Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři"

Transkript

1 Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři J e d n o d u c h é a p r a k t i c k é ř e š e n í p r o s b ě r i n f o r m a c í a o b ě h d o k u m e n t ů

2 02 / 03 jednoduché a praktické řešení Jak Obsah inteligentní formuláře usnadňují práci Proč vůbec inteligentní formuláře 3 Jak inteligentní formuláře usnadňují práci 4 Sběr informací: Úleva pro novodobé Popelky 6 Oběh a schvalování dokumentů: Všechno správně a včas 7 Efektivní úřady 8 Města a obce vstřícnější 10 Pořádek pro procesů v průmyslových a stavebních podnicích 11 Méně byrokratické zdravotnictví 11 Jednoduchá, bezpečná a otevřená architektura 12 Nejen prodej licencí, ale i podpora při reálném nasazení XML Filler: Freeware pro obyčejné lidi XML Designer: Plná kontrola nad vzhledem i chováním formuláře XML Server: Řízení procesů a informačních toků 14 Řešení s velmi rychlou návratností 14 O společnosti Software a jejích partnerech 15

3 Proč vůbec inteligentní formuláře Není tomu dlouho, co řečník na jedné konferenci o využití internetu předvedl, jak je možné využít mobilní technologii k předávání zpráv. Vyťukal zprávu na mobilu, uložil aparát do krabice a nechal ji doručit svému kolegovi. Neudělal žádnou chybu, využil nejmodernější zařízení na trhu, a přesto si tím práci nijak neusnadnil. Je to příklad, který dobře ilustruje situaci mnohých z nás. Počítače a internet patří k našemu každodennímu životu a přesto se náš způsob práce změnil od papírových dob v řadě oblastí jen velmi málo. Technologie je pro nás mnohdy spíše zdrojem frustrace než něčím, co nám skutečně usnadní život. Prostě proto, že neumíme využít obrovský potenciál, který nám nabízí. Žádný významný posun proti papírovým dobám. Inteligentní formuláře 602XML jsou řešením, které umožňuje využít potenciál, jaký technologie nabízejí. Od pomoci při vyplnění přes automatický přenos dat až po poskytnutí jistoty, že se formulář neztratí, informace nebudou po cestě zkresleny a že až vyplníme své kolonky, dostane jej k dalšímu schválení či zpracování ten správný člověk. Jednou z takových oblastí jsou formuláře. Ať si uvědomujeme nebo ne, setkáváme se s nimi prakticky každý den. Žádanky o to či ono, schvalovací procedury, přihlášky, registrace, potvrzení, nejrůznější výkazy Jejich vyplňování nám zabírá spoustu času. Ale mnohem hůře jsou na tom ti, kdo je shromažďují, kontrolují, nacházejí v nich chyby nebo nevyplněné z této změny budou nakonec těžit všichni. Ti, kdo jsou nuceni formuláře vyplňovat, ti, kdo potřebují informace v nich obsažené i ti, kdo jsou odpovědní za infrastrukturu. rubriky, snaží se nás přimět, abychom vše uvedli do pořádku (což obě strany opět stojí spoustu nervů) a nakonec informace archivují či zadávají do nejrůznějších aplikací. Zavedení počítačů zatím žádnou revoluci nepřineslo. V nejlepším případě můžeme formulář poslat em (není-li zamčený v pdf a nejedná-li se o dokument, který vyžaduje vlastnoruční podpis). Věřím, že je to další krok k tomu, aby z našeho každodenního života ubylo vysilující rutiny a že z této změny budou nakonec těžit všichni. Ti, kdo jsou nuceni formuláře vyplňovat, ti, kdo potřebují informace v nich obsažené i ti, kdo jsou odpovědní za infrastrukturu. Naší ambicí není nic menšího, než přinést takovou změnu k lepšímu všem obyvatelům České republiky. Podobně, jako jsme jim před několika lety pomohli začít používat počítač k psaní textů. Statisíce lidí a desítky organizací se již přesvědčily, že se skutečně jedná o změnu k lepšímu. Přidejte se k nim také! Pavel Nemrava

4 04 / 05 jednoduché a praktické řešení Jak inteligentní formuláře usnadňují práci Mnozí z nás si ani neuvědomují, jak často se s formuláři setkáváme. Nemusí se totiž jednat o žádost o daňové přiznání či hlášení statistickému úřadu. Prakticky každá organizace dnes pracuje s desítkami formulářů v situacích, kdy je třeba schválit fakturu nebo kalkulaci, zažádat o dovolenou nebo předložit cestovní příkaz, vypracovat report, požádat o schválení nákupu, sledovat postup procesu či záznam o kvalitě výrobku, shromáždit statistické údaje nebo požadavky zákazníků až po rezervaci služebního vozu nebo zasedací místnosti.

5 PODÍVEJME SE NYNÍ KONKRÉTNĚJI, JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ NASAZENÍ INTELIGENTNÍCH FORMULÁŘŮ. Pohodlně, úplně a bez chyb Pokud při vyplnění nastane chyba, inteligentní formulář na to uživatele upozorní a neumožní pokračovat v práci, dokud není odstraněna. Tak lze zajistit formální správnost (například formát rodného čísla) i správné vazby mezi jednotlivými rubrikami, ale pochopitelně také to, že žádné povinné pole nebylo vynecháno. Uživatel má zároveň možnost uložit částečně vyplněný dotazník a při vhodné příležitosti se k němu vrátit. je formulář vyplněn, stačí jediné kliknutí k tomu, aby byla data přenesena do cílové databáze. Záleží na uživateli, vybere-li nebo jiný elektronický kanál. Žádná nedorozumění při vyplňování Inteligentní formulář je schopen uživateli zobrazit nápovědu či pokyny k vyplňování každého pole. Není už tedy zapotřebí studovat separátní dokumenty nebo se snažit uhodnout, jakou informaci vlastně zadavatel formuláře požaduje. Tam, kde je to možné, formulář automaticky provede kalkulaci či předvyplní některá pole. Kvalita připojení už není bariérou Inteligentní formuláře 602XML jsou často zpřístupňovány na internetových či intranetových stránkách, jejich vyplňování však probíhá v počítači uživatele. Připojení musí být obnoveno ve chvíli, kdy je třeba hotový dokument odeslat. hraje inteligentní formulář roli hlídače přesného dodržení předepsaného postupu dokud není vše provedeno zcela správně, není prostě možné postoupit dokument dál. Přenos dat jediným kliknutím Jakmile je formulář vyplněn, stačí jediné kliknutí k tomu, aby byla data přenesena do cílové databáze. Záleží na uživateli, vybere-li nebo jiný elektronický kanál. Ve všech případech je inteligentní formulář velmi úsporný z hlediska objemu přenášených dat. Pédéefko pro zákazníka i do archivu Jediné kliknutí stačí i k uložení vyplněného dokumentu ve formátu PDF. To se ukazuje velkou výhodou jak při archivaci dokumentů, tak v situaci, kdy formuláře fungují jako interní nástroj pro vytvoření a schválení dokumentu, který je pak zaslán zákazníkovi, dodavateli či jakékoliv jiné třetí straně. Ověření autorství Inteligentní formuláře jsou dobře využitelné i tam, kde je zapotřebí ověřit, kdo formulář vyplnil a že data nebyla později změněna. Dokument je možné elektronicky podepsat (a tím i uzamknout proti změnám) a je možné takto uzamknout i jeho jednotlivé části. Hladká týmová spolupráce V situacích, kdy se na zpracování jednoho dokumentu podílí několik zaměstnanců (například při schvalování na několika úrovních), inteligentní formuláře automaticky zajistí předávání ve správném pořadí i to, že každému zaměstnanci je dokument předložen teprve poté, co předcházející kolegové odvedli svou správu úplně a správně. Konec excelovských databází To je něco, co zná z podnikové praxe většina z nás. Existuje sdílená tabulka, do níž několik zaměstnanců zapisuje údaje. Je to řešení zdánlivě bezproblémové až do okamžiku, kdy někdo zapomene tabulku zavřít, takže ostatní nemohou zapisovat nebo dokonce omylem přepíše údaje, které zanesl nikdo jiný. Při použití inteligentních formulářů každý zapisuje do formuláře ve svém počítači a data jsou automaticky přenášena do tabulky. Vždy správná verze Pomocí inteligentních formulářů je možné centrálně řídit, který dokument je kterému zaměstnanci předložen k vyplnění a pochopitelně i zajistit, že se ve všech případech jedná o aktuální verzi. Jistota předepsaného postupu V řadě případů hraje inteligentní formulář roli hlídače přesného dodržení předepsaného postupu dokud není vše provedeno zcela správně, není prostě možné postoupit dokument dál. To se týká výrobních, nákupních a projektových kalkulací nebo třeba procesů vyžadovaných ISO nebo jinou závaznou normou. Záleží na uživateli, vybere-li nebo jiný komunikační kanál. Ve všech případech je inteligentní formulář velmi úsporný co do objemu přenášených dat.

6 06 / 07 jednoduché a praktické řešení Sběr infor mací: Úleva pro novodobé Popelky Shromažďování údajů od mnoha zaměstnanců, firem, podřízených organizací či obyvatelstva patří k nejvíce frustrujícím úlohám v každém podniku či úřadu. Je běžné, že řada dotazníků přichází vyplněna nesprávně či neúplně. Ať už je to z nedbalosti či proto, že jejich vyplnění je příliš obtížné. Už samo udržení přehledu o dotaznících, které již přišly a úprava údajů k dalšímu zpracování představuje náročný administrativní úkon náchylný k chybám. K tomu často přistupuje časově neuvěřitelně náročná nutnost znovu kontaktovat odesilatele a získat správné údaje. Statistická šetření průmyslové výroby Předávání zdravotnických informací a statistik Ústav zdravotnických informací a statistiky využívá inteligentní formuláře pro sběr dat od lékařů a zdravotnických zařízení, zejména informací o zákrocích a výkonech. Součástí formulářů jsou automatizované výpočty a pokročilé datové kontroly. Nasazení inteligentních formulářů představuje elegantní řešení této problematiky, a to zejména z následujících důvodů: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR využívá inteligentní formuláře 602XML pro sběr údajů v rámci periodických statických šetření jednotlivých odvětví průmyslové výroby. Na internetové stránce ministerstva je k dispozici sada formulářů a pracovníci podniků s pomocí těchto formulářů vyhotovují povinné výkazy. Proti dříve používaným papírovým dotazníkům to znamená radikální zvýšení efektivity, aniž by podniky musely investovat do softwarového vybavení. díky centrální správě formulářů má každý uživatel k dispozici správnou verzi dotazníku vyplnění formuláře je daleko jednodušší a rychlejší, a tudíž méně náchylné k chybám (funguje nápověda, automatická kontrola a předvyplňování některých rubrik) systém umožňuje nastavit další kontroly správnosti a formuláře, které nevyhoví, vrátit odesilateli přenos a další zpracování dat se dějí automaticky existuje centrální přehled o všech vyplněných formulářích.

7 Oběh a schvalování dokumentů: Všechno správně a včas Je až neuvěřitelné, v kolika podnicích a úřadech probíhá podstatná část schvalovacích procesů stejně jako před desítkami let. Mezi zaměstnanci a odděleními se pohybují papírové dokumenty, centrální přehled prakticky neexistuje, chyby a opomenutí jsou na denním pořádku. Chce-li mít zaměstnanec jistotu, že jeho žádost o dovolenou či služební cestu nebo třeba schválení nákupu materiálu se nezdrží cestou mezi odděleními, často není jiná možnost než osobně sledovat pohyb dokumentu. Ani nasazení velkých informačních systémů s automatizovaným workflow situaci neřeší, neboť stále zůstává řada agend, které tyto systémy nepokrývají a v dohledné době pokrývat nebudou. Cena licencí navíc většinou neumožňuje poskytnout přístup do systému všem zaměstnancům. K tomu ještě přistupuje skutečnost, že tyto systémy bývají poměrně neflexibilní a jejich úpravy vyžadují významné investice. I N T E L I G E N T N Í F O R M U L Á Ř E P Ř E DS TAV U J Í P R A K T I C K É Ř E Š E N Í, K T E R É M Ů Ž E BÝ T N A S A Z E N O V E L M I RYC H L E A J E H OŽ ZÁKLADNÍ FUNKCE LZE SHRNOUT TAKTO: organizuje oběh dokumentů s pevnou cestou (je předem rozhodnuto, kdo má dokument zpracovat či schválit a v jakém pořadí) nebo volitelnou cestou (uživatel si vybere, komu dále dokument postoupí) zajišťuje mechanismus pro zastupování v době nepřítomnosti. Odpovědný pracovník před odjezdem prostě určí, kdo jej zastupuje a proces schvalování je automaticky přesměrován na tohoto zástupce poskytuje účastníkům procesu informaci o tom, v jakém stadiu je momentálně práce na dokumentu aktivně upozorní zaměstnance (například em), že příslušný dokument čeká na schválení či dopracování neschválený dokument může vrátit k dopracování nebo ukončit proces a podřízeného jen informovat, že jeho žádost nebyla schválena (záleží na nastavení procesu u každého konkrétního dokumentu) umožňuje centrální řízení přístupových práv k dokumentům a schvalovacích práv pro jednotlivé dokumenty podporuje elektronický podpis pro podepisování celých dokumentů i jejich částí. V druhém případě je dokument postoupen k dalšímu zpracování s tím, že jeho určitá část je uzamčena proti změnám a je viditelné, kdo ji podepsal umožňuje předvyplnění formuláře, takže například asistentka může dokument vyplnit a předložit jej svému nadřízenému k elektronickému podpisu. automaticky archivuje celý dokument i jednotlivé mezistavy.

8 08 / 09 jednoduché a praktické řešení Efektivní úřady Pro využití inteligentních formulářů se v posledních letech rozhodly desítky regionálních i centrálních organizací státní správy a samosprávy. Každý den jsou pomocí inteligentních formulářů 602XML získávány údaje od tisíců subjektů (občanů, podniků i podřízených organizací) a je organizováno zpracování stovek nejrůznějších agend. Společnost Software602 má pro potřeby veřejné správy několik desítek předpřipravených formulářů, které pokrývají podstatnou část agend úřadů. Tyto formuláře jsou průběžně aktualizovány v návaznosti na změny legislativy. Úřady využívají inteligentní formuláře zejména v následujících oblastech: vytváření interních dokumentů, jejich oběh a schvalování vedení evidencí sběr údajů od podřízených organizací formuláře pro občany a podniky výměna dat mezi úřady sběr statistických dat. Bezpapírové schvalování na krajském úřadě Evidence veřejných zakázek Centrální adresa je veřejný webový portál, který slouží ke zveřejňování veřejných zakázek a za jehož provozování je odpovědná Česká pošta. Údaje potřebné k evidenci těchto zakázek jsou zadávány prostřednictvím inteligentních formulářů 602XML. Formuláře jsou úspěšně v provozu od roku Během této doby bylo podáno přes podání, z toho drtivá většina (přes 90 %) těchto podání vytvořena právě pomocí inteligentních formulářů. Krajský úřad Moravskoslezského kraje využívá inteligentní formuláře ke schvalování všech žádankových procesů. Každý zaměstnanec získá při nalogování do počítače i přístup do aplikace 602XML Form Server, která mu nabízí formuláře, jaké ke své práci potřebuje. Po vyplnění je žádanka (formulář) automaticky postupována dalším pracovníkům tak, aby proběhl řádný schvalovací proces. To by nebylo možné bez zakomponování do našich stávajících struktur a bez využití elektronického podpisu, jímž je každý úřadu vybaven. Lidé si rychle zvykli na jednoduchost vyplnění a na plnou kontrolu nad průběhem schvalování, což přechod od papírových dokumentů usnadnilo, řekl vedoucí odboru informatiky krajského úřadu Ing. Tomáš Vašica.

9 Prostřednictvím inteligentních formulářů jsou každý den předána hlášení o několika tisících dopravních přestupcích. Administrativa sociálního pojištění pro společnosti i podnikatele Tisíce soukromých podnikatelů vyplňují Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) pomocí inteligentních formulářů. Další formuláře slouží zase zaměstnancům mzdových oddělení pro přihlašování a odhlašování pojištěnců nemocenského pojištění a vyplňování evidenčního listu důchodového pojištění. Hlášení dopravních přestupků Po zavedení bodového systému v červenci 2006 stála policie před problémem, jak bezpečně a prokazatelně odesílat velké množství hlášení o přestupcích na obecní úřady. Jako optimální řešení se ukázalo nasazení inteligentních formulářů, distribučním kanálem je Registrovaná elektronická pošta. Toto řešení plně nahrazuje doporučené dopisy, s tím, že je daleko jednodušší a efektivnější. Jeho prostřednictvím jsou každý den předána hlášení o několika tisících přestupcích. Žádosti o čerpání prostředků státní rozpočtu Nasazení inteligentních formulářů od začátku letošního roku poskytlo žadatelům o čerpání prostředků ze státního rozpočtu větší komfort a zajistilo, že žádosti odcházejí správně a úplně vyplněny. Rozhodnutí ministerstva financí nahradit inteligentními formuláři tabulkový procesor se tak ukázalo jako přínosné pro rozpočtové organizace i pro pracovníky úřadu CZECHPOINT výpis snadno a rychle Inteligentní formuláře 602XML jsou technologickým základem řešení CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), který poskytuje občanům možnost získat na jednom místě ověřený výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. V současné době probíhá pilotní provoz ve 35 městech a obcích. Inteligentní formuláře zajišťují nejen jednotné prostředí pro přístup ke zmíněným registrům, ale díky propojení se spisovou službou usnadňují práci i úředníkům.

10 10 / 11 jednoduché a praktické řešení Města a obce vstřícnější k občanům a podnikatelům Tlak na organizace pověřené výkonem veřejné správy, aby umožnily občanům využívat při řešení životních situací elektronické kanály, roste. Pochopitelnou reakcí na takové požadavky je vystavení nejrůznějších formulářů na internetových stránkách. To se ale postupem času ukazuje jako nedostatečné. U běžného kancelářského software se uživatelé potýkají s problémy s verzemi, u dokumentů zamčených v PDF zase vadí nutnost formulář vytisknout a dále s ním zacházet jako s běžným papírovým dokumentem. Navíc jsou formuláře často spontánně forwardovány či uchovávány v počítačích uživatelů, takže mnohdy není jasné, zda se jedná o aktuální verzi. Zavedení inteligentních formulářů znamená radikální zvýšení pohodlí pro uživatele. Vyplnění žádostí a dalších podání je podstatně jednodušší, neexistují problémy s verzemi software ani s verzemi dokumentů. Občané vybavení elektronickým podpisem, jichž rychle přibývá zejména mezi podnikateli, jsou navíc schopni formulář autorizovat a odeslat, čímž odpadá nutnost chodit na úřady. Už samotná skutečnost, že lidé nemusí chodit Jednodušší život na úřad a absolvovat obtížná jednání v situaci, pro vlastníky lesa, správce půdy, zemědělce a všechny ostatní kdy žádost nedokáží vyplnit úplně a správně, je dostatečným přínosem. Inteligentní sjednocení stavební agendy Statutární město Přerov umožňuje svým klientům řešit pomocí inteligentních formulářů řadu běžných životních situací, zejména v oblasti zemědělské agendy. To se týká těch, kdo v této oblasti podnikají, ale i těch, kdo řeší otázku studny nebo třeba požadují stavební povolení v blízkosti lesa. Už samotná skutečnost, že lidé vůbec mohou formulář správně vyplnit a nemusí chodit na úřad, je dostatečným přínosem, prohlásil vedoucí odboru Ing. Ivoš Hubík. V dalších fázích budeme schopni těžit z dalších výhod, které inteligentní formuláře nabízejí, především napojení na naše Stavební agenda městských úřadů je od začátku letošního roku sjednocena mimo jiné tím, že Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo závazné vzory, jak mají vypadat klíčové dokumenty typu žádost o stavební povolení či ohlášení stavby. Firma Software602 a stavební odbor Městského úřadu ve Vítkově připravily elektronické verze těchto formulářů v podobě, jakou podpořil i Ústav územního rozvoje MMR organizace zřízená k posuzování podobných záležitostí. Tyto formuláře jsou nyní k dispozici všem městským úřadům, které s technologií inteligentních formulářů 602XML pracují. stávající datové struktury dodal.

11 Poř ádek do procesů v průmyslov ých a stavebních podnicích Pro podnikovou sféru jsou inteligentní formuláře zajímavé mimo jiné tím, že jejich počet není nijak omezen, takže mohou být využity pro pokrytí všech procesů, které nezahrnuje velký informační systém. Formuláře mohou být vystaveny například na firemním intranetu s tím, že každý zaměstnanec má přístup k těm, které potřebuje ke své práci. Nejčastěji bývají pokryty následující oblasti a procesy: nákup zboží a služeb provozní formuláře lidské zdroje obchod a marketing evidence smluv dodavatelsko-odběratelský řetězec ISO a řízení kvality. Řízení strojírenské výroby Výrobce nástrojů a strojírenských upínacích prvků, společnost Flow Tech používá inteligentní formuláře pro dokumentaci výrobního procesu a sběr dat od třetích stran. Klíčovou roli hraje kalkulační formulář, který je využíván při všech významnějších schvalovacích procesech. Strojírenská firma vyřešila nasazením inteligentních formulářů situaci, kdy bylo obtížné přimět všechny uživatele, aby respektovali strukturu dokumentů a vyplňovali je zcela správně a kdy zpracování dat pro další využití bylo pracné a komplikované. Snížení byrokratické zátěže ve zdravotnictví Praktická zkušenost ukazuje, že nahrazení běžných kancelářských balíků inteligentními formuláři může radikálně snížit čas, který je zdravotnický personál nucen trávit administrativními činnostmi, což má významný dopad na efektivitu zdravotních zařízení. Jde zejména o oblasti, kde existuje zákonná povinnost agendu provozovat, jako například zjišťování spokojenosti pacientů. Inteligentní formuláře lze také využít pro hlášení a hodnocení mimořádných událostí (například nehody či chyby personálu) či nutné schvalovací procesy typu vystavení dovolenky, vytvoření pracovního zařazení apod. Menší zdravotnická zařízení, která se chtějí vyhnout investici do velkého nemocničního informačního systému, mohou pomocí inteligentních formulářů pokrýt i ryze zdravotnické procesy (záznamy o výsledcích vyšetření, průvodní listy apod.) Lepší nálada na psychiatrii Vedení Psychiatrického centra Praha v Bohnicích se rozhodlo Klíčovou roli hraje kalkulační uvolnit síly lékařů a dalšího zdravotnického personálu radikálním způsobem. Přibližně 50 formulářů a dotazníků bylo převedeno z běžných kancelářských programů do inteligentních formulář, který je využíván při všech významnějších formulářů 602XML. Výsledkem je, že zaměstnanci centra mohou věnovat více času svým pacientům, což se z krátkodobého schvalovacích procesech. hlediska projevuje zvýšením efektivity. Ještě významnější je ale očekávaný dlouhodobý přínos další zvyšování kvality péče.

12 12 / 13 jednoduché a praktické řešení Jednoduchá, otevřená a bezpečná architektura Z t e c h n o l o g i c k é h o p o h l e d u s e ř e š e n í i n t e l i g e n t n í c h f o r m u l á řů 602 X M L se skládá z několika aplikací: 602XML Filler pro vyplňování formulářů 602XML Designer pro návrh, úpravy a publikování formulářů 602XML Server pro uložení dat a jejich přenos do dalších aplikací a pro řízení workflow Je-li to vhodné z hlediska IT infrastruktury organizace, může být řešení nasazeno bez aplikace 602XML Server. Aplikace 602XML Filler může být zase provozována v tenké verzi jako ActiveX komponenta pro internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer. Jednou z klíčových výhod řešení je skutečnost, že je založeno na otevřené architektuře. Data nasbíraná ve formulářích vystupují výhradně ve formátu XML, díky čemuž je možné řešení velmi snadno integrovat s prakticky jakoukoliv databází či informačním systémem. K autentizaci a zabezpečení sesbíraných XML dat při vyplňování formulářů slouží XML digitální podpis podle standardu W3C. Inteligentní formuláře 602XML tak mohou být úspěšně využity jako doplňkový nástroj pro sběr těch dat, které nejsou pokryty ERP, CRM či jiným velkým systémem. Některé organizace je dokonce nasazují jako jednoduchý a flexibilní nástroj pro ověření efektivity podnikových procesů před nasazením takového velkého systému. Nejen prodej licencí, ale i pomoc při reálném nasazení Firma Software602 předpřipravila několik desítek formulářů pokrývající nejčastější potřeby podniků a úřadů. Tyto formuláře jsou neustále aktualizovány a jejich počet se průběžně rozšiřuje. Všechny tyto formuláře jsou bezplatně k dispozici všem držitelům licence 602XML. Software602 rovněž nabízí vytvoření sady formulářů na míru konkrétní organizaci, a pochopitelně vyškolení uživatelů, kteří poté budou schopni samostatně vytvářet další formuláře. Je možné též sjednat individuální podporu zahrnující například analýzu využívání formulářů ve firmě, zajištění údržby formulářů, pomoc při zajištění elektronického podpisu apod. Firma Software602 předpřipravila několik desítek formulářů pokrývající nejčastější potřeby podniků a úřadů. Tyto formuláře jsou neustále aktualizovány a jejich počet se průběžně rozšiřuje.

13 602XML Filler: Uživatelsky přívětivý freeware Aplikace 602XML Filler se instaluje na počítače uživatelů pr acujících s i nte l i gentními for m u l á ř i. J e u rčena pro v y pl ň ová n í a odesíl á n í těchto formulářů a Umožňuje: stáhnout příslušný formulář a uložit do počítače vyplňovat formulář bez trvalého připojení k síti uložit částečně vyplněný dokument a později se k němu vrátit využívat kontextové nápovědy použít digitální podpis na podpis a uzamčení dokumentu nebo jeho části odeslat vyplněný dokument em nebo na web (http/http, SOAP či GovTalk) tisk vyplněného dokumentu nebo jeho převod do PDF. okamžitou kontrolu správnosti zadávaných dat kontrolu pravopisu v češtině, slovenštině, angličtině a němčině práci s opakovacími a přepínacími sekcemi automatickou aktualizaci formulářů z webu. Aplikace může být volně instalována na neomezeném počtu podnikových počítačů nebo na počítačích jednotlivců. 602XML Designer: Plná kontrola nad vzhledem a chováním for mul áře APLIKACE 602XML DESIGNER JE URČENA K VYTVÁŘENÍ, ÚPRAVÁM a publikování formulářů. Poskytuje kompletní sadu nástrojů pro: návrh a formátování formuláře vytváření přepínacích a volitelných sekcí a určování závislostí vkládání obrázků, čárových kódů, hypertextových a křížových odkazů definici sekvencí se shodným formátem stránky, orientací, okraji, číslováním stránek apod. vkládání formulářových prvků a opakovacích sekcí kontrolu pravopisu s podporou více jazyků přidávání nápovědných textů a kontextové nápovědy pro uživatele vytváření nebo připojování číselníků, včetně importů ze souboru zadávání automatických výpočtů nastavení pravidel pro elektronické podání formuláře, tisk a převod do PDF nastavení zabezpečení šablony formuláře volbu způsobu zveřejnění a aktualizace formulářů.

14 14 / 15 jednoduché a praktické řešení 602XML Server: Řízení procesů a informačních toků Aplikaci 602XML Server využijí zejména ty organizace, které neřeší jen shromažďování údajů a jejich přenos do informačního systému, ale potřebují pokrýt životní cyklus dokumentu a jeho archivaci. Mezi základní přednosti 602XML Serveru lze zařadit zejména následující: možnost organizovat sběr dat bez znalosti databázového prostředí a programování. Uživateli prostě stačí umístit formulář do 602XML Serveru a data jsou automaticky ukládána do databáze pro další použití. sebraná data je možné prohlížet nejběžnějšími nástroji typu MS Excel. ve shromážděných datech (vyplněné formuláře a jejich popisy) je možné fulltextově vyhledávat. sebraná data jsou připravena k snadnému exportu do jakékoliv další aplikace. 602XML Server poskytuje nástroje pro řízení uživatelských práv, takže každému je možné ukázat jen ty formuláře, které jsou pro něj relevantní. Obdobným způsobem jsou distribuována i práva schvalovat (podepisovat) dokument nebo jeho části. automatizovaná archivace dokumentů opatřených digitálním podpisem možnost centrálně nastavit, řídit a sledovat oběh dokumentu, ať už se jedná o pevnou cestu nebo situaci, kdy sám uživatel rozhoduje, komu dokument dále postoupí. Řešení s velmi rychlou návratností není divu, že nasazení inteligentních formulářů patří k té malé části IT projektů, které vítají pracovníci IT, uživatelé, finanční manažeři i ředitelé podniků a úřadů. Proč se pro využití inteligentních seminářů rozhodly již desítky organizací? Důvodů je celá řada, ale všechny je lze shrnout pod společné označení finanční úspory. Jedná se zejména o: úspory na IT a komunikaci zefektivnění procesů a lepší využití potenciálu zaměstnanců omezení nákladů spojených s tiskem a skladováním papírové dokumentace. Již pouhé omezení nákladů na tisk a předávání papírových dokumentů zpravidla představuje úsporu zaručující většinou návratnost do jednoho roku. Když k tomu připočteme snížení chybovosti, urychlení řady procesů a uvolnění kapacity mnoha zaměstnanců, není divu, že nasazení inteligentních formulářů patří k té malé části IT projektů, které vítají pracovníci IT, uživatelé, finanční manažeři i ředitelé podniků a úřadů.

15 O společnosti Software602 Software602, a.s. je tradičním českým dodavatelem programového vybavení. V současné době má asi 60 zaměstnanců (mateřská společnost), pobočky na Slovensku a v USA a konsolidovaný obrat asi 120 milionů korun. Akcie společnosti jsou od roku 1997 veřejně obchodovatelné. V posledních letech se tato firma, dříve známá zejména jako dodavatel kancelářského software, orientuje spíše na dodávky aplikací pro podniky a organizace. Její produkty se prosadily na trzích ve více než 80 zemích celého světa. a jejích partnerech O významu inteligentních formulářů 602XML svědčí mimo jiné skutečnost, že řada významných por ade nských fi r e m a systé mov ých integr átorů je z ař adi l a do svého portfol ia. Někte ř í z n ich v y vinuli i vl astn í se rverová ř eše n í. Seznam certifikovaných partnerů v současné době zahrnuje, mimo jiné, následující společnosti: AutoCont CZ ASD Software Asseco Czech Republic (dříve PVT) B2B centrum DELTAX Systems Gordic ICZ LogicaCMG Profinit Siemens IT Solutions and Services (dříve SBS)

16 Některé významné podniky a organizace využívající inteligentní formuláře 602XML Akademie múzických umění Arco Centrum dopravního výzkumu Centrum zdravotně postižených zlínského kraje CzechInvest CzechTrade Česká pošta Česká správa sociálního zabezpečení Český telekomunikační úřad Český úřad zeměměřický a katastrální DOTEX EDITEL CZ Energetický regulační úřad Fakultní nemocnice v Motole Flow Tech Hlavní město Praha Hradecká lesní a dřevařská společnost Industrial Business Services IQ SERVICE Jan Krátký TISK-REKLAMA Jihomoravský kraj Jiří Drašar Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Manďák MDP GEO Město Benešov Město Brno Město Broumov Město Chomutov Město Chotěboř Město Jeseník Město Jihlava Město Jindřichův Hradec Město Kladno Město Konice Město Liberec Město Litovel Město Mělník Město Mohelnice Město Náměšť nad Oslavou Město Němčice nad Hanou Město Nové Město na Moravě Město Opava Město Ostrava Město Přerov Město Strakonice Město Šumperk Město Telč Město Třinec Město Velké Meziříčí Město Vlašim Město Zábřeh Město Žamberk Město Žďár nad Sázavou Městská část Praha 3 Městská část Praha 9 Milan Kubát - ATM sítotisk Ministerstvo financí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR Moravskoslezský kraj Národní bezpečnostní úřad Nejvyšší kontrolní úřad Olomoucký kraj Pardubický kraj PharmData Policie České republiky Psychiatrická léčebna Bohnice Sanatorium Topas Severočeské vodovody a kanalizace Tart Technosoft T-SOFT Úřad průmyslového vlastnictví Ústřední kontrolní a zkušení ústav zemědělský Ústav zdravotnických informací a statistiky Zlínský kraj w w w c z

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více