Město Morkovice-Slížany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Morkovice-Slížany"

Transkript

1 Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVI, číslo 3 - září 2012 Hody Letošní oslavy morkovských hodů připadly na sobotu 23.června. Byly netradičně spojeny s košíkářskou výstavou, které se mimo jiné zúčastnili také naši přátelé z obce Ostrata a Rudník. Bohatý program připravila nejen pro děti, ale i pro dospělé, stejně jako loni, kulturní komise města Morkovice- Slížany. Od 14 hodin se v areálu na dětském hřišti mohly všechny děti vydovádět při šermířských soutěžích, které měly 9 disciplín a 3 věkové kategorie, měly možnost si také nechat pomalovat obličej různými motivy, které si samy vybraly, kdo chtěl, zatančil si při dětské diskotéce nebo si koupil cukrovou vatu a jiné dobroty. Ty bylo možno koupit v rámci celkového občerstvení, zajišťovaného našimi dobrovolnými hasiči. Od 15 hodin mohli všichni příchozí návštěvníci sledovat pestrý program na pódiu. Ve svých vystoupeních se tak divákům představila skupina historického šermu Aqua Fortis z Němčic, dětský folklorní soubor Ječmínek z Chropyně, skupina HIP HOP Henzély z Kroměříže a taneční country skupina BABYBOYS z Ivanovic. Od 18 hodin hrála pro všechny přítomné dechová hudba Zdounečanka a skupina TIP TOP, které se ve svých vystoupeních střídaly až do pozdních nočních hodin. Letos nám hodové počasí přálo a všichni si tak měli možnost oslavu užít. Zajímavostí bylo, že dětských šermířských soutěží se zúčastnilo 111 dětí. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách, ale i zdárném průběhu oslav, všem členům kulturní komise města Morkovice-Slížany, dobrovolným hasičům našeho města, zaměstnancům města a také všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit odměny, hračky a sladkosti pro děti ke všem disciplínám šermířských soutěží. Sponzorské dary věnovali: Agrodružstvo Morkovice; BestDrive Přerov; Božáková Helena, Morkovice; Cukrárna na náměstí Morkovice; Česká spořitelna a.s. Morkovice; Dvořáková Jitka, potraviny Morkovice; Hanhart Morkovice, s.r.o.; Květinářství Amálka, Morkovice; Lékárna Morkovice; LED JAPA, Morkovice; Machač Petr, Slížany; Marčík Vlastislav, Morkovice; Mazur Ludvík, Morkovice; Morex Morkovice, spol. s r.o.; Ovocná pálenice Morkovice; Pizza Rico Morkovice; Revírní bratrská pokladna ZP Kroměříž; Soldánovi, Morkovice; Soviar Pavol, stav. firma Morkovice; Stavebiny Suchomel, Morkovice; Štěpánek Josef, Morkovice; Štětina Vítězslav, Morkovice; Technické služby Morkovice-Slížany; Zápařková Pavlína, Morkovice Jana Barnetová, za kulturní komisi města Cena města Dne proběhly oslavy 125. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů. Při této příležitosti starosta města Morkovice Slížany Mgr. Pavel Horák předal osmaosmdesátiletému dobrovolnému hasiči Vladimíru Hanákovi Cenu města Morkovice - Slížany za celoživotní práci pro sbor a pro občany města. Morkovice Slížany 1

2 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 10, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů městského zastupitelstva Omluveni: Mgr. Albrechtová, Z. Frkal, M. Ševčíková, P. Tlach Návrhová komise: Mgr. Budín, Mgr. Kříčková Ověřovatelé zápisu: K. Frkalová, E. Lejsalová Starosta města Mgr. Horák poděkoval a předal ocenění paní Michaele Slatinské za 50 bezplatných odběrů krve. Program: 1. Závěrečný účet města Morkovice-Slížany 2. Majetkoprávní úkony 3. Dotace organizacím Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Závěrečný účet města Morkovice Slížany Jediným problémem plynoucím ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města je použití neinvestiční dotace Kč poskytnuté Zlínským krajem na repasi hasičského auta T-815 CAS jako investiční. Město žádalo o investiční dotaci, kraj chybně vydal rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. Toto rozhodnutí bylo konzultováno s pracovníky KÚ s tím, že prostředky můžeme použít jako investiční. Pracovníci odd. kontroly KÚ toto použití však označili jako chybné. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním vyúčtováním s výhradami. Zastupitelstvo města ukládá starostovi a ekonomce požádat Zlínský kraj o změnu dotace na repasi Tatry T-815 CAS z neinvestiční na investiční. Hlasování: Schváleno jednomyslně. 2. Majetkoprávní úkony a) Prodej pozemku p.č. 337 v k.ú. Slížany. Jde o pozemek za domem manž. Adamčíkových, kteří ho také užívají. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 337 v k.ú. Slížany zahrada o výměře 236 m 2 manželům Adamčík Stanislav a Marie, Slížany 34 za Kč. Hlasování: Schváleno jednomyslně. b) Prodej pozemků za Slížanskou přehradou (cena ,-Kč navržena na základě znaleckého posudku) Jsou dva zájemci o tyto pozemky, Ing. Fránek, ul. Nová a p. Hlaváči, ul Olejna. Zájemci předložili uzavřené obálky s navrženou kupní cenou. Kupní cena nesměla být nižší než cena odhadní, která činí Vyšší cenu ( Kč) nabídl Ing. Fránek, který se tak stal kupujícím. P. Hlaváč nabídl cenu Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 446/10 lesní pozemek o výměře 1901 m 2 a p.č. 449/3 lesní pozemek o výměře 1248 m 2 v k.ú. Slížany Ing. Luboši Fránkovi, Morkovice 773 za ,- Kč. Hlasování: Schváleno jednomyslně. 3. Dotace organizacím Dotace z příjmů zvýšených v důsledku změny zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Rozpočtovým opatřením č. 1 jsme zvýšili částku určenou na dotace o Kč. Rada předkládá návrh na její rozdělení vycházející z počtu členů organizace, počtu členů do 19 let a výše dosud schválené dotace. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje následující navýšení dotací organizace zvýšení dotace o FC Sokol SDH Cantus Hlasování: Schváleno jednomyslně. III. Diskuse Výstavba nové budovy městského úřadu Mgr. Horák Že je nutné něco udělat s budovou městského úřadu. je asi zřejmé téměř všem Jsou tři možnosti: rekonstrukce, výstavba nové budovy, prodej budovy a následné přestěhování úřadu jinam. Nejvhodnější variantou je podle mého názoru zbourání stávající budovy a výstavba nového úřadu. Při rekonstrukci by zůstaly zachovány pouze obvodové zdi. Budova nemá žádné izolace, schodiště je zcela nevyhovující. Negativ je tolik, že nejekonomičtější variantou je opravdu výstavba nové budovy. Chtěl bych vědět jaký převládá názor a zda máme připravovat nějakou studii. Mgr. Budín Určitě bude nejvhodnější výstavba nového úřadu. Ing. Bleša Na výstavbě nové budovy se určitě shodneme, ale otázkou je o jakou stavbu půjde. Jestli bude v původním nebo moderním stylu. Měla by být diskuse např. na internetu. M. Pátík Poslední rekonstrukce proběhla v osmdesátých letech. Určitě by nová budova měla být v původním stylu. E. Lejsalová Jak by se dalo zajistit financování výstavby? Mgr. Horák Budeme zkoušet žádat o přímou dotaci z ministerstva financí. Vzhledem ke změně rozpočtového určení daní se dá předpokládat skokové navýšení příjmů města. Proto si myslím, že je vhodné řešit větší investici právě nyní. Postupně bude určitě docházet k tomu, že stát bude na obce převádět další povinnosti, porostou ceny a zdrojů na investice bude postupně ubývat.. K. Frkalová Souhlasím s návrhem výstavby nového úřadu. M. Kubíčková Občané by měli mít možnost vyjádřit se k návrhům ve veřejné diskuzi. Mgr. Horák S tím počítáme. Cesta mezi bytovými domy na ulici Kolaříkova E. Žourková Plánuje město celkovou opravu cesty mezi bytovkami? Vybudování parkovišť problém nevyřešilo. Situace je možná ještě horší. K bytovkám v přední řadě by se nedostala ani sanitka. Je tu moc velká prašnost. Nevzpomínám si, že by nám tam někdo v zimě odklízel sníh. J. Minksová Při sečení trávy odlétávají kamínky, kterými jsou vysypána parkoviště. M. Kubíčková Před čtyřmi roky jsme měli ve schránkách letáky s rozumnými návrhy na opravu cesty a parkovišť. Zajímalo by mě, kde skončili peníze, které na to tehdy byly určené. Uvažujeme o tom, že pozveme hygienu, aby změřila prašnost. p. Šrámek Na opravu by stačil 1,5 mil. Kč. Zimní údržba se mezi bytovkami neprovádí. I. Polišenská Chtěla bych upozornit na nebezpečnou situaci při vyjíždění od bytovek na hlavní cestu. Z jedné strany jsou kontejnery a z druhé auta zaparkovaná před bytovkou č.p.779. Řidiči musí najet až do cesty, aby měli výhled. Mgr. Horák Snažili jsme se zajistit rychlé, byť provizorní řešení problémů s parkováním. Zimní údržba je problematická kvůli zaparkovaným autům. Tento problém je na více místech v Morkovicích. Kompletní rekonstrukce cesty je o možnostech rozpočtu. Na tuto akci nebyly ještě nikdy v rozpočtu vyčleněny peníze. 2 Morkovice Slížany

3 E. Žourková Dřív tu byla kvůli bezpečnosti dětí aspoň značka obytná zóna. Mgr. Horák Policie nařídila odstranění značky, protože nebyly splněny všechny technické požadavky na obytnou zónu.. M. Kubíčková Uvažujte o rozšíření chodníku před předními bytovkami, aby se k nim dostala sanitka. p. Šrámek Pod betonem jsou panely. Možná by stačilo dát beton na beton. Kdy se dozvíme něco konkrétního? Ing. Bleša Možná by stačilo odtěžit beton a na panely položit asfalt. Mgr. Horák - Rozpočet města se schvaluje v prosinci. Pokud budou peníze na opravy komunikací, jste první na řadě. S projektanty dopravních staveb probereme možná řešení. Musí to být provedeno kvalitně a se zárukou. V dnešním Právnickém okénku se zprvu ještě pozastavíme u exekucí. Už jsme si řekli, že lidé velmi podceňují dobu před exekucí, kdy nic neřeší a o řešení své situace s dluhy se začnou vážně zajímat až když exekutor klepe na dveře. Je tedy velmi důležité, aby každý zadlužený věděl, kdy má šanci úspěšně řešit své zadlužení a kdy je šance již minimální. Půjdeme zase od začátku, tj. od doby, kdy existuje nějaký dluh. Jediným stoprocentním řešením je všechny závazky plnit včas. Ne vždy je to však možné. Dluhy, které pak vzniknou, je nutno uhrazovat co nejrychleji a pokud se neplatí, dříve nebo později se věřitel ozve, požádá dlužníka, aby dluh zaplatil a upozorní ho na možnost vymáhat dluh soudní cestou, nebo ho upozorní přímo na možnost exekuce. Dlužník opět nezaplatí a věřitel velmi často podá k soudu žalobu. Soud vydá platební rozkaz nebo po nařízení jednání vynese rozsudek. Nastává I. fáze obrany dlužníka, který může podat odpor proti platebnímu rozkazu nebo odvolání proti rozsudku. O možnosti podat odpor proti platebnímu rozkazu nebo podat odvolání proti rozsudku je v každém z těchto soudních rozhodnutích dlužník řádně poučen. Má dostatek času, aby vyhledal pomoc některé advokátní kanceláře neuznává-li dluh nebo uznává-li ho jen částečně. Včasným podáním odporu se platební rozkaz zruší a soud nařídí jednání. Na jednání soudu má dlužník možnost prokázat, že nárok věřitele na dluh je např. oprávněný jen zčásti nebo není oprávněný vůbec. Musí však předložit důkazy. Nepodá-li včas odpor, platební rozkaz nabude právní moci, je vykonavatelný a je také exekučním titulem, na základě kterého může věřitel podat návrh na exekuci. Podá-li včas odpor, soud platební rozkaz zruší a nařídí jednání. Rozhoduje pak zpravidla rozsudek. Také v tomto případě má dlužník možnost se bránit, předloží-li důkazy, pokud dluh neuznává nebo uznává-li ho jen částečně. Především se však musí na jednání soudu dostavit a důkazy předložit. I po vynesení rozsudku, kterým ho soud případně odsoudí k zaplacení dluhu, má možnost se bránit odvoláním. Je velmi nutné řádně si přečíst poučení o odvolání, které je vždy na konci rozsudku a řídit se jím. Nejrozumnější je co nejdříve vyhledat pomoc některé advokátní kanceláře. Pokud dlužník odvolání nepodá nebo nepodá li ho včas, rozsudek nabude právní moci a je vykonatelným, tj. stává se exekučním titulem v případě, že není respektován. Stejné účinky mají některá rozhodnutí státních orgánů, např. finančního úřadu, které se mohou stát exekučním titulem, tj. podkladem pro nařízení exekuce, aniž došlo napřed k projednání věci soudem. Vždy však v této I. fázi je možné se účinně bránit. Právnické okénko Jakmile však dlužník vstoupí do II. fáze, tj. když věřitel požádá exekutora o nařízení exekuce na majetek dlužníka, nebo soud o výkon rozhodnutí, možnosti dlužníka se výrazně snižují. Jediná dobrá rada je, navštíví li dlužníka vykonavatelé exekutora nebo exekutor sám, dohodnout se s nimi na splátkách dluhu, není-li možné ihned dluh zaplatit. V této fázi je nejdůležitější komunikace s exekutorem nebo soudem. Nikoliv však telefonicky. Pokud budete chtít něco projednat s exekutorem nebo soudem ohledně vašeho dluhu telefonicky, je to naprostá ztráta času a peněz za hovor. Troufáme si odhadnout, že v 90 % případů budete neúspěšní a telefonické dohody nebudou dodrženy. Jedinou možností je osobní návštěva, nebo, a to ještě lépe, písemný styk. Při písemném stykuje velmi nutné pořizovat si a uschovat si kopii dopisu. Dopis je lépe poslat doporučenou poštou. III. fáze je nejhorší. Ta nastává tehdy, nevyužije-li dlužník dřívější možnosti obrany a přesto má za to, že dluh který má uhradit je nižší nebo vůbec žádný. Exekutor nebo soud zajistí nemovitosti a věci movité, se kterými pak nelze disponovat do zaplacení dluhu, případně je nařízená dražba. Pak již nepomůže nic jiného, než celý dluh a všechny náklady ihned zaplatit. Jen někdy se podaří dohodnout se s exekutorem na splátkách, ale toto nikoliv dluhu, nýbrž nákladů předcházejících řízení a exekuce. Vůbec se však nedá na to spoléhat, tento postup je výjimkou. Je nutné vzít na vědomí a počítat s tím, že vymáhán není jen dluh, nýbrž i jeho příslušenství, což jsou úroky, smluvní pokuta, náklady předcházejícího řízení, náklady exekučního řízení a další. V tomto příspěvku se nezabýváme oddlužením, to je velmi složitá věc, dlužník se neobejde bez odborné pomoci právníka. V dnešním právnickém okénku se dotkneme i velmi citlivé oblasti sousedských vztahů. Sousedské vztahy jsou převážně vztahy dlouhodobé, mezi lidmi různého založení a různého přístupu právě k tomuto druhu společenského styku. Domníváme se, že následující informace o sousedských vztazích a sousedských právech jsou velmi důležité, neboť je důležité, aby čtenáři tohoto Zpravodaje znali meze svých práv v této oblasti, možnou míru vznikajících konfliktů a způsoby, jak ke konfliktům dochází, jak jim předcházet, případně, jak je uspokojivě řešit. Je obecně známo, že dlouhodobé soužití blízko sebe může vyústit v trvalé nepřátelství osob i celých rodin, na druhé straně však i nevšímavost, nezájem, odpor, až nenávist. Za souseda považujeme každého průměrného občana, který se v konkrétních situacích chová způsobem společensky obvyklým. V praxi je třeba vidět konkrétní osoby, u kterých se může projevit odlišnost povah, na vztahy působí vliv motivovaný závěry rodinných porad, svůj vliv mají donesené řeči, důchodci se chovají jinak než mladší osoby, dědici či noví vlastníci mohou zaujmout jiná stanoviska než jejich předchůdci, osoby zastupující firmy se mohou chovat jinak než fyzické osoby apod. Nejsou vyloučeny ani schválnosti někdo nemusí odhadnout míru svého chování a může např. spáchat trestný čin. Právní vztahy jsou velmi důležitou součástí našeho života, každý z nás denně do řady z nich vstupuje, aniž si to mnohdy sám uvědomí, mohou se týkat každodenních maličkostí, stejně jako událostí závažných. Sousedská práva se v praxi realizují právě jako právní vztahy mezi sousedy. Uvedeme několik málo případů: - Tato doba je dobou sklizní všeho druhu. Podle současného občanského zákoníku ovoce z vašeho stromu, které spadne na sousedův pozemek přes plot, je vaše. Soused by vás měl vyzvat, abyste si ovoce posbírali a odnesli. Neplatí to pouze v případě, že sousední pozemek nemá soukromého majitele a je tudíž pozemkem veřejným. Po schválení nového občanského zákoníku tomu, s velkou pravděpodobností, bude právě naopak. - Dokud jsou plody na větvích, i když větve s plody přesahují přes plot na sousedův pozemek, patří plody majiteli pozemku na kterém roste strom nebo keř. - Vniknutí chovaných zvířat na sousední pozemek. Dosud podle platného občanského zákoníku platí, že vlastník zvířat nesmí nechat zvířata vnikat na sousední pozemek. Zatím se zákoník v takových případech, kdy zvířata vniknuvší na sousední pozemek způsobí sousedovi škodu, vykládá tak, že vlastník vniknuvšího zvířete na sousední pozemek by měl způsobenou škodu sousedovi nahradit, pokud náhradu škody bude tento požadovat. - Smrček zasázený blízko plotu, tedy blízko hranice se soudním pozemkem narostl a nyní sousedovi, kterému dříve nevadil, vadí neboť mu stíní část pozemku. Podle stávajícího občanského zákoníku soused, kterému smrček stíní část pozemku, nesmí nešetrně, případně v nevhodné roční době odstranit převislé větve nebo i kořeny pronikající na jeho pozemek z pozemku sousedního, ale měl by vyzvat souseda, aby větve na svém stromě ořezal sám. Jinak ho to může stát nějaké, i nezanedbatelné peníze. Tedy je nejlepší radou dohodnout se se soudem. Pokud zatím nevznikl žádný konflikt mezi sousedy, je dobrou radou počkat až nabude účinnosti nový občanský zákoník, kde hodně věcí bude změněných a mnohé, dosud platné ustanovení, budou platit právě opačně. Tak bychom mohli pokračovat dále a také budeme, ale až v příštím Právnickém okénku. Morkovice Slížany 3

4 Pozvánka kulturní komise města Morkovice- Slížany na vánoční výstavu a Mikulášskou nadílku Upozorňujeme občany našeho města a okolí, že kulturní komise bude opět pořádat již tradiční vánoční výstavu. Ta se uskuteční ve dnech 1. a na hasičské zbrojnici v Morkovicích. Tímto vyzýváme případné zájemce, kteří by chtěli na výstavě vystavit a nabídnout k prodeji své výrobky, aby se přihlásili na městském úřadě v Morkovicích do 20. listopadu Také zveme především děti a rodiče na Mikulášskou nadílku s rozsvěcením vánočního stromu, která se uskuteční v sobotu 8. prosince 2012 na náměstí v Morkovicích. Děti si tentokrát mohou přijít pro nadílku převlečení za Mikuláše, čerta nebo anděla. Tak si pomalu chystejte masky! Srdečně Vás zveme na připravované akce. Jaroslava Malá předsedkyně kulturní komise Děkujeme všem, kteří jste přispěli do pokladničky Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Celkem jste darovali 3623,- Kč. Sbírka stále pokračuje. Kasička je umístěna v obchodě na Náměstí u p. Marčíka. Beseda o první pomoci Ve čtvrtek 14. června 2012 navštívila naši školu paní Monika Ševčíková, která si pro žáky pátých tříd připravila besedu na téma první pomoc. Nejdříve děti seznámila, kdy a jak volat záchrannou službu. V další části besedy chlapci a děvčata vyslechli rady, jak postupovat při zlomeninách, krvácení, bezvědomí... Na závěr si děti formou soutěže vyzkoušely praktické ošetření jednotlivých zranění. Beseda byla zajímavá, všichni si odnesli nové zkušenosti. Touto cestou bych také chtěla poděkovat paní Monice Ševčíkové za ochotu a čas, který dětem věnovala. Mgr. Milada Vymazalová Sběr starého papíru V jarních měsících proběhl ve škole další sběr papíru. Do sběrové aktivity se zapojili zejména žáci 1. stupně. Nejlepší byla tentokrát třída 2.A!!! GRATULUJEME! V jarním kole sběru jsme nasbírali celkem 5836 kg papíru. Děkujeme všem žákům, kteří se do jarní sběrové aktivity zapojili! Mgr. Jitka Kyasová 4 Morkovice Slížany

5 Divadelní představení Paní učitelka Hanáčková s divadelním souborem, který tvoří žáci ZŠ Morkovice, nacvičili letos divadelní hru O babici čarodějnici a líném čertovi. Pohádkové představení hráli pro děti i veřejnost v budově bývalého kláštera v pěti reprízách. Autorem hry je Jiří Tibitanzl. Kostýmy zajistili Jindřiška Dobešová, Zuzana Jašková a rodiče účinkujících. Na scéně se podíleli Jiří Rachtava st., Milena Krčálová s dětmi. Technické zabezpečení: Miloš Manďák, Pavel Michajlovič. Režie: Ludmila Hanáčková Úpravy textu a hudby: Ludmila Hanáčková Hudba: Jan Křůmal, Renata Dopitová, Kateřina Holásková, Anežka Valigurská. Soubor: Žáci volitelného předmětu dramatická výchova a žáci 1. stupně Děkujeme městskému úřadu za poskytnutí sálu, ve kterém je výborná akustika, a výkony dětí tak mohly krásně vyniknout. Mgr. Jitka Kyasová Osvětim - svědomí lidstva Ve čtvrtek 7. června 2012 navštívili žáci 9. ročníku Koncentrační tábor Osvětim-Auschwitz v Polsku. Zájezd byl pod skvělým vedením PhDr. Pavla Kočího, kterému patří velké poděkování za organizaci exkurze, zajímavé a poutavé vyprávění nejen o Polsku a Osvětimi. Osvětim (německy Auschwitz, polsky Oświęcim) je asi čtyřtisícové městečko v jižním Polsku. Za druhé světové války bylo pohlceno rozpínající se německou Říší. Na rozkaz Heinricha Himmlera ze 27. dubna 1940 zde byl v bývalých kasárnách polské armády založen koncentrační tábor (později spíše vyhlazovací). Ing. Radka Zdražilová RECYKLUJTE S HASIČI Krajské kolo soutěže mladých cyklistů V pátek se žáci ZŠ Morkovice zúčastnili krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů. S otevřenou náručí přijalo město Valašské Meziříčí smíšené 4-členné družstvo z Morkovic složené ze dvou dívek a dvou chlapců druhého stupně. Kapitánka družstva Anna Eliášová společně s Kateřinou Holáskovou, Danielem Kroupou z 9.A a Stanislavem Foltýnem ze 7.B překonávali všechny nástrahy dopravní soutěže. A že disciplíny, ve kterých soutěžili, nebyly lehké, vám může každý potvrdit. Cesta k vítězství vede přes teoretické dopravní testy, praktické zkoušky první pomoci a znalosti zdravotní výchovy, dále orientace na dopravním hřišti, kde všichni musí prokázat praktickou znalost řešení dopravních situací. Neméně obtížnou disciplínou jsou jízdy zručnosti. Letos poprvé rozhodčí přidali i novou disciplínu - orientaci na mapě. Naše družstvo získalo 1. místo v krajském kole dopravní soutěže a postoupilo do celostátního kola, které se konalo v červnu v Chomutově. I tam naše družstvo ostudu neudělalo a skvěle reprezentovalo školu. členové vítězného družstva Sbor dobrovolných hasičů se zapojil do programu Recyklujte s hasiči. Ve spolupráci s firmou ELEKTROWIN a.s. se podílí na sběru vysloužilého elektroodpadu.každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 12,00 hod bude prováděn ve dvoře požární zbrojnice zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení těchto logistických skupin: A) chlazení (chladničky, mrazničky) B) velké domácí spotřebiče (pračky, myčky, sporáky, elektrická topidla, veškeré elektrické nástroje) C) malé elektrospotřebiče (mikrovlné trouby, vysavače, kuchyňské roboty, fény, kulmy, topinkovače fritézy a ostatní drobné elektrozařízení v domácnostech) D) obrazovky (monitory, TV příjímače a radiozařízení všeho druhu) Pro občany, kteří si sami nemohou zajistit odvoz těchto zařízení po domluvě zajistíme odvoz přímo z jejich domů. Chraňme životní prostředí na spolupráci se těší SDH Morkovice Morkovice Slížany 5

6 Historicky první účast družstva žen SDH Morkovice na krajském kole požárního sportu Sobotu si může SDH Morkovice zapsat do kroniky velkým písmem. Družstvo žen, ve složení Jana Mazurová, Kristina Krejčí, Marie Pěnčíková, Monika Kolářová, Marie Krejčí, Kristina Krejčí ml. za pomoci Anety Sklářové (SDH Pornice) a Elišky Otevřelové (SDH Počenice) se zúčastnilo krajského kola, postupové soutěže v požárním sportu, které se konalo v Kroměříži na atletickém stadionu Slávia. Soutěžilo se zde v tradičních disciplínách, a to v závodu na 100 m s překážkami, štafetě m a v požárním útoku na nástřikové terče. Že se jedná o velmi těžkou soutěž, jsme věděly už od získání postupu. Do trénování všech disciplín jsme daly vše. Naším cílem bylo neskončit poslední, zbytečně nechybovat a bojovat se srdíčkem. Vše jsme zvládly podle představ. Na celkové 7. místo z devíti družstev jsme hrdé, už také proto, že jsme byly průměrně věkově nejstarší družstvo žen. Kristina Krejčí, členka družstva Mladí hasiči o prázdninách stanovali Jak je zvykem u mladých hasičů v Morkovicích, tak i letošní prázdniny měli dobrodružné. Sice nejeli na obvyklé týdenní soustředění, ale přeci jen jeden víkend strávili mimo domov spaním ve stanech. Soustředění se konalo v nedalekých Pornicích, v areálu Zadrev, který využívá SDH Pornice. Pátek patřil dětem i rodičům. Rodiče byli pozvaní na stavění stanů a soutěžení rodin. Po zaučení vlastními dětmi stříleli na terče ze vzduchovky, vázali uzly a zapojovali hadice na čas. Závěr dne patřil ohni, opékání špekáčků, vyhodnocení a loučení. Sobota byla už bez rodičů a byla doslova pohádková. Dopoledne hráli děti pohádkové Riskuj. Podle melodií hádali názvy pohádek, poznávali pohádkové postavičky, doplňovali citáty,... Odpoledne proběhla procházka na Švábku. I na cestu děti dostali úkol, který zněl Donést dvanáct kouzelných předmětů, např. vodu, šišku, houbu, léčivé byliny, kytici, plod stromu,... V podvečer byly pro děti připraveny Pohádkové štafety. Zavzpomínali jsme si na pohádky Jak pejsek a kočička prali prádlo, O veliké řepě,... Nedělní dopoledne jsme se přizpůsobili počasí. Byla zima a pršelo. Děti se formou her ocitly v říši přírody. Zopakovaly si nejrůznější, zvířata, rostliny, stromy, ale i přírodní úkazy,... Své vědomosti ještě vyzkoušely na různých křížovkách a rébusech. Nejvíce se stejně těšili na odpoledne, kdy proběhlo vyhodnocení celoročního snažení a docházky a ty nejmenší na rodiče. Víkendového soustředění se zúčastnilo celkem 26 dětí a 6 dospělých. Každý si odvezl nejen nějakou výhru, ale také plno nových zážitků. Kristina Krejčí, vedoucí MH 6 Morkovice Slížany

7 Krajské kolo hry Plamen a dorostu I letošní červen se stal pro SDH Morkovice významným. Mladí hasiči se opět zúčastnili krajského kola hry Plamen, a aby toho nebylo málo, postup získaly hned dvě družstva a dva dorostenci, a to Martin Ševčík a Dalibor Peška. Jelikož nás bylo tolik, do Horního Lidče (areálu vybudovaného pro požární sport) zavezl dne závodníky, vedoucí, ale i početný fanklub autobus. Soutěž se dle pravidel skládala ze šesti disciplín (štafety 4 60 m, štafety CTIF, štafety požárních dvojic, požárního útoku CTIF, požárního útoku Plamen na nástřikové terče a závodu požárnické všestrannosti), kde si družstvo A (Stanislav Křižan, Jakub Hladný, Ondřej Tománek, Eva Žemžulová, Aneta Hálová, David Navrátil, Michal Kolář, Adéla Jarošová, Adam Balšánek a Patrik Ševčík) vedlo velmi dobře. Své hranice opět posunulo a pěti novými rekordy se stalo pro SDH Morkovice hrdiny dne. Ve velmi těžké konkurenci jim to bohužel stačilo na bramborové umístění, tj. na krásné 4. místo. Družstvo B (Tomáš Mazur, Tomáš Roman, Zuzana Žemžulová, Tom Borovička, Renáta Dopitová, Petra Jarošová, Martina Mazurová, Michal Křižan, Kamila Krejčí a Kateřina Borovičková), bylo složeno z věkově mladších a nezkušených závodníků. I když pokořili své vlastní rekordy ve třech disciplínách, s hrdostí se umístili na posledním osmém místě. Celkové místění: 1. místo SDH Jarcová 2. místo SDH Vlčnov 3. místo SDH Štítná nad Vláří 4. místo SDH Morkovice A 5. místo SDH Hovězí 6. místo SDH Staré Město 7. místo SDH Mysločovice 8. místo SDH Morkovice B V dorostenecké kategorii byla konkurence opět obrovská. I letos jsme doufali v postup Martina Ševčíka na republiku. Závod se skládal ze dvou disciplín, atraktivního závodu 100 m s překážkami a dvojboje a testu z požární ochrany. Naši dorostenci bojovali jako lvi, ale sebemenší chybička byla tento den na výsledcích hned znát. Martinovi bohužel o jednu setinu uteklo 3. místo a s ním i postup. I tak 4. místo ve Zlínském kraji je obrovský úspěch. Dalibor bohužel také zachyboval a celkové 11. místo bylo pro něj zklamáním, ale také poučením do dalšího ročníku. Máme za sebou další ročník, který byl nad míru úspěšný. Ve Zlínském kraji už má kolektiv mládeže a dorostenci SDH Morkovice své jméno, a proto je naším cílem si ho udržet. Určitě budeme s mládeží i nadále pracovat na takové úrovni jako doposud. Kristina Krejčí vedoucí MH SDH Morkovice Pozor na podzimní pálení odpadů V současné době vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. Navíc se množí případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjedou k domnělému požáru. Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a přijmout opaření proti vzniku a šíření požáru může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše Kč. Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši Kč. Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit na operační a informační středisko příslušného HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. Hasiči často zasahují u požárů trávy, hrabanky a v poslední době došlo i k několika rozsáhlejším požárů lesních porostů. Při rozdělání ohně je proto třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla: Oheň pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte. Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky. Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje. Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí. A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno vypalování porostů. Jde o velice rizikovou činnost, fyzická osoba může kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě hrozí sankce až do výše Kč. Každoročně bohužel dochází k případům, kdy při vypalování trávy přijdou o život či utrpí těžká zranění. Nehledě na značné majetkové a ekologické škody, které takto vzniklý požár může snadno způsobit. Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními silami, mohli byste utrpět zranění či dokonce přijít o život. Martin Koutňák PORP OSH Kroměříž, Preventista SDH Morkovice Morkovice Slížany 7

8 Pokyny před zahájením topné sezony Hasiči by rádi veřejnosti připomenuli, že instalovat a užívat lze pouze schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů a je nutné se řídit předpisy a návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu. Zákon o požární ochraně každému ukládá povinnost dodržovat podmínky nebo návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto povinnostech upravuje vyhláška č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Na co si dát pozor, než začnete topit Každý by měl především vědět, v jakých lhůtách je povinen zajistit provedení pravidelných revizí plynových a elektrických spotřebičů nebo čištění a kontrol komínů pro jednotlivé typy tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát zvláště při vysypávání žhavého popela - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Každoročně se stává špatné ukládání popela příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov. Je důležité kontrolovat skladování paliva, a to hlavně uhlí i zbytků dřevní hmoty např. pilin a kůry. Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí. Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry, dýmu nebo zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se teploty proveďte ochlazení uhlí přeházením nebo přenesením na volné místo, kde se rozestře do vrstvy vysoké 0,25 0,5 m a nechá vychladnout. Příprava topidel Máte před zimou vyčištěná kamna a seřízený kotel topení? Topná sezóna se už zanedlouho rozeběhne, počasí ještě dovoluje napravit zanedbané! Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Zvláště důležité je to u uživatelů plynového kotle, u nichž je stanovena povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. A pozor! Odpovědnost za stav komínu (jako součást domu) nemá kominík, ale majitel objektu. Martin Koutňák PORP OSH Kroměříž, preventista SDH Morkovice Kdy volat hasiče Základní a mnohokrát opakovaná příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události Hasiče voláme když: - hoří - se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé - se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí - následkem živelních pohrom (voda, vítr ) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí - se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý, vařič, atd ) - v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod. Na tísňovou linku 112 nebo 150 se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné!!! Martin Koutňák PORP OSH Kroměříž, preventista SDH Morkovice 8 Morkovice Slížany

9 Probíhá oprava krovu a výměna střešní krytiny farního kostela v Morkovicích V loňském roce 2011 začala farnost Morkovice s opravou havarijního stavu krovu a krytiny farního kostela sv. Jana Křtitele. Celá oprava byla zahájena na základě důsledných projekčních příprav. Ty byly podkladem k vydání Závazného stanoviska Odboru kultury a památkové péče Městského úřadu Kroměříž a dále potom k vydání Souhlasu s provedením ohlášené stavby Stavebním úřadem v Morkovicích. Pro svou zejména finanční náročnost je celé dílo rozděleno do několika etap. V prvním roce oprav činil rozpočet na první etapu prací ,- Kč. Není v silách místního farního společenství plně pokrýt finanční obnos oprav. Proto farnost žádala o dotace Ministerstvo kultury a Zlínský kraj. Žádosti byly schváleny a přislíbeny tyto částky: Ministerstvo kultury ,-Kč, Zlínský kraj ,-Kč, Arcibiskupství Olomouc z prostředků Ministerstva kultury ,-Kč. Při prvním odkrytí krytiny se teprve zjistil skutečný stav poškození krovů, který nebyl z půdní části kostela zcela viditelný. Míra poškození přesáhla plánovaný odhad a muselo dojít ke kompletní výměně krovů čímž došlo k navýšení rozpočtu na ,- Kč. Protože farnost již nebyla schopna toto navýšení zvládnout se svých prostředků, požádali jsme o příspěvek město Morkovice. Zastupitelstvo nám schválilo dotaci ve výši ,-Kč. V loňském roce 2011 farnost získala na opravu střechy kostela celkem ,-Kč. Ze svých prostředků, to je ze sbírek a darů, farníci zaplatili téměř polovinu proinvestované částky ,-. Kč. Při počtu pravidelných účastníků bohoslužeb a dalších investicích a režijních nákladech farnosti je to mimořádná částka, kterou farníci mezi sebou na opravu kostela vybrali. Velký dík patří samozřejmě i dalším organizacím a městu Morkovice, kteří se rovněž na opravách podílejí. Římskokatolická farnost Morkovice letos opět pokračovala v realizací druhé etapy oprav krovu a střešní krytiny kostela svatého Jana Křtitele v Morkovicích. Pohled do historie architektury kostela Kostel a tudíž i krov je kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 25064/ Kostel, tak jak jej známe, prezentuje barokní sakrální architekturu z období poslední čtvrtiny 17.století. Z tohoto období je charakteristická tektonicky pročleněná fasáda systémem rámujících lesén, profilovanou hlavní římsou a okenními šambránami. Věž kostela byla přistavěna k západnímu průčelí. Je hranolovitá, čtyřboká a má nad vstupem čtyřboký fronton. Věž je ukončena cibulí s lucernou s makovicí a plechovou krytinou. Střecha lodi je sedlová, nad presbyteriem zvalbená a pokrytá pálenou krytinou brovkou. Stávající konstrukce krovu pochází pravděpodobně rovněž z období barokní přestavby kostela a představuje vaznicovou soustavu s ležatou stolicí se zavěšenými krokvemi a hambálky. Konstrukci doplňují do vazných trámů, spojených rozpěrou, začepované šikmé sloupky a vaznice zpevněné ondřejskými kříži a podélnými rozpěrami. Vazné trámy leží na zdvojených pozednicích, ty které nejsou doplněny do plné vazby, zpevňují kráčata. Krov je spojen řadou tradičních tesařských spojů a dubovými kolíky. Technický stav krovu a střechy kostela Jak již bylo výše zmíněno, v rámci příprav opravy bylo provedeno několik průzkumů technických vad krovu a krytiny. Stav krovové konstrukce a krytiny byl vyhodnocen jako havarijní. Jedná se především o napadení dřevokaznými houbami v místech, kde docházelo k zatékání, ale také o plošné poškození dřevokazným hmyzem, především tesaříkem krovovým. Stávající krytina bobrovka je již rovněž dožilá a je nutná její výměna včetně laťoví. V jednotlivých ročních etapách a tedy také i letos, je vždy provedena postupná demontáž krovové soustavy a náhrada za nové prvky se zřetelem na původní dobré prvky stávajícího krovu, které budou opět uplatněny do opravené krovové konstrukce. Všechny nové prvky jsou rozměrovými i tvarovými replikami podle původních trámů. Krovová konstrukce nová i stávající je vždy ošetřena impregnačním postřikem, Při výměně pozednicových trámů je také provedena zednické doplnění pozednicového zdiva, které spočívá ve výměně rozdrolených nebo houbou poškozených cihel. V letošním roce 2012 byly provedeny tesařské, pokrývačské a klempířské práce na lodi kostela v rozsahu dvou plných vazeb s ukončením u sanktusní věže. Celková cena oprav roku 2012 je ve výši ,-Kč vč.dph. Také letos počítáme s dotacemi, které jsou farnosti dodány, vždy až po investování a vyúčtování objemu prací. Ministerstvo kultury ,- Kč a Zlínský kraj ,-Kč. Žádost farnosti o letošní příspěvěk od města Morkovice je na ,-Kč. Farnost k dnešnímu dni již zaplatila faktury za provedenou práci za ,- Kč. Zbývá zaplatit ještě ,- Kč. Pokud nám zastupitelé města Morkovice opět schválí požadovanou dotaci budou letošní příspěvky činit ,- Kč. Zbývající náklady ,- Kč. pro rok 2012 ponese opět farnost ze sbírek a darů věřících. Sami vidíte, že náklady pro morkovské farníky jsou opravdu vysoké. Proto se chceme tímto článkem obrátit na širokou morkovskou veřejnost a poprosit i ostatní občany města o finanční výpomoc. Pokud by chtěl někdo z občanů přispět svým darem na opravu střechy farního kostela, může tak učinit při každé nedělní bohoslužbě, která je vždy v 10:00, nebo i ve všední den vložením daru do určené pokladničky v kostele, nebo použít farní účet: / 0300 číslo banky. Také je možné svůj dar předat přímo farní účetní paní Marii Gremlicové a vyžádat si od ní potvrzení o daru, kterým je potom možné snížit svůj daňový základ. Všem dárcům i těm kterým není lhostejný osud našeho kostela upřímně děkujeme a za všechny se při bohoslužbách pravidelně modlíme. Drazí spoluobčané, farníci seznámili jsme vás s průběhem oprav střechy farního kostela v Morkovicích. Mnozí z vás se podílíte svými finančními dary na úspěšném zvládnutí této náročné opravy. Za to vám patří velký dík. Opravujeme kostel, který není jen vlastnictvím římskokatolické farnosti, ale i historickou dominantou a nejstarší památkou našeho města. Mnozí jste v něm byli pokřtěni, sezdáni, loučíme se zde s našimi zemřelými. Náš kostel neslouží jen k bohoslužebným úkonům, ale přicházíte do něj během roku na různé kulturní akce a koncerty. Věřím, že bude radostí všech občanů města Morkovice, nejen věřících bude-li náš kostel opravený a zachovaný dalším generacím. P. Josef Červenka, farář v Morkovicích a Vít Pořízek, technický administrátor děkanátu. Morkovice Slížany 9

10 Zpáteční lístek: Indiánské léto Dětství, krásné, kouzelné dětství. Plné nepředvídaných překvapení, her a kouzel, tajemných zákoutí v dětském srdci. Ovoce maminčiny lásky, něhy a milého úsměvu, něžné pohlazení i dětské lítosti. Je oříškem ukrývajícím tajemství, střežené vymyšlenými bytostmi pohádek, hrdiny indiánek a nebezpečím cizích neznámých krajů. Vítám vás, milí souputníci mého věku. Vítám u dalšího Zpátečního lístku do dětství i vás, jež jste právě nyní v dětském věku, nebo jste mu právě odrostli. Usedněte a vnikněte touto cestou tam, kde bylo zcela jistě vše krásné. Já měl to štěstí, abych dal své dětství tomuto kouzlu. Nasával jsem jej spolu s mateřským mlékem, vnímal jsem jej v náručí milované maminky a prožíval v blízkosti nádherné babičky. Ve svých zpovědích se zmiňuji o těch, které jsem miloval a obdivoval. Snad je to také tím, že jsem také otcem a také tím dědečkem a stále zastávám krédo, že děti je nutné držet zkrátka, aby nezdivočely, naproti tomu všemu je v duši zakotvena volnost pro dítě a jeho konání. Děti, človíčkové neukáznění, neznalí zákonů společnosti, musí mít nad sebou ruku ochránce, která zpodobňuje dospělácký zákon. Štěstím pro ně je to, že ochranné ruce maminek a babiček, jsou mnohem silnější a zapamatovatelnější pro dítě, než ruce vyjadřující sílu. Já nevzpomínám ani na ty silné, ani na zákazy a příkazy. Vzpomínání není pochmurné, vzpomínání přináší potěchu a klid. V mysli mi utkvěly chvíle, kdy jsem se s tatínkem veselil a radoval, kdy mne vzal na kolena, nebo raději na procházku do lesa. Takové výlety do tajemné a neprobádané přírody byly pro mne potřebnou školou. Z domu ve Slížanech bylo do lesa míň, než půl hodiny pomalé chůze. Pro současné návštěvníky lesů to musí být nesmírně dlouhá doba. Teď je člověk zvyklý zaparkovat svým vozem mezi prvními stromy lesního chrámu, vypustit děti s halasem do odpočinkové činnosti. Kouzlo tiché přírody a zároveň neustálého pohybu a šumu stromů, pro ně moc neznamená. Aby to všechno mohl člověk do sebe vsát a vnímat, musí se stát toho součástí. A právě toto můj tatínek uměl. Miloval přírodu, uměl do ní vniknout. Znal ji. A tak půlhodinová procházka k lesu byla pro mne ponaučením a příliš krátká. Jenom než jsme přešli od chalupy na konec zahrady. Co jsme toho viděli! V dřínkovém křoví uzobávala ze zralého plodu sýkorka, na třešních si pochutnávali kosi a nad záhony květin přelétávala nepřeberná paleta motýlích barev. Taková křídla už teď sotva spatříme. V trávě poskakovaly kobylky a dlouhými skoky bedlivě unikaly vašim krokům. Cvrček někde pod hroudou hrál svou kantátu, vysoko nad hlavou zpíval své árie skřivan. Pod nohama se potulovalo nepřeberné množství broučků. Takové dny jsme měli s tátou moc rádi. Šli jsme mezi políčky tiše a pozorně. Tatínek uměl pojmenovat každého brouka, uměl napodobit hlas každého ptáka. Snad si s nimi i povídal. Moc jsem si přál jednou umět to, co on. Znát přírodu, umět jí rozumět a milovat ji. Nyní, s odstupem doby, mohu tatínkovi za všechno poděkovat. Sen se mi díky jemu splnil. Naučil jsem se znát přírodu, poznávat život zvěře, rozlišovat podle stop, napodobit zvuky i zpěv ptáků. Ostatně, tohle všechno se mi velmi hodilo, když už jako dospělý, jsem absolvoval myslivecké zkoušky. Mnohému jsem se naučil od svého otce. To ostatní už záleželo na mých návštěvách v lese a polích, průzkumných cestách, kde jsem byl zcela sám, odkázán, jako správný zálesák, jen na sebe. A já tím zálesákem opravdu byl. Především oblečení a obutí, to bylo velmi důležité. Na nohou musely být obuty pravé mokasíny. Ale ne takové, jakých bylo za peníze dost. Tyto musely být ručně dělané, pravé indiánské. Mokasíny z králičích kůží, které jsem jaksi vyšetřil u babičky za kůlnou. Tam se jich sušilo na slunci nepřeberné množství. Musely být správně vytvarované podle nohy, s kožešinou dovnitř. Kolem kotníků byly pak upevněny pravými koženými řemínky. Těch bylo pod kůlnou také dost, protože v období žní se s nimi také svazovalo obilí, a nahrazovaly tak zvaná povřísla ze slámy. S oblečením jsem si moc starostí nedělal. Co vlastně takový kluk potřebuje? Trenýrky a tričko, a někdy ani to ne. Později jsem si vyrobil pravé indiánské kalhoty s třásněmi. Každý indián takové měl, aby si neporanil nohy ostny kaktusů nebo trny jedovatých keřů. Pro výrobu takového doplňku jsem použil starší tepláky, na bocích nohavic jsem je po celé délce ručně prošil režnou nití tak, že byly na noze upnuty, a pak to, co zbylo, jsem prostříhal nůžkami od shora dolů. Pak příčně na úzké proužky. Vznikla tak nádherná a bohatá třásňová ozdoba od pasu až ke kotníkům. To bylo vše. Vlastně ne tak docela. Chyběla zbraň. Tu jsem si vyrobil také sám. Nejdříve to byl obyčejný klukovský prak. Tím jsem zasáhl na deset metrů vše, co bylo velké jako dlaň. Pak jsem vyrobil luk a šípy a na šípy toulec. Samozřejmě zase z ušetřené kůže. Pak ještě nůž a tomahawk. Nůž v krásném koženém pouzdru za dvacet korun a malá sekyrka. Nádherné věci, dobře vyvážené. Nebylo s nimi těžké házet a zasáhnout. O sekyrce jsem už dříve psal. Nepamatujete? Přece kovář Dórek ze Slížan, ten, co rozuměl koním. A oni jemu. Vzpomínám na ty doby rád. Nikdo nás neomezoval v našich hrách. Snad také proto, že nějak uvnitř v nás byly zakořeněny nenásilné rady maminek, babiček, dědečků a tatínků, jak se nejlépe chovat, aby se nám nic zlého nepřihodilo. Jen s lítostí sleduji současné děti, současnou jejich zálibu v počítačích a násilných hrách. Co také mají dělat jiného. Vždyť kolem nich je tolik násilí, že přebíjí laskavá slova těch, kteří je mají rádi a mají o ně obavu. Sleduji je a věřím, že i když neprožívají, nebo neprožili tak krásné dětství jako my před šedesáti lety, a tedy nemohlo v nich to krásné zůstat, nejsou zkažení, a jen jejich dětství plyne zcela jinak. Po jejich. Tak jak oni chtějí. 10 Morkovice Slížany

11 Spolupráce města Morkovice Slížany na projektu Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž Město Morkovice Slížany se aktivně účastní projektu Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž. Spolupráce měst Kroměříž, Hulín, Chropyně, Morkovice Slížany, Koryčany a obce Zdounky na realizaci projektu je zajištěna uzavřenými smlouvami o partnerství. V rámci projektu bylo vytvořeno 9 pracovních skupin, z nich 4 pracovní skupiny budou svou činnost vykonávat přímo v Kroměříži a zbylých 5 pracovních skupin v jednotlivých městech partnerů zapojených do projektu. V rámci schůzek pracovních skupin projektu budou řešeny potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích a jejich okolí, čímž bude zmapována úroveň sociálních služeb v celém ORP Kroměříž. Samotnému procesu plánová bude přecházet analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů všech sociálních služeb. Jedním z výstupů projektu bude elektronický katalog sociálních služeb v ORP Kroměříž. Dalším návazným cílem projektu je pak zpracování nového plánu sociálních služeb pro ORP Kroměříž na období tak, aby jeho koncepce navazovala na strategii a příslušné dokumenty Zlínského kraje. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačních programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vedoucí projektu je MUDr. Jarmila Číhalová radní města Kroměříže zodpovědná za sociální oblast. Koordinátorem plánování sociálních služeb a metodikem projektu je Ing. Libuše Spáčilová. Plánování sociálních služeb je přístup, který říká CO, a proces, který říká JAK pracovat s komunitou v daném místě při řešení jejích potřeb. Včasným plánováním přiměřených programů, projektů a sociálních služeb propojených spoluprácí zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, můžeme prostřednictvím této metody předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce a ze společnosti. Kouzlo plánování je především v procesu, kterým se uskutečňu- je: v síle lidí, kteří proces realizují, v jejich komunikaci a pozitivním myšlení. Kouzlo je pak vždy umocněno profesionálními dovednostmi z oblasti projektového řízení, managementu, marketingu a sociálních služeb. Jak se odlišuje plán sociálních služeb od jiného plánu? Právě tím, že je realizován v procesu komunikace a spolupráce širokého spektra lidí žijících v dané komunitě a území, pro které se plánuje. Lidé zapojení do plánování jsou různých profesí a postavení ve společnosti. Snahou plánovačů je zapojit do procesu politiky, úředníky, poskytovatele služeb, uživatele, úřady práce a zaměstnavatele tedy vytvořit plán v tvořivém živoucím prostředí, které umožní vnést do plánu potřeby a názory celé komunity. Na něj pak reagovat nabídkou sociálních a komunitních (veřejných) služeb, a to vše dobře propojit s lidskými, duchovními, finančními a materiálními zdroji. Plán sociálních služeb nám pak umožňuje rozvíjet sociální služby dle místních potřeb a posilovat kapacity sociální ekonomiky. Může být vytvořen jako krátkodobý akční (zpravidla 1 rok), střednědobý (3 roky) nebo dlouhodobý (5 a více let). Proces plánu je stejně hodnotný jako zpracovaný písemný dokument a opačně. Plán sociálních služeb není vytvářen tzv. od stolu, ale ve spolupráci s širokou komunitou, díky vzájemné komunikaci a propojování společenských rovin. Je tedy zřejmé, že plán sociálních služeb je na rozdíl od plánu komerční firmy obtížnější v tom, že neplánuje rozvoj jedné firmy, která vyrábí např. automobily či vyvíjí nové informační technologie, ale plánuje rozvoj služeb na daném území pro danou skupinu v určitém čase. Řízení procesů je tudíž závislé na shodě a spolupráci mnoha subjektů, nikoliv pouze na managementu jedné firmy. Pouze plány, které odpovídají skutečným místním a regionálním potřebám, představují správnou cestu, jak efektivně nakládat s veřejnými rozpočty a lidskými zdroji v příslušném regionu, kraji či státu. Projekt Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nabídka dušičkových vazeb. Upozorňujeme občany, že pomalu přichází čas myslet na naše drahé zesnulé. Proto opět pro Vás máme nabídku kytic, věnců, věnečků a jiných výrobků a to jak květových, tak lesních. Vše za výhodné ceny. Objednávky bereme od 20. září 2012 denně, po celý den. Také na tel.č Zároveň žádáme občany, kteří se chtějí zbavit nebo ořezat jehličnany, aby nás kontaktovali. Děkujeme Švirikovi, Kolaříkova 404, Morkovice Slížany. Centrum pro děti a maminky zahajuje v Morkovicích 20. a od 8,00 12,00 hodin. - dny otevřených dveřích v prostorách městského úřadu vchod z Myší díry. Po celý zbytek školního roku bude provozní řád: Po zavřeno Út 8,00 12,00 - herna St 8,00 12,00 šikula 14,00 18,00 herna Čt 8,00 12,00 cvičení Pá 8,00 12,00 herna Těší se na Vás teta Maruška Morkovice Slížany 11

12 Pěvecký sbor Cantus v Katalánsku Pěvecký sbor Cantus Morkovice letos uspořádal výměnný koncertní pobyt s katalánským pěveckým sborem z města Mataró nedaleko Barcelony. Nejdříve jsme ve dnech července navštívili Katalánsko s jeho bohatou historickou tradicí, jemuž vévodila prohlídka posvátného místa Katalánců kláštera Monserat.Pomocí české průvodkyně, zde žijící, jsme mohli také uskutečnit návštěvu Barcelony, kde vévodily památky architekta Gaudího,zejména jeho katedrála Svaté rodiny /Segrada Family/,která bude dostavena až v roce 2026 u příležitosti 100. výročí úmrtí architekta. Osvěžili jsme se také u moře na pláži v Mataró a uchutnali místní kuchyni. Spolu s katalánským pěveckým sborem jsme zde provedli dvě koncertní vystoupení v chrámovým prostorách, která byla zakončena slavnostní večeří. Při zpáteční cestě jsme ještě navšívili republiku Monaco zejména jeho dominantu Monte Carlo. Katalánský pěvecký sbor jsme u nás hostili ve dnech srpna. Ukázali jsme jím kulturní a duchovní památky Moravy svatý Hostýn,Kopeček, Olomouc,Kroměříž a také tradici našeho města ke které nerozlučně patří košíkářská výroba. Vrcholem obou pobytů byly vždy koncerty pěveckých sborů ve kterých zazněly repertoáry typické pro každý sbor.společně jsme vystoupili střídavě pod taktovkou obou dirigentů skladbami od A. Dvořáka: Eja Mater ze Stabat Mater, A.P.Moya-El rossinyol-katalánská lidová a česká lidová Tancuj, tancuj, provedené v Kroměříži v Sněmovním sále zámku a v kostele Dubu na Moravě. Pro oba pěvecké sbory bylo velkým oceněním pozvání ke starostům obou měst- Mataró a Morkovice. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se účastnili organizace výměnných pobytů, a také všem kteří se v současné době věnují sborovému zpěvu a tak přispívají k vytváření kulturních a duchovních hodnot našeho města, ale i celé společnosti. Jiří Bleša Rusavský král 2012? Pavel Žák! Rusavská padesátka je v okolí domoviny jedním z nejkrásnějších závodů. Hostýnské vrchy nabízí parádní terény na horské kolo, pro závody jako stvořené startujících závodníků bylo milým překvapením. Ovšem davy fandících diváků po celé délce trasy jsou v Hostýnkách pro mnohé záviděníhodným standardem. Mimořádné účasti dosáhl i náš team. Sešli jsme se v rekordním počtu 18. oblečených lidí do dresu Bike Triatlonu Morkovice. Počasí sportu přálo a tak se dalo očekávat hodně závodních zážitků. Před startem byli pasování do role favoritů zlínským týdeníkem: Pavel Žák, loňský vítěz Radoslav Šíbl a rajnochovický rodák hající barvy Madeta Fitness Specialized Ondřej Kobliha. Trať dlouhá 50 km s převýšením 1150 výškových metrů byla po celé délce vyschlá. Tato příjemná okolnost napovídala útoku na nejrychlejší čas, který prozatím držela celebrita české cyklistiky Pavel Boudný. Zpestřením dne byla i závodní přítomnost olympijské účastnice z Pekingu a České mistrině republiky v cross country Terezy Huříkové. 12 Morkovice Slížany

13 Výsledky: V celkovém pořadí Jméno celkový čas ztráta na vítěze Závod odstartoval v pekelném tempu. Téměř 1200 lidí se rozjelo z Rusavy do prvního 6 km dlouhého stoupání na kopec Klapinov. Na čele se vytvořila vedoucí čtveřice jezdců, kde byl i Pavel Žák. Radoslav Šíbl nedokázal držet tempo této skupinky a cestu za obhajobou loňského vítězství si vážně zkomplikoval. Vedoucí kvarteto vydrželo až po výjezd na nejvyšší a nejdelší kopec závodu Tesák. Zde odstoupil Jiří Hradil. Dále tedy jelo čelo ve třech - Pavel Žák, Jan Kobliha a nadějný juniorský jezdec Martin Fusek. V druhé skupině se skvělě drželi Tom Petříček s Radimem Bartákem. Během dalších kilometrů se taktizovalo a nastupovalo. Nicméně skupina zůstala pohromadě až do posledního těžkého stoupání na Hrubou Malíkovou. Následoval nebezpečný, prudký a rozbitý sjezd do cíle takzvaně na srdíčko. V prudkém stoupnání asi 300 metrů před tímto sjezdem nastoupil k trháku Pavel. Jeho slovy:, Prostě jsem si řekl teď a vůbec se neotáčel. Podle dýchajících nářků dvou soupeřů jsem si říkal, že to prostě musím vydržet. Do sjezdu Pavlík najel s náskokem asi 100 metrů. V těžkém sjezdu přidal další důležité vteřiny a mohl si tak vychutnat osamocený dojezd do cíle. Za potlesku masy diváků, s rukama nad hlavou, si tak užít cenné vítězství! Pavel tedy dokázal pokořit necelých 1200 soupeřů a jako třešinku na dortu přidal překonání traťového rekordu. K velkému úspechu gratulujeme! Na veliký úspěch Pavla dále navázali další naši závodníci. Tom Petříček dorazil do cíle na krásném celkovém sedmém místě. A nebýt opět trošky smůly, v rozhodujícím spurtu mu spadl řetěz, byl by Tom v kategorii na třetím místě. Na bednu chyběly 4 vteřiny. Dalším výborným umístěným byl Ráďa Barták. Letos jedoucí v top formě dokončil na celkovém 9. místě. V kategorie mezi muži byl na třetím místě. Taktéž gratulace. Nejlepší morkovská trojice se tedy v početném poli dokázala probít do první desítky a to se žádnému jinému teamu toho dne nepodařilo. Skupinka tvořená Markem Krejčířem, Honzou Kotasem a do formy se vracejícím Laďou Závrbským si vedla rovněž dobře. Laďa musel sice posledních pár metrů doběhnout kvůlu defektu, ale výrazně si nepohoršil. Velikou smůlu měl Tom Navrátil, který měl defekt o něco dříve a musel poslední 4 kilometry do cíle běžet. Bratrské duo Horáků s Mirdou Urbánkem si vedlo statečně. Zakončili závodní den okolo první stovky. V rámci teamů se tedy reprezentace vydařila na jedničku. 10 jezdců se umístilo v 10% startovního pole a tak jsme byli vidět ze všech teamů nejvíce. Do první poloviny o pole se vešli i další borci. Adam Gavenda, Jirka Mins, Honza Havel, Jirka Trubelík a Vratik Jančík. Adama postihl v posedním sjezdcu pád, jezec nezraněn jen podřen a naražen. Jirka Minks v posledním sjezdu také nepříjemně spadl. Naštěsí rozbil jen kolo, zničil helmu. Zdravotně nějaké modřiny a dřeniny, což při daných okolnostech dopadlo ještě dobře. Zdenda Čecháček, Ladislav Závrbský sr. a Pepík Strelec dojeli v druhé třetině startujících. Zvláště obdiv zasluhuje Pepa, protože si teprve cca před měsícem koupil horské kolo, takže pro něj to byl o něco vyjímečnější zážitek. Po dojetí jsme se sešli aspoň z části na teamové foto a užili si stupně vítězů, kde nám udělal Radim a především Pavel velikou radost. Kluci se tak těšili z potlesku plného rusavského hřiště. Fandící diváci byli prostě super. 18 závodníků Bike Triatlonu Morkovice reprezentovalo parádně. Celá akce se podařila a měla všech pět Pé. Krásná trať plná dobrodružství, zábavného terénu. Skvělá organizace včetně zabezpěčení trati a dalších pořadatelských činností. Vynikající divácká účast v technických částech trati navozovala závodníkům pocit vyjíměčnosti. Dobrá reprezentace teamu v čele s kapitánem, vedoucím a bossem Pavlíkem Žákem. A posledním důležitým všechno ve zdraví a příjemné náladě stráveného dne. created by Krejčíř Marek 1. Pavel Žák 1:48:43-7. Tomáš Peříček 1:56:16 0:7:33 9. Radim Barták 1:56:36 0:7: Marek Krejčíř 2:04:10 0:15:27 52 Jan Kotas 2:05:06 0:16: Ladislav Závrbský 2:06:00 0:17: Tomáš Horák 2:11:21 0:22: Ondřej Horák 2:12:46 0:24: Tomáš Navrátil 2:14:07 0:25: Miroslav Urbánek 2:14:23 0:25: Adam Gavenda 2:29:22 0:40: Jiří Minks 2:32:09 0:43: Jan Havel 2:39:38 0:50: Jiří Trubelík 2:48:47 1:00: Vratislav Jančík 2:57:01 1:08: Zdeněk Čecháček Ladislav Závrbský sr. 3:01:15 1:12:31 3:07:12 1:18: Josef Strelec 3:14:24 1:25:40 VYÚKA NĚMČINY přes Skype nebo v Počenicích č.p. 164 Nabízím individuální i skupinovou výuku. Pro skupiny nabízím slevu. Německá konverzace Obchodní němčina Základy němčiny Němčina pro začátečníky Němčina pro pokročilé Doučování pro školáky Němčina ke zkouškám Němčina před odjezdem Tlumočení, překlady Počenice č.p. 164, tel , Morkovice Slížany 13

14 Muži A FC Morkovice dosáhli dvojnásobného úspěchu Po více než dobře rozehrané podzimní části soutěžního ročníku krajského přeboru Zlínského kraje, kdy muži A vedli o 7 bodů, se v jarní části přes výpadek ve 4 po sobě jdoucích zápasech podařilo udržet 1. místo, a již po třetí v historii Morkovského fotbalu postoupit do divizních soutěží. Tentokrát však bylo družstvo Morkovice zařazeno do skupiny E, tedy severní, a tak budou našimi soupeři družstva většinou ze severní Moravy, jak je vidět z rozpisu zápasů pro podzim Vedle cenného vítězství v krajském přeboru Zlínského kraje dokázalo družstvo mužů poprvé získat Pohár hejtmana Zlínského kraje. Bylo jen škoda, že závěrečný finálový zápas s družstvem Kelče, musel být z důvodu nezpůsobilosti plochy hlavního hřiště na stadionu HS Kroměříž, odehrán na náhradním hřišti s UT. Na upřímné radosti z dosaženého úspěchu po skončení finálového utkání to však našim hráčům nic neubralo. Ing. Jan Bleša Muži B OP - podzim 2012 Kolo den datum soupeř místo začátek odjezd 5. Ne Žeranovice V Ne Zborovice D / 7. So Zářičí V Ne Roštění D / 9. Ne Slavkov p. H. V Ne Němčice u Hol. D / 11. Ne Lutopecny V Ne Prusinovice V Ne Střílky D / Dorost KS - podzim 2012 Kolo den datum soupeř místo začátek odjezd 5. So O. N. Ves D / 6. Ne Kvasice V So Boršice D / 8. So Chropyně V So Kněžpole D / 10. So Bojkovice V So Buchlovice D / 12. So Kunovice B D / 13. Ne Nedakonice V Ne Koryčany V Žáci KS - podzim 2012 Kolo den datum soupeř místo začátek odjezd starší mladší 5. Ne Bojkovice D / 6. So Kvasice V Ne Boršice D / 11. Čt Nedakonice D / 8. Ne D.Němčí V Ne Slovácko C D / 10. Ne Strání V Ne Hluk D / 2. So Koryčany V Přípravka OP podzim T. So Kvasice V T. So Zdounky V T. Ne Koryčany V T. So Morkovice D / 5. T. Ne Kvasice V T. So Morkovice D / Muži A MSD - podzim 2012 Kolo den datum soupeř místo začátek odjezd 5. Ne Brumov V St Lískovec D / 6. So Opava B D / 7. So Karviná B V So Kravaře D / 9. Ne Slavičín V So Mikulovice D / 11. So Havířov V So N. Jičín V So Petrovice D / 14. So Přerov V So Val. Mezříčí D / 14 Morkovice Slížany

15 MORKOMAN V sobotu 11. srpna proběhl již třináctý ročník závodu v olympijském triatlonu Morkoman. Cyklistická část závodu se letos musela jet po netradiční, pouze dvacetsedm kilometrů dlouhé trati, proto jsou letošní výsledky nesrovnatelné s jinými ročníky. V deštivém počasí se na startu závodu sešlo 62 účastníků, na které čekalo m plavání, 27 km jízdy na kole a 10 km běhu. Celkovým vítězem se stal Roman Dlabaja z oddílu TITAN SC. jméno klub bydliště rok kategorie čas celkové poř. Dlabaja Roman TITAN SC 1970 V1 1:51: Navařík Martin X-AIR Ostrava 1982 M2 1:52: Vrba Ivo Rock Technik TT 1980 M2 1:53: Účastníci z Morkovic Slížany Horák Tomáš Bike Triatlon Morkovice 1983 M1 2:00: Trubelík Jiří Bike Triatlon Morkovice 1976 M2 2:02: Krejčíř Marek Bike Triatlon Morkovice 1985 M1 2:12: Petlach Richard Bike Triatlon Morkovice 1978 M2 2:15: Vrba Pavel Morkovice 1968 V1 2:32: v kateg. Morkovské chlap V sobotu 14. července proběhl již čtrnáctý ročník triatlonu Morkovské chlap vyhrál Aleš Dedek, který v tomto závodě zvítězil již po třetí. Cyklistická část závodu se letos musela jet po netradiční, o sedm kilometrů delší trati, proto jsou letošní výsledky nesrovnatelné s jinými ročníky. jméno Klub (bydliště) rok kategorie čas Celkové v kate- poř. gorii Dedek Aleš AD Cyklo Brodek 1975 M2 1:05: Klíma Jiří CK PEMAP Přerov 1987 M1 1:06: Cimbálník Pavel Cyklo MXM Hulín 1985 M1 1:08: Účastníci z Morkovic Slížany Horák Tomáš Bike Triatlon Morkovice 1983 M1 1:14: Horák Ondřej Morkovice 1986 M1 1:16: Trubelík Jiří Bike Triatlon Morkovice 1976 M2 1:16: Krejčíř Marek Bike triatlon Morkovice 1985 M1 1:18: Bayer Vlastislav Morkovice 1977 M2 1:23: Petlach Richard Bike Tratlon Morkovice 1978 M2 1:26: Kotas Jan Morkovice 1995 J 1:29: Vrba Pavel Morkovice 1968 V1 1:31: Mich Pavel Bike Triatlon Morkovice 1970 V1 1:32: Grulich Martin Morkovice 1983 M1 1:35: Coufalík Martin Morkovice 1976 M2 1:36: Roháč Josef Morkovice 1986 M1 1:41: Horák Jiří Morkovice 1953 V2 1:42: PLÁN AKCÍ NA 2. POLOLETÍ 2012 Klub českých turistů Morkovice 1.9. Výstup na Lysou horu /p. Bayerová/ Mikroregion Nětčicka /p. Churá/ Vycházka po okolí /p. Churá/ Podzimními Chřiby /p. Churá/ Zavírání rozhledny Brdo /p. Bayerová/ Vánoční trhy /p. Bubeníčková/ Předsilvestrovský výstup na Brdo /p. Bayerová/ Silvestrovský výstup na Kleštěnec /výbor/ Vzhledem k počasí nebo jiných okolností bude program upraven a v dostatečném předstihu vyvěšen ve vývěsce KČT Jeseníky /p. Staňová/ Katčino překvapení /p. Pásková/ Morkovice Slížany 15

16 16 Zpravodaj Morkovice-Slížany. Vydává Město Morkovice-Slížany, Náměstí 115, Morkovice, IČO: Povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E Vychází čtvrtletně v nákladu ks. Bezplatná distribuce. Příspěvky nejsou redigovány. Za jejich obsah a správnost odpovídá autor. Datum vydání Zpravodaje: Morkovice Slížany

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obec Těchlovice obecně závazná vyhláška č. 1/2012. Požární řád obce

Obec Těchlovice obecně závazná vyhláška č. 1/2012. Požární řád obce Obec Těchlovice obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obec Těchlovice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27. června 2012 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2015 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 kraje O vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Podle článku 2 písmo a) Nařízení Jihočeského

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

111/1981 Sb. VYHLÁŠKA

111/1981 Sb. VYHLÁŠKA 111/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. října 1981 o čištění komínů Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona č. 18/1958

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok Kroužek - mladý hasič u SDH Pátek rok 2008 2009 15.06.2008 na základě blížícího se 120. výročí vzniku SDH v Pátku, se uskutečnil od 15,00 hodiny Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky zároveň

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Číslo jednací: 103813/12/031922205172 Vyřizuje: avrátilová Jitka Spojení : telefon 312517238 e-mail podatelna@sla.pr.ds.mfcr.cz DRAŽEBÍ VYHLÁŠKA Shora

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více