Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007 srpen 2007

2 Obsah: 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a výsledcích přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy v roce

3 1 Základní údaje o škole Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem Zřizovatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem Příspěvková organizace od Ředitelka: Mgr. Blanka Moráčková, jmenovaná ŠÚ Kroměříž od v souladu s ustanovením 6, odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (jmenovací dekret čj. 46/99-R ze dne , od jmenovací dekret čj.40/200-r ze dne ) Zástupci ředitelky: Mgr. Oldřich Herman, statutární zástupce, Mgr. Jitka Vašalovská, jmenovaní od v souladu s ustanovením 3 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (jmenovací dekret statutárního zástupce čj. 236/2000 ze dne ) Kontakt na školu: Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, PSČ , tel.: , web: Pracovnice pro poskytování informací: Jarmila Zdražilová Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: (vyd. s č.j /2007) Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Škola sdružuje: 1. Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Od bylo na škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Naše škola získala v rámci systémového projektu Evropských sociálních fondů VIP Kariéra 1 celý úvazek školního speciálního pedagoga. Od ,5 úvazku školních psychologa (zástup za MD). ŠPP pomáhá zkvalitňovat klima školy, zlepšovat poradenskou práci a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školská rada zřízena od , 6 členů, 2 jednání v uplynulém školním roce. Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,5 11,05 20,5 2. stupeň ,8 29,2+0,85* 12,6 Školní družina ,41 37,34 Školní jídelna x 576 x 11,2 x *úvazek asistenta pedagoga Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků a pro pohybově nadané žáky rozšířenou výuku tělesné výchovy. Další prioritou je výuka výpočetní techniky : v předmětu pracovní činnosti, ve volitelném předmětu informatika, výpočetní technika a informační technologie se žáci učí uživatelským způsobem pracovat s počítačem i na internetu. Ve svém školním programu působíme na rozvoj osobnostní a sociální výchovy, akcentujeme prevenci sociálně patologických jevů. Škola je zaměřena na environmentální a ekologickou výchovu. 3

4 Pečujeme o rozvoj nadaných žáků: proběhl ve spolupráci se společností Mensa Diagnostický den zaměřený na testování nadaných žáků; společné vzdělávání a workshop učitelů 1. stupně; zařazování deskových her do výuky na 1. stupni. Trvalou péči věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dyslektické kroužky pro žáky ročníku vedla v 1. pololetí školní speciální pedagožka, v 2. pololetí odborně způsobilí učitelé. Škola vzdělává 35 integrovaných žáků, z nichž 12 (od pololetí 11) je integrováno ve speciální třídě (1. třída pro žáky s logopedickými vadami), 1 žák je s kombinovanými vadami (asistent pedagoga). Dalším individuálně integrovaným dětem je poskytována logopedická péče 3 kroužky V 7. ročníku je zařazen volitelný předmět informatika 8 skupin.v 8. ročníku navštěvují žáci volitelné předměty: seminář a praktikum ze zeměpisu, seminář a praktikum z dějepisu; informatiku 2 skupiny. V 9. ročníku seminář a praktikum ze zeměpisu, z dějepisu, informatiku 4 skupiny, technické kreslení a pokračují ve volitelném předmětu z 8. ročníku. Ve škole pracuje 11 nepovinných předmětů 24 skupin: cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, informatika, konzultace z informatiky, ruský jazyk, zábavná matematika, anglický jazyk pro 1. a 2. třídu, sportovní hry, náboženství, dyslektický kroužek a logopedie (celková dotace všech nepovinných předmětů činí 27 hodin) a 15 kroužků: pohybové hry, výtvarná dílna, aerobik, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, rukodělný kroužek, keramický kroužek, matematická olympiáda, angličtina pro prvňáčky, ruský jazyk, kroužek chemické olympiády, konverzace v jazyce německém, konverzace v jazyce anglickém, počítačový kroužek, kroužek odbíjené, pěvecký kroužek,kroužek čtenářských dovedností a kroužek zábavné matematiky. Každý den o hlavní přestávce a třikrát týdně i po vyučování mají žáci možnost navštěvovat studovnu přístup k internetu, vyhledávání informací. Třikrát týdně od h a o hlavní přestávce mají žáci volný přístup do dvou učeben informatiky a na internet. Ve škole velmi dobře pracuje žákovská rada hlášení školního rádia, pravidelné schůzky s vedením školy, fungující schránka důvěry, školní časopis Click. Škola se účastní projektu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů jako Pilotní základní škola Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Škola spolupracuje se Soukromou hudební školičkou Keyboard Music výuka hry na keyboard a s keramikem. 4

5 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2005/2006 v ročnících počet žáků Obecná škola 12035/ Základní škola 16847/ Rozšířená výuka tělesné 29738/ výchovy a sportu Rozšířená výuka jazyků 16333/

6 3 Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Délka praxe 1. U 1 VŠ, PdF, Dě - Rj, rekval. kurz Rv U 1 VŠ, PdF, Čj - VV U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, Čj - D U 1 VŠ, PdF Aj U 1 VŠ, PdF, Dě-Rj U (2. pololetí, zástup za MD) 1 VŠ, PdF, 1. stupeň, státní zkouška Aj U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň, studium Aj na VŠ 7 9. U, koordinátor ICT 1 VŠ, obor informatika ZŘ 1 VŠ, PdF, Tv - Př, funkční studium II U 1 VŠ, obor Z, DPS U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, M - ZT U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, Čj - D absolvent 16. U 1 VŠ, obor matematika, DPS U 1 VŠ, PdF, Tv-Z U 1 VŠ, PdF, Čj - D U 1 VŠ, PdF, M - Z ŘŠ 1 VŠ, PdF, Čj - D, funkční studium II U (1. pololetí, pak MD) 1 VŠ, PdF, Hv - Rj U 1 VŠ, PdF, Nj-Rj U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, M-F U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, M-F nad 32 let 28. U 1 VŠ, PdF, M - F U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň koordinátor EVVO 1 VŠ, PdF, Př - Pp nad 32 let 31. U 0,45 VŠ, Nj - Hv U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, M- Tv MP 1 VŠ, PdF, M-F VP 1 VŠ, PdF, Čj - Ov, výchovné poradenství ZŘ 1 VŠ, PdF, M - F, funkční studium II U 1 VŠZ, DPS U 1 VŠ, PdF, speciální pedagogika U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, Čj - Hv U 1 VŠ, PdF, Tv - Ov U 1 VŠ, PdF, Tv - Ov asistentka 0,85 SŠ,kurz pro asistenty pedagoga V 1 SŠ, vychovatelství 24 6

7 45. ved. vych. 1 SŠ, vychovatelství V 0,46 SŠ, vychovatelství nad 32 let Nepedagogičtí pracovníci č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. uklízečka 0,95 ZŠ 2. uklízeč 0,5 SOU 3. uklízečka 0,85 ZŠ 4. školník 1,25 SŠ 5. ekonomka 1 SŠ 6. uklízečka 1 ZŠ 7. uklízečka 1 ZŠ 8. uklízečka 0,96 ZŠ 9. uklízečka 0,98 ZŠ 10. uklízečka 1 ZŠ 11. personalistka, mzdová účetní 1 SŠ 12. hlavní kuchařka 1 * SOU 13. kuchařka 1 * SOU 14. pom. kuchařka 0,7* SOU 15. kuchařka 1* SOU 16. kuchařka 1* SOU 17. pom. kuchařka 1* SOU 18. pom. kuchařka 1* SOU 19. kuchařka 1* SOU 20. kuchařka 1* SOU 21. kuchařka 1* SOU 22. vedoucí ŠJ 1* SŠ 23. administ. prac. ŠJ 0,5* SŠ * z úvazku je 85% na hlavní činnost, 15% na hospodářskou činnost 7

8 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a výsledcích přijímacího řízení na střední školy Zápis žáků do I. tříd pro školní rok 2007/2008 Zapsaní do I. tříd Počet žádostí o odklad Nastoupí do I. tříd Výsledky přijímacího řízení na střední školy v roce 2006/2007 Gymnázium SOŠ včetně 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří SOU, U 2 x * 4* * z nižších ročníků OU, PrŠ 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2006/2007: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně X X X X X X X X X X X Celkem 1.stupeň X X X X X X Celkem 2. stupeň X Škola celkem X Výsledky výchovného působení za uplynulý školní rok 2006/2007 Výchovné opatření Počet % ze všech žáků školy Pochvala ŘŠ 44 7,4 Pochvala TU ,3 Důtka ŘŠ 30 5 Důtka TU 47 7,8 2 - uspokojivé 15 2,5 3 - neuspokojivé 0 0 Celoškolní projekt Naši sousedé Od roku 2001 je trvalou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Cílem je vytvářet vědomí přináležitosti k evropskému společenství, výchova k toleranci a respektování lidských práv, vytvářet pozitivní vztah ke Slovensku, akcentovat téma česko-německých vztahů, příležitost pro rozvoj nadaných dětí, projekty k Evropskému dnu jazyků Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchova k udržitelnému rozvoji Od roku 2005 jsme pilotní školou Klubu ekologické výchovy pro projekt: Pilotní základní školy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Součástí projektu je celá řada vypracovaných vzorových hodin zaměřených k udržitelnému rozvoji, které vytvořili a v hodinách ověřili vyučující pracující v tomto projektu (13 vyučujících) Výchovu k udržitelnému rozvoji máme začleněnu i do hodin mimoškolních aktivit. Žáci plní celoškolní dlouhodobé i krátkodobé projekty spojené s výchovou k udržitelnému rozvoji: Čistá voda, Doprava a životní prostředí, Hmotnost a životní styl, Jak jsme na tom s kouřením, Člověk a hromadění odpadů, Alternativní zdroje energie a jejich využívání v regionu, Ochrana přírody a krajiny, Globální ekologické problémy a možnosti jejich řešení. 9

10 Ve škole pracuje školní ekotým složený ze žáků různých věkových skupin a 5 učitelů. Členové kontrolují dodržování pravidel ekologizace školy podle doporučení auditorů pro příští období. Jsme držitelé mezinárodního titulu Ekoškola na období , jako symbol jsme převzali zelenou vlajku. Aktivity: 1.místo v celorepublikové soutěži o nejlepší fotografii české Ekoškoly. Zapojení do kampaně EU I ty ovládáš změny klimatu (100 žáků) Zapojení do akce Jaro pro Zemi kampaň OSN Miliarda stromů pro planetu Zemi vysadili jsem 25 stromů při obnově městské zeleně Bystřice pod Hostýnem III. Žákovská ekologická konference ke Dni Země (28 žáků) Část výtěžku ze sběru starého papíru jsme věnovali na akci Místo pro přírodu Úklid Hostýnských vrchů V průběhu roku žáci z ekologicko-biologického praktika realizovali 17 školních rozhlasových relací k mezinárodním a světovým dnům životního prostředí a udržitelnému rozvoji. Školní mléko 360 žáků Zdravé zuby 226 žáků Projekt Školní zahrada Na podzim roku 2006 jsme se přihlásili do programu na podporu školních parků učeben v přírodě Vraťme dětem přírodu Nadace Veronica. Na základě výběrového řízení byla naše škola zařazena mezi 10 škol, které získaly pobídkový grant na úpravu školní zahrady. Předpokladem možnosti obdržet grant od nadace byla vlastní aktivita školy při získání finančních prostředků a vypracování projektu Víceúčelová školní zahrada. Získanou částku Nadace Veronica navýšila v poměru 1:1. K dispozici je tedy cca 50000,-Kč. Peníze byly použity na úpravu školního pozemku zejména v jeho přední části: na rekonstrukci chodníku, výsadbu okrasných stromů a keřů, výsadbu listnatých stromů a keřů, úpravu části a okrasnými a léčivými bylinami. Projektové vyučování zejména v cizích jazycích, jazyce českém, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, občanské výchově a na 1. stupni. Školní časopis Click vychází jako měsíčník. Mezinárodní spolupráce a programy: Dopisování v jazyce anglickém prostřednictvím mezinárodní agentury International Youth Service ve Finsku (žáci 8. a 9. tříd) Spolupracujeme s ekologickými školami na mezinárodní úrovni projekt Linking - konkrétní spolupráce s finskou školou Pielisjoki. Výchovné poradenství Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání Sledování aktuálních požadavků na trhu práce a informování žáků a jejich rodičů Diagnostické testy k volbě povolání se žáky 8. a 9. tříd Organizace návštěvy IPS ÚP Kroměříž pro 8. ročníky Organizace pravidelné přehlídky středních škol ve škole a kurzů společenské výchovy Péče o rozvoj talentovaných žáků garant školní akademie, organizace kulturního programu pro vánoční jarmark Garant spolupráce žáků 1. a 2. stupně např. společný projekt pro deváté roč. a I.stupeň Organizace kurzu relaxace pomoc žákům před přijímacím řízením na střední školy Organizace dobrovolné sbírky v rámci adventních koncertů Vedení a práce se Žákovskou radou organizace dětského karnevalu pro šk. družinu a žáky I. stupně Studium diagnostické metody Barvy života Individuální péče dětem s výchovnými a osobními problémy Práce s problémovými třídami 10

11 Prevence sociálně patologických jevů Škola má rozpracovány metodické pokyny č.j / a č.j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Primární prevence na I. stupni ZŠ je zaměřena na zdraví, sportovní aktivity, pocit pohody ve všech oblastech školního života, zdravý životní styl, formování osobnosti, bezpečné chování a dodržování práv dítěte, posilování sebedůvěry, úcty a slušnosti k druhým. Na II. stupni ZŠ jsme pro děti uskutečnili řadu jednorázových akcí. Dále se žáky snažíme o problematice primární prevence informovat nejen zařazováním příslušných témat do hodin občanské výchovy, rodinné výchovy, dějepisu a přírodopisu, ale pořádáme pro ně také besedy vedené pracovníky jiných organizací, promyšlené dlouhodobé projekty a nabízíme jim pestrou paletu mimoškolních činností. Ve spolupráci s výchovným poradenstvím již druhým rokem realizujeme projekt Zdravý životní styl. Jeho cílem je promyšleně působit na rozvoj osobnostně sociální výchovy, upevňovat mezilidské vztahy, blíže poznávat žáky s důrazem na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Přehled akcí: Základní program proti šikaně přednášky školní psycholožky ve všech 6.třídách Rozšířený program proti šikaně a na zlepšení vztahů ve třídě I.A., IV.B, IX.E, III.A, VI.C, VII.D, III.B, VII.C, II.B) 9x, VIII.D, VII.A Přednáška na téma Jak se učit v VI.B Hrou proti kouření program 6.ročníku Dotazníky a rozhovory s žáky VIII.B Soutěž Paragraf 11/55 pro žáky 8.ročníků Charta proti šikaně Besedy o trestně právní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 9.ročníků Program Hrou proti AIDS pro žáky 9. ročníků Projektové dny programu Zdravý životní styl. Programy na sebe navazují v jednotlivých ročnících a vhodnými metodami vedou žáky k akceptování určitých životních postojů. 1. a 2. ročník : Spokojený školák I, II 3. ročník : Pomáháme si, Chování v mimořádných situacích 4. ročník : Jací jsme, Patříme k sobě 5. ročník: Žijeme spolu týmová spolupráce 6. ročník: Prolamování ledů, Třída jako společenství 7. ročník: Učíme se spolupracovat, Žijeme na planetě Země 8. ročník: Zdravě žít, Já v zrcadle 9. ročník: Láska je láska, Velcí učí malé nový peer program Nácvik relaxace a příprava na testové, zátěžové situace, podmínky k učení ( zájemci z 9.ročníků) 2x školní psycholožka Beseda o drogách v IX.B K-centrum KM Kurz společenské výchovy a tance pro žáky devátého ročníku školní akademie, do které se zapojilo více jak 200 dětí z prvního i druhého stupně Sportovní den Den dětí Videoprojekce: Očima hadů Člověk mezi lidmi Lidé kolem člověka Řekni drogám ne! Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení Jak jednat s problémovým žákem. Metodička prevence v uplynulém školním roce: dokončila specializační studium pro preventisty, zahájila studium Autoevaluace objektu v programu dotovaném EU, zúčastnila se školení Týrané dítě v PPP KM Dotazníky a rozhovory s žáky VIII.B 11

12 Šetření žáků k problematice šikany a dalších soc. patol. jevů 54 případů Jednání s rodiči 23 případů Rodiče jsou o aktivitách školy přiměřeně informováni, je organizována osvěta směřující k jejich orientaci v této problematice. Zvýšená pozornost je věnována problematice šikany. V každé třídě si žáci sestavovali pravidla soužití a spolupráce třídy, ve škole je funkční schránka důvěry. Žáci byli formou letáku ve třídách upozorněni na možnost obrátit se na metodičku prevence při jakémkoliv náznaku šikany. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 1. stupeň Exkurze : Skanzen Rožnov pod Radhoštěm Vánoce na dědině Divadelní představení: Předplatné nejmladšího diváka Městské divadlo Zlín Návštěva představení Černého divadla Výstavka prací na školní akademii a Medovém dni Výchovné koncerty Vánoční koncert SHŠ Keyboard Music Koncert ZUŠ Hranice Hudební dílna Karaoke show 5. ročník 50 žáků ročník 18 žáků Jiné aktivity Hodiny keramiky výroba velikonočních dárků Vánoční keramika Vystoupení na vánočním jarmarku a školní akademii Ajaxův zápisník pro 2. ročník spolupráce s Policií ČR Spolupráce s městskou policií Závěrečné zkoušky cyklisty ročník Klokan (kategorie Cvrček, Klokánek) mezinárodní matematická soutěž ročník Projektový den připravený žáky 9. ročníku ročník Projekt Zdravé zuby ročník Projekty v rámci EVVO Dětský den Využití počítačových výukových programů v učebnách výpočetní techniky a v učebně s interaktivní tabulí Návštěva městské knihovny a informačního centra tematické besedy Návštěva výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Jazyk a jazyková komunikace Jazyk český Exkurze: Modrá a Velehrad poznávání kořenů slovanského písemnictví Arcibiskupský zámek Kroměříž - Národní obrození v regionu Rusava Posun života na valašské vesnici od minulosti k 21. století Osvětim odraz války v literatuře 82 žáci 8. třídy 36 žáků 42 žáci 12

13 Jiné aktivity Návštěva městské knihovny Pořádání třídních kol a školního kola soutěže mluveného projevu Klub mladých čtenářů Školní časopis Click 6. ročník 429 žáků Projekty: Vznik českého divadla, májovci, ruchovci, lumírovci Úroveň životního prostředí v našem městě Doprava a životní prostředí Naše město Žijí mezi námi Velcí učí malé Obrazy lidí Cestovní kancelář Co se děje v mé hlavě Sborník vybraných prací Doprava a životní prostředí 50 žáků 50 žáků 50 žáků 43 žáci 23 žáci 29 žáků 23 žáci 72 žáci 23 žáci 13 žáci Cizí jazyky Exkurze: Vánoční Vídeň Projekty: Anglický jazyk Můj dům Můj pokoj Oblíbení hrdinové Naše město Volný čas Doprava 42 žáci Německý jazyk Pozvánka na narozeninovou párty 4 roční období Naše město Plakát pro fitness Můj přítel Projekt Naši sousedé : prospekt cestovní kanceláře, německy mluvící země, vánoční a velikonoční zvyky Jiné aktivity: Soutěž v řešení anglických křížovek ke Dni evropských jazyků Odebírání časpopisů Hello a Ufin anglické křížovky, Hurra! Dopisování přes IYS, využití programu SKYPE k navazování kontaktů v zahraničí Matematika a její aplikace Matematická olympiáda ve všech ročnících Klokan (kategorie Benjamín,Kadet) - mezinárodní matematická soutěž Pythagoriáda On-line SCIO testy projekt Podpora přípravy na přijímací zkoušky 23 žáků ročník 47 žáků 53 žáci Člověk a společnost Exkurze: 13

14 Archeoskanzen Modrá Velehrad Historická Kroměříž Osvětim Projekty: Vánoce v zemích EU výroba plakátů Významné osobnosti historie Významné osobnosti současnosti a moderních dějin Významné osobnosti 2. světové války 82 žáci 8. ročník 43 žáci 9. ročník 8. ročník 9. ročník 9. ročník Školní a okresní kolo dějepisné olympiády 10/2 žáci Člověk a příroda Exkurze: Přírodopis Skládka komunálního odpadu Rusava využívání alternativních druhů energie v praxi Sběrný dvůr eko-bio prakt. 9.roč. eko-bio prakt. 9. roč. eko-bio prakt. Chemie ČOV Rychlov 8.A Velké Losiny výroba ručního papíru výběr 9.roč. Zeměpis Klimatologická stanice seminář Z Jaderná elektrárna Dukovany, Dalešice vybraní žáci 9.r. Skládka komunálního odpadu seminář a praktikum ze Z 9.roč. ČOV Rychlov roč.- seminář a praktikum ze Z Dřevařské závody JAVORICE (býv. IMPREGNA) seminář ze Z- 9. roč. Bystřický zámek seminář a praktikum ze Z - 9.roč TON seminář a praktikum ze Z - 9. roč Kozinec ochrana přírody seminář a praktikum ze Z 9. roč. Projekty: Fyzika Energie v provozu školy Měření teploty v budově školy Měření spotřeby energií, plynu a vody v domácnosti Slunce do škol Vliv záření na živé organismy Sluneční soustava Využívání alternativních zdrojů energie v mikroregionu Přírodopis Poznej ekosystémy našeho okolí Význam zeleně podél cest 6. ročník 7. ročník 14

15 Doprava a životní prostředí v našem městě Jak šetřit s vodou Zdravý životní styl Chráněná území na Bystřicku Velcí učí malé Rybník Okrasná zahrada eko-bio praktikum 6. ročník 8. ročník 7. a 9. ročník 7. ročník 6. ročník 7. ročník Chemie Kovy v životě člověka Znečišťování vody, půdy a ovzduší Minerální vody v ČR Chemie kolem nás Chemie a životní prostředí, Chemie v zemědělství, Chemie pro nás, Chemie proti nám, Ekologické praní, Chemie v potravinách Zeměpis Naši sousedé 8. a 9. ročník zeměpisná a přírodopisná charakteristika zemí (svátky, zvyky, životní styl v sousedních zemích + seminární práce a mapy) Památné stromy v BpH Chráněná území Podhostýnského mikroregionu Bystřička mapování, popis Staré a současné mapy Bystřice pod Hostýnem a Moravy Mapování topografická mapa 200 m od okolí školy Besedy Zeměpis Jižní Amerika Národní parky Afriky Blízký východ 2007 Jižní Amerika 7. ročník 7. ročník 8. a 9. ročník Další aktivity Pořadatelství okresního kola zeměpisné olympiády Školní kolo soutěže Zeměpisný kufr Využití výukových programů v učebně informatiky Člověk a zdraví Jednodenní výběrový cykloturistický kurz Vícedenní pobytový výběrový cykloturistický kurz Jednodenní výběrový cykloturistický kurz Pobytový výběrový lyžařský a snowboardový kurz Pobytový lyžařský a snowboardový kurz 8. a 9. ročník 8. a 9. ročník 7. ročník 8. a 9. ročník 7. ročník (65 žáků) Jiné aktivity Celkem se naši žáci účastnili 20 soutěží. Vytváření prezentací jednotlivých a sportovních akcí a budování foto a video archivu Vytvoření DVD filmu ze snowboardového kurzu, plakáty před akcemi, tisk fotografií. Celkem navštívilo sportovní stránky školy při návštěvách téměř 9000 rozdílných návštěvníků. Vypracování projektu zřízení Centra sportu při naší škole schválení v srpnu

16 Umění a kultura Hudební výchova Koncerty: Filharmonie B. Martinů ve Zlíně - Mozart a Beetohoven aneb jak se rodí génius 8. třídy (47žáků) - Za oponou opery 7.třídy (47 žáků) ZUŠ Hranice Hudební dílna 2. stupeň Vystoupení žáků hudebního kroužku s pásmem koled na vánočním jarmarku Výtvarná výchova Projekty: Stromy Cestovní kancelář spolupráce vyučujících Vv a Čj Soutěže Příroda kolem nás Medový den 51 prací a společná práce žáků V.B zapůjčena na krajskou konferenci ve Fryštáku Ahoj z prázdnin Vánoční malování Požární ochrana očima dětí (28 prací) Máme rádi přírodu Kniha a já Bude mít Země bílou čepici Jiné aktivity Návštěva výstavy výtvarných prací ZUŠ Výroba dárků na vánoční jarmark Výzdoba chodeb školy výstava nejlepších žákovských prací Spolupráce na projektu Ekoškola Pozvánky a blahopřání k novému roku (V.AB) Člověk a svět práce Exkurze: Střední škola obchodní a oděvní v Bystřici pod Hostýnem COPT Kroměříž Střední průmyslová škola nábytkářská v Bystřici pod Hostýnem Kovonax 9. ročník 9. ročník 9. ročník 9. ročník Projekty: Léčivé rostliny v domácnosti 9. ročník Šetření energiemi v domácnosti 9. ročník Ekologické vaření 7. ročník Vánoční jarmark příprava výrobků 8. ročník V rámci projektu Ekoškola - úklid tříděného odpadu v budově školy - sběr starého papíru - péče o květinovou výzdobu - vybudování žížaliště a biokompostu - realizace projektu Víceúčelová školní zahrada 16

17 Informační a komunikační technologie Výuka probíhala v učebnách informatiky, pravidelně byla využívána učebna s interaktivní tabulí. Byl nainstalován nový výukový software. Výuka Čj, Aj, Z, M, Nj pro 1. i 2. stupeň. SCIO testy pro 9. ročník. Spolupráce s dyslektickým kroužkem využití výukových programů pod vedením školního speciálního pedagoga. Učebnu navštěvuje i logopedická třída. Zasíťováno je 39 PC (z toho v učebnách je 21 PC) Práce na projektech a literárních soutěžích Práce s textem vytváření vizitek, rozvrhů hodin, kalendářů, obrázků, animovaných obrázků Elektronické zpracování seminárních prací, referátů Vytváření archivu s fotodokumentací a videozáznamy školních akcí Vytváření plakátů, pozvánek, poděkování ke školním akcí Zpracování nové podoby www stránek školy Podíl na kompletaci elektronického zpracování ŠVP Spolupráce se všemi předmětovými komisemi při elektronickém zpracování úkolů týkajících se EVVO a projektu Ekoškola. V rámci SIPVZ bylo poskytnu učitelům 120 hodin výuky: Z Základní uživatelské znalosti PO Úvodní modul PE Pokročilá práce s textem DTP PN Počítačová grafika a digitální fotografie PG ICT ve výuce zeměpisu 17

18 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Termín Vzdělávání managementu škol Seminář pilotních škol KEV (organizace semináře) Konference česko-slovenská spolupráce Dotační tituly - nové finanční možnosti pro podporu rozvoje školství Práce s interaktivní tabulí (školení pro učitele - Mgr. Horyanská) a Nový zákoník práce ve školní praxi VII. konference vyučujících Aj Jak jednat s problémovým žákem Sociálí klima třídy a školy a Nový zákoník práce ve školní praxi Interaktivní tabule Počítačová gramotnost - modul P - počítačová grafika 11 listopad - prosinec 2006 Počítačová gramotnost - modul P - ICT ve výuce zeměpisu Počítačová gramotnost - modul P - administrativní uznání 2 listopad - prosinec 2007 Vzdělávání metodiků prevence 1 průběžně Barvy života 1 průběžně Odměňování zaměstnanců ve školství Svět v obrazech Tvorba ŠVP pro školní družiny Práce s nadanými žáky ESF - možnosti čerpání Autoevaluace výuky cizích jazyků Rozumět médiím a Kudy z nudy Metodický seminář školních psychologů a speciálních pedagogů 10 let SPC Kroměříž V zeměpise prakticky jinak Komunikace a sloh jako hra krajský veletrh globální výchovy Autoevaluace objektu 1 průběžně Interaktivní dílna

19 Četnost účastí akce četnost vícedenní 1 akce 7 vícedenní 2 akce 5 jednodenní 2 akce 17 jednodenní 3 akce 10 jednodenní 4 akce 10 jednodenní 5 akcí 3 jednodenní 6 akcí 1 jednodenní více akcí 3 žádná akce 1 19

20 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Naše úspěchy ve školním roce 2006/2007 Soutěž kolo kategorie umístění Přespolní běh okresní starší žáci 1. místo starší žákyně 1. místo mladší žákyně 4. místo krajské mladší žáci 4. místo mladší žákyně 3. místo starší žáci starší žákyně republikové starší žáci 1. místo s postupem do republikového finále 4. místo 5. místo Kostelecký slavíček regionální I. kategorie čestné uznání III. kategorie IV. kategorie 2. místo 3. místo Stolní tenis krajské starší žáci 2. místo (postup do republikového finále) Medový den - soutěžní výstava výtvarných prací republikové finále 4. místo (z 12 družstev) 1. místo (postup na celostátní výstavu) 2. místo Děti fitness aneb sportem proti drogám Konverzační soutěž Nj - Šternberk Konverzační soutěž v jazyce německém (pro jazyk. třídy a gymnázia) regionální 3. místo finále IV. kategorie 4. místo II. kategorie postup do celorepublikového kola postup do semifinále 5. místo 6. místo okresní II. kategorie 2. místo 3. místo krajské II.B 5. místo II.C 2. místo Halová kopaná okresní starší žáci 1. místo krajské starší žáci 2. místo 20

21 okresní starší žákyně 3. místo O hanackyho kohóta okresní I. 2. místo II. 3. místo Hostýnská píšťalička okresní I. 3. místo II. 1. místo 2. místo Svátek poezie okresní IV. 1. místo zvláštní ocenění za osobitý projev Zeměpisná olympiáda okresní A 2. místo C 5. místo krajské A 1. místo (postup do celostátního kola) celostátní A 8. místo Klokan okresní Kadet ( místo řešitelů) Benjamín (816 řešitelů) 16. místo 18. místo 16. místo Matematická olympiáda okresní Z5 3. místo 5. místo Z9 5. místo Pohár rozhlasu Biologická olympiáda okresní D (6.-7. tř.) 2. Příběh stromu - autorská literární soutěž vyhlašovaná Knihovnou Kroměřížska oceněná práce Paragraf 11/55 oblastní III. místo Soutěž Máme rádi přírodu 2. místo malba Na dobrodružné pouti Pythagoriáda 7 okresní 7. roč místo Požární ochrana očima dětí okresní I. 1. místo Mc Donald s Cup - kat. A okresní roč. 3. místo Minifotbal okresní st. žáci 1. místo Minifotbal krajské st. žáci 1. místo Škola získala mezinárodní titul Ekoškola na období : mezinárodní projekt ekologického sdružení TEREZA, který koordinuje organizace FEE (Nadace pro environmentální výchovu) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Škola získala certifikát dárce za příspěvek na záchranu ohrožených přírodních lokalit a navrácení přírody na nové plochy v rámci kampaně Českého svazu ochránců přírody 21

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007/2008 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007/2008 srpen 2008 Obsah: 1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 srpen 2010 Obsah: 1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 srpen 2011 Obsah: 1 Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více