Víčkovaná neboli relaxace s víčky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víčkovaná neboli relaxace s víčky"

Transkript

1 1. Tělesná a pohybová výchova Víčkovaná neboli relaxace s víčky Relaxační technika pomocí víček od PET láhví slouží ke zklidnění a uvolnění dětí, které si zároveň procvičují hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, učí se sebeovládání, spolupráci i komunikaci s kamarádem. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Tělesná a pohybová výchova Osobnostní a sociální výchova Koordinace ruky a oka Pohyb a pohybová koordinace Orientace v tělním schématu Vnímání Sebeovládání a přizpůsobivost Komunikace s dětmi Sociabilita a spolupráce Sebeovládání Přizpůsobivost City a jejich projevy Respektování pravidel Velké množství víček od PET láhví Prostorná třída s kobercem (lze i v malé třídě po úpravě prostoru) Relaxační technika víčkovaná spočívá v postupném pokládání víček, které stimuluje střídavé uvolňování a napínání svalů a pohybovou koordinaci. Děti, které pokládají, se musejí soustředit na to, jak víčka položit, aby nespadla, musejí se snažit, aby dodržely směr a zaplnily celý prostor, a zároveň vnímají kontakt s kamarádem. Postup Děti vytvoří dvojice a domluví se, kdo půjde relaxovat jako první a kdo jako druhý. Pedagog dá k dispozici krabici s víčky, která se vysypou na koberec. Děti si víčka rozeberou a najdou si místo v prostoru. Jedno dítě si lehne na záda uvolní celé tělo. Druhé dítě začne na kamaráda pokládat víčka. Víčka se pokládají od nohou směrem vzhůru děti by se měly snažit pokládat víčka postupně vedle sebe, dodržet směr a celé kamarádovo tělo pokrýt víčky.

2 Tělesná a pohybová výchova 1. UPOZORNĚNÍ Pozor na obličej! Víčka na něj mohou děti pokládat jen pod dozorem, protože víčka mohou být ostrá! Jakmile je celé tělo dítěte, které leží, pokryto víčky, dítě vyskočí a setřese ze sebe všechna víčka. Poté se kamarádi vystřídají. Na závěr děti společně posbírají všechna víčka a uloží je zpět do krabice. DOPORUČENÍ Před aktivitou odstraňte z víček plastové proužky škrábou. Čím víc víček, tím lépe děti si je mohou samy nasbírat. Před relaxační aktivitou provádějte nějakou rušnější činnost. Tichá komunikace Během relaxace se snažte udržovat klid; děti by spolu měly komunikovat potichu. Vysvětlete jim, že se může stát, že se kamarád pohne a několik víček spadne. Vhodné je pustit příjemnou hudbu (pohádkové písničky či melodie, relaxační hudbu ) Snažte se zkoordinovat setřásání víček najednou (děti pak neruší ostatní) a nechte je si to užít počítejte s pořádným rozletem víček. Vezměte v potaz časovou náročnost nejen samotné aktivity, ale i následného úklidu. Možné obměny Aktivitu můžete začít rušnou částí, kdy vysypete víčka na zem a necháte děti, aby mezi nimi řádily. Stanovte jednoduché pravidlo: Víčka nesmějí létat vzduchem. Děti se víčky prohrabují, což je velice příjemné na ruce, hromadí je, jezdí mezi nimi prsty Děti mohou vytvořit i trojice (dvě děti skládají víčka na ležícího kamaráda). Děti mohou skládat víčka kolem ležícího kamaráda, což je vhodné v případě, že dítě nechce mít víčka na sobě. Při závěrečném úklidu mohou děti sbírat víčka podle barev či podle obrázků (jsou-li na víčkách). Méně kontaktní varianta spočívá ve skládání hada či různých obrazců, mandal (dobré mít kruhovou velkou šablonu) apod. Modifikace činnosti pro děti s SVP Tuto relaxační aktivitu lze využít jako individuální činnost (pedagog pokládá víčka na dítě).

3 1. Tělesná a pohybová výchova Lomená linie Cílem aktivity je znázorňovat graficky motivovaný pohyb vycházející z ramenního kloubu, zápěstí, dlaně a prstů. Děti se učí napodobovat a zaznamenávat jednoduché grafické tvary: lomenou linii. Hlavní oblast činnosti Tělesná a pohybová výchova Další oblasti činnosti Hudební, taneční a dramatická výchova Jazyk a řeč Výtvarná a estetická výchova Podporované dovednosti, Pohyb a pohybová koordinace schopnosti a osobnostní Nápodoba pohybů charakteristiky Koordinace ruky a oka Vnímání Pozornost, soustředěnost Paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných znaků a symbolů Grafické a výtvarné vyjadřování Časoprostorová orientace Sebeuvědomění a sebeuplatnění Sebeovládání a přizpůsobivost Vůle, vytrvalost Respektování pravidel Sociabilita a spolupráce Pomůcky a potřeby CD přehrávač nebo notebook s reproduktory, kreslicí materiál, grafomotorické pracovní listy, které jsou součástí tohoto projektu a jsou vždy uvedeny za popisem vlastní činnosti Prostorové nároky Tělocvična, hřiště, park, školní zahrada či další venkovní prostory mateřské školy (podle počasí); třída mateřské školy Doporučená literatura G. Droppová: Kreslím a maľujem, Poradca, Žilina 2003 G. Droppová: Kreslím a maluju, Poradce, Český Těšín 2003 G. Droppová: Pastelkami čarujem, Poradca, Žilina 2003 G. Droppová: Pastelkami čaruju, Poradce, Český Těšín 2003 I. Uvačková, D. Valachová, G. Droppová: Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2009 M. Lysáková, Ľ. Kopinová, A. Podhorná: Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku, SPN, Bratislava

4 Tělesná a pohybová výchova 1. Postup Procvičování hrubé motoriky Aktivitu začneme hudebně-pohybovou hrou s využitím slezské lidové písně Už ty pilky: Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, už sedláci vymlátili, mají prázdné stodoly. Děti stojí ve dvojicích proti sobě na konci třídy. Drží se za ruce a pohybem rukou napodobují řezání dřeva pilkou. Pohybují se v rytmu písně až na druhý konec třídy. Procvičování jemné motoriky Cvičení je motivováno pohyby prstů podle písně. Děti napodobují řezání dřeva pilkou střídají pravou i levou ruku se sevřenými prsty a pohybují rukou vpřed a vzad. Mohou též vytleskávat rytmus písně hrou na tělo. 2

5 1. Tělesná a pohybová výchova Kreslíme zuby na pile jedním tahem. Jakmile začneme kreslit, nezvedáme tužku z papíru, dokud nedokreslíme. Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, už sedláci vymlátili, mají prázdné stodoly. 3

6 2. Osobnostní a sociální výchova Zrcadlo Prostřednictvím této aktivity se dítě učí vnímat druhého i jeho emoce, trénuje schopnost neverbální komunikace, smysl pro detail a rozvíjí též hrubou motoriku. Hra děti baví a je vítaným zpestřením nejen pro předškoláky, ale i pro děti starší. Tato aktivita není nijak časově omezena, vše záleží na tom, jak se děti budou cítit. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Osobnostní a sociální výchova Tělesná a pohybová výchova Vnímání Komunikace Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybu Pozornost a soustředěnost Koordinace ruky a oka Bez pomůcek; lze pustit tichou relaxační hudbu z CD Třída, tělocvična, společenská místnost; nedoporučuje se hrát v exteriéru (rušivé okolní zvuky) Postup Vyzveme děti, aby utvořily dvojice. Vysvětlíme jim, co dělá zrcadlo. Zrcadlo přesně odráží obraz, napodobuje, proto se i ony budou snažit o co nejpřesnější nápodobu pohybů, gest, mimiky. V zrcadle je vše vidět děti pro začátek zkusí třeba jen ruku, hlavu apod. Děti z dvojice stojí proti sobě. Domluví se mezi sebou, kdo je zrcadlo. DOPORUČENÍ O tom, kdo bude zrcadlo, může rozhodnout i los, ale lepší je ponechat první volbu na dětech. Budou se cítit bezpečněji. Vyzveme děti, aby si představily, stojí před zrcadlem. Měly by začít s pomalými pohyby, postupně je možné mírně zrychlit a upozornit i na mimiku. Vše probíhá bez slov. Ten, kdo je zrcadlo, se snaží co nejvěrněji napodobit pohyby a mimiku předvádějícího dítěte (obrazu). Napodobit pohyby a mimiku

7 Osobnostní a sociální výchova 2. UPOZORNĚNÍ Pokud by to už bylo pro toho, kdo je napodobován, nepříjemné, je možné si role vyměnit nebo hru ukončit. Opatrně na hodnocení premiéry, abychom děti neodradili. Zpětná vazba Nakonec od dětí získáme zpětnou vazbu: Povídáme si s nimi o tom, jak se cítily v roli zrcadla, co jim bylo příjemné, co nepříjemné, co bylo nejtěžší, co nejlehčí. Zeptáme se jich, zda se doma rády prohlížejí v zrcadle apod. Možné obměny V zrcadle je jen ruka, či obličej; hýbat se může pouze hlavou; artikulovat beze slov (jednoduchá slova forma odezírání). Děti mají možnost vylosovat si, kdo bude zrcadlo. Dítě se učí neverbální komunikaci i s tím, kdo není jeho kamarád. Společné zrcadlo Další variantou je společné zrcadlo : Děti stojí v kruhu, vyberou si mezi sebou detektiva a ten odejde za dveře. Ostatní se mezitím domluví, kdo z nich bude předvádějící (obraz). Zbylé děti budou zrcadla a snaží se tajný obraz napodobovat, ovšem tak, aby obraz nebyl odhalen příliš snadno. Potom přivolají detektiva a těsně předtím, než vejde, začne předvádějící (obraz) vymýšlet nějaké posunky, pohyby rukou, hlavou apod. a ostatní děti (zrcadla) jej napodobují. (Děti-zrcadla velmi rychle pochopí, že se nesmějí dívat na předvádějící obraz, protože by tím detektivovi hodně ulehčily práci.) Detektiv má za úkol vypátrat, které z dětí je obraz (předvádějící) předem se domluvíme, kolik pokusů může mít.

8 3. Environmentální výchova Hrátky s křečky Jedná se o aktivitu v rámci vzdělávání za pomoci zvířat, což je progresivní metoda, kterou v poslední době využívá stále více pedagogů mateřských škol. Při aktivitách či vzdělávání se zvířátky je nutné vždy dbát jak na bezpečnost dětí, tak na zdraví a welfare zvířátka. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Užitečné odkazy Environmentální výchova Tělesná a pohybová výchova Předmatematická gramotnost Přírodovědná gramotnost Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybů Koordinace ruky a oka Základní matematické, číselné a početní pojmy a operace Číselné a matematické představy Respektování pravidel City a jejich projevy Komunikace s dospělým Poznatky, sociální informovanost Zdraví a bezpečí Křečci džungarští ve vhodné přenosné kleci, rozinky, semena (např. pšenice, oves, ječmen, kukuřice ) Třída či školní zahrada almamater.cuni.cz/seminare/drobni-zivocichove Welfare je termín, který označuje kvalitu života zvířat. Welfare zvířat v návštěvním programu zahrnuje: Welfare zvířat transport rychlý, ve vhodných přepravních nádobách, které jsou izolovány, aby zvířata nebyla vystavena náhlým změnám teploty; vhodnou demonstrační ubikaci; odpočinek během aktivity zvířata se střídají, nebo se děti věnují nejen živočichům, ale i doprovodným činnostem; stanovení (a dodržování) maximální doby intenzivní práce za den a týden; transport a vypuštění zvířete do místa sběru nebo do domovské ubikace; pravidelnou veterinární péči (prevenci i léčbu). Welfare zvířat v třídním chovu zahrnuje: vhodnou ubikaci (dostatek prostoru, členitost, vybavení, herní prvky); stálý přístup k vodě a (s přihlédnutím ke specifikům daného druhu) i k potravě; zajištění doby odpočinku v souladu s přirozeným biorytmem; Stálý přístup k vodě stanovení maximální možné doby práce (intenzivního kontaktu s dětmi);

9 Environmentální výchova 3. možnost sociálních kontaktů chov v párech nebo ve vhodně složených sociálních skupinách; včasné přemisťování dospívajících mláďat, aby nedošlo k bojům o pozice; veterinární péči (prevenci i léčbu). Postup Děti postupně bereme ke kleci s křečky (ostatní se mohou dívat nebo mají volnou hru). Výhodné je začít hned ráno, jak děti postupně přicházejí do školky. Nejprve křečky pozorujeme necháme dítě pozorovat oči, uši, nohy, ocásek. Děti si všímají, jakou mají křečci barvu srsti, co zrovna dělají (spánek, vyměšování, hra, drbání atd.). Každému dítěti ponecháme na pozorování dostatek času a vyprávíme si s ním. Prostor pro pozorování, klid a vyprávění to vše je při vzdělávání za pomoci zvířat důležité. Jestliže se dítě dost vynadívalo a nějaký křeček se probudil, pak vysypeme na stůl asi dvacet rozinek a různá semena (pšenice, oves, ječmen aj.). Špetkovitý úchop Počítání rozinek Vyzveme dítě, aby křečka krmilo. Krmení křečka rozinkami a drobnými semeny napomáhá rozvíjet jemnou motoriku, neboť tato činnost vyžaduje značnou obratnost prstů, podporuje špetkovitý úchop a stimuluje soustředěnou pozornost. Jedno z přihlížejících dětí zároveň počítá, kolik rozinek si už křeček nacpal do lícní torby. Obvykle je to 10 15, což je číslo, které leckterý předškolák dokáže spočítat. Pak si děti role vymění to, které počítalo, krmí. Tato aktivita pozitivně přispívá k rozvoji jemné motoriky, podporuje schopnost soustředit se na práci i další dovednosti, které jsou potřebné v rámci předškolní přípravy. Na tomto cvičení je úžasné to, že baví všechny. Dosud žádné dítě tento trénink neodmítlo, naopak! TIP Křeček je pro tuto aktivitu ideální, protože ho nadbytek potravy nebo cukrů z rozinek nehrozí, neboť má-li lícní torby plné, běží do pelíšku a vše, co má v torbách, vyprázdní, a začne si tvořit zásobárnu. Zásobárnu je možné po programu přiměřeně zredukovat. Možné obměny Učitel/ka může dát vybraným dětem ochočené jedince do ruky. Děti musejí křečky držet opatrně, nesmějí je příliš zmáčkout, protože by jim mohly ublížit, ale ani je nesmějí držet příliš volně, protože by jim křečci mohli utéci. Zpočátku kontakt probíhá v nevelké výši nad křečkovou ubikací, aby dítěti v případě nehody nespadl z příliš velké výšky a nezranil se. Na aktivitu navazujeme i další dny, kdy už křečci odpočívají doma. Ptáme se dětí, jak vypadá křeček, zda má ocas, čím se živí, jestli by děti chtěly mít křečka ve třídě pořád Pokud mají zájem, můžeme začít uvažovat o třídním chovu. Využití činnosti pro děti s SVP Aktivita je v plné šíři (či spíše ve zvýšené míře) vhodná pro děti s dyspraxií či dalšími motorickými obtížemi.

10 4. Výtvarná a estetická výchova Fotokostky Tato aktivita evokuje návraty k oblíbené hře a zároveň plní funkci interaktivní dětské stavebnice. Fotografie je jednak památkou na krásné chvíle, jednak slouží jako obraz pro další tvorbu. Fotografie pořízené ve školce při různých akcích i běžných činnostech se tak mohou stát součástí dětských her a aktivit, jako jsou právě fotokostky. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Doporučená literatura Výtvarná a estetická výchova Dramatická výchova Multikulturní, kulturní a mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Řešení problémů a myšlení Komunikace s dětmi Poznatky, sociální informovanost Zapojení do společných her, spolupráce na činnostech, Poznávání, soustředěnost Adaptabilita ke změnám Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybů Koordinace ruky a oka Sebeuplatnění Přizpůsobivost Respektování pravidel Sociabilita a spolupráce Dřevěné kostky (použité starší nebo nově vyrobené truhlářem) vždy 12 kostek pro skupinku šesti dětí, vytištěné digitální fotografie, lepidlo ve válečku, nůžky se zaoblenými špičkami, digitální fotoaparát, počítač, čtečka paměťových karet, dataprojektor, barevná tiskárna Prostory mateřské školy herna, jídelna, odpočinková a relaxační místnost; eventuálně park, les na fotografování motivů z dětského života J. Šmíd: Část 11. Fotografie v koncepci univerzitního studia učitelství výtvarné výchovy, in Výtvarná výchova 1/2008; Část 10. Fotografie v koncepci univerzitních studií VV, in Výtvarná výchova

11 Výtvarná a estetická výchova 4. Postup Učitel/ka vytváří v průběhu školního roku v mateřské škole dokumentaci z různých akcí (např. setkání s rodiči, besídka mateřské školy, běžný každodenní život ve školce, dokumentace dětské hry). Výběr nejzajímavějších fotografií Čtvercová síť Následně sestaví výběr několika nejzajímavějších fotografií s dětmi (na každou skupinku dětí připadá šest fotografií kostka má 6 stran). Tyto fotografie nabídne několika skupinkám dětí. Každá skupinka si vybere nebo dostane šest snímků a paní učitelka na každou fotografii narýsuje čtvercovou síť, kde jeden čtverec sítě odpovídá rozměru strany dřevěné kostky; pokud zbude část fotografie jako ořez z narýsované sítě, nevadí. Děti poté pod dohledem pedagoga rozstříhávají nůžkami (se zaoblenými špičkami kvůli bezpečnosti) fotografie každé dítě jednu fotografii. Nejmenší děti s nůžkami nepracují, ale například pod dohledem pedagoga fotografují své spolužáky, povídají si o motivech, které jsou zachyceny na rozstříhávaných fotografiích, a tím si rozvíjejí si komunikační a sociální dovednosti. Po rozstříhání fotografií lepí děti části fotografií na dřevěné kostky učitel/ka děti upozorní, že 12 kostek (formát 4 : 3, tj. 4 3 dřevěné kostky pro každou fotografii) leží v pozici, jakou určila. Teprve po nalepení všech 12 dílků rozstříhané fotografie učitel/ka otočí všechny kostky (podle logiky věci) a děti nalepují další fotografii, resp. její rozstříhané čtvercové části. Fotodokumentace a archiv Učitel/ka vytváří v průběhu dětského tvoření fotodokumentaci, kterou může použít třeba při setkání s rodiči nebo při přijímání nových dětí do mateřské školy jako prezentaci toho, co všechno děti dokážou. Zároveň však pedagog pořizuje i dokumentaci dětských výtvorů jako finálních výtvarných artefaktů pro školní archiv či navazující činnosti. TIP Nabídka inspiračních témat pro fotokostky na dětském hřišti; město z ptačí perspektivy; divný stroj; mandala a kruh; karty hrací i nehrací ; stavebnice a hra; dítě a jeho svět; hra jako symbol (nejen) dětství; můj vesmír; nahoře a dole; zvíře; stopy v čase; spěch světa; fantastická krajina; vodní svět; sporák; voda; silueta stínové divadlo; kruh; ozubené kolo; chodník z leteckého pohledu; loutkové divadlo; stavebnice; cukrárna; sen; kolo, ovál, oblina; strom; koleje; spirála, ptáci

12 5. Hudební, taneční a dramatická výchova Nenechám se nachytat nos mám mezi očima! Tato aktivita umožňuje, aby se alespoň částečně zapojily všechny děti bez ohledu na jejich dosavadní hudební a jazykové zkušenosti. Principem hry je plynulá rytmicko-melodicko-pohybová ozvěna ukončená chybou. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Hudební, taneční a dramatická výchova Tělesná a pohybová výchova Jazyk a řeč Pohyb a pohybová koordinace Orientace v tělním schématu Vnímání Pozornost, soustředěnost Tvořivost, vynalézavost, fantazie Úroveň verbální komunikace Sebeuvědomění a sebeuplatnění Zapojení do společných her Pomůcky a potřeby Notová příloha (viz druhá strana listu) Prostorové nároky Vyvětraná místnost Doporučená literatura A. Tichá: Učíme děti zpívat, Praha 2005 Postup Učitelka v 4/4 taktu předzpěvuje v malém intonačním prostoru názvy částí těla a zároveň na ně ukazuje (základní tvary i zdrobněliny). 4/4 takt Po několika taktech záměrně udělá chybu zazpívá jinou část těla, než na kterou ukáže (v notách naznačeno křížky). Děti v tu chvíli neopakují, ale zavolají: Nééé! Stejná pravidla platí u varianty v 3/4 taktu. V každém taktu děti ukážou na uvedenou část těla nebo se po ní pohladí (užíváme slova v 6. pádu, přízvuk je na předložce). 3/4 takt Děti opět opakují každý takt až do chyby. Při obou variantách hry můžeme děti průběžně motivovat postupným zrychlováním. Krátký motivační rozhovor začneme otázkou: Víme, kde máme ruce, uši, loket, ústa? Děti spontánně ukazují. Poté učitel/ka oznámí: Já vás zkusím nachytat. Když budu správně ukazovat a zpívat, zopakujte to po mně. Když ale něco jiného zazpívám a něco jiného ukážu, neopakujte to a zavolejte: NÉÉÉ. Motivační rozhovor Při slovech ruce, ručičky tleskáme. Při slovech nohy, nožičky plácáme do stehen nebo dupeme.

13 Hudební, taneční a dramatická výchova 5. TIP Využijte při hře možnost ukázat některé části těla křížem, tedy pravou rukou na levou nohu apod. Podpoříte tím pružné spojení obou hemisfér mozku dětí (i svého). & # # 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ no - Ru - ce bři - cho, hla-vič-ka vi-čka no - hy, ru-čič-ky - či-čky bra - da, hla - va ko-le-na. - & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ko - & # # O - či pu - sa, hla - va no-žič-ky, - ži-čky, zu - by lo - ket, u -- ši ši lý - tka, œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Lo - kty no-žič-ky, - ži-čky, hla-vič-ka vi-čka ko-le-na, hla - va zá - da, tvá - ře ře u - ši. œ œ œ œ œ œ œ & # # œ če - œ œ œ œ pu - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ vla - sy zá - da, krk a hrud - ník, ra-me-na če - lo, ko-le-na - - pu - pík. 3 4 & # # 3 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po bři - še, po u - ších, po ru - čič -- čce, po kr - ku, & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ po če - le, po zá - dech, po lýt - kách, po vla - sech. & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po ru - ce, po hla - vič - čce, po tvá - ři, po no - žič - čce. & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po no - ze, po dla - ni, po zá - díč -- čkách, po tvá - řič - čkách.

14 6. Bláznivý sendvič Crazy sandwich Jazyk a řeč z C w b Díky této aktivitě se u dětí rozvíjí schopnost porozumět hranému videu, jednoduchým instrukcím učitele a upevňují se získané znalosti. Prostřednictvím přiloženého pracovního listu si děti procvičí jemnou motoriku. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Užitečné odkazy Jazyk a řeč Výtvarná a estetická výchova Polytechnická výchova Koordinace ruky a oka Slovní zásoba Formální vyspělost řeči Gramatická správnost řeči Stavba vět Úroveň verbální komunikace Vnímání Pozornost, soustředěnost Paměť Rozlišování obrazných znaků a symbolů Komunikace s dospělým Grafické a výtvarné vyjadřování Obrázkové karty (formát A5), přiložený pracovní list, pastelky Třída či jiné vnitřní prostory crazy-sandwich/ Děti sedící v kroužku na koberci si zopakují slovní zásobu k tématu jídlo (Food) apple, banana, cake, sandwich, pizza, salad Pro zpestření může učitel pustit krátké zábavné video, jemuž děti snadno porozumějí. Na závěr mohou předškoláci využít přiložený pracovní list. Aktivita je velmi dobře použitelná i v případě omezené slovní zásoby. 1

15 z C b Jazyk a řeč 6. w Postup Učitel si s dětmi sedícími v kroužku na koberci zopakuje pomocí obrázkových karet slovní zásobu k tématu jídlo Food. Video Bláznivý sendvič Abychom aktivity v angličtině ozvláštnili a mohli je dětem prezentovat zábavnou formou, můžeme jim z internetu přehrát volně dostupné video Bláznivý sendvič (Crazy sandwich) o Steveovi a jeho neposedné kamarádce strace Maggie. Pokud se děti na klip soustředí, nechte je klip pouze sledovat. Jestliže ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete jej zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Stevea, případně přidávat vlastní. Obrázkové karty Pracovní list Pomáhejte dětem plnit úkoly např. mimicky naznačte odpověď, pronášejte část odpovědi s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či využívejte jiné pomůcky. Po zhlédnutí videa a připomenutí slovní zásoby můžeme každému dítěti rozdat pracovní list a společně s nimi se na dané aktivitě podílet. Užitečné anglické fráze Sit down, please. Let s watch the DVD! So, today is about food. Who is cooking in the clip? Say with Steve. It s a (sandwich). Posaďte se, prosím. Pojďme se podívat na DVD! kže - dnes se budeme zabývat jídlem. Kdo vaří v klipu? Říkejte se Stevem. To je (obložený chléb/sendvič). TIP Pracovní list k nalezení a vytištění zde: jazykove-aktivity-uroven-1/food-jidlo/level pdf Možná obměna Příběhový DVD klip pomocí krátkého humorného příběhu představuje šest druhů potravin (jablko, banán, dort, obložený chléb, pizzu, míchaný salát) a sloveso like. Vše pak spojuje do jazykové struktury: Like + jídlo/pití: I like/don t like (apples). Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. POZNÁMKA Následuje pracovní list vážící se k aktivitě. 2

16 6. Jazyk a řeč z C w b 3

17 7. Předmatematická gramotnost Hledání čísel Jedná se o fyzicky lehce náročnou venkovní aktivitu, při níž si děti procvičují poznávání čísel s různými obměnami. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Předmatematická gramotnost Tělesná a pohybová výchova Jazyk a řeč Pohyb a pohybová koordinace Rozlišování obrazných znaků a symbolů Číselné a matematické představy Řešení problémů a myšlení Sociabilita a spolupráce Vnímání Komunikace s dětmi Barevné venkovní křídy, příp. papíry a fixy Betonové hřiště, chodník Postup Na chodník nebo betonové hřiště nakreslíme barevnými křídami náhodně rozmístěná čísla. Číslo nejvyšší hodnoty je vhodné vybrat podle schopností a věku dětí. Čísla by měla být dostatečně velká a výrazná, aby byla dobře vidět i ne úplně zblízka, a zároveň by měla být v přiměřené vzdálenosti od sebe. Starší děti, které již psaní čísel ovládají, se mohou zapojit do přípravy aktivity. Jak velký má být počet čísel stejné hodnoty, závisí na počtu dětí a variantě hry, kterou zvolíme. Necháme děti volně se procházet mezi čísly (tuto část je možné doplnit písničkou či říkankou) a pak vykřikneme nějaké číslo (v rozmezí těch, která jsme nakreslili na chodník). Úkolem dětí je co nejrychleji dané číslo najít a postavit se na ně. Možné obměny Počet čísel jedné hodnoty bude stejný jako počet dětí. Nebude se jednat o soutěž; každé dítě bude mít šanci najít si své vlastní číslo. Počet čísel jedné hodnoty bude o jedno menší, než je počet dětí. Dítě, které jako jediné správné číslo nenajde, se může prohodit s tím, kdo vyvolává. Ani v této verzi hry nemá hra vítěze nebo poražené.

18 Předmatematická gramotnost 7. Soutěživější varianta Barevná čísla V případě, že chceme hře přidat na soutěživosti, je možné, aby dítě, na které už číslo nezbude, ze hry vypadlo. V takovém případě je nutné vždycky jedno číslo dané hodnoty přeškrtnout; ve hře je pak již neplatné. Přeškrtávání čísel se mohou účastnit i děti, jen je třeba kontrolovat, aby nedošlo k přeškrtnutí dvou čísel stejné hodnoty. Dítě, které vypadlo jako poslední, může vyvolávat číslo, aby déle zůstalo aktivním členem hry. Čísla lze rovněž kreslit barevně. V takovém případě můžeme jejich počet navýšit tolikrát, kolik použijeme barev, a vyvolávat vždy barvu i číslo (např. červená sedmička); nebo počet nezvyšujeme a vyvoláváme buď barvu, nebo číslo. Místo čísel je možné hrát stejnou hru i s geometrickými tvary. Tuto variantu lze taktéž doplnit barvami. Použití písmen Sčítací varianta Jinou variantou je použití písmen, která děti hledají. Hraje se stejně jako varianta s čísly, hodí se však spíše pro starší děti, od nichž se vyžaduje větší míra spolupráce. V takovém případě je možné rozmyslet si předem krátká slova (případně je vytisknout nebo čitelně napsat na kartičky) a nechat děti, aby společně hledaly dané slovo či dvě kratší slova (písmen ve slově by mělo být tolik, kolik je dětí, a v případě, že se nějaký znak opakuje, mělo by se to odrážet i v počtu tohoto písmene na chodníku). Pokud nejsou děti ještě schopné ze slova určit, která písmenka obsahuje, můžeme jim pomoci vytisknutou kartičkou s daným slovem. Děti si pak mezi sebou musejí rozmyslet, kdo bude hledat jaké písmenko, čímž se podporuje jejich vzájemná spolupráce a domluva. Složitější variantou hry s čísly je sčítací varianta. Děti nehledají předem známé číslo, ale například hodnotu tři plus jedna. S nejmenšími dětmi můžeme aktivitu provádět například s barevnými puntíky nebo známými předměty (auto, domeček, kytička ). V tomto případě je vhodné, aby vyvolával učitel a děti ze hry nevypadávaly.

19 8. Přírodovědná gramotnost Fyzikální hrátky s vodou Povrchové napětí Voda je nejběžnější tekutina na planetě Zemi. Děti s ní přicházejí každý den do styku, ale přesto si vždycky dobře neuvědomují některé její zajímavé vlastnosti. Množství fyzikálních a chemických parametrů vody, které by bylo možné ukázat, je téměř nepřeberné. Společným jmenovatelem následujících experimentů je fenomén povrchového napětí. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Přírodovědná gramotnost Polytechnická výchova Environmentální výchova Vnímání Pozornost, soustředěnost Řešení problémů a myšlení Adaptabilita na změny Sklenice, voda, pohlednice, centy (pěticenty, deseticenty), desetikoruny (nebo podobně velké objekty) kelímky, papírový ubrousek, potravinářské barvivo, jar (nebo jiný saponát) Třída Povrchové napětí se projevuje řadou vlastností vody od toho, že voda na horké plotně vytváří kuličky, přes umožnění pohybu vodoměrky po vodní hladině, transportu vody do korun stromů až po kulový tvar kapek vody. Zajímavé vlastnosti vody Následující sada drobných aktivit by měla na některé z efektů povrchového napětí atraktivní formou upozornit. Postup Kolik desetikorun se vejde do sklenice plné vod? 1. Naplníme sklenici vodou až po úplný okraj a zeptáme se dětí, co se stane, když do ní vhodíme kámen (přiměřeně velký, aby vytlačil dostatek vody, takže sklenice přeteče). 2. Opět každému dítěti naplníme sklenici vodou až po úplný okraj a položíme otázku: Kolik desetikorun se vejde do plné sklenice s vodou? 3. Následuje soutěžní aktivita, kdy se každé dítě snaží do své sklenice pomalu vkládat jednu minci po druhé, aniž by voda přetekla (místo desetikorun lze použít libovolné přiměřeně velké objekty odpovídající tloušťky). 4. Voda vytváří vrchlík zaujímá větší objem, než jaký má samotná sklenice. Poměrně dlouho jí trvá, než vyteče ven. Za tento jev je zodpovědné povrchové napětí. Voda vytváří vrchlík

20 Přírodovědná gramotnost 8. TIP Pomocí různých příměsí je možné měnit povrchové napětí a zjišťovat, co se bude s počtem mincí dít. Vyzkoušejte jar, sůl nebo třeba sodu. Udrží se deseticent na vodní hladině? 1. Naplňte si misku vodou. 2. Zeptejte se dětí, zda si myslí, že je možné položit drobné mince (centy, pěticenty, deseticenty) na vodní hladinu. Nechte děti, aby si otestovaly své hypotézy. 3. Tyto mince skutečně lze na vodní hladině snadno udržet. Stačí je tam pokládat naplacato a opatrně. Udrží je zde povrchové napětí. 4. Zkuste děti naučit dávat tyto drobné mince na vodní hladinu samotné. Cent je nejlehčí, deseticent již vyžaduje určitou netriviální zručnost. TIP Když plavou mince na hladině, lze dětem ukázat, jak funguje saponát. Postačí pár kapek jaru do vody a za několik okamžiků padají mince ke dnu jako špína z talíře. Do vody s jarem rovněž nejde vložit mince tak, aby plavaly. DOPORUČENÍ K pokusu lze využít i staré desetníky, dvacetníky či padesátníky (máte-li je schovány), popřípadě jinou měnu (kopějky, groše, forinty ). Voda teče do kopce 1. Může voda téci do kopce? Tuto otázku dětem položíme a ukážeme jim, že normálně nikoli (dobře k tomu poslouží nakloněný tácek). 2. Děti si do jedné skleničky napustí vodu a druhou umístí tak, aby výška jejího dna byla nad úrovní hladiny ve druhé sklenici. Druhou sklenici je možné podepřít konstrukcí z lega, dřevěnou kostkou či jinou skleničkou. 3. Potom děti vezmou papírový ubrousek či kapesník a položí jej tak, aby byl jedním koncem ponořen ve vodě a druhý vedl do druhé (zatím prázdné) sklenice. Neprovádět za přílišného horka 4. Po několika hodinách se k experimentu můžeme vrátit (není vhodné jej provádět, pokud je příliš horko voda by se mohla masivně odpařovat). Zjistíme, že kapesník pomocí vzlínání dokázal přepravit vodu (respektive její část) z jedné sklenice do druhé. Díky tomuto efektu se může voda dostat z kořenů do korun stromů, aniž by ji někdo musel nahoru nosit či čerpat. TIP Pro lepší efekt postupu vody po kapesníku či ubrousku je možné do vody přidat potravinářské barvivo. V takovém případě ale experiment s konkrétním barvivem vyzkoušejte předem. Některá barviva mohou mít vliv na povrchové napětí, a efekt tak může zcela vymizet. U experimentu je pak možné chvíli setrvat a sledovat, jak voda šplhá vzhůru po kapesníku a začíná odkapávat do vyšší sklenice.

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka magnetických

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět Metodická příručka KA 01 Poznáváme svět 1. ročník Hana Burešová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům nižšího stupně základních škol při práci se stavebnicí obsahující jednotlivé kostičky i

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více