POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE"

Transkript

1

2 Vzdělávací program POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE Autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora Nepoužívejte dílo komerčně Mezinárodní licence 4.0 2

3 METODICKÝ MATERIÁL OBSAH 1. Polytechnické didaktické pomůcky Úvod k programu Hračka Dělení hraček Kritéria výběru hračky Obsah kufru Polytechnické didaktické pomůcky Návrhy metodických postupů pro využití jednotlivých didaktických pomůcek Nabídka didaktických pomůcek (www, výrobci)

4 1. POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY 1.1 Úvod k programu Program Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití při výuce je zaměřen na prohloubení, rozvinutí, případně získání nových poznatků v oblasti polytechnické výchovy u pedagogů mateřských škol. Pedagogové se prostřednictvím běžně dostupných didaktických pomůcek vhodných pro předškolní vzdělávání naučí cíleně využívat svoje současné i v projektu získané znalosti z oblasti techniky v preprimární výchově, prostřednictvím herních aktivit s dětmi budou schopni realizovat výuku předškolní technické gramotnosti, budou schopni pozitivně ovlivňovat konstrukční a experimentální myšlení dětí a jejich technickou tvořivost. Jako polytechnickou didaktickou pomůcku budeme v našem případě využívat hračku, se kterou se dítě může každodenně setkávat, a to nejen v mateřské škole. 1.2 Hračka Hračky existují po tisíce let. Dokladují nám to archeologické nálezy například ze starověkého Egypta, ze starověkého Řecka. Hračka vždy byla a je součástí prostředí, ve kterém se dítě nachází, ve kterém žije, které ho obklopuje. Je předmětem hry dítěte, jejím prostřednictvím dítě získává zkušenosti a zážitky, vyjadřuje svoje představy, prožitky, touhy, poznává svět a učí se mu rozumět. Prostřednictvím hračky dítě rozvíjí své vnímání, myšlení, pozornost, představivost, fantazii, motorické dovednosti, komunikační dovednosti atd., ale například i poznává hybné mechanismy v technice. Ve skupině přispívá hračka k rozvoji sociálních dovedností, schopnosti spolupráce apod. Hračkou pro dítě může být téměř každý předmět, který upoutá jeho pozornost, zabaví ho, přispívá k rozvíjení schopností, je zdrojem zkušeností. 4

5 1.3 Dělení hraček Hračky lze dělit/klasifikovat podle různých hledisek. Některá z nich si uvedeme. Podle výrobního matriálu: hračky ze dřeva hračky z textilu, kůže hračky z papíru hračky z plastů hračky z kovů hračky z keramiky, skla hračky z ostatních materiálů Podle funkce, kterou hračky při hře plní: hračky plnící estetickou funkci hračky plnící sociální funkci hračky plnící výchovnou a vzdělávací funkci Hračky můžeme klasifikovat i podle toho, které psychické funkce činnost s danou hračkou nejvíce stimuluje, pomáhá ji rozvíjet. Pohybové hračky přispívají k rozvoji přirozených pohybů, tzn. lezení, chůze, běh, chytání, házení atp. (tříkolky, odrážedla, koloběžky, kola, míče, švihadla, obruče atp.). Konstruktivní hračky rozvíjejí zejména motorické dovednosti, manuální schopnosti, zručnost, prostorovou představivost a fantazii, tvořivé a kombinační schopnosti dítěte, mají děti seznamovat s technikou, připravit je na správné ovládání techniky. Patří sem stavebnice (hračka z dílů, které se mohou sestavovat do trojrozměrného seskupení, do modelů, umožňuje sestavování do různých variabilních celků), může být dřevěná, kovová, z umělé hmoty, 5

6 kamenná, elektrotechnická, ze škrobu, z papíru či z dalšího jiného materiálu. Patří sem i různé modely. V přírodě jde o písek, sníh, kamínky, klacíky, listy, mech, kůru, šišky atp. Námětové hračky přibližují dětem svět, který je obklopuje (panenky, panáčci, autíčka, vlaky, domečky, kočárek, nábytek, kuchyňka, zvířátka, soubory pro nápodobu povolání atp.). Hračky pro rozvoj smyslů rozvíjejí zrakové, sluchové, hmatové vnímání, jemnou motoriku, senzomotoriku (např. navlékací korálky, mozaiky, plyšové hračky, zvukové hračky, rytmické a hudební nástroje, modelína, barvy, lota, domina, stolní hry atp.). 1.4 Kritéria výběru hračky Hračka by měla dítěti poskytovat co nejvíce zážitků. Čím jednodušší je, tím více možností hry s ní, rozvoje představivosti a tvořivosti se dítěti nabízí. Nejdražší a nejkrásnější hračka nemusí být v určité situaci hračkou kvalitní. Dobře provedené hračky stimulují dítě ke zkoumání, k objevování nového, k rozvoji schopností a k získávání dovedností. Nejlépe vyhovují hračky, které svou variabilitou dítěti nabízejí proměnlivost podnětů a které dítě svými aktuálně dosaženými schopnostmi zvládne. Uveďme si některá kritéria výběru hračky: Přiměřenost věku: dítě se velmi rychle vyvíjí, hračka vhodná pro tříleté dítě nemusí být vhodná pro dítě šestileté a naopak, důležité je zvažovat mentální věk dítěte a individualitu dítěte Všestrannost a stimulace: hračka by měla nabízet více možností využití, měla by být univerzální (pro různé hry), být pro hraní hodnotná, zábavná toto kritérium velmi dobře splňují kostky; hrají si s nimi děti různého věku, hra s kostkami je hrou aktivní; stimuluje představivost, rozvíjí koncentraci pozornosti, 6

7 myšlení, kombinační schopnosti, prostorové vnímání, zručnost, technické schopnosti, tvořivost, sociální vztahy atd. Bezpečnost, hygienické požadavky: z jakých materiálů je hračka vyrobena, jaké jsou vlastnosti použitého materiálu, jaké barvy jsou použity, jak je hračka pevná, trvanlivá atp. jak jsou propojeny jednotlivé části hračky, zda nemá ostré hrany, hroty, jakou má váhu, velikost atp. jaké jsou nároky na údržbu a čištění Konstrukce a mechanika: jak složité je s hračkou zacházet, zda dítě rozumí mechanice hračky, zda je schopné mechaniku ovládat Estetická hodnota: vždy je třeba zvažovat s ohledem na věk dítěte, na jeho potřeby, na funkci hračky, na požadavky kultury Cena hračky: hračka má dvojí hodnotu tržní (cena, za kterou lze hračku pořídit) a výchovnou (jaký má hračka význam pro vývoj dítěte) Účelnost hračky z pedagogického pohledu (jaká tedy má hračka být?): výchovně hodnotná, má podněcovat k pozitivní činnosti přiměřená vývojové úrovni dítěte (nemusí být v souladu s fyzickým věkem) jednoduchá, podporující fantazii technicky bezvadná, měla by něco vydržet hygienicky nezávadná, omyvatelná či pratelná 7

8 variabilní, s možností několika herních činností bezpečná, bez ostrých hran, z materiálu přátelského dětem vkusná, neboť ovlivňuje estetické cítění dítěte Dle Matějčka (2000, s. 109) by hračka měla podněcovat pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte, měla by žádoucím směrem rozvíjet jeho společenské postoje a napomáhat k vytváření dobrých návyků, měla by podněcovat a vhodně usměrňovat jeho fantazii. Přitom by měla být hygienicky nezávadná a pokud možno bezpečná. Měla by být i vkusná, pěkná, vzhledná. A ovšem měla by něco vydržet. Použitá literatura a literatura k samostudiu, elektronické zdroje: KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, ISBN X. &id=13&itemid=30 8

9 2. OBSAH KUFRU K PROGRAMU POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE Kufr obsahuje na trhu dostupné didaktické pomůcky/hračky určené pro děti předškolního věku. Všechny pomůcky jsou testované, zdravotně nezávadné. Pro aktivní činnost, tj. pro hru, je dítě může využívat samostatně, ve dvojici, v malé skupině a některé i ve skupině větší. Každá z pomůcek má primární určení vycházející z podstaty hračky. Lze ji však využít pro řízenou aktivitu, resp. pro aktivitu s pedagogickým záměrem, s konkrétním vzdělávacím cílem či cíli. Obsahem kufru jsou tyto didaktické pomůcky: Tvary na šroubování Trpělivý stavitel Topologie Balanční archa Megavěž Nástěnka Můj dům Kufřík s nářadím Profi Kvadra přírodní 120 ks Kvadra přírodní 60 ks Na dalších stránkách uvádíme popis a fotografie jednotlivých pomůcek a výčet několika psychických funkcí, dovedností a znalostí, které jsou hrou s nimi stimulovány a rozvíjeny. 9

10 TVARY NA ŠROUBOVÁNÍ Popis: Dřevěná krabice, která obsahuje 64 plastových tvarů a 8 karet. Tvary jsou ve čtyřech barvách (červená, žlutá, zelená, modrá). Lze je třídit na šrouby a matice, navíc podle průměru šroubu a průměru otvoru v matici (4 rozměry). Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: poznávání a rozlišování barev, tvarů, jemnou motoriku (prstů, ruky), koordinaci rukou, zručnost, senzomotoriku hmatové vnímání, zrakové vnímání, systematické zkoumání, pozornost, paměť, práci podle vizuálního vzoru, práci podle vlastní fantazie, při společné činnosti spolupráci, komunikaci. 10

11 TRPĚLIVÝ STAVITEL Popis: Látkový sáček se třemi samostatnými věžemi, které se skládají ze dřevěných hranolků (pro každou věž jiného rozměru) navlečených na provázku na obou koncích zajištěném dřevěnou kuličkou. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, přesnost jednoduchého pohybu, zrakové vnímání, zrakovou kontrolu, smysl pro rovnováhu, schopnost maximální koncentrace pozornosti, trpělivost, vůli. 11

12 TOPOLOGIE Popis: 50 vzorových fotografií (25 plastových karet s oboustranným zobrazením seskupení z různých tvarů), 15 dřevěných hranolků zelené barvy, 14 těles ze zpevněného molitanu (2 žluté koule, 2 žluté kužely, 2 červené krychle, 2 červené kvádry / obdélníkové hranoly, 2 červené jehlany, 2 modré válce, 2 modré trojboké hranoly), 2 dřevěné podstavce pro uchycení vzorové fotografie, 2 modré igelitové sáčky Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: prostorovou představivost a orientaci, povědomí o základních prostorových tvarech (tělesech), povědomí o vztazích předmětů v prostoru, vnímání hranic v prostoru, vnímání polohy předmětu v prostoru, povědomí o vztahu mezi prostorem a jeho rovinným znázorněním a porozumění tomuto vztahu, zrakové vnímání, diferenciaci, identifikaci, paměť, hmatové vnímání, senzomotoriku, matematické a logické myšlení, pasivní i aktivní slovní zásobu z oblasti předmatematických a matematických pojmů a pojmosloví, schopnost koncentrace pozornosti, práci podle vzoru, znalosti o základních vlastnostech předmětů (barva, počet, velikost), exekutivní funkce (plánování, organizování, řešení problémů), volní vlastnosti. 12

13 BALANČNÍ ARCHA Popis: Barevná dřevěná archa (rozměr archy cm), barevné dřevěné hlavy zvířátek (2 hroch, 2 slon, 2 lev, 2 tygr, 2 zebra, 2 panda), hrací kostka se symboly zvířátek. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, hrubou motoriku, smysl pro rovnováhu, schopnost maximální koncentrace pozornosti, trpělivost, vůli, komunikační dovednosti (pasivní a aktivní slovník, sdělování pocitů, dojmů atp.), myšlení (usuzování), schopnost řešit problém. 13

14 MEGAVĚŽ Popis: Soubor 32 dřevěných tvarů v základních i doplňkových barvách. Na každém tvaru je z jedné strany tiskací písmeno, z druhé strany číslice, ze třetí strany jemný žlábek. První tvar / podstava věže má zabudovaný dřevěný trn. Celkový rozměr pomůcky je cm. Součástí je sáček se dvěma skleněnými kuličkami. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: zrakové vnímání, rozlišování, paměť, jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, experimentování, vnímání a chápání následnosti, seznámení s písmeny, číslicemi, exekutivní funkce (schopnost plánovat a řešit úkol, organizovat si činnost), trpělivost, vůli, komunikační dovednosti. 14

15 NÁSTĚNKA MŮJ DŮM Popis: Barevná textilní nástěnka (z česaného silonu) se závěsnou dřevěnou tyčí. Celkové rozměry cm. V horní části nástěnky je obrázek domu, pod ním je nástěnka opticky rozdělena na 4 obdélníky jako části domu (koupelnu, kuchyni, ložnici a obývací pokoj). Na povrchu celé nástěnky jsou umístěny snímatelné části představující příslušné vybavení domu v jednotlivých místnostech (skříň, stolek, gauč, postel, skříňka, hodiny, větrák, zrcadlo, dětská židle, židle, záchod, umyvadlo, televize, lampička, lednička, pračka, kuchyňský robot). Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: vnímání, pozorování, analyticko-syntetické myšlení, abstraktní myšlení, logické myšlení, představivost, paměť, pozornost, orientaci v prostoru, v ploše, v čase, jazykové a komunikační dovednosti, kombinační schopnosti, tvořivé myšlení. 15

16 KUFŘÍK S NÁŘADÍM PROFI Popis: Dřevěný kufřík s uzavíratelnými rozkládacími dvířky a s držadlem pro přenos. Obsahuje 41 ks funkčního nářadí: dřevěná palička, tesařské kladivo, pila na dřevo, pilka na železo + 2 náhradní listy, hoblík, dláto, dřevěný úhelník s pravítkem, příložníková rýsovací jehla, kleště sikovky, nebozízek, plochý šroubovák, křížový šroubovák, gola souprava (1 klíč a 8 hlavic), svorka, zárohový šroubovák, 9 plochých klíčů, 1 kovová tyčka, sada imbusů (5 ks), 3 ks smirkového papíru. Rozměr celého kufříku je cm. Rozměr nářadí je přizpůsoben dítěti předškolního věku. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci pohybů, zručnost, senzomotoriku, konstrukční schopnosti a dovednosti, základní pohybové dovednosti, pracovní dovednosti, vnímání, pozornost, tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti a dovednosti. 16

17 KVADRA PŘÍRODNÍ (120 ks a 60 ks) Popis: Celkem 180 ks smrkových dřívek, každé o rozměru 22,5 4,5 1,5 cm. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: dovednosti jemné i hrubé motoriky, představivost, fantazii, tvořivost, konstruktivní hru, strukturované myšlení, plánování kroků, jejich ověřování, pozornost, soustředění, přesnost, vytrvalost, schopnost překonávat překážky, prostorovou orientaci, schopnost vnímat fyzikální zákonitosti, schopnost spolupracovat, komunikační dovednosti. 17

18 3. NÁVRHY METODICKÝCH POSTUPŮ PRO VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Mezi didaktické pomůcky patří v širokém smyslu všechny předměty, objekty, které umožňují plnit výchovné a vzdělávací cíle, přibližují, napodobují nebo zprostředkovávají dítěti realitu, pomáhají názornosti. Mohou to být skutečné předměty, různé modely, přístroje a nástroje, knihy, různé tištěné materiály, v předškolním věku však především hračky. Hra s uvedenými didaktickými pomůckami je v rámci našeho vzdělávacího programu dítěti předkládána jako problémová situace. Ta u dětí rozvíjí vnímání, myšlení, kreativitu, spolupráci i samostatnost, tzn. percepční, kognitivní a exekutivní funkce, přispívá k sociálnímu rozvoji dítěte. Jednotlivé metodické postupy jsou navrženy v závislosti na tématu projektu, tj. zohledňují oblast polytechnického vzdělávání pedagožek, a v důsledku toho i preprimární polytechnickou výchovu dětí předškolního věku. Naším záměrem je upozornit na to, že již v předškolním věku lze děti seznamovat s některými pojmy z oblasti techniky a technologií, s možnostmi práce s některými materiály, s některými zákonitostmi a vztahy mezi člověkem, přírodou a technikou. Metodický postup pro využití každé jednotlivé didaktické pomůcky je pouze naším návrhem. Možností činností s ní je samozřejmě mnoho, vždy bude záležet na tvořivosti a nápaditosti pedagogů. Ke struktuře metodického listu: V úvodu metodických listů uvádíme některé pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání, které se ke hře s danou didaktickou pomůckou vztahují. Záměrem je upozornit vás na souvislost nabízené aktivity s polytechnickým vzděláváním. Nenásilné, citlivé a přiměřené seznámení dítěte s některými z uvedených pojmů současně s jejich konkretizací může být praktikováno již v předškolním věku. Dítěti tím zprostředkováváme možnost získávání budoucích znalostí a dovedností. Cíl aktivity na metodickém listu záměrně vymezujeme opět ve vztahu k polytechnickému vzdělávání. Nejedná se zde tedy o přímou souvislost s RVP PV. Metodický postup je naším návrhem ke vzdělávací nabídce. Zahrnuje intelektové i praktické činnosti, nabízí možnosti, jak dané téma dětem prezentovat. Souvislost s RVP PV, resp. naplňování rámcových cílů, a tím utváření základů klíčových kompetencí, uvádíme na konci každého metodického listu. Vybrali jsme ty z očekávaných výstupů, které se k dané aktivitě nejvíce vztahují. Předpokládáme, že pedagožky a pedagogové mateřských škol a předškolních zařízení se v RVP PV plně orientují, a že tedy naleznou i mnohé další výstupy vedoucí k očekávaným kompetencím. 18

19 Navazující aktivity jsou opět nabídkou pro další využití obsahu polytechnického vzdělávání. Uvedené odkazy vám mohou pomoci se zorientovat v odborných pojmech či vám mohou zprostředkovat i další nabídku činností vhodných pro děti předškolního věku. Děti by si měly s materiálem hrát, pokud možno, samostatně, s naším souhlasným dohledem nebo hráčskou spoluúčastí. K případným radám bychom měli přistupovat teprve potom, až se dítě samo zeptá. I v takovém případě je vhodné neprozradit ihned řešení, ale zkusit spíše napovědět cestu k vlastnímu samostatnému postupu. (Opravilová, 1998, s. 29) Použitá literatura: OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ, V. Zima v mateřské škole. Praha: Portál, Kurikulum předškolní výchovy; díl 4. ISBN

20 3.1 TVARY NA ŠROUBOVÁNÍ Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: matka, šroub, závit, šroubování, plánek/legenda Cíl: seznámit s novými technickými pojmy, rozšířit povědomí o technických postupech (šroubování) Metodický postup: 1. Motivace Vyprávění o rozbité hračce a o skřítkovi, který chtěl hračku spravit, avšak nevěděl jak. (Pedagog může dětem ukázat část sestrojeného výrobku ze stavebnice, kterou mají v mateřské škole a která se sestavuje šroubováním.) Následuje rozhovor (s otázkami typu: Jak může skřítek situaci řešit?, Kdo může pomoci?, Jak se mu říká?, Co musí umět?, Uměli bychom to my?, Má někdo nějaké zkušenosti? atp.) směřující k tomu, že kdo chce pomáhat, měl by vědět jak. (Můžeme si vyzkoušet na stavebnici.) 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí se šrouby a matkami pozorování, rozlišení jednotlivých částí stavebnice, určování jejich charakteristických vlastností (barva, tvar, velikost) seznámení s novými pojmy šroub, matka, závit (při seznamování zařazujeme manipulaci, nejprve vedeme děti k ohmatávání jednotlivých tvarů, jejich zkoumání, všímáme si zejména rozdílů ve velikosti všech rozměrů, tvary pojmenováváme/připodobňujeme) porovnávání a třídění tvarů podle charakteristických vlastností (tvary můžeme třídit podle různých pravidel barvy, tvaru hlavy šroubu či matice, průměru závitu atp.) poznávání základních tvarů matice, případně šroubu pouze hmatem (podle vlastní volby, podle dané instrukce) 20

21 vyhledávání spojení pomoci šroubu a matice v prostoru třídy b) Praktická ověřovací činnost Kdo by uměl skřítkovi pomoci? vybrané dítě/děti řeší zadaný úkol, tj. prezentuje/prezentují šroubování matky na šroub (jeho/jejich práci učitelka komentuje, popisuje ostatním postup dění, upozorňuje na směr při našroubování matky a vyšroubování zpět, na nutnost zvolit patřičný tvar matice podle hlavy šroubu a velikost matice podle průměru závitu) c) Seznámení se stavebnicí s kartou s legendou/plánkem pozorování a rozhovor nad kartou, otázky směřující ke zprostředkování principu kódování (na kartách opět systematickým zkoumáním objevujeme kódování, jeho podobu, pokládáme otázky směřující k hledání významu a smyslu kódování, např. Proč jsou tyhle obrázky na kartě?, Co asi znamenají?, Mohou být pro práci důležité?, Kdy?, Kdo návod k práci / plánek potřebuje?, Už někdo nějaký plánek viděl?, Kde?) d) Experimentální hra dětí organizaci volíme podle počtu dětí (vhodné je seskupení 2 3 dětí k jedné kartě), podle věku dětí, resp. jejich schopností (nejmladší děti se učí šroubování, podstatu práce podle legendy ještě nevyžadujeme) Upozornění: Hra pro mnoho dětí najednou není vhodná z důvodu omezeného množství jednotlivých prvků stavebnice. při činnosti dětí sledujeme jejich postup při šroubování (zleva doprava zašroubováváme, zprava doleva vyšroubováváme), správnost postupu podle legendy (nejprve vyhledám správný tvar hlavy šroubu a jeho barvu podle té, která je na kartě dole), výběr matic ke šroubu (volbu správné velikosti), průběžně komentujeme, zprostředkováváme postup, povzbuzujeme atp. 3. Závěr Prohlédnutí výsledků práce porovnání seskupení matic na šroubu s předlohou, ohodnocení. Rozhovor s dětmi o průběhu jejich samostatné činnosti (Jak se vám pracovalo?, Nastaly potíže?, Jak jste je řešili?, Co vám pomohlo, co bylo důležité? atp.). Vazba na RVP PV: rozvíjení jemné motoriky, spolupráce obou rukou, koordinace ruky a oka, osvojování si pohybových dovedností 21

22 rozvíjet schopnost rozlišovat tvar a barvu předmětů, odlišnosti v detailech cvičit zrakovou paměť vést k chápání obrazných symbolů rozvíjet schopnost pracovat podle verbální i vizuální instrukce cvičit schopnost koncentrace pozornosti, vůli cvičit prostorovou orientaci rozvíjet schopnost řešit problém, pracovat samostatně i ve spolupráci s druhým, obohacovat pasivní i aktivní slovní zásobu, komunikační dovednosti Navazující aktivity: opakované rozhovory na téma: Kde se setkáváme se šroubováním?, Můžeme výsledek někde vidět, najít?, Co k němu potřebujeme? atp. opakované rozhovory na téma: Kde se setkáváme s kódováním?, K čemu je důležité, proč?, Potřebujeme vzory ke tvoření? herní aktivity s různými dalšími stavebnicemi, spojování různých materiálů (např. kartonu) šroubováním sestavování z připravených částí různých tvarů s využitím šroubů a matek (např. panáček, domeček, autíčko) vytváření vlastních plánků a stavění podle nich, vytváření plánků podle hotového výrobku 22

23 3.2 TRPĚLIVÝ STAVITEL Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: rovnováha, vodorovný a svislý směr, závaží, hmotnost/tíha, plocha, prostor, tření Cíl: upozornit na princip rovnováhy a jeho důležitost při konstruktivní činnosti Metodický postup: 1. Motivace Ukázka sáčku (Co v něm může být?), ohmatávání uzavřeného sáčku, tipování obsahu. 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí Při manipulaci hračkou pozorujeme a společně porovnáváme jednotlivé druhy věží (položené na ploše). Specifikujeme materiál, ze kterého je hračka vyrobena (dřevo, textil). Pomocí otázek, které dětem pokládáme, si všímáme základních vlastností jednotlivých věží (šířky, délky, tloušťky a množství hranolků na jednotlivých věžích, velikosti kuliček, délky provázku). Po seznámení demonstrujeme činnost s pomůckou, tj. způsob stavění věže jedna ruka drží věž za kuličku (všechny hranolky jsou dole), druhá posunuje vrchní hranolek odspodu nahoru ke kuličce, první ruka přehmátne a chytí přesunutý hranolek, postup se opakuje, dokud všechny hranolky nepřemístíme směrem nahoru. Celou demonstraci komentujeme, upozorňujeme na rizikové momenty (rovnováha, vodorovnost). b) Experimentální hra dětí Při experimentování zprostředkováváme dítěti zákonitosti rovnováhy jeho vlastní činnost citlivě komentujeme, upozorňujeme na způsob rozložení jednotlivých hranolků, jejich seskupování na střed osy, na vliv držení celé hračky (rovnováha, náklon), na tíhu jednotlivých 23

24 hranolků (těžší a menší hranol působí jako závaží, čili v daném případě kladně), na přitažlivost (vybočení z osy způsobí pád věže), na tření (hranolek nejvýše umístěný se zdvihá lépe než ten, který je dole). V případě potřeby (u malých dětí téměř vždy) nabízíme fyzickou podporu či dopomoc (pomůžeme dítěti držet rovnováhu ruky, posunout hranolek, upravit závaží/kuličku atp.). U starších dětí vybídneme ke vzájemné dopomoci děti mezi sebou. Upozornění: Hra je vhodná pro malý počet dětí. 3. Závěr Po ukončení činnosti se dítěte dotazujeme, zda bylo stavění jednoduché, či obtížné, proč, co bylo nejtěžší, zda mu něco pomohlo atp. Ptáme se i na to, jak se při stavění cítilo. Upozorníme na význam soustředění a klidu při práci. Vazba na RVP PV: rozvíjení hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka posilování koncentrace pozornosti, soustředění, vůle, schopnosti dokončit i náročný úkol, schopnosti řešit problémy rozvíjení prostorové orientace, upevňování základních prostorových pojmů (nahoře, dole) rozvíjení předmatematických a matematických znalostí (názvy tvarů, velikostí, počet prvků) posilování sebedůvěry, sebehodnocení rozvíjení schopnosti spolupracovat, umět požádat o pomoc, umět pomoc poskytnout, učit se přijímat drobný neúspěch Navazující aktivity: experimentování stavění věží s pevnou základnou porovnávání obtížnosti hledání vysokých staveb v okolí, jejich charakteristika, objevování možností výstavby rovnovážné pohybové aktivity v interiéru i exteriéru 24

25 3.3 TOPOLOGIE Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: projektant, plán stavby, architekt, stavitel, stavbyvedoucí, dělník, těleso Cíl: seznámit s novými technickými pojmy, vést k chápání vztahu mezi dvojrozměrným a trojrozměrným prostorem (rovinným znázorněním trojrozměrného prostoru) Metodický postup: 1. Motivace Motivační rozhovor na téma Stavitel, projektant, architekt (Kdo je to stavitel?, Co má na práci?, Kdo je to projektant?, Co dělá?, Kdo je architekt?, Co je jeho práce? objasnění pojmů, významu atp.). 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí Co vytvořil projektant? Co má vytvořit stavitel? manipulace jednotlivými prvky stavebnice a jejich systematické zkoumání tvary/tělesa (určování barvy, velikosti, názvu těles / připodobnění, vlastností těles, množství, materiálu) seznámení s kartami / vzorovými fotografiemi / plánem stavby (při prohlížení karet identifikujeme reálné tvary s jejich vizuální podobou na kartě, procvičujeme pojmy vpředu, vzadu, uvnitř, venku, nahoře, dole, daleko, blízko, na pravé straně, na levé straně, mezi, uprostřed atd.) b) Hra s tělesy umísťujeme tvary/tělesa v prostoru, zaměřujeme se na identifikaci polohy tvaru v prostoru (dítě umísťuje podle pokynu, např. Dej kouli na, pod, vedle, do, před, za, dítě může umístit podle vlastní volby, polohu pak určit) 25

26 pozorujeme těleso v různém umístění a všímáme si podoby tvaru při přímém pohledu na něj a z různých úhlů pohledu na něj (možné je pozorovat nejen prvky stavebnice, ale i další předměty v prostoru třídy) c) Experimentální hra dětí Na stavitele sestavování/seskupování tvarů/těles podle karet s fotografiemi / plánu stavby při činnosti děti pozorujeme, sledujeme jejich postup, zprostředkováváme řešení (vedeme k cílenému porovnávání polohy tělesa na kartě s polohou v prostoru) organizaci volíme podle počtu dětí (dítě může pracovat samo nebo v malé skupině), podle věku dětí (nejmladší děti vybírají zadané těleso na kartě, učí se stavět jednoduché ohrádky, práci podle plánku ještě nevyžadujeme) Upozornění: Hra pro mnoho dětí najednou není vhodná z důvodu omezeného množství jednotlivých prvků stavebnice. Při práci s Topologií vždy respektujeme vývojovou úroveň dítěte! 3. Závěr Prohlédnutí a zhodnocení výsledků práce porovnání seskupení v prostoru se seskupením na kartě, verbální kontrola polohy jednotlivých těles. Rozhovor s dětmi o průběhu jejich samostatné činnosti (Bylo stavění náročné?, Proč ano, proč ne?, Co vám při práci pomáhalo / mohlo pomoci?, Zmýlili jste se při stavění?, Jak jste to poznali?, Jak jste problém řešili?, Pomáhal vám někdo? Pomáhali jste vy?, Co všechno musí umět projektant, stavitel, architekt? atp.). Vazba na RVP PV: rozvíjet a cvičit koordinaci ruky a oka, jemnou i hrubou motoriku, manipulaci různými předměty rozvíjet zrakové vnímání, rozlišování a identifikaci tvarů, zrakovou paměť rozvíjet koncentraci pozornosti, soustředění, vůli cvičit zaměření pozornosti na důležité znaky vést k rozlišování konkrétních předmětů a jejich grafického znázornění a k chápání vztahů mezi nimi rozvíjet a podporovat orientaci v ploše a prostoru rozlišovat, porovnávat a používat názvy tvarů, prostorových pojmů a vztahů 26

27 rozlišovat vzájemnou polohu předmětů rozvíjet a obohacovat představivost, fantazii rozvíjet samostatnost i spolupráci při řešení problému rozvíjet schopnost pracovat podle instrukce, verbalizovat myšlenkové pochody Navazující aktivity: pozorování vizuálních modelů a rozhovor o nich jejich využití, význam, kde se s nimi můžeme setkat tvořivé výtvarné aktivity sestavování vlastních staveb (i trojrozměrných staveb), vytváření jejich plošných modelů / plánků výtvarné aktivity s využitím různých technologií (např. slepování lepenkou), sestavení předpřipraveného tvaru tělesa (předškoláci) pozorování staveb v okolí, plánů těchto staveb atp

28 3.4 BALANČNÍ ARCHA Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: rovnovážný stav, nerovnovážný stav, tření Cíl: upozornit na vodorovnost a rovnováhu Metodický postup: 1. Motivace Vyprávění o zvířátkách, která chtěla jet na výlet (Zvířátka ze zoologické zahrady lev, tygr, slon, hroch, zebra a panda se rozhodla, že pojedou na návštěvu ke svým kamarádům, kteří žijí v přírodě. Věděla však, že budou muset vykonat dalekou cestu a jet až za moře. Přemýšlela, jak se za moře dostanou více možností a nakonec se rozhodla pro cestu lodí. V přístavu však byla volná jen jedna menší loď. Protože žádné ze zvířátek nechtělo zůstat doma, musela všechna hodně přemýšlet, jak se na loď sesednout tak, aby mohla všechna odplout. Pomůžeme jim?). 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí V rámci motivačního vyprávění děti seznamujeme s jednotlivými zvířátky a lodí. Po vyslechnutí vedeme děti k pozorování množství zvířátek, k porovnávání jejich velikosti, tvaru, rozměru jednotlivých částí atp. Pozornost věnujeme i lodi pozorujeme tvar, vlastnosti tvaru, vymezujeme možnosti nalodění (na kterou část lodě). b) Experimentální hra dětí Při hře (nalodění zvířátek) dítě objevuje zejména zákonitost rovnováhy. Vlastním experimentováním volí různé strategie řešení, čímž obohacuje svoje zkušenosti. V případě potřeby poskytujeme dítěti verbální dopomoc, zprostředkováváme možné postupy, nabízíme fyzickou dopomoc. Nenásilně upozorňujeme na zákonitosti vztahující se k rovnováze (míra přetížení na jedné straně ovlivňuje celkovou rovnováhu atp.). 28

29 Upozornění: Při hře s Balanční archou respektujeme vývojovou úroveň dítěte (množství zvířátek korigujeme)! Aktivita je vhodná pro individuální hru či hru pro malý počet dětí. 3. Závěr Rozhovor o tom, zda se všechna zvířátka nalodila a odplula za kamarády (otázky dětem: Bylo těžké všechna zvířátka nalodit?, Proč?, Které zvířátko na lodi sedělo dobře/pevně, které hůře / bylo vratké?, Bylo něco, na co jste si museli dát pozor?, Proč?, Potřebovali jste poradit, pomoc?, S čím a proč?, Pomohla vám pomoc?, Plul již někdo na lodi?, Jaké znáte lodě?, Je těžké se na lodi udržet?, Na které ano, na které ne?, Proč?). Vazba na RVP PV: posilování koncentrace pozornosti, trpělivosti, snahy po úspěchu rozvíjení pohybových dovedností jemné motoriky, koordinace rukou, zručnosti rozvíjení vizuomotorické koordinace obohacování pasivního i aktivního slovníku, komunikace s druhými rozvíjení představivosti vnímání souvislostí předmatematické a matematické pojmy (množství, orientace v prostoru) schopnost spolupracovat, požádat o pomoc Navazující aktivity: experimentování hra s vahami námětové hry konstruktivní hry (z různého materiálu) rovnovážné pohybové aktivity Hanšpachová, J. Hry pro maminky s dětmi. Praha: Portál, S ISBN Špačková, R. 111 námětů pro tvořivou hru dětí. Praha: Portál, S ISBN X. 29

Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce

Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce polytech. didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/48.0144

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. Matematika Kategoria tradičně i netradičně Zápalky Dřevěné klacíky pro hry a výtvarné aktivity. 500 g (cca 5000 ks) délka 5 cm Barevné zápalky bez hlaviček. Ideální pro skládání dvojrozměrných geometrických

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání MALÍ ŠIKULOVÉ

Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání MALÍ ŠIKULOVÉ Projekt IPo reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086 Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání MALÍ ŠIKULOVÉ Projekt je určen pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Říjen 2013 1. ZÁKLADNÍ TEZE 2. KONCEPT PROJEKTU 3. PRAKTICKÁ REALIZACE 4. ZÁKLADNÍ SCHÉMA HODINY VÝUKY 5. BEZPEČNOST DĚTÍ 1 1. ZÁKLADNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Náměty jsou využitelné po celý školní rok a podporují nenásilně také fantazii a představivost dětí.

Náměty jsou využitelné po celý školní rok a podporují nenásilně také fantazii a představivost dětí. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK PROFESE. Po úspěšném vydání publikace KAFOMETÍK POČASÍ, jsme vytvořili další soubor metodických a

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dětí: 5 6 let, běžná předškolní třída MŠ. Děti byly předem seznámeny s tématikou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro děti a rodiče

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více