1/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 1/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Naše mistryně republiky HERECTVÍ SE MUSÍME UČIT VELIKONOČNÍ SVATÝ TÝDEN VÝLETY NA VETERÁNECH ŠALOM JERUZALÉME

2 2úvodník 2 Dum spiro, spero in paenitere Zlo vítězí, když dobří lidé nic nedělají. Sedm slov, která přesně vystihují podstatu Hitlerovy války. Blížící se sedmdesáté výročí vítězství nad fašistickou krakaticí by nám mělo připomenout, že stejná hrozba nad lidmi visí neustále, zvlášť nyní, ve dnech veřejného vraždění a sílících mocností. Všichni dobře víme, že minulost se vrátit nedá, může však sloužit jako zdroj poučení. Pravdou je, že snad ani Sigmund Freud by nezvládl prolistovat mozky německých velitelů a pohlavárů natolik důkladně, aby světu objasnil pohnutky, které vedly k systematickému ničení životů miliónů nevinných. Přestože jistě neznáme tyto temné důvody, víme to podstatné nesmíme dopustit, aby se to opakovalo. Já se však ptám na něco jiného: Cítí nebo cítili tito muži lítost? Sžíralo je poté svědomí za to, jak zacházeli s Židy pouze na základě vykonstruovaných nařízení? Nejvíc je udivující fakt, jak mohl německý národ, vzdělaný, s velkým množstvím filosofů, učenců, vědců a profesorů podlehnout s takovou oddaností jednomu šílenému vůdci. A až do konce věřit, že je Hitler na poslední chvíli přeci jen zachrání. Myšlenky profesora Flosse mě znovu a znovu nutí přemýšlet nad psychikou osvětimských dozorců, ale také obyčejných civilních obyvatel. Mnoho z nich mělo to nezasloužené štěstí, že se jim podařilo prchnout do zemí Jižní Ameriky, díky čemuž se vyhnuli tisícům křičících očí v soudních síních v Haagu, Norimberku a ostatních evropských městech. Nemuseli se zodpovídat za činy, které se mnohdy mohou zdát až neskutečné. Mají v noci noční můry budící je ze spaní? Chtěla bych vědět, jestli si vzpomenou, jak dennodenně sráželi k zemi muže, kteří měli přesto více hrdosti než oni. Jak drtili kosti vyhublým ženám, které dřely pro život do posledního dechu. Nebo na děti plačící ve studených plynových komorách. Píchne je u srdce, když sedí v křesle svého argentinského domku? Zastydí se tak, že jim z očí vytrysknou slzy? Uvědomili si vůbec, jaké hrůzy páchali? Přála bych si, aby tomu tak bylo. Aby slavný doktor Mengele jednoho rána otevřel oči a uviděl blankytně modré nebe, zářící stejně jako inkoust, který napouštěl do panenek židovských dětí. Ta barva by mu pak pokaždé připomínala jeho nelidskost, roztrhala by temnotu, zahalující jeho nemocnou mysl, a on by ucítil bolest. Bolest, která by ovládla celé jeho stárnoucí tělo. V tu chvíli by litoval každého života, který odsoudil k mučivé smrti a za každý jeden by se mu na srdci objevil šrám, až by mu v hrudi zbyl jen rozedraný cár. Najednou by toužil být alespoň z půlky tak dobrý jako Oskar Schindler, který si zasloužil to nejcennější privilegium nosit prsten od zachráněných Židů s nápisem: Kdo zachrání jeden život, zachrání celý svět. Podle mě toto květnové jubilem konce války nepotřebuje monstrózní oslavy, průvody, mediální propagace. Zaslouží si především porozumění, vážnost a omluvu někdejších tyranů. Dočká se toho? Eliška Hrbáčková

3 Sdružení měst a obcí obec Sdružení měst a obcí východní Moravy, jehož je také obec Hvozdná členem, je dobrovolný svazek obcí působící v rámci Zlínského kraje. Cílem tohoto sdružení je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících. Je jedním ze zřizovatelů Regionální rozvojové agentury východní Moravy a podporuje rozvoj turistiky a cestovního ruchu v regionu. Společně pak členské obce formují koordinovaný postup samosprávy při prosazování společných zájmů a využívání dotačních programů. Celkem sdružuje 80 obcí a bylo založeno v roce Sdružení je také vhodným žadatelem o dotace. Prostřednictvím této společné organizace se zvyšuje šance na přístup k finančním prostředkům, než kdyby každá obec žádala samostatně. Aktuálně jsme tak úspěšným žadatelem v rámci řady dotačních programů, např. Přeshraniční spolupráce, Program rozvoje venkova či Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byl nám podpořen např. projekt podaný sdružením zaměřený na vzdělávání funkcionářů obcí např. v oblasti stavebnictví, účetnictví či zadávání veřejných zakázek. Z Programu rozvoje venkova jsme úspěšně realizovali projekt Hospodaření v lesích a údržba krajiny se zaměřením na obce. V tomto projektu bylo proškoleno celkem téměř 180 zástupců obcí v tematice údržby krajiny se zaměřením na čištění odpadních vod. Náš nejnovější projekt Informační most česko-slovenské meziobecní spolupráce se snaží jít s dobou, která je přeplněná informacemi a moderními technologiemi. Skrze tento inovativní projekt chceme přispět ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce. Obojí bude zajištěno zejména prostřednictvím společného internetového portálu. Na něm bude možné si vyměňovat informace o důležitých aspektech rozvoje česko-slovenského pohraničí. Moderní internetová stránka nabídne zájemcům e-learningový kurz, v němž se pro začátek naučí něco o práci povodňových komisí. Do budoucna předpokládáme otevření dalších kurzů pro další aktuální témata. Bude možné si také vyzkoušet, jak spolu s interaktivním průvodcem sestavit strategický plán obce. A v neposlední řadě bude v rámci projektu vytvořen interaktivní mapový portál a mobilní aplikace pro pomoc s tříděním odpadu, kterou si bude moci každý stáhnout do svého chytrého telefonu. Za poslední tři roky jsme úspěšně zrealizovali projekty v celkovém rozpočtu přesahujícím 3 miliony korun. Na základní činnost přitom vybíráme příspěvek od členských obcí pouhých 50 haléřů na obyvatele za rok. Při přípravě společných projektů vycházíme zejména z požadavku, aby byl výstup projektu přístupný a přínosný co nejširšímu spektru obcí a realizace nepřinášela užitek jen některým členům SMOVM. Byť je tento požadavek z hlediska aktuálních dotačních programů poměrně náročný, věříme, že projekty, které SMOVM společně s členskými obcemi realizuje, budou přínosem pro všechny členské obce. RNDr. Otakar Prudil, tajemník Sdružení měst a obcí východní Moravy 3

4 4obec Rozpočet na rok 2015 PŘÍJMY Daňové příjmy a poplatky, dotace Kč Nedaňové příjmy a) služby (kabelová televize, voda, Kč hrobová místa, kanalizace, les) b) pronájem majetku (pozemky, rybník, sokolovna, obchod, pohostinství, DPS, Kč hasičská zbrojnice, býv. knihovna...) c) ostatní příjmy (třídění odpadů, Kč Eurotel, T-Mobile, úroky, aj.) Celkem příjmy Kč Příjmy a financování celkem FINANCOVÁNÍ Příjmy Zapojení zůstatku z min. let Kč Výdaje Splátka úvěru na přístavbu MŠ Celkem financování Kč Kč Kč VÝDAJE Provozní výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem Lesní hospodářství a deratizace obce Kč Kč Silnice a místní komunikace, chodníky, doprava Kč Kč Kč Vodovod Kč Kč Kč Kanalizace Kč Kč Kč Škola Kč Kč Kč Rybník Kč Kč Kč Kultura (knihovna, kronika, sbor pro obč. záležitosti) Kč Kč Sdělovací prostředky (KT, rozhlas, obecní noviny) Kč Kč Nebytové prostory (sokolovna, obchod, hasičárna ) Kč Kč Dotace (spolky a sdružení, KD, TJ, KDO, SDH) na činnost Kč Kč Veřejné osvětlení Kč Kč Hřbitov Kč Kč Kč Údržba majetku, nákup pozemků, služby bank Kč Kč Kč Likvidace odpadů Kč Kč Vzhled obce a veřejná zeleň Kč Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč Dům s pečovatelskou službou Kč Kč Územní samospráva a státní správa Kč Kč Celkem výdaje Kč Kč Kč Výdaje celkem Kč V tomo roce se dočkají své realizace mimo jiné následující projekty: oprava povrchu místní komunikace ul. Družstevní, oprava cesty Vrchová projekt ul. Sadová, ul. Sokolská část komunikace od ul. Větrná, chodník ul. Ke Kusalce, výměna vodoměrů, vybavení nové třídy v současné družině, vybudování galerie v budobě obecního úřadu.

5 Herectví se musíme učit divadlo V posledním únorovém a prvním březnovém víkendu se v prostorách hvozdenského divadla konal herecký workshop pod vedením Michaely Doležalové a Romana Vencla (autoři hry Když se zhasne) a Míša nám poskytla rozhovor. Můžete se občanům Hvozdné představit? Oba jsme vystudovali Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor činoherní herectví. Roman poté nastoupil do angažmá v Moravském divadle Olomouc, kde působí dodnes a Míša do Městského divadla Zlín, které po čtyřech sezónách opustila, aby se mohla více věnovat vlastním projektům. Oba se profilujeme také jako autoři divadelních komedií, kterých jsme společně napsali již třináct, přičemž většinu z nich uvedla profesionální divadla u nás i na Slovensku. Vy budete určitě znát komedii Když se zhasne, kterou mají ve svém repertoáru i hvozdenští ochotníci. Stále častěji jsme zváni do divadel i jako režiséři. Naším zatím posledním společným režijním počinem je komedie Dokonalá svatba v Městském divadle Zlín. Před osmi lety jsme si založili vlastní zájezdové divadlo Do Houslí, pod kterým hrajeme výhradně své autorské komedie a se kterým objíždíme jak Česko, tak i Slovensko. Jak a proč jste začali s Romanem spolupracovat? Potkali jsme se čirou náhodou už při studiu střední školy v Pardubicích, kde jsme spolu hráli v ochotnickém souboru Derniéra. Naše divadelní ambice ale byly silnější a vyšší, tak jsme se, jak se říká, trhli a udělali si vlastní představení jen pro dva herce. V osmnácti jsme si pro sebe napsali svou první komedii Výročí, kterou hrajeme dodnes a máme s ní přes sto dvacet repríz. Pak jsme se oba dostali na JAMU a v tu chvíli už bylo jasné, že se naše pracovní i osobní cesty jen tak nerozejdou. Spolupracujeme spolu už dlouhých dvanáct let. Jak jste se seznámili s KDO Hvozdná? Roman: Já jsem KDO Hvozná poprvé zaregistroval až při premiéře naší komedie Když se zhasne, na kterou jsem se přijel podívat. Už tenkrát jsem byl velmi mile překvapen a dodnes řadím toto zpracování k nejlepším, jaké jsme s Míšou viděli. Míša: O tomto souboru jsem samozřejmě slyšela už před mnoha lety od svého tehdejšího kolegy Dušana Sitka, ale více jsem se s KDO Hvozdná seznámila až díky představení Když se zhasne. Co obnáší workshop, který naši ochotníci absolvovali? Všechno možné a nelze to popsat v jednom odstavci nechte si to vyprávět od samotných účastníků, to bude určitě zábavnější. Ale prakticky se jedná o různá cvičení, kterých si obě skupiny vyzkoušeli více jak čtyřicet. Některá z nich vypadají jako hloupá dětská hra a u jiných je zase těžké uvěřit, že je to všechno jenom jako. Co je záměrem workshopu? Všechna ta cvičení, která museli ochotníci absolvovat, jsou součástí metodiky výuky herectví a měly by pomoci hercům, aby se naučili lépe vnímat jak sebe, tak především jeden druhého. Snažili jsme se jim poskytnout celou paletu možností, jak vytvářet divadelní postavu, jak se spolehnout na partnera 5

6 6divadlo inzerce na jevišti, jak se před představením správně rozmluvit, jak vytvářet situace a atmosféry, a také jsme zkoušeli i improvizované scénky. Zkrátka jsme se snažili, aby absolventi kurzu Pozvání do poradny Známe to všichni stres, uspěchaná doba, vysoké nároky v práci a k tomu někdy také problémy v rodině. Čas na komunikaci nám příliš nezbývá. O to více nás může náš problém trápit. Ne nadarmo se praví, že sdílená starost je poloviční starost. Na tomto životním principu staví také poradna pro ženy a dívky ve Zlíně. Její pracovnice by vás rády pozvaly třeba jen na povídání o tom, co vás teď nejvíce trápí. Zdá se vám to banální? Ba naopak. Ze zkušenosti víme, že ostych je tou první překážkou na cestě k řešení potíží. Nebojte se proto přijít ani vy. Naše služba odborného sociálního poradenství vám pomůže zpřehlednit a ujasnit si nároky na sociální dávky, na které byste ve své situaci mohli dosáhnout. V oblasti rodinného práva vám pomůžeme se sepsáním návrhů na soud a vysvětlíme, jak může celý soudní proces probíhat. V případě potřeby také předáme kontakty na odborníky, kteří vám dále můžou pomoci. Pracovnice poradny pro ženy začali přemýšlet o divadle trochu jinak, než jak byli doposud zvyklí. Jak naši ochotníci workshopy zvládli? Obě skupiny zvládly bez větších problémů všechny úrovně obtížnosti, které jsme si pro ně připravili. Dokonce jsme se mohli pustit i do cvičení, která jsme původně neměli v plánu, protože jsme je považovali za příliš komplikovaná. Ukázalo se ale, že divadlo má ve Hvozdné dlouhou tradici a že místní ochotníci patří k těm nejnápaditějším a nejambicióznějším, s jakými jsme se zatím setkali. Plánujete další spolupráci s KDO Hvozdná? Pokud nám čas dovolí a hvozdenští budou chtít tak proč ne. Rádi se vracíme tam, kde nám bylo dobře a kde vnímáme potenciál, se kterým by se dalo dále pracovat a to KDO Hvozdná zcela jistě má. Rozhovor vedl Jakub Hnezelý a dívky rovněž nabízí vztahové poradenství. Ze zkušenosti se nám osvědčuje, že každá žena si potřebuje promluvit o svých vztazích s blízkými lidmi a nemusí přitom nutně jít jen o přítele či manžela. Tam, kde se v běžném životě nedostává času na přátelský rozhovor, je v poradně konzultace vždy uzpůsobena potřebám našich klientů. Na závěr bychom vás rádi poprosili o pomoc. Poskytujeme materiální pomoc potřebným maminkám ve finanční tísni. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o tuto službu v naší poradně bychom tímto chtěli požádat o darování kočárků, dětských postýlek, jídelních stoliček či látkových plen. Děkujeme všem, kteří nám a našim klientům pomáhají. Poradna pro ženy a dívky Zlín Telefon: , mobil:

7 Velikonoční Svatý týden farnost Mnoho lidí vnímá Vánoce jako největší svátky v roce. Pro nás, věřící, je tomu jinak, neboť narození Boha jako člověka bylo jen prvním krokem v Božím plánu spásy lidí. Pokusím se vám alespoň trochu přiblížit Velikonoce tak, jak je slavíme za zdmi našeho hvozdenského kostela a proč jsou pro nás největším svátkem roku. Podobně jako Vánocům předchází advent, před Velikonocemi je to půst, který začíná Popeleční středou. Podstatu tohoto dne i celé postní doby vystihuje věta Věř evangeliu a čiň pokání. Před každým je výzva k obrácení zříct se veškerého zla, které pácháme, a namísto toho konat dobro. Jméno tato středa dostala po popelci, což je znamení kříže popelem udělované lidem na mši v tento den, který je dnem přísného půstu od masa a půstu újmy to znamená najíst se dosyta jen jednou za den. Popeleční středa je jakousi branou do postní doby, ve které nám jde o přípravu svého nitra na svátky, kdy si připomínáme utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista chceme spolu s ním nést každý svůj vlastní kříž. Věříme, že stejně jako on se nám stal podobným ve smrti (narodil se jako smrtelný člověk), jednou se budeme podobat my jemu ve vzkříšení Poslední nedělí půstu je Květná neděle, kdy si připomínáme vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy ho davy vítaly a mávaly mu palmovými či olivovými ratolestmi. V našich krajích se používají rozkvetlé kočičky, od toho je také odvozen název této neděle, po níž začíná týden zvaný Svatý. Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři Páně, tedy tu večeři, kterou zná snad každý z vyobrazení Leonarda da Vinciho, a kterou znovu a znovu prožíváme na každé mši. Kristus proměňuje chléb ve své tělo a víno ve svoji krev pokrm věčného života. Velký pátek je nejsmutnější a nejtišší den. Kristus je mučen, nese kříž na Golgotu, je ukřižován a uložen do hrobu. V kostele se nehraje na varhany a nezvoní se zvonky u oltáře, i zvon ve věži mlčí. Tento den je dnem přísného půstu, ale také ztišení a smutku. Půstem a odřeknutím si i věcí jako je třeba televize nebo rádio chceme vyjádřit spoluúčast na Kristově utrpení, truchlíme. Na Bílou sobotu se stále drží smutek, chodí se modlit k Božímu hrobu. Jsme vděční za oběť, která byla za nás a naše pochybení vykonána a očekáváme Kristovo vzkříšení. To přichází už o sobotní noci. A protože pro židy začíná nový den po západu slunce, skutečně pak souhlasí často špatně chápaná věta třetího dne vstal z mrtvých. Velikonoční neděle, neděle Zmrtvýchvstání Páně, je velkou oslavou zjištění, že je hrob prázdný, že se splnilo proroctví Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Doba Velikonoc a tyto svátky doprovázející radost pak trvá ještě dalších sedm týdnů, až do slavnosti Seslání Ducha Svatého Tereza Kočí 7

8 historická ohlédnutí Heydrichiáda V květnu letošního roku si připomínáme 70. výročí konce druhé světové války. Jednalo se o největší a nejkrvavější válečný konflikt v dějinách lidstva. Přesný počet obětí není znám, ale odhady se pohybují kolem 60 miliónů. Ani náš magazín nemůže zapomenout na toto významné výročí, a proto v prvních dvou číslech letošního roku zavzpomínáme spolu s obecní kronikou na čtyřicátá léta dvacátého století. V tomto čísle si přiblížíme jeden z významných činů protinacistického odboje atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát byl výsledkem programu československé exilové vlády na pomoc domácímu odboji, který byl ze strany britských oficiálních míst kritizován pro svou malou aktivitu. Pro operaci Anthropoid, jak byla akce nazvána, byli nakonec vycvičeni Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Výcvik probíhal ve Skotsku ve speciální sekci zpravodajské služby MI6. Celý plán znali pouze čtyři lidé a operace byla považována za sebevražednou, s čímž byli hlavní aktéři seznámeni. Vlastní atentát byl spáchán 27. května 1942 na křižovatce dnešní Zenklovy ulice a ulice V Holešovičkách v Praze. Reinhard Heydrich bezprostřední útok přežil, ale vážným zraněním podlehl 4. června v nemocnici Na Bulovce. Oba hlavní aktéři atentátu spolu s dalšími výsadkáři padli 18. června 1942 po urputném boji v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Svůj politický úkol akce splnila, jelikož měla mezinárodní ohlas a signatáři Mnichovské dohody od ní odstoupili a přislíbili poválečné obnovení ČSR v předmnichovských hranicích. Následky pro český národ však byly tragické... V obecní kronice jsou tyto dny popsány takto: Počaly se množiti sabotáže v továrnách, dopravě a počaly se objevovati první akce partyzánů. Teror na českém obyvatelstvu započatý nástupem Heydrichovým se stupňoval, neboť Němci musili za každou cenu udržet v Protektorátě pořádek a klid. Za hlavního původce teroru byl považován protektor Heydrich, proto bylo v zahraničí po dohodě s domácím odbojem rozhodnuto Heydricha odstranit. K tomu úkolu byli z Anglie vyslání Češi parašutisti, kteří dne atentát provedli. 4. června Heydrich zranění podlehl. Nastalo horečné pátrání. Poněvadž na místě činu zůstalo po atentátnících jízdní kolo, balonový plášť a čepice, Jan Kubiš Jozef Gabčík bylo zahájeno pátrání na podkladě těchto nalezených věcí. Každou domácnost i v naší obci navštívil četník a každý občan svým podpisem musel po předložení agrafií doličných věcí potvrditi, že je nezná či zná. Ve vlacích na silnicích a jinde byly prováděny kontroly dle občanských legitimací, na obecních úřadech kontrola kartotéčních lístků občanů a tvrdě trestáni ti, kdo nebyli přihlášeni. Všude nasazeni špiclové, kteří naslouchali, co si lidé povídají. Stal se například v blízkém okolí případ, že učitelka ráno někde řekla dobře mu tak a večer bylo její jméno čteno v rozhlasu a byla v Brně popravena za schvalování atentátu. A takových obětí byla sta a tisíce. Jen v Brně bylo popraveno přes 1000 osob. Na prozrazení útulku pachatelů byla vypsána odměna 10 mil korun, a kdyby se nenašel zrádce z řad parašutistů, snad by ani nebyli odhaleni. Následovala persekuce, která nemá v dějinách obdoby. Mnoho lidí bylo popraveno, celé rodiny vyvražděny, obce Lidice a Ležáky srovnány se zemí. Bylo vyhlášeno stanné právo, na obcích podepisovány občany kondolenční listiny atd. Jaromír Štach 28

9 První léta sdružení Rok 1990 Příběh, který vám chci vyprávět, je dlouhý pětadvacet let. Jak to začalo? Docela nevinně. Ťouk (Pavel Ťoukálek) z Vizovic, můj kamarád, se ozval, že chce něco projednat a pozval mě k nim domů. A že prý mám vzít i Huga (Jaroslav Pekař Pečeňa). Hodilo se to 28. února, bylo po té sametové a všichni jsme se těšili, že to začne svoboda, netušené možnosti Psal se rok Večer jsme prožívali osnováním, co a jak na tom našem Valašsku s kulturou a uměním. Pavel navrhl (proto mu říkám duchovní otec sdružení ), abychom založili výtvarné sdružení. Měl to už trochu promyšlené. Každý výtvarný spolek prý má mít nějaký názor. Nakonec jsme se dopracovali k názvu Volné Výtvarné Sdružení Valašský Názor, tedy VVS VN. Líbila se nám i ta zkratka. Bylo před výstavou obrazů ve Vlachovicích, a tak jsme se dohodli, že sdružení budeme prezentovat právě tam. Měli jsme pocit, že touto akcí splní sdružení svůj úkol a vyvane jako naše nadšení. Omyl sdružení si začalo žít vlastním životem. Při cestě do Vlachovic jsme v autě učinili první jednání Valašské hromady jako nejvyššího orgánu sdružení. K 31. květnu 1990 vyšlo prvé číslo (k 91 dnům trvání sdružení) občasníku sdružení PRD Podporujte, Respektujte, Dotujte VVS VN. Do konce roku jsme pod hlavičkou sdružení pořádali ještě čtyři akce. Dne na zámku ve Vizovicích vznikla naše hymna text složil Jiří Březík na nápěv známé valašské písničky Zarodily hrušky ovesňačky. Dne jsme si vyšli na vycházku na valašskou vodní tvrz ve Vlachovicích. Vycházku každý rok ve stejném termínu opakujeme, cílem je vždy významné valašské místo spjaté s historií regionu. Vánoční číslo PRDu bylo již třetí v pořadí. Když jsme měli hymnu, začali jsme uvažovat také o stanovách, razítku a vlajce. Rok 1991 V lednu jsme zahájili Divadelní úterky, což bylo večerní posezení v Divadelní kavárně, která byla, jak si pamětníci vybaví, naproti divadlu přes parkoviště u kostela, v prvním patře. Tam jsme měli zamluvený stůl a scházelo se nás asi patnáct. Sousedíkovi na III. Hvozdenském salonu 1993 Ve Hvozdné, ke které máme od vzniku až mateřské vztahy, se chystala demolice staré hasičské zbrojnice uprostřed obce (přibližně kolem roku 1929), a tak jsme se ji pokusili zachránit. Záchrana se zdařila a odstartoval I. Hvozdenský salon 1991 výstava výtvarných prací autorů se vztahem k obci, rodáků, autorů valašských, blízkých Valašsku a sdružení VVS VN. První ročník vystavovalo 14 místních autorů. Ve sdružení jsme začali společně chodit do divadla ve Zlíně. Tenkrát se ještě nejmenovalo Městské divadlo a název právě se hledal, tak jsme se pokusili jít dějinám naproti a navrhli jsme název Valašské divadlo. Návrh sice valašský názor 39

10 valašský názor 10 neprošel, ale otiskli jej v nabídce předplatného. Na konci roku jsme se poprvé setkali na předvánočním posezení, které pořádáme každý rok a je to naše Valašská hromada hodnocení uplynulého roku a plány na ten budoucí. Rok 1992 Dne 31. ledna se konala výstava v Uherském Hradišti. Připravujeme II. Hvozdenský salon 1992, opět v bývalé hasičské zbrojnici. V červnu se koná Valašská hromada VVS VN, kde se plánují další kroky činnosti. Dne 29. června pořádá hvozdenský rodák Jiří Březík první koncert na rybníku ještě v rybárně u Juříků, tím započínají nádherné tradiční koncerty na konci léta, které trvají dodnes a přinášejí spoustu pozitivních, příjemných a nezapomenutelných zážitků. Zakládající členové VVS VN Rok pokračoval další významnou událostí do sdružení vstoupil významný valašský spisovatel Miloslav J. Sousedík. Bylo až k neuvěření, že se něco takového stalo. Na svědomí to má kmocháček sdružení (kromě zavedeného titulování tetka a strýc totiž vymýšlíme i další oslovení) Vlaďa Jurčák z Lutoniny pasek. Velký dík. S touto a dalšími osobnostmi nabralo sdružení zcela jiný směr. Po konkurzu jsme nechali ušít vlajku sdružení a pokřtili jsme ji slivovicí na Vidovách v hájence u PaedDr. Gajdúškové, na páté Valašské hromadě sdružení. Měli jsme tedy hymnu, pokřik, vlajku a spousta pověřených administrativních strýců mělo svá razítka. Bylo to dostatečně recesistní, neboť, jak jistě chápete, celé sdružení se neslo v tom duchu. Chyběla už jen vyznamenání, a tak jsme je zavedli: vyznamenání I. stupně Za valašskú statečnost, II. stupně Za valašskú obětavosť atd. Rok 1993 Další rok se konala výstava v knihovně DK Zlín, proběhl III. Hvozdenský salon 1993, věnovali jsme se bohaté korespondenci s hvozdenským rodákem, akademickým malířem, mistrem Josefem Hvozdenským. Byl pravidelným účastníkem salonů. Na obecním úřadě ve Hvozdné jsme otevřeli stálou Valašskou galerii, expozici, která byla ke zhlédnutí při běžné pracovní době úřadu. Byla prozatímní a později ji nahradila stálá expozice medailéra Josefa Hvozdenského a galerie nese jeho jméno. Vytváří se vize parčíku vpravo od staré zbrojnice. Koncepce přemístění lva s pomníkem svobody neprošla, pouze se provedla terénní úprava. Zahajuje se éra výstav U Kostlivca, tedy v lesní kavárně u Lesního hřbitova ve Zlíně. Zde vystavovalo jak sdružení, tak jednotliví členové, visela tam i naše vlajka. Dne 1. září 1993 podáváme na ministerstvo návrh na registraci. Sedmou Valašskou hromadu, samozřejmě v kavárně U Kostlivca, zapisujeme už do druhé kroniky, vznikají stanovy, podmínka pro registraci. Na vánočním setkání ve Vesně se představuje vydání knihy Miloslava J. Sousedíka Dvorec u jezera, je to příběh plný dobrodružství, Valašska, historie a tajemství z Lukovského hradu. Byl to první hodně vysoký splněný cíl. Mimochodem, bylo to druhé vydání po 46 letech autorova nuceného mlčení. K Vánocům vyšel obščastník číslo deset. Knihu M. J. Sousedíka jsme přihlásili do soutěže o nejkrásnější knihu roku. Samozřejmě z recese. Rok 1994 Snažíme se propagovat vydanou knihu i spisovatele Sousedíka. Připravujeme IV. Hvozdenský salon Součástí salonu je divadelní představení a v sobotu celodenní tvůrčí seminář členů VVS VN. K vidění byla malba a výtvarná tvorba, hudební produkce čtyřčlenné kapely, výroba krpců, přednes básní i autorská hudební produkce Jiřího Březíka. Bylo příjemné počasí, začátek května, tvořili jsme na prostranství vedle zbroj-

11 Tvůrčí seminář vedle zbrojnice v roce 1994 nice, na podlaze v hasičárně tvořily děti. Po semináři jsme výtvarné výsledky akce představili na výstavě v knihovně DK Zlín. V červenci se uskutečnila výstava malířských prvotin, grafik a medailí Josefa Hvozdenského ve Valašské galerii ve Hvozdné. Výstavu zahájil starosta Jindřich Bednařík a mistr Hvozdenský se osobně postaral o kulturu, přednesl dvě kytarové improvizace. Srpen byl obohacen tradičním koncertem Jiřího Březíka na rybníku v rybárně u Juříků. Vydáváme pohlednici Hvozdné. Dne 1. října jdeme vytyčovat hranice Valašska. Tentokrát z Pozlovic na vrch Komonec, kde umisťujeme ceduli s nápisem TADY JE VALAŠSKO. Zakládáme si účet sdružení u Universal banky, která vzápětí krachuje a přicházíme asi o osm set korun. Na konci roku se představujeme výstavou opět v knihovně DK kresby, plastiky, grafika, oleje, fotografie a užitá grafika. Spolupracujeme s časopisem Podřevnicko Ing. Jana Zeťka ze Zádveřic. Ve vánočním čísle vychází dvoustrana o našem sdružení a na zadní straně celostránková ilustrace z knihy Dvorec u jezera. Rok 1995 Dne 4. ledna pořádáme v kostele Všech svatých ve Hvozdné první z řady koncertů Canticum Camerale, komorní smíšený sbor ze Zlína pod dirigentským vedením Jaroslava Kyzlinka. Sdružení vyhlašuje veřejnou fotosoutěž Toulky Valašskem. Na V. Hvozdenský salon 1995 připravujeme archeologický výzkum k objasnění původního osídlení obce Hvozdná. Samozřejmě je vše náležitě zažádáno, povoleno, doloženo a především provedeny vykopávky v lokalitě Korábek, tedy odborně: zjišťovací archeologická sondáž k objasnění původních počátků historické obce Hvozdná, jak stojí na povolení. Pátý salon jsme kromě archeologie a výtvarných prací obohatili o večerní koncert skupiny Fleret, který se konal v sále divadla. Z Prahy nám přišla nabídka konání výstavy Valaši. Chtěli jsme Valašsko prezentovat náležitě, ke členům sdružení jsme přizvali i výtvarníky od Frenštátu pod Radhoštěm po Zlín. Začala příjemná, i když dost strastiplná cesta Valašskem za jednotlivými autory. Výstava byla slavnostně zahájena v 17 hodin 17 minut v Praze v Zebra. S výtvarnými díly jsme přivezli i valašské atributy, a tak na výstavě vonělo seno a domácký pocit dodaly dřevěné a keramické nástroje a nádoby. Na přípravě této výstavy jsme se setkali se spoustou výtvarníků. Někteří zakotvili v našem sdružení natrvalo Miloš Šimurda, Jindřich Růžička, to jsou solitéři, kterých si neobyčejně vážíme a osobnosti, které posouvaly sdružení dál. Nesmím zapomenout na Pavla Parmu, který nám zprostředkoval většinu kontaktů s umělci na radhošťské straně. Vydali jsme pohlednici Nedašova v edici Umění s malbou O. F. Krajíčka. Konal se již čtvrtý koncert Jiřího Březíka na rybníku, zazpívali si s ním Pavel Ťoukálek i Jiřího sestry Jana a Pavla. Z koncertu byl natočen záznam a vznikla kazeta. V Uherském Hradišti pořádáme výstavu Janu Frantovi, kamarádovi z Brna. V kulturním domě ve Vizovicích vystavuje grafiky naše členka Hana Hrdinová. Na Valašské hromadě a předvánočním posezení ve Vesně 8. prosince představujeme druhou knihu Miloslava J. Sousedíka s názvem Než rozkvetly jabloně. Tato podřevnická legenda o lidech z údolí se zrádnou řekou byla léta uvězněna v autorově šuplíku. Vzdali jsme tak hold váženému spisovateli Valašska a našemu členovi. O. F. Krajíček Příště Valašskem milovaným valašský názor 11

12 cestování Šalom Jeruzaléme Blízký východ. Izraelsko-palestinský konflikt. Napjaté vztahy. Demarkační zeď. Občas nějaké rakety z jedné či druhé strany. Tolik mediální obraz. Filipe Javoro (23 let), studente Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, přehánějí média nebo se v této oblasti dá normálně studovat a žít? Proč ses vydal právě do Izraele do Jeruzaléma? V rámci studia animace na zlínské UTB jsem chtěl zažít změnu a vyjet někam do zahraničí na zkušenou. Za roky zahraničních studijních stáží má UTB seznam různých škol, se kterými spolupracuje. Projížděl jsem si ten seznam a díval se na různé evropské školy např. v Polsku, Německu, Slovinsku. Úplně na konci byla zmínka o Bezalel University v Jeruzalémě. V porovnání se zbytkem na mě tahle nejvíc dýchla exotikou a kulturním šokem. Kdo by nechtěl pobýt ve Svaté zemi s finančním příspěvkem. Nejdřív jsem začal doma říkat, že pojedu na školu do Izraele, jen ze srandy. Pak jsem ale potkal Petru Obrovskou, která stáž v Jeruzalémě absolvovala pár let přede mnou a nemohla si ji vynachválit. Brzy jsem měl jasno, kam chci na stáž. Jak byla stáž dlouhá, měl jsi nějakého parťáka? Pobyt byl na jeden semestr, v praxi pět celých měsíců. Z animace jsme se nakonec našli nadšenci dva a to nezávisle na sobě. Já a Eliška Habartová, studující klasickou animaci. Dost mě tehdy uklidnilo, když jsem zjistil, že nepojedu úplně sám. Co vše předcházelo tomu, než jste mohli vyrazit? Abych mohl jet na zahraniční pobyt, musel jsem se nejprve líbit škole tady a zároveň i škole v zahraničí. Na UTB je potřeba projít výběrem, čili zkouškou z angličtiny a pohovorem. V Bezalel mě potom museli přijmout na základě zaslaných prací a doporučení. Tohle se děje ještě semestr před výjezdem, aby se stihlo všechno zařídit. Domlouvání se se školami většinou znamená nějaké to papírování. To člověk zkrátka musí nějak protrpět a pohlídat si všechny termíny a regule. Abych se přiznal, musel jsem tyhle věci absolvovat celkem dvakrát. Původně jsem totiž chtěl vyjet už na zimní semestr. Když se to ale blížilo, nebyl jsem dost připravený a nechal si odjezd na jaro. Mimo jiné tehdy taky houstla politická situace v Sýrii. Obama hrozil nálety a Syřané se kvůli tomu mračili na Izraelce. Nebo aspoň tak nám to tu líčila média. Paní koordinátorka z Jeruzaléma se tomu velmi divila, když jsem jí psal, že nepřijedu. Jak Křesťanská čtvrť starého Jeruzaléma to však sleduji zpětně, udělal jsem jen dobře, že jsem jel až na druhý pokus. Vyhnul jsem se nepřízni počasí a získal Elišku do party. Když už se blížil termín, bylo třeba sehnat letenky, domluvit nějaké to bydlení a zajít na izraelskou ambasádu pro studentská víza. To je takový dům v Praze obehnaný vysokou zdí, ostnatým drátem, kamerami a bandou chlapů s kulomety. Tady a pak i na letišti jsme dostali první dávku pečlivých izraelských bezpečnostních opatření. Tvůj denní, týdenní režim na místě? Jak jsem psal, jel jsem v první řadě za stu- 12

2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Osvobození Hvozdné před 70 lety VZPOMÍNKY NA KONEC VÁLKY OBDOBÍ VÁLKY OČIMA KRONIKÁŘE JIŽ 40 LET V KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ SDH HVOZDNÁ V SOUČASNOSTI 2úvodník Mistr Jan Hus

Více

1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Vzhůru do nových ulic JAZYKOVÉ POKLADNICE UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NA ZKUŠENOU JEDINĚ NA MALTU HOKEJ JE TVRDÝ A RYCHLÝ SPORT 2úvodník 2 Jazykové pokladnice Denis Diderot

Více

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY 1/2011 O L A Č A Z JARO ZDNÉ VE HVO FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY úvodník VELIKONOČNÍ svátky jara letními

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Co jste hasiči, co jste dělali HASIČŮM JSEM OBĚTOVAL VŠE CYKLISTIKA JE MŮJ KŮŇ CESTA DO INDIE JAKO SPLNĚNÝ SEN 2úvodník 2 Člověk mnoho vydrží, má-li cíl Tož demokracii

Více

KLABOTÁČI, KLABAČI, HRKAČI...

KLABOTÁČI, KLABAČI, HRKAČI... 1/2010 KLABOTÁČI, KLABAČI, HRKAČI... CZECH POINT ORDINACE V SOKOLOVNĚ WWW.HVOZDNA.CZ NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK - VÝHRA NAD SPARTOU úvodník 2 TRADICE odkaz otců, dědů... Klabotáči, klabači, hrkači... a tak dále.

Více

2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU!

2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU! 2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU! DOVOLUJEME SI SPRÁVNĚ? DOKONČENÁ VÝSTAVBA ŠKOLKY Z HISTORIE HVOZDENSKÝCH RODŮ ENKAUSTIKA JAKO RELAXACE DRUŽSTVO ŽÁKŮ ZABODOVALO úvodník DOVOLUJEME si správně? Jak vypadá dovolená,

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Vydejme se na cesty za poznáním SVATÁ ZEMĚ MAPA HVOZDNÉ S NOVÝMI NÁZVY ULIC SISTER CITY HVOZDNÁ MAROKO PRO OKO II. 2úvodník Svatí Cyril a Metoděj V letošním roce si

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

2/2009 ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA UČÍM SE, UČÍŠ SE... EKOŠKOLA ZŠ VERSUS MŠ NEJDE O CENY... BAČKÁRKA EKOTEPLO ÚSPORNĚ

2/2009 ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA UČÍM SE, UČÍŠ SE... EKOŠKOLA ZŠ VERSUS MŠ NEJDE O CENY... BAČKÁRKA EKOTEPLO ÚSPORNĚ 2/2009 ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA UČÍM SE, UČÍŠ SE... EKOŠKOLA ZŠ VERSUS MŠ NEJDE O CENY... BAČKÁRKA EKOTEPLO ÚSPORNĚ úvodník 2 Učím se, učíš se, učili jsme se... První dojmy Bydlím ve Hvozdné krátce a zatím

Více

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb DVOUMĚSÍČNÍK 39 číslo Slovo na úvod VIII. ročník červenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem

Více

Zbraslavské noviny 6/2012

Zbraslavské noviny 6/2012 Zbraslavské noviny 6/2012 Vladislav Vančura 1. 6. 1942 Borovičky III Tančí celá rodina? cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2012 Školky Konec dubna a začátek května byl ve znamení zápisu do mateřských škol.

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH číslo 7-8 červenec/srpen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností DEN DĚTÍ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Přiznám se, že jeden z článků v tomto vydání ve mně vyvolává rozpaky. Předpokládám, že

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Ročník XXXIX Číslo 11 LISTOPAD 2014 Cena 10 Kč. Foto: Zdeněk Klika. z mého kraje

PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Ročník XXXIX Číslo 11 LISTOPAD 2014 Cena 10 Kč. Foto: Zdeněk Klika. z mého kraje PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Ročník XXXIX Číslo 11 LISTOPAD 2014 Cena 10 Kč Foto: Zdeněk Klika z mého kraje výsledky voleb v pacově Úklid listí z veřejných ploch Oprava požární nádrže v Bedřichově

Více

Ročník XXII. č. 1 6. ledna 2012 5 Kč, Zastupitelé jednohlasně pro omezení heren

Ročník XXII. č. 1 6. ledna 2012 5 Kč, Zastupitelé jednohlasně pro omezení heren Poslední vítání občánků roku 2011... 4. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXII. č. 1 6. ledna 2012 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Zpráva o činnosti KČT, odbor Hodslavice za rok 2014 O l e g J a n s k ý, p ř e d s e d a o d b o r u KČ T H o d s l a v i c e V roce 2014 bylo v našem odboru zaregistrováno

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více