní Anna Kalíšková, pan Zbyněk Špringer, paní Edeltraud Koutná, pan Jiří Čoupek, paní Marie Marešová, paní Vlasta Antošová, pan Jiří Müller, pan Ladislav Černý, paní Reimgarda Havlová, pan Bohuslav Hlaváč, pan Jiří Semerád, paní Eva Březnová, paní Emilie Hořáková, paní Jana Majáková a paní Marie Kutová. Všem jubilantům blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí. Komise občanských záležitostí, redakce JN a město Jiříkov Výstava ke 100. výročí vyhlášení obce městem Ve dnech a se uskutečnila Výstava ke 100. výročí vyhlášení obce městem, pořádaná Klubem filatelistů. K vidění byly poštovní známky, mince a papírové peníze, artefakty z období rakousko-uherské monarchie, knihy, pohlednice města, kronika města a jiné historické zajímavosti. Dýchla na nás historie bylo to krásné. i Městská knihovna Jiříkov OTEVÍRACÍ DOBA pondělí hodin a hodin úterý hodin a hodin středa hodin a hodin čtvrtek hodin telefon: Městská knihovna: pracoviště Filipov OTEVÍRACÍ DOBA pondělí hodin čtvrtek hodin INFORMACE Sedící zleva: paní Kubíčková kronikářka, pánové Kubíček Jiří, Dieter Pflugbeil, nahoře zleva pánové Josef Nedomlel, Josef Eder Josef, Kubíček a Vladimír Matička majitel soukromého Muzea. Schází Václav Rapek,Mirek Matza a Hana Malá. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. PODĚKOVÁNÍ Červen 2014 Slavnostní znovuotevření vlakového spojení mezi městy Dolní Poustevna Sebnitz Pátek zahájení od hodin a sobota od hodin. Slavnosti se budou konat v prostorách nádraží a jeho okolí. Součástí programu budou zajímavé tématické výstavy, stánkový prodej, občerstvení, suvenýry a spousta zábavných atrakcí a aktivit nejen pro děti. Více na webu Akce v červnu a červenci Akademie SK Viktorie Jiříkov pod záštitou Města Jiříkov u příležitosti 100. výročí povýšení na město pořádá SK Viktorie Jiříkov Dům kultury Střelnice Rumburk Turnaj v minikopané tříd ZŠ pořádá ZŠ hřiště TJ Spartak Jiříkov ročník Dog Militaty Parkur start v 9.30 na cvičáku APJ, pořádá aktivní pes Jiříkov ročník O putovní pohár starosty města Jiříkova v minikopané pořádá TJ Spartak Jiříkov, Město Jiříkov oddíl kopané hřiště TJ Spartak Florián cup 54. Jiříkovský přebor pořád SDH Tour de Feminin 27. ročník průjezd městem, vrchařská prémie na Šluknováku Tour de Feminin Jiříkovská etapa II. etapa start, cíl Jiříkov Tenisový turnaj singly muži pořádá Tenisový klub tenisové kurty od VIII. ročník mezinárodního varhanního do festivalu ve Filipově Arte musica a Římskokatolická farnost Jiříkov Bazilika ve Filipově více na plakátovacích plochách města a na Akce v létě 2014 v Loretě Rumburk Prohlídky technického zázemí Lorety Rumburk sobota a , hodin Večerní prohlídky Lorety Rumburk a kostela sv. Vavřince při svíčkách úterý a 8. 7., a , hodin Prohlídka Lorety Rumburk pro děti úterý sobota, , hodin Děkuj mnohokráte vedení města, Komisi pro občanské záležitosti a Klubu důchodců za blahopřání a umožnění oslavy mého životního jubilea. Veronika Račanská ROZLOUČILI JSME SE s panem Josefem Buřilem, paní Máriou Postupovovou, panem Rudolfem Pačajem 7

8 Červen 2014 Nocování s překvapením V pátek 30. května se v prostorách Salesiánského klubu mládeže na jiříkovské faře uskutečnilo další nocování, tentokrát spojené s oslavou Dne dětí a připraveným překvapením, kvůli kterému jsme se sešli již ve čtyři hodiny odpoledne. Překvapením totiž byl simulovaný požár a zásah jiříkovských hasičů s evakuací dětí. Sešlo se třicet dětí, kterým se nastínilo, co se bude dít. Úderem páté hodiny začalo hořet, zavolali jsme hasičům, kteří během chvilky přijeli v plné zbroji dvěma automobily a s plošinou. Nejdříve začali vyvádět všechny účastníky akce, další skupina roztáhla hadice po celé budově a jíní mezitím vynášeli zraněné, někteří jen potřebovali podepřít, jiní museli být vyneseni na nosítkách. Všichni evakuovaní se shromáždili na náměstí, kde zraněným zdravotnice poskytovali první pomoc. To, co se nám mohlo zdát jako dobře fungující stroj, pečlivě sledoval pan Petr Matuška a dělal si poznámky pro pozdější rozbor. Celý zásah i s finálním skropením střechy z hasičské plošiny fotil i reportér hasičského webu Požáry.cz. Celý zásah skončil odjezdem techniky a zahoukáním na rozloučenou. Děti plné zážitků se potom přesunuly na farní zahradu, kde pro ně byly připraveny soutěže, za které dostávali sladké odměny. Blok soutěží skončil právě včas, než se spustil déšť. Ten nám sice znemožnil opéct buřty, ale Lída s Jitkou si poradily a buřty dětem opekly v troubě. Části odpoledního programu se zúčastnil i poslanec Parlamentu, pan Radim Holeček, pro kterého není Salesiánský klub mládeže úplná neznámá. Po večeři Denis s Míšou dětem připravili blok několika soutěží v herně a potom vše směřovalo ke spaní. Než usnuli, poslechli si několik pohádek v podání Terky. Kvůli mokré zahradě sice odpadla oblíbená stezky odvahy, ale i tak si děti odnesly spoustu zážitků. Poslední nocování se uskuteční na konci školního roku a pak se všichni potkáme při odjezdu na letní tábor. Pokud máte zájem, je ještě několik volných míst. Tábor bude na chatě Hubertka v Jizerských horách a bude o spoustě soutěží, výletů a zábavy. Podíváme se i na bobovou dráhu na Javorníku. Informace o všech akcích a fotky nejen z posledního nocování najdete na webu střediska na našem Facebooku a na stránkách Ještě jednou velké díky všem, kteří se na nocování podíleli. Jan Dvořák, Salesiánský klub mládeže. XXI. Filipovské olympijské hry V areálu Domova Srdce v dlaních ve Filipově se dne za účasti 17 družstev z 5 krajů ČR uskutečnily XXI. Filipovské olympijské hry. Také jsme shlédli vystoupení tanečnice Lipová, taneční skupinu Ambra, Break Dance Varnsdorf a se svými psími miláčky se představili oba místní kynologické kluby. Se svým programem vystoupila známá zpěvačka Petra Černocká. Soutěžilo se, tančilo se. K tanci a poslechu hrál Jiří Procházka a Senior Band a manželé Smetanovi. Přesto, že si s námi všemi počasí hrálo, den se vydařil. Děkujeme II. Muzejní noc v Jiříkově se uskutečnila večer dne od hodin a v noci Bylo i mimořádně otevřené muzeum VÝROČÍ POVÝŠENÍ Na Šluknovsku je otevřena poradna, která pomáhá lidem ve finanční tísni Nová poradna pro lidi ve finanční tísni či s hrozbou exekuce pomáhá na Šluknovsku. Otevřena byla v Rumburku, k dispozici je každé sudé pondělí od 14 do 16 hodin. Lidem na Šluknovsku pomáhám dlouhodobě a otevření poradny je další možností, jak se pokusit o zmírnění sociálních problémů v regionu, říká senátor Jaroslav Sykáček. Služby poradny jsou bezplatné. Lidé ve finanční tísni získají radu, jak řešit dluhy a vztahy k věřitelům. Občané se rovněž dozví, jak podat návrh na povolení oddlužení k soudu či k již probíhajícímu řízení. Kromě Rumburku je poradna i v Děčíně a chystá se otevření i dalších poraden v regionu (Varnsdorf, Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice). Obdobné problémy jako na Šluknovsku mají lidé i v Děčíně a jeho okolí, dodává senátor Jaroslav Sykáček. Tiskový servis senátora Jaroslava Sykáčka: přímo na senátora: Asistenti senátora: (mobil ), Prohlídka Lorety Rumburk pro děti Loreta Rumburk úterý sobota, , h. Hravé seznámení s loretánským příběhem. rezervace na tel.: , vstupné 50 Kč pořádá Římskokatolická farnost děkanství Rumburk více JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany Města Jiříkov vydává město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov, tel.: , fax: , registrační číslo MK ČR náklad 600 ks zpracovala redaktorka Olga Flégrová grafické zpracování a tisk Ústecké Tiskárny, s. r. o. příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších zákonů kompletní příspěvky do novin podávejte em, nebo na přenosných médiích uzávěrka dalšího čísla je ve hodin termín distribuce

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více