Věnováno. Těm, kteří hrají kvůli hře samotné, ne kvůli víře v moc výsledků. To, co následuje, je svět psaný naší rukou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věnováno. Těm, kteří hrají kvůli hře samotné, ne kvůli víře v moc výsledků. To, co následuje, je svět psaný naší rukou."

Transkript

1 POHÁDKY vypravěč

2 Věnováno Těm, kteří hrají kvůli hře samotné, ne kvůli víře v moc výsledků. To, co následuje, je svět psaný naší rukou.

3 kapitoly Bylo, nebylo!? Kulka pro prezidenta Samuel a Francis Já jsem Američan Ochrana impéria My George Orwell!? Blbci, géniové a peníze Sociální experimenty Tragédie studené války Komunismus a další náboženství!? Medvídek Zbožné přání Evropská unie Evropa od pádu Západu do Domu odborů Západ od Domu odborů Proroci Strachu Slzy mého milujícího srdce!? Švýcarsko Sýrie Malajský MH 17 nad Novoruskem Německu Český osvoboditel!? Sen o sportu Batman Mluvčí Važ si svého nepřítele Bilderberg John Smith 00X Majdan!? Moc Edward Snowden Demokracie svázaných myslí Sieg Heil!? Jazyky Angličan Skotská nezávislost Odstranit impérium

4 Smrt Jediní správní Hamburgrář na bojišti Katniss Everdeen!? Rychlé poznámky ke vzdělání Neopovažuj se Budoucnost!? Dobrou noc

5 Bylo, nebylo Bylo, nebylo za devatero horami a sedmero řekami devátého května V den, kdy slavíme vítězství nad evropským fašismem po letech hrůzné války s německým snem o rasové čistotě a dostatku životního prostoru, si tu tak sedím, zatímco vláda mé země s nadšením podporuje nové fašisty vzešlé z únorového převratu v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. Jako by se nic nestalo! Ono se vlastně také nic neděje, neboť je podporují vlády celé Evropy skrze chobotnici, jež se vynořila na evropském kontinentě. Jistě ji všichni dobře známe Evropská unie. Šedesát devět let. To je doba míru, kterou nám naši dědečkové koupili svými životy. Doba, během níž jsme cítili velikost a nebezpečí fašistických snů. Šedesát devět let. Vezměme celkový počet obětí druhé světové války a vydělme je šedesáti devíti. Dostaneme se k číslu, kolik životů ročně stál každý náš rok v bezpečí od fašistického ohrožení. Miliony životů, plynové komory, generace zničeného životního Štěstí a radosti lidí, jež přežili, kontinent klečící na kolenou v troskách a ruinách své kdysi veliké minulosti To všechno jen proto, abychom po šedesáti devíti letech nastoupili cestu končící v tom samém! Nejbolestivější skutečností je, že jsme se vůbec nic nenaučili, vůbec ničemu neporozuměli. Absolutně nijak jsme nereflektovali do našich životů, do našich snů, do našeho porozumění bytí to, proč se to stalo. Proč přišla hnědá povodeň a unesla s sebou tolik prostého lidského Štěstí, tolik životů a dětské radosti. Nic jsme se nenaučili! My, kteří se považujeme za vyspělou civilizaci Západu. My, kdož o sobě mluvíme jako o vrcholu lidského tvoření a společenského vývoje. Jak já tomu nevěřím! Jak já nechci vidět, co se děje! Jak já nevěřím naší krátkozrakosti a vypočítavosti, směšným geopolitickým kalkulacím elity Západu a naivitě těch, kteří věří, že dokážou ovládat zuřivé tornádo fašistické nenávisti. K pláči. Nejsme vyspělí! Ne. Ne. Jsme nezměrně arogantní, ale nejsme vyspělí! Rovněž bohužel nejsme děti! Děti se učí ze svých chyb, reflektují je. My jsme dospělí, arogantní dospělí, přesvědčení o vlastní dokonalosti a neomylnosti, jež se více učit nemusí otroci snů o Štěstí v dostatku osobní moci a bohatství. ~~ (červen 2014) Tak tu tak sedím, zatímco na území bývalé Ukrajiny probíhá selekce těch správných od těch ostatních nežádoucích. Šedesát devět let Svobody a bezpečí uplynulo! Vítej zpět, historie!

6 ~~ Knížka je prosta formální organizace a jiných tradičních náležitostí. Více o účelu formální organizace knih v Gabriel Artemis Dokonalost První. Na Západě, v říjnu 2014.

7

8 Kulka pro prezidenta Ne každý generál má koule na to, aby vytáhl pistoli a střelil svého vrchního velitele do hlavy v okamžiku, kdy onen vrchní velitel rozhodne o použití jaderných zbraní proti prostým obyvatelům. O tom se obyvatelé japonských ostrovů s nezměrnou bolestí a utrpením přesvědčili na vlastní kůži! Druhá světová válka byla jen další válka do seznamu válek, kterých jsou učebnice historie plné. Plné, až to člověka nudí. Byla rozsáhlá. Svým rozsahem odpovídala tomu, kam člověk v daném okamžiku dosáhl. Byla světová v její době již člověk dosáhl po celém světě. Příští bude svým rozsahem vesmírná válka válka ve vesmírném prostoru. Budeme-li schopni v budoucnu obývat jiné planety, budou následovat meziplanetární války. Dosáhneme-li jiných galaxií, přijdou intergalaktické války. Od počátku věků můžeme sledovat, jak války rostou a rostou podle toho, jaké území je člověk s pomocí technologie schopen obsáhnout. Od pravěkého člověka, jenž dosáhl pouze k hranici sousedního kmene, až po dnešní světové-vesmírné válčení. Druhou světovou válku učinily výjimečnou dva elementy. Prvním z nich jsou vyhlazovací plynové komory Osvětimi a míst jí podobných. Druhou byly oslepující nukleární záře rozlévající se nad japonskými městy Hirošima a Nagasaki. Nebýt těchto dvou novinek, byla by druhá světová válka další nudnou kapitolou o střetu snů jedné skupiny lidí se sny jiných skupin. Další řádek do nikdy nekončící školní učebnice dějepisu pro naše děti. Už sama ta představa je fascinující ty jako můj potomek se budeš povinně učit o mé otcovské idiocii, abys mohl moje sny (víru) nést dál a psát další řádky o smrti a zkáze do té samé učebnice. Ale to je jiná diskuze. Vraťme se zpět! Šokující je, jak největší prohřešek proti lidem, proti společnosti, proti míru a porozumění ze strany jedné z válčících zemí zůstal úplně opomenut a nikým náležitě nereflektován! Tato událost změnila jeden zcela klíčový ukazatel dosavadních válečných událostí. Převrátila dějinnou šachovnici minulých let na hlavu během několika okamžiků. Jak? Svržením jaderné zbraně na město na město (pořád tomu nemůžu uvěřit) se Spojené státy vzdaly své pozice vedle takzvaných vítězných států a postavily se vedle zemí vinných válkou, vedle Německa, Japonska a dalších. Státy podílející se na atomovém bombardování nesou válečnou vinu stejnou jako Německo a Japonsko. Osvětim, místo a princip vytvářený nacistickými málo efektivními metodami měsíce a roky, stihli Američané vytvořit během několika okamžiků. Bombardování Hirošimy a Nagasaki je principiálně stejným činem jako plynové komory vyhlazovacích táborů. Jen je účinnější. Američané vyhlazovali města válkou zlomené, poražené země. Poražené země! Hnusí se mi říci, že kdyby se válka vyvíjela jinak a japonské vojenské síly ovládaly devadesát pět procent území Spojených států, kdyby se linie fronty nacházela padesát kilometrů od japonskými nálety rozbombardovaných zdí Bílého domu, že by se na takový čin dalo nahlížet jinak. Tváří

9 v tvář vlastnímu vyhubení a zničení postavit poslední linii obrany na vyhrožování jadernou zbraní. V takové situaci se ale Američané nenacházeli. Američané vítězící strana války v Pacifiku vyhladili dvě města poražené země! Kdo je vinen? Ten, kdo rozhodl, a následně po linii všichni, jež přispěli k realizaci tohoto rozhodnutí! Každý jeden z nich měl šanci toto šílenství zastavit! Každý jeden z nich měl šanci ochránit Spojené státy před katastrofální proměnou v agresora. Nikdo to ale neudělal. Ve chvílích, kdy to tato země potřebovala nejvíce, ji nikdo nebránil, nikdo neochránil, nehledě na všechny ty hrdiny přísahající, že při její ochraně byť i položí život! Všichni se podvolili vyplnění rozkazu, nikdo nesebral odvahu na to, ochránit svoji zemi před dech beroucí hloupostí jejich představitelů. A šanci k tomu měl každý ze zúčastněných. Bomba mohla mít poruchu, letadlo mohlo mít poruchu. Bomba se v letadle během letu mohla samovolně uvolnit z držáku v pumovnici kdesi nad oceánem. Piloti mohli ztratit orientaci a zatoulat se. Někdo mohl zapomenout dát do bomby rozbušku. Letadlo mohlo mít vážné technické potíže a havarovat. Mohlo dojít k desítkám scénářů, díky nimž by se předešlo té hrůze. Nedošlo však. Každý, kdo se podílel na vyplnění rozkazu, se pod tento rozkaz podepsal, dal mu svůj souhlas. Poslední podpis na náhrobek Ameriky-osvoboditele připojil bombometčík, jenž stiskem tlačítka, které rovněž mohlo v rozhodující okamžik selhat, odhodil odjištěnou jadernou odpornost na město plné prostých lidí. Tímto poslední stiskem tlačítka k odhození se Spojené státy postavily vedle Německa a Japonska! Z Ameriky-osvoboditele se stala Amerika-agresor. I z tohoto momentu se ale ještě dalo dělat mnohé! Američtí lidé mohli povstat a nekompromisně odsoudit tento čin, sesadit své představitele a postavit je před soud za neuvěřitelný a nezapomenutelný zločin, podobně jako představitele nacistického Německa. Mohli se od tohoto činu distancovat, označit ho za největší chybu, jakou kdy udělali, vzdát se jednou pro vždy jaderných zbraní a jít zachránit vše, co ještě zbývalo z americké lidskosti a japonských životů. Mohli začít prosit Japonsko a celý svět o odpuštění za svůj čin, jenž nebyl izolovaným činem proti Japonsku, nýbrž činem proti celému lidstvu, skutkem proti každému jednomu z nás každému z nás! Mohli, ale neudělali to! Neudělali. Neudělali a místo požádání o odpuštění naložili do jiného bombardéru druhou bombu. Nikdo se svému rozkazu opět nepostavil, ani se nedostavily žádné neočekávané komplikace. Další město tedy shořelo v ohni nukleární záře. Ve chvíli, kdy se Nagasaki obrátilo v prach, přišli Američané o jakoukoli možnost, i o tu nejmenší šanci, svůj čin odprosit. Vzdát se ho. Distancovat se od něho a vyvinout maximální možné úsilí k jeho nápravě. První bomba mohla být námi všemi odpuštěna jako obrovská chyba, jako velký krok do neznáma, udělaný do té doby nepředstavitelným směrem. První bomba dala pocítit svůj hněv, svoji moc, svoji destruktivní sílu proti opravdovému cíli, i když tím cílem bylo město plné lidí. Druhá bomba už ale žádná chyba nebyla! Druhá zbraň nebyla žádný skutek z neznalosti, žádný krok do neznáma! Druhá bomba měla jasný cíl vyhlazovat! Za druhou bombou stálo střízlivé rozhodnutí plně podložené informacemi a znalostmi

10 z prvního pokusu. Druhá bomba byla potvrzujícím razítkem toho, že Američané vyhlazování myslí vážně, že ví, co dělají, a že to dělají, protože to dělat chtějí! Nejpůsobivější je ovšem fakt, jak jim to celý svět odpustil, aniž by zapochyboval! Dvě města zmizela z mapy. Tisíce životů vyhasly a nikoho to neudivilo. Natolik byli všichni uneseni snem o mírném životě bez války, že přehlédli dva ne jeden, ale DVA nejodpornější činy své doby! Za Osvětim a lékaře doktora Mengeleho Němce celý svět nenávidí. Ale Hirošima a Nagasaki nikoho nezajímá. Nezajímá, jelikož pokud osvoboditelé vyhlazují, tak to není špatně! Američané, vyhladili jste dvě města a svět, ne že by Vám snad odpustil, svět to přehlédl. Jakoukoli omluvou, kterou se pokusíte svoji vinu smýt či skrýt, se podepisujete pod tento čin, stáváte se spolupachatelem. Není omluva, ne pro dvě bomby. Udělali jste to jednou a následně jste to potvrdili tím, že jste to udělali znovu. Chtěli jste předvést sílu? Mohli jste. Mohli jste říci: Milý japonský císaři, velitelé a všichni občané. Prohráli jste! Abychom Vám ukázali jak moc, dívejte se prosím v ten či onen den v brzkých ranních hodinách na západ nad oceán. Z naší vůle tam vyjde druhé slunce, abyste pochopili, jakou sílu svíráme ve svých rukou. Budete mít poté čas do západu slunce, abyste se vzdali. Pokud to neuděláte, zažijete noc jasnější než den! Následně shodit bombu nad oceánem tak, aby to všichni viděli. I největší idiot by pochopil, že proti něčemu takovému nemá šanci. Neuposlechnou tak rozsvítit atomové slunce nad nějakým ostrovem, na němž je zakopaná japonská armáda, či nad letištěm nebo nějakým rozsáhlým vojenským prostorem se sklady zbraní a válečného materiálu. Nic takového jste ale neudělali, že ne?! Ne! Vy jste nešli ukončit válku. Vy jste šli vyhlazovat! A svět oslepený nenávistí k Německu a Japonsku si toho nevšiml. Dodnes! Jaké štěstí, že za druhou světovou válkou hned následovala studená válka s jiným strašným nepřítelem. Nebyl ani čas si toho všimnout, neboť dříve, nežli lidé vystřízlivěli ze snu o klidném životě v míru, byla ta samá bomba najednou nezbytná pro ochranu před tímto novým nepřítelem. Byla nezbytná, ospravedlněná tedy! Vyhladili jste dvě města. Každý to ví, každý to zná, nikomu to však nepřipadá divné. Ne jedno strašným omylem v důsledku skupinového zatmění mozků dvě. Gratuluji! Dokážete-li udržet lidi ve snech, realitu máte na hraní celou pro sebe. Ne nadarmo se největší továrny na sny (Hollywood a jemu podobné) nalézají právě ve Vaší zemi. Braňte je! Pokud ony padnou, padne celé Vaše impérium. Vždyť realita je něco, čemu si nemůžete dovolit čelit! Vaše moc neplyne z obludné velikosti Vaší armády. Vaše moc plyne z hloubky snu o Vaší zemi, v němž dokážete všechny udržet! Ne každý generál má na to, aby ochránil svoji zemi v momentě, kdy to nejvíce potřebuje! 33

11 Samuel a Francis Žil byl věřící Samuel! 1 Proslavil se knihou Střet civilizací, v níž nás rozděluje do civilizačních celků. Rozděluje nás! Nesjednocuje nás! Definuje nás jako rozdílné! Kope mezi námi propasti, nestaví mezi námi mosty! Žil byl jiný věřící Francis! 2 Ten se proslavil knihou Konec dějin a poslední člověk, v níž konec dějin definuje jako model společnosti odpovídající modelu Spojených států amerických! Po mém vstupu na univerzitu jsem vyslechl několik přednášek a debat na téma, v jakém světě to vlastně žijeme Samuelově světě, či Francisově? V prvním či v druhém? My žijeme ve světě Samuela a Francise, nikoli Samuela či Francise! Jeden rozdělil svět, nakreslil mezi námi zdi a propasti, zatímco druhý řekl, že jen jedna společnost je ta správná společnost, ta konečná společnost jeho americká, přirozeně. Je tedy úplně správně, že Spojené státy jako ty jediné vyspělé chodí po světě a umravňují nás ostatní nedospělé, nevyspělé hlupáčky, protože ještě nejsme dostatečně američtí! Naše společnosti nevypadají jako ta americká (poslední, konečná, jediná správná), z toho důvodu potřebujeme od Američanů pomoc! Jeden rozdělil svět, zatímco druhý posadil svoji část světa na jeho vrchol a z ostatních udělal kulhající, nemohoucí chudáčky! Jak překrásný nástroj tito dva idioti vytvořili, vždyť díky němu je možné ospravedlnit jakoukoli ozbrojenou intervenci, jakékoli vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států, jakoukoli manipulaci společnostmi a lidmi! Ano, budeme Vás bombardovat! Budeme do Vás střílet a jezdit po Vašich domovech tanky! Ale nebojte se, děláme to proto, abyste se stali lepšími, více americkými! Ano, manipulujeme Vaší politickou scénou. Ale děláme to z Lásky k Vám, neboť Vaše politická scéna není jako ta naše poslední, jediná správná! Ano, organizujeme převrat proti představitelům Vaší země, kterým Vy důvěřujete a nacházíte u nich bezpečí a zastání! Ale žádný Strach, děláme to jen proto, že Vaši představitelé nejsou jako ti naši, jediní správní, američtí! Ano, vraždíme a umlčujeme myslitele, vůdce a silné lidi odmítající náš americký svět! Ale nebojte, děláme to kvůli Vám. Kvůli tomu, abyste mohli být američtí, abyste se mohli stát příslušníky našeho amerického světa, toho posledního, konečného, jediného správného, Bohem požehnaného! Samuel s Francisem vytvořili dokonalý nástroj na ospravedlňování veškerého po světě páchaného amerického zla. 1 Samuel Huntington. 2 Francis Fukuyama.

12 (( Neexistují civilizační okruhy. Existují informační okruhy! Naše mysl je vytvářena, deformována, manipulována a tvarována tím, jakých informací se nám od narození dostává, jaké informace přijímáme. Kam až dosáhne informace, tam se nachází hranice daného informačního okruhu! Za ním začíná jiný informační okruh. Distributoři informací manipulují svými posluchači skrze jimi vytvářené informační kanály, kterými proudí informace k posluchačům jejich informačního okruhu. Z toho důvodu také příležitostně vypuká taková hysterie a nezměrné zděšení, když distributor jednoho informačního okruhu má tu drzost začít vytvářet informační kanály na území informačního okruhu jiného distributora! Ohrožuje tím jeho suverénní vládu nad jeho informačním okruhem. Proto jsou informační kanály cizích distributorů často zakazovány na území informačního okruhu domácího distributora. Proto distributoři dbají na to, aby informace jiných distributorů nebyly na jejich území slyšet! Možná to Samuel nevěděl. Možná to věděl, a nebylo mu dovoleno to vyslovit, neboť taková teorie je velmi nebezpečná! Automaticky totiž předpokládá, že jsme všichni manipulováni distributory informací informačního okruhu, do něhož patříme. Ve světě, kde je každý bez výjimky manipulován, není možné, aby přišel nějaký Francis a řekl, že jeho americký distributor je nejlepší manipulátor ze všech, z toho důvodu bude americký distributor nyní všechny ostatní distributory bombardovat a vyhlazovat, aby se jejich posluchači mohli stát členy posledního, jediného správného, nejlepšího amerického informačního okruhu! Nedostávalo by se mu přitom té tolik potřebné ochranitelské aury: Já jsem ten nejlepší, poslední, konečný hodný hoch a skrze vraždění, bolest a ničení vytvářím lepší svět tím, že Vás vedu k jeho konci tam, kde jsem já! Ve světle takové teorie by pouze předával informační okruh z rukou jednoho distributora do rukou jiného distributora. Měnil by distributory informací na daném území! Nic víc. Možná to Samuelovi domácí distributor jeho informačního okruhu nedovolil vyslovit, neboť by ho tím ohrozil! Možná se bál, a tak raději přišel s teorií střetu civilizačních okruhů. Teorií o informačních okruzích by totiž ohrozil nejenom svého distributora, nýbrž všechny distributory, a nezbyl by nadále nikdo, kdo by ho ochránil, nebylo by nikoho, u koho by našel zastání! Možná to nevěděl a teorie o střetu civilizací bylo vše, na co se zmohl. ((

13 Samuel je příkladem toho, že existuje i něco jako akademická popová kultura. Stačí být členem té správné skupiny, té správné tlupy akademické instituce a nehledě na to, že se kecají nesmysly, člověk se stejně proslaví! Existují informační okruhy! Jeden informační okruh má za úkol vytvářet takové veřejné mínění, které poté může nějaká osoba využít pro činnost, jež vyžaduje právě ono veřejné mínění! Jiný informační okruh deformuje veřejné mínění do takového tvaru, díky němuž je možné činit zase něco jiného. Třetí informační okruh manipuluje své posluchače do něčeho jiného, aby následně někdo mohl tohoto veřejného mínění využít k naplňování svých cílů, ať jsou jakékoli. Za taková slova by si zasloužil slávu! Příklad: Před několika lety západní informační okruh zmanipuloval občany Spojených států a dalších evropských zemí svojí rétorikou o Saddámu Hussainovi a jeho zbraních hromadného ničení do takové pozice, kdy veřejné mínění občanů těchto zemí umožnilo Spojeným státům zákeřně a naprosto neuvěřitelně napadnout Irák! Od té doby tato země fakticky existuje jen na papíře. Miliony mrtvých lidí a zničených domovů jsou ale tvrdou realitou! Žádné Saddámovy zbraně hromadného ničení nalezeny nebyly, protože on samozřejmě žádné neměl! Zato ale byl ospravedlněn začátek války táhnoucí se deset let, během nichž bylo uneseno tolik prostého lidského Štěstí a dětských úsměvů! Nevadí. Hlavně že hladce běžel kšeft se zbraněmi nezbytnými pro tuhle válku! Jakého veřejného mínění se snaží média západního informačního okruhu dosáhnout, když prezentují Rusko jako říši zla a o jeho představitelích mluví jako o nebezpečných diktátorech bez kapky citu a kousku srdce? Jakou akci proti Rusku má ospravedlnit to veřejné mínění, jehož se snaží distributoři západního informačního okruhu u svých posluchačů dosáhnout? Jaký je účel toho zasít do našich srdcí nenávist, Strach a odpor vůči této překrásné zemi? (( Francis nebyl první, kdo odpískal konec dějin! Být tím, kdo definuje konec dějin, je krajně důležitá věc! Ve svých očích totiž potom mohu ostatní umravňovat a šikanovat, jelikož já jsem na konci dějin a ostatní ještě ne, ostatní jsou tedy horší, méně rozvinutí, méně moudří než já. Já jsem lepší než ty, proto ty se mi budeš podřizovat! Fašisté to udělali, komunisté to udělali, kapitalisté to udělali, muslimové to udělali, křesťané to udělali, židé to udělali! Každý, kdo kdy chtěl a chce ovládnout svět, to udělal definoval konečnou, dokonalou společnost podle svých představ. Poté nabrousil meč a vyrazil ostatní hlupáčky buď ovládnout a převychovat podle posledního dokonalého obrazu svého, nebo vyhladit! Souboj o absolutní vládu nad světem je soubojem o tu správnou definici konce dějin!

14 (( Každý, kdo definuje konec dějin, ho vždy definuje proti někomu rozděluje. Kdybychom byli všichni stejní, nebylo by komu co definovat, protože bychom na konci dějin žili všichni! Každý, kdo válčí, vždy válčí proti někomu, rozděluje tedy. Kdybychom byli všichni stejní, nebylo by proti komu válčit. Věřící musí rozdělovat, bourat mosty, hloubit propasti! Bez toho by neměl nepřítele, jehož potřebuje, aby ho mohl porazit a být šťastný! Takže ani Samuel ani Francis nic až tak hrozného neudělali! Nic, co by neudělaly desítky lidí před nimi. (( Tolik se každému z nás líbilo kreslit mezi námi hranice, bourat mosty porozumění mezi námi, stavět zdi mezi přáteli, že jsme přivítali příchod Samuelovy teorie bez zavázání a zbytečných otázek. Co to o nás vypovídá? (( Oba pánové jsou další jména do (jak se zdá) nikdy nekončícího seznamu vyhlazovačů ze Západu.

15 Já jsem Američan Ahoj, já jsem Američan. Ne, nejsi. Američany jsi vyhladil! Ty jsi člověk žijící na americké půdě, na americké zemi kdysi obývané Američany, lidmi s neuvěřitelným porozuměním pro ni, její přání a potřeby. Kdybys přišel, srdečně pozdravil, odložil zbraň, odložil kříž, pokleknul s nimi okolo jejich ohně porozumění (vědomosti) a stal se jedním z nich, potom bys byl Američanem! Ale to není to, co jsi udělal. Tys Američany vyhladil! Netuším, kdo jsi. Nicméně, když vidím, co jsi udělal s Američany, když vidím kobercové nálety válečných let na německá města, kobercové nálety na japonská města, dvě jaderné zbraně vržené na bezbranná japonská města, kobercové nálety s napalmem na Vietnam, nálety a válečná dobrodružství s miliony mrtvých v Iráku, Jugoslávii, Afghánistánu, Libyi, bombardování a ozbrojené angažmá v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (výrazně kráceno pozn. autora), hromady jaderných zbraní a tuny chemických/biologických jedovatých hnusů u tebe ve skladech, je zřejmé, že ses od prvního dne, co tvá noha spočinula na americké zemi, nezměnil! Stovky let minuly, přesto jsi pořád stejný. Vyhlazovat je ti vlastní! Skoro jako by ses s tím narodil. Jako by ti touha vyhlazovat, žhnoucí nenávist ke všemu kromě tebe, kolovala v žilách. 1: Ahoj, já jsem vyhladil Američany a teď žiji tam, kde žili oni. To jsem já! 2: Aha. A cos udělal, abys to napravil? 1: Napravil?! Já?! Nic! Ale ještě jednou mi polož takovou drzou otázku a vezmu si i tvoji zemi! Dvě poznámky na okraj k učebnicím dějepisu. ** První. Americká válka za nezávislost proběhla mezi tebou a Američany, těmi Američany, které jsi během této války vyhladil. Válku za nezávislost, válku za svoji Svobodu, Američané prohráli! Katastrofálně prohráli! Přeživší nyní žijí z tvé neskonalé milosti v rezervacích, zatímco ty pokojně mrzačíš a vraždíš jejich milující zemi. Druhá. Tvá Válka o nezávislost nebyla válka o nezávislost. To byla válka o vládu nad kořistí plynoucí z prohrané války Američanů za svoji Svobodu! Potřeboval jsi ale najít způsob, jak to vhodně prodat okolnímu světu i vlastním dětem a sám přitom zůstat hodným hochem, proto jsi vytvořil Válku o nezávislost!

16 Jak nezměrná je míra arogance a ignorace píšící západní učebnice dějin! Jak mocné je tvrzení, že jsou to vítězové, kdo píší dějiny, nikoli poražení! Proč to nevidíme? Nedokážeme přehlédnout náš americký sen, náš sen o americkém snu! ** Není ani tak zarážející, že jsi vymyslel Válku o nezávislost, abys ospravedlnil další masakr a vyhlazování. Zarážející je, jak snadno ti to všichni zbaštili! Včetně těch nejlepších! Pravda, oni ti nejlepší, o nichž je po světě nejvíce slyšet, se nacházejí na území tvého informačního okruhu, jenž držíš pevně ve svých rukou. Neuvědomil jsem si to moje chyba! ** Jak by asi vypadaly evropské učebnice dějepisu, kdyby Německo pana Hitlera vyhrálo válku? Jak by reflektovaly vyhlazení židovského národa Evropy? Reflektovaly by ho vůbec? Jakým způsobem by kreslily obraz pana Hitlera? Jako osvoboditele německého národa z historického sevření nepřátel?! Kým by asi byl doktor Mengele? Průkopníkem? Zasloužilým lékařem, jenž se zasadil o tak mnoho při poznání lidských možností?! Čím by byla Osvětim? Chrámem osvobození od nečistých, svojí holou existencí pokřivujících dokonalost německého lidstva?! Kým by byla vojska SS? Strážci revoluce, jež konečně po stoletích přinesla Německu a jeho lidem Svobodu a dostatek životního prostoru?! Nečetli bychom o velké válce za nezávislost s nepřátelskými živly, v jejichž obklíčení do té doby Německo žilo?! Nečetli bychom o německé válce za Svobodu, kterou si německý národ zaslouží jako žádný jiný tím, jaký je jedinečný, vyvolený, tím, jak mu Bůh žehná?! Jak by vypadaly evropské učebnice dějepisu, kdyby sovětský ochránce nedokázal zlomit válečnou mašinerii pana Hitlera? Nevypadaly by jako ty dnešní jediné správné americké?

17 Ochrana impéria Šlápli jste vedle! Responsibility to protect Odpovědnost/povinnost ochraňovat něco takového jste nikdy neměli přivést k životu! Potřebovali jste najít způsob, jak zaútočit na suverénní státy, bombardovat, vyhlazovat a zůstat přitom hodnými hochy zase! Stvořili jste pro tento účel něco neuvěřitelného! Přijde čas, kdy lidé začnou používat tento Váš nástroj k tomu, aby ochraňovali před Vámi. Potřebujeme ochránit muslimský svět, Střední a Jižní Ameriku i Vámi obývanou ukradenou a znásilňovanou zemi. Je třeba rozetnout řetězy, jimiž dusíte Evropu, aby měla alespoň šanci se zotavit. Je nutné odpojit lidi od matrixu Vašeho monstrózního informačního okruhu a dát jim poprvé v životě možnost potkat realitu, pro začátek stačí vzdáleně. Musíme postavit na nohy Afriku podle jejich pravidel, ochránit ruské prostředí, dát prostor neuvěřitelné asijské vědomosti a pestrosti. Musíme ochránit nás samotné! Před Vámi! Dnes. Co navrhujete? Co máme dělat, abychom nás ochránili před Vámi?

18 My Ve dvacátém století nikdy neexistovalo nic takového jako střet Východu se Západem! Existoval Západ ležící na západě a sestra Západu ležící na východě! Komunismus nebyla myšlenka zrozená Východem. Ona byla zemí ležící na východě pouze adoptována. Západ se znovu střetl se Západem! ii Ukrajinský fašista vyhlazující z raketometů a děl sídliště plná lidí, to je Západ. Evropa a USA vítající příchod ukrajinských vyhlazovačů, to je Západ. Piloti NATO sypající bomby na libyjská města a vesnice, to je Západ. Evropa a USA prodávající zbraně do Sýrie sloužící k vyhlazovaní mírumilovných Syřanů, to je Západ. NATO bombardující Jugoslávii, to byl Západ. Evropa a Spojené státy opakovaně napadající Irák, to je Západ. SSSR vyhlazující politicky nesprávně smýšlející lidi, to byl Západ. Sovětský svaz válčící v Afghánistánu, to byl Západ. USA a Evropa napadající Afghánistán dnes, to je Západ. Kolik takových ukázek je za posledních několik desetiletí! Evropská unie bez lítosti umlčující volnost a demokracii na celém svém území, to je Západ. Spojené státy pod rouškou boje s terorismem nemilosrdně vyhlazující jakoukoli skutečnou opozici, to je Západ. USA ničící skrze své špionážní agentury veškeré soukromí a s ním Svobodu, to je Západ. Gulag/koncentrační tábor Guantánamo, to je Západ! USA a státy EU napadající Sýrii, to je Západ! Ach, jací jsme krásní! Z našich domovů na Západě zbyly kulisy. Kulisy to jediné, čemu rozumíme, to jediné, co umíme vidět!

19 George Orwell Mýlíme se, pokud věříme tomu, že George Orwell ve svém slavném románu 1984 kreslil karikaturu na zemi jinou než svoji vlastní (Západ). Minul se datem. Ne 1984! Byl geniální, rozuměl tomu, co přijde! Pouze neuměl hledět do křišťálové koule, proto se netrefil datem. Nevidíme to z toho samého důvodu, jako nevidíme spoustu jiných věcí. My vidíme to, co si vidět přejeme! Nacházíme to, co nacházet chceme, jak v knihách, tak i mnoha našich životních situacích. Díky, Georgi Orwelli, skutečně jsi nejlepší. Díky, Edwarde Snowdene, za odvahu, za statečnost, za ochotu vzdát se všeho, abys nám ukázal to, co si přes naše sny (víru) nepřejeme vidět! To ty jsi předložil důkazy o Georgově genialitě. Četbou Georgeovy vize ve světle Edwardových důkazů si, kromě jeho geniality, všimneme ještě jedné věci. Buď se mu nedostávalo představivosti ohledně míry možné nesvobody a totální kontroly velkého bratra, nebo byl přesvědčený optimista!

20

21 Blbci, géniové a peníze Blbec nás zotročuje řetězy a pouty, aby nás mohl využívat k budování svých snů. Génius nás sváže v našich myslích do takových vzorců, abychom všichni dělali jen to, co si přeje on a přitom ještě věřili, že jsme svobodní! V této činnosti je géniovi nejvíce nápomocna skutečnost, že člověk je emocionální, nikoli rozumové stvoření! Stačí ho přinutit dostat Strach! Pak už je to celé hračka. Za slib bezpečí (života beze Strachu) si s ním můžeš dělat, co chceš! Chceš lidem sebrat Svobodu? Fajn. Vytvoř nepřítele, kterého budeš mít plně pod kontrolou, aby ti nenarušil tvé plány. Vystraš je jím! Svaž je panickým Strachem z něho. Potom, až si budou srát do gatí Strachy na každém kroku, jim nabídni bezpečí. Postav pro ně pevnostvězení, kam je všechny umístíš, kde budou pod kontrolou a v naprostém bezpečí od toho hrozného nepřítele, jehož se tak bojí. Až ho postavíš, zachovej se jako opravdový demokrat, dej jim možnost svobodné volby: Můžete být tam venku, kde zuří ten hrozný, krvežíznivý nepřítel, nebo můžete jít ke mně do vězení, do bezpečí. Nejen, že se do tohoto vězení nechají zavřít, oni ti ještě poděkují za tvoji péči a tvé neskonalé demokratické myšlení zkoušené v nejistých časech Strachu z hrozného nepřítele! Ovce. Tupej, odpornej hmyz. Sebrat dítěti na pískovišti traktůrek je složitější a časově náročnější, než zotročit stomilionové národy dospělých, pokud mají v každém domě alespoň jednu obrazovku! Z toho důvodu je pro moderního otrokáře také tak důležité pěstovat na ni v lidech od malička poctivý a upřímný návyk! /Více v kapitole Batman/ Strach je klíčem ke Svobodě!! Blbec se chopí zbraně a jde válčit s celým světem, aby všechny porazil a mohl vládnout absolutní mocí a kontrolou nad vším a všemi. Génius vymyslí takový systém, jímž všechny ovládne, aniž by musel vstát ze židle. Takovým systémem je systém peněz! Peněžní systém je naprosto zbytečný. Naprosto zbytečný! Přesto nás nějaký génius přesvědčil o tom, že je nezbytný a přitom sám stanul na jeho vrcholu. Jak? Pojďme si představit naši společnost jako lidské tělo. To má mnoho různých orgánů, částí a ústrojí. Kdybychom chtěli být pány celého takového těla, museli bychom ovládnout jeden orgán po druhém do posledního, ovládat všechny části, veškerá ústrojí. To by nás stálo mnoho sil, strašné množství úsilí. Navíc poté, co bychom ovládli jeden orgán a šli dobývat další, tento první orgán, k němuž jsme se zatím otočili zády, abychom vyrazili ovládnout další, by se mohl vzbouřit a osvobodit se od naší nadvlády. V tak složitém ústrojí s tolika proměnnými a tak ++

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA.

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA. Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si USA upevní pozici světového hegemona. Aneb jak se na mezinárodní situaci dívají obyčejní Poláci. NATO jako fikce! Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více