l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l l Richtrovy boudy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l l Richtrovy boudy"

Transkript

1 JIŽ 10 LET JSME S VÁMI PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků SRPEN leden 2016 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ús nad Labem Zlín l Úvodní slovo l Přihlašování a podmínky účas na vzdělávání l Kontakty l Celostátní akce l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l l Richtrovy boudy Kliknutím vyberte požadovaný kraj nebo kapitolu, případně můžete listovat celou nabídkou šipkami nebo kolečkem myši.

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám novou Programovou nabídku Národního ins tutu pro další vzdělávání na období září 2015 až leden Doufáme, že oceníte široké spektrum ak vit, které nabízíme s ohledem na poptávku našich cílových skupin a současně i v souladu s prioritami vzdělávací strategie MŠMT. Opět jsme celostátním akcí věnovali samostatný oddíl, což se už v minulém období setkalo s příznivou odezvou. Interak vní katalog ve formátu PDF, který máte před sebou, umožňuje díky hypertextovým odkazům u každého vzdělávacího programu získat o něm podrobné informace. I nadále chceme pružněji reagovat na změny a aktualizace ve vzdělávacích programech a poskytovat tak učitelům i ostatním pracovníkům na poli výchovy a vzdělání opravdu použitelné informace o naší aktuální nabídce. Tato verze také umožňuje vy štění celého katalogu anebo jeho vybrané čás. Milé kolegyně, milí kolegové, máme za sebou už více než polovinu roku, v němž NIDV oslavuje desáté výročí své existence. Věřím, že toto výročí oslavíme pokračováním naší vzájemné dobré spolupráce, která potvrdí naše základní hodnoty: profesionalitu, odbornost, otevřenost a partnerský přístup zaměřený na klienty. Přeju Vám jménem celého týmu pracovníků NIDV pro následující období dostatek úspěchů i vnitřní rados na Vaší tvůrčí a zodpovědné cestě. Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

3 1. Přihlášení a odhlášení na vzdělávací programy Obecně platí, že do vzdělávacího programu se zájemce přihlašuje nejpozději 7 pracovních dnů před datem zahájení programu, ve výjimečných případech a po dohodě s garantem programu (je-li ještě volná kapacita) lze i v době kratší. Přihlášení online Na konci každého nabízeného vzdělávacího programu tohoto interaktivního katalogu najdete hypertextový odkaz, prostřednictvím kterého se dostanete do systému externího webu NIDV na Programová nabídka s podrobnými informacemi o vzdělávacím programu a přihlašováním. Při otevření nabídky Přihlásit se je možné použít 2 postupy: a) vyplnit údaje školy (IČ a osmimístné heslo školy) b) vyplnit pouze své příjmení (heslo se při prvním nemusí zadávat) Po vyplnění údajů je nutno zaškrtnout Souhlas s pravidly pro přihlašování a odeslat přihlášku. Do vzdělávacích programů z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání se zájemci přihlašují prostřednictvím Vzdělávacího modulu (resp. Ceny kurzů zájmového a neformálního vzdělávání pro účastníky z cílových skupin jsou předběžné. Závazné ceny budou uvedeny ve Vzdělávacím modulu. Přihlášení a termíny uzávěrek považujeme za závazné, pokud termín uzávěrky není stanoven jinak. Uvedené osobní údaje zůstávají pouze v interní databázi NIDV, jsou nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Národní institut pro další vzdělávání má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 2. Platba Platba fakturou Faktura bude vystavena po absolvování vzdělávacího programu na udanou kontaktní adresu. Platba v hotovosti V hotovosti se platí přímo na místě před zahájením vzdělávacího programu, o úhradě je vystaven doklad o zaplacení. 3. Odhlášení ze vzdělávacího programu a storno poplatek Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést em nebo telefonicky do 5 pracovních dnů před konáním jednorázového programu, do 15 pracovních dnů před konáním periodicky se opakujícího programu. V případě odhlášení v kratší lhůtě je účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu na úhradu vzniklých nákladů. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník. V případě neomluvené neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu. 4. Vzdělávací programy na objednávku V posledních letech roste zájem o krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy, které můžeme připravit na základě konkrétních profesních potřeb pro celý pedagogický sbor školy či jeho část, popř. pro více škol ve spádové oblasti kraje. Tyto programy respektují jak požadavky objednavatele, tak konkrétní podmínky školy, a umožňují tak velmi efektivně prohlubovat, rozšiřovat a sjednocovat znalosti i dovednosti celých pedagogických sborů nebo konkrétních skupin učitelů. 5. Aktualizace nabídky vzdělávacích programů Na webových stránkách NIDV jsou průběžně aktualizovány a doplňovány informace o programech, u nichž v době vydání programové nabídky nebyl znám přesný termín konání či jiné údaje. Krajská pracoviště NIDV aktualizovanou nabídku vzdělávacích programů pravidelně každý měsíc rozesílají do jednotlivých škol v elektronické podobě. Proto byste měli na příslušné krajské pracoviště co nejdříve oznámit jakoukoliv změnu kontaktních údajů popř. dalších údajů školy nebo školského zařízení. Programovou nabídku lze také využít jako přílohu hromadné přihlášky vzdělávacích programů. Ke stažení či vytitění ve formě plakátu je na: htp://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ 6. Značky a zkratky Bezpečnost a ochrana Rok globálního rozvoje Rok průmyslu a technického vzdělávání Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí ákladní vzdělávání a Střední vzdělávání Programy vhodné pro kariérní vzdělávání Vzdělávací program zdarma Vzdělávací program zdarma v rámci rezortního úkolu NIDV Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.) Vzdělávací program přádaný e-learningovou formou Novinka, vzdělávací program nabízený nově Zkratka pro vzdělávací oblast Management DUM Zkratka pro digitální učební materiály - často užívaná v souvislosti se soutěží DOMINO ČR. ZNV Vzdělávací oblast zájmového a neformálního vzdělávání ZV Zájmové vzdělávání

4 KONTAKTY Národní institut pro další vzdělávání Centrální pracoviště Senovážné náměstí 25, Praha 1 Tel.: (sekretariát) Tel., fax: Web: IČ: , DIČ: CZ GPS: N, E NIDV, krajské pracoviště Brno Křížová 22, Brno Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště České Budějovice Hlinsko 49, České Budějovice Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Luční 460, Hradec Králové Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Jihlava Zborovská 3, Jihlava Tel.: Fax: , NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary Západní 15, Karlovy Vary Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Liberec Masarykova 28, Liberec Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Olomouc Wellnerova 25, Olomouc tel: NIDV, krajské pracoviště Ostrava Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava Tel.: , Fax.: NIDV, krajské pracoviště Pardubice Za Pasáží Pardubice Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Plzeň Čermákova 18, Plzeň Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Senovážné nám. 25, Praha 1 Tel./fax: NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem Winstona Churchilla Ústí nad Labem Tel.: , Fax: NIDV, krajské pracoviště Zlín Potoky 267, Zlín Tel.: Fax: NIDV, účelové zařízení Richtrovy boudy Richtrovy boudy Pec pod Sněžkou Tel. recepce: , Provozní střediska:

5 MAPA PRACOVIŠŤ NIDV

6 CELOSTÁTNÍ AKCE Místo konání a kontakty získáte kliknutím na okénko u konkrétního programu ZÁŘÍ Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ T ZŠ Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" L L MŠ,ZŠ,SŠ MŠ,ZŠ,SŠ 13. ledna září ledna září ledna K MŠ,ZŠ,SŠ září červen K MŠ,ZŠ,SŠ září červen Řízení lidských zdrojů pro projektové manažery ve školství A bude upřesněno Marcela Řeřábková Mgr. Marta Vacušková PhDr. Ivana Shánilová, Mgr. Bc. Miloslav Poes RNDr. Helena Nováková RNDr. Helena Nováková Mgr. Lucie Holacká Role projektového řízení ve vzdělávací politice pro projektové manažery ve školství A září leden Mgr. Lucie Holacká Mgr. Lucie Holacká

7 Studium pedagogiky a) K září červen 2016, prezenční lekce budou probíhat v pondělky (nepravidelně) jednou za cca 14 dní, vždy První prezenční lekce se uskuteční 14. září 2015 od Mgr. Jan Hátle Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2 L ZV Od do Bc. Jiří Machart Mgr. Jan Vodička Moderní výklad M. Jana Husa a husovského odkazu opakování programu ze T ZŠ,SŠ 3. září PhDr. Dagmar Hudecová Improvizací k vytvoření a posílení dětského kolektivu L ZNV září Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" K MŠ,ZŠ,SŠ Repetitorium školské legislativy Y ZV Studium pro asistenty pedagoga celkem 147 hodin studia K Lovci zvuků, principy otevřené komunikace L ZNV Výchova k dobrovolnictví L ZNV Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ Příprava na soutěž O Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" K MŠ,ZŠ,SŠ září červen září od 9.30 do září květen 2016 (termíny na 1. šk. pololetí. 17. a 24.9., , , , , vždy od 9.00 do 16.00) 18. až 20 září; začátek 17.00, ukončení (pátek) Úvodní část 19. a (začátek 9.30), Závěrečná část (od 9.30) (sobota) , (sobota) 21.9., 1.10., 7.10., , , praxe bude probíhat , závěr studia září červen Mgr. Jana Šimůnková MgA. Jana Machalíková RNDr. Helena Nováková Lenka Říhová Marcela Řeřábková Naděžda Kalábová Mgr. Barbora Polívková Mgr. Svatava Šimková Mgr. et Mgr. Kateřina Morávková Marta Malinová Martina Krejčí Marcela Řeřábková RNDr. Helena Nováková

8 Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ Bezpečnost ve školách a školských zařízeních Minimální standard bezpečnosti v praxi Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ Zaměřeno na sborový zpěv a komorní zpěv J I Skupinové bubnování N ZNV Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ Animace let po narození Jiřího Trnky Q , 2.10., 8.10., , , praxe bude probíhat , závěr studia září od do (sobota) 30. září - 2. října Pohybové hry pro děti mladšího školního věku L ZV září - bude upřesněno Profesní průprava zástupců ředitele E , , , , Tvořivé hry s fantazií B ZV září - bude upřesněno Marcela Řeřábková Marcela Řeřábková Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Marta Malinová PaedDr. Alena Tichá, Pavla Adamcová Mgr. David Oplatek Bc. Martin Plitz, DiS. Radek Ježowicz Naděžda Kalábová Marcela Řeřábková Mgr. Jiří Zajíc Naděžda Kalábová ŘÍJEN Bezpečné virtuální prostředí T ZŠ,SŠ 30. září a 21. října 2015 (prezenční část) PhDr. Ing. Milan Bareš Mgr. Vladimír Vácha Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností L MŠ,ZŠ,SŠ 1. října ledna Mgr. Marie Effenberková Mistr Jan Hus - významná osobnost našich dějin Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT T ZŠ říjen Anna Poláčková Mgr. Ivan Bauer Repetitorium školské legislativy Y ZV 1. října Mgr. Jana Šimůnková Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením N ZNV (sobota) Naděžda Kalábová Naděžda Kalábová

9 Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1 W ZŠ říjen leden 2016, 1.lekce , h, učebnice New English File Intermediate, Lekce Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Alena Chovanová Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ 2. část O Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1 W ZŠ Didaktické studium cizího jazyka - angličtina W Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace O MŠ,ZŠ ZŠ 5. října říjen leden 2016, 1.lekce , h, učebnice New English File Intermediate, lekce 3 říjen březen 2016 ( , , , , , , , , , ) 6. října Mgr. Jitka Šimsová PhDr. Jana Johnová, Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Jindřiška Votrubová Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Jitka Šimsová Vlastimila Kazdová Tematické celky ŠVP a polytechnická výchova C MŠ,ZŠ Jak předcházet stresu aneb psychohygiena a komunikační schopnosti G října , , , Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Marie Kordulová Marcela Řeřábková Mgr. Dana Forýtková Karel IV.- významná osobnost našich dějin konference k významnému výročí B ZŠ,SŠ 7. října PhDr. Dagmar Hudecová Náměty pro výuku prvouky O ZŠ 7. října Mgr. Jitka Šimsová PhDr. Jana Johnová, Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky náměty a inspirace O ZŠ,SŠ Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT A ZŠ,SŠ 7. října říjen prosinec 2016, zahájení 7. října 2015, studijní dny převážně středy Mgr. Jan Hátle Mgr. Veronika Havelková Mgr. Jitka Šimsová

10 Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT A ZŠ,SŠ Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích U MŠ,ZŠ Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole H ZŠ,SŠ Hra na varhany Y Kázeňské problémy ve školní třídě Y ZŠ,SŠ říjen prosinec 2016, zahájení 7. října 2015, studijní dny převážně středy 8. října , (pátek) 10. října 2015 (sobota) , Motivační objektivní hodnocení, evaluace T ZV 12. a 13. října Didaktické hry v zájmovém vzdělávání a školní družině W ZŠ,SŠ Specifika předškolní výuky u dětí-cizinců a uprchlíků T MŠ Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ U Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ W MŠ Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí L MŠ Osudné výstřely. Krize světové politiky v předvečer 1. světové války Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT C ZŠ,SŠ Památník Pečkárna L ZŠ,SŠ 13. října října října října říjen duben 2016 (14.10., , 4.11., , 2.12., , , 20.1., 3.2.,17.2., 2.3.,16.3.,30.3., 13.4.a , vždy 13.00h h) 15. října října 2015, Pohybové hry pro děti mladšího školního věku L ZV Repetitorium školské legislativy Y ZV Vývojové tendence v současné češtině X ZŠ,SŠ, 15. října od 9.30 do října Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Jitka Šimsová PaedDr. Mgr. Hana Žáčková Marcela Řeřábková Mgr. Marika Kropíková PhDr. Ilona Juhásová Marcela Řeřábková Mgr. Marika Kropíková Radek Ježowicz Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Dana Svobodová Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Linda Doleží, Bc. Martin Plitz, DiS. Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Jan Hátle PhDr. Dagmar Hudecová Bc. Lucie Hunalová Naděžda Kalábová Petr Tomis Mgr. Jan Hátle PhDr. Martin Prošek,

11 Náměty a inspirace pro přírodopis na 2. stupni ZŠ U ZŠ Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti L ZNV Repetitorium školské legislativy Y ZV Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce B ZŠ Od demokracie zase k demokracii aneb Od Masaryka přes Havla k Zemanovi L Nebudu kreslit! Výtvarné techniky pro děti, které odmítají tvořit X MŠ,ZŠ Profesní únava hlasu a možnosti nápravy U ZŠ , (pátek) 16. října od do 17. října (pátek) 17. října od 9.30 do (sobota) 20. října pedagogům 21. října 2015 volného času října října (pátek) Marcela Řeřábková Mgr. Dana Forýtková Jitka Rydvalová Eva Burdová, Mgr. Hana Hladká Mgr. Barbora Vochomůrková odborní lektoři společnosti Člověk v tísni Mgr. Jiří Zajíc Doc. JUDr. Petr Pithart Mgr. Jitka Šimsová Bc. Iva Pasková Marta Malinová PaedDr. Alena Tichá, Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů C ZV říjen - bude upřesněno Kurz nízkých lanových překážkových drah L ZNV říjen - bude upřesněno Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání Y ZV říjen - bude upřesněno Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2 L ZV říjen - bude upřesněno Lenka Říhová Kateřina Bímanová Radek Ježowicz Mgr. Jana Šimůnková Mgr. Petr Kořenek Mgr. Jiří Zajíc Mgr. Jan Vodička LISTOPAD GeoGebra ve výuce matematiky pro lehce pokročilé (včetně prostředí 3D) B ZŠ,SŠ 2. listopadu Mgr. Jan Hátle Mgr. Veronika Havelková Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH T ZŠ,SŠ 2. listopadu Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Marika Kropíková Právní předpisy ve školním prostředí T , Marcela Řeřábková Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva J , Marcela Řeřábková Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Rizikové chování L ZV 2. listopadu Naděžda Kalábová Mgr. Danuše Netolická

12 Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce B ZŠ,SŠ Listopad Mgr. Marie Effenberková Mgr. Eva Pýchová Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol B Veselé písničky C MŠ,ZŠ 9. prosince listopadu RNDr. Helena Nováková PhDr.,Mgr. Monika Puškinová, Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Zdeněk Petržela Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry B listopadu Bc. Martin Plitz, DiS. Genetická metoda čtení a psaní B ZŠ 5. listopadu Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Tomáš Koten Čtením a psaním ke kritickému myšlení S ZŠ,SŠ 10. listopadu Mgr. Jan Hátle Rozvíjíme matematickou gramotnost pro učitele 1. stupně. Y ZŠ 10. listopadu Mgr. Jitka Šimsová 28. říjen - skutečnost - legendy - tradice Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT T ZŠ,SŠ 11. listopadu Mgr. Jan Hátle Rozvíjíme matematickou gramotnost pro učitele 2. stupně a víceletá gymnázia Y ZŠ,SŠ 11. listopadu Mgr. Jitka Šimsová Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách 4. ročník celostátní konference H ZŠ,SŠ, 18. a 19. listopadu PhDr. Ing. Milan Bareš Hra a její užití ve vzdělávání J MŠ,ZŠ 19. listopadu Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Eva Svobodová Kulatý stůl - Podpora ZUŠ Y listopadu PhDr. Ilona Juhásová Praktické aktivity a metody kritického myšlení nejen do CLIL výuky Y ZŠ Karel IV. a Jan Hus - Karel a Jan, co do vínku dali nám? Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT B ZŠ 24. listopadu listopadu Drobné hry pro děti mladšího školního věku C ZV listopad Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II. N ZV listopad - bude upřesněno Netradiční výtvarné techniky - Netradiční vánoční ozdoby C ZNV listopad - bude upřesněno Mgr. Pavla Matoušková Anna Poláčková Mgr. Václava Korcová Petr Tomis Mgr. Tomáš Holý Mgr. Petr Vinš Hana Hladká PaedDr. Zdeňka Hiřmanová

13 Netradiční výtvarné techniky - Netradiční vánoční ozdoby C ZNV listopad - bude upřesněno Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti L ZNV listopad - bude upřesněno Evaluace školního vzdělávacího programu II C ZNV říjen - bude upřesněno Netradiční výtvarné techniky - jednoduché, efektivní, levné N ZNV listopad - bude upřesněno Řešení problémových situací z pohledu práva N ZNV listopad - bude upřesněno Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole pro MŠ H , Ludmila Pohanková PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Pavla Adamcová Eva Burdová, Mgr. Mgr. Tomáš Holý Bc. Lucie Hunalová PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Bc. Lucie Hunalová Marcela Řeřábková Mgr. Marika Kropíková PROSINEC Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky - cesta elektřiny B ZŠ,SŠ Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení T MŠ,ZŠ Profesní únava hlasu a možnosti nápravy U ZŠ 1. prosince prosince prosince Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Jitka Šimsová PhDr. Jana Doležalová, Marta Malinová PaedDr. Alena Tichá, Agrese, šikana a proces jejich řešení X ZŠ 3. prosince Netradiční výtvarné techniky - Netradiční vánoční ozdoby C ZNV první třetina prosince Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů I MŠ,ZŠ 7. prosince Řešení problémových situací z pohledu práva N ZNV první třetina prosince Komunikace mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu J ZŠ ICT ve škole současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy H ZŠ,SŠ, , prosince Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Marika Kropíková Petr Tomis PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Tomáš Holý Marcela Řeřábková Mgr. Dana Forýtková Anna Poláčková PhDr. Ondřej Neumajer,

14 LEDEN Metodika výuky francouzštiny jako druhého cizího jazyka X ZŠ 20. ledna Mgr. Pavla Matoušková PhDr. et Mgr. Sylva Nováková,

15 JIHOMORAVSKÝ KRAJ tel.: Krajské pracoviště, Křížová Brno fax: ZÁŘÍ Studium pedagogiky a) 2015/2016 K Asertivita - cesta k vnitřní jistotě Q MŠ,ZŠ,SŠ Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1 učebnice New English File Intermediate / zelená / od lekce 1.C Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1 prohlubovací kurz U MŠ,ZŠ,SŠ U MŠ,ZŠ,SŠ Rizikové chování dětí a mládeže O Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2 U MŠ,ZŠ,SŠ Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2 učebnice New Inside Out Intermediate od 7. lekce U MŠ,ZŠ,SŠ září červen 2016 září 2015 každé úterý hod každou středu hod. 9. září každý čtvrtek každý čtvrtek Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1 U MŠ,ZŠ,SŠ Mgr. Šárka Dostalová Mgr. Jitka Manová PhDr. Jan Svoboda Mgr. Hana Saitzová Mgr. Olga Vraštilová, M.A. Mgr. Hana Saitzová Mgr. Radek Vogel, PhD. Mgr. Jitka Manová PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Hana Saitzová RNDr. Radoslava Vysloužilová Mgr. Hana Saitzová PhDr. Dagmar Bobková Mgr. Hana Saitzová PaedDr. Miluška Karásková

16 Didaktické studium cizího jazyka - angličtina W ZŠ,SŠ SCIENTIX - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů Brána jazyků otevřená / 60 hodin - kurz anglického jazyka zakončený zkouškou C1 C X ZŠ,SŠ ZŠ,SŠ Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí L MŠ,ZŠ Angličtina od začátku - Jak dál? C MŠ,ZŠ Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" K MŠ,ZŠ,SŠ , ; , , , , a září (pátek) 1-2x v měsíci v sobotu 9-14 hod. (sobota) metodická část , , 18.2 a 31.3, vždy hod, jazyková část v sobotu 1-2x v měsíci (sobota) 21. září září červen Tvořivé hry s fantazií B ZV září - bude upřesněno Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hana Saitzová RNDr. Jana Jílková, Mgr. Hana Saitzová Mgr. Radek Vogel, PhD. Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Dáša Havranová Mgr. Jiří Zajíc Naděžda Kalábová ŘÍJEN Tělesná výchova a pohybové aktivity v MŠ U MŠ,ZŠ Výukové metody na SŠ - Od výkladu ke zprostředkování informací G SŠ 5. a 12. října 2015, října Mgr. Jitka Manová Bc. Blanka Roháčková Mgr. Hana Saitzová Mgr. Carmen Simonová Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky - cesta elektřiny B ZŠ,SŠ 6. října Mgr. Hana Saitzová Čtenářské dílny - v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 56 v rámci OP VK J ZŠ,SŠ 6. října Mgr. Hana Saitzová Mgr. Dana Svobodová Čtenářské dílny - v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 56 v rámci OP VK J ZŠ,SŠ Karel IV. Člověk, osobnost a vladař v didaktizovaných médiích a ve výuce dějepisu B ZŠ,SŠ Evaluace v mateřské škole M října října října Mgr. Jitka Manová Mgr. Dana Svobodová Mgr. Hana Saitzová PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. Mgr. Jitka Manová Mgr. Iva Škaloudová

17 Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ,ZŠ 13.10, , 21.10, 5.11., a Mgr. Jitka Manová Zdravotní tělesná výchova I ZŠ,SŠ 19. října Mgr. Jitka Manová Bc. Blanka Roháčková Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ T ZŠ 20. října Mgr. Jitka Manová Mgr. Tomáš Just Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky H ZŠ,SŠ Dovednosti učitele odborného výcviku B SŠ Motivace zaměstnanců a vedení hodnoticích rozhovorů T října října a 3. listopadu 2015, října Mgr. Hana Saitzová Mgr. Veronika Havelková Mgr. Jitka Manová Mgr. Jitka Manová Mgr. Michal Dubec Vývoj a dynamika žákovské skupiny a její využití při řešení problémů ve třídě 23. října 2015 Y MŠ,ZŠ,SŠ, (pátek) Mgr. Jitka Manová Mgr. Michal Dubec Specifické poruchy chování G ZŠ 26. října Mgr. Hana Saitzová Mgr. Marika Kropíková LISTOPAD Komunikace s rodiči O listopadu Mgr. Jitka Manová Mgr. Karel Opravil Strategie vyšetřování šikany I. U ZŠ,SŠ 3. listopadu Mgr. Hana Saitzová Mgr. Renata Ježková Tematické celky ŠVP a polytechnická výchova C MŠ,ZŠ 4. listopadu Mgr. Jitka Manová Mgr. Marie Kordulová Angličtina pro ty, které učení nebaví T ZŠ,SŠ 6. listopadu (pátek) Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Manažerské vedení mateřské školy Q Nápady a tipy pro práci s literárními texty ve výuce němčiny T ZŠ,SŠ Fyzikálně-chemické principy moderních technologií X ZŠ Informační seminář MŠMT k novele školského zákona ( 16) Pro zřizovatele škol a pro ředitele ZŠ a SŠ L Islám a střet civilizací U MŠ,ZŠ,SŠ 10. listopadu listopadu listopadu listopadu hod. a hod. 18. listopadu Mgr. Jitka Manová Mgr. Danuše Komárková Mgr. Hana Saitzová Mgr. Kateřina Oleksíková, Mgr. Hana Saitzová Mgr. Jaroslav Vyskočil Mgr. Šárka Dostalová Odborní pracovníci MŠMT Mgr. Hana Saitzová Mgr. Jiří Staňa

18 Jak úspěšně vést mateřskou školu W MŠ Logopedická prevence pojďme si spolu povídat T MŠ,ZŠ Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ W MŠ GeoGebra ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ pro lehce pokročilé W ZŠ,SŠ Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH T ZŠ Kázeňské problémy ve školní třídě Y ZŠ,SŠ 18. listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II. N ZV listopad - bude upřesněno Evaluace školního vzdělávacího programu II C ZNV říjen - bude upřesněno PROSINEC Řešení problémových situací z pohledu práva N ZNV první třetina prosince Mgr. Jitka Manová Mgr. Danuše Komárková Mgr. Jitka Manová Vlastimila Kazdová Mgr. Jitka Manová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Hana Saitzová Mgr. Veronika Havelková Mgr. Jitka Manová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Jitka Manová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Tomáš Holý Mgr. Petr Vinš Mgr. Tomáš Holý Mgr. Tomáš Holý LEDEN Výslovnost v angličtině je třeba pěstovat (u žáka i učitele) T MŠ,ZŠ 5. ledna Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Vývoj a dynamika žákovské skupiny a její využití při řešení problémů ve třídě Y ZŠ, 12. ledna Mgr. Jitka Manová Mgr. Tomáš Just

19 JIHOČESKÝ KRAJ tel.: Krajské pracoviště, Hlinsko České Budějovice fax: ZÁŘÍ Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností L MŠ,ZŠ,SŠ Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ,ZŠ Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2 L ZV Spolupráce asistenta pedagoga a učitele T ZŠ, Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ Funkční gramotnost pro život Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT I T MŠ,ZŠ Příprava občanů k obraně státu B ZŠ,SŠ Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí ZUŠ A MŠ,ZŠ, 1. září ledna 2017 září prosinec 2015 Od do září září září září 2015, září Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Lucie Václavovská Bc. Jiří Machart Mgr. Jan Vodička Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jiří Merta Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jarmila Chaloupková Mgr. Monika Brodská Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák

20 ŘÍJEN říjen červen 2016 Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé E MŠ,ZŠ, Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Dáša Moravcová říjen červen 2016 Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1 U MŠ,ZŠ,SŠ, Mgr. Lucie Václavovská říjen květen 2016 Konverzační kurz anglického jazyka C MŠ,ZŠ,SŠ, Základní umělecké vzdělávání - začínající učitel 3. a 4. část cyklu W Péče o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ X března, 23. dubna, 1. října a 13. října 2015, října Mgr. Lucie Václavovská Willem F Westra Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jiří Merta Jak zvládat nadměrný stres F MŠ,ZŠ,SŠ 6. října Mgr. Monika Brodská Eva Otavová Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ W ZŠ 6. října Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Veronika Havelková Angličtina ve čtyřech ročních obdobích W MŠ,ZŠ 7. října Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Jana Čadová Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby W MŠ,ZŠ,SŠ 7. října 2015, Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Zdravotní tělesná výchova I MŠ,ZŠ,SŠ 7. října Mgr. Monika Brodská Eva Otavová Funkční gramotnost pro život Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT T MŠ,ZŠ říjen Mgr. Monika Brodská Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole C MŠ Práce na školním projektu Všední den v zázemí I. světové války C ZŠ,SŠ Kouzelná půda - celoroční motivační hry ZŠ 8. října října 2015, října 2015, Mgr. Lucie Václavovská Vlastimila Kazdová Mgr. Monika Brodská PaedDr. Naděžda Morávková, Mgr. Monika Brodská PhDr. Hana Novotná Kouzelná půda - celoroční motivační hry T MŠ,ZŠ Bezpečné virtuální prostředí role ředitele školy T Řešení problémových situací z pohledu práva N října října 2015 prezenční školení, 15. října - 5. listopadu 2015 elearning 19. října Mgr. Monika Brodská PhDr. Hana Novotná Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Vladimír Vácha Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince T října Mgr. Monika Brodská

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2016 - SRPEN 2016 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

CJŽ identifikace projektu

CJŽ identifikace projektu CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZÁŘÍ 214 LEDEN 21 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec m Zlín Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2015 - SRPEN 2015

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2015 - SRPEN 2015 JIŽ 10 LET JSME S VÁMI PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2015 - SRPEN 2015 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II PROGRAMOVÁ NABÍDKA II pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZÁŘÍ 2013 LEDEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 Etická výchova a učebnice informační seminář pro pilotní učitele a lektory 29. 8. NIDV Krajské pracoviště Brno Křížová 22 J. Šafránková, G. Staňková

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA I

PROGRAMOVÁ NABÍDKA I PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2013 SRPEN 2013 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148 Hrajeme si s fotoaparátem Operační program: Vzdělávání

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice... 14 Hradec Králové... 21 Jihlava... 32 Karlovy Vary... 42 Liberec...

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Přehled obsahových priorit a struktura Plánu hlavních úkolů NIDV na rok 2013 Priority v činnosti NIDV v roce 2013 jsou rozčleněny do několika oblastí:

Přehled obsahových priorit a struktura Plánu hlavních úkolů NIDV na rok 2013 Priority v činnosti NIDV v roce 2013 jsou rozčleněny do několika oblastí: Plán hlavních úkolů NIDV na rok 2013 1 PHÚ NIDV vychází z dlouhodobé koncepce DVPP v NIDV, ze státních priorit v DVPP navržených příslušnými odbory MŠMT a z rezortních úkolů. Je členěn a zpracován podle

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

A/ Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanovené pro rok 2014/15

A/ Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanovené pro rok 2014/15 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 1, Lib e rec 5, e - m ail: @zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 3 0 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence Program Excelence Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence 25. září 2012 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více