Lipník nad Bečvou. Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lipník nad Bečvou. Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky 2012 2016 ISBN 978-80-87535-38-7"

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky Lipník nad Bečvou Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o., Dolní Novosadská 65a, Olomouc, Olomouc 2012 ISBN

2 Tento dokument byl vytištěn v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/ Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj procesu plánování sociálních služeb komunitní formou, a to jak na úrovni ORP, tak na úrovni celého Ol. kraje. Podstatou projektu je přitom zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb těch, kteří je využívají a potřebují. Hlavním cílem projektu je nejenom zachovat, ale hlavně dále rozvíjet proces KPSS (a jeho výstupy) v Ol. kraji. Obecným cílem projektu je zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných sociálních služeb a posílit tak sociální soudržnost komunity v kraji. Projekt významně a přímo navazuje na priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ol. kraji pro roky a na aktivity projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který Ol. kraj realizoval v letech 2010 a 2011.

3

4 Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky

5 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou nový Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky Jde strategický dokument pro oblast sociálních služeb a služeb navazujících. Cílem tohoto plánu je zajistit zejména zachování stávajících služeb, ale také případný rozvoj nových sociálních služeb a služeb navazujících. Komunitní plánování sociálních služeb na Lipensku má své počátky již v roce První komunitní plán s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro období let byl sestaven a následně schválen politickou reprezentací města a obcí, které byly do komunitního plánování zapojeny. Ke konci roku 2010 vznikla potřeba aktualizace komunitního plánu, a proto na svém zasedání dne Rada města Lipník nad Bečvou schválila základní zásady, kterými se komunitní plánování ve městě Lipník nad Bečvou a obcích bude řídit. Děkuji všem, kteří se na vytvoření tohoto plánu podíleli, zejména pak členům a vedoucím pracovníkům Sociální komise a členům a vedoucím pracovníkům obou pracovních skupin. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou Vážení spoluobčané, na vypracování tohoto dokumentu se podíleli jak zástupci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, tak zástupci zadavatele, kterým je město Lipník nad Bečvou. Do práce na vytvoření dokumentu se rovněž zapojili občané, kteří pracovali v obou pracovních skupinách v pracovní skupině Senioři, osoby se zdravotním postižením a pracovní skupině Rodina, děti, mládež. Vzájemná spolupráce vše zúčastněných - seniorů, osob zdravotně postižených, odborníků, poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb či potencionálních uživatelů sociálních služeb, pak přinesla vznik tohoto Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících. Dokument dává ucelenější přehled o současném stavu sociálních služeb a služeb souvisejících v našem městě a jsou zde zapracovány výsledky práce jednotlivých pracovních skupin. Děkuji všem, kteří se na tvorbě dokumentu podíleli. Bc. Pavel Šoltys Dis. místostarosta města Lipník nad Bečvou 2

6 Obsah: str Informace o komunitním plánování str Informace o městě Lipník nad Bečvou str Statistické údaje str Průzkum veřejnosti str Pracovní skupina Rodina, děti, mládež (složení pracovní skupiny, SWOT analýza) str Cíle a opatření pracovní skupiny Rodina, děti, mládež str Cíl 1 pracovní skupiny Rodina, děti, mládež str Cíl 2 pracovní skupiny Rodina, děti, mládež str Cíl 3 pracovní skupiny Rodina, děti, mládež str Cíl 4 pracovní skupiny Rodina, děti, mládež str Pracovní skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením (složení pracovní skupiny, SWOT analýza) str Cíle a opatření pracovní skupiny Senioři, osoby se zdravotním postižením str Cíl 1 pracovní skupiny Senioři, osoby se zdravotním postižením str Cíl 2 pracovní skupiny Senioři, osoby se zdravotním postižením str Cíl 3 pracovní skupiny Senioři, osoby se zdravotním postižením str Cíl 4 pracovní skupiny Senioři, osoby se zdravotním postižením 3

7 Obecně o komunitním plánování: Komunitní plánování sociálních služeb a služeb navazujících (dále jen komunitní plánování) je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby a služby navazující (dále jen služby) tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to proces, při kterém dochází k mapování služeb na daném území, ale také k aktivnímu zjišťování poptávky po těchto službách. Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se přinejmenším tři strany, tj. uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude reagovat na potřeby občanů, bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. Komunitní plánování na Lipensku: Na svém zasedání dne Rada města Lipník nad Bečvou schválila základní zásady, kterými se komunitní plánování ve městě Lipník nad Bečvou a obcích bude řídit: územní rozsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku město Lipník nad Bečvou, obec Bohuslávky, obec Dolní Nětčice, obec Hlinsko, obec Osek nad Bečvou, obec Týn nad Bečvou (ostatní obce neměly zájem o zahrnutí svého území do tohoto komunitního plánu). období platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku bylo schváleno na roky rozsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku plán bude sestaven pro služby sociální dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, může zahrnovat i služby a činnosti na sociální služby navazující. Poslání komunitního plánování sociálních služeb a služeb navazujících na Lipensku: Posláním komunitního plánování je především zefektivnění systému služeb s důrazem na rozvoj současné nabídky služeb a její rozšíření o chybějící služby. Na základě zjištěných potřeb jsou plánovány nové nebo doplňující typy služeb, které by měly zmírnit dopad sociálního vyloučení. Cíle komunitního plánování: Cílem projektu je zajistit na Lipensku fungování efektivního systému služeb, který bude potlačovat sociální vyloučení a podporovat začleňování u nejvíce ohrožených skupin obyvatel. Dále zvyšovat kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb. 4

8 Účastníci komunitního plánování: Zadavatel odpovědný za zajištění služeb, které odpovídají místním potřebám, tj. město, obec. Poskytovatel požadované služby nabízí a realizuje ( právnická osoba, fyzická osoba ). Uživatel člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Výhody komunitního plánování: Komunitní plánování zajišťuje, aby služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na místní odlišnosti. Zapojuje všechny, kterých se služby týkají, je založeno na dialogu a v neposlední řadě má vliv na to, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány. Hlavní priority komunitního plánování: Hlavními priority komunitního plánování je partnerství mezi účastníky, zapojování místního společenství, hledání nových lidských a finančních zdrojů, práce s informacemi. Realizace akce přispěla k rozšíření povědomí obyvatel o službách, byl vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících. Uživatelé a poskytovatelé služeb měli díky projektu možnost podílet se na plánování budoucí podoby služeb a současně se rozšířila vzájemná spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Sociální komise: Průběh celého procesu komunitního plánování byl řízen Sociální komisí, která má postavení řídící skupiny. Sociální komise se v průběhu realizace komunitního plánu sešla pětkrát a řešila aktuální problémy, které byly spojeny s procesem komunitního plánování. Projednala a doporučila ke schválení Radě města Lipník nad Bečvou Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících na Lipensku a Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících na Lipensku. Reagovala na aktuální potřeby pracovních skupin, koordinovala jednotlivé kroky při zpracování obou strategických dokumentů (katalogu a komunitního plánu) a zabývala se bezbariérovostí města Lipník nad Bečvou. Informovanost mezi pracovními skupinami a Sociální komisí zajišťoval tajemník komise. 5

9 Složení Sociální komise: předseda: Bc. Pavel Šoltys, DiS. (člen rady města Lipník nad Bečvou, místostarosta) členové: paní Jarmila Musilová (členka zastupitelstva města Lipník nad Bečvou), paní Naděžda Vrbíková (členka zastupitelstva města Lipník nad Bečvou; Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou), Mgr. Libuše Motanová (Střední zdravotnická škola Hranice) paní Tatjana Willmannová (předsedkyně Svazu diabetiků, územní organizace Lipník n.b.), Mgr. Táňa Kapinusová (Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká č. 301, příspěvková organizace) paní Jindra Víšková (uživatel soc. služeb, Lipník nad Bečvou), paní Dana Navrátilová (Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace), Bc. Marie Vinklerová, DiS. (Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace), Mgr.Miroslava Střelcová (Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace), paní Anna Zmeškalová (Úřad práce, kontaktní pracoviště Lipník n.b., referát zaměstnanosti), Bc. Bohuslav Rybníček (Elim Hranice) paní Alena Hlaváčová (Nemocnice Hranice a.s.), paní Martina Suchánková (uživatel sociálních služeb, Lipník nad Bečvou ) Ing. Lenka Masařová (občan obce Týn nad Bečvou). Tajemníkem Sociální komise byla ustanovena paní Dana Navrátilová. Pro zpracování komunitního plánu Sociální komise vytvořila dvě pracovní skupiny. Pracovní skupinu Rodina, děti mládež (používaná zkratka PS RDM) a pracovní skupinu Senioři, osoby se zdravotním postižením (používaná zkratka PS SZP). Činnost pracovních skupin probíhala po celou dobu realizace komunitního plánu (pracovní skupiny se scházely minimálně jedenkrát měsíčně) a jejich role spočívala ve tvorbě Katalogu sociálních služeb a služeb navazujících, na tvorbě SWOT analýzy a na tvorbě cílů a opatření pro komunitní plán. Činnost pracovních skupin byla velmi důležitá, protože v jednotlivých pracovních skupinách jsou zastoupeni odborníci z řad poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů, zástupci úřadů a institucí a také uživatelé sociálních služeb. 6

10 Veřejnost byla o jednotlivých krocích informována průběžně, při různých příležitostech byla prezentována činnost komise a pracovních skupin. Pravidelné aktualizace se objevovaly na webových stránkách města Lipník nad Bečvou a organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. Na webových stránkách organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou lze najít samostatný odkaz na komunitní plánování. Zde má veřejnost možnost dovědět se o osobách zapojených do plánování, jsou zde jednotlivé zápisy z komisí a pracovních skupin a dále i Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících. 7

11 Základní informace o městě a jeho okolí: Město Lipník nad Bečvou je starobylé město s 8,5 tisíci obyvateli, ležící v samém srdci Moravské brány. Z jedné strany tuto prastarou obchodní stezku lemují Hostýnské vrchy, ze strany druhé Oderské vrchy. Údolím Moravské brány protéká řeka Bečva. V minulosti tudy procházela důležitá obchodní cesta, zvaná Jantarová stezka. První písemná zmínka o Lipníku pochází z r. 1238, samotné město je ale nepochybně starší. Od roku 1989 je Lipník nad Bečvou městskou památkovou rezervací (v Olomouckém kraji jsou pouze dvě památkové rezervace: Olomouc a Lipník nad Bečvou). Nachází se zde více než 100 památkově chráněných objektů. V blízkosti města se nachází rovněž středověký hrad Helfštýn, který patří k nejrozsáhlejším hradům ve střední Evropě. V posledních letech je proslulý mezinárodními setkáními uměleckých kovářů Hefaiston, která se konají vždy na konci srpna. Kromě toho však hostí mnoho dalších kulturních i sportovních akcí. Širší okolí města se stalo přitažlivou destinací cyklistů, putujících po cyklostezkách Bečva a Jantarová. Některé úseky lákají zároveň in-line bruslaře. Lipník nad Bečvou má ideální dopravní dostupnost ať už silniční nebo železniční. Město se nachází na střední Moravě, 30 km od Olomouce, 15 km od Přerova a 12 km od Hranic, při řece Bečvě, v údolí Moravské brány. Z Olomouce autem za slabou půlhodinu, z Brna i Ostravy za hodinu. Lipník nad Bečvou leží prakticky na hlavním tahu z Olomouce na Ostravu. V blízkosti vede rychlostní komunikace R-35, dálnice D47 byla dána do provozu v roce V Lipníku nad Bečvou je železniční stanice. V autobusové dopravě zde zastavují některé dálkové autobusy. Základní údaje o městě: Počet obyvatel k Rozloha katastru města Zastavěná plocha města Nadmořská výška 1451,3 ha 70,7 ha m n.m. 8

12 Městské části: Lipník nad Bečvou I Město Lipník nad Bečvou III Nové Dvory Lipník nad Bečvou V Podhoří Lipník nad Bečvou VI Loučka Lipník nad Bečvou VII Trnávka 9

13 Statistické údaje stav k celorepublikové údaje: V I. pololetí 2010 celková zaměstnanost podle výsledků Českého statistického úřadu poklesla ve všech sférách národního hospodářství České republiky na 4 855,1 tis. osob, meziročně byla nižší o 89,0 tis. osob, tj. o 1,85%. Zpomalování růstu zaměstnanosti v roce 2008 přešlo v roce 2009 do výrazného poklesu, který pokračoval až do I. čtvrtletí roku Ve II. čtvrtletí 2010 se počet zaměstnaných ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 51,8 tis. Zaměstnanost žen meziročně poklesla o 1,7 % (36,3, tis.) na 2 078,0 tis. osob, pokles zaměstnanosti mužů o 1,9 % (52,7 tis.) na 2 777,1 tis. osob byl výraznější. Vzhledem k nižší zaměstnanosti žen tak zůstal podíl mužů (57,2 %) i žen (42,8 %) na celkové zaměstnanosti na úrovni I. pololetí V primárním sektoru (produkce potravin a těžba surovin) se meziročně snížila zaměstnanost o 1,9 tis. na 151,4 tis. osob, podíl tohoto sektoru zůstal na hodnotě 3,1 %. V sekundárním sektoru (výroba a průmysl) se zaměstnanost snížila o 98,2 tis. na 1 839,4 tis. osob, podíl tohoto sektoru se snížil 37,9 %. Pokles celkové zaměstnanosti zmírnil nárůst počtu zaměstnaných v terciárním sektoru (sektoru služeb) o 11,1 tis. na 2 864,3 tis. osob, podíl terciárního sektoru na celkové zaměstnanosti vzrostl na 59,0 %. Počet zaměstnanců pracujících za mzdu poklesl o 110,6 tis. na 3 998,1 tis. osob. Nárůst celkového počtu podnikatelů (včetně pomáhajících rodinných příslušníků) o 29,4 tis. osob, zvýšil jejich počet na 852,2 tis. osob. Pokles zaměstnanosti se projevil především u zaměstnanců s pracovními úvazky na dobu neurčitou a na plnou pracovní dobu. Zvýšil se počet osob pracujících na kratší pracovní dobu a osob pracujících na dobu určitou. Zaměstnanost poklesla ve všech krajích s výjimkou Libereckého kraje. Největší pokles byl v Moravskoslezském, Jihočeském a Olomouckém kraji. Celková míra zaměstnanosti obyvatelstva ve věku let, což byl jeden z klíčových ukazatelů strategie zaměstnanosti EU v roce 2010, meziročně klesla na 64,5 %, míra zaměstnanosti žen klesla na 55,9 %, míra zaměstnanosti mužů klesla na 72,9 %. Obecná míra nezaměstnanosti vzrostla na 7,6 %. Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl v lednu a v únoru, v dalších měsících klesal. K dosáhl 500,5 tis. osob. 10

14 Složení obyvatel Lipník nad Bečvou: Stav k Stav k Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Složení obyvatel (podle věkových skupin) Lipník nad Bečvou: Stav k Stav k let let 64 let a více 0 14 let let 64 let a více Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) 3. čtvrtletí 2011: Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra Průměrná mzda celorepublikový údaj celorepublikový údaj Olomoucký kraj ,00 Kč ,00 Kč ,00 Statistika nezaměstnanosti, Lipník nad Bečvou prosinec 2011: Počet uchazečů Ekonomicky aktivní Volná místa Míra nezaměstnanosti obyvatelé ,6% Statistika nezaměstnanosti, Lipník nad Bečvou obec s rozšířenou působností prosinec 2011: Počet uchazečů Ekonomicky aktivní Volná místa Míra nezaměstnanosti obyvatelé ,4% 11

15 Terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Olomoucký kraj rok 2010: Příjmy z úhrad za sociální služby (terénní a ambulantní) V tis. Kč Výdaje na sociální služby (terénní a ambulantní) V tis. Kč Počet uživatelů sociálních služeb (terénní a ambulantních) Počet neuspokojených žádostí o pobytovou sociální službu (domov pro seniory) Od roku 2007 až dosud jsou zdrojem financí pro poskytovatele sociálních služeb dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, úhrady od uživatelů a v neposlední řadě dotace zřizovatele, dále potom Olomoucký kraj a okolní města a obce. V roce 2011 mají dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí klesající tendenci, oproti tomu se výrazně navyšuje příspěvek od zřizovatele a zvyšují se platby od uživatelů. Uživatelé sociálních služeb mají možnost požádat o příspěvek na péči. Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytována podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, která je určena osobám závislým na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu. Dávka je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými. Sociálně právní ochrana dětí, Lipník nad Bečvou obec s rozšířenou působností rok 2010: Děti (skupiny sourozenců) evidované orgány péče o děti Počet klientů evidovaných kurátory pro mládež Počet týraných a zneužívaných dětí údaj za celou ČR Rozvodovost Olomoucký kraj: Vysoká rozvodovost patří k negativním charakteristikám demografického chování obyvatel. Při posuzování rozvodovost je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že počet zjištěných rozvedených manželství bude určitě nižší než počet rozpadlých manželství. Manželé spolu již několik let nežijí, ale manželství neukončili rozvodem a tato neukončená manželství nejsou statisticky podchycena. Za nepříznivý fakt z hlediska společenského, psychologického a ekonomického lze považovat rozvedená manželství s nezletilými dětmi, přestože se podíl těchto rozvodů od 12

16 90.let postupně snižuje. Zatímco v roce 1991 dosahoval podíl těchto rozvedených manželství přes 74 %, v roce 2007 činil již podíl 63,1 %. Na druhé straně docházelo každoročně ke zvyšování počtu rozvedených manželství bez dětí ( z 25,9% v roce 1991 na 36,9 % v roce 2007). Problematiku rozvodovosti také vyjadřuje ukazatel index rozvodovosti, což je počet rozvodů na 100 uzavřených sňatků v daném roce. Zatímco na počátku 90. let byla hodnota indexu rozvodovosti v Olomouckém kraji 36,07 (ČR 40,85), v letech se zvýšila na 55,73 a svou hodnotou předčila i republikový průměr 54,46. V okresech Olomouckého kraje byla situace odlišná, zatímco nejvyšší počet rozvodů je v okrese Jeseník (na 100 sňatků rozvedeno 92 párů), příznivá situace panovala v okrese Prostějov, kde ve většině let index rozvodovosti vykazoval nižší hodnoty, v okrese Přerov převládal kolísavý charakter. 13

17 Průzkum veřejnosti: Cílem průzkumu bylo získat názor občanů na spokojenost a zájem o sociální služby v Lipníku nad Bečvou a jeho okolí. Vytvořit si představu o tom, zda obyvatelé Lipníku nad Bečvou a okolí vědí o sociálních službách, jaký názor mají na kvalitu sociálních služeb poskytovaných seniorům a osobám se zdravotním postižením a zda tyto osoby sociální služby využívají. Dále bylo zajímavé zjištění, zda lidé budou mít do budoucna zájem o zřízení domova pro seniory. Ke zpracování bylo užito celkem 150 dotazníků, z nichž se vrátilo 61 dotazníků. Otázka uveďte, prosím, odkud jste se dověděl/a o službách: Devatenáct respondentů se dovědělo o sociálních službách od lékaře (tj. 31,15%), na Městském úřadu v Lipníku nad Bečvou pak dvanáct dotázaných (tj. 19,67%). Z letáčku si přečetlo o poskytovaných službách osm respondentů (tj. 13,11%), jeden člověk se dověděl o službách na webových stránkách (tj. 1,64%). Přátelé či rodina řekla o poskytovaných službách dvaceti jednomu dotázanému (tj. 34,43%). Otázka cítíte se dostatečně informován/a o poskytovaných službách: V otázce informovanosti o poskytovaných službách zaujali dotázaní toto stanovisko: Dvacet tři respondentů (tj. 37,70%) je rozhodně ano informovaných, spíše ano se cítí informovaných dvacet devět respondentů (tj. 47,54%), spíše ne je informováno pět respondentů (tj. 8,20%) a čtyři dotazovaní (tj. 6,56%) rozhodně nejsou informováni o poskytovaných službách. Otázka jste spokojen/a se službami, které využíváte (v případě že využíváte): Z celkového počtu šedesát jedna dotazovaných, kteří odpovídali na otázku spokojenosti se službami, které využívají, odpovědělo padesát devět respondentů (tj. 96,72%), že jsou spokojeni, jeden dotázaný není spokojen (tj. 1,64%) a jeden respondent (tj. 1,64%) není spokojen kvůli navýšení cen. Otázka je podle vašeho názoru rozsah poskytovaných služeb dostatečný: V této otázce pět dotazovaných (tj. 8.20%) říká, že sociální služby rozhodně postačují, spíše ano služby stačí čtrnácti uživatelům (tj. 22,95%), devatenáct respondentů (tj. 31,14%) si myslí, že spíše služby nepostačují a dvacet tři respondentů (tj. 37,71%) říká, že služby rozhodně nepostačují. 14

18 Otázka jaké služby byste využíval/a, využíváte: Každý z respondentů by využil, nebo využívá nějakou službu (pečovatelskou službu). Běžný nákup a pochůzky by využívalo šestnáct respondentů (tj. 26,22%), dále běžný úklid využívá osm uživatelů (tj. 13,11%) a mytí oken využívá pět dotázaných (tj. 8,20%). Doprovod k lékaři si zvolilo osm uživatelů (tj. 13,11%). Dovoz nebo donášku obědů chce sedmnáct dotázaných (tj. 27,87%). Dohled nad podáním léků užívají čtyři dotázaní (tj. 6,58%), pomoc s podáním jídla a pití využívají dva respondenti (tj. 3,28%). A konečně pomoc při osobní hygieně v domácnosti využívá jeden z respondentů (tj. 1,63%). Otázka vaše návrhy ke zlepšení poskytovaných služeb: Tato otázka je otevřená a dotazovaní se shodli v tom, že by chtěli sociální službu (pečovatelskou službu) rozšířit na 24 hod. Na tomto se shodlo čtyřicet čtyři dotazovaných (tj. 72,13%), sedmnáct dotazovaných chce rozšířit služby na odpolední směny (tj. 27,87%). Otázka chybí podle vašeho názoru pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany ve městě: V otázce pobytového zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany se všech šedesát jedna respondentů (tj. 100%) shodlo na tom, že rozhodně ano. Otázka vy sám/a, využíval/a byste pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany: V otázce využívání pobytového zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany se všech šedesát jedna respondentů (tj. 100%) shodlo na tom, že do budoucna by toto zařízení určitě využili. Otázka myslíte, že kvalita sociálních služeb je dostatečná: O dostatečnosti kvality sociálních služeb je rozhodně ano přesvědčeno dvacet respondentů (tj. 32,79%), že jsou sociální služby spíše kvalitní si myslí dvacet osm dotázaných (tj. 45,90%), spíše nekvalitní sociální služby vidí osm dotázaných (tj. 13,11%) a konečně, že jsou sociální služby rozhodně nekvalitní si myslí pět respondentů (tj. 8,20%). 15

19 Pracovní skupina Rodina, děti, mládež (PS RDM): Popis cílové skupiny: Cílovou skupinou je rodina s nezletilými dětmi a mládež krátce po dosažení zletilosti. Zaměřuje se především na konkrétní pomoc členům rodiny, kteří se ocitli v těžké životní situaci a díky tomu je fungování rodiny ohroženo. Obecně se sociální pomoc rodinám soustředí především na rodinné a právní poradenství, na ochranu zájmů nezl. dětí, na pomoc obětem násilí a trestných činů, prevenci kriminality, psychologickou a terapeutickou pomoc, zajištění důstojného a morálního života členů rodiny. Složení PS RDM: Mgr. Táňa Kapinusová (manager) Ing. Lenka Masařová Bc. Ondřej Mikulášek Paní Simona Ryšavá Ing. Jana Kašpárková Mgr. Denisa Koláčková Mgr. Libuše Procházková Bc. Zuzana Stejskalíková Paní Martina Suchánková Mgr. Marie Slámová Mgr. Lenka Fišbachová Paní Naděžda Vrbíková Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301, příspěvková organizace Obec Týn nad Bečvou Kappa Help Přerov Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Základní škola Osecká č. 315, Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Gymnázium Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Občan města Lipník nad Bečvou Občan města Lipník nad Bečvou Dětský domov Lipník nad Bečvou Základní škola a mateřská škola, Hranická 511, Lipník nad Bečvou Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou poskytovatel zadavatel/uživatel poskytovatel poskytovatel poskytovatel poskytovatel poskytovatel uživatel uživatel poskytovatel poskytovatel poskytovatel 16

20 SWOT analýza PS RDM: SWOT analýza PS RDM je současným hodnocením členů pracovní skupiny, kteří pracují nebo mají znalosti s danou cílovou skupinou. Vzájemná spolupráce působících subjektů pomáhá při řešení problémů a využití definovaných příležitostí. Ze slabých stránek vyplynulo, že je třeba zajistit jakoukoliv službu pro rodiny v tísni. V oblasti rodiny, dětí a mládeže funguje dostatečná nabídka volnočasových aktivit jako prevence sociálních patologických jevů, existují dětská hřiště a sportoviště, která jsou otevřená pro veřejnost. Existují a fungují různé kluby pro děti a mládež. Školy jsou otevřené pro další aktivity a existují zde programy prevence a metodik prevence. Silné stránky Slabé stránky - máme Středisko volného času v Lipníku nad Bečvou - máme streetworkera (Kappa-Help), který funguje ve městě Lipník nad Bečvou a spádových obcích - máme zajištěnou informovanost obyvatel - máme kvalifikované pracovníky pracující s cílovými skupinami - máme komisi pro sociálně právní ochranu dětí - na všech základních školách fungují programy prevence a metodik prevence - máme školu se speciální výukou - máme Katalog poskytovatelů sociálních služeb - máme Komunitní plán máme startovací byt v Dětském domově v Lipníku nad Bečvou - máme možnost využívat probační a mediační službu ČR - chybí poradenství (poradna pro dětské oběti, pro matky, případně pro osoby v tísni - nedostatečný počet míst pro ubytování rodin v krizi - nedostatek financí na zajištění služeb prevence - zvyšující se počet děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - častá tolerance společnosti vůči osobám užívajícím návykové látky - malý zájem některých rodičů o volný čas dětí - nárůst počtu osob závislých na návykových látkách a osob s rizikovým chováním - nepřehledná drogová scéna - absence konzultační a organizační pomoci při realizaci projektových záměrů - nemáme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) - nemáme anonymní služby nezletilým matkám, služby pro pomoc rodin s dětmi - zvyšující se nezaměstnanost - zvyšující se rozvodovost 17

21 Příležitosti Ohrožení - získání spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi - možnost čerpat prostředky z evropských sociálních fondů - větší propagace a využití služeb Kappa - Help - rozvoj vzdělávacích programů pro rodiče a pedagogy a ostatní odborníky - rozšířit spolupráci s organizací Elim Hranice - sponzoři - podpořit vznik a rozvoj akcí pro rodiče a děti - podpora vzniku nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - podpořit vznik anonymních služeb nezletilým matkám, podpořit vznik služby pro pomoc rodin s dětmi - podpoření vzniku sítě sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby s rizikovým chováním - využití sítě služeb k jejich financování - rozvoj komunitního plánování sociálních služeb - zajistit systém včasné intervence (raná péče) spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje - využívat média k propagaci služeb (infokanál Městského úřadu Lipník nad Bečvou) - větší propagace a využití Linky důvěry - možnost zřízení krizových lůžek v Dětském domově v Lipníku nad Bečvou - podporovat vznik terénního sociálního pracovníka - nezískání finanční prostředků - nedostatek kvalifikovaných odborníků - nezájem uživatelů - zvyšující se počet nefunkčních rodin - vysoká rozvodovost - nedokonalá legislativa - nezájem a nevědomost občanů o sociální služby - snižující se věk uživatelů návykových látek - nezískání potřebných vhodných prostor pro aktivity - špatná propagace 18

22 Přehled cílů a opatření PS RDM: Cíl 1 Snižovat výskyt sociálně patologických jevů ve městě a okolí tvorbou a realizací preventivních programů zaměřených na děti, rodinu a mládež. Opatření 1.1 Vzdělávací aktivity pro děti, rodinu a mládež Opatření 1.2 Volnočasové aktivity pro rodinu, děti a mládež Opatření 1.3 Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež usilující o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Lipníku nad Bečvou a přilehlém okolí Opatření 1.4 Zajištění preventivních jednorázových akcí Cíl 2 Zajištění dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Opatření 2.1 Zajištění startovacího bytu pro mladé dospělé ohrožené sociálním vyloučením Opatření 2.2 Zajištění ubytování pro rodiny v krizi Cíl 3 Aktivní a účinná terénní sociální práce zaměřená na rodiny zejména s nezletilými dětmi. Opatření 3.1 Terénní sociální pracovník Opatření 3.2 Terénní služba pro skupiny osob ohrožené rizikovým způsobem života nebo rizikovým způsobem života žijícím Cíl 4 Poskytování poradenství a terapeutických služeb občanům v náročných životních situacích. Opatření 4.1 Občanská poradna Opatření 4.2 Mediační centrum pro rodinné a občansko-právní spory 19

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou Komunitní plán sociální služeb a služeb navazujících pro roky 2012 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou nový Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky 2012

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Rodinnou politiku tedy chápeme jako komplexní systém podpory rodin nesmeřující k upřednostnění

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více