Věnováno. Těm, kteří hrají kvůli hře samotné, ne kvůli víře v moc výsledků. To, co následuje, je svět psaný naší rukou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věnováno. Těm, kteří hrají kvůli hře samotné, ne kvůli víře v moc výsledků. To, co následuje, je svět psaný naší rukou."

Transkript

1 POHÁDKY vypravěč

2 Věnováno Těm, kteří hrají kvůli hře samotné, ne kvůli víře v moc výsledků. To, co následuje, je svět psaný naší rukou.

3 kapitoly Bylo, nebylo!? Kulka pro prezidenta Samuel a Francis Já jsem Američan Ochrana impéria My George Orwell!? Blbci, géniové a peníze Sociální experimenty Tragédie studené války Komunismus a další náboženství!? Medvídek Zbožné přání Evropská unie Evropa od pádu Západu do Domu odborů Západ od Domu odborů Proroci Strachu Slzy mého milujícího srdce!? Švýcarsko Sýrie Malajský MH 17 nad Novoruskem Německu Český osvoboditel!? Sen o sportu Batman Mluvčí Važ si svého nepřítele Bilderberg John Smith 00X Majdan!? Moc Edward Snowden Demokracie svázaných myslí Sieg Heil!? Jazyky Angličan Skotská nezávislost Odstranit impérium

4 Smrt Jediní správní Hamburgrář na bojišti Katniss Everdeen!? Rychlé poznámky ke vzdělání Neopovažuj se Budoucnost!? Dobrou noc

5 Bylo, nebylo Bylo, nebylo za devatero horami a sedmero řekami devátého května V den, kdy slavíme vítězství nad evropským fašismem po letech hrůzné války s německým snem o rasové čistotě a dostatku životního prostoru, si tu tak sedím, zatímco vláda mé země s nadšením podporuje nové fašisty vzešlé z únorového převratu v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. Jako by se nic nestalo! Ono se vlastně také nic neděje, neboť je podporují vlády celé Evropy skrze chobotnici, jež se vynořila na evropském kontinentě. Jistě ji všichni dobře známe Evropská unie. Šedesát devět let. To je doba míru, kterou nám naši dědečkové koupili svými životy. Doba, během níž jsme cítili velikost a nebezpečí fašistických snů. Šedesát devět let. Vezměme celkový počet obětí druhé světové války a vydělme je šedesáti devíti. Dostaneme se k číslu, kolik životů ročně stál každý náš rok v bezpečí od fašistického ohrožení. Miliony životů, plynové komory, generace zničeného životního Štěstí a radosti lidí, jež přežili, kontinent klečící na kolenou v troskách a ruinách své kdysi veliké minulosti To všechno jen proto, abychom po šedesáti devíti letech nastoupili cestu končící v tom samém! Nejbolestivější skutečností je, že jsme se vůbec nic nenaučili, vůbec ničemu neporozuměli. Absolutně nijak jsme nereflektovali do našich životů, do našich snů, do našeho porozumění bytí to, proč se to stalo. Proč přišla hnědá povodeň a unesla s sebou tolik prostého lidského Štěstí, tolik životů a dětské radosti. Nic jsme se nenaučili! My, kteří se považujeme za vyspělou civilizaci Západu. My, kdož o sobě mluvíme jako o vrcholu lidského tvoření a společenského vývoje. Jak já tomu nevěřím! Jak já nechci vidět, co se děje! Jak já nevěřím naší krátkozrakosti a vypočítavosti, směšným geopolitickým kalkulacím elity Západu a naivitě těch, kteří věří, že dokážou ovládat zuřivé tornádo fašistické nenávisti. K pláči. Nejsme vyspělí! Ne. Ne. Jsme nezměrně arogantní, ale nejsme vyspělí! Rovněž bohužel nejsme děti! Děti se učí ze svých chyb, reflektují je. My jsme dospělí, arogantní dospělí, přesvědčení o vlastní dokonalosti a neomylnosti, jež se více učit nemusí otroci snů o Štěstí v dostatku osobní moci a bohatství. ~~ (červen 2014) Tak tu tak sedím, zatímco na území bývalé Ukrajiny probíhá selekce těch správných od těch ostatních nežádoucích. Šedesát devět let Svobody a bezpečí uplynulo! Vítej zpět, historie!

6 ~~ Knížka je prosta formální organizace a jiných tradičních náležitostí. Více o účelu formální organizace knih v Gabriel Artemis Dokonalost První. Na Západě, v říjnu 2014.

7

8 Kulka pro prezidenta Ne každý generál má koule na to, aby vytáhl pistoli a střelil svého vrchního velitele do hlavy v okamžiku, kdy onen vrchní velitel rozhodne o použití jaderných zbraní proti prostým obyvatelům. O tom se obyvatelé japonských ostrovů s nezměrnou bolestí a utrpením přesvědčili na vlastní kůži! Druhá světová válka byla jen další válka do seznamu válek, kterých jsou učebnice historie plné. Plné, až to člověka nudí. Byla rozsáhlá. Svým rozsahem odpovídala tomu, kam člověk v daném okamžiku dosáhl. Byla světová v její době již člověk dosáhl po celém světě. Příští bude svým rozsahem vesmírná válka válka ve vesmírném prostoru. Budeme-li schopni v budoucnu obývat jiné planety, budou následovat meziplanetární války. Dosáhneme-li jiných galaxií, přijdou intergalaktické války. Od počátku věků můžeme sledovat, jak války rostou a rostou podle toho, jaké území je člověk s pomocí technologie schopen obsáhnout. Od pravěkého člověka, jenž dosáhl pouze k hranici sousedního kmene, až po dnešní světové-vesmírné válčení. Druhou světovou válku učinily výjimečnou dva elementy. Prvním z nich jsou vyhlazovací plynové komory Osvětimi a míst jí podobných. Druhou byly oslepující nukleární záře rozlévající se nad japonskými městy Hirošima a Nagasaki. Nebýt těchto dvou novinek, byla by druhá světová válka další nudnou kapitolou o střetu snů jedné skupiny lidí se sny jiných skupin. Další řádek do nikdy nekončící školní učebnice dějepisu pro naše děti. Už sama ta představa je fascinující ty jako můj potomek se budeš povinně učit o mé otcovské idiocii, abys mohl moje sny (víru) nést dál a psát další řádky o smrti a zkáze do té samé učebnice. Ale to je jiná diskuze. Vraťme se zpět! Šokující je, jak největší prohřešek proti lidem, proti společnosti, proti míru a porozumění ze strany jedné z válčících zemí zůstal úplně opomenut a nikým náležitě nereflektován! Tato událost změnila jeden zcela klíčový ukazatel dosavadních válečných událostí. Převrátila dějinnou šachovnici minulých let na hlavu během několika okamžiků. Jak? Svržením jaderné zbraně na město na město (pořád tomu nemůžu uvěřit) se Spojené státy vzdaly své pozice vedle takzvaných vítězných států a postavily se vedle zemí vinných válkou, vedle Německa, Japonska a dalších. Státy podílející se na atomovém bombardování nesou válečnou vinu stejnou jako Německo a Japonsko. Osvětim, místo a princip vytvářený nacistickými málo efektivními metodami měsíce a roky, stihli Američané vytvořit během několika okamžiků. Bombardování Hirošimy a Nagasaki je principiálně stejným činem jako plynové komory vyhlazovacích táborů. Jen je účinnější. Američané vyhlazovali města válkou zlomené, poražené země. Poražené země! Hnusí se mi říci, že kdyby se válka vyvíjela jinak a japonské vojenské síly ovládaly devadesát pět procent území Spojených států, kdyby se linie fronty nacházela padesát kilometrů od japonskými nálety rozbombardovaných zdí Bílého domu, že by se na takový čin dalo nahlížet jinak. Tváří

9 v tvář vlastnímu vyhubení a zničení postavit poslední linii obrany na vyhrožování jadernou zbraní. V takové situaci se ale Američané nenacházeli. Američané vítězící strana války v Pacifiku vyhladili dvě města poražené země! Kdo je vinen? Ten, kdo rozhodl, a následně po linii všichni, jež přispěli k realizaci tohoto rozhodnutí! Každý jeden z nich měl šanci toto šílenství zastavit! Každý jeden z nich měl šanci ochránit Spojené státy před katastrofální proměnou v agresora. Nikdo to ale neudělal. Ve chvílích, kdy to tato země potřebovala nejvíce, ji nikdo nebránil, nikdo neochránil, nehledě na všechny ty hrdiny přísahající, že při její ochraně byť i položí život! Všichni se podvolili vyplnění rozkazu, nikdo nesebral odvahu na to, ochránit svoji zemi před dech beroucí hloupostí jejich představitelů. A šanci k tomu měl každý ze zúčastněných. Bomba mohla mít poruchu, letadlo mohlo mít poruchu. Bomba se v letadle během letu mohla samovolně uvolnit z držáku v pumovnici kdesi nad oceánem. Piloti mohli ztratit orientaci a zatoulat se. Někdo mohl zapomenout dát do bomby rozbušku. Letadlo mohlo mít vážné technické potíže a havarovat. Mohlo dojít k desítkám scénářů, díky nimž by se předešlo té hrůze. Nedošlo však. Každý, kdo se podílel na vyplnění rozkazu, se pod tento rozkaz podepsal, dal mu svůj souhlas. Poslední podpis na náhrobek Ameriky-osvoboditele připojil bombometčík, jenž stiskem tlačítka, které rovněž mohlo v rozhodující okamžik selhat, odhodil odjištěnou jadernou odpornost na město plné prostých lidí. Tímto poslední stiskem tlačítka k odhození se Spojené státy postavily vedle Německa a Japonska! Z Ameriky-osvoboditele se stala Amerika-agresor. I z tohoto momentu se ale ještě dalo dělat mnohé! Američtí lidé mohli povstat a nekompromisně odsoudit tento čin, sesadit své představitele a postavit je před soud za neuvěřitelný a nezapomenutelný zločin, podobně jako představitele nacistického Německa. Mohli se od tohoto činu distancovat, označit ho za největší chybu, jakou kdy udělali, vzdát se jednou pro vždy jaderných zbraní a jít zachránit vše, co ještě zbývalo z americké lidskosti a japonských životů. Mohli začít prosit Japonsko a celý svět o odpuštění za svůj čin, jenž nebyl izolovaným činem proti Japonsku, nýbrž činem proti celému lidstvu, skutkem proti každému jednomu z nás každému z nás! Mohli, ale neudělali to! Neudělali. Neudělali a místo požádání o odpuštění naložili do jiného bombardéru druhou bombu. Nikdo se svému rozkazu opět nepostavil, ani se nedostavily žádné neočekávané komplikace. Další město tedy shořelo v ohni nukleární záře. Ve chvíli, kdy se Nagasaki obrátilo v prach, přišli Američané o jakoukoli možnost, i o tu nejmenší šanci, svůj čin odprosit. Vzdát se ho. Distancovat se od něho a vyvinout maximální možné úsilí k jeho nápravě. První bomba mohla být námi všemi odpuštěna jako obrovská chyba, jako velký krok do neznáma, udělaný do té doby nepředstavitelným směrem. První bomba dala pocítit svůj hněv, svoji moc, svoji destruktivní sílu proti opravdovému cíli, i když tím cílem bylo město plné lidí. Druhá bomba už ale žádná chyba nebyla! Druhá zbraň nebyla žádný skutek z neznalosti, žádný krok do neznáma! Druhá bomba měla jasný cíl vyhlazovat! Za druhou bombou stálo střízlivé rozhodnutí plně podložené informacemi a znalostmi

10 z prvního pokusu. Druhá bomba byla potvrzujícím razítkem toho, že Američané vyhlazování myslí vážně, že ví, co dělají, a že to dělají, protože to dělat chtějí! Nejpůsobivější je ovšem fakt, jak jim to celý svět odpustil, aniž by zapochyboval! Dvě města zmizela z mapy. Tisíce životů vyhasly a nikoho to neudivilo. Natolik byli všichni uneseni snem o mírném životě bez války, že přehlédli dva ne jeden, ale DVA nejodpornější činy své doby! Za Osvětim a lékaře doktora Mengeleho Němce celý svět nenávidí. Ale Hirošima a Nagasaki nikoho nezajímá. Nezajímá, jelikož pokud osvoboditelé vyhlazují, tak to není špatně! Američané, vyhladili jste dvě města a svět, ne že by Vám snad odpustil, svět to přehlédl. Jakoukoli omluvou, kterou se pokusíte svoji vinu smýt či skrýt, se podepisujete pod tento čin, stáváte se spolupachatelem. Není omluva, ne pro dvě bomby. Udělali jste to jednou a následně jste to potvrdili tím, že jste to udělali znovu. Chtěli jste předvést sílu? Mohli jste. Mohli jste říci: Milý japonský císaři, velitelé a všichni občané. Prohráli jste! Abychom Vám ukázali jak moc, dívejte se prosím v ten či onen den v brzkých ranních hodinách na západ nad oceán. Z naší vůle tam vyjde druhé slunce, abyste pochopili, jakou sílu svíráme ve svých rukou. Budete mít poté čas do západu slunce, abyste se vzdali. Pokud to neuděláte, zažijete noc jasnější než den! Následně shodit bombu nad oceánem tak, aby to všichni viděli. I největší idiot by pochopil, že proti něčemu takovému nemá šanci. Neuposlechnou tak rozsvítit atomové slunce nad nějakým ostrovem, na němž je zakopaná japonská armáda, či nad letištěm nebo nějakým rozsáhlým vojenským prostorem se sklady zbraní a válečného materiálu. Nic takového jste ale neudělali, že ne?! Ne! Vy jste nešli ukončit válku. Vy jste šli vyhlazovat! A svět oslepený nenávistí k Německu a Japonsku si toho nevšiml. Dodnes! Jaké štěstí, že za druhou světovou válkou hned následovala studená válka s jiným strašným nepřítelem. Nebyl ani čas si toho všimnout, neboť dříve, nežli lidé vystřízlivěli ze snu o klidném životě v míru, byla ta samá bomba najednou nezbytná pro ochranu před tímto novým nepřítelem. Byla nezbytná, ospravedlněná tedy! Vyhladili jste dvě města. Každý to ví, každý to zná, nikomu to však nepřipadá divné. Ne jedno strašným omylem v důsledku skupinového zatmění mozků dvě. Gratuluji! Dokážete-li udržet lidi ve snech, realitu máte na hraní celou pro sebe. Ne nadarmo se největší továrny na sny (Hollywood a jemu podobné) nalézají právě ve Vaší zemi. Braňte je! Pokud ony padnou, padne celé Vaše impérium. Vždyť realita je něco, čemu si nemůžete dovolit čelit! Vaše moc neplyne z obludné velikosti Vaší armády. Vaše moc plyne z hloubky snu o Vaší zemi, v němž dokážete všechny udržet! Ne každý generál má na to, aby ochránil svoji zemi v momentě, kdy to nejvíce potřebuje! 33

11 Samuel a Francis Žil byl věřící Samuel! 1 Proslavil se knihou Střet civilizací, v níž nás rozděluje do civilizačních celků. Rozděluje nás! Nesjednocuje nás! Definuje nás jako rozdílné! Kope mezi námi propasti, nestaví mezi námi mosty! Žil byl jiný věřící Francis! 2 Ten se proslavil knihou Konec dějin a poslední člověk, v níž konec dějin definuje jako model společnosti odpovídající modelu Spojených států amerických! Po mém vstupu na univerzitu jsem vyslechl několik přednášek a debat na téma, v jakém světě to vlastně žijeme Samuelově světě, či Francisově? V prvním či v druhém? My žijeme ve světě Samuela a Francise, nikoli Samuela či Francise! Jeden rozdělil svět, nakreslil mezi námi zdi a propasti, zatímco druhý řekl, že jen jedna společnost je ta správná společnost, ta konečná společnost jeho americká, přirozeně. Je tedy úplně správně, že Spojené státy jako ty jediné vyspělé chodí po světě a umravňují nás ostatní nedospělé, nevyspělé hlupáčky, protože ještě nejsme dostatečně američtí! Naše společnosti nevypadají jako ta americká (poslední, konečná, jediná správná), z toho důvodu potřebujeme od Američanů pomoc! Jeden rozdělil svět, zatímco druhý posadil svoji část světa na jeho vrchol a z ostatních udělal kulhající, nemohoucí chudáčky! Jak překrásný nástroj tito dva idioti vytvořili, vždyť díky němu je možné ospravedlnit jakoukoli ozbrojenou intervenci, jakékoli vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států, jakoukoli manipulaci společnostmi a lidmi! Ano, budeme Vás bombardovat! Budeme do Vás střílet a jezdit po Vašich domovech tanky! Ale nebojte se, děláme to proto, abyste se stali lepšími, více americkými! Ano, manipulujeme Vaší politickou scénou. Ale děláme to z Lásky k Vám, neboť Vaše politická scéna není jako ta naše poslední, jediná správná! Ano, organizujeme převrat proti představitelům Vaší země, kterým Vy důvěřujete a nacházíte u nich bezpečí a zastání! Ale žádný Strach, děláme to jen proto, že Vaši představitelé nejsou jako ti naši, jediní správní, američtí! Ano, vraždíme a umlčujeme myslitele, vůdce a silné lidi odmítající náš americký svět! Ale nebojte, děláme to kvůli Vám. Kvůli tomu, abyste mohli být američtí, abyste se mohli stát příslušníky našeho amerického světa, toho posledního, konečného, jediného správného, Bohem požehnaného! Samuel s Francisem vytvořili dokonalý nástroj na ospravedlňování veškerého po světě páchaného amerického zla. 1 Samuel Huntington. 2 Francis Fukuyama.

12 (( Neexistují civilizační okruhy. Existují informační okruhy! Naše mysl je vytvářena, deformována, manipulována a tvarována tím, jakých informací se nám od narození dostává, jaké informace přijímáme. Kam až dosáhne informace, tam se nachází hranice daného informačního okruhu! Za ním začíná jiný informační okruh. Distributoři informací manipulují svými posluchači skrze jimi vytvářené informační kanály, kterými proudí informace k posluchačům jejich informačního okruhu. Z toho důvodu také příležitostně vypuká taková hysterie a nezměrné zděšení, když distributor jednoho informačního okruhu má tu drzost začít vytvářet informační kanály na území informačního okruhu jiného distributora! Ohrožuje tím jeho suverénní vládu nad jeho informačním okruhem. Proto jsou informační kanály cizích distributorů často zakazovány na území informačního okruhu domácího distributora. Proto distributoři dbají na to, aby informace jiných distributorů nebyly na jejich území slyšet! Možná to Samuel nevěděl. Možná to věděl, a nebylo mu dovoleno to vyslovit, neboť taková teorie je velmi nebezpečná! Automaticky totiž předpokládá, že jsme všichni manipulováni distributory informací informačního okruhu, do něhož patříme. Ve světě, kde je každý bez výjimky manipulován, není možné, aby přišel nějaký Francis a řekl, že jeho americký distributor je nejlepší manipulátor ze všech, z toho důvodu bude americký distributor nyní všechny ostatní distributory bombardovat a vyhlazovat, aby se jejich posluchači mohli stát členy posledního, jediného správného, nejlepšího amerického informačního okruhu! Nedostávalo by se mu přitom té tolik potřebné ochranitelské aury: Já jsem ten nejlepší, poslední, konečný hodný hoch a skrze vraždění, bolest a ničení vytvářím lepší svět tím, že Vás vedu k jeho konci tam, kde jsem já! Ve světle takové teorie by pouze předával informační okruh z rukou jednoho distributora do rukou jiného distributora. Měnil by distributory informací na daném území! Nic víc. Možná to Samuelovi domácí distributor jeho informačního okruhu nedovolil vyslovit, neboť by ho tím ohrozil! Možná se bál, a tak raději přišel s teorií střetu civilizačních okruhů. Teorií o informačních okruzích by totiž ohrozil nejenom svého distributora, nýbrž všechny distributory, a nezbyl by nadále nikdo, kdo by ho ochránil, nebylo by nikoho, u koho by našel zastání! Možná to nevěděl a teorie o střetu civilizací bylo vše, na co se zmohl. ((

13 Samuel je příkladem toho, že existuje i něco jako akademická popová kultura. Stačí být členem té správné skupiny, té správné tlupy akademické instituce a nehledě na to, že se kecají nesmysly, člověk se stejně proslaví! Existují informační okruhy! Jeden informační okruh má za úkol vytvářet takové veřejné mínění, které poté může nějaká osoba využít pro činnost, jež vyžaduje právě ono veřejné mínění! Jiný informační okruh deformuje veřejné mínění do takového tvaru, díky němuž je možné činit zase něco jiného. Třetí informační okruh manipuluje své posluchače do něčeho jiného, aby následně někdo mohl tohoto veřejného mínění využít k naplňování svých cílů, ať jsou jakékoli. Za taková slova by si zasloužil slávu! Příklad: Před několika lety západní informační okruh zmanipuloval občany Spojených států a dalších evropských zemí svojí rétorikou o Saddámu Hussainovi a jeho zbraních hromadného ničení do takové pozice, kdy veřejné mínění občanů těchto zemí umožnilo Spojeným státům zákeřně a naprosto neuvěřitelně napadnout Irák! Od té doby tato země fakticky existuje jen na papíře. Miliony mrtvých lidí a zničených domovů jsou ale tvrdou realitou! Žádné Saddámovy zbraně hromadného ničení nalezeny nebyly, protože on samozřejmě žádné neměl! Zato ale byl ospravedlněn začátek války táhnoucí se deset let, během nichž bylo uneseno tolik prostého lidského Štěstí a dětských úsměvů! Nevadí. Hlavně že hladce běžel kšeft se zbraněmi nezbytnými pro tuhle válku! Jakého veřejného mínění se snaží média západního informačního okruhu dosáhnout, když prezentují Rusko jako říši zla a o jeho představitelích mluví jako o nebezpečných diktátorech bez kapky citu a kousku srdce? Jakou akci proti Rusku má ospravedlnit to veřejné mínění, jehož se snaží distributoři západního informačního okruhu u svých posluchačů dosáhnout? Jaký je účel toho zasít do našich srdcí nenávist, Strach a odpor vůči této překrásné zemi? (( Francis nebyl první, kdo odpískal konec dějin! Být tím, kdo definuje konec dějin, je krajně důležitá věc! Ve svých očích totiž potom mohu ostatní umravňovat a šikanovat, jelikož já jsem na konci dějin a ostatní ještě ne, ostatní jsou tedy horší, méně rozvinutí, méně moudří než já. Já jsem lepší než ty, proto ty se mi budeš podřizovat! Fašisté to udělali, komunisté to udělali, kapitalisté to udělali, muslimové to udělali, křesťané to udělali, židé to udělali! Každý, kdo kdy chtěl a chce ovládnout svět, to udělal definoval konečnou, dokonalou společnost podle svých představ. Poté nabrousil meč a vyrazil ostatní hlupáčky buď ovládnout a převychovat podle posledního dokonalého obrazu svého, nebo vyhladit! Souboj o absolutní vládu nad světem je soubojem o tu správnou definici konce dějin!

14 (( Každý, kdo definuje konec dějin, ho vždy definuje proti někomu rozděluje. Kdybychom byli všichni stejní, nebylo by komu co definovat, protože bychom na konci dějin žili všichni! Každý, kdo válčí, vždy válčí proti někomu, rozděluje tedy. Kdybychom byli všichni stejní, nebylo by proti komu válčit. Věřící musí rozdělovat, bourat mosty, hloubit propasti! Bez toho by neměl nepřítele, jehož potřebuje, aby ho mohl porazit a být šťastný! Takže ani Samuel ani Francis nic až tak hrozného neudělali! Nic, co by neudělaly desítky lidí před nimi. (( Tolik se každému z nás líbilo kreslit mezi námi hranice, bourat mosty porozumění mezi námi, stavět zdi mezi přáteli, že jsme přivítali příchod Samuelovy teorie bez zavázání a zbytečných otázek. Co to o nás vypovídá? (( Oba pánové jsou další jména do (jak se zdá) nikdy nekončícího seznamu vyhlazovačů ze Západu.

15 Já jsem Američan Ahoj, já jsem Američan. Ne, nejsi. Američany jsi vyhladil! Ty jsi člověk žijící na americké půdě, na americké zemi kdysi obývané Američany, lidmi s neuvěřitelným porozuměním pro ni, její přání a potřeby. Kdybys přišel, srdečně pozdravil, odložil zbraň, odložil kříž, pokleknul s nimi okolo jejich ohně porozumění (vědomosti) a stal se jedním z nich, potom bys byl Američanem! Ale to není to, co jsi udělal. Tys Američany vyhladil! Netuším, kdo jsi. Nicméně, když vidím, co jsi udělal s Američany, když vidím kobercové nálety válečných let na německá města, kobercové nálety na japonská města, dvě jaderné zbraně vržené na bezbranná japonská města, kobercové nálety s napalmem na Vietnam, nálety a válečná dobrodružství s miliony mrtvých v Iráku, Jugoslávii, Afghánistánu, Libyi, bombardování a ozbrojené angažmá v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (výrazně kráceno pozn. autora), hromady jaderných zbraní a tuny chemických/biologických jedovatých hnusů u tebe ve skladech, je zřejmé, že ses od prvního dne, co tvá noha spočinula na americké zemi, nezměnil! Stovky let minuly, přesto jsi pořád stejný. Vyhlazovat je ti vlastní! Skoro jako by ses s tím narodil. Jako by ti touha vyhlazovat, žhnoucí nenávist ke všemu kromě tebe, kolovala v žilách. 1: Ahoj, já jsem vyhladil Američany a teď žiji tam, kde žili oni. To jsem já! 2: Aha. A cos udělal, abys to napravil? 1: Napravil?! Já?! Nic! Ale ještě jednou mi polož takovou drzou otázku a vezmu si i tvoji zemi! Dvě poznámky na okraj k učebnicím dějepisu. ** První. Americká válka za nezávislost proběhla mezi tebou a Američany, těmi Američany, které jsi během této války vyhladil. Válku za nezávislost, válku za svoji Svobodu, Američané prohráli! Katastrofálně prohráli! Přeživší nyní žijí z tvé neskonalé milosti v rezervacích, zatímco ty pokojně mrzačíš a vraždíš jejich milující zemi. Druhá. Tvá Válka o nezávislost nebyla válka o nezávislost. To byla válka o vládu nad kořistí plynoucí z prohrané války Američanů za svoji Svobodu! Potřeboval jsi ale najít způsob, jak to vhodně prodat okolnímu světu i vlastním dětem a sám přitom zůstat hodným hochem, proto jsi vytvořil Válku o nezávislost!

16 Jak nezměrná je míra arogance a ignorace píšící západní učebnice dějin! Jak mocné je tvrzení, že jsou to vítězové, kdo píší dějiny, nikoli poražení! Proč to nevidíme? Nedokážeme přehlédnout náš americký sen, náš sen o americkém snu! ** Není ani tak zarážející, že jsi vymyslel Válku o nezávislost, abys ospravedlnil další masakr a vyhlazování. Zarážející je, jak snadno ti to všichni zbaštili! Včetně těch nejlepších! Pravda, oni ti nejlepší, o nichž je po světě nejvíce slyšet, se nacházejí na území tvého informačního okruhu, jenž držíš pevně ve svých rukou. Neuvědomil jsem si to moje chyba! ** Jak by asi vypadaly evropské učebnice dějepisu, kdyby Německo pana Hitlera vyhrálo válku? Jak by reflektovaly vyhlazení židovského národa Evropy? Reflektovaly by ho vůbec? Jakým způsobem by kreslily obraz pana Hitlera? Jako osvoboditele německého národa z historického sevření nepřátel?! Kým by asi byl doktor Mengele? Průkopníkem? Zasloužilým lékařem, jenž se zasadil o tak mnoho při poznání lidských možností?! Čím by byla Osvětim? Chrámem osvobození od nečistých, svojí holou existencí pokřivujících dokonalost německého lidstva?! Kým by byla vojska SS? Strážci revoluce, jež konečně po stoletích přinesla Německu a jeho lidem Svobodu a dostatek životního prostoru?! Nečetli bychom o velké válce za nezávislost s nepřátelskými živly, v jejichž obklíčení do té doby Německo žilo?! Nečetli bychom o německé válce za Svobodu, kterou si německý národ zaslouží jako žádný jiný tím, jaký je jedinečný, vyvolený, tím, jak mu Bůh žehná?! Jak by vypadaly evropské učebnice dějepisu, kdyby sovětský ochránce nedokázal zlomit válečnou mašinerii pana Hitlera? Nevypadaly by jako ty dnešní jediné správné americké?

17 Ochrana impéria Šlápli jste vedle! Responsibility to protect Odpovědnost/povinnost ochraňovat něco takového jste nikdy neměli přivést k životu! Potřebovali jste najít způsob, jak zaútočit na suverénní státy, bombardovat, vyhlazovat a zůstat přitom hodnými hochy zase! Stvořili jste pro tento účel něco neuvěřitelného! Přijde čas, kdy lidé začnou používat tento Váš nástroj k tomu, aby ochraňovali před Vámi. Potřebujeme ochránit muslimský svět, Střední a Jižní Ameriku i Vámi obývanou ukradenou a znásilňovanou zemi. Je třeba rozetnout řetězy, jimiž dusíte Evropu, aby měla alespoň šanci se zotavit. Je nutné odpojit lidi od matrixu Vašeho monstrózního informačního okruhu a dát jim poprvé v životě možnost potkat realitu, pro začátek stačí vzdáleně. Musíme postavit na nohy Afriku podle jejich pravidel, ochránit ruské prostředí, dát prostor neuvěřitelné asijské vědomosti a pestrosti. Musíme ochránit nás samotné! Před Vámi! Dnes. Co navrhujete? Co máme dělat, abychom nás ochránili před Vámi?

18 My Ve dvacátém století nikdy neexistovalo nic takového jako střet Východu se Západem! Existoval Západ ležící na západě a sestra Západu ležící na východě! Komunismus nebyla myšlenka zrozená Východem. Ona byla zemí ležící na východě pouze adoptována. Západ se znovu střetl se Západem! ii Ukrajinský fašista vyhlazující z raketometů a děl sídliště plná lidí, to je Západ. Evropa a USA vítající příchod ukrajinských vyhlazovačů, to je Západ. Piloti NATO sypající bomby na libyjská města a vesnice, to je Západ. Evropa a USA prodávající zbraně do Sýrie sloužící k vyhlazovaní mírumilovných Syřanů, to je Západ. NATO bombardující Jugoslávii, to byl Západ. Evropa a Spojené státy opakovaně napadající Irák, to je Západ. SSSR vyhlazující politicky nesprávně smýšlející lidi, to byl Západ. Sovětský svaz válčící v Afghánistánu, to byl Západ. USA a Evropa napadající Afghánistán dnes, to je Západ. Kolik takových ukázek je za posledních několik desetiletí! Evropská unie bez lítosti umlčující volnost a demokracii na celém svém území, to je Západ. Spojené státy pod rouškou boje s terorismem nemilosrdně vyhlazující jakoukoli skutečnou opozici, to je Západ. USA ničící skrze své špionážní agentury veškeré soukromí a s ním Svobodu, to je Západ. Gulag/koncentrační tábor Guantánamo, to je Západ! USA a státy EU napadající Sýrii, to je Západ! Ach, jací jsme krásní! Z našich domovů na Západě zbyly kulisy. Kulisy to jediné, čemu rozumíme, to jediné, co umíme vidět!

19 George Orwell Mýlíme se, pokud věříme tomu, že George Orwell ve svém slavném románu 1984 kreslil karikaturu na zemi jinou než svoji vlastní (Západ). Minul se datem. Ne 1984! Byl geniální, rozuměl tomu, co přijde! Pouze neuměl hledět do křišťálové koule, proto se netrefil datem. Nevidíme to z toho samého důvodu, jako nevidíme spoustu jiných věcí. My vidíme to, co si vidět přejeme! Nacházíme to, co nacházet chceme, jak v knihách, tak i mnoha našich životních situacích. Díky, Georgi Orwelli, skutečně jsi nejlepší. Díky, Edwarde Snowdene, za odvahu, za statečnost, za ochotu vzdát se všeho, abys nám ukázal to, co si přes naše sny (víru) nepřejeme vidět! To ty jsi předložil důkazy o Georgově genialitě. Četbou Georgeovy vize ve světle Edwardových důkazů si, kromě jeho geniality, všimneme ještě jedné věci. Buď se mu nedostávalo představivosti ohledně míry možné nesvobody a totální kontroly velkého bratra, nebo byl přesvědčený optimista!

20

21 Blbci, géniové a peníze Blbec nás zotročuje řetězy a pouty, aby nás mohl využívat k budování svých snů. Génius nás sváže v našich myslích do takových vzorců, abychom všichni dělali jen to, co si přeje on a přitom ještě věřili, že jsme svobodní! V této činnosti je géniovi nejvíce nápomocna skutečnost, že člověk je emocionální, nikoli rozumové stvoření! Stačí ho přinutit dostat Strach! Pak už je to celé hračka. Za slib bezpečí (života beze Strachu) si s ním můžeš dělat, co chceš! Chceš lidem sebrat Svobodu? Fajn. Vytvoř nepřítele, kterého budeš mít plně pod kontrolou, aby ti nenarušil tvé plány. Vystraš je jím! Svaž je panickým Strachem z něho. Potom, až si budou srát do gatí Strachy na každém kroku, jim nabídni bezpečí. Postav pro ně pevnostvězení, kam je všechny umístíš, kde budou pod kontrolou a v naprostém bezpečí od toho hrozného nepřítele, jehož se tak bojí. Až ho postavíš, zachovej se jako opravdový demokrat, dej jim možnost svobodné volby: Můžete být tam venku, kde zuří ten hrozný, krvežíznivý nepřítel, nebo můžete jít ke mně do vězení, do bezpečí. Nejen, že se do tohoto vězení nechají zavřít, oni ti ještě poděkují za tvoji péči a tvé neskonalé demokratické myšlení zkoušené v nejistých časech Strachu z hrozného nepřítele! Ovce. Tupej, odpornej hmyz. Sebrat dítěti na pískovišti traktůrek je složitější a časově náročnější, než zotročit stomilionové národy dospělých, pokud mají v každém domě alespoň jednu obrazovku! Z toho důvodu je pro moderního otrokáře také tak důležité pěstovat na ni v lidech od malička poctivý a upřímný návyk! /Více v kapitole Batman/ Strach je klíčem ke Svobodě!! Blbec se chopí zbraně a jde válčit s celým světem, aby všechny porazil a mohl vládnout absolutní mocí a kontrolou nad vším a všemi. Génius vymyslí takový systém, jímž všechny ovládne, aniž by musel vstát ze židle. Takovým systémem je systém peněz! Peněžní systém je naprosto zbytečný. Naprosto zbytečný! Přesto nás nějaký génius přesvědčil o tom, že je nezbytný a přitom sám stanul na jeho vrcholu. Jak? Pojďme si představit naši společnost jako lidské tělo. To má mnoho různých orgánů, částí a ústrojí. Kdybychom chtěli být pány celého takového těla, museli bychom ovládnout jeden orgán po druhém do posledního, ovládat všechny části, veškerá ústrojí. To by nás stálo mnoho sil, strašné množství úsilí. Navíc poté, co bychom ovládli jeden orgán a šli dobývat další, tento první orgán, k němuž jsme se zatím otočili zády, abychom vyrazili ovládnout další, by se mohl vzbouřit a osvobodit se od naší nadvlády. V tak složitém ústrojí s tolika proměnnými a tak ++

OSHO - O základních lidských právech

OSHO - O základních lidských právech OSHO - O základních lidských právech Obsah OSHO - O základních lidských právech...1 01) Deklarace: Ne lidská práva ale hypokracie...1 02) Lidská práva pro nového člověka...19 03) Všeobecná deklarace lidských

Více

Ročník XV listopad 2006 číslo 11

Ročník XV listopad 2006 číslo 11 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XV listopad 2006 číslo 11 m e z i h r o b y staré ženy černé vdovy opuštěná hnízda v nichž už nikdy nezazpívá pták pně vyduté a plné vosku z plástů když med

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Rukopis - CZ - Ver. 15.3.2008 SPIRITOLOGIE

Rukopis - CZ - Ver. 15.3.2008 SPIRITOLOGIE SPIRITOLOGIE 1 ANDREAS BUTTLER SPIRITOLOGIE Studium původu, nekonečných možností a úplné rehabilitace duchovní bytosti Copyright 2007 Andreas Buttler (Český překlad - update 15.3.2008) 2 Obsah Úvod 4 Reforma

Více

Obsah: Apokryf 2 Vetřelec 3 Projekt revoluce v New Yorku 11 Smrt ve středu 34 Nenápadný půvab AIDS demokracie 52 Konvergence à la G. B.

Obsah: Apokryf 2 Vetřelec 3 Projekt revoluce v New Yorku 11 Smrt ve středu 34 Nenápadný půvab AIDS demokracie 52 Konvergence à la G. B. Petr Hájek: Smrt ve středu ISBN 978-80-7363-269-4 Dokořán Praha 2009 Z přebalu: Petr Hájek, * 1951 Vystudoval FAMU, celý život se věnuje médiím. Před rokem 1989 pracoval jako reportér v časopise Květy.

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 Ježíš není synem boha islámu Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Globe Media/Reuters Úvodník Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života,

Více

VlB: Ano, a právě to bylo jedním z důvodů, proč jsem tam nezůstal. Nehledě k tomu, že bych zemi neopustil, protože jsem zde doma

VlB: Ano, a právě to bylo jedním z důvodů, proč jsem tam nezůstal. Nehledě k tomu, že bych zemi neopustil, protože jsem zde doma Dialog o transformaci s Vladimírem Benešem 1,2 : MS: Co pro vás znamenal rok 1989? VlB: Nepochybně to byla největší změna v životě, kterou jsem zažil a kterou jsem mohl zažít. Byla to změna k lepšímu.

Více

Názory na Evropu. názory & vzdělávání. pro Vás připravil. Děkujeme za laskavou podporu Konrad-Adenauer-Stiftung.

Názory na Evropu. názory & vzdělávání. pro Vás připravil. Děkujeme za laskavou podporu Konrad-Adenauer-Stiftung. NÁZORY NA EVROPU Názory na Evropu pro Vás připravil názory & vzdělávání Děkujeme za laskavou podporu Konrad-Adenauer-Stiftung. Obsah Slovo úvodem (Ondřej Kolář) 2 Evropy a my. Evropa dnes a zítra (Miroslav

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

{ } Ramadán. let pokroku 1993 2013. dní modliteb za svět islámu. 9. červenec 7. srpen 2013. S l a v í m e

{ } Ramadán. let pokroku 1993 2013. dní modliteb za svět islámu. 9. červenec 7. srpen 2013. S l a v í m e 30 dní modliteb za svět islámu Ramadán 9. červenec 7. srpen 2013 S l a v í m e 20 let pokroku 2013 Hodnotná příručka ke každodenním modlitbám za svět islámu Fakta a informace Zjistěte víc o islámu Mimořádné

Více

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Pracovní verze 26. září 2014 Tvrdoslav, léto 2014 1 OBSAH 1. ÚVODEM... 2 2. ODKUD PŘICHÁZÍME... 3 2.1. Vesmírné prostory... 3 2.2. Vesmírný čas... 3 2.3. Člověk ve vesmíru...

Více

KATEDRÁLA A KRYCHLE Úvahy o evropských hodnotách. OBČANSKÝ INSTITUT Praha prosinec 2008

KATEDRÁLA A KRYCHLE Úvahy o evropských hodnotách. OBČANSKÝ INSTITUT Praha prosinec 2008 KATEDRÁLA A KRYCHLE Úvahy o evropských hodnotách OBČANSKÝ INSTITUT Praha prosinec 2008 Obsah: Georges Bernanos List Evropanům 1941 5 Otto von Habsburg Právo na Evropu 15 George Weigel Katedrála a krychle

Více

Neale Donald Walsch. Hovory s Bohem III. neobvyklý dialog

Neale Donald Walsch. Hovory s Bohem III. neobvyklý dialog Neale Donald Walsch Hovory s Bohem III neobvyklý dialog NANCY FLEMINGOVÉ-WALSCHOVÉ Nejlepší přítelkyni, milé společnici, vášnivé milence a úžasné manželce, která mě naučila víc než kdokoli jiný na světě.

Více

SBORNÍK ESEJÍ 2008/2009 2. A, 3.A, 3.B, 4.A, 6.C studentské práce z předmětu zeměpis, seminář ze zeměpisu a seminář z biologie

SBORNÍK ESEJÍ 2008/2009 2. A, 3.A, 3.B, 4.A, 6.C studentské práce z předmětu zeměpis, seminář ze zeměpisu a seminář z biologie GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE SBORNÍK ESEJÍ 2008/2009 2. A, 3.A, 3.B, 4.A, 6.C studentské práce z předmětu zeměpis, seminář ze zeměpisu a seminář z biologie Moravské Budějovice

Více

Jaromír Hejna. Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti

Jaromír Hejna. Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti Jaromír Hejna Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti Jaromír Hejna, Praha 2012 Vydaly katolické stránky: www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com 2 Úvodní slovo editora Roku 1897 v Basileji

Více

BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ

BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ Jak zajistit dítěti dobrý finanční start ROBERT T.KIYOSAKI Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY M Obsah Úvod První díl První kapitola Druhá kapitola Třetí kapitola Čtvrtá kapitola

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Naprostá relativita ukrajinského bytí. Disent zaplevelený nacionalistickými požadavky. Myšlení je kritické a priori. V dvojím ohni.

Naprostá relativita ukrajinského bytí. Disent zaplevelený nacionalistickými požadavky. Myšlení je kritické a priori. V dvojím ohni. české vydání 2009 Ukrajinský žurnál Naprostá relativita ukrajinského bytí Myšlení je kritické a priori Disent zaplevelený nacionalistickými požadavky V dvojím ohni Vážení čtenáři, nabízíme Vám již čtvrté

Více

Rozšalovávací List. kognitivně disonantní občasník, informační destilátor. číslo 3 září 2012

Rozšalovávací List. kognitivně disonantní občasník, informační destilátor. číslo 3 září 2012 Otevřený Rozšalovávací List kognitivně disonantní občasník, informační destilátor číslo 3 září 2012 "Planet Earth is the asylum to which the rest of the universe sends it's lunatics." Voltaire prof. JUDr.

Více

Rupert Sheldrake, Fritjof Capra, James Lovelock...

Rupert Sheldrake, Fritjof Capra, James Lovelock... Vážení čtenáři, když jsem před lety hrával na gong ve stanu příležitostného čajovníka, nikdo z nás tehdy netušil, jak dalekosáhlé změny tím začínají, jen v Praze je dnes více jak třicet čajoven a sám pojem»dobrá

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

se vrátily Z obsahu Ročník 8 Chešvan 5769 Listopad 2008 Krvavý spor o Abrahámovo dědictví 4 Ve stínu Chomejního 12 Tóry se vrátily domů 16

se vrátily Z obsahu Ročník 8 Chešvan 5769 Listopad 2008 Krvavý spor o Abrahámovo dědictví 4 Ve stínu Chomejního 12 Tóry se vrátily domů 16 Ročník 8 Chešvan 5769 Listopad 2008 2 Z obsahu Krvavý spor o Abrahámovo dědictví 4 Ve stínu Chomejního 12 Tóry se vrátily domů 16 Krátce Můžeme říci, že tento říšský pogrom křišťálová noc byl praktickým

Více

Souhra mezi mechanismem sociálního mozku, se kterým se rodíme, a prostředím, ve kterém se vyvíjí a operuje, je něco jako tanec. Tanec, při kterém je systém našeho sociálního mozku laděn vlivem rodičů,

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Harold S. KUSHNER. Překonat STRACH Jak se radovat ze života ve světě plném hrozeb

Harold S. KUSHNER. Překonat STRACH Jak se radovat ze života ve světě plném hrozeb Harold S. KUSHNER Překonat STRACH Jak se radovat ze života ve světě plném hrozeb Harold S. KUSHNER Překonat STRACH Jak se radovat ze života ve světě plném hrozeb V Y Š E H R A D Copyright 2009 by Harold

Více

Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli

Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli část třetí (publikováno 6. července 2009; obsahuje i předchozí části) Podmínky užití Toto dílo jste získali dobrovolně a zdarma. Nikdo vás tuto

Více

2/2007 ROČNÍK 16 (10)

2/2007 ROČNÍK 16 (10) 2/2007 ROČNÍK 16 (10) 2/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ CHIARA LUBICHOVÁ BYLA PROPUŠTĚNA Z NEMOCNICE BŮH LÁSKA A PSYCHIKA Jaký vliv na psychiku člověka může mít fakt, že ve svém životě objevil

Více

Žít z Moci. 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů. Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson

Žít z Moci. 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů. Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson Žít z Moci 12 týdenní plán pro zlepšení tvých nejdůležitějších vztahů Jim Hohnberger s Tim & Julie Canuteson Pacific Press Publishing Association Nampa, Idaho Oshawa, Ontario, Canada www.pacificpress.com

Více

Henri Boulad. Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996

Henri Boulad. Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996 Henri Boulad ŽIJ SVOBODNĚ Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996 Nihil obstat: P. Vojtěch Cyril Kodet OCarm. Imprimi potest: P. Radim Josef janičár OCarm. SVOBODA - SKUTEČNOST NEBO ILUZE? Svoboda

Více