HAWLE. Info. Informační bulletin Podzim 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HAWLE. Info. Informační bulletin Podzim 2004"

Transkript

1 Informační bulletin Podzim 2004 HAWLE Info Zabezpečení hydrantů ZAK - nový systém úspěšně na českém trhu Ocmanice - netradiční vodojem s tradiční kvalitou HAWLE Zajímavosti z regionů Život s HAWLE

2 Informační Informační bulletin bulletin podzim podzim INFORMACE, AKTUALITY Krátká paměť Včera Ještě před patnácti lety se nákup materiálu a náhradních dílů plánoval daleko dopředu a nikdo se nad tím nepozastavil. Ba dokonce některé díly i výrobky musely být daleko dopředu nárokované na příslušném ministerstvu. A byla-li porucha? Pak pracovník MTZ byl ve stresu, objížděl mnohdy celou republiku, aby nedostatkový náhradní díl sehnal. A když nesehnal? Kdo za to mohl? No přece pracovník MTZ, který neznal potřeby firmy a špatně plánoval. Dnes Pracovník MTZ eviduje seznam dodavatelů, kteří ho v průběhu roku navštěvují a vnucují své zboží. Materiál a náhradní díly se objednávají, až když se potřebují, a mnohdy doslova na poslední chvíli. Dodavatelé se trumfují v krátkých dodacích lhůtách, a tak není výjimkou, když dodavatel slibuje a písemně se zaváže, že zboží dodá do druhého dne. Je to až k nevíře, co všechno se dá dodat v tak krátké době. Odpoledne ve 14:00 hod se objedná zboží v hodnotě třeba 10 mil. Kč a dodavatel druhý den ve 13:00 hod předává zboží u zákazníka! A když nedodá? Kdo za to může? No přece dodavatel, který nezná potřeby trhu a neumí plánovat. A vzpomene si někdo, že se dříve plánoval nákup daleko dopředu? Ne. Ti starší mají krátkou paměť a, to je pochopitelné, ti mladí by těm starším stejně nevěřili. Zítra Třeba za dalších patnáct let. Kdo ví, jak bude zásobování probíhat. Třeba se vrátíme k předčasnému plánování, třeba budeme objednávat hodinu před potřebou a třeba se taky najde zlatá střední cesta a bude se objednávat v rozumných termínech tak, aby ani jedna strana neměla stresy a nevznikaly nadměrné zásoby na obou stranách, třeba Ale to nelze domyslet. Vždyt kdo by si kdy představil, co může nastat za patnáct let, a kdo by si kdy pamatoval, co před patnácti lety bylo. Tak tuto problematiku s radostí nechám svému následníkovi. Já budu mít krátkou paměť, a on by mně stejně nevěřil. A protože žiji dnes, běžím na ministerstvo vnitra žádat o výjimku, aby naše auta směla používat modrý majáček a my mohli nabízet dodací lhůty na hodiny a aby konkurence zase měla co dohánět. Ing. Josef Janský jednatel BEZPEČNOSTNÍ HYDRANTOVÁ VÍČKA Výhody osazování nadzemních hydrantů není jistě třeba uvádět. Oceňují je jak provozovatelé, tak zejména hasiči pro jejich snadnou dostupnost v případě nutnosti. Jednou z mála nevýhod nadzemních hydrantů je však jejich malá odolnost proti nenechavcům. Mám na mysli jak zájemce o hliníková hydrantová víčka, tak chytráky, kteří by rádi odebírali vodu bez zaplacení. Vzhledem k tomu, že v Plzni je osazeno větší množství nadzemních hydrantů, byla Vodárna Plzeň, a. s., prvním provozovatelem, který tento problém začal ve spolupráci s firmou HAWLE řešit. Naše společnost nabídla jako řešení nový typ hydrantového víčka, které lze otevřít pouze speciálním adaptérem. Tento adaptér se nasadí na běžný hydrantový klíč a při otevírání se zasune do dvojitého otvoru excentricky umístěného na víčku. Víčka jsou hliníková a esteticky nijak nenarušují vzhled hydrantů. Po jednání s hasičským záchranným sborem se začala chybějící víčka doplňovat novými, bezpečnostními a postupně budou vyměněna všechna. Nové hydranty jsou již dodávány s novými víčky, a to bez navýšení ceny. Adaptéry jsou dodávány pouze Vodárně Plzeň, a.s., a Hasičskému záchrannému sboru Plzeň - tím je plně zajištěna ochrana hydrantů. Na určených odběrných místech zůstávají víčka původní. Případné další zájemce o bezpečnostní víčka k hydrantům důrazně upozorňujeme, že bez schválení příslušným hasičským záchranným sborem je nelze osazovat. Ing. Helena Götzová HYDRANTY V MĚSTĚ ROKYCANY SPOLEHLIVÝ VULKAN Město Rokycany se po dohodě s provozovatelem, VOSS Sokolov, s.r.o., rozhodlo pro osazení několika nových nadzemních hydrantů a zvolilo sortiment firmy HAWLE. Konkrétně se jedná o hydranty EXPO a do historického centra města o staroměstské hydranty se speciální barevnou úpravou, aby ladily ke stávajícím sloupům veřejného osvětlení. Všechny hydranty nesou znak města Rokycany a firma HAWLE už je přímo s umístěným znakem dodala. Vzhledem k pokrokovosti zástupců města, provozovatele a v neposlední řadě vzhledem k pochopení Hasičského záchranného sboru města Rokycan byly nové hydranty osazeny již bezpečnostními víčky, která zabraňují neoprávněnému odebírání vody ze sítě a plní funkci, kterou současná víčka vzhledem k snadnému odcizení plnit nemohou. Z fotografií můžete posoudit, že bezpečnostní víčka nijak nenarušují estetický vzhled hydrantů. HG = 48. Přesně tolik let uplynulo od vynálezu měkce těsnícího šoupátka. Jako první na světě patentovala měkce těsnící šoupátko firma HAWLE. Neslo název VULKAN. A přesně takovéto šoupátko spolehlivě slouží na nádraží ozubené lanovky na Schaffberg v rakouském St. Wolfagangu dodnes.

3 VAŠE ZKUŠENOSTI Informační bulletin bulletin podzim podzim VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE V KUNICÍCH Sdružení obcí Region Jih je účelové sdružení několika středočeských obcí, které cíleně spojilo své síly k řešení dnes již neúnosného stavu v úrovni technické infrastruktury. Představitelé jednotlivých obcí se rozhodli řešit situaci, kdy obce v bezprostředním okolí hlavního města nejsou zásobovány pitnou vodou a nemají vyřešenu likvidaci odpadních vod. Celý systém ke zvýšení úrovně technické infrastruktury regionu sestává ze zásobování vodou a likvidace odpadních vod, přičemž zásobování vodou - systém výtlačných a zásobních řadů s vodojemy a čerpací stanicí v Brtnici - je společným dílem. Rozvody vody v jednotlivých obcích, jejich odkanalizování a vybudování ČOV je pak samostatnou akcí jednotlivých obecních samospráv. V současné době se podařilo Sdružení obcí Region Jih realizovat z celého systému první část vodovodu, kterou tvoří - rekonstrukce a rozšíření ČS Brtnice, umístěné na přivaděči pitné vody Želivka-Praha - výtlačný řad DN 300 do vodojemu Bartošky nad Kunicemi - vodojem Bartošky - zásobní řad DN 300 pro obec Kunice a průmyslovou zónu v Kunicích - následně pak další části systému zásobních řadů a vodojemů pro obce Stránčice, Mnichovice atd. V návaznosti na první část systému zahájila obec Kunice výstavbu vodovodu a likvidaci odpadních vod stavbou kanalizace a ČOV Kunice. Stavbu realizuje Energie stavební a báňská Kladno, a.s., technický dozor investora zajišťuje firma UNIVES Praha. Vodovod v Kunicích je řešen vodovodními řady v komunikacích ze svařovaného PE o průměrech 160, 110 a 90 mm, v celkové délce 13,7 km. Celá sít je vybavena cca 110 podzemními a 5 nadzemními hydranty, které slouží k odvzdušnění, odkalení řadů a jako požární hydranty. Napojení jednotlivých odběratelů je řešeno samostatnými přípojkami, kterých je 455. Investor obec Kunice zvolil pro armaturní části celého systému dodavatele HAWLE ARMA- -TURY, spol. s r.o., která pro stavbu dodává kompletní armaturní sestavy pro podzemní i nadzemní hydranty, sekční šoupata včetně zemních souprav na jednotlivých řadech a navrtávací pasy se šoupátky pro domovní přípojky. Na doporučení firmy Hawle používá dodavatel stavby Energie stavební a báňská, a.s., Kladno pro napojení vodovodních přípojek na zásobní řady navrtávací pasy s O- -kroužkovým uzávěrem a šoupátka systém ZAK Tento systém se ukazuje jako výhodný pro snadnou a rychlou montáž a rovněž pro vysokou spolehlivost, která se projevila při následných tlakových zkouškách. Díky jednoduchosti tohoto systému mohli po krátkém zaškolení provádět montáž i méně zkušení pracovníci dodavatele. Proškolení pracovníků a rychlost montáže se projevily v časových úsporách. Navíc systém obsahuje mimo vlastní armatury a tvarovky i montážní přípravky, které vlastní montáž zrychlují a zjednodušují. V neposlední řadě tento systém zvýhodňuje i dokonalý servis dodavatele armatur a tvarovek. Na úspěšném průběhu výstavby vodovodu Kunice má významný podíl i účast zástupce firmy HAWLE,. ing. Nevoleho, který přispěl technickými radami při přípravě projektové dokumentace a spolehlivostí při zajišťování dodávek pro výstavbu. Petr Kučírek, Energie stavební a báňská Kladno Jiří Pohunek, UNIVES Praha PŘÍPOJKY ZAK TŘI ROKY NA ČESKÉM TRHU V roce 2001 naše společnost představila na výstavě Vodovody a kanalizace v Plzni bajonetový přípojkový systém ZAK. Tento systém ve spojení se systémem ISO má nesporné výhody, jako je rychlost, snadnost a spolehlivost montáže, stej- ně jako spolehlivost těžké protikorozní ochrany nenarušené řezanými závity, a v neposlední řadě i cenová výhodnost ve vztahu ke kvalitě. ZAK systém jako každá novinka nalezl své přívržence i pochybovače. Po třech letech, kdy se přípojky ZAK montují na celém území republiky, přibývá těch, kteří jeho výhody oceňují, a ubývá pochybovačů (jsou jimi zejména kon- zervativní zastánci šroubovaných a závitových spojů s nedůvěrou k bajonetovým spojům obecně). Jedněmi z prvních, kdo ocenili výhodnost systému ZAK, byli montéři společnosti AQUA Příbram při výstavbě vodovodu v Jincích v r Rovněž ve východních Čechách v Anenském údolí v Harrachově bylo osazeno při výstavbě vodovodu řádově několik desítek přípojek v systému ZAK ke spokojenosti všech zúčastněných: vodárenské společnosti VAKAS Harrachov (dnes SčVK), která přípojky osazovala a vodovod zároveň provozuje, i investora. Oceňovali cenovou výhodnost ve spojení s nejvyšší kvalitou. V jižních Čechách patřila k průkopníkům tohoto systému akciová společnost Vo- dovody a kanalizace Jižní Čechy, a to jak při výstavbě nových vodovod- ních sítí v obcích (Kosky na Tře- boňsku, Planá u Českých Budějovic), tak při opravách a výměnách starých přípojek (Prachatice a obce na Prachaticku, Třeboňsko). V loňském roce se uskutečnila výměna přípojek za systém ZAK ve Staňkově u Domažlic, kde vodovod provozují Chodské vodárny a kanalizace. Přípojky ZAK se uplatnily i v Humpolci a okolí, kde je osazuje společnost VODAK Humpolec. V moravských regionech požadují přípojky ZAK zejména soukromí investoři průmyslových a obchodních areálů. V letošním roce je z hlediska využití systému ZAK zcela mimořádnou akcí výstavba vodovodu Kunice (bývalý okres Praha východ), kde se osazují řádově stovky přípojek. Jak ukazuje tento namátkový výběr, uplatňují se přípojky systému ZAK skutečně na celém území republiky. Zkušenosti a poznatky pracovníků montážních i provozovatelských společností dokazují, že uvedení tohoto systému na český trh bylo správným krokem směrem k vyšší kvalitě a spolehlivosti vodovodních přípojek. Ing. Eva Karpianusová

4 Informační bulletin podzim 2004 AKTUÁLNĚ REKONSTRUKCE VODOJEMU OCMANICE Vodojem s rozhlednou prosklená podlaha armaturní komory vystrojení tvarovkam výlet na kole po cykloturistické stezce č. 5209, která vede krajinou Vysočiny v oblasti Náměště nad Oslavou, vás zavede k vodojemu Ocmanice s rozhlednou. Je z ní krásný výhled do okolní krajiny, přes prosklení uvidíte vybavení vodojemu výrobky HAWLE a občerstvíte se z výtoku pitné vody dovodním přivaděčem do Náměště nad Oslavou (vzdálenost přes 40 km). Přívodovým řadem z rozvodné sítě města je napojen i vodojem Ocmanice. V rámci napojení vodojemu na nový zdroj byla navržena jeho kompletní rekonstrukce. Vodojem Ocmanice Vodojem Ocmanice o objemu 1x250 m 3 se nachází v blízkosti města Náměšť nad Oslavou v okrese Třebíč. Celkový stav vodojemu byl nevyhovující nedostatečná vodotěsnost nádrže, rozpadající se zdivo armaturní komory, značná vlhkost, koroze technologického vybavení apod. Návrh rekonstrukce Vodojem Ocmanice je situován na nejvyšším místě s dobrým výhledem do okolní krajiny. Návrh rekonstrukce byl neobvyklý: ponechat kruhovou akumulační nádrž, armaturní komoru odstranit a vybudovat novou odsunutou od nádrže a nad nádrží vybudovat rozhlednu. Návrh našel pochopení u vlastníka vodojemu Svazku obcí se sídlem v Třebíči a také u provozovatele VAS Třebíč, ale i u obce Ocmanice. Zde je třeba vyzvednout zásluhu tajemníka Svazku ing. Miloše Kokeše, který neobvyklý návrh rekonstrukce prosadil. Po Vodárenském areálu Heraltice (viz HawleInfo listopad 2002) se jedná o druhý vodárenský objekt, který je řešen nekonvenčním způsobem. Investičně byla akce rozdělena na investici vodárenskou a rozhledna je investicí sdruženou obce Ocmanice, mikroregionu Náměšťsko a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Stejně je rozděleno vlastnictví a provoz. vá výška konstrukce je 15,2 m. Přístup k rozhledně je důsledně oddělen od vodojemu výstup točitým schodištěm, které je dominantou konstrukce. Nová armaturní komora je od nádrže odsunuta a vzniklý prostor je využit jako přístup k rozhledně. Podlaha komory je ocelová roštová s prosklením, přes které je dobře vidět technologické vybavení. Interiér komory je řešen takto: pohledový beton stěn, dřevěný obklad stropu a části jedné stěny, pískové keramické dlaždice, modré výrobky HAWLE, černé potrubí PVC, stříbrně pozinkovaná konstrukce podlahy s prosklením. Oplocení je ve tvaru osmiúhelníku se sadovou úpravou výtok pitné vody pro občerstvení, lavičky apod. Koncepce Nová koncepce v zásobení pitnou vodou oblasti Náměště n/o. má dopad i na vodojem Ocmanice. Novým zdrojem pitné vody je ÚV Štítary u Vranovské přehrady, odkud je oblastními vodovody Třebíčska dopravena do oblasti Stavětice a odtud novým vo- Technické řešení Konstrukce rozhledny v kombinaci dřevo a pozinkovaná ocel je navržena tak, že staticky nesouvisí s podzemní akumulační nádrží vodojemu. Půdorysný osmiúhelník kopíruje kruhovou nádrž o průměru 10,5 m. Vyhlídková plošina je ve výšce cca 8,5 m a celko-

5 AKTUÁLNĚ Informační bulletin podzim 2004 i a armaturami HAWLE Technologické vybavení Prosklená vstupní podlaha umožňuje spatřit technologické vybavení komory. To sestává z přívodní a odběrné větve s přelivem a s propojením na přívod, z vypouštěcího potrubí a z AT stanice. Desinfekční zajištění vody je dávkováním chlornanu sodného systémem ProMinent s měřením obsahu chloru na odběru. Provoz je plně automatický, řízený z dispečinku VAS Třebíč. Tvarovkové a armaturní osazení je kompletně výrobky HAWLE. Z tvarovek se jedná o litinové přírubové T, Q a R kusy. Z armatur jsou navrženy šoupátka E2 ruční a s elektropohony, s Test kvality hrdly Systému 2000 a šoupátko Combi-T. Veškeré odbočky z hlavních větví jsou řešeny navtávacími pasy Hawex s ISO šoupátky. Venkovní výtok vody je měřen vodoměrnou soupravou. Spoje přírub s potrubím PVC jsou přírubovými spoji HAWLE. Stavba nedopatřením osadila do sestavy HAWLE jednu litinovou tvarovku jiného výrobce. Tvarovka byla pečlivě natřena tak, aby splynula s modrou barvou HAWLE. Avšak rok provozu ukázal své. Zatímco tvarovky a armatury HAWLE září novotou, jako by včera sjely z výrobní linky, cizí tvarovky již vykazuje značnou povrchovou korozi a v sestavě HAWLE je evidentně cizím prvkem. Z uvedeného plyne, že maskováním nelze docílit kvality. V našem případě má kvalita pouze jedno jméno HAWLE. Provoz Vodojem provozuje VAS Třebíč, provoz Náměšť n/o. vedoucí ing. Pavel Petrák, a rozhlednu obec Ocmanice. Komplex je v provozu od , kdy byl slavnostně otevřen. Při náhodných návštěvách je třeba oba provozovatele pochválit za vzornou údržbu areálu. a kdo nevěří, ať tam věží jede a na místě se přesvědčí, že rozhledna vodojemu sluší, že voda chutná dobře a že tvarovkové a armaturní vybavení vodojemu výrobky HAWLE je prostě na špici asi tak vysoko, jako je špice rozhledny vodojemu Ocmanice Projekt a text Látal Zdeněk, majitel fy L DESIGN Brno Realizace stavby V Stav Hrotovice ing. Bronislav Vala Foto ing. Sobotka Jaromír, Hawle Armatury, spol. s r.o.

6 Informační Informační bulletin bulletin podzim podzim Z REGIONŮ UZAVÍRACÍ KLAPKY HAWLE PRO - VE ŠKODA AUTO Po vstupu VW do Škoda-Auto, a.s., jsou intenzivně zaváděny a využívány nové, moderní výrobní technologie při výrobě komponentů a montáži automobilů. Tím došlo k značnému zvýšení produkce a především výraznému zlepšení kvality a spolehlivosti vyráběných modelů. Jednou ze zásadních podmínek pro fungování všech výrobních procesů je dostatečná a bezporuchová dodávka všech energií. Dodávku energií zabezpečuje v závodě Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav společnost Ško-Energo, s.r.o. Kvalitním dodáv- kám technologické i pitné vody je věnována velká pozornost. Od roku 2000 se systematicky věnujeme rekonstrukci přívodních a hlavních rozvodných řadů a především hlavních a sekčních uzávěrů. Tyto práce je třeba vždy perfektně připravit a materiálově zabezpečit. Vlastní montážní práce včetně opětovného zprovoznění se musí stihnout v krátkém čase celozávodní dovolené automobilky. Pro vysokou kvalitu, široký sortiment a velice dobrý prodejní servis se spoléháme po celou tu dobu především na šoupátka, hydranty, příruby a další vodárenský materiál HAWLE. V letošním roce v době celozávodní dovolené ve firmě Škoda Auto, a.s., kdy provoz závodu byl utlumen, provedla firma Ško- -Energo výměnu armaturních uzlů na potrubích pitné a průmyslové vody. Jednalo se o potrubí světlosti 300 a 400 mm. Na tyto výměny byla použita šoupata od firmy HAWLE, typové označení 4000 E2, a nově na přivaděčích byly použity vodovodní uzavírací klapky typu PRO - D 500, DN 400. Montážní práce - výměna 7 kusů starých klapek DN 400 za klapky HAWLE a dalších 14 šoupat HAWLE DN 200 a DN 300, provedla firma Vodovody a kanalizace Dvůr Králové v požadovaném termínu a kvalitě. Tyto výměny armatur na páteřních rozvodech pitné a průmyslové vody přispějí k větší jistotě dodávek energií pro provozy Škoda Auto, a.s., i při možných poruchách na vodovodních sítích. Jiří Kříž, koordinátor infrastruktury Ško-Energo Divize Brno-venkov slavila 10 let VAS, a.s. V rámci oslav 10. výročí vzniku VAS, a.s., organizovaly jednotlivé divize společnosti různé odborné, kulturní a společenské akce. Divize Brno- -venkov oslavila toto výročí 10. června ve svém brněnském sídle. Zvolili jsme formu zahradní párty spojené s prezentací významných výrobců a dodavatelů vodárenských materiálů, s nimiž naše společnost dlouhodobě úspěšně spolupracuje. Oslav se zúčastnili starostové měst a obcí bývalého okresu Brno-venkov, zástupci svazků Tišnovsko, Ivančicko, Šlapanicko, Židlochovicko, Rajhradsko a Bílovicko, SVKMO, s.r.o., majoritního vlastníka Vodárenské akciové společnosti, a.s., Brno, pracovníci generálního ředitelství, divize Brno-venkov, technické divize a někteří bývalí významní pracovníci naší společnosti. Prezentaci zpestřila prodejní výstavka prací klientů Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Střelice. V dopoledních hodinách jsme připravili program pro žáky základních škol se zaměřením na vodní hospodářství s názornými ukázkami nejmodernějších materiálů a techniky. Po slavnostním zahájení, kterého se ujal generální ředitel VAS, a.s., Brno RNDr. Miroslav Vykydal, proběhla oficiální část oslav, v jejímž průběhu se účastníci měli možnost seznámit s výrobky vystavovatelů a při dobrém jídle a hudbě hovořili nejenom o problémech a potřebách vodního hospodářství. Mezi jedny z nejvýznamnějších dodavatelů vodárenskéch výrobků patří firma HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., se kterou úspěšně a k oboustranné spokojenosti spolupracujeme již deset let. Regionální obchodní a konzultační kancelář vedená ing. Jaromírem Sobotkou, umístěná v sídle VAS, a.s., Brno v Soběšické ulici č. 156, pracuje k naší plné spokojenosti a je dokladem úspěšné spolupráce provozovatele s dodavatelem vedoucí ke společnému cíli, tj. k řešení problematiky výstavby, provozování a udržová- ní vodovodních sítí na úrovni odpovídající požadavkům dnešní doby. Při příležitosti oslav 10. výročí založení VAS, a.s., a současně 10. výročí vzájemné spolupráce předal jednatel společnosti HAWLE ing. Josef Janský generálnímu řediteli VAS pamětní zlaté šoupátko, které jsme umístili na čestné místo v zasedací místnosti. Tento dar vnímáme nejenom jako stylové ocenění naší vzájemné spolupráce, ale i závazek postupného naplňování společných cílů spočívajících v poskytování kvalitních a technicky dokonalých služeb vlastníkům vodovodních sítí. Ing. Milan Kašpárek asistent ředitele divize Brno-venkov

7 Z REGIONŮ Informační bulletin bulletin podzim podzim VODOVOD ROUČKOVICE A VODOMĚRNÉ ŠACHTY HAWLE HLÁSÍ 100 %! Obec Roučkovice najdete v kraji Vysočina, asi tři km severovýchodně od Pacova, pod nějž také správně spadá. Donedávna tu nebyl vybudován veřejný vodovod a obyvatelé byli zásobováni vodou převážně ze soukromých studní, které vydatností a zejména kvalitou neodpovídaly normě pro pitnou vodu. Proto bylo rozhodnuto o vybudování veřejného vodovodu s napojením na vodovodní systém Hu-Pe-Pa. Vodovodním zdrojem se stala vodárenská nádrž Želivka. Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby byla pověřena firma VODAK Humpolec, s.r.o. Projekt řeší dokončení přívodního řadu (PVC 110 mm) a vybudování rozvodných řadů v obci v celkové délce 1676 metrů a odbočení s uzávěrem pro 48 domovních přípojek. Dle zákona č. 274/2001 Sb., 3 končí veřejný řad odbočkou vysazenou na hlavním řadu s osazením uzavíracího ventilu. Pro odbočení z hlavního řadu byly použity navrtávací pasy HAWLE HAWEX, derlinová šoupátka HAWLE č a teleskopické zemní soupravy HAWLE č Hlavní zásadou přitom bylo: vždy materiál od jednoho výrobce a rozhodné ne! kombinacím šoupátko - souprava poklop od různých dodavatelů. Výhodně pro všechny Projekt však řeší i veřejnou část vodovodní přípojky a způsob připojení nemovitostí. Projektant v předprojektové přípravě zvažoval, kde navrhnout měření dodané vody z veřejného vodovodu. Na základě zkušeností pracovníků provozních středisek firmy VODAK Humpolec při problémech s odečítáním vodoměrů a vzhledem ke snadnému přístupu k vodoměrům v budoucnu předložil odpovědným zástupcům města Pacov (investoru stavby) návrh na osazení vodoměrů do vodoměrných šachet, umístěných na hranici veřejného pozemku a pozemku připojované nemovitosti, a to ve 100 % případů. Často poměrně dlouhé trasy vodovodních přípojek přes soukromé pozemky s měřením v objektu nechtěl projektant připustit s argumentem minimalizovat černé odběry. Investor tento návrh akceptoval. Následovalo rozhodování, z jakého materiálu navrhnout vodoměrnou šachtu a jakým způsobem zajistit realizaci, která bude přijatelná pro občany připojovaných nemovitostí, zejména po stránce finanční. Nutno zdůraznit, že jsou to otázky velmi citlivé. Projektant odmítal individuální výstavbu šachet svépomocí s poukazem na nezbytnost odborného provedení. V konečné fázi byla posuzována šachta betonová Prefa a šachta plastová. V porovnání se šachtou betonovou vycházela plastová šachta od firmy HAWLE cenově příznivěji. Významným argumentem pro byla také jednoduchá doprava na stavbu, snadná manipulace při osazování, vodotěsnost, žádné mokré procesy a okamžitá použitelnost pro osazování vodoměrů. Použité vodoměrné šachty HAWLE na domovní přípojky jsou vyrobeny z polypropylenu s napojením pro PE trubky 1 32 mm na vstupu i výstupu. Průměr šachty je 60 cm a součástí vybavení jsou flexi hadice a kompletní držák vodoměru se dvěma kulovými uzávěry. Víko je opatřeno izolační vrstvou a flexi hadice izolací z Miranolu. Rekapitulace úspěšné investice Vodovod Roučkovice začal zpracováním projektu v roce 2001, stavba byla zahájena v roce 2002 a dokončena v dubnu letošního roku. Pokládku vodovodního potrubí, přípojek a montáž provedl VODAK Humpolec, s.r.o., a zemní práce a kanalizaci v obci zajistily VHS Pelhřimov, a.s. Celková hodnota díla je 3,5 mil. Kč. Hasičská pouť ve Křtinách 9. května se konala v malebné vesničce Křtiny uprostřed krásných Blanenských lesů severně od Brna již třetí Hasičská pouť. Na náměstí obce, přímo ve stínu nádherného kostela Blahoslavené Panny Marie, který je dílem významného barokního stavitele Santiniho, se uskutečnilo setkání lidí, kteří mají co do činění s likvidací požárů. Letošního ročníku se zúčastnilo 22 sborů dobrovolných hasičů ze širokého okolí. Vzrůstající zájem o tuto akci se odrazil i v počtu diváků, kterých přišlo na šest set. Kromě již klasických ukázek hasební historické techniky, jako byly ručně poháněné parní stříkačky tažené koňmi, se prezentovaly hasičské sbory ukázkami té nejmodernější techniky, s praktickou ukázkou vyproštění posádky z havarovaného vozu a následné uhašení vzniklého požáru. Společnost HAWLE se zde již tradičním způsobem prezentovala výstavou nadzemních i podzemních hydrantů, které vytvářely zajímavý protiklad k mobilní hasební technice historické i soudobé. Počet zúčastněných hasičů, návštěvníků i množství předváděné techniky jasně dokazují vzrůstající zájem nejen o tuto akci, ale hlavně o problematiku všeho, co se týká prevence a likvidace požárů. Hydranty, které nabízí společnost HAWLE, jsou jistě více než užitečným přínosem do této oblasti lidské činnosti. Ing. Jaromír Sobotka LÉTO PATŘILO HASIČŮM SOUTĚŽ V MALEŠICÍCH A RO- KYCANECH Hasiči, to nejsou jen profesionální hasičské a záchranné sbory, ale i stovky sborů hasičů dobrovolných, které mají zejména v malých obcích svůj význam. Právě v letním období probíhaly soutěže v požárním sportu a ani při nich naše společnost HAWLE nechyběla. Alespoň drobnými dárky pro zúčastněná družstva jsme chtěli dát najevo, že si jejich práce vážíme. EK

8 Informační bulletin bulletin podzim podzim ŽIVOT S HAWLE PRAHA CYKLISTICKÁ V posledních letech se stalo chvályhodnou módou jezdit na kole. Kdekdo z nás tak poznal Šumavu, Vysočinu, Jizerské hory, jižní Moravu Ale kdo si udělal výlet na kole naším hlavním městem? A ještě ke všemu v červenci? Byli to cyklisté z řad zaměstnanců naší Desátý ročník turnaje v sálové kopané HAWLE CUP vyvrcholil 18. září v průhonickém sportovním areálu. Dramatické boje ho provázely až do samého závěru, kdy po opakovaných penaltových rozstřelech zvítězili fotbalisté Pražských vodovodů a kanalizací nad VaK Říčany u Prahy. Bronzový pohár si odvážejí jihočeští vodaři z Českých Budějovic. V jubilejním, a zároveň i posledním ročníku turnaje se kromě hlavního finále soutěžilo i v doplňkových s p o r t e c h tradičně šipky, bowspolečnosti HAWLE spolu s několika nadšenci z partnerských firem. Počáteční skepticismus se brzy proměnil v nadšení, když jsme projížděli krásnou přírodou kolem hostivařské přehrady, údolím Botiče a zejména Vltavy. Vyjeli jsme na Vyšehrad (tam i trochu zmokli), projeli Podolím (ve výkopu se to tam krásně zamodralo plynárenským šoupátkem HAWLE DN 300) a pokračovali směrem na Zbraslav, Jarov a Vrané (se staroměstským hydrantem KRAMMER na malém náměstíčku) a vystoupali od Vltavy zpět k Jesenici. K úspěchu akce a spokojenosti účastníků přispělo příznivé počasí a v neposlední řadě i vhodně volené občerstvovací zastávky, které nám pomohly překonat úskalí šedesátikilometrové trasy. NEVŠEDNÍ VERNISÁŽ SLAVILA ÚSPĚCH Od května se sídlo společnosti HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., na několik týdnů proměnilo v netradiční výstavní síň. Za velkého zájmu našich partnerů z vodárenské i plynárenské oblasti a za účasti pana Erwina Hawle s manželkou JUBILEJNÍ HAWLE CUP 2004 ling a stolní tenis, spoustu zájemců ale přilákaly i bungee running a vodní fotbal. Rozdávaly se ceny za fotografickou soutěž Chytač okamžiku, odměňovali se nejúspěšnější sázkaři tipařské soutěže. Ve Štiřínském zámku samozřejmě nechyběla ani hudba a dobrá zábava. se uskutečnila vernisáž obrazů malíře Josefa Vörese. Bílé zdi schodiště rozzářily a prohřály motivy fauny a flóry a v zamyšlení nad krásnou Salome došli návštěvníci do dvou prostorných místností dočasně proměněných v galerii. Jako na každé správné vernisáži, ani tady nechyběla stylová hudba, vynikající občerstvení a milá slova organizátorů i uměleckých odborníků. Za společnost Hawle přivítal všechny přítomné jednatel Tomáš Drmola a ujal se i příjemné povinnosti předat panu Erwinu Hawle jako překvapení k životnímu jubileu portrét od Josefa Vörese. Úspěch prodejní výstavy potvrdil, že spojení pracovního života s uměním je perspektivní cestou i v českých podmínkách. Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: www: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová Tiskne: AK Service ŘÍJEN 2004

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků Voda Odpadní voda Plyn Přehled výrobků HAWLE-Výroba / Zabezpečování jakosti Sériová i kusová výroba na nejmodernějších obráběcích strojích Vysoká jakost výroby je zabezpečována stálou kontrolou každého

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948 PŘEHLED VÝROBKŮ HAWLE-Pobočky HAWLE-Partneři HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375 252 42 Jesenice u Prahy Tel.: 241 003 111 Fax: 241 003 333 E-mail: mail@hawle.cz

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

Monoblokové uzavírací šoupátko

Monoblokové uzavírací šoupátko VODA ODPADNÍ VODA Světová novinka od HAWLE: Monoblokové uzavírací šoupátko Určeno pro generace první měkce těsnící uzavírací šoupátko v monoblokovém konstrukčním provedení na světě 1958: 1967: 2003: Hawle

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168, DIČ: CZ49455168 Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny olověných přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros LEAD, která spočívá: ve vytažení

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_10 Název materiálu: Zařízení a části domovního vodovodu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje části a zařízení

Více

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s. Zhotovitel : Sdružení SYNER JSS Vedoucí účastník : SYNER, s.r.o., Liberec Účastník : Ještědská stavební společnost

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 04 - VODOVODNÍ

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

1) Vodovodní síť rekapitulace stávajícího stavu. 2) Vodovodní přípojky informace o návrhu

1) Vodovodní síť rekapitulace stávajícího stavu. 2) Vodovodní přípojky informace o návrhu PROVOD inženýrská společnost, s.r.o. Středisko Tišnov, Brněnská 196 666 01 Tišnov Obec Bory Výstavba vodovodních přípojek Bory, 4. 10. 2013 1 /20 Program schůze 1) Vodovodní síť rekapitulace stávajícího

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ Ing. Jaromír Sobotka HAWLE ARMATURY spol. s r.o., Jesenice u Prahy, e mail: jsobotka@hawle.cz Provozování vodárenských systémů provází celá řada náročných jevů a zákonitostí,

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Schéma vodovodu s čerpací stanicí

Schéma vodovodu s čerpací stanicí VODOVOD Druhy vod Schéma vodovodu s čerpací stanicí Poţadavky: Zdravotní nezávadnost Jak vodu získáváme??? podzemní pramenité zdroje povrchové vody vodní nádrţe Podle způsobu dopravování vody od vodního

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu ~ ispolečnost leč, a.s. Dra Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč. a.s. Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 03 - VODOVODNÍ

Více

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10 Ceník vodovodních armatur a tvarovek 2012 Obsah Přírubová šoupata 1 Potrubní spojky 2-5 Navrtávací pasy s přírubou 7 Hydranty 8-9 Uliční zdroj 10 Montážní vložka - kompenzátor 10 Ostatní tvarovky 11 Zemní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno Název vodovodu : Obecní vodovod Bačkov, Lubno Investor : Obec Bačkov Projektant : p.arch. Škvařil a p.arch. Bukáček, Zahradnického 2948, Havlíčkův Brod Dodavatel stavby

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_81_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.81.2 Název obce: Stará Voda Kód obce (IČOB): 15399 (539112) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Obsah ceníku. ARMEX HOLDING, a.s. Folknářská 1246/21 405 02 Děčín 2. ARMEX N HOLDING, a.s. Náměstí 5.května 46/1, 405 02 Děčín 3.

Obsah ceníku. ARMEX HOLDING, a.s. Folknářská 1246/21 405 02 Děčín 2. ARMEX N HOLDING, a.s. Náměstí 5.května 46/1, 405 02 Děčín 3. Ceník vodárenských armatur a tvarovek platný od 1.6.2015 www.armex.cz Obsah ceníku S-1140 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ... 3 S-1240 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ... 3 S-1155 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3579/2011/Bi Č. J.: 0191/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@strekiceubrna.cz

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu

Více

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rejvíz Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_05_19316 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_009_01_00460 Název obce: Loučka Kód obce (IČOB): 552038 (552038) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VODOVODNÍCH SÍTÍ Šárka Kročová

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VODOVODNÍCH SÍTÍ Šárka Kročová ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VODOVODNÍCH SÍTÍ Šárka Kročová Anotace Zajistit požární bezpečnost měst a obcí patří k základním úkolům samosprávných orgánů. V řadě případů je tento úkol u většiny

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Polkovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_034_01_12548 Název obce: Polkovice Kód obce (IČOB): 516899 (516899) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina XX. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina XX. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu ÚTVAR: ODBOR VODOVODŮ A KANALIZACÍ ČÍSLO ÚTVARU: 15130 NAŠE ČJ.: 36686/2011-MZE-15132 VYŘIZUJE: ING. SKÁCEL TELEFON: 221 812631 FAX: 221 812990 E-MAIL: vladimir.skacel@mze.cz Krajský úřad kraje Vysočina

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky 4 160 2 235 54 193 86 214 HL Zápachové uzávěrky Pračky a myčky EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Vodní zápachové uzávěrky pro pračky a myčky přehled výrobků Zápachové uzávěrky Výrobek Označení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Doloplazy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Doloplazy. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Doloplazy Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_015_01_03048 Název obce: Doloplazy Kód obce (IČOB): 589454 (589454) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, Velké Pavlovice, PSČ 691 06 Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo:

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Aktuální stav realizace vodohospodářských projektů v regionech provozovaných VAS. odborný seminář Brno 5. březen 2015

Aktuální stav realizace vodohospodářských projektů v regionech provozovaných VAS. odborný seminář Brno 5. březen 2015 Aktuální stav realizace vodohospodářských projektů v regionech provozovaných VAS odborný seminář Brno 5. březen 2015 Postavení VAS na vodohospodářském trhu ČR v roce 2014 Počet zásobovaných obyvatel: 539

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zblov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zblov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Zblov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.058.05 Název obce: Studnice Kód obce (IČOB): 15854 (574481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209)

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Ing. Jiří Frýba, Ing. Josef Jirout Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha

Ing. Jiří Frýba, Ing. Josef Jirout Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha REGION JIH - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Problematika řešení skupinového vodovodu v oblasti bez větší aglomerace z hledisek vodohospodářských i ekonomických Ing. Jiří Frýba, Ing. Josef Jirout Vodohospodářský

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více