ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, Dolní Životice IČ , tel.553/786200, fax.553/ Organizace je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka číslo 966, ze dne VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2013 DOZP Dolní Životice DOZP Moravice CHB Budišov nad Budišovkou CHB Moravice PSB Vítkov V Dolních Životicích PhDr. Dalibor Sokolovský ředitel organizace

2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Vážené kolegyně a kolegové. Příspěvková organizace Zámek Dolní Životice je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jde o služby domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podporu samostatného bydlení, které poskytuje v souladu s registrací, respektuje v nich práva a lidskou důstojnost každého uživatele, ve své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě. V rámci transformačního procesu prochází organizace od roku 2008 zásadními změnami, které přispívají k postupné deinstitucializaci naší pobytové sociální služby a umožňují setrvání uživatele v přirozeném prostředí, včetně jeho zapojení na trhu práce. V uplynulém roce došlo v naší organizaci k několika zásadním změnám, které ve svém důsledku posunuly výše kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Díky projektu, financovaného z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, byl zrekonstruován objekt bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Moravici na chráněné bydlení. V osmi pokojích dvou bytů zde našlo svůj domov 10 mužů a 2 ženy. V rámci další etapy transformačních změn je zpracována projektová žádost a vydáno stavební povolení na výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. Rovněž z finančních prostředků regionálního operačního programu bude v nejbližší době zahájena výstavba koedukovaného zařízení pro 15 mužů a 3 ženy. V Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově jsme zrekonstruovali dva třípokojové byty, do kterých se v režimu chráněného bydlení přestěhovali 4 uživatelé. V dalším třípokojovém bytě, zakoupeném ve Vítkově z prostředků Moravskoslezského kraje, připravujeme v nejbližší době nezbytné stavební úpravy tak, aby poskytl domov dalším dvěma klientům. V objektu sociální služby Podpory samostatného bydlení ve Vítkově byla v září dokončena půdní vestavba s charakterem jedné bytové jednotky, ve které žije žena a muž v partnerském vztahu. Postupnými odchody našich uživatelů do nových služeb se snižuje kapacita v transformované službě domova pro osoby se zdravotním postižením na zámku, kde dnes poskytujeme službu 101klientům (do roku 2008 až 155 klientů). Vzniká tak jednak prostor pro humanizaci stávajícího bydlení (úpravy pokojů a sociálního zázemí) a jednak k přípravě nových služeb vyprofilované cílové skupině na základě zmapované poptávky v regionu. Kvalitativní posun poskytované péče při realizaci transformačních změn souvisí nepochybně i se zvyšováním kvalifikovanosti zaměstnanců a s jejich motivací. Přeji všem pracovníkům, kteří si zvyšují kvalifikaci individuálním studiem, hodně úspěchu. Stejně tak oceňuji přístup těch, kteří se v organizaci podílejí na tvorbě grantových žádostí při hledání alternativních zdrojů k financování nových služeb. Upřímně děkuji všem zaměstnancům, spolupracujícím partnerům a odvětvovému odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě za dlouhodobou součinnost při společné snaze o realizaci zásadních změn v poskytování sociální služby naší organizací. Dolní Životice, Dalibor Sokolovský, ředitel organizace

3 Základní informace o příspěvkové organizaci Název: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Adresa: Zámecká 1, Dolní životice Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Statutární zástupce: PhDr. Dalibor Sokolovský, ředitel IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Opava, číslo účtu /0100 Telefon: , Mob: (ředitel) Fax: Web: DOZP Dolní Životice Zámek Dolní Životice, DOZP Moravice příspěvková organizace CHB Budišov nad Budišovkou CHB Moravice PSB Vítkov 3

4 1. Popis zařízení Sociální služba v Moravici Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením Forma poskytování: pobytová Adresa: Moravice 33, Melč Poskytováno od: do Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s jiným zdravotním postižením, - osoby s kombinovaným postižením, - osoby s mentálním postižením, - osoby s tělesným postižením, - senioři. Kapacita: 12 Sociální služba v Dolních Životicích Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením Forma poskytování: pobytová Adresa: Zámecká 1, Dolní Životice Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s jiným zdravotním postižením, - osoby s kombinovaným postižením, - osoby s mentálním postižením, - osoby s tělesným postižením, - senioři. Kapacita: 101 Sociální služba v Budišově nad Budišovkou Druh služby: chráněné bydlení Forma poskytování: pobytová Adresa: Chráněné bydlení Československé armády 413, Budišov nad Budišovkou 4

5 Chráněné bydlení Wolkerova 838, Vítkov Chráněné bydlení Na Sídlišti 693, Budišov nad Budišovkou Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením. Kapacita: 19 Sociální služba v Moravici Druh služby: chráněné bydlení Forma poskytování: pobytová Adresa: Chráněné bydlení Moravice 33, Melč Poskytováno od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením, - osoby s mentálním postižením, - senioři Kapacita: 12 Sociální služba ve Vítkově Druh služby: podpora samostatného bydlení Forma poskytování: terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů Adresa: Boženy Němcové 786, Vítkov Poskytována od: Identifikátor: Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením. Kapacita: 9 5

6 2. Charakteristika organizace Hlavním účelem zřízení organizace je poslání, spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jako i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Základní strategický cíl organizace je poskytovat uživatelům takovou péči, která vede k jejich co největší samostatnosti a nezávislosti. Zajistit jim co největší možné zapojení do běžného života a rozhodování o svém životě, zajistit jim důstojné zacházení, příjemné prostředí a přiměřenou aktivitu. Vytvářet pro ně podmínky, přibližující se podmínkám domova a respektovat jejich osobnost. Odstranit neúčelnou a nadměrnou péči, která zabraňuje v rozvoji jejich dovedností. Zlepšit týmovou spolupráci všech pracovníků, zdokonalit systém řízení organizace, rozdělit pravomoci mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem povinností a aktivit. Organizace zajišťuje ekonomické a technické řízení při poskytování pobytových a terénních sociálních služeb dospělým osobám od 18 ti let se zdravotním postižením (mentálním, resp. kombinovaným - mentálním a smyslovým, mentálním a tělesným). Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám od 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Posláním našich poskytovaných sociálních služeb je posilovat kompetence a chránit důstojnost ubytovaných osob, které jsou z různých důvodů oslabeny v prosazování svých práv. Chceme vytvořit: prostředí, kde mohou osoby se sníženou soběstačností prožít aktivní život s maximální možností integrace a respektováním jejich individuality, vytvořit uživatelům služeb takové podmínky, ve kterých mohou rozvíjet přirozené sociální vazby s kontakty na rodinu a veřejnost. Posláním organizace je podporovat jejich integraci a socializaci, dbát na respektování jejich osobnosti a lidské důstojnosti. Podstatou naší práce je podpora a pomoc lidem se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s důrazem na respektování jejich vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální situace. Naším cílem je, aby lidé, kteří u nás bydlí, vnímali službu jako pozitivní podporu rozvoje vlastní osobnosti a to zejména v oblasti sociální, psychické a fyzické. Transformace Hlavním cílem transformace je prostřednictvím stanovených aktivit přispět k realizaci deinstitucionalizace našich pobytových sociálních služeb a přispět formou inkluze lidí s postižením ke zlepšení kvality jejich života. Hlavní aktivity v procesu transformace: 1. doplnění a výcvik pracovního týmu, 2. vlastní realizace programů chráněného a podporovaného bydlení, 3. vybavení objektů nových služeb, 4. zpracování metodik chráněného a podporovaného bydlení, 5. stáže pro zájemce o zařízení. 6

7 Jednotlivé etapy humanizace a transformace 1. etapa K prvním změnám začalo docházet od roku Výchozí počet uživatelů v organizaci byl 180 (152 v DOZP Dolní Životice, 28 v DOZP Moravice). V rámci humanizace zámku došlo k přestavbě denních místností, skladovacích prostor, společných šaten a několika pokojů. Na jednotlivých odděleních vznikly samostatné jídelny s kuchyňským koutem a obývací částí, stravování je odděleno pro každou komunitu zvlášť. Dále vznikly 3 dvoulůžkové apartmány s vlastním kuchyňským koutem a sociálním zázemím. Postupně docházelo ke snižování počtu lůžek na pokojích. Obdobnými humanizačními změnami prošel také domov v Moravici. Z původních patnáctilůžkových pokojů vznikly 2 jednolůžkové, 3 dvoulůžkové pokoje, 2 třílůžkové a 1 desetilůžkový pokoj. V roce 2008 byl vytvořen multidisciplinární transformační tým s vymezenými úkoly a kompetencemi jednotlivých členů. Byla zpracována analýza individuálních potřeb uživatelů a jejich vazby na konkrétní lokality. Motivovali jsme klienty k podávání žádostí do volnějších forem bydlení jiných poskytovatelů. Uživatelé, kteří měli zájem opustit zámek, byli připravováni v tréninkovém bytě v oranžerii na přechod do CHB v Budišově nad Budišovkou a Novém Jičíně. V souvislosti se zvyšováním kvality poskytovaných služeb byl zastaven příjem nových klientů do stávající služby. Prostřednictvím dotace z ROP byla zrekonstruována budova bývalé školy v Budišově nad Budišovkou na ulici Československé armády. V říjnu 2010 zde byla otevřena nová služba chráněného bydlení pro 15 uživatelů (ve třech samostatných bytových jednotkách). K bylo v DOZP Dolní Životice ubytováno 116, v DOZP Moravice 24 uživatelů, v CHB Budišov nad Budišovkou 15 uživatelů. 2. etapa Za finanční podpory zřizovatele byl zrekonstruován rodinný dům na ulici Boženy Němcové ve Vítkově. Vznikly 2 samostatné bytové jednotky pro 3 ženy a 6 mužů zde byla zahájena terénní služba podpory samostatného bydlení pro 9 uživatelů. Provoz v roce 2011 byl financován z projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. 7

8 K došlo ke snížení počtu uživatelů v DOZP Dolní Životice na 106 a v DOZP Moravice na 20 uživatelů. 3. etapa Z prostředků ROP byla financována rekonstrukce objektu v Moravici. Úpravou budovy vznikla služba chráněného bydlení pro 12 uživatelů. Po dobu rekonstrukce, byli klienti ubytováni v DOZP Dolní Životice. Klienti, kteří měli zájem odejít do nové služby CHB, byli z části ubytováni ve cvičném bytě a měli možnost se připravovat na volnější formu bydlení. Ostatní se připravovali na jednotlivých komunitách DOZP. U sociální služby DOZP v Moravici došlo ke zrušení registrace k CHB Moravice byla registrována od Slavnostní otevření nové služby v rekonstruovaném objektu se uskutečnilo etapa Je dokončena a MPSV schválena stavební studie na výstavbu DOZP pro 18 uživatelů v Horním Benešově. Finanční zajištění bude prostřednictvím integrovaného operačního programu. DOZP Horní Benešov bude sloužit pro 3 ženy a 15 mužů, cílovou skupinou budou osoby se středně těžkým mentálním postižením, částečně mobilní nebo imobilní. V průběhu roku 2013 byly zpracovány podklady pro územní řízení a stavební povolení, předpoklad zahájení výstavby I. pololetí 2014 a dokončení stavby bude v roce Z prostředků MSK byly zakoupeny a naší organizaci dány do správy 2 byty v panelákové zástavbě ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. V bytech je od poskytována služba chráněného bydlení, která je součástí stávající služby CHB v Budišově nad Budišovkou. 5. etapa Z prostředků zřizovatele plánujeme zakoupit ještě 2 rodinné domky se dvěma bytovými jednotkami na Opavsku. Celková kapacita služby bude 12 uživatelů. Cílovou skupinou budou uživatelé s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním. V současné době mapujeme v tomto směru nabídku nemovitostí, zejména v okolí Hradce nad Moravicí. 6. etapa Humanizace DOZP Dolní Životice. Odchodem klientů do volnějších forem bydlení (vlastních služeb i služeb jiných poskytovatelů) a přirozeným úbytkem se předpokládá změna ubytovací kapacity na 77 uživatelů a změna druhů poskytovaných služeb na základě poptávky zájemců o sociální služby. Zřízeny budou služby, které v současné době v regionu chybí. S uživateli, kteří nebudou spadat do nové cílové skupiny, bude dále pracováno a budou hledány další možnosti umístění ve službách jiných poskytovatelů. 8

9 3. Uživatelé služby: TYP POSTIŽENÍ schválená kapacita organizace pro rok 2013 celkem 141 celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení: ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 52,7 56,3 56,8 41,5 54,4 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním střední postižením těžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení)(osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu počet evidovaných zájemců o službu ke dni z toho - žen 5 - mužů 93 Průměrná čekací doba zájemců o službu pokud je volná kapacita, jedná se okamžitě se zájemcem o službu. rok počet klientů vývoj ubytovací kapacity počet klientů

10 4. Personál: počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni % Pedagog. Pracovníci Pracovníci v sociálních službách počet pracovníků dle kategorií Zdravot. pracovníci všeobecná sestra sociální pracovníci technickosprávní zaměst. (ředitel, ekonom, účetní, technický pracovník) manuální pracovník (údržbář, vrátný, pradlena, kuchař, skladní) PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 14,7 14,0 0,0 0,0 4,3 4,1 0,0 0,0 9,4 9,0 1,0 0,9 0,0 0,0 vyšší odborné 1,2 1,1 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 úplné střední 41,6 39,7 0,0 0,0 30,1 28,7 3,0 2,9 0,5 0,5 6,1 5,8 2,0 1,9 vyučen 45,4 43,3 0,0 0,0 25,5 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,0 základní 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,9 Celkem 104,9 100,0 0,0 0,0 60,9 58,0 3,0 2,9 10,1 9,6 7,0 6,7 23,9 22,8 přepočtený stav ke dni ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 přepočtený stav (PS) ke dni Členění SKUTEČNOST 2013 podle PLATY A z toho: POČET Průměrný kategorií OST. PLATBY OSTATNÍ PROSTŘ. ZAMĚSTNANCŮ měsíční CELKEM v tis. Kč PLATBY v tis. Kč NA PLATY v tis.kč plat v Kč PSS ,43 7, ,43 60, Sociální pracovník 2 400,42 0, ,42 10, Sestra 945,90 0,00 945,90 3, THP 2 483,17 4, ,67 7, Manuální pracovník 3 608,59 4, ,09 23, Celkem ,50 16, ,50 104,

11 Vzdělávání Každý člen týmu má zpracován svůj individuální plán vzdělávání, jehož součástí je vstupní trénink. Jedna z podmínek pro přijetí zaměstnance do chráněného bydlení je ochota a schopnost kontinuálního vzdělávání. Klíčovou aktivitou naší organizace je podpora vzdělávání zaměstnanců. Efektivní využití vlastních odborných zaměstnanců a možnost dalšího rozvoje jejich schopností a dovedností je jedním z cílů naší organizace. Základem kvalitního poskytování sociálních služeb jsou zaměstnanci v přímé péči (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách). Usilujeme o to, aby v našich zařízeních pracovali odborně vzdělaní zaměstnanci, kteří znají potřeby klientů a specifické metody práce s nimi. Při práci s uživateli se pracovníci řídí principy, které jsou obsaženy v Listině základních práv a svobod, Etickém kodexu pracovníků v sociálních službách, ve Vnitřním řádu k vymezení všeobecných pravidel pro organizaci práce, v Kolektivní smlouvě, Vnitřních pravidlech soužití a ostatních vnitřních předpisech a směrnicích. Vzhledem k nutnosti vzdělávání zaměstnanců při zvyšování jejich kvalifikace, vedení přehledu o jejím uskutečňování a v neposlední řadě i z důvodu kontroly, má organizace zpracován Vzdělávací plán organizace. Individuální vzdělávací plány zaměstnanců, jsou součástí osobních spisů pracovníků. Každoročním vyhodnocováním vzdělávání jednotlivých zaměstnanců, s důrazem na profesní růst, umožní organizace zaměstnancům kvalifikaci prohlubovat či zvyšovat. Výběr týmu Důležitým aspektem transformace pro existenci chráněného nebo podporovaného bydlení je kvalitní tým. Základ týmu tvoří současní zaměstnanci, kteří jsou na novou roli systematicky připravováni. Na volná místa jsou vypsána výběrová řízení s jasnými kritérií (vzdělání, praxe, osobnostní charakteristiky). Výběr definitivního týmu je v kompetenci vedoucího sociální služby. Stáže Každý člen týmu před nástupem nebo v průběhu absolvuje stáže v organizacích z jiných regionů, kde již podobné služby existují. Jednotlivé stáže budou minimálně týdenní. Stážové místo Tým chráněného bydlení nebo podporovaného bydlení vytvoří jedno stážové místo. Toto místo má za úkol pomáhat získat informace a zkušenosti kolegům z jiných organizací zabývajících se službami pro osoby se zdravotním postižením, které mají v úmyslu zavést program chráněného nebo podporovaného bydlení ve své organizaci. Dobrovolnický program Součástí našich sociálních služeb bydlení je dobrovolnický program. Cílem programu je kontakt klientů s dobrovolníky z komunity regionu, kteří by klientům měli napomoci k integraci do komunity. Každý dobrovolník absolvuje jednodenní seminář, jehož obsahem budou základní informace o problematice práce s lidmi se zdravotním a mentálním postižením. Dobrovolníci mají k dispozici pravidelnou supervizi. Odborná supervize Supervize probíhají jedenkrát za 3 měsíce. Supervize budou týmové, individuální a případové. 11

12 Růst zaměstnanců podle pracovních pozic Celkem Manuálové Stravovací Provoz přímá práce PSS Sociální pracovníci Zdravotničtí pracovníci Technickosprávní zaměstnanci ,2 23,3 12,3 45,7 18,7 4, ,8 25,4 13,0 51,2 18,0 6, ,8 23,0 12,5 60,0 12,5 6, ,4 22,3 12,8 63,1 10,0 7, ,7 24,4 12,2 63,1 9,2 8, ,2 23,7 10,6 64,8 8,0 7, ,8 19,1 10,0 65,3 5,0 7, ,0 17,1 10,0 68,3 5,0 7, ,3 17,1 9,2 67,7 4,3 7, ,9 16,9 7,0 71,0 3,0 7,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, ,0 celkem manuálové strav.provoz přímá práce zdr.prac. THP 12

13 Růst průměrné mzdy dle kategorií pracovníků rok manuálové strav. provoz THP Sociální pracovník Všeobecná sestra PSS pedagog celkem manuálové strav. provoz THP Soc. pracovník všeob.sestra PSS pedagog Rok růst průměrné mzdy růst průměrné mzdy růst průměrné mzdy 13

14 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013 V uplynulém roce došlo v naší organizaci k několika zásadním změnám, které ve svém důsledku posunuly výše kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Díky projektu, financovaného z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, byl zrekonstruován objekt bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Moravici na chráněné bydlení. V osmi pokojích dvou bytů zde našlo svůj domov 10 mužů a 2 ženy. V rámci další etapy transformačních změn je zpracována projektová žádost a vydáno stavební povolení na výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. Rovněž z finančních prostředků regionálního operačního programu bude v nejbližší době zahájena výstavba koedukovaného zařízení pro 15 mužů a 3 ženy. V Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově jsme zrekonstruovali dva třípokojové byty, do kterých se v režimu chráněného bydlení přestěhovali 4 uživatelé. V dalším třípokojovém bytě, zakoupeném ve Vítkově z prostředků Moravskoslezského kraje, připravujeme v nejbližší době nezbytné stavební úpravy tak, aby poskytl domov dalším dvěma klientům. V objektu sociální služby Podpory samostatného bydlení ve Vítkově byla v září dokončena půdní vestavba s charakterem jedné bytové jednotky, ve které žije žena a muž v partnerském vztahu. Práce s kvalitou poskytovaných služeb je popsána v závěrečných zprávách jednotlivých sociálních služeb 6. Sociální podmínky uživatelů Sociální podmínky uživatelů jsou popsány v závěrečných zprávách jednotlivých sociálních služeb. 7. Stavebně - technický stav objektu Stavebně-technický stav objektů jednotlivých sociální služby, je popsán v jejich závěrečných zprávách. 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2013 Organizace si stanovila na rok 2013 tyto úkoly: 1) Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji V březnu 2013 byla vyhlášena Moravskoslezským krajem veřejná zakázka Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Organizace se do výzvy přihlásila a naše nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. Dne byla uzavřena Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi Moravskoslezským krajem a naší organizací. Předmětem smlouvy je poskytování a realizace sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením na území města Vítkov s tím, že klientům bude poskytnuto průměrně 155 intervencí za měsíc a průměrně 230 kontaktů za měsíc v období od do

15 2) Změna registračních podmínek chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou V souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, bylo vydáno změnové rozhodnutí k registrované službě č.j. MSK 44566/2013, ze dne Změna se týkala navýšení kapacity z 15 ubytovacích míst na 19 a rozšíření místa poskytování služby. Sociální služba chráněné bydlení je poskytována celoročně - v městě Budišov nad Budišovkou, ulice ČSA 413, PSČ a v třípokojových panelových bytech na adrese Na Sídlišti 693 v Budišově nad Budišovkou a Wolkerově 838 ve Vítkově. - Personální řešení byla přijata 1 pracovnice s výkonem práce pracovníka v sociálních službách, s místem výkonu práce chráněné bydlení v Budišově nad Budišovkou, Na sídlišti 693 a v chráněném bydlení ve Vítkově, Wolkerova ) Registrace sociální služby v Moravici Organizace je zařazena do transformačního procesu, jehož hlavním cílem je vytvořit v běžném prostředí takové typy sociálních služeb, které budou odpovídat individuálním potřebám každého uživatele a budou v souladu s aktuálními trendy. Z domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Dolních Životicích se přestěhovalo do nově zrekonstruovaného chráněného bydlení v Moravici dvanáct klientů. Díky evropským dotacím a Moravskoslezskému kraji tak další lidé se zdravotním postižením dostali šanci zkvalitnit svůj život. Budova dříve sloužila jako domov pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém žilo až třicet klientů, a to ve dvou místnostech, které kdysi sloužily jako školní třídy. Nyní našlo v rekonstruovaném bezbariérovém objektu, jehož vybavení se podobá běžné domácnosti, svůj domov deset mužů a 2 ženy. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení 78 odst. 2 zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů, rozhodl podle ustanovení 82 odst. 1 zákona o sociálních službách na základě naší žádosti ze dne , o registraci pobytové sociální služby chráněné bydlení v Moravici s kapacitou 12 ubytovacích míst. Chráněné bydlení v Moravici má formu skupinového bydlení. Uživateli se poskytuje podle potřeby podpora sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Služba obsahuje pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 15

16 ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Uživatelům stanovíme takovou výši úhrad, která jim umožní zajistit nejen ubytování a stravu, ale také uspokojovat ostatní základní potřeby tak, aby se co nejvíce mohli zapojit do společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Nepřetržitý provoz poskytování sociální služby chráněného bydlení zajišťuje osmičlenný pracovní tým: o 1 vedoucí služby - je přímo podřízený řediteli organizace, (úv. 0,5 sociální pracovnice, 0,5 pracovník v sociálních službách), o 1 zástupce vedoucí služby-garant kvality, která je podřízena vedoucí služby (úv. 0,5 sociální pracovnice, 0,5 pracovník v sociálních službách), o 6 pracovníků v sociálních službách, kteří jsou podřízeni vedoucí služby. Personál podporuje klienty, jak při vedení domácnosti, tak při uvědomování si sebe samotných, svých možností, potřeb a přání a v situacích, ve kterých si nejsou jisti sami sebou. Program v jednotlivých bytech vychází z potřeb a zájmů jejich uživatelů. Prostřednictvím individuálního plánu jim pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník pomáhají hledat cesty v jejich naplňování. ředitel 0,08 ekonompersonalista 0,08 vedoucí služby 1,0 hlavní účetní 0,08 sociální pracovník 1,0 mzdová účetní 0,08 provozní účetní 0,08 pracovník v sociálních službách 6,0 technický pracovník 0,08 16

17 4) Uzavření smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace pro zhotovitele stavby DOZP Horní Benešov. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 118/7820 ze dne schválila naší organizaci poskytnutí účelových finančních prostředků na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, vyhlásilo vedení organizace dne nabídkové-výběrové řízení na zpracování výše uvedené akce. Bylo osloveno 5 dodavatelů zpracovatelů zakázky, s termínem podání do hodin. - Ing. Jiří Zlámal, Osvobození 25, Bruntál - Ing. Arch. Taťána Tzoumasová, Komenského 10, Olomouc - Ing. Vilém Sýkora, Karla Čapka 11, Krnov - Dalibor Sekanina, Holčovice 255, Holčovice - Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov Dne ředitel organizace jmenoval hodnotící komisi a stanovil na den v 9.00 hodin jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu. Z oslovených pěti projektantů byly organizaci doručeny v požadovaném termínu dvě nabídky a jedna omluva em. Tyto nabídky byly zapsány v knize došlé pošty. Organizaci byly poštou doručeny nabídky: 1. Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov v 8,30 hod. 2. Ing. Arch. Taťána Tzoumasová, Komenského 10, Olomouc, v 8, 30 hod. - Ing. Jiří Zlámal se em omluvil z důvodu pracovního vytížení. Obálky s nabídkami byly zkontrolovány, byly neporušeny a nebylo shledáno jiných závad. Otevírání obálek bylo provedeno členy hodnotící komise p. Konečnou a sl. Hudečkovou, za přítomnosti pp.vanečka, Bartesky a Varyše. Hodnocení nabídek 1. Obě nabídky splňovaly zadávací podmínky. 2. Z nabídek vybrala hodnotící komise na zpracování veřejné zakázky malého rozsahu nabídku pana Ing. Miroslava Geryka, neboť splnil základní hodnotící kritérium, a to nejnižší nabídkovou cenu. 3. Hodnotící komise navrhla realizovat nabídku Ing. Miroslava Geryka. Ředitel organizace s návrhem souhlasil. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru byla uzavřena dne Projektová dokumentace byla organizaci předána

18 5) Zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce Půdní vestavba v objektu bydlení č. p. 786 ve Vítkově. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, vyhlásilo vedení organizace dne nabídkové-výběrové řízení na půdní vestavbu sociální služby podpory samostatného bydlení ve Vítkově. Byli osloveni 4 dodavatelé zpracovatelé zakázky a zároveň byla zakázka zveřejněna na webových stránkách organizace. Termín podání nabídek byl stanoven na do 8.00 hodin. Ze 4 oslovených stavebních firem jsme obdrželi 3 nabídky: - RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov, - Ambit s.r.o., Hlavní 266/147, Opava 6, - RENESA s.r.o., Komárovská 2869/27, Opava. U výše uvedených nabídek byl splněn termín i čas podání, který organizace stanovila. Obálky s nabídkami byly zkontrolovány, byly neporušeny a nebylo shledáno jiných závad. K otevírání obálek hodnotící komisí došlo na Krajském úřadě v Ostravě v hodin. Složení hodnotící komise: - p. Neuwirthová Pavlína MSK KÚ odbor investiční a majetkový - p. Mgr. Radomíra Fábryová MSK KÚ odbor investiční a majetkový - p. PhDr. Dalibor Sokolovský - ředitel - Zámek Dolní Životice, p.o. V souladu s rozhodujícím kritériem nejnižší nabídnuté ceny stanovila výběrová komise následující pořadí uchazečů: - RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov - RENESA s.r.o., Komárovská 2869/27, Opava - AMBIT s. r. o., Hlavní 266/147, Opava 6 - Z těchto tří nabídek vybrala jmenovaná hodnotící komise na zhotovitele stavby nabídku firmy RAKORD R&R spol. s r.o., Lidická 135/12, Krnov. - Ředitel organizace s návrhem souhlasil. - Po zhotovení bylo dílo protokolárně předáno k užívání dne Kolaudační souhlas vydán

19 9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let 1 Na základě zmapovaných potřeb uživatelů DOZP Zámku Dolní Životice a poptávce po sociálních službách v regionu, v souladu s transformačním plánem organizace a v součinnosti s odvětvovým odborem specifikovat záměr rozvoje této služby. 2 Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II a v rámci nabídek Sociální akademie Ostrava a agentury Educo. 3 Ve spolupráci s JINAK o. p. s., se podílet na uskutečnění jejich projektu Podpora samostatného bydlení v rámci něhož připravíme pět klientů k samostatnějšímu bydlení v bytech ve městě Opava. 4 Rozšíření kapacity služby chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou o dva uživatele, kteří budou, po rekonstrukci nově zakoupeného bytu ve Vítkově, v tomto bytu ubytováni. 5 Zahájení výstavby DOZP pro 18 uživatelů v Horním Benešově. 6 Na základě plánů přechodů uživatelů do DOZP v Horním Benešově systematicky pracovat s jednotlivými uživateli, jejich opatrovníky a rodinnými příslušníky. Spolu s odchody klientů připravovat i odpovídající část zaměstnanců na přechod do nové služby. 7 Kvalitně zpracovávat monitorovací zprávy sociálních služeb, financovaných z grantových projektů (Chráněné bydlení Moravice a Podpora samostatného bydlení Vítkov) tak, aby čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů bylo co nejprůkaznější. 8 Na základě výběrového řízení realizovat rekonstrukci plynové kotelny v sociální službě DOZP Zámek Dolní Životice. 10. Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem viz příloha. Tabulka č. 1) Základní ukazatele Tabulka č. 2) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6) Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10)Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 12)Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č. 13)Nemocnost 19

20 10.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady výnosy (tis. Kč) (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost , ,95 0,00 Doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 Celkem , ,95 0, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2013 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 0,00 0,00 0, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k (tis.kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) DOZP Dolní Životice , ,25-393,36 DOZP Moravice 2 655, ,05 0,00 CHB Moravice 1 604, ,91 114,01 CHB Budišov nad Budišovkou 4 213, ,40 75,88 PSB Vítkov 2 367, ,34 203,47 Celkem , ,95 0, Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) DOZP Dolní Životice 9 900,00 DOZP Moravice 1 263,00 CHB Moravice 945,00 CHB Budišov nad Budišovkou 1 610,00 PSB Vítkov 458,33 Celkem , Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem finanční věcný finanční věcný rezervní fond investiční fond xxxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

o činnosti organizace za rok 2009

o činnosti organizace za rok 2009 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Stará kuchyň Domek 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 V Odrách 22.2.2008 Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008 Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008 V Odrách 23.2.2009 Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Statutární město Ostrava TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČTYŘLÍSTEK CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KVĚTEN 2015 ZPRACOVAL: odbor sociálních

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1

Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1 Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1 Budova domova byla postavena v roce 1934 řádem sester jako charitní dům. V roce 1960 byla ukončena přístavba domu. 1.1.1960 převzal

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI LISTOPAD 2013 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2013 1 Základní informace o organizaci Název: Domov U jezera, příspěvková organizace

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více