Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014

2 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov Zřizovatel školy: Město Ivančice Ředitelka školy: Mgr. Lenka Vokurková Organizace sdružuje základní školu a školní družinu. Telefon, fax: , www stránky: Školní rok 2013/ stupeň 2.stupeň Celkem Pozn. Stav žáků k Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , , ,07 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 28 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,22 Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů: ANO Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Otevřená škola 145/ Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 50 fyz. 2 / přepoč. 1,5 Školní družina Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu 50 dětí z tříd. Dle věku byly rozděleny do dvou oddělení. V podzimních měsících 2013 došlo k rekonstrukci a vybavení nových prostor školy na Komenském náměstí. Tyto prostory byly určeny pro provoz školní družiny a proto se v prosinci 2013 školní družina přestěhovala. Každé oddělení má k dispozici vlastní hernu, společnou pracovnu, šatnu, kuchyňku a sociální zařízení se sprchami. Při nepříznivém počasí máme možnost využít k pohybovým aktivitám přízemní místnost budovy. Skladba jednotlivých činností v družině byla zaměřena nejen na rozvoj dovedností a vědomostí dětí (zájmová činnost), ale nabízela odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Děti se seznamovaly s různými výtvarnými technikami (kresba, malba, vyškrabávání, vytrhávání, kašírování, koláž, modelování aj.), vyráběly práce za pomoci vlastní fantazie a vkusu. Výtvarné práce byly použity k výzdobě družin a chodby, drobné dárky k různým příležitostem (Vánoční jarmark, zápis do 1. třídy, Den matek). Pravidelně jsme pobývali na školním dvoře a hřišti (pohybové a míčové hry, soutěže v družstvech, stolní tenis, fotbal aj.), pořádali přírodovědné vycházky. Navštěvovali jsme Městskou knihovnu, výstavy, účastnili jsme se akcí KIC (Slavnosti chřestu, Svatováclavské trhy), pouštěli draky. Uspořádali jsme masopustní karneval se soutěžemi o nejoriginálnější masku, nejlepšího tanečníka a tanečnici, vánoční besídku, pálili jsme čarodějnice. V uplynulých letech si děti velmi oblíbily tzv. tematické týdny, proto jsme i letos zařadili do celoročního programu nová témata Cestu kolem světa, Po stopách yettiho, Cestu do pravěku a Touláme se přírodou. V květnu jsme se opět zúčastnili Olympiády ŠD v Oslavanech a před koncem školního roku jsme zrealizovali tradiční Barevný týden. Kromě těchto aktivit se mohly děti zapojit do nejrůznějších sportovních, vědomostních a výtvarných soutěží. Místo si našla i příprava na vyučování a prohlubování vědomostí a dovedností formou didaktických a smyslo- 2

3 vých her. Pro tuto činnost jsme využili počítačovou techniku umístěnou v prostorách školní družiny a v počítačové učebně. Pozornost jsme zaměřili také k dětem se specifickými poruchami učení. Soutěže pořádané školní družinou Sportovní: skok z místa soutěže v družstvech dribling kuželky stolní fotbal orientace v prostoru nejvýše létajícího draka běh na 60 m stolní tenis hod na basketbalový koš Pětiboj / hod, skok, obruče, skákadlo, pálka/ Vědomostní: Kdo to ví, odpoví Přírodovědná Z pohádky do pohádky Dopravní Poznáváme naše město O velikonoční kraslici Výtvarné: Skřítek Podzimníček, Paní Zima Soutěž o nejhezčího draka / drakiáda / O nejhezčí čarodějnici či čaroděje Nejoblíbenější pohádková postava Modelování dinosaurů Jak vypadá Země? Nejstrašidelnější čert Netradiční soutěže: O nejlepšího tanečníka a tanečnici karnevalu O nejoriginálnější masku karnevalu Člověče, nezlob se! Barevný týden Touláme se přírodou Poznáváme pohádky Rekordiáda Zimní olympiáda Paralympiáda Ocásky 3

4 Část II. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 2 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 5 6. Věkové složení pedagogů: Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 0 11 nad 50 let 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 19 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Název školení ( MŠMT) Datum Místo konání jméno 43. pracovní seminář SAS Sál Břetislava Bakaly, Brno Teaching English:Upper Primary Oxford III.Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. University Press 28511/ Vídeňská 55, Brno Inovativní metody v dějepisné praxi světové dějiny 20. století 12005/ Přechod přes desítku / Zemětřesení vznik, příčiny, výskyt 19840/ Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/ Zábavné vyučování na 1. stupni / Moderní trendy rozvoje chemie 15817/ Integrované dítě v hodinách českého jazyka / Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročníku 6495/ Občanské sdružení PANT, Brno P. Procházka J. Kračmarová L. Moresová R. Blažková ZŠ Kotlářská, Brno M. Machová I. Šimková Descartes, v.o.s. M. Lenertová Kamenomlýnská 2 Brno ZŠ Pražská2808/98, Znojmo SPŠCH Vranovská 65, Brno Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno ZŠ Laštůvkova 77/920, Brno J. Štorková K. Vacková P. Švehlík R. Blažková L. Moresová I. Šimková K. Vacková 4

5 Zákon o pedagogických pracovnících Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství 27631/ Zákoník práce a jeho novela od v souvislosti s NOZ a další aktuality Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství Vyjmenovaná slova, slovní druhy 2540/ Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu Asistent pedagoga u dítěte s SPCH- ADHD, ADD 50056/ Práce s chybou v českém jazyce / Ready, Steady, Speak! 42170/ Písničky pro teenagery / Brno L. Vokurková SPŠCH Vranovská 65, Brno P. Švehlík Brno L. Vokurková Brno L. Vokurková ZŠ Pražská2808/98, Znojmo Moravské zemské muzeum, Zelný trh, Brno SSŠ Hybešova 15, Brno Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno 45. pracovní seminář SAS Sál Břetislava Bakaly, Brno K. Dokoupilová N. Bauerová R. Blažková J. Mrkvicová J. Procházková M. Sojková L. Třísková Z. Schmidová L. Vokurková L. Moresová J. Kračmarová K. Novotná P. Procházka Mluvím, mluvíš mluvíme? 19840/ Psychomotorický vývoj dítěte mladšího školního věku 6235/ Činnostní učení ČJ v 1. ročníku / Konflikt jeho příčiny a efektivní řešení 31307/ Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno SSŠ Hybešova 15, Brno ZŠ Velehrad, Salašská ZŠ a MŠ Němčice, okres Brno - venkov R. Blažková J. Mrkvicová J. Procházková M. Sojková L. Třísková K. Dokoupilová K. Vacková K. Dokoupilová J. Kračmarová K. Novotná M. Lenertová J. Tesáčková P. Švehlík L. Psotová L. Moresová 8. Romský asistent: NE Jiný asistent: ANO 5

6 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Pozn. Stav žáků k Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 6 2,19% 3 4 1,45% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/ průměr na jednoho žáka: 2,18 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 28 nižší ročník 2 Celkem Rozhodnutí ředitelky Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání O přijetí k základnímu vzdělávání 20 0 O odkladu povinné školní docházky 2 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky O přestupu žáka základní školy 46 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2014/15: 18 6

7 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/14 proběhla na škole inspekce veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřízeným obcí, podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona, ve znění účinném kontrolovaném období. V kontrolovaných případech škola při přijetí a použití finančních prostředků státního rozpočtu postupovala v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly v kontrolovaných případech přijaty a použity oprávněně. Část V. Další údaje o škole Mimoškolní aktivity Nábor kroužků na I. a II. stupni Pomáháme lesní zvěři, I. stupeň Nábor házené pro I. stupeň Turnaj ve stolním tenise pro žáky třídy Projektový den Evropský týden jazyků, I. a II. stupeň Dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech, 4.třída Čas proměn beseda pro dívky 6. tříd Finanční gramotnost školní kolo pro II. stupeň Za pokladem sfingy tematický týden ve ŠD Coca cola cup, turnaj ve fotbale pro žáky tříd Soutěž Vtipnější vyhrává, I. stupeň Plody podzimu, tematický týden na I. stupni Elektrotechnická olympiáda - soutěž pro II. stupeň Den otevřených dveří, I. a II. stupeň Návštěva žáků 6. třídy v ZŠ Moravské Bránice prezentace školy Návštěva žáků 6. třídy v ZŠ Pravlov prezentace školy Návštěva žáků 6. třídy v ZŠ Nové Bránice prezentace školy Burza středních škol AMOS Přírodovědný klokan, soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZOO Brno, přírodovědná soutěž, žáci 7. tříd Předvánoční a vánoční dílny pro děti a rodiče, I. a II. stupeň příprava na Vánoční jarrmark Veletrh středních škol Rekordiáda ve ŠD Planeta Země, program pro žáky 7. tříd Astronomická soutěž, žáci 2. stupně Dějepisná olympiáda, školní kolo Anglické divadlo pro žáky 8.a 9. tříd Házená turnaj pro žáky 8. a 9. tříd Talentmánie, soutěž na I. stupni Turnaj ve florbale, II. stupeň Soutěž v Aj pro žáky II. stupně Veselé hrátky s předškoláky, pravidelné návštěvy budoucích prvňáků ve škole Plavecký výcvik v Nové Vsi, 3. a 4. třída Soutěž Bobřík informatiky, kat. Kadet, Benjamín a 4. a 5. třídy Příběhy bezpráví, žáci 9. tříd Po stopách Yettiho, tématický týden v ŠD Turnaj v basketbale, žáci tříd Drakiáda, školní družina Mikulášská nadílka I. a II. stupeň 7

8 Soutěž ve šplhu pro žáky tříd Bruslení v Rosicích, třídy Voňavé hádanky, 2., 3., 5., 6. a 7. třídy Vánoční jarmark I. a II. stupeň Zimní olympiáda ve ŠD Plavecká soutěž pro I. stupeň Okresní kolo matematické olympiády Okresní kolo dějepisné olympiády Paralympiáda ve ŠD Zábavná odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Ze školky do školy Googláček internetová soutěž pro žáky 4 9. tříd Turnaj házené pro žáky II. stupně Školní kolo olympiády v AJ Pythagoriáda- soutěž pro žáky tříd Školní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň Okresní kolo olympiády v AJ Okrskové kolo v minipřehazované 4. a 5. třída Masopustní karneval školní družina Bruslení v Rosicích, I. stupeň Známé slovo poezie, recitační soutěž pro II. stupeň, Zastávka Menšík hledá sportovní talent Den ptactva v ZOO Brno, soutěž pro žáky 2. stupně Přednáška o právu, 9. třídy Okresní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň Planetárium Brno, 1. a 2. třídy Šouparáda ve ŠD matematika jinak, soutěž pro žáky 2. stupně Turnaj v piškvorkách O velikonočního zajíce 1. stupeň Dýchat znamená žít, multimediální vzdělávací beseda Vesmírná cesta, tematický týden ve ŠD Halový fotbal pro II. stupeň Krajské kolo matematické olympiády Matematický klokan, třídy Člověče, nezlob se! soutěž pro žáky I. stupně Aprílové hrátky, žáci 5. tříd z okolních škol McDonald s Cup, fotbalový turnaj pro žáky třídy Den Země, přírodovědné soutěžení Menšík hledá Superstar, taneční a pěvecká soutěž pro II. stupeň McDonald s Cup, fotbalový turnaj pro žáky třídy, okresní finále MINIkopaná, turnaj pro žáky tříd Cesta do pravěku, tematický týden ve ŠD Muzikál Lví král Zeměpisná olympiáda, II. stupeň Probouzíme přírodu, projektový týden na I. stupni Pálení čarodějnic ve školní družině Dopravní soutěž - Oslavany, I. a II. stupeň Atletické závody pro žáky I. stupně Žákovská akademie ke Dni matek I. stupeň Olympiáda školních družin Oslavany Soutěž Mladý zahrádkář, 5. třída a II. stupeň Osvětim Škola v přírodě, pro žáky 6. tříd Pasování na čtenáře, knihovna Ivančice 1. třída Barevný týden projektový týden, školní družina Branný den - I. a II. stupeň Zdravá strava, projektový den pro třídy Děti dětem, projektový den pro třídy Exkurze do Mladé Boleslavi, žáci 2. stupně Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd Adopce na dálku Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Školní mléko, Zdravé zuby a Ovoce do škol 8

9 Exkurze Veletrh SOU a SOŠ, BVV Brno ročník Exkurze do Antroposu Brno, 6. ročníky Exkurze do Prahy 9. ročníky Městská knihovna Ivančice všechny ročníky, ŠD Vánoční Vídeň, žáci II. stupně Exkurze do technického muzea, 6. třídy Exkurze do planetária, třída Exkurze do Mendlova muzea Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz se letos bohužel neuskutečnil z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. Plavecký výcvikový kurz Plavecký výcvikový kurz absolvovali žáci 3. a 4. ročníku v areálu krytého bazénu v Nové Vsi. Plaveckou výuku žáků realizovala Plavecká škola Blučina na základě vyhlášky MŠMT ČR 48/2005 o základní škole a osnov tělesné výchovy pro I.stupeň ZŠ v rozsahu 20 hodin. Pohádková noc ve škole Pro žáky ročníku připravily třídní učitelky spolu s lektorkou SVČ Ivančice program na pohádkovou noc ve škole. Akce začala ve čtvrtek odpoledne. Čas do večerních hodin strávili žáci v přírodě, kde soutěžili, hráli hry a opékali špekáčky. Většina dětí si vyzkoušela i stezku odvahy. Po přečtení pohádek a povídání o zážitcích z odpoledne a večera se spolu s paní učitelkou uložili ve svých třídách ke spánku. Páteční dopoledne vyplnila vědomostní skupinová hra a turnaj ve vybíjené. Děti byly spokojené. Dobře se bavily, získaly nové poznatky zábavnou formou, vzájemně spolupracovaly a poznaly školu i kamarády trochu jinak. Škola v přírodě (Rychta Krásensko) Školy v přírodě v termínu se zúčastnilo 19 žáků z 6. ročníků. Program letošní školy v přírodě si pro nás připravila Lipka Brno (společnost pro environmentální vzdělávání). Během čtyřdenního pobytu žáci plnili nejrůznější úkoly, např. lovili a následně určovali podle botanických a zoologických klíčů organismy, naučili se zjištěná data zpracovávat a následně prezentovat. Navštívili jsme také jeskyně a známé Rudické propadání. Cena pro jednoho žáka za pobyt (plná penze, ubytování a doprava) byla Kč. Ekopravidla školy V předmětu Člověk a životní prostředí byl sestaven Ekologický kodex pravidel ve vztahu k životnímu prostředí. V průběhu roku se celoročně sbíraly baterie a drobné elektrospotřebiče a papír. Burza SŠ Amos Dne 23. října 2013 se konala burza středních škol AMOS. Zástupci středních škol představovali žákům devátých ročníků své obory. Nabídka škol byla pestrá. Zastoupeny byly všechny obory gymnázia, zdravotnictví, informatika a výpočetní technika, služby, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu i s technickými požadavky pro svou prezentaci. Celkem zde 50 prezentujících. Burzu AMOS pořádáme již 6. rokem. Letošního ročníku se zúčastnilo 150 budoucích studentů. Ohlasy z letošní burzy SŠ byly pouze pozitivní. Burzu SŠ Amos budeme připravovat i v následujícím roce. Adopce na dálku Do tohoto projektu je naše škola zapojená od prosince Projekt je realizován pod pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. Naše pomoc směřuje do Ugandy, k adoptovanému chlapci Waigumbu Abelovi. Finanční prostředky na tuto podporu získáváme každoročně z prodejních a kulturních akcí školy (např. Vánoční jarmark, Žákovská akademie) nebo různých dobrovolných příspěvků od rodičů a zaměstnanců školy. Po dobu adopce Abel píše žákům dopisy, ve kterých vždy děkuje za pomoc a stručně popisuje aktivity, kterým se věnuje doma a ve škole. Žáci mu v hodinách anglického jazyka odepisují a seznamují ho se svým životem, životem ve škole, popisují některé české svátky apod. Jednou ročně ugandská škola zasílá zprávu o tom, jakých Abel dosahuje studijních výsledků. Všechna korespondence (ať už od Abela žákům nebo naopak) je žáky opět překládána a vyvěšena na nástěnkách v budově školy a na webových stránkách. Webové stránky školy Od září roku 2008 provozujeme webové stránky pod systémem redakčním systémem WordPress. Za tuto dobu stránky navštívilo přes návštěvníků. Všichni vyučující mají přístup do administrace stránek a pravidelně aktualizují informace pro žáky a rodiče. Na stránkách tříd uveřejňují třídní učitelé aktuální fotografie z akcí 9

10 třídy, do sekce domácí úkoly zadávají vyučující úkoly do výuky. Třídní učitelé vytvářejí flashové fotogalerie. Díky tomu jsou informace pro rodiče a další návštěvníky webových stránek školy zajímavější a poutavější. Rovněž byla inovována virtuální prohlídka školy a video prezentace školy. Ve školním roce nabízely stránky následující služby Výpis ze všech akcí školy v daném roce Pravidelně aktualizované informace o chodu školy, kontaktní údaje na zaměstnance školy, školní dokumentaci Propagační materiály školy Informace třídních učitelů Informace o domácích úkolech Informace o průběžné klasifikaci Možnost elektronického omluvení žáka Možnost diskutovat se zaměstnanci školy pomocí veřejného diskusního fóra Výukové materiály učitelů Domácí úkoly Výborná je indexovanost webu ve vyhledávačích google.com obsahuje v indexu podstránek webu. Seznam.cz pak podstránek. Web disponuje i RSS kanálem, návštěvníci tedy mohou využít čteček pro sledování nových článků. Za školní rok byla návštěvnost uživatelů. Věříme, že web plní svou funkci na sto procent a podtrhuje tak strategii školy BÝT OTEVŘENÍ. Spolupráce s ostatními školami Naše škola ve školním roce 2013/2014 navázala spolupráci se SŠ DOS Moravský Krumlov v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách. Díky této spolupráci mohli žáci ročníku navštěvovat technické kroužky v prostorách SŠ DOS. Oblíbený byl kroužek automechanika, který probíhal v dílnách v Ivančicích, další skupina žáků jezdila na kroužky kováře, truhláře a obráběče do dílen v Polánce. Kroužky probíhaly v týdenním intervalu vždy ve čtvrtek a byly pro žáky zdarma. V květnu byla zařazena exkurze do závodu Škoda Mladá Boleslav. Spolupráce se SŠ DOS Moravský Krumlov bude probíhat i ve školním roce 2014/2015. Pro školní rok 2014/2015 je rovněž podepsána spolupráce se SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, díky které budou mít žáci zúčastnit se výukových modulů této školy. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet skupin Arteterapie pro žáky s SPU 2 Počítačový kroužek začátečníci 1 Dramatický kroužek 2 Miniaerobic 1 Aerobic 1 Anglický jazyk - začátečníci 1 Počítačový kroužek 1 Psaní všemi deseti 1 Příprava k přijímacím zkouškám 1 z českého jazyka Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky 1 Celkem 12 10

11 Účast školy v soutěžích, olympiádách 1. stupeň Soutěže Pěvecká soutěž Hledá se superstar Po vzoru různých pěveckých soutěží, které děti sledují v televizi, jsme i my hledali v úterý odpoledne 25. března naši Superstar. Děti měly možnost vybrat a nacvičit si píseň dle svého výběru. Žánrů jsme si poslechli hned několik. Od muzikálových melodií, písniček z pohádek, duchovních písní až k písním lidovým. Někteří využili i své hudební dovednosti a zpestřili svůj zpěv doprovodem na hudební nástroj. Všichni zpěváci podali skvělý výkon. O to těžší bylo pro porotu rozhodnout o vítězi. A jak to dopadlo? 1. Vendula Mrkvicová 4.tř. 2. Aneta Křivánková 1.tř. 3. Eva Třísková, Lucka Peterková 4.tř. Člověče, nezlob se! Ve čtvrtek proběhl turnaj žáků ve hře Člověče, nezlob se. Přihlásilo se 18 dětí, které se rozdělily do soutěžních družstev. Po připomenutí pravidel hry se všichni pustili do boje. Ve třídě bylo hodně živo, protože každý hru prožíval. Děti hrály v duchu fair play a můžeme říci, že dostály názvu hry. Neurážely se a nezlobily se, když spoluhráč vyhodil jejich figurku. Nejlepší z každé skupiny se dostal do finálové hry o místo. 1. Vojtěch Sobotka 4.tř 2. Simona Nešpůrková 3.tř. 3. Vojtěch Knotek 2.tř. Vánoční pohár florbal V úterý pořádala ZŠ TGM v Ivančicích v tělocvičně GJB Vánoční turnaj ve florbale pro žáky 1. stupně. Na turnaji se sešly 4 základní školy pořádající ZŠ TGM, ZŠ Němčice, ZŠ Neslovice a naše škola ZŠ V. Menšíka. Hrálo se systémem každý s každým po dobu 2x 10 minut. Protože je hřiště malé, v poli hráli 4 hráči a brankář. Náš první zápas byl se ZŠ Němčice, ten jsme s přehledem vyhráli. Další souboj nás čekal se ZŠ TGM Ivančice. Bohužel se nám nepodařilo tento zápas vyhrát. Někdy je potřeba nejen snaha, výkon, ale i trošku sportovního štěstí. Poslední boj nás čekal se ZŠ Neslovice. Ten jsme už hráli s klidem, vyzkoušeli jsme i druhého brankáře, chytal dobře. Zápas jsme jasně vyhráli. Adam Hložek patřil mezi nejlepší hráče turnaje a byl vyhodnocen jako nejlepší střelec.mužstvo, složené ze žáků 4. a 5. roč. naší školy se umístilo na 2. místě. Vtipnější vyhrává Smích je hlasitým projevem veselí a radosti. Ve čtvrtek odpoledne nás rozesmáli žáci, kteří vyprávěli vtipy na různá témata v rámci soutěže Vtipnější vyhrává. Školnímu kolu této soutěže předcházela kola třídní. V nich hlasovali spolužáci, kteří vypravěči vtipů se líbili nejvíc. Ti postoupili do školního kola. Každý z nich si připravil 3 vtipy. Pobavily se jak děti, tak i maminky. Také porotě se vtipálci moc líbili. O to těžší bylo rozhodování o vítězích. Děti soutěžily ve dvou kategoriích: I. kategorie 1. a 2. tř. II. kategorie 3., 4., 5. tř. 1. místo Aneta Křivánková 1.B 1. místo Samuel Schwarz 5.třída 2. místo Nela Rausová 1.B 2. místo Eva Třísková 4. třída 3. místo Jan Pipal 2.třída 3. místo Daniel Dedek 5. třída Na vítěze čekaly krásné diplomy a ceny. S prázdnou neodešli ani ostatní účinkující - za pěkné vtipy dostali sladkost. 11

12 Recitační soutěž 6. února 2014 se již tradičně konala na naší škole recitační soutěž. Sešli jsme se v prostorách bývalé družiny. Žáci byli rozděleni na dvě kategorie. V 1. kategorii soutěžili žáci 1. a 2. ročníku, ve 2. kategorii žáci ročníku. Soutěžící přišly podpořit děti ze školní družiny, maminky a babičky. Všem vystupujícím se dařilo a za své výkony sklidili zasloužený potlesk. Porota měla těžké rozhodování, děti se ve škole i doma pečlivě připravovaly. Některé vystupovaly před žáky z jiných tříd poprvé, někdo bojoval s trémou, ale všechny básničky byly velmi pěkné. Nejúspěšnější tři přednášející z každé kategorie získali diplom a odměnu. Drobnou sladkost si zasloužili všichni soutěžící. I.kategorie 1. Aneta Křivánková 1.B 2. Denis Dokoupil 2.tř. 3. Eliška Hovorková 1.A II. kategorie 1. Natálie Hovorková 5.tř. 2. Vendula Mrtvicová 4.tř. 3. Štěpán Halada 3.tř. Novoveští plavčíci ZŠ a MŠ Nová Ves již tradičně v lednu pořádá plaveckou soutěž pro ZŠ z blízkého okolí. Letos tomu nebylo jinak, proto i naše škola přihlásila 2 družstva. V družstvu soutěží vždy 1 žák z každého ročníku I. stupně. Soutěžící vybírají tř. učitelky. Soutěž letos připadla na 24. ledna Kdo reprezentoval naši školu? DRUŽSTVO A DRUŽSTVO B 1. třída Štěpán Korvas Eliška Hovorková 2. třída Ondřej Šipl Hana Vildomcová 3. třída Michal Žídel Adéla Stejskalová 4. třída Martin Dobrovodský Sabina Živnová 5. třída Adam Hložek Monika Matoušková Před závody všem účastníkům paní ředitelka Opálková vysvětlila pravidla jednotlivých disciplín, připomněla pravidla plaveckého areálu a hlavně nezapomněla na dodržování fair play hry. Celkem soutěžilo 10 družstev. Soutěžní disciplíny byly čtyři: 1. štafetové plavání 2. potápění se 3. žížalí tandem 4. lovení předmětů pod i na hladině Ve všech disciplínách jsme se vydali ze všech sil, každý plaval, jak nejrychleji to dokázal, ale síly všem pomalu ubývaly. Byla znát velká fyzická náročnost celé soutěže. Nakonec jsme všichni dobojovali a doplavali až do cíle poslední disciplíny. Družstvo A si vybojovalo 7. místo a za odměnu obdrželi diplom a švihadla. Družstvo B se proplavalo na 5. místo. Odměnou jim byl diplom a stříkací barevná pěna. McDonalds Cup V týdnu od 14. do byl zahájen největší fotbalový turnaj pro žáky I. stupně základních škol. Pro naši školu začal turnaj ve středu Hrálo se na travnatém hřišti FC Ivančice a celkem přijelo bojovat o postup do okresního kola 6 družstev z okolních škol. Našimi soupeři byli žáci ze ZŠ Němčice, ZŠ Neslovice, ZŠ Ořechov, ZŠ Oslavany a ZŠ T.G. Masaryka. Po slavnostním zahájení turnaje panem ředitelem Mgr. Chytkou došlo k rozlosování do dvou družstev, upřesnění pravidel hry a připomenutí fair play chování. První zápas, který jsme hráli proti ZŠ Ořechov jsme vyhráli vysoko 5: 0. Druhý zápas proti ZŠ T.G.Masaryka byl napínavější, ale podařilo se nám, především díky výborně hrajícímu Adamu Hložkovi, zvítězit 4: 2. Tím jsme si zajistili postup do finále. Boj o první místo jsme zvládli a porazili jsme ZŠ Němčice 5: 3. Tým ve složení Adam Hložek, Sam Schwarz, Vítek Pokorný, Marek Honiš, Jirka Schlosser, Dan Dedek,Lukáš Zeke (žáci 5. třídy) a Martin Dobrovodský, Jirka Šipl a Andrejs Skutkévičs (žáci 4. třídy) si vybojoval postup do okresního 12

13 kola tohoto turnaje. Odměnou byl pro hráče diplom, fotbalový míč a magnetka, na které je patron letošního ročníku soutěže Theodor Gebre Selassie. Naše družstvo získalo 1. místo v okrskovém kole a 3. místo v okresním kole. Turnaj v piškvorkách O velikonočního zajíce Druhý ročník úspěšného piškvorkového klání proběhl v hodinách OSV ve všech třídách I. stupně. Školnímu turnaji předcházela třídní kola, ze kterých vzešli z každé třídy dva finalisté. Ti si poměřili své síly v pondělí 14. dubna. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií. Mladší třída a starší třída. Hráli systémem každý s každým. Mladší kategorie: 1.místo Veronika Olšová 2.místo Vojta Knotek 3.místo Martin Homolka Starší kategorie: 1. místo Aleš Chaloupka 2. místo Martin Dobrovodský 3. místo Jirka Schlosser Matematický klokan Dne proběhl na všech školách v České republice Matematický klokan. Na naší škole se do soutěže zapojili žáci ročníku. Čekala na ně série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do tří úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu. Vše tedy bylo pouze na jejich vědomostech a logickém uvažování. A jak se našim žáčkům klokanům dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole? Kategorie Cvrček Kategorie Klokánek třída body 1. Adam Žalud Francesco Cerminara Matěj Budil Daniel Dedek Aleš Chaloupka Natálie Hovorková Sběrové aktivity Sběr kaštanů I v letošním školním roce jsme pomáhali zvířatům a pilně jsme sbírali kaštany a žaludy. Pan hajný je odvezl přímo k zvířatům. A kolika kilogramy jednotlivé třídy pomohly? 1. A 24,6 kg 1. B 41 kg 2. třída: 147,8 kg 3. třída: 97,3 kg 4. třída: 91,7 kg 5. třída: 78,2 kg Sběr pomerančové kůry V měsících říjen až březen probíhal ve škole sběr pomerančové kůry. Také v letošním roce se nám ve sběru dařilo. 1. A 8,2 kg 1. B 4,5 kg 2. třída: 15,2 kg 3. třída: 12,8 kg 13

14 4. třída: 2,8 kg 5. třída: 23,9 kg Sběr šípků Během měsíce září sbírali žáci šípky. I když jich letos na keřích moc nebylo, přece se podařilo nasbírat docela pěkné množství. 1. A 24,45 kg 1. B 26 kg 2. třída: 78 kg 3. třída: 36,6 kg 4. třída: 51,85 kg 5. třída: 53,40 kg Sběr léčivých bylin V měsících duben až červen jsme se zapojili do sběru bylin. Sbírali jsme květy hluchavky bílé, lípy srdčité a bezu černého a listy kopřivy dvoudomé, smetánky lékařské a jahodníku obecného. Počasí nám v této době moc nepřálo, přesto můžeme zapojeným sběračům pogratulovat. Celkem za I.stupeň: hluchavka bez černý kopřiva smetánka lékařská jahodník 1,49 kg 15,47 kg 8,95 kg 0,61 kg 1,92 kg Sběr starého papíru Také v letošním školním roce probíhal ve škole sběr papíru. Všem sběračům děkujeme za pomoc a vítězům gratulujeme! Nejlepší sběrači na I. stupni: 1. místo Dan Dedek z 5. třídy 500 kg 2. místo Vojta Sobotka ze 4. třídy 215 kg 3. místo Tomáš Konečný z 2. třídy 120 kg 2. stupeň Český jazyk a umění Výsledky olympiády v českém jazyce: Olympiáda v českém jazyce proběhla v posledním listopadovém týdnu v 8. a 9. ročníku. Zúčastnilo se jí 12 žáků a žákyň z 9. ročníku a 20 z 8. ročníku. Tedy celkem 32 žáků. V pěti úkolech jazykové části mohli účastníci získat nanejvýš 19 bodů, ve slohové úkolu maximálně 10 bodů. Celkem tedy 29 bodů. Výsledky jsou následující: 1. místo Dušan Badin 25 bodů 2. místo Kateřina Kuchaříková 21 bodů 3. místo Veronika Hádková 19 bodů 4. místo Blanka Horáková 18 bodů Lenka Zelenková Hana Oprchalová Daniel Sedláček 5. místo Vladimír Světlík 17 bodů Markéta Pevná V okresním kole obsadili Kateřina Kuchaříková 25. místo a Dušan Badin 42. místo. 14

15 Výsledky školního kola recitační soutěže: Kategorie mladších: 1. místo Dominika Studená 7.B 2. místo Katka Sirůčková 7.B 3. místo Natálka Svobodová 6.B Kategorie starších: 1.místo Simona Jonášová 8.B 2. místo Dušan Badin 8.A 3. místo Iva Molentová 8.B Cenu diváků obdržela Simona Jonášová z 8.B a cenu odborné poroty Dan Kalvoda z 9. třídy. Výsledky soutěže Známé slovo poezie v Zastávce V I. kategorii zaujala porotu Balada rajská, kterou přednesla Kateřina Sirůčková. Katka mezi 18 žáky 6. a 7. tříd vyhrála krásné 1. místo. Také 2. místo patřilo naší žákyni. Dominika Studená a její Kocourek okouzlili nejen porotu, ale i publikum. Ve II. kategorii naši žáci získali další ocenění poroty, 2. místo obsadila Simona Jonášová s recitací básně Křest sv. Vladimíra a 3. místo s verši J. Seiferta Dušan Badin. Okesního kola soutěže recitátorů v kině Réna se zúčastnili Dominika Studená, Katka Sirůčková, Simona Jonášová a Dušan Badin. Nikdo z účastníků nepostoupil do krajského kola. Výsledky pěvecké soutěže Menšík hledá SUPERSTAR Z osmi účastníků soutěže nejvíce odbornou porotu i diváky zaujala Eva Šínová ze 7. B s písní SKYFALL. Druhé místo obsadila Terka Filipová z téže třídy. Na bronzovém stupínku skončila Blanka Horáková z 9. ročníku. Literární soutěž GJB Lenka Zelenková z 8. A se zúčastnila s povídkou Jen čas odhalí pravdu literární soutěže na téma ČAS pořádané GJB Ivančice k 95. výročí založení školy. Člověk a příroda 1. Akce ve školním roce 2013/2014 a) SPORT Atletické odpoledne (1. místo Zdeněk Toman) Minifotbal starších žáků (5.místo) Coca-Cola školský pohár (3. místo) Stolní tenis - okresní kolo (3. místo chlapci, 2. místo dívky) Okrskové kolo ve florbalu dívek (4. místo) Florbal mladší žáci (3. místo) Florbal starší žáci (1. místo) Okresní kolo házené (4..místo) Bruslení v Rosicích Minipřehazovaná (2. místo chlapci, 4. místo dívky) Okrskové kolo v halovém fotbalu (3. místo) Halový fotbal starší žáci (6. místo) Krajské kolo v halovém fotbale (2. místo) McDonald Cup (2. místo) Oblastní kolo dopravní soutěže Oslavany (2. místo starší žáci, 6. místo mladší žáci) Okresní kolo dopravní soutěže Oslavany b) FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS Elektrotechnická olympiáda Přírodovědný klokan Den přírodních věd v ZOO Brno EKO den s Kometou 15

16 Exkurze do Anthroposu a Planetária Planeta Země 3000 Výstava lékařství v Mendlově muzeu Exkurze do Technického muzea Brno Den ptactva v ZOO Brno Dýchat znamená žít! Den Země Mladý zahrádkář Škola v přírodě 2. Exkurze: PLANETÁRIUM BRNO Ve čtvrtek jsme se žáky 6. tříd vyrazili do Brna do Planetária. Čekal nás program Cesta k planetám v nově opraveném sále. V první části představení jsme se dočkali prohlídky hvězdné oblohy. Ukázali jsme si podzimní hvězdy a nejznámější souhvězdí. Poté jsme se vydali na průzkum vesmíru na palubě mezinárodní kosmické stanice a nahlédli jsme i dovnitř astronautova těla. Čekal nás nácvik stavu beztíže, rychlá centrifuga a nepříjemné přetížení. Pár dní jsme prožili v těle astronauta a vyzkoušeli jsme si, jak těžké je dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze obnáší.. VÝSTAVA LÉKAŘSTVÍ V MENDLOVĚ MUZEU V BRNĚ Ve středu se přihlášení žáci 7. až 9. třídy vydali do brněnského Mendelova muzea.. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Ta první absolvovala společně s průvodcem prohlídku stálé expozice, která přiblížila osobnost slavného Gregora Johanna Mendela. Dozvěděli jsme se spoustu informací o jeho životě, pokusech i o historii šlechtění na Moravě. Žáci měli možnost si prohlédnout spoustu dochovaných věcí ve vitrínách, pohrát si s interaktivními panely a podívat se na krátkou prezentaci o šlechtění hrachu setého, který byl ústředním bodem Mendelovy práce. Druhá skupina se zatím věnovala prohlídce výstavy s názvem Lékařství. Ta nám přiblížila fungování orgánů a práci lékařů. Děti se zde mohly projít velkým modelem aorty, vytáhnout si z modelu lidské střevo v jeho běžné délce, viděly, jak fungují ledviny, či z čeho se skládá oko. Hlavní atrakcí byl model kostry na kole, vedle kterého si lze sednout, šlapat a pozorovat, které kosti na kostře se při reálné jízdě v těle člověka hýbou. Ten byl bohužel v době naší návštěvy mimo provoz. Dále jsme si na výstavě prohlédli strukturu svalů nebo velký model chrupu, který jsme pomocí zvětšených kartáčků či párátek čistili. To, co se někteří žáci učili už ve škole, si nyní vyzkoušeli v praxi zcela netradičními způsoby. Součástí vnitřní interaktivní expozice byla i venkovní panelová výstava představující lékařské a další nemedicínské obory na Lékařské fakultě MU. TECHNICKÉ MUZEUM BRNO Ve čtvrtek vyrazili žáci 6. ročníku do Brna na exkurzi do Technického muzea. Exkurze byla rozdělena do dvou částí. V té první jsme strávili asi hodinu v technické herně, kde si žáci sami mohli vyzkoušet třeba princip setrvačnosti, práci s kladkou nebo zapojování elektrického obvodu. Poté nás čekala druhá část programu, a to prohlídka muzea. Rozdělili jsme se do dvou skupin jedna skupina šla do Uličky řemesel, druhá na Vynálezci a vynálezy. V uličce jsme se seznámili se životem lidí na brněnském předměstí v období první republiky. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o oblékání, bydlení a způsobu života v dřívější době. Navštívili jsme historický obchod, hospodu i kadeřnictví. Mráz nám šel po zádech z vybavení zubařské laboratoře 3. Soutěže: PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN Tak jako každým rokem v říjnu jsme se i letos zúčastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž prověřuje znalosti učiva z přírodních věd matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Jakpak to dopadlo? Na 1. místě se s 79 body umístila Kamila Rotterová (8. A), 2. místo s 59 body obsadil Dušan Badin (8. A) a na 3. místě s 54 body Hana Oprchalová (8. A) ELEKTROTECHNICKÁ OLYMPIÁDA Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce. Nálepky tohoto citátu se chtěli zbavit naši zapálení technici a fyzikové. V téměř magické datu se konalo školní kolo Elektrotechnické olympiády. Elektrotechnická olympiáda je soutěž, kterou organizuje Elektrotechnická fakulta ČVUT v 16

17 Praze. Aktuální školní kolo tvoří vstupní bránu do soutěže. Žáci a studenti vypracovávají test. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: 1. místo: Jakub Nečas (7. B), 2. místo: Klára Kovářová (8. A) a 3. místo: Katka Haladová (8. A), Simona Jonášová (8. B), Dan Sedláček (8. B), Lea Syslova (8. B) DEN PŘÍRODNÍCH VĚD V ZOO BRNO V pondělí nás čekal zajímavý výlet. Vydali jsme se do brněnské ZOO soutěžit ve znalostech z přírodních věd. Každou třídu reprezentovalo jedno petičlenné družstvo. Celou akci zorganizovala Střední průmyslová škola chemická ve spolupráci se zoologickou zahradou. U vstupu do ZOO nás přivítaly studentky školy a každému družstvu daly mapku se stanovišti. Potom se mohly děti čtyři hodiny volně pohybovat po zahradě a na trase plnit úkoly. Bylo jich celkem dvanáct a byly pojmenovány např. bezobratlí, savci, historie zoologických zahrad, atd. Studenti vždy popovídali o určitém tématu a následně potom soutěžící odpovídali na otázky, které byly hodnoceny body. Děti tak měly možnost vidět lebky savců, hadí kůži, pštrosí peří a vejce, výrobu slizu z lepidla, atd. Mezi úkoly jsme si stačili prohlédnout i některé výběhy např. s ledními medvědy, zebrami, velbloudy a opičkami. EKO DEN S KOMETOU BRNO Pondělí 21. října 2013 vyrazila naše škola na projekt Eko den s Kometou. Jednalo se o především ekologicky zaměřenou akci, která byla spojena s trochou sportovního vyžití. Eko den také organizovalo školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Fan Klub Komety a záštitu nad projektem přijal biolog RNDr. Mojmír Vlašín. Po zhlédnutí tréninku prvního týmu Komety, který se konal v KAJOT ARENĚ, dostali žáci přednášku o třídění odpadu. Pak následoval přesun na hrad Špilberk, kde společně s hráči Komety sbírali odpadky. 23 skupin s celkovým počtem přes 700 dětí z projektů Jižní Morava Království Komety a Děti dětem - Kometa městu vysbíralo celkově 358,2 kg odpadků, které byly hned na místě patřičně roztříděny. Žáci přitom vyplňovali test, kde uplatňovali své znalosti o ekologii a o klubu HC Komety. Na hradě Špilberku měli všichni žáci možnost nechat si podepsat své památníčky, trika a vše co měli s sebou. Nejlepší skupina byla následně v KAJOT ARENĚ odměněna. Diplom za účast navíc získal každý žák. A ti nejhodnější a nejlepší dostali za odměnu dres HC Komety. Po vyhlášení vítězného družstva jsme se mohli jít podívat do zákulisí prvoligového týmu, zastřílet si na branku nebo si jít zabruslit. Celý den byl nabitý zážitky. DEN PTACTVA V ZOO BRNO První dubnové ráno jsme vyrazili na soutěž s názvem Den ptactva v ZOO Brno. Po příjezdu do zoologické zahrady jsme v promítacím sále správní budovy dostali informace o tom, jak bude soutěž probíhat. Poté čtyřčlenné družstvo ve složení Bára Pevná (6. A), Lucka Rogožanová (7. B), Markéta Pevná (8. B) a Katka Kuchaříková (9. tř.) vyrazilo na trasu po zoologické zahradě, kde bylo rozmístěno na 19 stanovištích 19 otázek. Po asi 90 minutovém putování zahradou se holky s vyplněným pracovním listem vrátily zpět do správní budovy a čekali jsme na vyhlášení výsledků. A jak to tedy dopadlo? Z celkového počtu 18 škol (základních a gymnázií) se dívky umístily přesně v půlce, tedy na 9. místě. Co se týká pořadí základních škol, tak holky obsadily krásné 3. místo. MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ V pátek 23. května 2014 proběhla na naší škole soutěž Mladý zahrádkář, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz. Zúčastnily se 4 základní školy ZŠ Vladimíra Menšíka, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Němčice a ZŠ Ochoz u Brna. Celkem soutěžilo 27 žáků, kteří byli rozděleni do 2 kategorií mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). Letošní ročník soutěže se od předcházejících lišil tím, že soutěž se skládala pouze z testu, a ne praktického poznávání přírodnin. Čas do vyhlášení výsledků jsme si zkrátili hraním různých her.1. místo v mladší kategorii obsadil Aleš Chaloupka (4. tř.) a ve starší kategorii Dušan Badin (8. A) 4. Projekty: DEN ZEMĚ Ve středu 16. dubna2014 jsme si připomněli Den Země projektovým dnem na téma VODA. Podívali jsme se na vodu z různých úhlůpohledu přírodopisu, chemie, fyziky, ale i matematiky, češtiny a výtvarné výchovy. Žáci 1. stupně zhlédli videopořad o vodě z cyklu Kam s ní? a poté vytvářeli myšlenkové mapy na kapky vody a kreslili koloběh vody v přírodě. Na vycházce k čističce vody si žáci vyprávěli o důležitosti a nezbytnosti vody pro lidský život a nutnosti čištění použité vody. Čtvrťáci psali slohovou práci na téma Vodník popis nebo pohádkový příběh. Na 2. stupni probíhal Den Země formou pochodu, během kterého žáci plnili nejrůznější úkoly o vodě. Každá třída se rozdělila na 4 5 skupinek po 4 až 5 členech. Každá skupinka dostala pracovní list, do kterého žáci své odpovědi a vyřešené úkoly zapi- 17

18 sovali. Například skládali báseň o vodě, kreslili koloběh vody, počítali spotřebu vody, měřili teplotu vody, poznávali vodní živočichy apod. Nejúspěšnějšími řešiteli byla skupina z 8. B ve složení Markéta Pevná, Dana Veselá, Tereza Klapalová, Nikol Rosendorfová a Dan Sedláček. Cílem tohoto projektového dne bylo žákům přiblížit vodu z různých úhlů pohledu a poukázat na její důležitost a nezbytnost k životu! 5. Další akce: PLANETA ZEMĚ 3000 V pátek se přihlášení žáci sedmých a osmých tříd opět zúčastnili unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země Prezentace programu probíhá ojedinělou formou multimediální projekcí poutavých fotografií a videosekvencí v kombinaci s doprovodnými autentickými zvuky hudbou a naživo komentovaným výkladem. Tentokrát nás čekal MADAGASKAR PŘÍBĚH PRADÁVNÉ LEMURIE. Měli jsme možnost obdivovat jedinečnost a krásu tamější přírody, kulturu a zvyky Malgašů, taje domorodých tradic a jedinečnou atmosféru čtvrtého největšího ostrova na světě. Průvodci nám vyprávěli příběh o vtipných lemurech, podivných chameleonech, vznešených baobabech a nevšední malgašské kultuře. Setkali jsme se s lemury kata, ksukolem ocasatým, ploskorepem třásnitým i s hroznýšem madagaskarským a mnoha dalšími živočichy, kteří tu žijí. Poslechli jsme si strašidelné kvílení největších lemurů Indri indri, poznali krásu NPTsimanampetsosa, Kirindy a Masoala, projeli se po legendární Avenue du Baobab, zdolali jednu z nejnáročnějších offroadových cest na světě proslulou RN5 a poodhalili život a tradice Malgašů. Na vlastní kůži jsme zažili nevšední rituál famadihana.prožili jsme příběh plný dobrodružství, silných emocí a porozumění. DÝCHAT ZNAMENÁ ŽÍT! V pondělí 14. dubna 2014 se žáci třídy zúčastnili multimediální vzdělávací besedy s názvem Dýchat znamená žít, která je součástí cyklu Touhy bez hranic. Tématem celé besedy bylo potápění na jeden nádech, anglicky freediving. Autoři se snažili dětem přiblížit možnosti posouvání lidských limitů, věnovali se fyziologii lidského těla. Bylo zodpovězeno mnoho otázek. Jak dlouho vydrží člověk pod vodou na jeden nádech? Do jaké hloubky se může na jeden nádech potopit? Kolik metrů je schopen člověk v bazénu uplavat pod vodou na jeden nádech? V průběhu povídání si žáci nenásilnou formou zopakovali poznatky z biologie. Člověk a společnost Na podzim roku 2013 se uskutečnil v hodinách dějepisu tradiční projekt, zapojili jsme se do celorepublikové akce Příběhy bezpráví filmová projekce se konala v 9. třídách. Naše škola je zapojena již od r Náš projekt Příběhy bezpráví začal v dějepisné výuce, zpracovali jsme naše poznatky k holocaustu, vyprávěli jsme si příběhy, seznámili se s pojmy antisemitismus, koncentrační tábory, šoa, abychom se na projekci dobře připravili, v pondělí nás čekalo promítání filmu Hitler, Stalin a já. Po projekci filmu následovala přednáška pana Jiřího Širokého, který nám problematiku přiblížil vyprávěním od založení Ivančic až po osídlení našeho města židovskou komunitou. Vyprávěl velmi zajímavé příběhy těch, kteří přežili a zůstali v Ivančicích a okolí. Pan Široký nás upoutal svými znalostmi i příslibem, že na jaře společně navštívíme místní židovský hřbitov a výstavu, která je v hřbitovní kapli právě instalována Dějepisná olympiáda podzimní příprava žáků 43. ročník 2013/2014 Tematické zaměření ročníku: Město v proměnách času Školního kola se 28. listopadu 2013 v dějepisné učebně zúčastnilo 19 žáků z 8. a 9. tříd. Na 1. místě Dušan Badin z 8. A, na 2. místě Kateřina Kuchaříková 9. tř., 3. místo Lenka Zelenková z 8. A. DO byla vyhodnocena v pondělní OSV, žáci odměněni cenami a diplomem, na webu článek a fotografie. Žáci z 1. a 2. místa nominováni do okresního kola, které se uskuteční v lednu Příprava formou individuálních konzultací s vyučující D R. Blažkovou. Dušan Badin velmi úspěšně reprezentoval školu v okresním kole na Gymnáziu v Tišnově obsadil 4. nepostupové místo. Projekt Střípky historie v 6. třídách V 6. ročníku je dějepis pro žáky novým předmětem, navazuje na první informace z vlastivědy a ukazuje žákům cestu historií lidstva od počátků vývoje lidského rodu tedy od pravěku. Obvykle bývá tato etapa mezi školáky jedna z nejoblíbenějších. Ukázali to i letošní šesťáci, kteří se s velkým zájmem a zaujetím pustili do zpracování projektu Střípky pravěku. V průběhu probíraného učiva se zabývali rozmanitými praktickými činnostmi, sbírali, vyráběli, brousili, vázali, otloukali, ale i lepili, barvili a zapisovali, aby pak mohli předvést svůj dějepisný projekt. Na závěr se uskutečnila školní anketa o nejlepší výrobek, vyhrála Věstonická Venuše Denisy Ondráčko- 18

19 vé. V 7. ročníku se uskutečnil projekt Středověký rukopis. Žáci vytvářeli rukopisy, s iniciálou, iluminací a psali majuskulou. Všechny plánované akce a exkurze byly uskutečněny. Den se Světluškou 9. září tř. R. Blažková Den otevřených dveří, 18., 19. říjen 2013 Veletrh SŠ a SOU, Úřad práce v Brně - vyuč. Volby povolání D. Kuczmanová Beseda se zástupci SŠ a SOU pro rodiče, Amos Volba povolání, Návštěva památníku A. Muchy, síně V. Menšíka říjen Den V. M. a dle nabídky Exkurze Anthropos, Planetárium ( Z. 6. tř.) Brno projekt Školou chodí Mikuláš 9. tř. Beseda s právníkem JUDr. Živělou v 9. tř. Dýchat znamená žít naučný pořad v kině Réna 14. dubna 2014 zábavně naučný dějepisný pořad Přemyslovci - králové na českém trůně charitativní akce Květinový den Den proti rakovině (9. tř.), 15. května 2014 Exkurze zájezd do Osvětimi celodenní poznávací zájezd pro zájemce z 9. ročníku celodenní program byl rozdělen na dopolední exkurzi táborem Auschwitz (Osvětim) a odpolední návštěvu Birkenau (Březinka). Se sluchátky a porty žáci procházeli rozsáhlým areálem a prostory táborových baráků, naslouchali jsme zasvěcenému a emotivnímu výkladu naší průvodkyně a se smutkem v očích jsme míjeli vitríny s hromadami bot, kufrů, hrnců a misek, vlasů i dětského oblečení. V tichém procesí jsme uctili památku 6 milionů obětí, které podlehly nesmyslnému mučení a vraždění. O holocaustu věděli mnohé z výuky dějepisu, ale očitá zkušenost překonala všechna vyprávění a historické informace. Žáci si uvědomili, jak křehká je hranice mezi životem a smrtí a jak málo nám vlastně stačí ke štěstí. Spolupráce se SVČ Výukové pořady v SVČ pro ročník 9. tř. - Evropská unie minulost, přítomnost, budoucnost, Sociální sítě a kyberšikana, Letem světem událostmi 21. století, Peníze 8. B - Sex, Dobrovolníci, Peníze 6. tř. - Všichni lidé světa, Základy zdravé výživy, Dobrovolníci a Etiketa, Sociální sítě a kyberšikana. Všechny programy byly uskutečněny v plánovaných termínech. Matematika a informatika Bobřík informatiky Ve dnech proběhlo na naší škole národní kolo logické soutěže Bobřík informatiky. Této vědomostní soutěže se naši žáci účastní pravidelně již po několik let. Letošního školního kola se zúčastnilo 61 žáků od 4. do 9. ročníku. Bobřík informatiky je soutěž na PC, kdy žáci řeší testy typu a, b, c, d. Otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení. V rámci celé České republiky soutěžilo žáků a studentů. V naší škole nejlepších výsledků dosáhli tito žáci. 19

20 Kategorie Mini Třída Příjmení a jméno Body 5.třída Sklenská Tina třída Dedek Daniel třída Schlosser Jiří 136 Kategorie Benjamin Třída Příjmení a jméno Body 7.B Nečas Jakub A Eiblová Sabina A Knotek Daniel 120 Kategorie Kadet Třída Příjmení a jméno Body 8.A Krejčíková Bára B Sedláček Daniel B Jonášová Simona A Oprchalová Hana 152 Finanční gramotnost Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. V měsících listopad-prosinec probíhala školní kola v rámci kterých byl vybrán soutěžní tým, který dne reprezentoval naší školu v okresním kole soutěže Finanční gramotnost. Školního kola se účastnilo 54 žáků 8. a 9. ročníků. Soutěžní tým okresního kola tvořili Dan Sedláček, Jakub Gumančik a Dominik Mařík postoupil až do krajského kola. Pythagoriáda školní kolo Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Probíhá na naší škole pravidelně. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky. Ve dnech 10. a proběhlo v naší školní kolo Pythagoriády. Zúčastnili se ho všichni žáci od 5. do 8. ročníku. Do okresního kola nepostoupil žádný soutěžící. Nejlepších výsledků v ve školním kole dosáhli tito soutěžící Třída Příjmení a jméno 5. třída Dedek Dan 5. třída Schlosser Jiří 5. třída Sklenská Tina 6. A Kadlecová Kristýna 6. A Coufalová Petra 6. A Pevná Barbora 6. A Karausová Nikol 6. B Žalud Jan 6. B Froncová Veronika 6. B Štefan Josef 7. A Eiblová Sabina 7. A Řezáč Petr Třída Příjmení a jméno 7. B Konečná Tereza 7. B Plchová Leokádie 7. B Rogožanová Lucie 7. B Nečas Jakub 8. A Oprchalová Hana 8. A Milostný Martin 8. B Rosendorfová Nikol 8. B Sedláček Daniel 8. B Pevná Markéta Matematický klokan 2014 Dne proběl na všech školách v České republice Matematický klokan. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Na naší škole se do soutěže zapojili žáci ročníku. Čekala na ně série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do 3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu. Cvrček Třída Příjmení a jméno Body 2.třída Žalud Adam 81 2.třída Francesco Cerminara 71 3.třída Budil Matěj 68 Klokánek Třída Příjmení a jméno Body 5.třída Dedek Daniel třída Chaloupka Aleš třída Hovorková Natálie 85 Benjamin Třída Příjmení a jméno Body 6.B Žalud Jan 85 7.A Eiblová Sabina 76 6.B Svobodová Natálie 74 Kadet Třída Příjmení a jméno Body 9.třída Světlík Vladimír 63 8.B Studničková Nikola 63 8.B Syslová Leona 62 8.A Milostný Martin 58 20

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2014/2015 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice,

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice,

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013

I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 a/název: Základní škola Říčany Adresa: nám. Osvobození 145, 664 82 Říčany Právní forma: ZŠ s právní subjektivitou IČO: 49461311 Zřizovatel: Obec

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres -venkov ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více