Chodím se svěšenou hlavou, protože mám na krku závěrečné vysvědčení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chodím se svěšenou hlavou, protože mám na krku závěrečné vysvědčení."

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK

2 Chodím se svěšenou hlavou, protože mám na krku závěrečné vysvědčení. 2

3 Škola Už je to pár let, co navštívil jsem svět. Teď už školák jsem a znám celou zem. Tělocvik můj koníček, běhám jako zajíček. Matika je na tom špatně, pokouším se o ni zdatně. Český jazyk je zlý taky, slouží ale pro školáky. Po zvonění hurá domů a zítra do školy znovu. Tomáš Fňukal, 5.B Ráno Ráno budík zazvoní, kakao z kuchyně zavoní. Vstávat se mi nechce, zvedám se jen těžce. Kéž bych si moh kakao dát a jít zase spát! Obléknu se, nasnídám, dobré vlny zase vysílám. Do školy se těším, příklady už řeším. Chce to jen malou chviličku, dostanu hned jedničku. Martin Kutlak, 5.B Ze školních lavic... Já nevím, kdo mi pomáhal s úkolem, neboť jsem šel hrát hokej. Někdy sice řeknu u tabule hlouposti, ale vždy se je snažím zdůvodnit. Hanbou bych se propadla, kdybych se dozvěděla, že jsem z něčeho propadla. Učitel zavedl naši třídu k vodě a tam nás rozpustil. Šetřím školní majetek, a tak se učebnice ani nedotknu. 3

4 Vážení přátelé, otevíráte již čtrnácté vydání ročenky naší školy a doufám, že při jejím pročítání se nebudete nudit. Když se podíváme zpět, tak se dá říct, že uplynulý školní rok nás ničím nepřekvapil a že proběhl v očekávaném režimu. Na počátku roku sice došlo k poklesu celkového počtu žáků, ale tento fakt neměl nějaký výrazný vliv na chod školy. Rozběhlo se vzdělávání podle našeho Školního vzdělávacího programu, jako každoročně se v rámci autoevaluace naše děti zúčastnily testování znalostí organizovaných společností Cermat, kde celkové výsledky ukazují na to, že znalosti dětí odpovídají předpokladům. Není žádným překvapením, že při přijímacím řízení se neobjevily závažnější problémy a že naopak někteří žáci uspěli i tam, kde se to až tak příliš nepředpokládalo. I v uplynulém roce se naše děti prosadily v okresních i krajských soutěžích. V tomto směru jsou velmi příjemné výsledky v olympiádě jazyka českého, ale také v matematice, v jazyce německém, dějepisu nebo v recitačních soutěžích. I v letošním roce se potvrdilo, že naše škola dominuje v biologických olympiádách, a to nejen mezi základními školami okresu, ale že přední místa získáváme i v rámci kraje. Při výčtu příjemných akcí nemohu opomenout akce, které pořádá škola, školní sportovní klub nebo školní klub. Mnozí z vás se setkali s našimi dětmi při vystoupeních pro veřejnost, při akcích tříd pro rodiče, projektových dnech, při divadelním festivalu, recitačních soutěžích, vystoupeních coutry souboru nebo při výtvarných výstavách našich dětí. Také musím připomenout práci v pěveckých sborech, které prokázaly svou kvalitu nejen ziskem Zlatého a Stříbrného pásma, ale všichni mohli ocenit výjimečnou práci vedení těchto sborů při festivalu tady ve Vrbně, kterého se zúčastnily sbory ze Slovenka, jižní a severní Moravy. Za těmito výsledky stojí kvalitní práce učitelů a vedoucích jednotlivých tříd a skupin. Škola velmi bedlivě sleduje i to, jak tráví naše děti svůj volný čas. Tady patří poděkování a uznání těm, kteří pracují s dětmi v ACS Drak, v kroužcích hasičů, rybářů nebo v OB. Také oceňuji činnost trenérů a vedoucích v TJ Sokol, zejména stolní tenis a kopanou, kde se k příslušnosti hlásí každoročně dětí školy. Na závěr ještě poděkování všem, vedoucím, sponzorům, rodičům a přátelům školy, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na výsledcích uplynulého školního roku. Ivan Hába ředitel školy 4

5 Zaměstnanci školy ve školním roce 2007 / 2008 ředitel školy: zástupce ředitele: ekonom: Ivan Hába Mgr. Zdeněk Bártek Ludmila Šajerová Ing. Ivana Novotná správní zaměstnanci: Jaroslav Blahuš, Danuše Dostálová, Zdena Chudá, Vlasta Jančová, Jaroslav Motyka, František Plíšek, Eva Rybárová, Stanislava Rybárová, Květoslava Šulkovská zaměstnanci školní jídelny: Renata Suchánková, Martina Bucurová, Zlatica Dudyová, Helena Janyšková, Jarmila Šmigurová externí pracovníci: Charilaos Sanopulos vychovatelky: Blanka Kadlíková, Vlasta Výskalová, Kateřina Novotná M. Gamovský, 9.A (grafika) výchovné poradenství: Mgr. Olga Rektoříková, Ing. Miroslav Šajer Přehled tříd školy a třídní učitelé 1.A Alena Rajchová 6.A Ing. Miroslav Šajer 1.B Danuše Hošková 6.B Miloslav Rašťák 2.A Mgr. Jana Kudlíková 7.A Mgr. Hana Zhřívalová 2.B Mgr. Ivana Dluhá 8.A Mgr. Anna Sedlaříková 3.A Mgr. Lenka Redlichová 8.B Jarmila Drlíková 3.B Mgr. Ivana Odstrčilová 9.A Ing. Hana Žembová 4.A Mgr. Iva Bártková 9.B Mgr. Irena Remešová 4.B Ivana Kováčíková 5.A Mgr. Pavla Kolářová 5.B Mgr. Jana Sztuková ostatní vyučující: Drahuše Beranová, Mgr. Jiří Dvořák /1. pololetí/, Věra Huszarová, Vlasta Pařízková, Mgr. Olga Rektoříková, Mgr. Pavel Remeš, Hana Strouhalová, Ing. Jana Zaoralová, Marie Pavková (zastupující) počet žáků: ročník 245 zaměření tříd: všeobecné ročník 155 celkem 400 5

6 Volitelné předměty I.VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ročník Dějepisné praktikum 8. Informatika Konverzace Ja Konverzace Jn Rýsování 9. Seminář a praktika z Př 6.-7., 9. Sport a pohybové aktivity 7., Výtvarná výchova Fyzikální praktikum 9. Nepovinné předměty ročník Jazyk řecký Sborový zpěv Meteorologie Sportovní hry Sportovní hry-volejbal Výtvarné projekty Kroužky školní družina Sportovní kroužek Cvičení s hudbou Kytary Dramatická výchova Měsíček-dram.kroužek Country kroužek Kroužky školní klub Hra na kytaru Strojové pletení Florbal Country kroužek Šachy PC Ranní kroužek Astronomie Sborový zpěv Cvičení s hudbou Příprava na BiO Do mimoškolních zájmových aktivit je na naší škole zapojeno celkem 501 žáků. Cinnost školní družiny Provoz školní družiny byl zahájen v pondělí 3. září 2007, a to od 6.00 hodin do hodin. Do dvou oddělení bylo rozděleno 65 přihlášených dětí. Každé oddělení má speciální zaměření. 1. oddělení kroužek hra na kytaru Vlasta Výskalová 2. oddělení kroužek cvičení s hudbou Blanka Kadlíková Děti ŠD se svými vychovatelkami se účastnily několika akcí pořádaných v rámci školy: - vystoupení kroužku kytar v MŠ - vánoční besídka, výroba dárků - zimní stavby, sněhové království - turnaj ve vybíjené - soutěž riskuj - dětský den sport. odpoledne (atletické skopičiny) - vystoupení kroužku kytar a cvičení s hudbou na školní akademii V letošním školním roce nám vypomáhala Kateřina Novotná. Po celý školní rok se děti svými výrobky podílely na výzdobě školy. ŠD společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Poskytuje příležitost k seberealizaci žáků talentovaných i méně talentovaných. Je zcela odlišná od forem práce ve škole a je pro děti zábavou i poučením. Blanka Kadlíková 6

7 Cinnost školního klubu Školní klub je určen žákům druhého stupně, umožňuje jim vyplnit volný čas v odpoledních hodinách. Provoz klubu: ranní klub hod. - určen nejen pro dojíždějící žáky odpolední klub hod. - podle rozvrhu Kroužky školního klubu se účastnily různých akcí, o kterých vás vedoucí kroužků dále informují. Počítačový kroužek umožňuje dětem práci s internetem, každé úterý, středu a pátek do hod. Blanka Kadlíková Školní parlament Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se pravidelně scházeli a pokoušeli jsme se řešit problémy žáků a vymýšlet různé akce. Školní parlament se podílel na některých záležitostech, např. stolní fotbal, proto svým parlamentářům buďte vděční za jejich čas a nápady. V měsíci červnu připravujeme pro naše spolužáky zábavné odpoledne u příležitosti Dne dětí, ve kterém bude spousta sportovních i jiných her (florbal, vybíjená...), veselé hudby a vystoupení mladých hasičů. Už se těšíme na další rok a na řešení vašich přání a dotazů. Michaela Dobrotková, 6.A Country tance ZUZANKY Country kroužek navštěvovalo v letošním školním roce 29 děvčat a 3 chlapci ve věku 7-14 let. I přes velký věkový rozdíl dětí se práce dařila. Na soustředěních se nejen trénovalo, ale upevňovaly se i vzájemné vztahy v kolektivu. Dobrou náladu a radost z tance se podařilo přenést i do vystoupení, kterých nebylo málo. Soustředění: říjen Vrbno pod Pradědem seznamovací akce listopad Vrbno pod Pradědem Country party s Mirkem Procházkou duben Vápenná přátelské setkání s dětmi místního kroužku Vystoupení: prosinec Střecha vánoční vystoupení únor MŠ Ve Svahu karneval březen Střecha velikonoční vystoupení květen Dům seniorů vystoupení ke Dni matek červen Vrbenské slavnosti 7 Mgr. I. Odstrčilová, Mgr. J. Kudlíková

8 Dětský pěvecký sbor Tradičně i v letošním školním roce pracoval na naší základní škole DPS. Přípravný pěvecký sbor Modrásci letos navštěvovalo 25 dětí. Zúčastnil se řady vystoupení, např. Vánoční koncert, charitativní vystoupení v Domově pro seniory v Mnichově a Jarní festival. Modrásci se také podíleli svou účastí na regionální soutěži v Orlové, kde obhájili Stříbrné pásmo. V pěveckém sboru Sedmihlásek pracovalo 24 žáků ze třetích, čtvrtých, pátých ročníků a jedna žákyně šestého ročníku. Sedmihlásek byl na výměnném koncertu v Senici, představil se na koncertech i festivalu. Obzvláště prestižní byla účast na mezinárodní soutěži v polských Glubczicích, kde naši zpěváci získali významné ocenění. Na regionální soutěži v Orlové si Sedmihlásek vyzpíval Zlaté pásmo. Poděkování náleží paní Haně Obrusníkové, druhé dirigentce sboru, a naší klavíristce paní Evě Procházkové.V neposlední řadě patří poděkování paní Ludmile Šajerové za práci pro sbory v jejich zázemí. Postřehy dětí ze soutěže z Orlové: Na Orlové se mi líbilo, že jsme vyhráli zlatou medaili. Pak to, že jsme krásně nastoupili a předvedli krásný výkon jako dospělí. Strašně jsem byla šťastná, že jsme vyhráli Zlaté pásmo a že to nebylo tak strašné, jak jsem si myslela. Místo toho to bylo lepší. V Orlové mě nejvíce zaujalo, jak dokážou zpívat malé děti tak krásně. I Modrásci. Moc mě zaujaly ty velké sbory, některé byly malé. Divadelní festival Letos se uskutečnil 2. ročník divadelního festivalu vrbenských skupin dramatické výchovy. Věděli jste, že se děti realizují v osmi takových skupinách? Festival jsme z prostorových důvodů směřovali do dvou odpolední (28. a ). Děti měly možnost zhlédnout představení spolužáků i mladších či starších kamarádů. Také rodiče a jiní návštěvníci ocenili jednotlivá vystoupení potleskem. I tato akce se uskutečnila za finanční podpory města. Děkuji učitelkám za dobře odvedenou práci s dětmi, dětem za příjemné zážitky a veřejnosti za ochotu věnovat jedno odpoledne dětem. Mgr. J. Sztuková 8

9 Školní akademie 2008 Čtrnáctá školní akademie byla opět dokladem toho, že se děti ve škole jen neučí, ale v rámci mimoškolní činnosti se mohou zapojit do mnoha kroužků a v nich se přiučit lecčemu zajímavému a zábavnému. Mnohá vystoupení byla ukázkou činností některého z vyučovacích předmětů. Na akademii vystoupilo 266 žáků z 1. až 6. ročníku. Děti chtěly hlavně potěšit rodiče a jiné příbuzné, podívat se na to, co umí jiní. Odměnou jim byl potlesk a malá pozornost pořízená z financí, kterými někteří diváci děti ohodnotili při vstupu. Děkuji vedení školy za pomoc při organizaci, městu Vrbnu pod Pradědem za finanční příspěvek (grant), výrobně technickému řediteli firmy Pega vel,a.s. panu Martinu Vilímkovi a jeho ženě za sponzorské dary. Mgr. J. Sztuková kroužek Kytary 9

10 Děti a poezie Recitace získává mezi dětmi oblibu. Dokladem toho byla účast 85 recitátorů z 10 škol Vrbenska, Bruntálska, Krnovska a Rýmařovska na 4. ročníku recitační soutěže Děti a poezie. Stále se zvyšující úroveň soutěžících notně zamotala hlavy pěti porotcům. Po delší debatě ocenili 9 soutěžících ve 3 kategoriích (ocenění získaly děti Karlovic, Krnova, Bruntálu, Břidličné, Rýmařova, Vrbna). Každý soutěžící si ovšem odvezl kromě malé pozornosti i řadu příjemných zážitků. Dospělý doprovod ocenil organizaci soutěže a vkusně upravené prostory STŘECHY. Děkuji městu za finanční podporu (na akci jsem čerpala prostředky z grantů města), vedení ZŠ za pomoc při organizaci a zaměstnancům Střechy za vstřícný přístup a ochotu. Mgr. J. Sztuková Ani prvňáčci a druháčci na budově č.3 v letošním roce nezaháleli Také oni prožili rok plný práce, her, písniček, básniček, tanečků a všeho ostatního. Samozřejmě, že se hlavně učili, ale v prosinci si například vyjeli do kina do Krnova a v pololetí byli dokonce v divadle. Popelka v podání opavského divadelního souboru v nich určitě zanechala hluboké dojmy. Vánoční a Velikonoční pracovní dílny se staly na naší škole již pěknou tradicí a i děti z naší budovy si je užily po hudební, výtvarné, dramatické i pracovní stránce. Prvňáčci navíc pracovali na dvou projektech Kde bydlím já a Čtvero ročních období. Také v nich propojili prvouku s češtinou, výtvarnou výchovu s hudební i pracovní výchovou, dramatiku s turistikou. Na druhém projektu pracovali celý školní rok. Pro druháky si hasiči z našeho sboru připravili dvě krásná dopoledne, na kterých byly děti seznámeny prostřednictvím různých her s protipožární prevencí a se vším, co k tomu patří. Dokonce i policistka v rámci projektu Ajax druháčky navštívila a mluvila s nimi pro změnu o bezpečnosti silničního provozu. Také s městskou knihovnou spolupracuje naše škola dlouho a dobře. Prvňáci a druháci toto zařízení navštívili alespoň jednou jako třída na besedě, ale děti knihovnu navštěvovaly také jako čtenáři co nejvíce a zapojovaly se do všech jejích akcí. Na konci roku zde také byli v nádherné a důstojné atmosféře pasováni naši prvňáčci na čtenáře. I z tohoto rychlého přehledu je vidět, že činnost našich nejmenších dětí na škole byla bohatá a že ani oni nezaháleli a určitě se budou snažit i v dalších ročnících. 10 Mgr. J. Kudlíková

11 Spolupráce s knihovnou říjen - provázkiáda - beseda Pohádkové vaření pro 2. třídy, 3. třídy - první kolo soutěže Co už všechno znám pro 2. a 3. třídy (téma - knihovnická bašta) - první kolo vědomostní soutěže pro 6. až 8. třídy (téma knihovnická bašta) - vyhlášení literárně výtvarné soutěže Lindgrenoland - pro 4. a 5. třídy - vyhlášení soutěže Celá třída čte a její doprovodné akce Můj čtenářský deník pro žáky nižších ročníků listopad - výstava knih A. Lindgrenové - výstavka knih Jiřího Žáčka - druhé kolo soutěže Co už všechno znám pro 2. a 3. třídy (podzim a strašidla) - druhé kolo vědomostní soutěže pro 6. až 8. třídy (téma: podzimní čas, strašidla, pověsti) listopadu Den otevřených dveří pro děti a rodiče prosinec - beseda - Vánoční zvyky a tradice v literatuře 1. a 6. třídy - knihy Karla Čapka - výstavka Předvánoční jarmark knih - třetí kolo soutěže Co už všechno znám pro 2. a 3. třídy (zimní čas a Vánoce, zvyky, tradice) - třetí kolo vědomostní soutěže pro 6. až 8. třídy (téma: Vánoce, zvyky, obyčeje) závěrečné kolo a ukončení soutěže pro 2. a 3. třídy leden - pokračování soutěže Celá třída čte vědomostní soutěž pro žáky 6-9. tříd únor nové kolo vědomostní soutěže pro žáky tříd a nižšího stupně gymnázia březen (měsíc knihy a internetu) - Besedy o bezpečnosti internetu pro děti 6. a 7. tříd duben - Vyhlášení soutěže Záložka pro moji knihu - Soutěž Kniha, barevný svět fantazie Světový den knihy a autorských práv k tomuto tématu besedy 8. a 9. tříd květen - Ukončení a vyhodnocení soutěže Celá třída čte pasování prvňáčků na čtenáře červen - Ukončení a vyhodnocení soutěže Kniha, barevný svět fantazie - Ukončení soutěže Záložka pro moji knihu - Besedy s 2. a 3. třídami Hurá prázdniny a nebezpečí o prázdninách Pro děti také připravujeme mnoho akcí, soutěží a kvízů nebo výtvarných dílem během odpoledního půjčování, připomínáme důležitá výročí. Bc. Helena Hackenbergová Noc s Andersenem Přihlásily jsme se na noc s Andersenem a už při přihlášení jsme se na ten den těšily. Do knihovny jsme dorazily před sedmou večer. Při vstupu nás přivítaly paní knihovnice, které byly převlečené za pohádkové postavy. Nás dětí přišlo do knihovny asi šestnáct. Na chvíli jsme si všichni sedli s knihovnicemi do kruhu a povídali jsme si. Pak nás rozdělily do tří družstev. Měly pro nás tyto soutěže a úkoly: u p. Remešové jsme vylepovali mořskou pannu krepovým papírem, u p. Hulínové jsme lovili rybky a poznávali je a u p. Hackenbergové jsme skládali puzzle a odpovídali na otázky kvízu. Pak jsme napsali krátké věty, jak se nám činnosti líbily. Paní knihovnice vyhodnotily naše soutěžení a vítězná skupina vyhrála lístky na divadelní představení ve Střeše. Potom jsme všichni postupně četli pohádku z knihy, kterou jsme si předávali. Kolem půl jedenácté byl konec a rodiče si pro nás postupně přicházeli. Noc s Andersenem byla moc fajn, všichni jsme se bavili, poznali jsme spoustu nových kamarádů. Domlouvali jsme se s knihovnicemi na dalších akcích, některá by mohla být i o velkých prázdninách. Tereza Kopfová a Klára Marková, 4.A 11

12 Projekt Region 3. ročník V letošním školním roce byla největší akcí žáků 3. tříd třídenní práce na projektu Náš region. Zaměřili se na jarní faunu a floru v našem městě. Tato akce zahrnovala turistiku, pozorování přírody, sběr některých přírodnin, vyhledávání a shromažďování informací k tématu. Výsledkem byly závěrečné individuální i skupinové práce, které byly vystaveny v prostorách školy. Mgr. I. Odstrčilová Projekt Region 4.ročník Projekt Region 4. ročníku byl zaměřen na vodstvo regionu. Ve dnech jsme se s dětmi věnovali řekám Černé, Bílé a Střední Opavě. Četli jsme pověsti o řekách a ty pak žáci výtvarně ztvárnili jsme podnikli vycházku k soutoku řek na území našeho města. Děti si vyrobily dokument o řekách s pečetí. Nakonec jsme zhlédli video o povodni v roce Projekt jsme ukončili besedou o významu vody. Mgr. I.Bártková Projekt Region 9.ročník Třídy 9.B a 9.A se rozhodly ve fyzikálních praktikách s paní učitelkou zapojit do projektu Region. V projektu jsme fotodokumentací zachytili krásy okolí naší školy. Na práci se podílely čtyři skupiny žáků. Každá skupina měla fotoaparát, nebo jsme si je půjčovali. Materiály a inspiraci jsme našli v okolí naší základní školy. Fotili jsme nejen přírodu, ale i pohozené odpadky, které nám jako by,,přirostly k srdci. Po hodině namáhavé práce máme konečně výsledky. Ovšem čekal nás ještě jeden těžký úkol. Vybrat ze všech fotografií ty nejzdařilejší. Jak jsme tento těžký úkol zvládli, můžete se sami přesvědčit na naší veřejné nástěnce v budově ZŠ. Na závěr bych chtěla ještě dodat, že v rámci projektu jsme se naučili přenos fotografií pomocí počítače, což někteří žáci neuměli. Kristýna Nováčková, 9.B Projekt Služby našeho města 9.B (součást projektu Region) Naše paní učitelka přišla s nápadem zpracovat jako projekt služby pro občany, které se nacházejí ve Vrbně pod Pradědem. Většina žáků naší třídy 9.B se jejího nápadu ráda ujala, projekt jsme mohli částečně realizovat v hodinách češtiny. Žáci zjišťovali, které služby se ve Vrbně nacházejí a které naopak chybí. Na internetu si vyhledávali jejich charakteristiku, procházeli Vrbnem, sbírali fotografické materiály služeb, které si vybrali pro svůj projekt. Použili jsme i mapu, abychom do ní zaznačili, kde přesně se tyto služby nacházejí. Nejčastěji si žáci zvolili penziony a restaurace. Našli se i tací, kteří si vybrali služby, které nejsou v našem městě hojně zastoupeny. Například kadeřnictví nebo autoopravny. Zjistili jsme, že ve Vrbně mnoho zajímavých a potřebných služeb chybí, a to zejména proto, že Vrbno je menší město. Hlavně ty, které bychom my, žáci, nejvíce uvítali. Například funkční bazén, kam bychom si po škole mohli zajít zaplavat, sportovní halu, kde bychom si užili spoustu zábavy a přitom si vypracovali své kondice. Dále kino, ve kterém bychom se pobavili za nevhodného počasí a mnoho dalších. Práce na tomto projektu nás velmi bavila a doufáme, že se služby v našem městě do budoucna zlepší a rozrostou. Naše projekty jsou zveřejněny v prostorách školy. Romana Popková, 9.B 12

13 Výuka cizích jazyků Žáci naší školy se učí dva cizí jazyky. Angličtina se vyučuje od 3. do 9. ročníku, němčina v 8. a 9. ročníku, v 7.,8. a 9. ročníku žáci mají konverzaci v těchto jazycích a nejmenší děti (1. a 2. ročník) mají možnost chodit do kroužku, kde se na výuku připravují. Cizí jazyky vyučují: V. Huszarová, J. Drlíková, H. Strouhalová, J. Zaoralová, J. Kudlíková, A. Rajchová a P. Kolářová. Během celého školního roku probíhají soutěže ve skupinách. V konverzaci vytváříme projekty k různým tématům, prezentace, vystavujeme naše práce ve spojovací chodbě. Výsledky také prezentujeme ve Zpravodaji. Při výuce využíváme učebnu cizích jazyků, audiotechniku i videotechniku k prohloubení a upevnění znalostí. Dále využíváme počítače k vyhledávání informací, pracujeme s výukovými programy k upevňování slovní zásoby a gramatiky. V multimediální učebně pak pracujeme s projektorem a ukazujeme si výsledky naší práce na testech. V rámci výuky jsme měli opět navštívit Londýn. Tento zájezd se bohužel pro nezájem ze strany žáků nemohl uskutečnit. Přesto se pokusíme znovu vyjet v příštím školním roce. A další plány : soutěže, projekty, konverzace, možná divadlo, výuka druhého jazyka od 7. ročníku. V. Huszarová, J. Drlíková Výtvarná činnost na 2. stupni Výtvarná výchova v ročníku se vyučuje nadále rozšířeně, a to o výuku volitelného předmětu v 7., 8. a 9. ročníku. Někteří pokračují ve výtvarných činnostech v odpoledním nepovinném předmětu, ve výtvarných projektech. V těchto hodinách pracujeme na různých výtvarných činnostech, které vyžadují delší dobu na tvorbu a jsou náročnější na množství materiálu a pomůcek např. kašírování, batika, tkaní aj. S výsledky naší práce se můžete setkat v prostorách školy i na veřejnosti. V letošním roce jsme uspořádali tyto akce: - výstava grafiky Vlasy Galerie na MěÚ ve Vrbně p. P., vestibul školy - výstava výtvarných prací ve Střeše na schodišti - stálá výstava v zrekonstruované spojovací chodbě školy - výstava Exotické rostliny vestibul školy - předvánoční prodejní výstava výrobků - účast v soutěži Papírové kouzlení (soutěž vyhlášena v časopise Creative Amos), průběžně zasíláme fotografie výrobků zveřejněny v časopise č.3/ výstava grafiky Hrady a zámky vestibul školy - výstava výtvarných prací na školní akademii -účast v mezinárodní soutěži Barevný svět K.Kopecká, R. Popková (kresba) D. Rybár, 8.B (grafika) Mgr. I.Remešová 13

14 Co nového v IT naší školy? Letos jsme rozšířili počet multimediálních učeben na naší škole. Pro výuku je k dispozici počítač, který je propojen s dataprojektorem a reprosoustavou. Tato učebna byla vytvořena pro velký zájem učitelů o práci s touto technikou na pavilonu, aby byla snadno dosažitelná i pro žáky na 1. stupni. Toto vše najdete v učebně fyziky, přírodopisu a dvou učebnách vyhrazených jen pro multimediální výuku. V učebně fyziky a dvou samostatných multimediálních učebnách je k dispozici i interaktivní tabule, která ještě více zpestřila výuku v těchto učebnách. Aby výuka v těchto učebnách byla co nejpestřejší, postupně rozšiřujeme počet výukových programů, které jsou k dispozici žákům i na počítačových učebnách. Malou počítačovou učebnu žáci využívají v průběhu celého dne od 7,45 do 14,45 hod. Mgr. P. Remeš WWW stránky naší školy Stránky naší školy najdete na kde si můžete vyhledat informace o naší škole. Jsou zde uvedeny ové adresy všech učitelů a jejich konzultační hodiny, dále i školní program pedagogicko-psychologického poradenství a kontakty na pracovníky, kteří ho poskytují. V oddílu školní zpravodaj najdete, co se na naší škole událo i akce, které proběhnou, dále úspěchy našich žáků v soutěžích. Jsou zde fotograficky zdokumentovány některé školní akce, ale také školní budovy, jak vypadaly kdysi a dnes. Také na našich stránkách najdete aktuální jídelníček školní jídelny, také odkaz, kde se rodiče mohou informovat o absenci a prospěchu svých dětí. Byl zde zprovozněn komunikační program pro snazší komunikaci rodičů s vyučujícími. Pro přehlednost a jednodušší hledání informací byl na naše stránky umístěn odkaz na mapu stránek. Mgr. P. Remeš Nezapomenutelné zážitky z krajské BIO A je to tady! Ta středa, pro někoho normální den, pro mě s Verčou Urbánkovou den absolutního nasazení a přepínání našich mozkových závitů. Ráno jsme se v 7.00 sešli před školou. Pro mě to byl nadlidský úkol vstávat v 6.00, ale povedlo se a vyjeli jsme včas. Verču jsme vyzvedli v Karlovicích a vyrazili do Ostravy. Mám čokoládu, tu bílou Milku, ta nová, víš,..." Ani to nedořekla a už jsem jí čokoládu pomáhala otevřít a s radostí sníst. No, napůl, aby se neřeklo Ale teď k věci! Cesta uběhla rychle, až moc. A najednou jsme se ocitly v Přírodovědné stanici v Ostravě. A už nás vítali a my se šly zapsat. Při pohledu na konkurenci se nám vykulily oči až z důlků. Působili dojmem Einstaina, což nás děsilo, ale i tak jsme se nedaly a s trochou porcí trémy se pustily do jednotlivých úkolů olympiády. Každá byla v jiné skupině. Já začala teorií a Veru laborkou. Naštěstí jsme se potkaly na poznávačce. Měla jsem totální okno! Ani lípu jsem nepoznala a málem jsem převrhla akvárko s hnusným broukem, o kterém mi Verča řekla, že je potápník. A pak ta teorie! To teda byla fuška! A poté se skupiny vyměnily a my šli na poznávačku a skupina Verči na teorii. Na laborce jsme měli za úkol pitvat hluchavku. Říkám si: Jo, pohoda, to není těžký." Těžké to nebylo, ale Verča mi rozladila mikroskop a já ho ladila a ladila, avšak zcela bezúspěšně! Pětkrát jsem musela dělat preparát! Měla jsem nervy a chtěla s tím prásknout o zem, ale po páté se to konečně povedlo! Po všech třech úkolech jsme společně šly na oběd! My jsme natěšeně čekaly nějaký luxusní hotýlek a...ehmm, musely jsme si vystačit se školní jídelnou a špenátem! Dalo se to sníst, náhodou mně to chutnalo a ještě mi Verča podarovala knedlík. Já napapaná a Verča s prázdným břichem jsme s konkurencí v zádech šly nazpátek. Na stanici už nás čekala p. uč. Beranová, která nám oběma koupila tu Milku, kterou jsme už jedly v autě. Snad abychom se zbavily stresu, ale v tu chvíli, kdy se začaly vyhlašovat výsledky, jsme na čokoládu neměly ani jedna pomyšlení. Začínali od posledních míst. Bohužel, 4 účastníci nebyli úspěšní řešitelé...zbylých 22 ano! 22. místo, 21., a naše jména ještě nezazněla. Srdce mi, a určitě i Verči, bušilo o 106! místo Adriana Krettková" a vzápětí... 5.místo, Veronika Urbánková!" Těmito slovy skončila naše a také p. uč. Beranové snaha, výdrž a trpělivost! A my spokojeně odjely domů! Na závěr bychom chtěly obě poděkovat p. u. Beranové za vše, co pro nás dělala a jak nás připravovala. Děkujeme! Adriana Krettková, 8.B 14

15 Naukové soutěže a kulturní akce soutěž ročník termín umístění Projekt Ajax 2. říjen Návštěva muzea v Bruntále Olympiáda v JN-Šternberk-oblast Vánoční rolnička-oblast Flétničkový festival-oblast Matematická olympiáda-okres a 2.místo Dějepisná olympiáda-okres místo Akce s hasiči 2. leden-únor Biologická olympiáda-kat.c-okres ,2.a 6.místo Olympiáda v JČ-okres a 9.místo Cermat testování Olympiáda v JČ-kraj Biologická olympiáda-kat.d-okres a 3.místo Recitační soutěž-okres Divadelní festival vrbenských škol a Vítání občánků - 8krát 5.B září-červen Biologická olympiáda-kat.c-kraj a 6.místo Archimediáda a 7. místo 14.školní akademie Osvětim exkurze Projekt Region 1-9. září-červen Spolupráce s knihovnou září-červen Školní soutěže naukových předmětů neuvádíme, probíhají v každém předmětu. O některých dalších akcích se dočtete podrobněji ve zprávách. Vojen Sadílek-úspešný v okresní MO R.Popková a N.Hluchníková-úspešné v okresní olympiáde JC Kulturní představení název ročník Kašpárek a čaroděj - divadlo 1. a 2. Popelka - muzikál 1. a 2. Divoké vlny film 1., 2.,3. Ostrov splněných přání loutkové divadlo 3.B, 4.B Maryša divadelní hra Dlouhý, Široký a Bystrozraký muzikál 15 9.

16 Úspěšní žáci školy jméno-roč. soutěž umístění Vojen Sadílek-5.roč. Matematická olympiáda-okres 1.místo Kateřina Koždoňová-5.roč. Matematická olympiáda-okres 2.místo Veronika Urbánková-8.roč. BIO-kat.C-okres 1.místo -kraj 5.místo Adriana Krettková-8.roč. BIO-kat.C-okres 2.místo -kraj 6.místo Dějepisná olympiáda-okres 9.místo Veronika Jelínková-8. roč. BIO-kat.C-okres 6.místo Ivana Zabloudilová-7.roč. BIO-kat.D-okres 1.místo Barbora Čudová-6.roč. BIO-kat.D-okres 3.místo Romana Popková-9.roč. Olympiáda v JČ-okres 3.místo-postup do kraje Nikola Hluchníková-9.roč. Olympiáda v JČ-okres 9.místo Radek Adamík-7.roč. Archimediáda-okres 7.místo družstvo-7.roč. Archimediáda-okres 3.místo Eliška Sýkorová-5.roč. Stolní tenis kraj 1.místo Natálie Vlčková-5.roč. Stolní tenis kraj 3.místo Jiří Petruš-5.roč. Cyklistika: -silnice - Přebor Moravskoslezského kraje místo -časovka - Přebor Moravskoslezského kraje místo -silnice - Český pohár - republika 3.místo 16

17 Sportovní soutěže soutěž termín ročník Sportovní dopoledne Vybíjená Přespolní běh Stolní tenis - kraj listopad místo - 2krát Plavecký výcvik listopad-leden Soutěž v šachu okres místo Vánoční turnaj ve volejbalu Soutěž v šachu Vánoční laťka Soutěž v šachu kraj místo Turnaj v košíkové hoši, dívky únor Vybíjená Turnaj ve volejbalu hoši, dívky Velikonoční laťka Florbalový turnaj O velikonoční vajíčko-region místo Volejbalový turnaj 4 družstva z PLR Volejbalový turnaj okres 10.a Přehazovaná smíšených družstev duben Stolní tenis kraj a 3. místo McDonald s CUP minikopaná - okres místo Sportovní den Přespolní běh Volejbalový turnaj Atletický trojboj Krajská soutěž v šachu 17

18 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2008 / 2009 Po předchozích dopoledních návštěvách dětí ve vrbenských mateřských školách a odpoledním setkání rodičů těchto dětí s vedením základní školy proběhl ve dnech 18. a 19. ledna 2008 zápis do 1. tříd. K zápisu se dostavilo 70 dětí. Všechny byly řádně zapsány. Všechny třídy budou všeobecné. L. Šajerová Budoucí studenti osmiletého gymnázia pro rok 2008 / 2009 V letošním školním roce si podalo přihlášku na osmileté gymnázium 19 žáků z 5. tříd. Všichni byli přijati. 5.A: Georgiadis Filippos 5.B: Čeperová Dominika Jarošová Lucie Čermáková Leona Matuš Vojtěch Koždoňová Kateřina Petruš Jiří Kudelová Magdaléna Sadílek Vojen Menšíková Kateřina Slavík Martin Menšíková Veronika Škopcová Klára Rezníková Karolína Veningerová Vendula Suková Veronika Sýkorová Eliška Škodová Michaela Zlatník Miroslav L. Šajerová 18

19 VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI - 9. A tř. učitel Ing.Hana Žembová Beránek Miroslav SŠ řemesel, Bruntál instalatér Jehlář Bohumil SOU strojíren. a lesnické, Šternberk mechanik-opravář les. strojů Kubálek Martin SPŠ, Bruntál elektron. počítač. systémy Palyza Jan SPŠ, Bruntál elektron. počítač. systémy Radvan Pavel SŠ technická, Ostrava - Hrabůvka elektrikář - slaboproud Rustler Richard SŠ řemesel, Bruntál elektrikář - silnoproud Sajdler Robert SŠ řemesel, Bruntál automechanik Šianský Ondřej SŠ infor.,elektrot. a řemes., Rožnov p.r. elektron. počítač. systémy Vrba Martin SŠ řemesel, Bruntál opravář zeměděl. strojů Bejdáková Žaneta SZŠ a VOŠ zdravotnická asistent zubního technika Benková Silvie OA a SZŠ Bruntál obchodně podnikatel. činnost Czaschová Silvie OA a SZŠ Bruntál obchodní akademie Drtilová Nikola SŠ služeb, Bruntál kuchař - číšník Hájková Barbora VOŠ a hotelová škola, Opava hotelnictví a turismus Hluchníková Nikola SŠ zdravotnická, Opava zdravotnické lyceum Horáková Michaela Škola mezinárodních vztahů, Praha diplomatické služby Kopecká Karolína OA a SZŠ Bruntál obchodní akademie Kreiselová Denisa SOŠ dopr. a cest. ruchu, Krnov managmant cestov. ruchu Nárožná Pavla SŠ služeb, Bruntál kadeřník Patočková Lucie OA a SZŠ Bruntál agropodnikání Šulkovská Petra SOŠ dopr. a cest. ruchu, Krnov managmant cestov. ruchu 19

20 VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI - 9. B tř. učitel Mgr. Irena Remešová Benedikovič Karel SŠ řemesel, Bruntál automechanik Burda Pavel SPŠ, Bruntál silniční doprava Janyška Jan SPŠ, Bruntál silniční doprava Jehlář Marek SOŠ a SOU stojíren. a staveb., Jeseník strojírenství Lesniak Jiří SPŠ, Bruntál elektron. počítač. systémy Levák Tomáš SŠ Rýmařov opravář zemeděl. strojů Merta Michal SOŠ a SOU stojíren. a staveb., Jeseník zámečník Pospíšil Pavel SŠ řemesel, Bruntál opravář zeměděl. strojů Schuska Jaroslav SOU strojíren. a lesnické, Šternberk mechanik-opravář les. strojů Strkač Marian SŠ technická, Opava obráběč kovů Treimer Josef SŠ řemesel, Bruntál opravář zeměděl. strojů Zach Jaromír SPŠ, Bruntál elektron. počítač. systémy Blokšová Kateřina SŠ služeb, Bruntál kuchař - číšník Kočířová Jaroslava Moravské reálné gymnázium, Olomouc humanitní předměty Krömerová Venda SŠ zemědelství a služeb, M. Albrechtice kuchař - číšník Nováčková Kristýna OA a SZŠ Bruntál obchodně podnikatel. činnost Popková Romana Gymnázium, Bruntál gymnázium 4-leté Tomanová Lucie OA a SZŠ Bruntál obchodně podnikatel. činnost Uhercová Veronika SŠ zemědelství a služeb, M. Albrechtice kuchař - číšník Weisová Aneta SŠ zdravotnická, Opava zdravotnický asistent tř.učitel Jarmila Drlíková Valíčková Magdaléna SŠ Opava, Husova 6 cukrovinkář-pečivář 20 Ing. M. Šajer

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

ČINNOST družiny na měsíc

ČINNOST družiny na měsíc ČINNOST družiny na měsíc březen Poznáváme své město a jeho okolí Navštěvujeme muzea, divadla a historické památky naší země 1. 3. II.,IV. a VI. oddělení (1. A, 1. B, 2. B) Archa Noemova - program (Národní

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017 Profilace školy

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017  Profilace školy Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více