POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE"

Transkript

1

2 Vzdělávací program POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE Autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora Nepoužívejte dílo komerčně Mezinárodní licence 4.0 2

3 METODICKÝ MATERIÁL OBSAH 1. Polytechnické didaktické pomůcky Úvod k programu Hračka Dělení hraček Kritéria výběru hračky Obsah kufru Polytechnické didaktické pomůcky Návrhy metodických postupů pro využití jednotlivých didaktických pomůcek Nabídka didaktických pomůcek (www, výrobci)

4 1. POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY 1.1 Úvod k programu Program Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití při výuce je zaměřen na prohloubení, rozvinutí, případně získání nových poznatků v oblasti polytechnické výchovy u pedagogů mateřských škol. Pedagogové se prostřednictvím běžně dostupných didaktických pomůcek vhodných pro předškolní vzdělávání naučí cíleně využívat svoje současné i v projektu získané znalosti z oblasti techniky v preprimární výchově, prostřednictvím herních aktivit s dětmi budou schopni realizovat výuku předškolní technické gramotnosti, budou schopni pozitivně ovlivňovat konstrukční a experimentální myšlení dětí a jejich technickou tvořivost. Jako polytechnickou didaktickou pomůcku budeme v našem případě využívat hračku, se kterou se dítě může každodenně setkávat, a to nejen v mateřské škole. 1.2 Hračka Hračky existují po tisíce let. Dokladují nám to archeologické nálezy například ze starověkého Egypta, ze starověkého Řecka. Hračka vždy byla a je součástí prostředí, ve kterém se dítě nachází, ve kterém žije, které ho obklopuje. Je předmětem hry dítěte, jejím prostřednictvím dítě získává zkušenosti a zážitky, vyjadřuje svoje představy, prožitky, touhy, poznává svět a učí se mu rozumět. Prostřednictvím hračky dítě rozvíjí své vnímání, myšlení, pozornost, představivost, fantazii, motorické dovednosti, komunikační dovednosti atd., ale například i poznává hybné mechanismy v technice. Ve skupině přispívá hračka k rozvoji sociálních dovedností, schopnosti spolupráce apod. Hračkou pro dítě může být téměř každý předmět, který upoutá jeho pozornost, zabaví ho, přispívá k rozvíjení schopností, je zdrojem zkušeností. 4

5 1.3 Dělení hraček Hračky lze dělit/klasifikovat podle různých hledisek. Některá z nich si uvedeme. Podle výrobního matriálu: hračky ze dřeva hračky z textilu, kůže hračky z papíru hračky z plastů hračky z kovů hračky z keramiky, skla hračky z ostatních materiálů Podle funkce, kterou hračky při hře plní: hračky plnící estetickou funkci hračky plnící sociální funkci hračky plnící výchovnou a vzdělávací funkci Hračky můžeme klasifikovat i podle toho, které psychické funkce činnost s danou hračkou nejvíce stimuluje, pomáhá ji rozvíjet. Pohybové hračky přispívají k rozvoji přirozených pohybů, tzn. lezení, chůze, běh, chytání, házení atp. (tříkolky, odrážedla, koloběžky, kola, míče, švihadla, obruče atp.). Konstruktivní hračky rozvíjejí zejména motorické dovednosti, manuální schopnosti, zručnost, prostorovou představivost a fantazii, tvořivé a kombinační schopnosti dítěte, mají děti seznamovat s technikou, připravit je na správné ovládání techniky. Patří sem stavebnice (hračka z dílů, které se mohou sestavovat do trojrozměrného seskupení, do modelů, umožňuje sestavování do různých variabilních celků), může být dřevěná, kovová, z umělé hmoty, 5

6 kamenná, elektrotechnická, ze škrobu, z papíru či z dalšího jiného materiálu. Patří sem i různé modely. V přírodě jde o písek, sníh, kamínky, klacíky, listy, mech, kůru, šišky atp. Námětové hračky přibližují dětem svět, který je obklopuje (panenky, panáčci, autíčka, vlaky, domečky, kočárek, nábytek, kuchyňka, zvířátka, soubory pro nápodobu povolání atp.). Hračky pro rozvoj smyslů rozvíjejí zrakové, sluchové, hmatové vnímání, jemnou motoriku, senzomotoriku (např. navlékací korálky, mozaiky, plyšové hračky, zvukové hračky, rytmické a hudební nástroje, modelína, barvy, lota, domina, stolní hry atp.). 1.4 Kritéria výběru hračky Hračka by měla dítěti poskytovat co nejvíce zážitků. Čím jednodušší je, tím více možností hry s ní, rozvoje představivosti a tvořivosti se dítěti nabízí. Nejdražší a nejkrásnější hračka nemusí být v určité situaci hračkou kvalitní. Dobře provedené hračky stimulují dítě ke zkoumání, k objevování nového, k rozvoji schopností a k získávání dovedností. Nejlépe vyhovují hračky, které svou variabilitou dítěti nabízejí proměnlivost podnětů a které dítě svými aktuálně dosaženými schopnostmi zvládne. Uveďme si některá kritéria výběru hračky: Přiměřenost věku: dítě se velmi rychle vyvíjí, hračka vhodná pro tříleté dítě nemusí být vhodná pro dítě šestileté a naopak, důležité je zvažovat mentální věk dítěte a individualitu dítěte Všestrannost a stimulace: hračka by měla nabízet více možností využití, měla by být univerzální (pro různé hry), být pro hraní hodnotná, zábavná toto kritérium velmi dobře splňují kostky; hrají si s nimi děti různého věku, hra s kostkami je hrou aktivní; stimuluje představivost, rozvíjí koncentraci pozornosti, 6

7 myšlení, kombinační schopnosti, prostorové vnímání, zručnost, technické schopnosti, tvořivost, sociální vztahy atd. Bezpečnost, hygienické požadavky: z jakých materiálů je hračka vyrobena, jaké jsou vlastnosti použitého materiálu, jaké barvy jsou použity, jak je hračka pevná, trvanlivá atp. jak jsou propojeny jednotlivé části hračky, zda nemá ostré hrany, hroty, jakou má váhu, velikost atp. jaké jsou nároky na údržbu a čištění Konstrukce a mechanika: jak složité je s hračkou zacházet, zda dítě rozumí mechanice hračky, zda je schopné mechaniku ovládat Estetická hodnota: vždy je třeba zvažovat s ohledem na věk dítěte, na jeho potřeby, na funkci hračky, na požadavky kultury Cena hračky: hračka má dvojí hodnotu tržní (cena, za kterou lze hračku pořídit) a výchovnou (jaký má hračka význam pro vývoj dítěte) Účelnost hračky z pedagogického pohledu (jaká tedy má hračka být?): výchovně hodnotná, má podněcovat k pozitivní činnosti přiměřená vývojové úrovni dítěte (nemusí být v souladu s fyzickým věkem) jednoduchá, podporující fantazii technicky bezvadná, měla by něco vydržet hygienicky nezávadná, omyvatelná či pratelná 7

8 variabilní, s možností několika herních činností bezpečná, bez ostrých hran, z materiálu přátelského dětem vkusná, neboť ovlivňuje estetické cítění dítěte Dle Matějčka (2000, s. 109) by hračka měla podněcovat pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte, měla by žádoucím směrem rozvíjet jeho společenské postoje a napomáhat k vytváření dobrých návyků, měla by podněcovat a vhodně usměrňovat jeho fantazii. Přitom by měla být hygienicky nezávadná a pokud možno bezpečná. Měla by být i vkusná, pěkná, vzhledná. A ovšem měla by něco vydržet. Použitá literatura a literatura k samostudiu, elektronické zdroje: KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, ISBN X. &id=13&itemid=30 8

9 2. OBSAH KUFRU K PROGRAMU POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE Kufr obsahuje na trhu dostupné didaktické pomůcky/hračky určené pro děti předškolního věku. Všechny pomůcky jsou testované, zdravotně nezávadné. Pro aktivní činnost, tj. pro hru, je dítě může využívat samostatně, ve dvojici, v malé skupině a některé i ve skupině větší. Každá z pomůcek má primární určení vycházející z podstaty hračky. Lze ji však využít pro řízenou aktivitu, resp. pro aktivitu s pedagogickým záměrem, s konkrétním vzdělávacím cílem či cíli. Obsahem kufru jsou tyto didaktické pomůcky: Tvary na šroubování Trpělivý stavitel Topologie Balanční archa Megavěž Nástěnka Můj dům Kufřík s nářadím Profi Kvadra přírodní 120 ks Kvadra přírodní 60 ks Na dalších stránkách uvádíme popis a fotografie jednotlivých pomůcek a výčet několika psychických funkcí, dovedností a znalostí, které jsou hrou s nimi stimulovány a rozvíjeny. 9

10 TVARY NA ŠROUBOVÁNÍ Popis: Dřevěná krabice, která obsahuje 64 plastových tvarů a 8 karet. Tvary jsou ve čtyřech barvách (červená, žlutá, zelená, modrá). Lze je třídit na šrouby a matice, navíc podle průměru šroubu a průměru otvoru v matici (4 rozměry). Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: poznávání a rozlišování barev, tvarů, jemnou motoriku (prstů, ruky), koordinaci rukou, zručnost, senzomotoriku hmatové vnímání, zrakové vnímání, systematické zkoumání, pozornost, paměť, práci podle vizuálního vzoru, práci podle vlastní fantazie, při společné činnosti spolupráci, komunikaci. 10

11 TRPĚLIVÝ STAVITEL Popis: Látkový sáček se třemi samostatnými věžemi, které se skládají ze dřevěných hranolků (pro každou věž jiného rozměru) navlečených na provázku na obou koncích zajištěném dřevěnou kuličkou. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, přesnost jednoduchého pohybu, zrakové vnímání, zrakovou kontrolu, smysl pro rovnováhu, schopnost maximální koncentrace pozornosti, trpělivost, vůli. 11

12 TOPOLOGIE Popis: 50 vzorových fotografií (25 plastových karet s oboustranným zobrazením seskupení z různých tvarů), 15 dřevěných hranolků zelené barvy, 14 těles ze zpevněného molitanu (2 žluté koule, 2 žluté kužely, 2 červené krychle, 2 červené kvádry / obdélníkové hranoly, 2 červené jehlany, 2 modré válce, 2 modré trojboké hranoly), 2 dřevěné podstavce pro uchycení vzorové fotografie, 2 modré igelitové sáčky Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: prostorovou představivost a orientaci, povědomí o základních prostorových tvarech (tělesech), povědomí o vztazích předmětů v prostoru, vnímání hranic v prostoru, vnímání polohy předmětu v prostoru, povědomí o vztahu mezi prostorem a jeho rovinným znázorněním a porozumění tomuto vztahu, zrakové vnímání, diferenciaci, identifikaci, paměť, hmatové vnímání, senzomotoriku, matematické a logické myšlení, pasivní i aktivní slovní zásobu z oblasti předmatematických a matematických pojmů a pojmosloví, schopnost koncentrace pozornosti, práci podle vzoru, znalosti o základních vlastnostech předmětů (barva, počet, velikost), exekutivní funkce (plánování, organizování, řešení problémů), volní vlastnosti. 12

13 BALANČNÍ ARCHA Popis: Barevná dřevěná archa (rozměr archy cm), barevné dřevěné hlavy zvířátek (2 hroch, 2 slon, 2 lev, 2 tygr, 2 zebra, 2 panda), hrací kostka se symboly zvířátek. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, hrubou motoriku, smysl pro rovnováhu, schopnost maximální koncentrace pozornosti, trpělivost, vůli, komunikační dovednosti (pasivní a aktivní slovník, sdělování pocitů, dojmů atp.), myšlení (usuzování), schopnost řešit problém. 13

14 MEGAVĚŽ Popis: Soubor 32 dřevěných tvarů v základních i doplňkových barvách. Na každém tvaru je z jedné strany tiskací písmeno, z druhé strany číslice, ze třetí strany jemný žlábek. První tvar / podstava věže má zabudovaný dřevěný trn. Celkový rozměr pomůcky je cm. Součástí je sáček se dvěma skleněnými kuličkami. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: zrakové vnímání, rozlišování, paměť, jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, experimentování, vnímání a chápání následnosti, seznámení s písmeny, číslicemi, exekutivní funkce (schopnost plánovat a řešit úkol, organizovat si činnost), trpělivost, vůli, komunikační dovednosti. 14

15 NÁSTĚNKA MŮJ DŮM Popis: Barevná textilní nástěnka (z česaného silonu) se závěsnou dřevěnou tyčí. Celkové rozměry cm. V horní části nástěnky je obrázek domu, pod ním je nástěnka opticky rozdělena na 4 obdélníky jako části domu (koupelnu, kuchyni, ložnici a obývací pokoj). Na povrchu celé nástěnky jsou umístěny snímatelné části představující příslušné vybavení domu v jednotlivých místnostech (skříň, stolek, gauč, postel, skříňka, hodiny, větrák, zrcadlo, dětská židle, židle, záchod, umyvadlo, televize, lampička, lednička, pračka, kuchyňský robot). Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: vnímání, pozorování, analyticko-syntetické myšlení, abstraktní myšlení, logické myšlení, představivost, paměť, pozornost, orientaci v prostoru, v ploše, v čase, jazykové a komunikační dovednosti, kombinační schopnosti, tvořivé myšlení. 15

16 KUFŘÍK S NÁŘADÍM PROFI Popis: Dřevěný kufřík s uzavíratelnými rozkládacími dvířky a s držadlem pro přenos. Obsahuje 41 ks funkčního nářadí: dřevěná palička, tesařské kladivo, pila na dřevo, pilka na železo + 2 náhradní listy, hoblík, dláto, dřevěný úhelník s pravítkem, příložníková rýsovací jehla, kleště sikovky, nebozízek, plochý šroubovák, křížový šroubovák, gola souprava (1 klíč a 8 hlavic), svorka, zárohový šroubovák, 9 plochých klíčů, 1 kovová tyčka, sada imbusů (5 ks), 3 ks smirkového papíru. Rozměr celého kufříku je cm. Rozměr nářadí je přizpůsoben dítěti předškolního věku. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci pohybů, zručnost, senzomotoriku, konstrukční schopnosti a dovednosti, základní pohybové dovednosti, pracovní dovednosti, vnímání, pozornost, tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti a dovednosti. 16

17 KVADRA PŘÍRODNÍ (120 ks a 60 ks) Popis: Celkem 180 ks smrkových dřívek, každé o rozměru 22,5 4,5 1,5 cm. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: dovednosti jemné i hrubé motoriky, představivost, fantazii, tvořivost, konstruktivní hru, strukturované myšlení, plánování kroků, jejich ověřování, pozornost, soustředění, přesnost, vytrvalost, schopnost překonávat překážky, prostorovou orientaci, schopnost vnímat fyzikální zákonitosti, schopnost spolupracovat, komunikační dovednosti. 17

18 3. NÁVRHY METODICKÝCH POSTUPŮ PRO VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Mezi didaktické pomůcky patří v širokém smyslu všechny předměty, objekty, které umožňují plnit výchovné a vzdělávací cíle, přibližují, napodobují nebo zprostředkovávají dítěti realitu, pomáhají názornosti. Mohou to být skutečné předměty, různé modely, přístroje a nástroje, knihy, různé tištěné materiály, v předškolním věku však především hračky. Hra s uvedenými didaktickými pomůckami je v rámci našeho vzdělávacího programu dítěti předkládána jako problémová situace. Ta u dětí rozvíjí vnímání, myšlení, kreativitu, spolupráci i samostatnost, tzn. percepční, kognitivní a exekutivní funkce, přispívá k sociálnímu rozvoji dítěte. Jednotlivé metodické postupy jsou navrženy v závislosti na tématu projektu, tj. zohledňují oblast polytechnického vzdělávání pedagožek, a v důsledku toho i preprimární polytechnickou výchovu dětí předškolního věku. Naším záměrem je upozornit na to, že již v předškolním věku lze děti seznamovat s některými pojmy z oblasti techniky a technologií, s možnostmi práce s některými materiály, s některými zákonitostmi a vztahy mezi člověkem, přírodou a technikou. Metodický postup pro využití každé jednotlivé didaktické pomůcky je pouze naším návrhem. Možností činností s ní je samozřejmě mnoho, vždy bude záležet na tvořivosti a nápaditosti pedagogů. Ke struktuře metodického listu: V úvodu metodických listů uvádíme některé pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání, které se ke hře s danou didaktickou pomůckou vztahují. Záměrem je upozornit vás na souvislost nabízené aktivity s polytechnickým vzděláváním. Nenásilné, citlivé a přiměřené seznámení dítěte s některými z uvedených pojmů současně s jejich konkretizací může být praktikováno již v předškolním věku. Dítěti tím zprostředkováváme možnost získávání budoucích znalostí a dovedností. Cíl aktivity na metodickém listu záměrně vymezujeme opět ve vztahu k polytechnickému vzdělávání. Nejedná se zde tedy o přímou souvislost s RVP PV. Metodický postup je naším návrhem ke vzdělávací nabídce. Zahrnuje intelektové i praktické činnosti, nabízí možnosti, jak dané téma dětem prezentovat. Souvislost s RVP PV, resp. naplňování rámcových cílů, a tím utváření základů klíčových kompetencí, uvádíme na konci každého metodického listu. Vybrali jsme ty z očekávaných výstupů, které se k dané aktivitě nejvíce vztahují. Předpokládáme, že pedagožky a pedagogové mateřských škol a předškolních zařízení se v RVP PV plně orientují, a že tedy naleznou i mnohé další výstupy vedoucí k očekávaným kompetencím. 18

19 Navazující aktivity jsou opět nabídkou pro další využití obsahu polytechnického vzdělávání. Uvedené odkazy vám mohou pomoci se zorientovat v odborných pojmech či vám mohou zprostředkovat i další nabídku činností vhodných pro děti předškolního věku. Děti by si měly s materiálem hrát, pokud možno, samostatně, s naším souhlasným dohledem nebo hráčskou spoluúčastí. K případným radám bychom měli přistupovat teprve potom, až se dítě samo zeptá. I v takovém případě je vhodné neprozradit ihned řešení, ale zkusit spíše napovědět cestu k vlastnímu samostatnému postupu. (Opravilová, 1998, s. 29) Použitá literatura: OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ, V. Zima v mateřské škole. Praha: Portál, Kurikulum předškolní výchovy; díl 4. ISBN

20 3.1 TVARY NA ŠROUBOVÁNÍ Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: matka, šroub, závit, šroubování, plánek/legenda Cíl: seznámit s novými technickými pojmy, rozšířit povědomí o technických postupech (šroubování) Metodický postup: 1. Motivace Vyprávění o rozbité hračce a o skřítkovi, který chtěl hračku spravit, avšak nevěděl jak. (Pedagog může dětem ukázat část sestrojeného výrobku ze stavebnice, kterou mají v mateřské škole a která se sestavuje šroubováním.) Následuje rozhovor (s otázkami typu: Jak může skřítek situaci řešit?, Kdo může pomoci?, Jak se mu říká?, Co musí umět?, Uměli bychom to my?, Má někdo nějaké zkušenosti? atp.) směřující k tomu, že kdo chce pomáhat, měl by vědět jak. (Můžeme si vyzkoušet na stavebnici.) 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí se šrouby a matkami pozorování, rozlišení jednotlivých částí stavebnice, určování jejich charakteristických vlastností (barva, tvar, velikost) seznámení s novými pojmy šroub, matka, závit (při seznamování zařazujeme manipulaci, nejprve vedeme děti k ohmatávání jednotlivých tvarů, jejich zkoumání, všímáme si zejména rozdílů ve velikosti všech rozměrů, tvary pojmenováváme/připodobňujeme) porovnávání a třídění tvarů podle charakteristických vlastností (tvary můžeme třídit podle různých pravidel barvy, tvaru hlavy šroubu či matice, průměru závitu atp.) poznávání základních tvarů matice, případně šroubu pouze hmatem (podle vlastní volby, podle dané instrukce) 20

21 vyhledávání spojení pomoci šroubu a matice v prostoru třídy b) Praktická ověřovací činnost Kdo by uměl skřítkovi pomoci? vybrané dítě/děti řeší zadaný úkol, tj. prezentuje/prezentují šroubování matky na šroub (jeho/jejich práci učitelka komentuje, popisuje ostatním postup dění, upozorňuje na směr při našroubování matky a vyšroubování zpět, na nutnost zvolit patřičný tvar matice podle hlavy šroubu a velikost matice podle průměru závitu) c) Seznámení se stavebnicí s kartou s legendou/plánkem pozorování a rozhovor nad kartou, otázky směřující ke zprostředkování principu kódování (na kartách opět systematickým zkoumáním objevujeme kódování, jeho podobu, pokládáme otázky směřující k hledání významu a smyslu kódování, např. Proč jsou tyhle obrázky na kartě?, Co asi znamenají?, Mohou být pro práci důležité?, Kdy?, Kdo návod k práci / plánek potřebuje?, Už někdo nějaký plánek viděl?, Kde?) d) Experimentální hra dětí organizaci volíme podle počtu dětí (vhodné je seskupení 2 3 dětí k jedné kartě), podle věku dětí, resp. jejich schopností (nejmladší děti se učí šroubování, podstatu práce podle legendy ještě nevyžadujeme) Upozornění: Hra pro mnoho dětí najednou není vhodná z důvodu omezeného množství jednotlivých prvků stavebnice. při činnosti dětí sledujeme jejich postup při šroubování (zleva doprava zašroubováváme, zprava doleva vyšroubováváme), správnost postupu podle legendy (nejprve vyhledám správný tvar hlavy šroubu a jeho barvu podle té, která je na kartě dole), výběr matic ke šroubu (volbu správné velikosti), průběžně komentujeme, zprostředkováváme postup, povzbuzujeme atp. 3. Závěr Prohlédnutí výsledků práce porovnání seskupení matic na šroubu s předlohou, ohodnocení. Rozhovor s dětmi o průběhu jejich samostatné činnosti (Jak se vám pracovalo?, Nastaly potíže?, Jak jste je řešili?, Co vám pomohlo, co bylo důležité? atp.). Vazba na RVP PV: rozvíjení jemné motoriky, spolupráce obou rukou, koordinace ruky a oka, osvojování si pohybových dovedností 21

22 rozvíjet schopnost rozlišovat tvar a barvu předmětů, odlišnosti v detailech cvičit zrakovou paměť vést k chápání obrazných symbolů rozvíjet schopnost pracovat podle verbální i vizuální instrukce cvičit schopnost koncentrace pozornosti, vůli cvičit prostorovou orientaci rozvíjet schopnost řešit problém, pracovat samostatně i ve spolupráci s druhým, obohacovat pasivní i aktivní slovní zásobu, komunikační dovednosti Navazující aktivity: opakované rozhovory na téma: Kde se setkáváme se šroubováním?, Můžeme výsledek někde vidět, najít?, Co k němu potřebujeme? atp. opakované rozhovory na téma: Kde se setkáváme s kódováním?, K čemu je důležité, proč?, Potřebujeme vzory ke tvoření? herní aktivity s různými dalšími stavebnicemi, spojování různých materiálů (např. kartonu) šroubováním sestavování z připravených částí různých tvarů s využitím šroubů a matek (např. panáček, domeček, autíčko) vytváření vlastních plánků a stavění podle nich, vytváření plánků podle hotového výrobku 22

23 3.2 TRPĚLIVÝ STAVITEL Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: rovnováha, vodorovný a svislý směr, závaží, hmotnost/tíha, plocha, prostor, tření Cíl: upozornit na princip rovnováhy a jeho důležitost při konstruktivní činnosti Metodický postup: 1. Motivace Ukázka sáčku (Co v něm může být?), ohmatávání uzavřeného sáčku, tipování obsahu. 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí Při manipulaci hračkou pozorujeme a společně porovnáváme jednotlivé druhy věží (položené na ploše). Specifikujeme materiál, ze kterého je hračka vyrobena (dřevo, textil). Pomocí otázek, které dětem pokládáme, si všímáme základních vlastností jednotlivých věží (šířky, délky, tloušťky a množství hranolků na jednotlivých věžích, velikosti kuliček, délky provázku). Po seznámení demonstrujeme činnost s pomůckou, tj. způsob stavění věže jedna ruka drží věž za kuličku (všechny hranolky jsou dole), druhá posunuje vrchní hranolek odspodu nahoru ke kuličce, první ruka přehmátne a chytí přesunutý hranolek, postup se opakuje, dokud všechny hranolky nepřemístíme směrem nahoru. Celou demonstraci komentujeme, upozorňujeme na rizikové momenty (rovnováha, vodorovnost). b) Experimentální hra dětí Při experimentování zprostředkováváme dítěti zákonitosti rovnováhy jeho vlastní činnost citlivě komentujeme, upozorňujeme na způsob rozložení jednotlivých hranolků, jejich seskupování na střed osy, na vliv držení celé hračky (rovnováha, náklon), na tíhu jednotlivých 23

24 hranolků (těžší a menší hranol působí jako závaží, čili v daném případě kladně), na přitažlivost (vybočení z osy způsobí pád věže), na tření (hranolek nejvýše umístěný se zdvihá lépe než ten, který je dole). V případě potřeby (u malých dětí téměř vždy) nabízíme fyzickou podporu či dopomoc (pomůžeme dítěti držet rovnováhu ruky, posunout hranolek, upravit závaží/kuličku atp.). U starších dětí vybídneme ke vzájemné dopomoci děti mezi sebou. Upozornění: Hra je vhodná pro malý počet dětí. 3. Závěr Po ukončení činnosti se dítěte dotazujeme, zda bylo stavění jednoduché, či obtížné, proč, co bylo nejtěžší, zda mu něco pomohlo atp. Ptáme se i na to, jak se při stavění cítilo. Upozorníme na význam soustředění a klidu při práci. Vazba na RVP PV: rozvíjení hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka posilování koncentrace pozornosti, soustředění, vůle, schopnosti dokončit i náročný úkol, schopnosti řešit problémy rozvíjení prostorové orientace, upevňování základních prostorových pojmů (nahoře, dole) rozvíjení předmatematických a matematických znalostí (názvy tvarů, velikostí, počet prvků) posilování sebedůvěry, sebehodnocení rozvíjení schopnosti spolupracovat, umět požádat o pomoc, umět pomoc poskytnout, učit se přijímat drobný neúspěch Navazující aktivity: experimentování stavění věží s pevnou základnou porovnávání obtížnosti hledání vysokých staveb v okolí, jejich charakteristika, objevování možností výstavby rovnovážné pohybové aktivity v interiéru i exteriéru 24

25 3.3 TOPOLOGIE Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: projektant, plán stavby, architekt, stavitel, stavbyvedoucí, dělník, těleso Cíl: seznámit s novými technickými pojmy, vést k chápání vztahu mezi dvojrozměrným a trojrozměrným prostorem (rovinným znázorněním trojrozměrného prostoru) Metodický postup: 1. Motivace Motivační rozhovor na téma Stavitel, projektant, architekt (Kdo je to stavitel?, Co má na práci?, Kdo je to projektant?, Co dělá?, Kdo je architekt?, Co je jeho práce? objasnění pojmů, významu atp.). 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí Co vytvořil projektant? Co má vytvořit stavitel? manipulace jednotlivými prvky stavebnice a jejich systematické zkoumání tvary/tělesa (určování barvy, velikosti, názvu těles / připodobnění, vlastností těles, množství, materiálu) seznámení s kartami / vzorovými fotografiemi / plánem stavby (při prohlížení karet identifikujeme reálné tvary s jejich vizuální podobou na kartě, procvičujeme pojmy vpředu, vzadu, uvnitř, venku, nahoře, dole, daleko, blízko, na pravé straně, na levé straně, mezi, uprostřed atd.) b) Hra s tělesy umísťujeme tvary/tělesa v prostoru, zaměřujeme se na identifikaci polohy tvaru v prostoru (dítě umísťuje podle pokynu, např. Dej kouli na, pod, vedle, do, před, za, dítě může umístit podle vlastní volby, polohu pak určit) 25

26 pozorujeme těleso v různém umístění a všímáme si podoby tvaru při přímém pohledu na něj a z různých úhlů pohledu na něj (možné je pozorovat nejen prvky stavebnice, ale i další předměty v prostoru třídy) c) Experimentální hra dětí Na stavitele sestavování/seskupování tvarů/těles podle karet s fotografiemi / plánu stavby při činnosti děti pozorujeme, sledujeme jejich postup, zprostředkováváme řešení (vedeme k cílenému porovnávání polohy tělesa na kartě s polohou v prostoru) organizaci volíme podle počtu dětí (dítě může pracovat samo nebo v malé skupině), podle věku dětí (nejmladší děti vybírají zadané těleso na kartě, učí se stavět jednoduché ohrádky, práci podle plánku ještě nevyžadujeme) Upozornění: Hra pro mnoho dětí najednou není vhodná z důvodu omezeného množství jednotlivých prvků stavebnice. Při práci s Topologií vždy respektujeme vývojovou úroveň dítěte! 3. Závěr Prohlédnutí a zhodnocení výsledků práce porovnání seskupení v prostoru se seskupením na kartě, verbální kontrola polohy jednotlivých těles. Rozhovor s dětmi o průběhu jejich samostatné činnosti (Bylo stavění náročné?, Proč ano, proč ne?, Co vám při práci pomáhalo / mohlo pomoci?, Zmýlili jste se při stavění?, Jak jste to poznali?, Jak jste problém řešili?, Pomáhal vám někdo? Pomáhali jste vy?, Co všechno musí umět projektant, stavitel, architekt? atp.). Vazba na RVP PV: rozvíjet a cvičit koordinaci ruky a oka, jemnou i hrubou motoriku, manipulaci různými předměty rozvíjet zrakové vnímání, rozlišování a identifikaci tvarů, zrakovou paměť rozvíjet koncentraci pozornosti, soustředění, vůli cvičit zaměření pozornosti na důležité znaky vést k rozlišování konkrétních předmětů a jejich grafického znázornění a k chápání vztahů mezi nimi rozvíjet a podporovat orientaci v ploše a prostoru rozlišovat, porovnávat a používat názvy tvarů, prostorových pojmů a vztahů 26

27 rozlišovat vzájemnou polohu předmětů rozvíjet a obohacovat představivost, fantazii rozvíjet samostatnost i spolupráci při řešení problému rozvíjet schopnost pracovat podle instrukce, verbalizovat myšlenkové pochody Navazující aktivity: pozorování vizuálních modelů a rozhovor o nich jejich využití, význam, kde se s nimi můžeme setkat tvořivé výtvarné aktivity sestavování vlastních staveb (i trojrozměrných staveb), vytváření jejich plošných modelů / plánků výtvarné aktivity s využitím různých technologií (např. slepování lepenkou), sestavení předpřipraveného tvaru tělesa (předškoláci) pozorování staveb v okolí, plánů těchto staveb atp

28 3.4 BALANČNÍ ARCHA Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: rovnovážný stav, nerovnovážný stav, tření Cíl: upozornit na vodorovnost a rovnováhu Metodický postup: 1. Motivace Vyprávění o zvířátkách, která chtěla jet na výlet (Zvířátka ze zoologické zahrady lev, tygr, slon, hroch, zebra a panda se rozhodla, že pojedou na návštěvu ke svým kamarádům, kteří žijí v přírodě. Věděla však, že budou muset vykonat dalekou cestu a jet až za moře. Přemýšlela, jak se za moře dostanou více možností a nakonec se rozhodla pro cestu lodí. V přístavu však byla volná jen jedna menší loď. Protože žádné ze zvířátek nechtělo zůstat doma, musela všechna hodně přemýšlet, jak se na loď sesednout tak, aby mohla všechna odplout. Pomůžeme jim?). 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí V rámci motivačního vyprávění děti seznamujeme s jednotlivými zvířátky a lodí. Po vyslechnutí vedeme děti k pozorování množství zvířátek, k porovnávání jejich velikosti, tvaru, rozměru jednotlivých částí atp. Pozornost věnujeme i lodi pozorujeme tvar, vlastnosti tvaru, vymezujeme možnosti nalodění (na kterou část lodě). b) Experimentální hra dětí Při hře (nalodění zvířátek) dítě objevuje zejména zákonitost rovnováhy. Vlastním experimentováním volí různé strategie řešení, čímž obohacuje svoje zkušenosti. V případě potřeby poskytujeme dítěti verbální dopomoc, zprostředkováváme možné postupy, nabízíme fyzickou dopomoc. Nenásilně upozorňujeme na zákonitosti vztahující se k rovnováze (míra přetížení na jedné straně ovlivňuje celkovou rovnováhu atp.). 28

29 Upozornění: Při hře s Balanční archou respektujeme vývojovou úroveň dítěte (množství zvířátek korigujeme)! Aktivita je vhodná pro individuální hru či hru pro malý počet dětí. 3. Závěr Rozhovor o tom, zda se všechna zvířátka nalodila a odplula za kamarády (otázky dětem: Bylo těžké všechna zvířátka nalodit?, Proč?, Které zvířátko na lodi sedělo dobře/pevně, které hůře / bylo vratké?, Bylo něco, na co jste si museli dát pozor?, Proč?, Potřebovali jste poradit, pomoc?, S čím a proč?, Pomohla vám pomoc?, Plul již někdo na lodi?, Jaké znáte lodě?, Je těžké se na lodi udržet?, Na které ano, na které ne?, Proč?). Vazba na RVP PV: posilování koncentrace pozornosti, trpělivosti, snahy po úspěchu rozvíjení pohybových dovedností jemné motoriky, koordinace rukou, zručnosti rozvíjení vizuomotorické koordinace obohacování pasivního i aktivního slovníku, komunikace s druhými rozvíjení představivosti vnímání souvislostí předmatematické a matematické pojmy (množství, orientace v prostoru) schopnost spolupracovat, požádat o pomoc Navazující aktivity: experimentování hra s vahami námětové hry konstruktivní hry (z různého materiálu) rovnovážné pohybové aktivity Hanšpachová, J. Hry pro maminky s dětmi. Praha: Portál, S ISBN Špačková, R. 111 námětů pro tvořivou hru dětí. Praha: Portál, S ISBN X. 29

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 6. HRAVÉ DNY METODICKÉ LISTY Metodický list: quarto! Obsah Hra obsahuje hrací desku se 16 kruhy 16 hracích kamenů Každý kámen se vyznačuje 4 charakteristikami:

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 6. - 7. HRAVÉ DNY ÚVOD Hra a hračka v životě dítěte předškolního věku a její význam pro zdravý vývoj dítěte: význam hry a hračky, vývojové etapy hry, znaky hry,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Vnímání prostoru dětmi předškolního věku

Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra matematiky Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Bakalářská práce Autor: Jitka Kouklíková Studijní program: B7507 Studijní obor: Učitelství pro

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku

Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. FILOSOFIE... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 6 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY JAKO CELKU...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. FILOSOFIE... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 6 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY JAKO CELKU... 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. FILOSOFIE... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 6 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY JAKO CELKU... 7 4.1 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY... 8 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Vzdělávací modul vznikl za podpory grantového projektu v rámci globálního

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více