Název MŠ: Mateřská škola Kaštánek Trubín Jméno: Bc. Linda Abrahámová Název výukové jednotky: Šikula v domácnosti a na zahradě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název MŠ: Mateřská škola Kaštánek Trubín Jméno: Bc. Linda Abrahámová Název výukové jednotky: Šikula v domácnosti a na zahradě"

Transkript

1 PORTFOLIO Název MŠ: Mateřská škola Kaštánek Trubín Jméno: Bc. Linda Abrahámová Název výukové jednotky: Šikula v domácnosti a na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu CZ.1.07/1.3.00/

2 I. ÚVOD Do projektu Šikula jsem se zapojila od února Hned první seminář v Toulcově dvoře mě velmi zaujal, a proto jsem se snažila zúčastnit co nejvíce seminářů. Nakonec se mi podařilo absolvovat čtyři. K polytechnické výchově mám sama velmi kladný vztah. Semináře mě velmi inspirovaly a zároveň dodaly odvahu vyzkoušet si mnohé věci s dětmi ve školce. Mateřská škola Kaštánek je umístěna v prostředí rodinného domu s uzavřeným dvorem v obci Trubín. Je to jednotřídní soukromá mateřská škola s kapacitou 20 dětí ve věku již od 2 do 7 let. Třída je sestavena jako heterogenní, kdy ve výchovně vzdělávací práci není opomíjena ani jedna věková skupina. Proto mnohé činnosti je těžší naplánovat tak, aby vyhovovaly všem věkovým kategoriím. Převážnou část dne trávíme venku. Na zahrádce svačíme, vyrábíme, malujeme, zpíváme, hrajeme si a učíme se pečovat o kytičky a bylinky. Často chodíme do přírody v okolí školky. Při činnostech preferujeme skupinové činnosti, ať již se jedná o skupiny malé, střední či velké. Individuální práce je samozřejmostí, opět dle preferencí našeho programu a potřeb dětí. II. TÉMATA 1. ŠIKULA na zahradě Hlavní náplň je směřována na vybavení a používání nástrojů na zahradě školy. V rámci Dne Země sázíme květiny. Polytechnická výchova mě inspirovala k využití staršího auta, které již děti ve školce nepoužívají. Jeho úprava a osázení květinami vlastní originální květináč. 2. ŠIKULA v domácnosti V rámci semináře Montessori jsem se s touto metodou poprvé podrobně seznámila. V praxi Šikula jsem postupně metodu Montessori pedagogiky začala používat jakož i pomůcky, které jsem na semináři získala. Zároveň jsme se rozhodli ve školce zřídit 2

3 koutek Montessori. Děti budou moci využít jak pomůcky z projektu Šikula, tak nově nakoupené v rámci praxe Šikula. Zřízení a uspořádání Montessori koutku jsme konzultovali s mentorkou Lucií Černickou. Vzhledem k heterogennímu uspořádání třídy v Kaštánku a přítomnosti již dvouletých dětí, je velmi důležité kde bude koutek ve třídě umístěn a jak bude uspořádán. III. SYLABUS 1. Cíl: Cílem mé praxe je rozvoj dovedností dětí dle zadaných témat praxe. ŠIKULA na zahradě práce na zahrádce školky, úprava zahrady po zimě staré listí a větvičky, úklid, příprava záhonků a květníků pro sadbu zeleniny a kytiček. V rámci praxe sázíme s dětmi na zahradě květiny. Upravujeme starší velké auto na ovládání, vytváříme z něj květináč na zahradu. Řežeme dřevěné laťky na kusy, které mohou děti potom využívat na zahradě k převážení v dětském kolečku. Děti budou používat nové pomůcky na zahradu hrábě, lopaty, košťata a kolečko. Na květináč z auta používáme pilku a malou lopatku. - Dítě umí používat nářadí na zahradu, pilku na řezání plastu - Dítě si buduje vztah k přírodě - Zvelebení zahrady úklidem a kvetoucími kytičkami ŠIKULA v domácnosti zřízení Montessori koutku ve třídě ve školce. Vyhrazení jednoho koutku ve školce, kde zřídíme starším dětem koutek s Montessori výukovými a didaktickými pomůckami. Vzhledem k věkovému složení třídy a přítomnosti i dětí mladších 3 let, bychom chtěli koutek a nábytek v koutku uspořádat tak, aby sem měli přístup hlavně starší děti. Jde o to zvolit vhodné didaktické pomůcky, nábytek a uspořádání koutku vhodným způsobem. Než se koutek plně dokončí, budou děti používat Montessori pomůcky u stolečků, případně na koberci ve školce. Jde tedy hlavně o seznámení s pomůckami a správné zavedení jejich používání a používání metod Montessori. Využití mini trouby pro aktivity praktického života. - Zlepšení soustředění 3

4 - Samostatnost a zodpovědnost Dílčí cíle: - Rozvoj a užívání všech smyslů - Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 2. Metody: - Metoda Montessori, se kterou jsme se seznámily během školení Montessori pedagogiky v rámci projektu Šikula. - Metoda prožitkové pedagogiky děti si sami vyzkouší práci s pomůckami na zahradě, zasází kytičky a sami se o ně starají - Situační učení - využívat situace k praktickým ukázkám životních souvislostí - Spontánní sociální učení - princip přirozené nápodoby - Ve vztahu k formě jde zejména: o skupinovou či individuální didakticky zacílenou činnost, motivovanou učitelkou. - Didaktický styl je v naší škole založen na probouzení zájmu dítěte o dění kolem, je založen na schopnosti učitelek ukázat dítěti cestu, možnosti, které se dítěti odkrývají při naslouchání a dívání se kolem sebe a je založen na využití zejména sociálního učení ve zcela přirozené heterogenní skupině. 3. Pomůcky ŠIKULA na zahradě - Hrábě - Lopaty - Košťata - Kolečko - Pilka ŠIKULA v domácnosti pomůcky na princip Montessori pedagogiky - Tácky - Mističky na přelévání, přesýpání 4

5 - Džbánky - Růžová věž - Trychtýř - Sítko - Koberečky - Kleštičky - Odměrky - Mini trouba 4. HARMONOGRAM Pondělí Každý den dáme dětem k dispozici nové pomůcky, se kterými se seznamují a učí se s nimi správně pracovat. Seznámení s Montessori pomůckami ve třídě, první vyzkoušení jednotlivých pomůcek. Jak během dopoledne, tak i v odpoledních hodinách. Dětem jsem představila první pomůcky Montessori pedagogiky šroubování, grafomotorika do krupice, přesýpání rýže, růžová věž. Druhou polovinu dopoledního programu jsme strávili na zahrádce školky. Děti hrabaly zbytky suchého listí a připravovaly záhonky na osázení květinami. Úterý Dětem představuji další Montessori pomůcky. Tentokrát je příznivé počasí a práci s Montessori pomůckami přesunuji na zahradu třídění, přesýpání, přesýpání pomocí trychtýře. Mladší děti se věnují zahradničení, péči o školková zvířátka a hrám na zahradě. Na závěr dopoledne následuje společná procházka po okolí školky pozorujeme kytičky a stromy v okolí školky. Po odpolední svačině pracují děti individuálně dle vlastní vůle s již známými Montessori pomůckami. Středa DEN ZEMĚ Od Zahradnictví Lisý, zahradnictví nedaleko od školky, jsme dostali kytičky na zahradu. Celé dopoledne trávíme na zahrádce. Děti připravují květináče a truhlíky. Připravují hlínu, nabírají lopatkami hlínu do truhlíků a sází do květníků a truhlíků darované květiny. Některé děti dále hrabou hrabičkami trávník a vyhrabané listí a suchou trávu odváží kolečky na kompost. 5

6 Zasázené kytičky děti postupně zalévají nasbíranou dešťovou vodou ze sudu. Po odpolední svačině pracují děti individuálně dle vlastní vůle s již známými Montessori pomůckami. Čtvrtek Hned po svačině do školky přijel kouzelník s programem pro děti. Kouzelník se zvířátky vystupuje na zahrádce. Po programu zůstáváme na zahradě školky. Mladší děti zalévají zasázené kytičky a ještě dosazujeme zbytek darovaných kytiček. Se staršími dětmi připravujeme velké plastové auto, s kterým si děti již nehrají, jako květináč na zahradu. Pilkou společně odřízneme střechu auta. Potom auto zalepíme izolepou. Děti potom do něj přenesou hlínu a společně zasadíme květiny. Pilku ještě využijeme k řezání špalků, které děti budou používat k převážení dětským kolečkem z jedné hromádky na druhou. Po odpolední svačině pracují děti individuálně dle vlastní vůle s již známými Montessori pomůckami. Pátek Dnes po svačině jsme si představili úplně novou pomůcku do školky, mini troubu. S dětmi jsme si naplánovali pečení krachlí. U stolečků si připravíme koupené listové těsto a děti postupně vykrajují kytičky. Potom je pomazávají rozehřátým máslem a posypávají cukrem se skořicí. Vykrájené kytičky klademe na plech a postupně pečeme. Další část dopoledne trávíme na zahrádky. Zaléváme zasázené květiny ve všech truhlících a květináčích. Po obědě si mohou děti sníst upečené pečivo. V odpoledních hodinách pracují děti individuálně dle vlastní vůle s již známými Montessori pomůckami. 6

7 IV. FOTODOKUMENTACE Pondělí PŘEDSTAVENÍ MONTESSORI POMŮCEK 7

8 Úterý - PŘEDSTAVENÍ MONTESSORI POMŮCEK 8

9 Středa DEN ZEMĚ 9

10 Čtvrtek KVĚTINÁČ Z AUTA 10

11 Pátek PEČENÍ 11

12 V. ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ Výuková jednotka probíhala ve velké míře tak, jak jsem si naplánovala. Naštěstí bylo hezké počasí a aktivity na zahradě mohly probíhat podle harmonogramu. Vzhledem k tomu, že jsem si v jedné části naplánovala představování Montessori pomůcek, bylo možné s pomůckami pracovat jak uvnitř školky, tak i na zahradě na terase. Během praxe jsem hojně využívala pomůcky, které jsem obdržela během seminářů Šikuli, jakož i pomůcky nově pořízené v rámci praxe. Dětem se velmi líbilo pracovat s lopatkami, kolečkem i hráběmi. Pomůcky Montessori byly pro děti velkým objevem. Nejvíce se dětem líbilo šroubování, největší problém měli například s tím dokončit přesýpání rýže až do konce. Největší úspěch mělo ale pečení. Děti si vyzkoušeli nejen vykrajování, pomazávání a posypávání. Ale mohly také pozorovat přímo ve třídě, jak se vykrájené kytičky pečou, při pečení se nafukují a jak celý proces krásně voní. Celkově se dětem všechny aktivity velmi líbily. Při heterogenním uspořádání třídy v Kaštánku, je někdy těžké vše přesně naplánovat tak, aby i mladší děti nové aktivity vyzkoušely, ale přiměřené jejich věku. Problém máme zatím s uspořádáním Montessori pomůcek ve třídě, protože nám zatím chybí vhodný nábytek. Při řezání pilkou je třeba dát obzvlášť pozor, aby dvouleté děti nebyly poblíž. Většina pomůcek z projektu Šikula našla a ještě najde ve školce své místo. Každá nová inspirace a podnět je dětmi i paní učitelkami ve školce velmi kladně přijat. Stále se snažíme zlepšovat a inovovat jak metody vzdělávání, tak vybavení školky. Projekt Šikula nám je v tomto směru velmi prospěšný. Děkuji 12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta pedagogická Bakalářská práce NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Věra Němcová Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Vedoucí bakalářské

Více

BAREVNÉ SLUNÍČKO Hrajeme si a poznáváme svět

BAREVNÉ SLUNÍČKO Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy, okres Praha - východ K Jatkám 982, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, tel. 321 697 473 Zřizovatel: Město Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických 53, 281 63

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK NA VESNICI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK NA VESNICI Č.j.: 30/2013 Platnost od 1.9.2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ROK NA VESNICI Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Třída M O T Ý L K Ů. S Malým princem od podzimu do léta

Třída M O T Ý L K Ů. S Malým princem od podzimu do léta Mateřská škola Třešť, příspěvková organizace Luční 88, Třešť, 589 01 Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Třída M O T Ý L K Ů pod názvem S Malým princem od podzimu do léta školní rok 2014

Více

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ NÁŠ SVĚT PRO OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2011 DO SRPNA 2014 č.j. JP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO 2014-2017 Spolu to dokážeme! Vypracovala: Mgr. Monika Písková ve spolupráci s pedagogy školy Obsah I. Identifikační údaje II. III. Charakteristika

Více

Výuka anglického jazyka hravou formou

Výuka anglického jazyka hravou formou Výuka anglického jazyka hravou formou 1 Obsah: realizace projektu zhodnocení seminářů, vyhodnocení dotazníků metodický a didaktický materiál další vzdělávání pedagogů, rozšíření seminářů závěr 2 Realizace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s.

Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s. Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s. Název programu: Vzdělávací program Montessori Motta: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Vzdělávání neznamená plnit vědra, ale rozněcovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost.

Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost. Název: PRAMÍNEK POZNÁVÁNÍ Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost. www.skolkapraminek.cz info@skolkapraminek.cz 1 OBSAH I. ZÁKLADNÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚŠANY, TĚŠANY 380

MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚŠANY, TĚŠANY 380 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ H O N Z Í K O V Y K O S T I Č K Y aneb svět je plný vody, hlíny, ptáků, zvířat, hraček, lidí, věcí a o něm si budeme povídat přeci.! MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚŠANY,

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Ţďárec u Skutče, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:

Základní škola a mateřská škola Ţďárec u Skutče, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Základní škola a mateřská škola Ţďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: vypracovala: Zuzana Čáslavská 2010 Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2014/2015 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více