Víčkovaná neboli relaxace s víčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víčkovaná neboli relaxace s víčky"

Transkript

1 1. Tělesná a pohybová výchova Víčkovaná neboli relaxace s víčky Relaxační technika pomocí víček od PET láhví slouží ke zklidnění a uvolnění dětí, které si zároveň procvičují hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, učí se sebeovládání, spolupráci i komunikaci s kamarádem. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Tělesná a pohybová výchova Osobnostní a sociální výchova Koordinace ruky a oka Pohyb a pohybová koordinace Orientace v tělním schématu Vnímání Sebeovládání a přizpůsobivost Komunikace s dětmi Sociabilita a spolupráce Sebeovládání Přizpůsobivost City a jejich projevy Respektování pravidel Velké množství víček od PET láhví Prostorná třída s kobercem (lze i v malé třídě po úpravě prostoru) Relaxační technika víčkovaná spočívá v postupném pokládání víček, které stimuluje střídavé uvolňování a napínání svalů a pohybovou koordinaci. Děti, které pokládají, se musejí soustředit na to, jak víčka položit, aby nespadla, musejí se snažit, aby dodržely směr a zaplnily celý prostor, a zároveň vnímají kontakt s kamarádem. Postup Děti vytvoří dvojice a domluví se, kdo půjde relaxovat jako první a kdo jako druhý. Pedagog dá k dispozici krabici s víčky, která se vysypou na koberec. Děti si víčka rozeberou a najdou si místo v prostoru. Jedno dítě si lehne na záda uvolní celé tělo. Druhé dítě začne na kamaráda pokládat víčka. Víčka se pokládají od nohou směrem vzhůru děti by se měly snažit pokládat víčka postupně vedle sebe, dodržet směr a celé kamarádovo tělo pokrýt víčky.

2 Tělesná a pohybová výchova 1. UPOZORNĚNÍ Pozor na obličej! Víčka na něj mohou děti pokládat jen pod dozorem, protože víčka mohou být ostrá! Jakmile je celé tělo dítěte, které leží, pokryto víčky, dítě vyskočí a setřese ze sebe všechna víčka. Poté se kamarádi vystřídají. Na závěr děti společně posbírají všechna víčka a uloží je zpět do krabice. DOPORUČENÍ Před aktivitou odstraňte z víček plastové proužky škrábou. Čím víc víček, tím lépe děti si je mohou samy nasbírat. Před relaxační aktivitou provádějte nějakou rušnější činnost. Tichá komunikace Během relaxace se snažte udržovat klid; děti by spolu měly komunikovat potichu. Vysvětlete jim, že se může stát, že se kamarád pohne a několik víček spadne. Vhodné je pustit příjemnou hudbu (pohádkové písničky či melodie, relaxační hudbu ) Snažte se zkoordinovat setřásání víček najednou (děti pak neruší ostatní) a nechte je si to užít počítejte s pořádným rozletem víček. Vezměte v potaz časovou náročnost nejen samotné aktivity, ale i následného úklidu. Možné obměny Aktivitu můžete začít rušnou částí, kdy vysypete víčka na zem a necháte děti, aby mezi nimi řádily. Stanovte jednoduché pravidlo: Víčka nesmějí létat vzduchem. Děti se víčky prohrabují, což je velice příjemné na ruce, hromadí je, jezdí mezi nimi prsty Děti mohou vytvořit i trojice (dvě děti skládají víčka na ležícího kamaráda). Děti mohou skládat víčka kolem ležícího kamaráda, což je vhodné v případě, že dítě nechce mít víčka na sobě. Při závěrečném úklidu mohou děti sbírat víčka podle barev či podle obrázků (jsou-li na víčkách). Méně kontaktní varianta spočívá ve skládání hada či různých obrazců, mandal (dobré mít kruhovou velkou šablonu) apod. Modifikace činnosti pro děti s SVP Tuto relaxační aktivitu lze využít jako individuální činnost (pedagog pokládá víčka na dítě).

3 1. Tělesná a pohybová výchova Lomená linie Cílem aktivity je znázorňovat graficky motivovaný pohyb vycházející z ramenního kloubu, zápěstí, dlaně a prstů. Děti se učí napodobovat a zaznamenávat jednoduché grafické tvary: lomenou linii. Hlavní oblast činnosti Tělesná a pohybová výchova Další oblasti činnosti Hudební, taneční a dramatická výchova Jazyk a řeč Výtvarná a estetická výchova Podporované dovednosti, Pohyb a pohybová koordinace schopnosti a osobnostní Nápodoba pohybů charakteristiky Koordinace ruky a oka Vnímání Pozornost, soustředěnost Paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných znaků a symbolů Grafické a výtvarné vyjadřování Časoprostorová orientace Sebeuvědomění a sebeuplatnění Sebeovládání a přizpůsobivost Vůle, vytrvalost Respektování pravidel Sociabilita a spolupráce Pomůcky a potřeby CD přehrávač nebo notebook s reproduktory, kreslicí materiál, grafomotorické pracovní listy, které jsou součástí tohoto projektu a jsou vždy uvedeny za popisem vlastní činnosti Prostorové nároky Tělocvična, hřiště, park, školní zahrada či další venkovní prostory mateřské školy (podle počasí); třída mateřské školy Doporučená literatura G. Droppová: Kreslím a maľujem, Poradca, Žilina 2003 G. Droppová: Kreslím a maluju, Poradce, Český Těšín 2003 G. Droppová: Pastelkami čarujem, Poradca, Žilina 2003 G. Droppová: Pastelkami čaruju, Poradce, Český Těšín 2003 I. Uvačková, D. Valachová, G. Droppová: Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2009 M. Lysáková, Ľ. Kopinová, A. Podhorná: Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku, SPN, Bratislava

4 Tělesná a pohybová výchova 1. Postup Procvičování hrubé motoriky Aktivitu začneme hudebně-pohybovou hrou s využitím slezské lidové písně Už ty pilky: Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, už sedláci vymlátili, mají prázdné stodoly. Děti stojí ve dvojicích proti sobě na konci třídy. Drží se za ruce a pohybem rukou napodobují řezání dřeva pilkou. Pohybují se v rytmu písně až na druhý konec třídy. Procvičování jemné motoriky Cvičení je motivováno pohyby prstů podle písně. Děti napodobují řezání dřeva pilkou střídají pravou i levou ruku se sevřenými prsty a pohybují rukou vpřed a vzad. Mohou též vytleskávat rytmus písně hrou na tělo. 2

5 1. Tělesná a pohybová výchova Kreslíme zuby na pile jedním tahem. Jakmile začneme kreslit, nezvedáme tužku z papíru, dokud nedokreslíme. Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, už sedláci vymlátili, mají prázdné stodoly. 3

6 2. Osobnostní a sociální výchova Zrcadlo Prostřednictvím této aktivity se dítě učí vnímat druhého i jeho emoce, trénuje schopnost neverbální komunikace, smysl pro detail a rozvíjí též hrubou motoriku. Hra děti baví a je vítaným zpestřením nejen pro předškoláky, ale i pro děti starší. Tato aktivita není nijak časově omezena, vše záleží na tom, jak se děti budou cítit. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Osobnostní a sociální výchova Tělesná a pohybová výchova Vnímání Komunikace Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybu Pozornost a soustředěnost Koordinace ruky a oka Bez pomůcek; lze pustit tichou relaxační hudbu z CD Třída, tělocvična, společenská místnost; nedoporučuje se hrát v exteriéru (rušivé okolní zvuky) Postup Vyzveme děti, aby utvořily dvojice. Vysvětlíme jim, co dělá zrcadlo. Zrcadlo přesně odráží obraz, napodobuje, proto se i ony budou snažit o co nejpřesnější nápodobu pohybů, gest, mimiky. V zrcadle je vše vidět děti pro začátek zkusí třeba jen ruku, hlavu apod. Děti z dvojice stojí proti sobě. Domluví se mezi sebou, kdo je zrcadlo. DOPORUČENÍ O tom, kdo bude zrcadlo, může rozhodnout i los, ale lepší je ponechat první volbu na dětech. Budou se cítit bezpečněji. Vyzveme děti, aby si představily, stojí před zrcadlem. Měly by začít s pomalými pohyby, postupně je možné mírně zrychlit a upozornit i na mimiku. Vše probíhá bez slov. Ten, kdo je zrcadlo, se snaží co nejvěrněji napodobit pohyby a mimiku předvádějícího dítěte (obrazu). Napodobit pohyby a mimiku

7 Osobnostní a sociální výchova 2. UPOZORNĚNÍ Pokud by to už bylo pro toho, kdo je napodobován, nepříjemné, je možné si role vyměnit nebo hru ukončit. Opatrně na hodnocení premiéry, abychom děti neodradili. Zpětná vazba Nakonec od dětí získáme zpětnou vazbu: Povídáme si s nimi o tom, jak se cítily v roli zrcadla, co jim bylo příjemné, co nepříjemné, co bylo nejtěžší, co nejlehčí. Zeptáme se jich, zda se doma rády prohlížejí v zrcadle apod. Možné obměny V zrcadle je jen ruka, či obličej; hýbat se může pouze hlavou; artikulovat beze slov (jednoduchá slova forma odezírání). Děti mají možnost vylosovat si, kdo bude zrcadlo. Dítě se učí neverbální komunikaci i s tím, kdo není jeho kamarád. Společné zrcadlo Další variantou je společné zrcadlo : Děti stojí v kruhu, vyberou si mezi sebou detektiva a ten odejde za dveře. Ostatní se mezitím domluví, kdo z nich bude předvádějící (obraz). Zbylé děti budou zrcadla a snaží se tajný obraz napodobovat, ovšem tak, aby obraz nebyl odhalen příliš snadno. Potom přivolají detektiva a těsně předtím, než vejde, začne předvádějící (obraz) vymýšlet nějaké posunky, pohyby rukou, hlavou apod. a ostatní děti (zrcadla) jej napodobují. (Děti-zrcadla velmi rychle pochopí, že se nesmějí dívat na předvádějící obraz, protože by tím detektivovi hodně ulehčily práci.) Detektiv má za úkol vypátrat, které z dětí je obraz (předvádějící) předem se domluvíme, kolik pokusů může mít.

8 3. Environmentální výchova Hrátky s křečky Jedná se o aktivitu v rámci vzdělávání za pomoci zvířat, což je progresivní metoda, kterou v poslední době využívá stále více pedagogů mateřských škol. Při aktivitách či vzdělávání se zvířátky je nutné vždy dbát jak na bezpečnost dětí, tak na zdraví a welfare zvířátka. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Užitečné odkazy Environmentální výchova Tělesná a pohybová výchova Předmatematická gramotnost Přírodovědná gramotnost Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybů Koordinace ruky a oka Základní matematické, číselné a početní pojmy a operace Číselné a matematické představy Respektování pravidel City a jejich projevy Komunikace s dospělým Poznatky, sociální informovanost Zdraví a bezpečí Křečci džungarští ve vhodné přenosné kleci, rozinky, semena (např. pšenice, oves, ječmen, kukuřice ) Třída či školní zahrada almamater.cuni.cz/seminare/drobni-zivocichove Welfare je termín, který označuje kvalitu života zvířat. Welfare zvířat v návštěvním programu zahrnuje: Welfare zvířat transport rychlý, ve vhodných přepravních nádobách, které jsou izolovány, aby zvířata nebyla vystavena náhlým změnám teploty; vhodnou demonstrační ubikaci; odpočinek během aktivity zvířata se střídají, nebo se děti věnují nejen živočichům, ale i doprovodným činnostem; stanovení (a dodržování) maximální doby intenzivní práce za den a týden; transport a vypuštění zvířete do místa sběru nebo do domovské ubikace; pravidelnou veterinární péči (prevenci i léčbu). Welfare zvířat v třídním chovu zahrnuje: vhodnou ubikaci (dostatek prostoru, členitost, vybavení, herní prvky); stálý přístup k vodě a (s přihlédnutím ke specifikům daného druhu) i k potravě; zajištění doby odpočinku v souladu s přirozeným biorytmem; Stálý přístup k vodě stanovení maximální možné doby práce (intenzivního kontaktu s dětmi);

9 Environmentální výchova 3. možnost sociálních kontaktů chov v párech nebo ve vhodně složených sociálních skupinách; včasné přemisťování dospívajících mláďat, aby nedošlo k bojům o pozice; veterinární péči (prevenci i léčbu). Postup Děti postupně bereme ke kleci s křečky (ostatní se mohou dívat nebo mají volnou hru). Výhodné je začít hned ráno, jak děti postupně přicházejí do školky. Nejprve křečky pozorujeme necháme dítě pozorovat oči, uši, nohy, ocásek. Děti si všímají, jakou mají křečci barvu srsti, co zrovna dělají (spánek, vyměšování, hra, drbání atd.). Každému dítěti ponecháme na pozorování dostatek času a vyprávíme si s ním. Prostor pro pozorování, klid a vyprávění to vše je při vzdělávání za pomoci zvířat důležité. Jestliže se dítě dost vynadívalo a nějaký křeček se probudil, pak vysypeme na stůl asi dvacet rozinek a různá semena (pšenice, oves, ječmen aj.). Špetkovitý úchop Počítání rozinek Vyzveme dítě, aby křečka krmilo. Krmení křečka rozinkami a drobnými semeny napomáhá rozvíjet jemnou motoriku, neboť tato činnost vyžaduje značnou obratnost prstů, podporuje špetkovitý úchop a stimuluje soustředěnou pozornost. Jedno z přihlížejících dětí zároveň počítá, kolik rozinek si už křeček nacpal do lícní torby. Obvykle je to 10 15, což je číslo, které leckterý předškolák dokáže spočítat. Pak si děti role vymění to, které počítalo, krmí. Tato aktivita pozitivně přispívá k rozvoji jemné motoriky, podporuje schopnost soustředit se na práci i další dovednosti, které jsou potřebné v rámci předškolní přípravy. Na tomto cvičení je úžasné to, že baví všechny. Dosud žádné dítě tento trénink neodmítlo, naopak! TIP Křeček je pro tuto aktivitu ideální, protože ho nadbytek potravy nebo cukrů z rozinek nehrozí, neboť má-li lícní torby plné, běží do pelíšku a vše, co má v torbách, vyprázdní, a začne si tvořit zásobárnu. Zásobárnu je možné po programu přiměřeně zredukovat. Možné obměny Učitel/ka může dát vybraným dětem ochočené jedince do ruky. Děti musejí křečky držet opatrně, nesmějí je příliš zmáčkout, protože by jim mohly ublížit, ale ani je nesmějí držet příliš volně, protože by jim křečci mohli utéci. Zpočátku kontakt probíhá v nevelké výši nad křečkovou ubikací, aby dítěti v případě nehody nespadl z příliš velké výšky a nezranil se. Na aktivitu navazujeme i další dny, kdy už křečci odpočívají doma. Ptáme se dětí, jak vypadá křeček, zda má ocas, čím se živí, jestli by děti chtěly mít křečka ve třídě pořád Pokud mají zájem, můžeme začít uvažovat o třídním chovu. Využití činnosti pro děti s SVP Aktivita je v plné šíři (či spíše ve zvýšené míře) vhodná pro děti s dyspraxií či dalšími motorickými obtížemi.

10 4. Výtvarná a estetická výchova Fotokostky Tato aktivita evokuje návraty k oblíbené hře a zároveň plní funkci interaktivní dětské stavebnice. Fotografie je jednak památkou na krásné chvíle, jednak slouží jako obraz pro další tvorbu. Fotografie pořízené ve školce při různých akcích i běžných činnostech se tak mohou stát součástí dětských her a aktivit, jako jsou právě fotokostky. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Doporučená literatura Výtvarná a estetická výchova Dramatická výchova Multikulturní, kulturní a mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Řešení problémů a myšlení Komunikace s dětmi Poznatky, sociální informovanost Zapojení do společných her, spolupráce na činnostech, Poznávání, soustředěnost Adaptabilita ke změnám Pohyb a pohybová koordinace Nápodoba pohybů Koordinace ruky a oka Sebeuplatnění Přizpůsobivost Respektování pravidel Sociabilita a spolupráce Dřevěné kostky (použité starší nebo nově vyrobené truhlářem) vždy 12 kostek pro skupinku šesti dětí, vytištěné digitální fotografie, lepidlo ve válečku, nůžky se zaoblenými špičkami, digitální fotoaparát, počítač, čtečka paměťových karet, dataprojektor, barevná tiskárna Prostory mateřské školy herna, jídelna, odpočinková a relaxační místnost; eventuálně park, les na fotografování motivů z dětského života J. Šmíd: Část 11. Fotografie v koncepci univerzitního studia učitelství výtvarné výchovy, in Výtvarná výchova 1/2008; Část 10. Fotografie v koncepci univerzitních studií VV, in Výtvarná výchova

11 Výtvarná a estetická výchova 4. Postup Učitel/ka vytváří v průběhu školního roku v mateřské škole dokumentaci z různých akcí (např. setkání s rodiči, besídka mateřské školy, běžný každodenní život ve školce, dokumentace dětské hry). Výběr nejzajímavějších fotografií Čtvercová síť Následně sestaví výběr několika nejzajímavějších fotografií s dětmi (na každou skupinku dětí připadá šest fotografií kostka má 6 stran). Tyto fotografie nabídne několika skupinkám dětí. Každá skupinka si vybere nebo dostane šest snímků a paní učitelka na každou fotografii narýsuje čtvercovou síť, kde jeden čtverec sítě odpovídá rozměru strany dřevěné kostky; pokud zbude část fotografie jako ořez z narýsované sítě, nevadí. Děti poté pod dohledem pedagoga rozstříhávají nůžkami (se zaoblenými špičkami kvůli bezpečnosti) fotografie každé dítě jednu fotografii. Nejmenší děti s nůžkami nepracují, ale například pod dohledem pedagoga fotografují své spolužáky, povídají si o motivech, které jsou zachyceny na rozstříhávaných fotografiích, a tím si rozvíjejí si komunikační a sociální dovednosti. Po rozstříhání fotografií lepí děti části fotografií na dřevěné kostky učitel/ka děti upozorní, že 12 kostek (formát 4 : 3, tj. 4 3 dřevěné kostky pro každou fotografii) leží v pozici, jakou určila. Teprve po nalepení všech 12 dílků rozstříhané fotografie učitel/ka otočí všechny kostky (podle logiky věci) a děti nalepují další fotografii, resp. její rozstříhané čtvercové části. Fotodokumentace a archiv Učitel/ka vytváří v průběhu dětského tvoření fotodokumentaci, kterou může použít třeba při setkání s rodiči nebo při přijímání nových dětí do mateřské školy jako prezentaci toho, co všechno děti dokážou. Zároveň však pedagog pořizuje i dokumentaci dětských výtvorů jako finálních výtvarných artefaktů pro školní archiv či navazující činnosti. TIP Nabídka inspiračních témat pro fotokostky na dětském hřišti; město z ptačí perspektivy; divný stroj; mandala a kruh; karty hrací i nehrací ; stavebnice a hra; dítě a jeho svět; hra jako symbol (nejen) dětství; můj vesmír; nahoře a dole; zvíře; stopy v čase; spěch světa; fantastická krajina; vodní svět; sporák; voda; silueta stínové divadlo; kruh; ozubené kolo; chodník z leteckého pohledu; loutkové divadlo; stavebnice; cukrárna; sen; kolo, ovál, oblina; strom; koleje; spirála, ptáci

12 5. Hudební, taneční a dramatická výchova Nenechám se nachytat nos mám mezi očima! Tato aktivita umožňuje, aby se alespoň částečně zapojily všechny děti bez ohledu na jejich dosavadní hudební a jazykové zkušenosti. Principem hry je plynulá rytmicko-melodicko-pohybová ozvěna ukončená chybou. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Hudební, taneční a dramatická výchova Tělesná a pohybová výchova Jazyk a řeč Pohyb a pohybová koordinace Orientace v tělním schématu Vnímání Pozornost, soustředěnost Tvořivost, vynalézavost, fantazie Úroveň verbální komunikace Sebeuvědomění a sebeuplatnění Zapojení do společných her Pomůcky a potřeby Notová příloha (viz druhá strana listu) Prostorové nároky Vyvětraná místnost Doporučená literatura A. Tichá: Učíme děti zpívat, Praha 2005 Postup Učitelka v 4/4 taktu předzpěvuje v malém intonačním prostoru názvy částí těla a zároveň na ně ukazuje (základní tvary i zdrobněliny). 4/4 takt Po několika taktech záměrně udělá chybu zazpívá jinou část těla, než na kterou ukáže (v notách naznačeno křížky). Děti v tu chvíli neopakují, ale zavolají: Nééé! Stejná pravidla platí u varianty v 3/4 taktu. V každém taktu děti ukážou na uvedenou část těla nebo se po ní pohladí (užíváme slova v 6. pádu, přízvuk je na předložce). 3/4 takt Děti opět opakují každý takt až do chyby. Při obou variantách hry můžeme děti průběžně motivovat postupným zrychlováním. Krátký motivační rozhovor začneme otázkou: Víme, kde máme ruce, uši, loket, ústa? Děti spontánně ukazují. Poté učitel/ka oznámí: Já vás zkusím nachytat. Když budu správně ukazovat a zpívat, zopakujte to po mně. Když ale něco jiného zazpívám a něco jiného ukážu, neopakujte to a zavolejte: NÉÉÉ. Motivační rozhovor Při slovech ruce, ručičky tleskáme. Při slovech nohy, nožičky plácáme do stehen nebo dupeme.

13 Hudební, taneční a dramatická výchova 5. TIP Využijte při hře možnost ukázat některé části těla křížem, tedy pravou rukou na levou nohu apod. Podpoříte tím pružné spojení obou hemisfér mozku dětí (i svého). & # # 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ no - Ru - ce bři - cho, hla-vič-ka vi-čka no - hy, ru-čič-ky - či-čky bra - da, hla - va ko-le-na. - & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ko - & # # O - či pu - sa, hla - va no-žič-ky, - ži-čky, zu - by lo - ket, u -- ši ši lý - tka, œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Lo - kty no-žič-ky, - ži-čky, hla-vič-ka vi-čka ko-le-na, hla - va zá - da, tvá - ře ře u - ši. œ œ œ œ œ œ œ & # # œ če - œ œ œ œ pu - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ vla - sy zá - da, krk a hrud - ník, ra-me-na če - lo, ko-le-na - - pu - pík. 3 4 & # # 3 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po bři - še, po u - ších, po ru - čič -- čce, po kr - ku, & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ po če - le, po zá - dech, po lýt - kách, po vla - sech. & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po ru - ce, po hla - vič - čce, po tvá - ři, po no - žič - čce. & # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Po no - ze, po dla - ni, po zá - díč -- čkách, po tvá - řič - čkách.

14 6. Bláznivý sendvič Crazy sandwich Jazyk a řeč z C w b Díky této aktivitě se u dětí rozvíjí schopnost porozumět hranému videu, jednoduchým instrukcím učitele a upevňují se získané znalosti. Prostřednictvím přiloženého pracovního listu si děti procvičí jemnou motoriku. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Užitečné odkazy Jazyk a řeč Výtvarná a estetická výchova Polytechnická výchova Koordinace ruky a oka Slovní zásoba Formální vyspělost řeči Gramatická správnost řeči Stavba vět Úroveň verbální komunikace Vnímání Pozornost, soustředěnost Paměť Rozlišování obrazných znaků a symbolů Komunikace s dospělým Grafické a výtvarné vyjadřování Obrázkové karty (formát A5), přiložený pracovní list, pastelky Třída či jiné vnitřní prostory crazy-sandwich/ Děti sedící v kroužku na koberci si zopakují slovní zásobu k tématu jídlo (Food) apple, banana, cake, sandwich, pizza, salad Pro zpestření může učitel pustit krátké zábavné video, jemuž děti snadno porozumějí. Na závěr mohou předškoláci využít přiložený pracovní list. Aktivita je velmi dobře použitelná i v případě omezené slovní zásoby. 1

15 z C b Jazyk a řeč 6. w Postup Učitel si s dětmi sedícími v kroužku na koberci zopakuje pomocí obrázkových karet slovní zásobu k tématu jídlo Food. Video Bláznivý sendvič Abychom aktivity v angličtině ozvláštnili a mohli je dětem prezentovat zábavnou formou, můžeme jim z internetu přehrát volně dostupné video Bláznivý sendvič (Crazy sandwich) o Steveovi a jeho neposedné kamarádce strace Maggie. Pokud se děti na klip soustředí, nechte je klip pouze sledovat. Jestliže ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete jej zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Stevea, případně přidávat vlastní. Obrázkové karty Pracovní list Pomáhejte dětem plnit úkoly např. mimicky naznačte odpověď, pronášejte část odpovědi s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či využívejte jiné pomůcky. Po zhlédnutí videa a připomenutí slovní zásoby můžeme každému dítěti rozdat pracovní list a společně s nimi se na dané aktivitě podílet. Užitečné anglické fráze Sit down, please. Let s watch the DVD! So, today is about food. Who is cooking in the clip? Say with Steve. It s a (sandwich). Posaďte se, prosím. Pojďme se podívat na DVD! kže - dnes se budeme zabývat jídlem. Kdo vaří v klipu? Říkejte se Stevem. To je (obložený chléb/sendvič). TIP Pracovní list k nalezení a vytištění zde: jazykove-aktivity-uroven-1/food-jidlo/level pdf Možná obměna Příběhový DVD klip pomocí krátkého humorného příběhu představuje šest druhů potravin (jablko, banán, dort, obložený chléb, pizzu, míchaný salát) a sloveso like. Vše pak spojuje do jazykové struktury: Like + jídlo/pití: I like/don t like (apples). Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. POZNÁMKA Následuje pracovní list vážící se k aktivitě. 2

16 6. Jazyk a řeč z C w b 3

17 7. Předmatematická gramotnost Hledání čísel Jedná se o fyzicky lehce náročnou venkovní aktivitu, při níž si děti procvičují poznávání čísel s různými obměnami. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Předmatematická gramotnost Tělesná a pohybová výchova Jazyk a řeč Pohyb a pohybová koordinace Rozlišování obrazných znaků a symbolů Číselné a matematické představy Řešení problémů a myšlení Sociabilita a spolupráce Vnímání Komunikace s dětmi Barevné venkovní křídy, příp. papíry a fixy Betonové hřiště, chodník Postup Na chodník nebo betonové hřiště nakreslíme barevnými křídami náhodně rozmístěná čísla. Číslo nejvyšší hodnoty je vhodné vybrat podle schopností a věku dětí. Čísla by měla být dostatečně velká a výrazná, aby byla dobře vidět i ne úplně zblízka, a zároveň by měla být v přiměřené vzdálenosti od sebe. Starší děti, které již psaní čísel ovládají, se mohou zapojit do přípravy aktivity. Jak velký má být počet čísel stejné hodnoty, závisí na počtu dětí a variantě hry, kterou zvolíme. Necháme děti volně se procházet mezi čísly (tuto část je možné doplnit písničkou či říkankou) a pak vykřikneme nějaké číslo (v rozmezí těch, která jsme nakreslili na chodník). Úkolem dětí je co nejrychleji dané číslo najít a postavit se na ně. Možné obměny Počet čísel jedné hodnoty bude stejný jako počet dětí. Nebude se jednat o soutěž; každé dítě bude mít šanci najít si své vlastní číslo. Počet čísel jedné hodnoty bude o jedno menší, než je počet dětí. Dítě, které jako jediné správné číslo nenajde, se může prohodit s tím, kdo vyvolává. Ani v této verzi hry nemá hra vítěze nebo poražené.

18 Předmatematická gramotnost 7. Soutěživější varianta Barevná čísla V případě, že chceme hře přidat na soutěživosti, je možné, aby dítě, na které už číslo nezbude, ze hry vypadlo. V takovém případě je nutné vždycky jedno číslo dané hodnoty přeškrtnout; ve hře je pak již neplatné. Přeškrtávání čísel se mohou účastnit i děti, jen je třeba kontrolovat, aby nedošlo k přeškrtnutí dvou čísel stejné hodnoty. Dítě, které vypadlo jako poslední, může vyvolávat číslo, aby déle zůstalo aktivním členem hry. Čísla lze rovněž kreslit barevně. V takovém případě můžeme jejich počet navýšit tolikrát, kolik použijeme barev, a vyvolávat vždy barvu i číslo (např. červená sedmička); nebo počet nezvyšujeme a vyvoláváme buď barvu, nebo číslo. Místo čísel je možné hrát stejnou hru i s geometrickými tvary. Tuto variantu lze taktéž doplnit barvami. Použití písmen Sčítací varianta Jinou variantou je použití písmen, která děti hledají. Hraje se stejně jako varianta s čísly, hodí se však spíše pro starší děti, od nichž se vyžaduje větší míra spolupráce. V takovém případě je možné rozmyslet si předem krátká slova (případně je vytisknout nebo čitelně napsat na kartičky) a nechat děti, aby společně hledaly dané slovo či dvě kratší slova (písmen ve slově by mělo být tolik, kolik je dětí, a v případě, že se nějaký znak opakuje, mělo by se to odrážet i v počtu tohoto písmene na chodníku). Pokud nejsou děti ještě schopné ze slova určit, která písmenka obsahuje, můžeme jim pomoci vytisknutou kartičkou s daným slovem. Děti si pak mezi sebou musejí rozmyslet, kdo bude hledat jaké písmenko, čímž se podporuje jejich vzájemná spolupráce a domluva. Složitější variantou hry s čísly je sčítací varianta. Děti nehledají předem známé číslo, ale například hodnotu tři plus jedna. S nejmenšími dětmi můžeme aktivitu provádět například s barevnými puntíky nebo známými předměty (auto, domeček, kytička ). V tomto případě je vhodné, aby vyvolával učitel a děti ze hry nevypadávaly.

19 8. Přírodovědná gramotnost Fyzikální hrátky s vodou Povrchové napětí Voda je nejběžnější tekutina na planetě Zemi. Děti s ní přicházejí každý den do styku, ale přesto si vždycky dobře neuvědomují některé její zajímavé vlastnosti. Množství fyzikálních a chemických parametrů vody, které by bylo možné ukázat, je téměř nepřeberné. Společným jmenovatelem následujících experimentů je fenomén povrchového napětí. Hlavní oblast činnosti Další oblasti činnosti Podporované dovednosti, schopnosti a osobnostní charakteristiky Pomůcky a potřeby Prostorové nároky Přírodovědná gramotnost Polytechnická výchova Environmentální výchova Vnímání Pozornost, soustředěnost Řešení problémů a myšlení Adaptabilita na změny Sklenice, voda, pohlednice, centy (pěticenty, deseticenty), desetikoruny (nebo podobně velké objekty) kelímky, papírový ubrousek, potravinářské barvivo, jar (nebo jiný saponát) Třída Povrchové napětí se projevuje řadou vlastností vody od toho, že voda na horké plotně vytváří kuličky, přes umožnění pohybu vodoměrky po vodní hladině, transportu vody do korun stromů až po kulový tvar kapek vody. Zajímavé vlastnosti vody Následující sada drobných aktivit by měla na některé z efektů povrchového napětí atraktivní formou upozornit. Postup Kolik desetikorun se vejde do sklenice plné vod? 1. Naplníme sklenici vodou až po úplný okraj a zeptáme se dětí, co se stane, když do ní vhodíme kámen (přiměřeně velký, aby vytlačil dostatek vody, takže sklenice přeteče). 2. Opět každému dítěti naplníme sklenici vodou až po úplný okraj a položíme otázku: Kolik desetikorun se vejde do plné sklenice s vodou? 3. Následuje soutěžní aktivita, kdy se každé dítě snaží do své sklenice pomalu vkládat jednu minci po druhé, aniž by voda přetekla (místo desetikorun lze použít libovolné přiměřeně velké objekty odpovídající tloušťky). 4. Voda vytváří vrchlík zaujímá větší objem, než jaký má samotná sklenice. Poměrně dlouho jí trvá, než vyteče ven. Za tento jev je zodpovědné povrchové napětí. Voda vytváří vrchlík

20 Přírodovědná gramotnost 8. TIP Pomocí různých příměsí je možné měnit povrchové napětí a zjišťovat, co se bude s počtem mincí dít. Vyzkoušejte jar, sůl nebo třeba sodu. Udrží se deseticent na vodní hladině? 1. Naplňte si misku vodou. 2. Zeptejte se dětí, zda si myslí, že je možné položit drobné mince (centy, pěticenty, deseticenty) na vodní hladinu. Nechte děti, aby si otestovaly své hypotézy. 3. Tyto mince skutečně lze na vodní hladině snadno udržet. Stačí je tam pokládat naplacato a opatrně. Udrží je zde povrchové napětí. 4. Zkuste děti naučit dávat tyto drobné mince na vodní hladinu samotné. Cent je nejlehčí, deseticent již vyžaduje určitou netriviální zručnost. TIP Když plavou mince na hladině, lze dětem ukázat, jak funguje saponát. Postačí pár kapek jaru do vody a za několik okamžiků padají mince ke dnu jako špína z talíře. Do vody s jarem rovněž nejde vložit mince tak, aby plavaly. DOPORUČENÍ K pokusu lze využít i staré desetníky, dvacetníky či padesátníky (máte-li je schovány), popřípadě jinou měnu (kopějky, groše, forinty ). Voda teče do kopce 1. Může voda téci do kopce? Tuto otázku dětem položíme a ukážeme jim, že normálně nikoli (dobře k tomu poslouží nakloněný tácek). 2. Děti si do jedné skleničky napustí vodu a druhou umístí tak, aby výška jejího dna byla nad úrovní hladiny ve druhé sklenici. Druhou sklenici je možné podepřít konstrukcí z lega, dřevěnou kostkou či jinou skleničkou. 3. Potom děti vezmou papírový ubrousek či kapesník a položí jej tak, aby byl jedním koncem ponořen ve vodě a druhý vedl do druhé (zatím prázdné) sklenice. Neprovádět za přílišného horka 4. Po několika hodinách se k experimentu můžeme vrátit (není vhodné jej provádět, pokud je příliš horko voda by se mohla masivně odpařovat). Zjistíme, že kapesník pomocí vzlínání dokázal přepravit vodu (respektive její část) z jedné sklenice do druhé. Díky tomuto efektu se může voda dostat z kořenů do korun stromů, aniž by ji někdo musel nahoru nosit či čerpat. TIP Pro lepší efekt postupu vody po kapesníku či ubrousku je možné do vody přidat potravinářské barvivo. V takovém případě ale experiment s konkrétním barvivem vyzkoušejte předem. Některá barviva mohou mít vliv na povrchové napětí, a efekt tak může zcela vymizet. U experimentu je pak možné chvíli setrvat a sledovat, jak voda šplhá vzhůru po kapesníku a začíná odkapávat do vyšší sklenice.

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe Polytechnika v(e vaší) mateřské školce Příručka plná praxe Obsah ÚVOD... 2 1/ Polytechnika v praxi... 8 1.1. Návštěva v MŠ Petrklíči... 8 1.2. Návštěva v MŠ Čeladenské berušce... 10 2/ Proč polytechnika?...

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ

Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ výstup projektu Vím, co chci Vím, jak na to reg. č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0018 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

1. Úvod...3. 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4. 3. Rodiče a děti...5. 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost...

1. Úvod...3. 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4. 3. Rodiče a děti...5. 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost... ...pro rodiče 1. Úvod...3 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4 3. Rodiče a děti...5 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost...6 5. Desatero pro rodiče...7 6. Odklad školní docházky...10

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO OBSAH SLUNÍČKO, SLUNÍČKO... 2 NÁMOŘNÍCI CELOROČNÍ PROJEKT... 6 ŽIJEME SE ZVÍŘATY A POMÁHÁME JIM... 11 ROSTLINY... 13 MOŘE, OSTROVY A JEHO ŽIVOT... 21 I ČERNÁ BARVA JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA.... 23 SETKÁNÍ...

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií Didaktické hry ve výuce Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Vypracoval: Patrik Koucký Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP PV): AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA ŠVP PV vypracovali:

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Vzdělávací modul vznikl za podpory grantového projektu v rámci globálního

Více

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP PV): AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA ŠVP PV vypracovali:

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce)

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) výstup z kurzu Dramatická výchova realizovaného v rámci projektu Škola s místem pro všechny

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most MŠ LADOVA 1676, LITVÍNOV ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO 2013/2014

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více