Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2013/2014

2 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov Zřizovatel školy: Město Ivančice Ředitelka školy: Mgr. Lenka Vokurková Organizace sdružuje základní školu a školní družinu. Telefon, fax: , www stránky: Školní rok 2013/ stupeň 2.stupeň Celkem Pozn. Stav žáků k Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , , ,07 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 28 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,22 Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů: ANO Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Otevřená škola 145/ Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 50 fyz. 2 / přepoč. 1,5 Školní družina Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu 50 dětí z tříd. Dle věku byly rozděleny do dvou oddělení. V podzimních měsících 2013 došlo k rekonstrukci a vybavení nových prostor školy na Komenském náměstí. Tyto prostory byly určeny pro provoz školní družiny a proto se v prosinci 2013 školní družina přestěhovala. Každé oddělení má k dispozici vlastní hernu, společnou pracovnu, šatnu, kuchyňku a sociální zařízení se sprchami. Při nepříznivém počasí máme možnost využít k pohybovým aktivitám přízemní místnost budovy. Skladba jednotlivých činností v družině byla zaměřena nejen na rozvoj dovedností a vědomostí dětí (zájmová činnost), ale nabízela odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Děti se seznamovaly s různými výtvarnými technikami (kresba, malba, vyškrabávání, vytrhávání, kašírování, koláž, modelování aj.), vyráběly práce za pomoci vlastní fantazie a vkusu. Výtvarné práce byly použity k výzdobě družin a chodby, drobné dárky k různým příležitostem (Vánoční jarmark, zápis do 1. třídy, Den matek). Pravidelně jsme pobývali na školním dvoře a hřišti (pohybové a míčové hry, soutěže v družstvech, stolní tenis, fotbal aj.), pořádali přírodovědné vycházky. Navštěvovali jsme Městskou knihovnu, výstavy, účastnili jsme se akcí KIC (Slavnosti chřestu, Svatováclavské trhy), pouštěli draky. Uspořádali jsme masopustní karneval se soutěžemi o nejoriginálnější masku, nejlepšího tanečníka a tanečnici, vánoční besídku, pálili jsme čarodějnice. V uplynulých letech si děti velmi oblíbily tzv. tematické týdny, proto jsme i letos zařadili do celoročního programu nová témata Cestu kolem světa, Po stopách yettiho, Cestu do pravěku a Touláme se přírodou. V květnu jsme se opět zúčastnili Olympiády ŠD v Oslavanech a před koncem školního roku jsme zrealizovali tradiční Barevný týden. Kromě těchto aktivit se mohly děti zapojit do nejrůznějších sportovních, vědomostních a výtvarných soutěží. Místo si našla i příprava na vyučování a prohlubování vědomostí a dovedností formou didaktických a smyslo- 2

3 vých her. Pro tuto činnost jsme využili počítačovou techniku umístěnou v prostorách školní družiny a v počítačové učebně. Pozornost jsme zaměřili také k dětem se specifickými poruchami učení. Soutěže pořádané školní družinou Sportovní: skok z místa soutěže v družstvech dribling kuželky stolní fotbal orientace v prostoru nejvýše létajícího draka běh na 60 m stolní tenis hod na basketbalový koš Pětiboj / hod, skok, obruče, skákadlo, pálka/ Vědomostní: Kdo to ví, odpoví Přírodovědná Z pohádky do pohádky Dopravní Poznáváme naše město O velikonoční kraslici Výtvarné: Skřítek Podzimníček, Paní Zima Soutěž o nejhezčího draka / drakiáda / O nejhezčí čarodějnici či čaroděje Nejoblíbenější pohádková postava Modelování dinosaurů Jak vypadá Země? Nejstrašidelnější čert Netradiční soutěže: O nejlepšího tanečníka a tanečnici karnevalu O nejoriginálnější masku karnevalu Člověče, nezlob se! Barevný týden Touláme se přírodou Poznáváme pohádky Rekordiáda Zimní olympiáda Paralympiáda Ocásky 3

4 Část II. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 2 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 5 6. Věkové složení pedagogů: Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 0 11 nad 50 let 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 19 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Název školení ( MŠMT) Datum Místo konání jméno 43. pracovní seminář SAS Sál Břetislava Bakaly, Brno Teaching English:Upper Primary Oxford III.Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. University Press 28511/ Vídeňská 55, Brno Inovativní metody v dějepisné praxi světové dějiny 20. století 12005/ Přechod přes desítku / Zemětřesení vznik, příčiny, výskyt 19840/ Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/ Zábavné vyučování na 1. stupni / Moderní trendy rozvoje chemie 15817/ Integrované dítě v hodinách českého jazyka / Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročníku 6495/ Občanské sdružení PANT, Brno P. Procházka J. Kračmarová L. Moresová R. Blažková ZŠ Kotlářská, Brno M. Machová I. Šimková Descartes, v.o.s. M. Lenertová Kamenomlýnská 2 Brno ZŠ Pražská2808/98, Znojmo SPŠCH Vranovská 65, Brno Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno ZŠ Laštůvkova 77/920, Brno J. Štorková K. Vacková P. Švehlík R. Blažková L. Moresová I. Šimková K. Vacková 4

5 Zákon o pedagogických pracovnících Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství 27631/ Zákoník práce a jeho novela od v souvislosti s NOZ a další aktuality Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství Vyjmenovaná slova, slovní druhy 2540/ Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu Asistent pedagoga u dítěte s SPCH- ADHD, ADD 50056/ Práce s chybou v českém jazyce / Ready, Steady, Speak! 42170/ Písničky pro teenagery / Brno L. Vokurková SPŠCH Vranovská 65, Brno P. Švehlík Brno L. Vokurková Brno L. Vokurková ZŠ Pražská2808/98, Znojmo Moravské zemské muzeum, Zelný trh, Brno SSŠ Hybešova 15, Brno Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno 45. pracovní seminář SAS Sál Břetislava Bakaly, Brno K. Dokoupilová N. Bauerová R. Blažková J. Mrkvicová J. Procházková M. Sojková L. Třísková Z. Schmidová L. Vokurková L. Moresová J. Kračmarová K. Novotná P. Procházka Mluvím, mluvíš mluvíme? 19840/ Psychomotorický vývoj dítěte mladšího školního věku 6235/ Činnostní učení ČJ v 1. ročníku / Konflikt jeho příčiny a efektivní řešení 31307/ Descartes, v.o.s. Kamenomlýnská 2 Brno SSŠ Hybešova 15, Brno ZŠ Velehrad, Salašská ZŠ a MŠ Němčice, okres Brno - venkov R. Blažková J. Mrkvicová J. Procházková M. Sojková L. Třísková K. Dokoupilová K. Vacková K. Dokoupilová J. Kračmarová K. Novotná M. Lenertová J. Tesáčková P. Švehlík L. Psotová L. Moresová 8. Romský asistent: NE Jiný asistent: ANO 5

6 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Pozn. Stav žáků k Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 6 2,19% 3 4 1,45% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/ průměr na jednoho žáka: 2,18 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 28 nižší ročník 2 Celkem Rozhodnutí ředitelky Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání O přijetí k základnímu vzdělávání 20 0 O odkladu povinné školní docházky 2 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky O přestupu žáka základní školy 46 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2014/15: 18 6

7 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/14 proběhla na škole inspekce veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřízeným obcí, podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona, ve znění účinném kontrolovaném období. V kontrolovaných případech škola při přijetí a použití finančních prostředků státního rozpočtu postupovala v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly v kontrolovaných případech přijaty a použity oprávněně. Část V. Další údaje o škole Mimoškolní aktivity Nábor kroužků na I. a II. stupni Pomáháme lesní zvěři, I. stupeň Nábor házené pro I. stupeň Turnaj ve stolním tenise pro žáky třídy Projektový den Evropský týden jazyků, I. a II. stupeň Dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech, 4.třída Čas proměn beseda pro dívky 6. tříd Finanční gramotnost školní kolo pro II. stupeň Za pokladem sfingy tematický týden ve ŠD Coca cola cup, turnaj ve fotbale pro žáky tříd Soutěž Vtipnější vyhrává, I. stupeň Plody podzimu, tematický týden na I. stupni Elektrotechnická olympiáda - soutěž pro II. stupeň Den otevřených dveří, I. a II. stupeň Návštěva žáků 6. třídy v ZŠ Moravské Bránice prezentace školy Návštěva žáků 6. třídy v ZŠ Pravlov prezentace školy Návštěva žáků 6. třídy v ZŠ Nové Bránice prezentace školy Burza středních škol AMOS Přírodovědný klokan, soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZOO Brno, přírodovědná soutěž, žáci 7. tříd Předvánoční a vánoční dílny pro děti a rodiče, I. a II. stupeň příprava na Vánoční jarrmark Veletrh středních škol Rekordiáda ve ŠD Planeta Země, program pro žáky 7. tříd Astronomická soutěž, žáci 2. stupně Dějepisná olympiáda, školní kolo Anglické divadlo pro žáky 8.a 9. tříd Házená turnaj pro žáky 8. a 9. tříd Talentmánie, soutěž na I. stupni Turnaj ve florbale, II. stupeň Soutěž v Aj pro žáky II. stupně Veselé hrátky s předškoláky, pravidelné návštěvy budoucích prvňáků ve škole Plavecký výcvik v Nové Vsi, 3. a 4. třída Soutěž Bobřík informatiky, kat. Kadet, Benjamín a 4. a 5. třídy Příběhy bezpráví, žáci 9. tříd Po stopách Yettiho, tématický týden v ŠD Turnaj v basketbale, žáci tříd Drakiáda, školní družina Mikulášská nadílka I. a II. stupeň 7

8 Soutěž ve šplhu pro žáky tříd Bruslení v Rosicích, třídy Voňavé hádanky, 2., 3., 5., 6. a 7. třídy Vánoční jarmark I. a II. stupeň Zimní olympiáda ve ŠD Plavecká soutěž pro I. stupeň Okresní kolo matematické olympiády Okresní kolo dějepisné olympiády Paralympiáda ve ŠD Zábavná odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Ze školky do školy Googláček internetová soutěž pro žáky 4 9. tříd Turnaj házené pro žáky II. stupně Školní kolo olympiády v AJ Pythagoriáda- soutěž pro žáky tříd Školní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň Okresní kolo olympiády v AJ Okrskové kolo v minipřehazované 4. a 5. třída Masopustní karneval školní družina Bruslení v Rosicích, I. stupeň Známé slovo poezie, recitační soutěž pro II. stupeň, Zastávka Menšík hledá sportovní talent Den ptactva v ZOO Brno, soutěž pro žáky 2. stupně Přednáška o právu, 9. třídy Okresní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň Planetárium Brno, 1. a 2. třídy Šouparáda ve ŠD matematika jinak, soutěž pro žáky 2. stupně Turnaj v piškvorkách O velikonočního zajíce 1. stupeň Dýchat znamená žít, multimediální vzdělávací beseda Vesmírná cesta, tematický týden ve ŠD Halový fotbal pro II. stupeň Krajské kolo matematické olympiády Matematický klokan, třídy Člověče, nezlob se! soutěž pro žáky I. stupně Aprílové hrátky, žáci 5. tříd z okolních škol McDonald s Cup, fotbalový turnaj pro žáky třídy Den Země, přírodovědné soutěžení Menšík hledá Superstar, taneční a pěvecká soutěž pro II. stupeň McDonald s Cup, fotbalový turnaj pro žáky třídy, okresní finále MINIkopaná, turnaj pro žáky tříd Cesta do pravěku, tematický týden ve ŠD Muzikál Lví král Zeměpisná olympiáda, II. stupeň Probouzíme přírodu, projektový týden na I. stupni Pálení čarodějnic ve školní družině Dopravní soutěž - Oslavany, I. a II. stupeň Atletické závody pro žáky I. stupně Žákovská akademie ke Dni matek I. stupeň Olympiáda školních družin Oslavany Soutěž Mladý zahrádkář, 5. třída a II. stupeň Osvětim Škola v přírodě, pro žáky 6. tříd Pasování na čtenáře, knihovna Ivančice 1. třída Barevný týden projektový týden, školní družina Branný den - I. a II. stupeň Zdravá strava, projektový den pro třídy Děti dětem, projektový den pro třídy Exkurze do Mladé Boleslavi, žáci 2. stupně Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd Adopce na dálku Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Školní mléko, Zdravé zuby a Ovoce do škol 8

9 Exkurze Veletrh SOU a SOŠ, BVV Brno ročník Exkurze do Antroposu Brno, 6. ročníky Exkurze do Prahy 9. ročníky Městská knihovna Ivančice všechny ročníky, ŠD Vánoční Vídeň, žáci II. stupně Exkurze do technického muzea, 6. třídy Exkurze do planetária, třída Exkurze do Mendlova muzea Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz se letos bohužel neuskutečnil z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. Plavecký výcvikový kurz Plavecký výcvikový kurz absolvovali žáci 3. a 4. ročníku v areálu krytého bazénu v Nové Vsi. Plaveckou výuku žáků realizovala Plavecká škola Blučina na základě vyhlášky MŠMT ČR 48/2005 o základní škole a osnov tělesné výchovy pro I.stupeň ZŠ v rozsahu 20 hodin. Pohádková noc ve škole Pro žáky ročníku připravily třídní učitelky spolu s lektorkou SVČ Ivančice program na pohádkovou noc ve škole. Akce začala ve čtvrtek odpoledne. Čas do večerních hodin strávili žáci v přírodě, kde soutěžili, hráli hry a opékali špekáčky. Většina dětí si vyzkoušela i stezku odvahy. Po přečtení pohádek a povídání o zážitcích z odpoledne a večera se spolu s paní učitelkou uložili ve svých třídách ke spánku. Páteční dopoledne vyplnila vědomostní skupinová hra a turnaj ve vybíjené. Děti byly spokojené. Dobře se bavily, získaly nové poznatky zábavnou formou, vzájemně spolupracovaly a poznaly školu i kamarády trochu jinak. Škola v přírodě (Rychta Krásensko) Školy v přírodě v termínu se zúčastnilo 19 žáků z 6. ročníků. Program letošní školy v přírodě si pro nás připravila Lipka Brno (společnost pro environmentální vzdělávání). Během čtyřdenního pobytu žáci plnili nejrůznější úkoly, např. lovili a následně určovali podle botanických a zoologických klíčů organismy, naučili se zjištěná data zpracovávat a následně prezentovat. Navštívili jsme také jeskyně a známé Rudické propadání. Cena pro jednoho žáka za pobyt (plná penze, ubytování a doprava) byla Kč. Ekopravidla školy V předmětu Člověk a životní prostředí byl sestaven Ekologický kodex pravidel ve vztahu k životnímu prostředí. V průběhu roku se celoročně sbíraly baterie a drobné elektrospotřebiče a papír. Burza SŠ Amos Dne 23. října 2013 se konala burza středních škol AMOS. Zástupci středních škol představovali žákům devátých ročníků své obory. Nabídka škol byla pestrá. Zastoupeny byly všechny obory gymnázia, zdravotnictví, informatika a výpočetní technika, služby, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu i s technickými požadavky pro svou prezentaci. Celkem zde 50 prezentujících. Burzu AMOS pořádáme již 6. rokem. Letošního ročníku se zúčastnilo 150 budoucích studentů. Ohlasy z letošní burzy SŠ byly pouze pozitivní. Burzu SŠ Amos budeme připravovat i v následujícím roce. Adopce na dálku Do tohoto projektu je naše škola zapojená od prosince Projekt je realizován pod pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. Naše pomoc směřuje do Ugandy, k adoptovanému chlapci Waigumbu Abelovi. Finanční prostředky na tuto podporu získáváme každoročně z prodejních a kulturních akcí školy (např. Vánoční jarmark, Žákovská akademie) nebo různých dobrovolných příspěvků od rodičů a zaměstnanců školy. Po dobu adopce Abel píše žákům dopisy, ve kterých vždy děkuje za pomoc a stručně popisuje aktivity, kterým se věnuje doma a ve škole. Žáci mu v hodinách anglického jazyka odepisují a seznamují ho se svým životem, životem ve škole, popisují některé české svátky apod. Jednou ročně ugandská škola zasílá zprávu o tom, jakých Abel dosahuje studijních výsledků. Všechna korespondence (ať už od Abela žákům nebo naopak) je žáky opět překládána a vyvěšena na nástěnkách v budově školy a na webových stránkách. Webové stránky školy Od září roku 2008 provozujeme webové stránky pod systémem redakčním systémem WordPress. Za tuto dobu stránky navštívilo přes návštěvníků. Všichni vyučující mají přístup do administrace stránek a pravidelně aktualizují informace pro žáky a rodiče. Na stránkách tříd uveřejňují třídní učitelé aktuální fotografie z akcí 9

10 třídy, do sekce domácí úkoly zadávají vyučující úkoly do výuky. Třídní učitelé vytvářejí flashové fotogalerie. Díky tomu jsou informace pro rodiče a další návštěvníky webových stránek školy zajímavější a poutavější. Rovněž byla inovována virtuální prohlídka školy a video prezentace školy. Ve školním roce nabízely stránky následující služby Výpis ze všech akcí školy v daném roce Pravidelně aktualizované informace o chodu školy, kontaktní údaje na zaměstnance školy, školní dokumentaci Propagační materiály školy Informace třídních učitelů Informace o domácích úkolech Informace o průběžné klasifikaci Možnost elektronického omluvení žáka Možnost diskutovat se zaměstnanci školy pomocí veřejného diskusního fóra Výukové materiály učitelů Domácí úkoly Výborná je indexovanost webu ve vyhledávačích google.com obsahuje v indexu podstránek webu. Seznam.cz pak podstránek. Web disponuje i RSS kanálem, návštěvníci tedy mohou využít čteček pro sledování nových článků. Za školní rok byla návštěvnost uživatelů. Věříme, že web plní svou funkci na sto procent a podtrhuje tak strategii školy BÝT OTEVŘENÍ. Spolupráce s ostatními školami Naše škola ve školním roce 2013/2014 navázala spolupráci se SŠ DOS Moravský Krumlov v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách. Díky této spolupráci mohli žáci ročníku navštěvovat technické kroužky v prostorách SŠ DOS. Oblíbený byl kroužek automechanika, který probíhal v dílnách v Ivančicích, další skupina žáků jezdila na kroužky kováře, truhláře a obráběče do dílen v Polánce. Kroužky probíhaly v týdenním intervalu vždy ve čtvrtek a byly pro žáky zdarma. V květnu byla zařazena exkurze do závodu Škoda Mladá Boleslav. Spolupráce se SŠ DOS Moravský Krumlov bude probíhat i ve školním roce 2014/2015. Pro školní rok 2014/2015 je rovněž podepsána spolupráce se SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, díky které budou mít žáci zúčastnit se výukových modulů této školy. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet skupin Arteterapie pro žáky s SPU 2 Počítačový kroužek začátečníci 1 Dramatický kroužek 2 Miniaerobic 1 Aerobic 1 Anglický jazyk - začátečníci 1 Počítačový kroužek 1 Psaní všemi deseti 1 Příprava k přijímacím zkouškám 1 z českého jazyka Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky 1 Celkem 12 10

11 Účast školy v soutěžích, olympiádách 1. stupeň Soutěže Pěvecká soutěž Hledá se superstar Po vzoru různých pěveckých soutěží, které děti sledují v televizi, jsme i my hledali v úterý odpoledne 25. března naši Superstar. Děti měly možnost vybrat a nacvičit si píseň dle svého výběru. Žánrů jsme si poslechli hned několik. Od muzikálových melodií, písniček z pohádek, duchovních písní až k písním lidovým. Někteří využili i své hudební dovednosti a zpestřili svůj zpěv doprovodem na hudební nástroj. Všichni zpěváci podali skvělý výkon. O to těžší bylo pro porotu rozhodnout o vítězi. A jak to dopadlo? 1. Vendula Mrkvicová 4.tř. 2. Aneta Křivánková 1.tř. 3. Eva Třísková, Lucka Peterková 4.tř. Člověče, nezlob se! Ve čtvrtek proběhl turnaj žáků ve hře Člověče, nezlob se. Přihlásilo se 18 dětí, které se rozdělily do soutěžních družstev. Po připomenutí pravidel hry se všichni pustili do boje. Ve třídě bylo hodně živo, protože každý hru prožíval. Děti hrály v duchu fair play a můžeme říci, že dostály názvu hry. Neurážely se a nezlobily se, když spoluhráč vyhodil jejich figurku. Nejlepší z každé skupiny se dostal do finálové hry o místo. 1. Vojtěch Sobotka 4.tř 2. Simona Nešpůrková 3.tř. 3. Vojtěch Knotek 2.tř. Vánoční pohár florbal V úterý pořádala ZŠ TGM v Ivančicích v tělocvičně GJB Vánoční turnaj ve florbale pro žáky 1. stupně. Na turnaji se sešly 4 základní školy pořádající ZŠ TGM, ZŠ Němčice, ZŠ Neslovice a naše škola ZŠ V. Menšíka. Hrálo se systémem každý s každým po dobu 2x 10 minut. Protože je hřiště malé, v poli hráli 4 hráči a brankář. Náš první zápas byl se ZŠ Němčice, ten jsme s přehledem vyhráli. Další souboj nás čekal se ZŠ TGM Ivančice. Bohužel se nám nepodařilo tento zápas vyhrát. Někdy je potřeba nejen snaha, výkon, ale i trošku sportovního štěstí. Poslední boj nás čekal se ZŠ Neslovice. Ten jsme už hráli s klidem, vyzkoušeli jsme i druhého brankáře, chytal dobře. Zápas jsme jasně vyhráli. Adam Hložek patřil mezi nejlepší hráče turnaje a byl vyhodnocen jako nejlepší střelec.mužstvo, složené ze žáků 4. a 5. roč. naší školy se umístilo na 2. místě. Vtipnější vyhrává Smích je hlasitým projevem veselí a radosti. Ve čtvrtek odpoledne nás rozesmáli žáci, kteří vyprávěli vtipy na různá témata v rámci soutěže Vtipnější vyhrává. Školnímu kolu této soutěže předcházela kola třídní. V nich hlasovali spolužáci, kteří vypravěči vtipů se líbili nejvíc. Ti postoupili do školního kola. Každý z nich si připravil 3 vtipy. Pobavily se jak děti, tak i maminky. Také porotě se vtipálci moc líbili. O to těžší bylo rozhodování o vítězích. Děti soutěžily ve dvou kategoriích: I. kategorie 1. a 2. tř. II. kategorie 3., 4., 5. tř. 1. místo Aneta Křivánková 1.B 1. místo Samuel Schwarz 5.třída 2. místo Nela Rausová 1.B 2. místo Eva Třísková 4. třída 3. místo Jan Pipal 2.třída 3. místo Daniel Dedek 5. třída Na vítěze čekaly krásné diplomy a ceny. S prázdnou neodešli ani ostatní účinkující - za pěkné vtipy dostali sladkost. 11

12 Recitační soutěž 6. února 2014 se již tradičně konala na naší škole recitační soutěž. Sešli jsme se v prostorách bývalé družiny. Žáci byli rozděleni na dvě kategorie. V 1. kategorii soutěžili žáci 1. a 2. ročníku, ve 2. kategorii žáci ročníku. Soutěžící přišly podpořit děti ze školní družiny, maminky a babičky. Všem vystupujícím se dařilo a za své výkony sklidili zasloužený potlesk. Porota měla těžké rozhodování, děti se ve škole i doma pečlivě připravovaly. Některé vystupovaly před žáky z jiných tříd poprvé, někdo bojoval s trémou, ale všechny básničky byly velmi pěkné. Nejúspěšnější tři přednášející z každé kategorie získali diplom a odměnu. Drobnou sladkost si zasloužili všichni soutěžící. I.kategorie 1. Aneta Křivánková 1.B 2. Denis Dokoupil 2.tř. 3. Eliška Hovorková 1.A II. kategorie 1. Natálie Hovorková 5.tř. 2. Vendula Mrtvicová 4.tř. 3. Štěpán Halada 3.tř. Novoveští plavčíci ZŠ a MŠ Nová Ves již tradičně v lednu pořádá plaveckou soutěž pro ZŠ z blízkého okolí. Letos tomu nebylo jinak, proto i naše škola přihlásila 2 družstva. V družstvu soutěží vždy 1 žák z každého ročníku I. stupně. Soutěžící vybírají tř. učitelky. Soutěž letos připadla na 24. ledna Kdo reprezentoval naši školu? DRUŽSTVO A DRUŽSTVO B 1. třída Štěpán Korvas Eliška Hovorková 2. třída Ondřej Šipl Hana Vildomcová 3. třída Michal Žídel Adéla Stejskalová 4. třída Martin Dobrovodský Sabina Živnová 5. třída Adam Hložek Monika Matoušková Před závody všem účastníkům paní ředitelka Opálková vysvětlila pravidla jednotlivých disciplín, připomněla pravidla plaveckého areálu a hlavně nezapomněla na dodržování fair play hry. Celkem soutěžilo 10 družstev. Soutěžní disciplíny byly čtyři: 1. štafetové plavání 2. potápění se 3. žížalí tandem 4. lovení předmětů pod i na hladině Ve všech disciplínách jsme se vydali ze všech sil, každý plaval, jak nejrychleji to dokázal, ale síly všem pomalu ubývaly. Byla znát velká fyzická náročnost celé soutěže. Nakonec jsme všichni dobojovali a doplavali až do cíle poslední disciplíny. Družstvo A si vybojovalo 7. místo a za odměnu obdrželi diplom a švihadla. Družstvo B se proplavalo na 5. místo. Odměnou jim byl diplom a stříkací barevná pěna. McDonalds Cup V týdnu od 14. do byl zahájen největší fotbalový turnaj pro žáky I. stupně základních škol. Pro naši školu začal turnaj ve středu Hrálo se na travnatém hřišti FC Ivančice a celkem přijelo bojovat o postup do okresního kola 6 družstev z okolních škol. Našimi soupeři byli žáci ze ZŠ Němčice, ZŠ Neslovice, ZŠ Ořechov, ZŠ Oslavany a ZŠ T.G. Masaryka. Po slavnostním zahájení turnaje panem ředitelem Mgr. Chytkou došlo k rozlosování do dvou družstev, upřesnění pravidel hry a připomenutí fair play chování. První zápas, který jsme hráli proti ZŠ Ořechov jsme vyhráli vysoko 5: 0. Druhý zápas proti ZŠ T.G.Masaryka byl napínavější, ale podařilo se nám, především díky výborně hrajícímu Adamu Hložkovi, zvítězit 4: 2. Tím jsme si zajistili postup do finále. Boj o první místo jsme zvládli a porazili jsme ZŠ Němčice 5: 3. Tým ve složení Adam Hložek, Sam Schwarz, Vítek Pokorný, Marek Honiš, Jirka Schlosser, Dan Dedek,Lukáš Zeke (žáci 5. třídy) a Martin Dobrovodský, Jirka Šipl a Andrejs Skutkévičs (žáci 4. třídy) si vybojoval postup do okresního 12

13 kola tohoto turnaje. Odměnou byl pro hráče diplom, fotbalový míč a magnetka, na které je patron letošního ročníku soutěže Theodor Gebre Selassie. Naše družstvo získalo 1. místo v okrskovém kole a 3. místo v okresním kole. Turnaj v piškvorkách O velikonočního zajíce Druhý ročník úspěšného piškvorkového klání proběhl v hodinách OSV ve všech třídách I. stupně. Školnímu turnaji předcházela třídní kola, ze kterých vzešli z každé třídy dva finalisté. Ti si poměřili své síly v pondělí 14. dubna. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií. Mladší třída a starší třída. Hráli systémem každý s každým. Mladší kategorie: 1.místo Veronika Olšová 2.místo Vojta Knotek 3.místo Martin Homolka Starší kategorie: 1. místo Aleš Chaloupka 2. místo Martin Dobrovodský 3. místo Jirka Schlosser Matematický klokan Dne proběhl na všech školách v České republice Matematický klokan. Na naší škole se do soutěže zapojili žáci ročníku. Čekala na ně série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do tří úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu. Vše tedy bylo pouze na jejich vědomostech a logickém uvažování. A jak se našim žáčkům klokanům dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole? Kategorie Cvrček Kategorie Klokánek třída body 1. Adam Žalud Francesco Cerminara Matěj Budil Daniel Dedek Aleš Chaloupka Natálie Hovorková Sběrové aktivity Sběr kaštanů I v letošním školním roce jsme pomáhali zvířatům a pilně jsme sbírali kaštany a žaludy. Pan hajný je odvezl přímo k zvířatům. A kolika kilogramy jednotlivé třídy pomohly? 1. A 24,6 kg 1. B 41 kg 2. třída: 147,8 kg 3. třída: 97,3 kg 4. třída: 91,7 kg 5. třída: 78,2 kg Sběr pomerančové kůry V měsících říjen až březen probíhal ve škole sběr pomerančové kůry. Také v letošním roce se nám ve sběru dařilo. 1. A 8,2 kg 1. B 4,5 kg 2. třída: 15,2 kg 3. třída: 12,8 kg 13

14 4. třída: 2,8 kg 5. třída: 23,9 kg Sběr šípků Během měsíce září sbírali žáci šípky. I když jich letos na keřích moc nebylo, přece se podařilo nasbírat docela pěkné množství. 1. A 24,45 kg 1. B 26 kg 2. třída: 78 kg 3. třída: 36,6 kg 4. třída: 51,85 kg 5. třída: 53,40 kg Sběr léčivých bylin V měsících duben až červen jsme se zapojili do sběru bylin. Sbírali jsme květy hluchavky bílé, lípy srdčité a bezu černého a listy kopřivy dvoudomé, smetánky lékařské a jahodníku obecného. Počasí nám v této době moc nepřálo, přesto můžeme zapojeným sběračům pogratulovat. Celkem za I.stupeň: hluchavka bez černý kopřiva smetánka lékařská jahodník 1,49 kg 15,47 kg 8,95 kg 0,61 kg 1,92 kg Sběr starého papíru Také v letošním školním roce probíhal ve škole sběr papíru. Všem sběračům děkujeme za pomoc a vítězům gratulujeme! Nejlepší sběrači na I. stupni: 1. místo Dan Dedek z 5. třídy 500 kg 2. místo Vojta Sobotka ze 4. třídy 215 kg 3. místo Tomáš Konečný z 2. třídy 120 kg 2. stupeň Český jazyk a umění Výsledky olympiády v českém jazyce: Olympiáda v českém jazyce proběhla v posledním listopadovém týdnu v 8. a 9. ročníku. Zúčastnilo se jí 12 žáků a žákyň z 9. ročníku a 20 z 8. ročníku. Tedy celkem 32 žáků. V pěti úkolech jazykové části mohli účastníci získat nanejvýš 19 bodů, ve slohové úkolu maximálně 10 bodů. Celkem tedy 29 bodů. Výsledky jsou následující: 1. místo Dušan Badin 25 bodů 2. místo Kateřina Kuchaříková 21 bodů 3. místo Veronika Hádková 19 bodů 4. místo Blanka Horáková 18 bodů Lenka Zelenková Hana Oprchalová Daniel Sedláček 5. místo Vladimír Světlík 17 bodů Markéta Pevná V okresním kole obsadili Kateřina Kuchaříková 25. místo a Dušan Badin 42. místo. 14

15 Výsledky školního kola recitační soutěže: Kategorie mladších: 1. místo Dominika Studená 7.B 2. místo Katka Sirůčková 7.B 3. místo Natálka Svobodová 6.B Kategorie starších: 1.místo Simona Jonášová 8.B 2. místo Dušan Badin 8.A 3. místo Iva Molentová 8.B Cenu diváků obdržela Simona Jonášová z 8.B a cenu odborné poroty Dan Kalvoda z 9. třídy. Výsledky soutěže Známé slovo poezie v Zastávce V I. kategorii zaujala porotu Balada rajská, kterou přednesla Kateřina Sirůčková. Katka mezi 18 žáky 6. a 7. tříd vyhrála krásné 1. místo. Také 2. místo patřilo naší žákyni. Dominika Studená a její Kocourek okouzlili nejen porotu, ale i publikum. Ve II. kategorii naši žáci získali další ocenění poroty, 2. místo obsadila Simona Jonášová s recitací básně Křest sv. Vladimíra a 3. místo s verši J. Seiferta Dušan Badin. Okesního kola soutěže recitátorů v kině Réna se zúčastnili Dominika Studená, Katka Sirůčková, Simona Jonášová a Dušan Badin. Nikdo z účastníků nepostoupil do krajského kola. Výsledky pěvecké soutěže Menšík hledá SUPERSTAR Z osmi účastníků soutěže nejvíce odbornou porotu i diváky zaujala Eva Šínová ze 7. B s písní SKYFALL. Druhé místo obsadila Terka Filipová z téže třídy. Na bronzovém stupínku skončila Blanka Horáková z 9. ročníku. Literární soutěž GJB Lenka Zelenková z 8. A se zúčastnila s povídkou Jen čas odhalí pravdu literární soutěže na téma ČAS pořádané GJB Ivančice k 95. výročí založení školy. Člověk a příroda 1. Akce ve školním roce 2013/2014 a) SPORT Atletické odpoledne (1. místo Zdeněk Toman) Minifotbal starších žáků (5.místo) Coca-Cola školský pohár (3. místo) Stolní tenis - okresní kolo (3. místo chlapci, 2. místo dívky) Okrskové kolo ve florbalu dívek (4. místo) Florbal mladší žáci (3. místo) Florbal starší žáci (1. místo) Okresní kolo házené (4..místo) Bruslení v Rosicích Minipřehazovaná (2. místo chlapci, 4. místo dívky) Okrskové kolo v halovém fotbalu (3. místo) Halový fotbal starší žáci (6. místo) Krajské kolo v halovém fotbale (2. místo) McDonald Cup (2. místo) Oblastní kolo dopravní soutěže Oslavany (2. místo starší žáci, 6. místo mladší žáci) Okresní kolo dopravní soutěže Oslavany b) FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS Elektrotechnická olympiáda Přírodovědný klokan Den přírodních věd v ZOO Brno EKO den s Kometou 15

16 Exkurze do Anthroposu a Planetária Planeta Země 3000 Výstava lékařství v Mendlově muzeu Exkurze do Technického muzea Brno Den ptactva v ZOO Brno Dýchat znamená žít! Den Země Mladý zahrádkář Škola v přírodě 2. Exkurze: PLANETÁRIUM BRNO Ve čtvrtek jsme se žáky 6. tříd vyrazili do Brna do Planetária. Čekal nás program Cesta k planetám v nově opraveném sále. V první části představení jsme se dočkali prohlídky hvězdné oblohy. Ukázali jsme si podzimní hvězdy a nejznámější souhvězdí. Poté jsme se vydali na průzkum vesmíru na palubě mezinárodní kosmické stanice a nahlédli jsme i dovnitř astronautova těla. Čekal nás nácvik stavu beztíže, rychlá centrifuga a nepříjemné přetížení. Pár dní jsme prožili v těle astronauta a vyzkoušeli jsme si, jak těžké je dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze obnáší.. VÝSTAVA LÉKAŘSTVÍ V MENDLOVĚ MUZEU V BRNĚ Ve středu se přihlášení žáci 7. až 9. třídy vydali do brněnského Mendelova muzea.. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Ta první absolvovala společně s průvodcem prohlídku stálé expozice, která přiblížila osobnost slavného Gregora Johanna Mendela. Dozvěděli jsme se spoustu informací o jeho životě, pokusech i o historii šlechtění na Moravě. Žáci měli možnost si prohlédnout spoustu dochovaných věcí ve vitrínách, pohrát si s interaktivními panely a podívat se na krátkou prezentaci o šlechtění hrachu setého, který byl ústředním bodem Mendelovy práce. Druhá skupina se zatím věnovala prohlídce výstavy s názvem Lékařství. Ta nám přiblížila fungování orgánů a práci lékařů. Děti se zde mohly projít velkým modelem aorty, vytáhnout si z modelu lidské střevo v jeho běžné délce, viděly, jak fungují ledviny, či z čeho se skládá oko. Hlavní atrakcí byl model kostry na kole, vedle kterého si lze sednout, šlapat a pozorovat, které kosti na kostře se při reálné jízdě v těle člověka hýbou. Ten byl bohužel v době naší návštěvy mimo provoz. Dále jsme si na výstavě prohlédli strukturu svalů nebo velký model chrupu, který jsme pomocí zvětšených kartáčků či párátek čistili. To, co se někteří žáci učili už ve škole, si nyní vyzkoušeli v praxi zcela netradičními způsoby. Součástí vnitřní interaktivní expozice byla i venkovní panelová výstava představující lékařské a další nemedicínské obory na Lékařské fakultě MU. TECHNICKÉ MUZEUM BRNO Ve čtvrtek vyrazili žáci 6. ročníku do Brna na exkurzi do Technického muzea. Exkurze byla rozdělena do dvou částí. V té první jsme strávili asi hodinu v technické herně, kde si žáci sami mohli vyzkoušet třeba princip setrvačnosti, práci s kladkou nebo zapojování elektrického obvodu. Poté nás čekala druhá část programu, a to prohlídka muzea. Rozdělili jsme se do dvou skupin jedna skupina šla do Uličky řemesel, druhá na Vynálezci a vynálezy. V uličce jsme se seznámili se životem lidí na brněnském předměstí v období první republiky. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o oblékání, bydlení a způsobu života v dřívější době. Navštívili jsme historický obchod, hospodu i kadeřnictví. Mráz nám šel po zádech z vybavení zubařské laboratoře 3. Soutěže: PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN Tak jako každým rokem v říjnu jsme se i letos zúčastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž prověřuje znalosti učiva z přírodních věd matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Jakpak to dopadlo? Na 1. místě se s 79 body umístila Kamila Rotterová (8. A), 2. místo s 59 body obsadil Dušan Badin (8. A) a na 3. místě s 54 body Hana Oprchalová (8. A) ELEKTROTECHNICKÁ OLYMPIÁDA Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce. Nálepky tohoto citátu se chtěli zbavit naši zapálení technici a fyzikové. V téměř magické datu se konalo školní kolo Elektrotechnické olympiády. Elektrotechnická olympiáda je soutěž, kterou organizuje Elektrotechnická fakulta ČVUT v 16

17 Praze. Aktuální školní kolo tvoří vstupní bránu do soutěže. Žáci a studenti vypracovávají test. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: 1. místo: Jakub Nečas (7. B), 2. místo: Klára Kovářová (8. A) a 3. místo: Katka Haladová (8. A), Simona Jonášová (8. B), Dan Sedláček (8. B), Lea Syslova (8. B) DEN PŘÍRODNÍCH VĚD V ZOO BRNO V pondělí nás čekal zajímavý výlet. Vydali jsme se do brněnské ZOO soutěžit ve znalostech z přírodních věd. Každou třídu reprezentovalo jedno petičlenné družstvo. Celou akci zorganizovala Střední průmyslová škola chemická ve spolupráci se zoologickou zahradou. U vstupu do ZOO nás přivítaly studentky školy a každému družstvu daly mapku se stanovišti. Potom se mohly děti čtyři hodiny volně pohybovat po zahradě a na trase plnit úkoly. Bylo jich celkem dvanáct a byly pojmenovány např. bezobratlí, savci, historie zoologických zahrad, atd. Studenti vždy popovídali o určitém tématu a následně potom soutěžící odpovídali na otázky, které byly hodnoceny body. Děti tak měly možnost vidět lebky savců, hadí kůži, pštrosí peří a vejce, výrobu slizu z lepidla, atd. Mezi úkoly jsme si stačili prohlédnout i některé výběhy např. s ledními medvědy, zebrami, velbloudy a opičkami. EKO DEN S KOMETOU BRNO Pondělí 21. října 2013 vyrazila naše škola na projekt Eko den s Kometou. Jednalo se o především ekologicky zaměřenou akci, která byla spojena s trochou sportovního vyžití. Eko den také organizovalo školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Fan Klub Komety a záštitu nad projektem přijal biolog RNDr. Mojmír Vlašín. Po zhlédnutí tréninku prvního týmu Komety, který se konal v KAJOT ARENĚ, dostali žáci přednášku o třídění odpadu. Pak následoval přesun na hrad Špilberk, kde společně s hráči Komety sbírali odpadky. 23 skupin s celkovým počtem přes 700 dětí z projektů Jižní Morava Království Komety a Děti dětem - Kometa městu vysbíralo celkově 358,2 kg odpadků, které byly hned na místě patřičně roztříděny. Žáci přitom vyplňovali test, kde uplatňovali své znalosti o ekologii a o klubu HC Komety. Na hradě Špilberku měli všichni žáci možnost nechat si podepsat své památníčky, trika a vše co měli s sebou. Nejlepší skupina byla následně v KAJOT ARENĚ odměněna. Diplom za účast navíc získal každý žák. A ti nejhodnější a nejlepší dostali za odměnu dres HC Komety. Po vyhlášení vítězného družstva jsme se mohli jít podívat do zákulisí prvoligového týmu, zastřílet si na branku nebo si jít zabruslit. Celý den byl nabitý zážitky. DEN PTACTVA V ZOO BRNO První dubnové ráno jsme vyrazili na soutěž s názvem Den ptactva v ZOO Brno. Po příjezdu do zoologické zahrady jsme v promítacím sále správní budovy dostali informace o tom, jak bude soutěž probíhat. Poté čtyřčlenné družstvo ve složení Bára Pevná (6. A), Lucka Rogožanová (7. B), Markéta Pevná (8. B) a Katka Kuchaříková (9. tř.) vyrazilo na trasu po zoologické zahradě, kde bylo rozmístěno na 19 stanovištích 19 otázek. Po asi 90 minutovém putování zahradou se holky s vyplněným pracovním listem vrátily zpět do správní budovy a čekali jsme na vyhlášení výsledků. A jak to tedy dopadlo? Z celkového počtu 18 škol (základních a gymnázií) se dívky umístily přesně v půlce, tedy na 9. místě. Co se týká pořadí základních škol, tak holky obsadily krásné 3. místo. MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ V pátek 23. května 2014 proběhla na naší škole soutěž Mladý zahrádkář, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz. Zúčastnily se 4 základní školy ZŠ Vladimíra Menšíka, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Němčice a ZŠ Ochoz u Brna. Celkem soutěžilo 27 žáků, kteří byli rozděleni do 2 kategorií mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). Letošní ročník soutěže se od předcházejících lišil tím, že soutěž se skládala pouze z testu, a ne praktického poznávání přírodnin. Čas do vyhlášení výsledků jsme si zkrátili hraním různých her.1. místo v mladší kategorii obsadil Aleš Chaloupka (4. tř.) a ve starší kategorii Dušan Badin (8. A) 4. Projekty: DEN ZEMĚ Ve středu 16. dubna2014 jsme si připomněli Den Země projektovým dnem na téma VODA. Podívali jsme se na vodu z různých úhlůpohledu přírodopisu, chemie, fyziky, ale i matematiky, češtiny a výtvarné výchovy. Žáci 1. stupně zhlédli videopořad o vodě z cyklu Kam s ní? a poté vytvářeli myšlenkové mapy na kapky vody a kreslili koloběh vody v přírodě. Na vycházce k čističce vody si žáci vyprávěli o důležitosti a nezbytnosti vody pro lidský život a nutnosti čištění použité vody. Čtvrťáci psali slohovou práci na téma Vodník popis nebo pohádkový příběh. Na 2. stupni probíhal Den Země formou pochodu, během kterého žáci plnili nejrůznější úkoly o vodě. Každá třída se rozdělila na 4 5 skupinek po 4 až 5 členech. Každá skupinka dostala pracovní list, do kterého žáci své odpovědi a vyřešené úkoly zapi- 17

18 sovali. Například skládali báseň o vodě, kreslili koloběh vody, počítali spotřebu vody, měřili teplotu vody, poznávali vodní živočichy apod. Nejúspěšnějšími řešiteli byla skupina z 8. B ve složení Markéta Pevná, Dana Veselá, Tereza Klapalová, Nikol Rosendorfová a Dan Sedláček. Cílem tohoto projektového dne bylo žákům přiblížit vodu z různých úhlů pohledu a poukázat na její důležitost a nezbytnost k životu! 5. Další akce: PLANETA ZEMĚ 3000 V pátek se přihlášení žáci sedmých a osmých tříd opět zúčastnili unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země Prezentace programu probíhá ojedinělou formou multimediální projekcí poutavých fotografií a videosekvencí v kombinaci s doprovodnými autentickými zvuky hudbou a naživo komentovaným výkladem. Tentokrát nás čekal MADAGASKAR PŘÍBĚH PRADÁVNÉ LEMURIE. Měli jsme možnost obdivovat jedinečnost a krásu tamější přírody, kulturu a zvyky Malgašů, taje domorodých tradic a jedinečnou atmosféru čtvrtého největšího ostrova na světě. Průvodci nám vyprávěli příběh o vtipných lemurech, podivných chameleonech, vznešených baobabech a nevšední malgašské kultuře. Setkali jsme se s lemury kata, ksukolem ocasatým, ploskorepem třásnitým i s hroznýšem madagaskarským a mnoha dalšími živočichy, kteří tu žijí. Poslechli jsme si strašidelné kvílení největších lemurů Indri indri, poznali krásu NPTsimanampetsosa, Kirindy a Masoala, projeli se po legendární Avenue du Baobab, zdolali jednu z nejnáročnějších offroadových cest na světě proslulou RN5 a poodhalili život a tradice Malgašů. Na vlastní kůži jsme zažili nevšední rituál famadihana.prožili jsme příběh plný dobrodružství, silných emocí a porozumění. DÝCHAT ZNAMENÁ ŽÍT! V pondělí 14. dubna 2014 se žáci třídy zúčastnili multimediální vzdělávací besedy s názvem Dýchat znamená žít, která je součástí cyklu Touhy bez hranic. Tématem celé besedy bylo potápění na jeden nádech, anglicky freediving. Autoři se snažili dětem přiblížit možnosti posouvání lidských limitů, věnovali se fyziologii lidského těla. Bylo zodpovězeno mnoho otázek. Jak dlouho vydrží člověk pod vodou na jeden nádech? Do jaké hloubky se může na jeden nádech potopit? Kolik metrů je schopen člověk v bazénu uplavat pod vodou na jeden nádech? V průběhu povídání si žáci nenásilnou formou zopakovali poznatky z biologie. Člověk a společnost Na podzim roku 2013 se uskutečnil v hodinách dějepisu tradiční projekt, zapojili jsme se do celorepublikové akce Příběhy bezpráví filmová projekce se konala v 9. třídách. Naše škola je zapojena již od r Náš projekt Příběhy bezpráví začal v dějepisné výuce, zpracovali jsme naše poznatky k holocaustu, vyprávěli jsme si příběhy, seznámili se s pojmy antisemitismus, koncentrační tábory, šoa, abychom se na projekci dobře připravili, v pondělí nás čekalo promítání filmu Hitler, Stalin a já. Po projekci filmu následovala přednáška pana Jiřího Širokého, který nám problematiku přiblížil vyprávěním od založení Ivančic až po osídlení našeho města židovskou komunitou. Vyprávěl velmi zajímavé příběhy těch, kteří přežili a zůstali v Ivančicích a okolí. Pan Široký nás upoutal svými znalostmi i příslibem, že na jaře společně navštívíme místní židovský hřbitov a výstavu, která je v hřbitovní kapli právě instalována Dějepisná olympiáda podzimní příprava žáků 43. ročník 2013/2014 Tematické zaměření ročníku: Město v proměnách času Školního kola se 28. listopadu 2013 v dějepisné učebně zúčastnilo 19 žáků z 8. a 9. tříd. Na 1. místě Dušan Badin z 8. A, na 2. místě Kateřina Kuchaříková 9. tř., 3. místo Lenka Zelenková z 8. A. DO byla vyhodnocena v pondělní OSV, žáci odměněni cenami a diplomem, na webu článek a fotografie. Žáci z 1. a 2. místa nominováni do okresního kola, které se uskuteční v lednu Příprava formou individuálních konzultací s vyučující D R. Blažkovou. Dušan Badin velmi úspěšně reprezentoval školu v okresním kole na Gymnáziu v Tišnově obsadil 4. nepostupové místo. Projekt Střípky historie v 6. třídách V 6. ročníku je dějepis pro žáky novým předmětem, navazuje na první informace z vlastivědy a ukazuje žákům cestu historií lidstva od počátků vývoje lidského rodu tedy od pravěku. Obvykle bývá tato etapa mezi školáky jedna z nejoblíbenějších. Ukázali to i letošní šesťáci, kteří se s velkým zájmem a zaujetím pustili do zpracování projektu Střípky pravěku. V průběhu probíraného učiva se zabývali rozmanitými praktickými činnostmi, sbírali, vyráběli, brousili, vázali, otloukali, ale i lepili, barvili a zapisovali, aby pak mohli předvést svůj dějepisný projekt. Na závěr se uskutečnila školní anketa o nejlepší výrobek, vyhrála Věstonická Venuše Denisy Ondráčko- 18

19 vé. V 7. ročníku se uskutečnil projekt Středověký rukopis. Žáci vytvářeli rukopisy, s iniciálou, iluminací a psali majuskulou. Všechny plánované akce a exkurze byly uskutečněny. Den se Světluškou 9. září tř. R. Blažková Den otevřených dveří, 18., 19. říjen 2013 Veletrh SŠ a SOU, Úřad práce v Brně - vyuč. Volby povolání D. Kuczmanová Beseda se zástupci SŠ a SOU pro rodiče, Amos Volba povolání, Návštěva památníku A. Muchy, síně V. Menšíka říjen Den V. M. a dle nabídky Exkurze Anthropos, Planetárium ( Z. 6. tř.) Brno projekt Školou chodí Mikuláš 9. tř. Beseda s právníkem JUDr. Živělou v 9. tř. Dýchat znamená žít naučný pořad v kině Réna 14. dubna 2014 zábavně naučný dějepisný pořad Přemyslovci - králové na českém trůně charitativní akce Květinový den Den proti rakovině (9. tř.), 15. května 2014 Exkurze zájezd do Osvětimi celodenní poznávací zájezd pro zájemce z 9. ročníku celodenní program byl rozdělen na dopolední exkurzi táborem Auschwitz (Osvětim) a odpolední návštěvu Birkenau (Březinka). Se sluchátky a porty žáci procházeli rozsáhlým areálem a prostory táborových baráků, naslouchali jsme zasvěcenému a emotivnímu výkladu naší průvodkyně a se smutkem v očích jsme míjeli vitríny s hromadami bot, kufrů, hrnců a misek, vlasů i dětského oblečení. V tichém procesí jsme uctili památku 6 milionů obětí, které podlehly nesmyslnému mučení a vraždění. O holocaustu věděli mnohé z výuky dějepisu, ale očitá zkušenost překonala všechna vyprávění a historické informace. Žáci si uvědomili, jak křehká je hranice mezi životem a smrtí a jak málo nám vlastně stačí ke štěstí. Spolupráce se SVČ Výukové pořady v SVČ pro ročník 9. tř. - Evropská unie minulost, přítomnost, budoucnost, Sociální sítě a kyberšikana, Letem světem událostmi 21. století, Peníze 8. B - Sex, Dobrovolníci, Peníze 6. tř. - Všichni lidé světa, Základy zdravé výživy, Dobrovolníci a Etiketa, Sociální sítě a kyberšikana. Všechny programy byly uskutečněny v plánovaných termínech. Matematika a informatika Bobřík informatiky Ve dnech proběhlo na naší škole národní kolo logické soutěže Bobřík informatiky. Této vědomostní soutěže se naši žáci účastní pravidelně již po několik let. Letošního školního kola se zúčastnilo 61 žáků od 4. do 9. ročníku. Bobřík informatiky je soutěž na PC, kdy žáci řeší testy typu a, b, c, d. Otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení. V rámci celé České republiky soutěžilo žáků a studentů. V naší škole nejlepších výsledků dosáhli tito žáci. 19

20 Kategorie Mini Třída Příjmení a jméno Body 5.třída Sklenská Tina třída Dedek Daniel třída Schlosser Jiří 136 Kategorie Benjamin Třída Příjmení a jméno Body 7.B Nečas Jakub A Eiblová Sabina A Knotek Daniel 120 Kategorie Kadet Třída Příjmení a jméno Body 8.A Krejčíková Bára B Sedláček Daniel B Jonášová Simona A Oprchalová Hana 152 Finanční gramotnost Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. V měsících listopad-prosinec probíhala školní kola v rámci kterých byl vybrán soutěžní tým, který dne reprezentoval naší školu v okresním kole soutěže Finanční gramotnost. Školního kola se účastnilo 54 žáků 8. a 9. ročníků. Soutěžní tým okresního kola tvořili Dan Sedláček, Jakub Gumančik a Dominik Mařík postoupil až do krajského kola. Pythagoriáda školní kolo Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Probíhá na naší škole pravidelně. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky. Ve dnech 10. a proběhlo v naší školní kolo Pythagoriády. Zúčastnili se ho všichni žáci od 5. do 8. ročníku. Do okresního kola nepostoupil žádný soutěžící. Nejlepších výsledků v ve školním kole dosáhli tito soutěžící Třída Příjmení a jméno 5. třída Dedek Dan 5. třída Schlosser Jiří 5. třída Sklenská Tina 6. A Kadlecová Kristýna 6. A Coufalová Petra 6. A Pevná Barbora 6. A Karausová Nikol 6. B Žalud Jan 6. B Froncová Veronika 6. B Štefan Josef 7. A Eiblová Sabina 7. A Řezáč Petr Třída Příjmení a jméno 7. B Konečná Tereza 7. B Plchová Leokádie 7. B Rogožanová Lucie 7. B Nečas Jakub 8. A Oprchalová Hana 8. A Milostný Martin 8. B Rosendorfová Nikol 8. B Sedláček Daniel 8. B Pevná Markéta Matematický klokan 2014 Dne proběl na všech školách v České republice Matematický klokan. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Na naší škole se do soutěže zapojili žáci ročníku. Čekala na ně série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do 3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu. Cvrček Třída Příjmení a jméno Body 2.třída Žalud Adam 81 2.třída Francesco Cerminara 71 3.třída Budil Matěj 68 Klokánek Třída Příjmení a jméno Body 5.třída Dedek Daniel třída Chaloupka Aleš třída Hovorková Natálie 85 Benjamin Třída Příjmení a jméno Body 6.B Žalud Jan 85 7.A Eiblová Sabina 76 6.B Svobodová Natálie 74 Kadet Třída Příjmení a jméno Body 9.třída Světlík Vladimír 63 8.B Studničková Nikola 63 8.B Syslová Leona 62 8.A Milostný Martin 58 20

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Poděkování 2012-2013. Den dětí. Díky, Atletické závody

Poděkování 2012-2013. Den dětí. Díky, Atletické závody Poděkování 2012-2013 Den dětí Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží všichni žáci 9. A a 9. B za organizaci Dne dětí pro žáky 1. stupně. I přes nepřízeň počasí se jim podařilo vytvořit skvělou atmosféru

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více