Použití rostlin Františka Thomayera The use of plants by František Thomayer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití rostlin Františka Thomayera The use of plants by František Thomayer"

Transkript

1 Jitka Trevisan Použití rostlin Františka Thomayera The use of plants by František Thomayer Použití dobového rostlinného sortimentu je základní součást při navrhování obnovy historických objektů zeleně. Thomayer se svými znalostmi a zkušenostmi netajil a detailně popisoval způsob použití rostlin v tehdejším tisku. V dnešní době pak tyto rostliny porovnáváme se současným názvoslovím, zkoušíme je hledat v dnešní nabídce množitelů rostlin, a nebo se pokoušíme volit jejich vhodné alternativy. The use of period plant selection is an essential part of designing of historical green entity rehabilitation. Thomayer didn`t hold out his knowledge and experience and described in detail how to use plants in the then press. Today, these plants we compare with the current nomenclature,we try to look for them in today s plants or we try to choose their suitable alternative. Znalost dobového rostlinného sortimentu a způsobu použití rostlin je elementární součástí navrhování obnovy historických objektů zeleně ať už se jedná o historicky pravdivou rekonstrukci či návrhy z této inspirace vycházející. Návrhy Františka Thomayera jsou specifické i v tomto ohledu. Velkoplošné, mnohdy komplexní a během roku obměňované květinové záhony byly mnohdy centrálním motivem tzv. květnice, mnohdy plné symboliky, působily nejen barevně, ale i texturou rostlin, kombinací různých skupin rostlin ale i cílenou terénní modelací. V archivech, kde lze studovat plány různých projektů F. Thomayera, většinou nenajdeme kompletní projektovou dokumentaci. Někdy je na plánech heslovitě rukou naznačeno o jaký typ vegetace se bude jednat, někdy po straně poznámky k druhovému složení. Pomůckou k dobovému použití rostlin mohou být samozřejmě dobové projekty dalších autorů, fotografie či katalogy školek. Má-li však být dnes návrh na rekonstrukci historicky pravdivý, či snahou o dnešní pohled tehdejší dobou inspirovaný, anebo chceme-li se pokusit o nový přístup a zdařilou inovaci, či hledáme-li inspiraci pro zcela nové projekty, je třeba zabývat se hloubkově a zcela konkrétně druhovým složením, kombinacemi, vzdálenostmi, detaily. Thomayer se naštěstí svými znalostmi, názory a zkušenostmi ale i nově získanými informacemi netajil, a velmi detailně popisoval způsob použití rostlin a dalších poznatků velmi obšírně v časopisech Česká flóra a Časopis pro zahradníky, kterých byl redaktorem ale také spoluvydavatelem. Studiem těchto textů lze získat vstupní informace, které je třeba dále porovnat s aktuálním názvoslovím, abychom se mohli zabývat velmi zajímavou otázkou, a sice dostupností těchto rostlin v dnešní nabídce množitelů rostlin, případně hledáním vhodných alternativ. Thomayer ve svých textech neskrýval své nadšení a oddanost profesi, lásku k rostlinám, ale se zde a sice ve vztahu k nejrůznějším tématům celé šíře profesního záběru - vyjadřoval jak ke zcela zásadním bodům zahradní tvorby, tak podával naprosto 133

2 konkrétní a a detailní informace týkajících se celé šířky témat spojených s teorií tak, praxí navrhování, pěstování, zakládání či péče zahradních a sadových úprav. Ve jmenovaných časopisech, ale i textech jeho deníků či korespondence s kolegy, kterou po léta vedl vždy v daném jazyce, najdeme celou květnici velmi zajímavých, inspirativních a vysoce odborných textů. Týkají se popisů navrhování, technologických postupů práce, technických detailů, seznamů rostlin, jejich náchylnosti či zvláštních požadavků jednotlivých taxonů, použití kultivarů jednotlivých druhů, detailů pro modelaci záhonů jak terénem, tak skladbou rostlin, zabýval se také tématy jako druhové složení trávníkových směsí pro nejrůznější stanoviště s přesným udáním gramáží, symbolikou rostlin, využitím ornamentů, působením barev a textur včetně jejich číselných poměrů a dalšími nesčetnými náměty. Thomayer uměl psát i s humornou nadsázkou či jemnou kritikou o nejnovějších trendech i ze zahraničí, či technicky detailně za účelem samovýroby popisoval nejrůznější novinky jako byl slunečník na růže či Eifelova věž z rostlin, skleník na okno či boj s plevelem například nabádáním kuchařek k využití zdravých kopřiv v kuchyni. Představu o šířce publikační činnosti doplňuje přiložený malý výběr textů Františka Thomayera k tématice použití rostlin (hlavně pro květinové záhony) ze jmenovaných časopisů, které se nacházejí v archivu Národního zemědělského muzea, jakož i několik přiložených originálních textů. Výběr z Thomayerovy publikační činnosti Název textu Umělý pahrbek pro samostojící byliny Ročník FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s Jarní květinové skupiny O travinách a trávnících Tabulka vzdálenosti rostlin Macešky Květinové skupiny z rostlin s listem ornamentálním FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s. 9 FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1887, s II, č.3, 1894, s

3 Název textu Eifelova věž z květin Mosaika ze succulentů Květinová skupina s mosaikovou obrubou Seskupení různých květin v podobě kvetinové skupiny Elipsa s ornamenten českoslovanským Květinová skupina elipsovitá s obrubou mosaikovou Několik vzorů květinových mozaik III. Mosaikový záhonek páskový dvojdílný Květinová záhon s ratolestí a růžicí Záhon s arabeskovou výzdobou Český národní ornament ve službách sadovnictví Ročník ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRAD- NÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví, č. 5, 1890, s. 54 ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRAD- NÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví, č. 3,1890, s.26 IV., č.2, 1896, s.3 II, č.1, 1894 IV., č.8, 1896, s.199 IV., č.2, 1896 II, č.1, 1898 II, č.1, 1898 II, č.1, 1898 II, č.1, 1898 IV., č.8, 1896, s

4 Název textu Květiny a politika Soulad barev při květinových skupinách Ročník ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRAD- NÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví.,č.12, 1888 II, č.1, 1894 THOMAYER, F. (1885): Tabulka vzdáleností květin. In: Flora. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885, s

5 THOMAYER, F. (1885): Elipsa s ornamentem československým. In: Česká flora. Časopis pro zahradníky, IV., č. 8, 1896, s.199 Thomayerovy originální texty Český národní ornament ve službách sadovnictví Použití ornamentu při sestavení květnic a skupin květinových spadá do prvních počátků sadovnictví. Staří Řekové a po nich Římané dávali trávníkům tvary geometrické, avšak vrcholu svého dostoupil ornament teprve v době renaissanční. Potřebujeme toliko pohlédnouti na barokovou květnici z počátku minulého století a přesvědčíme se o složitosti tehdejších ornamentů, k jakým bychom se dnes neodvážili. Všecky tyto ornamenty mají společnou basis ze slohu renaissančního, po případě barokového (gotika jest jen nepatrně zastoupena). Klassické ornamenty tyto udržely se do dnešního dne, ovšem že podlehly změnám vytříbenosti vkusu, jakož i tvarům rostlin, 1 THOMAYER, F. (1896): Český národní ornament ve službách sadovnictví. In: Česká flora, Časopis pro zahradníky, milovníky a přátele rostlin. r. IV., Praha. 137

6 které novější doba přinesla. Také my Čechové máme svůj ornament, který se nám udržel na předmětech průmyslových: kraslicích, výšivkách, skříních atd., avšak k účelům zahradnickým použit nebyl. My vlastní sadovnické literatury nemáme, proto tedy nelze zjistiti, měl-li český ornament někdy před tím vliv na české sadovnictví. Roku 1887 nakreslil si pisatel těchto řádků některé detaily ornamentu na kraslicích ze sbírky kustoda musejního pana Fr. Borovského, a v následujícím po té roce nakreslil první květinovou skupinu (motiv slunečnice) pro městské sady v Praze na Karlově náměstí. V té době počal si raziti cestu národní ornament i do ostatních odvětví průmyslu. Zejména naše vlastenecké dámy přičinily se o rozšíření jeho vydáváním spisků a pořádáním výstav. Jako každá nová národní věc, tak i použití českého ornamentu přišlo do období výstřednosti, a tak se stalo, že jinak velmi pěkné ornamenty kreslívány byly i tam, kam se nehodily. 138

7 Národopisná výstava československá v Praze roku 1895 podala nám bohatý přehled, kde a v jaké formě dobře náš ornament, a blahodárný účinek toho lze dnes již pozorovati. Že by se dalo úplně zameziti přemrštěnostem, o tom není pochyby. Snad se toho dočkáme i našem odvětví. Přinášíme dnes základní motivy českého ornamentu. Jest to malá snůška základních tvarů, které byvše přizpůsobeny, mohou býti použity při sestavování květinových skupin, ba i celých květnic. Veškeré ornamenty tyto představují předměty, s kterými lid se stýkal: květ jabloňový, růžový, karafiát, chrpa, slunečnice, tulipán, jablíčko, srdéčko atd. Při provádění zmíněných ornamentů a kvůli zvýšení dojmu zvýšíme (plasticky) každý jednotlivý tvar. Často postačí, posázíme-li půdu některou nízkou rostlinou, jako např. Antennaria, Herniaria, Sedum atd. Pokud se osázení týče, volme barvy z přírody: kalíšek květu zelený, vnitřek květu žlutý, plátky pak červené, úponky žlutozelení atd. Přidržíme-li se těchto původních barev, docílíme dojmu, který bude působiti i na laika velmi mile. To as bylo by v zásadě řečeno vše, čeho bylo třeba předeslati. Podáme nyní několik vzorků v skutečnosti již provedených. Navštěvovatelé Jubilejní výstavy r a Národopisné výstavy r.1895 pozorovali u lva i u české koruny dva záhony, které znázorňuje vyobrazení o několik řádek výše. F. Thomayer, 1896 Soulad barev při květinových skupinách 2 Zahradníci sestavují obyčejně své skupiny tím způsobem, že si přinést dají ze zásoby různé květiny, načež pak postaví jednotlivé druhy do různých polí a na místě barvy porovnávají. Způsob ten jest ovšem velmi správný, ale není o nic lepší než ten, při kterém sestavují se barvy podle teoretických zkušeností. Při prvním způsobu nebývají rostliny vybarveny ani náležitě rozkvetlé. Nemá tedy zahradník pravý, tj. příští soulad barev před sebou a musí při tom sáhnouti k paměti, tedy zrovna tak jako při způsobu druhém. Proto tedy podáme několik základních pokynů k sestavování barev ku předu. Nauk o souladu barev vůbec stává každému po ruce, ale všecky ty se nedají přenésti do našeho odboru. Příčina toho jest jednoduchá. U nás jest všude barva zelená jako pozadí. Květinová skupina jest umístěna na trávníku a obklopena stromy. Čím zelená barva jest živější, tím lahodněji působí květinová skupina. Na trávníku vyprahlém nečiní květinový mosaik dobrý dojem. Než však netoliko barva sama, ale i poměr její co do zakryté plochy působí na soulad barev. Převládá-li barva světlá, jest dojem skupiny vždy lahodnější, než jsou-li bravy v stejném množství rozděleny. Budiž pravidlem vůbec: Poměr barev pokryté plochy nepřesahuj nikdy poměr 2:3. Je-li poměr ještě větší, neuškodíme celku. Skládá-li se skupina z dvou různých výkresů, např. vnitřek skupiny tvořil by jednu skupinu buď jako ornament anebo jednolitou skupinu, např. Pelargonií, 2 THOMAYER, F. (1894): Soulad barev při květinových skupinách. In: Česká flora, Časopis pro zahradníky, milovníky a přátele rostlin. r. II., Praha. 139

8 begonií atd., a obruba buď jako arabesku nebo několikanásobné řady jiných květin, zachovejte rovněž poměr 2:3 nejméně. Při tom nesmí se zapomenouti, že se jeví obruba vždy o něco širší, proto že jest pozorovateli bližší nežli střed od oka vzdálenější a tím více, je-li skupina vypouklá, tak se třeba ubrati obrubě a přidati vnitřní ploše, např. skupině 4 metry široké ponechte obrubu na centimetrů, a pro vnitřek od obruby ku středu 1,40 1,80 m. poměr ten působí velmi dobře. Volí-li se pouze jednoduchá obruba, např. ke skupině Pelargonií obruba z Pyrethrum, nestačí jedna řada Pyretrum, ale musí činiti as 30 cm šířky pro skupinu 4 až více metrů širokou. Ale pak vysaďte obrubu z dvou barev, třeba i sobě podobných, např. na straně Pelargonií šedou a k trávníku žlutou při Pelargoniích červených. Vyslovil jsem již slovo šedou a míním šedobílou barvu Gnaphalium lanatum, kterou my zahradníci všeobecně pokládáme za bílou. Ano, bílá barva jest pro nás nejdůležitější. Kdykoliv přijdeme do rozpaků při složení tří a více barev, proložme je bílou a docílíme pokaždé souladu. Nikdo nemusí se obávati, sloučiti několik bílých barev vedle sebe, dojem bude vždy dobrý, např. Begonia semperflorens atropurpurea jako jednolitá skupina a obruba vnitřní ze Sedum carneum jako plůtek stříhaná, nečež Sedum glaucum aneb Angliím a k trávníku Echeveria rosacea. Tedy bílá, žlutavě zelená, modravě zelená a modravá, a ejhle, soulad bude velmi zdařený. V teorii známe pouze tři barvy, totiž modoru, žlutou a červenou. To jsou barvy základní. Nedostatek veškerých barev jest barva černá a sloučení veškerých je barva bílá. Uvedené základní tři barvy dají se vedle sebe sloučiti a dojem bývá nejživější, např. Pyrethrum aureum a Lobelia erinus modrá, Alternathera amoena s Pyretrum atd. my jim říkáme barvy tvrdé a volíme takové složení tam, kde mají působiti ze vzdálenosti. Kryjí-li se základní barvy, povstanou barvy složité; žlutá a modrá dá zelenou, žlutá a červená oranžovou a červená a modrá fialovou. Považujeme-li těchto barev vedle sebe s barvami základními, vystříhejme se, postaviti je k základní barvě, z které povstaly, např. nedejme oranžovou k fialové, Alternanthera amabilis s amoenou nebos Iresine Lindeni. Ty působí dojem odporný. My však používáme dosti často složení barev složitých s jednoduchými, např. tedy červenou s fialovou, Ageratum modré a Pelargonium růžové Mme. Thiebanr. Mám za to, že každý porozuměl, co nyní chceme říci: Volíme-li tyto barvy, musí býti alespoň jedna z nich velmi světlá. Ageratum jest přece velmi světlá fialová a shodne se dobře s červenou a proto tedy tím snáze se světle červenou či růžovou. Zkrátka jest v nich barva bílá. Z uvedených šesti barev skládají se všecky barvy na světě, a co jsme pověděli o používání základních barev se složitými, paltí též pro nekonečný rod všech světlých i temných odstínů. Použijeme-li temných odstínů, např. Alternanthera ensifolia, teilanthera versicolor, Achyranthes Wallissi, dejme je od sebe barvami bílé nejpodobnějšími a obrubu k tomu sestavme z barev světlých; přihlížejme však stále k tomu, aby šetřeno bylo poměru nejméně 2 3. Avšak v tomto případě při barvách temných se světlými učiňme poměr ten daleko větší. Za příklad uvádím temný Teilanthera versicolor a žluté Mesembrianthemum cordifolium aureum. Půdu volme z teilanthery a ornament z Mesembrianthemum. Jiný případ: Půda z modré 140

9 Lobelie a výkres z Pyrethrum aureum. Upozorňuji na to, co jsem dříve podotknul: teilanthera s Mesembrianthemum dá dobrý dojem, proto že jsme volili světle žlutou barvu, kdežto kdybychom použili Pyrethrum aureum, tedy sytou žlutou barvu, byl by dojem špatný. V tom tedy spočívají základní pokyny celého souladu barev. Při rosltinách rozhoduje též tvar listu a vzrůst rosltiny, např. Achyranthes Wallissi s Gnaphallium lanatum se hodí zcela dobře, ale mnohem lépe, volíme-li drobnolisté Gnaphal. Helianthemifolium. Volte soulad barev jakýchkoliv, vystříhejte se však vždy, aby převládající barva skupiny neopakovala se při obrubě na trávníku, např. skupina z pelargonium červených lemována býti nesmí při trávníku s Alternantherou amoenou. F. Thomayer, 1894 Květiny a politika V poslední době vyskytují se občas zprávy v časopisech politických, které zajímají nás tím, že týkají se odznaků mužů v politice proslulých, kteréž odznaky tvoří nevinné květinky. Tak burš a chrpa jsou nerozluční přátelé. Po pohřbu císaře Viléma nosila se černá maceška. Avšak nejen jednotlivci, nýbrž i celé kmeny a celí národové vyvolili si některý květ, podle kterého se k sobě hlásí. Svobodomyslná strana v belgii nosí chrpu a konservativní makový květ. Že nosila císařská strana ve Francii (Napoleonovci) fialku, ví každý. Jsou lidé ve Francii, kteří květinu tuto zbožňují, netroufají si však koupiti několik květů její ve dne a chodí si pro ně večer. Vypravuje se též o zuřivém jednom republikánu, jemuž přinášívala nevěsta jeho každodenně kytici fialek. Chudák přijal ji blahosklonně, avšak vyjda na schody, vytáhnul kytici z knoflíkové dírky a založil ji do tobolky z obavy, aby nebyl pokládán za přívržence císařství. Jiná strana v téže zemi nosila jako odznak svůj červený karafiát. Alfons Karr poukázal kdysi k tomu, že lilie, fialka a karafiát bývají nejčastější příčinu civilních rozbrojů. Jako příklad stůjž zde, že royalisté po nastoupení druhého císařství 1815 (Napoleonovci) zvolili červený karafiát za svůj odznak, protivná strana royalistická zvolila karafiát bílý, kterým byl každý účastník i zřízenec ozdoben, ba mnozí měli bílé karafiáty i vyšité na límci. Potýčky mězi oběma stranami nebyly nic řídkého. Orleanistův odznakem byla lilie. Dnes nosí royalisté růži, jaké bravy že by býti musila, na tom se dosud neustanovili. Snad se toho dočkáme, že se budou strany mezi sebou bíti a to jen pro jinou barvu této krásné květiny. Některý den nalezneme královnu květin zneuctěnou, udupanou, snad i ve veřejnosti zapovězenou, skonfiskují ji v krámech jako nebezpečný časopis. Tážeme se, odkud to, že zakořeňuje se takový zvyk: užívati květiny jako odznaku politického? Nahlížíme sice, že by bylo každému na obtíž nosci v knoflíkové dírce květ slunečnice, anebo kapustu neb meloun, avšak my raději bychom viděli, aby politické strany zvolily si nějaký jiný předmět za odznak a nechali nevinné květy na pokoji, neboť máme na paměti příběh, jehož jsme byli očitými svědky: V osadě francouzské, čistě republikánské, vypěstoval tamní zahradník veliké množství fialek a prodával kytici jich po jednom sous (2 ½ krejcaru(. Kupoval je skoro každý 3 THOMAYER, F. (1888): Květiny a politika. In: Česká českých zahradníků, Praha. 141

10 úředník, ale který přišel do kanceláře se zastrčenou kyticí, musel opustiti své místo. Událosť ta brzy se roznesla po osadě, příkladu chefa úřadu následovali mnozí a zahradníkovi fialky zbyly. Slyšeli jsme od pěstitelů v okolí Paříže, že fialka se teď špatně prodává. Rozšíří-li se tento osudný zvyk, budou zahradníci nuceni vypustiti mnohou květinu ze svého seznamu. Obáváme se, aby takový osud nestihl růži; mělo by to i pro nás následky: největší počet nových růží rodí se ve Francii a pěstění tam by snad ochablo. Co by tomu řekli naše dámy, kdyby měla býti proskribována Marechal Niel? Kamelie vyšly z módy, nosili by snad Gardenii anebo Orchideu? Třeba! Ale růže jest předce tak krásná. F. Thomayer, 1888 Prameny a literatura FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1885 FLORA. Časopis vědecko-zahradnický, roč. III., č. 1, 1887, s II, č.3, ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví, č. 5, 1890 IV., č.2, 1896, s.3 II, č.1, 1898 ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ. Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví.,č.12,

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY Pěnovky Pěnovka Ideální pro ruční práce, výtvarné a pedagogické aktivity. Na pěnovku lze malovat i kreslit a lze ji také stříhat nebo děrovat speciálními děrovačkami. Vhodná

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ

KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ KATALOG LAMINÁTOVÝCH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ NECHTE SE INSPIROVAT / DOPŘEJTE SI JEDINEČNÝ KUS NÁBYTKU / OŽIVTE SVŮJ INTERIÉR ORIGINÁLEM KOCHEJTE SE DEKOREM VYTVOŘENÝM JEN PRO VÁS / POCHLUBTE

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

E X C L U S I V E C O L L E C T I O N M I L L E N I U M 2 0 1 1 limited edition catalogue mango decor 2011

E X C L U S I V E C O L L E C T I O N M I L L E N I U M 2 0 1 1 limited edition catalogue mango decor 2011 E XC L U S I V E C O L L E C T I O N M I L L E N I U M 2 0 1 1 limited edition catalogue mangodecor 2011 Dobrý den, vítejte v katalogu značky MangoDecor. Značka MangoDecor Vám přináší moderní designové

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

KO M P O ST U J E M E!

KO M P O ST U J E M E! EKOCENTRUM VYŠEHRAD Investor: Hlavní město Praha Národní kulturní památka Vyšehrad Spolupráce: Jedličkův ústav a škola Realizace: Zahradní architektura Tábor, zahradnická firma Antonín Pechek Provedení:

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

AREI reklamní předměty s.r.o.

AREI reklamní předměty s.r.o. MAGIC ČAJ Pyramidovésáčky čaje 15x2 g v baleníve tvaru stromku Různé příchutě 50 kusů Cena: 56 Kč/kus ČAJ 5527 Svařák, 5458 griotka, 5456 punch, 5540 štědrý večer černý čaj Ovocný čaj, 70 g 50 kusů Cena:

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Sanoma Online. přehled produktů září 2012

Sanoma Online. přehled produktů září 2012 Sanoma Online přehled produktů září 2012 kafe.cz Komunitní ženský web (kavárna), kam ženy chodí diskutovat, sdělovat své starosti a radosti. Cílová skupina: ženy 25-45 let Relaunch webu: září 2011» Kafe.cz

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

internetovým obchodom: www.aurednik.cz e-mailom: aurednik@aurednik.cz telefónom: +420 311 706 361 faxom: +420 311 706 362 poštou

internetovým obchodom: www.aurednik.cz e-mailom: aurednik@aurednik.cz telefónom: +420 311 706 361 faxom: +420 311 706 362 poštou Informácie pre vás Jak se u nás objednává? internetovým obchodem: www.aurednik.cz e-mailem: aurednik@aurednik.cz telefonem: 706 6 faxem: 706 6 poštou Vámi zaslané objednávky nepotvrzujeme a nelze do nich

Více

BAOBABY kurzy 2013. Šetrné hospodaření s vodou (26-28.4.2013) Jarda Kršňák/www.jamiprojekt.cz

BAOBABY kurzy 2013. Šetrné hospodaření s vodou (26-28.4.2013) Jarda Kršňák/www.jamiprojekt.cz BAOBABY kurzy 2013 Šetrné hospodaření s vodou (26-28.4.2013) Jarda Kršňák/www.jamiprojekt.cz Stavění s přírodou Přírodní zahrady (10. 12.5.2013) Tomáš Svoboda/www.prirodnizahrady.com Stavby z přírodních

Více

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,-

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,- U nás zahájíte školní rok nejlevněji! Nápadité chlapecké triko s veselou liškou, se stahovacími lemy na rukávech, bavlna, Roztomilá dívčí mikina s obrázkem králíčka, s dlouhým rukávem, Stylové manšestrové

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

Determinanty a matice v theorii a praxi

Determinanty a matice v theorii a praxi Determinanty a matice v theorii a praxi 1. Lineární závislost číselných soustav In: Václav Vodička (author): Determinanty a matice v theorii a praxi. Část druhá. (Czech). Praha: Jednota československých

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Multifunkční školní zahrada aneb Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Úvod Vytvořit v areálu základní školy T. G. Masaryka v Písku multifunkční školní zahradu, která bude sloužit jako

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3104-114/2013 dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3104-114/2013 dodatek č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3104-114/2013 dodatek č. 1 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitosti: rodinného domu č.p. 1662 na pozemku parc.č. 2520 v k.ú. Stodůlky, obec Praha,

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma Encyklopedie publikačních formátů: Počítačová písma 08.11.2004 - Autor: Krejčí Richard - Typ: Článek Type 1, TrueType, OpenType: všichni uživatelé dnes přinejmenším s některými z uvedených standardů pro

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK12EV_db_R_ZZ_www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Ekologická osvětová databáze Rostliny Karlovarského kraje Evidenční číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Stylistka jsi ty! VIOLETTA FRANCESCA LUDMILA

Stylistka jsi ty! VIOLETTA FRANCESCA LUDMILA Stylistka jsi ty! Vstup do světa seriálu Violetta, poznej postavy a jejich styl a přetvoř ho, jak se ti zlíbí. V této knize určuješ módní trendy ty! FRANCESCA je Violettina nejlepší kamarádka. Je to velkorysá

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

příklady nestandardních doplňkových prvků regálového systému

příklady nestandardních doplňkových prvků regálového systému RAL 0 základní barevné provedení prezentovaných výrobků příklady nestandardních doplňkových prvků regálového systému DOPLŇKOVÉ PRVKY REGÁLOVÉHO SYSTÉMU 0 přístěnný regál 00mm s kovovými policemi x00, x00mm,

Více

Základními symboly Agentury Česká Kanada jsou:

Základními symboly Agentury Česká Kanada jsou: AGENTURA ČESKÁ KANADA SYMBOLIKA, GRAFICKÉ PRVKY A JEJICH POUŽITÍ Ochranná známka ve svém grafickém vyjádření obsahuje celou plochu listu lípy a list javoru, jako základní symboly zemí Čech a Kanady ve

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Průvodce svatebními sladkostmi. hlavní partner soutěže

Průvodce svatebními sladkostmi. hlavní partner soutěže Průvodce svatebními sladkostmi Sladkosti určené pro svatební stůl mohou být hezké, chutné, barevně sladěné. Jiné zase objemné nebo originální. Mohou být také tematické či vynikat propracovaností dekorací.

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin č. 31 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Stavba těla rostlin květ, plod V pracovních listech se žáci seznámí se stavbou těla rostlin.

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE,

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, 1.) ŠNEČCI Děti si šnečky vybarví, pokud zvládnou mohou si je

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Cufflinks. www.luilui.cz. Accessories. LUI LUI Made to measure Petr Bucher petr.bucher@luilui.cz +420 603 165 426. www.luilui.cz

Cufflinks. www.luilui.cz. Accessories. LUI LUI Made to measure Petr Bucher petr.bucher@luilui.cz +420 603 165 426. www.luilui.cz LUI LUI Made to measure Petr Bucher petr.bucher@luilui.cz +420 603 165 426 www.luilui.cz www.luilui.cz STRANA 01 Základní použitý materiál pro manžetový kno lík a zapínání manžetového knoflíku tvoří stříbro.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

HLEDÁTE INSPIRACI? HLEDEJTE JI MEZI ŘÁDKY...

HLEDÁTE INSPIRACI? HLEDEJTE JI MEZI ŘÁDKY... HLEDÁTE INSPIRACI? HLEDEJTE JI MEZI ŘÁDKY... Vážení zákazníci, od společnosti PRIMALEX dostáváte nyní do rukou speciální katalog PRIMALEX - INSPIRACE MEZI ŘÁDKY. Svým obsahem a řešením vám přináší zcela

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move Když se objeví, ulice se změní v galerii. Vyjadřuje individualitu i moderní pohled na svět. Představuje vzkaz městu plnému impulsů, tvarů a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

5. Didaktické testy jako jeden z nástrojů diagnostiky

5. Didaktické testy jako jeden z nástrojů diagnostiky 5. Didaktické testy jako jeden z nástrojů diagnostiky Didaktické testy jako jeden z nástrojů diagnostiky V procedurách získávání informací pro hodnocení žáků se u nás stále častěji objevují didaktické

Více

NejlepŠí zahradníci 2014

NejlepŠí zahradníci 2014 Termíny akcí v Zahradním centru Starkl v Čáslavi Ovoce Jak? Kam? Co? 10 00-11 00 a 14 00-16 00 31. května Letní zahrada 6. června - 22. června Bylinková zahrade, poradenství 7. června GARDENA - novinky

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více