Použití rostlin Františka Thomayera The use of plants by František Thomayer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití rostlin Františka Thomayera The use of plants by František Thomayer"

Transkript

1 Jitka Trevisan Použití rostlin Františka Thomayera The use of plants by František Thomayer Použití dobového rostlinného sortimentu je základní součást při navrhování obnovy historických objektů zeleně. Thomayer se svými znalostmi a zkušenostmi netajil a detailně popisoval způsob použití rostlin v tehdejším tisku. V dnešní době pak tyto rostliny porovnáváme se současným názvoslovím, zkoušíme je hledat v dnešní nabídce množitelů rostlin, a nebo se pokoušíme volit jejich vhodné alternativy. The use of period plant selection is an essential part of designing of historical green entity rehabilitation. Thomayer didn`t hold out his knowledge and experience and described in detail how to use plants in the then press. Today, these plants we compare with the current nomenclature,we try to look for them in today s plants or we try to choose their suitable alternative. Znalost dobového rostlinného sortimentu a způsobu použití rostlin je elementární součástí navrhování obnovy historických objektů zeleně ať už se jedná o historicky pravdivou rekonstrukci či návrhy z této inspirace vycházející. Návrhy Františka Thomayera jsou specifické i v tomto ohledu. Velkoplošné, mnohdy komplexní a během roku obměňované květinové záhony byly mnohdy centrálním motivem tzv. květnice, mnohdy plné symboliky, působily nejen barevně, ale i texturou rostlin, kombinací různých skupin rostlin ale i cílenou terénní modelací. V archivech, kde lze studovat plány různých projektů F. Thomayera, většinou nenajdeme kompletní projektovou dokumentaci. Někdy je na plánech heslovitě rukou naznačeno o jaký typ vegetace se bude jednat, někdy po straně poznámky k druhovému složení. Pomůckou k dobovému použití rostlin mohou být samozřejmě dobové projekty dalších autorů, fotografie či katalogy školek. Má-li však být dnes návrh na rekonstrukci historicky pravdivý, či snahou o dnešní pohled tehdejší dobou inspirovaný, anebo chceme-li se pokusit o nový přístup a zdařilou inovaci, či hledáme-li inspiraci pro zcela nové projekty, je třeba zabývat se hloubkově a zcela konkrétně druhovým složením, kombinacemi, vzdálenostmi, detaily. Thomayer se naštěstí svými znalostmi, názory a zkušenostmi ale i nově získanými informacemi netajil, a velmi detailně popisoval způsob použití rostlin a dalších poznatků velmi obšírně v časopisech Česká flóra a Časopis pro zahradníky, kterých byl redaktorem ale také spoluvydavatelem. Studiem těchto textů lze získat vstupní informace, které je třeba dále porovnat s aktuálním názvoslovím, abychom se mohli zabývat velmi zajímavou otázkou, a sice dostupností těchto rostlin v dnešní nabídce množitelů rostlin, případně hledáním vhodných alternativ. Thomayer ve svých textech neskrýval své nadšení a oddanost profesi, lásku k rostlinám, ale se zde a sice ve vztahu k nejrůznějším tématům celé šíře profesního záběru - vyjadřoval jak ke zcela zásadním bodům zahradní tvorby, tak podával naprosto 133

2 konkrétní a a detailní informace týkajících se celé šířky témat spojených s teorií tak, praxí navrhování, pěstování, zakládání či péče zahradních a sadových úprav. Ve jmenovaných časopisech, ale i textech jeho deníků či korespondence s kolegy, kterou po léta vedl vždy v daném jazyce, najdeme celou květnici velmi zajímavých, inspirativních a vysoce odborných textů. Týkají se popisů navrhování, technologických postupů práce, technických detailů, seznamů rostlin, jejich náchylnosti či zvláštních požadavků jednotlivých taxonů, použití kultivarů jednotlivých druhů, detailů pro modelaci záhonů jak terénem, tak skladbou rostlin, zabýval se také tématy jako druhové složení trávníkových směsí pro nejrůznější stanoviště s přesným udáním gramáží, symbolikou rostlin, využitím ornamentů, působením barev a textur včetně jejich číselných poměrů a dalšími nesčetnými náměty. Thomayer uměl psát i s humornou nadsázkou či jemnou kritikou o nejnovějších trendech i ze zahraničí, či technicky detailně za účelem samovýroby popisoval nejrůznější novinky jako byl slunečník na růže či Eifelova věž z rostlin, skleník na okno či boj s plevelem například nabádáním kuchařek k využití zdravých kopřiv v kuchyni. Představu o šířce publikační činnosti doplňuje přiložený malý výběr textů Františka Thomayera k tématice použití rostlin (hlavně pro květinové záhony) ze jmenovaných časopisů, které se nacházejí v archivu Národního zemědělského muzea, jakož i několik přiložených originálních textů. Výběr z Thomayerovy publikační činnosti Název textu Umělý pahrbek pro samostojící byliny Ročník FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s Jarní květinové skupiny O travinách a trávnících Tabulka vzdálenosti rostlin Macešky Květinové skupiny z rostlin s listem ornamentálním FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s. 9 FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1887, s II, č.3, 1894, s

3 Název textu Eifelova věž z květin Mosaika ze succulentů Květinová skupina s mosaikovou obrubou Seskupení různých květin v podobě kvetinové skupiny Elipsa s ornamenten českoslovanským Květinová skupina elipsovitá s obrubou mosaikovou Několik vzorů květinových mozaik III. Mosaikový záhonek páskový dvojdílný Květinová záhon s ratolestí a růžicí Záhon s arabeskovou výzdobou Český národní ornament ve službách sadovnictví Ročník ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRAD- NÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví, č. 5, 1890, s. 54 ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRAD- NÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví, č. 3,1890, s.26 IV., č.2, 1896, s.3 II, č.1, 1894 IV., č.8, 1896, s.199 IV., č.2, 1896 II, č.1, 1898 II, č.1, 1898 II, č.1, 1898 II, č.1, 1898 IV., č.8, 1896, s

4 Název textu Květiny a politika Soulad barev při květinových skupinách Ročník ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRAD- NÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví.,č.12, 1888 II, č.1, 1894 THOMAYER, F. (1885): Tabulka vzdáleností květin. In: Flora. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s

5 THOMAYER, F. (1885): Elipsa s ornamentem československým. In: Česká flora. Časopis pro zahradníky, IV., č. 8, 1896, s.199 Thomayerovy originální texty Český národní ornament ve službách sadovnictví Použití ornamentu při sestavení květnic a skupin květinových spadá do prvních počátků sadovnictví. Staří Řekové a po nich Římané dávali trávníkům tvary geometrické, avšak vrcholu svého dostoupil ornament teprve v době renaissanční. Potřebujeme toliko pohlédnouti na barokovou květnici z počátku minulého století a přesvědčíme se o složitosti tehdejších ornamentů, k jakým bychom se dnes neodvážili. Všecky tyto ornamenty mají společnou basis ze slohu renaissančního, po případě barokového (gotika jest jen nepatrně zastoupena). Klassické ornamenty tyto udržely se do dnešního dne, ovšem že podlehly změnám vytříbenosti vkusu, jakož i tvarům rostlin, 1 THOMAYER, F. (1896): Český národní ornament ve službách sadovnictví. In: Česká flora, Časopis pro zahradníky, milovníky a přátele rostlin. r. IV., Praha. 137

6 které novější doba přinesla. Také my Čechové máme svůj ornament, který se nám udržel na předmětech průmyslových: kraslicích, výšivkách, skříních atd., avšak k účelům zahradnickým použit nebyl. My vlastní sadovnické literatury nemáme, proto tedy nelze zjistiti, měl-li český ornament někdy před tím vliv na české sadovnictví. Roku 1887 nakreslil si pisatel těchto řádků některé detaily ornamentu na kraslicích ze sbírky kustoda musejního pana Fr. Borovského, a v následujícím po té roce nakreslil první květinovou skupinu (motiv slunečnice) pro městské sady v Praze na Karlově náměstí. V té době počal si raziti cestu národní ornament i do ostatních odvětví průmyslu. Zejména naše vlastenecké dámy přičinily se o rozšíření jeho vydáváním spisků a pořádáním výstav. Jako každá nová národní věc, tak i použití českého ornamentu přišlo do období výstřednosti, a tak se stalo, že jinak velmi pěkné ornamenty kreslívány byly i tam, kam se nehodily. 138

7 Národopisná výstava československá v Praze roku 1895 podala nám bohatý přehled, kde a v jaké formě dobře náš ornament, a blahodárný účinek toho lze dnes již pozorovati. Že by se dalo úplně zameziti přemrštěnostem, o tom není pochyby. Snad se toho dočkáme i našem odvětví. Přinášíme dnes základní motivy českého ornamentu. Jest to malá snůška základních tvarů, které byvše přizpůsobeny, mohou býti použity při sestavování květinových skupin, ba i celých květnic. Veškeré ornamenty tyto představují předměty, s kterými lid se stýkal: květ jabloňový, růžový, karafiát, chrpa, slunečnice, tulipán, jablíčko, srdéčko atd. Při provádění zmíněných ornamentů a kvůli zvýšení dojmu zvýšíme (plasticky) každý jednotlivý tvar. Často postačí, posázíme-li půdu některou nízkou rostlinou, jako např. Antennaria, Herniaria, Sedum atd. Pokud se osázení týče, volme barvy z přírody: kalíšek květu zelený, vnitřek květu žlutý, plátky pak červené, úponky žlutozelení atd. Přidržíme-li se těchto původních barev, docílíme dojmu, který bude působiti i na laika velmi mile. To as bylo by v zásadě řečeno vše, čeho bylo třeba předeslati. Podáme nyní několik vzorků v skutečnosti již provedených. Navštěvovatelé Jubilejní výstavy r a Národopisné výstavy r.1895 pozorovali u lva i u české koruny dva záhony, které znázorňuje vyobrazení o několik řádek výše. F. Thomayer, 1896 Soulad barev při květinových skupinách 2 Zahradníci sestavují obyčejně své skupiny tím způsobem, že si přinést dají ze zásoby různé květiny, načež pak postaví jednotlivé druhy do různých polí a na místě barvy porovnávají. Způsob ten jest ovšem velmi správný, ale není o nic lepší než ten, při kterém sestavují se barvy podle teoretických zkušeností. Při prvním způsobu nebývají rostliny vybarveny ani náležitě rozkvetlé. Nemá tedy zahradník pravý, tj. příští soulad barev před sebou a musí při tom sáhnouti k paměti, tedy zrovna tak jako při způsobu druhém. Proto tedy podáme několik základních pokynů k sestavování barev ku předu. Nauk o souladu barev vůbec stává každému po ruce, ale všecky ty se nedají přenésti do našeho odboru. Příčina toho jest jednoduchá. U nás jest všude barva zelená jako pozadí. Květinová skupina jest umístěna na trávníku a obklopena stromy. Čím zelená barva jest živější, tím lahodněji působí květinová skupina. Na trávníku vyprahlém nečiní květinový mosaik dobrý dojem. Než však netoliko barva sama, ale i poměr její co do zakryté plochy působí na soulad barev. Převládá-li barva světlá, jest dojem skupiny vždy lahodnější, než jsou-li bravy v stejném množství rozděleny. Budiž pravidlem vůbec: Poměr barev pokryté plochy nepřesahuj nikdy poměr 2:3. Je-li poměr ještě větší, neuškodíme celku. Skládá-li se skupina z dvou různých výkresů, např. vnitřek skupiny tvořil by jednu skupinu buď jako ornament anebo jednolitou skupinu, např. Pelargonií, 2 THOMAYER, F. (1894): Soulad barev při květinových skupinách. In: Česká flora, Časopis pro zahradníky, milovníky a přátele rostlin. r. II., Praha. 139

8 begonií atd., a obruba buď jako arabesku nebo několikanásobné řady jiných květin, zachovejte rovněž poměr 2:3 nejméně. Při tom nesmí se zapomenouti, že se jeví obruba vždy o něco širší, proto že jest pozorovateli bližší nežli střed od oka vzdálenější a tím více, je-li skupina vypouklá, tak se třeba ubrati obrubě a přidati vnitřní ploše, např. skupině 4 metry široké ponechte obrubu na centimetrů, a pro vnitřek od obruby ku středu 1,40 1,80 m. poměr ten působí velmi dobře. Volí-li se pouze jednoduchá obruba, např. ke skupině Pelargonií obruba z Pyrethrum, nestačí jedna řada Pyretrum, ale musí činiti as 30 cm šířky pro skupinu 4 až více metrů širokou. Ale pak vysaďte obrubu z dvou barev, třeba i sobě podobných, např. na straně Pelargonií šedou a k trávníku žlutou při Pelargoniích červených. Vyslovil jsem již slovo šedou a míním šedobílou barvu Gnaphalium lanatum, kterou my zahradníci všeobecně pokládáme za bílou. Ano, bílá barva jest pro nás nejdůležitější. Kdykoliv přijdeme do rozpaků při složení tří a více barev, proložme je bílou a docílíme pokaždé souladu. Nikdo nemusí se obávati, sloučiti několik bílých barev vedle sebe, dojem bude vždy dobrý, např. Begonia semperflorens atropurpurea jako jednolitá skupina a obruba vnitřní ze Sedum carneum jako plůtek stříhaná, nečež Sedum glaucum aneb Angliím a k trávníku Echeveria rosacea. Tedy bílá, žlutavě zelená, modravě zelená a modravá, a ejhle, soulad bude velmi zdařený. V teorii známe pouze tři barvy, totiž modoru, žlutou a červenou. To jsou barvy základní. Nedostatek veškerých barev jest barva černá a sloučení veškerých je barva bílá. Uvedené základní tři barvy dají se vedle sebe sloučiti a dojem bývá nejživější, např. Pyrethrum aureum a Lobelia erinus modrá, Alternathera amoena s Pyretrum atd. my jim říkáme barvy tvrdé a volíme takové složení tam, kde mají působiti ze vzdálenosti. Kryjí-li se základní barvy, povstanou barvy složité; žlutá a modrá dá zelenou, žlutá a červená oranžovou a červená a modrá fialovou. Považujeme-li těchto barev vedle sebe s barvami základními, vystříhejme se, postaviti je k základní barvě, z které povstaly, např. nedejme oranžovou k fialové, Alternanthera amabilis s amoenou nebos Iresine Lindeni. Ty působí dojem odporný. My však používáme dosti často složení barev složitých s jednoduchými, např. tedy červenou s fialovou, Ageratum modré a Pelargonium růžové Mme. Thiebanr. Mám za to, že každý porozuměl, co nyní chceme říci: Volíme-li tyto barvy, musí býti alespoň jedna z nich velmi světlá. Ageratum jest přece velmi světlá fialová a shodne se dobře s červenou a proto tedy tím snáze se světle červenou či růžovou. Zkrátka jest v nich barva bílá. Z uvedených šesti barev skládají se všecky barvy na světě, a co jsme pověděli o používání základních barev se složitými, paltí též pro nekonečný rod všech světlých i temných odstínů. Použijeme-li temných odstínů, např. Alternanthera ensifolia, teilanthera versicolor, Achyranthes Wallissi, dejme je od sebe barvami bílé nejpodobnějšími a obrubu k tomu sestavme z barev světlých; přihlížejme však stále k tomu, aby šetřeno bylo poměru nejméně 2 3. Avšak v tomto případě při barvách temných se světlými učiňme poměr ten daleko větší. Za příklad uvádím temný Teilanthera versicolor a žluté Mesembrianthemum cordifolium aureum. Půdu volme z teilanthery a ornament z Mesembrianthemum. Jiný případ: Půda z modré 140

9 Lobelie a výkres z Pyrethrum aureum. Upozorňuji na to, co jsem dříve podotknul: teilanthera s Mesembrianthemum dá dobrý dojem, proto že jsme volili světle žlutou barvu, kdežto kdybychom použili Pyrethrum aureum, tedy sytou žlutou barvu, byl by dojem špatný. V tom tedy spočívají základní pokyny celého souladu barev. Při rosltinách rozhoduje též tvar listu a vzrůst rosltiny, např. Achyranthes Wallissi s Gnaphallium lanatum se hodí zcela dobře, ale mnohem lépe, volíme-li drobnolisté Gnaphal. Helianthemifolium. Volte soulad barev jakýchkoliv, vystříhejte se však vždy, aby převládající barva skupiny neopakovala se při obrubě na trávníku, např. skupina z pelargonium červených lemována býti nesmí při trávníku s Alternantherou amoenou. F. Thomayer, 1894 Květiny a politika V poslední době vyskytují se občas zprávy v časopisech politických, které zajímají nás tím, že týkají se odznaků mužů v politice proslulých, kteréž odznaky tvoří nevinné květinky. Tak burš a chrpa jsou nerozluční přátelé. Po pohřbu císaře Viléma nosila se černá maceška. Avšak nejen jednotlivci, nýbrž i celé kmeny a celí národové vyvolili si některý květ, podle kterého se k sobě hlásí. Svobodomyslná strana v belgii nosí chrpu a konservativní makový květ. Že nosila císařská strana ve Francii (Napoleonovci) fialku, ví každý. Jsou lidé ve Francii, kteří květinu tuto zbožňují, netroufají si však koupiti několik květů její ve dne a chodí si pro ně večer. Vypravuje se též o zuřivém jednom republikánu, jemuž přinášívala nevěsta jeho každodenně kytici fialek. Chudák přijal ji blahosklonně, avšak vyjda na schody, vytáhnul kytici z knoflíkové dírky a založil ji do tobolky z obavy, aby nebyl pokládán za přívržence císařství. Jiná strana v téže zemi nosila jako odznak svůj červený karafiát. Alfons Karr poukázal kdysi k tomu, že lilie, fialka a karafiát bývají nejčastější příčinu civilních rozbrojů. Jako příklad stůjž zde, že royalisté po nastoupení druhého císařství 1815 (Napoleonovci) zvolili červený karafiát za svůj odznak, protivná strana royalistická zvolila karafiát bílý, kterým byl každý účastník i zřízenec ozdoben, ba mnozí měli bílé karafiáty i vyšité na límci. Potýčky mězi oběma stranami nebyly nic řídkého. Orleanistův odznakem byla lilie. Dnes nosí royalisté růži, jaké bravy že by býti musila, na tom se dosud neustanovili. Snad se toho dočkáme, že se budou strany mezi sebou bíti a to jen pro jinou barvu této krásné květiny. Některý den nalezneme královnu květin zneuctěnou, udupanou, snad i ve veřejnosti zapovězenou, skonfiskují ji v krámech jako nebezpečný časopis. Tážeme se, odkud to, že zakořeňuje se takový zvyk: užívati květiny jako odznaku politického? Nahlížíme sice, že by bylo každému na obtíž nosci v knoflíkové dírce květ slunečnice, anebo kapustu neb meloun, avšak my raději bychom viděli, aby politické strany zvolily si nějaký jiný předmět za odznak a nechali nevinné květy na pokoji, neboť máme na paměti příběh, jehož jsme byli očitými svědky: V osadě francouzské, čistě republikánské, vypěstoval tamní zahradník veliké množství fialek a prodával kytici jich po jednom sous (2 ½ krejcaru(. Kupoval je skoro každý 3 THOMAYER, F. (1888): Květiny a politika. In: Česká českých zahradníků, Praha. 141

10 úředník, ale který přišel do kanceláře se zastrčenou kyticí, musel opustiti své místo. Událosť ta brzy se roznesla po osadě, příkladu chefa úřadu následovali mnozí a zahradníkovi fialky zbyly. Slyšeli jsme od pěstitelů v okolí Paříže, že fialka se teď špatně prodává. Rozšíří-li se tento osudný zvyk, budou zahradníci nuceni vypustiti mnohou květinu ze svého seznamu. Obáváme se, aby takový osud nestihl růži; mělo by to i pro nás následky: největší počet nových růží rodí se ve Francii a pěstění tam by snad ochablo. Co by tomu řekli naše dámy, kdyby měla býti proskribována Marechal Niel? Kamelie vyšly z módy, nosili by snad Gardenii anebo Orchideu? Třeba! Ale růže jest předce tak krásná. F. Thomayer, 1888 Prameny a literatura FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885 FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1887, s II, č.3, ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví, č. 5, 1890 IV., č.2, 1896, s.3 II, č.1, 1898 ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví.,č.12,

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Každá rostlina má svůj úkol

Každá rostlina má svůj úkol 118 zahrada Suchomilné rostliny vysazené v okolí domu, kde převažuje chudá, vysychavá půda Každá rostlina má svůj úkol Rozsáhlá zahrada, kterou založila paní Beth Chatto, je většinu času otevřená veřejnosti.

Více

Údržba veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně Nabídka kurzu Údržba veřejné zeleně náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-033-E Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) Termín: celý kurz:

Více

Ihned po nastěhování byla zahrada porostlá plevelem a vypadala takto:

Ihned po nastěhování byla zahrada porostlá plevelem a vypadala takto: Školička U Draka o. s., Hradec Králové ZPRÁVA ZA ROK 2015 ÚVOD Rok 2015 byl pro všechny děti a tety ve Školičce u Draka přelomový. Po pěti letech jsme se přestěhovali do nových větších, modernějších a

Více

Několik poznámek k úvahám o zásahu do sadových úprav na Karlově náměstí a na ostrově Kampa

Několik poznámek k úvahám o zásahu do sadových úprav na Karlově náměstí a na ostrově Kampa Několik poznámek k úvahám o zásahu do sadových úprav na Karlově náměstí a na ostrově Kampa Vnášení soudobé stopy do historických objektů či jejich souborů je, jak se zdá v současné době velmi živým tématem

Více

Údržba veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně Nabídka kurzu Údržba veřejné zeleně náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-033-E Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) Termín: celý kurz:

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Veleslavínská 282/45, 160 00Praha 6 místo poskytovaného vzdělávání Svatoslavova 333, 140 93 Praha 4 telefon 267 910 144 www.zahradnickaskola.cz

Více

Obr. 1, 2, 3 Richard Long: Ukázky z děl

Obr. 1, 2, 3 Richard Long: Ukázky z děl Přílohy Všechny fotografie v přílohách jsou mé vlastní dokumentace rostlin, zahrady i tvorby land artu. Některé byly pořízeny za asistence mojí maminky, přítele, sestry Alenky a tety Veroniky, proto je

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Kde žil a bádal Charles Darwin

Kde žil a bádal Charles Darwin Kde žil a bádal Charles Darwin Dům a zahrada, kde proslulý Charles Darwin a jeho rodina žili skoro 40 let, je nyní pod ochranou společnosti English Heritage, která se zasloužila o celkovou rekonstrukci.

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

Moderní obývací prostor volně navazuje na kuchyni a to i podobnou barevností fólie Avola champagne.

Moderní obývací prostor volně navazuje na kuchyni a to i podobnou barevností fólie Avola champagne. RAČTE VSTOUPIT! Praktická, střízlivá kuchyňská linka využívá fólii z řady crosscut s dekorem tropické dřeviny Wenge bělené. Moderní obývací prostor volně navazuje na kuchyni a to i podobnou barevností

Více

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ 1. Pravidelné zahradní slohy 2.Zahradní slohy nepravidelné 3. Alpina a květinové zídky v sadových

Více

Botanická zahrada zve do svých skleníků

Botanická zahrada zve do svých skleníků Botanická zahrada zve do svých skleníků Botanická zahrada zve do svých skleníků Mají trny a krásně kvetou. Červeně, žlutě, zeleně... Ne, nejsou to růže, ale kaktusy. A právě nyní mohou návštěvníci obdivovat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Designové styly. a jejich kombinace

Designové styly. a jejich kombinace a jejich kombinace Stále častější součástí dnešního životního stylu je snaha zařizovat interiéry inspirované přírodou s ohedem na životní prostředí. Nejde ani tak o konkrétní vzhled, ale o použití zejména

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 Belgie Chorvatsko Irsko Itálie Nizozemí Spojené království Petr Šiřina; člen mezinárodní hodnotitelské komise Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá stanoviště: přímé slunce výška: 1,5-2 m použití: soliterní, skupinová výsadba tvar: rozložitý olistění: opadavé barva listu: světle zelená barva květu: červená

Více

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR ECOLOR STYL v b a r v á c h k v a l i t y Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních ů pro

Více

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE Č. 20 číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd název materiálu téma VY_52_INOVACE_20_FY89_Venuše Planety sluneční soustavy VENUŠE anotace Seznámení s planetou

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Nabídka kurzu. Krajinář. náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H

Nabídka kurzu. Krajinář. náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H Nabídka kurzu Krajinář náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) pracoviště Květinová síň (V

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M.

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Máme pro vás další díl naší pravidelné módní rubriky a s ním i výlet za módní inspirací značek OC Forum Liberec. V dnešním díle se naše Pětka z Fóra

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY Pěnovky Pěnovka Ideální pro ruční práce, výtvarné a pedagogické aktivity. Na pěnovku lze malovat i kreslit a lze ji také stříhat nebo děrovat speciálními děrovačkami. Vhodná

Více

Alfons Maria Mucha (24. července 1860 Ivančice 14. července 1939 Praha)

Alfons Maria Mucha (24. července 1860 Ivančice 14. července 1939 Praha) Alfons Maria Mucha (24. července 1860 Ivančice 14. července 1939 Praha) A. ZVĚROKRUH Metodický výtvarný list úroveň B a C Ilustrační obrázek díla Alfonse Muchy: Zodiac. Zdroj: http://www.wikiart.org/en/alphonse-mucha/zodiac-1896

Více

čistá příroda Detail oplocení v ulici Riegrova

čistá příroda Detail oplocení v ulici Riegrova čistý vzduch Detail oplocení v ulici Riegrova kopcovitá krajina, čistá příroda Geometrický symbol představuje zelenou přírodu, kopcovitou krajinu, čistý vzduch a přátelské prostředí moderního města s tradicí

Více

Přečti si text a odpovídej na otázky celou větou.

Přečti si text a odpovídej na otázky celou větou. ŘEŠENÍ: Přečti si text a odpovídej na otázky celou větou. SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK je vytrvalá rostlina. Zimu přežívá v zemi v podobě malé cibulky. Brzy na jaře (únor, březen) z cibulky vyrostou listy a stonky

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

Identifikační údaje: Katastrální území: Pozemky parc. č.: 3350/11 Celková současná výměra: 0,68 ha. Zámecká, Na Štěpnici

Identifikační údaje: Katastrální území: Pozemky parc. č.: 3350/11 Celková současná výměra: 0,68 ha. Zámecká, Na Štěpnici 16. Štěpnice Zámek ve Frýdku byl kdysi zeměpanským hradem, který založila těšínská knížata v polovině 14. století k ochraně zemské hranice s Moravou a obchodní cesty z Moravy vedoucí tehdy ve směru Příbor

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Výtvarný prvek Tmavší dveře skříně oživují a vhodně zvýrazňují celkově čistý a klidný dojem do světla laděné ložnice.

Výtvarný prvek Tmavší dveře skříně oživují a vhodně zvýrazňují celkově čistý a klidný dojem do světla laděné ložnice. Výtvarný prvek Tmavší dveře skříně oživují a vhodně zvýrazňují celkově čistý a klidný dojem do světla laděné ložnice. Atraktivní nábytek Skříně s výplněmi dveří v kombinaci skla a laminovaných desek jsou

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vývoj organismů na Zemi

Vývoj organismů na Zemi Obsah: str. 1 Cíl práce: str. 1 Úvod: str. 1 Poklady školní sbírky: str. 2 Paleontologický výlet: str. 3 Určování zkamenělin: str. 4 Galerie našich úlovků: str. 5 Závěr: str. 5 Literatura str. 5 Žacléřsko

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 0 9 U k á z k a k n i h

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ejpovice. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková

Ejpovice. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková Ejpovice Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 3 Náš postup... 3 4 Zpracování... 4 Úkol 1.... 6 Úkol

Více

135 str., 70 barevných fotografií, 3 pérovky, 52 druhů nejohroženějších mexických kaktusů, fotografie z naleziště, množení, pevná vazba, anglicky,

135 str., 70 barevných fotografií, 3 pérovky, 52 druhů nejohroženějších mexických kaktusů, fotografie z naleziště, množení, pevná vazba, anglicky, 135 str., 70 barevných fotografií, 3 pérovky, 52 druhů nejohroženějších mexických kaktusů, fotografie z naleziště, množení, pevná vazba, anglicky, 890,- Kč. 315 str., druhé vydání dobré příručky sloužící

Více

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih.

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih. SILŮVSKÝ KROJ POPIS PŮVODNÍHO KROJE Základ kroje je tvořen ze 2 až 3 oděvních součástí. Po staletí se kroj zdobil různými doplňky a detaily, kterými se odlišoval dle jednotlivých krajů, jejich bohatství

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

E X C L U S I V E C O L L E C T I O N M I L L E N I U M 2 0 1 1 limited edition catalogue mango decor 2011

E X C L U S I V E C O L L E C T I O N M I L L E N I U M 2 0 1 1 limited edition catalogue mango decor 2011 E XC L U S I V E C O L L E C T I O N M I L L E N I U M 2 0 1 1 limited edition catalogue mangodecor 2011 Dobrý den, vítejte v katalogu značky MangoDecor. Značka MangoDecor Vám přináší moderní designové

Více

Řeka Klabava. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová

Řeka Klabava. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Řeka Klabava Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová 1 Obsah 1 Navštívená lokalita a náš cíl... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 4 Náš postup... 3 5 Terénní deník... 3 7

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U Text: Jan Moravec Chlum je v naší republice poměrně běžné jméno, znamená totiž zalesněné návrší. Tak i naučných stezek s tímto názvem najdeme několik. Ta asi nejznámější vede dějištěm Bitvy u Hradce Králové,

Více

Edukační programy na státním zámku Vimperk. Katalog programů pro MŠ, ZŠ a SŠ 2017

Edukační programy na státním zámku Vimperk. Katalog programů pro MŠ, ZŠ a SŠ 2017 Edukační programy na státním zámku Vimperk Katalog programů pro MŠ, ZŠ a SŠ 2017 1 Obecné informace Termín konání: květen, červen a září 2017. Objednání programu: na emailu vimperk@npu.cz nebo na tel.

Více

TEXT A FOTO LUCIE PEUKERTOVÁ. Zkrocená. příroda

TEXT A FOTO LUCIE PEUKERTOVÁ. Zkrocená. příroda TEXT A FOTO LUCIE PEUKERTOVÁ Zkrocená příroda Mnoho milovníků zahradního umění si spojuje zahrady fungující na přírodních principech s určitou neuspořádaností a chaosem v kompozici. Ovšem ne vždy tomu

Více

Květinový detail v tvorbě významných zahradních tvůrců poloviny 19. a počátku 20. století

Květinový detail v tvorbě významných zahradních tvůrců poloviny 19. a počátku 20. století MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta v Lednici Ústav biotechniky zeleně Květinový detail v tvorbě významných zahradních tvůrců poloviny 19. a počátku 20. století Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji www.botanicka.cz Zdeňka Nikodémová Bohumil Bradna Jak vypěstovat květnatou

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice JARNÍ KVĚTINY Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 25.11.2011 Anotace Materiál obsahuje pracovní listy. Autor

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

ROZHLEDNA U ŠIBENICE. design LUMI DESIGN PROJEKT

ROZHLEDNA U ŠIBENICE. design LUMI DESIGN PROJEKT ROZHLEDNA U ŠIBENICE Stručné libreto Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero Slovo autora Rozhledny v poslední době rostou jako

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Cukrářství - Alena Jelínková

Cukrářství - Alena Jelínková Cukrářství - 1 - D0537-1600,- 8 - D0466-450,- Třípatrový čtverec bílý fondán Slza střední marcipánová 2 - D0538-1600,- 9 Tříp. Čtverec 12, 7, 5, vajec, bílý fondán - D0542-900,- Dvojpatrový bílý fondán

Více

KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ

KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ NECHTE SE INSPIROVAT / DOPŘEJTE SI JEDINEČNÝ KUS NÁBYTKU / OŽIVTE SVŮJ INTERIÉR ORIGINÁLEM KOCHEJTE SE DEKOREM VYTVOŘENÝM JEN PRO VÁS / POCHLUBTE

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map KARTOGRAFIE 6. Polohopisný a výškopisný obsah map Vodstvo Základní orientační prvek na mapách. Zahrnuje veškerou stojatou a tekoucí vodu na zemském povrchu i pod povrchem. Na topografických mapách lze

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Slučování tabulek. Sloučení dvou tabulek

Slučování tabulek. Sloučení dvou tabulek Slučování tabulek Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Příprava dat Typ článku: Návody Máte informace ve více tabulkách a chcete je sloučit dohromady? Pak je tento článek právě pro Vás. Vysvětlíme, jaké

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena

Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena 2013 Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena www.praktickazena.cz KALENDÁŘ 2013 vydala jako speciální elektronickou publikaci Praktická moderní žena Sanoma Media Praha 2012 Leden 2013 HIPPEASTRUM

Více

Stromy zdarma chladí, a to výrazně

Stromy zdarma chladí, a to výrazně Termovizní snímání teploty v centru Hradce Králové dne 22. července 2015 za účasti docenta Jana Pokorného, s nímž královéhradecký magistrát (odbor životního prostředí) dlouhodobě spolupracuje. Stromy zdarma

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Plán záhonu Venkovská zahrada

Plán záhonu Venkovská zahrada Plán záhonu Venkovská zahrada Venkovská zahrada Venkovská zahrada se vyznačuje geometrickým a symetrickým uspořádáním. Ohraničení zcela klasicky tvoří živý plot ze zimostrázu. Středu zahrady vévodí jabloň

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014 Zpravodaj 10 Na prázdniny 2014 Milí přátelé, srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. Přejeme vám všem krásné a zajímavé prázdniny. Ať se vám podaří získat mnoho zážitků, dobré přátele, ale nezapomeňte

Více

10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů

10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů 10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů Dekorativní ražený beton a dekorativní ražená omítka dokonale napodobí přírodní materiály a přitom jsou velmi praktické. Ražený beton pro horizontální

Více

E R C EALI LIZA ZA EA C R E 4 5

E R C EALI LIZA ZA EA C R E 4 5 r e a l i z a c e 2 0 0 7 Firma VV SKLO s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993. Během této doby jsme se podíleli na mnoha realizacích pro naše zákazníky. Šíří našeho sortimentu jsme schopni kompletně

Více

Vánoční atmosféra zámeckého hotelu

Vánoční atmosféra zámeckého hotelu inspirace TEXT A FOTO Arnošt Jílek Vánoční atmosféra zámeckého hotelu Většina z nás tráví vánoční svátky v kruhu svých přátel v prostředí svého domova. Co se však jednou oprostit od zažitých tradic, vyvarovat

Více

FLORAMOBIL PŘÍRODA AŽ K LŮŽKU. Floramobil byl vytvořen v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu, díky finanční podpoře SFŽP a MŽP.

FLORAMOBIL PŘÍRODA AŽ K LŮŽKU. Floramobil byl vytvořen v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu, díky finanční podpoře SFŽP a MŽP. FLORAMOBIL PŘÍRODA AŽ K LŮŽKU Floramobil byl vytvořen v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu, díky finanční podpoře SFŽP a MŽP. ZAHRADNÍ TERAPIE NÁVRAT KE KOŘENŮM Léčba, terapie a relaxace skrze

Více

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období.

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období. Trvalky Výsadba trvalek Záhon pečlivě připravit. Zrýt půdu do hloubky asi 25 cm, zbavit jí všech plevelů, zapracovat kompost, rozložený hnůj, nebo hnojivo. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

PROHLÍDKA SKLENÍKU FATA MORGANA aneb Letem exotickým světem

PROHLÍDKA SKLENÍKU FATA MORGANA aneb Letem exotickým světem Pracovní listy pro projekt Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy práce ve skleníku Fata Morgana PROHLÍDKA SKLENÍKU FATA MORGANA aneb Letem exotickým světem Krajina jest obrovský, divoký, nepořádný,

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát jejich zástupce ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát jejich zástupce ročník 7. č. č. 33 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Pokojové a okrasné květiny, chráněné, léčivé a jedovaté rostliny V pracovních listech se

Více

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie Základy kompozice Kompozici je možné definovat jako uspořádání prvků na určitém ohraničeném prostoru-plátně, obrazovce monitoru nebo třeba ve výkladní skříni. Jejím úkolem je zejména "vést" oko, tedy poskytnout

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky František Kaňka Důsledky akusticko-dynamického principu. [V.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 47 (1918), No. 2-3, 158--163 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122325

Více

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou Dříve než začneme plánovat změny na své zahradě je důležité si uvědomit - čeho chceme na své zahradě dosáhnout. Zda budeme mít v sezónu stále kvetoucí zahradu, relaxační zahradu, místo určené k dětským

Více

Malý poklad uprostřed Londýna

Malý poklad uprostřed Londýna Malý poklad uprostřed Londýna Text a foto: Kateřina Pospíšilová Anglická zahrada je vlastně typem venkovské zahrady. Patří sem nejenom květiny, ale také zelenina pro domácí kuchyni. Základem je perfektní

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

NABÍDKA 2016/2017 ŠKOLKY

NABÍDKA 2016/2017 ŠKOLKY NABÍDKA 2016/2017 ŠKOLKY 1 PROMOČNÍ ČEPICE A TALÁRY I. OBCHODNÍ MODELY Čepice Taláry Výhody Nevýhody I. Varianta Možnost výšivky na čepice a taláry, 3 barvy čepic Nejdražší varianta II. Varianta Možnost

Více

3009 STRIPES Co může být jednoduššího, než motiv složený ze samých obdélníčků? Stripes nekonečné možnosti provedení, kombinací a užití.

3009 STRIPES Co může být jednoduššího, než motiv složený ze samých obdélníčků? Stripes nekonečné možnosti provedení, kombinací a užití. POTISKNEME TO! 3003 ABSTRACT Tvary motivu Abstract vytvářejí kompozici, která se sice vzpírá jednoznačnému popisu, ale působí naprosto přirozeně a pozitivně. Variabilita vyzní především v různobarevných

Více

Katalog zahradnických substrátů

Katalog zahradnických substrátů Katalog zahradnických substrátů 2 Obsah Zahradnické substráty - HOBBY str. 4 6 Dekorační prvky str. 7 Velkoobchod s květináči str. 8 Speciální tekutá hnojiva str. 9 Speciální pevná hnojiva str. 10 Speciální

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Brokátová taštička. realizační zpráva. popis oděvní součásti. datace: druhá polovina první polovina 14. století. vytvořeno:

Brokátová taštička. realizační zpráva. popis oděvní součásti. datace: druhá polovina první polovina 14. století. vytvořeno: realizační zpráva popis oděvní součásti datace: druhá polovina 13. - první polovina 14. století vytvořeno: příležitost: únor 2007, návrh a realizace Vlaďka a Petr taštička jako dar pro královnina osobního

Více