Chodím se svěšenou hlavou, protože mám na krku závěrečné vysvědčení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chodím se svěšenou hlavou, protože mám na krku závěrečné vysvědčení."

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK

2 Chodím se svěšenou hlavou, protože mám na krku závěrečné vysvědčení. 2

3 Škola Už je to pár let, co navštívil jsem svět. Teď už školák jsem a znám celou zem. Tělocvik můj koníček, běhám jako zajíček. Matika je na tom špatně, pokouším se o ni zdatně. Český jazyk je zlý taky, slouží ale pro školáky. Po zvonění hurá domů a zítra do školy znovu. Tomáš Fňukal, 5.B Ráno Ráno budík zazvoní, kakao z kuchyně zavoní. Vstávat se mi nechce, zvedám se jen těžce. Kéž bych si moh kakao dát a jít zase spát! Obléknu se, nasnídám, dobré vlny zase vysílám. Do školy se těším, příklady už řeším. Chce to jen malou chviličku, dostanu hned jedničku. Martin Kutlak, 5.B Ze školních lavic... Já nevím, kdo mi pomáhal s úkolem, neboť jsem šel hrát hokej. Někdy sice řeknu u tabule hlouposti, ale vždy se je snažím zdůvodnit. Hanbou bych se propadla, kdybych se dozvěděla, že jsem z něčeho propadla. Učitel zavedl naši třídu k vodě a tam nás rozpustil. Šetřím školní majetek, a tak se učebnice ani nedotknu. 3

4 Vážení přátelé, otevíráte již čtrnácté vydání ročenky naší školy a doufám, že při jejím pročítání se nebudete nudit. Když se podíváme zpět, tak se dá říct, že uplynulý školní rok nás ničím nepřekvapil a že proběhl v očekávaném režimu. Na počátku roku sice došlo k poklesu celkového počtu žáků, ale tento fakt neměl nějaký výrazný vliv na chod školy. Rozběhlo se vzdělávání podle našeho Školního vzdělávacího programu, jako každoročně se v rámci autoevaluace naše děti zúčastnily testování znalostí organizovaných společností Cermat, kde celkové výsledky ukazují na to, že znalosti dětí odpovídají předpokladům. Není žádným překvapením, že při přijímacím řízení se neobjevily závažnější problémy a že naopak někteří žáci uspěli i tam, kde se to až tak příliš nepředpokládalo. I v uplynulém roce se naše děti prosadily v okresních i krajských soutěžích. V tomto směru jsou velmi příjemné výsledky v olympiádě jazyka českého, ale také v matematice, v jazyce německém, dějepisu nebo v recitačních soutěžích. I v letošním roce se potvrdilo, že naše škola dominuje v biologických olympiádách, a to nejen mezi základními školami okresu, ale že přední místa získáváme i v rámci kraje. Při výčtu příjemných akcí nemohu opomenout akce, které pořádá škola, školní sportovní klub nebo školní klub. Mnozí z vás se setkali s našimi dětmi při vystoupeních pro veřejnost, při akcích tříd pro rodiče, projektových dnech, při divadelním festivalu, recitačních soutěžích, vystoupeních coutry souboru nebo při výtvarných výstavách našich dětí. Také musím připomenout práci v pěveckých sborech, které prokázaly svou kvalitu nejen ziskem Zlatého a Stříbrného pásma, ale všichni mohli ocenit výjimečnou práci vedení těchto sborů při festivalu tady ve Vrbně, kterého se zúčastnily sbory ze Slovenka, jižní a severní Moravy. Za těmito výsledky stojí kvalitní práce učitelů a vedoucích jednotlivých tříd a skupin. Škola velmi bedlivě sleduje i to, jak tráví naše děti svůj volný čas. Tady patří poděkování a uznání těm, kteří pracují s dětmi v ACS Drak, v kroužcích hasičů, rybářů nebo v OB. Také oceňuji činnost trenérů a vedoucích v TJ Sokol, zejména stolní tenis a kopanou, kde se k příslušnosti hlásí každoročně dětí školy. Na závěr ještě poděkování všem, vedoucím, sponzorům, rodičům a přátelům školy, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na výsledcích uplynulého školního roku. Ivan Hába ředitel školy 4

5 Zaměstnanci školy ve školním roce 2007 / 2008 ředitel školy: zástupce ředitele: ekonom: Ivan Hába Mgr. Zdeněk Bártek Ludmila Šajerová Ing. Ivana Novotná správní zaměstnanci: Jaroslav Blahuš, Danuše Dostálová, Zdena Chudá, Vlasta Jančová, Jaroslav Motyka, František Plíšek, Eva Rybárová, Stanislava Rybárová, Květoslava Šulkovská zaměstnanci školní jídelny: Renata Suchánková, Martina Bucurová, Zlatica Dudyová, Helena Janyšková, Jarmila Šmigurová externí pracovníci: Charilaos Sanopulos vychovatelky: Blanka Kadlíková, Vlasta Výskalová, Kateřina Novotná M. Gamovský, 9.A (grafika) výchovné poradenství: Mgr. Olga Rektoříková, Ing. Miroslav Šajer Přehled tříd školy a třídní učitelé 1.A Alena Rajchová 6.A Ing. Miroslav Šajer 1.B Danuše Hošková 6.B Miloslav Rašťák 2.A Mgr. Jana Kudlíková 7.A Mgr. Hana Zhřívalová 2.B Mgr. Ivana Dluhá 8.A Mgr. Anna Sedlaříková 3.A Mgr. Lenka Redlichová 8.B Jarmila Drlíková 3.B Mgr. Ivana Odstrčilová 9.A Ing. Hana Žembová 4.A Mgr. Iva Bártková 9.B Mgr. Irena Remešová 4.B Ivana Kováčíková 5.A Mgr. Pavla Kolářová 5.B Mgr. Jana Sztuková ostatní vyučující: Drahuše Beranová, Mgr. Jiří Dvořák /1. pololetí/, Věra Huszarová, Vlasta Pařízková, Mgr. Olga Rektoříková, Mgr. Pavel Remeš, Hana Strouhalová, Ing. Jana Zaoralová, Marie Pavková (zastupující) počet žáků: ročník 245 zaměření tříd: všeobecné ročník 155 celkem 400 5

6 Volitelné předměty I.VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ročník Dějepisné praktikum 8. Informatika Konverzace Ja Konverzace Jn Rýsování 9. Seminář a praktika z Př 6.-7., 9. Sport a pohybové aktivity 7., Výtvarná výchova Fyzikální praktikum 9. Nepovinné předměty ročník Jazyk řecký Sborový zpěv Meteorologie Sportovní hry Sportovní hry-volejbal Výtvarné projekty Kroužky školní družina Sportovní kroužek Cvičení s hudbou Kytary Dramatická výchova Měsíček-dram.kroužek Country kroužek Kroužky školní klub Hra na kytaru Strojové pletení Florbal Country kroužek Šachy PC Ranní kroužek Astronomie Sborový zpěv Cvičení s hudbou Příprava na BiO Do mimoškolních zájmových aktivit je na naší škole zapojeno celkem 501 žáků. Cinnost školní družiny Provoz školní družiny byl zahájen v pondělí 3. září 2007, a to od 6.00 hodin do hodin. Do dvou oddělení bylo rozděleno 65 přihlášených dětí. Každé oddělení má speciální zaměření. 1. oddělení kroužek hra na kytaru Vlasta Výskalová 2. oddělení kroužek cvičení s hudbou Blanka Kadlíková Děti ŠD se svými vychovatelkami se účastnily několika akcí pořádaných v rámci školy: - vystoupení kroužku kytar v MŠ - vánoční besídka, výroba dárků - zimní stavby, sněhové království - turnaj ve vybíjené - soutěž riskuj - dětský den sport. odpoledne (atletické skopičiny) - vystoupení kroužku kytar a cvičení s hudbou na školní akademii V letošním školním roce nám vypomáhala Kateřina Novotná. Po celý školní rok se děti svými výrobky podílely na výzdobě školy. ŠD společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Poskytuje příležitost k seberealizaci žáků talentovaných i méně talentovaných. Je zcela odlišná od forem práce ve škole a je pro děti zábavou i poučením. Blanka Kadlíková 6

7 Cinnost školního klubu Školní klub je určen žákům druhého stupně, umožňuje jim vyplnit volný čas v odpoledních hodinách. Provoz klubu: ranní klub hod. - určen nejen pro dojíždějící žáky odpolední klub hod. - podle rozvrhu Kroužky školního klubu se účastnily různých akcí, o kterých vás vedoucí kroužků dále informují. Počítačový kroužek umožňuje dětem práci s internetem, každé úterý, středu a pátek do hod. Blanka Kadlíková Školní parlament Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se pravidelně scházeli a pokoušeli jsme se řešit problémy žáků a vymýšlet různé akce. Školní parlament se podílel na některých záležitostech, např. stolní fotbal, proto svým parlamentářům buďte vděční za jejich čas a nápady. V měsíci červnu připravujeme pro naše spolužáky zábavné odpoledne u příležitosti Dne dětí, ve kterém bude spousta sportovních i jiných her (florbal, vybíjená...), veselé hudby a vystoupení mladých hasičů. Už se těšíme na další rok a na řešení vašich přání a dotazů. Michaela Dobrotková, 6.A Country tance ZUZANKY Country kroužek navštěvovalo v letošním školním roce 29 děvčat a 3 chlapci ve věku 7-14 let. I přes velký věkový rozdíl dětí se práce dařila. Na soustředěních se nejen trénovalo, ale upevňovaly se i vzájemné vztahy v kolektivu. Dobrou náladu a radost z tance se podařilo přenést i do vystoupení, kterých nebylo málo. Soustředění: říjen Vrbno pod Pradědem seznamovací akce listopad Vrbno pod Pradědem Country party s Mirkem Procházkou duben Vápenná přátelské setkání s dětmi místního kroužku Vystoupení: prosinec Střecha vánoční vystoupení únor MŠ Ve Svahu karneval březen Střecha velikonoční vystoupení květen Dům seniorů vystoupení ke Dni matek červen Vrbenské slavnosti 7 Mgr. I. Odstrčilová, Mgr. J. Kudlíková

8 Dětský pěvecký sbor Tradičně i v letošním školním roce pracoval na naší základní škole DPS. Přípravný pěvecký sbor Modrásci letos navštěvovalo 25 dětí. Zúčastnil se řady vystoupení, např. Vánoční koncert, charitativní vystoupení v Domově pro seniory v Mnichově a Jarní festival. Modrásci se také podíleli svou účastí na regionální soutěži v Orlové, kde obhájili Stříbrné pásmo. V pěveckém sboru Sedmihlásek pracovalo 24 žáků ze třetích, čtvrtých, pátých ročníků a jedna žákyně šestého ročníku. Sedmihlásek byl na výměnném koncertu v Senici, představil se na koncertech i festivalu. Obzvláště prestižní byla účast na mezinárodní soutěži v polských Glubczicích, kde naši zpěváci získali významné ocenění. Na regionální soutěži v Orlové si Sedmihlásek vyzpíval Zlaté pásmo. Poděkování náleží paní Haně Obrusníkové, druhé dirigentce sboru, a naší klavíristce paní Evě Procházkové.V neposlední řadě patří poděkování paní Ludmile Šajerové za práci pro sbory v jejich zázemí. Postřehy dětí ze soutěže z Orlové: Na Orlové se mi líbilo, že jsme vyhráli zlatou medaili. Pak to, že jsme krásně nastoupili a předvedli krásný výkon jako dospělí. Strašně jsem byla šťastná, že jsme vyhráli Zlaté pásmo a že to nebylo tak strašné, jak jsem si myslela. Místo toho to bylo lepší. V Orlové mě nejvíce zaujalo, jak dokážou zpívat malé děti tak krásně. I Modrásci. Moc mě zaujaly ty velké sbory, některé byly malé. Divadelní festival Letos se uskutečnil 2. ročník divadelního festivalu vrbenských skupin dramatické výchovy. Věděli jste, že se děti realizují v osmi takových skupinách? Festival jsme z prostorových důvodů směřovali do dvou odpolední (28. a ). Děti měly možnost zhlédnout představení spolužáků i mladších či starších kamarádů. Také rodiče a jiní návštěvníci ocenili jednotlivá vystoupení potleskem. I tato akce se uskutečnila za finanční podpory města. Děkuji učitelkám za dobře odvedenou práci s dětmi, dětem za příjemné zážitky a veřejnosti za ochotu věnovat jedno odpoledne dětem. Mgr. J. Sztuková 8

9 Školní akademie 2008 Čtrnáctá školní akademie byla opět dokladem toho, že se děti ve škole jen neučí, ale v rámci mimoškolní činnosti se mohou zapojit do mnoha kroužků a v nich se přiučit lecčemu zajímavému a zábavnému. Mnohá vystoupení byla ukázkou činností některého z vyučovacích předmětů. Na akademii vystoupilo 266 žáků z 1. až 6. ročníku. Děti chtěly hlavně potěšit rodiče a jiné příbuzné, podívat se na to, co umí jiní. Odměnou jim byl potlesk a malá pozornost pořízená z financí, kterými někteří diváci děti ohodnotili při vstupu. Děkuji vedení školy za pomoc při organizaci, městu Vrbnu pod Pradědem za finanční příspěvek (grant), výrobně technickému řediteli firmy Pega vel,a.s. panu Martinu Vilímkovi a jeho ženě za sponzorské dary. Mgr. J. Sztuková kroužek Kytary 9

10 Děti a poezie Recitace získává mezi dětmi oblibu. Dokladem toho byla účast 85 recitátorů z 10 škol Vrbenska, Bruntálska, Krnovska a Rýmařovska na 4. ročníku recitační soutěže Děti a poezie. Stále se zvyšující úroveň soutěžících notně zamotala hlavy pěti porotcům. Po delší debatě ocenili 9 soutěžících ve 3 kategoriích (ocenění získaly děti Karlovic, Krnova, Bruntálu, Břidličné, Rýmařova, Vrbna). Každý soutěžící si ovšem odvezl kromě malé pozornosti i řadu příjemných zážitků. Dospělý doprovod ocenil organizaci soutěže a vkusně upravené prostory STŘECHY. Děkuji městu za finanční podporu (na akci jsem čerpala prostředky z grantů města), vedení ZŠ za pomoc při organizaci a zaměstnancům Střechy za vstřícný přístup a ochotu. Mgr. J. Sztuková Ani prvňáčci a druháčci na budově č.3 v letošním roce nezaháleli Také oni prožili rok plný práce, her, písniček, básniček, tanečků a všeho ostatního. Samozřejmě, že se hlavně učili, ale v prosinci si například vyjeli do kina do Krnova a v pololetí byli dokonce v divadle. Popelka v podání opavského divadelního souboru v nich určitě zanechala hluboké dojmy. Vánoční a Velikonoční pracovní dílny se staly na naší škole již pěknou tradicí a i děti z naší budovy si je užily po hudební, výtvarné, dramatické i pracovní stránce. Prvňáčci navíc pracovali na dvou projektech Kde bydlím já a Čtvero ročních období. Také v nich propojili prvouku s češtinou, výtvarnou výchovu s hudební i pracovní výchovou, dramatiku s turistikou. Na druhém projektu pracovali celý školní rok. Pro druháky si hasiči z našeho sboru připravili dvě krásná dopoledne, na kterých byly děti seznámeny prostřednictvím různých her s protipožární prevencí a se vším, co k tomu patří. Dokonce i policistka v rámci projektu Ajax druháčky navštívila a mluvila s nimi pro změnu o bezpečnosti silničního provozu. Také s městskou knihovnou spolupracuje naše škola dlouho a dobře. Prvňáci a druháci toto zařízení navštívili alespoň jednou jako třída na besedě, ale děti knihovnu navštěvovaly také jako čtenáři co nejvíce a zapojovaly se do všech jejích akcí. Na konci roku zde také byli v nádherné a důstojné atmosféře pasováni naši prvňáčci na čtenáře. I z tohoto rychlého přehledu je vidět, že činnost našich nejmenších dětí na škole byla bohatá a že ani oni nezaháleli a určitě se budou snažit i v dalších ročnících. 10 Mgr. J. Kudlíková

11 Spolupráce s knihovnou říjen - provázkiáda - beseda Pohádkové vaření pro 2. třídy, 3. třídy - první kolo soutěže Co už všechno znám pro 2. a 3. třídy (téma - knihovnická bašta) - první kolo vědomostní soutěže pro 6. až 8. třídy (téma knihovnická bašta) - vyhlášení literárně výtvarné soutěže Lindgrenoland - pro 4. a 5. třídy - vyhlášení soutěže Celá třída čte a její doprovodné akce Můj čtenářský deník pro žáky nižších ročníků listopad - výstava knih A. Lindgrenové - výstavka knih Jiřího Žáčka - druhé kolo soutěže Co už všechno znám pro 2. a 3. třídy (podzim a strašidla) - druhé kolo vědomostní soutěže pro 6. až 8. třídy (téma: podzimní čas, strašidla, pověsti) listopadu Den otevřených dveří pro děti a rodiče prosinec - beseda - Vánoční zvyky a tradice v literatuře 1. a 6. třídy - knihy Karla Čapka - výstavka Předvánoční jarmark knih - třetí kolo soutěže Co už všechno znám pro 2. a 3. třídy (zimní čas a Vánoce, zvyky, tradice) - třetí kolo vědomostní soutěže pro 6. až 8. třídy (téma: Vánoce, zvyky, obyčeje) závěrečné kolo a ukončení soutěže pro 2. a 3. třídy leden - pokračování soutěže Celá třída čte vědomostní soutěž pro žáky 6-9. tříd únor nové kolo vědomostní soutěže pro žáky tříd a nižšího stupně gymnázia březen (měsíc knihy a internetu) - Besedy o bezpečnosti internetu pro děti 6. a 7. tříd duben - Vyhlášení soutěže Záložka pro moji knihu - Soutěž Kniha, barevný svět fantazie Světový den knihy a autorských práv k tomuto tématu besedy 8. a 9. tříd květen - Ukončení a vyhodnocení soutěže Celá třída čte pasování prvňáčků na čtenáře červen - Ukončení a vyhodnocení soutěže Kniha, barevný svět fantazie - Ukončení soutěže Záložka pro moji knihu - Besedy s 2. a 3. třídami Hurá prázdniny a nebezpečí o prázdninách Pro děti také připravujeme mnoho akcí, soutěží a kvízů nebo výtvarných dílem během odpoledního půjčování, připomínáme důležitá výročí. Bc. Helena Hackenbergová Noc s Andersenem Přihlásily jsme se na noc s Andersenem a už při přihlášení jsme se na ten den těšily. Do knihovny jsme dorazily před sedmou večer. Při vstupu nás přivítaly paní knihovnice, které byly převlečené za pohádkové postavy. Nás dětí přišlo do knihovny asi šestnáct. Na chvíli jsme si všichni sedli s knihovnicemi do kruhu a povídali jsme si. Pak nás rozdělily do tří družstev. Měly pro nás tyto soutěže a úkoly: u p. Remešové jsme vylepovali mořskou pannu krepovým papírem, u p. Hulínové jsme lovili rybky a poznávali je a u p. Hackenbergové jsme skládali puzzle a odpovídali na otázky kvízu. Pak jsme napsali krátké věty, jak se nám činnosti líbily. Paní knihovnice vyhodnotily naše soutěžení a vítězná skupina vyhrála lístky na divadelní představení ve Střeše. Potom jsme všichni postupně četli pohádku z knihy, kterou jsme si předávali. Kolem půl jedenácté byl konec a rodiče si pro nás postupně přicházeli. Noc s Andersenem byla moc fajn, všichni jsme se bavili, poznali jsme spoustu nových kamarádů. Domlouvali jsme se s knihovnicemi na dalších akcích, některá by mohla být i o velkých prázdninách. Tereza Kopfová a Klára Marková, 4.A 11

12 Projekt Region 3. ročník V letošním školním roce byla největší akcí žáků 3. tříd třídenní práce na projektu Náš region. Zaměřili se na jarní faunu a floru v našem městě. Tato akce zahrnovala turistiku, pozorování přírody, sběr některých přírodnin, vyhledávání a shromažďování informací k tématu. Výsledkem byly závěrečné individuální i skupinové práce, které byly vystaveny v prostorách školy. Mgr. I. Odstrčilová Projekt Region 4.ročník Projekt Region 4. ročníku byl zaměřen na vodstvo regionu. Ve dnech jsme se s dětmi věnovali řekám Černé, Bílé a Střední Opavě. Četli jsme pověsti o řekách a ty pak žáci výtvarně ztvárnili jsme podnikli vycházku k soutoku řek na území našeho města. Děti si vyrobily dokument o řekách s pečetí. Nakonec jsme zhlédli video o povodni v roce Projekt jsme ukončili besedou o významu vody. Mgr. I.Bártková Projekt Region 9.ročník Třídy 9.B a 9.A se rozhodly ve fyzikálních praktikách s paní učitelkou zapojit do projektu Region. V projektu jsme fotodokumentací zachytili krásy okolí naší školy. Na práci se podílely čtyři skupiny žáků. Každá skupina měla fotoaparát, nebo jsme si je půjčovali. Materiály a inspiraci jsme našli v okolí naší základní školy. Fotili jsme nejen přírodu, ale i pohozené odpadky, které nám jako by,,přirostly k srdci. Po hodině namáhavé práce máme konečně výsledky. Ovšem čekal nás ještě jeden těžký úkol. Vybrat ze všech fotografií ty nejzdařilejší. Jak jsme tento těžký úkol zvládli, můžete se sami přesvědčit na naší veřejné nástěnce v budově ZŠ. Na závěr bych chtěla ještě dodat, že v rámci projektu jsme se naučili přenos fotografií pomocí počítače, což někteří žáci neuměli. Kristýna Nováčková, 9.B Projekt Služby našeho města 9.B (součást projektu Region) Naše paní učitelka přišla s nápadem zpracovat jako projekt služby pro občany, které se nacházejí ve Vrbně pod Pradědem. Většina žáků naší třídy 9.B se jejího nápadu ráda ujala, projekt jsme mohli částečně realizovat v hodinách češtiny. Žáci zjišťovali, které služby se ve Vrbně nacházejí a které naopak chybí. Na internetu si vyhledávali jejich charakteristiku, procházeli Vrbnem, sbírali fotografické materiály služeb, které si vybrali pro svůj projekt. Použili jsme i mapu, abychom do ní zaznačili, kde přesně se tyto služby nacházejí. Nejčastěji si žáci zvolili penziony a restaurace. Našli se i tací, kteří si vybrali služby, které nejsou v našem městě hojně zastoupeny. Například kadeřnictví nebo autoopravny. Zjistili jsme, že ve Vrbně mnoho zajímavých a potřebných služeb chybí, a to zejména proto, že Vrbno je menší město. Hlavně ty, které bychom my, žáci, nejvíce uvítali. Například funkční bazén, kam bychom si po škole mohli zajít zaplavat, sportovní halu, kde bychom si užili spoustu zábavy a přitom si vypracovali své kondice. Dále kino, ve kterém bychom se pobavili za nevhodného počasí a mnoho dalších. Práce na tomto projektu nás velmi bavila a doufáme, že se služby v našem městě do budoucna zlepší a rozrostou. Naše projekty jsou zveřejněny v prostorách školy. Romana Popková, 9.B 12

13 Výuka cizích jazyků Žáci naší školy se učí dva cizí jazyky. Angličtina se vyučuje od 3. do 9. ročníku, němčina v 8. a 9. ročníku, v 7.,8. a 9. ročníku žáci mají konverzaci v těchto jazycích a nejmenší děti (1. a 2. ročník) mají možnost chodit do kroužku, kde se na výuku připravují. Cizí jazyky vyučují: V. Huszarová, J. Drlíková, H. Strouhalová, J. Zaoralová, J. Kudlíková, A. Rajchová a P. Kolářová. Během celého školního roku probíhají soutěže ve skupinách. V konverzaci vytváříme projekty k různým tématům, prezentace, vystavujeme naše práce ve spojovací chodbě. Výsledky také prezentujeme ve Zpravodaji. Při výuce využíváme učebnu cizích jazyků, audiotechniku i videotechniku k prohloubení a upevnění znalostí. Dále využíváme počítače k vyhledávání informací, pracujeme s výukovými programy k upevňování slovní zásoby a gramatiky. V multimediální učebně pak pracujeme s projektorem a ukazujeme si výsledky naší práce na testech. V rámci výuky jsme měli opět navštívit Londýn. Tento zájezd se bohužel pro nezájem ze strany žáků nemohl uskutečnit. Přesto se pokusíme znovu vyjet v příštím školním roce. A další plány : soutěže, projekty, konverzace, možná divadlo, výuka druhého jazyka od 7. ročníku. V. Huszarová, J. Drlíková Výtvarná činnost na 2. stupni Výtvarná výchova v ročníku se vyučuje nadále rozšířeně, a to o výuku volitelného předmětu v 7., 8. a 9. ročníku. Někteří pokračují ve výtvarných činnostech v odpoledním nepovinném předmětu, ve výtvarných projektech. V těchto hodinách pracujeme na různých výtvarných činnostech, které vyžadují delší dobu na tvorbu a jsou náročnější na množství materiálu a pomůcek např. kašírování, batika, tkaní aj. S výsledky naší práce se můžete setkat v prostorách školy i na veřejnosti. V letošním roce jsme uspořádali tyto akce: - výstava grafiky Vlasy Galerie na MěÚ ve Vrbně p. P., vestibul školy - výstava výtvarných prací ve Střeše na schodišti - stálá výstava v zrekonstruované spojovací chodbě školy - výstava Exotické rostliny vestibul školy - předvánoční prodejní výstava výrobků - účast v soutěži Papírové kouzlení (soutěž vyhlášena v časopise Creative Amos), průběžně zasíláme fotografie výrobků zveřejněny v časopise č.3/ výstava grafiky Hrady a zámky vestibul školy - výstava výtvarných prací na školní akademii -účast v mezinárodní soutěži Barevný svět K.Kopecká, R. Popková (kresba) D. Rybár, 8.B (grafika) Mgr. I.Remešová 13

14 Co nového v IT naší školy? Letos jsme rozšířili počet multimediálních učeben na naší škole. Pro výuku je k dispozici počítač, který je propojen s dataprojektorem a reprosoustavou. Tato učebna byla vytvořena pro velký zájem učitelů o práci s touto technikou na pavilonu, aby byla snadno dosažitelná i pro žáky na 1. stupni. Toto vše najdete v učebně fyziky, přírodopisu a dvou učebnách vyhrazených jen pro multimediální výuku. V učebně fyziky a dvou samostatných multimediálních učebnách je k dispozici i interaktivní tabule, která ještě více zpestřila výuku v těchto učebnách. Aby výuka v těchto učebnách byla co nejpestřejší, postupně rozšiřujeme počet výukových programů, které jsou k dispozici žákům i na počítačových učebnách. Malou počítačovou učebnu žáci využívají v průběhu celého dne od 7,45 do 14,45 hod. Mgr. P. Remeš WWW stránky naší školy Stránky naší školy najdete na kde si můžete vyhledat informace o naší škole. Jsou zde uvedeny ové adresy všech učitelů a jejich konzultační hodiny, dále i školní program pedagogicko-psychologického poradenství a kontakty na pracovníky, kteří ho poskytují. V oddílu školní zpravodaj najdete, co se na naší škole událo i akce, které proběhnou, dále úspěchy našich žáků v soutěžích. Jsou zde fotograficky zdokumentovány některé školní akce, ale také školní budovy, jak vypadaly kdysi a dnes. Také na našich stránkách najdete aktuální jídelníček školní jídelny, také odkaz, kde se rodiče mohou informovat o absenci a prospěchu svých dětí. Byl zde zprovozněn komunikační program pro snazší komunikaci rodičů s vyučujícími. Pro přehlednost a jednodušší hledání informací byl na naše stránky umístěn odkaz na mapu stránek. Mgr. P. Remeš Nezapomenutelné zážitky z krajské BIO A je to tady! Ta středa, pro někoho normální den, pro mě s Verčou Urbánkovou den absolutního nasazení a přepínání našich mozkových závitů. Ráno jsme se v 7.00 sešli před školou. Pro mě to byl nadlidský úkol vstávat v 6.00, ale povedlo se a vyjeli jsme včas. Verču jsme vyzvedli v Karlovicích a vyrazili do Ostravy. Mám čokoládu, tu bílou Milku, ta nová, víš,..." Ani to nedořekla a už jsem jí čokoládu pomáhala otevřít a s radostí sníst. No, napůl, aby se neřeklo Ale teď k věci! Cesta uběhla rychle, až moc. A najednou jsme se ocitly v Přírodovědné stanici v Ostravě. A už nás vítali a my se šly zapsat. Při pohledu na konkurenci se nám vykulily oči až z důlků. Působili dojmem Einstaina, což nás děsilo, ale i tak jsme se nedaly a s trochou porcí trémy se pustily do jednotlivých úkolů olympiády. Každá byla v jiné skupině. Já začala teorií a Veru laborkou. Naštěstí jsme se potkaly na poznávačce. Měla jsem totální okno! Ani lípu jsem nepoznala a málem jsem převrhla akvárko s hnusným broukem, o kterém mi Verča řekla, že je potápník. A pak ta teorie! To teda byla fuška! A poté se skupiny vyměnily a my šli na poznávačku a skupina Verči na teorii. Na laborce jsme měli za úkol pitvat hluchavku. Říkám si: Jo, pohoda, to není těžký." Těžké to nebylo, ale Verča mi rozladila mikroskop a já ho ladila a ladila, avšak zcela bezúspěšně! Pětkrát jsem musela dělat preparát! Měla jsem nervy a chtěla s tím prásknout o zem, ale po páté se to konečně povedlo! Po všech třech úkolech jsme společně šly na oběd! My jsme natěšeně čekaly nějaký luxusní hotýlek a...ehmm, musely jsme si vystačit se školní jídelnou a špenátem! Dalo se to sníst, náhodou mně to chutnalo a ještě mi Verča podarovala knedlík. Já napapaná a Verča s prázdným břichem jsme s konkurencí v zádech šly nazpátek. Na stanici už nás čekala p. uč. Beranová, která nám oběma koupila tu Milku, kterou jsme už jedly v autě. Snad abychom se zbavily stresu, ale v tu chvíli, kdy se začaly vyhlašovat výsledky, jsme na čokoládu neměly ani jedna pomyšlení. Začínali od posledních míst. Bohužel, 4 účastníci nebyli úspěšní řešitelé...zbylých 22 ano! 22. místo, 21., a naše jména ještě nezazněla. Srdce mi, a určitě i Verči, bušilo o 106! místo Adriana Krettková" a vzápětí... 5.místo, Veronika Urbánková!" Těmito slovy skončila naše a také p. uč. Beranové snaha, výdrž a trpělivost! A my spokojeně odjely domů! Na závěr bychom chtěly obě poděkovat p. u. Beranové za vše, co pro nás dělala a jak nás připravovala. Děkujeme! Adriana Krettková, 8.B 14

15 Naukové soutěže a kulturní akce soutěž ročník termín umístění Projekt Ajax 2. říjen Návštěva muzea v Bruntále Olympiáda v JN-Šternberk-oblast Vánoční rolnička-oblast Flétničkový festival-oblast Matematická olympiáda-okres a 2.místo Dějepisná olympiáda-okres místo Akce s hasiči 2. leden-únor Biologická olympiáda-kat.c-okres ,2.a 6.místo Olympiáda v JČ-okres a 9.místo Cermat testování Olympiáda v JČ-kraj Biologická olympiáda-kat.d-okres a 3.místo Recitační soutěž-okres Divadelní festival vrbenských škol a Vítání občánků - 8krát 5.B září-červen Biologická olympiáda-kat.c-kraj a 6.místo Archimediáda a 7. místo 14.školní akademie Osvětim exkurze Projekt Region 1-9. září-červen Spolupráce s knihovnou září-červen Školní soutěže naukových předmětů neuvádíme, probíhají v každém předmětu. O některých dalších akcích se dočtete podrobněji ve zprávách. Vojen Sadílek-úspešný v okresní MO R.Popková a N.Hluchníková-úspešné v okresní olympiáde JC Kulturní představení název ročník Kašpárek a čaroděj - divadlo 1. a 2. Popelka - muzikál 1. a 2. Divoké vlny film 1., 2.,3. Ostrov splněných přání loutkové divadlo 3.B, 4.B Maryša divadelní hra Dlouhý, Široký a Bystrozraký muzikál 15 9.

16 Úspěšní žáci školy jméno-roč. soutěž umístění Vojen Sadílek-5.roč. Matematická olympiáda-okres 1.místo Kateřina Koždoňová-5.roč. Matematická olympiáda-okres 2.místo Veronika Urbánková-8.roč. BIO-kat.C-okres 1.místo -kraj 5.místo Adriana Krettková-8.roč. BIO-kat.C-okres 2.místo -kraj 6.místo Dějepisná olympiáda-okres 9.místo Veronika Jelínková-8. roč. BIO-kat.C-okres 6.místo Ivana Zabloudilová-7.roč. BIO-kat.D-okres 1.místo Barbora Čudová-6.roč. BIO-kat.D-okres 3.místo Romana Popková-9.roč. Olympiáda v JČ-okres 3.místo-postup do kraje Nikola Hluchníková-9.roč. Olympiáda v JČ-okres 9.místo Radek Adamík-7.roč. Archimediáda-okres 7.místo družstvo-7.roč. Archimediáda-okres 3.místo Eliška Sýkorová-5.roč. Stolní tenis kraj 1.místo Natálie Vlčková-5.roč. Stolní tenis kraj 3.místo Jiří Petruš-5.roč. Cyklistika: -silnice - Přebor Moravskoslezského kraje místo -časovka - Přebor Moravskoslezského kraje místo -silnice - Český pohár - republika 3.místo 16

17 Sportovní soutěže soutěž termín ročník Sportovní dopoledne Vybíjená Přespolní běh Stolní tenis - kraj listopad místo - 2krát Plavecký výcvik listopad-leden Soutěž v šachu okres místo Vánoční turnaj ve volejbalu Soutěž v šachu Vánoční laťka Soutěž v šachu kraj místo Turnaj v košíkové hoši, dívky únor Vybíjená Turnaj ve volejbalu hoši, dívky Velikonoční laťka Florbalový turnaj O velikonoční vajíčko-region místo Volejbalový turnaj 4 družstva z PLR Volejbalový turnaj okres 10.a Přehazovaná smíšených družstev duben Stolní tenis kraj a 3. místo McDonald s CUP minikopaná - okres místo Sportovní den Přespolní běh Volejbalový turnaj Atletický trojboj Krajská soutěž v šachu 17

18 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2008 / 2009 Po předchozích dopoledních návštěvách dětí ve vrbenských mateřských školách a odpoledním setkání rodičů těchto dětí s vedením základní školy proběhl ve dnech 18. a 19. ledna 2008 zápis do 1. tříd. K zápisu se dostavilo 70 dětí. Všechny byly řádně zapsány. Všechny třídy budou všeobecné. L. Šajerová Budoucí studenti osmiletého gymnázia pro rok 2008 / 2009 V letošním školním roce si podalo přihlášku na osmileté gymnázium 19 žáků z 5. tříd. Všichni byli přijati. 5.A: Georgiadis Filippos 5.B: Čeperová Dominika Jarošová Lucie Čermáková Leona Matuš Vojtěch Koždoňová Kateřina Petruš Jiří Kudelová Magdaléna Sadílek Vojen Menšíková Kateřina Slavík Martin Menšíková Veronika Škopcová Klára Rezníková Karolína Veningerová Vendula Suková Veronika Sýkorová Eliška Škodová Michaela Zlatník Miroslav L. Šajerová 18

19 VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI - 9. A tř. učitel Ing.Hana Žembová Beránek Miroslav SŠ řemesel, Bruntál instalatér Jehlář Bohumil SOU strojíren. a lesnické, Šternberk mechanik-opravář les. strojů Kubálek Martin SPŠ, Bruntál elektron. počítač. systémy Palyza Jan SPŠ, Bruntál elektron. počítač. systémy Radvan Pavel SŠ technická, Ostrava - Hrabůvka elektrikář - slaboproud Rustler Richard SŠ řemesel, Bruntál elektrikář - silnoproud Sajdler Robert SŠ řemesel, Bruntál automechanik Šianský Ondřej SŠ infor.,elektrot. a řemes., Rožnov p.r. elektron. počítač. systémy Vrba Martin SŠ řemesel, Bruntál opravář zeměděl. strojů Bejdáková Žaneta SZŠ a VOŠ zdravotnická asistent zubního technika Benková Silvie OA a SZŠ Bruntál obchodně podnikatel. činnost Czaschová Silvie OA a SZŠ Bruntál obchodní akademie Drtilová Nikola SŠ služeb, Bruntál kuchař - číšník Hájková Barbora VOŠ a hotelová škola, Opava hotelnictví a turismus Hluchníková Nikola SŠ zdravotnická, Opava zdravotnické lyceum Horáková Michaela Škola mezinárodních vztahů, Praha diplomatické služby Kopecká Karolína OA a SZŠ Bruntál obchodní akademie Kreiselová Denisa SOŠ dopr. a cest. ruchu, Krnov managmant cestov. ruchu Nárožná Pavla SŠ služeb, Bruntál kadeřník Patočková Lucie OA a SZŠ Bruntál agropodnikání Šulkovská Petra SOŠ dopr. a cest. ruchu, Krnov managmant cestov. ruchu 19

20 VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI - 9. B tř. učitel Mgr. Irena Remešová Benedikovič Karel SŠ řemesel, Bruntál automechanik Burda Pavel SPŠ, Bruntál silniční doprava Janyška Jan SPŠ, Bruntál silniční doprava Jehlář Marek SOŠ a SOU stojíren. a staveb., Jeseník strojírenství Lesniak Jiří SPŠ, Bruntál elektron. počítač. systémy Levák Tomáš SŠ Rýmařov opravář zemeděl. strojů Merta Michal SOŠ a SOU stojíren. a staveb., Jeseník zámečník Pospíšil Pavel SŠ řemesel, Bruntál opravář zeměděl. strojů Schuska Jaroslav SOU strojíren. a lesnické, Šternberk mechanik-opravář les. strojů Strkač Marian SŠ technická, Opava obráběč kovů Treimer Josef SŠ řemesel, Bruntál opravář zeměděl. strojů Zach Jaromír SPŠ, Bruntál elektron. počítač. systémy Blokšová Kateřina SŠ služeb, Bruntál kuchař - číšník Kočířová Jaroslava Moravské reálné gymnázium, Olomouc humanitní předměty Krömerová Venda SŠ zemědelství a služeb, M. Albrechtice kuchař - číšník Nováčková Kristýna OA a SZŠ Bruntál obchodně podnikatel. činnost Popková Romana Gymnázium, Bruntál gymnázium 4-leté Tomanová Lucie OA a SZŠ Bruntál obchodně podnikatel. činnost Uhercová Veronika SŠ zemědelství a služeb, M. Albrechtice kuchař - číšník Weisová Aneta SŠ zdravotnická, Opava zdravotnický asistent tř.učitel Jarmila Drlíková Valíčková Magdaléna SŠ Opava, Husova 6 cukrovinkář-pečivář 20 Ing. M. Šajer

Vážení přátelé, Ivan Hába ředitel školy

Vážení přátelé, Ivan Hába ředitel školy ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 2 Vážení přátelé, končí školní rok 2006/2007 a jako každoročně Vám předkládáme malý přehled toho, co se za uplynulé období ve škole událo. V tomto krátkém úvodu bych chtěl alespoň

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké plody. Aristoteles

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké plody. Aristoteles ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 2 Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké plody. Aristoteles 3 Vážení přátelé, i letos Vám předkládáme malé okénko do života školy. Říkám malé, protože na těchto několika stránkách není

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Ročenka 2014/2015. 1.ZŠ Holešov. Ve víru událostí

Ročenka 2014/2015. 1.ZŠ Holešov. Ve víru událostí Ročenka 2014/2015 1.ZŠ Holešov Ve víru událostí První ročenka Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy. Touto ročenkou zahajujeme tradici, jíž chceme čtenáře informovat o nejvýznamnějších akcích celého školního

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál Pedagogický sbor: Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele Michaela Horáková, ved. učitelka MŠ Vladislava Keilingová, učitelka MŠ Dagmar Lengsfeldová, učitelka MŠ

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2010/2011 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Školní akce ve školním roce 2005 2006

Školní akce ve školním roce 2005 2006 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním roce 2005 2006 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2013 2014 Mgr. Petr Horčička ředitel školy Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 6 Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

pracoviště Dlouhá 56

pracoviště Dlouhá 56 Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Příloha č. 2 pracoviště Dlouhá 56 1 / 38 Obsah CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PRACOVIŠTĚ DLOUHÁ 56... 3 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Více