informační magazín číslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační magazín číslo 15-2010"

Transkript

1 informační magazín číslo POKROK V DIAGNÓZE NÁDORU PROSTATY SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ROBOTICKÉHO SYSTÉMU BIOMEK PRO FN MOTOL MEMBRÁNOVÉ MOLEKULY V PATOGENEZI A DIAGNOSTICE NĚKTERÝCH CHOROB

2 PSA a karcinom prostaty Tento článek je zamyšlením nad minulostí i současností PSA v klinické praxi. bjev nádorového markeru PSA vzbudil naději mnoha tisíců lidí na celém světě pacientů i lékařů. Navíc bylo jejich očekávání výrazně posíleno i první studií provedenou v Tyrolsku, která ukazovala, že důsledkem populačního screeningu bude nejen zlepšení diagnostiky, ale také pokles závažných komplikací, především tolik obávané metastatické formy prostatického karcinomu. Na toto onemocnění zemřel např. francouzský prezident Francois Mitterand. Bohužel další výzkumy ukázaly, že to nebude tak jednoduché. PSA je sice poměrně výrazně tkáňově specifickým nádorovým markerem a jen ojediněle jej nacházíme zvýšený u nádorů plic či některých dalších maligních procesů, není však vůbec nádorově specifický. Bylo prokázáno, že se jeho hladina výrazně mění i u benigních onemocnění prostaty, především u benigní hypertrofie a při zánětech prostaty (prostatitidě). To vedlo k tomu, že se kromě klasického vyšetření per rektum začala sonograficky měřit velikost prostaty. Hodnota PSA korelovaná se sonografií se označovala jako prostatická denzita. Pozdější studie prokázaly, že rychlost zvětšování se prostaty v závislosti na čase je podstatně rozdílná u benigní hypertrofie prostaty a u maligního nádoru. Objevil se nový pojem prostatická velocita. Ale ani tyto dvě nové hodnoty neřešily tzv. šedou zónu celkového PSA, která se podle různých autorů pohybovala v rozmezí od 2 event. 4 ng/ml až do 10 ng/ml. Další snahou zlepšit senzitivitu nádorového markeru PSA bylo zavedení normálních hodnot korigovaných s věkem. Toto úsilí sice přineslo zlepšení sensitivity, ale problém spolehlivě prováděného screeningu neřešilo. V letech , kdy všude ve světě prudce narůstal počet provedených vyšetření PSA a s tím i počet diagnostikovaných karcinomů, vyvstala nová otázka. Je opravdu nutné vědet o všech případech karcinomu prostaty? Jsou všechny karcinomy stejně agresivní? Neprovádíme nadbytečnou diagnostiku? V souvislosti s nadbytečnou diagnostikou se objevil, především v USA, další problém obrovský počet chirurgicky odstraňovaných nádorů prostaty (totální prostatektomie) a s tím spojené závažné komplikace od impotence přes striktury močové trubice a záněty až po inkontinenci. Vynořila se tak nová otázka neléčíme zbytečně často? S tím vším jsou pak spojeny rovněž dopady na psychiku nemocných. Nemocný, jenž má vysoké PSA a jehož biopsie prokáže (či někdy neprokáže) nádor, žije ve strachu, často navštěvuje svého praktického lékaře nebo urologa, naléhá na zkvalitnění diagnostiky, dožaduje se léčby a tím se roztáčí kolotoč zvaný overdiagnosis a overtreatment. Na celém světě se vymýšlejí optimální schémata, jakým způsobem provádět stanovení karcinomu prostaty. Zdůrazňuji stanovení karcinomu prostaty, i když není splněna podmínka 95% senzitivity při 97% specificitě tak, jak to má být u screeningových metod. PROF. MUDR. ONDŘEJ TOPOLČAN, CSC. VEDOUCÍ ÚSEKU IMUNOANALÝZY ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FN PLZEŇ PRACOVIŠTĚ BORY Za této situace se začíná řešit v laboratořích nový problém jak zlepšit nejen senzitivu, ale i specificitu. Zkoumají se metabolity PSA a na světlo vyplouvají nové metody stanovení volného a komplexního PSA a od nich odvozené poměry. Na celém světě se vymýšlejí optimální schémata, jakým způsobem provádět stanovení karcinomu prostaty. Zdůrazňuji stanovení karcinomu prostaty, i když není splněna podmínka 95% senzitivity při 97% specificitě tak, jak to má být u screeningových metod. Zároveň není splněna ani podmínka, že je pro vytipovanou ohroženou skupinu populace k dispozici metoda, která se spolehlivostí blízkou 100 % prokazuje přítomnost či nepřítomnost karcinomu. Biopsie má svá úskalí a navíc jde o invazivní, pro pacienta nepříjemnou, metodu. V tomto okamžiku se začíná diskutovat co dál. V letech se ve světě rozeběhly obrovské řízené randomizované studie. V České republice se v letech řešil problém plošného stanovení PSA. V době, kdy byla v celé zemi odstartována kampaň prováděná praktickými lékaři, urology, klinickými biochemiky a sekcí imunoanalýzy, si nikdo neuvědomil, že tato akce předbíhá svoji dobu. V rámci kampaně se totiž přestalo hovořit o screeningu, ale začala být propagována včasná diag nostika karcinomu prostaty u poučeného muže. Na tuto definici naváži skokově. Přečtete-li si podrobně doporučený postup americké urologické společ- 2 informační magazín číslo

3 Obsah Prostatický specifický antigen (PSA): 4,0 = 3,1 5 Karcinom prostaty nadále zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí na nádorová onemocnění a každoročně si v Evropě a Spojených státech vyžádá přibližně obětí, úmrtí v Evropě a úmrtí ve Spojených státech. p2psa: pokrok v diagnóze nádoru prostaty 6 V současné době nabízí společnost Beckman Coulter tři parametry pro diagnózu pravděpodobnosti výskytu nádoru prostaty. Jedná se o: PSA, freepsa a p2psa. PSA izoformy, [-2]proPSA a Index zdravé prostaty (phi) 7 SPRIworks Fragment Library System 10 Plne automatizovaný systém pre prípravu sérií vzoriek fragmentov pre sekvenátory druhej generácie, ako sú Roche GS FLX a Illumina Genome Analyzer, umožňujúce masívne paralelné sekvenovanie. Slavnostní předání robotického systému Biomek pro FN Motol 11 V únoru tohoto roku byl na pracovišti Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol nainstalován pipetovací robot pro monitorování virové infekce BIOMEK NXp Span8. Časopis vydává a distribuuje Beckman Coulter Česká republika s.r.o., Radiová 1, Praha 10, Časopis připravují Ing. Vanda Filová, PhD. Ing. Kateřina Kožaná Ing. Eva Králová Ing. Hana Krátká Mgr. Pavel Kružík RNDr. Helena Kurzweilová, CSc. Ing. Kateřina Lapišová, PhD. Ing. Petr Suchan Mgr. Patrik Šaf RNDr. Jozef Smolka Do časopisu přispěli Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. - FN Plzeň Ing. Kateřina Lapišová, PhD. Ing. Mgr. Ivana Mičíková RNDr. Jozef Smolka Ing. Jan Jedlička - NF Kapka naděje Ing. Eva Králová RNDr. Kristián Koubek, DrSc. - ÚHKT Mgr. Pavel Kružík Ing. Vanda Filová, PhD. Ing. Kateřina Kožaná Ing. Magda Karpetová Ivan Šarkan - autor křížovky Ing. Stanislav Čermák - autor tajenky Graf ická podoba Nina Nováková Tiskárna REPRO servis s. r. o. Starochuchelská 15/195, Praha 5 Náklad čísla 1800 výtisků Life Science Research 12 Nový přehled produktů pro výzkumné, klinické a průmyslové laboratoře Membránové molekuly v patogenezi a diagnostice některých chorob 12 SOLASTRA TM : nové reagencie pro typizaci lymfomů a leukemií 26 Soupravy monoklonálních protilátek jsou určeny pro typizaci buněk periferní krve a kostní dřeně vzorků lymfomů a leukemií. Kombinace 23 monoklonálních protilátek značených 5 různými fluorochromy je seskupena v 7 lahvičkách. Osmou lahvičkou jsou negativní kontroly. 16. setkání distributorů manuálních imunoanalytických souprav 27 Uživatelské setkání Beckman Coulter 28 XXXI. Imunoanalytické dny a X. Mezinárodní konference CECHTUMA Mikulov 29 Finanční útvar 30 Křížovka o ceny 31 Kde se můžeme setkat (červen září 2010) 32 informační magazín číslo

4 nosti z roku 2010 (www.auanet.org/content/homepage/homepage.cfm), jednou z jeho zásad je vytvoření úzké spolupráce mezi mužem pacientem a lékařem. Pro pacienta je nutností spolurozhodovat o tom, jak, kdy a proč bude vyšetření PSA probíhat. Neboť hlavním cílem, který si v současnosti klademe, není senzitivita a specificita screeningu, nýbrž odstranění overdiagnosis a overtreatment, tzn. rozhodnutí, kdy přistupovat k radikální léčbě a kdy být v léčbě konzervativní. Jde tedy o určení stupně agresivity nádoru. Druhým problémem je stále vysoké procento zbytečně prováděných biopsií, tj. optimalizace specificity. Zde opět laboratoř přispěchala s pomocí. Existují metody molekulární biologie, které určují nádorové buňky v moči. Jde o vysoce specifické metody s náročnou preanalytickou fází, neboť je nutné provádět spolehlivou standardní masáž prostaty. Druhou cestou je řešení společnosti Beckman Coulter. Ta se již řadu let zabývá studiem forem volného PSA a v letošním roce přichází na trh s nadějným novým stanovením p2psa látky, jejíž koncentrace v séru se zvyšuje především u karcinomu prostaty, kdežto u hypertrofie prostaty se vyskytuje pouze v nízké koncentraci. Z prvních publikovaných prací je zřejmé, že umožňuje jak zlepšení odhadu agresivity nádoru, tak snížení počtu prováděných biopsií. Praxe však ukáže, zda tomu tak skutečně je. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že se v České republice od počátku provádí pouze včasná diag nostika. Od začátku je také snaha o sladění diagnostického i terapeutického postupu s ohledem na kvalitu života nemocného muže. Zajímavostí diagnostiky prostatického karcinomu je, že všechny nové metody, indexy apod. většinou rozšiřují paletu a jen ojediněle vedou k popření předcházejícího. Zvláštní kapitolou, která je mimo rámec tohoto úvodníku, je monitoring konzervativní léčby a včasná diagnostika relapsu onemocnění po provedené totální prostatektomii. Jak již bylo zmíněno dříve, je možné provádět screening karcinomu prostaty za pomoci sledování koncentrace celkového PSA, nověji v kombinaci se stanovením volného PSA (fpsa) nebo komplexního PSA (cpsa). Již na začátku studií zaměřených na populační screening se objevily značné nejistoty, pokud jde o skutečný přínos brzkého odhalení karcinomu prostaty. Zdá se, že pravidelné testování PSA může snížit pravděpodobnost úmrtí na rakovinu prostaty. Na druhou stranu je třeba zvážit všechna možná rizika, která vznikají v důsledku včasného odhalení karcinomu prostaty a následné léčby. Literatura 1. Smith, R.A.; Cokkinides, V.; Brooks, D.; Saslow, D.; Brawley, O.W. Cancer Screening In the United States, 2010: a review of current American Cancer Society guidelines and issues in cancer screening. CA Cancer J Clin. 2010; 60(2) Wolf, A.M.; Wender, R.C.; Etzioni, R.B.; Thompson, I.M.; D Amico, A.V.; Volk, R.J.; Brooks, D.D.; Dash, C.; Guessous, I.; Andrews, K.; DeSantis, C.; Smith, R.A. American Cancer Society Prostate Cancer Advisory Committee. American Cancer Society guideline for the early detection of prostate cancer: update CA Cancer J Clin. 2010; 60(2): Smith, R.A.; Cokkinides, V.; Eyre, H.J. American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer, CA Cancer J Clin Jan-Feb; 53(1): von Eschenbach, A.; Ho, R.; Murény, G.P.; Cunningham, M.; Lins, N. American Cancer Society guidelines for the early detection of prostate cancer: update, June 10,1997. Cancer 1997 Nov 1; 80(9): Miller, A.B. What is the role of early detection and screening in cancer control? J Public Health Policy. 1993; 14(4): PROF. MUDR. ONDŘEJ TOPOLČAN, CSC. ÚSEK IMUNOANALÝZY ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FN PLZEŇ PRACOVIŠTĚ BORY DR. E. BENEŠE 13, PLZEŇ 4 informační magazín číslo

5 Prostatický specifický antigen (PSA): 4,0 = 3,1 Karcinom prostaty nadále zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí na nádorová onemocnění a každoročně si v Evropě a Spojených státech vyžádá přibližně obětí, úmrtí v Evropě a úmrtí ve Spojených státech. akovina prostaty je v České republice ročně odhalena u mužů, z nich asi třetina tomuto onemocnění podlehne. Nemocných nadále přibývá. Za posledních 30 let se incidence zvýšila asi pětkrát, přičemž mortalita je vysoká a stále roste. V zemích západní Evropy začala v polovině 90. let úmrtnost klesat. V České republice může tento zlom nastat, jestliže se zlepší prevence. Prostata je žláza o velikosti ořechu. Je umístěna v přední části konečníku těsně pod močovým měchýřem. U mužů je rakovina prostaty nejčastějším typem nádorového onemocnění. Rakovina prostaty může mít pomalý vývoj. Mnoho starších lidí s touto nemocí zemře z jiných příčin, aniž je jejich nemoc objevena. Rakovina prostaty však může mít také progresivní průběh, zejména u nižších věkových skupin. Průběh onemocnění je velmi individuální, proto je důležitá prevence a včasná diagnóza. Mezi nejčastější rizikové faktory tohoto onemocnění patří věk. Dvě třetiny všech nálezů rakoviny prostaty jsou u mužů nad 65 let. Vliv může mít také etnický původ, dieta a životní styl. Strava s vysokým obsahem červeného masa a mléčných výrobků (například plnotučné mléko, sýry nebo zmrzlina) zvyšuje riziko rakoviny prostaty. Větší pozornost by měla být také věnována pacientům s předchozí rodinnou anamnézou. Již dnes mohou muži v České republice zažádat o preventivní vyšetření. Provádí ho praktický lékař. Preventivní vyšetření se skládá ze dvou částí rozboru krve a pohmatového vyšetření prostaty. Mezi základní imunochemické markery v diagnostice nádoru prostaty patří bezesporu stanovení PSA a freepsa. Stanovení parametru PSA a freepsa může eliminovat počet biopsií téměř o 20 %. Společnost Beckman Coulter má tyto parametry rovněž ve své nabídce a poskytuje také výběr ze dvou kalibrací tradiční Hybritech kalibraci, která je považována za zlatý standard, a poměrně novou rekalibraci dle požadavků Světové zdravotnické organizace (WHO), která má za cíl sjednotit mezi sebou jednotlivé výrobce diagnostických souprav. Je na uživatelích, jaký typ kalibrace si zvolí. S tím však souvisí správná volba hodnoty cutoff a následná interpretace výsledků. Standard Hybritechu se datuje do roku 1986, kdy se stal izotopový test Hybridech Tandem TM -R první esejí doporučenou k monitorování rakoviny prostaty. Na základě dlouhodobé studie byly stanoveny rozhodovací limity, které jsou platné dodnes. Hybritech stanovil pro PSA cutoff hodnotu 4,0 ng/ml, která byla přijata jako standard pro doporučení biopsie prostaty. Vzhledem k rostoucímu počtu výrobců souprav pro stanovení PSA se začaly objevovat rozdíly mezi jednotlivými stanoveními, a proto byla ustanovena globální standardizace dle WHO tzv. Standfordský standard, na který by měli navázat všichni výrobci souprav PSA. Pro tento standard WHO byl společností Beckman Coulter stanoven nový cutoff, který se pro automatizované soupravy Beckman Coulter liší o 22% bod od původního standardu, což posouvá tradiční cutoff pro PSA z 4,0 ng/ml na 3,1 ng/ml. Obr. 1: Převodní diagram mezi Hybritech PSA a WHO PSA Beckman Coulter vyhodnocoval vliv WHO kalibrace na dílčích klinických studiích, kdy bylo vyšetřeno mužů. Při použití cutoff 4,0 ng/ml bylo identifikováno 208 případů rakoviny prostaty. Jestliže byla použita kalibrace WHO, avšak s cutoff 4,0 ng/ml, nebylo 38 případů (18 %) z předchozích 208 identifikovaných zachyceno. Při použití cutoff 3,1 ng/ml byli identifikováni všichni pacienti. Je proto zásadní používat pro obě metody stanovení, PSA a freepsa, stejný typ kalibrace a k němu odpovídající hodnoty cutoff. V neposlední řadě se nesmí zapomínat na kontrolní materiál a jeho vyhodnocení, popř. správné zařazení účastníků do skupin v rámci externího hodnocení kvality. Více na: KATEŘINA LAPIŠOVÁ, IVANA MIČÍKOVÁ, informační magazín číslo

6 p2psa: pokrok v diagnóze nádoru prostaty V současné době nabízí společnost Beckman Coulter tři parametry pro diagnózu pravděpodobnosti výskytu nádoru prostaty. Jedná se o: PSA, freepsa a p2psa. První dva parametry jsou již běžně rutinně používány, p2psa je však zcela novým parametrem v našem imunochemickém menu a na trhu jej firma Beckman Coulter nabízí jako jediná. Jedná se o stanovení izoformy [-2] propsa, která je z jednotlivých izoforem propsa nejstabilnější. O klinickém využití uvedeného parametru se více dočtete v následujícím příspěvku tohoto časopisu: PSA izoformy, [-2]proPSA a Index zdravé prostaty (phi). Metodu p2psa lze stanovovat na systémech Access 2 a UniCel DxI. Jedná se o chemiluminiscenční stanovení s paramagnetickými částicemi (vlastnosti soupravy shrnuje tabulka 1). V současné době probíhá první PN A49752 A49753 A56934 Název Access Hybritech p2psa, 2x50 tests Access Hybritech p2psa calibartors (7 x 2,1 ml) Access Hybritech p2psa QC (3 hladiny, 1 x 5 ml) Tabulka 1: Informace o soupravě pro stanovení p2psa Formát 1-krokový/sendvič Objem vzorku 50 μl Čas do prvního výsledku 20 min Dynamický rozsah pg/ml Stabilita otevřeného packu 28 dní Stabilita kalibrační křivky 28 dní Hladiny kalibrátorů pg/ml 0, 10, 20, 50, 100, 500, 5000 Kalibrátory připraveny k použití Hladiny kontrol pg/ml ~ 20, 175, 1000 Kontroly připraveny k použití klinické testování této soupravy v České republice. S výsledky studie vás seznámíme v příštím čísle časopisu IVD. V kombinaci se stanovením Access Hybritech PSA a free PSA se p2psa používá pro výpočet Beckman Coulter phi (prostate health index) multivariačního indexu, který slouží jako pomůcka ke stanovení rizika přítomnosti karcinomu prostaty a odlišení karcinomu od benigních prostatických stavů. Všechny tři parametry je zapotřebí stanovit ze stejného vzorku séra, na stejném systému a za použití stejného typu kalibrace (Hybritech nebo WHO). Výše stanovené koncentrace PSA a fpsa závisí na standardu použitém ke kalibraci stanovení. Hodnoty koncentrace PSA a fpsa založené na kalibraci podle referenčního postupu přípravy WHO 96/670 (PSA) nebo WHO 96/668 (fpsa) se budou lišit od koncentrací PSA a fpsa založených na kalibraci podle originálních stanovení Hybritech Tandem -R. Koncentrace nejsou vzájemně zaměnitelné a pro výpočet indexu phi nezaměňujte kalibraci Hybritech a WHO. Pokud se typ kalibrace změní, přijatou laboratorní praxí je stanovit novou výchozí hodnotu pro sledování pacienta. KATEŘINA LAPIŠOVÁ IVANA MIČÍKOVÁ PSA izoformy, [-2]proPSA a Index zdravé prostaty (phi) érový PSA existuje primárně buď ve volné nekomplexní formě (fpsa) anebo jako PSA komplexní (cpsa). Obvykle je % PSA v séru přítomno jako cpsa, zbytek tvoří fpsa. Bylo prokázáno, že %fpsa (poměr fpsa vůči PSA) v séru významně zlepšuje rozlišení karcinomu prostaty od benigní hyperplasie prostaty (BPH), a to zejména u pacientů s hladinami PSA v rozmezí >4 až <10 ng/ml. Vyšší %fpsa v séru koreluje s nižším rizikem karcinomu prostaty, zatímco hodnoty %fpsa pod 10 % jsou mnohem více spojovány s karcinomem. ProPSA a BPSA představují rozdílné formy fpsa, které prokazují lepší korelaci s onemocněním než PSA, fpsa nebo cpsa samotné. Ukázalo se, že zkrácené formy propsa jsou zvýšené v periferní zóně tkáně karcinomu v porovnání s tkáněmi BPH. ProPSA byl nalezen ve zvýšené koncentraci ve tkáni tumoru prostaty, zatímco BPSA byl zvýšený v nodulární tkáni přechodové zóny BPH v porovnání s koncentrací ve tkáni periferní zóny. ProPSA, jakožto nativní forma, obsahuje 7 aminokyselin pro vedoucí peptid ([-7proPSA]) společně se zkrácenými formami obsahujícími menší počet aminokyselin ([-5,-4,-2]proPSA). Nejvíce pozornosti se věnuje [-2]proPSA, protože jde o primární for- 6 informační magazín číslo

7 mu nalezenou v extraktech z tumorů. Z identifikovaných forem propsa je [-2]proPSA nejstabilnější. Access Hybritech p2psa vyvinula společnost Beckman Coulter pro měření [-2]proPSA v séru. Při studiích prováděných na mužích, u nichž biopsie potvrdila karcinom prostaty, se ukázalo, že [-2]proPSA v rozsahu PSA >2,0 až <10,0 ng/ml zlepšovalo specificitu detekce karcinomu vůči %fpsa samotnému. Užitečnost [-2]proPSA u mužů s PSA pod 4,0 ng/ml je zvláště zajímavá, protože v tomto rozpětí existuje mnoho karcinomů. Údaje z literatury jsou ve shodě se zamýšleným použitím stanovení Access Hybritech p2psa, společně se stanoveními Access Hybritech PSA a free PSA, pro výpočet Beckman Coulter phi pro další hodnocení pacientů s úrovněmi PSA v rozpětí >2,0 až <10,0 ng/ml, dle vzorce: phi = (p2psa/freepsa) * PSA^0.5. Údaje z literatury podporují závěr, že prekurzorní formy PSA nastupují jakožto potenciální důležité diagnostické sérové markery pro rozšíření a zlepšení detekce karcinomu prostaty. Výsledky multicentrického klinického hodnocení společnosti Beckman Coulter vedly k závěru, že hodnoty Beckman Coulter phi významně zdokonalily klinickou specificitu relativně vůči PSA a %fpsa při detekci karcinomu prostaty. Při 95% klinické citlivosti byla klinická specificita pro Beckman Coulter phi 18,2 % v porovnání s 6,6 % pro %fpsa u PSA v rozsahu od >2 ng/ml až <10 ng/ml. Zlepšení klinické specificity pro Beckman Coulter phi vůči %fpsa představuje zásadní výhodu při testování určeném jako pomůcka pro odlišení karcinomu prostaty od benigních prostatických stavů u mužů ve věku nad 50 let s celkovým PSA >2,0 až <10,0 ng/ml a od nálezů digitálního rektálního vyšetření, které nevzbuzují podezření na výskyt karcinomu. Beckman Coulter phi lze rovněž použít k hodnocení rizika, stanovení pravděpodobnosti vzniku karcinomu u individuálního pacienta. Vyšší hodnoty Beckman Coulter phi jsou spojeny s vyšším rizikem karcinomu. Tento index může být vypočítán přímo v analyzátoru a může být použit pro individuální posouzení rizik karcinomu prostaty. Výsledky stanovení Beckman Coulter phi by měly být interpretovány ve světle celkového klinického obrazu pacienta včetně příznaků, anamnézy a údajů z dalších testů a příslušných informací. Beckman Coulter phi by neměl být pokládán za absolutní důkaz o přítomnosti nebo nepřítomnosti karcinomu prostaty. Některé případy časného karcinomu prostaty nebudou odhaleny testováním PSA, totéž platí pro digitální rektální vyšetření. Biopsie prostaty je standardní metodou používanou pro potvrzení přítomnosti nebo nepřítomnosti karcinomu prostaty, i když ani toto vyšetření není, zejména vzhledem k možným chybám při odběru vzorku, 100% důkazem přítomnosti či nepřítomnosti karcinomu prostaty. Tabulka 1: PSA, fpsa, [-2]pro PSA, % fpsa a Beckman Coulter phi Očekávané výsledky podle diagnózy (Kalibrace Hybritech PSA a volného PSA) PSA (ng/ml) Kalibrace Hybritech fpsa (ng/ml) Kalibrace Hybritech [-2]pro PSA (pg/ml)* Medián Průměr ±SD Rozsah Medián Průměr ±SD Rozsah Medián Průměr ±SD Rozsah % fpsa Medián Průměr ±SD Rozsah phi Medián Průměr ±SD Rozsah Benigní Maligní Celkem 5,09 5,29±1,95 1,99-10,04 0,98 1,04±0,51 0,26-4,34 12,44 13,84±6,79 2,86-43,54 19,38 20,33±7,94 3,51-53,22 29,42 31,81±13,25 13,67-97,44 5,28 5,35±1,87 2,02-9,68 0,80 0,92±0,55 0,18-3,91 13,41 16,08±10,30 3,98-90,78 16,15 17,51±8,05 5,37-51,07 37,63 43,69±26,64 14,03-325,80 5,15 5,31±1,91 1,99-10,04 0,90 0,99±0,53 0,18-4,34 12,94 14,85±8,61 2,86-90,78 17,80 19,06±8,11 3,51-53,22 32,59 37,14±21,20 13,67-325,80 * Pro [-2]pro PSA není dostupný žádný standard WHO pouze kalibrace Hybritech Tabulka 2: PSA, fpsa, [-2]pro PSA, % fpsa a Beckman Coulter phi Očekávané výsledky podle diagnózy (Kalibrace WHO PSA a volného PSA) PSA (ng/ml) Kalibrace WHO fpsa (ng/ml) Kalibrace WHO [-2]pro PSA (pg/ml)* Medián Průměr ±SD Rozsah Medián Průměr ±SD Rozsah Medián Průměr ±SD Rozsah % fpsa Medián Průměr ±SD Rozsah phi Medián Průměr ±SD Rozsah Benigní Maligní Celkem 3,99 4,19±1,52 1,57-7,94 0,77 0,82±0,40 0,20-3,51 12,44 13,84±6,79 2,86-43,54 18,96 20,07±7,71 3,50-49,51 33,18 36,12±14,98 15,57-106,03 4,20 4,24±1,45 1,60-7,63 0,63 0,73±0,44 0,14-3,15 13,41 16,08±10,30 3,98-90,78 15,79 17,31±7,94 5,06-51,39 42,76 49,51±30,53 15,52-377,29 4,09 4,21±1,49 1,57-7,94 0,70 0,78±0,42 0,14-3,51 12,94 14,85±8,61 2,86-90,78 17,71 18,83±7,93 3,50-51,39 37,27 42,13±24,19 15,52-377,29 * Pro [-2]pro PSA není dostupný žádný standard WHO pouze kalibrace Hybritech Očekávané hodnoty Multicentrické klinické hodnocení ze šesti pracovišť s kombinací prospektivních a retrospektivních subjektů bylo prováděno za účelem testování účinnosti Beckman Coulter phi. Všechny zkoumané subjekty byly ve věku od 50 do 84 let s hodnotami sérového PSA v rozsahu 2 až 10 ng/ml (kalibrace Hybritech) a nálezy digitálního rektálního vyšetření (DRE), u nichž informační magazín číslo

8 Tabulka 3: Klinická senzitivita a specificita karcinomu prostaty Hodnoty cutoff pro Beckman Coulter phi u mužů bez podezření z DRE (Kalibrace Hybritech PSA a volného PSA) % klinická citlivost Kalibrace Hybritech phi cutoff specificita 99 17,78 8, ,44 10, ,13 18, ,82 30, , ,34 38, ,58 45, ,25 49, ,44 54, , ,98 66, ,22 72, ,63 75, ,34 80, ,14 84, ,11 88, ,64 90, , ,08 94, ,2 95, ,9 5 87,23 99,3 nebylo podezření na karcinom. Tito muži představují diagnostickou šedou zónu a spadají do vysoce rizikové skupiny (25% míra karcinomu u mužů nad 50 let věku), u níž by se však klinická specificita mohla dále zlepšit. Pro rozsahy PSA od 2 až 4 ng/ml a 4 až 10 ng/ml PSA bylo prokázáno srovnatelné riziko karcinomu prostaty, přibližně 25%. Studie se účastnilo celkem 519 mužů (233 s karcinomem prostaty a 286 bez karcinomu prostaty). Vyřazovací kritéria zahrnovala: předchozí karcinom prostaty v anamnéze, nedávnou prostatickou manipulaci, která by mohla ovlivňovat hodnoty PSA během třech měsíců předcházejících odběrům krve (včetně androgenní terapie), akutní prostatitidy, infekce močových test, předchozí transuretrální resekce prostaty (TURP), jednoznačné výsledky biopsie, DRE s diskrétními moduly s podezřením na karcinom a PSA <2,0 nebo >10,0 ng/ml. Medián věku pro pacienty s karcinomem byl 63 let a pro pacienty s benigním onemocněním 62 let. Tabulka 1 a tabulka 2 ukazují očekávané hodnoty na základě kalibrací Hybritech a WHO pro PSA (ng/ml), fpsa (ng/ml), [-2]proPSA (pg/ml), %fpsa [(fpsa/psa) x 100 %] a Beckman Coulter phi pro tuto populaci mužů. Rozsah PSA >2 až <10 ng/ml s kalibrací Hybritech odpovídá rozsahu >1,6 až <7,8 ng/ml s kalibrací WHO. Beckman Coulter phi je multifaktoriální matematickou kombinací koncentrací PSA, fpsa a [-2] propsa navržené pro optimalizaci klinické citlivosti a specificity jakožto pomůcky při určování rizika karcinomu prostaty. Ukázalo se, že Beckman Coulter phi významně zlepšil klinickou specificitu napříč rozsahem klinické citlivosti a detekci karcinomu relativně vůči PSA a %fpsa v rozsahu PSA od 2 do 10 ng/ml u mužů ve věku >50 let bez podezření z nálezu DRE. Výsledky Beckman Coulter phi pro klinickou senzitivitu a specificitu jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4. Výběr vhodného skóre Beckman Coulter phi, které slouží jako vodítko pro léčbu pacienta, uvažuje procentuální podíl detekovaných karcinomů (klinická citlivost) a podíl mužů bez karcinomu, u nichž je možné vyhnout se biopsii (klinická specificita). Například pomocí kalibrace Hybritech pro PSA a volný PSA hodnota Beckman Coulter phi 25 odpovídá 88% klinické senzitivitě a 33,6% klinické specificitě. Proto se přibližně 1 ze 3 mužů může vyhnout biopsii prostaty, zatímco se detekuje 88 % onemocnění, pokud je jejich hodnota Beckman Coulter phi nižší než 25. U mužů s hodnotou Beckman Coulter phi nad 25 riziko karcinomu vzrůstá a může nepříznivě ovlivnit klinickou léčbu každého pacienta. Nízká skóre Beckman Coulter phi jsou spojena s nižším rizikem onemocnění karcinomem a vyšší skóre jsou spojena se zvýšeným rizikem onemocnění karcinomem. 8 informační magazín číslo

9 Volba vhodného skóre Beckman Coulter phi, které bude použito jako vodítko při klinickém rozhodování, se může pro každého pacienta měnit a může záviset částečně na jiných klinicky důležitých faktorech nebo na rodinné anamnéze onemocnění. Testy kalibrace PSA a volného PSA dle WHO upravují skóre Beckman Coulter phi Rozsah PSA 2 až 10 ng/ml s kalibrací Hybritech odpovídá rozsahu PSA 1,6 až 7,8 ng/ml s kalibrací WHO. Skóre Beckman Coulter phi se bude rovněž lišit, jestliže výsledky PSA a volného PSA použité k odvození skóre Beckman Coulter phi byly kalibrovány dle WHO. Proto se může přibližně 1 ze 3 mužů vyhnout biopsii, pokud mají skóre Beckman Coulter phi 28,1 nebo nižší. Individuální hodnocení rizik pacienta Beckman Coulter phi lze rovněž použít ke stanovení relativního rizika (pravděpodobnosti) karcinomu prostaty u jednotlivých mužů. Rodinná a individuální anamnéza pacienta může být použita v kombinaci s výsledky Beckman Coulter phi pro stanovení nejlepších individualizovaných rozhodnutí o léčbě pacienta. Kromě citlivosti a specificity analýz údajů ze studie prováděné na více pracovištích odhadujeme pravděpodobnost, že má jednotlivec detekovatelný karcinom na základě hodnot Beckman Coulter phi. V populaci mužů s PSA v rozsahu 2,0 až 10,0 ng/ml a bez podezření z DRE byla již dříve hlášena 25% pozitivní míra biopsie. Studie populace prováděné na více pracovištích obsahovala přibližně 45 % (233/519) pacientů s karcinomem a 55 % (286/519) pacientů bez karcinomu. Pravděpodobnosti karcinomu založené na 45% poměru pacientů s karcinomem by zvýšily odhady rizika pro detekování karcinomu. Proto byl poměr pacientů s karcinomem upraven na 25 % před výpočtem pravděpodobností karcinomu pro různá skóre Beckman Coulter phi. Tato úprava přináší přesné pravděpodobnosti pro skupinu mužů, u nichž bude tento test používán. Metoda zaváděcího programu byla použita pro opakované vzorkování studie populace prováděné na více pracovištích. Každý vzorek obsahoval 286 (75 %) benigních subjektů a 95 (25 %) subjektů s karcinomem, celkem tedy 381 subjektů. Tento proces náhodného vzorkování byl opakován 1000x. Vypočítali jsme průměrné pravděpodobnosti vzniku karcinomu (odhady rizika) a neparametrické 95% intervaly spolehlivosti (2,5. a 97,5. percentil). Tato metoda opakovaného vzorkování zvyšuje spolehlivost odhadů rizika. Tabulka 5 (na základě kalibrace Hybritech) a tabulka 6 (na základě kalibrace WHO) ukazuje pravděpodobnost detekce karcinomu prostaty při biopsii na základě upraveného 25 % podílu subjektů Tabulka 4: Klinická senzitivita a specificita karcinomu prostaty Hodnoty cutoff pro Beckman Coulter phi u mužů bez podezření z DRE (Kalibrace WHO PSA a volného PSA) % klinická citlivost Kalibrace WHO phi cutoff specificita 99 19,96 8, ,57 9, ,45 16, ,93 28, ,09 31, ,98 40, ,57 45, ,34 50, ,01 55, ,9 59, ,79 66, ,63 71, ,76 76, ,03 80, ,97 82, ,94 88, ,84 90, , ,85 93, ,51 95, ,42 97,6 5 97,73 99 Tabulka 5: Pravděpodobnost (hodnocení rizika) karcinomu prostaty. Pro Beckman Coulter phi pacientů s PSA mezi 2 a 10 ng/ml (Kalibrace Hybritech PSA a volného PSA) Rozsah phi (Kalibrace Hybritech) Pravděpodobnost karcinomu 95% interval spolehlivosti ,4 % 1,9-16,1 % ,0 % 17,3-24,6 % ,0 % 36,0-52,9 % Tabulka 6: Pravděpodobnost (hodnocení rizika) karcinomu prostaty Pro Beckman Coulter phi pacientů s PSA mezi 1,6 a 7,8 ng/ml (Kalibrace WHO PSA a volného PSA) Rozsah phi (Kalibrace WHO) Pravděpodobnost karcinomu 95% interval spolehlivosti ,7 % 2,0-17,0 % ,6 % 17,1-24,1 % ,8 % 35,8-52,2 % s karcinomem. Silný vztah mezi Beckman Coulter phi a pravděpodobností karcinomu prostaty lze pozorovat při vysokých hodnotách Beckman Coulter phi spojovaných s vysokým rizikem karcinomu. KATEŘINA LAPIŠOVÁ IVANA MIČÍKOVÁ informační magazín číslo

10 Počet sérií vzoriek za deň SPRIworks Fragment Library System SPRIworks Fragment Library System je plne automatizovaný systém pre prípravu sérií vzoriek fragmentov pre sekvenátory druhej generácie, ako sú Roche GS FLX a Illumina Genome Analyzer*, umožňujúce masívne paralelné sekvenovanie. Graf 1: Porovnanie množstva pripravených vzoriek manuálne a pomocou SPRI works Fragment Library System Manuálna príprava sérií vzoriek SPRIworks System automatizovaný proces anuálna príprava takýchto sérií vzoriek je úzkym hrdlom celého laboratórneho procesu, je relatívne komplikovaná a predovšetkým časovo veľmi náročná. Aj skúsený laboratórny pracovník v priemere nie je schopný v priebehu jedného dňa pripraviť viac ako 4 série vzoriek pre sekvenovanie. Beckman Coulter ako prvý prichádza s riešením, ktoré zjednodušuje a hlavne automatizuje celý tento časovo zdĺhavý proces, pričom využíva patentovanú technológiu SPRI (Solid Phase Reversible Immobilization) založenú na reverzibilnej väzbe nukleových kyselín na paramagnetické mikročastice, rovnako ako je to u kitov Agentcourt. SPRI Works Fragment Library System sa skladá z troch častí: SPRI-TE extraktora nukleových kyselín, karty metód, ktorá slúži ku kontrole správneho postupu pipetovania, a z cartridge, ktorá obsahuje všetky reagencie potrebné pre prípravu série vzoriek. Všetky reagencie, špičky a skúmavky potrebné pre prípravu série vzoriek sú zahrnuté v kite SPRIworks Fragment Library Kit. Úžívateľ potrebuje len adaptéry pre príslušný typ sekvenátora a skúmanú vzorku. Následne tieto komponenty vkladá do analyzátora. SPRIworks je stolový typ prístroja, ktorý je v priebehu 5 hodín schopný pripraviť paralelne až 10 sérií vzoriek pre sekvenátory druhej generácie, pričom manuálna príprava pred samotným spustením tvorby sérií vzoriek zaberie menej ako 5 minút. SPRI chémia je optimalizovaná na vyčistenie fragmentovanej DNA a zároveň umožňuje výber veľkosti fragmentov pre pripravovaný súbor vzoriek. K dispozícii sú dva rozsahy dĺžky fragmentov ako aj možnosť prípravy vzoriek bez výberu veľkosti fragmentov určená predovšetkým pri spracovaní amplikónov. Táto vlastnosť nahrádza potrebu použitia gélov a kolóniek pre vyčistenie. Práve kroky spojené s výberom veľkosti fragmentov a vyčistenia sú vykonané pomocou chémie SPRI. Krátke fragmenty bp Dlhé fragmenty bp Bez určenej veľkosti SPRI Works Fragment Library System teda zjednodušuje a výrazne urýchľuje proces sekvenovania pre sekvenátory druhej generácie. Svojim výkonom 10 sérií vzoriek za 5 hodín (približne 20 sérií za deň) redukuje TAT na minimálnu možnú mieru a zároveň zvyšuje kapacitu celého procesu sekvenovania. Jednoduchý postup: 1. Vloženie reagenčných cartridge 2. Transfer vzorky 3. Vloženie labware 4. Vloženie karty metódy, spustenie Kľúčové vlastnosti: Jednoduchý stolový systém Reagencie pripravené priamo na použitie Automatická purifikácia fragmentovanej DNA Optimalizovaná chémia pre výber veľkosti fragmentov bez gélov Paralelne spracovanie 10 sérií vzoriek v čase kratšom ako 5 hodín Skrátený sekvenačný TAT Rozmery Š x H x V: 500 mm x 612 mm x 645 mm Hmotnosť: 56 kg * Ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. JOZEF SMOLKA 10 informační magazín číslo

11 ento robot s unikátní konfigurací je prvním zařízením v Evropě, které díky speciálně vyvinutému softwaru ACP (Antibody Coctail Preparation) umožňuje přípravu vzorků pro vícebarevné cytometrické vyšetření. Konfigurace Biomeku byla navržena v úzké spolupráci s MUDr. Tomášem Kalinou, PhD., a to přesně podle požadavků a potřeb laboratoře. BIOMEK je robotický systém, který umí přesně a rychle nahradit práci člověka při přípravě vzorku krevních buněk. Pracuje na principu osmi nezávisle se pohybujících pipetovacích hlav. Tyto hlavy přenášejí přesně daná množství kapaliny mezi zkumavkami s reagenciemi a vzorky s buňkami pacientů. Umí také udržovat buňky při tělesné teplotě a přitom přidávat určené reagencie. Dokáže pracovat s připravenými programy i mimo běžnou pracovní dobu, což umožňuje zahrnout do diagnostické praxe i výzkumné metody, jejichž provedení přesahuje 12 hodin. Využit bude pro monitorování rozvoje imunitní odpovědi buněk pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby proti život ohrožujícím virům (především proti Cytomegaloviru)., vysvětlil MUDr. Kalina (čerpáno z tiskové zprávy NF Kapka naděje). Díky práci Dr. Lucie Šrámkové, která se zúčastnila se svým článkem (Detectable Minimal Residual Disease Before Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation Predicts Extremely Poor Prognosis in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia) druhého ročníku soutěže vědeckých prací Ceny Arnolda Beckmana, pořádanou naší společností ve spolupráci s Českou společností pro biochemi Slavnostní předání robotického systému Biomek pro FN Motol V únoru tohoto roku byl na pracovišti Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol nainstalován pipetovací robot pro monitorování virové infekce BIOMEK NXp Span8. a molekulární biologii, získali pracovníci Kliniky dětské hematologie a onkologie od společnosti Beckman Coulter 50% slevu na nákup tohoto přístroje. Pipetovací robot Biomek NXp Span8 byl zakoupen Nadačním fondem Kapka naděje a FN Motol byl slavnostně předán dne 25. února 2010 ve hod. Toto unikátní zařízení, které zpracovává biologický materiál a připravuje ho pro finální analýzu, byl věnován Klinice dětské hematologie a onkologie za přítomnosti Františka Wagnera a Vladimíra Mikela, jednatelů společnosti ROSSMANN, spol. s r.o., a prezidentky NF Kapka naděje Venduly Auš Svobodové. Finanční podpora na nákup robota pochází z výtěžku akce Kč pro dětský úsměv. Tu v srpnu 2009 uspořádala společnost ROSSMANN a oslavila tak 15 let na českém trhu. Výrobky, které se do projektu zapojily, byly označeny speciálním logem a výtěžek z jejich prodeje dosáhl úctyhodných Kč. Část tohoto výtěžku věnovala společnost ROSSMANN NF Kapka naděje právě na nákup tohoto potřebného robota. Považuji za svou osobní i firemní povinnost se o náš úspěch podělit se společností, která nám za těch uplynulých 15 let umožnila růst a prosperitu. Je nám ctí, že jsme měli možnost spolupodílet se na práci Nadačního fondu Kapka naděje a věnovat peníze na boj s leukémií., řekl jednatel společnosti ROSS- MANN František Wagner. (čerpáno z tiskové zprávy NF Kapka naděje). ING. JAN JEDLIČKA, NF KAPKA NADĚJE EVA KRÁLOVÁ, informační magazín číslo

12 Laboratorní automatizace Agencourt izolace a purifikace nukleových kyselin Agencourt SPRI (Solid Phase Reversible Immobilization) je patentovaná technologie izolace a purifikace nukleových kyselin založená na reverzibilní vazbě nukleových kyselin na paramagnetické mikropartikule. Princip metody Agencourt SPRI Krok 1: Imobilizace nukleové kyseliny SPRI partikule jsou přidány přímo do vzorku. Nukleové kyseliny se selektivně imobilizují, naváží na SPRI partikule, ostatní kontaminace zůstanou nenavázány v roztoku. Princip metody spočívá v navázání paramagnetických partikulí na nukleovou kyselinu v roztoku a jejich následné fixaci pomocí magnetického separátoru. Ostatní složky roztoku mohou pak být odsátím odstraněny ze směsi. Tento postup je společný pro všechny druhy reagencií Agencourt, ať už určených pro izolaci geonomové či plazmidové DNA, izolaci RNA z tkání či buněk, nebo purifikaci sekvenační PCR reakce či PCR clean-up. Veškeré postupy jsou realizované bez použití filtrace nebo centrifugace a jsou tak přímo předurčeny pro případnou automatizaci těchto metod na automatizovaných stanicích Biomek. Pipetovací stanice Biomek Magnet Biomek Automatizované pipetovací stanice Biomek představují komplexní řešení pro laboratoře, které potřebují pipetovat ve formátu zkumavek nebo destiček. Biomek umožňuje provádění veškerých manipulací s kapalinami od prostého rozpipetování, ředění a distribuce vzorků, až po speciální manipulace jako je izolace a purifikace DNA/RNA (např. pomocí kitů Agencourt SPRI ), PCR set-up nebo přípravu vzorků pro další analýzy. V nabídce jsou jak purifikační tak izolační kity např.: odstranění dye terminatorů Agencourt CleanSEQ purifikace PCR produktů Agencourt AMPure XP purifikace plasmidů Magnet izolace DNA z krve a séra izolace RNA z buněk a tkání izolace RNA z krve a séra izolace DNA z bukálních stěrů izolace DNA z parafínových bločků a další Systém Biomek umožňuje provedení testů na jedné platformě (pracovní ploše pipetovací stanice) včetně pipetování reagencií, inkubace, promývání, odsávání, měření produktů v readeru a samozřejmě vedení a zpracování dat o vzorku. Přístroj umožňuje integrovat do prostoru pracovní plochy readery pro destičky (luminometr, absorbanční reader, fluorometr), PCR cycler, inkubátory buněk a další zařízení. Biomek lze také doplnit o čtečky čárových kódů jak pro destičky tak pro zkumavky. Krok 2: Odstranění kontaminací Magnetické partikule s navázanými nukleovými kyselinami jsou díky magnetu přidrženy na stěnách zkumavky nebo jamky, ostatní kontaminace tak mohou být ode dna odsáty. Mikropartikule jsou pak důkladně několikrát promyty pro dosažení vysoké čistoty nukleových kyselin. Krok 3: Eluce nukleových kyselin Vazba již přečištěné nukleové kyseliny a magnetických partikulí je následně rozvolněna vodným roztokem, což umožňuje maximální flexibilitu pro následné aplikace. SPRIworks Fragment Library System I SPRI Fragment Library System I představuje plně automatizovaný systém určený k přípravě vzorků pro sekvenátory druhé generace - Illumina Genome Analyzer* umožňující masivní paralelní sekvenování. Náš zcela nový přístroj zjednodušuje a automatizuje jinak velice zdlouhavý proces manuální přípravy série fragmentů. Využívá patentované technologie Solid Phase Reversible Immobilisation (SPRI) založené na reversibilní vazbě nukleových kyselin na paramagnetické mikročástice stejně jako kity Agencourt. Veškeré operace jsou řízeny prostřednictvím řídícího počítače pipetoru Biomek. Pokročilejší a komplexnější pipetování lze jednoduše nastavit a kontrolovat pomocí software SAMI EX. V nabídce jsou tři základní modely: Biomek 3000 Biomek NXP Biomek FXP * Ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků Life Science Research Nový přehled produktů pro výzkumné, klinické a průmyslové laboratoře ři vyslovení názvu společnosti Beckman Coulter si asi většina našich zákazníků z výzkumných a vědeckých laboratoří představí ultracentrifugy nebo vysokokapacitní centrifugy, jejichž historie se datuje již od roku 1947, kdy byla na trhu představena první komerční ultracentrifuga. Naše společnost tak stojí v popředí vývoje centrifug již více než 60 let. Beckman Coulter však neprodává pouze centrifugy. Spojením společnosti Beckman a společnosti Coulter v říjnu 1997 vznikla organizace disponující jedním z nejucelenějších produktových portfolií, které pokrývá celou oblast biomedicíny od life science přes klinickou diagnostiku až po buněčnou analýzu. A právě pro výzkumné, klinické a průmyslové laboratoře jsme připravili nový katalog produktů pro oblast Life Science Research. Obsahuje stručný přehled produktů s jejich krátkou charakteristikou. Kromě centrifug, které naleznete na prvních stranách katalogu, jsou zde obsaženy informace Life Science RESEARCH Přehled produktů pro výzkumné, klinické a průmyslové laboratoře o produktech pro laboratorní automatizaci (pipetovací stanice Biomek), o genetických analyzátorech, spektrofotometrech a mikrodestičkových readerech, kapilárních elektroforézách a rovněž průtokových cytometrech, a to od těch nejjednodušších až po cytometry nejvyšší kategorie se sorterem. Na konci pak uvádíme přehled analyzátorů buněk a částic, včetně vyloženě průmyslových přístrojů pro stanovení porozity materiálu nebo přístrojů pro stanovení Zeta potenciálu. V případě zájmu vám katalog velice rádi na vyžádání zašleme nebo osobně doručíme. EVA KRÁLOVÁ Membránové molekuly v patogenezi a diagnostice některých chorob Úvod Do patogeneze a patofyziologie jednotlivých chorob se promítají různé molekuly, které mohou dávat informaci o příčině odlišného stavu organismu. Tyto molekuly se nachází na povrchu buňky jako extracelulární anebo uvnitř buňky jako intracelulární. Navíc jsou některé molekuly součástí tělních tekutin či intracelulárních prostor. V tomto článku se zaměříme na extracelulární molekuly, které výrazným způsobem napomáhají v diferenciální diagnostice některých chorob a patologických stavů. Odkrývání extracelulárních molekul prošlo již v minulém století velkým vývojem, kdy byly na povrchu lidské buňky nejprve identifikovány molekuly MHC I. a II. třídy a membránové imunoglobuliny. S vývojem nových metod se postupně začaly odkrývat na různých buňkách další molekuly (antigeny, markery, receptory), které byly zkoumány zejména z hlediska jejich chemické struktury, genetické determinace, exprese a funkce. Běžně se stávalo, že byly některé antigeny popisovány různými, zcela odlišnými názvy, což vytvářelo poměrně nepřehlednou situaci. To byl také hlavní důvod k zavedení tzv. CD klasifikačního systému, ve kterém jsou velmi 12 informační magazín číslo dobře definovaným membránovým molekulám přiřazována jednotlivá CD čísla. Tento systém, neboli nomenklatura, se vytvořil na základě pracovních HLDA zasedání (workshopů) a konferencí. Zásadní roli přitom hrály monoklonální protilátky. HLDA je původně pojmenováním pro human leucocyte differentiation antigens, ale také se tak označovaly nomenklaturní vědecká zasedání, kterých bylo již uspořádáno celkem 8. První setkání se uskutečnilo v roce l982 v Paříži, kde byl založen CD klasifikační systém. Poté následovala pracovní setkání v Bostonu (1984), Oxfordu (1986), Vídni (1989), opět v Bostonu (1994), Kobe (l996), Harrogate (2000) a naposledy v Aldelaide (2004). V Paříži dostaly antigeny definované monoklonálními protilátkami označení tvořené písmeny CD ( Cluster of

13 Differentiation ) s příslušným číslem. V tomto systému se i nadále pokračuje. Pokud je v CD názvu obsaženo písmeno w, znamená to, že antigen ještě není jednoznačně definován, ale jeho zařazení do posloupnosti CD molekul je nepochybné. Na prahu dalšího tisíciletí je CD systém dále rozšiřován. Po konferenci v Aldelaide (Austrálie) zatím končí číslem CD350. Je třeba říci, že CD membránových molekul je o něco více, protože jsou v tabulce znaků zahrnuty jednak skupiny příbuzných molekul a jednak jejich různé glykozylované formy. V nomenklatuře CD leukocytárních znaků jsou šířeji zahrnuty i některé molekuly, které se nacházejí na dendritických a endoteliálních buňkách, erytrocytech a krevních destičkách, proto není jejich zařazení do čistě leukocytárních antigenů zcela přesné. U skupiny antigenů velmi blízce příbuzných molekul je jejich rozlišení ještě vystiženo písmeny (např. CD85a, CD85b, CD85c atd.). U některých znaků jsou různé glykozylované (sialyzované) formy vyjádřené písmenem s (např. CD15s, CD65s), několik antigenů také nese označení R (např. CD2R, CD44R, CD99R, CD162R, CD236R), což je zkratka pro restricted. Inventarizace (přiřazování) membránových molekul do CD systému nemá logiku, v podstatě se jednotlivým znakům přiřazují CD čísla nahodile. Snad jen pro lepší zapamatování lze v CD systému najít některé logické snahy, mající charakter spíše pomůcek. Např. Fc gama receptory (III, II, I) jsou v CD tabulce uvedeny pod násobkem čísla 16, tj. CD16, CD32 a CD64. Receptory pro interleukiny (IL1, IL2, IL3, IL4, IL5, IL6, IL7 a IL8) jsou uvedeny posloupností čísel CD121 až CD128 a dále receptory pro IL10 až IL19 mají vymezeno postupné označení CD210 až CD219, přičemž zatím pouze několik z nich je zahrnuto do CD tabulky (CDw210/IL10R, CD212/IL12R, CD213a1/IL13Rα1, CD213a2/IL13Rα2, CDw217/IL17R, CDw218A/ IL18Ralfa a CDw218B/IL18Rbeta). Po 8. HLDA konferenci se do CD tabulky promítly některé změny, které dosavadní nomenklaturu velmi rozšiřují či doplňují. Do CD tabulky bylo vloženo zhruba 99 znaků, z toho 83 znaků je zcela nových a 13 znaků nese označení jako CDw. Do nové CD tabulky byly začleněny některé velmi podstatné molekuly, jako jsou např. TRAIL receptory, TOLL- like receptory, receptory programované buněčné smrti (B7DC, B7H1, PD1) a celá řada dalších molekul, které mohou mít významné uplatnění i v klinickém a diagnostickém terénu. Samozřejmě nelze říci, že je některý receptor zajímavější či důležitější, spíše se z hlediska našich znalostí může jeho funkce jevit pro některé buňky významnější a pro jiné méně zásadní. Konference v Adelaide přinesla i některé změny z hlediska strategie zařazování lidských membránových antigenů. Označení HLDA ( Human Leukocyte Differentiation Antigens ) bylo pozměněno na HCDM ( Human Cell Differentiation Molecules ) a také zařazování nových znaků bude prováděno jiným způsobem, a to s ohledem na nomenklaturu genů podle Human Genome Organization (HUGO), Gene Nomenclature Committee. Tabulka 1 podává základní informace z hlediska formování CD nomenklatury. Rozpracovávání inventarizace leukocytárních antigenů naráží i na řadu problémů. Jedním z nich je, jaké spektrum molekul má být do této nomenklatury zahrnuto. Má se jednat hlavně o buněčné znaky čistě leukocytární, popř. rozšířené o molekuly exprimované na krevních elementech (destičkách, erytrocytech), nebo se má systém rozšířit např. o skupinu úzce příbuzných molekul, vyskytujících se na různých somatických buňkách (hepatocyty, keratinocyty, mozkové buňky apod.)? Do jednotlivých workshopů byly zahrnuty sekce týkající se karbohydrátových (lektinových) struktur, erytrocytárních buněk, dendritických buněk, kmenových/progenitorových buněk a také sekce zabývající se možností zavedení určitých korelací s buňkami některých živočišných druhů. Je to dáno tím, že některé epitopy nejsou pouze specifické pro lidský systém, ale jsou vytvořeny i na buňkách jiných živočišných druhů. Vyvstávají i další otázky mají být např. karbohydrátové epitopy či antigeny některých vzácných krevních skupin také zahrnuty do této nomenklatury, jestliže se tyto epitopy vyskytují převážně na patologických buňkách? Tím se vlastně původní záměr sestavit systém membránových molekul hematopoetického původu na normálních buňkách posouvá do oblasti neoplasií. To již vyplynulo ze zavedení původních lymfocytárních antigenů (např. CD3, CD4, CD5, CD8, CD10, CD20 atd.), které se staly užitečným diagnostickým vodítkem pro leukémie dětského i dospělého věku. Mimo to, oblast transmembránových antigenů s intracelulárními epitopy a intracelulárními molekulami může poukazovat pouze na mnohofunkčnost daných extracelulárních antigenů, které jsou navíc zahrnuty do různých signalizačních drah. informační magazín číslo

14 Tabulka 1: Základní informace o mezinárodních setkáních z hlediska vytvoření CD nomenklatury Pracovní setkání Místo konání Rok Počet MP prokazujících CD znaky Definované CD znaky* Citace monografie 1 Paříž CD1 CDw15 I 2 Boston CD16 CD26 II 3 Oxford CD27 CD45 III 4 Vídeň Boston Kobe Harrogate CD46 CDw78 CD79 CD130 CD131. CD166 CD167 CD247 8 Adelaide 2004 CD247 CD350 VIII 9 Barcelona 2010 v přípravě * V CD systému jsou zahrnuta i některá CD označení rezervována pro další znaky, které budou postupně doplňovány. IV V VI VII CD nomenklatura je mezinárodně akceptovaná WHO a IUIS, a tak ji bude zřejmě nezbytné určitým způsobem dotvořit či uzavřít. I když nemá nomenklatura zcela jasné logické uspořádání a i když se původní předpoklad inventarizovat všechny membránové molekuly lidských leukocytů poněkud zkomplikoval, přesto se v biologii leukocytů jeví tato nomenklatura jako velmi užitečná. Některé názvy molekul (např. CD3, CD4, CD8, CD34) se dokonale vžily, takže jsou běžně mezinárodně používané. Názvy některých adhezivních a destičkových molekul se vyskytují v obojí podobě, tj. původní název i CD označení. Se zahrnutím membránových imunoglobulinů (mig), TC receptorů (TCR α/β, TCR γ/δ), MHC molekul (I. a II. třídy) se do CD nomenklatury již nepočítá, protože označení pro tyto znaky jsou tak zažitá, že měnit je by zřejmě nemělo smysl. V inventuře leukocytárních antigenů jsou tak zahrnuty i tyto výjimky, které pramení z dřívějšího poznání. Výčet membránových znaků lidských leukocytů není ještě zdaleka vyčerpán. Popsaných antigenů (nebo skupin antigenů), které mají CD označení, je v současné době zhruba 350. Mimo to na leukocytech existují další molekuly, které jsou již popsané, ale doposud nemají CD označení, a také molekuly, které zatím nejsou objevené, proto se dá předpokládat, že se současný stav poznání membránových struktur leukocytů pohybuje kolem %. Tento odhad vychází i z našich dřívějších nálezů při rozlišování membránových proteinů lidských leukocytů. Využitím dvourozměrné elektroforézy lze nalézt až kolem skvrn příslušných molekul pro směs leukocytárních buněk. Jednotlivé typy buněk vyjadřují charakteristické spektrum membránových struktur, které mohou mít různé zastoupení (počet kopií) na buňce. Např. na erytrocytech může být exprimováno celkem různých molekul, na lymfocytech a na monocytech snad ještě o něco více, což znamená, že celkové množství není na všech buňkách konstantní. Je to dáno tím, že se buňky nacházejí v různých fázích svého cyklu a mají různou funkci, která je pro ně zásadní. Také počet kopií jedné molekuly na buňce může být různý, např. na erytrocytárním povrchu je CD99 (12E7 protein, E2) vyjádřen asi tisícem kopií oproti znaku GLUT1, který je zastoupen v rozmezí kopií. Z kvalitativního a kvantitativního zastoupení lze učinit odhad, že na buněčné membráně plně funkční leukocytární buňky o velikosti 14 μ může být vyjádřeno až 9,4 milionů všech molekul. Spektrum jednotlivých molekul vtiskuje buňce její funkce, které podmiňují její komplexnost a také její plastičnost. Membránové antigeny nejen napomáhají charakterizovat jednotlivá diferenciační a proliferační stádia lidských normálních leukocytárních buněk, ale mají také zásadní dopad na patogenezi a patofyziologii celé řady chorob. V současné době některé diagnosticky významné molekuly výraznou měrou napomáhají v klasifikaci leukemií a lymfomů, což se odrazilo do jejich diferenciální imunodiagnostiky. Kvalitativní i kvantitativní zastoupení jednotlivých molekul je relativně konstantní pro jednotlivé typy buněk, což značí, že je celá architektura buněčné membrány pod genetickou kontrolou. Fenotypové kopie (počet molekul na buňku) jsou konstantně přepisovány a organizovány do daných stechiometrických poměrů, které byly ve fylogenezi zřejmě utvářeny podle určitých funkčních hledisek. U patologických buněk (leukemických/lymfomových) může být exprese membránových molekul pozměněna, ale přesto zůstává otázka, ke kterému typu normálních buněk je tato exprese vztažena. V CD nomenklatuře jsou zahrnuty i některé erytrocytární molekuly vytvářející krevní skupiny (S/s = CD235b, Gerbich = CD236R, Kell = CD238, Band3/Diego = CD233, Rh30CE = CD240CE, Rh30D = CD240D, Rh30D/CE = CD240DCE, Landsteiner-Wiener (LW) krevní skupina = CD242), což jenom poukazuje na heterogenitu leukocytární a erytrocytární buněčné membrány a na diferenciační začlenění erytrocytu do leukocytární kaskády. Jednotlivé membránové molekuly lokalizované na buněčném povrchu mají celou řadu funkcí, pomocí nichž se buňka orientuje v daném mikroprostředí a zprostředkovává svoji odezvu. Tímto způsobem buňka vlastně jednak reaguje na prostředí a jednak vyjadřuje svoji funkční individualitu. Buňka má tedy ve svém vybavení velkou škálu receptorů, pomocí nichž má možnost zprostředkovávat celou řadu interakcí. Zjednodušeně by se dalo říci, že různé funkce, jako diferenciace, proliferace, aktivace, migrace, polarizace, apoptóza, homing a některé další, jsou vytvářeny pomocí membránově vázaných molekul, které jsou propojeny různými mechanismy s celou řadou dalších systémů. Za expresi membránových molekul jsou odpovědné příslušné geny nacházející se na jednotlivých chromozomech. Tabulka 1 dokumentuje základní genetické údaje o všech antigenech zahrnutých do CD nomenklatury. Poslední CD znak končí číslem CD350. Některá čísla jsou však pro CD znaky v tabulce pouze rezervována. Jedná se zhruba o 19 znaků, kde je snaha dát těmto 14 informační magazín číslo

15 zarezervovaným molekulám určitou posloupnost s ohledem na jejich zařazení. Obrázek 1 podává základní charakteristiky lidského genomu. Uvádí se, že lidská buňka o velikosti 15 nm obsahuje zhruba 108 molekul, z nichž je lokalizováno uvnitř buňky a až molekul na povrchu buňky. Genetická informace je obsažena v jádře a v mitochondriích. Lidský genom obsahuje 4,5 miliardy bází, které jsou soustředěny do 23 párů chromozomů. V nich je genů. Dezoxyribonukleová kyselina (DNA) má průměr 2 nm o celkové délce 2,1 m. Toto vlákno se pro mitotické účely postupně smotává, takže je chromozom v metafázi veliký v průměru nm. Vztah mezi genotypem a fenotypem v utváření CD membránových molekul podává obrázek CD molekuly v patologii a patogenezi různých chorob Již v minulém století byla velká snaha objevit molekuly (antigeny), o které by se opírala diagnostika ve smyslu odlišení normální buňky od nádorové. Bylo publikováno velké množství prací, které se pokoušely tento nádorový antigen prokázat. Postupem času se při detailnějším testování ukázalo, že to není tak jednoduché, a tak byla celá řada prací zpochybněna. Co k tomu přis pělo? Odhlédneme-li od počátečního entusiasmu začínajících badatelů nalézt specifickou molekulu pro příslušný typ nádorů, ukázalo se postupem času, že existence této kýžené molekuly se specificitou pro nádorovou buňku je více než svízelná. V tom i autor nabyl určité zkušenosti, když se pokoušel připravovat antiséra proti lidským leukemickým buňkám. Záměr těchto experimentů byl logický imunizovat zvířata nádorovými buňkami, poté tato antiséra opakovaně vysycovat celou plejádou normálních buněk, testovat příslušná antiséra na nádorové buňky a v případě, že by reagovala (či nereagovala) s normálními buňkami, byl by problém vyřešen. Samozřejmě že byla tato technologie velmi pracná, proto se někdo, kdo daroval 0,1 ml antiséra k detekci leukemického procesu, považoval za prioritního badatele. Autor si vzpomíná, jak dostal od jednoho londýnského pracovníka darem k detekci T-ALL antisérum, aby si mohl porovnat svá osobně vyvinutá antiséra. V tomto duchu se před vyvinutím biotechnologie přípravy monoklonálních protilátek pracovalo a mnoho pracovníků se také snažilo své objevy rychle publikovat. Později se ukázalo, že je tento nádorově specifický antigen přítomný rovněž na mikropopulacích normálních buněk, které tehdy příslušné detekční metody nebyly schopné odhalit. Bylo to dáno tím, že nebyla k dispozici průtoková cytometrie, a tak byly tyto buněčné mikropopulace považovány za artefakty v mezích kontroly. Snad nejtypičtějším příkladem je odkrytí CALLA antigenu, který byl popisován jako leukemický specifický antigen pro nemocné s akutní lymfoblastickou leukemií. Později byla exprese této molekuly na leukemických buňkách výrazným způsobem zpochybněna, protože se ukázalo, že je přítomná na normálních prekurzorech lymfatických hematopoetických buněk. K tomu také přispěly buňky stabilizovaných lidských buněčných linií známých vlastností. Nástupem biotechnologie přípravy monoklonálních protilátek bylo mnoho problémů a nejasností odstraněno, neboť mohly být tyto protilátky důkladně protestovány s celou řadou normálních i nádorových buněk. Mimo to posloužily tyto protilátky jako vhodné referenční standardy nejen pro celý CD leukocytární systém, ale také pro analýzu patologických stavů různých tkání a orgánů. Tak se vlastně tyto CD leukocytární molekuly dají odkrývat na nejrůznějších nádorových buňkách a mohou napomáhat analyzovat tzv. nádorový fenotyp. Díky tomu byl i CALLA antigen zařazen do leukocytárního systému coby CD10 znak. Zcela opačná situace nastala u antigenu, který je označován jako CD297. Původně byl tento antigen objeven na erytrocytech a označen jako Dombrock krevní skupina (DO, DOK1, AKT4). Později se ukázalo, že je tento antigen přítomný na buňkách gynekologických nádorů, ale není přítomen na odpovídajících buňkách normálních tkání. Zde by se dalo říci, že kdyby nebyl tento antigen objeven na erytrocytech, mohl být veden jako specifický antigen pro některé gynekologické nádory, avšak časem by byl také zpochybněn. Má tedy ještě pro analýzu nádorového fenotypu význam hledat nádorové antigeny, jestliže jsou přítomné také na normálních buňkách lidských tkání? Na to dává odpověď genetika. Zjistilo se, že mutace výrazným způsobem zasahují do utváření extracelulárních molekul. To znamená, že vícenásobné mutační změny v utváření těchto molekul zásadním způsobem ovlivňují jejich funkční projevy a to někdy i zcela zásadním způsobem. V tomto smyslu již nehraje označení nádorový antigen žádný význam, když se vlastně jedná o mutovaný normální antigen, který pozbyl svoji funkci. RNDR. KRISTIÁN KOUBEK, DRSC. KLINICKÝ ÚSEK, ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFÚZE, U NEMOCNICE 2, PRAHA 2 informační magazín číslo

16 Tabulka 2: Chromozomální lokalizace, genové vlastnosti, hmotnost CD znaků CD znaky Chromozomální lokalizace Jméno genu Entrez (genu) CD1a 1q22-23 CD1a CD1b 1q22-23 CD1b Molekulová hmotnost* Dg význam průkazu molekuly stanovení některých T forem leukemií tymového původu, základní znak, klasifikace některých T lymfomů stanovení některých T forem leukemií tymového původu, základní znak, klasifikace některých T lymfomů CD1c 1q22-23 CD1c stanovení některých T forem leukemií tymového původu, základní znak, klasifikace některých T lymfomů CD1d 1q22-23 CD1d stanovení některých T forem leukemií tymového původu, základní znak CD1e 1q22-23 CD1e stanovení některých T forem leukemií tymového původu, základní znak CD2 1p13 CD /50 výskyt u některých T forem leukemií a lymfomů, (MF, LL, PTL, SS, LBL) CD3g 11q23 CD3D CD3e 11q23 CD3E CD3d 11q23 CD3G CD3x 11q23 16 CD3h 11q23 32 CD4 12pter-p12 CD CD5 11q13 CD /67 klasifikace T forem leukemií a lymfomů, imunodeficitní stavy, povaha AIDS klasifikace T forem leukemií a lymfomů, analýza T lymfocytárních a tymocytárních populací, CCL B typu CD6 11q13 CD a 130 klasifikace T forem leukemií a lymfomů, analýza T lymfocytárních a tymocytárních populací CD7 17q25.2-q25.3 CD stanovení některých forem T leukemií a lymfomů, přídatný znak CD8a 2p12 CD8A /32-34 CD8b 2p;12 CD8B /30-32 CD9 12p13 CD /24-26 klasifikace T forem leukemií a lymfomů, analýza lymfocytárních a tymocytárních populací klasifikace T forem leukemií a lymfomů, analýza lymfocytárních a tymocytárních populací imunofenotypizace leukemií, minimální zbytková choroba s CD34 (koexprese) CD10 3q21-q27 MME /100 klasifikace leukemií a lymfomů, vymezení kompletní remise, stanovení lymfoidních progenitorových buněk CD11a 16p11.2 ITGAL /180 stanovení imunodeficitů, klasifikace leukemií AML a lymfomů CD11b 16p ITGAM /170 charakterizace leukemií a lymfomů (např. ANL, HCL) z hlediska adhezivních vlastností CD11c 16p ITGAX /150 charakterizace leukemií a lymfomů (např. ANL, HCL) z hlediska adhezivních vlastností CDw /120 nápomocný znak v klasifikaci leukemií AML, AMoL, CML CD13 15q25-q26 ANPEP charakterizace leukemií a lymfomů převážně myeloidní povahy CD14 5q31.1 CD /55 klasifikace leukemií převážně myelomonocytární formy (AMoL, CML) CD15 CD15s CD15u variabilní variabilní klasifikace leukemií a lymfomů, výskyt na nádorech plic, tlustého střeva a mamy, krevní skupinový antigen klasifikace leukemií a lymfomů, výskyt na nádorech plic, tlustého střeva a mamy, sializovaná forma klasifikace leukemií a lymfomů, výskyt na nádorech plic, tlustého střeva a mamy CD16a 1q23 FCGR3A zahnutí v klasifikaci některých leukemií NK forem, průkaz granulocytů a makrofágů ve vztahu k funkci CD16b 1q23 FCGR3B 2215 /48 zahrnutí v charakterizaci některých leukemií myeloidního charakteru CD17 CD18 21q22.3 ITGB /95 objasňování patogenéze a patofyziologie u některých metabolických chorob LAD disease, chromosomální translokace u CML, u LAD bakteriální a houbové CD19 16p11.2 CD /95 klasifikace B forem leukemií a B lymfomů, B buněčné prekurzory a progenitory CD20 11q12-q13.1 MS4A /35 klasifikace B forem leukemií a B lymfomů (folikulárních a difuzních) CD21 1q32 CR /110 CD22 19q13.1 CD /130 CD23 19p13.3 FCER /45 klasifikace B forem leukemií a B lymfomů (některých folikulárních a difuzních) význam i při objasňování některých forem lymfoidních malignit B typu, klasifikace leukemií a lymfomů detailní charakterizace lymfoidních malignit B typu, rozpustný antigen, prognostický znak u CLL 16 informační magazín číslo

17 CD znaky Chromozomální lokalizace Jméno genu Entrez (genu) Molekulová hmotnost* Dg význam průkazu molekuly CD24 6q21 CD klasifikace leukemií, nádory neuroektodermálního původu CD25 10p15-p14 IL2RA /55 asociovaná s CD122 a CD123, regulace hematopoézy a jejich poruch ve smyslu defektů při přenosu signálu CD26 2q24.3 DPPA /110 znak autoimunitních chorob, význam defektu v patogenezi HIV CD27 12p13 TNFRSF /55 CD28 2q33 CD /44 CD29 10p11.2 ITGB /130 CD30 1p36 TNFRSF /105 CD31 17q23 PECAM ~135/135 CD32 1q23 FCGR2A /42 CD33 19q13.3 CD /67 CD34 1q32 CD ~ CD35 1q32 CR CD36 7q11.2 CD /85 CD37 19p13 - q13.4 CD /40-52 CD38 4p15 CD /45 CD39 10q - 24 ENTPD /80 CD40 20q12 - q13.2 TNFRSF CD41 17q21.32 ITGA2B /120/23 CD42a 3q21 GP /17-22 CD42b 17pter - p12 GP1BA /145 CD42c 22q11.21 GP1BB /24 CD42d 3 GP /82 CD43 16p11.2 SPN 6693 analýza vwf a trombínu v patogenezi destiček, Bernard-Soulier syndrom / význam v předání signálu pro aktivaci T buněk a její patogeneze, změny u alergických stavů význam v sledování T buněčných efektorových funkcí a jejich patogeneze, význam pro vznik myelomu molekula asociovaná s progresí nádorů a jejich metastází, patologie zánětů znak pro R5 nádorové buňky u Hodkinových lymfomů, K1 lymfomy, vztah k některým virům (KS) význam při sledování adheze buněk a jejich migrace, popřípadě jejich patologických projevů analýza patogeneze B buněčných funkcí a imunitních komplexů, tkánové poškození klasifikace a diagnóza akutních myeloidních leukemií, některých jejich nezralých forem klasifikace a diagnóza akutních myeloidních leukemií, zásadní znak pro transplantaci kmenových buněk asociace u hemolytické anemii, diabetes mellitus, AIDS a některých maligních nádorů, imunitní komplexy patogeneze, adheze, agregace a cytoadherence Plasmodium falciparum, erytropoeza a její poruchy patologie přenosu signálu (signální transdukce) a imunofenotypizace některých lymfomů B typu patogeneze regulace buněčné aktivace a proliferace, charakterizace některých lymfomů (LBL) patologie některých adhezivních mechanizmů u aktivovaných buněk (dendritické buňky) poruchy u patogeneze B buněčného růstu a diferenciace, význam u lymfomů B typu, reumatoidní artritida patofysiologie aktivace destiček a jejich agregace, v komplexu CD41/ CD61 analýza vwf a trombínu v patogenezi destiček, Bernard-Soulier syndrom analýza vwf a trombínu v patogenezi destiček, Bernard-Soulier syndrom analýza vwf a trombínu v patogenezi destiček, Bernard-Soulier syndrom patogeneze regulace hematopoézy se zaměřením na adhezi i antiadhezi, WAS CD44 11p13 CD molekula zahrnuta v imunitní stimulaci a signalizaci mezi buňkami, marker malignity a metastází CD45 1q31-q32 PTPRC / analýza poruch TCR pro BCR zprostředkované aktivace CD46 1q32 MCP /62-68 objasňování faktorů u proteolitického štěpení C3b, C4b CD47 3q13.1-q /50-55 patogeneze trombospondinového receptoru CD48 1q213-q 22 CD /45 analýza poruch adhezivní molekuly pro utváření T buněk CD49a 5 ITGA /200 detailní analýza poruch adhezivní molekuly význam při zánětlivých chorobách střeva CD49b 5q23-31 ITGA /160 detailní analýza poruch adhezivní molekuly CD49c 17q21-31 ITGA /125, 30 detailní analýza poruch adhezivní molekuly CD49d 2q31-q32 ITGA /150 detailní analýza poruch adhezivní molekuly, která je významná u metastází a progresi nádorů CD49e 12q11-q13 ITGA /135,25 detailní analýza poruch adhezivní molekuly, význam molekuly v regulaci přežívání buněk a apoptózy CD49f 2p14-q14.3 ITGA /125 detailní analýza poruch adhezivní molekuly, CD50 19p ICAM / patogeneze kostimulační molekuly v regulaci adhezivních funkcí CD51 2q31-q32 ITGAV /124,24 význam u kostního metabolismu, apoptózy, adhezi, signální transdukci a infekci informační magazín číslo

18 CD znaky Chromozomální lokalizace Jméno genu Entrez (genu) Molekulová hmotnost* Dg význam průkazu molekuly CD52 1p36 CDW /25-29 zjišťování poruch komplementárních funkcí ADCC CD53 1p31-p12 CD / analýza poruch aktivace B buněk i z hlediska signální transdukce CD54 19p ICAM /95 detekce Rinovirů u RBC infikovaných parazitem malárie, význam u zánětů CD55 1q32 DAF /80 význam při paroxyzmální noční hemoglobinurii, mutace způsobuje defekt v biosyntéze GPI-CD 55 kotvy CD56 11q23-q24 NCAM detalnější analýza homofilní a heterofilní adheze CD57 CD / detalnější analýza adheze buňka-buňka CD58 1p13.1 CD /55-70 význam při adhezi buněk a jejich aktivaci (NK) CD59 11p13 CD /18-25 význam při paroxyzmální hemoglobinurii, mutace způsobuje defekt v biosyntéze GPI-CD55 kotvy CD60 120/ znak pro maligní melanomy CD61 17q21.32 ITGB /110 detailnější analýza poruch kontaktu krevních elementů, Glanzmanova trombasthenie CD62E 1q22-q25 SELE /97 poruchy adheze během metastáz, role u angiogenéze a zánětů, LADII syndrom CD62L 1q23-q25 SELL /74-95 poruchy rolování leukocytů, význam u koronární arteriální stenózy CD62P 1q22-q25 SELP /140 poruchy destiček u různých onemocnění (infarkt myokardu), význam u koronární arteriální stenózy CD63 12q13 CD / analýza melanomových buněk a CD gen 63 má roli v supresi nádorů, znak pro melanomy CD64 1q21.2-q 21.3 FCGRIA /72 klasifikace leukemii FAB M4 a M3, ADCC CD65 klasifikace leukemií FAB MO, marker pro extravaskulární infiltraci AML CD65s klasifikace myeloidních leukemií, očištění kostní dřeně pro autologní transplataci dřeně kostní CD66a 19q CEACA 634 / znak maligních buněk kde exprese molekuly je snížena CD66b 19q13.2 CEACA 1088 / upřesnění některých plicních karcinomu a melanomu CD66c 19q13.2 CEACA 4680 /90 poruchy adheze u granulocytů CD66d 19q13.2 CEACA 1083 /35 poruchy adheze u granulocytů CD66e 19q13.2q13.2 CEACA 1048 / poruchy adheze u granulocytů CD66f 19q13.2 PSG /54-72 poruchy adheze u granulocytů, nezbytná pro průběh normálního těhotenství CD68 17p13 CD / při patologii funkce makrofágů, význam u arteriosklerózy CD69 12p13- p12 CD /28-32 CD70 19p13 TNFSF CD71 3q26.2-qter TFRC /95 CD72 9p CD /43 časný aktivační antigen, jehož testování může vypovídat o rekonstrukci hematopoézy u transplantací imunofenotypizace lymfomů, patologie aktivace lymfocytů a jejich projevů klasifikace leukemií a lymfomů ve smyslu aktivace, může přispět ve stanovení cirkulujících buněk B typizace B lymfoproliferativních stavů, význam regulace u autoimunitních chorob CD73 6q14-q21 NTSE / uplatnění v imunodiagnostice leukemií a lymfomů, imunoproliferativních stavů CD74 5q32 CD / diagnostika B-lymfoproliferativních stavů, analýza buněk B řady CD75 Různá defekt v sialotransferáze, přínos v typizaci u B malignit, (germinální centra) CD75s typizace některých leukemií a lymfomů, význam u syndromu IA (CD65IA), zahrnutá v infekci lymfotropních virů CD77 1kD typizace lymfomů, Burkittův lymfom, Fábriho choroba CD79a 19q13.2 CD79A 973 /40-45 stanovení buněk B řady a jejich patologických forem CD79b 17q23 CD79B 974 /37 stanovení buněk B řady a jejich patologických forem, autoimunitní choroby CD80 3q13.3-q21 CD / význam při prevenci reakce štěpu proti příjemci, analýza imunitního stavu po transplantaci CD81 11p 15 CD / poruchy přenosu signálu (signální transdukce) CD82 11p11.2 KAI / význam znaku při metastázích nádorových buněk (prostata) CD83 6p23 CD /43 patofyziologie prezentace antigenů, výskyt na mozkových buňkách CD84 1q24 CD /72-86 při imunodeficiencích a jejich patologických projevů CD85a-m 19q13.4 LILRB(x) ~ imunofenotypizace, znak pro ALL, B-NHL, HCL a pro některé 18 informační magazín číslo

19 CD znaky Chromozomální lokalizace Jméno genu Entrez (genu) CD86 3q21 CD /80 Molekulová hmotnost* CD87 19q13 PLAUR /32-66 CD88 19q13.3-q13.4 C5R / CD89 19q13.2-q13.4 FCAR / CD90 11q 22.3q23 THY /25-35 Dg význam průkazu molekuly význam při prevenci reakce štěpu proti hostiteli, analýza nádorových buněk stanovení některých nádorových buněk zahrnutých do pericelulární proteolýzy, vymezení AML-M5 cytoskeletární obnova a odpověď na zánětlivé stavy, analýza poruch chemotaxe a adheze protilátková cytotoxicita, fagocytoza a některé střevní defekty, podílí se na likvidaci mikrobů význam při sledování některých defektů při mozkových funkcí a apoptózy, likvidace nádorových buněk CD91 12 q 13-q 14 LRP / stanovení neuronů a astrocytů v centrálním nervovém systému, gastrointestinální trakt CD92 SLC44A /70 význam při klasifikaci myeloidních leukemií CD93 CD /126 význam při imunofenotypizaci myeloidních leukemií CD94 12q13 KLRD /30 role v regulaci HLA-A,B,C, molekul, NK buněk a některých cytotoxických T buněk CD95 10q24.1 TNFRSF , 200/45 autoimunitní onemocnění asociované s mutací v CD95, patofyziologie apoptózy CD96 CD / analýza poruch aktivace buněk T CD97 19p13.2-p13.1 CD /75-85 CD98 11q13 SLC3A /80, 45 exprese na maligních buňkách u adenokarcinomu, revmatoidní artritida hraje významnou roli v normálním vývoji plodu, interfáze mezi matkou a plodem, zánětlivé léze CD99 Xp22.3,Yp11.3 CD /32 antigen je asociován s genem pro ichthyosis, očním albinismem a retinoschisis, imunofenotypizace T-ALL CD100 9q22-q31 SEMA4D /150 význam u kongenitální a megakaryocytární trombocytopenie CD101 1p13 IGSF /120 patofysiologie signální transdukce CD102 17q23-q25 ICAM / patofyziologie adhezivní molekuly, patogeneze, angiogeneze, lymfoidní malignity CD103 17p13 ITGAE /150, 25 výskyt na nádorových buňkách, vaječník, prostata, změny u alergických stavů, adheze navozená CCR9 faktorem CD104 17q11-qter ITGB /220 význam v metastázování nádorů, exprese na nádorových buňkách CD105 9q ENG /90 etiopatogenéze adhezivní molekuly na endotheliálních buňkách, význam u HHT CD106 1p32-p31 VCAM /110 patologie angiogenní kaskády CD107a 13q34 LAMP / význam při stanovení nádorových buněk u metastáz, patologie svalu, (LAMP-1 molekula) CD107b Xq24 LAMP / význam při stanovení nádorových buněk u metastáz, patologie svalu, (LAMP-1 molekula) CD108 15q22.3-q23 SEMA7A /80 patogeneze JMH krevních skupin, asociace s formou CDA CD109 CD /170 patofysiologie přenosu signálu, význam ANT u transfuzní purpury CD110 1p34 MPL / význam znaku v patologii destičkové řady, význam u trombocytopenie CD111 11q23 q24 PVRL /75 analýza receptoru pro pan-alpha herpes virus (poliovirus) CD112 19q PVRL /64-72 CD113 PVRL /130 CD114 1p35 p34.3 CSF interakce polioviru se svým receptorem na buňkách, receptor pro a herpes virus (HSV-1) a pseudorabies virus (PRV) analýza patologie myeloidních buněk, mutace u CD114 způsobují kongenitální neutropenie CD115 5q CSF1R / choriokarcinom, klasifikace AML, výskyt na buňkách některých gynekologických nádorů CD116 Xp21 a Yp11.2 CSF2RA klasifikace AML, patologie a mutace receptoru pro GM-CSF CD117 4q11-q12 KIT /145 CD118 LIFR / CD119 6q23-q24 IFNGRI / CD120a 12p13.2 TNFRSF1A / mutace v receptoru způsobuje autosomálně dominantní porucha pigmentace (piebaldismus), klasifikace AML porucha v etiologii interferonu defekt v CD119 podmiňuje případy roztroušené atypické mykobakteriální infekce analýza stavů zahrnujících nekrózu nádoru, anorexii, revmatioidní artritidu, defekt u CD120a je syndrom TRAPS CD120b 1p36.3-p36.2 TNFRSF1B / analýza různých stavů zahrnujících nekrózu nádoru, anorexii, revmatioidní artritida CD121a 2q12 IL1R /75-85 etiopatogenese působení IL1 informační magazín číslo

20 CD znaky Chromozomální lokalizace Jméno genu Entrez (genu) Molekulová hmotnost* Dg význam průkazu molekuly CD121b 2q12-q22 IL1R /60-68 etiopatogenese působení IL1 CD122 22q11.1-q12 IL2RB / etiopatogenese působení IL2, autoimunitní stavy, MP anti CD122 lze použít u granulární lymfocytické leukemie CD123 Xp22.3,Yp11.3 IL3RA / etiopatogenese působení IL3, autoimunitní stavy, marker pro AML a pro B lymfoproliferatívní poruchy CD124 16p IL4R / etiopatogenese působení IL4, IL13, CD125 3p26-p24 IL5RA / etiopatogenese působení IL5, klasifikace AML, zánětlivé stavy u bronchiálního astma CD126 1q21 ILR /80 etiopatogenese působení IL6, klasifikace plasmatických buněk, u myelomu a plazmocytomu CD127 5p13 IL7R /90 etiopatogenese působení IL7, CD128A 2q35 IL8RA /67-70 patologie angiogenese, odlišení myeloidních typů od lymfoidních typů lidské leukemie CD128B 2q35 ILRB /67-70 zvýšené hladiny u zánětlivých stavů, odlišení myeloidních typů od lymfoidních typů lidské leukemie CD129 IL9R 3581 receptor hraje úlohu při vzniku nádorů CD130 IL6ST 3572 etiopatogenese působení IL6, funkční defekty u placenty, charakterizace mnohočetného myelomu CD131 22q13.1 CSF2RB / klasifikace časných B forem leukemií ( alveolar protein osis ) CD132 Xq13.1 IL2RG / mutace odpovědná za XSCID (kombinovaná imunodeficience), onemocnění založené na ztrátě buněk T a NK CD133 4p16.2 PROM /120 marker hematopoetických kmenových buněk pro transplantační studie, mutace zodpovědná za retinální degeneraci CD134 1p36 TNFRSF / poruchy adhezivní funkce, význam u mnohočetné sklerózy a psoriázy CD135 13q12 FLT / klasifikace leukemií z časných hematopoetických progenitorů, AML, CML, B-CLL, ALL CD136 13p21.3 MST1R /150, 40 poruchy v MSP CD137 1p36 TNFRSF /39 poruchy v aktivaci T lymfocytů CD138 2p24.1 SDC / patogeneze funkce plazmatických buněk CD139 CD / subklasifikace CLL, pacienri CD139+ mají nejpříznivější vývoj choroby CD140a 4q11-q13 PDGFRA ,180/ interakce nádorových bunek při metastázování, defekty kináz (FAK) CD140b 5q31-q32 PDGFRB / interakce nádorových bunek při metastázování, defekty kináz (FAK) CD141 20p12- cen THBD / význam v patogenezi metastáz, metastatická kaskáda, vzácně mutace v genu způsobuje hyperkoagulační poruchy CD142 1p22-p21 F patogeneze hemostázy, trombolytické stavy CD143 17q2 ACE / význam znaků v parogenezi vzniku spermií a kardiovaskulárních komplikací CD144 CDH /130 redukovaná exprese u angiosarkomu CDw145 25,90, 110/25, 90, stanovení nádorových buněk u močového měchýře CD146 11q23.3 MCAM /130 melanom, definování melanomu a jejich forem CD147 19p13.3 BSG /55-65 patogeneze revmatoidní artritidy CD148 11p11.2 PTPRJ / význam u karcinomu prsu a některých dalších karcinomů a jejich subklasifikace CD150 1q22-q23 SLAMF /75-95 stanovení lymfoproliferací X-vázaných NHL, imunodeficience CD151 11p15.5 CD / AML, srdeční sval, zřejmě rozdíl v množství epitopů mezi normálními a maligními buňkami CD152 2q33, CTLA /33 význam u autoimunitních poruch CD153 9q33 TNFSF /38-40 AML (30%), B-ALL, HCL, high-grade NHL CD154 Xq26 TNFSF /33,30,28 iminodeficience (X-vázaná imunodeficientní porucha, hyperimunoglobulin, HIGM syndrom), regulátor M1 CD155 19q13.2 PVR / etiologie polioviru (PVR) CD156a 10q26.3 ADAM8 101 /69 buněčné adhezi, signální transdukci CD156b 2p25 ADAM / role u zánětlivých stavů, defekty antigenů i u fetálních tkání CD156c ADAM /79 znak (Adam 10) se uplatňuje v degradaci myelinu u sclerosis multiplex CD157 BST /42-45 význam v patogenezi revmatoidní artritidy, sérový výskyt CD158a-k,z 19q13.4 KIR > / uplatnění znaku při NK zprostředkované rejekci alogenní kostní dřeně, melanomy, regulace melanomových buněk CD159a 12p12.3-p13.1 KLRC význam CD94/CD159 a znaku u NK buněk a gama/delty lymfocytů 20 informační magazín číslo

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Igor Klimíček, Kurdějov, 25.4. 2014 Incidence a mortalita zhoubných novotvarů(zn) podle diagnóz u mužů v ČR, 2010 Diagnóza MKN-10

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti.

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Fabian P., Nenutil R., Benčík V., Bobot L., Jandáková E., Kolář Z., Pavlovský Z., Ryška A., Veselý

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více