Víčkovaná neboli relaxace s víčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víčkovaná neboli relaxace s víčky"

Transkript

1 1. Tělesná a pohybová výchova Víčkovaná neboli relaxace s víčky Relaxační technika pomocí víček od PET láhví slouží ke zklidnění a uvolnění dětí, které si zároveň procvičují hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, učí se sebeovládání, spolupráci i komunikaci s kamarádem. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Tělesná a pohybová výchova Osobnostní a sociální výchova Koordinace ruky a oka Pohyb a pohybová koordinace Orientace v tělním schématu Vnímání Sebeovládání a přizpůsobivost Komunikace s dětmi Sociabilita a spolupráce Sebeovládání Přizpůsobivost City a jejich projevy Respektování pravidel Velké množství víček od PET láhví Prostorná třída s kobercem (lze i v malé třídě po úpravě prostoru) Relaxační technika víčkovaná spočívá v postupném pokládání víček, které stimuluje střídavé uvolňování a napínání svalů a pohybovou koordinaci. Děti, které pokládají, se musejí soustředit na to, jak víčka položit, aby nespadla, musejí se snažit, aby dodržely směr a zaplnily celý prostor, a zároveň vnímají kontakt s kamarádem. Postup Děti vytvoří dvojice a domluví se, kdo půjde relaxovat jako první a kdo jako druhý. Pedagog dá k dispozici krabici s víčky, která se vysypou na koberec. Děti si víčka rozeberou a najdou si místo v prostoru. Jedno dítě si lehne na záda uvolní celé tělo. Druhé dítě začne na kamaráda pokládat víčka. Víčka se pokládají od nohou směrem vzhůru děti by se měly snažit pokládat víčka postupně vedle sebe, dodržet směr a celé kamarádovo tělo pokrýt víčky.

2 Tělesná a pohybová výchova 1. UPOZORNĚNÍ Pozor na obličej! Víčka na něj mohou děti pokládat jen pod dozorem, protože víčka mohou být ostrá! Jakmile je celé tělo dítěte, které leží, pokryto víčky, dítě vyskočí a setřese ze sebe všechna víčka. Poté se kamarádi vystřídají. Na závěr děti společně posbírají všechna víčka a uloží je zpět do krabice. DOPORUČENÍ Před aktivitou odstraňte z víček plastové proužky škrábou. Čím víc víček, tím lépe děti si je mohou samy nasbírat. Před relaxační aktivitou provádějte nějakou rušnější činnost. Tichá komunikace Během relaxace se snažte udržovat klid; děti by spolu měly komunikovat potichu. Vysvětlete jim, že se může stát, že se kamarád pohne a několik víček spadne. Vhodné je pustit příjemnou hudbu (pohádkové písničky či melodie, relaxační hudbu ) Snažte se zkoordinovat setřásání víček najednou (děti pak neruší ostatní) a nechte je si to užít počítejte s pořádným rozletem víček. Vezměte v potaz časovou náročnost nejen samotné aktivity, ale i následného úklidu. Možné obměny Aktivitu můžete začít rušnou částí, kdy vysypete víčka na zem a necháte děti, aby mezi nimi řádily. Stanovte jednoduché pravidlo: Víčka nesmějí létat vzduchem. Děti se víčky prohrabují, což je velice příjemné na ruce, hromadí je, jezdí mezi nimi prsty Děti mohou vytvořit i trojice (dvě děti skládají víčka na ležícího kamaráda). Děti mohou skládat víčka kolem ležícího kamaráda, což je vhodné v případě, že dítě nechce mít víčka na sobě. Při závěrečném úklidu mohou děti sbírat víčka podle barev či podle obrázků (jsou-li na víčkách). Méně kontaktní varianta spočívá ve skládání hada či různých obrazců, mandal (dobré mít kruhovou velkou šablonu) apod. Modifikace činnosti pro děti s SVP Tuto relaxační aktivitu lze využít jako individuální činnost (pedagog pokládá víčka na dítě).

3 1. Tělesná a pohybová výchova Lomená linie Cílem aktivity je znázorňovat graficky motivovaný pohyb vycházející z ramenního kloubu, zápěstí, dlaně a prstů. Děti se učí napodobovat a zaznamenávat jednoduché grafické tvary: lomenou linii. Hlavní oblast činnosti Tělesná a pohybová výchova Další oblasti činnosti Hudební, taneční a dramatická výchova Jazyk a řeč Výtvarná a estetická výchova Podporované dovednosti, Pohyb a pohybová koordinace schopnosti a osobnostní Nápodoba pohybů charakteristiky Koordinace ruky a oka Vnímání Pozornost, soustředěnost Paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných znaků a symbolů Grafické a výtvarné vyjadřování Časoprostorová orientace Sebeuvědomění a sebeuplatnění Sebeovládání a přizpůsobivost Vůle, vytrvalost Respektování pravidel Sociabilita a spolupráce Pomůcky a potřeby CD přehrávač nebo notebook s reproduktory, kreslicí materiál, grafomotorické pracovní listy, které jsou součástí tohoto projektu a jsou vždy uvedeny za popisem vlastní činnosti Prostorové nároky Tělocvična, hřiště, park, školní zahrada či další venkovní prostory mateřské školy (podle počasí); třída mateřské školy Doporučená literatura G. Droppová: Kreslím a maľujem, Poradca, Žilina 2003 G. Droppová: Kreslím a maluju, Poradce, Český Těšín 2003 G. Droppová: Pastelkami čarujem, Poradca, Žilina 2003 G. Droppová: Pastelkami čaruju, Poradce, Český Těšín 2003 I. Uvačková, D. Valachová, G. Droppová: Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2009 M. Lysáková, Ľ. Kopinová, A. Podhorná: Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku, SPN, Bratislava

4 Tělesná a pohybová výchova 1. Postup Procvičování hrubé motoriky Aktivitu začneme hudebně-pohybovou hrou s využitím slezské lidové písně Už ty pilky: Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, už sedláci vymlátili, mají prázdné stodoly. Děti stojí ve dvojicích proti sobě na konci třídy. Drží se za ruce a pohybem rukou napodobují řezání dřeva pilkou. Pohybují se v rytmu písně až na druhý konec třídy. Procvičování jemné motoriky Cvičení je motivováno pohyby prstů podle písně. Děti napodobují řezání dřeva pilkou střídají pravou i levou ruku se sevřenými prsty a pohybují rukou vpřed a vzad. Mohou též vytleskávat rytmus písně hrou na tělo. 2

5 1. Tělesná a pohybová výchova Kreslíme zuby na pile jedním tahem. Jakmile začneme kreslit, nezvedáme tužku z papíru, dokud nedokreslíme. Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, už sedláci vymlátili, mají prázdné stodoly. 3

6 2. Osobnostní a sociální výchova Zrcadlo Prostřednictvím této aktivity se dítě učí vnímat druhého i jeho emoce, trénuje schopnost neverbální komunikace, smysl pro detail a rozvíjí též hrubou motoriku. Hra děti baví a je vítaným zpestřením nejen pro předškoláky, ale i pro děti starší. Tato aktivita není nijak časově omezena, vše záleží na tom, jak se děti budou cítit. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Osobnostní a sociální výchova Tělesná a pohybová výchova Vnímání Komunikace Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybu Pozornost a soustředěnost Koordinace ruky a oka Bez pomůcek; lze pustit tichou relaxační hudbu z CD Třída, tělocvična, společenská místnost; nedoporučuje se hrát v exteriéru (rušivé okolní zvuky) Postup Vyzveme děti, aby utvořily dvojice. Vysvětlíme jim, co dělá zrcadlo. Zrcadlo přesně odráží obraz, napodobuje, proto se i ony budou snažit o co nejpřesnější nápodobu pohybů, gest, mimiky. V zrcadle je vše vidět děti pro začátek zkusí třeba jen ruku, hlavu apod. Děti z dvojice stojí proti sobě. Domluví se mezi sebou, kdo je zrcadlo. DOPORUČENÍ O tom, kdo bude zrcadlo, může rozhodnout i los, ale lepší je ponechat první volbu na dětech. Budou se cítit bezpečněji. Vyzveme děti, aby si představily, stojí před zrcadlem. Měly by začít s pomalými pohyby, postupně je možné mírně zrychlit a upozornit i na mimiku. Vše probíhá bez slov. Ten, kdo je zrcadlo, se snaží co nejvěrněji napodobit pohyby a mimiku předvádějícího dítěte (obrazu). Napodobit pohyby a mimiku

7 Osobnostní a sociální výchova 2. UPOZORNĚNÍ Pokud by to už bylo pro toho, kdo je napodobován, nepříjemné, je možné si role vyměnit nebo hru ukončit. Opatrně na hodnocení premiéry, abychom děti neodradili. Zpětná vazba Nakonec od dětí získáme zpětnou vazbu: Povídáme si s nimi o tom, jak se cítily v roli zrcadla, co jim bylo příjemné, co nepříjemné, co bylo nejtěžší, co nejlehčí. Zeptáme se jich, zda se doma rády prohlížejí v zrcadle apod. Možné obměny V zrcadle je jen ruka, či obličej; hýbat se může pouze hlavou; artikulovat beze slov (jednoduchá slova forma odezírání). Děti mají možnost vylosovat si, kdo bude zrcadlo. Dítě se učí neverbální komunikaci i s tím, kdo není jeho kamarád. Společné zrcadlo Další variantou je společné zrcadlo : Děti stojí v kruhu, vyberou si mezi sebou detektiva a ten odejde za dveře. Ostatní se mezitím domluví, kdo z nich bude předvádějící (obraz). Zbylé děti budou zrcadla a snaží se tajný obraz napodobovat, ovšem tak, aby obraz nebyl odhalen příliš snadno. Potom přivolají detektiva a těsně předtím, než vejde, začne předvádějící (obraz) vymýšlet nějaké posunky, pohyby rukou, hlavou apod. a ostatní děti (zrcadla) jej napodobují. (Děti-zrcadla velmi rychle pochopí, že se nesmějí dívat na předvádějící obraz, protože by tím detektivovi hodně ulehčily práci.) Detektiv má za úkol vypátrat, které z dětí je obraz (předvádějící) předem se domluvíme, kolik pokusů může mít.

8 3. Environmentální výchova Hrátky s křečky Jedná se o aktivitu v rámci vzdělávání za pomoci zvířat, což je progresivní metoda, kterou v poslední době využívá stále více pedagogů mateřských škol. Při aktivitách či vzdělávání se zvířátky je nutné vždy dbát jak na bezpečnost dětí, tak na zdraví a welfare zvířátka. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Užitečné odkazy Environmentální výchova Tělesná a pohybová výchova Předmatematická gramotnost Přírodovědná gramotnost Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybů Koordinace ruky a oka Základní matematické, číselné a početní pojmy a operace Číselné a matematické představy Respektování pravidel City a jejich projevy Komunikace s dospělým Poznatky, sociální informovanost Zdraví a bezpečí Křečci džungarští ve vhodné přenosné kleci, rozinky, semena (např. pšenice, oves, ječmen, kukuřice ) Třída či školní zahrada almamater.cuni.cz/seminare/drobni-zivocichove Welfare je termín, který označuje kvalitu života zvířat. Welfare zvířat v návštěvním programu zahrnuje: Welfare zvířat transport rychlý, ve vhodných přepravních nádobách, které jsou izolovány, aby zvířata nebyla vystavena náhlým změnám teploty; vhodnou demonstrační ubikaci; odpočinek během aktivity zvířata se střídají, nebo se děti věnují nejen živočichům, ale i doprovodným činnostem; stanovení (a dodržování) maximální doby intenzivní práce za den a týden; transport a vypuštění zvířete do místa sběru nebo do domovské ubikace; pravidelnou veterinární péči (prevenci i léčbu). Welfare zvířat v třídním chovu zahrnuje: vhodnou ubikaci (dostatek prostoru, členitost, vybavení, herní prvky); stálý přístup k vodě a (s přihlédnutím ke specifikům daného druhu) i k potravě; zajištění doby odpočinku v souladu s přirozeným biorytmem; Stálý přístup k vodě stanovení maximální možné doby práce (intenzivního kontaktu s dětmi);

9 Environmentální výchova 3. možnost sociálních kontaktů chov v párech nebo ve vhodně složených sociálních skupinách; včasné přemisťování dospívajících mláďat, aby nedošlo k bojům o pozice; veterinární péči (prevenci i léčbu). Postup Děti postupně bereme ke kleci s křečky (ostatní se mohou dívat nebo mají volnou hru). Výhodné je začít hned ráno, jak děti postupně přicházejí do školky. Nejprve křečky pozorujeme necháme dítě pozorovat oči, uši, nohy, ocásek. Děti si všímají, jakou mají křečci barvu srsti, co zrovna dělají (spánek, vyměšování, hra, drbání atd.). Každému dítěti ponecháme na pozorování dostatek času a vyprávíme si s ním. Prostor pro pozorování, klid a vyprávění to vše je při vzdělávání za pomoci zvířat důležité. Jestliže se dítě dost vynadívalo a nějaký křeček se probudil, pak vysypeme na stůl asi dvacet rozinek a různá semena (pšenice, oves, ječmen aj.). Špetkovitý úchop Počítání rozinek Vyzveme dítě, aby křečka krmilo. Krmení křečka rozinkami a drobnými semeny napomáhá rozvíjet jemnou motoriku, neboť tato činnost vyžaduje značnou obratnost prstů, podporuje špetkovitý úchop a stimuluje soustředěnou pozornost. Jedno z přihlížejících dětí zároveň počítá, kolik rozinek si už křeček nacpal do lícní torby. Obvykle je to 10 15, což je číslo, které leckterý předškolák dokáže spočítat. Pak si děti role vymění to, které počítalo, krmí. Tato aktivita pozitivně přispívá k rozvoji jemné motoriky, podporuje schopnost soustředit se na práci i další dovednosti, které jsou potřebné v rámci předškolní přípravy. Na tomto cvičení je úžasné to, že baví všechny. Dosud žádné dítě tento trénink neodmítlo, naopak! TIP Křeček je pro tuto aktivitu ideální, protože ho nadbytek potravy nebo cukrů z rozinek nehrozí, neboť má-li lícní torby plné, běží do pelíšku a vše, co má v torbách, vyprázdní, a začne si tvořit zásobárnu. Zásobárnu je možné po programu přiměřeně zredukovat. Možné obměny Učitel/ka může dát vybraným dětem ochočené jedince do ruky. Děti musejí křečky držet opatrně, nesmějí je příliš zmáčkout, protože by jim mohly ublížit, ale ani je nesmějí držet příliš volně, protože by jim křečci mohli utéci. Zpočátku kontakt probíhá v nevelké výši nad křečkovou ubikací, aby dítěti v případě nehody nespadl z příliš velké výšky a nezranil se. Na aktivitu navazujeme i další dny, kdy už křečci odpočívají doma. Ptáme se dětí, jak vypadá křeček, zda má ocas, čím se živí, jestli by děti chtěly mít křečka ve třídě pořád Pokud mají zájem, můžeme začít uvažovat o třídním chovu. Využití činnosti pro děti s SVP Aktivita je v plné šíři (či spíše ve zvýšené míře) vhodná pro děti s dyspraxií či dalšími motorickými obtížemi.

10 4. Výtvarná a estetická výchova Fotokostky Tato aktivita evokuje návraty k oblíbené hře a zároveň plní funkci interaktivní dětské stavebnice. Fotografie je jednak památkou na krásné chvíle, jednak slouží jako obraz pro další tvorbu. Fotografie pořízené ve školce při různých akcích i běžných činnostech se tak mohou stát součástí dětských her a aktivit, jako jsou právě fotokostky. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Doporučená literatura Výtvarná a estetická výchova Dramatická výchova Multikulturní, kulturní a mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Řešení problémů a myšlení Komunikace s dětmi Poznatky, sociální informovanost Zapojení do společných her, spolupráce na činnostech, Poznávání, soustředěnost Adaptabilita ke změnám Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybů Koordinace ruky a oka Sebeuplatnění Přizpůsobivost Respektování pravidel Sociabilita a spolupráce Dřevěné kostky (použité starší nebo nově vyrobené truhlářem) vždy 12 kostek pro skupinku šesti dětí, vytištěné digitální fotografie, lepidlo ve válečku, nůžky se zaoblenými špičkami, digitální fotoaparát, počítač, čtečka paměťových karet, dataprojektor, barevná tiskárna Prostory mateřské školy herna, jídelna, odpočinková a relaxační místnost; eventuálně park, les na fotografování motivů z dětského života J. Šmíd: Část 11. Fotografie v koncepci univerzitního studia učitelství výtvarné výchovy, in Výtvarná výchova 1/2008; Část 10. Fotografie v koncepci univerzitních studií VV, in Výtvarná výchova

11 Výtvarná a estetická výchova 4. Postup Učitel/ka vytváří v průběhu školního roku v mateřské škole dokumentaci z různých akcí (např. setkání s rodiči, besídka mateřské školy, běžný každodenní život ve školce, dokumentace dětské hry). Výběr nejzajímavějších fotografií Čtvercová síť Následně sestaví výběr několika nejzajímavějších fotografií s dětmi (na každou skupinku dětí připadá šest fotografií kostka má 6 stran). Tyto fotografie nabídne několika skupinkám dětí. Každá skupinka si vybere nebo dostane šest snímků a paní učitelka na každou fotografii narýsuje čtvercovou síť, kde jeden čtverec sítě odpovídá rozměru strany dřevěné kostky; pokud zbude část fotografie jako ořez z narýsované sítě, nevadí. Děti poté pod dohledem pedagoga rozstříhávají nůžkami (se zaoblenými špičkami kvůli bezpečnosti) fotografie každé dítě jednu fotografii. Nejmenší děti s nůžkami nepracují, ale například pod dohledem pedagoga fotografují své spolužáky, povídají si o motivech, které jsou zachyceny na rozstříhávaných fotografiích, a tím si rozvíjejí si komunikační a sociální dovednosti. Po rozstříhání fotografií lepí děti části fotografií na dřevěné kostky učitel/ka děti upozorní, že 12 kostek (formát 4 : 3, tj. 4 3 dřevěné kostky pro každou fotografii) leží v pozici, jakou určila. Teprve po nalepení všech 12 dílků rozstříhané fotografie učitel/ka otočí všechny kostky (podle logiky věci) a děti nalepují další fotografii, resp. její rozstříhané čtvercové části. Fotodokumentace a archiv Učitel/ka vytváří v průběhu dětského tvoření fotodokumentaci, kterou může použít třeba při setkání s rodiči nebo při přijímání nových dětí do mateřské školy jako prezentaci toho, co všechno děti dokážou. Zároveň však pedagog pořizuje i dokumentaci dětských výtvorů jako finálních výtvarných artefaktů pro školní archiv či navazující činnosti. TIP Nabídka inspiračních témat pro fotokostky na dětském hřišti; město z ptačí perspektivy; divný stroj; mandala a kruh; karty hrací i nehrací ; stavebnice a hra; dítě a jeho svět; hra jako symbol (nejen) dětství; můj vesmír; nahoře a dole; zvíře; stopy v čase; spěch světa; fantastická krajina; vodní svět; sporák; voda; silueta stínové divadlo; kruh; ozubené kolo; chodník z leteckého pohledu; loutkové divadlo; stavebnice; cukrárna; sen; kolo, ovál, oblina; strom; koleje; spirála, ptáci

12 5. Hudební, taneční a dramatická výchova Nenechám se nachytat nos mám mezi očima! Tato aktivita umožňuje, aby se alespoň částečně zapojily všechny děti bez ohledu na jejich dosavadní hudební a jazykové zkušenosti. Principem hry je plynulá rytmicko-melodicko-pohybová ozvěna ukončená chybou. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Hudební, taneční a dramatická výchova Tělesná a pohybová výchova Jazyk a řeč Pohyb a pohybová koordinace Orientace v tělním schématu Vnímání Pozornost, soustředěnost Tvořivost, vynalézavost, fantazie Úroveň verbální komunikace Sebeuvědomění a sebeuplatnění Zapojení do společných her Pomůcky a potřeby Notová příloha (viz druhá strana listu) Prostorové nároky Vyvětraná místnost Doporučená literatura A. Tichá: Učíme děti zpívat, Praha 2005 Postup Učitelka v 4/4 taktu předzpěvuje v malém intonačním prostoru názvy částí těla a zároveň na ně ukazuje (základní tvary i zdrobněliny). 4/4 takt Po několika taktech záměrně udělá chybu zazpívá jinou část těla, než na kterou ukáže (v notách naznačeno křížky). Děti v tu chvíli neopakují, ale zavolají: Nééé! Stejná pravidla platí u varianty v 3/4 taktu. V každém taktu děti ukážou na uvedenou část těla nebo se po ní pohladí (užíváme slova v 6. pádu, přízvuk je na předložce). 3/4 takt Děti opět opakují každý takt až do chyby. Při obou variantách hry můžeme děti průběžně motivovat postupným zrychlováním. Krátký motivační rozhovor začneme otázkou: Víme, kde máme ruce, uši, loket, ústa? Děti spontánně ukazují. Poté učitel/ka oznámí: Já vás zkusím nachytat. Když budu správně ukazovat a zpívat, zopakujte to po mně. Když ale něco jiného zazpívám a něco jiného ukážu, neopakujte to a zavolejte: NÉÉÉ. Motivační rozhovor Při slovech ruce, ručičky tleskáme. Při slovech nohy, nožičky plácáme do stehen nebo dupeme.

13 Hudební, taneční a dramatická výchova 5. TIP Využijte při hře možnost ukázat některé části těla křížem, tedy pravou rukou na levou nohu apod. Podpoříte tím pružné spojení obou hemisfér mozku dětí (i svého). & # # 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ no - Ru - ce bři - cho, hla-vič-ka vi-čka no - hy, ru-čič-ky - či-čky bra - da, hla - va ko-le-na. - & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ko - & # # O - či pu - sa, hla - va no-žič-ky, - ži-čky, zu - by lo - ket, u -- ši ši lý - tka, œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Lo - kty no-žič-ky, - ži-čky, hla-vič-ka vi-čka ko-le-na, hla - va zá - da, tvá - ře ře u - ši. œ œ œ œ œ œ œ & # # œ če - œ œ œ œ pu - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ vla - sy zá - da, krk a hrud - ník, ra-me-na če - lo, ko-le-na - - pu - pík. 3 4 & # # 3 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po bři - še, po u - ších, po ru - čič -- čce, po kr - ku, & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ po če - le, po zá - dech, po lýt - kách, po vla - sech. & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po ru - ce, po hla - vič - čce, po tvá - ři, po no - žič - čce. & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po no - ze, po dla - ni, po zá - díč -- čkách, po tvá - řič - čkách.

14 6. Bláznivý sendvič Crazy sandwich Jazyk a řeč z C w b Díky této aktivitě se u dětí rozvíjí schopnost porozumět hranému videu, jednoduchým instrukcím učitele a upevňují se získané znalosti. Prostřednictvím přiloženého pracovního listu si děti procvičí jemnou motoriku. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Užitečné odkazy Jazyk a řeč Výtvarná a estetická výchova Polytechnická výchova Koordinace ruky a oka Slovní zásoba Formální vyspělost řeči Gramatická správnost řeči Stavba vět Úroveň verbální komunikace Vnímání Pozornost, soustředěnost Paměť Rozlišování obrazných znaků a symbolů Komunikace s dospělým Grafické a výtvarné vyjadřování Obrázkové karty (formát A5), přiložený pracovní list, pastelky Třída či jiné vnitřní prostory crazy-sandwich/ Děti sedící v kroužku na koberci si zopakují slovní zásobu k tématu jídlo (Food) apple, banana, cake, sandwich, pizza, salad Pro zpestření může učitel pustit krátké zábavné video, jemuž děti snadno porozumějí. Na závěr mohou předškoláci využít přiložený pracovní list. Aktivita je velmi dobře použitelná i v případě omezené slovní zásoby. 1

15 z C b Jazyk a řeč 6. w Postup Učitel si s dětmi sedícími v kroužku na koberci zopakuje pomocí obrázkových karet slovní zásobu k tématu jídlo Food. Video Bláznivý sendvič Abychom aktivity v angličtině ozvláštnili a mohli je dětem prezentovat zábavnou formou, můžeme jim z internetu přehrát volně dostupné video Bláznivý sendvič (Crazy sandwich) o Steveovi a jeho neposedné kamarádce strace Maggie. Pokud se děti na klip soustředí, nechte je klip pouze sledovat. Jestliže ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete jej zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Stevea, případně přidávat vlastní. Obrázkové karty Pracovní list Pomáhejte dětem plnit úkoly např. mimicky naznačte odpověď, pronášejte část odpovědi s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či využívejte jiné pomůcky. Po zhlédnutí videa a připomenutí slovní zásoby můžeme každému dítěti rozdat pracovní list a společně s nimi se na dané aktivitě podílet. Užitečné anglické fráze Sit down, please. Let s watch the DVD! So, today is about food. Who is cooking in the clip? Say with Steve. It s a (sandwich). Posaďte se, prosím. Pojďme se podívat na DVD! kže - dnes se budeme zabývat jídlem. Kdo vaří v klipu? Říkejte se Stevem. To je (obložený chléb/sendvič). TIP Pracovní list k nalezení a vytištění zde: jazykove-aktivity-uroven-1/food-jidlo/level pdf Možná obměna Příběhový DVD klip pomocí krátkého humorného příběhu představuje šest druhů potravin (jablko, banán, dort, obložený chléb, pizzu, míchaný salát) a sloveso like. Vše pak spojuje do jazykové struktury: Like + jídlo/pití: I like/don t like (apples). Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. POZNÁMKA Následuje pracovní list vážící se k aktivitě. 2

16 6. Jazyk a řeč z C w b 3

17 7. Předmatematická gramotnost Hledání čísel Jedná se o fyzicky lehce náročnou venkovní aktivitu, při níž si děti procvičují poznávání čísel s různými obměnami. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Předmatematická gramotnost Tělesná a pohybová výchova Jazyk a řeč Pohyb a pohybová koordinace Rozlišování obrazných znaků a symbolů Číselné a matematické představy Řešení problémů a myšlení Sociabilita a spolupráce Vnímání Komunikace s dětmi Barevné venkovní křídy, příp. papíry a fixy Betonové hřiště, chodník Postup Na chodník nebo betonové hřiště nakreslíme barevnými křídami náhodně rozmístěná čísla. Číslo nejvyšší hodnoty je vhodné vybrat podle schopností a věku dětí. Čísla by měla být dostatečně velká a výrazná, aby byla dobře vidět i ne úplně zblízka, a zároveň by měla být v přiměřené vzdálenosti od sebe. Starší děti, které již psaní čísel ovládají, se mohou zapojit do přípravy aktivity. Jak velký má být počet čísel stejné hodnoty, závisí na počtu dětí a variantě hry, kterou zvolíme. Necháme děti volně se procházet mezi čísly (tuto část je možné doplnit písničkou či říkankou) a pak vykřikneme nějaké číslo (v rozmezí těch, která jsme nakreslili na chodník). Úkolem dětí je co nejrychleji dané číslo najít a postavit se na ně. Možné obměny Počet čísel jedné hodnoty bude stejný jako počet dětí. Nebude se jednat o soutěž; každé dítě bude mít šanci najít si své vlastní číslo. Počet čísel jedné hodnoty bude o jedno menší, než je počet dětí. Dítě, které jako jediné správné číslo nenajde, se může prohodit s tím, kdo vyvolává. Ani v této verzi hry nemá hra vítěze nebo poražené.

18 Předmatematická gramotnost 7. Soutěživější varianta Barevná čísla V případě, že chceme hře přidat na soutěživosti, je možné, aby dítě, na které už číslo nezbude, ze hry vypadlo. V takovém případě je nutné vždycky jedno číslo dané hodnoty přeškrtnout; ve hře je pak již neplatné. Přeškrtávání čísel se mohou účastnit i děti, jen je třeba kontrolovat, aby nedošlo k přeškrtnutí dvou čísel stejné hodnoty. Dítě, které vypadlo jako poslední, může vyvolávat číslo, aby déle zůstalo aktivním členem hry. Čísla lze rovněž kreslit barevně. V takovém případě můžeme jejich počet navýšit tolikrát, kolik použijeme barev, a vyvolávat vždy barvu i číslo (např. červená sedmička); nebo počet nezvyšujeme a vyvoláváme buď barvu, nebo číslo. Místo čísel je možné hrát stejnou hru i s geometrickými tvary. Tuto variantu lze taktéž doplnit barvami. Použití písmen Sčítací varianta Jinou variantou je použití písmen, která děti hledají. Hraje se stejně jako varianta s čísly, hodí se však spíše pro starší děti, od nichž se vyžaduje větší míra spolupráce. V takovém případě je možné rozmyslet si předem krátká slova (případně je vytisknout nebo čitelně napsat na kartičky) a nechat děti, aby společně hledaly dané slovo či dvě kratší slova (písmen ve slově by mělo být tolik, kolik je dětí, a v případě, že se nějaký znak opakuje, mělo by se to odrážet i v počtu tohoto písmene na chodníku). Pokud nejsou děti ještě schopné ze slova určit, která písmenka obsahuje, můžeme jim pomoci vytisknutou kartičkou s daným slovem. Děti si pak mezi sebou musejí rozmyslet, kdo bude hledat jaké písmenko, čímž se podporuje jejich vzájemná spolupráce a domluva. Složitější variantou hry s čísly je sčítací varianta. Děti nehledají předem známé číslo, ale například hodnotu tři plus jedna. S nejmenšími dětmi můžeme aktivitu provádět například s barevnými puntíky nebo známými předměty (auto, domeček, kytička ). V tomto případě je vhodné, aby vyvolával učitel a děti ze hry nevypadávaly.

19 8. Přírodovědná gramotnost Fyzikální hrátky s vodou Povrchové napětí Voda je nejběžnější tekutina na planetě Zemi. Děti s ní přicházejí každý den do styku, ale přesto si vždycky dobře neuvědomují některé její zajímavé vlastnosti. Množství fyzikálních a chemických parametrů vody, které by bylo možné ukázat, je téměř nepřeberné. Společným jmenovatelem následujících experimentů je fenomén povrchového napětí. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Přírodovědná gramotnost Polytechnická výchova Environmentální výchova Vnímání Pozornost, soustředěnost Řešení problémů a myšlení Adaptabilita na změny Sklenice, voda, pohlednice, centy (pěticenty, deseticenty), desetikoruny (nebo podobně velké objekty) kelímky, papírový ubrousek, potravinářské barvivo, jar (nebo jiný saponát) Třída Povrchové napětí se projevuje řadou vlastností vody od toho, že voda na horké plotně vytváří kuličky, přes umožnění pohybu vodoměrky po vodní hladině, transportu vody do korun stromů až po kulový tvar kapek vody. Zajímavé vlastnosti vody Následující sada drobných aktivit by měla na některé z efektů povrchového napětí atraktivní formou upozornit. Postup Kolik desetikorun se vejde do sklenice plné vod? 1. Naplníme sklenici vodou až po úplný okraj a zeptáme se dětí, co se stane, když do ní vhodíme kámen (přiměřeně velký, aby vytlačil dostatek vody, takže sklenice přeteče). 2. Opět každému dítěti naplníme sklenici vodou až po úplný okraj a položíme otázku: Kolik desetikorun se vejde do plné sklenice s vodou? 3. Následuje soutěžní aktivita, kdy se každé dítě snaží do své sklenice pomalu vkládat jednu minci po druhé, aniž by voda přetekla (místo desetikorun lze použít libovolné přiměřeně velké objekty odpovídající tloušťky). 4. Voda vytváří vrchlík zaujímá větší objem, než jaký má samotná sklenice. Poměrně dlouho jí trvá, než vyteče ven. Za tento jev je zodpovědné povrchové napětí. Voda vytváří vrchlík

20 Přírodovědná gramotnost 8. TIP Pomocí různých příměsí je možné měnit povrchové napětí a zjišťovat, co se bude s počtem mincí dít. Vyzkoušejte jar, sůl nebo třeba sodu. Udrží se deseticent na vodní hladině? 1. Naplňte si misku vodou. 2. Zeptejte se dětí, zda si myslí, že je možné položit drobné mince (centy, pěticenty, deseticenty) na vodní hladinu. Nechte děti, aby si otestovaly své hypotézy. 3. Tyto mince skutečně lze na vodní hladině snadno udržet. Stačí je tam pokládat naplacato a opatrně. Udrží je zde povrchové napětí. 4. Zkuste děti naučit dávat tyto drobné mince na vodní hladinu samotné. Cent je nejlehčí, deseticent již vyžaduje určitou netriviální zručnost. TIP Když plavou mince na hladině, lze dětem ukázat, jak funguje saponát. Postačí pár kapek jaru do vody a za několik okamžiků padají mince ke dnu jako špína z talíře. Do vody s jarem rovněž nejde vložit mince tak, aby plavaly. DOPORUČENÍ K pokusu lze využít i staré desetníky, dvacetníky či padesátníky (máte-li je schovány), popřípadě jinou měnu (kopějky, groše, forinty ). Voda teče do kopce 1. Může voda téci do kopce? Tuto otázku dětem položíme a ukážeme jim, že normálně nikoli (dobře k tomu poslouží nakloněný tácek). 2. Děti si do jedné skleničky napustí vodu a druhou umístí tak, aby výška jejího dna byla nad úrovní hladiny ve druhé sklenici. Druhou sklenici je možné podepřít konstrukcí z lega, dřevěnou kostkou či jinou skleničkou. 3. Potom děti vezmou papírový ubrousek či kapesník a položí jej tak, aby byl jedním koncem ponořen ve vodě a druhý vedl do druhé (zatím prázdné) sklenice. Neprovádět za přílišného horka 4. Po několika hodinách se k experimentu můžeme vrátit (není vhodné jej provádět, pokud je příliš horko voda by se mohla masivně odpařovat). Zjistíme, že kapesník pomocí vzlínání dokázal přepravit vodu (respektive její část) z jedné sklenice do druhé. Díky tomuto efektu se může voda dostat z kořenů do korun stromů, aniž by ji někdo musel nahoru nosit či čerpat. TIP Pro lepší efekt postupu vody po kapesníku či ubrousku je možné do vody přidat potravinářské barvivo. V takovém případě ale experiment s konkrétním barvivem vyzkoušejte předem. Některá barviva mohou mít vliv na povrchové napětí, a efekt tak může zcela vymizet. U experimentu je pak možné chvíli setrvat a sledovat, jak voda šplhá vzhůru po kapesníku a začíná odkapávat do vyšší sklenice.

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a PONNY ENGLISH PRE- SCHOOL PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a NTC METODA 1 MOTORICKÁ CVIČENÍ Týdenní plán Bunnies (vždy dopoledne před odchodem na procházku) Pondělí Úterý rovnováha, koordinace, oční cviky

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dětí: 5 6 let, běžná předškolní třída MŠ. Děti byly předem seznámeny s tématikou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro děti a rodiče

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

KRÁLOVSTVÍ VODY. Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové)

KRÁLOVSTVÍ VODY. Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové) KRÁLOVSTVÍ VODY Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové) Vodní víly a skřítkové si hrají (cvičíme, hrajeme si, malujeme

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Kapalina, pevná látka, plyn

Kapalina, pevná látka, plyn Obsah Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina, zásada K čemu je chemie dobrá? Jak to vypadá v laboratoři? Bezpečnost práce Chemické pokusy Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina,

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

Příklad dobré praxe na téma VŠEMI SMYSLY

Příklad dobré praxe na téma VŠEMI SMYSLY Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina projekt číslo CZ.1.07/1.1. 00/02.0014 Příklad dobré praxe na téma VŠEMI SMYSLY Jméno autora Mgr. Hana Zahradníčková Název příkladu dobré praxe

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět!

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět! CZ Habermaaß-hra 4973 Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Rozviklaná rotující stavěcí hra pro 2 až 4 hráče ve věku 5 99 let. Autoři: Klaus Miltenberger, Kristin Múckel Ilustrace:

Více