ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, Dolní Životice IČ , tel.553/786200, fax.553/ Organizace je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka číslo 966, ze dne VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2013 DOZP Dolní Životice DOZP Moravice CHB Budišov nad Budišovkou CHB Moravice PSB Vítkov V Dolních Životicích PhDr. Dalibor Sokolovský ředitel organizace

2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Vážené kolegyně a kolegové. Příspěvková organizace Zámek Dolní Životice je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jde o služby domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podporu samostatného bydlení, které poskytuje v souladu s registrací, respektuje v nich práva a lidskou důstojnost každého uživatele, ve své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě. V rámci transformačního procesu prochází organizace od roku 2008 zásadními změnami, které přispívají k postupné deinstitucializaci naší pobytové sociální služby a umožňují setrvání uživatele v přirozeném prostředí, včetně jeho zapojení na trhu práce. V uplynulém roce došlo v naší organizaci k několika zásadním změnám, které ve svém důsledku posunuly výše kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Díky projektu, financovaného z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, byl zrekonstruován objekt bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Moravici na chráněné bydlení. V osmi pokojích dvou bytů zde našlo svůj domov 10 mužů a 2 ženy. V rámci další etapy transformačních změn je zpracována projektová žádost a vydáno stavební povolení na výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. Rovněž z finančních prostředků regionálního operačního programu bude v nejbližší době zahájena výstavba koedukovaného zařízení pro 15 mužů a 3 ženy. V Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově jsme zrekonstruovali dva třípokojové byty, do kterých se v režimu chráněného bydlení přestěhovali 4 uživatelé. V dalším třípokojovém bytě, zakoupeném ve Vítkově z prostředků Moravskoslezského kraje, připravujeme v nejbližší době nezbytné stavební úpravy tak, aby poskytl domov dalším dvěma klientům. V objektu sociální služby Podpory samostatného bydlení ve Vítkově byla v září dokončena půdní vestavba s charakterem jedné bytové jednotky, ve které žije žena a muž v partnerském vztahu. Postupnými odchody našich uživatelů do nových služeb se snižuje kapacita v transformované službě domova pro osoby se zdravotním postižením na zámku, kde dnes poskytujeme službu 101klientům (do roku 2008 až 155 klientů). Vzniká tak jednak prostor pro humanizaci stávajícího bydlení (úpravy pokojů a sociálního zázemí) a jednak k přípravě nových služeb vyprofilované cílové skupině na základě zmapované poptávky v regionu. Kvalitativní posun poskytované péče při realizaci transformačních změn souvisí nepochybně i se zvyšováním kvalifikovanosti zaměstnanců a s jejich motivací. Přeji všem pracovníkům, kteří si zvyšují kvalifikaci individuálním studiem, hodně úspěchu. Stejně tak oceňuji přístup těch, kteří se v organizaci podílejí na tvorbě grantových žádostí při hledání alternativních zdrojů k financování nových služeb. Upřímně děkuji všem zaměstnancům, spolupracujícím partnerům a odvětvovému odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě za dlouhodobou součinnost při společné snaze o realizaci zásadních změn v poskytování sociální služby naší organizací. Dolní Životice, Dalibor Sokolovský, ředitel organizace

3 Základní informace o příspěvkové organizaci Název: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Adresa: Zámecká 1, Dolní životice Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Statutární zástupce: PhDr. Dalibor Sokolovský, ředitel IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Opava, číslo účtu /0100 Telefon: , Mob: (ředitel) Fax: Web: DOZP Dolní Životice Zámek Dolní Životice, DOZP Moravice příspěvková organizace CHB Budišov nad Budišovkou CHB Moravice PSB Vítkov 3

4 1. Popis zařízení Sociální služba v Moravici Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením Forma poskytování: pobytová Adresa: Moravice 33, Melč Poskytováno od: do Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s jiným zdravotním postižením, - osoby s kombinovaným postižením, - osoby s mentálním postižením, - osoby s tělesným postižením, - senioři. Kapacita: 12 Sociální služba v Dolních Životicích Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením Forma poskytování: pobytová Adresa: Zámecká 1, Dolní Životice Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s jiným zdravotním postižením, - osoby s kombinovaným postižením, - osoby s mentálním postižením, - osoby s tělesným postižením, - senioři. Kapacita: 101 Sociální služba v Budišově nad Budišovkou Druh služby: chráněné bydlení Forma poskytování: pobytová Adresa: Chráněné bydlení Československé armády 413, Budišov nad Budišovkou 4

5 Chráněné bydlení Wolkerova 838, Vítkov Chráněné bydlení Na Sídlišti 693, Budišov nad Budišovkou Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením. Kapacita: 19 Sociální služba v Moravici Druh služby: chráněné bydlení Forma poskytování: pobytová Adresa: Chráněné bydlení Moravice 33, Melč Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s mentálním postižením, - senioři Kapacita: 12 Sociální služba ve Vítkově Druh služby: podpora samostatného bydlení Forma poskytování: terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů Adresa: Boženy Němcové 786, Vítkov Poskytována od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením. Kapacita: 9 5

6 2. Charakteristika organizace Hlavním účelem zřízení organizace je poslání, spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jako i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Základní strategický cíl organizace je poskytovat uživatelům takovou péči, která vede k jejich co největší samostatnosti a nezávislosti. Zajistit jim co největší možné zapojení do běžného života a rozhodování o svém životě, zajistit jim důstojné zacházení, příjemné prostředí a přiměřenou aktivitu. Vytvářet pro ně podmínky, přibližující se podmínkám domova a respektovat jejich osobnost. Odstranit neúčelnou a nadměrnou péči, která zabraňuje v rozvoji jejich dovedností. Zlepšit týmovou spolupráci všech pracovníků, zdokonalit systém řízení organizace, rozdělit pravomoci mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem povinností a aktivit. Organizace zajišťuje ekonomické a technické řízení při poskytování pobytových a terénních sociálních služeb dospělým osobám od 18 ti let se zdravotním postižením (mentálním, resp. kombinovaným - mentálním a smyslovým, mentálním a tělesným). Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám od 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Posláním našich poskytovaných sociálních služeb je posilovat kompetence a chránit důstojnost ubytovaných osob, které jsou z různých důvodů oslabeny v prosazování svých práv. Chceme vytvořit: prostředí, kde mohou osoby se sníženou soběstačností prožít aktivní život s maximální možností integrace a respektováním jejich individuality, vytvořit uživatelům služeb takové podmínky, ve kterých mohou rozvíjet přirozené sociální vazby s kontakty na rodinu a veřejnost. Posláním organizace je podporovat jejich integraci a socializaci, dbát na respektování jejich osobnosti a lidské důstojnosti. Podstatou naší práce je podpora a pomoc lidem se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s důrazem na respektování jejich vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální situace. Naším cílem je, aby lidé, kteří u nás bydlí, vnímali službu jako pozitivní podporu rozvoje vlastní osobnosti a to zejména v oblasti sociální, psychické a fyzické. Transformace Hlavním cílem transformace je prostřednictvím stanovených aktivit přispět k realizaci deinstitucionalizace našich pobytových sociálních služeb a přispět formou inkluze lidí s postižením ke zlepšení kvality jejich života. Hlavní aktivity v procesu transformace: 1. doplnění a výcvik pracovního týmu, 2. vlastní realizace programů chráněného a podporovaného bydlení, 3. vybavení objektů nových služeb, 4. zpracování metodik chráněného a podporovaného bydlení, 5. stáže pro zájemce o zařízení. 6

7 Jednotlivé etapy humanizace a transformace 1. etapa K prvním změnám začalo docházet od roku Výchozí počet uživatelů v organizaci byl 180 (152 v DOZP Dolní Životice, 28 v DOZP Moravice). V rámci humanizace zámku došlo k přestavbě denních místností, skladovacích prostor, společných šaten a několika pokojů. Na jednotlivých odděleních vznikly samostatné jídelny s kuchyňským koutem a obývací částí, stravování je odděleno pro každou komunitu zvlášť. Dále vznikly 3 dvoulůžkové apartmány s vlastním kuchyňským koutem a sociálním zázemím. Postupně docházelo ke snižování počtu lůžek na pokojích. Obdobnými humanizačními změnami prošel také domov v Moravici. Z původních patnáctilůžkových pokojů vznikly 2 jednolůžkové, 3 dvoulůžkové pokoje, 2 třílůžkové a 1 desetilůžkový pokoj. V roce 2008 byl vytvořen multidisciplinární transformační tým s vymezenými úkoly a kompetencemi jednotlivých členů. Byla zpracována analýza individuálních potřeb uživatelů a jejich vazby na konkrétní lokality. Motivovali jsme klienty k podávání žádostí do volnějších forem bydlení jiných poskytovatelů. Uživatelé, kteří měli zájem opustit zámek, byli připravováni v tréninkovém bytě v oranžerii na přechod do CHB v Budišově nad Budišovkou a Novém Jičíně. V souvislosti se zvyšováním kvality poskytovaných služeb byl zastaven příjem nových klientů do stávající služby. Prostřednictvím dotace z ROP byla zrekonstruována budova bývalé školy v Budišově nad Budišovkou na ulici Československé armády. V říjnu 2010 zde byla otevřena nová služba chráněného bydlení pro 15 uživatelů (ve třech samostatných bytových jednotkách). K bylo v DOZP Dolní Životice ubytováno 116, v DOZP Moravice 24 uživatelů, v CHB Budišov nad Budišovkou 15 uživatelů. 2. etapa Za finanční podpory zřizovatele byl zrekonstruován rodinný dům na ulici Boženy Němcové ve Vítkově. Vznikly 2 samostatné bytové jednotky pro 3 ženy a 6 mužů zde byla zahájena terénní služba podpory samostatného bydlení pro 9 uživatelů. Provoz v roce 2011 byl financován z projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. 7

8 K došlo ke snížení počtu uživatelů v DOZP Dolní Životice na 106 a v DOZP Moravice na 20 uživatelů. 3. etapa Z prostředků ROP byla financována rekonstrukce objektu v Moravici. Úpravou budovy vznikla služba chráněného bydlení pro 12 uživatelů. Po dobu rekonstrukce, byli klienti ubytováni v DOZP Dolní Životice. Klienti, kteří měli zájem odejít do nové služby CHB, byli z části ubytováni ve cvičném bytě a měli možnost se připravovat na volnější formu bydlení. Ostatní se připravovali na jednotlivých komunitách DOZP. U sociální služby DOZP v Moravici došlo ke zrušení registrace k CHB Moravice byla registrována od Slavnostní otevření nové služby v rekonstruovaném objektu se uskutečnilo etapa Je dokončena a MPSV schválena stavební studie na výstavbu DOZP pro 18 uživatelů v Horním Benešově. Finanční zajištění bude prostřednictvím integrovaného operačního programu. DOZP Horní Benešov bude sloužit pro 3 ženy a 15 mužů, cílovou skupinou budou osoby se středně těžkým mentálním postižením, částečně mobilní nebo imobilní. V průběhu roku 2013 byly zpracovány podklady pro územní řízení a stavební povolení, předpoklad zahájení výstavby I. pololetí 2014 a dokončení stavby bude v roce Z prostředků MSK byly zakoupeny a naší organizaci dány do správy 2 byty v panelákové zástavbě ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. V bytech je od poskytována služba chráněného bydlení, která je součástí stávající služby CHB v Budišově nad Budišovkou. 5. etapa Z prostředků zřizovatele plánujeme zakoupit ještě 2 rodinné domky se dvěma bytovými jednotkami na Opavsku. Celková kapacita služby bude 12 uživatelů. Cílovou skupinou budou uživatelé s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním. V současné době mapujeme v tomto směru nabídku nemovitostí, zejména v okolí Hradce nad Moravicí. 6. etapa Humanizace DOZP Dolní Životice. Odchodem klientů do volnějších forem bydlení (vlastních služeb i služeb jiných poskytovatelů) a přirozeným úbytkem se předpokládá změna ubytovací kapacity na 77 uživatelů a změna druhů poskytovaných služeb na základě poptávky zájemců o sociální služby. Zřízeny budou služby, které v současné době v regionu chybí. S uživateli, kteří nebudou spadat do nové cílové skupiny, bude dále pracováno a budou hledány další možnosti umístění ve službách jiných poskytovatelů. 8

9 3. Uživatelé služby: TYP POSTIŽENÍ schválená kapacita organizace pro rok 2013 celkem 141 celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení: ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 52,7 56,3 56,8 41,5 54,4 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním střední postižením těžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení)(osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu počet evidovaných zájemců o službu ke dni z toho - žen 5 - mužů 93 Průměrná čekací doba zájemců o službu pokud je volná kapacita, jedná se okamžitě se zájemcem o službu. rok počet klientů vývoj ubytovací kapacity počet klientů

10 4. Personál: počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni % Pedagog. Pracovníci Pracovníci v sociálních službách počet pracovníků dle kategorií Zdravot. pracovníci všeobecná sestra sociální pracovníci technickosprávní zaměst. (ředitel, ekonom, účetní, technický pracovník) manuální pracovník (údržbář, vrátný, pradlena, kuchař, skladní) PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 14,7 14,0 0,0 0,0 4,3 4,1 0,0 0,0 9,4 9,0 1,0 0,9 0,0 0,0 vyšší odborné 1,2 1,1 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 úplné střední 41,6 39,7 0,0 0,0 30,1 28,7 3,0 2,9 0,5 0,5 6,1 5,8 2,0 1,9 vyučen 45,4 43,3 0,0 0,0 25,5 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,0 základní 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,9 Celkem 104,9 100,0 0,0 0,0 60,9 58,0 3,0 2,9 10,1 9,6 7,0 6,7 23,9 22,8 přepočtený stav ke dni ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 přepočtený stav (PS) ke dni Členění SKUTEČNOST 2013 podle PLATY A z toho: POČET Průměrný kategorií OST. PLATBY OSTATNÍ PROSTŘ. ZAMĚSTNANCŮ měsíční CELKEM v tis. Kč PLATBY v tis. Kč NA PLATY v tis.kč plat v Kč PSS ,43 7, ,43 60, Sociální pracovník 2 400,42 0, ,42 10, Sestra 945,90 0,00 945,90 3, THP 2 483,17 4, ,67 7, Manuální pracovník 3 608,59 4, ,09 23, Celkem ,50 16, ,50 104,

11 Vzdělávání Každý člen týmu má zpracován svůj individuální plán vzdělávání, jehož součástí je vstupní trénink. Jedna z podmínek pro přijetí zaměstnance do chráněného bydlení je ochota a schopnost kontinuálního vzdělávání. Klíčovou aktivitou naší organizace je podpora vzdělávání zaměstnanců. Efektivní využití vlastních odborných zaměstnanců a možnost dalšího rozvoje jejich schopností a dovedností je jedním z cílů naší organizace. Základem kvalitního poskytování sociálních služeb jsou zaměstnanci v přímé péči (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách). Usilujeme o to, aby v našich zařízeních pracovali odborně vzdělaní zaměstnanci, kteří znají potřeby klientů a specifické metody práce s nimi. Při práci s uživateli se pracovníci řídí principy, které jsou obsaženy v Listině základních práv a svobod, Etickém kodexu pracovníků v sociálních službách, ve Vnitřním řádu k vymezení všeobecných pravidel pro organizaci práce, v Kolektivní smlouvě, Vnitřních pravidlech soužití a ostatních vnitřních předpisech a směrnicích. Vzhledem k nutnosti vzdělávání zaměstnanců při zvyšování jejich kvalifikace, vedení přehledu o jejím uskutečňování a v neposlední řadě i z důvodu kontroly, má organizace zpracován Vzdělávací plán organizace. Individuální vzdělávací plány zaměstnanců, jsou součástí osobních spisů pracovníků. Každoročním vyhodnocováním vzdělávání jednotlivých zaměstnanců, s důrazem na profesní růst, umožní organizace zaměstnancům kvalifikaci prohlubovat či zvyšovat. Výběr týmu Důležitým aspektem transformace pro existenci chráněného nebo podporovaného bydlení je kvalitní tým. Základ týmu tvoří současní zaměstnanci, kteří jsou na novou roli systematicky připravováni. Na volná místa jsou vypsána výběrová řízení s jasnými kritérií (vzdělání, praxe, osobnostní charakteristiky). Výběr definitivního týmu je v kompetenci vedoucího sociální služby. Stáže Každý člen týmu před nástupem nebo v průběhu absolvuje stáže v organizacích z jiných regionů, kde již podobné služby existují. Jednotlivé stáže budou minimálně týdenní. Stážové místo Tým chráněného bydlení nebo podporovaného bydlení vytvoří jedno stážové místo. Toto místo má za úkol pomáhat získat informace a zkušenosti kolegům z jiných organizací zabývajících se službami pro osoby se zdravotním postižením, které mají v úmyslu zavést program chráněného nebo podporovaného bydlení ve své organizaci. Dobrovolnický program Součástí našich sociálních služeb bydlení je dobrovolnický program. Cílem programu je kontakt klientů s dobrovolníky z komunity regionu, kteří by klientům měli napomoci k integraci do komunity. Každý dobrovolník absolvuje jednodenní seminář, jehož obsahem budou základní informace o problematice práce s lidmi se zdravotním a mentálním postižením. Dobrovolníci mají k dispozici pravidelnou supervizi. Odborná supervize Supervize probíhají jedenkrát za 3 měsíce. Supervize budou týmové, individuální a případové. 11

12 Růst zaměstnanců podle pracovních pozic Celkem Manuálové Stravovací Provoz přímá práce PSS Sociální pracovníci Zdravotničtí pracovníci Technickosprávní zaměstnanci ,2 23,3 12,3 45,7 18,7 4, ,8 25,4 13,0 51,2 18,0 6, ,8 23,0 12,5 60,0 12,5 6, ,4 22,3 12,8 63,1 10,0 7, ,7 24,4 12,2 63,1 9,2 8, ,2 23,7 10,6 64,8 8,0 7, ,8 19,1 10,0 65,3 5,0 7, ,0 17,1 10,0 68,3 5,0 7, ,3 17,1 9,2 67,7 4,3 7, ,9 16,9 7,0 71,0 3,0 7,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, ,0 celkem manuálové strav.provoz přímá práce zdr.prac. THP 12

13 Růst průměrné mzdy dle kategorií pracovníků rok manuálové strav. provoz THP Sociální pracovník Všeobecná sestra PSS pedagog celkem manuálové strav. provoz THP Soc. pracovník všeob.sestra PSS pedagog Rok růst průměrné mzdy růst průměrné mzdy růst průměrné mzdy 13

14 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013 V uplynulém roce došlo v naší organizaci k několika zásadním změnám, které ve svém důsledku posunuly výše kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Díky projektu, financovaného z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, byl zrekonstruován objekt bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Moravici na chráněné bydlení. V osmi pokojích dvou bytů zde našlo svůj domov 10 mužů a 2 ženy. V rámci další etapy transformačních změn je zpracována projektová žádost a vydáno stavební povolení na výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. Rovněž z finančních prostředků regionálního operačního programu bude v nejbližší době zahájena výstavba koedukovaného zařízení pro 15 mužů a 3 ženy. V Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově jsme zrekonstruovali dva třípokojové byty, do kterých se v režimu chráněného bydlení přestěhovali 4 uživatelé. V dalším třípokojovém bytě, zakoupeném ve Vítkově z prostředků Moravskoslezského kraje, připravujeme v nejbližší době nezbytné stavební úpravy tak, aby poskytl domov dalším dvěma klientům. V objektu sociální služby Podpory samostatného bydlení ve Vítkově byla v září dokončena půdní vestavba s charakterem jedné bytové jednotky, ve které žije žena a muž v partnerském vztahu. Práce s kvalitou poskytovaných služeb je popsána v závěrečných zprávách jednotlivých sociálních služeb 6. Sociální podmínky uživatelů Sociální podmínky uživatelů jsou popsány v závěrečných zprávách jednotlivých sociálních služeb. 7. Stavebně - technický stav objektu Stavebně-technický stav objektů jednotlivých sociální služby, je popsán v jejich závěrečných zprávách. 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2013 Organizace si stanovila na rok 2013 tyto úkoly: 1) Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji V březnu 2013 byla vyhlášena Moravskoslezským krajem veřejná zakázka Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Organizace se do výzvy přihlásila a naše nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. Dne byla uzavřena Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi Moravskoslezským krajem a naší organizací. Předmětem smlouvy je poskytování a realizace sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením na území města Vítkov s tím, že klientům bude poskytnuto průměrně 155 intervencí za měsíc a průměrně 230 kontaktů za měsíc v období od do

15 2) Změna registračních podmínek chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou V souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, bylo vydáno změnové rozhodnutí k registrované službě č.j. MSK 44566/2013, ze dne Změna se týkala navýšení kapacity z 15 ubytovacích míst na 19 a rozšíření místa poskytování služby. Sociální služba chráněné bydlení je poskytována celoročně - v městě Budišov nad Budišovkou, ulice ČSA 413, PSČ a v třípokojových panelových bytech na adrese Na Sídlišti 693 v Budišově nad Budišovkou a Wolkerově 838 ve Vítkově. - Personální řešení byla přijata 1 pracovnice s výkonem práce pracovníka v sociálních službách, s místem výkonu práce chráněné bydlení v Budišově nad Budišovkou, Na sídlišti 693 a v chráněném bydlení ve Vítkově, Wolkerova ) Registrace sociální služby v Moravici Organizace je zařazena do transformačního procesu, jehož hlavním cílem je vytvořit v běžném prostředí takové typy sociálních služeb, které budou odpovídat individuálním potřebám každého uživatele a budou v souladu s aktuálními trendy. Z domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Dolních Životicích se přestěhovalo do nově zrekonstruovaného chráněného bydlení v Moravici dvanáct klientů. Díky evropským dotacím a Moravskoslezskému kraji tak další lidé se zdravotním postižením dostali šanci zkvalitnit svůj život. Budova dříve sloužila jako domov pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém žilo až třicet klientů, a to ve dvou místnostech, které kdysi sloužily jako školní třídy. Nyní našlo v rekonstruovaném bezbariérovém objektu, jehož vybavení se podobá běžné domácnosti, svůj domov deset mužů a 2 ženy. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení 78 odst. 2 zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů, rozhodl podle ustanovení 82 odst. 1 zákona o sociálních službách na základě naší žádosti ze dne , o registraci pobytové sociální služby chráněné bydlení v Moravici s kapacitou 12 ubytovacích míst. Chráněné bydlení v Moravici má formu skupinového bydlení. Uživateli se poskytuje podle potřeby podpora sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Služba obsahuje pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 15

16 ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Uživatelům stanovíme takovou výši úhrad, která jim umožní zajistit nejen ubytování a stravu, ale také uspokojovat ostatní základní potřeby tak, aby se co nejvíce mohli zapojit do společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Nepřetržitý provoz poskytování sociální služby chráněného bydlení zajišťuje osmičlenný pracovní tým: o 1 vedoucí služby - je přímo podřízený řediteli organizace, (úv. 0,5 sociální pracovnice, 0,5 pracovník v sociálních službách), o 1 zástupce vedoucí služby-garant kvality, která je podřízena vedoucí služby (úv. 0,5 sociální pracovnice, 0,5 pracovník v sociálních službách), o 6 pracovníků v sociálních službách, kteří jsou podřízeni vedoucí služby. Personál podporuje klienty, jak při vedení domácnosti, tak při uvědomování si sebe samotných, svých možností, potřeb a přání a v situacích, ve kterých si nejsou jisti sami sebou. Program v jednotlivých bytech vychází z potřeb a zájmů jejich uživatelů. Prostřednictvím individuálního plánu jim pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník pomáhají hledat cesty v jejich naplňování. ředitel 0,08 ekonompersonalista 0,08 vedoucí služby 1,0 hlavní účetní 0,08 sociální pracovník 1,0 mzdová účetní 0,08 provozní účetní 0,08 pracovník v sociálních službách 6,0 technický pracovník 0,08 16

17 4) Uzavření smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace pro zhotovitele stavby DOZP Horní Benešov. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 118/7820 ze dne schválila naší organizaci poskytnutí účelových finančních prostředků na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, vyhlásilo vedení organizace dne nabídkové-výběrové řízení na zpracování výše uvedené akce. Bylo osloveno 5 dodavatelů zpracovatelů zakázky, s termínem podání do hodin. - Ing. Jiří Zlámal, Osvobození 25, Bruntál - Ing. Arch. Taťána Tzoumasová, Komenského 10, Olomouc - Ing. Vilém Sýkora, Karla Čapka 11, Krnov - Dalibor Sekanina, Holčovice 255, Holčovice - Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov Dne ředitel organizace jmenoval hodnotící komisi a stanovil na den v 9.00 hodin jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu. Z oslovených pěti projektantů byly organizaci doručeny v požadovaném termínu dvě nabídky a jedna omluva em. Tyto nabídky byly zapsány v knize došlé pošty. Organizaci byly poštou doručeny nabídky: 1. Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov v 8,30 hod. 2. Ing. Arch. Taťána Tzoumasová, Komenského 10, Olomouc, v 8, 30 hod. - Ing. Jiří Zlámal se em omluvil z důvodu pracovního vytížení. Obálky s nabídkami byly zkontrolovány, byly neporušeny a nebylo shledáno jiných závad. Otevírání obálek bylo provedeno členy hodnotící komise p. Konečnou a sl. Hudečkovou, za přítomnosti pp.vanečka, Bartesky a Varyše. Hodnocení nabídek 1. Obě nabídky splňovaly zadávací podmínky. 2. Z nabídek vybrala hodnotící komise na zpracování veřejné zakázky malého rozsahu nabídku pana Ing. Miroslava Geryka, neboť splnil základní hodnotící kritérium, a to nejnižší nabídkovou cenu. 3. Hodnotící komise navrhla realizovat nabídku Ing. Miroslava Geryka. Ředitel organizace s návrhem souhlasil. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru byla uzavřena dne Projektová dokumentace byla organizaci předána

18 5) Zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce Půdní vestavba v objektu bydlení č. p. 786 ve Vítkově. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, vyhlásilo vedení organizace dne nabídkové-výběrové řízení na půdní vestavbu sociální služby podpory samostatného bydlení ve Vítkově. Byli osloveni 4 dodavatelé zpracovatelé zakázky a zároveň byla zakázka zveřejněna na webových stránkách organizace. Termín podání nabídek byl stanoven na do 8.00 hodin. Ze 4 oslovených stavebních firem jsme obdrželi 3 nabídky: - RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov, - Ambit s.r.o., Hlavní 266/147, Opava 6, - RENESA s.r.o., Komárovská 2869/27, Opava. U výše uvedených nabídek byl splněn termín i čas podání, který organizace stanovila. Obálky s nabídkami byly zkontrolovány, byly neporušeny a nebylo shledáno jiných závad. K otevírání obálek hodnotící komisí došlo na Krajském úřadě v Ostravě v hodin. Složení hodnotící komise: - p. Neuwirthová Pavlína MSK KÚ odbor investiční a majetkový - p. Mgr. Radomíra Fábryová MSK KÚ odbor investiční a majetkový - p. PhDr. Dalibor Sokolovský - ředitel - Zámek Dolní Životice, p.o. V souladu s rozhodujícím kritériem nejnižší nabídnuté ceny stanovila výběrová komise následující pořadí uchazečů: - RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov - RENESA s.r.o., Komárovská 2869/27, Opava - AMBIT s. r. o., Hlavní 266/147, Opava 6 - Z těchto tří nabídek vybrala jmenovaná hodnotící komise na zhotovitele stavby nabídku firmy RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov. - Ředitel organizace s návrhem souhlasil. - Po zhotovení bylo dílo protokolárně předáno k užívání dne Kolaudační souhlas vydán

19 9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let 1 Na základě zmapovaných potřeb uživatelů DOZP Zámku Dolní Životice a poptávce po sociálních službách v regionu, v souladu s transformačním plánem organizace a v součinnosti s odvětvovým odborem specifikovat záměr rozvoje této služby. 2 Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II a v rámci nabídek Sociální akademie Ostrava a agentury Educo. 3 Ve spolupráci s JINAK o. p. s., se podílet na uskutečnění jejich projektu Podpora samostatného bydlení v rámci něhož připravíme pět klientů k samostatnějšímu bydlení v bytech ve městě Opava. 4 Rozšíření kapacity služby chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou o dva uživatele, kteří budou, po rekonstrukci nově zakoupeného bytu ve Vítkově, v tomto bytu ubytováni. 5 Zahájení výstavby DOZP pro 18 uživatelů v Horním Benešově. 6 Na základě plánů přechodů uživatelů do DOZP v Horním Benešově systematicky pracovat s jednotlivými uživateli, jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky. Spolu s odchody klientů připravovat i odpovídající část zaměstnanců na přechod do nové služby. 7 Kvalitně zpracovávat monitorovací zprávy sociálních služeb, financovaných z grantových projektů (Chráněné bydlení Moravice a Podpora samostatného bydlení Vítkov) tak, aby čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů bylo co nejprůkaznější. 8 Na základě výběrového řízení realizovat rekonstrukci plynové kotelny v sociální službě DOZP Zámek Dolní Životice. 10. Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem viz příloha. Tabulka č. 1) Základní ukazatele Tabulka č. 2) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6) Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10)Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 12)Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č. 13)Nemocnost 19

20 10.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady výnosy (tis. Kč) (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost , ,95 0,00 Doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 Celkem , ,95 0, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2013 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 0,00 0,00 0, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k (tis.kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) DOZP Dolní Životice , ,25-393,36 DOZP Moravice 2 655, ,05 0,00 CHB Moravice 1 604, ,91 114,01 CHB Budišov nad Budišovkou 4 213, ,40 75,88 PSB Vítkov 2 367, ,34 203,47 Celkem , ,95 0, Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) DOZP Dolní Životice 9 900,00 DOZP Moravice 1 263,00 CHB Moravice 945,00 CHB Budišov nad Budišovkou 1 610,00 PSB Vítkov 458,33 Celkem , Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem finanční věcný finanční věcný rezervní fond investiční fond xxxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2012 ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2011 Základní informace o PO Název příspěvkové organizace: Sagapo, příspěvková organizace Adresa: Uhlířská

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK

24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK 24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK Marianum, p. o. - výchozí stav Sídlo organizace: Rooseveltova 47, Opava Poskytované soc. služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, centrum denních

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

o činnosti organizace za rok 2009

o činnosti organizace za rok 2009 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Stará kuchyň Domek 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace Dodatek č. 4 kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z 18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb Plán rozvoje kvality poskytovaných

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příloha č. 8 Zřizovací listina Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. Zřizovatel: Městská

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky zadavatele: Název

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti služba

Více

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE AUDIT DANĚ, spol. s r.o., V jakém zákoně lze nalézt veřejnosprávní kontrolu? Veřejnosprávní kontrola je popsána v části druhé zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Plán činnosti PO na rok 2014

Plán činnosti PO na rok 2014 Příloha č. 1 Plán činnosti PO na rok 214 Organizace: Poř. čís. 7844194 Tabulka č. 1 Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více