2Plaketa ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE. Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2Plaketa ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE. Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství"

Transkript

1 6 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Plaketa z rukou ministra 3 4 Energy tour startuje V Lužici přesídlují 5na Vážka vodě ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE Pětikilometrový transport velkostroje K75 se podařilo dokončit dle předpokladů. Bagr dokráčel do cíle již 20. května a všem zainteresovaným zaměstnancům spadl kámen ze srdce. Před samotnou těžbou v prostoru Elišky III došlo ještě k dostavění a oblečení pásového dopravníku 56 a dokončení oprav samotného velkostroje včetně nasazení korečků. Zároveň bylo nutné provést závěrečnou přestavbu přívodního kabelu a spolu s bagrem dostat na místo určení i rezervní kabelový vůz, pojízdnou násypku a drtič. Zahájení samotné těžby v místě nasazení vypuklo v pátek a osádka je na opětovné roztočení kolesa řádně nažhavená. Už se nemůžeme dočkat, až se začne zase hrabat, prohlásil Václav Růžička, nejzkušenější řidič velkostroje K75, který nezištně předává své zkušenosti mladším kolegům. Těžba bude probíhat v třísměnném provozu, kdy se jedna neprovozní směna bude starat zejména o údržbu velkostroje. K75 v prostoru Elišky III odhrabe zhruba kubíků zeminy. Přibližně kubíků pak bude odvezeno s využitím kolové dopravy. Těžbou v prostoru Elišky III bude uvolněno 7 miliónů tun uhlí, které později vytěží KU300/73. Dobývání zeminy přitom bude pro ostražitost osádky velice náročný úkol. Očekává se velký výskyt cizích předmětů. Jejich likvidace se bude provádět v součinnosti přestavbářů s pomocnou mechanizací společnosti Czech Coal Power, jejichž zaměstnanci se výrazně zasloužili i o téměř bezproblémový transport K75. Kvalitní práce, spolu s téměř ideálním počasím pro transport velkostroje, byla základním předpokladem úspěchu. Splnění náročného úkolu bylo vhodnou příležitostí k oslavě. Většina osádky K75 se ve středu setkala v hospůdce Sever v Mostě, kde se opět utužila parta výborného kolektivu velkostroje. (pam) Foto: (jch) Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství V polovině května byla na Českém vysokém učení technickém v Praze slavnostně podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci mezi touto technickou univerzitou a společnostmi skupiny Sev.en těžební společností Severní energetická a.s. a Elektrárnou Chvaletice a.s. Sev.en a ČVUT tímto krokem deklarují zájem spolupracovat na řešení technických, ekonomických i ekologických otázek. Podpis smlouvy s ČVUT. Máme zájem o vědecké studie i expertní stanoviska ČVUT k problémům, které souvisejí s podnikatelskou činností společností skupiny Sev.en, říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Ing. Luboš Pavlas. Za oboustranně prospěšné považuje také společné hledání a formulaci témat pro bakalářské, diplomové a doktorské práce zpracovávané studenty ČVUT. Odborná činnost ČVUT se tím více přiblíží reálnému průmyslovému prostředí a aktuální problematice v energetice. Deklarovanou spolupráci se skupinou Sev.en vnímám jako jedinečnou příležitost k propojení odborného zázemí a zkušeností expertních týmu ČVUT s významným průmyslovým partnerem, který v oblasti energetiky v rámci udržitelného rozvoje hledá inovativní přístupy a moderní technologie, aby zajistil bezpečné a spolehlivé dodávky uhlí, elektrické energie a tepla zákazníkům s minimalizací sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby, říká rektor univerzity Petr Konvalinka. Smlouva o spolupráci byla uzavřena na dobu neurčitou.

2 MILIONY DO STÁTNÍ KASY Společnost Severní energetická a.s. převzala plaketu z rukou ministra fi nancí České republiky Ing. Andreje Babiše za umístění mezi dvaceti největšími plátci daně z příjmu v naší zemi. Severní energetická je zároveň vůbec největším plátcem daní v Ústeckém kraji Je nám ctí, že dobré ekonomické výsledky a práce stovek zaměstnanců Severní energetické dosáhla tak významného ocenění, uvedl k tomu předseda dozorčí rady fi rmy Ing. Jan Dienstl. Jak uvádí i tisková zpráva ministerstva, žebříček TOP 20 společností byl sestaven podle výše jejich plateb na účet daně z příjmu právnických osob během roku Mezi firmami, jako jsou ČEZ, Česká spořitelna či Komerční banka, se Severní energetická umístila s více než 458,6 miliony korun na osmnáctém místě. Našimi sousedy v tabulce největších přispěvatelů veřejným rozpočtům jsou takové firmy jako Siemens či MITAS, což je skvělá společnost, která nás naplňuje oprávněnou hrdostí, poznamenal Jan Dienstl. Podle jeho slov to jenom potvrzuje význam těžební činnosti pro českou ekonomiku. Měli bychom přesně vnímat, že z těch dvaceti největších plátců působí tři přímo v energetice a minimálně další dvě společnosti patří mezi významné dodavatele pro energetický průmysl, dodal Jan Dienstl. Severní energetická (skupina SEV.EN) navazuje na více než desetiletou tradici firmy Czech Coal. Součástí skupiny je především samotná společnost Severní energetická a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR a společnost HUMECO, a.s., která se zabývá čerpáním a úpravou důlních vod. V roce 2013 se koupí akcií od skupiny ČEZ stala další součástí skupiny Elektrárna Chvaletice a.s. Skupina Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh s elektrickou energií a teplem. Do skupiny patří také Hipodrom Most a Hlavní báňská záchranná stanice Most. Rýpadlo KU 300/ K82 Rýpadlo bylo nasazeno do provozu v roce 1979 a prošlo na ČSA všemi místy. Bylo používáno při těžbě nových jímek HČS na třetím uhelném řezu hlavní porubní fronty, při dalších postupech dotěžovalo uhlí v nejzápadnější části uhelného lomu. Před svým transportem do současného místa nasazení, tedy na Elišce I a II, v roce 2006 dohrabávalo otočný bod a připravovalo prostor pro výstavbu nových uhelných výtahů. V ELI I se prohrabalo do bývalého lomu Obránců míru a od roku 2013 těží v prostoru ELI II. V současnosti se vrací do ELI I a těžbou se dostane na hlavní porubní frontu na I. uhelný řez, do míst kde těžilo rýpadlo KU 73. Transport byl zahájen v měsíci květnu, trasa vedla přes pasový dopravník 42, do prostoru nasazení v ELI I. Po transportu K 82 se okamžitě začalo s dostavbou nového pasového dopravníku 774. Rypadlo bylo připraveno na těžbu dne Termín předpokládaného provozu po transportu a výstavbě pasového dopravníku byl o několik dní zkrácen. Výsledkem byl bezproblémový rozjezd v ELI I, na kterém se úspěšně podíleli zaměstnanci uhlí, přestaveb, gumaři, strojaři, elektrikáři a CCP. Všem patří velký dík. (pam) CHTĚJÍ TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ V polovině května se v zasedací místnosti SVAPO na ČSA sešli delegáti konference územní odborové organizace Ervěnice. Z vystoupení předsedy ÚOO a místopředsedy SOO CCG Arnošta Ševčíka se přítomní dověděli například o postoji organizace k novele Horního zákona, která u těžby uhlí vyňala možnost vyvlastnění. Předseda hovořil i o kolektivním vyjednávání odborů s vedeními jednotlivých společností ve skupinách CCG a Severní energetická. Ve všech společnostech se podařilo vyjednat podmínky KS na další tři roky s výjimkou DTS Vrbenský. Tato společnost už ale od března není členem skupiny, vysvětlil A. Ševčík. Předseda prostřednictvím delegátů konference poděkoval členům organizace za účast na demonstraci v Praze. Podotkl, že organizace je místem, kde se odbory pravidelně vyjadřují k návrhům zákonů, souvisejících s problematikou těžby či ovlivňujících život zaměstnanců. Také partnerství se sdružením dobře funguje. Všem nám jde o jednu věc, dokumentoval spolupráci předseda. Organizace svým členům nabízí i právní poradenství. V našich skupinách se mezi zaměstnanci už delší dobu neobjevily velké problémy, s nimiž by potřebovali právně pomoci. Jsme schopni realizovat i rodinné právo, doplnil. Pokud jde o práci komisí, bude, podle jeho vyjádření, po prázdninách nutné doplnit komisi BOZP. Jako velmi dobrou a úspěšnou hodnotil práci s dětmi zaměstnanců. Organizace tradičně připravuje oslavu MDD formou víkendového výjezdu s dětmi. Arnošt Ševčík ocenil práci všech, kteří ji nezištně odvádějí ve prospěch druhých. V letošním roce bude i zdejší organizace připravena prosazovat limity těžby, které pro její členy znamenají budoucnost pracovní i lidskou a budoucnost pro celý region. Předseda poděkoval vedení všech společností za dobrou spolupráci při řešení problémů a za dobrou vzájemnou komunikaci. (má) Nově provozované transportní gumové pásy Na lomu ČSA dnes zajišťují těžbu skrývky dva technologické celky řady TC2 a těžbu uhlí tři technologické celky řady TC1. Cyklické dopravy je využíváno k těžbě v obtížných partiích, v činnostech výrobní podpory a při opravách těžební technologie. Nedílnou součástí technologických celků jsou pásové dopravníky, jejichž významnou část tvoří transportní gumový pás. Kvalita a celá řada fyzikálních, mechanických a chemických vlastnosti pásu výrazně ovlivňuje provozuschopnost a časové využití celku kontinuální technologie. Velmi důležitou veličinou je i cena gumového pásma. Na skrývkových celcích je nasazeno ca metrů gumového pásma v šířkách zejména 1 800, dále 2 000, a milimetrů. Na uhelných celcích je provozováno ca m gumových pasů v šířkách 1 200, a mm. Další gumové pásy jsou zapotřebí pro provoz úpravny uhlí, kde je jich nasazeno ca m v šířkách 800, 1 000, 1 200, 1 400, a mm. Výrobou gumových pásů se zabývá celá řada výrobců. Na provozech Severní energetické jsou převážně používány dopravní pásy od firmy Continental Matador Rubber s.r.o., které jsou, zejména v posledních letech, doplněny pásy dalších výrobců, např. Sempetrans a Wolbrom. Výrobce Sempetans Belchatów sp. zo.o je součástí Rakouské skupiny Semperit AG, která je předním výrobcem v oblasti vývoje a výroby pryže a plastů. Firma Sempetrans byla do skupiny začleněna v roce Sídlo má ve městě Belchatów ve středním Polsku, v Lodžkém vojvodství. Poblíž města se nachází významná tepelná elektrárna. Sempertrans vyvíjí, vyrábí a montuje dopravní pásy více než 50 let a má jednu z největších výrobních kapacit v Evropě. Se svými výrobními závody v Polsku, Francii, Číně a Indii patří mezi přední světové výrobce vysoce kvalitních dopravních pásů. Výroba dopravních pásů je zaměřena především na těžké, s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými lanky, ale jsou zde vyráběny i pásy z textilními vložkami. Oddělení výroby gumové směsi zajišťuje zejména požadavky vlastní výroby. Ocelová lanka jsou pro potřebu výroby pásů vyráběna z polotovarů v jedné z výrobních hal. Potřeby textilních vložek zajišťují subdodavatelé. Sempertrans je držitelem certifikace standardu kvality ISO Výrobce Fabryka Tašm Transporterowych Wolbrom, S.A. je nejstarším výrobcem pryžových výrobků v Polsku. Sídlo má ve městě Wolbrom, v provincii Malopolska, v okrese Olkuski, v Krakow-Czestochowě vrchovině. Firma zaměstnává přes 500 lidí a ročně vyrobí km dopravníkových pásů. Mezi další produkty patří pryžové desky, rovné i s profilovým povrchem, dále surové panely, lepidla a spojovací materiály dopravníkových pásů. Dopravní pásy jsou zde vyráběny těžké, s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými lanky, ale zejména lehké, s nosnou konstrukcí z technického textilu, které si sami vyrábějí. Na přání zákazníka vyrábějí pásy s použitím osvědčených výrobců technického textilu, např. z Kordárny Plus, a.s. Velká nad Veličkou. Oddělení výroby technického textilu byla založena v roce Výrobní kapacita instalovaných strojů je schopna plně uspokojit poptávky společnosti pro technické textilie. Jsou zde vyráběny polyamidové tkanin (PT), polyamidopolyesterové tkaniny (EP) a aramidové s různými vzory: plátna, sukna, jednoduchá matice, perlinkové vazby, šířky 800 až milimetry. Všechny látky jsou impregnovány a stabilizovány. Oddělení výroby gumové směsi zahájilo činnost v roce 1986 a má kapacitu zpracování tun za rok. Výrobu zajišťuje pět výrobních linek. Výrobní kapacita převyšují poptávky společnosti a jsou dodávány dalším výrobcům pryžových výrobků. FTT Wolbrom získal v roce 1995 certifikátu a splňuje požadavky ČSN EN ISO (don) 2 Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, , Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafi cká úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází.

3 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 SETKÁNÍ NA VELÍNĚ NA VELÍNĚ NEJEN O OBNOVĚ Ve čtvrtek 4. června před zasedáním představenstva Elektrárny Chvaletice proběhlo tradiční setkání členů představenstva se zaměstnanci elektrárny na velíně prvního dvojbloku. Jan Dienstl seznámil zaměstnance v krátkosti s novou Státní energetickou koncepcí a eventuálními dopady na naše podnikání. Největším tématem byl samozřejmě projekt obnovy elektrárny, připravovaný v současnosti pro bloky 3 a 4, absorbér a vnitřní zauhlování. Zaměstnanci budou podrobněji seznámeni s harmonogramem, technickým a obchodním řešením i vítězným dodavatelem dne 2. července v 8.30 ve velké zasedací místnosti Administrativní budovy. Dále zde bylo oznámeno, že od 1. srpna se změní název společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. Nově se bude jmenovat Sev.en EC, a.s. Jedním z důvodů je problém pro cizince při vyslovování současného názvu společnosti při zahraničním obchodování, které se zaznamenává. Jeden ze zaměstnanců se dotazoval, jaké výstupy představenstvo očekává od společnosti QWERT, která v elektrárně mapuje systém údržby. Cílem je zefektivnit vynakládané prostředky v rámci údržby a péči o zařízení jako takovou, nikoliv ušetřit za každou cenu, odpověděl Jan Dienstl. Text a foto: (kapr) ENERGY TOUR PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU První červencový den se pod názvem Energy tour v Elektrárně Chvaletice nově rozběhnou odborné exkurze pro širokou veřejnost. Společnost k jejich organizaci využije nový rezervační elektronický systém. Exkurze budou zdarma. Velký zájem o exkurze v elektrárně potvrdil i víkendový Den otevřených dveří, kdy do Elektrárny Chvaletice přišlo 400 návštěvníků. Vedení společnosti se už před časem rozhodlo nabídku prohlídek rozšířit nejen pro školy, ale i pro všechny zájemce o technologii výroby elektrické energie a tepla včetně vykládky uhlí a rekultivace krajiny. Na vypsané termíny prohlídek se zájemci musejí předem přihlásit přes rezervační systém na Stačí zaregistrovat požadovaný počet míst na vybraný termín a pak v tento den přijít v 10 hod na recepci Elektrárny Chvaletice, kde si skupinu převezme průvodce. Prohlídky jsou povoleny dětem od 6 let a trvají zhruba 2 hodiny. Na exkurzi je nutné mít vhodné oblečení a pevnou obuv. Exkurze probíhají v areálu elektrárny, kde je zapotřebí dodržovat bezpečnostní pokyny průvodce. Školy se i nadále budou hlásit přes koordinátora exkurzí mimo rezervační systém. Termíny exkurzí: Velká cena Elektrárny Chvaletice V tropickém počasí byl zájem o elektrárnu obrovský V sobotu otevřela opět po roce Elektrárna Chvaletice dveře všem, kteří se chtěli o výrobě elektřiny a tepla dozvědět více. Téměř 400 zájemců vidělo vše od vykládky paliva, přes skládku uhlí, kotelnu, strojovnu, velíny až po vývod elektrické energie. Nikdy jsem v elektrárně nebyl, např. jsem nevěděl, že 300 metrový komín je využíván jen při najíždění a odstavování bloku, říká mladý návštěvník z nedalekých Řečan nad Labem. Já jsem tu před lety stavěl komín a jsem moc rád, že elektrárna pojede dál, podotýká spokojeně starší pán při odchodu. Děti již tradičně nejvíce zaujal rotační výklopník paliva, který otočí celý vůz o 175 stupňů a vysype uhlí. Pro děti byla také připravena spousta různorodých aktivit od skákacího hradu, přes čtyřkolky, cukrovou vatu až po tetování. Text a foto: (kapr) V sobotu 17. května proběhl ve Chvaleticích obnovený závod v silniční cyklistice pod názvem Velká cena Elektrárny Chvaletice. Závod se vrátil do Chvaletic po mnoha letech. Okruh o délce 1780 m byl veden přes celé město, akorát v obráceném směru než v minulosti. Závod se jel na 18 okruhů ve třech kategoriích. Pohár Elektrárny Chvaletice získal Jan Svoboda, absolutní vítěz závodu: Na závodě ve Chvaleticích jsem před mnoha lety odstartoval svůj první závod ještě za dorost a i tenkrát jsem vyhrál, komentoval vítěz svůj úspěch. Celkem bylo přihlášeno 67 dospělých a dvacet dětí, pro které byl připraven malý okruh. 3

4 NAŠI PARTNEŘI ČAPEK: STOPY SPOLUPRÁCE JSOU VIDĚT NA MNOHA MÍSTECH V OBCI Mamí, já se těším. A budu se bát? ptá se malá holčička v sále, kde se právě zhaslo. Za oponou si herci poplivali ramena a jde se na to. Začíná čertovská konference, což je jen trochu jinak pojatá pohádka Čert a Káča. Představení místního divadelního klubu DivOch (Divadlo ochotníků) v sobotu odpoledne zaplnilo skoro celý obecní sál. Divadlo tu funguje už padesát let, ale znovu aktivně začalo zkoušet a hlavně pravidelně hrát před sedmi lety. To by nešlo bez osvětlovací a zvukařské techniky a opravy sálu, na které jsme dostali sponzorský dar, popisuje herečka Eva Čapková. Její manžel a starosta obce Milan Čapek přikyvuje: Stopy spolupráce se Severní energetickou jsou vidět na mnoha místech v obci. Stačí jen vyjít od obecního sálu ke škole. Dětské hřiště i sportovní hřiště používáme každý den. Pořád je plné dětí, i když máme jen jednu třídu mateřinky a jednu třídu základní školy, pochvaluje si ředitelka Ingrid Balážová. Hřiště s pogumovaným povrchem patří k prvním darům těžařů a dokládá dlouhodobou spolupráci. Přestože firma několikrát změnila název, vždy byla naším největším a hlavně nejstabilnějším partnerem a donátorem, a jestli se nepletu tak spolupráce trvá minimálně devět let, říká starosta s tím, že firma obci darovala přes dva miliony korun. Severní energetická je pro Vysokou Pec víc než partner či sponzor, dá se říci, že je to dobrý soused. Když potřebujeme s něčím pomoci, vím, že se na ni mohu spolehnout. Nejčastěji to je, když potřebujeme nějaké zemní stroje či nákladní auto, vyjmenovává Čapek. Ve Vysoké Peci a obci Drmaly obyvatelé díky této pomoci získali novou podobu parků, a to včetně výsadby, herních prvků, mobiliáře a oddychových ploch. Obec připravuje velký projekt na obnovu koupaliště, které se přemění na centrum sportovního, kulturního i volnočasového života. Chceme zrekonstruovat bazén a zrevitalizovat jeho okolí a jen kousek od bazénu postavit novou školu s velkou tělocvičnou, popisuje starosta plány na příští roky. Myšlenka je jednoduchá. Nyní se radnice stará o školu, koupaliště, obecní sál a takto by vznikl multifunkční areál, který by obec mohla i nadále rozvíjet. Už nyní peníze od těžařů v areálu koupaliště pomáhají. Přispěli k vybudování obří lodě, která baví děti, a pomohou i při přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu, připomíná Čapek. Protože obec má velmi zdravé hospodaření, nemusí sponzorské peníze vkládat do rekonstrukcí technické infrastruktury, které zvládá svými prostředky, ale jen na zpestření života obyvatel. Letos jsme dokončili všechny opravy komunikací ve Vysoké Peci a do konce Zázemí na zahradě MŠ a ZŠ. roku je dokončíme ještě v Pyšné, kde teď budujeme parkoviště, opravujeme páteřní silnici, chodníky a veřejná prostranství s multifunkčním hřištěm, říká starosta. Příští rok jsou na řadě Drmaly, kde obec už vybudovala novou kanalizaci, plynovod, rozvody elektřiny. V plánu je dodělat náves a vybudování workoutového hřiště. Zde bychom zase rádi využili peníze od Severní energetické, za které bychom pořídili herní a cvičební prvky, zakončuje Milan Čapek. Text a foto: (tb) Prezentace závodní lékařské péče na ČSA Minulý týden proběhla za účasti vedení Kardia, úseku PŘ a přizvaných vedoucích úseků na lokalitě ČSA prezentace pracovně lékařské péče. Poskytovatel této péče nám tímto způsobem pravidelně jednou za rok poskytne souhrnné vyhodnocení. K tomu, aby se hypertenze projevila, je téměř vždy nutné, aby společně působily faktory zevního prostředí a genetická dispozice. Nejpříznivějšími podmínkami pro vznik vysokého krevního tlaku a následných komplikací jsou obezita, relativně vysoká konzumace alkoholu, stres, u citlivých jedinců také nadměrný příjem kuchyňské soli ve stravě. V loňském roce bylo v ordinaci Kardia uskutečněno lékařských prohlídek našich zaměstnanců. Sporné případy jsou vyhodnocovány na lékařské komisi, která probíhá pravidelně každý týden ve středu. Řešených případů před lékařskou komisí bylo v loňském roce 108. Z toho byly 2 osoby shledány zdravotně nezpůsobilé a 3 osoby pozbyly dlouhodobě zdravotní způsobilost. Z lékařských záznamů vyplývá, že u 23 % zaměstnanců je nutná korekce zraku. Asi 19 % zaměstnanců trpí hypertenzí (vysokým krevním talkem). Což, jak je známo, je nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému v ČR. Vysoký krevní tlak je záludný v tom, že nebolí. Hypertenze nemá žádné charakteristické příznaky. O svém onemocnění nemusíte dlouho vůbec vědět a vysoký krevní tlak bude zjištěn náhodně nebo až v době komplikací. Normální hodnota tlaku je 120/80, o vysokém tlaku se hovoří, pokud jeho hodnoty stoupnou nad 140/90. Příčin hypertenze může být mnoho, dělíme je na primární a sekundární. Primární hypertenze je samostatným onemocněním, které vzniklo na základě nějaké příčiny nebo kombinace příčin. Sekundární hypertenze je zvýšený krevní tlak, který vzniká jako doprovodný jev nějakého jiného onemocnění, na příklad onemocnění ledvin nebo hormonální poruchy. Doporučení Základem terapie vysokého krevního tlaku je zavedení zdravé výživy, zvládání stresu a pravidelný pohyb. Úprava životosprávy je stejně jako například u diabetu určující faktor ke zlepšení hypertenzní nemoci. Nikoliv tedy braní tablet a zvyšování dávkování při zachování nezdravého způsobu života, jak se nikoliv nevýznamná část populace i z jisté pohodlnosti domnívá. Určitá část populace je citlivá na množství přijímaného sodíku ve stravě. Jako možnou prevenci nebo součást řešení problémů s vysokým tlakem se doporučuje vyzkoušet dietu, při které omezíte příjem soli a vysoce solených potravin. Mezi vysoce solené potraviny patří naprostá většina polotovarů a jídel z fast food restaurací. Pro omezení příjmu sodíku používejte nižší množství soli při vaření, nesolte hotová jídla, v nejvyšší možné míře omezte příjem průmyslově upravovaných potravin, které většinou obsahují vysoké množství soli. Samozřejmou součástí prevence i terapie hypertenze je vyloučení kouření, nadměrného příjmu alkoholu a kávy. Vhodnou úpravou stravy při hypertenzi je snížení příjmu masa, tuků, mléčných výrobků. Upřednostňujte naopak rostlinné zdroje živin. Snížení krevního tlaku často doprovází vegetariánskou stravu, protože rostliny zpravidla obsahují méně sodíku, více draslíku, méně tuků a na rozdíl od živočišných potravin i vlákninu. Všechny jmenované složky rostlinné stravy jsou ochrannými faktory pro cévy. V Lužickém hnědouhelném revíru přesídlují tři obce Od roku 1989 bylo v Lužici přesídleno v důsledku těžby hnědého uhlí přes 1200 osob ze 4 obcí. V současné době probíhá přesídlení 3 obcí, ve kterých žije přes 3000 osob. Informovali o tom zástupci německé energetické skupiny Vattenfall na Semináři k projektu ZSDNP Sociální dialog na odvětvové, regionální a podnikové úrovni ve vazbě na dopady legislativních změn v odvětví těžebního průmyslu, který se konal na mosteckém hipodromu. Zástupci Vattenfall informovali o procesu přesídlení od prvních kontaktů s přesídlovanými osobami, přes výběr nové lokality, uzavření smluv, odškodnění až po výstavbu nové obce. V Německu se preferuje koncept společného přesídlení založený na sociální únosnosti. Přednáška k problematice přesídlení se setkala s velkým zájmem účastníků semináře a vyvolala živou diskusi, která potvrzuje zájem o toto téma. (eis) Zábava i výlet za medvědy K letošnímu Dni dětí připravila územní odborová organizace Ervěnice poslední květnový víkend pro více než dvě desítky dětí příjemný pobyt v rekreačním středisku Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova v Kožlanech. Byla to už jubilejní 20. oslava svátku dětí. Osm dospělých se staralo o dětskou pohodu, zábavu, soutěže, táborák, personál střediska o dobrou krmi a vzornou péči. Svoji zásluhu na výborné atmosféře měl i řidič autobusu pan Bergr. Dovezl malé i velké třeba i na prohlídku hradu Točník s medvědím výběhem. Na rozloučenou dostalo každé dítě ještě balíček dobrot. Nejen proto se děti už těší na další ročník. (aš) 4

5 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Jako velká vážka na vodě Právě tak vypadal v posledních deseti dnech sací bagr společnosti HUMECO na hladině jezera Most. Stroj vyrobený ve Finsku si objednal Palivový kombinát Ústí, správce jezera Most, aby bagr zlikvidoval ochranný val. Ten byl už pod hladinou a znamenal by problém pro proplavbu lodí i lidí s hrozbou uvíznutí na mělčině. Ničím jiným to dělat nelze, ovšem tento stroj je obojživelný, uvedl Petr Sigmund, hlavní inženýr HUMECO, s tím, že bagr těžil zhruba metr pod hladinou. Teď působil jako podkopový bagr, ale ve skutečnosti je to sací vodní bagr. Když se vymění lžíce v přední části za čerpadlo, tak jeho pomocí odčerpáváme kaly z jakéhokoli vodního prostoru do 4,5 metru. Byli jsme s ním už i na Slovensku na přehradě a čistili jsme vodní nádrž Kyje v Praze. Hasiči Severní energetické se zúčastnili soutěže v požárním útoku Devět soutěžních družstev se 5. června zúčastnilo druhého ročníku krajské soutěže denních příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v královské disciplíně požární útok. Za účasti šesti družstev HZS Ústeckého kraje, územních odborů Žatec, Ústí nad Labem, Děčín, Most, Chomutov, Litoměřice, družstvo HZS podniku Severní energetická a.s., družstvo HZS Plzeňského kraje a družstvo SDH Strupčice se již druhým rokem konala soutěž v požárním útoku denních družstev. Jako každoročně se pořádání a organizace akce ujali územní odbory Most a Chomutov ve spolupráci se sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje a sportovním areálem Strupčice, kde také soutěž proběhla. Požární útok je právem označován za královskou disciplínu, neboť se v něm mísí akčnost, dovednost, napětí, rychlost a v neposlední řadě i týmový duch a chuť dosáhnout co nejlepšího cíle. Chuť dokázat, co umí, byla znát na každém soutěžícím družstvu. Soutěžilo se pouze v jedné kategorii, bez rozlišení mužů, žen, nebo smíšených družstev. Podmínkou bylo, že soutěžní družstvo muselo být složeno pouze z denních příslušníků a zaměstnanců HZS. Soutěž probíhala dle pravidel požárního sportu. Na startovní čáru se tak postavila sedmičlenná družstva. Po dokončení všech pokusů bylo rozhodnuto. Vítězství obhájilo družstvo územního odboru Most, před SDH Strupčice a územní odborem Litoměřice. Družstvo hasičů ze Severní energetické ve složení Bronislav Vilhelm, Jiří Polívka, Aleš Stříbrný, Václav Štola, Petr Bednář, Josef Rédl a Rudolf Panhans si oproti předešlému ročníku o jedno místo polepšilo a skončilo na pěkném pátém místě. Po celou dobu soutěže vládla velmi příjemná atmosféra, a to i přes občasnou rivalitu mezi soutěžícími a snad i díky vydařenému počasí. Poděkování patří organizátorům, ale i všem zúčastněným. Text a foto: Panhans Rudolf Jeho velkou výhodou je, že může čistit za provozu. Lidé se tak mohou stále koupat a je šetrný i k živočichům, vysvětlil Petr Sigmund. Bagr už byl letos například v elektrárně Počerady, kde čistil kaliště. Ale také pomáhal Vršanské uhelné čistit úpravnu důlních vod. Letos je využívaný poměrně hodně. Až skončíme tady na jezeře, budeme opět těžit dosazovací nádrže na ÚDV ČSA pro mateřskou společnost, dodal hlavní inženýr. (red) Sací bagr je unikátní zařízení, které se dá využít i v rámci integrovaného záchranného systému jako mobilní čerpací stanice. Jeho výkon je 250 kubíků za hodinu do převýšení 30 m. Pomocí břehových čerpadel může čerpat až do převýšení 90 m a dopravní vzdálenosti 1 km. Na Hipodromu to žije, konstatovali akcionáři Akcionáři společnosti Hipodrom Most a.s. se v uplynulém týdnu sešli na své řádné valné hromadě. Schválili mimo jiné účetní závěrku i zprávu o podnikatelské činnosti. Kladně hodnotili zejména neustále se rozšiřující nabídku a možnosti vyžití v mosteckém areálu. Dostihový i parkurový sport vykázal meziroční nárůst počtu účastníků na závodních dnech, což svědčí o tom, že majitelé koní, trenéři i jezdci si mostecký areál oblíbili. Kromě dostihových a parkurových dnů loni hipodrom opět nabídl tradiční příměstské tábory, komerční akce i příměstskou rekreaci. Nově např. nabídl veřejnosti zázemí pro konání svateb a uvedl do provozu unikátní hřiště pro fotbalgolf. Všechny novinky se setkaly s velmi pozitivní odezvou veřejnosti. Návštěvnost hipodromu je i ve dnech, kdy tu zrovna neprobíhají žádné akce, značná, říká ředitel společnosti Josef Pouzar. Hlavně o víkendech sem podle něj míří zejména rodiny s dětmi nebo různé zájmové skupiny. Lákadlem je např. místní grilovací zóna, in- -line okruh či kvalitní dětské centrum. Celková návštěvnost v minulém roce činila přes 100 tisíc lidí. Mnoho zajímavého nabídne hipodrom i letos. Sezóna je už v plném proudu. Máme za sebou dva dostihové dny i velký dětský den, další tradiční závody i akce nás teprve čekají, hodnotí Josef Pouzar. Fámy o tom, že se hipodrom má letos na podzim zavřít, odmítá. Ano, vím o tom, že se mezi lidmi podobná informace objevila. Chci ale veřejnost uklidnit a naopak je pozvat na některou z letošních novinek např. na letní hudební festival Rozmarné léto, který proběhne na přelomu července a srpna a nabídne hodně atraktivní program, dodal ředitel. (hip) Z návštěvy dostihového dne na Hipodromu Most můžete mít trvalou památku, když navštívíte malé fotostudio, které je tu letos k dispozici. Foto: (má) 5

6 NOVODOBÁ DIVOČINA KOPISTSKÁ VÝSYPKA Obrázky vnější výsypky lomu Obránců míru, tedy Kopistské výsypky, v závěru jejího zakládání (r.1963), stály u zrodu mediální zkratky, která přetrvává v myslích obyvatel většiny České republiky dodnes. Ano, kolébkou, z dnešního pohledu již jaksi vyčichlé fráze Mostecko měsíční krajina, je právě zachycení stavu Kopistské výsypky před 50-ti lety. Týmy environmentálních odborníků zabývajících se mapováním evropsky významných lokalit v rámci soustavy natura toto pravděpodobně ani netušili. Z pohledu evropské ochrany přírody je totiž Kopistská výsypka dnes evropsky významnou lokalitou a přírodní památkou. Necelých 35 let po ukončení rekultivace v tomto prostoru vznikl další klenot do pokladnice severočeské přírody. Jak tato evropsky významná lokalita vznikala z báňského pohledu, zavzpomínal Ing. Miroslav Vlasák, který začínal jako vedoucí úseku zakládání na Kopistské výsypce a později byl hlavním inženýrem lomu OM. Báňské profesi zůstal věrný celý život a své znalosti na dolech uplatnil i jako vedoucí báňského vývoje. Do důchodu odcházel jako báňský úředník a zde jsou jeho slova. Pohledem báňského odborníka na dobu zakládání výsypky Je to už 58 let, kdy jsem nastoupil po studiu vysoké školy báňské jako vedoucí úseku zakládání na Kopistskou výsypku a lovím tedy v dávné paměti. Počátek historie výsypky lze spojovat s rokem 1946, kdy začala montáž zakladače Z52. Jeho nasazení bylo součástí celkové rekonstrukce dolu OM na tzv. velkolomovou technologii. Na dobývací straně byla již v předstihu zprovozněna kolesová rypadla K20 a K21 (La 650 fy Lauchhammer) v roce 1942 a korečkové rypadlo DS 800 (fy Krupp) v roce Zakladač Z52 byl unikátní stroj, který měl svého dvojníka pouze v zakladači Z53 na dole ČSA. Z výkonnostního hlediska bychom jej dnes řadili do kategorie zakladačů TC2. Nasvědčuje tomu i typové označení ZD2200, v porovnání s následnými typy Z1200 a Z1650 zejména svojí výkonností až 10 mil m 3 /rok. Svými konstrukčními parametry představoval monstrum. Zprovozněn byl v roce S postupující rekonstrukcí dolu OM byl na Kopistské výsypce zprovozněn další zakladač Z54 (Z1200) v roce Kapacita Kopistské výsypky měla umožnit založení skrývkových hmot dolu OM do doby, než postup porubních front uvolní dostatečný prostor pro přesměrování, zčásti, později zcela, skrývky na vnitřní výsypku. Z tohoto záměru se stal v padesátých letech ústřední problém, jak uvedu dále. Zakládání hmot na vnější výsypce bylo prováděno tzv. prstovým způsobem. Nebyl to vhodný způsob pro tvarování výsypkového tělesa. Zpětný zásyp prstů se vyznačoval značnými nerovnostmi temena výsypky. Občasné nápady přejít na tzv. boční sypání, které je pro tvarování výsypky příznivější, odezněly rychlým tempem. Frekvence, náročnost a pracnost kolejových přestaveb, spojené i s několikadenním přerušením provozu, byly shledány za neúnosné. Koncem padesátých let bylo zjevné, že původně zamýšlený rozsah zasypání předurčeného prostoru neumožní založit potřebné množství hmot. Dílčí řešení tohoto deficitu bylo spatřováno v převýšení výsypky o další etáž. Definitivní řešení však vyžadovalo nalezení dalšího výsypného prostoru. Obojí se neobešlo bez peripetií a mimořádných událostí. V prvém případě se stala největším problémem únosnost, spíše neúnosnost, původního terénu. Zatížení 50m vysokou výsypkou vyvolalo vzdouvání, vytlačování terénu v předpolí výsypky. Došlo k mnoha mimořádným událostem, avšak k žádným dramatickým důsledkům. Souběžně s dosypáváním původního výsypného prostoru bylo hledáno území, kam umístit stále diferující objem skrývkových hmot. V této souvislosti vzpomínám na z dnešního pohledu spíš úsměvnou událost. V tehdejší době nebyly k dispozici mapy širšího území, a tak se zrodil nápad podívat se na to z letadla. Zvažoval se vhodný typ letadla k pronajmutí. Panovala všeobecná shoda, že to má být něco, co létá pomalu a nízko. Této podmínce nejlépe vyhovoval typ Brigadýr, užívaný v zemědělství. Kdosi však namítl, že je tam místo jen pro pilota a vzadu je prostor pro hnojivo. K tomu poznamenal tehdejší ředitel OM S tím si snad dokážeme poradit. Vyndáme hnojivo a dáme tam inženýry. Zda tento možná první letecký průzkum přispěl k přijatému řešení, však už nemohu potvrdit. Výsledkem hledaného chybějícího výsypného prostoru bylo rozhodnutí o rozšíření Kopistské výsypky do tzv. Prokopského pole. Jednalo se o území směrem k městu Most. Z báňského hlediska bylo sypání v tomto prostoru standardní a bezkonfliktní. Za pozornost zřejmě stojí, co toto rozhodnutí vyvolalo z územního hlediska. Byla zrušena silnice do obce Souš od křižovatky silnic Most Litvínov a Kopisty Souš. Pod výsypkou zůstaly zasypány jeden, možná dva řopíky, součást pohraničního opevnění z třicátých let. Za nejproblematičtější zásah lze považovat zrušení mosteckého koupaliště. Vše bylo podřízeno nutnosti udržet provoz a požadovanou těžbu na OM. Že bychom dnes dokázali v mnoha případech předejít některým mimořádným jevům, je bezpochybné. Řešení stability výsypek doznalo totiž nesmírný pokrok. Velké poznatky přineslo především stabilitní řešení Ervěnického koridoru. Provoz na Kopistské výsypce byl ukončen v roce Zakladač Z52 byl zlikvidován, zakladač Z54 byl přemístěn na vnitřní výsypku. Na výsypce bylo založeno 137 mil m 3 skrývkových hmot, její rozloha činí 453 ha s maximální výškou 50 m. Přes všechno uváděné se dívám na výsypku dnešníma očima. Je zelená a je zde evidováno 136 druhů ptactva, z toho 90 hnízdících, v tom 36 druhů ohrožených. Stejný údiv u mne vyvolává i rozmanitost rostlinných druhů, kterým se na výsypce daří. Chtělo by se mi říci konec dobrý, všechno dobré, vzpomíná Ing. Miloslav Vlasák. Rekultivace Kopistské výsypky Díky generelu rekultivací a důsledné evidenci všech ukončených rekultivačních ploch jsou evidovány i ty nejstarší rekultivace. Je to mimo jiné také proto, že při rušení dobývacích prostorů musí být prokázána rekultivace všech těžbou zasažených ploch. Rekultivace Kopistské výsypky k těm starším rekultivacím patří. Dnes už se dá s určitostí říci, že úspěšným. Při návštěvě území, které je dnes lesním pozemkem, potká člověk nejprve ceduli s vyznačením chráněné památky a pak se téměř ztrácí v množství cest, které lemují lesní zákoutí a vodní plochy malé i větší. Přírodní ráj, který vzniká už delší dobu. Rekultivace, díky dlouhodobě řešené metodice, jsou mimo jiné také o tvorbě nové půdy a na Kopistské výsypce je to patrné. Je pamatováno na rekultivační keře i dřeviny se zvýšenou meliorační funkcí. Lesní porosty jsou bohatě druhově zastoupené ve všech svých fytocenologických patrech. Z pohledu rekultivace se jedná především o rekultivaci lesní, a to o celkové rozloze 367 ha. Ta byla realizována postupně od r a poslední lesnická rekultivace byla ukončena v roce Zbytek okrajové rozlohy výsypky směrem k vodní nádrži Matylda (dříve lom Vrbenský) je rekultivací zemědělskou. Nejlepší rekultivační pohledy jsou z mosteckého hradu Hněvín. Kam oko dohlédne zeleň či vodní plochy a lesní pozemky splývající s Krušnými horami. Tam někde v dáli je pak povrchový lom ČSA, který ovšem vidět není. (in, jik) 6

7 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Mluvčí skupiny odpovídá médiím: Hospodářské noviny: Obrátily se na Vás v uplynulých měsících Elektrárny Opatovice s poptávkou po uhlí? Byla by Severní energetická schopná v příštím roce dodat zhruba milion tun suroviny do Opatovic? Uhlí v lomu ČSA je kontrahováno až do roku V případě pokračování těžby jsme připraveni jednat s každým a uhlí přednostně 7 nabídnout teplárnám. Jednání s Elektrárnou Opatovice zatím v tuto chvíli neproběhla. i-uhlí.cz: Vláda schválila novelu horního zákona, která mj. mění rozložení toho, komu půjdou peníze vybrané od těžařů na poplatcích z povrchové těžby hnědého uhlí. Jak je Severní energetická s novelou zákona spokojena? Jak to firmu ovlivní? Je potěšující, že si vláda konečně uvědomuje význam těžebního průmyslu pro ekonomiku ČR. 7 Rozhodovat by ovšem měla až po zvážení celkové surovinové koncepce ČR. Perspektivní řešení by mělo zabezpečit jak surovinovou potřebu republiky, tak ekonomický rozvoj dosud podinvestovaných regionů. Čím vyšší bude zdanění těžby, přičemž na formě zdanění příliš nezáleží, tím nižší bude užitek těžby pro regiony. V řadě zemí jsou poplatky za těžbu minimální a například v Německu fakticky nulové, neboť stát vnímá fakt, že tato ekonomická činnost má pro ekonomiku státu daleko vyšší přínos a zároveň živí těžební oblasti. Perspektivní řešení nemůže být založené na masivních převodech peněz z regionu do Prahy. Důsledky pro Severní energetickou tedy nepokládáme za tolik významné, jako důsledky pro region. ČTK: Přibližte veřejnosti váš projekt Uhelné safari. Začal v létě 2009, kolik lidí se od té doby do lomů podívalo? Odkud turisté jsou? Kolik pořádáte exkurzí ročně a jak jsou obsazeny? Do roku 2014 navštívilo provozy Severní energetické a Vršanské uhelné na lidí. Letos 7 je to za dva měsíce už tisícovka. Převažují domácí návštěvníci, těch zahraničních je tak 1/8 celkového počtu. Jednu čtvrtinu tvoří školní výpravy. Ty mají exkurze zdarma. Letos je exkurzí do lomů Vršany a ČSA je stejně jako loni naplánováno 106 (květen říjen), jedna exkurze představuje 18 účastníků, loni bylo navíc 40 mimořádných exkurzí (požadavky managementu, partneři), 25 exkurzí se uskutečnilo na rekultivační trase neomezený počet, nejčastěji autobus (45 lidí), ale mnohdy třeba i 90 najednou. První letošní měsíce květen a červen byly zcela vyprodány. Prvního června jsme otevřeli rezervace na červenec a srpen, 1. srpna spustíme objednávání na měsíce září a říjen. Z médií: nedávné vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob, které pořádalo Ministerstvo fi nancí a Generální fi nanční ředitelství. Severní energetická se umístila s více než 458,6 miliony korun na osmnáctém místě a stala se největším plátcem daní v Ústeckém kraji! Dovolte mi připomenout, že zatímco Vaši zaměstnavatelé lobbují za to, aby poplatky z těžby nebyly zvýšeny zároveň vyhrožují, že Vás budou muset propouštět, kdyby státu museli odvádět více a museli proto snížit své miliardové zisky. Opakuji, že odpovídající poplatky skoro nikde jinde v Evropě nejsou, protože tam si dobře spočítali, že přínos těžby pro region je i tak dostatečný. Nikdo nám nevyhrožoval propouštěním v důsledku vyšších odvodů pouze hrozí nižší dobrovolná podpora regionu ze strany těžební společnosti. A to se celkem dá pochopit když vám zvednu daň z příjmu, asi to taky nebudete přehánět s dobročinností. Dovolte mi připomenout, že chceme, aby stát zvýšil poplatky z těžby a ze získaných peněz vytvořil solidární fond, který Vám pomůže najít novou práci nebo zabezpečí předčasný důchod. Už se moc těšíme pominu skutečnost, že vždy zůstalo jen u slibů a stát pro nás nikdy nic podobného neudělal. Takže nebudeme chodit do práce, ale dostaneme sociální fond. A jakou rekvalifi kaci nám nabízíte? Který investor do kraje přijde? Co budeme dělat? Nebo to dopadne jako ve Skotsku a stát pouze zasanuje nezaměstnané? Generace po generaci si bude zvykat na příjmy bez práce? To opravdu chcete? Znovu, aniž bych dělal hrdinu pro média, prohlašuji, že nechceme nějaké odstupné, chceme pracovat. To znamená těžit a díky tomu ekonomicky, ekologicky a z našeho produktu efektivně vyrábět energii, kterou všichni potřebujeme (elektřinu a teplo). Nebo Vy ji snad nepotřebujete? Je spravedlivé, aby o Vás bylo postaráno, když léta pracujete na astronomické zisky těch, kdo by Vás klidně vyhodili, pokud by stát vyžadoval vyšší poplatky z těžby uhlí, které je našim společným bohatstvím. Ještě jednou: nikdo nikomu tímto způsobem nevyhrožoval kvůli poplatkům nikomu propuštění nehrozí. Propouštění však začne být realitou s dalším utlumováním těžby což je to, o co usilujete. Je férové držet slovo, zachovat limity a dát lidem v Ústeckém kraji naději žít a nejen přežívat. Jak souvisí limity s nadějí lidí žít v Ústeckém kraji? Cesty jak nechat Horní Jiřetín a severní Čechy znova zhluboka nadechnout a začít jinak existují. Jaké cesty? Všichni se svobodně nadechnou, až bude mít tento region jistotu. Nebo si myslíte, že jakákoli fi rma, která by zde chtěla i s pobídkami podnikat, půjde do prostředí, kde není jistota? Škoda, že Vy, aktivisté, jste zatím nepřišli s jediným vytvořeným pracovním místem! Dovolte, abych vám jménem kampaně Limity jsme my slíbila, že kdykoliv viditelně a hlasitě podpoříme Váš požadavek na zajištění důstojného živobytí po skončení těžby. Zasloužíte si to stejně, jako si Jiřetínští zaslouží zůstat doma. Děkujeme, ale pokud o nás máte opravdu obavu, nechte nás, prosím, pracovat. Na závěr si dovoluji vyjádřit přesvědčení, že až těžební společnost zveřejní nabídku na vypořádání subjektů v Horním Jiřetíně, řada místních lidí změní názor na prolomení limitů. Vždyť, co vlastně znamená prolomení limitů? Pouze šanci na vyjednávání. O tu chcete připravit většinu obyvatel Jiřetína? Ve fi nále to budou oni, kdo rozhodnou a nikdo za ně! S přátelským pozdravem Jan Chejn, vedoucí řidič velkostroje ve společnosti Severní Energetická Parlamentní listy, Nechceme odstupné, chceme pracovat. Vzkazují horníci mluvčí protestní akce Limity jsme my Odpovídá zaměstnanec Severní energetické mluvčí kampaně Limity jsme my Petře Němcové. Vážená paní Němcová, jako zaměstnanec z lomu ČSA si dovoluji odpovědět na Váš otevřený dopis. Velmi oceňuji, že se na nás obracíte s pokorou a porozuměním ve snaze navázat dialog. Škoda, že je tomu tak pouze před širokou veřejností. Byl jsem na nedávné debatě Je uhlí řešení? v mostecké knihovně a musím říct, že setkání bylo konferenciérem vedeno velmi jednostranně, čili dle mého názoru nekorektně. Když došlo na otázku limitů, chtěl jsem vyjádřit názor, že jsem pro jejich prolomení. Bohužel jsem nedostal slovo, i když jsem se vehementně hlásil. A tímto způsobem bohužel diskutujete od samého začátku. To jen na okraj. Předesílám, že mám 4 roky do důchodu, a problematika by se mě tedy bezprostředně neměla týkat. Ale týká se mě a velmi. Jako mostecký patriot, který žije ve městě už 37 let, jsem přesvědčen, že pokud limity nepadnou a těžaři se nedomluví s majiteli domů a pozemků, tento region prostě PADNE! Ovšem abych byl korektní, ve své odpovědi se omezím na reakci na některá Vaše tvrzení: Ráda bych již nyní oslovila Vás, zaměstnance lomu ČSA s upřímným ujištěním, že nikomu z nás nejde o to připravit Vás o práci. Opravdu? A víte, že pokud prosadíte to, o co usilujete, v důsledku přijde o práci cca lidí? A že celkově je ve hře cca pracovních pozic? Jsme přesvědčeni, že bude-li těžba pokračovat, bude to na úkor obyvatel Ústeckého kraje i Vás samotných, tak jako tomu bylo i v minulosti. Proč si myslíte, že pokračování těžby obyvatelům Ústeckého kraje uškodí? A nám dokonce také? Máte pro to nějaké konkrétní důkazy? Vaši zaměstnavatelé tlačí na vládu, aby prolomila limity a uvrhla Ústecký kraj na další desetiletí do celkové zanedbanosti a nižší životní úrovně než ve zbytku republiky. Co máte na mysli celkovou zanedbaností? Nezaměstnanost? Tak ta právě stoupá s útlumem těžby! Jak souvisí těžba s nižší životní úrovní? Vaši zaměstnavatelé tvrdí, že těžba vytvoří tolik potřebná pracovní místa, bez kterých se kraj neobejde. Řada z Vás za prolomení limitů demonstrovala letos v zimě. Dovolte mi prosím připomenout, co jako člověk z hornické rodiny z Ostravska znám velmi dobře, a sice fakt, že těžařům nikdy o zaměsnanost nešlo a nepůjde. Aha a můžete popsat tu konkrétní zkušenost? Proč tedy těžba uhlí (černého i hnědého) v ČR dodnes zaměstnává téměř lidí? Dovolte mi připomenout, že zatímco tisíce Vašich kolegů z vytunelované Mostecké uhelné byly vyhazovány z práce, pánové Dienstl s Tykačem si vypláceli miliardové zisky. Dovolte mi připomenout, že velká část z těchto zaměstnanců přešla do fi rem, které byly vyčleněny z MUS. A co se stalo se zbytkem? No ten přišel o práci právě kvůli limitům a útlumu těžby... Píšete jestli nám nevadí že p. Dienstl a Tykač inkasují miliardy. Ne, nevadí, my máme své výplaty 13. den v měsíci vždy na kontě a k tomu spoustu dalších sociálních výhod. Mohu srovnávat, jelikož jsem pracoval pět let u německé fi rmy. Navíc nás majitelé informují o své strategii a krocích. Férové ne? Proč se neptáte, jestli nám nevadí miliardy inkasované za soláry? Kdo měl informace o dotacích na ně? Ano, to nám vadí! Vám ne? Dovolte mi připomenout, že zatímco skupina Tykačových fi rem platí státu mizivé poplatky z vydobytého nerostu, stát tak nechává okrádat sebe i Vás. To je čistá demagogie, poplatky jsou oproti ostatním evropským zemím naopak velmi vysoké. A zpochybňujete základní kameny kapitalistické demokracie fi rma má usilovat o zisk. Mám tomu rozumět tak, že hájíte zájmy i jiné barvy než zelené? A co se týče těch odvodů státu, velmi mě mrzí, že jste nezaregistrovala NE! uhlí ze SRN a ASEK se hned trochu zasek Německé uhlí je v Česku nejspíš drahé, náš soused a pro některé i energetický vzor si nepřeje ani jeho vývoz a tudíž jeho import k nám do Opatovic asi brzy skončí. To jsou fakta, která zazněla v minulém týdnu v některých tuzemských médiích. Nás spotřebitele tepla z tamní elektrárny EOP docela zarazily, není to totiž tak dlouho, co jsme byli přesvědčováni o dlouholetém kontraktu na dovozu uhlí zněmeckého Mibragu někam za horizont roku Vyjádření manažera německé fi rmy pro Hospodářské noviny z 26. května znělo jasně: Dodávky uhlí do Česka skončí ještě v roce 2015, oznámil ředitel Mibragu Joachim Geisler. K tomu jsme zachytili řadu jiných signálů o nevýhodnosti dovozu hnědého uhlí ze zahraničí, konkrétně opět z Německa. Např. ČEZ v souvislosti s případným získáním hnědouhelných dolů švédského koncernu Vattenfall v Německu nepočítá s dovozem tohoto uhlí do Česka, což potvrdil na jednom z odborných serverů o uhlí i šéf jeho strategie Pavel Cyrani. Dodal, že jeho dovoz samotný je složitý. Hnědé uhlí by se nemělo dovážet dál než 100 kilometrů. A navíc si jeho export podle něj i HN nepřejí ani samotní Němci. Tiskový mluvčí EPH Daniel Častvaj na to konto pro pardubickou regionální Mf DNES oznámil, že jde jen o spekulace a nemáme se podle něj, co se týká dodávek tepla, čeho bát. Německý manažer EPH tedy nemluvil pravdu nebo nějak podivně mlží pan Častvaj? No, to asi teď hned nezjistíme. Každopádně není tajemstvím, že nám hned od zahájení dovozu německého uhlí vadilo, jak od tohoto momentu začaly růst ceny tepla. Vzpomeňme na opakované zdražení Opatovic v součtu téměř o 14 procent během jednoho roku, na nějž jsme opakovaně upozorňovali. A mimochodem, nikdy jsme z Opatovic nedostali uspokojivou odpověď, proč se tak stalo. Chceme věřit, že si opatovická teplárna dostatek paliva sežene, ale podle informací z nedávných teplárenských dnů v Hradci Králové, kterých jsme se též zúčastnili, v delším časovém horizontu žádné volné hnědé uhlí k dispozici v Česku bez prolomení limitů těžby prostě není. Jediný kdo si myslí opak, jsou ekologická hnutí, ale ta jak známo žádnými zásobami uhlí ani konkrétními/pravdivými znalostmi o nich opravdu nedisponují. Držíme tedy sobě a Opatovicím palce, aby si sehnaly potřebné množství co možná nejlevnějšího hnědého uhlí. To je ale bohužel asi to jediné, co nám nyní zbývá. Smutné pak docela je, že pouze pár dnů po schválení aktualizované energetické koncepce vládou ČR, dostal hned jeden z koridorů v rámci tam rozpracovaných scénářů, mluvící o možném dovozu uhlí ze zahraničí, povážlivou trhlinu. I když se to asi dalo docela čekat. Každý kdo tento obor delší dobu sleduje, totiž ví, že dlouhodobý import hnědého uhlí na větší vzdálenosti se ve větším množství prostě nevyplatí. lidovky.cz,

8 DĚTI SE SVEZLY HURVÍNKEM I URALEM Historickým vlakem Hurvínek se do areálu Podkrušnohorského technického muzea sjely rodiny s ratolestmi oslavit Den dětí. Ten byl plný nových i historických strojů, soutěží, zábavy i poznání. Děti si nejvíce užívaly jízdu na korbě obřího náklaďáku Ural, který je provezl venkovními prostory muzea. Mohly si také zkusit šlapat na drezíně, kterou používali havíři v hlubinných dolech jako přibližovadlo z místa na místo. Šlape se lehce, ale jede pomalu, smál se Pavel Ranhaund, který se projel se svou dcerou Janičkou. Té se líbilo, že si stroje mohla nejen prohlédnout, ale také se v nich svézt. Byla nadšená z jízdy historickým vlakem a také se nám moc líbilo na plošině, dodal Pavel Ranhaund. Plošina vozidla Manitou bánské záhranky zdvihala do několikametrové výšky návštěvníky dětského dne, aby si prohlédli muzeum z nadhledu. Děti s jásotem mávaly dolů na své rodiče a ihned po sestoupení vyběhly k historické lokomotivě. Ta je s mohutným rachotem svezla a malí i velcí návštěvníci si prohlédli její vnitřek i řídící pult. Prostory muzea nabízí možnosti, které jinde nejsou. Máme koleje, historický vlak, lokomotivu a mnoho místa, proto je dětský den velmi netradiční. Návštěvníci zažijí to, co jinde nemohou, uvedl ředitel muzea Zbyněk Jakš. Organizátoři do programu zahrnuli několik ukázek. Trénované psy představili mostečtí strážníci, svou techniku ukázala Hlavní báňská záchranná stanice Most. Její pracovníci také naučili děti dávat první pomoc a na figuríně je nechali zkusit si umělé dýchání a masáž srdce. Zajímavá byla také prohlídka vozů z 2. světové války. Na jednotlivých soutěžních stanovištích nebyla nouze o zábavu. Děti skákaly v pytlích, chodily na chůdách, střílely ze vzduchovky, s přilbou na hlavě prolézaly tunelem imitujícím důlní šachtu, chytaly dřevěné ryby, házely míčkem na cíl a rýžovaly granáty. Když jim z toho všeho vyhládlo, opekly si na ohni buřty. Dětský den jsme uspořádali již pošesté, takže má svou tradici a lidé se k nám rádi vracejí. Každý rok do programu zařazujeme nějakou novinku, letos to byla jízda ve voze truck trialu, uzavřel ředitel. Dětský den v Podkrušnohorském technickém muzeu se konal také díky společnosti Vršanská uhelná, Severní energetická a městu Most. Text a foto: (tb) Cestou na věž se odvíjí historie města V rekonstruovaném interiéru vyhlídkové věže děkanského kostela v Mostě byla v polovině května zpřístupněna stálá expozice velkoformátových fotografi í pod názvem Proměny napříč staletími. Autory fotografi í jsou Stanislav Štýs a Jan Hodač. Expozice byla vytvořena za fi nanční podpory Severní energetické. Podle St. Štýse byl prostor věže ideálně využit. U fotografií mohou staří lidé zavzpomínat a mladí objevovat. Oba máme tento region rádi a oba ho dokumentujeme s nadšením, řekl J. Hodač, jehož fotografie jsou vystavovány také v sousední kapli Svatého Ducha. Fotografie návštěvníkům připomene staré město, které ustoupilo těžbě uhlí, jeho prvorepublikovou i válečnou historii, ale i jeho bourání či přesun děkanského kostela. Nechybí dokumentace proměny okolní krajiny v průběhu desetiletí. Bez významné podpory partnerů by se tak krásná expozice nemohla otevřít, uvedl Jan Paparega, primátor města Mostu. Je to poučná procházka časem při stoupání vzhůru na věž, dodal ředitel Územní památkové správy v Praze NPÚ Dušan Michelfeit, který ocenil, že rok starý záměr byl dotažen do konce. Otevření stálé expozice je součástí připomínky letošního 500. výročí velkého požáru města, zahájení výstavby současného kostela jako gotického skvostu v témže roce 1515, ale i 40. výročí jeho stěhování. (má) Foto: (vyd) Ze všech koutů Ústeckého kraje se v pátek 5. června do Litvínova sjeli skauti. Celkem jich bylo více jak 140 a ubytování našli v litvínovské Schole Humanitas a v areálu Lukostřelnice v Litvínově. Konalo se zde totiž krajské kolo tzv. skautského Svojsíkova závodu. Devatenáctka týmů se vžila do rolí za časů protektorátu a II. světové války. Pro závod jsme, jako symbolický rámec, vybrali téma II. světové války. Hlavním důvodem bylo letošní 70. výročí od jejího konce. Jsme přesvědčeni, že připomínat si tehdejší těžké časy a dobu je pořád důležité, uvedl Roman Lošťák, hlavní rozhodčí Ústeckého krajského kola Svojsíkova závodu. Krajská kola skautských závodů probíhají po celé zemi v červnu. Kluci a holky se v malých skupinách snaží v maximální možné míře využít všechno, co se ve svých oddílech naučili. V simulovaných situacích prokazují, že spolu umí spolupracovat, překonávat překážky a že dokáží využít potenciál a znalosti každého jednotlivce. Nejlepší týmy pak poměří své schopnosti v celostátním kole v září, které hostí severomoravský Příbor. V kategorii skautů se umístili mostečtí skauti na pěkném 5.místě a v kategorii skautek se umístili Litvínovští na krásném 3. místě. Celá akce se uskutečnila díky podpoře Severní energetické. Text a foto: (ton) Nakonec to byla plichta Byl krásný slunečný den, pátek odpoledne , a na stadionu ve Strupčicích se uskutečnilo neopakovatelné přátelské fotbalové utkání mezi úsekem Uhlí ČSA a Správou závodu Severní energetické a.s. Sobotní odpoledne trávila většina občanů Louky u Litvínova společně na letošní Loukyjádě, plné zábavy a her pro malé i velké. Příjemné odpoledne pokazila jen příroda silný vítr a bouřka. Foto: (má) Utkání mělo obrovský náboj, neboť v letošním roce, oproti loňskému roku, tým Správy závodu získal několik posil, které chtěly tento zápas výsledkově strhnout na svou stranu. První poločas tohoto utkání se nesl v duchu mírné převahy týmu Uhlí a také skončil jeho vedením 3:1. V druhém poločase fotbalisté Správy zabrali na plné obrátky a za vydatné podpory fanoušků, ale hlavně fanynek ze strany Správy, se pro ně nepříznivý stav snažili otočit ve svůj prospěch. To se bohužel tomuto týmu nepodařilo. Tým Uhlí měl totiž v bráně jednoho z nejlepších hráčů utkání a stav udržel na konečném remízovém stavu 4:4. Tím bych chtěl poděkovat všem hráčům, rozhodčím, fanouškům, fanynkám a organizátorům za perfektní přístup k tomuto výbornému a v duchu fair play vedeném zápasu. Vedoucí úseku uhlí ČSA Kratochvíl Josef. 8

9 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Více než 350 startů zaznamenali v květnu organizátoři druhého letošního parkurového soutěžního klání na Hipodromu v Mostě. Foto: (má) Letošní Lomskou pouť trochu jinak provázely tradiční atrakce, ale i řada výstav jako výstava kaktusů a sukulentů, drobného zvířectva, holubů a exotů, ale i panenek. Foto: (má) Turnaj elektromechaniků v bowlingu, který se v květnu pod patronací hlavního energetika společnosti Ing. Merhouta uskutečnil na Benediktu, Severní energetická podpořila věcnými cenami, jež převzali ti bowlingově nejzdatnější. Foto: (mm) Vzpomínka Letošní dostihová sezóna na mosteckém hipodromu započala v polovině května. Hlavní dostih Memoriál Vlastimila Smolíka cenu první dámy ČR vyhrál čtyřletý ryzák Aztek s žokejem Petrem Foretem. První tři umístění v poslední zatáčce dostihu na snímku Zdeňka Kovaříka. S hlubokým zármutkem jsme si na počátku června připomněli druhé výročí, kdy nás navždy a zcela nečekaně opustil pan Petr Hulák. S láskou a bolestí stále vzpomínají rodiče, dcera Natálka, bratr Pavel a sestra Mirka. 9

10 Jídelníček teplá a mražená jídla Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Selská polévka,9,10 Vepřové maso na houbách, Špagety s vepřovým masem, rajčaty a sýrem Dušená mrkev s kukuřicí,,7 Kuřecí prsa se sýrem, hranolky, zeleninová přízdoba Vepřový plátek na slanině, Vepřové maso na houbách, Italská polévka s těstovinou,9 Vepřová krkovice pečená,, kysané zelí bílé Hovězí maso vařené, játrová omáčka, Dukátové buchtičky s krémem Kuřecí kapsa (šunka+sýr), zeleninová rýže Francouzské, okurka Vepřová krkovice pečená, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Krupicová polévka s vejcem,9 Kuřecí stehno na paprice, Vepřové maso na česneku, Grenadýrský pochod, okurkový salát Steak z vepřové krkovice s křenem a bramboráčky Halušky se zelím a uzeným masem Kuřecí stehno na paprice, Bramborová polévka na kyselo,3,4,6,7,9,10,14 Krkonošský guláš (žampiony), Karbanátek smažený,, okurka Rizoto se sojovým masem a žampiony, sýr Přírodní vepřová játra,, tatarská omáčka Zapékané s uzeným masem, okurka Krkonošský guláš (žampiony), Hovězí se strouháním,9,14 Domažlické vepřové ragů, Kuře Tabaco, Rýžový nákyp s meruňkami, mléko Vepřový plátek na žampionech, jasmínová rýže, zeleninová přízdoba Mexické fazole s klobásou, chléb Domažlické vepřové ragů, Kapucínský guláš z vepřového masa, / Vepřové maso na houbách, /,9,10 Vepřová krkovice pečená,, kysané zelí bílé / bramborové knedlíky Kuřecí stehno na paprice, / Krkonošský guláš, Zapékané s vepřovým masem Špagety s vepřovým masem, rajčaty a sýrem Hovězí maso vařené, játrová omáčka, Vepřové maso na česneku, Karbanátek smažený, bramborová kaše Vepřový plátek na slanině, Dukátové buchtičky s krémem Zapékané se špenátem a uzeným masem Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Hovězí s rýží a hráškem,9,14 Bratislavská vepřová plec,,9,10 Vepřové ragú po italsku, Nudle s tvarohem a cukrem Uherský vepřový plátek, hranolky, zeleninová přízdoba Kovbojské fazole (pikantní s klobásou) Bratislavská vepřová plec,,9,10 Pohanková polévka,9 Vepřový plátek Gyros, Pečené kuře na másle,,7 Lečo s vejci, A: 3 Kuřecí oheň (pikantní kuřecí maso a zelenina), bramboráčky,9,10 Bačovo rizoto se sýrem Vepřový plátek Gyros, Hovězí s krupicovými noky,3,9 Námořnické maso, Zapékané se špenátem a uzeným masem Zeleninový talíř se sýrem, tmavé pečivo Smažený kuřecí řízek,, citron Vepřové srdce na slanině, Námořnické maso, Čočková polévka Hovězí pečeně po burgundsku,,9,10 Domácí jitrnice,, kysané zelí bílé Bramboráky, bílá káva Vepřový plátek se šunkou a sýrem, hranolky, zeleninová přízdoba Zapékané s uzeným masem Hovězí pečeně po burgundsku,,9,10 Jarní se zeleninovým svítkem,9,12 Flamendr guláš,,10 Masové kuličky, pažitková kaše Fazolové lusky na smetaně,,7 Ďábelská hovězí směs, bramborové špalíky, zeleninová přízdoba Kuřecí stehno na způsob bažanta, Flamendr guláš,,10 Domažlické vepřové ragů, / Bratislavská vepřová plec, Vepřový plátek Gyros, / Námořnické maso, / Hovězí pečeně po burgunsku,,9,10 Rýžový nákyp s meruňkami Vepřové ragů po italsku, Pečené kuře na másle, kari,7 Zapékané se špenátem a uzeným masem zapékané s uzeným masem Kovbojské fazole Bačovo rizoto se sýrem Vepřové srdce na slanině, Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Státní svátek Čočková s párkem,9,10 Vepřové srdce na smetaně,,9,10 Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, citron Kynuté meruňkové knedlíky s kakaovým cukrem,3 Vepřový steak pražského uzenáře, opékané, zeleninová přízdoba Mexický guláš, Vepřové srdce na smetaně,,9,10 Tukožroutská,9,10 Bramborové knedlíky Herkules s uzeným masem, kysané zelí bílé,3 Kuřecí roláda pečená, bramborová kaše Zeleninový talíř s vaječnou pomazánkou se šunkovým salámem, pečivo,9,10 Katův šleh s domácími bramboráky, zelný salát,3,5,6,7,9,10 Špagety se salámovou směsí (po italsku),9,10 Bramborové knedlíky Herkules s uzeným masem, dušený špenát,3 Mlynářská fazolová,9,10,12 Havířský guláš, Kuřecí maso s mrkví a hráškem, Valašské, rajčatový salát Lovecký vepřový závitek, těstovinové noky, zeleninová přízdoba Bramborový závin se špenátem a uzeným masem Havířský guláš, chléb Kmínová s vejcem,9,10,12 Vepřové maso na zázvoru,,9 Srbské rizoto se sýrem, okurka A: 7,9 Kynutý závin s mákem, bílá káva Smažený kapr, letní bramborový salát, citron,4 Opečená klobása, bílé fazole s rajčaty Vepřové maso na zázvoru,,9 Flamendr guláš, / Masové kuličky, bramborová kaše Vepřové srdce na smetaně, /,9,10 Mexický guláš, Skořicové kroucánky Bramborové knedlíky Herkules s uzeným masem, kysané zelí bílé,3 Kuřecí roláda pečená, bramborová kaše Špagety se salámovou směsí,9,10 Havířský guláš, Kuřecí maso s mrkví a hráškem, Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Drůbková s nudlemi,9 Domažlické vepřové ragů, Kuřecí stehno pečené na másle,,7 Kynuté tvarohové šátečky, bílá káva Smažený hermelín,, tatarská omáčka Hovězí dušené na tymiánu, penne Domažlické vepřové ragů, Kulajda,9,12 Cikánská vepřová kýta, Masový nákyp s rajčaty a sýrem, Brokolice se sýrovou omáčkou, těstovinové špecle Vepřový řízek Petra Voka, opékané, zelný salát Kuře na španělský způsob,,9 Cikánská vepřová kýta, Hovězí s celestýnskými nudlemi,9 Uzená vepřová krkovice, omáčka smetanový křen, Čínské nudle s kuřecím masem,9,10 Zeleninový talíř s krabími tyčinkami, pečivo,4,7 Vepřová játra na roštu, tatarská omáčka, hranolky,10 Uherský guláš, Uzená vepřová krkovice, omáčka smetanový křen, Česneková,6,7 Španělský ptáček, Pečené kuřecí stehno, Koblihy s džemem, čaj Vepřové maso s křenem, bramboráčky, zelný salát Opečená klobása, čočka po selsku, okurka,6 Španělský ptáček, Uzená s kroupami,3,6,9,12 Vepřové maso po srbsku, Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka,9 Slovenský guláš ze sojových kostek,,9,12 Kuřecí stehno na karí, hranolky, zeleninová přízdoba Penne s vepřovým masem a rajčaty Vepřové maso po srbsku, Vepřové maso na zázvoru, /,9 Domažlické vepřové ragů, / Cikánská vepřová kýta, / Uzená vepřová krkovice, omáčka smetanový křen, Španělský ptáček, / Kynutý závin s mákem Kuřecí stehno pečené na másle, bramborová kaše,7 Hovězí dušené na tymiánu, Kuře na španělský způsob,,9 Přesnídávková polévka: Fazolová s uzeninou, chléb Čínské nudle s kuřecím masem,9,10 Uherský guláš, Domácí koblihy 10

11 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Přehled kulturních akcí na Pardubicku a Mostecku Pardubicko Chvaletice 18. června KONCERT NA SCHODEK NENÍ POZDĚ Před DK Chvaletice Začátek: hodin, zdarma Country Chvaletice. Nový Bydžov června 13. STUDENTSKÁ MERENDA Program na Elektrárna Chvaletice je partnerem akce. Kojice 19. června DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MRAVNOST MARNOST Motel Železné hory Kojice Začátek: Kabaret o mravnosti s písničkami z filmů pro pamětníky.rezervace a prodej vstupenek na OÚ Kojice nebo na tel Chvaletice 19. června DOKTORSKÁ POHÁDKA DIVADLO PRO DĚTI DK Chvaletice Kulisárna Začátek hodin, vstupné 50 Kč Šimon Pečenka. Pohádková komedie vznikla volně na motivy stejnojmenné pohádky Karla Čapka. V lese na kopci Hejšovina bydlí nedobrý čaroděj Magiáš. Ten nemá rád lidi a nejvíc hodného doktora z Kostelce, který pomáhá nejen lidem, ale také pohádkovým bytostem z Hejšoviny. Nakonec sám čaroděj bude jeho pomoc potřebovat. V pohádce se můžete těšit také na hejkala,vodníka, ohnivého muže a dokonce i na papouška. Přelouč 19. června ODHALENÍ NOVĚ OBNOVENÉHO POMNÍKU ANTONÍNA ŠVEHLY Křižovatka ul. Pardubická a Kladenská Začátek hodin, zdarma Elektrárna Chvaletice přispěla na obnovení pomníku. Pardubice června FRESH FESTIVAL Dostihové závodiště Apetit Festival je teď FRESH! Tak zní letošní motto kulinářského festivalu, který opět přinese možnost ochutnat skvělou gastronomii nejen z východočeského regionu. Rosice června PARNÍ VÍKEND 9. ROČNÍK Muzeum Rosice MHD a železnice Začátek: hodin Devátý ročník parního víkendu chystá opět výstavu parních kotlů, strojů, stroječků a různých věcí nejen na páru od vystavovatelů z celé ČR. Možnost shlédnutí zařízení na páru v chodu, nebude chybět zahradní železnice LGB či parková železnička (s parním pohonem) s možností svezení nejen dětí. Jízdy historických vlaků do Slatiňan, kde v době pobytu vlaku prohlídka drážní vodárny s unikátním parním strojem z roku V sobotu navíc vyjede i historický trolejbus. Horní Raškovice 20. června TRADICE ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU Areál rozhledny Barborka Horní Raškovice Začátek: hodin Tradiční akce s bohatým programem areál rozhledny Barborka. Svojšice 20. června LEGENDARY SUMMER FESTIVAL Letní areál Svojšice Začátek: hodin, vstupné 390 Kč Slavíme 15. narozeniny festivalu a zároveň se loučíme. Přelouč 21. června POHÁDKOVÁ CESTA Masarykovo náměstí Přelouč Začátek: hodin Trasa po Slavíkových ostrovech: pohádkové soutěže, malování na obličej, skákací hrad, kolotoč, občerstvení, opékání buřtíků, cesta je vhodná i pro kočárky. Hrad Kunětická hora 23. června VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND Hrad Kunětická hora Začátek: hodin Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku. Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří Věra Špinarová již mnoho let mezi nejžádanější české zpěvačky. Na vyhlídce Kunětické hory vystoupí s bandem Adama Pavlíka. Před představením pořádá správa hradu pro veřejnost večerní prohlídku hradního paláce a kaple svaté Kateřiny, sraz zájemců v před hradní bránou. Chvaletice června ŠKOLNÍ AKADEMIE DK Chvaletice Začátek: hodin Semín června MOTOSRAZ DOLÍK 2015 Semín u Přelouče Soutěže, vyjížďka, doprovodný program a spousta zábavy. Přelouč června KONCERT NA NÁMĚSTÍ BUĎ FIT Náměstí TGM Začátek: hodin, zdarma Koncert rockové skupiny ZUŠ Přelouč. Pardubice 26. června SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 10. ROČNÍKU PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN Vedle skateparku Začátek: hodin, vstupné dobrovolné Letní kino zahájí 10. ročník světovou premiérou dokumentárního filmu Pivo a Pardubice. Dokument Pivo a Pardubice je filmovou variací na dvě daná témata: vaše první pivo a co vás napadne, když se řekne Pardubice? Na otázky reagují lidé ze všech možných oborů a vrstev společnosti, snímaných v jejich vlastním prostředí, a montáž jejich odpovědí bude mozaikovým portrétem města Pardubice v roce Režie Jan Ch. Novák. Program na Letní kino je vedle skateparku. Pardubice 26. června KABÁT OPEN AIR TURNÉ 2015 Letní stadion za Tipsport Arenou Koncert rockové skupiny. Přelouč 27. června PARDUBICKÁ ŠESTKA Park za ZŠ T. G. Masaryka Přelouč Začátek: hodin, vstupné 70 Kč Večer s dechovou hudbou. Lohenice 27. června CELTIC NIGHT Parket Lohenice u Přelouče Začátek: hodin, vstupné 130 Kč Profi technika, keltské ohně, pohanské občerstvení, nocování zajištěno akce se koná za každého počasí, parket zastřešen Dechitaki, Polymetal, Mortuary,... Pardubice 27. června II. KVALIFIKACE NA VELKOU PARDUBICKOU + PRO RODEO TOUR 2015 Agrofert Park Dostihové závodiště Pardubice Dostihový den, jehož vrcholem bude druhý kvalifikační dostih na 125. Velkou pardubickou. Svojšice 27. června TOMÁŠ KLUS Letní areál Svojšice Začátek: hodin Ve Svojšicích nepůjde jenom o křest nového alba, ale i o jedinečné spojení vizuální stránky, hudby a atmosféry happeningu zaměřeného proti všem válkám. Celý koncept speciálně pro tuto akci připravuje osobně Tomáš a jeho Cílová skupina. 20 let DTS Vrbenský, a.s. srdečně Vás zveme na oslavu výročí založení společnosti čtvrtek od 14:00 hodin Den otevřených dveří v areálu společnosti DTS Vrbenský, a.s. Prezentace zemních a stavebních strojù Bohatý kulturní program Prezentace a nabídka služeb Prohlídka ubytovny Živé vystoupení muzikantù Pro všechny návštìvníky je pøipraveno obèerstvení a tradièní guláš. Mostecko DTS Vrbenský, a.s. Most-Souš èp.7 MOLDAVSKÁ DRÁHA Vyjeďte na výlet do Krušných hor Moldavskou dráhou kulturní památkou České republiky. Most výstavy EXPOZICE STARÉHO MOSTU Sídlí v budově knihovny, v bývalé kavárně Poezie. Otevřena je ve čtvrtek a pátek hod., v sobotu hod. Školy či jiné organizované skupiny v počtu nejméně 10 osob můžou přijít po telefonické domluvě ( ). Vstup je zdarma. OSVĚTIM Výstava k 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim. Oblastní muzeum v Mostě. JIŘÍ PETRBOK: PŘED KOSTELEM ZA KOSTELEM NAD KOSTELEM Galerie výtvarného umění v Mostě. (děkanský kostel) EXPOZICE: II. SVĚTOVÁ VÁLKA NA MOSTECKU Otevírací doba: uterý, čtvrtek , , neděle V ostatní dny je možné přijít po telefonické domluvě předem. Taktéž je nutné telefonicky objednat zájezd a návštěvu větších skupin. Tel.: Mezinárodní památník obětem II. světové války. Již 20let jsme s Vámi DTS Vrbenský, a.s. PROMĚNY NAPŘÍČ STALETÍMI Stálá výstava fotografií v prostoru věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Jedná se především o fotografie starého města, filmování, bourání, těžba, příprava přesunu, přesun a kostel na novém místě. Fotografie Stanislava Štýse a Jana Hodače. Sportovně střelecká soutěž o pohár 1. místopředsedy SOO CCG pro zaměstnance společností ve skupinách Czech Coal Group a Severní energetické z velkorážních zbraní Hrabák Čepirohy, 20. června 2015 pořádá SSK 0311 DLM a SOO CCG Air Show v Roudnici V rámci letošních oslav 70. výročí ukončení II. světové války se v Roudnici nad Labem ve dnech 27. a 28. června uskuteční 13. ročník Memoriál Air Show, věnovaný právě tomuto významnému výročí. Akci podpořila také skupina Severní energetická. 11

12 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Tajenka minulé křížovky John Fitzgerald Kennedy Vylosovaní luštitelé: Jiří Jindřich Most; Miloslav Široký ECHAS; Radka Bozetická Lom V dnešní tajence je ukryto jméno finského atleta, nazývaného Létající Fin. Tajenku zasílejte do 10. července na adresu: 12

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů.

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů. Návštěva města MOST V rámci vzájemné společné spolupráce Základní organizace Třeboň Strany zelených a hnutí Občané městu, město občanům, kdy po komunálních volbách v roce 2014 byl v Třeboni také založen

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

PROMĚNY SEVEROZÁPADU

PROMĚNY SEVEROZÁPADU PROMĚNY SEVEROZÁPADU Iva Ritschelová Hornické sympozium, 5-6. října 2016, Příbram ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Statistika energetiky ČSÚ Vývoj těžby uhlí od roku

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

Budoucnost teritoria dolu Bílina do roku 2050

Budoucnost teritoria dolu Bílina do roku 2050 Území ovlivňované těžbou uhlí cesty k udržitelnému rozvoji Budoucnost teritoria dolu Bílina do roku 2050 Ing. Vladimír Budinský, MBA Severočeské doly a.s. po obědě má přednáška začít vtipem. Severočeské

Více

MĚSTO MOST. most přes minulost. Magistrát města Mostu Radniční 1/ Most IČ: DIČ: CZ

MĚSTO MOST. most přes minulost.  Magistrát města Mostu Radniční 1/ Most IČ: DIČ: CZ MĚSTO MOST most přes minulost Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Most do minulosti Měsíční krajina Zápary a ohně Inverze a smog Sídliště Chánov

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

Mostecká uhelná a.s. Most Rekultivace MUS nová krajina

Mostecká uhelná a.s. Most Rekultivace MUS nová krajina Mostecká uhelná a.s. Most Rekultivace MUS nová krajina Ing. Jiří Kašpar Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná a.s., odbor báňského rozvoje a zahlazování Zahlazování následků báňské činnosti a obnova těchto

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR. Listopad 2012 Most

Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR. Listopad 2012 Most Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most z pohledu legislativy Územní ekologické limity Horní zákon Územní ekologické limity Vládní usnesení č. 444/1991 o územních ekologických limitech

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Souhrnná zpráva duben 2013 2 I. HLAVNÍ ZÁVĚRY: 1] REÁLNÁ HROZBA DEFICITU HNĚDÉHO UHLÍ VE VÝŠI CCA

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince 15.09.2016 18:00 Ve čtvrtek 15. září se v Mladé Boleslavi uskutečnilo VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod.

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod. P O Z V Á N K A na 4. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26. února 2015 od 17 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

V Českém ráji se zřítila část skály

V Českém ráji se zřítila část skály V Českém ráji se zřítila část skály Velikost textu: 13. 11. 2011 15:30, autor: ČT24 aktualizováno 13. 11. 2011 21:18 Turnov - U hradu Valdštejn v Turnově se zřítil několikatunový pískovcový blok skály.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

DOTAZNÍK V. v rámci projektu LIFE10 ENV/CZ RESTEP

DOTAZNÍK V. v rámci projektu LIFE10 ENV/CZ RESTEP Cílem projektu ReStEP bylo vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Multifunkční centrum na Březové uvítalo ve svých prostorách v minulém týdnu představitele mikroregionů a krajských úřadů nejen z blízkého okolí, ale i z celé ČR. Pozval je sem Ústav územního rozvoje ČR,

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Závěrečná zpráva Únor 2014, arnost.janecek@ipsos.com Agenda Souvislosti a cíle výzkumu Metodologie Informovanost a postoje

Více

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ...

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ... MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ ze dne: domácí fotbalový klub.... hostující fotbalový klub S ohledem na dohodu uzavřenou mezi Fotbalovou asociací České republiky (dále jen FAČR ), Ligovou fotbalovou asociací (dále jen

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Těžba je potřeba, ale ne tady!

Těžba je potřeba, ale ne tady! Těžba je potřeba, ale ne tady! Autor: Zbyněk Buřival Přečteno: 2002x Se současnými debatami o prolomení limitů k těžbě uhlí a průzkumem pro těžbu uranu v Brzkově a lithia na Cínovci se opět vyrojily různé

Více

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 9.. meziinárodníí konfference:: DOPRAVA A TECHNOLOGIIE E K UDRŽIITELNÉMU ROZVOJII Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NELEGÁLNÍ TĚŽBA A KRÁDEŽ UHLÍ ZA BÍLÉHO DNE Informační balíček EPS Autor: Josef Karlický Vydáno: 29. 11. 2012 Ekologický právní servis podal dne 24. 6. 2012 trestní oznámení na manažery Severočeských dolů

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů Pony-games cup 2016 V letošním roce proběhl seriál soutěží, který byl určen dětem na ponících a byl pojmenován Pony-games cup 2016. Jeho celoročními sponzory byly firmy Equiservis a Fitmin, mediálním partnerem

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Projekt Zelená síť Krušné hory (www.natura-2000-synergies.net) Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Datum: 14. a 15. 4. 2010 Místo: Program: Účastníci: Zápis:

Více

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA Dle ustanovení 50 odst. 2 zákona č. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo dotčeným orgánům a sousedním obcím oznámeno místo

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi)

Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi) Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi) Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant:

Více

Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty

Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty Daniel Klár, 9. B Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Školní rok 2014 2015 Absolventskou

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více