ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, Dolní Životice IČ , tel.553/786200, fax.553/ Organizace je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka číslo 966, ze dne VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2013 DOZP Dolní Životice DOZP Moravice CHB Budišov nad Budišovkou CHB Moravice PSB Vítkov V Dolních Životicích PhDr. Dalibor Sokolovský ředitel organizace

2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Vážené kolegyně a kolegové. Příspěvková organizace Zámek Dolní Životice je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jde o služby domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podporu samostatného bydlení, které poskytuje v souladu s registrací, respektuje v nich práva a lidskou důstojnost každého uživatele, ve své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě. V rámci transformačního procesu prochází organizace od roku 2008 zásadními změnami, které přispívají k postupné deinstitucializaci naší pobytové sociální služby a umožňují setrvání uživatele v přirozeném prostředí, včetně jeho zapojení na trhu práce. V uplynulém roce došlo v naší organizaci k několika zásadním změnám, které ve svém důsledku posunuly výše kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Díky projektu, financovaného z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, byl zrekonstruován objekt bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Moravici na chráněné bydlení. V osmi pokojích dvou bytů zde našlo svůj domov 10 mužů a 2 ženy. V rámci další etapy transformačních změn je zpracována projektová žádost a vydáno stavební povolení na výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. Rovněž z finančních prostředků regionálního operačního programu bude v nejbližší době zahájena výstavba koedukovaného zařízení pro 15 mužů a 3 ženy. V Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově jsme zrekonstruovali dva třípokojové byty, do kterých se v režimu chráněného bydlení přestěhovali 4 uživatelé. V dalším třípokojovém bytě, zakoupeném ve Vítkově z prostředků Moravskoslezského kraje, připravujeme v nejbližší době nezbytné stavební úpravy tak, aby poskytl domov dalším dvěma klientům. V objektu sociální služby Podpory samostatného bydlení ve Vítkově byla v září dokončena půdní vestavba s charakterem jedné bytové jednotky, ve které žije žena a muž v partnerském vztahu. Postupnými odchody našich uživatelů do nových služeb se snižuje kapacita v transformované službě domova pro osoby se zdravotním postižením na zámku, kde dnes poskytujeme službu 101klientům (do roku 2008 až 155 klientů). Vzniká tak jednak prostor pro humanizaci stávajícího bydlení (úpravy pokojů a sociálního zázemí) a jednak k přípravě nových služeb vyprofilované cílové skupině na základě zmapované poptávky v regionu. Kvalitativní posun poskytované péče při realizaci transformačních změn souvisí nepochybně i se zvyšováním kvalifikovanosti zaměstnanců a s jejich motivací. Přeji všem pracovníkům, kteří si zvyšují kvalifikaci individuálním studiem, hodně úspěchu. Stejně tak oceňuji přístup těch, kteří se v organizaci podílejí na tvorbě grantových žádostí při hledání alternativních zdrojů k financování nových služeb. Upřímně děkuji všem zaměstnancům, spolupracujícím partnerům a odvětvovému odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě za dlouhodobou součinnost při společné snaze o realizaci zásadních změn v poskytování sociální služby naší organizací. Dolní Životice, Dalibor Sokolovský, ředitel organizace

3 Základní informace o příspěvkové organizaci Název: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Adresa: Zámecká 1, Dolní životice Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Statutární zástupce: PhDr. Dalibor Sokolovský, ředitel IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Opava, číslo účtu /0100 Telefon: , Mob: (ředitel) Fax: Web: DOZP Dolní Životice Zámek Dolní Životice, DOZP Moravice příspěvková organizace CHB Budišov nad Budišovkou CHB Moravice PSB Vítkov 3

4 1. Popis zařízení Sociální služba v Moravici Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením Forma poskytování: pobytová Adresa: Moravice 33, Melč Poskytováno od: do Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s jiným zdravotním postižením, - osoby s kombinovaným postižením, - osoby s mentálním postižením, - osoby s tělesným postižením, - senioři. Kapacita: 12 Sociální služba v Dolních Životicích Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením Forma poskytování: pobytová Adresa: Zámecká 1, Dolní Životice Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s jiným zdravotním postižením, - osoby s kombinovaným postižením, - osoby s mentálním postižením, - osoby s tělesným postižením, - senioři. Kapacita: 101 Sociální služba v Budišově nad Budišovkou Druh služby: chráněné bydlení Forma poskytování: pobytová Adresa: Chráněné bydlení Československé armády 413, Budišov nad Budišovkou 4

5 Chráněné bydlení Wolkerova 838, Vítkov Chráněné bydlení Na Sídlišti 693, Budišov nad Budišovkou Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením. Kapacita: 19 Sociální služba v Moravici Druh služby: chráněné bydlení Forma poskytování: pobytová Adresa: Chráněné bydlení Moravice 33, Melč Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s mentálním postižením, - senioři Kapacita: 12 Sociální služba ve Vítkově Druh služby: podpora samostatného bydlení Forma poskytování: terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů Adresa: Boženy Němcové 786, Vítkov Poskytována od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením. Kapacita: 9 5

6 2. Charakteristika organizace Hlavním účelem zřízení organizace je poslání, spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jako i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Základní strategický cíl organizace je poskytovat uživatelům takovou péči, která vede k jejich co největší samostatnosti a nezávislosti. Zajistit jim co největší možné zapojení do běžného života a rozhodování o svém životě, zajistit jim důstojné zacházení, příjemné prostředí a přiměřenou aktivitu. Vytvářet pro ně podmínky, přibližující se podmínkám domova a respektovat jejich osobnost. Odstranit neúčelnou a nadměrnou péči, která zabraňuje v rozvoji jejich dovedností. Zlepšit týmovou spolupráci všech pracovníků, zdokonalit systém řízení organizace, rozdělit pravomoci mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem povinností a aktivit. Organizace zajišťuje ekonomické a technické řízení při poskytování pobytových a terénních sociálních služeb dospělým osobám od 18 ti let se zdravotním postižením (mentálním, resp. kombinovaným - mentálním a smyslovým, mentálním a tělesným). Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám od 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Posláním našich poskytovaných sociálních služeb je posilovat kompetence a chránit důstojnost ubytovaných osob, které jsou z různých důvodů oslabeny v prosazování svých práv. Chceme vytvořit: prostředí, kde mohou osoby se sníženou soběstačností prožít aktivní život s maximální možností integrace a respektováním jejich individuality, vytvořit uživatelům služeb takové podmínky, ve kterých mohou rozvíjet přirozené sociální vazby s kontakty na rodinu a veřejnost. Posláním organizace je podporovat jejich integraci a socializaci, dbát na respektování jejich osobnosti a lidské důstojnosti. Podstatou naší práce je podpora a pomoc lidem se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s důrazem na respektování jejich vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální situace. Naším cílem je, aby lidé, kteří u nás bydlí, vnímali službu jako pozitivní podporu rozvoje vlastní osobnosti a to zejména v oblasti sociální, psychické a fyzické. Transformace Hlavním cílem transformace je prostřednictvím stanovených aktivit přispět k realizaci deinstitucionalizace našich pobytových sociálních služeb a přispět formou inkluze lidí s postižením ke zlepšení kvality jejich života. Hlavní aktivity v procesu transformace: 1. doplnění a výcvik pracovního týmu, 2. vlastní realizace programů chráněného a podporovaného bydlení, 3. vybavení objektů nových služeb, 4. zpracování metodik chráněného a podporovaného bydlení, 5. stáže pro zájemce o zařízení. 6

7 Jednotlivé etapy humanizace a transformace 1. etapa K prvním změnám začalo docházet od roku Výchozí počet uživatelů v organizaci byl 180 (152 v DOZP Dolní Životice, 28 v DOZP Moravice). V rámci humanizace zámku došlo k přestavbě denních místností, skladovacích prostor, společných šaten a několika pokojů. Na jednotlivých odděleních vznikly samostatné jídelny s kuchyňským koutem a obývací částí, stravování je odděleno pro každou komunitu zvlášť. Dále vznikly 3 dvoulůžkové apartmány s vlastním kuchyňským koutem a sociálním zázemím. Postupně docházelo ke snižování počtu lůžek na pokojích. Obdobnými humanizačními změnami prošel také domov v Moravici. Z původních patnáctilůžkových pokojů vznikly 2 jednolůžkové, 3 dvoulůžkové pokoje, 2 třílůžkové a 1 desetilůžkový pokoj. V roce 2008 byl vytvořen multidisciplinární transformační tým s vymezenými úkoly a kompetencemi jednotlivých členů. Byla zpracována analýza individuálních potřeb uživatelů a jejich vazby na konkrétní lokality. Motivovali jsme klienty k podávání žádostí do volnějších forem bydlení jiných poskytovatelů. Uživatelé, kteří měli zájem opustit zámek, byli připravováni v tréninkovém bytě v oranžerii na přechod do CHB v Budišově nad Budišovkou a Novém Jičíně. V souvislosti se zvyšováním kvality poskytovaných služeb byl zastaven příjem nových klientů do stávající služby. Prostřednictvím dotace z ROP byla zrekonstruována budova bývalé školy v Budišově nad Budišovkou na ulici Československé armády. V říjnu 2010 zde byla otevřena nová služba chráněného bydlení pro 15 uživatelů (ve třech samostatných bytových jednotkách). K bylo v DOZP Dolní Životice ubytováno 116, v DOZP Moravice 24 uživatelů, v CHB Budišov nad Budišovkou 15 uživatelů. 2. etapa Za finanční podpory zřizovatele byl zrekonstruován rodinný dům na ulici Boženy Němcové ve Vítkově. Vznikly 2 samostatné bytové jednotky pro 3 ženy a 6 mužů zde byla zahájena terénní služba podpory samostatného bydlení pro 9 uživatelů. Provoz v roce 2011 byl financován z projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. 7

8 K došlo ke snížení počtu uživatelů v DOZP Dolní Životice na 106 a v DOZP Moravice na 20 uživatelů. 3. etapa Z prostředků ROP byla financována rekonstrukce objektu v Moravici. Úpravou budovy vznikla služba chráněného bydlení pro 12 uživatelů. Po dobu rekonstrukce, byli klienti ubytováni v DOZP Dolní Životice. Klienti, kteří měli zájem odejít do nové služby CHB, byli z části ubytováni ve cvičném bytě a měli možnost se připravovat na volnější formu bydlení. Ostatní se připravovali na jednotlivých komunitách DOZP. U sociální služby DOZP v Moravici došlo ke zrušení registrace k CHB Moravice byla registrována od Slavnostní otevření nové služby v rekonstruovaném objektu se uskutečnilo etapa Je dokončena a MPSV schválena stavební studie na výstavbu DOZP pro 18 uživatelů v Horním Benešově. Finanční zajištění bude prostřednictvím integrovaného operačního programu. DOZP Horní Benešov bude sloužit pro 3 ženy a 15 mužů, cílovou skupinou budou osoby se středně těžkým mentálním postižením, částečně mobilní nebo imobilní. V průběhu roku 2013 byly zpracovány podklady pro územní řízení a stavební povolení, předpoklad zahájení výstavby I. pololetí 2014 a dokončení stavby bude v roce Z prostředků MSK byly zakoupeny a naší organizaci dány do správy 2 byty v panelákové zástavbě ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. V bytech je od poskytována služba chráněného bydlení, která je součástí stávající služby CHB v Budišově nad Budišovkou. 5. etapa Z prostředků zřizovatele plánujeme zakoupit ještě 2 rodinné domky se dvěma bytovými jednotkami na Opavsku. Celková kapacita služby bude 12 uživatelů. Cílovou skupinou budou uživatelé s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním. V současné době mapujeme v tomto směru nabídku nemovitostí, zejména v okolí Hradce nad Moravicí. 6. etapa Humanizace DOZP Dolní Životice. Odchodem klientů do volnějších forem bydlení (vlastních služeb i služeb jiných poskytovatelů) a přirozeným úbytkem se předpokládá změna ubytovací kapacity na 77 uživatelů a změna druhů poskytovaných služeb na základě poptávky zájemců o sociální služby. Zřízeny budou služby, které v současné době v regionu chybí. S uživateli, kteří nebudou spadat do nové cílové skupiny, bude dále pracováno a budou hledány další možnosti umístění ve službách jiných poskytovatelů. 8

9 3. Uživatelé služby: TYP POSTIŽENÍ schválená kapacita organizace pro rok 2013 celkem 141 celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení: ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 52,7 56,3 56,8 41,5 54,4 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním střední postižením těžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení)(osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu počet evidovaných zájemců o službu ke dni z toho - žen 5 - mužů 93 Průměrná čekací doba zájemců o službu pokud je volná kapacita, jedná se okamžitě se zájemcem o službu. rok počet klientů vývoj ubytovací kapacity počet klientů

10 4. Personál: počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni % Pedagog. Pracovníci Pracovníci v sociálních službách počet pracovníků dle kategorií Zdravot. pracovníci všeobecná sestra sociální pracovníci technickosprávní zaměst. (ředitel, ekonom, účetní, technický pracovník) manuální pracovník (údržbář, vrátný, pradlena, kuchař, skladní) PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 14,7 14,0 0,0 0,0 4,3 4,1 0,0 0,0 9,4 9,0 1,0 0,9 0,0 0,0 vyšší odborné 1,2 1,1 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 úplné střední 41,6 39,7 0,0 0,0 30,1 28,7 3,0 2,9 0,5 0,5 6,1 5,8 2,0 1,9 vyučen 45,4 43,3 0,0 0,0 25,5 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,0 základní 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,9 Celkem 104,9 100,0 0,0 0,0 60,9 58,0 3,0 2,9 10,1 9,6 7,0 6,7 23,9 22,8 přepočtený stav ke dni ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 přepočtený stav (PS) ke dni Členění SKUTEČNOST 2013 podle PLATY A z toho: POČET Průměrný kategorií OST. PLATBY OSTATNÍ PROSTŘ. ZAMĚSTNANCŮ měsíční CELKEM v tis. Kč PLATBY v tis. Kč NA PLATY v tis.kč plat v Kč PSS ,43 7, ,43 60, Sociální pracovník 2 400,42 0, ,42 10, Sestra 945,90 0,00 945,90 3, THP 2 483,17 4, ,67 7, Manuální pracovník 3 608,59 4, ,09 23, Celkem ,50 16, ,50 104,

11 Vzdělávání Každý člen týmu má zpracován svůj individuální plán vzdělávání, jehož součástí je vstupní trénink. Jedna z podmínek pro přijetí zaměstnance do chráněného bydlení je ochota a schopnost kontinuálního vzdělávání. Klíčovou aktivitou naší organizace je podpora vzdělávání zaměstnanců. Efektivní využití vlastních odborných zaměstnanců a možnost dalšího rozvoje jejich schopností a dovedností je jedním z cílů naší organizace. Základem kvalitního poskytování sociálních služeb jsou zaměstnanci v přímé péči (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách). Usilujeme o to, aby v našich zařízeních pracovali odborně vzdělaní zaměstnanci, kteří znají potřeby klientů a specifické metody práce s nimi. Při práci s uživateli se pracovníci řídí principy, které jsou obsaženy v Listině základních práv a svobod, Etickém kodexu pracovníků v sociálních službách, ve Vnitřním řádu k vymezení všeobecných pravidel pro organizaci práce, v Kolektivní smlouvě, Vnitřních pravidlech soužití a ostatních vnitřních předpisech a směrnicích. Vzhledem k nutnosti vzdělávání zaměstnanců při zvyšování jejich kvalifikace, vedení přehledu o jejím uskutečňování a v neposlední řadě i z důvodu kontroly, má organizace zpracován Vzdělávací plán organizace. Individuální vzdělávací plány zaměstnanců, jsou součástí osobních spisů pracovníků. Každoročním vyhodnocováním vzdělávání jednotlivých zaměstnanců, s důrazem na profesní růst, umožní organizace zaměstnancům kvalifikaci prohlubovat či zvyšovat. Výběr týmu Důležitým aspektem transformace pro existenci chráněného nebo podporovaného bydlení je kvalitní tým. Základ týmu tvoří současní zaměstnanci, kteří jsou na novou roli systematicky připravováni. Na volná místa jsou vypsána výběrová řízení s jasnými kritérií (vzdělání, praxe, osobnostní charakteristiky). Výběr definitivního týmu je v kompetenci vedoucího sociální služby. Stáže Každý člen týmu před nástupem nebo v průběhu absolvuje stáže v organizacích z jiných regionů, kde již podobné služby existují. Jednotlivé stáže budou minimálně týdenní. Stážové místo Tým chráněného bydlení nebo podporovaného bydlení vytvoří jedno stážové místo. Toto místo má za úkol pomáhat získat informace a zkušenosti kolegům z jiných organizací zabývajících se službami pro osoby se zdravotním postižením, které mají v úmyslu zavést program chráněného nebo podporovaného bydlení ve své organizaci. Dobrovolnický program Součástí našich sociálních služeb bydlení je dobrovolnický program. Cílem programu je kontakt klientů s dobrovolníky z komunity regionu, kteří by klientům měli napomoci k integraci do komunity. Každý dobrovolník absolvuje jednodenní seminář, jehož obsahem budou základní informace o problematice práce s lidmi se zdravotním a mentálním postižením. Dobrovolníci mají k dispozici pravidelnou supervizi. Odborná supervize Supervize probíhají jedenkrát za 3 měsíce. Supervize budou týmové, individuální a případové. 11

12 Růst zaměstnanců podle pracovních pozic Celkem Manuálové Stravovací Provoz přímá práce PSS Sociální pracovníci Zdravotničtí pracovníci Technickosprávní zaměstnanci ,2 23,3 12,3 45,7 18,7 4, ,8 25,4 13,0 51,2 18,0 6, ,8 23,0 12,5 60,0 12,5 6, ,4 22,3 12,8 63,1 10,0 7, ,7 24,4 12,2 63,1 9,2 8, ,2 23,7 10,6 64,8 8,0 7, ,8 19,1 10,0 65,3 5,0 7, ,0 17,1 10,0 68,3 5,0 7, ,3 17,1 9,2 67,7 4,3 7, ,9 16,9 7,0 71,0 3,0 7,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, ,0 celkem manuálové strav.provoz přímá práce zdr.prac. THP 12

13 Růst průměrné mzdy dle kategorií pracovníků rok manuálové strav. provoz THP Sociální pracovník Všeobecná sestra PSS pedagog celkem manuálové strav. provoz THP Soc. pracovník všeob.sestra PSS pedagog Rok růst průměrné mzdy růst průměrné mzdy růst průměrné mzdy 13

14 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013 V uplynulém roce došlo v naší organizaci k několika zásadním změnám, které ve svém důsledku posunuly výše kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Díky projektu, financovaného z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, byl zrekonstruován objekt bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Moravici na chráněné bydlení. V osmi pokojích dvou bytů zde našlo svůj domov 10 mužů a 2 ženy. V rámci další etapy transformačních změn je zpracována projektová žádost a vydáno stavební povolení na výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. Rovněž z finančních prostředků regionálního operačního programu bude v nejbližší době zahájena výstavba koedukovaného zařízení pro 15 mužů a 3 ženy. V Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově jsme zrekonstruovali dva třípokojové byty, do kterých se v režimu chráněného bydlení přestěhovali 4 uživatelé. V dalším třípokojovém bytě, zakoupeném ve Vítkově z prostředků Moravskoslezského kraje, připravujeme v nejbližší době nezbytné stavební úpravy tak, aby poskytl domov dalším dvěma klientům. V objektu sociální služby Podpory samostatného bydlení ve Vítkově byla v září dokončena půdní vestavba s charakterem jedné bytové jednotky, ve které žije žena a muž v partnerském vztahu. Práce s kvalitou poskytovaných služeb je popsána v závěrečných zprávách jednotlivých sociálních služeb 6. Sociální podmínky uživatelů Sociální podmínky uživatelů jsou popsány v závěrečných zprávách jednotlivých sociálních služeb. 7. Stavebně - technický stav objektu Stavebně-technický stav objektů jednotlivých sociální služby, je popsán v jejich závěrečných zprávách. 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2013 Organizace si stanovila na rok 2013 tyto úkoly: 1) Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji V březnu 2013 byla vyhlášena Moravskoslezským krajem veřejná zakázka Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Organizace se do výzvy přihlásila a naše nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. Dne byla uzavřena Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi Moravskoslezským krajem a naší organizací. Předmětem smlouvy je poskytování a realizace sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením na území města Vítkov s tím, že klientům bude poskytnuto průměrně 155 intervencí za měsíc a průměrně 230 kontaktů za měsíc v období od do

15 2) Změna registračních podmínek chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou V souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, bylo vydáno změnové rozhodnutí k registrované službě č.j. MSK 44566/2013, ze dne Změna se týkala navýšení kapacity z 15 ubytovacích míst na 19 a rozšíření místa poskytování služby. Sociální služba chráněné bydlení je poskytována celoročně - v městě Budišov nad Budišovkou, ulice ČSA 413, PSČ a v třípokojových panelových bytech na adrese Na Sídlišti 693 v Budišově nad Budišovkou a Wolkerově 838 ve Vítkově. - Personální řešení byla přijata 1 pracovnice s výkonem práce pracovníka v sociálních službách, s místem výkonu práce chráněné bydlení v Budišově nad Budišovkou, Na sídlišti 693 a v chráněném bydlení ve Vítkově, Wolkerova ) Registrace sociální služby v Moravici Organizace je zařazena do transformačního procesu, jehož hlavním cílem je vytvořit v běžném prostředí takové typy sociálních služeb, které budou odpovídat individuálním potřebám každého uživatele a budou v souladu s aktuálními trendy. Z domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Dolních Životicích se přestěhovalo do nově zrekonstruovaného chráněného bydlení v Moravici dvanáct klientů. Díky evropským dotacím a Moravskoslezskému kraji tak další lidé se zdravotním postižením dostali šanci zkvalitnit svůj život. Budova dříve sloužila jako domov pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém žilo až třicet klientů, a to ve dvou místnostech, které kdysi sloužily jako školní třídy. Nyní našlo v rekonstruovaném bezbariérovém objektu, jehož vybavení se podobá běžné domácnosti, svůj domov deset mužů a 2 ženy. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení 78 odst. 2 zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů, rozhodl podle ustanovení 82 odst. 1 zákona o sociálních službách na základě naší žádosti ze dne , o registraci pobytové sociální služby chráněné bydlení v Moravici s kapacitou 12 ubytovacích míst. Chráněné bydlení v Moravici má formu skupinového bydlení. Uživateli se poskytuje podle potřeby podpora sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Služba obsahuje pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 15

16 ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Uživatelům stanovíme takovou výši úhrad, která jim umožní zajistit nejen ubytování a stravu, ale také uspokojovat ostatní základní potřeby tak, aby se co nejvíce mohli zapojit do společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Nepřetržitý provoz poskytování sociální služby chráněného bydlení zajišťuje osmičlenný pracovní tým: o 1 vedoucí služby - je přímo podřízený řediteli organizace, (úv. 0,5 sociální pracovnice, 0,5 pracovník v sociálních službách), o 1 zástupce vedoucí služby-garant kvality, která je podřízena vedoucí služby (úv. 0,5 sociální pracovnice, 0,5 pracovník v sociálních službách), o 6 pracovníků v sociálních službách, kteří jsou podřízeni vedoucí služby. Personál podporuje klienty, jak při vedení domácnosti, tak při uvědomování si sebe samotných, svých možností, potřeb a přání a v situacích, ve kterých si nejsou jisti sami sebou. Program v jednotlivých bytech vychází z potřeb a zájmů jejich uživatelů. Prostřednictvím individuálního plánu jim pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník pomáhají hledat cesty v jejich naplňování. ředitel 0,08 ekonompersonalista 0,08 vedoucí služby 1,0 hlavní účetní 0,08 sociální pracovník 1,0 mzdová účetní 0,08 provozní účetní 0,08 pracovník v sociálních službách 6,0 technický pracovník 0,08 16

17 4) Uzavření smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace pro zhotovitele stavby DOZP Horní Benešov. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 118/7820 ze dne schválila naší organizaci poskytnutí účelových finančních prostředků na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, vyhlásilo vedení organizace dne nabídkové-výběrové řízení na zpracování výše uvedené akce. Bylo osloveno 5 dodavatelů zpracovatelů zakázky, s termínem podání do hodin. - Ing. Jiří Zlámal, Osvobození 25, Bruntál - Ing. Arch. Taťána Tzoumasová, Komenského 10, Olomouc - Ing. Vilém Sýkora, Karla Čapka 11, Krnov - Dalibor Sekanina, Holčovice 255, Holčovice - Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov Dne ředitel organizace jmenoval hodnotící komisi a stanovil na den v 9.00 hodin jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu. Z oslovených pěti projektantů byly organizaci doručeny v požadovaném termínu dvě nabídky a jedna omluva em. Tyto nabídky byly zapsány v knize došlé pošty. Organizaci byly poštou doručeny nabídky: 1. Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov v 8,30 hod. 2. Ing. Arch. Taťána Tzoumasová, Komenského 10, Olomouc, v 8, 30 hod. - Ing. Jiří Zlámal se em omluvil z důvodu pracovního vytížení. Obálky s nabídkami byly zkontrolovány, byly neporušeny a nebylo shledáno jiných závad. Otevírání obálek bylo provedeno členy hodnotící komise p. Konečnou a sl. Hudečkovou, za přítomnosti pp.vanečka, Bartesky a Varyše. Hodnocení nabídek 1. Obě nabídky splňovaly zadávací podmínky. 2. Z nabídek vybrala hodnotící komise na zpracování veřejné zakázky malého rozsahu nabídku pana Ing. Miroslava Geryka, neboť splnil základní hodnotící kritérium, a to nejnižší nabídkovou cenu. 3. Hodnotící komise navrhla realizovat nabídku Ing. Miroslava Geryka. Ředitel organizace s návrhem souhlasil. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru byla uzavřena dne Projektová dokumentace byla organizaci předána

18 5) Zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce Půdní vestavba v objektu bydlení č. p. 786 ve Vítkově. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, vyhlásilo vedení organizace dne nabídkové-výběrové řízení na půdní vestavbu sociální služby podpory samostatného bydlení ve Vítkově. Byli osloveni 4 dodavatelé zpracovatelé zakázky a zároveň byla zakázka zveřejněna na webových stránkách organizace. Termín podání nabídek byl stanoven na do 8.00 hodin. Ze 4 oslovených stavebních firem jsme obdrželi 3 nabídky: - RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov, - Ambit s.r.o., Hlavní 266/147, Opava 6, - RENESA s.r.o., Komárovská 2869/27, Opava. U výše uvedených nabídek byl splněn termín i čas podání, který organizace stanovila. Obálky s nabídkami byly zkontrolovány, byly neporušeny a nebylo shledáno jiných závad. K otevírání obálek hodnotící komisí došlo na Krajském úřadě v Ostravě v hodin. Složení hodnotící komise: - p. Neuwirthová Pavlína MSK KÚ odbor investiční a majetkový - p. Mgr. Radomíra Fábryová MSK KÚ odbor investiční a majetkový - p. PhDr. Dalibor Sokolovský - ředitel - Zámek Dolní Životice, p.o. V souladu s rozhodujícím kritériem nejnižší nabídnuté ceny stanovila výběrová komise následující pořadí uchazečů: - RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov - RENESA s.r.o., Komárovská 2869/27, Opava - AMBIT s. r. o., Hlavní 266/147, Opava 6 - Z těchto tří nabídek vybrala jmenovaná hodnotící komise na zhotovitele stavby nabídku firmy RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov. - Ředitel organizace s návrhem souhlasil. - Po zhotovení bylo dílo protokolárně předáno k užívání dne Kolaudační souhlas vydán

19 9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let 1 Na základě zmapovaných potřeb uživatelů DOZP Zámku Dolní Životice a poptávce po sociálních službách v regionu, v souladu s transformačním plánem organizace a v součinnosti s odvětvovým odborem specifikovat záměr rozvoje této služby. 2 Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II a v rámci nabídek Sociální akademie Ostrava a agentury Educo. 3 Ve spolupráci s JINAK o. p. s., se podílet na uskutečnění jejich projektu Podpora samostatného bydlení v rámci něhož připravíme pět klientů k samostatnějšímu bydlení v bytech ve městě Opava. 4 Rozšíření kapacity služby chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou o dva uživatele, kteří budou, po rekonstrukci nově zakoupeného bytu ve Vítkově, v tomto bytu ubytováni. 5 Zahájení výstavby DOZP pro 18 uživatelů v Horním Benešově. 6 Na základě plánů přechodů uživatelů do DOZP v Horním Benešově systematicky pracovat s jednotlivými uživateli, jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky. Spolu s odchody klientů připravovat i odpovídající část zaměstnanců na přechod do nové služby. 7 Kvalitně zpracovávat monitorovací zprávy sociálních služeb, financovaných z grantových projektů (Chráněné bydlení Moravice a Podpora samostatného bydlení Vítkov) tak, aby čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů bylo co nejprůkaznější. 8 Na základě výběrového řízení realizovat rekonstrukci plynové kotelny v sociální službě DOZP Zámek Dolní Životice. 10. Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem viz příloha. Tabulka č. 1) Základní ukazatele Tabulka č. 2) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6) Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10)Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 12)Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č. 13)Nemocnost 19

20 10.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady výnosy (tis. Kč) (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost , ,95 0,00 Doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 Celkem , ,95 0, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2013 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 0,00 0,00 0, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k (tis.kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) DOZP Dolní Životice , ,25-393,36 DOZP Moravice 2 655, ,05 0,00 CHB Moravice 1 604, ,91 114,01 CHB Budišov nad Budišovkou 4 213, ,40 75,88 PSB Vítkov 2 367, ,34 203,47 Celkem , ,95 0, Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) DOZP Dolní Životice 9 900,00 DOZP Moravice 1 263,00 CHB Moravice 945,00 CHB Budišov nad Budišovkou 1 610,00 PSB Vítkov 458,33 Celkem , Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem finanční věcný finanční věcný rezervní fond investiční fond xxxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2013 1 Základní informace o organizaci Název: Domov U jezera, příspěvková organizace

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál

Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace TRANSFORMAČNÍ PLÁN Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace Březen 2013 ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Výroční zpráva. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Výroční zpráva. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Výroční zpráva 201 201320132013 201320132013 2013 2013 20132013 20132013 2013 2013 201320132013 201320132013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem základní

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Základní informace o PO

Základní informace o PO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ke dni 31. 12. 2007 Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Základní informace

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 139 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více