HAWLE. Info. Informační bulletin Podzim 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HAWLE. Info. Informační bulletin Podzim 2004"

Transkript

1 Informační bulletin Podzim 2004 HAWLE Info Zabezpečení hydrantů ZAK - nový systém úspěšně na českém trhu Ocmanice - netradiční vodojem s tradiční kvalitou HAWLE Zajímavosti z regionů Život s HAWLE

2 Informační Informační bulletin bulletin podzim podzim INFORMACE, AKTUALITY Krátká paměť Včera Ještě před patnácti lety se nákup materiálu a náhradních dílů plánoval daleko dopředu a nikdo se nad tím nepozastavil. Ba dokonce některé díly i výrobky musely být daleko dopředu nárokované na příslušném ministerstvu. A byla-li porucha? Pak pracovník MTZ byl ve stresu, objížděl mnohdy celou republiku, aby nedostatkový náhradní díl sehnal. A když nesehnal? Kdo za to mohl? No přece pracovník MTZ, který neznal potřeby firmy a špatně plánoval. Dnes Pracovník MTZ eviduje seznam dodavatelů, kteří ho v průběhu roku navštěvují a vnucují své zboží. Materiál a náhradní díly se objednávají, až když se potřebují, a mnohdy doslova na poslední chvíli. Dodavatelé se trumfují v krátkých dodacích lhůtách, a tak není výjimkou, když dodavatel slibuje a písemně se zaváže, že zboží dodá do druhého dne. Je to až k nevíře, co všechno se dá dodat v tak krátké době. Odpoledne ve 14:00 hod se objedná zboží v hodnotě třeba 10 mil. Kč a dodavatel druhý den ve 13:00 hod předává zboží u zákazníka! A když nedodá? Kdo za to může? No přece dodavatel, který nezná potřeby trhu a neumí plánovat. A vzpomene si někdo, že se dříve plánoval nákup daleko dopředu? Ne. Ti starší mají krátkou paměť a, to je pochopitelné, ti mladí by těm starším stejně nevěřili. Zítra Třeba za dalších patnáct let. Kdo ví, jak bude zásobování probíhat. Třeba se vrátíme k předčasnému plánování, třeba budeme objednávat hodinu před potřebou a třeba se taky najde zlatá střední cesta a bude se objednávat v rozumných termínech tak, aby ani jedna strana neměla stresy a nevznikaly nadměrné zásoby na obou stranách, třeba Ale to nelze domyslet. Vždyt kdo by si kdy představil, co může nastat za patnáct let, a kdo by si kdy pamatoval, co před patnácti lety bylo. Tak tuto problematiku s radostí nechám svému následníkovi. Já budu mít krátkou paměť, a on by mně stejně nevěřil. A protože žiji dnes, běžím na ministerstvo vnitra žádat o výjimku, aby naše auta směla používat modrý majáček a my mohli nabízet dodací lhůty na hodiny a aby konkurence zase měla co dohánět. Ing. Josef Janský jednatel BEZPEČNOSTNÍ HYDRANTOVÁ VÍČKA Výhody osazování nadzemních hydrantů není jistě třeba uvádět. Oceňují je jak provozovatelé, tak zejména hasiči pro jejich snadnou dostupnost v případě nutnosti. Jednou z mála nevýhod nadzemních hydrantů je však jejich malá odolnost proti nenechavcům. Mám na mysli jak zájemce o hliníková hydrantová víčka, tak chytráky, kteří by rádi odebírali vodu bez zaplacení. Vzhledem k tomu, že v Plzni je osazeno větší množství nadzemních hydrantů, byla Vodárna Plzeň, a. s., prvním provozovatelem, který tento problém začal ve spolupráci s firmou HAWLE řešit. Naše společnost nabídla jako řešení nový typ hydrantového víčka, které lze otevřít pouze speciálním adaptérem. Tento adaptér se nasadí na běžný hydrantový klíč a při otevírání se zasune do dvojitého otvoru excentricky umístěného na víčku. Víčka jsou hliníková a esteticky nijak nenarušují vzhled hydrantů. Po jednání s hasičským záchranným sborem se začala chybějící víčka doplňovat novými, bezpečnostními a postupně budou vyměněna všechna. Nové hydranty jsou již dodávány s novými víčky, a to bez navýšení ceny. Adaptéry jsou dodávány pouze Vodárně Plzeň, a.s., a Hasičskému záchrannému sboru Plzeň - tím je plně zajištěna ochrana hydrantů. Na určených odběrných místech zůstávají víčka původní. Případné další zájemce o bezpečnostní víčka k hydrantům důrazně upozorňujeme, že bez schválení příslušným hasičským záchranným sborem je nelze osazovat. Ing. Helena Götzová HYDRANTY V MĚSTĚ ROKYCANY SPOLEHLIVÝ VULKAN Město Rokycany se po dohodě s provozovatelem, VOSS Sokolov, s.r.o., rozhodlo pro osazení několika nových nadzemních hydrantů a zvolilo sortiment firmy HAWLE. Konkrétně se jedná o hydranty EXPO a do historického centra města o staroměstské hydranty se speciální barevnou úpravou, aby ladily ke stávajícím sloupům veřejného osvětlení. Všechny hydranty nesou znak města Rokycany a firma HAWLE už je přímo s umístěným znakem dodala. Vzhledem k pokrokovosti zástupců města, provozovatele a v neposlední řadě vzhledem k pochopení Hasičského záchranného sboru města Rokycan byly nové hydranty osazeny již bezpečnostními víčky, která zabraňují neoprávněnému odebírání vody ze sítě a plní funkci, kterou současná víčka vzhledem k snadnému odcizení plnit nemohou. Z fotografií můžete posoudit, že bezpečnostní víčka nijak nenarušují estetický vzhled hydrantů. HG = 48. Přesně tolik let uplynulo od vynálezu měkce těsnícího šoupátka. Jako první na světě patentovala měkce těsnící šoupátko firma HAWLE. Neslo název VULKAN. A přesně takovéto šoupátko spolehlivě slouží na nádraží ozubené lanovky na Schaffberg v rakouském St. Wolfagangu dodnes.

3 VAŠE ZKUŠENOSTI Informační bulletin bulletin podzim podzim VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE V KUNICÍCH Sdružení obcí Region Jih je účelové sdružení několika středočeských obcí, které cíleně spojilo své síly k řešení dnes již neúnosného stavu v úrovni technické infrastruktury. Představitelé jednotlivých obcí se rozhodli řešit situaci, kdy obce v bezprostředním okolí hlavního města nejsou zásobovány pitnou vodou a nemají vyřešenu likvidaci odpadních vod. Celý systém ke zvýšení úrovně technické infrastruktury regionu sestává ze zásobování vodou a likvidace odpadních vod, přičemž zásobování vodou - systém výtlačných a zásobních řadů s vodojemy a čerpací stanicí v Brtnici - je společným dílem. Rozvody vody v jednotlivých obcích, jejich odkanalizování a vybudování ČOV je pak samostatnou akcí jednotlivých obecních samospráv. V současné době se podařilo Sdružení obcí Region Jih realizovat z celého systému první část vodovodu, kterou tvoří - rekonstrukce a rozšíření ČS Brtnice, umístěné na přivaděči pitné vody Želivka-Praha - výtlačný řad DN 300 do vodojemu Bartošky nad Kunicemi - vodojem Bartošky - zásobní řad DN 300 pro obec Kunice a průmyslovou zónu v Kunicích - následně pak další části systému zásobních řadů a vodojemů pro obce Stránčice, Mnichovice atd. V návaznosti na první část systému zahájila obec Kunice výstavbu vodovodu a likvidaci odpadních vod stavbou kanalizace a ČOV Kunice. Stavbu realizuje Energie stavební a báňská Kladno, a.s., technický dozor investora zajišťuje firma UNIVES Praha. Vodovod v Kunicích je řešen vodovodními řady v komunikacích ze svařovaného PE o průměrech 160, 110 a 90 mm, v celkové délce 13,7 km. Celá sít je vybavena cca 110 podzemními a 5 nadzemními hydranty, které slouží k odvzdušnění, odkalení řadů a jako požární hydranty. Napojení jednotlivých odběratelů je řešeno samostatnými přípojkami, kterých je 455. Investor obec Kunice zvolil pro armaturní části celého systému dodavatele HAWLE ARMA- -TURY, spol. s r.o., která pro stavbu dodává kompletní armaturní sestavy pro podzemní i nadzemní hydranty, sekční šoupata včetně zemních souprav na jednotlivých řadech a navrtávací pasy se šoupátky pro domovní přípojky. Na doporučení firmy Hawle používá dodavatel stavby Energie stavební a báňská, a.s., Kladno pro napojení vodovodních přípojek na zásobní řady navrtávací pasy s O- -kroužkovým uzávěrem a šoupátka systém ZAK Tento systém se ukazuje jako výhodný pro snadnou a rychlou montáž a rovněž pro vysokou spolehlivost, která se projevila při následných tlakových zkouškách. Díky jednoduchosti tohoto systému mohli po krátkém zaškolení provádět montáž i méně zkušení pracovníci dodavatele. Proškolení pracovníků a rychlost montáže se projevily v časových úsporách. Navíc systém obsahuje mimo vlastní armatury a tvarovky i montážní přípravky, které vlastní montáž zrychlují a zjednodušují. V neposlední řadě tento systém zvýhodňuje i dokonalý servis dodavatele armatur a tvarovek. Na úspěšném průběhu výstavby vodovodu Kunice má významný podíl i účast zástupce firmy HAWLE,. ing. Nevoleho, který přispěl technickými radami při přípravě projektové dokumentace a spolehlivostí při zajišťování dodávek pro výstavbu. Petr Kučírek, Energie stavební a báňská Kladno Jiří Pohunek, UNIVES Praha PŘÍPOJKY ZAK TŘI ROKY NA ČESKÉM TRHU V roce 2001 naše společnost představila na výstavě Vodovody a kanalizace v Plzni bajonetový přípojkový systém ZAK. Tento systém ve spojení se systémem ISO má nesporné výhody, jako je rychlost, snadnost a spolehlivost montáže, stej- ně jako spolehlivost těžké protikorozní ochrany nenarušené řezanými závity, a v neposlední řadě i cenová výhodnost ve vztahu ke kvalitě. ZAK systém jako každá novinka nalezl své přívržence i pochybovače. Po třech letech, kdy se přípojky ZAK montují na celém území republiky, přibývá těch, kteří jeho výhody oceňují, a ubývá pochybovačů (jsou jimi zejména kon- zervativní zastánci šroubovaných a závitových spojů s nedůvěrou k bajonetovým spojům obecně). Jedněmi z prvních, kdo ocenili výhodnost systému ZAK, byli montéři společnosti AQUA Příbram při výstavbě vodovodu v Jincích v r Rovněž ve východních Čechách v Anenském údolí v Harrachově bylo osazeno při výstavbě vodovodu řádově několik desítek přípojek v systému ZAK ke spokojenosti všech zúčastněných: vodárenské společnosti VAKAS Harrachov (dnes SčVK), která přípojky osazovala a vodovod zároveň provozuje, i investora. Oceňovali cenovou výhodnost ve spojení s nejvyšší kvalitou. V jižních Čechách patřila k průkopníkům tohoto systému akciová společnost Vo- dovody a kanalizace Jižní Čechy, a to jak při výstavbě nových vodovod- ních sítí v obcích (Kosky na Tře- boňsku, Planá u Českých Budějovic), tak při opravách a výměnách starých přípojek (Prachatice a obce na Prachaticku, Třeboňsko). V loňském roce se uskutečnila výměna přípojek za systém ZAK ve Staňkově u Domažlic, kde vodovod provozují Chodské vodárny a kanalizace. Přípojky ZAK se uplatnily i v Humpolci a okolí, kde je osazuje společnost VODAK Humpolec. V moravských regionech požadují přípojky ZAK zejména soukromí investoři průmyslových a obchodních areálů. V letošním roce je z hlediska využití systému ZAK zcela mimořádnou akcí výstavba vodovodu Kunice (bývalý okres Praha východ), kde se osazují řádově stovky přípojek. Jak ukazuje tento namátkový výběr, uplatňují se přípojky systému ZAK skutečně na celém území republiky. Zkušenosti a poznatky pracovníků montážních i provozovatelských společností dokazují, že uvedení tohoto systému na český trh bylo správným krokem směrem k vyšší kvalitě a spolehlivosti vodovodních přípojek. Ing. Eva Karpianusová

4 Informační bulletin podzim 2004 AKTUÁLNĚ REKONSTRUKCE VODOJEMU OCMANICE Vodojem s rozhlednou prosklená podlaha armaturní komory vystrojení tvarovkam výlet na kole po cykloturistické stezce č. 5209, která vede krajinou Vysočiny v oblasti Náměště nad Oslavou, vás zavede k vodojemu Ocmanice s rozhlednou. Je z ní krásný výhled do okolní krajiny, přes prosklení uvidíte vybavení vodojemu výrobky HAWLE a občerstvíte se z výtoku pitné vody dovodním přivaděčem do Náměště nad Oslavou (vzdálenost přes 40 km). Přívodovým řadem z rozvodné sítě města je napojen i vodojem Ocmanice. V rámci napojení vodojemu na nový zdroj byla navržena jeho kompletní rekonstrukce. Vodojem Ocmanice Vodojem Ocmanice o objemu 1x250 m 3 se nachází v blízkosti města Náměšť nad Oslavou v okrese Třebíč. Celkový stav vodojemu byl nevyhovující nedostatečná vodotěsnost nádrže, rozpadající se zdivo armaturní komory, značná vlhkost, koroze technologického vybavení apod. Návrh rekonstrukce Vodojem Ocmanice je situován na nejvyšším místě s dobrým výhledem do okolní krajiny. Návrh rekonstrukce byl neobvyklý: ponechat kruhovou akumulační nádrž, armaturní komoru odstranit a vybudovat novou odsunutou od nádrže a nad nádrží vybudovat rozhlednu. Návrh našel pochopení u vlastníka vodojemu Svazku obcí se sídlem v Třebíči a také u provozovatele VAS Třebíč, ale i u obce Ocmanice. Zde je třeba vyzvednout zásluhu tajemníka Svazku ing. Miloše Kokeše, který neobvyklý návrh rekonstrukce prosadil. Po Vodárenském areálu Heraltice (viz HawleInfo listopad 2002) se jedná o druhý vodárenský objekt, který je řešen nekonvenčním způsobem. Investičně byla akce rozdělena na investici vodárenskou a rozhledna je investicí sdruženou obce Ocmanice, mikroregionu Náměšťsko a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Stejně je rozděleno vlastnictví a provoz. vá výška konstrukce je 15,2 m. Přístup k rozhledně je důsledně oddělen od vodojemu výstup točitým schodištěm, které je dominantou konstrukce. Nová armaturní komora je od nádrže odsunuta a vzniklý prostor je využit jako přístup k rozhledně. Podlaha komory je ocelová roštová s prosklením, přes které je dobře vidět technologické vybavení. Interiér komory je řešen takto: pohledový beton stěn, dřevěný obklad stropu a části jedné stěny, pískové keramické dlaždice, modré výrobky HAWLE, černé potrubí PVC, stříbrně pozinkovaná konstrukce podlahy s prosklením. Oplocení je ve tvaru osmiúhelníku se sadovou úpravou výtok pitné vody pro občerstvení, lavičky apod. Koncepce Nová koncepce v zásobení pitnou vodou oblasti Náměště n/o. má dopad i na vodojem Ocmanice. Novým zdrojem pitné vody je ÚV Štítary u Vranovské přehrady, odkud je oblastními vodovody Třebíčska dopravena do oblasti Stavětice a odtud novým vo- Technické řešení Konstrukce rozhledny v kombinaci dřevo a pozinkovaná ocel je navržena tak, že staticky nesouvisí s podzemní akumulační nádrží vodojemu. Půdorysný osmiúhelník kopíruje kruhovou nádrž o průměru 10,5 m. Vyhlídková plošina je ve výšce cca 8,5 m a celko-

5 AKTUÁLNĚ Informační bulletin podzim 2004 i a armaturami HAWLE Technologické vybavení Prosklená vstupní podlaha umožňuje spatřit technologické vybavení komory. To sestává z přívodní a odběrné větve s přelivem a s propojením na přívod, z vypouštěcího potrubí a z AT stanice. Desinfekční zajištění vody je dávkováním chlornanu sodného systémem ProMinent s měřením obsahu chloru na odběru. Provoz je plně automatický, řízený z dispečinku VAS Třebíč. Tvarovkové a armaturní osazení je kompletně výrobky HAWLE. Z tvarovek se jedná o litinové přírubové T, Q a R kusy. Z armatur jsou navrženy šoupátka E2 ruční a s elektropohony, s Test kvality hrdly Systému 2000 a šoupátko Combi-T. Veškeré odbočky z hlavních větví jsou řešeny navtávacími pasy Hawex s ISO šoupátky. Venkovní výtok vody je měřen vodoměrnou soupravou. Spoje přírub s potrubím PVC jsou přírubovými spoji HAWLE. Stavba nedopatřením osadila do sestavy HAWLE jednu litinovou tvarovku jiného výrobce. Tvarovka byla pečlivě natřena tak, aby splynula s modrou barvou HAWLE. Avšak rok provozu ukázal své. Zatímco tvarovky a armatury HAWLE září novotou, jako by včera sjely z výrobní linky, cizí tvarovky již vykazuje značnou povrchovou korozi a v sestavě HAWLE je evidentně cizím prvkem. Z uvedeného plyne, že maskováním nelze docílit kvality. V našem případě má kvalita pouze jedno jméno HAWLE. Provoz Vodojem provozuje VAS Třebíč, provoz Náměšť n/o. vedoucí ing. Pavel Petrák, a rozhlednu obec Ocmanice. Komplex je v provozu od , kdy byl slavnostně otevřen. Při náhodných návštěvách je třeba oba provozovatele pochválit za vzornou údržbu areálu. a kdo nevěří, ať tam věží jede a na místě se přesvědčí, že rozhledna vodojemu sluší, že voda chutná dobře a že tvarovkové a armaturní vybavení vodojemu výrobky HAWLE je prostě na špici asi tak vysoko, jako je špice rozhledny vodojemu Ocmanice Projekt a text Látal Zdeněk, majitel fy L DESIGN Brno Realizace stavby V Stav Hrotovice ing. Bronislav Vala Foto ing. Sobotka Jaromír, Hawle Armatury, spol. s r.o.

6 Informační Informační bulletin bulletin podzim podzim Z REGIONŮ UZAVÍRACÍ KLAPKY HAWLE PRO - VE ŠKODA AUTO Po vstupu VW do Škoda-Auto, a.s., jsou intenzivně zaváděny a využívány nové, moderní výrobní technologie při výrobě komponentů a montáži automobilů. Tím došlo k značnému zvýšení produkce a především výraznému zlepšení kvality a spolehlivosti vyráběných modelů. Jednou ze zásadních podmínek pro fungování všech výrobních procesů je dostatečná a bezporuchová dodávka všech energií. Dodávku energií zabezpečuje v závodě Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav společnost Ško-Energo, s.r.o. Kvalitním dodáv- kám technologické i pitné vody je věnována velká pozornost. Od roku 2000 se systematicky věnujeme rekonstrukci přívodních a hlavních rozvodných řadů a především hlavních a sekčních uzávěrů. Tyto práce je třeba vždy perfektně připravit a materiálově zabezpečit. Vlastní montážní práce včetně opětovného zprovoznění se musí stihnout v krátkém čase celozávodní dovolené automobilky. Pro vysokou kvalitu, široký sortiment a velice dobrý prodejní servis se spoléháme po celou tu dobu především na šoupátka, hydranty, příruby a další vodárenský materiál HAWLE. V letošním roce v době celozávodní dovolené ve firmě Škoda Auto, a.s., kdy provoz závodu byl utlumen, provedla firma Ško- -Energo výměnu armaturních uzlů na potrubích pitné a průmyslové vody. Jednalo se o potrubí světlosti 300 a 400 mm. Na tyto výměny byla použita šoupata od firmy HAWLE, typové označení 4000 E2, a nově na přivaděčích byly použity vodovodní uzavírací klapky typu PRO - D 500, DN 400. Montážní práce - výměna 7 kusů starých klapek DN 400 za klapky HAWLE a dalších 14 šoupat HAWLE DN 200 a DN 300, provedla firma Vodovody a kanalizace Dvůr Králové v požadovaném termínu a kvalitě. Tyto výměny armatur na páteřních rozvodech pitné a průmyslové vody přispějí k větší jistotě dodávek energií pro provozy Škoda Auto, a.s., i při možných poruchách na vodovodních sítích. Jiří Kříž, koordinátor infrastruktury Ško-Energo Divize Brno-venkov slavila 10 let VAS, a.s. V rámci oslav 10. výročí vzniku VAS, a.s., organizovaly jednotlivé divize společnosti různé odborné, kulturní a společenské akce. Divize Brno- -venkov oslavila toto výročí 10. června ve svém brněnském sídle. Zvolili jsme formu zahradní párty spojené s prezentací významných výrobců a dodavatelů vodárenských materiálů, s nimiž naše společnost dlouhodobě úspěšně spolupracuje. Oslav se zúčastnili starostové měst a obcí bývalého okresu Brno-venkov, zástupci svazků Tišnovsko, Ivančicko, Šlapanicko, Židlochovicko, Rajhradsko a Bílovicko, SVKMO, s.r.o., majoritního vlastníka Vodárenské akciové společnosti, a.s., Brno, pracovníci generálního ředitelství, divize Brno-venkov, technické divize a někteří bývalí významní pracovníci naší společnosti. Prezentaci zpestřila prodejní výstavka prací klientů Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Střelice. V dopoledních hodinách jsme připravili program pro žáky základních škol se zaměřením na vodní hospodářství s názornými ukázkami nejmodernějších materiálů a techniky. Po slavnostním zahájení, kterého se ujal generální ředitel VAS, a.s., Brno RNDr. Miroslav Vykydal, proběhla oficiální část oslav, v jejímž průběhu se účastníci měli možnost seznámit s výrobky vystavovatelů a při dobrém jídle a hudbě hovořili nejenom o problémech a potřebách vodního hospodářství. Mezi jedny z nejvýznamnějších dodavatelů vodárenskéch výrobků patří firma HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., se kterou úspěšně a k oboustranné spokojenosti spolupracujeme již deset let. Regionální obchodní a konzultační kancelář vedená ing. Jaromírem Sobotkou, umístěná v sídle VAS, a.s., Brno v Soběšické ulici č. 156, pracuje k naší plné spokojenosti a je dokladem úspěšné spolupráce provozovatele s dodavatelem vedoucí ke společnému cíli, tj. k řešení problematiky výstavby, provozování a udržová- ní vodovodních sítí na úrovni odpovídající požadavkům dnešní doby. Při příležitosti oslav 10. výročí založení VAS, a.s., a současně 10. výročí vzájemné spolupráce předal jednatel společnosti HAWLE ing. Josef Janský generálnímu řediteli VAS pamětní zlaté šoupátko, které jsme umístili na čestné místo v zasedací místnosti. Tento dar vnímáme nejenom jako stylové ocenění naší vzájemné spolupráce, ale i závazek postupného naplňování společných cílů spočívajících v poskytování kvalitních a technicky dokonalých služeb vlastníkům vodovodních sítí. Ing. Milan Kašpárek asistent ředitele divize Brno-venkov

7 Z REGIONŮ Informační bulletin bulletin podzim podzim VODOVOD ROUČKOVICE A VODOMĚRNÉ ŠACHTY HAWLE HLÁSÍ 100 %! Obec Roučkovice najdete v kraji Vysočina, asi tři km severovýchodně od Pacova, pod nějž také správně spadá. Donedávna tu nebyl vybudován veřejný vodovod a obyvatelé byli zásobováni vodou převážně ze soukromých studní, které vydatností a zejména kvalitou neodpovídaly normě pro pitnou vodu. Proto bylo rozhodnuto o vybudování veřejného vodovodu s napojením na vodovodní systém Hu-Pe-Pa. Vodovodním zdrojem se stala vodárenská nádrž Želivka. Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby byla pověřena firma VODAK Humpolec, s.r.o. Projekt řeší dokončení přívodního řadu (PVC 110 mm) a vybudování rozvodných řadů v obci v celkové délce 1676 metrů a odbočení s uzávěrem pro 48 domovních přípojek. Dle zákona č. 274/2001 Sb., 3 končí veřejný řad odbočkou vysazenou na hlavním řadu s osazením uzavíracího ventilu. Pro odbočení z hlavního řadu byly použity navrtávací pasy HAWLE HAWEX, derlinová šoupátka HAWLE č a teleskopické zemní soupravy HAWLE č Hlavní zásadou přitom bylo: vždy materiál od jednoho výrobce a rozhodné ne! kombinacím šoupátko - souprava poklop od různých dodavatelů. Výhodně pro všechny Projekt však řeší i veřejnou část vodovodní přípojky a způsob připojení nemovitostí. Projektant v předprojektové přípravě zvažoval, kde navrhnout měření dodané vody z veřejného vodovodu. Na základě zkušeností pracovníků provozních středisek firmy VODAK Humpolec při problémech s odečítáním vodoměrů a vzhledem ke snadnému přístupu k vodoměrům v budoucnu předložil odpovědným zástupcům města Pacov (investoru stavby) návrh na osazení vodoměrů do vodoměrných šachet, umístěných na hranici veřejného pozemku a pozemku připojované nemovitosti, a to ve 100 % případů. Často poměrně dlouhé trasy vodovodních přípojek přes soukromé pozemky s měřením v objektu nechtěl projektant připustit s argumentem minimalizovat černé odběry. Investor tento návrh akceptoval. Následovalo rozhodování, z jakého materiálu navrhnout vodoměrnou šachtu a jakým způsobem zajistit realizaci, která bude přijatelná pro občany připojovaných nemovitostí, zejména po stránce finanční. Nutno zdůraznit, že jsou to otázky velmi citlivé. Projektant odmítal individuální výstavbu šachet svépomocí s poukazem na nezbytnost odborného provedení. V konečné fázi byla posuzována šachta betonová Prefa a šachta plastová. V porovnání se šachtou betonovou vycházela plastová šachta od firmy HAWLE cenově příznivěji. Významným argumentem pro byla také jednoduchá doprava na stavbu, snadná manipulace při osazování, vodotěsnost, žádné mokré procesy a okamžitá použitelnost pro osazování vodoměrů. Použité vodoměrné šachty HAWLE na domovní přípojky jsou vyrobeny z polypropylenu s napojením pro PE trubky 1 32 mm na vstupu i výstupu. Průměr šachty je 60 cm a součástí vybavení jsou flexi hadice a kompletní držák vodoměru se dvěma kulovými uzávěry. Víko je opatřeno izolační vrstvou a flexi hadice izolací z Miranolu. Rekapitulace úspěšné investice Vodovod Roučkovice začal zpracováním projektu v roce 2001, stavba byla zahájena v roce 2002 a dokončena v dubnu letošního roku. Pokládku vodovodního potrubí, přípojek a montáž provedl VODAK Humpolec, s.r.o., a zemní práce a kanalizaci v obci zajistily VHS Pelhřimov, a.s. Celková hodnota díla je 3,5 mil. Kč. Hasičská pouť ve Křtinách 9. května se konala v malebné vesničce Křtiny uprostřed krásných Blanenských lesů severně od Brna již třetí Hasičská pouť. Na náměstí obce, přímo ve stínu nádherného kostela Blahoslavené Panny Marie, který je dílem významného barokního stavitele Santiniho, se uskutečnilo setkání lidí, kteří mají co do činění s likvidací požárů. Letošního ročníku se zúčastnilo 22 sborů dobrovolných hasičů ze širokého okolí. Vzrůstající zájem o tuto akci se odrazil i v počtu diváků, kterých přišlo na šest set. Kromě již klasických ukázek hasební historické techniky, jako byly ručně poháněné parní stříkačky tažené koňmi, se prezentovaly hasičské sbory ukázkami té nejmodernější techniky, s praktickou ukázkou vyproštění posádky z havarovaného vozu a následné uhašení vzniklého požáru. Společnost HAWLE se zde již tradičním způsobem prezentovala výstavou nadzemních i podzemních hydrantů, které vytvářely zajímavý protiklad k mobilní hasební technice historické i soudobé. Počet zúčastněných hasičů, návštěvníků i množství předváděné techniky jasně dokazují vzrůstající zájem nejen o tuto akci, ale hlavně o problematiku všeho, co se týká prevence a likvidace požárů. Hydranty, které nabízí společnost HAWLE, jsou jistě více než užitečným přínosem do této oblasti lidské činnosti. Ing. Jaromír Sobotka LÉTO PATŘILO HASIČŮM SOUTĚŽ V MALEŠICÍCH A RO- KYCANECH Hasiči, to nejsou jen profesionální hasičské a záchranné sbory, ale i stovky sborů hasičů dobrovolných, které mají zejména v malých obcích svůj význam. Právě v letním období probíhaly soutěže v požárním sportu a ani při nich naše společnost HAWLE nechyběla. Alespoň drobnými dárky pro zúčastněná družstva jsme chtěli dát najevo, že si jejich práce vážíme. EK

8 Informační bulletin bulletin podzim podzim ŽIVOT S HAWLE PRAHA CYKLISTICKÁ V posledních letech se stalo chvályhodnou módou jezdit na kole. Kdekdo z nás tak poznal Šumavu, Vysočinu, Jizerské hory, jižní Moravu Ale kdo si udělal výlet na kole naším hlavním městem? A ještě ke všemu v červenci? Byli to cyklisté z řad zaměstnanců naší Desátý ročník turnaje v sálové kopané HAWLE CUP vyvrcholil 18. září v průhonickém sportovním areálu. Dramatické boje ho provázely až do samého závěru, kdy po opakovaných penaltových rozstřelech zvítězili fotbalisté Pražských vodovodů a kanalizací nad VaK Říčany u Prahy. Bronzový pohár si odvážejí jihočeští vodaři z Českých Budějovic. V jubilejním, a zároveň i posledním ročníku turnaje se kromě hlavního finále soutěžilo i v doplňkových s p o r t e c h tradičně šipky, bowspolečnosti HAWLE spolu s několika nadšenci z partnerských firem. Počáteční skepticismus se brzy proměnil v nadšení, když jsme projížděli krásnou přírodou kolem hostivařské přehrady, údolím Botiče a zejména Vltavy. Vyjeli jsme na Vyšehrad (tam i trochu zmokli), projeli Podolím (ve výkopu se to tam krásně zamodralo plynárenským šoupátkem HAWLE DN 300) a pokračovali směrem na Zbraslav, Jarov a Vrané (se staroměstským hydrantem KRAMMER na malém náměstíčku) a vystoupali od Vltavy zpět k Jesenici. K úspěchu akce a spokojenosti účastníků přispělo příznivé počasí a v neposlední řadě i vhodně volené občerstvovací zastávky, které nám pomohly překonat úskalí šedesátikilometrové trasy. NEVŠEDNÍ VERNISÁŽ SLAVILA ÚSPĚCH Od května se sídlo společnosti HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., na několik týdnů proměnilo v netradiční výstavní síň. Za velkého zájmu našich partnerů z vodárenské i plynárenské oblasti a za účasti pana Erwina Hawle s manželkou JUBILEJNÍ HAWLE CUP 2004 ling a stolní tenis, spoustu zájemců ale přilákaly i bungee running a vodní fotbal. Rozdávaly se ceny za fotografickou soutěž Chytač okamžiku, odměňovali se nejúspěšnější sázkaři tipařské soutěže. Ve Štiřínském zámku samozřejmě nechyběla ani hudba a dobrá zábava. se uskutečnila vernisáž obrazů malíře Josefa Vörese. Bílé zdi schodiště rozzářily a prohřály motivy fauny a flóry a v zamyšlení nad krásnou Salome došli návštěvníci do dvou prostorných místností dočasně proměněných v galerii. Jako na každé správné vernisáži, ani tady nechyběla stylová hudba, vynikající občerstvení a milá slova organizátorů i uměleckých odborníků. Za společnost Hawle přivítal všechny přítomné jednatel Tomáš Drmola a ujal se i příjemné povinnosti předat panu Erwinu Hawle jako překvapení k životnímu jubileu portrét od Josefa Vörese. Úspěch prodejní výstavy potvrdil, že spojení pracovního života s uměním je perspektivní cestou i v českých podmínkách. Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: www: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová Tiskne: AK Service ŘÍJEN 2004

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU Butiky BIBELOT: OD Kotva, Praha 1, Pasáž Myslbek, Praha 1, Centrum Chodov,

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více