POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE"

Transkript

1

2 Vzdělávací program POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE Autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora Nepoužívejte dílo komerčně Mezinárodní licence 4.0 2

3 METODICKÝ MATERIÁL OBSAH 1. Polytechnické didaktické pomůcky Úvod k programu Hračka Dělení hraček Kritéria výběru hračky Obsah kufru Polytechnické didaktické pomůcky Návrhy metodických postupů pro využití jednotlivých didaktických pomůcek Nabídka didaktických pomůcek (www, výrobci)

4 1. POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY 1.1 Úvod k programu Program Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití při výuce je zaměřen na prohloubení, rozvinutí, případně získání nových poznatků v oblasti polytechnické výchovy u pedagogů mateřských škol. Pedagogové se prostřednictvím běžně dostupných didaktických pomůcek vhodných pro předškolní vzdělávání naučí cíleně využívat svoje současné i v projektu získané znalosti z oblasti techniky v preprimární výchově, prostřednictvím herních aktivit s dětmi budou schopni realizovat výuku předškolní technické gramotnosti, budou schopni pozitivně ovlivňovat konstrukční a experimentální myšlení dětí a jejich technickou tvořivost. Jako polytechnickou didaktickou pomůcku budeme v našem případě využívat hračku, se kterou se dítě může každodenně setkávat, a to nejen v mateřské škole. 1.2 Hračka Hračky existují po tisíce let. Dokladují nám to archeologické nálezy například ze starověkého Egypta, ze starověkého Řecka. Hračka vždy byla a je součástí prostředí, ve kterém se dítě nachází, ve kterém žije, které ho obklopuje. Je předmětem hry dítěte, jejím prostřednictvím dítě získává zkušenosti a zážitky, vyjadřuje svoje představy, prožitky, touhy, poznává svět a učí se mu rozumět. Prostřednictvím hračky dítě rozvíjí své vnímání, myšlení, pozornost, představivost, fantazii, motorické dovednosti, komunikační dovednosti atd., ale například i poznává hybné mechanismy v technice. Ve skupině přispívá hračka k rozvoji sociálních dovedností, schopnosti spolupráce apod. Hračkou pro dítě může být téměř každý předmět, který upoutá jeho pozornost, zabaví ho, přispívá k rozvíjení schopností, je zdrojem zkušeností. 4

5 1.3 Dělení hraček Hračky lze dělit/klasifikovat podle různých hledisek. Některá z nich si uvedeme. Podle výrobního matriálu: hračky ze dřeva hračky z textilu, kůže hračky z papíru hračky z plastů hračky z kovů hračky z keramiky, skla hračky z ostatních materiálů Podle funkce, kterou hračky při hře plní: hračky plnící estetickou funkci hračky plnící sociální funkci hračky plnící výchovnou a vzdělávací funkci Hračky můžeme klasifikovat i podle toho, které psychické funkce činnost s danou hračkou nejvíce stimuluje, pomáhá ji rozvíjet. Pohybové hračky přispívají k rozvoji přirozených pohybů, tzn. lezení, chůze, běh, chytání, házení atp. (tříkolky, odrážedla, koloběžky, kola, míče, švihadla, obruče atp.). Konstruktivní hračky rozvíjejí zejména motorické dovednosti, manuální schopnosti, zručnost, prostorovou představivost a fantazii, tvořivé a kombinační schopnosti dítěte, mají děti seznamovat s technikou, připravit je na správné ovládání techniky. Patří sem stavebnice (hračka z dílů, které se mohou sestavovat do trojrozměrného seskupení, do modelů, umožňuje sestavování do různých variabilních celků), může být dřevěná, kovová, z umělé hmoty, 5

6 kamenná, elektrotechnická, ze škrobu, z papíru či z dalšího jiného materiálu. Patří sem i různé modely. V přírodě jde o písek, sníh, kamínky, klacíky, listy, mech, kůru, šišky atp. Námětové hračky přibližují dětem svět, který je obklopuje (panenky, panáčci, autíčka, vlaky, domečky, kočárek, nábytek, kuchyňka, zvířátka, soubory pro nápodobu povolání atp.). Hračky pro rozvoj smyslů rozvíjejí zrakové, sluchové, hmatové vnímání, jemnou motoriku, senzomotoriku (např. navlékací korálky, mozaiky, plyšové hračky, zvukové hračky, rytmické a hudební nástroje, modelína, barvy, lota, domina, stolní hry atp.). 1.4 Kritéria výběru hračky Hračka by měla dítěti poskytovat co nejvíce zážitků. Čím jednodušší je, tím více možností hry s ní, rozvoje představivosti a tvořivosti se dítěti nabízí. Nejdražší a nejkrásnější hračka nemusí být v určité situaci hračkou kvalitní. Dobře provedené hračky stimulují dítě ke zkoumání, k objevování nového, k rozvoji schopností a k získávání dovedností. Nejlépe vyhovují hračky, které svou variabilitou dítěti nabízejí proměnlivost podnětů a které dítě svými aktuálně dosaženými schopnostmi zvládne. Uveďme si některá kritéria výběru hračky: Přiměřenost věku: dítě se velmi rychle vyvíjí, hračka vhodná pro tříleté dítě nemusí být vhodná pro dítě šestileté a naopak, důležité je zvažovat mentální věk dítěte a individualitu dítěte Všestrannost a stimulace: hračka by měla nabízet více možností využití, měla by být univerzální (pro různé hry), být pro hraní hodnotná, zábavná toto kritérium velmi dobře splňují kostky; hrají si s nimi děti různého věku, hra s kostkami je hrou aktivní; stimuluje představivost, rozvíjí koncentraci pozornosti, 6

7 myšlení, kombinační schopnosti, prostorové vnímání, zručnost, technické schopnosti, tvořivost, sociální vztahy atd. Bezpečnost, hygienické požadavky: z jakých materiálů je hračka vyrobena, jaké jsou vlastnosti použitého materiálu, jaké barvy jsou použity, jak je hračka pevná, trvanlivá atp. jak jsou propojeny jednotlivé části hračky, zda nemá ostré hrany, hroty, jakou má váhu, velikost atp. jaké jsou nároky na údržbu a čištění Konstrukce a mechanika: jak složité je s hračkou zacházet, zda dítě rozumí mechanice hračky, zda je schopné mechaniku ovládat Estetická hodnota: vždy je třeba zvažovat s ohledem na věk dítěte, na jeho potřeby, na funkci hračky, na požadavky kultury Cena hračky: hračka má dvojí hodnotu tržní (cena, za kterou lze hračku pořídit) a výchovnou (jaký má hračka význam pro vývoj dítěte) Účelnost hračky z pedagogického pohledu (jaká tedy má hračka být?): výchovně hodnotná, má podněcovat k pozitivní činnosti přiměřená vývojové úrovni dítěte (nemusí být v souladu s fyzickým věkem) jednoduchá, podporující fantazii technicky bezvadná, měla by něco vydržet hygienicky nezávadná, omyvatelná či pratelná 7

8 variabilní, s možností několika herních činností bezpečná, bez ostrých hran, z materiálu přátelského dětem vkusná, neboť ovlivňuje estetické cítění dítěte Dle Matějčka (2000, s. 109) by hračka měla podněcovat pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte, měla by žádoucím směrem rozvíjet jeho společenské postoje a napomáhat k vytváření dobrých návyků, měla by podněcovat a vhodně usměrňovat jeho fantazii. Přitom by měla být hygienicky nezávadná a pokud možno bezpečná. Měla by být i vkusná, pěkná, vzhledná. A ovšem měla by něco vydržet. Použitá literatura a literatura k samostudiu, elektronické zdroje: KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, ISBN X. &id=13&itemid=30 8

9 2. OBSAH KUFRU K PROGRAMU POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE Kufr obsahuje na trhu dostupné didaktické pomůcky/hračky určené pro děti předškolního věku. Všechny pomůcky jsou testované, zdravotně nezávadné. Pro aktivní činnost, tj. pro hru, je dítě může využívat samostatně, ve dvojici, v malé skupině a některé i ve skupině větší. Každá z pomůcek má primární určení vycházející z podstaty hračky. Lze ji však využít pro řízenou aktivitu, resp. pro aktivitu s pedagogickým záměrem, s konkrétním vzdělávacím cílem či cíli. Obsahem kufru jsou tyto didaktické pomůcky: Tvary na šroubování Trpělivý stavitel Topologie Balanční archa Megavěž Nástěnka Můj dům Kufřík s nářadím Profi Kvadra přírodní 120 ks Kvadra přírodní 60 ks Na dalších stránkách uvádíme popis a fotografie jednotlivých pomůcek a výčet několika psychických funkcí, dovedností a znalostí, které jsou hrou s nimi stimulovány a rozvíjeny. 9

10 TVARY NA ŠROUBOVÁNÍ Popis: Dřevěná krabice, která obsahuje 64 plastových tvarů a 8 karet. Tvary jsou ve čtyřech barvách (červená, žlutá, zelená, modrá). Lze je třídit na šrouby a matice, navíc podle průměru šroubu a průměru otvoru v matici (4 rozměry). Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: poznávání a rozlišování barev, tvarů, jemnou motoriku (prstů, ruky), koordinaci rukou, zručnost, senzomotoriku hmatové vnímání, zrakové vnímání, systematické zkoumání, pozornost, paměť, práci podle vizuálního vzoru, práci podle vlastní fantazie, při společné činnosti spolupráci, komunikaci. 10

11 TRPĚLIVÝ STAVITEL Popis: Látkový sáček se třemi samostatnými věžemi, které se skládají ze dřevěných hranolků (pro každou věž jiného rozměru) navlečených na provázku na obou koncích zajištěném dřevěnou kuličkou. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, přesnost jednoduchého pohybu, zrakové vnímání, zrakovou kontrolu, smysl pro rovnováhu, schopnost maximální koncentrace pozornosti, trpělivost, vůli. 11

12 TOPOLOGIE Popis: 50 vzorových fotografií (25 plastových karet s oboustranným zobrazením seskupení z různých tvarů), 15 dřevěných hranolků zelené barvy, 14 těles ze zpevněného molitanu (2 žluté koule, 2 žluté kužely, 2 červené krychle, 2 červené kvádry / obdélníkové hranoly, 2 červené jehlany, 2 modré válce, 2 modré trojboké hranoly), 2 dřevěné podstavce pro uchycení vzorové fotografie, 2 modré igelitové sáčky Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: prostorovou představivost a orientaci, povědomí o základních prostorových tvarech (tělesech), povědomí o vztazích předmětů v prostoru, vnímání hranic v prostoru, vnímání polohy předmětu v prostoru, povědomí o vztahu mezi prostorem a jeho rovinným znázorněním a porozumění tomuto vztahu, zrakové vnímání, diferenciaci, identifikaci, paměť, hmatové vnímání, senzomotoriku, matematické a logické myšlení, pasivní i aktivní slovní zásobu z oblasti předmatematických a matematických pojmů a pojmosloví, schopnost koncentrace pozornosti, práci podle vzoru, znalosti o základních vlastnostech předmětů (barva, počet, velikost), exekutivní funkce (plánování, organizování, řešení problémů), volní vlastnosti. 12

13 BALANČNÍ ARCHA Popis: Barevná dřevěná archa (rozměr archy cm), barevné dřevěné hlavy zvířátek (2 hroch, 2 slon, 2 lev, 2 tygr, 2 zebra, 2 panda), hrací kostka se symboly zvířátek. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, hrubou motoriku, smysl pro rovnováhu, schopnost maximální koncentrace pozornosti, trpělivost, vůli, komunikační dovednosti (pasivní a aktivní slovník, sdělování pocitů, dojmů atp.), myšlení (usuzování), schopnost řešit problém. 13

14 MEGAVĚŽ Popis: Soubor 32 dřevěných tvarů v základních i doplňkových barvách. Na každém tvaru je z jedné strany tiskací písmeno, z druhé strany číslice, ze třetí strany jemný žlábek. První tvar / podstava věže má zabudovaný dřevěný trn. Celkový rozměr pomůcky je cm. Součástí je sáček se dvěma skleněnými kuličkami. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: zrakové vnímání, rozlišování, paměť, jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci rukou, zručnost, experimentování, vnímání a chápání následnosti, seznámení s písmeny, číslicemi, exekutivní funkce (schopnost plánovat a řešit úkol, organizovat si činnost), trpělivost, vůli, komunikační dovednosti. 14

15 NÁSTĚNKA MŮJ DŮM Popis: Barevná textilní nástěnka (z česaného silonu) se závěsnou dřevěnou tyčí. Celkové rozměry cm. V horní části nástěnky je obrázek domu, pod ním je nástěnka opticky rozdělena na 4 obdélníky jako části domu (koupelnu, kuchyni, ložnici a obývací pokoj). Na povrchu celé nástěnky jsou umístěny snímatelné části představující příslušné vybavení domu v jednotlivých místnostech (skříň, stolek, gauč, postel, skříňka, hodiny, větrák, zrcadlo, dětská židle, židle, záchod, umyvadlo, televize, lampička, lednička, pračka, kuchyňský robot). Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: vnímání, pozorování, analyticko-syntetické myšlení, abstraktní myšlení, logické myšlení, představivost, paměť, pozornost, orientaci v prostoru, v ploše, v čase, jazykové a komunikační dovednosti, kombinační schopnosti, tvořivé myšlení. 15

16 KUFŘÍK S NÁŘADÍM PROFI Popis: Dřevěný kufřík s uzavíratelnými rozkládacími dvířky a s držadlem pro přenos. Obsahuje 41 ks funkčního nářadí: dřevěná palička, tesařské kladivo, pila na dřevo, pilka na železo + 2 náhradní listy, hoblík, dláto, dřevěný úhelník s pravítkem, příložníková rýsovací jehla, kleště sikovky, nebozízek, plochý šroubovák, křížový šroubovák, gola souprava (1 klíč a 8 hlavic), svorka, zárohový šroubovák, 9 plochých klíčů, 1 kovová tyčka, sada imbusů (5 ks), 3 ks smirkového papíru. Rozměr celého kufříku je cm. Rozměr nářadí je přizpůsoben dítěti předškolního věku. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci pohybů, zručnost, senzomotoriku, konstrukční schopnosti a dovednosti, základní pohybové dovednosti, pracovní dovednosti, vnímání, pozornost, tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti a dovednosti. 16

17 KVADRA PŘÍRODNÍ (120 ks a 60 ks) Popis: Celkem 180 ks smrkových dřívek, každé o rozměru 22,5 4,5 1,5 cm. Hra s pomůckou podporuje a rozvíjí: dovednosti jemné i hrubé motoriky, představivost, fantazii, tvořivost, konstruktivní hru, strukturované myšlení, plánování kroků, jejich ověřování, pozornost, soustředění, přesnost, vytrvalost, schopnost překonávat překážky, prostorovou orientaci, schopnost vnímat fyzikální zákonitosti, schopnost spolupracovat, komunikační dovednosti. 17

18 3. NÁVRHY METODICKÝCH POSTUPŮ PRO VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Mezi didaktické pomůcky patří v širokém smyslu všechny předměty, objekty, které umožňují plnit výchovné a vzdělávací cíle, přibližují, napodobují nebo zprostředkovávají dítěti realitu, pomáhají názornosti. Mohou to být skutečné předměty, různé modely, přístroje a nástroje, knihy, různé tištěné materiály, v předškolním věku však především hračky. Hra s uvedenými didaktickými pomůckami je v rámci našeho vzdělávacího programu dítěti předkládána jako problémová situace. Ta u dětí rozvíjí vnímání, myšlení, kreativitu, spolupráci i samostatnost, tzn. percepční, kognitivní a exekutivní funkce, přispívá k sociálnímu rozvoji dítěte. Jednotlivé metodické postupy jsou navrženy v závislosti na tématu projektu, tj. zohledňují oblast polytechnického vzdělávání pedagožek, a v důsledku toho i preprimární polytechnickou výchovu dětí předškolního věku. Naším záměrem je upozornit na to, že již v předškolním věku lze děti seznamovat s některými pojmy z oblasti techniky a technologií, s možnostmi práce s některými materiály, s některými zákonitostmi a vztahy mezi člověkem, přírodou a technikou. Metodický postup pro využití každé jednotlivé didaktické pomůcky je pouze naším návrhem. Možností činností s ní je samozřejmě mnoho, vždy bude záležet na tvořivosti a nápaditosti pedagogů. Ke struktuře metodického listu: V úvodu metodických listů uvádíme některé pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání, které se ke hře s danou didaktickou pomůckou vztahují. Záměrem je upozornit vás na souvislost nabízené aktivity s polytechnickým vzděláváním. Nenásilné, citlivé a přiměřené seznámení dítěte s některými z uvedených pojmů současně s jejich konkretizací může být praktikováno již v předškolním věku. Dítěti tím zprostředkováváme možnost získávání budoucích znalostí a dovedností. Cíl aktivity na metodickém listu záměrně vymezujeme opět ve vztahu k polytechnickému vzdělávání. Nejedná se zde tedy o přímou souvislost s RVP PV. Metodický postup je naším návrhem ke vzdělávací nabídce. Zahrnuje intelektové i praktické činnosti, nabízí možnosti, jak dané téma dětem prezentovat. Souvislost s RVP PV, resp. naplňování rámcových cílů, a tím utváření základů klíčových kompetencí, uvádíme na konci každého metodického listu. Vybrali jsme ty z očekávaných výstupů, které se k dané aktivitě nejvíce vztahují. Předpokládáme, že pedagožky a pedagogové mateřských škol a předškolních zařízení se v RVP PV plně orientují, a že tedy naleznou i mnohé další výstupy vedoucí k očekávaným kompetencím. 18

19 Navazující aktivity jsou opět nabídkou pro další využití obsahu polytechnického vzdělávání. Uvedené odkazy vám mohou pomoci se zorientovat v odborných pojmech či vám mohou zprostředkovat i další nabídku činností vhodných pro děti předškolního věku. Děti by si měly s materiálem hrát, pokud možno, samostatně, s naším souhlasným dohledem nebo hráčskou spoluúčastí. K případným radám bychom měli přistupovat teprve potom, až se dítě samo zeptá. I v takovém případě je vhodné neprozradit ihned řešení, ale zkusit spíše napovědět cestu k vlastnímu samostatnému postupu. (Opravilová, 1998, s. 29) Použitá literatura: OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ, V. Zima v mateřské škole. Praha: Portál, Kurikulum předškolní výchovy; díl 4. ISBN

20 3.1 TVARY NA ŠROUBOVÁNÍ Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: matka, šroub, závit, šroubování, plánek/legenda Cíl: seznámit s novými technickými pojmy, rozšířit povědomí o technických postupech (šroubování) Metodický postup: 1. Motivace Vyprávění o rozbité hračce a o skřítkovi, který chtěl hračku spravit, avšak nevěděl jak. (Pedagog může dětem ukázat část sestrojeného výrobku ze stavebnice, kterou mají v mateřské škole a která se sestavuje šroubováním.) Následuje rozhovor (s otázkami typu: Jak může skřítek situaci řešit?, Kdo může pomoci?, Jak se mu říká?, Co musí umět?, Uměli bychom to my?, Má někdo nějaké zkušenosti? atp.) směřující k tomu, že kdo chce pomáhat, měl by vědět jak. (Můžeme si vyzkoušet na stavebnici.) 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí se šrouby a matkami pozorování, rozlišení jednotlivých částí stavebnice, určování jejich charakteristických vlastností (barva, tvar, velikost) seznámení s novými pojmy šroub, matka, závit (při seznamování zařazujeme manipulaci, nejprve vedeme děti k ohmatávání jednotlivých tvarů, jejich zkoumání, všímáme si zejména rozdílů ve velikosti všech rozměrů, tvary pojmenováváme/připodobňujeme) porovnávání a třídění tvarů podle charakteristických vlastností (tvary můžeme třídit podle různých pravidel barvy, tvaru hlavy šroubu či matice, průměru závitu atp.) poznávání základních tvarů matice, případně šroubu pouze hmatem (podle vlastní volby, podle dané instrukce) 20

21 vyhledávání spojení pomoci šroubu a matice v prostoru třídy b) Praktická ověřovací činnost Kdo by uměl skřítkovi pomoci? vybrané dítě/děti řeší zadaný úkol, tj. prezentuje/prezentují šroubování matky na šroub (jeho/jejich práci učitelka komentuje, popisuje ostatním postup dění, upozorňuje na směr při našroubování matky a vyšroubování zpět, na nutnost zvolit patřičný tvar matice podle hlavy šroubu a velikost matice podle průměru závitu) c) Seznámení se stavebnicí s kartou s legendou/plánkem pozorování a rozhovor nad kartou, otázky směřující ke zprostředkování principu kódování (na kartách opět systematickým zkoumáním objevujeme kódování, jeho podobu, pokládáme otázky směřující k hledání významu a smyslu kódování, např. Proč jsou tyhle obrázky na kartě?, Co asi znamenají?, Mohou být pro práci důležité?, Kdy?, Kdo návod k práci / plánek potřebuje?, Už někdo nějaký plánek viděl?, Kde?) d) Experimentální hra dětí organizaci volíme podle počtu dětí (vhodné je seskupení 2 3 dětí k jedné kartě), podle věku dětí, resp. jejich schopností (nejmladší děti se učí šroubování, podstatu práce podle legendy ještě nevyžadujeme) Upozornění: Hra pro mnoho dětí najednou není vhodná z důvodu omezeného množství jednotlivých prvků stavebnice. při činnosti dětí sledujeme jejich postup při šroubování (zleva doprava zašroubováváme, zprava doleva vyšroubováváme), správnost postupu podle legendy (nejprve vyhledám správný tvar hlavy šroubu a jeho barvu podle té, která je na kartě dole), výběr matic ke šroubu (volbu správné velikosti), průběžně komentujeme, zprostředkováváme postup, povzbuzujeme atp. 3. Závěr Prohlédnutí výsledků práce porovnání seskupení matic na šroubu s předlohou, ohodnocení. Rozhovor s dětmi o průběhu jejich samostatné činnosti (Jak se vám pracovalo?, Nastaly potíže?, Jak jste je řešili?, Co vám pomohlo, co bylo důležité? atp.). Vazba na RVP PV: rozvíjení jemné motoriky, spolupráce obou rukou, koordinace ruky a oka, osvojování si pohybových dovedností 21

22 rozvíjet schopnost rozlišovat tvar a barvu předmětů, odlišnosti v detailech cvičit zrakovou paměť vést k chápání obrazných symbolů rozvíjet schopnost pracovat podle verbální i vizuální instrukce cvičit schopnost koncentrace pozornosti, vůli cvičit prostorovou orientaci rozvíjet schopnost řešit problém, pracovat samostatně i ve spolupráci s druhým, obohacovat pasivní i aktivní slovní zásobu, komunikační dovednosti Navazující aktivity: opakované rozhovory na téma: Kde se setkáváme se šroubováním?, Můžeme výsledek někde vidět, najít?, Co k němu potřebujeme? atp. opakované rozhovory na téma: Kde se setkáváme s kódováním?, K čemu je důležité, proč?, Potřebujeme vzory ke tvoření? herní aktivity s různými dalšími stavebnicemi, spojování různých materiálů (např. kartonu) šroubováním sestavování z připravených částí různých tvarů s využitím šroubů a matek (např. panáček, domeček, autíčko) vytváření vlastních plánků a stavění podle nich, vytváření plánků podle hotového výrobku 22

23 3.2 TRPĚLIVÝ STAVITEL Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: rovnováha, vodorovný a svislý směr, závaží, hmotnost/tíha, plocha, prostor, tření Cíl: upozornit na princip rovnováhy a jeho důležitost při konstruktivní činnosti Metodický postup: 1. Motivace Ukázka sáčku (Co v něm může být?), ohmatávání uzavřeného sáčku, tipování obsahu. 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí Při manipulaci hračkou pozorujeme a společně porovnáváme jednotlivé druhy věží (položené na ploše). Specifikujeme materiál, ze kterého je hračka vyrobena (dřevo, textil). Pomocí otázek, které dětem pokládáme, si všímáme základních vlastností jednotlivých věží (šířky, délky, tloušťky a množství hranolků na jednotlivých věžích, velikosti kuliček, délky provázku). Po seznámení demonstrujeme činnost s pomůckou, tj. způsob stavění věže jedna ruka drží věž za kuličku (všechny hranolky jsou dole), druhá posunuje vrchní hranolek odspodu nahoru ke kuličce, první ruka přehmátne a chytí přesunutý hranolek, postup se opakuje, dokud všechny hranolky nepřemístíme směrem nahoru. Celou demonstraci komentujeme, upozorňujeme na rizikové momenty (rovnováha, vodorovnost). b) Experimentální hra dětí Při experimentování zprostředkováváme dítěti zákonitosti rovnováhy jeho vlastní činnost citlivě komentujeme, upozorňujeme na způsob rozložení jednotlivých hranolků, jejich seskupování na střed osy, na vliv držení celé hračky (rovnováha, náklon), na tíhu jednotlivých 23

24 hranolků (těžší a menší hranol působí jako závaží, čili v daném případě kladně), na přitažlivost (vybočení z osy způsobí pád věže), na tření (hranolek nejvýše umístěný se zdvihá lépe než ten, který je dole). V případě potřeby (u malých dětí téměř vždy) nabízíme fyzickou podporu či dopomoc (pomůžeme dítěti držet rovnováhu ruky, posunout hranolek, upravit závaží/kuličku atp.). U starších dětí vybídneme ke vzájemné dopomoci děti mezi sebou. Upozornění: Hra je vhodná pro malý počet dětí. 3. Závěr Po ukončení činnosti se dítěte dotazujeme, zda bylo stavění jednoduché, či obtížné, proč, co bylo nejtěžší, zda mu něco pomohlo atp. Ptáme se i na to, jak se při stavění cítilo. Upozorníme na význam soustředění a klidu při práci. Vazba na RVP PV: rozvíjení hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka posilování koncentrace pozornosti, soustředění, vůle, schopnosti dokončit i náročný úkol, schopnosti řešit problémy rozvíjení prostorové orientace, upevňování základních prostorových pojmů (nahoře, dole) rozvíjení předmatematických a matematických znalostí (názvy tvarů, velikostí, počet prvků) posilování sebedůvěry, sebehodnocení rozvíjení schopnosti spolupracovat, umět požádat o pomoc, umět pomoc poskytnout, učit se přijímat drobný neúspěch Navazující aktivity: experimentování stavění věží s pevnou základnou porovnávání obtížnosti hledání vysokých staveb v okolí, jejich charakteristika, objevování možností výstavby rovnovážné pohybové aktivity v interiéru i exteriéru 24

25 3.3 TOPOLOGIE Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: projektant, plán stavby, architekt, stavitel, stavbyvedoucí, dělník, těleso Cíl: seznámit s novými technickými pojmy, vést k chápání vztahu mezi dvojrozměrným a trojrozměrným prostorem (rovinným znázorněním trojrozměrného prostoru) Metodický postup: 1. Motivace Motivační rozhovor na téma Stavitel, projektant, architekt (Kdo je to stavitel?, Co má na práci?, Kdo je to projektant?, Co dělá?, Kdo je architekt?, Co je jeho práce? objasnění pojmů, významu atp.). 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí Co vytvořil projektant? Co má vytvořit stavitel? manipulace jednotlivými prvky stavebnice a jejich systematické zkoumání tvary/tělesa (určování barvy, velikosti, názvu těles / připodobnění, vlastností těles, množství, materiálu) seznámení s kartami / vzorovými fotografiemi / plánem stavby (při prohlížení karet identifikujeme reálné tvary s jejich vizuální podobou na kartě, procvičujeme pojmy vpředu, vzadu, uvnitř, venku, nahoře, dole, daleko, blízko, na pravé straně, na levé straně, mezi, uprostřed atd.) b) Hra s tělesy umísťujeme tvary/tělesa v prostoru, zaměřujeme se na identifikaci polohy tvaru v prostoru (dítě umísťuje podle pokynu, např. Dej kouli na, pod, vedle, do, před, za, dítě může umístit podle vlastní volby, polohu pak určit) 25

26 pozorujeme těleso v různém umístění a všímáme si podoby tvaru při přímém pohledu na něj a z různých úhlů pohledu na něj (možné je pozorovat nejen prvky stavebnice, ale i další předměty v prostoru třídy) c) Experimentální hra dětí Na stavitele sestavování/seskupování tvarů/těles podle karet s fotografiemi / plánu stavby při činnosti děti pozorujeme, sledujeme jejich postup, zprostředkováváme řešení (vedeme k cílenému porovnávání polohy tělesa na kartě s polohou v prostoru) organizaci volíme podle počtu dětí (dítě může pracovat samo nebo v malé skupině), podle věku dětí (nejmladší děti vybírají zadané těleso na kartě, učí se stavět jednoduché ohrádky, práci podle plánku ještě nevyžadujeme) Upozornění: Hra pro mnoho dětí najednou není vhodná z důvodu omezeného množství jednotlivých prvků stavebnice. Při práci s Topologií vždy respektujeme vývojovou úroveň dítěte! 3. Závěr Prohlédnutí a zhodnocení výsledků práce porovnání seskupení v prostoru se seskupením na kartě, verbální kontrola polohy jednotlivých těles. Rozhovor s dětmi o průběhu jejich samostatné činnosti (Bylo stavění náročné?, Proč ano, proč ne?, Co vám při práci pomáhalo / mohlo pomoci?, Zmýlili jste se při stavění?, Jak jste to poznali?, Jak jste problém řešili?, Pomáhal vám někdo? Pomáhali jste vy?, Co všechno musí umět projektant, stavitel, architekt? atp.). Vazba na RVP PV: rozvíjet a cvičit koordinaci ruky a oka, jemnou i hrubou motoriku, manipulaci různými předměty rozvíjet zrakové vnímání, rozlišování a identifikaci tvarů, zrakovou paměť rozvíjet koncentraci pozornosti, soustředění, vůli cvičit zaměření pozornosti na důležité znaky vést k rozlišování konkrétních předmětů a jejich grafického znázornění a k chápání vztahů mezi nimi rozvíjet a podporovat orientaci v ploše a prostoru rozlišovat, porovnávat a používat názvy tvarů, prostorových pojmů a vztahů 26

27 rozlišovat vzájemnou polohu předmětů rozvíjet a obohacovat představivost, fantazii rozvíjet samostatnost i spolupráci při řešení problému rozvíjet schopnost pracovat podle instrukce, verbalizovat myšlenkové pochody Navazující aktivity: pozorování vizuálních modelů a rozhovor o nich jejich využití, význam, kde se s nimi můžeme setkat tvořivé výtvarné aktivity sestavování vlastních staveb (i trojrozměrných staveb), vytváření jejich plošných modelů / plánků výtvarné aktivity s využitím různých technologií (např. slepování lepenkou), sestavení předpřipraveného tvaru tělesa (předškoláci) pozorování staveb v okolí, plánů těchto staveb atp

28 3.4 BALANČNÍ ARCHA Pojmy z oblasti polytechnického vzdělávání: rovnovážný stav, nerovnovážný stav, tření Cíl: upozornit na vodorovnost a rovnováhu Metodický postup: 1. Motivace Vyprávění o zvířátkách, která chtěla jet na výlet (Zvířátka ze zoologické zahrady lev, tygr, slon, hroch, zebra a panda se rozhodla, že pojedou na návštěvu ke svým kamarádům, kteří žijí v přírodě. Věděla však, že budou muset vykonat dalekou cestu a jet až za moře. Přemýšlela, jak se za moře dostanou více možností a nakonec se rozhodla pro cestu lodí. V přístavu však byla volná jen jedna menší loď. Protože žádné ze zvířátek nechtělo zůstat doma, musela všechna hodně přemýšlet, jak se na loď sesednout tak, aby mohla všechna odplout. Pomůžeme jim?). 2. Hlavní část a) Seznámení se stavebnicí V rámci motivačního vyprávění děti seznamujeme s jednotlivými zvířátky a lodí. Po vyslechnutí vedeme děti k pozorování množství zvířátek, k porovnávání jejich velikosti, tvaru, rozměru jednotlivých částí atp. Pozornost věnujeme i lodi pozorujeme tvar, vlastnosti tvaru, vymezujeme možnosti nalodění (na kterou část lodě). b) Experimentální hra dětí Při hře (nalodění zvířátek) dítě objevuje zejména zákonitost rovnováhy. Vlastním experimentováním volí různé strategie řešení, čímž obohacuje svoje zkušenosti. V případě potřeby poskytujeme dítěti verbální dopomoc, zprostředkováváme možné postupy, nabízíme fyzickou dopomoc. Nenásilně upozorňujeme na zákonitosti vztahující se k rovnováze (míra přetížení na jedné straně ovlivňuje celkovou rovnováhu atp.). 28

29 Upozornění: Při hře s Balanční archou respektujeme vývojovou úroveň dítěte (množství zvířátek korigujeme)! Aktivita je vhodná pro individuální hru či hru pro malý počet dětí. 3. Závěr Rozhovor o tom, zda se všechna zvířátka nalodila a odplula za kamarády (otázky dětem: Bylo těžké všechna zvířátka nalodit?, Proč?, Které zvířátko na lodi sedělo dobře/pevně, které hůře / bylo vratké?, Bylo něco, na co jste si museli dát pozor?, Proč?, Potřebovali jste poradit, pomoc?, S čím a proč?, Pomohla vám pomoc?, Plul již někdo na lodi?, Jaké znáte lodě?, Je těžké se na lodi udržet?, Na které ano, na které ne?, Proč?). Vazba na RVP PV: posilování koncentrace pozornosti, trpělivosti, snahy po úspěchu rozvíjení pohybových dovedností jemné motoriky, koordinace rukou, zručnosti rozvíjení vizuomotorické koordinace obohacování pasivního i aktivního slovníku, komunikace s druhými rozvíjení představivosti vnímání souvislostí předmatematické a matematické pojmy (množství, orientace v prostoru) schopnost spolupracovat, požádat o pomoc Navazující aktivity: experimentování hra s vahami námětové hry konstruktivní hry (z různého materiálu) rovnovážné pohybové aktivity Hanšpachová, J. Hry pro maminky s dětmi. Praha: Portál, S ISBN Špačková, R. 111 námětů pro tvořivou hru dětí. Praha: Portál, S ISBN X. 29

Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce

Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce polytech. didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/48.0144

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. Matematika Kategoria tradičně i netradičně Zápalky Dřevěné klacíky pro hry a výtvarné aktivity. 500 g (cca 5000 ks) délka 5 cm Barevné zápalky bez hlaviček. Ideální pro skládání dvojrozměrných geometrických

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka magnetických

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola Brno, Záhumenice 1 Popis pomůcek

Mateřská škola Brno, Záhumenice 1 Popis pomůcek Mateřská škola Brno, Záhumenice 1 Popis pomůcek Výukové pomůcky Válce - děb se seznamují s pojmy široký úzký, dlouhý krátký, tlustý tenký, zkouší vytahovat a zasunovat do bloků, počet prvků Červená kolečka

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET

DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET Popis jednotlivých oblastí intelektu s výčtem vhodných aktivit pro jejich rozvoj PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Centrum nadání www.centrumnadani.cz 1.

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE 1 Šárka Gergelitsová, 2 Tomáš Holan 1 Gymnázium Benešov email: sarka@gbn.cz 2 KSVI MFF UK Praha, email: Tomas.Holan@mff.cuni.cz Abstrakt. Při rozvoji prostorové představivosti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Říjen 2013 1. ZÁKLADNÍ TEZE 2. KONCEPT PROJEKTU 3. PRAKTICKÁ REALIZACE 4. ZÁKLADNÍ SCHÉMA HODINY VÝUKY 5. BEZPEČNOST DĚTÍ 1 1. ZÁKLADNÍ

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více