l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l l Richtrovy boudy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l l Richtrovy boudy"

Transkript

1 JIŽ 10 LET JSME S VÁMI PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků SRPEN leden 2016 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ús nad Labem Zlín l Úvodní slovo l Přihlašování a podmínky účas na vzdělávání l Kontakty l Celostátní akce l Nabídka vzdělávání v jednotlivých krajích ČR l l Richtrovy boudy Kliknutím vyberte požadovaný kraj nebo kapitolu, případně můžete listovat celou nabídkou šipkami nebo kolečkem myši.

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám novou Programovou nabídku Národního ins tutu pro další vzdělávání na období září 2015 až leden Doufáme, že oceníte široké spektrum ak vit, které nabízíme s ohledem na poptávku našich cílových skupin a současně i v souladu s prioritami vzdělávací strategie MŠMT. Opět jsme celostátním akcí věnovali samostatný oddíl, což se už v minulém období setkalo s příznivou odezvou. Interak vní katalog ve formátu PDF, který máte před sebou, umožňuje díky hypertextovým odkazům u každého vzdělávacího programu získat o něm podrobné informace. I nadále chceme pružněji reagovat na změny a aktualizace ve vzdělávacích programech a poskytovat tak učitelům i ostatním pracovníkům na poli výchovy a vzdělání opravdu použitelné informace o naší aktuální nabídce. Tato verze také umožňuje vy štění celého katalogu anebo jeho vybrané čás. Milé kolegyně, milí kolegové, máme za sebou už více než polovinu roku, v němž NIDV oslavuje desáté výročí své existence. Věřím, že toto výročí oslavíme pokračováním naší vzájemné dobré spolupráce, která potvrdí naše základní hodnoty: profesionalitu, odbornost, otevřenost a partnerský přístup zaměřený na klienty. Přeju Vám jménem celého týmu pracovníků NIDV pro následující období dostatek úspěchů i vnitřní rados na Vaší tvůrčí a zodpovědné cestě. Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

3 1. Přihlášení a odhlášení na vzdělávací programy Obecně platí, že do vzdělávacího programu se zájemce přihlašuje nejpozději 7 pracovních dnů před datem zahájení programu, ve výjimečných případech a po dohodě s garantem programu (je-li ještě volná kapacita) lze i v době kratší. Přihlášení online Na konci každého nabízeného vzdělávacího programu tohoto interaktivního katalogu najdete hypertextový odkaz, prostřednictvím kterého se dostanete do systému externího webu NIDV na Programová nabídka s podrobnými informacemi o vzdělávacím programu a přihlašováním. Při otevření nabídky Přihlásit se je možné použít 2 postupy: a) vyplnit údaje školy (IČ a osmimístné heslo školy) b) vyplnit pouze své příjmení (heslo se při prvním nemusí zadávat) Po vyplnění údajů je nutno zaškrtnout Souhlas s pravidly pro přihlašování a odeslat přihlášku. Do vzdělávacích programů z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání se zájemci přihlašují prostřednictvím Vzdělávacího modulu (resp. Ceny kurzů zájmového a neformálního vzdělávání pro účastníky z cílových skupin jsou předběžné. Závazné ceny budou uvedeny ve Vzdělávacím modulu. Přihlášení a termíny uzávěrek považujeme za závazné, pokud termín uzávěrky není stanoven jinak. Uvedené osobní údaje zůstávají pouze v interní databázi NIDV, jsou nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Národní institut pro další vzdělávání má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 2. Platba Platba fakturou Faktura bude vystavena po absolvování vzdělávacího programu na udanou kontaktní adresu. Platba v hotovosti V hotovosti se platí přímo na místě před zahájením vzdělávacího programu, o úhradě je vystaven doklad o zaplacení. 3. Odhlášení ze vzdělávacího programu a storno poplatek Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést em nebo telefonicky do 5 pracovních dnů před konáním jednorázového programu, do 15 pracovních dnů před konáním periodicky se opakujícího programu. V případě odhlášení v kratší lhůtě je účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu na úhradu vzniklých nákladů. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník. V případě neomluvené neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu. 4. Vzdělávací programy na objednávku V posledních letech roste zájem o krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy, které můžeme připravit na základě konkrétních profesních potřeb pro celý pedagogický sbor školy či jeho část, popř. pro více škol ve spádové oblasti kraje. Tyto programy respektují jak požadavky objednavatele, tak konkrétní podmínky školy, a umožňují tak velmi efektivně prohlubovat, rozšiřovat a sjednocovat znalosti i dovednosti celých pedagogických sborů nebo konkrétních skupin učitelů. 5. Aktualizace nabídky vzdělávacích programů Na webových stránkách NIDV jsou průběžně aktualizovány a doplňovány informace o programech, u nichž v době vydání programové nabídky nebyl znám přesný termín konání či jiné údaje. Krajská pracoviště NIDV aktualizovanou nabídku vzdělávacích programů pravidelně každý měsíc rozesílají do jednotlivých škol v elektronické podobě. Proto byste měli na příslušné krajské pracoviště co nejdříve oznámit jakoukoliv změnu kontaktních údajů popř. dalších údajů školy nebo školského zařízení. Programovou nabídku lze také využít jako přílohu hromadné přihlášky vzdělávacích programů. Ke stažení či vytitění ve formě plakátu je na: htp://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ 6. Značky a zkratky Bezpečnost a ochrana Rok globálního rozvoje Rok průmyslu a technického vzdělávání Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí ákladní vzdělávání a Střední vzdělávání Programy vhodné pro kariérní vzdělávání Vzdělávací program zdarma Vzdělávací program zdarma v rámci rezortního úkolu NIDV Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.) Vzdělávací program přádaný e-learningovou formou Novinka, vzdělávací program nabízený nově Zkratka pro vzdělávací oblast Management DUM Zkratka pro digitální učební materiály - často užívaná v souvislosti se soutěží DOMINO ČR. ZNV Vzdělávací oblast zájmového a neformálního vzdělávání ZV Zájmové vzdělávání

4 KONTAKTY Národní institut pro další vzdělávání Centrální pracoviště Senovážné náměstí 25, Praha 1 Tel.: (sekretariát) Tel., fax: Web: IČ: , DIČ: CZ GPS: N, E NIDV, krajské pracoviště Brno Křížová 22, Brno Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště České Budějovice Hlinsko 49, České Budějovice Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Luční 460, Hradec Králové Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Jihlava Zborovská 3, Jihlava Tel.: Fax: , NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary Západní 15, Karlovy Vary Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Liberec Masarykova 28, Liberec Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Olomouc Wellnerova 25, Olomouc tel: NIDV, krajské pracoviště Ostrava Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava Tel.: , Fax.: NIDV, krajské pracoviště Pardubice Za Pasáží Pardubice Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Plzeň Čermákova 18, Plzeň Tel.: Fax: NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Senovážné nám. 25, Praha 1 Tel./fax: NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem Winstona Churchilla Ústí nad Labem Tel.: , Fax: NIDV, krajské pracoviště Zlín Potoky 267, Zlín Tel.: Fax: NIDV, účelové zařízení Richtrovy boudy Richtrovy boudy Pec pod Sněžkou Tel. recepce: , Provozní střediska:

5 MAPA PRACOVIŠŤ NIDV

6 CELOSTÁTNÍ AKCE Místo konání a kontakty získáte kliknutím na okénko u konkrétního programu ZÁŘÍ Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ T ZŠ Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" L L MŠ,ZŠ,SŠ MŠ,ZŠ,SŠ 13. ledna září ledna září ledna K MŠ,ZŠ,SŠ září červen K MŠ,ZŠ,SŠ září červen Řízení lidských zdrojů pro projektové manažery ve školství A bude upřesněno Marcela Řeřábková Mgr. Marta Vacušková PhDr. Ivana Shánilová, Mgr. Bc. Miloslav Poes RNDr. Helena Nováková RNDr. Helena Nováková Mgr. Lucie Holacká Role projektového řízení ve vzdělávací politice pro projektové manažery ve školství A září leden Mgr. Lucie Holacká Mgr. Lucie Holacká

7 Studium pedagogiky a) K září červen 2016, prezenční lekce budou probíhat v pondělky (nepravidelně) jednou za cca 14 dní, vždy První prezenční lekce se uskuteční 14. září 2015 od Mgr. Jan Hátle Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2 L ZV Od do Bc. Jiří Machart Mgr. Jan Vodička Moderní výklad M. Jana Husa a husovského odkazu opakování programu ze T ZŠ,SŠ 3. září PhDr. Dagmar Hudecová Improvizací k vytvoření a posílení dětského kolektivu L ZNV září Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" K MŠ,ZŠ,SŠ Repetitorium školské legislativy Y ZV Studium pro asistenty pedagoga celkem 147 hodin studia K Lovci zvuků, principy otevřené komunikace L ZNV Výchova k dobrovolnictví L ZNV Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ Příprava na soutěž O Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" K MŠ,ZŠ,SŠ září červen září od 9.30 do září květen 2016 (termíny na 1. šk. pololetí. 17. a 24.9., , , , , vždy od 9.00 do 16.00) 18. až 20 září; začátek 17.00, ukončení (pátek) Úvodní část 19. a (začátek 9.30), Závěrečná část (od 9.30) (sobota) , (sobota) 21.9., 1.10., 7.10., , , praxe bude probíhat , závěr studia září červen Mgr. Jana Šimůnková MgA. Jana Machalíková RNDr. Helena Nováková Lenka Říhová Marcela Řeřábková Naděžda Kalábová Mgr. Barbora Polívková Mgr. Svatava Šimková Mgr. et Mgr. Kateřina Morávková Marta Malinová Martina Krejčí Marcela Řeřábková RNDr. Helena Nováková

8 Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ Bezpečnost ve školách a školských zařízeních Minimální standard bezpečnosti v praxi Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ Zaměřeno na sborový zpěv a komorní zpěv J I Skupinové bubnování N ZNV Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ Animace let po narození Jiřího Trnky Q , 2.10., 8.10., , , praxe bude probíhat , závěr studia září od do (sobota) 30. září - 2. října Pohybové hry pro děti mladšího školního věku L ZV září - bude upřesněno Profesní průprava zástupců ředitele E , , , , Tvořivé hry s fantazií B ZV září - bude upřesněno Marcela Řeřábková Marcela Řeřábková Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Marta Malinová PaedDr. Alena Tichá, Pavla Adamcová Mgr. David Oplatek Bc. Martin Plitz, DiS. Radek Ježowicz Naděžda Kalábová Marcela Řeřábková Mgr. Jiří Zajíc Naděžda Kalábová ŘÍJEN Bezpečné virtuální prostředí T ZŠ,SŠ 30. září a 21. října 2015 (prezenční část) PhDr. Ing. Milan Bareš Mgr. Vladimír Vácha Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností L MŠ,ZŠ,SŠ 1. října ledna Mgr. Marie Effenberková Mistr Jan Hus - významná osobnost našich dějin Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT T ZŠ říjen Anna Poláčková Mgr. Ivan Bauer Repetitorium školské legislativy Y ZV 1. října Mgr. Jana Šimůnková Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením N ZNV (sobota) Naděžda Kalábová Naděžda Kalábová

9 Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1 W ZŠ říjen leden 2016, 1.lekce , h, učebnice New English File Intermediate, Lekce Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Alena Chovanová Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ 2. část O Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1 W ZŠ Didaktické studium cizího jazyka - angličtina W Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace O MŠ,ZŠ ZŠ 5. října říjen leden 2016, 1.lekce , h, učebnice New English File Intermediate, lekce 3 říjen březen 2016 ( , , , , , , , , , ) 6. října Mgr. Jitka Šimsová PhDr. Jana Johnová, Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Jindřiška Votrubová Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Jitka Šimsová Vlastimila Kazdová Tematické celky ŠVP a polytechnická výchova C MŠ,ZŠ Jak předcházet stresu aneb psychohygiena a komunikační schopnosti G října , , , Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Marie Kordulová Marcela Řeřábková Mgr. Dana Forýtková Karel IV.- významná osobnost našich dějin konference k významnému výročí B ZŠ,SŠ 7. října PhDr. Dagmar Hudecová Náměty pro výuku prvouky O ZŠ 7. října Mgr. Jitka Šimsová PhDr. Jana Johnová, Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky náměty a inspirace O ZŠ,SŠ Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT A ZŠ,SŠ 7. října říjen prosinec 2016, zahájení 7. října 2015, studijní dny převážně středy Mgr. Jan Hátle Mgr. Veronika Havelková Mgr. Jitka Šimsová

10 Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT A ZŠ,SŠ Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích U MŠ,ZŠ Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole H ZŠ,SŠ Hra na varhany Y Kázeňské problémy ve školní třídě Y ZŠ,SŠ říjen prosinec 2016, zahájení 7. října 2015, studijní dny převážně středy 8. října , (pátek) 10. října 2015 (sobota) , Motivační objektivní hodnocení, evaluace T ZV 12. a 13. října Didaktické hry v zájmovém vzdělávání a školní družině W ZŠ,SŠ Specifika předškolní výuky u dětí-cizinců a uprchlíků T MŠ Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ U Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ W MŠ Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí L MŠ Osudné výstřely. Krize světové politiky v předvečer 1. světové války Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT C ZŠ,SŠ Památník Pečkárna L ZŠ,SŠ 13. října října října října říjen duben 2016 (14.10., , 4.11., , 2.12., , , 20.1., 3.2.,17.2., 2.3.,16.3.,30.3., 13.4.a , vždy 13.00h h) 15. října října 2015, Pohybové hry pro děti mladšího školního věku L ZV Repetitorium školské legislativy Y ZV Vývojové tendence v současné češtině X ZŠ,SŠ, 15. října od 9.30 do října Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Jitka Šimsová PaedDr. Mgr. Hana Žáčková Marcela Řeřábková Mgr. Marika Kropíková PhDr. Ilona Juhásová Marcela Řeřábková Mgr. Marika Kropíková Radek Ježowicz Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Dana Svobodová Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Linda Doleží, Bc. Martin Plitz, DiS. Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Jan Hátle PhDr. Dagmar Hudecová Bc. Lucie Hunalová Naděžda Kalábová Petr Tomis Mgr. Jan Hátle PhDr. Martin Prošek,

11 Náměty a inspirace pro přírodopis na 2. stupni ZŠ U ZŠ Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti L ZNV Repetitorium školské legislativy Y ZV Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce B ZŠ Od demokracie zase k demokracii aneb Od Masaryka přes Havla k Zemanovi L Nebudu kreslit! Výtvarné techniky pro děti, které odmítají tvořit X MŠ,ZŠ Profesní únava hlasu a možnosti nápravy U ZŠ , (pátek) 16. října od do 17. října (pátek) 17. října od 9.30 do (sobota) 20. října pedagogům 21. října 2015 volného času října října (pátek) Marcela Řeřábková Mgr. Dana Forýtková Jitka Rydvalová Eva Burdová, Mgr. Hana Hladká Mgr. Barbora Vochomůrková odborní lektoři společnosti Člověk v tísni Mgr. Jiří Zajíc Doc. JUDr. Petr Pithart Mgr. Jitka Šimsová Bc. Iva Pasková Marta Malinová PaedDr. Alena Tichá, Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů C ZV říjen - bude upřesněno Kurz nízkých lanových překážkových drah L ZNV říjen - bude upřesněno Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání Y ZV říjen - bude upřesněno Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2 L ZV říjen - bude upřesněno Lenka Říhová Kateřina Bímanová Radek Ježowicz Mgr. Jana Šimůnková Mgr. Petr Kořenek Mgr. Jiří Zajíc Mgr. Jan Vodička LISTOPAD GeoGebra ve výuce matematiky pro lehce pokročilé (včetně prostředí 3D) B ZŠ,SŠ 2. listopadu Mgr. Jan Hátle Mgr. Veronika Havelková Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH T ZŠ,SŠ 2. listopadu Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Marika Kropíková Právní předpisy ve školním prostředí T , Marcela Řeřábková Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva J , Marcela Řeřábková Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Rizikové chování L ZV 2. listopadu Naděžda Kalábová Mgr. Danuše Netolická

12 Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce B ZŠ,SŠ Listopad Mgr. Marie Effenberková Mgr. Eva Pýchová Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol B Veselé písničky C MŠ,ZŠ 9. prosince listopadu RNDr. Helena Nováková PhDr.,Mgr. Monika Puškinová, Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Zdeněk Petržela Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry B listopadu Bc. Martin Plitz, DiS. Genetická metoda čtení a psaní B ZŠ 5. listopadu Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Tomáš Koten Čtením a psaním ke kritickému myšlení S ZŠ,SŠ 10. listopadu Mgr. Jan Hátle Rozvíjíme matematickou gramotnost pro učitele 1. stupně. Y ZŠ 10. listopadu Mgr. Jitka Šimsová 28. říjen - skutečnost - legendy - tradice Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT T ZŠ,SŠ 11. listopadu Mgr. Jan Hátle Rozvíjíme matematickou gramotnost pro učitele 2. stupně a víceletá gymnázia Y ZŠ,SŠ 11. listopadu Mgr. Jitka Šimsová Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách 4. ročník celostátní konference H ZŠ,SŠ, 18. a 19. listopadu PhDr. Ing. Milan Bareš Hra a její užití ve vzdělávání J MŠ,ZŠ 19. listopadu Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Eva Svobodová Kulatý stůl - Podpora ZUŠ Y listopadu PhDr. Ilona Juhásová Praktické aktivity a metody kritického myšlení nejen do CLIL výuky Y ZŠ Karel IV. a Jan Hus - Karel a Jan, co do vínku dali nám? Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT B ZŠ 24. listopadu listopadu Drobné hry pro děti mladšího školního věku C ZV listopad Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II. N ZV listopad - bude upřesněno Netradiční výtvarné techniky - Netradiční vánoční ozdoby C ZNV listopad - bude upřesněno Mgr. Pavla Matoušková Anna Poláčková Mgr. Václava Korcová Petr Tomis Mgr. Tomáš Holý Mgr. Petr Vinš Hana Hladká PaedDr. Zdeňka Hiřmanová

13 Netradiční výtvarné techniky - Netradiční vánoční ozdoby C ZNV listopad - bude upřesněno Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti L ZNV listopad - bude upřesněno Evaluace školního vzdělávacího programu II C ZNV říjen - bude upřesněno Netradiční výtvarné techniky - jednoduché, efektivní, levné N ZNV listopad - bude upřesněno Řešení problémových situací z pohledu práva N ZNV listopad - bude upřesněno Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole pro MŠ H , Ludmila Pohanková PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Pavla Adamcová Eva Burdová, Mgr. Mgr. Tomáš Holý Bc. Lucie Hunalová PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Bc. Lucie Hunalová Marcela Řeřábková Mgr. Marika Kropíková PROSINEC Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky - cesta elektřiny B ZŠ,SŠ Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení T MŠ,ZŠ Profesní únava hlasu a možnosti nápravy U ZŠ 1. prosince prosince prosince Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Jitka Šimsová PhDr. Jana Doležalová, Marta Malinová PaedDr. Alena Tichá, Agrese, šikana a proces jejich řešení X ZŠ 3. prosince Netradiční výtvarné techniky - Netradiční vánoční ozdoby C ZNV první třetina prosince Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů I MŠ,ZŠ 7. prosince Řešení problémových situací z pohledu práva N ZNV první třetina prosince Komunikace mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu J ZŠ ICT ve škole současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy H ZŠ,SŠ, , prosince Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Marika Kropíková Petr Tomis PaedDr. Zdeňka Hiřmanová Mgr. Jitka Šimsová Mgr. Tomáš Holý Marcela Řeřábková Mgr. Dana Forýtková Anna Poláčková PhDr. Ondřej Neumajer,

14 LEDEN Metodika výuky francouzštiny jako druhého cizího jazyka X ZŠ 20. ledna Mgr. Pavla Matoušková PhDr. et Mgr. Sylva Nováková,

15 JIHOMORAVSKÝ KRAJ tel.: Krajské pracoviště, Křížová Brno fax: ZÁŘÍ Studium pedagogiky a) 2015/2016 K Asertivita - cesta k vnitřní jistotě Q MŠ,ZŠ,SŠ Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1 učebnice New English File Intermediate / zelená / od lekce 1.C Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1 prohlubovací kurz U MŠ,ZŠ,SŠ U MŠ,ZŠ,SŠ Rizikové chování dětí a mládeže O Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2 U MŠ,ZŠ,SŠ Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2 učebnice New Inside Out Intermediate od 7. lekce U MŠ,ZŠ,SŠ září červen 2016 září 2015 každé úterý hod každou středu hod. 9. září každý čtvrtek každý čtvrtek Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1 U MŠ,ZŠ,SŠ Mgr. Šárka Dostalová Mgr. Jitka Manová PhDr. Jan Svoboda Mgr. Hana Saitzová Mgr. Olga Vraštilová, M.A. Mgr. Hana Saitzová Mgr. Radek Vogel, PhD. Mgr. Jitka Manová PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Hana Saitzová RNDr. Radoslava Vysloužilová Mgr. Hana Saitzová PhDr. Dagmar Bobková Mgr. Hana Saitzová PaedDr. Miluška Karásková

16 Didaktické studium cizího jazyka - angličtina W ZŠ,SŠ SCIENTIX - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů Brána jazyků otevřená / 60 hodin - kurz anglického jazyka zakončený zkouškou C1 C X ZŠ,SŠ ZŠ,SŠ Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí L MŠ,ZŠ Angličtina od začátku - Jak dál? C MŠ,ZŠ Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno "ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci" K MŠ,ZŠ,SŠ , ; , , , , a září (pátek) 1-2x v měsíci v sobotu 9-14 hod. (sobota) metodická část , , 18.2 a 31.3, vždy hod, jazyková část v sobotu 1-2x v měsíci (sobota) 21. září září červen Tvořivé hry s fantazií B ZV září - bude upřesněno Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hana Saitzová RNDr. Jana Jílková, Mgr. Hana Saitzová Mgr. Radek Vogel, PhD. Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Dáša Havranová Mgr. Jiří Zajíc Naděžda Kalábová ŘÍJEN Tělesná výchova a pohybové aktivity v MŠ U MŠ,ZŠ Výukové metody na SŠ - Od výkladu ke zprostředkování informací G SŠ 5. a 12. října 2015, října Mgr. Jitka Manová Bc. Blanka Roháčková Mgr. Hana Saitzová Mgr. Carmen Simonová Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky - cesta elektřiny B ZŠ,SŠ 6. října Mgr. Hana Saitzová Čtenářské dílny - v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 56 v rámci OP VK J ZŠ,SŠ 6. října Mgr. Hana Saitzová Mgr. Dana Svobodová Čtenářské dílny - v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 56 v rámci OP VK J ZŠ,SŠ Karel IV. Člověk, osobnost a vladař v didaktizovaných médiích a ve výuce dějepisu B ZŠ,SŠ Evaluace v mateřské škole M října října října Mgr. Jitka Manová Mgr. Dana Svobodová Mgr. Hana Saitzová PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. Mgr. Jitka Manová Mgr. Iva Škaloudová

17 Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ,ZŠ 13.10, , 21.10, 5.11., a Mgr. Jitka Manová Zdravotní tělesná výchova I ZŠ,SŠ 19. října Mgr. Jitka Manová Bc. Blanka Roháčková Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ T ZŠ 20. října Mgr. Jitka Manová Mgr. Tomáš Just Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky H ZŠ,SŠ Dovednosti učitele odborného výcviku B SŠ Motivace zaměstnanců a vedení hodnoticích rozhovorů T října října a 3. listopadu 2015, října Mgr. Hana Saitzová Mgr. Veronika Havelková Mgr. Jitka Manová Mgr. Jitka Manová Mgr. Michal Dubec Vývoj a dynamika žákovské skupiny a její využití při řešení problémů ve třídě 23. října 2015 Y MŠ,ZŠ,SŠ, (pátek) Mgr. Jitka Manová Mgr. Michal Dubec Specifické poruchy chování G ZŠ 26. října Mgr. Hana Saitzová Mgr. Marika Kropíková LISTOPAD Komunikace s rodiči O listopadu Mgr. Jitka Manová Mgr. Karel Opravil Strategie vyšetřování šikany I. U ZŠ,SŠ 3. listopadu Mgr. Hana Saitzová Mgr. Renata Ježková Tematické celky ŠVP a polytechnická výchova C MŠ,ZŠ 4. listopadu Mgr. Jitka Manová Mgr. Marie Kordulová Angličtina pro ty, které učení nebaví T ZŠ,SŠ 6. listopadu (pátek) Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Manažerské vedení mateřské školy Q Nápady a tipy pro práci s literárními texty ve výuce němčiny T ZŠ,SŠ Fyzikálně-chemické principy moderních technologií X ZŠ Informační seminář MŠMT k novele školského zákona ( 16) Pro zřizovatele škol a pro ředitele ZŠ a SŠ L Islám a střet civilizací U MŠ,ZŠ,SŠ 10. listopadu listopadu listopadu listopadu hod. a hod. 18. listopadu Mgr. Jitka Manová Mgr. Danuše Komárková Mgr. Hana Saitzová Mgr. Kateřina Oleksíková, Mgr. Hana Saitzová Mgr. Jaroslav Vyskočil Mgr. Šárka Dostalová Odborní pracovníci MŠMT Mgr. Hana Saitzová Mgr. Jiří Staňa

18 Jak úspěšně vést mateřskou školu W MŠ Logopedická prevence pojďme si spolu povídat T MŠ,ZŠ Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ W MŠ GeoGebra ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ pro lehce pokročilé W ZŠ,SŠ Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH T ZŠ Kázeňské problémy ve školní třídě Y ZŠ,SŠ 18. listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II. N ZV listopad - bude upřesněno Evaluace školního vzdělávacího programu II C ZNV říjen - bude upřesněno PROSINEC Řešení problémových situací z pohledu práva N ZNV první třetina prosince Mgr. Jitka Manová Mgr. Danuše Komárková Mgr. Jitka Manová Vlastimila Kazdová Mgr. Jitka Manová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Hana Saitzová Mgr. Veronika Havelková Mgr. Jitka Manová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Jitka Manová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Tomáš Holý Mgr. Petr Vinš Mgr. Tomáš Holý Mgr. Tomáš Holý LEDEN Výslovnost v angličtině je třeba pěstovat (u žáka i učitele) T MŠ,ZŠ 5. ledna Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Vývoj a dynamika žákovské skupiny a její využití při řešení problémů ve třídě Y ZŠ, 12. ledna Mgr. Jitka Manová Mgr. Tomáš Just

19 JIHOČESKÝ KRAJ tel.: Krajské pracoviště, Hlinsko České Budějovice fax: ZÁŘÍ Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností L MŠ,ZŠ,SŠ Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství W MŠ,ZŠ Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2 L ZV Spolupráce asistenta pedagoga a učitele T ZŠ, Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ Funkční gramotnost pro život Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT I T MŠ,ZŠ Příprava občanů k obraně státu B ZŠ,SŠ Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí ZUŠ A MŠ,ZŠ, 1. září ledna 2017 září prosinec 2015 Od do září září září září 2015, září Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Lucie Václavovská Bc. Jiří Machart Mgr. Jan Vodička Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jiří Merta Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jarmila Chaloupková Mgr. Monika Brodská Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák

20 ŘÍJEN říjen červen 2016 Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé E MŠ,ZŠ, Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Dáša Moravcová říjen červen 2016 Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1 U MŠ,ZŠ,SŠ, Mgr. Lucie Václavovská říjen květen 2016 Konverzační kurz anglického jazyka C MŠ,ZŠ,SŠ, Základní umělecké vzdělávání - začínající učitel 3. a 4. část cyklu W Péče o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ X března, 23. dubna, 1. října a 13. října 2015, října Mgr. Lucie Václavovská Willem F Westra Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Jiří Merta Jak zvládat nadměrný stres F MŠ,ZŠ,SŠ 6. října Mgr. Monika Brodská Eva Otavová Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ W ZŠ 6. října Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Veronika Havelková Angličtina ve čtyřech ročních obdobích W MŠ,ZŠ 7. října Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Jana Čadová Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby W MŠ,ZŠ,SŠ 7. října 2015, Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Zdravotní tělesná výchova I MŠ,ZŠ,SŠ 7. října Mgr. Monika Brodská Eva Otavová Funkční gramotnost pro život Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT T MŠ,ZŠ říjen Mgr. Monika Brodská Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole C MŠ Práce na školním projektu Všední den v zázemí I. světové války C ZŠ,SŠ Kouzelná půda - celoroční motivační hry ZŠ 8. října října 2015, října 2015, Mgr. Lucie Václavovská Vlastimila Kazdová Mgr. Monika Brodská PaedDr. Naděžda Morávková, Mgr. Monika Brodská PhDr. Hana Novotná Kouzelná půda - celoroční motivační hry T MŠ,ZŠ Bezpečné virtuální prostředí role ředitele školy T Řešení problémových situací z pohledu práva N října října 2015 prezenční školení, 15. října - 5. listopadu 2015 elearning 19. října Mgr. Monika Brodská PhDr. Hana Novotná Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Vladimír Vácha Mgr. Eva Kopúnová Mgr., Bc. Ladislav Dvořák Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince T října Mgr. Monika Brodská

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2015 - SRPEN 2015

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2015 - SRPEN 2015 JIŽ 10 LET JSME S VÁMI PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2015 - SRPEN 2015 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice... 14 Hradec Králové... 21 Jihlava... 32 Karlovy Vary... 42 Liberec...

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás při příležitosti začátku nového školního roku pozdravila a popřála Vám hodně sil a úspěchů do nadcházejícího období. Celý loňský rok jsme se snažili

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Do rukou se Vám dostává naše nová programová nabídka, která by měla napomoci Vám a Vašim pracovníkům v prohlubování odborné kvalifikace či splnění kvalifikačních předpokladů.

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více