pracovní listy ČLOVĚK a SPOLEČNOST zpracovala Mgr. Dana Malenická Bc. Markéta Nováková Olga Dibalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovní listy ČLOVĚK a SPOLEČNOST zpracovala Mgr. Dana Malenická Bc. Markéta Nováková Olga Dibalová"

Transkript

1 ČLOVĚK pracovní listy a SPOLEČNOST zpracovala Mgr. Dana Malenická Bc. Markéta Nováková Olga Dibalová

2 OBSAH Pracovní list č. 1 Pravěk v Poohří Pracovní list č. 2 Od středověku k moderním dějinám Pracovní list č. 3 První světová válka v Poohří Pracovní list č. 4 Druhá světová válka v Poohří Pracovní list č. 5 Zvyky a tradice v Poohří I Pracovní list č. 6 Zvyky a tradice v Poohří II Pracovní list č. 7 Zvyky a tradice v Poohří III

3 PRACOVNÍ LIST Č. 1 PRAVĚK V POOHŘÍ zpracovala Mgr. Dana Malenická 1. Vyhledej v učebnici všechny lokality, ve kterých byly učiněny archeologické nálezy. Pokus se některé zakreslit do slepé mapy Karlovarského kraje. AUTOR: MGR. DANA MALENICKÁ 2. K čemu používali lidé úštěpy? 3. Co je na obrázku? AUTOR: MGR. DANA MALENICKÁ 2

4 Kris-kros Do políček doplň názvy míst v Karlovarském kraji, kde byly učiněny archeologické nálezy. Andělská Hora, Dalovice, Doupov, Jakubov, Kolová, Novosedly, Radošov, Rybáře, Sovolusky, Tašovice, Tuhnice, Velichov, Žírovice. í T 1 7 e 8 v 6 A 10 N 11 š 2 4 J š 5 k l 9 M X _ byl prvním člověkem, který se usídlil v našem regionu. 3

5 PRACOVNÍ LIST Č. 2 OD STŘEDOVĚKU K MODERNÍM DĚJINÁM zpracovala Mgr. Dana Malenická 1. Přečti si nejprve celý text: Rozhodl to meč. Frýdlantského vévodu a vrchního velitele císařské armády probudil hluk na ulici. Právě se ve své ložnici snažil usnout, když zaslechl řinčení zbraní. Pokoušel se vstát z lůžka, ale nešlo to. Nohy měl už několik dní oteklé a téměř je necítil pro palčivou bolest, která mu z nich vystřelovala do útrob. Okamžitě pochopil, že se něco stalo a že rázné kroky a hlasy dole na ulici se blíží k domu. Ale kdo by se opovážil rušit velitele v tak pozdní noční hodině? Že by mu jeho důstojníci nesli důležitou zprávu, která nesnese odkladu? Zaúpěl, ale nohy ho příliš neposlouchaly. Pomalu se sunul k okraji postele, až se mu přece jen podařilo alespoň se posadit. Bolest ho téměř zbavovala vědomí, prudce oddychoval. Chtěl si odpočinout, a až bolest poleví, vstát a podívat se z okna, co se dole děje. Už to nestihl. V předpokoji se ozvaly rychlé kroky, následoval bolestný výkřik, který frýdlantského vévodu donutil vstát. Náhle někdo prudce rozrazil dveře a dovnitř se vřítila tlupa opilých dragounů s obnaženými kordy. O krok ustoupil k oknu, které ještě stihl otevřít, a pokoušel se volat o pomoc. Ale to už se mu ostrá partyzána zabořila do hrudi. Vévoda padl na zem jako podťatý. Jeho vrah vytáhl zkrvavenou zbraň z hluboké rány a několik dalších knechtů zabodlo své kordy do bezvládně ležícího těla. LIŠKA, VLADIMÍR. NEJDĚSIVĚJŠÍ MÍSTA ČESKÉ HISTORIE: PO STOPÁCH TAJEMNÝCH MÍST S OZVĚNOU ČASU. 1. VYD. V PRA- ZE: XYZ, 2012, 259 S. ISBN Tato ukázka z knihy Nejděsivější místa české historie popisuje jednu významnou událost, která se odehrála v našem regionu. Vyznač barevně v textu indicii, která by ti mohla napovědět, o které postavě ukázka hovoří. 2. Zjisti, kdo byl obětí vraždy a ve kterém městě se stala. 3. V textu se hovoří o knechtech. Kdo to byl? 4

6 4. Vylušti tajenku: X X A. Nejvýznamnější český středověký panovník, český král a římský císař B. Česká královská dynastie, která vládla po Přemyslovcích C. Matka Karla IV. D. Keramická hmota, která se používá např. pro výrobu nádobí, sanitární keramiky, apod. E. V nedalekém městě, jehož název je tajenkou této křížovky, mají ZAKLETÉHO PUR- KRABÍHO. Co to je? Můžeš použít i internet. 5. Vyhledej alespoň pět památek v Karlovarském kraji, které jsou spojeny se středověkem. 6. K čemu jsme mohly sloužit? A. Stolička používaná při loupání brambor B. Nočník C. Stolička a umývadlo A. Spona na opasek B. Spona do vlasů C. Část ozdoby pušky 5

7 A. Žertovný džbánek na pivo B. Středověká nádoba na smetanu C. Dětská lahvička / pitítko A. Soška jezdce na koni B. Svícen C. Těžítko A. Čtyřuchý hrnec B. Ozdobný květináč C. Misky na nošení jídla A. Stolní souprava na sůl, koření, ocet a olej B. Souprava s nádobkami na vodu a mýdlo, která slouží k omývání rukou při stolování C. Svícen s náhradními náplněmi petroleje PŘEDMĚTY POCHÁZEJÍ ZE SBÍREK KRAJSKÉHO MUZEA V KARLOVÝCH VARECH A CHEBU. AUTOR FOTOGRAFIÍ: MGR. DANA MALENICKÁ 6

8 PRACOVNÍ LIST Č. 3 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA V POOHŘÍ zpracovala Olga Dibalová Vyhledej na internetu nebo v učebnici dějepisu odpovědi na následující otázky a vylušti tajenku: 1. Jak se říkalo koalici Rakousko-Uherska, Německa a Itálie uzavřené ? 2. Vojenský plyn, který používali Němci za 1. světové války 3. Město, ve kterém byl spáchán atentát na Ferdinanda d Este 4. Na Ferdinanda d Este spáchal atentát Gavrilo 5. Ferdinand d Este se měl stát Rakousko-Uherským 6. V jakém státě došlo k atentátu na Ferdinanda d Este? 7. Nejznámější bitvou 1. světové války byla bitva u 8. Vojenská zbraň kanón jinak 9. Jak se nazývá idea samostatného německého právního celku uzavřené německé jazykové území 10. V období hladu probíhaly v ČR hladové 11. Jedny z nejhorších vojenských konfliktů byly 1. a 2. světová 12. Jak se jinak říkalo 1. světové válce? 13. Jak se jmenoval hlavní hrdina slavné knihy Jaroslava Haška z období 1. světové války? 14. Jak říkáme ozbrojenému vojsku? 15. Lidé za 1. světové války neměli co jíst, trápil je 16. První prezident Československé republiky 17. Český spisovatel, který bojoval v 1. světové válce 7

9 X X Tajenka: _ trvala v letech

10 PRACOVNÍ LIST Č. 4 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V POOHŘÍ zpracovala Olga Dibalová Najdi v osmisměrce všechny uvedené výrazy. Ze zbylých písmen (17) slož tajenku. K čemu se tyto výrazy vztahují? Rozumíš všem pojmům? Výrazy: Terezín, Žid, epidemie, Osvětim, Flossenbürg, Mauthausen, život, Morava, tyfus, mrtvý, domov, ghetto, smrt, nacista, deportace, Svatava, válka, zbraň F D E C A T R O P E D D L R S U F Y T T P O I S O U H Á R Z E I M Ž V S S O M V B R D O N A C I S T A R E E V A T V Ě V E T A Z M O V A Á O Ě V N Ň Í I T A V L Á T V Á B N E T R A K Ž I V O T Ü L E O K A A M R T V Ý R H M A U T H A U S E N G Tajenka: probíhala v letech

11 PRACOVNÍ LIST Č. 5 ZVYKY A TRADICE V POOHŘÍ I. 1. Vypiš tradice a zvyky, které se udržují u Vás doma. zpracovala Bc. Markéta Nováková 2. Doplň správný název tradic a zvyků: P P M _ M K _ D 3. Doplň známé pranostiky: Na Nový rok o _. Svatá Markéta hodila _ do žita. Studený máj ve stodole _. Na svatého Lukáše hojnost chleba i. Na svatou Kateřinu schováme se pod. Svatý Martin přijíždí na _. Svatá Anna chladna _. 4. Vylušti přesmyčky: I Í L T L O V O A _ Ý N O V K R O _ Š D K U I Y Č _ Ž O Í K D N Y _ C O L V I E K E O N _ E Í L Á N P I Č R J D A O Ě C N _ K Š I U L Á M _ 5. Spoj správně čarou, co k sobě patří: DOŽÍNKY SKLIZEŇ CHMELE DOČESNÁ SKLIZEŇ VÍNA DOKOPNÁ UKONČENÍ ŽNÍ VINOBRANÍ SKLIZEŇ BRAMBOR 10

12 PRACOVNÍ LIST Č. 6 ZVYKY A TRADICE V POOHŘÍ II. zpracovala Bc. Markéta Nováková Doplň do textu vhodná slova z nápovědy. POZOR, slova jsou v prvním pádě, některá z nich musíš změnit do správného tvaru. 1. BARBORKY SVATBA, DÍVKY, ZÁVOJ, DĚTI, ŠATY, TŘEŠNĚ, VÁNOCE, VIŠNĚ, METLA, VĚNEČEK 3. prosince, v předvečer svaté Barbory, obcházely vesnicemi Barborky. Mladé si oblékly bílé, v pase s modrou a červenou stuhou. Na hlavě měly z kvítí a přes obličej jim splýval bílý nebo dlouhé rozčesané vlasy. To aby je nikdo nepoznal. Říká valo se, že večer před Barbořiným svátkem spouští svatý Petr z nebe žebřík a Barborky po něm sestu pují, a pak navštěvují. Ty hodné obdarují a neposlušným našlehají. Přímo v den sv. Barbory si dívky nařezaly větvičky nebo a daly je doma do vázy. Ta, které do rozkvetly, měla mít příští rok. 2. MASOPUST KOBLIHY, JÍDLO, TŘI KRÁLOVÉ, PŮST, PŮLNOC, PRŮVOD, NEDĚLE, OBILÍ, SÍLA, CHLAP- CI, SELKA, MUŽI, MAŠKARY, VEPŘOVÁ PEČENĚ Svátky veselí, zábavy a dobrého začínaly po _, vrcholily hodováním o masopustní a pondělní taneční zábavou. Říkalo se, že vyroste příští rok tak vysoké, jak vysoko bude při tanci vyskakovat. Tradičním jídlem byla nebo klobásky se zelím a na másle smažené a šišky. Tento den měl člověk co nejvíce jíst, aby měl co nejvíce v příštím roce. O masopustních dnech obcházeli od rána do noci především a pře strojení za nejrůznější figury. Zábava pak vyvrcholila velkolepým masopust ních. Leckde se konaly pašijové hry a divadelní představení. Odtroubením byl konec veselí a začal. 11

13 3. TŘI KRÁLOVÉ ZLATO, KAŠPAR, 6. LEDNA, MUDRCOVÉ, BALTAZAR, KOMETA, CHLÉV, BETLÉM, MIRHA, MELICHAR, KADIDLO Podle legendy byli tři králové nebo mágové z východních zemí, kteří se přišli po klonit budoucímu spasiteli. Když na nebi uviděli jasnou, ihned spěchali do. Když vešli do, kde se děťátko narodilo, ihned se mu za čali klanět a předali mu darem,,. Jména těchto tří králů jsou,,, který měl černou pleť. Tuto tradici si připomínáme. 12

14 PRACOVNÍ LIST Č. 7 ZVYKY A TRADICE V POOHŘÍ III. zpracovala Bc. Markéta Nováková 1. Jak by vypadal v letošním roce nápis nad dveřmi, kdyby Vás doma navštívili TŘI KRÁLOVÉ? 2. Z indicií poznej název tradice či svátku: MAŠKARY, POPELEČNÍ STŘEDA, KOBLIHY ŘEHTAČKA, KRASLICE, POMLÁZKA OCHRANA STÁJÍ, REJ, FILIPOJAKUBSKÁ NOC JÁHLOVÁ KAŠE, HUSA, TANEC NADÍLKA, LITÍ OLOVA, DEVATERO JÍDEL BERLA, PLÁŠŤ, BÁSNIČKY, ANDĚL 3. Doplň křížovku: LEGENDA A. Období, kdy se dívky a ženy scházely s kolovrátkem. B. Na o hodinu více (2. 2.). C. Natrhané větvičky třešní nebo višní. D. Období čtyř neděl před Vánocemi. E. Přináší dětem sladkosti nebo brambory a uhlí. F. Oslava narození Ježíše. G. Svatodušní svátky 50 dní po Velikonocích. 13

15 4. Spoj, co k sobě patří: středa velikonoční čtvrtek velikonoční pátek zelený sobota velký neděle škaredá pondělí bílá 14

16 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Název projektu: Vzdělávej se s řekou Ohře Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/ Vzdělávej se s řekou Ohře Projekt je zaměřen na poznávání Karlovarského kraje, jehož nedílnou součástí je řeka Ohře. Smyslem projektu je formou inovace výuky prohloubit základní znalosti žáků školy a uvědomění si širších souvislostí týkajících se významu toku (řeky Ohře) v dané oblasti Karlovarském kraji. Hlavním cílem projektu je formou aktivní práce a komunikace s cílovými skupinami zvýšit informovanost a vědomosti žáků o způsobu využití a potřebnosti vodního toku řeky Ohře a jednotlivých ekonomických a ekologických systémech, které jsou na danou oblast navázány. Základní škola Lomnice Základní škola Lomnice je úplnou základní školou venkovského typu. Na škole pracují tři speciální pedagogové, koordinátor ŠVP, metodik koordinátor ICT a koordinátor environmentální výchovy. Funkce koordinátorů jsou obsazeny plně kvalifikovanými pedagogy. Škola využívá dětské hřiště, multifunkční hřiště a dvě fotbalová hřiště. Součástí školního komplexu je školní jídelna a školní družina. Škola je vybavena moderní počítačovou učebnou s 25 stanicemi, v každé třídě je interaktivní tabule. Prioritním cílem školy je vytváření zdravého klimatu mezi dětmi a mezi pedagogy. K naplnění tohoto cíle slouží i předmět osobnostní a sociální výchova, adaptační a ozdravné pobyty žáků, na které přispívá velkou měrou obec Lomnice. Škola se modernizuje díky podpoře obce Lomnice. grafická úprava: tisk: Pavel Bedrník Praha

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_32_INOVACE_257 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor:

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

učebnice ČLOVĚK a ZDRAVÍ zpracovala Lenka Soumarová Pavlína Cholopovová

učebnice ČLOVĚK a ZDRAVÍ zpracovala Lenka Soumarová Pavlína Cholopovová učebnice ČLOVĚK a ZDRAVÍ zpracovala Lenka Soumarová Pavlína Cholopovová OBSAH 1. Cykloturistika.............................................. 2 1.1 Zásady bezpečnosti......................................

Více

učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová

učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová OBSAH 1. Nauka o slově.............................................. 2 1.1

Více

vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou

vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou Milí čtenáři, 3. číslo časopisu bude věnováno lednu a únoru 2015. Také v něm najdete vzpomínkové články na život ve škole - stará školní budova totiž letos

Více

Masopust, postní doba a Velikonoce.

Masopust, postní doba a Velikonoce. Mapust, postní doba a Velikonoce. Jaroslav M a r s a Hned v úvodu definice ze slovníku a encyklopedie: 1. mapust (fašank, německy Fasching) období od tří králů (6.leden) do začátku velikonočního postu

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Je prosinec, za chvilku jsou Vánoce a my jsme si pro Vás, naše čtenáře, připravili

Je prosinec, za chvilku jsou Vánoce a my jsme si pro Vás, naše čtenáře, připravili Je prosinec, za chvilku jsou Vánoce a my jsme si pro Vás, naše čtenáře, připravili tento Vánoční speciál, kde si můžete přečíst nejrůznější zajímavosti ohledně Vánoc, Silvestra, ale nejen to... Ve speciálu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. České svátky a tradice a jejich význam v dnešní době. Jan Bartoň

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. České svátky a tradice a jejich význam v dnešní době. Jan Bartoň Univerzita Pardubice Fakulta filozofická České svátky a tradice a jejich význam v dnešní době Jan Bartoň Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

5 Muzeum. Pánbu, všichni svatí a ti druzí. Světci a duchovní kultura Frenštátska. ve Frenštátě pod Radhoštěm

5 Muzeum. Pánbu, všichni svatí a ti druzí. Světci a duchovní kultura Frenštátska. ve Frenštátě pod Radhoštěm 5 Muzeum Pánbu, všichni svatí a ti druzí Světci a duchovní kultura Frenštátska ve Frenštátě pod Radhoštěm 5 Frenštát pod Radhoštěm s okolními lokalitami historicky příslušel k hukvaldskému panství, ale

Více

Mgr. Aleš Dlouhý Mgr. Helena Chmelařová. Nalep. Vystřihni. Najdi v knihách. Nakresli, vybarvi. Udělej za domácí úkol. Najdi, vylušti, rozlušti.

Mgr. Aleš Dlouhý Mgr. Helena Chmelařová. Nalep. Vystřihni. Najdi v knihách. Nakresli, vybarvi. Udělej za domácí úkol. Najdi, vylušti, rozlušti. 4. ROČNÍK NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 4. ROČNÍK ZŠ 4. ROČNÍK NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 4. ROČNÍK ZŠ AUTOŘI: Mgr. Aleš Dlouhý Mgr.

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

OBSAH. 1 Život na zámku... 3-8. 2 Cesta do minulosti Prostějova... 9-13. 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy... 14-18. 4 Kouzlo Vánoc...

OBSAH. 1 Život na zámku... 3-8. 2 Cesta do minulosti Prostějova... 9-13. 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy... 14-18. 4 Kouzlo Vánoc... OBSAH 1 Život na zámku 3-8 2 Cesta do minulosti Prostějova. 9-13 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy.. 14-18 4 Kouzlo Vánoc. 19-24 5 Cestujeme za žudry 25-30 6 Boží milosti.. 31-33 7 Jak slaví Velikonoce

Více

Obecní zpra Obecní zpr v a o v daj odaj Ročník X Ročník XVII, číslo 1 VII, číslo 1 Čtvr Čtvrtletník, bře tletník, bř ze ez n 2015 en 2015

Obecní zpra Obecní zpr v a o v daj odaj Ročník X Ročník XVII, číslo 1 VII, číslo 1 Čtvr Čtvrtletník, bře tletník, bř ze ez n 2015 en 2015 Obecní zpravodaj Ročník XVII, číslo 1 Čtvrtletník, březen 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, po prožité zimě, plné různých chřipek, angín a dalších nepříjemností, přichází i do naší obce jaro a všichni

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

ROČNÍK 17! ČÍSLO 3! BŘEZEN 2007! CENA 6,- Kč

ROČNÍK 17! ČÍSLO 3! BŘEZEN 2007! CENA 6,- Kč ROČNÍK 17! ČÍSLO 3! BŘEZEN 2007! CENA 6,- Kč ROČNÍ VÝROČÍ MATEŘSKÉHO CENTRA RAMPUŠÁČEK Mateřské centrum Rampušáček oznamuje, že 22.3.2007 slaví 1. narozeniny a při této příležitosti bude celý březen vstup

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015 Jaro v Ořechově na ulici Brněnská Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, konečně přišlo dlouho očekávané jaro a tak nám opět začala práce na zahrádkách a

Více

3) určeno pro žáky Základní školy speciální, 7. 10. ročník. 6) anotace: Pracovní list je určen žákům základní školy speciální a

3) určeno pro žáky Základní školy speciální, 7. 10. ročník. 6) anotace: Pracovní list je určen žákům základní školy speciální a Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel.: 469 350 116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1.

Více

č íslo 1 roč ník 3 únor 2005

č íslo 1 roč ník 3 únor 2005 č íslo 1 roč ník 3 únor 2005 h l a v n í t é m a : H I S T O R I E Jak přežívají krysy, žraloci a lidé Archeologie na dálnici Zdolávací strategie lidstva Středověké práce všeho druhu Mamuti na internetu

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více