2Plaketa ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE. Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2Plaketa ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE. Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství"

Transkript

1 6 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Plaketa z rukou ministra 3 4 Energy tour startuje V Lužici přesídlují 5na Vážka vodě ČTVRTLETNÍ ODYSSEA KU800/K75 JE U KONCE Pětikilometrový transport velkostroje K75 se podařilo dokončit dle předpokladů. Bagr dokráčel do cíle již 20. května a všem zainteresovaným zaměstnancům spadl kámen ze srdce. Před samotnou těžbou v prostoru Elišky III došlo ještě k dostavění a oblečení pásového dopravníku 56 a dokončení oprav samotného velkostroje včetně nasazení korečků. Zároveň bylo nutné provést závěrečnou přestavbu přívodního kabelu a spolu s bagrem dostat na místo určení i rezervní kabelový vůz, pojízdnou násypku a drtič. Zahájení samotné těžby v místě nasazení vypuklo v pátek a osádka je na opětovné roztočení kolesa řádně nažhavená. Už se nemůžeme dočkat, až se začne zase hrabat, prohlásil Václav Růžička, nejzkušenější řidič velkostroje K75, který nezištně předává své zkušenosti mladším kolegům. Těžba bude probíhat v třísměnném provozu, kdy se jedna neprovozní směna bude starat zejména o údržbu velkostroje. K75 v prostoru Elišky III odhrabe zhruba kubíků zeminy. Přibližně kubíků pak bude odvezeno s využitím kolové dopravy. Těžbou v prostoru Elišky III bude uvolněno 7 miliónů tun uhlí, které později vytěží KU300/73. Dobývání zeminy přitom bude pro ostražitost osádky velice náročný úkol. Očekává se velký výskyt cizích předmětů. Jejich likvidace se bude provádět v součinnosti přestavbářů s pomocnou mechanizací společnosti Czech Coal Power, jejichž zaměstnanci se výrazně zasloužili i o téměř bezproblémový transport K75. Kvalitní práce, spolu s téměř ideálním počasím pro transport velkostroje, byla základním předpokladem úspěchu. Splnění náročného úkolu bylo vhodnou příležitostí k oslavě. Většina osádky K75 se ve středu setkala v hospůdce Sever v Mostě, kde se opět utužila parta výborného kolektivu velkostroje. (pam) Foto: (jch) Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství V polovině května byla na Českém vysokém učení technickém v Praze slavnostně podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci mezi touto technickou univerzitou a společnostmi skupiny Sev.en těžební společností Severní energetická a.s. a Elektrárnou Chvaletice a.s. Sev.en a ČVUT tímto krokem deklarují zájem spolupracovat na řešení technických, ekonomických i ekologických otázek. Podpis smlouvy s ČVUT. Máme zájem o vědecké studie i expertní stanoviska ČVUT k problémům, které souvisejí s podnikatelskou činností společností skupiny Sev.en, říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Ing. Luboš Pavlas. Za oboustranně prospěšné považuje také společné hledání a formulaci témat pro bakalářské, diplomové a doktorské práce zpracovávané studenty ČVUT. Odborná činnost ČVUT se tím více přiblíží reálnému průmyslovému prostředí a aktuální problematice v energetice. Deklarovanou spolupráci se skupinou Sev.en vnímám jako jedinečnou příležitost k propojení odborného zázemí a zkušeností expertních týmu ČVUT s významným průmyslovým partnerem, který v oblasti energetiky v rámci udržitelného rozvoje hledá inovativní přístupy a moderní technologie, aby zajistil bezpečné a spolehlivé dodávky uhlí, elektrické energie a tepla zákazníkům s minimalizací sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby, říká rektor univerzity Petr Konvalinka. Smlouva o spolupráci byla uzavřena na dobu neurčitou.

2 MILIONY DO STÁTNÍ KASY Společnost Severní energetická a.s. převzala plaketu z rukou ministra fi nancí České republiky Ing. Andreje Babiše za umístění mezi dvaceti největšími plátci daně z příjmu v naší zemi. Severní energetická je zároveň vůbec největším plátcem daní v Ústeckém kraji Je nám ctí, že dobré ekonomické výsledky a práce stovek zaměstnanců Severní energetické dosáhla tak významného ocenění, uvedl k tomu předseda dozorčí rady fi rmy Ing. Jan Dienstl. Jak uvádí i tisková zpráva ministerstva, žebříček TOP 20 společností byl sestaven podle výše jejich plateb na účet daně z příjmu právnických osob během roku Mezi firmami, jako jsou ČEZ, Česká spořitelna či Komerční banka, se Severní energetická umístila s více než 458,6 miliony korun na osmnáctém místě. Našimi sousedy v tabulce největších přispěvatelů veřejným rozpočtům jsou takové firmy jako Siemens či MITAS, což je skvělá společnost, která nás naplňuje oprávněnou hrdostí, poznamenal Jan Dienstl. Podle jeho slov to jenom potvrzuje význam těžební činnosti pro českou ekonomiku. Měli bychom přesně vnímat, že z těch dvaceti největších plátců působí tři přímo v energetice a minimálně další dvě společnosti patří mezi významné dodavatele pro energetický průmysl, dodal Jan Dienstl. Severní energetická (skupina SEV.EN) navazuje na více než desetiletou tradici firmy Czech Coal. Součástí skupiny je především samotná společnost Severní energetická a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR a společnost HUMECO, a.s., která se zabývá čerpáním a úpravou důlních vod. V roce 2013 se koupí akcií od skupiny ČEZ stala další součástí skupiny Elektrárna Chvaletice a.s. Skupina Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh s elektrickou energií a teplem. Do skupiny patří také Hipodrom Most a Hlavní báňská záchranná stanice Most. Rýpadlo KU 300/ K82 Rýpadlo bylo nasazeno do provozu v roce 1979 a prošlo na ČSA všemi místy. Bylo používáno při těžbě nových jímek HČS na třetím uhelném řezu hlavní porubní fronty, při dalších postupech dotěžovalo uhlí v nejzápadnější části uhelného lomu. Před svým transportem do současného místa nasazení, tedy na Elišce I a II, v roce 2006 dohrabávalo otočný bod a připravovalo prostor pro výstavbu nových uhelných výtahů. V ELI I se prohrabalo do bývalého lomu Obránců míru a od roku 2013 těží v prostoru ELI II. V současnosti se vrací do ELI I a těžbou se dostane na hlavní porubní frontu na I. uhelný řez, do míst kde těžilo rýpadlo KU 73. Transport byl zahájen v měsíci květnu, trasa vedla přes pasový dopravník 42, do prostoru nasazení v ELI I. Po transportu K 82 se okamžitě začalo s dostavbou nového pasového dopravníku 774. Rypadlo bylo připraveno na těžbu dne Termín předpokládaného provozu po transportu a výstavbě pasového dopravníku byl o několik dní zkrácen. Výsledkem byl bezproblémový rozjezd v ELI I, na kterém se úspěšně podíleli zaměstnanci uhlí, přestaveb, gumaři, strojaři, elektrikáři a CCP. Všem patří velký dík. (pam) CHTĚJÍ TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ V polovině května se v zasedací místnosti SVAPO na ČSA sešli delegáti konference územní odborové organizace Ervěnice. Z vystoupení předsedy ÚOO a místopředsedy SOO CCG Arnošta Ševčíka se přítomní dověděli například o postoji organizace k novele Horního zákona, která u těžby uhlí vyňala možnost vyvlastnění. Předseda hovořil i o kolektivním vyjednávání odborů s vedeními jednotlivých společností ve skupinách CCG a Severní energetická. Ve všech společnostech se podařilo vyjednat podmínky KS na další tři roky s výjimkou DTS Vrbenský. Tato společnost už ale od března není členem skupiny, vysvětlil A. Ševčík. Předseda prostřednictvím delegátů konference poděkoval členům organizace za účast na demonstraci v Praze. Podotkl, že organizace je místem, kde se odbory pravidelně vyjadřují k návrhům zákonů, souvisejících s problematikou těžby či ovlivňujících život zaměstnanců. Také partnerství se sdružením dobře funguje. Všem nám jde o jednu věc, dokumentoval spolupráci předseda. Organizace svým členům nabízí i právní poradenství. V našich skupinách se mezi zaměstnanci už delší dobu neobjevily velké problémy, s nimiž by potřebovali právně pomoci. Jsme schopni realizovat i rodinné právo, doplnil. Pokud jde o práci komisí, bude, podle jeho vyjádření, po prázdninách nutné doplnit komisi BOZP. Jako velmi dobrou a úspěšnou hodnotil práci s dětmi zaměstnanců. Organizace tradičně připravuje oslavu MDD formou víkendového výjezdu s dětmi. Arnošt Ševčík ocenil práci všech, kteří ji nezištně odvádějí ve prospěch druhých. V letošním roce bude i zdejší organizace připravena prosazovat limity těžby, které pro její členy znamenají budoucnost pracovní i lidskou a budoucnost pro celý region. Předseda poděkoval vedení všech společností za dobrou spolupráci při řešení problémů a za dobrou vzájemnou komunikaci. (má) Nově provozované transportní gumové pásy Na lomu ČSA dnes zajišťují těžbu skrývky dva technologické celky řady TC2 a těžbu uhlí tři technologické celky řady TC1. Cyklické dopravy je využíváno k těžbě v obtížných partiích, v činnostech výrobní podpory a při opravách těžební technologie. Nedílnou součástí technologických celků jsou pásové dopravníky, jejichž významnou část tvoří transportní gumový pás. Kvalita a celá řada fyzikálních, mechanických a chemických vlastnosti pásu výrazně ovlivňuje provozuschopnost a časové využití celku kontinuální technologie. Velmi důležitou veličinou je i cena gumového pásma. Na skrývkových celcích je nasazeno ca metrů gumového pásma v šířkách zejména 1 800, dále 2 000, a milimetrů. Na uhelných celcích je provozováno ca m gumových pasů v šířkách 1 200, a mm. Další gumové pásy jsou zapotřebí pro provoz úpravny uhlí, kde je jich nasazeno ca m v šířkách 800, 1 000, 1 200, 1 400, a mm. Výrobou gumových pásů se zabývá celá řada výrobců. Na provozech Severní energetické jsou převážně používány dopravní pásy od firmy Continental Matador Rubber s.r.o., které jsou, zejména v posledních letech, doplněny pásy dalších výrobců, např. Sempetrans a Wolbrom. Výrobce Sempetans Belchatów sp. zo.o je součástí Rakouské skupiny Semperit AG, která je předním výrobcem v oblasti vývoje a výroby pryže a plastů. Firma Sempetrans byla do skupiny začleněna v roce Sídlo má ve městě Belchatów ve středním Polsku, v Lodžkém vojvodství. Poblíž města se nachází významná tepelná elektrárna. Sempertrans vyvíjí, vyrábí a montuje dopravní pásy více než 50 let a má jednu z největších výrobních kapacit v Evropě. Se svými výrobními závody v Polsku, Francii, Číně a Indii patří mezi přední světové výrobce vysoce kvalitních dopravních pásů. Výroba dopravních pásů je zaměřena především na těžké, s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými lanky, ale jsou zde vyráběny i pásy z textilními vložkami. Oddělení výroby gumové směsi zajišťuje zejména požadavky vlastní výroby. Ocelová lanka jsou pro potřebu výroby pásů vyráběna z polotovarů v jedné z výrobních hal. Potřeby textilních vložek zajišťují subdodavatelé. Sempertrans je držitelem certifikace standardu kvality ISO Výrobce Fabryka Tašm Transporterowych Wolbrom, S.A. je nejstarším výrobcem pryžových výrobků v Polsku. Sídlo má ve městě Wolbrom, v provincii Malopolska, v okrese Olkuski, v Krakow-Czestochowě vrchovině. Firma zaměstnává přes 500 lidí a ročně vyrobí km dopravníkových pásů. Mezi další produkty patří pryžové desky, rovné i s profilovým povrchem, dále surové panely, lepidla a spojovací materiály dopravníkových pásů. Dopravní pásy jsou zde vyráběny těžké, s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými lanky, ale zejména lehké, s nosnou konstrukcí z technického textilu, které si sami vyrábějí. Na přání zákazníka vyrábějí pásy s použitím osvědčených výrobců technického textilu, např. z Kordárny Plus, a.s. Velká nad Veličkou. Oddělení výroby technického textilu byla založena v roce Výrobní kapacita instalovaných strojů je schopna plně uspokojit poptávky společnosti pro technické textilie. Jsou zde vyráběny polyamidové tkanin (PT), polyamidopolyesterové tkaniny (EP) a aramidové s různými vzory: plátna, sukna, jednoduchá matice, perlinkové vazby, šířky 800 až milimetry. Všechny látky jsou impregnovány a stabilizovány. Oddělení výroby gumové směsi zahájilo činnost v roce 1986 a má kapacitu zpracování tun za rok. Výrobu zajišťuje pět výrobních linek. Výrobní kapacita převyšují poptávky společnosti a jsou dodávány dalším výrobcům pryžových výrobků. FTT Wolbrom získal v roce 1995 certifikátu a splňuje požadavky ČSN EN ISO (don) 2 Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, , Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafi cká úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází.

3 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 SETKÁNÍ NA VELÍNĚ NA VELÍNĚ NEJEN O OBNOVĚ Ve čtvrtek 4. června před zasedáním představenstva Elektrárny Chvaletice proběhlo tradiční setkání členů představenstva se zaměstnanci elektrárny na velíně prvního dvojbloku. Jan Dienstl seznámil zaměstnance v krátkosti s novou Státní energetickou koncepcí a eventuálními dopady na naše podnikání. Největším tématem byl samozřejmě projekt obnovy elektrárny, připravovaný v současnosti pro bloky 3 a 4, absorbér a vnitřní zauhlování. Zaměstnanci budou podrobněji seznámeni s harmonogramem, technickým a obchodním řešením i vítězným dodavatelem dne 2. července v 8.30 ve velké zasedací místnosti Administrativní budovy. Dále zde bylo oznámeno, že od 1. srpna se změní název společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. Nově se bude jmenovat Sev.en EC, a.s. Jedním z důvodů je problém pro cizince při vyslovování současného názvu společnosti při zahraničním obchodování, které se zaznamenává. Jeden ze zaměstnanců se dotazoval, jaké výstupy představenstvo očekává od společnosti QWERT, která v elektrárně mapuje systém údržby. Cílem je zefektivnit vynakládané prostředky v rámci údržby a péči o zařízení jako takovou, nikoliv ušetřit za každou cenu, odpověděl Jan Dienstl. Text a foto: (kapr) ENERGY TOUR PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU První červencový den se pod názvem Energy tour v Elektrárně Chvaletice nově rozběhnou odborné exkurze pro širokou veřejnost. Společnost k jejich organizaci využije nový rezervační elektronický systém. Exkurze budou zdarma. Velký zájem o exkurze v elektrárně potvrdil i víkendový Den otevřených dveří, kdy do Elektrárny Chvaletice přišlo 400 návštěvníků. Vedení společnosti se už před časem rozhodlo nabídku prohlídek rozšířit nejen pro školy, ale i pro všechny zájemce o technologii výroby elektrické energie a tepla včetně vykládky uhlí a rekultivace krajiny. Na vypsané termíny prohlídek se zájemci musejí předem přihlásit přes rezervační systém na Stačí zaregistrovat požadovaný počet míst na vybraný termín a pak v tento den přijít v 10 hod na recepci Elektrárny Chvaletice, kde si skupinu převezme průvodce. Prohlídky jsou povoleny dětem od 6 let a trvají zhruba 2 hodiny. Na exkurzi je nutné mít vhodné oblečení a pevnou obuv. Exkurze probíhají v areálu elektrárny, kde je zapotřebí dodržovat bezpečnostní pokyny průvodce. Školy se i nadále budou hlásit přes koordinátora exkurzí mimo rezervační systém. Termíny exkurzí: Velká cena Elektrárny Chvaletice V tropickém počasí byl zájem o elektrárnu obrovský V sobotu otevřela opět po roce Elektrárna Chvaletice dveře všem, kteří se chtěli o výrobě elektřiny a tepla dozvědět více. Téměř 400 zájemců vidělo vše od vykládky paliva, přes skládku uhlí, kotelnu, strojovnu, velíny až po vývod elektrické energie. Nikdy jsem v elektrárně nebyl, např. jsem nevěděl, že 300 metrový komín je využíván jen při najíždění a odstavování bloku, říká mladý návštěvník z nedalekých Řečan nad Labem. Já jsem tu před lety stavěl komín a jsem moc rád, že elektrárna pojede dál, podotýká spokojeně starší pán při odchodu. Děti již tradičně nejvíce zaujal rotační výklopník paliva, který otočí celý vůz o 175 stupňů a vysype uhlí. Pro děti byla také připravena spousta různorodých aktivit od skákacího hradu, přes čtyřkolky, cukrovou vatu až po tetování. Text a foto: (kapr) V sobotu 17. května proběhl ve Chvaleticích obnovený závod v silniční cyklistice pod názvem Velká cena Elektrárny Chvaletice. Závod se vrátil do Chvaletic po mnoha letech. Okruh o délce 1780 m byl veden přes celé město, akorát v obráceném směru než v minulosti. Závod se jel na 18 okruhů ve třech kategoriích. Pohár Elektrárny Chvaletice získal Jan Svoboda, absolutní vítěz závodu: Na závodě ve Chvaleticích jsem před mnoha lety odstartoval svůj první závod ještě za dorost a i tenkrát jsem vyhrál, komentoval vítěz svůj úspěch. Celkem bylo přihlášeno 67 dospělých a dvacet dětí, pro které byl připraven malý okruh. 3

4 NAŠI PARTNEŘI ČAPEK: STOPY SPOLUPRÁCE JSOU VIDĚT NA MNOHA MÍSTECH V OBCI Mamí, já se těším. A budu se bát? ptá se malá holčička v sále, kde se právě zhaslo. Za oponou si herci poplivali ramena a jde se na to. Začíná čertovská konference, což je jen trochu jinak pojatá pohádka Čert a Káča. Představení místního divadelního klubu DivOch (Divadlo ochotníků) v sobotu odpoledne zaplnilo skoro celý obecní sál. Divadlo tu funguje už padesát let, ale znovu aktivně začalo zkoušet a hlavně pravidelně hrát před sedmi lety. To by nešlo bez osvětlovací a zvukařské techniky a opravy sálu, na které jsme dostali sponzorský dar, popisuje herečka Eva Čapková. Její manžel a starosta obce Milan Čapek přikyvuje: Stopy spolupráce se Severní energetickou jsou vidět na mnoha místech v obci. Stačí jen vyjít od obecního sálu ke škole. Dětské hřiště i sportovní hřiště používáme každý den. Pořád je plné dětí, i když máme jen jednu třídu mateřinky a jednu třídu základní školy, pochvaluje si ředitelka Ingrid Balážová. Hřiště s pogumovaným povrchem patří k prvním darům těžařů a dokládá dlouhodobou spolupráci. Přestože firma několikrát změnila název, vždy byla naším největším a hlavně nejstabilnějším partnerem a donátorem, a jestli se nepletu tak spolupráce trvá minimálně devět let, říká starosta s tím, že firma obci darovala přes dva miliony korun. Severní energetická je pro Vysokou Pec víc než partner či sponzor, dá se říci, že je to dobrý soused. Když potřebujeme s něčím pomoci, vím, že se na ni mohu spolehnout. Nejčastěji to je, když potřebujeme nějaké zemní stroje či nákladní auto, vyjmenovává Čapek. Ve Vysoké Peci a obci Drmaly obyvatelé díky této pomoci získali novou podobu parků, a to včetně výsadby, herních prvků, mobiliáře a oddychových ploch. Obec připravuje velký projekt na obnovu koupaliště, které se přemění na centrum sportovního, kulturního i volnočasového života. Chceme zrekonstruovat bazén a zrevitalizovat jeho okolí a jen kousek od bazénu postavit novou školu s velkou tělocvičnou, popisuje starosta plány na příští roky. Myšlenka je jednoduchá. Nyní se radnice stará o školu, koupaliště, obecní sál a takto by vznikl multifunkční areál, který by obec mohla i nadále rozvíjet. Už nyní peníze od těžařů v areálu koupaliště pomáhají. Přispěli k vybudování obří lodě, která baví děti, a pomohou i při přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu, připomíná Čapek. Protože obec má velmi zdravé hospodaření, nemusí sponzorské peníze vkládat do rekonstrukcí technické infrastruktury, které zvládá svými prostředky, ale jen na zpestření života obyvatel. Letos jsme dokončili všechny opravy komunikací ve Vysoké Peci a do konce Zázemí na zahradě MŠ a ZŠ. roku je dokončíme ještě v Pyšné, kde teď budujeme parkoviště, opravujeme páteřní silnici, chodníky a veřejná prostranství s multifunkčním hřištěm, říká starosta. Příští rok jsou na řadě Drmaly, kde obec už vybudovala novou kanalizaci, plynovod, rozvody elektřiny. V plánu je dodělat náves a vybudování workoutového hřiště. Zde bychom zase rádi využili peníze od Severní energetické, za které bychom pořídili herní a cvičební prvky, zakončuje Milan Čapek. Text a foto: (tb) Prezentace závodní lékařské péče na ČSA Minulý týden proběhla za účasti vedení Kardia, úseku PŘ a přizvaných vedoucích úseků na lokalitě ČSA prezentace pracovně lékařské péče. Poskytovatel této péče nám tímto způsobem pravidelně jednou za rok poskytne souhrnné vyhodnocení. K tomu, aby se hypertenze projevila, je téměř vždy nutné, aby společně působily faktory zevního prostředí a genetická dispozice. Nejpříznivějšími podmínkami pro vznik vysokého krevního tlaku a následných komplikací jsou obezita, relativně vysoká konzumace alkoholu, stres, u citlivých jedinců také nadměrný příjem kuchyňské soli ve stravě. V loňském roce bylo v ordinaci Kardia uskutečněno lékařských prohlídek našich zaměstnanců. Sporné případy jsou vyhodnocovány na lékařské komisi, která probíhá pravidelně každý týden ve středu. Řešených případů před lékařskou komisí bylo v loňském roce 108. Z toho byly 2 osoby shledány zdravotně nezpůsobilé a 3 osoby pozbyly dlouhodobě zdravotní způsobilost. Z lékařských záznamů vyplývá, že u 23 % zaměstnanců je nutná korekce zraku. Asi 19 % zaměstnanců trpí hypertenzí (vysokým krevním talkem). Což, jak je známo, je nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému v ČR. Vysoký krevní tlak je záludný v tom, že nebolí. Hypertenze nemá žádné charakteristické příznaky. O svém onemocnění nemusíte dlouho vůbec vědět a vysoký krevní tlak bude zjištěn náhodně nebo až v době komplikací. Normální hodnota tlaku je 120/80, o vysokém tlaku se hovoří, pokud jeho hodnoty stoupnou nad 140/90. Příčin hypertenze může být mnoho, dělíme je na primární a sekundární. Primární hypertenze je samostatným onemocněním, které vzniklo na základě nějaké příčiny nebo kombinace příčin. Sekundární hypertenze je zvýšený krevní tlak, který vzniká jako doprovodný jev nějakého jiného onemocnění, na příklad onemocnění ledvin nebo hormonální poruchy. Doporučení Základem terapie vysokého krevního tlaku je zavedení zdravé výživy, zvládání stresu a pravidelný pohyb. Úprava životosprávy je stejně jako například u diabetu určující faktor ke zlepšení hypertenzní nemoci. Nikoliv tedy braní tablet a zvyšování dávkování při zachování nezdravého způsobu života, jak se nikoliv nevýznamná část populace i z jisté pohodlnosti domnívá. Určitá část populace je citlivá na množství přijímaného sodíku ve stravě. Jako možnou prevenci nebo součást řešení problémů s vysokým tlakem se doporučuje vyzkoušet dietu, při které omezíte příjem soli a vysoce solených potravin. Mezi vysoce solené potraviny patří naprostá většina polotovarů a jídel z fast food restaurací. Pro omezení příjmu sodíku používejte nižší množství soli při vaření, nesolte hotová jídla, v nejvyšší možné míře omezte příjem průmyslově upravovaných potravin, které většinou obsahují vysoké množství soli. Samozřejmou součástí prevence i terapie hypertenze je vyloučení kouření, nadměrného příjmu alkoholu a kávy. Vhodnou úpravou stravy při hypertenzi je snížení příjmu masa, tuků, mléčných výrobků. Upřednostňujte naopak rostlinné zdroje živin. Snížení krevního tlaku často doprovází vegetariánskou stravu, protože rostliny zpravidla obsahují méně sodíku, více draslíku, méně tuků a na rozdíl od živočišných potravin i vlákninu. Všechny jmenované složky rostlinné stravy jsou ochrannými faktory pro cévy. V Lužickém hnědouhelném revíru přesídlují tři obce Od roku 1989 bylo v Lužici přesídleno v důsledku těžby hnědého uhlí přes 1200 osob ze 4 obcí. V současné době probíhá přesídlení 3 obcí, ve kterých žije přes 3000 osob. Informovali o tom zástupci německé energetické skupiny Vattenfall na Semináři k projektu ZSDNP Sociální dialog na odvětvové, regionální a podnikové úrovni ve vazbě na dopady legislativních změn v odvětví těžebního průmyslu, který se konal na mosteckém hipodromu. Zástupci Vattenfall informovali o procesu přesídlení od prvních kontaktů s přesídlovanými osobami, přes výběr nové lokality, uzavření smluv, odškodnění až po výstavbu nové obce. V Německu se preferuje koncept společného přesídlení založený na sociální únosnosti. Přednáška k problematice přesídlení se setkala s velkým zájmem účastníků semináře a vyvolala živou diskusi, která potvrzuje zájem o toto téma. (eis) Zábava i výlet za medvědy K letošnímu Dni dětí připravila územní odborová organizace Ervěnice poslední květnový víkend pro více než dvě desítky dětí příjemný pobyt v rekreačním středisku Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova v Kožlanech. Byla to už jubilejní 20. oslava svátku dětí. Osm dospělých se staralo o dětskou pohodu, zábavu, soutěže, táborák, personál střediska o dobrou krmi a vzornou péči. Svoji zásluhu na výborné atmosféře měl i řidič autobusu pan Bergr. Dovezl malé i velké třeba i na prohlídku hradu Točník s medvědím výběhem. Na rozloučenou dostalo každé dítě ještě balíček dobrot. Nejen proto se děti už těší na další ročník. (aš) 4

5 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Jako velká vážka na vodě Právě tak vypadal v posledních deseti dnech sací bagr společnosti HUMECO na hladině jezera Most. Stroj vyrobený ve Finsku si objednal Palivový kombinát Ústí, správce jezera Most, aby bagr zlikvidoval ochranný val. Ten byl už pod hladinou a znamenal by problém pro proplavbu lodí i lidí s hrozbou uvíznutí na mělčině. Ničím jiným to dělat nelze, ovšem tento stroj je obojživelný, uvedl Petr Sigmund, hlavní inženýr HUMECO, s tím, že bagr těžil zhruba metr pod hladinou. Teď působil jako podkopový bagr, ale ve skutečnosti je to sací vodní bagr. Když se vymění lžíce v přední části za čerpadlo, tak jeho pomocí odčerpáváme kaly z jakéhokoli vodního prostoru do 4,5 metru. Byli jsme s ním už i na Slovensku na přehradě a čistili jsme vodní nádrž Kyje v Praze. Hasiči Severní energetické se zúčastnili soutěže v požárním útoku Devět soutěžních družstev se 5. června zúčastnilo druhého ročníku krajské soutěže denních příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v královské disciplíně požární útok. Za účasti šesti družstev HZS Ústeckého kraje, územních odborů Žatec, Ústí nad Labem, Děčín, Most, Chomutov, Litoměřice, družstvo HZS podniku Severní energetická a.s., družstvo HZS Plzeňského kraje a družstvo SDH Strupčice se již druhým rokem konala soutěž v požárním útoku denních družstev. Jako každoročně se pořádání a organizace akce ujali územní odbory Most a Chomutov ve spolupráci se sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje a sportovním areálem Strupčice, kde také soutěž proběhla. Požární útok je právem označován za královskou disciplínu, neboť se v něm mísí akčnost, dovednost, napětí, rychlost a v neposlední řadě i týmový duch a chuť dosáhnout co nejlepšího cíle. Chuť dokázat, co umí, byla znát na každém soutěžícím družstvu. Soutěžilo se pouze v jedné kategorii, bez rozlišení mužů, žen, nebo smíšených družstev. Podmínkou bylo, že soutěžní družstvo muselo být složeno pouze z denních příslušníků a zaměstnanců HZS. Soutěž probíhala dle pravidel požárního sportu. Na startovní čáru se tak postavila sedmičlenná družstva. Po dokončení všech pokusů bylo rozhodnuto. Vítězství obhájilo družstvo územního odboru Most, před SDH Strupčice a územní odborem Litoměřice. Družstvo hasičů ze Severní energetické ve složení Bronislav Vilhelm, Jiří Polívka, Aleš Stříbrný, Václav Štola, Petr Bednář, Josef Rédl a Rudolf Panhans si oproti předešlému ročníku o jedno místo polepšilo a skončilo na pěkném pátém místě. Po celou dobu soutěže vládla velmi příjemná atmosféra, a to i přes občasnou rivalitu mezi soutěžícími a snad i díky vydařenému počasí. Poděkování patří organizátorům, ale i všem zúčastněným. Text a foto: Panhans Rudolf Jeho velkou výhodou je, že může čistit za provozu. Lidé se tak mohou stále koupat a je šetrný i k živočichům, vysvětlil Petr Sigmund. Bagr už byl letos například v elektrárně Počerady, kde čistil kaliště. Ale také pomáhal Vršanské uhelné čistit úpravnu důlních vod. Letos je využívaný poměrně hodně. Až skončíme tady na jezeře, budeme opět těžit dosazovací nádrže na ÚDV ČSA pro mateřskou společnost, dodal hlavní inženýr. (red) Sací bagr je unikátní zařízení, které se dá využít i v rámci integrovaného záchranného systému jako mobilní čerpací stanice. Jeho výkon je 250 kubíků za hodinu do převýšení 30 m. Pomocí břehových čerpadel může čerpat až do převýšení 90 m a dopravní vzdálenosti 1 km. Na Hipodromu to žije, konstatovali akcionáři Akcionáři společnosti Hipodrom Most a.s. se v uplynulém týdnu sešli na své řádné valné hromadě. Schválili mimo jiné účetní závěrku i zprávu o podnikatelské činnosti. Kladně hodnotili zejména neustále se rozšiřující nabídku a možnosti vyžití v mosteckém areálu. Dostihový i parkurový sport vykázal meziroční nárůst počtu účastníků na závodních dnech, což svědčí o tom, že majitelé koní, trenéři i jezdci si mostecký areál oblíbili. Kromě dostihových a parkurových dnů loni hipodrom opět nabídl tradiční příměstské tábory, komerční akce i příměstskou rekreaci. Nově např. nabídl veřejnosti zázemí pro konání svateb a uvedl do provozu unikátní hřiště pro fotbalgolf. Všechny novinky se setkaly s velmi pozitivní odezvou veřejnosti. Návštěvnost hipodromu je i ve dnech, kdy tu zrovna neprobíhají žádné akce, značná, říká ředitel společnosti Josef Pouzar. Hlavně o víkendech sem podle něj míří zejména rodiny s dětmi nebo různé zájmové skupiny. Lákadlem je např. místní grilovací zóna, in- -line okruh či kvalitní dětské centrum. Celková návštěvnost v minulém roce činila přes 100 tisíc lidí. Mnoho zajímavého nabídne hipodrom i letos. Sezóna je už v plném proudu. Máme za sebou dva dostihové dny i velký dětský den, další tradiční závody i akce nás teprve čekají, hodnotí Josef Pouzar. Fámy o tom, že se hipodrom má letos na podzim zavřít, odmítá. Ano, vím o tom, že se mezi lidmi podobná informace objevila. Chci ale veřejnost uklidnit a naopak je pozvat na některou z letošních novinek např. na letní hudební festival Rozmarné léto, který proběhne na přelomu července a srpna a nabídne hodně atraktivní program, dodal ředitel. (hip) Z návštěvy dostihového dne na Hipodromu Most můžete mít trvalou památku, když navštívíte malé fotostudio, které je tu letos k dispozici. Foto: (má) 5

6 NOVODOBÁ DIVOČINA KOPISTSKÁ VÝSYPKA Obrázky vnější výsypky lomu Obránců míru, tedy Kopistské výsypky, v závěru jejího zakládání (r.1963), stály u zrodu mediální zkratky, která přetrvává v myslích obyvatel většiny České republiky dodnes. Ano, kolébkou, z dnešního pohledu již jaksi vyčichlé fráze Mostecko měsíční krajina, je právě zachycení stavu Kopistské výsypky před 50-ti lety. Týmy environmentálních odborníků zabývajících se mapováním evropsky významných lokalit v rámci soustavy natura toto pravděpodobně ani netušili. Z pohledu evropské ochrany přírody je totiž Kopistská výsypka dnes evropsky významnou lokalitou a přírodní památkou. Necelých 35 let po ukončení rekultivace v tomto prostoru vznikl další klenot do pokladnice severočeské přírody. Jak tato evropsky významná lokalita vznikala z báňského pohledu, zavzpomínal Ing. Miroslav Vlasák, který začínal jako vedoucí úseku zakládání na Kopistské výsypce a později byl hlavním inženýrem lomu OM. Báňské profesi zůstal věrný celý život a své znalosti na dolech uplatnil i jako vedoucí báňského vývoje. Do důchodu odcházel jako báňský úředník a zde jsou jeho slova. Pohledem báňského odborníka na dobu zakládání výsypky Je to už 58 let, kdy jsem nastoupil po studiu vysoké školy báňské jako vedoucí úseku zakládání na Kopistskou výsypku a lovím tedy v dávné paměti. Počátek historie výsypky lze spojovat s rokem 1946, kdy začala montáž zakladače Z52. Jeho nasazení bylo součástí celkové rekonstrukce dolu OM na tzv. velkolomovou technologii. Na dobývací straně byla již v předstihu zprovozněna kolesová rypadla K20 a K21 (La 650 fy Lauchhammer) v roce 1942 a korečkové rypadlo DS 800 (fy Krupp) v roce Zakladač Z52 byl unikátní stroj, který měl svého dvojníka pouze v zakladači Z53 na dole ČSA. Z výkonnostního hlediska bychom jej dnes řadili do kategorie zakladačů TC2. Nasvědčuje tomu i typové označení ZD2200, v porovnání s následnými typy Z1200 a Z1650 zejména svojí výkonností až 10 mil m 3 /rok. Svými konstrukčními parametry představoval monstrum. Zprovozněn byl v roce S postupující rekonstrukcí dolu OM byl na Kopistské výsypce zprovozněn další zakladač Z54 (Z1200) v roce Kapacita Kopistské výsypky měla umožnit založení skrývkových hmot dolu OM do doby, než postup porubních front uvolní dostatečný prostor pro přesměrování, zčásti, později zcela, skrývky na vnitřní výsypku. Z tohoto záměru se stal v padesátých letech ústřední problém, jak uvedu dále. Zakládání hmot na vnější výsypce bylo prováděno tzv. prstovým způsobem. Nebyl to vhodný způsob pro tvarování výsypkového tělesa. Zpětný zásyp prstů se vyznačoval značnými nerovnostmi temena výsypky. Občasné nápady přejít na tzv. boční sypání, které je pro tvarování výsypky příznivější, odezněly rychlým tempem. Frekvence, náročnost a pracnost kolejových přestaveb, spojené i s několikadenním přerušením provozu, byly shledány za neúnosné. Koncem padesátých let bylo zjevné, že původně zamýšlený rozsah zasypání předurčeného prostoru neumožní založit potřebné množství hmot. Dílčí řešení tohoto deficitu bylo spatřováno v převýšení výsypky o další etáž. Definitivní řešení však vyžadovalo nalezení dalšího výsypného prostoru. Obojí se neobešlo bez peripetií a mimořádných událostí. V prvém případě se stala největším problémem únosnost, spíše neúnosnost, původního terénu. Zatížení 50m vysokou výsypkou vyvolalo vzdouvání, vytlačování terénu v předpolí výsypky. Došlo k mnoha mimořádným událostem, avšak k žádným dramatickým důsledkům. Souběžně s dosypáváním původního výsypného prostoru bylo hledáno území, kam umístit stále diferující objem skrývkových hmot. V této souvislosti vzpomínám na z dnešního pohledu spíš úsměvnou událost. V tehdejší době nebyly k dispozici mapy širšího území, a tak se zrodil nápad podívat se na to z letadla. Zvažoval se vhodný typ letadla k pronajmutí. Panovala všeobecná shoda, že to má být něco, co létá pomalu a nízko. Této podmínce nejlépe vyhovoval typ Brigadýr, užívaný v zemědělství. Kdosi však namítl, že je tam místo jen pro pilota a vzadu je prostor pro hnojivo. K tomu poznamenal tehdejší ředitel OM S tím si snad dokážeme poradit. Vyndáme hnojivo a dáme tam inženýry. Zda tento možná první letecký průzkum přispěl k přijatému řešení, však už nemohu potvrdit. Výsledkem hledaného chybějícího výsypného prostoru bylo rozhodnutí o rozšíření Kopistské výsypky do tzv. Prokopského pole. Jednalo se o území směrem k městu Most. Z báňského hlediska bylo sypání v tomto prostoru standardní a bezkonfliktní. Za pozornost zřejmě stojí, co toto rozhodnutí vyvolalo z územního hlediska. Byla zrušena silnice do obce Souš od křižovatky silnic Most Litvínov a Kopisty Souš. Pod výsypkou zůstaly zasypány jeden, možná dva řopíky, součást pohraničního opevnění z třicátých let. Za nejproblematičtější zásah lze považovat zrušení mosteckého koupaliště. Vše bylo podřízeno nutnosti udržet provoz a požadovanou těžbu na OM. Že bychom dnes dokázali v mnoha případech předejít některým mimořádným jevům, je bezpochybné. Řešení stability výsypek doznalo totiž nesmírný pokrok. Velké poznatky přineslo především stabilitní řešení Ervěnického koridoru. Provoz na Kopistské výsypce byl ukončen v roce Zakladač Z52 byl zlikvidován, zakladač Z54 byl přemístěn na vnitřní výsypku. Na výsypce bylo založeno 137 mil m 3 skrývkových hmot, její rozloha činí 453 ha s maximální výškou 50 m. Přes všechno uváděné se dívám na výsypku dnešníma očima. Je zelená a je zde evidováno 136 druhů ptactva, z toho 90 hnízdících, v tom 36 druhů ohrožených. Stejný údiv u mne vyvolává i rozmanitost rostlinných druhů, kterým se na výsypce daří. Chtělo by se mi říci konec dobrý, všechno dobré, vzpomíná Ing. Miloslav Vlasák. Rekultivace Kopistské výsypky Díky generelu rekultivací a důsledné evidenci všech ukončených rekultivačních ploch jsou evidovány i ty nejstarší rekultivace. Je to mimo jiné také proto, že při rušení dobývacích prostorů musí být prokázána rekultivace všech těžbou zasažených ploch. Rekultivace Kopistské výsypky k těm starším rekultivacím patří. Dnes už se dá s určitostí říci, že úspěšným. Při návštěvě území, které je dnes lesním pozemkem, potká člověk nejprve ceduli s vyznačením chráněné památky a pak se téměř ztrácí v množství cest, které lemují lesní zákoutí a vodní plochy malé i větší. Přírodní ráj, který vzniká už delší dobu. Rekultivace, díky dlouhodobě řešené metodice, jsou mimo jiné také o tvorbě nové půdy a na Kopistské výsypce je to patrné. Je pamatováno na rekultivační keře i dřeviny se zvýšenou meliorační funkcí. Lesní porosty jsou bohatě druhově zastoupené ve všech svých fytocenologických patrech. Z pohledu rekultivace se jedná především o rekultivaci lesní, a to o celkové rozloze 367 ha. Ta byla realizována postupně od r a poslední lesnická rekultivace byla ukončena v roce Zbytek okrajové rozlohy výsypky směrem k vodní nádrži Matylda (dříve lom Vrbenský) je rekultivací zemědělskou. Nejlepší rekultivační pohledy jsou z mosteckého hradu Hněvín. Kam oko dohlédne zeleň či vodní plochy a lesní pozemky splývající s Krušnými horami. Tam někde v dáli je pak povrchový lom ČSA, který ovšem vidět není. (in, jik) 6

7 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Mluvčí skupiny odpovídá médiím: Hospodářské noviny: Obrátily se na Vás v uplynulých měsících Elektrárny Opatovice s poptávkou po uhlí? Byla by Severní energetická schopná v příštím roce dodat zhruba milion tun suroviny do Opatovic? Uhlí v lomu ČSA je kontrahováno až do roku V případě pokračování těžby jsme připraveni jednat s každým a uhlí přednostně 7 nabídnout teplárnám. Jednání s Elektrárnou Opatovice zatím v tuto chvíli neproběhla. i-uhlí.cz: Vláda schválila novelu horního zákona, která mj. mění rozložení toho, komu půjdou peníze vybrané od těžařů na poplatcích z povrchové těžby hnědého uhlí. Jak je Severní energetická s novelou zákona spokojena? Jak to firmu ovlivní? Je potěšující, že si vláda konečně uvědomuje význam těžebního průmyslu pro ekonomiku ČR. 7 Rozhodovat by ovšem měla až po zvážení celkové surovinové koncepce ČR. Perspektivní řešení by mělo zabezpečit jak surovinovou potřebu republiky, tak ekonomický rozvoj dosud podinvestovaných regionů. Čím vyšší bude zdanění těžby, přičemž na formě zdanění příliš nezáleží, tím nižší bude užitek těžby pro regiony. V řadě zemí jsou poplatky za těžbu minimální a například v Německu fakticky nulové, neboť stát vnímá fakt, že tato ekonomická činnost má pro ekonomiku státu daleko vyšší přínos a zároveň živí těžební oblasti. Perspektivní řešení nemůže být založené na masivních převodech peněz z regionu do Prahy. Důsledky pro Severní energetickou tedy nepokládáme za tolik významné, jako důsledky pro region. ČTK: Přibližte veřejnosti váš projekt Uhelné safari. Začal v létě 2009, kolik lidí se od té doby do lomů podívalo? Odkud turisté jsou? Kolik pořádáte exkurzí ročně a jak jsou obsazeny? Do roku 2014 navštívilo provozy Severní energetické a Vršanské uhelné na lidí. Letos 7 je to za dva měsíce už tisícovka. Převažují domácí návštěvníci, těch zahraničních je tak 1/8 celkového počtu. Jednu čtvrtinu tvoří školní výpravy. Ty mají exkurze zdarma. Letos je exkurzí do lomů Vršany a ČSA je stejně jako loni naplánováno 106 (květen říjen), jedna exkurze představuje 18 účastníků, loni bylo navíc 40 mimořádných exkurzí (požadavky managementu, partneři), 25 exkurzí se uskutečnilo na rekultivační trase neomezený počet, nejčastěji autobus (45 lidí), ale mnohdy třeba i 90 najednou. První letošní měsíce květen a červen byly zcela vyprodány. Prvního června jsme otevřeli rezervace na červenec a srpen, 1. srpna spustíme objednávání na měsíce září a říjen. Z médií: nedávné vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob, které pořádalo Ministerstvo fi nancí a Generální fi nanční ředitelství. Severní energetická se umístila s více než 458,6 miliony korun na osmnáctém místě a stala se největším plátcem daní v Ústeckém kraji! Dovolte mi připomenout, že zatímco Vaši zaměstnavatelé lobbují za to, aby poplatky z těžby nebyly zvýšeny zároveň vyhrožují, že Vás budou muset propouštět, kdyby státu museli odvádět více a museli proto snížit své miliardové zisky. Opakuji, že odpovídající poplatky skoro nikde jinde v Evropě nejsou, protože tam si dobře spočítali, že přínos těžby pro region je i tak dostatečný. Nikdo nám nevyhrožoval propouštěním v důsledku vyšších odvodů pouze hrozí nižší dobrovolná podpora regionu ze strany těžební společnosti. A to se celkem dá pochopit když vám zvednu daň z příjmu, asi to taky nebudete přehánět s dobročinností. Dovolte mi připomenout, že chceme, aby stát zvýšil poplatky z těžby a ze získaných peněz vytvořil solidární fond, který Vám pomůže najít novou práci nebo zabezpečí předčasný důchod. Už se moc těšíme pominu skutečnost, že vždy zůstalo jen u slibů a stát pro nás nikdy nic podobného neudělal. Takže nebudeme chodit do práce, ale dostaneme sociální fond. A jakou rekvalifi kaci nám nabízíte? Který investor do kraje přijde? Co budeme dělat? Nebo to dopadne jako ve Skotsku a stát pouze zasanuje nezaměstnané? Generace po generaci si bude zvykat na příjmy bez práce? To opravdu chcete? Znovu, aniž bych dělal hrdinu pro média, prohlašuji, že nechceme nějaké odstupné, chceme pracovat. To znamená těžit a díky tomu ekonomicky, ekologicky a z našeho produktu efektivně vyrábět energii, kterou všichni potřebujeme (elektřinu a teplo). Nebo Vy ji snad nepotřebujete? Je spravedlivé, aby o Vás bylo postaráno, když léta pracujete na astronomické zisky těch, kdo by Vás klidně vyhodili, pokud by stát vyžadoval vyšší poplatky z těžby uhlí, které je našim společným bohatstvím. Ještě jednou: nikdo nikomu tímto způsobem nevyhrožoval kvůli poplatkům nikomu propuštění nehrozí. Propouštění však začne být realitou s dalším utlumováním těžby což je to, o co usilujete. Je férové držet slovo, zachovat limity a dát lidem v Ústeckém kraji naději žít a nejen přežívat. Jak souvisí limity s nadějí lidí žít v Ústeckém kraji? Cesty jak nechat Horní Jiřetín a severní Čechy znova zhluboka nadechnout a začít jinak existují. Jaké cesty? Všichni se svobodně nadechnou, až bude mít tento region jistotu. Nebo si myslíte, že jakákoli fi rma, která by zde chtěla i s pobídkami podnikat, půjde do prostředí, kde není jistota? Škoda, že Vy, aktivisté, jste zatím nepřišli s jediným vytvořeným pracovním místem! Dovolte, abych vám jménem kampaně Limity jsme my slíbila, že kdykoliv viditelně a hlasitě podpoříme Váš požadavek na zajištění důstojného živobytí po skončení těžby. Zasloužíte si to stejně, jako si Jiřetínští zaslouží zůstat doma. Děkujeme, ale pokud o nás máte opravdu obavu, nechte nás, prosím, pracovat. Na závěr si dovoluji vyjádřit přesvědčení, že až těžební společnost zveřejní nabídku na vypořádání subjektů v Horním Jiřetíně, řada místních lidí změní názor na prolomení limitů. Vždyť, co vlastně znamená prolomení limitů? Pouze šanci na vyjednávání. O tu chcete připravit většinu obyvatel Jiřetína? Ve fi nále to budou oni, kdo rozhodnou a nikdo za ně! S přátelským pozdravem Jan Chejn, vedoucí řidič velkostroje ve společnosti Severní Energetická Parlamentní listy, Nechceme odstupné, chceme pracovat. Vzkazují horníci mluvčí protestní akce Limity jsme my Odpovídá zaměstnanec Severní energetické mluvčí kampaně Limity jsme my Petře Němcové. Vážená paní Němcová, jako zaměstnanec z lomu ČSA si dovoluji odpovědět na Váš otevřený dopis. Velmi oceňuji, že se na nás obracíte s pokorou a porozuměním ve snaze navázat dialog. Škoda, že je tomu tak pouze před širokou veřejností. Byl jsem na nedávné debatě Je uhlí řešení? v mostecké knihovně a musím říct, že setkání bylo konferenciérem vedeno velmi jednostranně, čili dle mého názoru nekorektně. Když došlo na otázku limitů, chtěl jsem vyjádřit názor, že jsem pro jejich prolomení. Bohužel jsem nedostal slovo, i když jsem se vehementně hlásil. A tímto způsobem bohužel diskutujete od samého začátku. To jen na okraj. Předesílám, že mám 4 roky do důchodu, a problematika by se mě tedy bezprostředně neměla týkat. Ale týká se mě a velmi. Jako mostecký patriot, který žije ve městě už 37 let, jsem přesvědčen, že pokud limity nepadnou a těžaři se nedomluví s majiteli domů a pozemků, tento region prostě PADNE! Ovšem abych byl korektní, ve své odpovědi se omezím na reakci na některá Vaše tvrzení: Ráda bych již nyní oslovila Vás, zaměstnance lomu ČSA s upřímným ujištěním, že nikomu z nás nejde o to připravit Vás o práci. Opravdu? A víte, že pokud prosadíte to, o co usilujete, v důsledku přijde o práci cca lidí? A že celkově je ve hře cca pracovních pozic? Jsme přesvědčeni, že bude-li těžba pokračovat, bude to na úkor obyvatel Ústeckého kraje i Vás samotných, tak jako tomu bylo i v minulosti. Proč si myslíte, že pokračování těžby obyvatelům Ústeckého kraje uškodí? A nám dokonce také? Máte pro to nějaké konkrétní důkazy? Vaši zaměstnavatelé tlačí na vládu, aby prolomila limity a uvrhla Ústecký kraj na další desetiletí do celkové zanedbanosti a nižší životní úrovně než ve zbytku republiky. Co máte na mysli celkovou zanedbaností? Nezaměstnanost? Tak ta právě stoupá s útlumem těžby! Jak souvisí těžba s nižší životní úrovní? Vaši zaměstnavatelé tvrdí, že těžba vytvoří tolik potřebná pracovní místa, bez kterých se kraj neobejde. Řada z Vás za prolomení limitů demonstrovala letos v zimě. Dovolte mi prosím připomenout, co jako člověk z hornické rodiny z Ostravska znám velmi dobře, a sice fakt, že těžařům nikdy o zaměsnanost nešlo a nepůjde. Aha a můžete popsat tu konkrétní zkušenost? Proč tedy těžba uhlí (černého i hnědého) v ČR dodnes zaměstnává téměř lidí? Dovolte mi připomenout, že zatímco tisíce Vašich kolegů z vytunelované Mostecké uhelné byly vyhazovány z práce, pánové Dienstl s Tykačem si vypláceli miliardové zisky. Dovolte mi připomenout, že velká část z těchto zaměstnanců přešla do fi rem, které byly vyčleněny z MUS. A co se stalo se zbytkem? No ten přišel o práci právě kvůli limitům a útlumu těžby... Píšete jestli nám nevadí že p. Dienstl a Tykač inkasují miliardy. Ne, nevadí, my máme své výplaty 13. den v měsíci vždy na kontě a k tomu spoustu dalších sociálních výhod. Mohu srovnávat, jelikož jsem pracoval pět let u německé fi rmy. Navíc nás majitelé informují o své strategii a krocích. Férové ne? Proč se neptáte, jestli nám nevadí miliardy inkasované za soláry? Kdo měl informace o dotacích na ně? Ano, to nám vadí! Vám ne? Dovolte mi připomenout, že zatímco skupina Tykačových fi rem platí státu mizivé poplatky z vydobytého nerostu, stát tak nechává okrádat sebe i Vás. To je čistá demagogie, poplatky jsou oproti ostatním evropským zemím naopak velmi vysoké. A zpochybňujete základní kameny kapitalistické demokracie fi rma má usilovat o zisk. Mám tomu rozumět tak, že hájíte zájmy i jiné barvy než zelené? A co se týče těch odvodů státu, velmi mě mrzí, že jste nezaregistrovala NE! uhlí ze SRN a ASEK se hned trochu zasek Německé uhlí je v Česku nejspíš drahé, náš soused a pro některé i energetický vzor si nepřeje ani jeho vývoz a tudíž jeho import k nám do Opatovic asi brzy skončí. To jsou fakta, která zazněla v minulém týdnu v některých tuzemských médiích. Nás spotřebitele tepla z tamní elektrárny EOP docela zarazily, není to totiž tak dlouho, co jsme byli přesvědčováni o dlouholetém kontraktu na dovozu uhlí zněmeckého Mibragu někam za horizont roku Vyjádření manažera německé fi rmy pro Hospodářské noviny z 26. května znělo jasně: Dodávky uhlí do Česka skončí ještě v roce 2015, oznámil ředitel Mibragu Joachim Geisler. K tomu jsme zachytili řadu jiných signálů o nevýhodnosti dovozu hnědého uhlí ze zahraničí, konkrétně opět z Německa. Např. ČEZ v souvislosti s případným získáním hnědouhelných dolů švédského koncernu Vattenfall v Německu nepočítá s dovozem tohoto uhlí do Česka, což potvrdil na jednom z odborných serverů o uhlí i šéf jeho strategie Pavel Cyrani. Dodal, že jeho dovoz samotný je složitý. Hnědé uhlí by se nemělo dovážet dál než 100 kilometrů. A navíc si jeho export podle něj i HN nepřejí ani samotní Němci. Tiskový mluvčí EPH Daniel Častvaj na to konto pro pardubickou regionální Mf DNES oznámil, že jde jen o spekulace a nemáme se podle něj, co se týká dodávek tepla, čeho bát. Německý manažer EPH tedy nemluvil pravdu nebo nějak podivně mlží pan Častvaj? No, to asi teď hned nezjistíme. Každopádně není tajemstvím, že nám hned od zahájení dovozu německého uhlí vadilo, jak od tohoto momentu začaly růst ceny tepla. Vzpomeňme na opakované zdražení Opatovic v součtu téměř o 14 procent během jednoho roku, na nějž jsme opakovaně upozorňovali. A mimochodem, nikdy jsme z Opatovic nedostali uspokojivou odpověď, proč se tak stalo. Chceme věřit, že si opatovická teplárna dostatek paliva sežene, ale podle informací z nedávných teplárenských dnů v Hradci Králové, kterých jsme se též zúčastnili, v delším časovém horizontu žádné volné hnědé uhlí k dispozici v Česku bez prolomení limitů těžby prostě není. Jediný kdo si myslí opak, jsou ekologická hnutí, ale ta jak známo žádnými zásobami uhlí ani konkrétními/pravdivými znalostmi o nich opravdu nedisponují. Držíme tedy sobě a Opatovicím palce, aby si sehnaly potřebné množství co možná nejlevnějšího hnědého uhlí. To je ale bohužel asi to jediné, co nám nyní zbývá. Smutné pak docela je, že pouze pár dnů po schválení aktualizované energetické koncepce vládou ČR, dostal hned jeden z koridorů v rámci tam rozpracovaných scénářů, mluvící o možném dovozu uhlí ze zahraničí, povážlivou trhlinu. I když se to asi dalo docela čekat. Každý kdo tento obor delší dobu sleduje, totiž ví, že dlouhodobý import hnědého uhlí na větší vzdálenosti se ve větším množství prostě nevyplatí. lidovky.cz,

8 DĚTI SE SVEZLY HURVÍNKEM I URALEM Historickým vlakem Hurvínek se do areálu Podkrušnohorského technického muzea sjely rodiny s ratolestmi oslavit Den dětí. Ten byl plný nových i historických strojů, soutěží, zábavy i poznání. Děti si nejvíce užívaly jízdu na korbě obřího náklaďáku Ural, který je provezl venkovními prostory muzea. Mohly si také zkusit šlapat na drezíně, kterou používali havíři v hlubinných dolech jako přibližovadlo z místa na místo. Šlape se lehce, ale jede pomalu, smál se Pavel Ranhaund, který se projel se svou dcerou Janičkou. Té se líbilo, že si stroje mohla nejen prohlédnout, ale také se v nich svézt. Byla nadšená z jízdy historickým vlakem a také se nám moc líbilo na plošině, dodal Pavel Ranhaund. Plošina vozidla Manitou bánské záhranky zdvihala do několikametrové výšky návštěvníky dětského dne, aby si prohlédli muzeum z nadhledu. Děti s jásotem mávaly dolů na své rodiče a ihned po sestoupení vyběhly k historické lokomotivě. Ta je s mohutným rachotem svezla a malí i velcí návštěvníci si prohlédli její vnitřek i řídící pult. Prostory muzea nabízí možnosti, které jinde nejsou. Máme koleje, historický vlak, lokomotivu a mnoho místa, proto je dětský den velmi netradiční. Návštěvníci zažijí to, co jinde nemohou, uvedl ředitel muzea Zbyněk Jakš. Organizátoři do programu zahrnuli několik ukázek. Trénované psy představili mostečtí strážníci, svou techniku ukázala Hlavní báňská záchranná stanice Most. Její pracovníci také naučili děti dávat první pomoc a na figuríně je nechali zkusit si umělé dýchání a masáž srdce. Zajímavá byla také prohlídka vozů z 2. světové války. Na jednotlivých soutěžních stanovištích nebyla nouze o zábavu. Děti skákaly v pytlích, chodily na chůdách, střílely ze vzduchovky, s přilbou na hlavě prolézaly tunelem imitujícím důlní šachtu, chytaly dřevěné ryby, házely míčkem na cíl a rýžovaly granáty. Když jim z toho všeho vyhládlo, opekly si na ohni buřty. Dětský den jsme uspořádali již pošesté, takže má svou tradici a lidé se k nám rádi vracejí. Každý rok do programu zařazujeme nějakou novinku, letos to byla jízda ve voze truck trialu, uzavřel ředitel. Dětský den v Podkrušnohorském technickém muzeu se konal také díky společnosti Vršanská uhelná, Severní energetická a městu Most. Text a foto: (tb) Cestou na věž se odvíjí historie města V rekonstruovaném interiéru vyhlídkové věže děkanského kostela v Mostě byla v polovině května zpřístupněna stálá expozice velkoformátových fotografi í pod názvem Proměny napříč staletími. Autory fotografi í jsou Stanislav Štýs a Jan Hodač. Expozice byla vytvořena za fi nanční podpory Severní energetické. Podle St. Štýse byl prostor věže ideálně využit. U fotografií mohou staří lidé zavzpomínat a mladí objevovat. Oba máme tento region rádi a oba ho dokumentujeme s nadšením, řekl J. Hodač, jehož fotografie jsou vystavovány také v sousední kapli Svatého Ducha. Fotografie návštěvníkům připomene staré město, které ustoupilo těžbě uhlí, jeho prvorepublikovou i válečnou historii, ale i jeho bourání či přesun děkanského kostela. Nechybí dokumentace proměny okolní krajiny v průběhu desetiletí. Bez významné podpory partnerů by se tak krásná expozice nemohla otevřít, uvedl Jan Paparega, primátor města Mostu. Je to poučná procházka časem při stoupání vzhůru na věž, dodal ředitel Územní památkové správy v Praze NPÚ Dušan Michelfeit, který ocenil, že rok starý záměr byl dotažen do konce. Otevření stálé expozice je součástí připomínky letošního 500. výročí velkého požáru města, zahájení výstavby současného kostela jako gotického skvostu v témže roce 1515, ale i 40. výročí jeho stěhování. (má) Foto: (vyd) Ze všech koutů Ústeckého kraje se v pátek 5. června do Litvínova sjeli skauti. Celkem jich bylo více jak 140 a ubytování našli v litvínovské Schole Humanitas a v areálu Lukostřelnice v Litvínově. Konalo se zde totiž krajské kolo tzv. skautského Svojsíkova závodu. Devatenáctka týmů se vžila do rolí za časů protektorátu a II. světové války. Pro závod jsme, jako symbolický rámec, vybrali téma II. světové války. Hlavním důvodem bylo letošní 70. výročí od jejího konce. Jsme přesvědčeni, že připomínat si tehdejší těžké časy a dobu je pořád důležité, uvedl Roman Lošťák, hlavní rozhodčí Ústeckého krajského kola Svojsíkova závodu. Krajská kola skautských závodů probíhají po celé zemi v červnu. Kluci a holky se v malých skupinách snaží v maximální možné míře využít všechno, co se ve svých oddílech naučili. V simulovaných situacích prokazují, že spolu umí spolupracovat, překonávat překážky a že dokáží využít potenciál a znalosti každého jednotlivce. Nejlepší týmy pak poměří své schopnosti v celostátním kole v září, které hostí severomoravský Příbor. V kategorii skautů se umístili mostečtí skauti na pěkném 5.místě a v kategorii skautek se umístili Litvínovští na krásném 3. místě. Celá akce se uskutečnila díky podpoře Severní energetické. Text a foto: (ton) Nakonec to byla plichta Byl krásný slunečný den, pátek odpoledne , a na stadionu ve Strupčicích se uskutečnilo neopakovatelné přátelské fotbalové utkání mezi úsekem Uhlí ČSA a Správou závodu Severní energetické a.s. Sobotní odpoledne trávila většina občanů Louky u Litvínova společně na letošní Loukyjádě, plné zábavy a her pro malé i velké. Příjemné odpoledne pokazila jen příroda silný vítr a bouřka. Foto: (má) Utkání mělo obrovský náboj, neboť v letošním roce, oproti loňskému roku, tým Správy závodu získal několik posil, které chtěly tento zápas výsledkově strhnout na svou stranu. První poločas tohoto utkání se nesl v duchu mírné převahy týmu Uhlí a také skončil jeho vedením 3:1. V druhém poločase fotbalisté Správy zabrali na plné obrátky a za vydatné podpory fanoušků, ale hlavně fanynek ze strany Správy, se pro ně nepříznivý stav snažili otočit ve svůj prospěch. To se bohužel tomuto týmu nepodařilo. Tým Uhlí měl totiž v bráně jednoho z nejlepších hráčů utkání a stav udržel na konečném remízovém stavu 4:4. Tím bych chtěl poděkovat všem hráčům, rozhodčím, fanouškům, fanynkám a organizátorům za perfektní přístup k tomuto výbornému a v duchu fair play vedeném zápasu. Vedoucí úseku uhlí ČSA Kratochvíl Josef. 8

9 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Více než 350 startů zaznamenali v květnu organizátoři druhého letošního parkurového soutěžního klání na Hipodromu v Mostě. Foto: (má) Letošní Lomskou pouť trochu jinak provázely tradiční atrakce, ale i řada výstav jako výstava kaktusů a sukulentů, drobného zvířectva, holubů a exotů, ale i panenek. Foto: (má) Turnaj elektromechaniků v bowlingu, který se v květnu pod patronací hlavního energetika společnosti Ing. Merhouta uskutečnil na Benediktu, Severní energetická podpořila věcnými cenami, jež převzali ti bowlingově nejzdatnější. Foto: (mm) Vzpomínka Letošní dostihová sezóna na mosteckém hipodromu započala v polovině května. Hlavní dostih Memoriál Vlastimila Smolíka cenu první dámy ČR vyhrál čtyřletý ryzák Aztek s žokejem Petrem Foretem. První tři umístění v poslední zatáčce dostihu na snímku Zdeňka Kovaříka. S hlubokým zármutkem jsme si na počátku června připomněli druhé výročí, kdy nás navždy a zcela nečekaně opustil pan Petr Hulák. S láskou a bolestí stále vzpomínají rodiče, dcera Natálka, bratr Pavel a sestra Mirka. 9

10 Jídelníček teplá a mražená jídla Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Selská polévka,9,10 Vepřové maso na houbách, Špagety s vepřovým masem, rajčaty a sýrem Dušená mrkev s kukuřicí,,7 Kuřecí prsa se sýrem, hranolky, zeleninová přízdoba Vepřový plátek na slanině, Vepřové maso na houbách, Italská polévka s těstovinou,9 Vepřová krkovice pečená,, kysané zelí bílé Hovězí maso vařené, játrová omáčka, Dukátové buchtičky s krémem Kuřecí kapsa (šunka+sýr), zeleninová rýže Francouzské, okurka Vepřová krkovice pečená, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Krupicová polévka s vejcem,9 Kuřecí stehno na paprice, Vepřové maso na česneku, Grenadýrský pochod, okurkový salát Steak z vepřové krkovice s křenem a bramboráčky Halušky se zelím a uzeným masem Kuřecí stehno na paprice, Bramborová polévka na kyselo,3,4,6,7,9,10,14 Krkonošský guláš (žampiony), Karbanátek smažený,, okurka Rizoto se sojovým masem a žampiony, sýr Přírodní vepřová játra,, tatarská omáčka Zapékané s uzeným masem, okurka Krkonošský guláš (žampiony), Hovězí se strouháním,9,14 Domažlické vepřové ragů, Kuře Tabaco, Rýžový nákyp s meruňkami, mléko Vepřový plátek na žampionech, jasmínová rýže, zeleninová přízdoba Mexické fazole s klobásou, chléb Domažlické vepřové ragů, Kapucínský guláš z vepřového masa, / Vepřové maso na houbách, /,9,10 Vepřová krkovice pečená,, kysané zelí bílé / bramborové knedlíky Kuřecí stehno na paprice, / Krkonošský guláš, Zapékané s vepřovým masem Špagety s vepřovým masem, rajčaty a sýrem Hovězí maso vařené, játrová omáčka, Vepřové maso na česneku, Karbanátek smažený, bramborová kaše Vepřový plátek na slanině, Dukátové buchtičky s krémem Zapékané se špenátem a uzeným masem Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Hovězí s rýží a hráškem,9,14 Bratislavská vepřová plec,,9,10 Vepřové ragú po italsku, Nudle s tvarohem a cukrem Uherský vepřový plátek, hranolky, zeleninová přízdoba Kovbojské fazole (pikantní s klobásou) Bratislavská vepřová plec,,9,10 Pohanková polévka,9 Vepřový plátek Gyros, Pečené kuře na másle,,7 Lečo s vejci, A: 3 Kuřecí oheň (pikantní kuřecí maso a zelenina), bramboráčky,9,10 Bačovo rizoto se sýrem Vepřový plátek Gyros, Hovězí s krupicovými noky,3,9 Námořnické maso, Zapékané se špenátem a uzeným masem Zeleninový talíř se sýrem, tmavé pečivo Smažený kuřecí řízek,, citron Vepřové srdce na slanině, Námořnické maso, Čočková polévka Hovězí pečeně po burgundsku,,9,10 Domácí jitrnice,, kysané zelí bílé Bramboráky, bílá káva Vepřový plátek se šunkou a sýrem, hranolky, zeleninová přízdoba Zapékané s uzeným masem Hovězí pečeně po burgundsku,,9,10 Jarní se zeleninovým svítkem,9,12 Flamendr guláš,,10 Masové kuličky, pažitková kaše Fazolové lusky na smetaně,,7 Ďábelská hovězí směs, bramborové špalíky, zeleninová přízdoba Kuřecí stehno na způsob bažanta, Flamendr guláš,,10 Domažlické vepřové ragů, / Bratislavská vepřová plec, Vepřový plátek Gyros, / Námořnické maso, / Hovězí pečeně po burgunsku,,9,10 Rýžový nákyp s meruňkami Vepřové ragů po italsku, Pečené kuře na másle, kari,7 Zapékané se špenátem a uzeným masem zapékané s uzeným masem Kovbojské fazole Bačovo rizoto se sýrem Vepřové srdce na slanině, Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Státní svátek Čočková s párkem,9,10 Vepřové srdce na smetaně,,9,10 Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, citron Kynuté meruňkové knedlíky s kakaovým cukrem,3 Vepřový steak pražského uzenáře, opékané, zeleninová přízdoba Mexický guláš, Vepřové srdce na smetaně,,9,10 Tukožroutská,9,10 Bramborové knedlíky Herkules s uzeným masem, kysané zelí bílé,3 Kuřecí roláda pečená, bramborová kaše Zeleninový talíř s vaječnou pomazánkou se šunkovým salámem, pečivo,9,10 Katův šleh s domácími bramboráky, zelný salát,3,5,6,7,9,10 Špagety se salámovou směsí (po italsku),9,10 Bramborové knedlíky Herkules s uzeným masem, dušený špenát,3 Mlynářská fazolová,9,10,12 Havířský guláš, Kuřecí maso s mrkví a hráškem, Valašské, rajčatový salát Lovecký vepřový závitek, těstovinové noky, zeleninová přízdoba Bramborový závin se špenátem a uzeným masem Havířský guláš, chléb Kmínová s vejcem,9,10,12 Vepřové maso na zázvoru,,9 Srbské rizoto se sýrem, okurka A: 7,9 Kynutý závin s mákem, bílá káva Smažený kapr, letní bramborový salát, citron,4 Opečená klobása, bílé fazole s rajčaty Vepřové maso na zázvoru,,9 Flamendr guláš, / Masové kuličky, bramborová kaše Vepřové srdce na smetaně, /,9,10 Mexický guláš, Skořicové kroucánky Bramborové knedlíky Herkules s uzeným masem, kysané zelí bílé,3 Kuřecí roláda pečená, bramborová kaše Špagety se salámovou směsí,9,10 Havířský guláš, Kuřecí maso s mrkví a hráškem, Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Drůbková s nudlemi,9 Domažlické vepřové ragů, Kuřecí stehno pečené na másle,,7 Kynuté tvarohové šátečky, bílá káva Smažený hermelín,, tatarská omáčka Hovězí dušené na tymiánu, penne Domažlické vepřové ragů, Kulajda,9,12 Cikánská vepřová kýta, Masový nákyp s rajčaty a sýrem, Brokolice se sýrovou omáčkou, těstovinové špecle Vepřový řízek Petra Voka, opékané, zelný salát Kuře na španělský způsob,,9 Cikánská vepřová kýta, Hovězí s celestýnskými nudlemi,9 Uzená vepřová krkovice, omáčka smetanový křen, Čínské nudle s kuřecím masem,9,10 Zeleninový talíř s krabími tyčinkami, pečivo,4,7 Vepřová játra na roštu, tatarská omáčka, hranolky,10 Uherský guláš, Uzená vepřová krkovice, omáčka smetanový křen, Česneková,6,7 Španělský ptáček, Pečené kuřecí stehno, Koblihy s džemem, čaj Vepřové maso s křenem, bramboráčky, zelný salát Opečená klobása, čočka po selsku, okurka,6 Španělský ptáček, Uzená s kroupami,3,6,9,12 Vepřové maso po srbsku, Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka,9 Slovenský guláš ze sojových kostek,,9,12 Kuřecí stehno na karí, hranolky, zeleninová přízdoba Penne s vepřovým masem a rajčaty Vepřové maso po srbsku, Vepřové maso na zázvoru, /,9 Domažlické vepřové ragů, / Cikánská vepřová kýta, / Uzená vepřová krkovice, omáčka smetanový křen, Španělský ptáček, / Kynutý závin s mákem Kuřecí stehno pečené na másle, bramborová kaše,7 Hovězí dušené na tymiánu, Kuře na španělský způsob,,9 Přesnídávková polévka: Fazolová s uzeninou, chléb Čínské nudle s kuřecím masem,9,10 Uherský guláš, Domácí koblihy 10

11 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Přehled kulturních akcí na Pardubicku a Mostecku Pardubicko Chvaletice 18. června KONCERT NA SCHODEK NENÍ POZDĚ Před DK Chvaletice Začátek: hodin, zdarma Country Chvaletice. Nový Bydžov června 13. STUDENTSKÁ MERENDA Program na Elektrárna Chvaletice je partnerem akce. Kojice 19. června DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MRAVNOST MARNOST Motel Železné hory Kojice Začátek: Kabaret o mravnosti s písničkami z filmů pro pamětníky.rezervace a prodej vstupenek na OÚ Kojice nebo na tel Chvaletice 19. června DOKTORSKÁ POHÁDKA DIVADLO PRO DĚTI DK Chvaletice Kulisárna Začátek hodin, vstupné 50 Kč Šimon Pečenka. Pohádková komedie vznikla volně na motivy stejnojmenné pohádky Karla Čapka. V lese na kopci Hejšovina bydlí nedobrý čaroděj Magiáš. Ten nemá rád lidi a nejvíc hodného doktora z Kostelce, který pomáhá nejen lidem, ale také pohádkovým bytostem z Hejšoviny. Nakonec sám čaroděj bude jeho pomoc potřebovat. V pohádce se můžete těšit také na hejkala,vodníka, ohnivého muže a dokonce i na papouška. Přelouč 19. června ODHALENÍ NOVĚ OBNOVENÉHO POMNÍKU ANTONÍNA ŠVEHLY Křižovatka ul. Pardubická a Kladenská Začátek hodin, zdarma Elektrárna Chvaletice přispěla na obnovení pomníku. Pardubice června FRESH FESTIVAL Dostihové závodiště Apetit Festival je teď FRESH! Tak zní letošní motto kulinářského festivalu, který opět přinese možnost ochutnat skvělou gastronomii nejen z východočeského regionu. Rosice června PARNÍ VÍKEND 9. ROČNÍK Muzeum Rosice MHD a železnice Začátek: hodin Devátý ročník parního víkendu chystá opět výstavu parních kotlů, strojů, stroječků a různých věcí nejen na páru od vystavovatelů z celé ČR. Možnost shlédnutí zařízení na páru v chodu, nebude chybět zahradní železnice LGB či parková železnička (s parním pohonem) s možností svezení nejen dětí. Jízdy historických vlaků do Slatiňan, kde v době pobytu vlaku prohlídka drážní vodárny s unikátním parním strojem z roku V sobotu navíc vyjede i historický trolejbus. Horní Raškovice 20. června TRADICE ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU Areál rozhledny Barborka Horní Raškovice Začátek: hodin Tradiční akce s bohatým programem areál rozhledny Barborka. Svojšice 20. června LEGENDARY SUMMER FESTIVAL Letní areál Svojšice Začátek: hodin, vstupné 390 Kč Slavíme 15. narozeniny festivalu a zároveň se loučíme. Přelouč 21. června POHÁDKOVÁ CESTA Masarykovo náměstí Přelouč Začátek: hodin Trasa po Slavíkových ostrovech: pohádkové soutěže, malování na obličej, skákací hrad, kolotoč, občerstvení, opékání buřtíků, cesta je vhodná i pro kočárky. Hrad Kunětická hora 23. června VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND Hrad Kunětická hora Začátek: hodin Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku. Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří Věra Špinarová již mnoho let mezi nejžádanější české zpěvačky. Na vyhlídce Kunětické hory vystoupí s bandem Adama Pavlíka. Před představením pořádá správa hradu pro veřejnost večerní prohlídku hradního paláce a kaple svaté Kateřiny, sraz zájemců v před hradní bránou. Chvaletice června ŠKOLNÍ AKADEMIE DK Chvaletice Začátek: hodin Semín června MOTOSRAZ DOLÍK 2015 Semín u Přelouče Soutěže, vyjížďka, doprovodný program a spousta zábavy. Přelouč června KONCERT NA NÁMĚSTÍ BUĎ FIT Náměstí TGM Začátek: hodin, zdarma Koncert rockové skupiny ZUŠ Přelouč. Pardubice 26. června SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 10. ROČNÍKU PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN Vedle skateparku Začátek: hodin, vstupné dobrovolné Letní kino zahájí 10. ročník světovou premiérou dokumentárního filmu Pivo a Pardubice. Dokument Pivo a Pardubice je filmovou variací na dvě daná témata: vaše první pivo a co vás napadne, když se řekne Pardubice? Na otázky reagují lidé ze všech možných oborů a vrstev společnosti, snímaných v jejich vlastním prostředí, a montáž jejich odpovědí bude mozaikovým portrétem města Pardubice v roce Režie Jan Ch. Novák. Program na Letní kino je vedle skateparku. Pardubice 26. června KABÁT OPEN AIR TURNÉ 2015 Letní stadion za Tipsport Arenou Koncert rockové skupiny. Přelouč 27. června PARDUBICKÁ ŠESTKA Park za ZŠ T. G. Masaryka Přelouč Začátek: hodin, vstupné 70 Kč Večer s dechovou hudbou. Lohenice 27. června CELTIC NIGHT Parket Lohenice u Přelouče Začátek: hodin, vstupné 130 Kč Profi technika, keltské ohně, pohanské občerstvení, nocování zajištěno akce se koná za každého počasí, parket zastřešen Dechitaki, Polymetal, Mortuary,... Pardubice 27. června II. KVALIFIKACE NA VELKOU PARDUBICKOU + PRO RODEO TOUR 2015 Agrofert Park Dostihové závodiště Pardubice Dostihový den, jehož vrcholem bude druhý kvalifikační dostih na 125. Velkou pardubickou. Svojšice 27. června TOMÁŠ KLUS Letní areál Svojšice Začátek: hodin Ve Svojšicích nepůjde jenom o křest nového alba, ale i o jedinečné spojení vizuální stránky, hudby a atmosféry happeningu zaměřeného proti všem válkám. Celý koncept speciálně pro tuto akci připravuje osobně Tomáš a jeho Cílová skupina. 20 let DTS Vrbenský, a.s. srdečně Vás zveme na oslavu výročí založení společnosti čtvrtek od 14:00 hodin Den otevřených dveří v areálu společnosti DTS Vrbenský, a.s. Prezentace zemních a stavebních strojù Bohatý kulturní program Prezentace a nabídka služeb Prohlídka ubytovny Živé vystoupení muzikantù Pro všechny návštìvníky je pøipraveno obèerstvení a tradièní guláš. Mostecko DTS Vrbenský, a.s. Most-Souš èp.7 MOLDAVSKÁ DRÁHA Vyjeďte na výlet do Krušných hor Moldavskou dráhou kulturní památkou České republiky. Most výstavy EXPOZICE STARÉHO MOSTU Sídlí v budově knihovny, v bývalé kavárně Poezie. Otevřena je ve čtvrtek a pátek hod., v sobotu hod. Školy či jiné organizované skupiny v počtu nejméně 10 osob můžou přijít po telefonické domluvě ( ). Vstup je zdarma. OSVĚTIM Výstava k 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim. Oblastní muzeum v Mostě. JIŘÍ PETRBOK: PŘED KOSTELEM ZA KOSTELEM NAD KOSTELEM Galerie výtvarného umění v Mostě. (děkanský kostel) EXPOZICE: II. SVĚTOVÁ VÁLKA NA MOSTECKU Otevírací doba: uterý, čtvrtek , , neděle V ostatní dny je možné přijít po telefonické domluvě předem. Taktéž je nutné telefonicky objednat zájezd a návštěvu větších skupin. Tel.: Mezinárodní památník obětem II. světové války. Již 20let jsme s Vámi DTS Vrbenský, a.s. PROMĚNY NAPŘÍČ STALETÍMI Stálá výstava fotografií v prostoru věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Jedná se především o fotografie starého města, filmování, bourání, těžba, příprava přesunu, přesun a kostel na novém místě. Fotografie Stanislava Štýse a Jana Hodače. Sportovně střelecká soutěž o pohár 1. místopředsedy SOO CCG pro zaměstnance společností ve skupinách Czech Coal Group a Severní energetické z velkorážních zbraní Hrabák Čepirohy, 20. června 2015 pořádá SSK 0311 DLM a SOO CCG Air Show v Roudnici V rámci letošních oslav 70. výročí ukončení II. světové války se v Roudnici nad Labem ve dnech 27. a 28. června uskuteční 13. ročník Memoriál Air Show, věnovaný právě tomuto významnému výročí. Akci podpořila také skupina Severní energetická. 11

12 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 6 Tajenka minulé křížovky John Fitzgerald Kennedy Vylosovaní luštitelé: Jiří Jindřich Most; Miloslav Široký ECHAS; Radka Bozetická Lom V dnešní tajence je ukryto jméno finského atleta, nazývaného Létající Fin. Tajenku zasílejte do 10. července na adresu: 12

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 10 říjen 2014 ZDARMA Nový systém objednávání materiálu DTS nabídne ubytovnu i kantýnu Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 duben 2015 ZDARMA Hledají se nejlepší boty i montérky Objednávejte podle Semaforu zdraví Když nemohou stroje, dojde na trhavinu Za každou důlní mapou je spousta

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

Bohatá obec láká nové obyvatele

Bohatá obec láká nové obyvatele DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 6 červen 2014 ZDARMA Pracovníkům Rekultivací bude v létě horko Boj se zloději těžaři rozhodně nevzdávají Bohatá obec láká nové obyvatele Kandidát na čtvrtý titul

Více

Senior klub sdružuje dva tisíce členů

Senior klub sdružuje dva tisíce členů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 9 září 2014 ZDARMA Pro Rekultivace je zima už za dveřmi Indové si prohlédli Vršany Senior klub sdružuje dva tisíce členů Obědy pro děti v rozhovoru s Ivanou Tykač

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků 5 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Změny v těžbě skrývky 3 4 ECHAS kontrolovala chladící věž Nové vyhlídky na ČSA 8věž Obnovená kostela JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU V závěru května se uskutečnil

Více

2Byli jste. 4Balené uhlí. 6Novodobá 3ECHAS OSMISTOVKU ČEKÁ TRANSPORT

2Byli jste. 4Balené uhlí. 6Novodobá 3ECHAS OSMISTOVKU ČEKÁ TRANSPORT 3 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Byli jste u toho 3ECHAS stěhoval dopravník 4Balené uhlí je žádané 6Novodobá divočina OSMISTOVKU ČEKÁ TRANSPORT Začátkem března 2015 došlo k zásadní změně postupu

Více

Přestavbář - venku za každého počasí

Přestavbář - venku za každého počasí DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 2 únor 2015 ZDARMA Mění se objednávání jídel Ve výškách i hloubce pomáhají záchranáři Přestavbář - venku za každého počasí Jak platit kartou Benefity Historický

Více

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 květen 2015 ZDARMA Další drezína vyráží do provozu Sací bagr čistil nádrž ve Vršanech Pořádně silný pomocník Vymýšlejí návod na použití šachty Věž ukazuje stěhování

Více

Důlní noviny. Demonstrace splnila svůj účel, i když vláda dál dělá, že neslyší. Velkostroj na penzijní reformu. Připravte se

Důlní noviny. Demonstrace splnila svůj účel, i když vláda dál dělá, že neslyší. Velkostroj na penzijní reformu. Připravte se Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP 21 15. listopadu 2012 ročník 15 ZDARMA strana strana strana 3 Připravte se 6 Velkostroj 9 na penzijní reformu slaví 35 let Sezóna Uhelného safari skončila

Více

Bagrák musí mít svůj stroj rád. odprodal společnosti KSK Belt, mimo jiné traktor a valník na přepravu vulkanizérských

Bagrák musí mít svůj stroj rád. odprodal společnosti KSK Belt, mimo jiné traktor a valník na přepravu vulkanizérských DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 leden 2015 ZDARMA Coal Services školí nové strojvedoucí Koupelny nebudou černá díra na teplo Bagrák musí mít svůj stroj rád Kam za Programem Zdraví Smutná historie

Více

Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky. Aktuálně Externality vždycky něco stojí. zeptali jsme se. Z regionu. Z regionu.

Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky. Aktuálně Externality vždycky něco stojí. zeptali jsme se. Z regionu. Z regionu. 14 12. 7. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Příští číslo Důlních novin vychází 23. srpna Lokomotiva z úpravny našla nový domov v muzeu str. 5 O nás Mostecké školy se digitalizují

Více

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu 12 14. 6. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce

Více

před Úřadem vlády Těžaři narazili na limity a lidé jsou bez práce. A politici stále neslyší

před Úřadem vlády Těžaři narazili na limity a lidé jsou bez práce. A politici stále neslyší Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP 19 18. října 2012 ročník 15 ZDARMA strana strana strana 3 Rozhovor 5 Demonstrace 9 o budoucnosti VUAS před Úřadem vlády Dar pomohl zmodernizovat kino / EDITORIAL

Více

Delegáti zasedání EURACOAL: Martina Řežábka, obchodního ředitele Hipodromu Most

Delegáti zasedání EURACOAL: Martina Řežábka, obchodního ředitele Hipodromu Most 10 17. 5. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Jedna návštěva Uhelného safari nestačí. Účastníci se vracejí str. 5 Černí andělé se rozloučili výhrou, loučil se i trenér Kuťka Ekologické

Více

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo 07 5. 4. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní měsíční rekord v těžbě skrývky str. 2 Aktuálně Ohrožují špinavé povolenky energetické investice?

Více

Dispečer ví úplně o všem, co se děje. Uhelné miliony stále pomáhají regionu

Dispečer ví úplně o všem, co se děje. Uhelné miliony stále pomáhají regionu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 březen 2015 ZDARMA Na šachtě se starají také o mravence Olejová laboratoř se otevřela mechanikům Dispečer ví úplně o všem, co se děje Dovolená pro zaměstnance

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh!

HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh! HORNICKÉ listy ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ÚNOR 2014 2014 Zdař Bůh! V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem slovo generálního ředitele Vážené kolegyně,

Více

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 28. března 2014 ZDARMA Informační systémy skupin rozděleny Vrbno v létě znovu přivítá táborníky Skok přes kůži opět v mosteckém Repre Pochopil ho tatínek topmodelky

Více

Starosta obce Březno Zděnek Valenta se Zlatou stuhou za Vesnici roku 2010.

Starosta obce Březno Zděnek Valenta se Zlatou stuhou za Vesnici roku 2010. SEVEROČESKÉ LISTY ZPRAVODAJ, KTERÝ PÍŠETE SAMI ROČNÍK II. PODZIM 2010 Hornická kolonie v Lomu stále žije str. 10 aktuálně V Mariánských Radčicích odstartovala výstavba systému ochranných opatření I když

Více

Jan Dienstl 02/15. Navrhujeme státu, aby se vrátil do hry. Teplárny. Horní Jiřetín. Velkorysá nabídka těžařů. Bez českého uhlí se neobejdeme

Jan Dienstl 02/15. Navrhujeme státu, aby se vrátil do hry. Teplárny. Horní Jiřetín. Velkorysá nabídka těžařů. Bez českého uhlí se neobejdeme 02/15 02 2015 \ První český lifestylový časopis o energetice \ Čtvrtletník \ Zdarma Jan Dienstl Navrhujeme státu, aby se vrátil do hry Horní Jiřetín Velkorysá nabídka těžařů Teplárny Bez českého uhlí se

Více

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života Podrobnosti na straně 4 20 stran Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník

Více

Czech Coal POWER využívá nový informační systém, který zavádí elektronické objednávání mechanizace

Czech Coal POWER využívá nový informační systém, který zavádí elektronické objednávání mechanizace 04 23. 2. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Důl Centrum je opět v plném provozu str. 2 Arnošt Ševčík: Mzdový nárůst se podařilo zahrnout do tarifu Společenská odpovědnost znamená

Více

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 18 10. října 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Odboráři 7 Výšlap 8 píšou akademikům do lomu ČSA Rozhovor s ředitelkou školy / EDITORIAL

Více

02/14. Hokej Tradiční litvínovský fenomén. Václav Cílek Uhlí formovalo naši společnost. Luboš Pavlas Jak jsme zachránili elektrárnu

02/14. Hokej Tradiční litvínovský fenomén. Václav Cílek Uhlí formovalo naši společnost. Luboš Pavlas Jak jsme zachránili elektrárnu 02/14 02 2014 \ První český lifestylový časopis o energetice \ Čtvrtletník \ Zdarma Hokej Tradiční litvínovský fenomén Václav Cílek Uhlí formovalo naši společnost Luboš Pavlas Jak jsme zachránili elektrárnu

Více

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu projekt METROPOL pomáhá Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 6 číslo 9 květen 2013 Petr Koukal www.tydeniky.cz Narodil se 14. 12. 1985, pochází z Hořovic. Vyhrál evropský juniorský

Více